P. 1
Kesediaan Murid Belajar Dan Memotivasikan Murid

Kesediaan Murid Belajar Dan Memotivasikan Murid

|Views: 436|Likes:
Published by Chin Hock Ong

More info:

Published by: Chin Hock Ong on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

MASALAH MURID-MURID DALAM PEMBELAJARAN Antara factor-faktor yang mempengaruhi murid murid dalam pembelajaran ialah

: Faktor faktor yang mempengaruhi kesediaan belajar. Sikap yang kurang minat terhadap pelajaran. Minat dan sikap seseorang terhadap pembelajaran boleh mempengaruhi kesediaan belajar .Murid-murid yang kurang minat dalam pembelajaran adalah amat sukar untuk menarik perhatian ketika guru mengajar, sebaliknya Seseorang murid yang mempunyai minat dan sikap positif terhadap pembelajaran akan menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru, Cara untukmengatasi masalah tersebut, guru- guru boleh menggunakan set induksi yang menarik. Dengan ini dapat menarik perhatian murid-murid, lebih-lebih lagi wujudnya suasana menarik dalam bilik darjah, guru juga boleh menyediakan alat bantu mengajar yang berkaitan serta dapat menarik perhatian murid, Menggunakan pelbagai rangsangan untuk mengekalkan minatmurid terhadap pembelajaran, serta membangkitkan naluri ingin tahu murid dengan menggunakan teknik mennyoal dan kaedan inkuiri-penemuan. Kurangnya Motivasi Dalaman Motivasi dalaman, dikenali juga sebagai motivasi intrinsic, adalah diwujudkan daripada rangsangan dalaman. Motivasi dalaman ini merupakan kesediaan belajar yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang individu dalam proses pembelajaran . Ia mendorong murid-murid ke arah mencapai sesuatu matlamat pembelajaran. Jika seseoprang murid kurangnya motivasi dalaman ini adalah sukar untuk proses peringkat permulaan dalam pembelajaran. Mengikut Bruner (1966) , kanak-kanak yang baru masuk sekolah telah mempunyai dua jenismotivasi dalaman , iaitu intrinsic ingin tahu dan dorongan mencapai kecekapan . Kedua-dua intrinsic ini merupakan motivasi dalaman yang kuat untuk menggerakan dan meningkatkan kesediaan belajar kanak-kanak supaya menjalankan aktiviti pembelajaran dengan lebik aktif , mudah, seronok dan berkesan. Kurang kemahiran asas dan pengalaman

didalam apa situasi pembelajaran. seperti sedih. iaitu seronok ( gembira) atau kurang seronok ( sedih ) . emosi yang stabil menunjukkan kemajuan dalam pembelajaran . misalnya untuk belajar operasi bahagi. murid-murid hendaklah memperoleh kemahiran asas atau penglaman yang berkaitan . dan cemas ( risau ) atau tenang. Kurang peka dan tumpuan semasa belajar. . Serason (1952) dalam kajiannya mendapati perasaan trhadap peperiksaan ada kaitan rap[at dengan keberkesanan pembelajaran . murid yang mempunyai kecerdasan tinggi pula mempunyai daya ingatan yang tinggi. Hubungkaitkan kemahiran asas yang telah dikuasai oleh murid dengan kemahiran baru yang akan dipelajari. kemahiran asas dan pengalaman sedia ada merupakan factor penting yang mempengaruhi kesediaan belajar seseorang. Begitu juga bagi murid yang berpengalaman dalam kehidupan di luar bandar akan lebih bersedia dalam topik pertanian daripada murid-murid di dalam bandar . takut. Misalnya . murid yang mempunyai emosi stabil memperoleh keputusan pembelajaran lebih baik daripada murid di bawah emosi tekanan dan cemas. selain dari faktor peribadi. gembira. menunjukkan kemerosokkan prestasi dzlam pembelajaran mereka. Bagaimanapun. Tentang factor cemas dan risau yang mempengaruhi pembelajaran pula ada kajian-kajian yang berkaitan . sedangkan emosi yang kurang stabilnya . sama ada tenang atau cemas. Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat . Emosi yang mempengaruhi ingatan boleh digolongkan dalam dua jenis utama. kerana ketegangan situasi pembelajaran. Justeru itu . kecerdasan mental pula merupakan factor penting yang mempengaruhi ingatan . Di bawah situasi pembelajaran yang tenang .Untuk mempelajari sesuatu ilmu atau kemahiran baru. Dalan hal sedemikian rupa murid kurang tumpuan terhadap pembelajaran. Secara umumnya . Untuk mengatasi masalah tersebut guru hendaklah merancang pengajaran mengikut kebolehan dan pengetahuan yang sedia ada . dan lain-lain.Biasanya manusia lebih boleh ingat peristiwa atau pengalaman yang seronok dan mempunyai kecenderongan agar sengaja melupai peristiwa atau pengalaman yang lebih sedih atau kurang seronok. Gangguan emosi dengan ingatan. seseorang murid hsrus menguasai asas operasi darab terlebih dahulu . Keadaan suasana dalam pembelajaran tidak sistematik. Mengikut rumusan. suram dan kurang tindakbalas daripada pelajar.

. guru boleh mengaitkan bahan pembelajaran baru dengan pengetahuan yang sedia ada serta gunakan alat Bantu mengajar yang sesuia untuk meningkatkan kefahaman mereka.Terdapat banyak peristiwa dan pengalaman yang dialami adalah dilupai dalam ingatan mengikut peredaran masa demikian. Bagaimanapun. Sekiranya latihan tidak lagi diadakan dalam sesuatu tempoh masa . Cara-cara meningkatkan daya ingatan atau mengurangkan lupaan. Kita masih boleh mengingat kembali sebahagian besar isi ceritanya.selain daripada menggunakan soalan bertumpu untuk mengembangkan daya intelek murid. iaitu selepas aktiviti pembelajaran . menggalakkan murid dengan memberi ganjaran serta elakkan hukuman yang akan membunuh semangat murid-murid serta mengurangkan daya ingatan. imejnya akan tertinggal dalam otak . mengajar dengan menggunakan bahan pembelajaran yang bermakna supaya mudah diingati oleh murid-murid.kritis dan rasional boleh didapati daripada CoRT Thinking Programme yang . dan dengan peredaran masa semakin lama . Misalnya.kesan yang tertinggal dalam otak akan beransur kabur. kesan itu akan hilang dalam ingatan atau dilupai. Teknik-teknik yang dapat menggalakkan perkembangan kemahiran berfikir secara analitis . ingatan ingatan isi cerita akan semakin menjadi kabur semakin lama mengikut tempoh masa beredar.. untuk meningkatkan kemahiranberfikir. Ini bermakna . hingga akhirnya tidak dapat mengingatnya lagi selepas beberapa bulan atau tahun kemudian. kritik dan rsional. guru digalakkan pul mengembangkan soalan bercapah untuk membimbing murid berfiki secara analitik. Kurang kemhiran berfikir Adalah menjadi tanggapan umum bahawa perkembangan intelek akan membawa perkembangan kemahiran berfikir. sehubungan ini.Mudah lupa Mengikut Teori Kesanan ( Trace Theory ) yang diutarakan oleh ahli-ahli psikologi gestalt. dan seterusnya membentuk konsep dengan tepat. teknik menyoal harus sring digunakandalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. selepas baru menonton suatu tayangan drama. Mengjar secara menarik untuk menangkap perhatian pelajar . Mengajar dengan menggunakan panjan bahan pembelajaran yang berpatutan dan memberi masa yang cukup untuk mengekalkan dalam ingatan dengan aktiviti sokongan sebelum bahan pembelajaran baru diperkenalkan. Tetapi. Gunakan teknik motivasi yang sesuai supaya murid merasa seronok semasa pembelajaran .

guru harus sedar bahawa setiap orang murid mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. kalau tidak. Membimbing murid-murid supaya mempertimbangkan semua factor dalam proses pilihan atau semasa membuat keputusan. Jadi strstegi pengajaran yang diguynakan hendaklah bercorak pelbagai jenis. Mengikut beliau. strategi pengajaran yang berkesan ialah strategi berpusatan murid dan bahan . . Menggunakam tekik penyelesaian masalah yang sesuai untuk mencari sesuatu alternatif . kemungkinan atau pilihan untuk membuktikan hipotesia atau mendapat sesuaturumusan. Gaya pembelajaran yang mempunyai unsure gerak hati merujuk kepadagaya pembelajaran murid yang bergantung kepada angina atau moodnya. mengikut kajian . Pembelajaran masteri ini pula amat mementingkan aspek perbezaan individu serta penggunakan pelbagai alat bantu mengajar. sebut dengan jelas. murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang global suka belajar sesuatu dengan secara keseluruhan. gerak hati. Oleh itu tiada satu sahaja kaedah mengajar yang sempurna untuk mengajar semua mueid dalam satu kelas. Sehubungan dengan itu . Membimbing murid-murid meneliti segala akibat ( berikutan sesuatu tindakan ) yang berlaku dalam jangka masa pendek serta masa jangka panjang.disediakan oleh Dr. Murid jenis ini suka menganalisis fakta dan isi pelajaran secara terperinci. murid ini akan belajar bersungguh-sungguh .murid yang mempunyai gaya pembelajaran analitik ialah murid yang suka belajar sesuatu dengan secara teliti. Bagaimanapun . berpasangan . Jika anginnya baik. kumpulan dan keseluruhan kelas . dia akan berangan-angan dan tidak memberi tumpuan. Edward de Bono. Rangsangan psikologi Rangsangan psikologi merangkumi unsur-unsur termasuk analitik atau global. Manakala . ii) Sebutkan 9 cabaran guru Wawasan 2020. iaitu dia suka mengamati aspek-aspek atau perkara secara menyeluruh atau holistik. strategi yang paling sesuai yang digunakan untuk mengatasi masalah pelbagai perbezaan gaya pembelajaran murid murid ialah pembelajaran masteri yang meitikberatkan penguasaan pembelajaran melalui secara perseorangan . kemahiran berfikir seseorang murid boleh dipertingkatkan melalui tekni8k-teknik seperti berikut: Mengadakan perbincangan di antara murid-murid dalam satu kumpulan kecil dengan mempertimbangkan sesuatu ideaatau isu semasa dari segi kebaikannnya dan kelemahannya. Untuk jadikan pembelajaran yang berkesan. refleksi dan pemprosesan otak kiri atau otak kanan.

Ini kerana. Kerajaan telah menggariskan 9 cabaran Wawasan 2020 yang perlu ditempuhi. Oleh itu.Wawasan 2020 merupakan satu hasrat kerajaan untuk melihat sebuah negara maju dalam pelbagai aspek seperti ekonomi. Cabaran yang perlu kita tempuhi ialah untuk mewujudkan negara Malaysia bersatu. Secara tidak langsung mutu kerja dan kualiti tidak dapat ditingkatkan. Cabaran seterusnya adalah untuk mewujudkan masyarakat demokratik yang matang. Keputusan atau fikiran yang mengikut perasaan semata-mata tidak boleh diguna pakai. Di samping itu. kebebasan kepada rakyat untuk membuat keputusan juga penting. Namun. Ini merupakan cabaran dan perkara penting dalam membina sebuah negara maju. Apabila rakyat bersatu padu maka amat sukarlah pengkhianat membolosi negara untuk memporak-perandakan masyarakat. Perlu menempuh pelbagai cabaran dan halangan. politik. Apabila kata sepakat dan persetujuan dicapai maka suatu kerja yang sukar akan menjadi mudah. cabaran seterusnya ialah untuk mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas dan maju. rakyat perlu diberi kebebasan untuk memilih dan melakukan apa yang diingini selagi tidak menyalahi undang-undang negara. Walaupun rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan membuat sesuatu keputusan tetapi mereka perlu berfikir dengan akal yang logik dan fikiran yang waras. Sekiranya kehendak rakyat disekat atau dihalang maka jiwa mereka akan memberontak. bertoleransi. Cabaran yang keempat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Ini kerana rakyat semakin tamak . bekerjasama. makmur. negara maju akan terhasil apabila rakyatnya saling bersatu padu. sosial dan sebagainya. Ini terjadi apabila adanya gejala sosial secara berleluasa maka pelbagai wabak penyakit yang tidak ditemui ubatnya timbul. Untuk menghadapi Wawasan 2020. Tidak semestinya kejayaan dan pembangunan yang dicitakan itu akan diperolehi dengan mudah. Contohnya dalam pemilihan seseorang pemimpin perlu dinilai dari pelbagai segi agar tampuk pemerintahan kelak akan memajukan semua rakyat. aman dan sentosa sudah tentulah kita perlu menempuh dengan pelbagai onak dan ranjau.Ini kerana tanpa akhlak dan tingkahlaku yang baik kemajuan sesebuah negara boleh runtuh. untuk melaksanakan negara maju. pendidikan. Lama-kelamaan kemajuan yang diinginkan kurang mendapat kerjasama dan tidak akan berjaya. kita juga menghadapi cabaranuntuk mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur. pembangunan. Ini kerana. saling hormat menghormati dan banyak lagi.

Akibatnya. Alangkah bangganya pemimpin dan rakyat seandainya golongan yang berada menolong golongan yang kurang bernasib baik. masih ada individu yang tetap menggunakan kaedah lama di mana mengambil masa. Apabila sikap toleransi ini berjaya dipupuk tidak mustahil hasrat kerajaan pada tahun 2020 akan tercapai. dinamik. pekerja dan rakyat terpaksa bertungkus-lumus bekerja untuk mencapai hasrat kerajaan. masa banyak dihabiskan untuk bekerja dan kerja yang belum disiapkan. . giat dan gentar juga menjadi masalah kepada kerajaan dalam mencapai hasrat Wawasan 2020. Contohnya dalam bidang pembangunan telah terdapat kaedah moden untuk menggaul simen.ruah harta dan rezekinya. Manakala. Manakala progresif bermakna perubahan menuju ke arah pembaikan dan kemajuan negara. tenaga dan pengeluaran kewangan yang banyak. negara juga menghadapi cabaran dalam mencapai hasrat 2020 iaitu untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. Negara juga menghadapi masalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Jadi. Sikap mementingkan diri bermaharajalela dikalangan rakyat. Namun. Ini akan menyukarkan kerajaan untuk mendidik rakyat agar bersikap adil dalam mencari rezeki. Kempen masyarakat penyayang yang dicetus pemimpin hanya sekadar laungan tanpa diimplikasi oleh rakyat. Sikap ini penting bagi kita merealisasikan Wawasan 2020.undang. Cabaran saintifik bermaksud halangan dalam melakukan sesuatu mengikut kaedah dan sains. Ini bermakna ada pertalian diantara kedua golongan. pelbagai cara akan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup tanpa memikirkan sumber baik atau salah disisi undang. Ini terjadi apabila sesetengah individu masih belum dapat menerima perubahan masa kini yang menjimatkan masa. Malah. Apabila negara semakin maju dan membangun maka rakyat menuntut kepada sumber pendapatan yang tinggi. rakyat tidak berpeluang mengenali dan bertanya khabar sesama mereka sama ada jiran dan saudara. Cabaran seterusnya ialah untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Maka.dan berlumba-lumba untuk membina kekayaan tanpa berfikir kepada insan yang kurang bernasib baik. tenaga dan kewangan. Senario hari ini melihat orang yang berharta semakin berlimpah. Apabila sesuatu musibah berlaku terhadap seseorang individu mereka tidak mengetahui dan mengambil berat. Untuk mewujudkan masyarakat yang makmur. Gejala rasuah dan sebagainya semakin berleluasa. Ini kerana apabila negara menuntut kepada kemajuan dan pembangunan maka. golongan yang kurang mampu ini bercita-cita ingin memajukan diri tanpa meminta ehsan dari orang lain. Sedangkan golongan yang kurang mampu berlumba-lumba mengharapkan bantuan tanpa ingin berusaha dengan titik peluh sendiri. Hasrat tersebut tidak akan tercapai andainya masyarakat sendiri terumbang-ambing dalam menuju hala tuju hidup sebenar.

disanjungi. serta membangkitkan naluri ingin tahu murid dengan menggunakan teknik mennyoal dan kaedan inkuiri-penemuan. guru merupakan insan yang mulia. Dengan ini dapat menarik perhatian murid-murid. lebih-lebih lagi wujudnya suasana menarik dalam bilik darjah. guru. Masyarakat memandang tinggi dan mengangkat darjat warga pendidik diseluruh pelusuk tanahair.mudi nescaya kita akan menjadi rakyat yang bersikap mulia. Kurangnya Motivasi Dalaman Motivasi dalaman. . dan dihormati oleh masyarakat. Oleh itu. Cara untukmengatasi masalah tersebut. Sikap yang kurang minat terhadap pelajaran. dikenali juga sebagai motivasi intrinsic. sebaliknya Seseorang murid yang mempunyai minat dan sikap positif terhadap pembelajaran akan menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. Minat dan sikap seseorang terhadap pembelajaran boleh mempengaruhi kesediaan belajar . maka seharusnya sama-sama memastikan agar Wawasan 2020 tercapai tanpa sebarang cabaran. Penghormatan dan sanjungan masyarakat terhadap para guru semakin hilang. guru juga boleh menyediakan alat bantu mengajar yang berkaitan serta dapat menarik perhatian murid.Seandainya sikap tersebut disemai dikalangan muda. semua sudah berubah.guru boleh menggunakan set induksi yang menarik. adalah diwujudkan daripada rangsangan dalaman. seandainya kita rakyat yang betul-betul sayangkan tanahair. Ini semua penting agar kita dapat mengecapi nikmat kemajuan dan pembangunan negara di masa akan datang. Namun kini. disegani. Kadangkala guru dicop MASALAH MURID ilmu pendidikan MASALAH MURID-MURID DALAM PEMBELAJARAN Antara factor-faktor yang mempengaruhi murid ±murid dalam pembelajaran ialah : Faktor ±faktor yang mempengaruhi kesediaan belajar. SOALAN 4: Apakah peranan atau sumbangan guru dalam era globanisasi kini? Sebelum tahun 2000.Murid-murid yang kurang minat dalam pembelajaran adalah amat sukar untuk menarik perhatian ketika guru mengajar. Motivasi dalaman ini merupakan kesediaan belajar yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang individu dalam proses pembelajaran . Menggunakan pelbagai rangsangan untuk mengekalkan minatmurid terhadap pembelajaran.

