You are on page 1of 2

Peyva Xwedê wek çi ye?

Peyva Xwedê wek nên e: Mirov ne bi nên tenê dijî, lê bi her peyva

Peyva Xwedê wek nên e:

Mirov ne bi nên tenê dijî, lê bi her peyva ku ji devê Xwedê derdikeve dijî.

Metta 4:4

Peyva Xwedê wek ş îr e: Wek zarokên nûbûyî, bêriya ş îrê safî û ruhanî
Peyva Xwedê wek ş îr e: Wek zarokên nûbûyî, bêriya ş îrê safî û ruhanî
Peyva Xwedê wek ş îr e: Wek zarokên nûbûyî, bêriya ş îrê safî û ruhanî

Peyva Xwedê wek şîr e:

Wek zarokên nûbûyî, bêriya şîrê safî û ruhanî bikin, da ku hûn bi wî, ji bo xilasiyê mezin bibin. Petrûs I, 2:2

Peyva Xwedê wek hingiv e: Emrên Xwedê ji hingiv û ji hingivê palandî şêrîntir in.
Peyva Xwedê wek hingiv e:
Emrên Xwedê ji hingiv
û ji hingivê palandî şêrîntir in.
Zebûr 19:10
Peyva Xwedê wek ş ûr e: Peyva Xwedê jîndar û bi bandûr e. Ji her
Peyva Xwedê wek ş ûr e: Peyva Xwedê jîndar û bi bandûr e. Ji her
Peyva Xwedê wek ş ûr e: Peyva Xwedê jîndar û bi bandûr e. Ji her

Peyva Xwedê wek şûr e:

Peyva Xwedê jîndar û bi bandûr e. Ji her şûrê dudev hê tûjtir e. Û heta can û ruh, hem jî movik û mejî ji hev veqetîne, lê diçe, dîwana niyet û ramanên dil dike.

Îbranî 4:12

diçe, dîwana niyet û ramanên dil dike. Îbranî 4:12 Peyva Xwedê wek kerane ye: Xudan dibêje:

Peyva Xwedê wek kerane ye:

Xudan dibêje: Ma peyva min ne wek kerane ye yê ku latan dike perçe perçe?

Yêremya 23:29

Peyva Xwedê wek zêr e:

Ji zêr û ji zêrê xas zêdetir dilê mirov gotinên Xudan dixwaze.

Zebûr 19:10

Peyva Xwedê wek zêr e: Ji zêr û ji zêrê xas zêdetir dilê mirov gotinên Xudan
Peyva Xwedê wek zêr e: Ji zêr û ji zêrê xas zêdetir dilê mirov gotinên Xudan
Peyva Xwedê wek zêr e: Ji zêr û ji zêrê xas zêdetir dilê mirov gotinên Xudan

Peyva Xwedê wek tov e:

Peyva Xwedê wek tov e:

Hûn ne ji tovê ku xera dibe, lê ji yê ku xera nabe, bi peyva Xwedê ya jîndar û

mayîndar ji nû ve çêbûn.

Petrûs I, 1:23

Peyva Xwedê wek êgir e:

Peyva Xwedê wek êgir e:

Xudan dibêje:

Ma peyva min ne wek êgir e?

 

Yêremya 23:29

Peyva Xwedê wek neynikê ye:

Peyva Xwedê wek neynikê ye:

Yê ku li Şerîeta bêkêmahî ya ku azad dike, qenc dinêre û di wê de dimîne û tiştên ku dibihîze ji bîr nake, lê pêk tîne, ewê di karê xwe de bextewar bibe.

Aqûb 1:25

Peyva Xwedê wek ronahiyê ye:

Peyva Xwedê wek ronahiyê ye:

«Peyva te çira gavên min û ronahiya şiveriyên min e.

Zebûr 119:105

Peyva Xwedê wek çi ye?

Ka çawa nan xwarina rojane ya herî girîng e,

Ka

çawa nan xwarina rojane ya herî girîng e,

Peyva Xwedê jî, ji bawermendan re ji bo jiyana ruhanî pir girîng e.

Îsa

Mesîh got: Ez nanê jiyanê me.

