P. 1
Hassan bar Bahlul. Lexicon syriacum. 1901. Volume 3.

Hassan bar Bahlul. Lexicon syriacum. 1901. Volume 3.

|Views: 247|Likes:
Lexicon syriacum (1901)


Author: Hassan bar Bahlul, 10th cent; Duval, Rubens, 1839-1911
Volume: 3
Subject: Syriac language
Publisher: Paris : Leroux
Possible copyright status: NOT_IN_COPYRIGHT
Language: Latin; Modern Syriac
Call number: AEQ-4787
Digitizing sponsor: University of Toronto
Book contributor: Robarts - University of Toronto
Collection: robarts; toronto
Lexicon syriacum (1901)


Author: Hassan bar Bahlul, 10th cent; Duval, Rubens, 1839-1911
Volume: 3
Subject: Syriac language
Publisher: Paris : Leroux
Possible copyright status: NOT_IN_COPYRIGHT
Language: Latin; Modern Syriac
Call number: AEQ-4787
Digitizing sponsor: University of Toronto
Book contributor: Robarts - University of Toronto
Collection: robarts; toronto

More info:

Published by: Patrologia Latina, Graeca et Orientalis on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

?

>-w
>-^-
li->vv
^^'^.^
. Vl>'
mp^iM^s-^
f"-.'"'h-'
r^^.
44'
;M.
^vli
y
'j,r
%
w:
r
^^^^^
'
/
/ i
COLLECTION ORIENTALE

TOME XVII
DEUXlfeME S^RIE— TOiME III
LEXICON SYRIACUM
AUCTORE
HASSANO BAR BAHLULE
IMPRIMi
EN VERTU DE LA DECISIO?* PRe'sIDENTIELLE DU 8 AVRIL 1886
APPROUVANT
L'AVIS DU COMITE DES IMPRESSIONS GRATUITES
I
LEXICON SYRIACUM
AUCTORE
HASSANO BAR BAHLULE
E PLURIBUS CODICIBUS EDIDIT ET NOTULIS INSTRUXIT
RUBENS DUVAL
TOMUS TERTIUS
INTRODUCTIO ET INDICES
PARISIIS
E REIPUBLICtE TYPOGRAPHtEO
PROSTAT APUD ERNESTUM LEROUX RIBLIOPOLAM
VIA BONAPARTE , 28
>
/
l/99 6 4b'
^'3. a^.
MDCCCCI
LEXICON SYRIACUM
AUCTORE
HASSANO BAR BAHLULE
VOCES SYRIACAS GRyECASQUE
CUM GLOSSIS SYRIACIS ET ARABICIS
COMPLECTENS
E PLURIBUS CODIGIBUS EDIDIT ET NOTULIS INSTRUXIT
RUBENS DUVAL
PARISIIS
E REIPUBLIC^ TYPOGRAPH/EO
PROSTAT APUD BOUILLON ET VIEWEG BIBLIOPOLAS
VIA RICHELIEU, 67
M DCCC LXXXVIII
ILLUSTRISSIMIS VIRIS ROINARUMQUE ARTIUM FAUTORIRUS
ERNESTO RENAN
ACAnEMI^ GALLIC/K KT AC.ADEMm WSCRIPTIOMIM KT LITTERARUM HUMANIORUSI SOCIO
ET
RARBIER DE MEYNARD
ACADKHI* mSCRIPTIONrM KT LITTKRARIJM HIIMAmORUM SOCIO
HOC OPUS
GRA.TO ANIMO DEDICAVIT
EDITOR
i!
PR^FATIO
FASCICULI PRIMI.
Fasciciilus lexici Bar Bahlulis primus quem judicio tuo, benevole lector, permitto,
unius tantum seriei olaj' vocabula continet. Quam quidem unam litteram per grande
3/i8 columnarum spatium porrigi haud mirum tibi videbitur, si appendice, quam ad
calcem subjunxi, ocuhs perlustrata, grsecarum etiam vocum molem hac in parte con-
gestam repereris. Ibi enim vocabula greeca coUegit auctor quee a vocaiibus aut a di-
phthongis, quge sunt a, au, aj, e, eu, £t, :?, t, o, ot, ou, u, aut etiam a consonantibus
quibusdam, ut a- et (j]^ incipiunt; adde insuper ahquot voces quse illuc falso per corrup-
telam haud raram irrepserunt. At contra rehquarum viginti et unius litterarum singulas
quasque locum multo arctiorem occupaturas esse easque faciie in k fasciculos divisum
iri pro certo habeo. Pars prima, quae nunc e prehs exit, ante octodecim nienses incepta
est; cumque etiam eorum, qui deinde sequentur, fasciculorum singuios quosque eodem
temporis spatio in lucem prodituros esse confidam, magna spes est, fore, ut totum lioc
opus anno 1898 vel si tardius, non uUra annum 189^ ad finem adducatur. Longum
sane tempus! Qua re permotus iexicon per partes edere statui, quamquam bene scie-
ham, ad commoditatem ex eo percipiendam multo consuitius fore, si una cum apparatu
critico et indicibus perfectis publici juris fieret; sed, re perpensa, non ultra morari
satius videbatur.
Prooemium quod libro prseponere mihi in animo est, jamdudum conditum liabeo, sed
illud, impresso demum toto opere, prelo tradere piacebit, ul si nonnulla nunc etiam
subojjscura occurrant, tunc plane perspicua evadant. In procemio ilio agetur :

de ori-
gine et compositione iexici;

de ratione edilionis;

de auctoribus et fontibus quos
adiit Bar-Bahlul; k° de dialectis aramaicis in lexico nuncupatis;

de codicibus lexici
in Europa asservatis;

de praifatione syriaca et arabica quam operi suo pra3misit Bar-
Bahiul cujusque latina versio ibidem adjici<?tur.
if
PR/EFATIO FASGICULI PRIMI.
Indices compiectentur : i° voces syriacas secundiiin ordinem radicum inslruclas;
a" voces arajjicas quas propter formam suam vel sensum notare interest, atque prae-
sertim nomina plantarum;

voces persicas; k° voces hebraicas;

locos Bihlicos in
lexico citatos vel interpretatos. Vocahula autem graeca quae ssepissime occurrunt, pro
disciplinis grajcis parvi momenti videntur esse; e versionihus lihrorum graecorum sy-
riacis vel e glossis graecis margine codicum syriacorum inscriptis in iexica Bar Aiii et Bar
Bahiulis ea namque niaxima ex parte pervenisse iiquet; manca et corrupta pleraque sunl
et parum cautus esset qui eis ad textum graecum restituendum inconsiderate uteretur.
Vocahuia aiia quao syriacum in sermonem transierunt, varias mutationes Syrorum in ore
suhiisse vix dui)ium est, neque muita iiaurient ex hoc fonte iih qui dialectos graecas in
Asia usitatas exquirere conantur. Altamen, si vocahuia ista per se ipsa infirma sunt, uti-
litalem eximiam pra?henl glossae syriacae et arahicee quae ea sequuntur. Illae enim multa
animaliuni plantarumque nomina servaverunt quorum sensus ii)i clarus apparet vel tute
indagari potest; equidem hic est iexici nucieus. Qua de causa voces graecas in indice
aiphahetico disponere mihi minus aptum videhatur quam unicuique fasciculo appendicem
adjungere quae voces graecas secundum ordinem iexici inquisitas et suae formae restitutas
praei)eret. Quoties in littera olaf idem vocahuium variis in iocis repetitur, in quovis loco
ad caeteros iocos refertur; si vero in aiia serie repetitio ista fit, ad seriem istam non re-
fertur, nisi suadeat commoditas; exempii gratia, vocahuiorum a vocali e vei a consonan-
tihus (7 et al incipientium , et in serie o/«/ coiiectorum quaedam suh iittera od, quaedam
vero suh littera g> rursus reperientur; at contra in appendice seriei
olaf suhjuncta ad
series os et oo de iiis vocahuiis nihii usquam refertur.
In prooemio , ut supra dixi , fuse de codicihus iexici agetur, nunc vero ad inteiiigentiam
notuiarum quae imis paginis adduntur pauca iiaud ahsona erunt. Sciendum est codices
tredecim numero esse quos sigiis sequentihus notavi :
A. Anglicus, Britannico in museo sub n° 2^61 asservatus.
B. Beroliniensis , rcgia in bibliotheca Berolini sub n" 2 1 2-2 1 3 collectionis Sachauianae asservatus.
B/». n"' 196 ejusdem collectionis.
BAft. n"' SgS ejusdera collectionis.
Qbbb. n"' 171 ejusdem collectionis.
C. Canlabrigiensis , universitatis in bibliotheca Cantabrigae asservatus.
F. Florentiensis , Laurentiana in bibliotlieca Florentiae asservatus.
H. Huntitigtonianus , Bodleiana in bibliotheca Oxonii sub n" 187 asservatus.
L. Lipsiensis, universitatis in bibliotheca Lipsiae asservatus.
M. Marshianus, Bodleiana in bibliotheca Oxonii sub u° 188 asservatus.
PRyEFATiO FASCICULI PRIMI. ui
R. Romanus, Propagandae in niuseo Romae asservatus.
S. Socinianus, e codicibus Alberti Socin linguarum orientalium apud Tubingienses professoris.
Ss. Sociniatms altei\
Codices istos series in tres dividere licet.
Prima series codices orientales seu Nestorianos amplectitur, quos siglis BRSSs notavi.

B fragmenta veteris codicis continet et supplemenlis anno i883 ex alio codice efTictis
expletus est.

R quatuor tomis constat, qui variis temporibus conscripti sunt. Tomum
tertium qui a littera > usque ad litteram ^ pergit, olim secundum tomum codicis Ss
fuisse e piuribus signis in procemio enuntiandis conjicio. —
Ss tertiam partem lexici
tantum prsebet et post J^ desinit; ejus primae paginae usque ad vocabula ~^±3 r^\»rC
r^xyjAT), vide inf. coi.
1^7,
1.
7,
manu recentiori scriptse sunt; vetustissima pars a
quadragesima et una pagina incipit.

S anno
1796
exaratus lexicon totum continet;
ad amussim cod. Ss sequitur, sed vocabuia haud pauca e Bar Alii iexico deprompta
addit. Hos inter codices vetustissimus est Ss, quippe qui anno \-2\h (22 Ab anni
611 Arabum sevi) scriptus sit. Uitimus tomus codicis R annum i5o8 exhibet, sed
prinite partes muito vetustiores esse haud dubium. Notuia itaiiana codicem iilum anno
1 2,33-1 2 34 iiis verbis attribuit : cr Questo codice e scritto fanno deli' Egira 63 1 . w Unde
scientiam suam notuifle auctor hauserit nescio, sed tempus istud in titulo nunc deperdito
notatum fuisse vix dubito; primee enim codicis paginse partim erasee sunt. Vetera cod. B
fragmenta Nestorianis iitteris exarata ad xvi"'" saecuium refero.
Seriem secundam eflingunt codices occidentaies , Jacobitici et Maronitici, sigiis CHFM
supra insignati.

H ionge praestantissimus mense lianTjin i anni 1696 Gr. (mense De-
cembri 12
84)
perfectus est.

CFM apograplia unius et ejusdem codicis sunt quse
a monachis coenobii sancto Antonio dicati et monte in Libano siti scripta fuerunt,
scilicet : M aimo
1097,
G anno 1601 et F anno 1606; vix inter se differunt.
Tertia series mixtos codices, k^h^hb^bhhL cum Bar Ahi et Bar Bahluiis aiiorumque
lexicographorum glossis compositos includit, qui tamen quum de edilione lexici Bar
Bahiuhani agitur parvi sunt momenli.
Codices HFSSs, quos, me rogante, custodes bibliothecae Bodleianeae et bibliothecee
Laurentianae et amicus meus Aibertus Socin, quisque sua pro parte, ad Parisios bene-
vole miserunt, totos exscripsi vel contuii, eorumque omnes varias iectiones imis pa-
ginis invenies; praeterea muitos iocos aiiorum codicum inspexi et notavi. Primis in
paginis iectiones omnium codicum retuii ut de eorum pretio mutuaque affinitate quilibet
,v
PRyEFATlO FASCICUIJ PinVlI.
jiidicare possit. Apographa vero quae vir cl. Bernsleiu o plurihus codicihus conficienda
curaverat et quae bihliotheca in regia Berohni suh numcris 542-564 asservantur, om-
nino pneterniisi, sed iexicon Bar Ali sedulo iuspexi editione HofTmanniana el codicc Pa-
risiensi 255 usus. Ilic codex vocahuhs scatet qua? in edilione Iloirnianuiana desunt. In
notulis sic desig-natur : B. Ali, Paris. a55; editio autem IIoiTmanniana his verhis no-
tatur : B. Ali
Hoff.,
vel simpliciter : B. Ali.
De fontihus lexici Bar-Balilulis serius, ut supra dixi, dispulahilur, nunc pauca salis
erunt. Lcxicographum
,
qui modo Zacharias, t^Ij-K-^^n, niodo Merwensis, rw_i\o\_::73,
<5j3T^
,
nuncupatur, unum et eumdem esse moneo, cf. inf. coi.
3 , i. 3. Quod ad iibrum
Paradisi atlinet, sequentia notanda sunt : in codicihus occidentaiibus , GHFM, liijer iste sic
designatur : r^r^-A-x^-^v t^_=3V\_^
, vei compendiose , r^mi-A-K^-A ^[\_^ , -A-K^^n ^[\_^
,
aliquando etiam S^a Vv_2k., cf. exempli gratia coi. 2 25, 1. i8. Pro vocahuiis istis SSs et
alii codices orientales muitis in iocis fwjwX^-vSi-^x r^ra^rv^ rr liher Persarum -n
, vei "v^n Vv^
pricdicant. Quae sit vera lectura in procemio iocus erit exquirendi ; nunc monendum est
varias codicum SSs de ea re iecturas usque ad coi. 2 2 5, i. i8 notatas fuisse; inde a co-
iumna 2 2 5 vero pro vocahulis «liiojn-\°^-:\ ^rv-r^ vel •a-\_£i-a Vv-^ lextus nostri vocabuia
rwj^-v^-A ^^_:^ vei -v^-a Vv^ exiiihere solent SSs et discrepantiam iliam uitra notare
pro rato non hahui; quoties ergo post coi. 2 25 giossam rwcoj-A^^-^v V\^ ysjT^invenies,
nuiia addita nota, scias in SSs rCxs:a-\S^-^ Vva. lcgi.
Textum syriacum et arabicum religiose servatum habes. Quum formis iitterariis ara-
bicae glossa? quorumdam codicum indutffi essent, eas vulgaribus formis aiiorum codicum
preetuii; sed quum codices omnes consentirent, nihil mutare ausus sum; attamen signa
diacritica quandoque addidi, si sensus ea peteret, scihcet : i° duo puncta litterae
», quae
saepe desunt;

hamza, in **U «aquan, ex. gr. , ne voc. istud cum U «aliquidT? confunde-
retur;

tesdid, ut in forma JoLij; liamza vero et tesdid in codicihus commune depicta
raro omissa sunt. Signa vero vocalia in veteribus codicihus non muita inveniuntur; iila
ex cod. H et Ss dedi, sed cave ne ea uitra vaiorem existimes; vocahulis a scrihis tarde
apposita sunt, qusedamque servavisse me poenitet^ Vocalia vero signa quae diaiectum
'
Col. 102, 1. 11, lectuia r^-Jmrt falsa est; Jacobitae r^fviit^, Nestoriani vero ^^w^ pingebant, teste Bar
Hebraeo in siio commentario in Prov., XVIII,
19,
ed. Rahifs; aeque falsa est distinctio quam suo in Thesauro syriaco,
col. 121, inter r^KiiKf et v^'^rd instituit Payne Smith.
Coi. 80 uit., pro
^y^^
iege avS^.
Col.
378, 1. 28, lege uvS>>» pro vv\*ii.
PRJiFATIO FASCICULI PRIMI. v
arabicam Syriae insignare videntur, retinui, ex. gr. : voc.
fj*'^
«omphaciumw in cod. H
piuries *j^:*- pingitur, cf.
67, 3; 189, 7; 191, 2; notandum est codice in illo dhamma
pro kesra vel etiam Tprofatha haud raro reperiri; imo forma Jocij saepe JJiLaj scripta in-
venitur, sed editione in nostra tantum JotAj manet.
Quereris fortasse de vocabulis permixtis quae, inverso ordine, iocum suum non te-
nent; quaedam bis terque variis in coiumnis leguntur; alia versa pagina inveniuntur,
quum ea recta pagina exspectares. Sed nihii mutare praestabat, sin minus omne vestigium
deleretur quod vocabula post opus conditum in margine a scribis scripta et deinde in
textum recepta prodit. Praeterea pluribus in iocis repetita vocabula variis glossis expli-
cantur, quee loco in uno congestae et confusae detrimentum haud parvum cepissent. De-
nique vocabulum corruptum, ioco quem obtinet inspecto, restituere quandoque in
promptu est, ex. gr. : voc. >Ao-a\^ cy)Y^, col.
195,
1. 2^, inter vcfc. seriei "^.cor^r^
reperilur, restitue ergo ^Aq-a^^ onvC^v^ =
dv<x,(Tlpo(p7].
Multas in salebras deiapsurum esse lexici Bar-Bahluhs editorem jam pridem senserunt
viri doctrinis in orientalibus versati, imprimisque Paulus de Lagarde, qui viam operis
aggrediendi tutissimam ostendit, cf. Gesammelte Abhandlugen,
p.
i-5, et Symmicta,
p. 81 et sqq. Fauste viam istam partim expedierunt Gesenius, Larsow, Bernstein et prae
ceteris Payne Smitli^ quem suo in Thesauro lexicographos syriacos excerpere et eruere
non piguit, Mihi vero maximi fuit pretii auxiiium
,
quod sponte et amicissime obtulerunt
cl. viri Aibertus Socin, linguarum orientalium apud Tubingienses professor, et Imma-
nuel Loew, Szegedinensis arcliisynagogus. Ille textum impressum cum suis codicibus
denuo contulit, arabicasque giossas sedulo perlegit et emendanda notavit. Hic vero, qui
lexicon Bar Bahlulis totum perlustraverat, quum egregium opus Die arammsclien Pjlan-
zermamen inscriptum conderet, mendas haud paucas correxit greecaque quaedam vocabula
informia agnovit. Itaque lubentissime amplector eam
,
quae mihi nunc datur, occasionem
,
ut utrique viro pubhce amplissimas agam gratias.
Quod si ars typographica editionis tibi placet, ad Ernestum Renan et Barbier de
Meynard iaudem referendam esse te latere noiim
,
qui operis suscepti fautores se profite-
bantur, sociosque suos consilii de libris apud typographaeum Reipubhcae gratis impri-
mendis instituti induxerunt ut lexicon Bar Bahlulis hos inter libros acciperetur. Fronte
ergo libri nomina eorum inscribere grato animo jussi.
VI
PR^FATIO FASGIGLLI PRIMI.
Accipe poslromo intorj^retalionem compendiosarum quarumdam scriptionum quibus
Bar-Bahliil uti soiet :
~z == rd»*^ cf cotlex, apograplium».
~L=3 =
r^MMf=i ffin codice quodaniT).
i? "pa = T^-ViiKf r^>liY=» crin alio codicen et
raro ^^ T<l»v.v\..r3 rr in uno codicen.
;= ~^ = ^SV\ Tciii.w^ ftin duobus codicibusn,
sajpius errore pro ^
~7
= v^ >.v vv.. -H
vijivjVv:L ffvetere in codicen.
\ rp^ = r^-=va.\A TC^vvv
y