Serason (1952) dalam kajiannya mendapati perasaan trhadap peperiksaan ada kaitan rap[at dengan keberkesanan pembelajaran . iaitu intrinsic ingin tahu dan dorongan mencapai kecekapan . mudah. kemahiran asas dan pengalaman sedia ada merupakan factor penting yang mempengaruhi kesediaan belajar seseorang. seperti sedih. Kurang peka dan tumpuan semasa belajar. murid-murid hendaklah memperoleh kemahiran asas atau penglaman yang berkaitan . Keadaan suasana dalam pembelajaran tidak sistematik. Justeru itu .Ia mendorong murid-murid ke arah mencapai sesuatu matlamat pembelajaran.Biasanya manusia lebih boleh ingat peristiwa atau pengalaman yang seronok dan mempunyai kecenderongan agar sengaja melupai peristiwa atau pengalaman yang lebih sedih atau kurang seronok. takut. Mengikut Bruner (1966) . Gangguan emosi dengan ingatan. Dalan hal sedemikian rupa murid kurang tumpuan terhadap pembelajaran. sama ada tenang atau cemas. Tentang factor cemas dan risau yang mempengaruhi pembelajaran pula ada kajian-kajian yang berkaitan . Untuk mengatasi masalah tersebut guru hendaklah merancang pengajaran mengikut kebolehan dan pengetahuan yang sedia ada . kerana ketegangan situasi pembelajaran. ± Di bawah situasi pembelajaran yang tenang . ± didalam apa situasi pembelajaran. sedangkan emosi yang kurang stabilnya . . Kurang kemahiran asas dan pengalaman Untuk mempelajari sesuatu ilmu atau kemahiran baru. Mengikut rumusan. dan lain-lain. Kedua-dua intrinsic ini merupakan motivasi dalaman yang kuat untuk menggerakan dan meningkatkan kesediaan belajar kanak-kanak supaya menjalankan aktiviti pembelajaran dengan lebik aktif . suram dan kurang tindakbalas daripada pelajar. seseorang murid hsrus menguasai asas operasi darab terlebih dahulu . Jika seseoprang murid kurangnya motivasi dalaman ini adalah sukar untuk proses peringkat permulaan dalam pembelajaran. emosi yang stabil menunjukkan kemajuan dalam pembelajaran . iaitu seronok ( gembira) atau kurang seronok ( sedih ) . dan cemas ( risau ) atau tenang. Misalnya . Hubungkaitkan kemahiran asas yang telah dikuasai oleh murid dengan kemahiran baru yang akan dipelajari. misalnya untuk belajar operasi bahagi. Emosi yang mempengaruhi ingatan boleh digolongkan dalam dua jenis utama. Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat . kanak-kanak yang baru masuk sekolah telah mempunyai dua jenismotivasi dalaman . murid yang mempunyai emosi stabil memperoleh keputusan pembelajaran lebih baik daripada murid di bawah emosi tekanan dan cemas. seronok dan berkesan. gembira. menunjukkan kemerosokkan prestasi dzlam pembelajaran mereka. Begitu juga bagi murid yang berpengalaman dalam kehidupan di luar bandar akan lebih bersedia dalam topik pertanian daripada murid-murid di dalam bandar .

kesan itu akan hilang dalam ingatan atau dilupai. Misalnya. selepas baru menonton suatu tayangan drama.Bagaimanapun. guru digalakkan pul mengembangkan soalan bercapah untuk membimbing murid berfiki secara analitik. sehubungan ini. Kurang kemhiran berfikir Adalah menjadi tanggapan umum bahawa perkembangan intelek akan membawa perkembangan kemahiran berfikir.. Sekiranya latihan tidak lagi diadakan dalam sesuatu tempoh masa . selain dari faktor peribadi. murid yang mempunyai kecerdasan tinggi pula mempunyai daya ingatan yang tinggi. teknik menyoal harus sring digunakandalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mudah lupa Mengikut Teori Kesanan ( Trace Theory ) yang diutarakan oleh ahli-ahli psikologi gestalt. Cara-cara meningkatkan daya ingatan atau mengurangkan lupaan. iaitu selepas aktiviti pembelajaran . Teknik-teknik yang dapat menggalakkan perkembangan kemahiran berfikir secara analitis .Terdapat banyak peristiwa dan pengalaman yang dialami adalah dilupai dalam ingatan mengikut peredaran masa demikian. Bagaimanapun.. menggalakkan murid dengan memberi ganjaran serta elakkan hukuman yang akan membunuh semangat murid-murid serta mengurangkan daya ingatan. ± mengajar dengan menggunakan bahan pembelajaran yang bermakna supaya mudah diingati oleh murid-murid.kesan yang tertinggal dalam otak akan beransur kabur. ± Mengjar secara menarik untuk menangkap perhatian pelajar . dan seterusnya membentuk konsep dengan tepat. ± Mengajar dengan menggunakan panjan bahan pembelajaran yang berpatutan dan memberi masa yang cukup untuk mengekalkan dalam ingatan dengan aktiviti sokongan sebelum bahan pembelajaran baru diperkenalkan. imejnya akan tertinggal dalam otak . Secara umumnya . Gunakan teknik motivasi yang sesuai supaya murid merasa seronok semasa pembelajaran . kritik dan rsional. dan dengan peredaran masa semakin lama . untuk meningkatkan kemahiranberfikir. ingatan ingatan isi cerita akan semakin menjadi kabur semakin lama mengikut tempoh masa beredar. kecerdasan mental pula merupakan factor penting yang mempengaruhi ingatan . guru boleh mengaitkan bahan pembelajaran baru dengan pengetahuan yang sedia ada serta gunakan alat Bantu mengajar yang sesuia untuk meningkatkan kefahaman mereka. Ini bermakna .kritis dan rasional boleh didapati daripada CoRT Thinking Programme yang . Tetapi. Kita masih boleh mengingat kembali sebahagian besar isi ceritanya. hingga akhirnya tidak dapat mengingatnya lagi selepas beberapa bulan atau tahun kemudian.selain daripada menggunakan soalan bertumpu untuk mengembangkan daya intelek murid.

aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mempunyai urutan yang baik. ensiklopedia bebas. ingatan. emosi. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. Dalam merancang persediaan mengajar. Pemilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta keberkesanan penyampaian sesuatu subjek atau modul. Perlunya guru menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran. pengajar atau guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis. Ia perlu diselaraskan dengan isi kemahiran dan objektif pengajaran. memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. guru haruslah memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah dan teknik yang akan digunakan. Di antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah : y y y y y y y Kaedah sumbang saran Kaedah tunjuk cara (demonstrasi) Simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan Kaedah perbincangan atau kaedah penyelesaian masalah Kaedah oudioligual Kaedah kodkognetif Kaedah projek . Dalam merancang aktiviti mengajar yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar. Ini bermakna. tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Lompat ke: pandu arah. Dalam sesi pembelajaran. emosi dan minat pelajar secara berkesan. aktiviti-aktiviti yang dipilih hendaklah yang menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk membolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep yang diterjemahkan secara jelas.Teori pembelajaran dan pengajaran Daripada Wikipedia. minat dan kecenderungan serta mampu membantu guru untuk menjelaskan pengajarannya. Lazimnya aktiviti yang dipilih itu adalah gerak kerja yang mampu memberi sepenuh pengaruh terhadap perhatian. Aktiviti harus boleh mempengaruhi intelek. Untuk memenuhi tugas ini. cari Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para pelajar. ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. guru boleh menentukan pendekatan. Strategi yang dipilih itu. guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif. berupaya meningkatkan kesan terhadap intelek.

Kematangan fizikal Pekembangan pada fizikal manusia pada amnya. guru boleh menggunakan apa sahaja teknik yang difikirkan sesuai sama ada teknik menerang. Misalnya. mengemukakan metafora dan sebagainya. Walaupun terdapat semacam satu kecenderungan yang sama dalam pertumbuhan mereka tetapi fizikal. Namun begitu. Penggunaan contoh-contoh adalah asas dalam pengajaran dan pembelajaran. dalam bentuk lisan iaitu dengan mengemukakan analogi. perbezaan yang besar antara mereka. Jika berlaku penyimpangan terhadap cirri-ciri yang normal di kalangan pelajar. . perhatian terhadap corak pertumbuhan dan perkembangan fizikal seperti ini adalah amat penting. kematangan fizikal b. kematangan intelek c. kematangan emosi a. Masalah perbezaan kesediaan belajar boleh dikaitkan daripada tiga sudut pandangan dari segi kematangan a. permerhatian dan percubaan. sama ada pada peringkat kesediaan perancangan atau pada peringkat melaksanakan pelajaran mereka. lebih mudah difahami apabila guru menggunakan contoh-contoh dengan ilutrasi yang mudah dan konkrit. emosi dan social mereka tetap berbeza. Ini kerana tahap atau proses pertumbuhan atau perkembangan mereka tidak sama dan searah. Kaedah projek yang diasaskan oelh John Deney misalnya. Hal ini kerana ia dapat melahirkan pemikiran yang jelas dan berkesan. Dari segi penggunaan teknik pula. Perkembangan teknik dan kaedah pengajaran dan penggunaan alat Bantu mengajar. Biasanya hal-hal seperti inilah yang banyak menimbulkan masalah kepada guru. Biasanya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru sepatutnya boleh membuat apa sahaja penyesuaian yang berfaedah. konsep-konsep yang baru dan susah. Idea yang abstrak. teknik mengkaji. Pelajar merasa seronok menjalankan ujikaji aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna. guru itu dikehendaki memberi contoh-contoh dan iluktrasi. teknik bercerita dan teknik perbincangan. Dalam konteks kesediaan belajar. menggalakkan pelajar mempelajari sesuatu melalui pengalaman. teknik penyelesaian mudah. guru harus mampu menghadapinya. terdapat beberapa kaedah dan teknik yang berkesan boleh digunakan oleh guru. bercerita. mental.Penggunaan kaedah dan teknik yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan. Biasanya seorang guru menerangkan idea-idea yang komplek kepada sekumpulan pelajar. Kesediaan belajar antara seorang individu dengan seorang individu yang lain biasnya tidak setara. lakaran. 3. menunjukkan kecekalan yang tinggi. Guru-guru perlu berhati-hati terhadap perbezaan yang wujud di kalangan pelajar. Memory y Address three pressing problem you have faced in your class and solve these problem based on what you now know about Memory. Tindakan berhati-hati daripada guru ini boleh memajukan lagi perkembangan potensi semula jadi pelajar. Oleh yang demikian pemilihan terhap kaedah dan teknik pelulah dilakukan secara berhati-hati supaya cara-cara ini tidak menghalang guru melaksanakan proses pembentukan konsep-konsep secara mudah dan berkesan. ilustrasi dan lain-lain. Contoh-contoh boleh juga boleh ditunjukkan dalam bentuk visual. Pengetahuan tentang apa yang dijangkakan akan berlaku dalam pertumbuhan perkembangan normal berupaya membantu guru menyediakan asas pembelajaran.

yang melibatkan penyalarasan dalaman secara am dengan keadaan mental dan fisiologi yang bergerak dalam diri individu dan kemudiannya diperlihatkan dalam bentuk tingkah laku yang nyata. merancang (planning). Seorang pelajar lebih tua dari segi umur dan tinggi dari aspek persekolahan boleh menyedari. memantau (monitoring). Dalam hubungannya dengan kesediaan belajar. Ahli-ahli psikologi dan fisiologi sependapat bahawa emosi melibatkan perasaan. Kematangan intelek (mentel) Kebolehan mental ditakrifkan sebagai kebolehan mentafsir deria (persepsi). namun proses ini tidak sama bagi semua pelajar. mengawal dan mengamalkan starategi berfikir berhubung dengan satu-satu masalah lebih baik daripada pelajar yang muda dan rendah tahap persekolahannya.Explain in your own words three or more benefits of applying metacognition in your classes AND . Metacognation seeks to control these meaning-making aperations by which one seeks to make meaning´. c. iaitu bermula daripada kegiatan mental yang paling mudah bergerak kepada proses mental yang lebih kompleks.b. Kematangan Emosi Emosi menggambarkan satu kaedaan yang dikaitkan oleh dorangandorongan melalui satu cara tertentu. GGGerak hati atau desakan dalaman yang mengarahkan sesuatu jenis pelakuan mungkin terjadi dalam perbagai gabungan dan peringkat. Pertumbuhan inteleks seseorang itu dapat ditentukan pada tahapsejauh manakah kemajuan itu berada. Gadner (1992) berpendapat kebolehan mengawal proses berfikir ini adalah dipengaruhi oleh umur dan pengalaman seseorang.What is your reaction to the video on metacognition? . gerak hati dan tindak balas fisiologi. Metacognition . kebolehan membina bahan-bahan yang tidak ada pada deria (imagenasi). Boyer dalam model µ Functional Thinking¶ nya menyatakan lebih jelas bahawa µ Metacognition adalah merangkumi kebolehan seseorang. 4. Menurut Bronw (1980) metacognition¶ adalah merupakan ilmu pengetahuan atau kesedaran yang terdapat kepada seseorang yang membolehkannya. Biasanya. mereka yang bertanggungjawabdengan pembelajaran dan pengajaran perlulah mengambil kira perbezaan-perbezaan ini dan memikirkan dengan teliti fakta ini sebelum merancang dan seterusnya melaksanakan tugas mereka dalam kelas. Memang terdapat kecenderungan am yang sama dalam kalangan mereka yang sedang menjelani proses kematangan tetapi kadar pertumbuhan adalah berbeza-beza. Menurutnya ³ Metacognative operations are applied to the strategies and skill used to produce meaning rather then diretctly to data and experience. kobolehan untuk mengingati kembali apa yang telah dialami (ingatan) dan kebolehan meneruskan kesimpulan tentang hal-hal yang diprolehi daripada pengalaman ataupun yang abstrak. perubahan-perubahan perkembangan dalam keupayaan intelek seperti ini patutlah diberi perhatian. Kematangan intelek tidak mempunyai hadnya. secara umum. emosi dapat diertikan sebagai suatu pengalaman yang penuh perasaan.How would you apply metagnition in your classes? Metacognition dapatlah ditafsir sebagai elemen yang mempunyai kaitan rapat dengan kesedaran tentang proses yang dilaksnankan secara berfikir. ia menunjukkan kemajuan. Ia melibatkan gangguan dalaman yang meluas dan mengandungi nada perbezaan atau berbagai-bagai darjah kepuasan dan gangguan . Dengan ini ini metacognition dapatlah disimpulkan sebagai kebolehan seseorang dalam mengaplikasikan startegi yang betul dalam proses melahirkan idea tetapi bukannya buah fikiran yang dilahirkan atau bukan hasil sebenar berfikit itu sendiri. Walaupun perkembangan intelek itu merupakan proses yang berlaku secara berperingkat-peringkat dan berterusan. Seseorang yang ingin menyelesaikan satu masalah . Oleh yang demikian. Dan menilai (assessing) satu-satunya keputusan atau idea yang hendak diutarakan ³Boyer menjelaskan bahawa µmetacognatinion¶ terletak di luar kebolehan berfikir (cognition) itu sendiri.