 

Ka

çawa ji bo zarokeke nûbûyî şîra diya wê

ji

her tiştî çêtir e, weha jî baweriya me bi

xwendin û hînbûna Peyva Xwedê mezin û xurt dibe.

Di

demên berê de hingiv tiştê herî þîrîn û pir

biha bû û îro jî mirov jê hez dikin.

Peyva Xwedê ji mirovan re ji hingiv şêrîntir û xweştir e, çimkî emir û gotinên Xwedê qenc in

û

hezkirina Xwedê ji me re kifş dikin.

Ş ûrê Peyva Xwedê qet ne ji bo ku ş tinê ye. Ew di dil
Ş ûrê Peyva Xwedê qet ne ji bo ku ş tinê ye. Ew di dil
Ş ûrê Peyva Xwedê qet ne ji bo ku ş tinê ye. Ew di dil
Ş ûrê Peyva Xwedê qet ne ji bo ku ş tinê ye. Ew di dil
Ş ûrê Peyva Xwedê qet ne ji bo ku ş tinê ye.

Şûrê Peyva Xwedê qet ne ji bo kuştinê ye.

Ew di dil û jiyana me de ya rast ji ya nerast

Ew di dil û jiyana me de ya rast ji ya nerast

û

li

ya qenc ji ya neqenc cûda dike, da ku em

gor daxwaza Xwedê bijîn.

Ka

çawa keraneyekî mezin û giran dikare latan

bike perçe perçe, weha jî Peyva Xwedê hêzdar e. Mirov bixwaze û naxwaze, tiştê ku Xwedê dibêje wê biqewime û tiştek nikare jê re bibe asteng.

Zêr pir hêja û biha ye, lê Peyva Xwedê ji zêr

Zêr pir hêja û biha ye, lê Peyva Xwedê ji zêr

hêjatir û çêtir e, çimkî ew jiyana herheyî

şşî me dike. Îsa Mesîh got: Ez hatime,

da

ku jiyana we hebe, jiyaneke bi firehî hebe.

Di

tov de jiyan heye; tov mezin dibe û li

Di tov de jiyan heye; tov mezin dibe û li

dawiyê ber dide. Peyva Xwedê jî tovê rast e

û

jiyan tê de heye. Yê ku peyva Xwedê

qebûl bike, jiyana nû distîne û berê wê,

jiyana herheyî ye.

Çirûskeke biçûk dikare daristaneke mezin bi ş ewitîne!

Çirûskeke biçûk dikare daristaneke mezin bişewitîne!

Peyva Xwedê jî wek êgir bi hêz û qewet e û dixwaze tiştên ku di jiyana me de, ne rast û

Peyva Xwedê jî wek êgir bi hêz û qewet e û dixwaze ti ş tên ku

ne

paqij in, bişewitîne.

Xwedê jî wek êgir bi hêz û qewet e û dixwaze ti ş tên ku di
Xwedê jî wek êgir bi hêz û qewet e û dixwaze ti ş tên ku di
Xwedê jî wek êgir bi hêz û qewet e û dixwaze ti ş tên ku di

Çaxê em li neynikê dinêrin, em dikarin dibînin ka em çawa ne. Çaxê em Peyva Xwedê bixwînin, hingê emê bibînin ka tiştên ku em dikin, di çavê Xwedê de rast in, an na rast in.

em Peyva Xwedê bixwînin, hingê emê bibînin ka ti ş tên ku em dikin, di çavê
Peyva Xwedê ronahiyê dide me.

Peyva Xwedê ronahiyê dide me.

Peyva Xwedê, em di tariyê de dimînin

û em ji bo jiyana xwe riya rast nabînin.

û em ji bo jiyana xwe riya rast nabînin.

Îsa

Mesîh got: Ez ronahiya dinyayê me.

Xwedê, em di tariyê de dimînin û em ji bo jiyana xwe riya rast nabînin. Îsa
Xwedê, em di tariyê de dimînin û em ji bo jiyana xwe riya rast nabînin. Îsa
Xwedê, em di tariyê de dimînin û em ji bo jiyana xwe riya rast nabînin. Îsa
Xwedê, em di tariyê de dimînin û em ji bo jiyana xwe riya rast nabînin. Îsa