> ft in codicc Zachariano n,
sed \ saepe menduni pro «f est.
»5 "p3 = «^VvjVvm r^vM^ fc in codice accurato v.
^
~p=s = '^^^*^ T<lv'vv>..=3 ff in codice bono -n.
^ ~^ vel Vv^
^
= T^xxiVv^ T^IviiY^^ ^ vetere in
codice ^.
o-vtt> -vra vel «vxa = yojco-v^ "V3
vaiTi.
ffBar-Serus-
^\xio -Kra = ^...oj-^S-co ^-ra «Bar-Serapion, seu
Serapionis filiusn.
^vSx^ vs^Kfff secundum GaLrielem Bochljeshun.
o5i = ^oo.^ « Honeinn.
o» = ^TC^oi tr graece n , vel T<lLio_i cr Versio Sep-
tuagintorumn, vel
^9^
«Joannes filius
Serapionis n.
\i = <Ti_i_^n\_. ff Abdos bar Yazdpandh n ? confer
col. 227,
1. 1.
^A^-A Vv*. vel \a'A Vwk vel •va''^ Vv:^ , vide supra.
oS^A Va. = eioo_^o_a-A r^-raVv^ ftliber Pauli vEgi-
netaen.
szo = ^T^no^ ff syriace n.
.VySjoo vv^r^ (f secundum Sergium Resainensemn.
osTvn^t^ ttsecundum Paulum TEginetamr.
Scribebam caleiidis Junii anni M DGCC LXXXVIII.
RUBENS DUVAL.
PROOEMIUM.
I. DE ORIGINE ET COMPOSITIONE LEXICI BAR-BAHLULIS.
Glossaria inde a saeculo nono post J.-C. conficienda curarunt Syri, quum consuetudo linguae ara-
bicae apud eos praevaluisset et priscus patrum sermo absolevisset. Antea libelli canonum de aequi-
litteris tantummodo conditi fuerunt, quibus discipuli vocabula iisdem litteris scripta, vocalibus
autem non notatis, secernere discebant. Difficiliores autem voces, et quae proximum sensum praebe-
bant, brevi commentario subjecto, additae fuerunt, ita ut opuscula ista de homonymis et synonymis
tractarent.
Quod vero glossaria syriaca in Mesopotamia orientali, imo Bagdadi, prodierint non miraberis, si
eo tempore regia in urbe chabfarum insignes scholas floruisse memineris, quibus medici in disci-
plinarum quoque genere versati praeerant. A chalifa Al-Mansor arcessitus, anno 786 Bagdadum
adierat medicus iilustris Georgius Bohtiso
,
qui in scbola Gondesaporis scientias docebat et egregiam
famam adeptus erat. Bagdadi quidem novam scholam inchoavit doctor iste, quae facile primum
locum obtinuit et summis viris, ut lahya ben Maswaih, Gabriele Bohtiso, nepote Georgii Bohtiso,
Honaino, aliisque multis inclaruit. Qui omnes ad litteras graecas jam a saeculo quinto in Mesopo-
tamia cultas animum verterunt. Gabriel Bohtiso compendium ex operibus Dioscoridis, Galeni et
Pauii Jllginetae arabice conscripsit; Ibn Meswaih et Honainus opera graeca in sermonem syriacum
vel arabicum transtulerunt, et praeterea Honainus aliquas versiones a Sergio Besainensi factas
recognovit. Attamen verba pro verbis reddere perdifficilis labor erat, quum vox propria syriaca
deesset; quare vocem graecam litteris syriacis transcriptam servare saepe necesse fuit. Nec minor
difficultas oriebatur, quum de opere syriaco in sermonem arabicum vertendo ageret. Tunc ad litteras
graecas et syriacas in scholis discendas giossario ad hunc usum confecto uti coeperunt discipuii.
Primi autem glossarii auctor videtur esse medicus Honainus, quod*«:^ox=r>jt Tajtcva « interpretatio
vocumfl inscriptum erat, ut nos docet Ibn al-Baitar, qui haec vocabuia syriaca arabicis litteris ^Uu4wj
imperite transcripsit*'^. Titulus etiam plenior T^-=\cvtY\—1 r^"cvj rd'<n.3rjot. TSJtfta a interpretatio vocum
graecarum syriacari erat, si Immanueii Lcew credas, qui giossam Bar-Bahiulis, 667, 10, afrert'^).
Jam de vocibus syriacis aequiiitteris et difficilioribus alio in opuscuio disseruerat Honainus'^);
quamobrem Bar-Ali medicus, in praefatione sui giossarii infra in iatinum sermonem versa, dixit
ab Honaino non soium vocabuia graeca sed etiam syriaca difficiliora interpretata fuisse.
'')
Cf. Dozy, Z. D. M. G., XXIll,
196; R. Gotlheil, Ibid., Payne Smith, Catal. cod. ms. syr. Bibl. Bodleianw, n" 1 8i2 , cod.
XLIV, 892. Hunt. a5, col. 6o4; Gesenius, Sacrn Pentecoslalia
, p. 10;
'''
Cf. Z. Z). M. G., XL, 764. Sachau, Verzeichniss der syrischen Ilaiulschriflen zu Berlin,
'''
Vide Bar-Hebraeum , CEuvres gramm. , ed. Martin,
11,77; 1^99'
"^'
^^^-
P-
1^^-
VIII
pkooj<:mium.
Onus Honaini de aequililloris quadam in epilome exstat {jlossis aliunde excerptis permixtum
^').
Alia fuit fdossarii fortuna. Quum opus islud summo favore frueretur, mox refectuni est multis
plossis alieiiis auctum; deindi^ totuin compilationil)Us posteriorura lexicograpliorum insertum est, ila
ut arciielypum (etafem non tulerit; quae sors multorum librorum fuit.
Utroque opere IJonaini, id est glossario et libello de iequilitleris, usum esse Bar-Baldulem, quum
lexicon suum conderet, non dubium est. Videtur etiam exemplar locupies libelli quem auctor epi-
tomes supra laudatae excerpsit, inter manus babuisse; quasdam enim avvo)vvfj.ov5 Ae|e<s allulit Bar-
Bahlul, quas epitomator omisit, ex. gr., r^*\* • et r<^\c\
\j*
., 1967, i. Lexicon autein Honaini
lotum excerpsisse professus est, quum sua in praifatione dicerit'-^ : aDe multis quidem glossis quae
boc in lexico collectae sunt, auctoribus earum non indicatis, locutiis est Rabban llonainns. n
Honaino adbuc vivo, lexicon ejus ab Iso Merwensi, qui et Zacbarias, tam multis glossis novis
auctum est, ut Iso Merwensis ipse glossarii proprii auctor baberetur.
Ait autem Abdiso (Ebedjesu) Nisibenus'') :
.^_co3.> (y\-\m.\ n^-vs, AcAoxrs Sra
ttBar-Bablul composuil lexicon coUecticium e multis bbris et ex Iso bar Ali medico et Merwensi
et Gabrielen; non autem , ut perperam intellexit Assemanius : crBar-Bablul composuit lexicon ex
muUis libris, et Josue Bar-Ali medicus et Maruzaeus et Gabriel. n iNuUibi enim glossarii a Gabriele
Boljtiso conscripti mentio occurrit.
Re vera Iso Merwensem solummodo lexicon Honaini retractasse non autem opus proprium
confecisse a Bar-Bahlule ipso docemur, qui bunc auctorem saepe laudans boc modo citat : ts^jjl' ^'j
ftaddidit Merwensisn, quuni de glossa arabica agatur, vel : r:^\o-v=r> A-coors^, si syriaca sit glossa.
Hanc recensionem lexici auctam, quam Iso Merwensis prodidit, male concinnatam et digestam
judicarunt schola) Bagdadensis discipuli, si Abrabam discipulum Iso bar Ali medici audiamus, qui
magistruin rogabat, ut glossarium aptius reficeret. Testimonii loco adhibeamus hic praefationem
lexici Bar-Ali, quam latine versam proferre interest. Textum a G. HolTmann initio sui libri, Syrisch-
arabisclie Glossen, 2-5, editum secuti sumus, quem cum iibello Gesenii, Sacra Pentecoslalia, i3-2i,
et cum praefatione codicum A et L'*) contulimus
(^)
:
tf Quum tempore longo diuturnoque lectioni librorum indulgeres.^''), Abrabam, sedulo me rogabas,
ut quascunque vocabula tibi occurrerent modo e sermone syriaco in arabicum modo in eumdem
syriacum explicarentur, ita ut difficiiia in prompta, et externa^') in vernacuia verterentur. Mihi lexi-
'''
VideG. Hoffmann, Opuscula Nestoriana
, p. 2 etseq. Frag-
'*'
Cf. supra, Prmfatio fasciculi primi
, p. 11.
mcnla alius recensionislocupletiorisin cod.Sachau ^^(Sachau,
'''
Cf. etiam Payne Smith, Catal. cod. tiis. syr. Bibl. Bod-
Verzeichiiiss, n°
69, p. 271; R. Gottheii, A treatise on Syr. leianee, coi. 6o3.
graminar ofMar Elias
of
Sobha) et in cod. collegii Union theo-
'"'
Lege cum Gesenio et AL : rdiiwVvrr) ioco T>^r^Vvro,
fogical Scminary
of New-York dicti (R. Gottheil, Hebraica, VI, quod sane mendosum est.
2i5 et seq.) reperiuntur.
'''
Payne Smith in Catalogo, coL 6oa, et Thesauro syriaco,
'*'
Vide infra,
p. xi. coi. 9880, TCfVi-^Aoa rd\~h vocabula insolita , absonia,loco
'^'
Vide Assemani, B. 0., III, pars i, a&y. peregrina, extema reddidit.
PROOEMIUM. IX
con a Rabban Honaino digestum et compositum necnon lexicon ab Iso Merwensi coilectum com-
memorabas. Utrumque simul mihi proferebas et te saepenumero ambo evolvisse et diligenter in-
spexisse indicabas. Accuratam quidem dispositionem et eruditionem lexici doctoris Honaini laudabas;
opus autem Iso Merwensis vituperabas utpote prave digestum et sine ordine compositum. Imo discre-
pantiam non minimam inter utrumque in vocabulis explicandis reperieras. Qua causa sollicitus eras
et anxius, quum nuUa re prsefinita et cognita niti mens tua posset. Me ergo tanquam doctrinae
amicum impellebas, ut duo iila opuscuia, quae memoraveras, inspicerem et in unum colligerem,
aliis atque aliis glossis additis, quae a magistro meo audiverim, vei e iibris longo tempore didicerim,
vel a doctoribus rogatis acceperim , non solum de vocibus difliciiibus et externis '^\ sed etiam de ver-
nacuiis. Addebas etiam, o frater noster, vocabuia quaevis difficiiia, quae in Bibliis occurrunt, ita ut
ea simul cum prioribus, quantum res sineret, indicata et ordinata forent. Ego autem, quum difficul-
tatem rogationis tua) praestandae sentirem, et haud pauce saeculi negotiis quae nuilum otium dabant
impeditus essem, toto hoctempore studio tuo obsequi moratus sum. Attamen eamdem postulationem
iterum et iterum repetere te non taedebat. Quare, ansam praebente tempore, quo onus ministerii
mihi impositi ievius factum est, quum commoditatem ex hoc percipiendam non tibi solum fore repu-
tassem, sed etiam aliis tui similibus discentibus et perfectis —discentibus quidem ad ea adipiscenda
quae nondum investigarint, perfectis autem ad ea in memoriam revocanda quae prius didicerint

desiderium tuum expiendum miiii visum est. Statim huic negotio manum admovi spei in Deo fidens'*'.
Vocabula juxta ordinem aiphabeticum disposui, ut faciiius quae quaererentur inveniantur. Tu vero,
frater, vosque omnes qui huic rei indulgetis, quando per laborem, quem pro vobis insumpsi,
edocti et exerciti eritis, preces et grates auctori felicitatis vestrae persoivete. Quod si aiia piura, quam
quae vobis consignavimus, temporis decursu invenieretis, ea litteris mandata sine taedio addite; ne
invideatis posteris vos quoque utiles esse ! -n
Magistri jussis obtemperasse diaconum Abrahamum nos docet riotula post praefationem quibus-
dam in codicibus^^' adjecta his verbis : «Ego debiiis et peccator Abrahamus, nomine diaconus, con-
siiio nostri fratris inter Justos commemorati Iso (Bar-Ali) obsecutus sum, et addidi in lioc iibro
aliquid ex eo quod in iibris sacris aiiisque inveni, quum animum intenderem, ut iliis qui eum
iegent prosim. Aiiaque addemus pro facuitate nostra imbeciiia, si vivere nos voluerit Dominus.
•«
Vere miratu dignura est, quod opus genuinum Bar-Aii, in codice cujus priorem partem G. HoH-
mann in iibro supra laudato evulgavit, servatum sit. Gaeteri codices Bar-Aii nomine signati, quorum
numerus non parvus est, aiteram editionem ab Abrahamo revisam praebent, atque giossis, quae ab
aemuiis doctoris Abrahami immixtae sunt, pius minusve scatent. Lexicon Bar-Balduiis etiam memo-
ratum est in notula supra^dicta, quam Paync Smith suo in Gataiogo (coi. Go4) retulit, ibique cl.
vir animadvertit : rtPatet igilur scribas minime in animo habuisse textum iexici, quod Bar-Ali con-
scripserat, ad verbum exhibere, sed undicunque omnia quae ad voces syriacas explicandas usui
essent, congerere. Unde exempiaria quinque, quae inBibl.Bodi. conservantur, omnia multa exhibent,
quibus caetera carent. 11
Glossario Bar-Ali usum esse non videtur Bar-Bahiui, qui Honainum et Zachariam testes saepe
•''
Adde w^Vvj"\^cuo juxta Gesenium cl codicps AL.
'''
God. Oxon., 26; vide Gesen., Sacra Pcnl., ai; Payne
'''
L«go cum Gesenio et cod. AL r^S—>fY> loco r^-\ii<v>. Smith, Catal., col. 6o4; cod. AL.
PROOEMIUM.
adliibuit, Bar-Ali autem noinen nusquam memoravit''). Quod ergo dixit Abdiso (Ebedjesu) loco
supra citalo, scilicet crBar-Baldulem ex liio bar Ali medico hausissei), vel ut falsum respuendum,
vel de additamentis, qua; posleriore tempore in lexicon irrepserunt, intelligendum est.
Saeculo nono daruerunt Ilonain, Zacbarias et Bar-Ali. Initio saeculi sequentis innotuit Ilenaniso
bar Seroswai, auctor quarti lexici, quod accuratissimum fuisse et glossarium Ilonaini explevisse sua
in praBfatione asseruit Bar-Bablul. Hoc lexicon bodie deperditum in glossario Bar-Babluiis verbis
Q^s^ 'vra usjt^ ffjuxta Bar-Seroswai t) sub plerisque articulis citatum est.
Mediante saeculo decimo lexicon longe locupletius conscripsit Bar-Bahlul, quod ad nos posterio-
ribus glossis valde auctum pervenit. Abu-I Hassan bar Bahlul'^) e vico AwAn^ non longe ab urbe
Tagrit in provincia TirhAn et a Bagdado decem parasangis distante''^ oriundus erat, ut nos docet
Ihn Abi Uscibia qui dixit (ed. A. Miilier, I,
109)
: duo opera coliectanea a Joanne filio Scrapionis
syriace composita fuisse, alterum majus duodecim lihris constans, alterum brevius et celebrius in
septem libros divisum; addiditque posterius hoc ab AI-Haditbi al-KAtib pro Abu-I Hassan ben
Nafis medico anno 3i8
(980
post J.-C.) in arabicum sermonem translatum esse, atque istius ver-
sionem meliorem esse quam versio ab Hassan ben Bahiul confecta :
^j
^j^Jl -y^i) c^lsOl
ts^.jJl
*JL«Jj
Bar-Baiiiulem vero primos aetatis annos in diocesi nestoriana Tiriiun degisse ex lexico ejus ipso
patet; quotiescunque enim de dialecto sua vernacuia ibi ioquitur Bar-Balilui, liis verbis uti soiet :
Vv»-\X^tvr3 ..^cA, o»-j-Sl*j lj.XjLfi aapud nos in Tagritn, seu .^^Ki.\^—» .^^cA, .>_<nj-\\^"-» .>^al
aapud nos in provincia TirhAmi (seu Trihan'^^). Sed de vita et scriptis ejus pauca innotuere; nesci-
tur quo anno natus et mortuus sit. Circa annum
968,
quum Abdiso I ad patriarchatum Nestoria-
norum evectus fuisset, eum floruisse e Libro Tums a Mari fiiio Salomonis conscripto liquet, qui baec
refert : Abdiso tunc episcopum Maaithayae in patriarchatum ab Abu-i Hassano ben Bahlule et ab aliis
episcopis commendatum fuisse ^^K Titulo medici non insignatus est Bar-Baliiul nec inter medicos ab
Ibn Abi Useibia numeratus est; sed doctor nuncupabatur, eumque discipiinas in schola Bagdadensi
docuisse non absonum videlur. Lexicon suum Bagdadi eum conscripsisse e cod. Parisino, syr. 3 18
(cujus descriptionem vide infra) et e notula aliorum codicum jacobiticorum'''^ compertum habemus;
'''
Quis scriptor nomine ^^mlj^ /o , 42 , not. 1 , designetur
nescimus , sane non Iso bar Ali.
''^
Nomen Jesu vel Josue quod ei indidit J. Assemani {B.O.,
III, pars I, 387, not. q) e confusione nominum Bar-AIii et
Bar-Bahhdis, quae saepe in glossariis mixtis facta est, ortum
videtur esse. Errabat sane ili. vir quum diceret : ffEum Syris
Jesum seu Josue, Arabibus (^wu^ appeHatum fuisse, Uquet e
titulo lexici syro-arabici ab ipso compositi, quod olim ad Tho-
mam Erpenium pertinebat, nunc in Bibliotheca publica apud
Gantabrigiam servatur.n Vide infra descriptionem codicis G.
In eumdem errorem lapsus est et Gesenius, qui ait {Sacra
Pentec, a6, not. 46) : irJesu praenomen ei tribuiturin titulo
cod. Oxon. , Marsh 19/1 (lege
198), necnon in exemplo Can-
tabrigiensi. » Vide infra descriptionem horum codicum. Nomen
Bahiul,
J;^.
apud Arabes commune est, significatque scur-
ram. Ghalifoe Harun ai-Rasid scurra hoc modo designabatur.
Hodie etiam genium quemdam
,
jam maleficum
,
jam benevo-
ium, sic nuncupant Orientaies, cui praecipuas partes in fabuiis
attribult vulgus.
'''
Gf. Yaliut, I, 89 5. Aw4nS mansionem seu caravatiserai
significare videtur, cf. G. Hoffmann, Ausziige aus syr. Akten
pers. Mdrtyrer, p. aii, ubi de aiio vico Awana in B^th-Nuha-
dr^ supra Mausiiem sermo esse videtur.
'*'
Errore scriba) iegitur jL4_*laJ!; eodem errore Ai-Beitri
et Yaltut sub J*aji!
Iraduut yli^jU! ioco ylA-jlaJI , ut jam
animadvertit G. HofTmann, /Iwii/^e, not. i465.
'*'
Scriptio ^.^jPljS.^ occurrit saepius quam ut scribae er-
rorem conjicere iiceat. Nomen urbis et provinciae modo Tirhdn
modo Trihdn efiertum fuisse videtur. Gf. G. Hoffmann, /. c,
not. i5o8.
'"'
Vide : Maris, Amri et Slibce dc patriarchis Nestorianorum
eommentaria, ed. Gismondi, Pars prior, 101.
<''
God. Oxon. a5 el i63; vide Gesenium, Sacra Pentec,
ay; Payne Smith, Catal., col. 6o4 et 610.
PROOEMIUM. XI
in istis cod. haec leguntur : <w » (y>\m ^_=r> vd\_»<7X_^3 «i^-SLlfio A<xAo»_:3 •S-^a .^nxiaoAqo.^A ^^raVva.
v^rrxijc Vuja^o T<f\y.oJ>^ Vv»-\oj3 Kf^»-\y.-\TCf .\j=3.—>—> oan—>v.a cuj'-vft\^ twtA ct Libei" lexici Bar-Bali-
lulis, doctoris periti, de secta Nestorianorum, quem Bagdadi'^' conscripsitn.
Quo proposito et quo modo compositum fuerit Bar-Bahlulis lexicon ex opere ipso et e praefatione
ei praemissa (vide coi. i-U) discimus. Duplex est praefatio : altera syriaca; altera arabica; utramque
manu Bar-Bahlulis scriptam fuisse constat. Hic locus est eas in latinam linguam quam maxime ad
verbum translatas exliibere :
PROCEMIUM (SYRIAGUM).
ff Digestum est hoc lexicon compendiosum et coliecticium manu liominis ignavi et aiumni schoia-
rum , Ijassani bar Bahiuiis nomine
,
qui pro facuitate sua imbeciiia e muitis quae praisto erant gios-
sariis atque ex aiiquot iibris interpretum scientiae probatorum id coiiegit, ut fiiii sui amicique et qui-
cunque in hunc iibrum inciderent edoceantur. Juxta ordinem aiphabeticum opus disposuit, quum
a littera olaf inciperet et seriei hujus iitterae insereret : primo omnia vocabuia quorum in fronte
oJaf est, sequente alia olaf^-^; deinde ea in quibus post o/a/" sequitur belh; dein ea in quibus post oluf
sequitur gomal; dein ea in quibus post olaf sequitur dolath; et sic continuate usque ad olaf quam
sequitur iav. Eodem modo et seriem iitterae beth et post eam unamquamque aiiarum litterarum
ordinavit.
frSed tempus est monendi iilum qui in hoc lexicon incideret compilatorem non respexisse iitteras,
qucC aiiquando in conjugatione verborum adduntur aut mutantur, quum iijitio vocabuiorum occur-
rerent; sed rediisse ad stirpem veriji et inde ejus principium, ut suae seriei inseratur, sumpsisse;
ex. gr. , rc^vyi.i, r^AwVv, T^AAvsr» non sub iitteris nun, tav, mim, sed sub iittera heth digessit, quuin ista
e r^^oA^ deriventur(^). Vocabuia autem aiiquot, quae cum iitteris additiciis melius innotuerunt et
usus communis sunt, in utraque serie attulit. Litterae vero, quae initio vocabuiorum aiiquando per
conjugationem mutantur, hae sunt : r^,
^, 'v, o, A, ~o,
^,
^, quae numero sunt octo''').
tcDe muitis quidein vocibus hoc in iexico congestis, quarum interpretes nominatim non indicati
sunt, iocutus est Rabban Ilonain'^'. His exceptis, caeterarum interpretes nominati sunt, sciiicet :
Gregorius Nyssaenus, Bar-Dasandjid, Zacharias Merwensis et Samii medicus juxta Ilonainum; deinde
Joannes fiiius Serapionis medicus, Daniei Garamaeus
('')
episcopus Taliaiae, Henaniso fiiius Seroswai,
episcopus Ilirlae, cujus lexicon maxime accuratum est alque opus Ilonaini medici expievit'^); sicut
'"'
Verbatirn : (rBabylone Arsacidarum (= Ctesiphon) urbe legcin hoc in loco enunliatam non videntur ubique servasse.
munita (= Mulwze, ^\cM^n) et civitate pacis (= Ragdad,
'*'
De signis quae hunc numerum efficiunt, v. R. Gottheil,
j»^ Mt. Ji iLjLjtX^).') In codice Parisino desuut vocab.
^—
=^ Z. D. M. G., XLIII, ]>. 121.
oij-voX^^-A c^yi.£o\m ifde secta NestorianorumB.
<''
His verbis Bar-Bahlul ipse Gesenio respondit, quserenti
<*'
Col. 1,1. 11, lege : A \^ rfi \
r^^^jjojA vi.:iJt.Kf'A
cur Honainus tam raro a Bar-Bahlule citatus sit {Sacra Pente-
Wa riil K^ajjaj-:^ ,to ojSVrao, v. Rahlfs, Gdltiiiff. Ge-
costalia,
p. 5, not. 16). In lexico r^ vv vv^ seu compen-
lehrte Anzei/jen, i8(j3,
p. 976,
not. 1.
diose ~^ nun^juam opus Honaini designal, vido Bernstein,
'''
Col. 2, 1. 6, post ysji^ linea textus omissa est, quam Z. D. M. G., II, 870, not. 1; Payne Smith, Catal., col. 621.
hic addimus : r!fA_vi\\o vcfA_ii_» . r^ y.m \..=nv^..:n.^-\
<°'
Col. 3,1. 5 ,
pro T^fc=o\Vv^ scribas errore T^\mi<^
^=r> nAvra _>(7v\ yardsx) t^A , r^-rv.vv=73o , el 1. 8 legeu- scriptum est.
dum est T^it\oA.ii loco T^=OA.yi, v. Bahlfs, Gottiriff. Gelehrte
<''
Gol. 3, 1. 6, loco T^ooi »\mje=r>o legendum esse
Anzcigen,
1893,^.976. Interpolatores Lexici et Bar-Bahlul ipsc «foos >\jQje.o vidctur.
XII
PROOKMIUM.
qnidam alii coinmentatores et interpretes. Insunl et varia excerpta e coHectaneis
'''
sumpta, (piae
auctor proui ipsi visuni est inseruit.
«Ex animi sentenlia, benedicte lcctor, ora primo pro temet, (leinde pro possessore (Lexici) et pro
eocimipie qui thesauri istius utilitate referti particeps factus erit, alrjue etiam pro scriba misero qui
hoc exscripsit.
aHffic quidem dixit Rabban Honain in procemio lexici sui : trLocutiones quae non omnino barbarae
(tsunt, etiamsi ipsae aut earum explicationes non multum innotuerint, talesprotuli quales inveneram,
(radjecta eis notula, quae diffidentiam meam in hac re exprimeret, scilicet syriace : 70A [forsan),
ftarabice vero :
**)
[contendit). -n Eodem modo eas exscripsi et idem adjeci ad alias locutiones similes,
quas inveneram, -n
PROdlMIUM (ARABICUM)'^'.
ftJam conficiebam lexicon vocabulorum distinctorum quam accuratissimum, quamvis materiem
dissimilem contineat et res ecclesiasticae a medicinalibus et logicis discernendae, locutiones vero
cujusque generis, graecae, latinae, syriacae, hebraicae et quae apud Nabataeos aliosque in usu sunt seor-
sim exhibendae fuerint. Tunc vidi quam multi defectus et quanti errores essent, quia saepissime
quaestiones hominum de rebus dubiis et atrociter obscuris occurrunt. Aninium ergo intendi ut quas
discrepantias invenisscm, nomine scriptoris allato inserereni, quando is notus erat. Sciebam enim
in iis exponendis majorem utilitatem fore, si quaerenti expUcationes uniuscujusque praesto essent et
judicio suo sanas a morbidis dignoscere posset. Ex his autem unum librum concinnavi, in quo jordi-
nem alphabeticum initio et ubique secutus sum, ut vocabulum inventu facilius esset, nec multos
libros propter id inspicere necesse fieret, quum ad quam dialectum pertineat nesciretur.
aNon ignoro quod nuHus unquam confectus sit liber, qui omnibus hominibus placeret. Quod si
libri istius lector locutiones inveniat, quae ipsi nullius utilitatis videantur esse, sciat quod alius ex
istis lucrum percipere posset. Mercedem Deus clemens cito det ei, qui summo labore, molestia,
perseverantia et contentione haec collegit. Equidem sibi conscius est auctor quod operi perfecto
impar sit; natura enim manca liumanitati toti tributa est.
«
IL DE RATIONE EDITIOiMS LEXICL
Utroque in prooemio Bar-Bahlul lexicon suum juxta meliorem rationem et ordinem digessisse nos
docet. Attamen si opus a nobis editum pervolveris, vakle miraberis quod tam multa permixta et
confusa sint, ut jam in praefatione nostri fasciculi primi
(p.
v) notavimus. Addidit etiam Bar-Bahlul
litteras initio vocum praefixas se non reputasse, sed vocabula ad suam stirpem revocata fuisse; non
desunt tamen quae ad hanc iegem non redacta sunt et sub littera initiali disposita sunt. Ingentem
rerum excerptarum molem aliquando praeter justum ordinem a Bar-Babluie ipso congestam esse
'"'
Gol. 3, 1. 10, lege <
^1'—
>
«v, ioco t
^*
'.'
\i\ v. ; in
'''
Cf. Payne Smith, Catat. cod. mss. BMiothecee Bodleianw,
nota 6, lego v^^r^-^-n-:^ ioco t^xx=>.^3-a.
P-
69.
PROQEMIUM. xiii
non absonnm videtur; at confusio ista interpolatoribus sa^pius incumbit, qiii singiili per saecuia
lexicon glossis novis auxerunt. Ibi inveniuntur excerpta e scriptis Bar-Hebraei, qui post trecentos
annos vivebat, necnon glossae quae scriptorem jacobiticum produnt, quum Bar-Baliluiem asseclam
sectae nestorianae fuisse constet. Quaeritur ergo qua via editor lexici incedere deberet; num arche-
typum Bar-Bablulis, farragine extranea rejecta, restituere interesset, an codicem operis veterem et
bonum juris publici facere praestaret. De liac quaestione paucis disserere libet.
In novum etproprium opus conficiendum Bar-Babiul animum non intenderat, sed compiiationem
quam utiiissimam e iexicis Honaini, Zacliariae Merwensis, Henaniso iibrisque scriptorum aiiorum
desumptam conscripsit, cui muitas de rebus ccciesiasticis, inedicinaiibus et iogicis giossas, nomi-
nibus auctorum adjectis, iocutionesque variarum diaiectorum, quae ei innotuerant, intexuit, ut ipse
suis in praefationibus professus est. Ex iisdem fonti])us piures glossas, quas Bar-Baidui omiserat,
hausisse intei-poiatores probabiie est, nam nonnuiiis in codicibus istae desunt. Saepissime autem parvi
interest scire num hae giossae a Bar-Baliiule ipso an ab uiteriore compiiatore introductae sint, et frus-
tra iaboraret qui rem tentaret. Igitur ad Lexicon edendum codicem optimum eiigere et sequi, atque
varias lectiones aiiorum codicum ima pagine referre expediebat. Hanc viam commendavit iil. vir
Lagardius, quum scriberet''' : crQuod Bar-Aiium et Bar-Bahiuiein nuncupamus est coiiectio glossa-
rum pretio inaequaiium et auctoribus diversarum per saecuia continuata. n Imo, corpus glossarum
integrum edere jubebat. Scias autem quod vetustissimus iexici codicum, qui ad nos pervenerunt,
longe post mortem Bar-Bahiuiis scriptus sit et textum quam maxime interpoiatum praebeat; vide
insuper quae de iiac quaestione olim disseruimus in epiiemeride : Journal asiatique, janvier-fevrier
1894, p.
ik^ seq.
Codices iexici Bar-Balilulis infra describentur. Quo modo eis ad Lexicon edendum usus siin jam
in praefatione fascicuii primi
(p.
ii-iii) locutus sum. Addendus est novus codex jacobiticus (P si-
gnatus), qui Parisiis in Bibliotheca nationali asservatur. Apud nos ex Oriente ailatus est, quum iittera
fhe
editionis meae sub preiis esset. Varias iectiones, quas praebet, inde tantum a coi. 1535 exhibere
potui (vide notam 6 hnjus coiumnae). A codicibus Socinianis pauce diflert; tamen addimenta piura
continet.
in. DE FONTIBUS LEXICL
Muiti sunt iiiiri, e quibus giossas iexici sui excerpsit Bar-Baiilui; eos jam tituio operis jam nomine
auctoris iaudavit. Quod de quoque scimus hic breyiter juxta ordinem alphabeticum dainus :
AitiiA Kaskarensis, anno
7^1 Ncsloriiinoruin patrlarrha Notis vi (227, 1) Iioc nomen iii(licatiiin ossc hand vori-
factns, r^jaiAoVi^p r^\ajCA v^v^ y\^, 1063,
siniilc videtur. An iste auctor idcin sil ac Abdos medi-
24, ubi ejns homilia de martyrft Zachojo citata est. De cus chalifa; Motaded, qui Hbrum memoriahHem de nie-
operibus Abbffi II vide Assemani, /?. 0.,I1I, part. i, i5/t. dicina ((IXy! ^
HS^) scripsit, dubiuin esl (cf. Ibn Abi
Annos FiMus Yazdpanaii, <mSAv» \=3 <MOA.=3.iw, cu- U.seibia, I, 93
1).
jns iiiciiiinit Bar-Balilul sub voc. rcfSx.^Kf, 178, 29. Abu YaivubIsi.iak kilius Abdav. lii Lexico lioc noiiicn lcr
(1)
Gesammelte Abhniulluiiffcii
,
]). 3.
nirniMi.nii: n
XIV
PROOEMIUM.
cihil esl : /l87, a, suh .i^o-A^vAj^,
^^1 d
JL*
ylj^
(^;
(sic)
(i\^\y>\;
/iO:>. 1, siil) n^\_l^, JU
cjjJUj^' :<^\'i
•*'''•' "'' '"'• >»o<n^, t_yujjjl Jlij,
A|>ii(l Arabi-s noii (lesuiil (jui uomine Isliak (Isaac) et
cognomine Alni Yakub (pater Jacobi) iiiiiotueiunt, sed
inler istos (|uis filius Abdan et a'(jualis Har-lJablulis fue-
rit, nesfinius.
AbU-L HaSSAN AlI FIUUS JaCOBI ET FRATER STEPnAM, (jui
jiatriarcba Antioclue factus est. Euiu de vocab. Stdil/aXjKx
iiiterro{faveral Har-Bablul, resjjoiisuuKjue ejus ej)ist(>ia
conscrijjtuiu retulit, 557, i5 : Ljl g—* .>«. « "i y-c u^Lu
J- U..t jL» JOij {sk) yliLxel Li.! LjfXjta ^^\
J^
y*»^
. . . >yjL) /w« A^pUajt
.
Anu Zaid, JsjVj.jI. Ejus interpretatio vocab. ^.^Vvcvjjt
versionis Pescbitta; (/)««., I, i3) allata est, 1970, ii.
An de Honaino agatur, cujus noinen jilenum eral _j_;l
^^aUjJ!
^^!
fjj
(j*^ «>s?;'
dubium est.
Abzld Scuolasticus, rdAcvs (Y\x^ ^ovrsT^, (jui eliani
Bazud et Mikael. Libri defmitionum auctor est. Ex hoc libro
jflossam in voceni r^irvi^Kjo excerpsit Bar-Bahlul, 18/13,
8,
qua3 in cod. 88, foi. i^i t, Bibliothecaj regiaj Bero-
lini invenitur (cf. Sachau, Verzeichniss der syr. Handschr.
zu Berlin,
1899, p.
322 b). Ibi auctor nuucupatur Ba-
y.ud seu Bazwad doctor, t^xacvAra Aov=a; iii aiio codice
Londini [India Ojjice) asservato Liber dejiniliontm Mikaeii
adscriptus est, cf. Hoffiiianii, De Ilermeneuticis apud Syros
Aristotekis,
p. i5i, et Opiiscula Nestoriana,
p. xxi. Aljzud
circa ann. 900 vixisse videtur.
AlIARONIS VITA ,
..^•HtTST^ y\m ^VO^A T^Vv»iJtV\ ,171,
3, ubi de pago Alon in provincia Meiitinaj agitur. De
hoc sancto inoiiacho vidc Bar-Hebr. , Chron. eccL, I,
87;
Wrigbt, Catal., 112/1, n""'
7.
A^^uLAS (AquiIas?OceIlus?), coa\xix<^ ril=3V^, 1785,
90, qui de vocaliuio a chimislis usitato citatus est. De
chimista isto cf. Berthelot, La chimic au moyen dge, II,
xxxv, not. 1, et indicera sub vocab. Acolos, Aquila, Akou-
las.
Al-Mansuri , vide Razes.
AXAPIIORV S. JaCOBI , FRATRIS DoMIM NoSTRI , Y^\(\^V^i.r^
.^^^^-^n-n jaici-viY^ .=30 rv\ 1 f\m •aj3a, 1G50,
7,
in
vocab. T^X^.
Antidotaria. Libri hujus generis in lexico Bar-Bahlulis
suh noniine gneco ypa^^siStov boc inodo citati sunt :
^.A^W^, 20/i7,
9;
T<:i-.A^SJs^, 2G, 6; 828, 6;
^.•v.^o^S-i^ , 517, G; arahice : fj^i>l^\jJi\ , 517, 6;
(^iblyJ!, 1516, not. 3; c:,LL)i,L.!yiJ! , 20i7, not.
9.
Aram^orum fabuljE, v^ > -n^r^r^ «lAVv_ro, 269, 3;
313, 17; 547, 19; 612, 8; 866, 26; 883, 18; 896,
19; 1037, 3; 1051, 19; 1148, 2; 1153, ai; 1352,
2/1; 1356, 16; 1369, i5; 1979, 10; 2007, 2; 2072,
18. Ilis iii locis de quodain libro fal)ulai'uni apud .\ra-
ma;os Babylonia; in B^th-Aramaye (r^ » -r>^w^
V »

«J
vulgato agi putamus. Sunl qui pro v^ » -n-^r^ (Arama;i)
T^xrrj-^KT (elhnici) legere nialunt et fabulas elhnicoruin,
id est Harranensium, intelligunt, cf. G. Hoirmann in
Z. D. M. G. , XXXII, 7^6. (Mossa vero in quadam Lexici,
295, 9 3, T^».::73Arsf per T<^^ inlerpretatum est. Sed
ubicunque in Lexico vox apud Harranenses usitata ailala
sit, sul) noinine Harranensiuni (rwja-v») non autem elh-
nicorum(Td»do'-\T^^)citata est, cf. inlia Hahranensium li-
ber; imo, vocal)uiuiii efAHjct per r^^wv expressum est,
cf. tcI^^^a rcfVvyvJoi , 1 849
,
9
; deinde vox r^A^SjwcvTTa
,
1037, 3, e serinone persico educta est et ad Syros Ba-
liylonlffi spectarc videtur. Non obstat giossa 1226,
7,
T^jJ-v^^A rdraVvrk^o T^^^crirs mh^^s^jLy^ T^f^^KU,
quajtantum significat, idem vocabulum duohus in iibris
inventum fuisse, scilicet in fabulis (.4raina!orum) et in
libro Harranensiuni. Has fabulas a libro Kalila et Dimna
alienas esse monstravit Imm. Loew inZ. D. M. G., XXXI,
535 seq.
AwAN
(?),
doctor quidam in coenobio nestoriano Mar
Gabrielis projie Mausiiem. Vvjr^A t^ v^^X.ua _m •^.yi
r^^S .•A_=3A
«^^
N. r^oos <7i_=o-jfA A^cviTaca t^qoj
cvjvj-vcv
\^
(y> vt\ Aj^K~-vV^ T^Sja^A , 893, 2», de vocah.
r^v^v , Ecclesiastes , vi, 6.
Babai monachus (5G9-698), r^^iv*».. >--v~> j^vsn, qui
archimandrita canobii montis Iziu3 fuit, muilosque li-
bros conscripsit. Ejus, juxta Zachariam Mcrwensem, me-
minit Bar-Bahlui sub vocab. r^cv^-, 1675, 9.
Bar-Dakna\a, r^vin^A •\.=», auctor syriacus qui pa-
rum innotuit, cf. Assemani, B. 0., III, jiart. i, 232,
not. 2 (ubi lectura Eccbellensis pra.'ferenda est). Versus
aliquot ex homiliis ejus nietricis attulit Bar-Bablul, quae
in vino et amore versari videnlur : 1 189, 3, et 1193,
3 (in utroque ioco duo versus syllabis septeiu constantes
cum homoeoteleuto ah, *»_, sane ex eadem homilia ex-
cerpti sunt); 1975, 4 (versus unus syllabis duodeciin
constans). Ex homa?oteleuto et scribendi arte afiectata
diceres auctorem non multo Bar-Bahlule antiquiorem
fuisse et saeculo decimo vixisse. Vocabula singula quae
aliis in giossis inveniuntur forsan ex eodem fonte hausta
sunt : 102, 12; 380, 9; 811, 7;
953. 17; 1266, 4;
lUO,pen.; 1407, 1; 1468, i4; 1674, i4; 1680,
7;
1937, 1.
PROQEMIUM. XV
Bar-Dasandad (AnnAiiAM), inodio in sa'c. vii°, -H.
Abrabam filius Dasandad in schola a Babai bar Nesibnaye
instituta Ba§u§i prodocebat; ejus socii
,
»oia-v::3.vi
,
^Li^l
,
ut ejusdem scholae magistri inteliigendi videntur essc.
Bar-Bahiul sua in prcefatione Bar-Dasandad expresse
memoravit. Syriace scribebat, glossa;que in lexico allatoe
ad vocabula syriaca spectant : 145, i; 161, 6; 1215, 99;
1367, i; 1390, i8; 1784, ao; 2052, 9. Operum Bar-
Dasandddi catalogo in suo meminit Ebedjesu; vide Asse-
mani, B. 0., III, part. i, 19^.
BaR-HatIM, -pJis\Si S.=3, ^^ila>
yj!, a3U«- yi>i
(^.a? •
Sub hoc nomine pauca vocabula gra^ca et syriaca lexico
inserta suiit, maxima e parte corrupta : t^a \ r\ ~^
et
ooalja.S= BouxefpaAos, 176, i5; 1823, 19; et forsan
92, 23; «Mwv^c7iAi5s.^=7)'aio-is, /iS/i, 25; T^*3>'HX.fn
=
yecojpoi(piai., 607, 3;
'^
\.
• "^ '^''^ "^ = •apaima-nos
(praipositus, cf. 954, i3), 1633, 10; Ma.. \a-^ =
Ilaao?
(?), 1507, 11; syriace : y<L,.s-^v^, 232, 26;
T-^-N yr.\v^, 304, 9; TCfVva-K^jeyi 767, 4;
^^
\^
r^ m
1366, 4; «LO^ = Y^L^l^, 1487, 17; x^ .xao...>-r>
r^\s\ryn, 1776, 11; v^»:=i,\\s3, 1847, 17;
t^Xrrjjt,
1987, 17;
A_v_=.>(\, 2031, 5;
y<'....\ v^^, 2055, 18;
T^^^iWv, 2067, 18. Nomen arabicum ^^^U. /ol ,^v>?
plene scriptum est, 1366, 4. Quis fucrit hic Syrus nes-
cinius; nullo modo Ahmed fiiius Halim, *jU. ^o »X^I,
nec Abu Ilatim Segestanensis, jlv.
w.<
^>l
«sU. jjI.
Bak-Hebr.ei grammatica major, quam tituio Liber splen-
dorum , t-^wso^a T^raVva. , auctor inscripserat , cf. OEuvres
grammaiicales iAbou-l Faradj, ed. Martin, I. Lexico non-
nullae glossai ex hac grammatica desumptffi additse sunt
sane ab interpoiatore jacobitico, quuni jam inde a plu-
ribus sajculis mortuus esset Bar-Bablul Lexici auctor;
obiitenim Bar-Hebraeus anno 1286. Hae glossa^ ad vocab.
artis grammaticffi .spectant, 150, 21, etc.
Bar-Sauma Tahalensis, t^ > \. u^ rdmoj K.ra, 167,
29; forsan idem ac Bar-Sauma, episcopus urbis Nisibis,
qui post mortem Ibaj
(f 45^)
ex Edessa cum aliis Nes-
torianis pulsus erat.
Bar-SeroSwai »ajt.o\.co K.=>, xj^-w^—w /jjI, saspius
o^S^Qo H.ra, id est, IlenaniSo (seu Ilonanjesu) filius So-
roswai, episcopus urbis Hirla;, qui initio sajculi noni
ciaruit. Ejus lexicon syriacum, de quo vide supra p. x,
plurios in (|uaque pagina lexici Bar-Bahlulis citatum
est. Ali([uolies nomen ejus errore scriba^ cujusdani in-
sertum es.se videtur : 12,
9,
post aS-xio ^

« iegitur
Qoo-S.!^yjrv\T^ (ap;^iaTpos), quod epitheton Sergio me-
dico et non filio SeroSwai aptum est, cf. ibidem, not. 23;
aliis in locis (52, 29; 64. 8) epitheton t^v^\.:73 (Doc-
tor) occurrit, aeque absonum.
Basilius Magnus. Ex homiliis ejus novem de muiidi
creatione exstant in lexico duo loci : alter de alcyone,
juxta glossain e Bar-Seroswaio allatam, 180, 9;
alter
de crystallo, 1836, ult. Cf. infra Piiysiologus et Land,
Scholia in Physiologum Leidensem in Anecdota syriaca, IV,
i33. Basilius insuper citatus est sub vocab. seq. : «^-\\,
698, 23; Y^^, 1428, iC; aAK^Y^ln, 1705, 9.
BenJAMIN MONACHUS, T^i^Vj^A ^j.j>hv~-i, . » -t> » V —
t
x<L»r\-,^, 369, 25; 475, 9;
776, 24; 1383, 7,
ul)i
ejus commentarius in scripta Dionysii Areopagitae cita-
tus est. In notula codicis Londinensis, Add. I2i52, qui
opera Dionysii Areopagita; continet, legitur : «quo tem-
pore haec opera transcripta sunt (anno
8^7),
in coenobio
Teledaj magno, quod in provincia Antiochiae situm est,
otiose vivebat Babban dogmaticus Mar Benjaminii; vide
Wright, Cato/.
,p. 498. Quae doscriptio in nostrum Bon-
jamin monachum quadraro apte videtur, quamvis T(;-
ledae monachi e socta monophysitica essent. Dionysii
vero opera apud Syros inonophysiticos vulgata et com-
mentata fuisse constat. Attamen nihii prodit glossas de
Benjamino iexico Bar-Baliiuiis nostoriani ab intorpola-
tore insertas fuisse.
ChIMIST*, AUniFICES, mktallici, T^T<l\_=rs_a. ).w\s,
T^itXOAmOT^ _k, T^^a-A-rTJOT^ —> "j^, j_Vi_X_ViV\_30
T^i^a_v_=r>aT^j=j , L^rJsJi tjLaSPi
,
quae vocabuia eodem
sonsu in Lexico sumpta sunt; vido iocos in hidice vociint
syrlacaruni el hehraicarum sui) rdVd^rrx^ et v\\.E alialos;
etiam rwj-v-k-soL.^ 297, G; 331,
7;
876,
7,
quod e
^ '*^ . -y> ^ ffchimistffiii corruptum vidotur, siciit
t^t^\tx^ pro T^T^rrx^ = y(ri(istci vetus mendum est
(cf. 901, 9; 904, 10). De cliimia apud Syros vide Bor-
tiielot, La chimie au moyen dge, t. II, ul)i piera3(|ue lexici
Bar-Bahluiis giossa; de metaliis et sideribus inveniuntur.
Chronographi, .^.^cvxxjjo^S.^ >:iijjevi, 75, 19.
Commentarius aradicus i\ i'sALMos,cujus auctor non iu-
dicatusest,ijl*>Ji JlA.«,85, 1 i^ijiJ^^jJlUi, 1999, i4.
CoNCILIORUM ACTA, <tfO^A_V_VO_£a SOU OOOAOOJ-Va-OO
,
0-s^.u- ^ix^, 23, 92; 248, 94; 277, 19; 281, 2;
1771, i5; cl". 264, 17, de patriarchatu Ephosino jussu
'
synodi Nicaenae suppresso.
Constantinus, ^jjiasLiM*.» , ^^AiAsMyi. Paucae glossa;,
([ua; iexico Bar-Babiuiis sub hoc nomine inserta; sunt,
ex commentario arabico Pentatouchi juxta versionom
Pescliittam excerpta; esse videntur, 532, 3; 592, 3;
732, 7;
870, 3; 1365, 5; 1632, i5.
A^
XVI
PROOKMllJiM.
Cyrucus, rs^^ox», 1 121, 93, de vocab. K^^voam-,
forsan Cyriaciis t'|(isco|iLis iirl)is Nisihis (rirca aiiii. ().'5o);
de cujus operibus vide Assciiiani. B. 0. , III
,
part. i
,
2 1 5.
Cyrillus, de voc. rd\=nX^, 500, ao, citahis. Cy-
rillus quideni Alexandrinus, quuni jjlossa in Maltheum,
XXIX, 9'i, e coinniontario bujus in Novuni Testainentuni
sane excerpta Cuerit. Quu' {flossa ueslorianis in cod. deest,
et in lexicon ab interpoiatore jacobitico aliata fuisse vi-
detur. Hic ergo non valet annotatio Gesenii, qui de Cy-
riilo in cod. locupletiorllms Har-Aiii citato scripsit :
ttCyrillus isque Ilierosolymitanus, naiu Aiexandrinuin
odio babebant Nestoriani
«
; Sacra Pentecostalia
, p.
26.
Damel Garamsus episcopus Tai.ial.e, quem inter scrip-
lores in Lexico citatos noniinavit IJar-Haiiliil sua in
praefatione syriaca, sed nomen ejus nuHo in loco lexici
invenimus. Hic est Daniel bar Tubanita, episcopus Ta-
balfe, qui plura opera syriaca conscripsit et doctrinam
Isaaci Ninivita; refellit; quo tempore vivebat incertum;
forsan Isaaci in sfficulo septimo ajqualis fuit, cf. Cbabot,
Noies sur la littirature syriaqtie, in Revue semitique, 1896,
p.
95i et 957.
DioscoRiDES modo e compendio arabico Gabrielis ibn
BohtiSo modo e versione syriaca Honaini citatus; vide
GahRIEL et HoNAINUS.
DoMiTii iioMiLiA, .^^TXtA j^rrjA T^\roTdm, 1276,
not. f); lioc est, panegyrica oralio in martyrem Domi-
lium, vide Wrijjlit, Ca(rt/.
, p.
iili^, Add., 17901. Sancti
hujus vita a Bedjan iii Acla mart. et sanctorum, VI, 536
scq. edita est.
Edessenorum >arratiuxcul.b, 678, i3, ^^-u «k v.T^a
jOjAoT^ > \

>^ «ijkja^
^p3
A.M.ra; forsan libellus ad
pueros deleclandos vuljjari sermone conscriptus; confer
jojSot^a K^N \ -7X-rr>, 1755, h; r^»\^w^ t^ \ » \
v^\aria, 2011, 6.
Elias Anharexsis, H *n ^y^-a r^-K-\v^, 803, pen., de
nomine > -r\ t.\j Sra >.=nLi.\^, Marc, x, 4C. Elias iste
circa annum «jqs daruit; carminum tres tomos, apolo-
giam, epistolas et homiiias conscripsit; vide Assemani,
/i. 0.,III, part. 1, 2 58.
Elias f.piscopus Hierosolymorum, qui Aii liiius Obeid
dicebatur, .Kxx*
^^
^*j <^}j*^^ (j-ixjdi ouu.-! \.')\. Ejus
sub nomine glossas arabicas vocab. syriacorum continet
iexicon Bar-Balilulis, 286, 12; 583, 19; 620, 3; 659,
i3; 1263, 8; 1313, 22; 1488, 1; 1710, ;;c«.; 1942,
5; 2068, 8. Forsan idem est ac Elias al-Djaubari, qui
Hierosoiymorum episcopus, deinde anno 8^3 Damasci
metropolita factus est. Elias al-Djaubari collectionem
synodicam Nestorianorum e syriaco in sermonem arabi-
cum vertit et librum ad unionem cbristianarum secta-
rum parandam conscripsit; vide Assemani, B. 0., III,
i, 5 1 3; II, 990; Guidi in Z. D. M. (',., XLIII, 388.
Emmaxuel CATiioLicrs, A >T^a_-> zn :^— »'S =0
T^j3jAaVvT<ln
,
qui anno
9^7
palriarclia Nestoriaiiorum
factus est (-j-
960), cf. Bar-Hebr., Chron. eccl., II, 245.
Citatus est sub vocab. r^.r\%.-=yyt. , 1930, C.
EnamSo moxaciius, Ti^iAxvi.» -'^ft*'tv^
2064, 11,
qui medio septimo sa,'culo vivcbat. Libiuin canonuin
de ajquilitteris conscripsit, e quo glossa in vocabulum
Tdit.oVv^V\ a Bar-Balilule excerpla videtur esse; de boc
libro vide G. Holliiiann, Opuscnla tiestoriana ; l\. Gottbeil,
A treatise on Syriac grammar hy Mnr Elias nf Sohha.
EpnR.«H Syrus (-[-
378),
•^pj-K.^t^, -jx-t\-^y<^ y\:n,
^y!,
712, 22; 1709, 18; 1732, 21; 1769, 6; 1774,
9;
1929, 11. Ejus Testamentum citalum est, 712, 22;
1774, 9;
bymni et laudes de Abrahamo kidunaia,
1769,6.
Epiphani* canon, r^ vv v^^jv t^cvvj3 , 377, 23; 791,
99; e libris liturgicis Syrorum.
EpiPiiAxas, de Jobo, 116, 8.
Ethnicorum feri«, 1423, 19,
tn^ws r.r^ T^-Sa^
T^^jLviA
vg^^vt^v —»
• forsan liber litmgicus Harranen-
sium, vide infra Harranensium lirer.
Etymologi, qui de derivatione vocum tractabant,
T^A=>aj wsjTCf, T<^ » \ --vcv-iA ~^=3, 15, 11; 36, 23;
57, 4; 58, 8; 194, i3; 196, 6; 224, ult.; 225, iC;
264, 93; 399, 19; 655, C; 794, 8; 799, i3; 820,
10; 1148, 1; 1151, 8; 1316, 25; 1850, 17;
188C,
i7;1928,i8;1934,5; 1941, 20; 1966, 19;
1971,8.
Liber, quem sub hoc nomine attulit Bar-Bablul, col-
lectio vocum derivatarum et difliciliorum videtur esse,
ut jaiii animadverlit egr. vir Payne Smith in Thesauro
syr. , 1 5 4 1
.
EuSEBIUS C.ESARENSIS, -S-SaT^ T^S twr> CiOft »--VfWOT^
y^cktn a^T^ t^i^o»\^vt^ ^sn rilx^o^-^. 958,
Eusebii Historiam cccl., III, iv, C.
2; cl
Gahriel Catarensis, Tt^S y^rt , 491, 29,
de vocab. ^o—v\S^. Iste circa annum 7^0 floruit et
librum de fide et unione conscripsit; vide Assemani,
B. 0., III, part. I, 172.
Gabriel ibn Bohtiso (Boebtjesu), JkHASfc,
quibusdam in
codicibus JoLfca., celebris inedici Georgii Bocbljesu ne-
pos et ipse medicus Bagdadensis, sa;culo nono, sub prin-
cipatu chaiifarum Harun al-Raschid, Amin et Mamun.
PROCEMIUM. XVII
Compendium
(^1^^^)
operum Dioscoridis, Galeni et Pauli
^gineta; arabice conscripsit, quod sub nominibus plan-
tarum et rerum medicinalium soBpissime in lexico Bar-
Baiiiuiis citatur, hoc modo : ?j-i*j ovJ*? ^l
Jj^-s?-
1^'j
^j«y_jj
Jlij La^»>o
yd ^j«5^U. yl Jjj^a., 22, 7;
98, i;
U^^j^Jum~},:> (jft
Js>rS=>-' i^^ ? ^2, 29; 63, 10; 98,
7;
aut brevius, Joj«?w Jli, Joj^^ ^/^,
J».^^-^
a*j,^j_Ss
J^jjjwa., 18, 3; 29, 10; 32, 9; 55, 1; 63, 16 et ai;
68, 16; 69, 22 et pen.; 71, 9; 83, pen.; 84, 6 et 23;
89, 19; 93, 23; 94, 27;
etc. Gabrielem e graecis fon-
tibus ipsis non hausisse, sed syriacis et arabicis versio-
nibus usum esse constat; vide infra Galenus, Diosco-
RiDES, P*uLus tEgineta. ffHoc arabicum compendium, ait
Imm. Loew [Armueische Pjlanzennamen
,
p. 12 et i3), nul-
lam syriacam vocem prffibet sed invicem copiam nuga-
rum genuit. Per translationem arabicain vocabuloruni
graecorum syriace scriptorum depravata sunt mirum in
modum nomina plantarum grajca, atque occasionem non
praetermisit Bar-Bahiui quin ea corrupta vocabuia ut
uovas voces initio articuii aut ut synonyma medio in
articuio afFerret. » De iexico faise Gabrieli adscripto vide
supra p.
VIII.
Galenus ex versionibus syriacis Sergii et Ilonaini aut
e compendio araljico Galirielis citatus est; vide Sergius,
HoNAiNus, Gabbiel. Aiiquando tamen glossas Gaieni sy-
riacas et arabicas, interprete non indicato, Bar-Baliiul
adiiibuit:84,2G;819,9; 864, 7;
1516, 4; 2000, 12.
Geoponicouum VERSio SYHiACA. Bai-Baliiui nouiina pian-
larum et animalium pauca e iibro de agricuitura excerp-
sit, cujus auctorem lonios, lonanes, Ivannes nuncupat :
<»ft_xJO_.t^A r^5r\a-\Ar^A r^raVv^ vsjt^, 1492, i3;
T^Vvr>-\ ^<^-n \\ -V —
> fvt » \ irt .yg^
395, 16; yS-jY^
r^^a-\_2kT<r .\s. A V\^~» (y).jL}T^a.i , 471, 22; ws—itfi^
r^i^a-\_::^r^A ts^
-->^ -. —
> QojA-iTS^ajT^, 630, 25; aii-
(|uoties sine auctoris nomine : vC ra^tv ^ _^ =73
TCr^a-=v-a.T<fA, 170, 8; rcfW-S-rvKfA "^_= , 191, 20;
r^^a-=va.TCrA i^^ijia , 1449, 9;
1701, i5. Scriplioncm
ionos pra;ferendam esse nunc constat, quippe quaB a no-
mine [Ot/iV^avj/tyros decurtata fuerit. Anatoiium Vin-
danionuni (seu Vindanium) opus grfccuiii de geoponicis
scripsisse sciiiius, quod nunc deperditum compiiationi
grfficas Cassiani Bassi fcre totum insertum est. Ver-
sionem syriacam geoponicorum Vindanioni a Sergio
ReSainensi eiaiioratam fuisse verisimile est, sed iiujus
verslonis prava epitome tantuiii superest, etiam inanca,
quam Pauius de Lagarde anno i8(5o edidit. Paucissima
vocabuia e versione syriaca, prout ei ohviain erant.
attuiit Bar-Bahlui, et inde dijudicare licet, quod sine
uilo diserimine iibris in lexico suo iaudatis uteretur, ut
bene notavit Immanuel Loew, Arammische PJlanzennamen
,
p. 20.
Quodam in ioco, 1580, 16, giossa arahica e oLiL^
*s^5U3! desumpta invenitur. De quo opere agatur nes-
cimus. Liber agricuituriE , a:».5UJ! cjU;^, Honaino ab Ibn
Abi Useibia (ed. A. Mueiier, 200, i4) adscriptus est.
Gregorii Thaumaturgi Vita, S \ m-\
«^V . v vV>
r<fi(\-v=nA^ , 886, i4, de vocab. r^^^ii.2>.; cC. Bedjan,
Acta mart., VI, 83.
Gregohius Theologus Nazianzenus —Gregorius Nyss^-
Nus. Theoloffus in iexico aiiquoties citatus est : 169, 9;
259, 3 et 11 [Carmina iambica, cf. ed. Boiiig et Gis-
mondi); 283, 3; 485, i4; 1430, 2; 1824,
17; 2045,
ult.; Nijsswnus autem : 11, 17; 167, 19; 180, i3; 237,
11; 243,2; 244,9; 286,17; 292, 92; 963, 4; 1387,
8; 1639, 3; 2037, not.
9;
Gregorius, nuiio addito epi-
theto, sffipius : 84, 10; 86, 1; 96, 6; 126, 3; 154, 8;
160, ult.; 180, 22; 187, 16; 189, 93; 190, 7; 192,
i4; 193, i3; 204, i4; 240, 29; 265, 17; 270, 8;
273, i3; 279, 20; 282, i5; 284, i3; 295, 23; 298,
10, etc; adde etiam, 1922, i3; 1957, 19; 1971,
7;
2036, 19; 2037, i5. His in iocis de Nyssa^no agi vide-
tur, quuin Bar-Bahiul sua in prasfatione eum expresse
memoraverit.
Hexaemeron, quod suh nomine Nyssajni evulgatum
est, multas giossas iexico suppeditasse videtur; cf. P. S.
,
Thes. syriacus, 266 (sub oog^aX. ii\. \x^). Ex lioc opei'e
et e commentariis Nyssa;ni bibiicis Ibrsan excerpta; sunt
giossaj de nominibus geograpiiicis el bibiicis, 84, 10;
86, 1; 154, 8; 180, i3; 180, 22; 187, 16; 244,
9;
295, 2 3 (cf. 292, 29). Attainen opera Theoiogi a Syris
tam nestorianis quam jacobilicis muitum trita in ser-
monem syriacum versa et commentata fuerunt, nec mi-
randuni est quod in Lexico citata sint; cf". de Tiieoiogo
96, 6 {Homilia de S. Basilio); 222, 3; 282, 1 5, et 283, 3.
Harranensium liber, r^-»_i-\_MA rd-iaVv-r^, 168, 95;
507, 1 1; 1037, 23; 1226, 7.
Loci ex iioc libro exscripti
opus poeticum fabuias grascas continons demonstrant.
Urbs Mesopotamia; Harran seu Carrlia; muitos prisciu
etiinicorum reiigionis usus servaverat, et ejus incoias pro
etiinicis Syri christiani iiabebant, quos suo iu sermone
rd^xii dicei)ant. Inde coinpertiiiii lialiemus Ubrum Ilar-
rancnsium iii iexico Bar-Bahluiis aiiatuiii (;t librum ethni-
corum a Bar-Hebra;o eitatum (OEuvres grammalicales , ed.
Martin, I, p. 38, 1.
8),
unum et idem opus esse; cf.
XVlll
PROOEMIUM.
Bupra AnAM^oBUM fabiii,*. Alia in [[lossa Lexici, 1/|20, a,
oralio Uarranctmum (y^xi^-a r^J^eAj) laudata est, (jua;
in codein libro luisse vidtslur, si iocum Bar-Hebrasi
{CEuvn'sfframm.,\, p. 38, 1. 18) conferas. Videlur boc
opus versibus (decasyllabis?) conscriptum fuisse. An ad
bunn libruiiJ pertincat {flossa, 1423, 19,
de vocabulo
r^r^
'^ ^ ([uod Iki-IJabhil in Ethnicorim feriis
(y
^<\\\.\Ti Tcf^r^^k^) reperierat, dubiuni sed verisirnile
cst.
Heraci-eensis (Vebsio Novi T.), r^>\r>\^, 198, a,
i et
7;
200, ult; 258, 8; 314, ult.; etc; glossffi ab in-
terpolatore jacobitico addita;.
Hexaplabis (Vebsio syriaca A. T.), rffock», passim.
HlPPOCRATIS LIBKR DE VICTUS RATIOXE, 20G7, 1 () ,
\mr^
v^tfY^f<^-7-> «l\i5(\a T^-vraa-A; forsan iiber Ilep} Stat-
rtis; vide Hippocratis opera omnia, ed. Gottlob Kiihn, I,
626 et seq.
HoBAiS AL-AssAM, ceieberrimi medici lionaini disci-
puius et ejus sororis fiiius, in iexico Bar-Bahluiis semei
citatus est, 11, 18 : xv«_ci)l ^?- . t
-^
tJ^^:», trquod
(vocabuium) ex llonaino IloljaiS ai-Assam attuiitT); cf.
in iinea prajcedente ^om ysjT^.
HoMERi OPERUM vERsio sYRiACA
,
quam Theophiius Edes-
senus
(f
785) confecit, citata est, 1644, 18, sub voca-
buio \jea in hac versione frequentissimo , ut ibi dictum
est.
HOJIAINDS
(f 878),^**^,
^COA, ^C04
V^"^' V^^*
Prooemio in syriaco (vide supra, p. xi) nos docet Bar-
Bahiul, quotiescunque giossarum auctor non indicatus
sit, hunc Rabban Honainum esse. Quibus verbis libeiium
de oiquiiilteris et iexicon Honaini alludere videtur; cf.
supra
, p.
VII '').
Aiia hujus auctoris opera modo expresse
modo v.ocab.
^
> >(^-m us—«t^, .
—>-\ w—jt^ aiiata sunt,
nempe : Ciironicon ejus
,
^o^-a T^irax VxaxraVw Tica
,
322, 90; G84,
17; 802, 20; 1781, 19; et libri quos
e grffico in syriacum vei arabicum sermonem transtuiit,
sciiicet:

Liber de aiimenlis, iijj^i)!
j, «jUS^i (jjUs^,
583, 3; 078, 8, syriacus el arabicus, sicut ex bac giossa
iiquet :
^j
*
»
'1. caJv -^j > 1
q *,c o-iO»
tCIa^^ox
^
\i>jSi> Lcl^ I i>jZ,i it<>sA.I k» ^yA -^ >>^ ^
oJjUj
jli s ,.w M 1 678, 8, forsan e iii)ro Gaieni llep) tpo^rirv
Svvd(jLerA)S arabice ioJ>*i)l
^^
ijLa^ versus(rl'. Klainrolh,
Z. D. M. G., XL, 63i); — 2°
Versio syriaca Dioscoridis.
ttlnter omnia, quae nobis Bar-Babiui attulit, ait Imma-
nuei L(E\vC^), maximi sunt momenti fraginenta syriaca?
versionis Dioscoridis ab Honaino confecta;, et pierumque
vocab. ^^s^H «sjt^, aiiquoties etiam vocal). ^cm, in-
troducta;. Quod sic introductum est ad versionem Dios-
coridis spectat
'^'.
Excipienda; autem sunt (jiossm qua;dam
e iexico Honaini deproinpta; '*', quod ybr«aK et fragmenta
versionis suppeditavit. ii Addidit postea
(p.
i5) : tfBar-
Bahlui, aut quivis glossas excerpendas curavit, excerpta
quani maxime correcta pra^buit; menda vero citatis in
iocis paucissima sunt. Quum Gabriei ita correctus est,
ut Honaino assentiatur, iiluin, sicut omnes glossas con-
gruentes duorum fontium, cum vocab. a;^ Bar-Bahiul
introduxit.
tfHonainus magnum nominum gifficoium numerum
servare debuit; quum ea traduxerit, tutissimus est,
quantum rem probare possumus
;
quum greecas voces non
intelligcret, id aperte confcssus est, vide, ex. gr. , xp/(9-
(JLOV (1841, 16), fJLsh'a. (1021, pen.), vdaxa^pOov (1208,
ult.), aiaapov (1344, 22), axdvSv^ (1379, 5),
et pis-
cium nomina : xoj^t6v (1720, pen.), afiapts (1356, 9).
(tVenit quidem in contentionem utruin versionem
Dioscoridis Bar-Bahlul ipse excerpserit. Bar-AIi siepe
attuiit congrucntias voces Honaini, e quo hauriebat et
queui Rabban nuncupabat, quia ejus discipuius erat.
Bar-Aii Honainuin forsan excerpebat, quanquam noster
Bar-Aii compendiose compositus fusos iocos non adhi-
buit'^'. Verisimilius tainen videtur tam Dioscoridis ver-
sione quain Honaini lexico, cujus expositiones adjecto
''
Titulus lexici Honaini in col. 667, 1. 10, plene scriptus esse videtur. Gloss« iibelli de aquilitteiis (juando(jue cum vocab.
^S «NjT^inserte sunt, ex. gr., col. 1966, ult.; 1967, 1.
'*'
Aramieische PJlaiKennamen
, p. i3.
<''
Vide varia phai-maceutica vina cum vocab. ^^J^A unjT^ introducta , coi. 71-75.
<*>
Cf. dtj^cbv, 7, a ; x<^\~\^^, 9, 11; r<^'-\-,en-i^ yLz^y^, 10, 9;
cao-nTCf, 11, 17 et 21; T<lAo_r3«f, 12, 1 et
7;
rSl^^Kf 16, 16; K^kT 17, 17 et a5; Yi'\=^v^ 19, 17, etc.
'''
Hic Loew addidit : trHoc modo inteliigeretur cur post Rabban aliquoties Bar-Bahlul adjecerit : -Id confirmat Honainusji;
aiterum nomen e Bar-Aiio , altcrum e lexico llonaini deprom[)tum fuisset. » Gital vir clar. iocum seq. : WjTsf {tspiaT.) v^j^r^\^
(jfri». *^.j
r^'^-
S^^ '''•i codices meliorem iectionem,
Jrf^j.^^ *^5'
pra;bent, 1603, 7.
Sub Td,^cv=3T«f, 12, 8, ioco ^'^,
legendum est o<x»^,^\^ . Aniinadvertendum est nomen Bar-Alii in iexico Bar-Bahlulis non inveniri , uisi semel aut iteruin qui-
busdam in codicibus.
PROOEMIUM. XIX
^yLa^ inseruit, Bar-Bahiulem usuni esse; vide ex. gr.
'sdvBsov (147G, ih). Expresse citatus est commentarius
arabicus Dioscoridis ab Honaino scriptus, hoc est, com-
mentarius vcrsionis arabica; a Stepiiano editiE, quam
ipse reviseratf^'. Insuper Honainus juxta Zachariam ci-
tatus est, ex. gr. , 1468, 11.
(fHonainus quidem versiones a Sergio factas accurate
inspexit. Sed Sergii sermo proprius, quem Bar-AH et
Bar-Bahlul fortasse juxta Ilonaini lexicon citabant et
saepe cum vocab. avx^^^-co ri/vn introduccbant, multis
in punctis jam Honaino obscurus fuit (conf. 1521, i-'i;
1846, i5; 1954, i).n
HuB vel JoB. In Lexico sub nomine .rao-M inserta^
sunt de vocibus quibusdam Veteris Testamenti glossa;
syriacffi. Omnes codices .=20» unanimiter in glossis seq.
exliibent :
^V
"
\
^'^^ 223, i3 {Gen., xxxvn,
95, Hex.); \.y\^\—>, 397, 12 ; us. r » "^n
\
, 1212, 3;
<\v^
1937, 3 (e Libro Danielis); v^jj:
-\j.»AAev;3.j
, 1077, 16;
^, 1400, 5; wA-AJt,
-n.=73, 1143, 4. Aiiis
in locis codices non congruunt; variae scriptura; nomi-
i&M«f, .raeuTS^; 1407, pen., nis inveniuntur
(var. t_J5_>0
Vj
i\um., IX, 2 9
J Jy-i; 1450, 5, «L_»a-S

(w n..
. [Ex., XXIX, 4o; Num., xxviii, 21)
i_*_«JuII (j*w^ {var.
<->j^};
lege tjj-a-!
ylf^)
.=3«^^;
1646, i,sub vocalj. Ti^Vo^tvA (/06.
,
XXVIII , 18), .raojr^
et .=3<\MY^; in B. A. apud P. S. mque .so_»t^; 1792,
nol. 22, sui) vocabulo v^^in V \ r> {Lev., xxiii, i4),
.=3<x»T^ et ^OMxd; 2092, 3, sub vocab. 3tjjt.-\^ {Ps.,
Lxxii, 10),
.=3A_vi, .rao-viT^, .r3Cv_»T^. De eodem libro
omnibus in istis locis manifeste agitur, qui forte sit li-
bellus interpretationis vocum difliciliorum Veteris Testa-
menti; opera hujus modi apud Syros non rara erant, cf.
Hoffmann, Opuscula Nesloriana,
p. 85 {Ibid., p. 116,
inlerpretatio nominum in Libro Danielis cadem ac apud
.=3evM invenitur). Duo ergo auctores, alter Hub nuncu-
patus, alter Job, non discernendi sunt; .scvm, .scmr^,
.r3(v»T<^ unum et idem nomen esse verisiniilius videtur;
.=3COi el .raev^T^ nullaiii nominis syriaci speciem pra;-
bent; forsan ul)i(jue .=3ev»T^ = .lob legendum est. Mari
et Amr (ed. Gismondi, I, 55; II, 44) Jobum ititerpretem
memoraverunt, qui anno 58 1 cum Jesuyabo Ncstoriano-
rum patriaichatum competivit. El)edjesu autem suo in
catalogo Jobum Catarensem (circa annum
900)
citavit,
qui quosdam biblicos iibros commentatus est; cf. .sevjT^
oi. \ \ -Tjwsn "->
, 1646, 1, cum dialecto Gatarensium,
734, 2.
Ibn Sina, Ula-im yjl (cod. H), *-J_*-«i
(j-j!
(F), ^-jI
(SSs). Medicum Ibn Sina aequalem Bar-Babluiis
fuisse e glossis discimus, quas huc adducere interest :
90, i5, sub opos,
J.
. il mJ JUis Lyy* (jjt ki^ o»JL«j;
157, 10. sub oac\\j^T<r =
ox^os, LjL.a*m
(^!
xXs- oJLw
Qocv\^aT<f^ jUij i^jJ! t-oyiaJ!; 161, 9,
sub d^lcofia,
^3lJLs^.«(! T^-mcx» m^TCT JljL» IXjm, ^j! oJL,j; 162,
9,
I :
w ry-i) <Y> » -V CV:\ > fYV^T^^A ^\/\^ rv\ <«^-^-v:v. tv\^xf-
182, 92, sub d(XvySaX){
, ^AAj Zi^
^^\
Jjjb, Lyy»»
yj!^;
190, 10, sub e[i(pci)(i(x, jLi !<xo U*Au
^jj\j
i^'^}j- Quis
sit hic medicus dubium est, sed alium ac illustrem Avi-
cennam (Uju«( /jj!)
vix diceremus, qui anno
978
natus
et anno io36 mortuus, Bar-Bahlule posterior videtur
esse, si vero hic circa annum 963 ilorebat; sed usque
ad initium saeculi undecimi vixisse Bar-Bablulem non
absonum. Mirum quidem est epithetum medicus grwcus,
(^j—J! cjs ; W Jl (157, 10),
quum Avicennam nunquam
e\ Oriente migrasse constet; quod forsan significat Avi-
cennam scientia gra^ca imbutuni fuisse. Quodcunque
sit, non audiendus est clar. vir Payne Smitb, qui suo
in catalogo cod. or. Bibliotbeca! Bodleiana;, col. Go5,
scripsit : «Multum sane in suum lexicon laboris imper-
tiit Bar-Bablul et in locis difficilioribus saipe ad Elias
Nisibenum, qui id temporis vivebat, se contulisse dicit,
^^L_*_«i /vj! oJLjj." Elias Nisibenus vero Ibn Sina vulgo
noniinabatur, ut ait Amr (ed. Gismondi, pars altera,
p. 99,
1. 3) :
^^;^! /jjL cijvitl! /j**A*aj (j!»lx« UXj! jU;
sed iste non medicus erat et multo post.Bar-Bahlulem
claruit; obiit enim post annum io5o.
IbeX.«I HOMII.IA IN BaLAA.M, 1989, 1, CfflCV _»u-V-»\-»Tif
T^mcv^ -^^^—> .\->--^ ^DT^mLn
.
Isaias asceta, T^Aj.vij r^j.vje.T<f, 724, i3. De operi-
bus Isaia; in dcserto a^gyptiaco Scete degentis asceta; in
sermonem syriacum versis vide Wriglit, Catal., General
Index , sub. vocab. Isaiuh
of
Scete.
Iso BAR NuN (Jesu filius Nun), .^..«-i A-=3 ^ev_x-»,
T<^ rv » \evVv-P w.^
\= ^cvx»
,
y^
^^!
^
j-«m-j ,
qui
anno 8^3 Nestorianorum patriarcba faclus est et post
'''
His verbi.s giossam vocabuli dSpdTovov alhisit Immanuel Loew, quam sic retnlit, /. c, p. 78, n° 3 : . . . ii__evjcv.^a'\r3T<f
-j-kaAJiJI ^kXjjyLwji wu-Jj
i
(;jAA=^ JUj, hoc est : rrDixit iloiiainus in commentario nioscoridis : j.^*3joIIIti ; sed iu oilitione
nostra, ao, 91, hific legimlur : -j-ia.*JLl! j_rfi i)«Osij»Ju*ji lyS. »-**<*j»j ^v*-J^ Jiij »__aJft\.a\r3T<r, hoc est : (tDixil
Honainus : hujus vocabuli interpretatio (arabica) juxta Dioscoriths (versionem) est ^_j*a*JiJ|ji.
XX
PROOEMIUM.
(jtiatiior annos obiit : 52, i; 60, 4; 79, la; lOG,
27;
123, Cet 10; 216, 5; /1I6, 3; 551, 2; 650, 22; 652,
19;
715, 17;
1193, 22; 119/1, 2; 1768, 19;
18/»0,
4; 2078, 3. Mulla opera consciipsit I§o bar Nun (vide
Asseniani,/?. 0., ni,part. i, iC5),el e\ (|uo lihio jjios-
sas sub ejus noiniiie allalas hauserit Bar-lJaliiui dictu
difDciie est. Attamen ioci, 551, 2; 652, 19; 1193,
22; 119/i, 2; 1768, 19;
I8/4O, ti; 2078, 3, ad gios-
.sariuin di^ ,i'([uilittcris et dubiis vocibus, (juod inemorat
IJar-ilebriLnis [OEuvres grammat., ed. jMartin, JI,
77),
pertinerc videntur. Vocabuia graeca, 52, 1; 79, 12;
106, 27; 123, C et 10; 216, 5, forsan ex eodem iibro
desuinpta suut, (juanivis vox (Yt,* tYx'^ »-S
^,
«*^<» , 650, 22
,
jiotius Libritm queestionutn biblicarum prodeat (cf. Payne
Siiiith, Thes. syr., io32, in hoc vocabulum), ad quem
etiam glossee, 60, k; 715, 17,
sane referendoe sunt; in
giossa /1I6, 3, d(! iibro iiiblico Josua agi jiotest.
isoBOHT (Jesui)ocbt), Vv^eea ^&xi, VvAO~->^.axj,
287, 7;
/i20, 91; 875, C; 878, 19; 900, ulu; 139A,
3; 1/162, 21; 1676, 9;
1726, 16; 1761, 10; 1777, 9.
Dc (jiio auctore iiis in locis agatur non constat. Iii cata-
iogo Ebedjesu (vide Assemanii liibliothecam orienl., ill,
j)arl. I,
194)
memoratus est Jesuboclit, Persidis metro-
poiita (circa annum 800), (jui iibrum de Universo, re-
soiutiones ecciesiasticas et tractatum prognosticorum
composuisse dicitur. Sed in iexico Bar-Baiiiuiis sub no-
miiie Jesubocht mcdicum inteliigendum esse e glossis
iiquet, quii^ ad nomina plantarum et vesica3 utiiium
medicamentorum referuntur
(287, 7;
420, 21). Jesu-
ijociit forsan idem nomen ac Bociitjesu erat, ita enim
inonachus Ze^cbajesu etiam Jesuzeclia appellaiiatur. Bag-
dadi , sicut supra diximus
,
quondam florebat ceieberrima
Bochtjesu medicorum familia, inter quos duo nomine
Bocbljesu, nuiio cognomento addito, praecipue designa-
ijantur, sciiicot Bochljesu fiiius Georgii et Bochtjesu
fiiius Gahrieiis, qui ambo iibros de medicina scripserunt.
Liiinini cxjrositionis causaruni, oj—»__x_»\-S a^i vei
<».»ije»v\ay
inscriptum, a Jesuljocht evuigatum fuisse
nos docet Bar-Bahlui, 1679, 9.
I§o Merwensis, qui et Zacharias Merwensis (eum enini
piffifatione in sua i<f»\o\m t<^-\a\ appeiiat Bar-Baii-
iui), lexici syriaci auctor est, ut supra diximus p. viii,
ex quo permultas giossas excerpsit Bar-Babiui
,
quodque
hoc modo designat : vCt\^\, \^\, r^\<\\sTi, crL^a,
^j^-' i£)iy^^-
^omen istud sexcenties citatum invenies;
semei tantum «i»\o\m ^coe» scriptum cst, 835, i4.
ISoYAB Arabicus, k1x_=3-K_^ .=3<n.s..o->c», sive Je-
suyab II, qui annis 028-644 Nestorianorum patriarcha
fiiit. Ejus commenlarius in Psaimos, quem suo in cata-
iogo memoral Ebedjesu (A.ssemani, /i. ()., iii, jiart. i,
io5), de Ps., XVI, 6, ciiatus est, 711, a6; 832, 4-5.
ISoYAB Arzanbjsus, TdkVJvSr^ .i30ij.ik.ojt»
,
qui palri-
arcba Ncsforianorum annis 581-5^5 fuit, de vocaiiuio
v^mJ^r^ citalus est, 167, 21. De ejus operiljus vide
(^atai. Eiiedjesu in Assemani,J?. ()., III, part. i, 108.
Jacobus Edessenus ("1-
708). Ex ejus operibus in iexico
citata sunt: 1° Ifexaemeron, sub nomine Beali interpretis,
rdxxyjf^sn vHi^al^. 779, 25, de vocab. KL:^o_3e_M;
2° Scholia hlblica, sub noniine Jacobi Edesseni,
—«fn-t\..
«1josSo«^. 116, pen., de Jobo; 907, 9,
de vocahulo
y%
\\r^3e. 'i°^y=i. {Job., xxxix, i3); et 957, ult., dc Luca
e\'angelisla.
Jacobus presbyter. Dc voce rdjL^^^nrcf t^—
> ^ n «v
,
87/i
,
2
1 ,
citatus est : ^LCaJI x«v,1
y)
(j»*-JUI c-y^
(^j
Jacobus Sarugensis
(f
52 1). Ex ejus homiliis metricis,
sub nomine sancti Jacobi doctoris, ^

'» " '^
« >\=n
r^v?\\r>a, in Lexico Ires ioci citati sunt :
1"
de Moyse,
1044, pen.; 9"
ex lioinilia de Diiuvio, 1327, not. 5,
suh vocab. r^^-SvvfY>; 3°
ex oratione metrica de defunc-
tis, 1865, 3, sub vocab. t^vra^; quaj oratio ab iiomiliis
de defunctis a Bedjan editis, Acta Marl., V, 61 5, et
VI, C74, diflcrre videtur.
Joannes Chrysostomus, c^ i^y-iT^(^-»T^, citatus est de
oQpv^ov, 20, ult.; de Joho, 116, 8; de «:f^(s_x_r7xA-A
,
577, pen.
JoANNES FiLius Henam§o. Hoc uomcn in Loxiro semcl
iegitur, 1993. i3 : ^yijkju^^
^^
llw^ (^e ^Ui J^,
quae giossa post iexicon conditum addita videtiir esse,
quibusdam enim in codicibus deest; aliis in cod. nomen
de iioc auctore dici polest.
JoANNES FILIUS Maswai
(-J-
SS^), >o.£i&ro \r3 ^^Oj,
>o-ool=73 =v=3 (juxta Arabes, noyJu»
^^
<^v*?
L)^^_^l).
Medicus egregius; Bagdadi docuit et inter discipulos
Honainum hahuit; multa opera de arte medicinas sy-
riace et arabice composuit et libros gifECOS vertit. Suh
ejus nomine glossas non paucas syriace attiilit B;ir-Bah-
iui, 104, 26; 258, 16; 394, 17; 638, i3; 878, 3;
1495, i3; 1854, 6; etc.
JoANNES FiLius Serapionis, qui floruit nono siECulo,
? loco ^yStjSJ.1^ scripluin est; niliil ergo certi
OjA^ra ^V^AO»,
^!
.VIO», .^-VCtt \r3.
tr^
Li^,
ir-^
^jy*jS.jm, yjjijl-»»! /vjI . Filius natu major niedici Scra-
pionis e pi'ovincia Belb-Garmai oriundi, medicus ipse
erat. Majus compendium medicinale iibris duodeciiii
PROQEMIUM. XXI
et minus alterum libris septom syriace consrripsit. Alte-
rum, quam maxime a medicis usitatum, citare videtur
Bar-Bahiul.
Iste sub nomine filii Serapionis multa nomina graeca,
syriaca et persica attuiit, quaj ad medicinam et pondera
spoctanl, ex. gr., 1 1, 22; 159, 22; 209, 24; 2/45, 12;
265, i5; 512, 5; 5U, 21; 517, 5 et 19; 518, ult.;
525, 8; 557, 7;
579, 21; 673, 19; 677, 22; 1377,
6; 1807, 18; 1815, 2; 18/17,
7;
1876, i3; 1884,
i/i; 1995, 18; 2013, iG; 2085, not. 3; et quajdam
diversi generis aiia, 11, 22; 1389, i4; 1880, i5;
2024, i5; etc.
Hoc brevius compcndium a Bar-Baliiule aiiis(jue ara-
bice translatum esse aiunt, vide supra,
p.
x.
JoB, vide supra Hub.
JoNAs Djobdjanensis, r^ 1. V \>^a-^^ ^o.». Sub ejus
nomine glossa? syriacfe de plantis quibusdam Lexico in-
serta' sunt, sciiicet : <v=ja-\\, 702, 9;
.a.iS\, 702. 16;
«fVvaftj3-=\\ , 704, i4 et 22; Tajc-Hv, 705, 2; rd^l^,
755, 3. In glossa col. 705, I. 2, epitheton »-S—:» ei
datum est; videtur ergo Jonas iste vir in clero dignitate
eminens fuisse. Alio in ioco, 502 , 2 , logitur : oxSk^Tai^
m. -73cv-^ ^m
m-^<\rT\y<f rhjis^v^ ^oj Vv\"~>a »bj , id
est, tn,\ T>w^^ quod in Libro Jona) exstat eum ex ore
evomuit significat. De hiblico iibro propheta; Jonae ibi
forsan agitur, II, 11, ubi tamen versio Pescliitta vocabu-
ium m.\^\'\ exhibet.
JosEPHLS (Flavius) : 261, lo, •S tot^-a vn^«^
T^^jja ev.»aoj'A rd=n.>.A^ (^cv^Vvoocvj , de Molcliisedoco,
cf. Josepliuni, A^it., I, x, 2; 361, 11, r^-^ i^Aox-ra
tC^ »

> fv -DA ^ft^^KnoQjca, quod ita intellexit Payne
Smith, Thes. syr., col. 472, i. 6, ut Josephus scriptor
fuisset libri primi Maccabajorum ; sed potius ojus Iii)el-
lum De martyrio septem fratrum Maccabworum ailudit Bar-
Bahlul; 1779, 1 1,
x^ \ —iV^ -n AtYicv.» cvjom vd-Sixa.
De confusione Josophi cum Caipha pontifice confer : The
Book
of
the hee, ed. Budge, 106, 7;
Chronique de Michel
le Syrien, ed. Chabot, text.,
p. 94,
trad., t. I, p. i54;
Bar-Hebraeus , Chron. syr., ed. Bruns, 54, 12; ed. Bed-
jan, 5o, 1; Assemani, B. 0., II, i65; Cureton, Ancient
Syriac Documents
, p. 171, notam ad ])aginam 3i.
JuLLAM ORATIOXES DERIS011I,E <^ v vvv -^ -n.
V^^V=Or^=n
Goft.VjAoj'^, 104, 17,
ubi de libro Juliani apostata; Cw-
sares inscripto agi vidctur, quem a^que alludit Mikael
Syrus liis verbis [Chronique de Michel le Syrien, od. Cha-
bot, toxt.
, p.
i42) : M\ =30 rs^S =r>rd_=r> ^

»
^
»<nevroAJ3A r^-k\-Tx=3 crFecit tractatum et derisit im-
peratores antecessores suosti.
JuLius RoMANus, do Jol)o , 116, 7.
Kalilag et Damnag. Titulus syriacus et arabicus iibri
fabularum, quem syriace edidit Bickell (Das Buch von
Kalilag und Damnag, Leipzig, 1876), hoc modo suh
littera p aiiatus est, (^i—«ij (i-AJLS^-Js^vm-Ao ..vAAr>,
1789, 11; A.Jk_<ij iJLJLS'.is,x=ot\ ^Vj^Aja et ..v>-»^A-P
^v^AxroAo, 1794, 4; Iil)or ipsede thoe citatus est, 1934,
7,
^i>)
^^ ij^ cSj' (:^' -^^i^J^*
LlBELLUS SIGNIFICATIONUM, T^-SwnOCV-JfA rsfVv-M^Scv^
,
127, 23; 816, 21; 827, 20; 1282,
19;
1697, 4; 1855,
17,
in quo res physica? tractatae videntur.
LiBER Paradisi; Liber Persarum. Fasciculi primi in
praefatione jam pauca diximus de lihro quodam, qui
codicihus occidentalihus lexici Liber Paradisi nuncupatur
(rdiioj-AS^A rwIra^^A, sive compondiose •aS.^a Vv^ et
•H ^A V—:^); codices autem orientales raro eumdem
titulum, sa-pius nomen Libri Persarum [^

>V a.
r^x£o-v^-A et -v^-A ^^^
)
pra?l)ont. Oh similitudinem scrip-
turae compondiosa! (-K-^a ^rt-aw) inducta ost confusio,
quam tam crebro occurrere mirum est, quum de ope-
rihus notissimis et saepe (sub littera oZo/^pIus quam sep-
tuagies) laudatis ageretur.
Quibusdam autom in locis glossas ex Historia Lausiaca
Palladii sive Paradiso Patrum excerptas esse liquet. Hujus
historiae plures versiones syriace confectae sunt, quarum
tritissima fuit compilatio a monacho Enani§o sa^culo
soptimo coHocta ot nuper a Patre Bodjan ovulgata. Huc
portinent glossa; sequentos : w [3t'a, 49, 25; 50, 1;
vTToXvyl/ts, 619, 1; 020, pen.; 646, 7;
rd\jA=ooA, 544,
2; r<^
\j
* r<o. 'W^ riljCioev.\, 954, i3 (Aavcrs apa.i-
TTO(T«Te = rf Lausus pra-positusi?, pro quo historiam suam
Palladius composuerat) , et aliae quas ex editione Bedja-
niana colligere licet. Attamen altero opere, quod lilulum
haud multo dissimilem gerobat, usum esso Bar-Bahlulcni
constat. Voces persica; enim cum vorhis a-S.^a Vv:^. ysjr^
vol -v^-A ^^^ unjT^ aliquando insertaj sunt
(45, 23;
2024,
21),
quae in historia Palladii sane non inveni-
rontur. Utoi'que fons indicari vidotur suh vocabulo
o rv » \. fyy "^ot^Vv (S-eoTracrp^^«•«<), 2024, 19, ubi
dicitur hoc vocahulum in iibro Persarum {^
—«
V -^
T^jwiM-v^^) voce persica ^ V^—to-at.TCf {J5i^^J^\), in
iihro Paiadisi autoni (r^^Ma-^-S.^A t^=>V^) voco syriaca
r^mAT^A »_se_u-=r> iiilorprolatuiii fuisso. lii oditione
Holfmauniana lexici Bar-Alii amho libri ctiam citantur :
TSi^AaA ri^raWr», n'' 6716 (= B. 15., 1159,
19)
IMPBIUHIIIC KJkTIOKlLE.
XXII
PROOEMIUM.
cl 7q5/i (IJ. I{. (Ic<-s1); rcLoo^-^^-^-=v Vv\->
,
ii"
3^97
(I{. |{. (Iccsl ^^A^(va^).
Ex (liiobiis or{jo libris {flossas doprompsisse Bar-Bab-
lulcin piitamiis, quos scriba; posteriores eodoiii titulo
fonCudisse vidcntur. Altcr eral Hisloria Lausiaca; alter
crat Libcr Permrum (Ibrsan lexicon), (|ui lonjjc maximam
partein glossaruin boc modo allatarum pra;buerit. Sub
una litt(!ra olaf (juinque ct quadrajjinta vocabula grajca
et quinquc ct vij;inti syriaca sic notata rcpcriuntur.
Massiii, -<w*- Hoc cognomine medicus damascenus
Abu-i Hassan designatus est, cf. Kitdh al-Fihrist,
p. 297;
scd iste paruin innotuit. Forsan in lc.xico Bar-Bablulis
(lc magistro Aviccnna; agitur, cujus nonien plenum erat
jU^
(^s*y^' csv*" (j^
t^w^
J^^J.ObiitAl-Massibi
anno 1 000 , annos quadrajjinta nalus; aequalis igitur Bar-
Balihilis fuit,qui discipulum ejus Avicennain cognovisse
videtur (vide supra Ib>' Si>a). Multa opcra de medicina
ct pbysicis arabice scripsit Al-Massihi
,
quorum notissi-
mum est compcndium totius medicinae seu Liber capitum
rentum. Sub nominc ^<Mt-« lexico inserta; sunt giossie,
(juai vocabuia gra'ca Iranscripta et plerumque explicala
prajbent, ex. gr. : 32, 1; 173, i5; 204, ult.; 233, i4;
262, 11; 863-8G5 (nomina lapidum); 1074,
17;
2029, 11; 2081, 5; rarius nomina arabica et persica,
cx.gr. : 229, 6; 1645, 1; 1859, 6; 1916, 10. De
vocabulis persicis medicum dainascenum disseruisse
baud verisimile est.
Metiiodius, ajcu-^Vvro,
^JjSX^,
1009, 97; 1011,
22; 2077, i3, c\ libro apocrvpbo Revelatio ad Methodium
in carcere inscripto; vide The Book
of
the bee, ed. Budge,
cap. Liii-Liv; Assemani, B. 0., III, part. i, 53; Migne,
Patr.gr., t. XVIII.
Merwensis, «^\a\=n, a\m, vide I§o Mermensis.
MiKAEL, Jolatu, 794, ult.; sub vocabulo rdrajcO^ e
versione Peschitta V. T. ailato. Mikael iste, qui cogno-
inine Interpretis Bibliorum notus crat, circa annum 900
vixisse videtur; quaisliones de S. Scripturis tomos in tres
divisas conscripsit. Cf. Assemani, B. 0., III, part. i,
1^7; The Book
of
the bee, ed. Budge, cap. lvii; G. Hoff-
mann, Opuscula nestor., p. xxi.
MoYSES BAR Kepiia ("j- 9o3), rCL^T^L^ •Vrs X"^<\=r>.
Ex ejus commentario in Novum Teslamentum duo loci
allati sunt: 500, 21, de vocab.
*^\~n\^(^Mntth
xix,
24), et 957, i4, de Luca evangelista.
MoYSES FILIUS HoNAIM,
^j
'_ ' ^
(J^'
(5*>*'
^STJ-*-
^"^
auctor paucis in glossis Lexici arabice citatur, 192, ai;
532, 3; de quo opere agalur non liquet.
Nativitatis Domisi J.-C. sessio (xixOtaixa), 34
1
,
1
, de vo-
cabulo A^jaVvY^. Ha;c glossa e libris liturgicis Svrorum
(jacobiticorum, quum in codicibus nestorianis desit) de-
sumpta videtur esse.
Orod (Arud, Arvad?), v^%sy*ic3L r^tA^ !\c%\ar^
\a^ ^rn^ , Orod chaldeeus phoenicmis a Tyro , 1 1
6
, 1 5 et
2 3, dc Jobo; rf. Payne Sinitb, Catal. cod. syr. Biblio-
thecm Bodleiame,
p. 4, r^^vraVv.^i.so -^a^r^, quod P. S.
Arvad historicus transcripsit; Chronique de Michel le Syrien,
ed. Ciiabot, text. 12, trad. 94,
<^»v ^- v->-
•^«at^; aeque
B. H. , Chron. syr., ed. Bruns, 10; ed. Bedjan, 10.
Paulds jEgiseta. Versio arabica compendii Pauli jEgi-
netiB(i), ^j^jlyi ^bS' {211, i5; 1993, i3), saepe in
lexico Bar-Bablulis laudatur, quum de plantis sive de re
medicinali agitur, boc inodo : ojcAa:^ ysjr^ 53, 92;
oSa "^ usjr^, 76, a3 et 26; <\S, 252, 1; *cj (j<<>J_>»,
190, 22;
,j~yy
«Ji-oj, 131, i3 et i4;
j,
^ji^ aj *L=..
/jAjJ! JX&,
181, 92; 184, 19, etc. Qua versionc ad
coiiipendium operum Dioscoridis, Galeni et Pauli conli-
ciendum usus esse videtur Gabriel, vide Gabriel. Com-
pendii Pauli commentarius arabicus non raro citatus est
:
^^yyZX*, 789, 8; 1022, 4; 1089, 21; 1091, uU.;
1 343 ,
1
7
; 1 455 , 90 ; 1 G92
, 7
; 1 697, 1 o ; K^vroX^Xro
oocAoAn, 508, 7;
1332, 26. Vocabula c.,LjuS'c-^L=.
^jj^,
1661, 19;
^^y
<_Aa.Ls, 731,
19,
glossam a
possessore codicis in marginc scriptam fortasse indicant.
Glossae omnes sunt arabicoe; evA in col. 282, I.
9,
error
manifcstus est et forsan ©5* (^coi Honainus) legendum
;
col. 2028, I. 18, post o!S vsjrd"» adde e nota 9 4 yjyJI
sequente puncto.
Paulus filius Axka Edessenus. T<fr>.vs. \r3 r^oA
r^cn-Hcvr^, qui sub voce r^A.^-\.^^^-cor^ invcntor scri])-
turae estrangelo esse dicitur, 226 , 1 (ubi loco r^j3-\^ -a^
legendum est r^rvvN- •x=3, sicut in nota iG scrijitum est
nomcn, cf. Lagardiuin, Prwtermissorum libri duo, p. 96,
1. 3). Hunc Pauluin euindem esse ac Pauluni Edessenum,
qui circa annum 624 libros graecos in sermonem syria-
cum vertit, non verisimile est.
'''
Bar-Hebra3us in Libro Chroiiicorum arabico (ed. Pocockius, ii4-ii5: ed. Salhani,
176)
scripslt : rEjus (Pauli ^ginelae)
opus est de niedecina novem in libros divisum, quod Honainus filius Isaaci traduxit".
PROQEMIUM. XXIII
Pethion, y^**i, 1373,
9;
1987,
9;
glossae arabicae
in nomina gemmarum. Forsan idem est iste ac Pethion
historiae ecclesiasticae auctor, quem memorat Elias Nisi-
henus et qui octavo saeculo exeunte floruisse videtur.
Petri Iberii Vita, 1801, i3, de vocabulo rdf^iyysi
{Matth. ,iu,ti); vide iocum ihi citatum in Petrus der Iberer,
ed. R. Raabe, p. ia5-i26.
PiiYsiOLOGus. Physiologi sive Historiae animalium tres
recensiones syriacae usque adhuc inventae sunt : prima
in codice Vaticano, quam edidit Tychsen; secunda in
codice Leidensi, a Land in Anecdotis syriacis, t. IV, evul-
gata; et tertia in codice Londinensi, quam juris publici
fecit Abrens. Recensione e tertia quae non solum de ani-
malibus, sed etiam de arboribus et lapidibus et de geo-
graphia agit, multa capita verhatim allata deprompsit
Bar-Rabiul, ex. gr. : 96, ^o =Ahrens, p. /19; 175,
io=Ahr., p. 91-99; 262, i5=iAr., p. 99; 692,
^5=Ahr., p. 36; 1006, i6-23=i//r., p. 66; 1322,
i5 =Ahr.,
p. 89; 1324, i^ =Ahr.,
p. Ag-So; 1348,
i=Ahr., p. 59; 1353, i^=Ahr., p. 3^
; 1353,
v.lt. =Ahr.,
p. 5o; 1421, 11= Ahr., p. 49; 1677,
i4 =iAr.,
p. 34; 1690, i^=Ahr.,
p. 53; 1747,
i=Ahr.,^. 3i-39; 1758,;7P«. =iAr., p. 95; 2044,
i9i =Ahr.,
p.
49-43. Haec non indicato fonte excerpta
sunt, quia recensio illa sub nomine Aristotelis et non
Pbysiologi inscripta erat; cf. 892, 1 : iJLjlS'
^ ca<X^j
^jwjJllajW,.,..!^!
Jt (->yMjJ^
y'_>*^ 5 sequente glossa arabica
ex eadem recensione summatim translata. Equidem no-
men Pbysiologi duobus in iocis tantum invenitur : 1 294
,
29, Qocv^yftWfY> oA r^rao.tj^u (ibi agitur de vocabulo
a-riTria, quod nuiia recensio syriaca praebet); 1354, 5o,
ooa!b,^\^<\xiooA t^=rx»^Ai (ibi agitur de a-aXaiJLdvSpot
,
juxta recensionem Laudianam). Aiio in ioco, 578, 6,
giossa de deiphino cuni verbis r^Vjl»a.-A [^-^—
>]
juxta
recensionem Tychsenianam invenitur. Recensio ista titu-
lum K^irtijj^^ A^ AX=73cr» (= Physioiogus) gerebat.
Hos iocos et aiios e priore compiiatore arcessisse videtur
Bar-Rahiui; cf. 115, 7; 200,
7,
juxta recensionem
Tyclisenianam cum vocab. orvi» \r3; 127,
7
(Land,
cap. XVI
;
Ahrens,
p. i5); etc. Notandum est Physioio-
gum in recensione Landiana Basilio Magno adscriplum
esse; cf. Land, Scholia in Phijs. Leid., iii tomo IV Anecd.
syriac,
p.
i33, ct supra Basilius Magnus.
Probi gommentarius sub vocai). T^^^jjcva^'-^OL , 1635,
17,
citatus est. De Prolio, qui saecuio quiiilo vixisse
vidctur, ejusque commentario in Aristotelis ]ii)rum Ilep}
ipHVfeias inscriptum, vide HofTmann, De hcrmeneuticis
apud Syros Aristoteleis
, p. 69 et seq.
Razes ("1- circa annum ^Sa),
^oiUI
(juxta Arabes ^I
jolJ! L»vS\ /jj «Xj^ ySJ). liiuslris medicus ex urbe Rages
oriundus. Operum de medicina notissimorum auctor est,
quorum LiJer yl /-ilf«nsuri, Mansurio urbis Rages praefecto
dicatus, duobus in iocis a Rar-Raiilule citatus est : 178,
8 , sub v^-vx^kT : lyiLiJ!
^j^y^] i
Jyb
^s)!^!
; 1 645
,
1, sub ^Vvjt-VJtA : (jaXw^UJI i^jyoLiW *j pU^. In
utroque ioco de specie vitis agitur.
Samli (floruit noiio saecuio),
^J^,
v^* tnt^ >\jnjt.
.
Syriaco in prooemio Bar-Bahiui dixit ^amlium juxta
Honainum scripsisse; etenim in Lexico iegitur: »LJ^
/w*JL:w
y*
(J^?
6'^-» (jr-> 188, ult., et r^* oor^ >\j3jt.
^cui ^=r)A ysjT^. Sub nomine Samli vocabula gr<Bca
cum giossis syriacis et arabicis inserta sunt, 22 , 16; 32
,
1; 47, 22; 76, 5; 89, 19; 147, 8; 177, 16; 182,
7;
183, 6 et 11; 184, i3; 185, 11; 188, i3, 18, 92 et
ult.; 193, 11; 233, i4; 237, 1; 243, 10; 247, 16;
267, 11; 271, 9,
20, 23, 27; 273, 3; 275, i3; 277,
i4; 298, 20; etc. Ex quo opere haec vocabuia excerpta
sint non iiquet. Versio iitteras L metaphysicae Aristoteiis
et versio iibri de iiumore,
^jMf.fSl\ <_>b57 Samlio attri-
butae sunt (vide Kildb al^Fihrist,
p. 961, i. 3o; p. 290,
l 25;Z.Z).M.G.,XL,632).
Sergius Resainensis ("1- 536), T^^kjj.ue.S cojis^vj».
Ex ejus iibris excerpta sunt :
1"
vocabuia aslronomica :
T^Qj^XiS .i^o.M •:v~-vs»A T^\rr>T^:73.r3 . . . >-\o^rvje.Ti^
Tw=3^cv^A T<ffY>cv=o.t A.:w, 312, 93-24 (cf. Sacbau,
Jnedita syriaca, 101 et se(|.; Iminanuei Lojw, Aranueische
PJlanzennamen , ai);
9° nomiua plantaruiu et luedicina-
iia : T^Vrvvi^ T^VvsvSrs sub .__eucv}^a-\r3T^, 20, 91;
r<\xy.\^r^, 223, i5; 1076, 94; «T^^a, 596,
95; v^\<\~\-n\
, 691, 99; T^i^cvx^, 926, 19;
T^evl,
955, 17;
rc^^vvN, 961, i9-i3; KT^Ai^, 1459, 5;
T^S^a^, 1660, pen.; t^<y>vSsA.V^ sub Qoa-Krw=ocvxa
,
1733, 18; KfW., 1995, 17;
ri^Nv.V, 2078, 5 et8;
et aiia (cf. Merx, Z. D. M. G., XXXiX, 9^7 et seq.;
Sacliau, Inedita syr., 88 et seq.; Imin. Lcpw, /. c, 20);
3° vocahula ambigua et synonyma : T^ev^ar^, 62, ult.;
rdxt^no^-^ v^\j^y:=3, 1589, 19; T^lievaj^-A, 594, 5;
T<r^-=v>i, 776, i5; 911, 18; \<^\ac^, 1501, 21;
1502, 3; r^, 1679, 7;
KrVwn, 656, i3; 1819,
12; TsL-^o Ql o, 1820, 16; KL_i-=v_n, 1846, i5;
T<f--v—»^-A T^V\Svr>-\j3 , 1852, pen.; =njt, 1988, 3;
T<^-\jt., 2016, 9; elc;
4"
ct e {{raico Iranslala : navda-
piSss, 1700, 92; xaalprjatavos, 1816, 11; xaTaOeats,
1759, 18; Ka-raalaats, 1761, 7;
xonuv, 1688, 8;
^rsrsja
(?), 1834, 9;
Kvptos, 1770, 12, 1843, i4;
XXIV
PROOEMIUM.
rhv oupavbv tov ovpavov, 2025, 3; tsatplxioi, 1537, 4;
laipas, 1A95, a5; isXvpc^^opia, 1575, 6; tap^Oecris,
1(»18,C; 1020, 1/4; 'Gsp6<Tr.ntov, 1G25, 3; apo^pijrat,
1615, 10; Ki^<\a(?), 1505,tt/<.;«ri5p<y<TK, 1615, 11;
(TTroSiiv, 11)5A, 9; (ptXofiaOtis , 15/l8, 1; (pikoTtarwp,
154/1, i9;<PpuxT>/, lOK), ia;(puW, 1521, i4;(puX)7,
1541, 23; Jw/m/oj', 1541, i3; (^ws, 1541, 16; etc.
(Iinni. Loew, l. c, 2a). Glossas Sergii e lexicis Ilonaini
alionunque liausisse Bar-Baliluleni verisiinile est (Imni.
Loew, Aram. PJl., 18). CF. supra Honainum. Geoponi-
coruin versio syriaca quaj aiiquolies in Lexico laudata est,
fortasse a Sergio confecta fuit, vide supra Geoponicorum
VERSIO.
SiMEON dTaiiiouteii, oaVvo ~t»\^'=\ ...^oi-mjt., inter
medicos Syroruin notus (cf. B. H. , Chron. eccl., II, iSg;
Chron. syr., ed. Bruns et Kirscli, p. 62; ed. Bedjan,
p. 57),
exeunte sajculo septiino florebat. Libruni ejus de
medicina memoravit Ebedjesu suo in cataiogo, vide
Assemani, B. 0., III, part. 1, 181. Quo ex libro paucas
glossas depronipsit Bar-Bahlul, 36, 25; 83, 24; 463,
12; 1168, 3; 2013, 22.
SlNAN FILIUsTllABETl(f
943), eob
j^
yLUg Jyutw
_jj)
,
iyi rji, e Charris (Harran) oriundus, reiigione sal>ccus
ad fidem Mohamniedis se convertit, et chalifarum Moqta-
der, Kaliir et Radiii medicus fuit. De Sinano haec giossa
iii iexico Bar-Baliluiis invenitur, 734, 3 : ... t^x.-Kcoi
L^jjotj iu^JJ! aJI ooIj
Jjjj!
yLw
J
JLSj. His verbis Si-
nAno famiiiariter usum esse Bar-Baiiiulem compertum
habemus, si sana glossa est; quibusdam enim in codi-
cibus deest vocab.
J.
Tatiani Diatessaron, r^ V \ vv •73^ .^_^_iA.v^or^,
1486, 17, in Luc, XIX, 4.
TllEODORL-S BAR Koxi, oocv^o-Aoi^Vv >iO^ \:3 , 491,
12, de \ocaij. i^—
>\V^;
ajcjue >»o^ \=3 in Bar-Aii,
ed. HofTinann, n" 2881. l)e lioc sciiplore, qui initio
noni saiculi vixisse videtur, cf. Pognon , Inscriptioru man-
daiies dcs coupes de Khouabtr, Append. 11; Sachau , Ver-
zeichniss dcr syr. Handschr., Vorrede, xiv, yachschrift.
TnEODonus Mopsuestesus, cujus cominentarii biblici
jam quinto sseculo ab Iba et hujus discipulis Edessae in
sermonem syiiacuin versl sunl, ter cilatus est : 116,
i8, de Jobo; 599, i5, de vocab. ioj^r^ipos; 1186, 18,
de Melliodio (Comment. in quintam parlein Psaiterii).
Theodosius Edessenus, r^wKor^ jjBoo-Aor^itv . Is
inilio SKCuii noni florei)al, fralerque patriarchae Dionysii
Teiiniaiiarensis eral; Gregorii Xazianzeni jioemata iam-
bica et lioiniiiain de propiieta Eiia in sernionein syria-
cum vertil. in Lexico, 92, pen., interpretatio vocabuli
visxi^av^ {wpiKos) sub ejus nominc reiata est.
TuBANA, T^vracv!^, dc vocab. rcTosAr^, 167, 20. Hic
Tubana monaclius jacobilu», (jui in Iradilionem Biblio-
rum seu Massoram apud Syrosmultumlaboravit, videtur
esse, cf. in Lexico col. 1363, i. 20 et seq.; in Re§aina
urbe inilio octavi sa;cuii degebat. Nolandum est giossas
ad eum spectantes codicibus in nestorianis deesse.
Yahya ibn Hatim, vide supra Bar-Hatim.
Zacuarias Merwexsis, vide I§o Merwensis.
ZosiMUS, <Mo^73wvx»o\, i 735, 21, de vocabuio a chi-
mistis usitato. Inter chimislas saepe Zosinium afTerebant
scriptores; cf. Berllieiot, La chhnic au moyen /ige, I. II,
p. 4o8, sub Yocabulo Zosime. Euin etiani designari in
coi. IQSd
,
pen.
,
putamus, ubi forsan loco ooo^yMYvtAra
legendum est ooorrxjOiooN.
IV. DE DIALECTIS ARAM^IS IN LEXICO CITATIS.
Lexicographis, qui Bagdadi degebant, dialectos vulgares Babyloniae praesertim innotuisse patet,
nec mirum est eas in lexicis Bar-Aiii et Bar-Bahlulis saepe citatas fuisse. Ab istis ergo expositionis
initium sumere expedit.
Dialectus provincialis (SidXexTOS tuv iTrt^^upieov, Larsow, De dialectorum linguw syr. reliquiis, p. 22; yXeHa-a-a int-
ywptos, Lagarde, Uebersickt ueher die Bildung der Nomina,
p. 3^,
n.
3),
Y<^-\^rsf r^vx\ , 188, 10; 228, 3; 438, 4;
507, 20; 575, 10; 875, 7; 2030, i3; 2077, 6. Quod de sermone aramajo apud vulgus Babylonia; meridionalis
et Iraki arabici usitato inleiligendum videtur esse, cf. 507, 20, r£l»=3-Krcr or^ v^^v^ v^x^ riingua provinciaiis
seu arabica».
PROOEMIUM. XXV
DiALECTus REGioMS Beth-Aramaye , f^t^n^x^! v^vx^, 212, 23; 2^2, 5; 497, ult.; Vv »—> ^SrrxL.A ^j\>r^
riLf-=n^v^, 668, 6; v^ * -n'-\x^, 1377, 7;
sij
y, )
l,
1965,
7;
i^_»t<L=r>-Kr<f, 2056, 22, ubi dialectus Mesenaj,
"iiuxi^xxtsn , opposita est. De hac regione, in Babylonia septentrionali sita, et ab Arabibus Saw&d^Kiifa (iU^I iL*")
nuncupata, vide Noeldeke, /. D. M. G., XXV, 1 i4-i i5.
DiALECTLS Mesen*, vdxijtnm , 101, 21; ):viV^jt%zn (melius ^T^vxAm), 2056, 22, usitata in regione Mesenae,
quffi ab Arabibus Sawdd-Basra (»_i<x»Jt iljA».) dicitur; cf. Noeldeke, loc. cit.
DiALECTus Catar«orum (ad ripam arabicain sinus persici), Tg^'-^\^r>, 734, 2.
DiALECTus Matart.e (amb. Sodx«, prope Samarra?), ^^^\^^.=oa vdxiA, 1752, 19.
DiALECTUs Tagritana seu TiRiiAN.BA, (jua! auribus Bar-Bahiulis maxime familiaris erat, quippe qui ex provincia
Tirhaii (etiam Trihan) oriundus esset, ut diximus supra p. x. Multaj hujus dialecti iocutiones lioc modo relatai sunt :
^^^V^,
Vj-=vV,>4<r^ , X*\Vs^^=J .__i[\OV.l, i^jSJ, o^^5olj L>*XaC, ooji
Jt*),
w.^n »
\;,
.._oxj-\_^, ..__V\<vA
...^^
»Y,—
I , .^^-Kj^a r^\\-Tx=n, T«jj<7J-vi^-^ v^W-nsn, ^\rryzn=3, ^jLiby * h ,1L> b.>Oi«; ex multis hsec
damus : 106, i5; 192, 2; 451, 1; 498, i4; 503, 7;
514, 24; 536, 9;
733, 10; 751, 5; 768, 18; 820, 12;
1392, 11; 1745, 12; 1784, 19; 1852, 3; 1855, pe«.; 1891,
7;
1906, 18; 1916, 18; 1937, 8; 1943,
7;
1997,
7;
1999, 1 1; 2048, 6; 2075, 8. Ab Arabibus hajc regio Bdrimma (Lijlj, in montibus Hemriu, y_>_.5i., prope
Takrit) dicta fuit, sicut e giossa 867, 17 : UjLj bOsis, iiquet.
Dialectus regioms suPERiORis, A.^A rdvx!^, K^tXs. «f-K^TCf, .\s\a T^uAcuao, iLjLnJl iuiUI, 154, 21; 265, 4;
475, 1; 520, 10; 768, 18; 769, 12; 771, 1; 773, 21; 900, 25; 981, 21; 1355, 20; 1451, 10; 1752, 11; hac
est regio montana ultra Tigridcm fluvium ad meridiem provincia^ Beth-Garmai sita; cf. glossas 475, 1, et 768, 18,
ubi iegitur : .^_to-S »
Y^^ao
A^n r^\yr\—i «in dialecto superiori et TirhanajaT?. Huic diaiecto oppositus est sermo
incolarum planitiei,
Jou»|
^J»
Jri>|, 632, ai. Sed w^-Ko-^ >^ -r» s. «montani», 732, i4, incoias regionis urbi
Amidae vicinae designare videtur.
DlALECTUS PROVINCI* BeTH-GaRMAI , T<jJ3m\^^ T^VjA
, >=r>-AX^ ^^»=3 ,
*e^ ta -nA V^ Vv ^y<f t\ -n\ V.
^J^
»Ju>\j4, 731, i3; 741, 96; 775, i5; 919, 17; 977, 21; 1960, 4. Provincia B^tli-Garmai , seu Garamaja, uitra
Tigridem ad meridiem fluvii Zahi minoris erat sita.
DiALECTus Mausilensis, Ti^^ai^TSf, 955, 1
5
;
-aoVk^ jiira , 1463, 16; A^coon v^\\-TX=n, 1916,
9; J^^J,\,
192, 2.
DiALBCTus PROviNcij? Diar-Rabia (iuter Mausiiem et Re§ainam), gju^. ^Li, 1392, 16; 1965,
7.
Dialectus Mesopotami^, «^V^vV^ v^\\rry=n, 27, 1; «yUL Jjt>l, 711, 8; «:rV\\_»\_Vv^ "iv^a-^ tC^jA, 835,
9
et 94; T^^Sj\i»^, 924, i5; T^V\Aj\ij»^ tcT^ »\

>
, 1104, 10, ubi Mesopotamienses Babyioniis oppositi sunt.
Dialectus Edessena, ttn\av^r\. TC^W-rxro, 1755, 4; v^m^av^ T<ij«\, 2077, 6.
DiALECTus Harraneissis, T^^^jq-xu <Yv»nni«>\, 1378, 22; idem vaiet v^ °i V v\a T^^^->v-it-M , 1849, 9;
cf. supra
HaRRANENSIUM LIBER,
p. XVII.
DiALECTus Samosat*, JdUu^
JJ>\ ioi) , 575, i5.
Dialectus Syri*, |.UI «J, pUl
i,
pUl J^t,
732, 6; 1917, 10; 1932, 4; 1965, 6-
DlALECTUS PaLjESTIN^E, 668, 4.
XXVI
PROOEMIUM.
V. DESCRIPTIO CODICUM LEXICI.
Codices, quibus ad Lexicon edendum usi sumus, fuse Inc describentur; caeterorum, qui pro edi-
tione nostra nuHius utilitatis fuerunt, indiculum alFerre satis erit. A codicibus, qui pra; caeteris
exscripti vel comparati sunt, descriptionem incipimus.
CoDEX H.
Codex Hunt. iBy, nunc Oxonii in bibliotheca Bodleiana asservatus et in Catalogo Payne Smithii,
n° 187,
col. 617,
sic descriptus : irCodex charlaceus laevigatus in quarto, fT. li^U constans, syriace
et arabice charactere simpHci (jacobitico) anno G. i6/i5 summo nilore cxscriptus. n
Titulus rubro colore pictus : jjVv ^ -oJi r^A_x.r^ A-:^ v^\sn v^m^rd-^ T^Vxoira.^ r^ r^\t.\\ .\^.
v^\tmsn r^\!\(y> AcAmra \i3-A ..^rn,(Y>r\,\ rr Opo Dei Omnipotentis, quae spem non fallit, aggredior
scribere librum vitae et lucri plenum, in quo juxta ordinem Htterarum syriacarum digestae sunt
voces quae in libris inveniuntur, id est, Lexicon Bar-BahiuUs, doctoris periti.io Sequitur initium
prooemii syriaci usque ad ^r^J^r^ (vide coL 2, 1.
9),
et lacuna duabus paginis vacuis indicatur;
deinde prooemium arabicum (vide col. H) totum invenitur, his additis :
J^jus
aMLo UUrl
J!jw
Lj c-o!^
Ji_*JSp! **ij U**«c^ yfij aM! *Ui yl AxSX» yfi
^-3? i) (^ji:^ liJ J>JL«j JJy^
i
*^2^ y!
«aXs oJ«-ii Ij^l (t Te au-
tem , Fiii mi
,
per Deum exceisum obsecro , hunc iibrum mirum conserva , ne egrediatur e manibus
tuis et possessione et domo. Quod si cuidam eum transcribere concedas, hanc conditionem imponas
ut in domo tua et apud te transcribatur, ita ute possessione tua non egrediatur, si modo velit Deus,
qui patronus et sponsor optimus est.
"
Expiicit his verbis : «~^,jv^ .^^-Aas—> . r^rx^K 'tv> rsf-sAjoo AcA^rxra •\=ja w^rn(w-v\A r^ra^^^ y3^)t\.ye.r^
••• . % -TJT^ y^snr^ ^3znrd ~j>=n\N.. '^pA.v\ . v\~-vy,Vv .\rs r^XsAja <TWiQ\\a >or)cvr3T^\« <n\ . r^vxxsn .2k.eoci
. T^-V3n T^-K^cva. . r^)s\j\.:7y.£o ^cA T3>j^Aa . r^)s\'is*=rxs ^^3
pjAi^Ho . A.-v ^so t^oa x-iT^ »Hj1<!=3 .sVvi^^T^
^jro .. T^JtOJ T^T^
vi^K-^n
. T^-VJO VvVjC3 ^=0 tTlVvAAA. . T^J-DO.^ ><neaT^=r>-:\ T^VvT^^ . Tili^^A T<1\ >OJOAr3,^n
.. ,\ '^ y V T^cv,^ T^^cA^ oMscui^
«^V\.-v—I

vNy^ t Til\i\=D ^A<n rdA^-^cuso^ n^A .rtjto-KA rdyjT^ A.r^
. >. \<w riL\J-\c\-£a-^ Tsi^vQv-yi^T^^A cv\q yt?\ \\ cnVv^Vvri .. A.i.a>VvVv=o crA o<»s <7J.ra . At-t-Tj-A rd=o o<7X=3a
w^ V -s