Ini bertujuaan agar aktiviti perbincangan lancer. memantau. Apabila guru menggunakan kaedah ini untuk proses pengajaran dan pembelajaran secara tidak lansung akan meningkatkan kemahiran pelajar dalam pangajaran dan pembelajaran. 2. menarik. Para pelajar harus diberitahu cara-cara dan peraturan-peraturan perbincangan terlebih dahulu. ingatan boleh mewakili pembelajaran. teratur dan tidak terpesong daripada tujuan. Walaupun. ingatan. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. kemudian mengeluarkannya ketika perlu. Sama ada ia belaku tidak akan dapat diperhatikan atau diukur secara langsung. ingatan hanya boleh dianggap gambaran atau praktikal pembelajaran. Berdasarkan daripada tiga kaedah penyampaian yang digunakan tadi. kualiti ingatan dan lupaan ialah tiga proses yang saling berkaitan serta saling berpengaruhi antara satu sama lain. memproses dan menyimpanya dalam otak. Terdapat kebaikkan dalam mengaplikasikan Matacognitive: 1. Apa yang kita ukur ialah ingatan selepas pembelajaran sahaja. kemahiran membaca dan menulis dan sebagainya. idea-idea haruslah dirumuskan. Apabila . Berikut mengilustrasikan secara ringkas peringkat-peringkat perkaitan pembelajaran. kemahiran mendengar. Dalam suasana pengajaran dan pembelajaran. program pelajar dan sebagainya. Di antara topik-topik yang sesuai dibincangkan topic isu semasa. Proses merancang. memantau dan menilai ini ada kaitan langsung dengan keputusan yang akan dibuat atau diambil dalam penyelasaian masalah tersebut. mengingati (retention). dan penangguhan (re inforcement) motivasi (motivion). Berdasarkan huraian-huraian pengertian ingatan di atas maka bolehlah dirumuskan bahawa ingatan merupakan proses kebolehan manusia untuk menerima maklumat. bertutur. re. dan lupaan Pembelajaran merupakan sesuatu proses psikologikal dalaman. Pada akhir perbincangan. terutama kemahiran asas seperti menyelesaikan masalah. Rumusan ini kan digunakan untuk membuat ulasan perbincangan. ingatan dan lupaan. Pembelajaran. kemahiran-kemahiran bermaksud seseorang itu terlatih dan mempunyai pengalaman yang tinggi serta mendalam. menilai keputusan yang akan dibuat. Rajah 1: peringkat-peringkat perkaitan pembelajaran. proses pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan akan lebih terancang dan berkesan.ekonominya terpaksa mengalami proses merancang . Kaedah perbincangan Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas terdapat banyak topic sesuai disampaikan melalui sesi perbincangan khasnya bagi kursus bahasa. ingatan dan lupaan. iaitu pemerhatian (attention). Kaedah ini melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dan pelajar-pelajar dalam kelas atau satu jenis aktiviti pembelajaran secara bertukar-tukar fikiran atau idea serta berkongsi maklumat tentang sesuatu perkara. Oleh itu. Implikasi daripada kaedah ini keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dapat dicapai melalui beberapa cara yang berikut: ‡ Penyampaian harus cekap dan menarik ‡ Demonstasi guru hendaklah jelas. Proses pembelajaran melalui proses pemerhatian dan pemodelan Bandura (1986) mengenal pasti empat unsure utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran kebolehan menguasai kemahiran tertentu harus ditegaskan oleh guru.produksi (reproduction). mudah dan tepat ‡ Hasilan guru atau contoh-contoh seperti ditunjukkan hendaklah mempunyai mutu yang tinggi 3.

.pelajar menguasai kemahiran asas ini akan dapat membantu pelajar tersebut menguasai bidangbidang ilmu yang lain dengan lebih mudah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->