FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

Upravljanje projektima
Gantogrami

dok se na vertikalnoj osi prikazuju aktivnosti. .Gantogrami Primenom tehnike gantograma moguće je grafičko i vremensko planiranje realizacije aktivnosti. Gantogrami se uspešno koriste za globalno planiranje realizacije projekta (planiranje realizacije faza projekta). Gantogram se formira tako što se na horizontalnoj osi predstavlja vreme u odreñenim vremenskim jedinicama. odnosno grafički prikaz odvijanja aktivnosti u vremenu. ali daleko više kod operativnog planiranja i praćenja realizacije aktivnosti projekta.

Primer za crtanje gantograma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 .

Primer za crtanje gantograma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 .

KK (KKn) Aktivnost A i aktivnost B se završavaju u istom trenutku 3. Veza tipa “kraj – početak” .PP (PPn) Aktivnost A i aktivnost B počinju u istom trenutku 2. Veza tipa “početak – početak” . Veza tipa “kraj – kraj” .KP (KPn) Aktivnost B može početi sa realizacijom tek kada se završi aktivnost A .Tipovi veza izmeñu aktivnosti: 1.

zemljišta i okruženja Pribavljanje plana detaljne regulacije Akt o uslovima.idejni projekat.odobrenje Glavni projekat Naredna aktivnost 2 3 4 5 6 7 Tip veze KP KP2 KK2 KP PP4 KP tj[dan] 2 2 6 4 12 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 .Rb 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktivnost Sklapanje i overavanje ugovora u opštini Angažovanje pravnog i tehničkog konsultanta Analiza lokacije.

PP6 KP PP6 PP KP KP15. br.6 5 7. KP. KP PP3 KP.5.Izgradnja drvene ograde R.Zadatak 1 .12 12 Tip vеzе PP3 KK PP6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktivnost Premer terena Izrada nacrta Razmeravanje materijala Obeležavanje materijala Sečenje materijala Ukopavanjе potpornih stubova Zakivanje noseće konstrukcije Sastavljanje delova Ugradnja delova Farbanje Lakiranje Ukrašavanjе Narеdna aktivnost 2 3 4.8 7 9 9 10 11. KP15 KP12 Trajanjе [sat] 6 18 15 6 12 3 12 18 9 15 10 6 .

Zadatak 1 .Rešenje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 88 90 93 96 100 103 106 .

Izrada. U WBS-u projekta identifikovane su sledeće celine: Priprema.Gantogram Pomoću tehnike gantograma odrediti trajanje aktivnosti 1-7 u projektu i 8-14. Nakon izrade gantograma odrediti ključne dogañaje za prve 3 celine. Preporučena veličina podeoka 5 dana.Zadatak 2 . . Testiranje. Dokumentacija i Finalizacija.

Rb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aktivnost Definisanje projektnog zadatka Definisanje projektne dokumentacije Kreiranje prototipa Pregled i ocena prototipa Investicioni program Izrada korisničkog interfejsa Izrada komponenti novog softvera Alfa test korisničkog interfejsa Debagovanje Test proračuna Test izlaznih vrednosti programa Test hardverske kompatabilnosti Beta test Test softverske kompatibilnosti Izrada prateće dokumentacije Pregled i revizija dokumentacije Štampanje dokumentacije Izrada programa obuke za korisnike Sklapanje finalnog paketa Isporuka finalnog paketa Naredna aktivnost 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 13 14 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 19 20 - Tip veze PP10 PP15 KP KP KP5 KP10 KP PP PP15 PP10 KP KK PP KP10 KP KP5 PP KP15 KK5 KP KP KP PP KP KK KP - tj[dan] 20 25 30 15 30 25 35 20 30 20 20 10 25 10 40 25 30 15 10 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful