You are on page 1of 2

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNDE

2007 YILINDA YAPILACAK STAJ BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

D U Y U R U (2)

1 - Abgs’de Staj Olanağı


Genel Sekreterliğimizin asli görevi olmamakla birlikte, hizmet verdiği alanda tek kurum olması
ve bu çalışmaların gelecek nesillerin aldıkları eğitimle bütünleştirilebilmesi amacıyla,
Üniversitelerin 3 üncü sınıfında okuyanlardan Haziran 2007 tarihinde 4 üncü sınıfına geçecek
öğrencilerine, Genel Sekreterliğimiz birimlerinde staj olanağı sağlanmaktadır.

2 - Başvuru Şekli
A- Genel Sekreterliğimize yapılacak olan staj başvurularının, aşağıda belirtilen internet
adresinde bulunan staj başvuru ekranı üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde yapılması
zorunludur.
a) Staj başvuru ekranı üzerinden aday tarafından istenilen bilgiler girilir. (Nasıl başvuru
yapılacağı “? Başvuru Kılavuzu” butonu altında bulunan “Staj Başvuru Ekranı
Kılavuzu” kullanılarak öğrenilebilir.)
b) Girilen bu bilgiler aday tarafından kontrol edilerek, bilgilerin doğru girildiğinden emin
olunduktan sonra , KAYDET düğmesine basılır.
c) Kaydet düğmesine basıldıktan kısa bir süre sonra, adayın başvuru dilekçesi ve staj
başvuru formu PDF formatında hazırlanarak ekranda görülecektir. (Web browser’ nızın
açılır pencerelere (Pop-up) izin vermesi gerekmektedir.)
d) Aynı anda program tarafından geçici kayıt numarası verilerek, adayın belirttiği e-mail
adresine bilgi mesajı gönderilecektir.
e) Aday tarafından görülen bu dilekçe ve formun yazılı çıktısı alınarak, okuldan alınacak
ders notlarını gösterir belge ile varsa dil bilgisini gösterir bir belge de eklenir ve staj
başvuru süresi içerisinde Genel Sekreterliğimize ulaştırılır.

B- Staj başvuru formu ve eki belgeler Genel Sekreterliğimize ulaştıktan sonra;


a) İnternetten yapılan kayıt ile karşılaştırılıp, gerekli kontroller yapılarak asıl kayıt numarası
verilecektir.
b) Yine adayın belirttiği e-mail adresine mesaj gönderilerek başvurusuna yapılan işlem
hakkında bilgi verilecektir.

Yukarıda bahsedilen staj başvuru ekranı kullanılmadan faks veya elektronik posta yolu ile
yapılan başvurular ile Genel Sekreterliğimizde daha önceki yıllarda staj yapmış olanların
yapacağı başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvuru ve Staj Tarihleri


Genel Sekreterliğimiz 2007 yaz dönemi staj programı, ikişer haftalık dönemler halinde (10 iş
günü) altı dönem olarak yapılacaktır.

Yurtdışında okuyan öğrencilerden, Genel Sekreterliğimizde staj yapanların talep etmesi ve ilgili
birimin de uygun görmesi halinde staj süresi uzatılabilmektedir.

Başvuruların, 2 inci maddede belirtildiği şekilde 21 Mayıs 2007 tarihi mesai saati sonuna kadar
yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurusu kabul edilenler, 01 Haziran 2007 tarihinde internet sayfamızda ilan edilerek
duyurulacaktır.

4 - Başvuruların Kabulü
Stajyerlerin seçimi, Genel Sekreterliğimiz bünyesinde Avrupa Birliğine yönelik çalışmaları
yürüten altı ana hizmet birim başkanlarından oluşan kurul tarafından yapılacaktır.

Kurul, bu seçimi yaparken; adayların eğitim gördükleri okul ve bölümün yanı sıra, yabancı dil
bilgilerinin, katıldıkları eğitim programlarının, seminerlerin ve kursların birimlerin görev
alanlarına uygun olup olmadığını dikkate alacak. Birimler için ayrılan kontenjandan fazla
başvuru bu şartlara uygun ise bazı birimler için de kura çekerek stajyer seçimini
gerçekleştirebileceklerdir.

5 - Çalışma Saatleri
Stajyerler kurumumuzda 9.00- 18.00 saatleri arasında görev yapmaktadırlar. 12.30- 13.30 saatleri
arası öğle tatilidir.

6 - Kıyafet ve Davranış
Kurumda staj yapan kişilerin, Genel Sekreterliğimizde staj yaptığı günlerde, kamu hizmeti
verenler için öngörülen kıyafet gereklerine uygun giyinmeleri ve davranış kurallarına uymaları
gerekmektedir.

Bu kurallara uygun davranmayanların stajına derhal son verilerek okuluna gerekli bilgi verilir,
ayrıca gerek duyulur ise hakkında yasal işlem başlatılır.

7 - Diğer
Staj programını tamamlayanlara, staj yapılan birimlerin Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığına vereceği yazılı değerlendirmenin olumlu olması koşuluyla, Genel Sekreterlik
tarafından stajlarını tamamladıklarına dair staj belgesi verilecektir.

Kurumumuzda stajyerlere herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Adres : Staj Dönemi ve Tarihleri


Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Dönem Staj tarihleri
Personel, İdari ve Mali İşler Dai. Başk. 1 11.06.2007 – 22.06.2007
Eskişehir Yolu 9. Km 06800 ANKARA 2 25.06.2007 – 06.07.2007
Staj hk. bilgi için: 0 (312) 285 77 20 / 104 veya 260 3 09.07.2007 – 20.07.2007
Staj başvurusu teknik sorun için: 0 (312) 285 77 20 / 133 4 23.07.2007 – 03.08.2007
(Otobüsle gelmek isteyenler; Bilkent köprüsünün 5 06.08.2007 – 17.08.2007
yanındaki durakta inip, İkiz kulelerin Barış Sitesi 6 20.08.2007 – 31.08.2007
tarafındaki girişine geleceklerdir.)

Staj Başvuru İşlemleri için Bu linke tıklayınız