> [sic) T^Vvjc^
"y—
> r^\~->ST^ •^Qj.ra ^*\<n »q<71 .. t^VvjQ-a >je^ .^^Vvcvj Ay^-r» T<l\r^ . r^\rv\fvs.
. rcl_i<nJ!iT^Vv_30 \ -^^
TwVXj-vq TS^VviiscvV. ..._V\<T».=3TdA . T^A^.=nQ ril^-vrarr) T^nT^i.- "^oj qVvjT^a r^SVv
. rd_Licv_»A o_iJT^ Vv \, ,*-. . rfcA-ocvjt.o r^ctA .
v»\ -"Vk^
»_^<n-Aj>r3Q . (MOj-ScvVy^^sO oaoA\>.fvx~» f\zn <n
••• ^rcT T<looA.a-A cTjjAo aPerfectus est iiber iexici Bar-Bahlulis, doctoris idonei, ope Domini nostri
Jesu Christi, cui et Patri et Spiritui Sancto omnes iaudes in saecuia saecuiorum, Amen. Scriptus est
manibus hominis miserrimi, a dexteris partibus remoti et ad sinistras repulsi, extraneorum purga-
menti, cujus opera haud pura sunt et quem foeditas vasis ejus interioris e numero eiectorum expuiit.
Nunc quemque fratrem sagacem deprecor ut, quum in has iineas confusas inciderit, orationem
PROCEMIUM.
XXVII
pro ccenobio juxta mensuram amoris fundat; et qua ipse mensura metitus fuerit ea iHi mensura-
bitur.
cf Librum pro memet scripsi , non ut lineis istis tortuosis gloriarer, sed mihi ipso misero prodessem.
Haec facta sunt die quarto hebdomadis et sexto (primot^^) mensis Kanun posterioris, in festo bene-
dicto et excelso Patrum beatorum et inter omnes sanctos principum, Basilii et Gregorii, quorum
auxilio ad finem et peractionem operis pervenimus, anno Graecorum igBG. Gloria Deo In Kanun II
1986 januario i6/i5 post J.-G. natum respondetf^l
Hic codex prsestantissimam recensionem lexici Bar-Bahlulis praebere jam agnovit vir egr. Bern-
stein, qui eum transcribendum curaverat, quum in Lexicon edendum animum intenderet'^). Equidem
multae glossse a jacobiticis lectoribus insertae sunt, sed nestoriani codices glossis interpolatis etiam e
recensione jacobitica excerptis non carent. Glossae arabicae litteris arabicis scriptae sunt, sed eas
carsunice, id est litteris syriacis in archetypo, quod scriba transcripsit, pictas fuisse liquet, nam
aliquando vocabulum media in glossa arabica syriacis litteris scriptum manet.
CoDicES CFM.
Tria exemplaria archetypi, quod in coenobio S. Antonii maronitico in monte Libano sito asserva-
tum erat; cod. M anno 1 Bgy, G anno 1 60 1 , F anno 1606 datus. Codex coenobii maronitici ex eodem
vetere archetypo, ex quo cod. H exscriptus fuit, procedere videtur; eadem est redactio, si glossas
nonnallas additicias excipieris; quapropter cod. CFM ad lacunas cod. H explendas optime inserviunt.
Cod. CFM textum archetypi maronitici fideliter exhibent, syriace et canunice scripti inter se mire
congruunt; pronomen suffixum ^^o» plerumque ^IIto scriptum est. Nuliam praefationem habent.
M. Codex Marsh
198,
nunc Oxonii in bibUotheca Bodleiana asservatus et in Catalogo Payne
Smithii, n'' 188, col. 628, descriptus. Chartaceus, foliis
7/19
(o,3i Xo,2o), binis columnis, pravo
sed iectu faciii charactere simplici seu jacobitico scriptus. Ad .lacobum Gohum a suo fratre anno i65o
missus fuit, ut ex his notuhs initio codicis scriptis hquet : «Missum ad me ex monte Libano, anno
Domini i65on. — crDescriptum in monte Libano a viro docto et syriacae iingua? peritissimo, ita
uti per litteras modo mihi significavit frater meus Petrus Golius, nunc dictus fr. Cailestinus a S.
Liduina. CaL Nov. i^ig.n
Post Utteram sin legitur :
^^^^
ooji<S.xio, et carsunice :
i
:T:
-
_^
-r«tv ^
. n^y<f
^ ; „, g^Li- yLS^Ltsi
oLi.!j v^ > v\\cv-j3 evjjcO^r^ j^so^iXj IjJOkft
Ji jjbj^!
\jj^
y.jl yVjlai!
o**=|^ t5;-« V^!
Ijjj' yi^ :^ ifjjyji^j
*j! Isyi;
^
xU odAAi! ^_^J4I
v^!
\t\Xs) ylijj y]^lai! j! iifiUaj aM! iislla
^
Ul^ l4jUsi>«.3
i
<j;Ui^ j.J!j :«ifiMjJ! s^
Lji)! Ldij
j,^
xjL-y<_*_xjj 4M! Lioj x_« LsLiijj sLsij
i
!iXAj
jLjT^' u«i!tXJiJI «jL^ '.^*^?*
<i ^^} '-r"^^.
»jJw
^_y_> y_« J.Sl (j_A-«! JjJLi L»
(J.A J-^^!
^!j La?
i^^y»'
3! (j^} <r>**:? CT^' V^' ^ fi^^^^S (j^.jy^'^^
aSergius peccator. 11 —
« Anno Domini i^gy, die decima Tesrin posterioris (novembris), venil
pater noster Mar Georgius metropohta, filius Amira Edenensis, ad nos apud coenobium S. Antonii
'''
Sic; sano hific est optima correctio, quum festum S. Ba- supra, p. m, scrihcremus : nKanun I anni loyO Gr. (meiise
silii prima die januarii celebrare solerent. decembri mS^t)-^.
'"'
Turpe erravimus, quum in praifatione fascicdi primi
'''
Vide Z. D. M. G., II, p. .371.
jxvm
PROOEMIUM.
Kiizhaye, et hoc exemplar exscribemlum curavit(?); me aulem miserum jussit, ut id transcriberem.
Epo autem, qui in ditione Dei et Patris metropolitai Jonae et Patris supradicti suni, ea conditione
onus suscepi, ut pro eo mihi exscriberctur exemplar''' et libri liturgiae romani; quod
consensu ejus et nostro consensu, cum consensu Dei ejusque ecclesiae et consensu Patrum supradic-
torum elTectum est, his et Patre Jacobo presbytero et filio fratris mei chorepiscopo Joanne testibus
adhibitis. Deus vero verborum nostrorum sponsor est, Amen. Quisque votum suum persolvatln
C. Codex in bibliotheca Universitatis Cantabrigiae asservatus; chartaceus, binis columnis, foh'is
0,3 1 Xo,2i, duobus tomis (altero p.
1-655, altero
p.
656-1 5oi) constat. Manu ejusdem Sergii**),
qui cod. M confecit, scriptus est anno i 6oi. Ex hbris Erpenii ohm fuit, cujus post mortem in bibho-
thecam Cantabrigiensem allatus est. Hoc exempiari ad Lexicon heplagloUon componendum usus est
Castelhis.
Ad calcem httera^ olaf
legitur :
^*
ii 4! cj^LCJI ^}a _>La} *a5-jj *i*jy
ij"^}
•*MI
(j^
o«lab oJil! Ojsw *3
A tv>ft . ,\mo -jev» j^m
'^'^«-^\ -" cmT^a ams^yr^ .\^.o T^avaj^Vra i<j.u\oj3.=3 r<'»\.»^,S>^ rCt\m^ i^yM^jim
^ ^t;^
Vt t V —
' ' -nt^fn. y -ryt^ r^
>'
\SsO riTVtYv-k t^-t—t^^xXv"» .^^oiXa ^m .__eaT<r .sxoju rw»\ro
»^V *>..
=>—>
t^^Hja t<jJa\ot\~> T^V^Hoxio ^^.TO^A rdiXroojc^ Tdooj . x<^^\xX=n-\ v^xt^zn ^m r^AJio T^T<^roVvx.o
,^a_»jA t^-HVvt^ aiir\ r<^-\\v^ \=^ >\=r>o . T^Vv^-Kr-vTi r!^V\ijA.=r> yzna\^ ri^rT-t^^s. x»-\ Mo=r>,A,n »\ro Tvrw
T<:jo.xioomS-A-A
"T»!
oriT cf Explicit littera olaf Dei benevolentia ejusque optimo auxiho et favore. Orate
pro scriba misero Sergio Semaraeo e Byblo urbe oriundo, qui in coenobio benedicto kuzhaye degit,
et pro ejus Patribus et Fratribus metropolitis Mar Jona et Mar Josepho, quos ab omnibus inimicis
occultis et manifestis Dominus salvet, Amen! Anno i6oi post Christum natum facta est expletio
hujus htterae in coenobio benedicto Kuzhaye, quum S. Clemens (VIII) mundi princeps in urbe bene-
dictionum plena Roma et Mar Bar-Narde
(?)
provinciae Saidonis seu Damasci princeps esset.
»
Ad calcem litterae heth similis notula : coenobium Mar Antonii Kuzhaye in raonte Libano dicitur
esse; nomen episcopi Syriae I^jIjjj scriptum est. Data est haec littera 6 sebat (februar.) anni i6oi.
Ahae notulae post litteram zain et ad calcem tomi prioris post htteram kaph. In ultima nomen
Kuzhaye litteris arabicis »Ijs>-;>» scriptum; scriba autem iectorem deprecatur ut errores libri corrigat
:
(f Quia ipse debiiis mentis est, et arclietypum vetus et vocabuiis arabicis et syriacis perraixtum; quis-
que vero horao iraperfectus, Dei soiius est perfectioi^, (^js- aIsjJU^j ovJLx.* iUsr^uJ! ootS^ *^! juJli jil
li!i J^l aJ ti<i<s^j *Ailj Jl$J!j (joib yL-j! JS^
jljj^—j-
F. Codex in bibiiotheca Laurentiana Fiorentiae asservatus; nitido charactere simplici seu jaco-
bitico; chartaceus, binis coiuranis, foiiis o,k^ Xo^ay; duobus torais (aitero 38i foliis, aitero
289)
constat.
Ad caicem torai prioris post iitteram mhn iegitur : TsioxATcfn ox-^^-Aa s

> -p->..=n-\ tc^-K-vdo
-
p^M .
ard o ^^ ~-t
~->
. . ». -OT^ t^VvOi^-jmo t^-\j3jT^o ^oje— <tA-a >03o'^v:D^ik.A v^\stm.zna nf\\xy\m \^ rd-\zn
^»=oTcf ,jj->\s\ ox3ajc=> V\\»!^ >3oo\:3 ^jznr^ orExpiicit iittera mim ope Dei oranipotentis, servo-
'"'
Hic aliquot vocab. evanida. Ad calceni litterse olafeaiem
'''
De hoc Sergio, cf. Wright, Catalogue ofthe syriac mam-
notula legitur, sed pars posterior inde a oJLvSl erasa est. scripts, p. ai et 3a.
PROQEMIUM. XXIX
rum suorum firmatoris et adjutoris, cui gloria et honos et adoratio, Amen! Vos deprecor, fratres et
magistri, ut oretis pro Antonio Sionita''), qui Domini nostri ergo scripsit, ut dignus sit qui inter
monachos S. Antonii Patris nosti-i numeretur. Factum est anno 1606 post Dominum nostrum na-
tum, cui gloria, Amen; in urbe Roma nomine ejus in perpetuum servata, Amenln Ex hac notula
liquet Antonium, ex Hierosolymis oriundum et in coenobio S. Antonii in monte Libano monachum,
exemplar suum Romae (forsan ex exemplari nunc Cantabrigiensi descriptum) confecisse.
Ad calcem tomi posterioris hiEc scripta inveniuntur : >..
^
o . fvt ^^ \ ^m-^ o^-^ T<fV\o^rcf ^(v=rAjt-
^jcor^ ^>=nv^ cfExphcit iittera tav lexici Bar-Bahluhs. Gloria Deo qui adjuvit, Amen ! Misericordia
Dei sit supra scribam et lectorem et possessorem , Amen ! n
CODEX P.
Codex Parisinus sub n" 3i8 in Bibhotheca Nationah asservatus; exemplar anno Christi 1886 in
regione Tur-'Abdin accuratissime et nitido charactere jacobitico descriptum; fohis chartaceis 343
(o,io
X 0,28)
constat.
Titiihis rubro colore : rd_jt_.-:\ n r^d-Ma^Aa rcfS-ra-Ao T^-=iKfA KfVvjci-A-n rcfVvojVjA^-rv vsIXam -^s.,
\r3 . fv^v^
t-^^
Jii^mn T^xra^ATd^ rdv-i-So^ ^mo . r^^MajJcS^ t^V.kv rrvN. . T^=j^rt.^^ ^jv^^ivimA y3-\m
vsjAjt^ . v^m\.*^ Vvjj-:v=oo T^jjto^^ VjAOja T^^\*^jf\«^ A.»
*-».-•>—»
oa-A—ts..^ t^-ajox=o x<^\^^ Ao^03J=>
^- -n^
«f-Krcf >_1_»T^A A_»T^ »^0 \ . \t^ AjtC1\ "isvtV^rjx^v^ .^.^oisw^ fo\v^ ^j^VvjT^ao v^icoav^^swH
A \v^
vd\\a)s\v^
A-=v
\^
°i.v^n
^o__jfHr«fo .=30^T^o SojTCfA V\ »v^ 'K \v^ v^-ii\aviL=3 \yiv^=n\ Sis^v^zT^
."isuv^Sixs^v^ ftOpe Trinitatis sanctae, Patris et Filii et Spiritus sancti, scribimus Lexicon sive inter-
pretationem vocum usitatarum syriacaruni et graecarum necnon vocum anomahum, quaecunque in
hbris reperiantur; in quo voces difliciies in faciles, syriacae in arabicas vertuntur
t"^).
Quod lexicon
coJlegit Rabban Hassan bar Bahhd, doctor peritus, qui opus Bagdadi
(')
confecit.
cfPrssidia tua divina et aeterna, Deus, auxiho debilitatis meae patrie veniant, Deus adjutor
meus^*), ut viam alphabeticam sedulo ingredi et litteram ofc/^accurate depingere, eflingere et descri-
bere possim. -n
Ad calcem litterae olaf : j->vjJ! JsAej^JUJ!
^ J.e
aH! qjjo olJi)! tAj JJ»
aExpleta est httera olaf ope
Dei manu miseri Abd-al-Aziz. n
Ad calcem litterae beth :
(''
o \^ojATd=3o\\^\rd=3o ao.^^^ ^Ao^^ri^ V*=3a v^\-^ca v^Vviaow^o -TsAjt-
^ t y
"•>
(w t. \^a-.\^ rdxijua •V=> oxxajAoAr^ yr).x—t rdvisjjS vjviAr^ -a~->.n. ik^v^ ^pa T^v\jje:oji-ojeu\=o
lAAi o^«:f KrVj.ujje=o ffPerfecta et expleta est iittera belh opc et auxiiio Domini noslri Jesu Christi,
manu Aijd-ai-Aziz Pigana, nomine subdiaconi, fihi Georgii presbyteri, anno Domini 1886.1?
Post alias iitteras ciausuia ejusdem generis invenitur, quam huc referre non interest.
'''
De Antonio Sionita, cf. Wright, Catal.,
p. aJ.
'*'
Scriptor ambig^uas vocabiJi AjI^ sijjnificationes aliigat,
'"'
Gf. Payne Smilh, Calal., col. 601 et 609. quod ialine reddcre non valemus.
'''
De epithetis Bagdadi in versione omissis vide supra, ''' De his vocabuiis vide Lexicon Bar-Baldulis , in editione
p.
XI, not. 1. uostra, col. 207, a et 4.
IUPHIUERIE KATIOKALE.
XXX
PROOEMIUM.
Ad calcein lihri lefitur : ^m .viLir<^.=ryW m^v^ Vv^j^-a v^zn .rdyArr» r^-^iiA rd=rx=k.«^ _ yy\'x^
(tExplicit

trSiciit gaudet nauta,
crOuum navis ad portuni perveniat,
ff Ita gaudet scriba
«De ultima linea quam delineavit. 1»
Deinde sequuntur hi versus rubro colore depicti :
c^cvr3orv\i >\ro^ r^if »\~)
: «MoAj^jj-v^ ,_^\rrA cvS^t^ ^v»~» r^raVv^ •—
*?
y^is^M icoa^rilird^iM^ r^VfcVi^ r^Vjr^ r^\m mj,
V'vt—
>
••• 'w^N «N VvcvsoAra r^raoVv^ »__o^ yNJ,rry>i-vn ,^_\rr> : MonA.vfYv-kXr^ v^cvAa u..r>-^ Vvvx^o
: ax-t^v^^ard "^ * —»
v^\-\ ma r^*Vy . viv^r^ a—v^^fc, . : cixtaamr^Vvcar^ r^-KAo^^X^ j^rira .r3Vva.Vv^a
^•=\-:v_i» -^ ^ ti^ Vtft -V \ -r>
Vv t —v.ra ,.__oo»^ \xja-\ r^-\m : <^»N^tv^^ r^yiAm r^x ».»i3 \=i ^a
>^«v»\\--»
••• c^jjaSor^.
(( Metro jacobiticon (^lioc est : ad modum Jacobi Sarugensis, versibus duodecasyllabisy
ffOpe Dei Domini, naturae arcanai, immortahs,
ftFinitus est hic Hber anno 1886 Domini nostri Christi,
(rSive anno 9 198'') Alexandri graeci.
(fDomine, in misericordiis tuis miserere scribae, sicut misertus es Titi (latronis).
ff Scriptus est manu chartularii (scribae) debihs
ff Abd-al-Aziz , stulti et insani, qui nomine ecclesiasticus,
(fFamiiia autem fdius presbyteri defuncti Georgii.
ffDomine, da eis requiem in regno tuo inter Caelites. d
. j;! Js*JI
(j^
^jJil Jl _^0v
. jUS^i ]jjb ^ji osJ L» .aljiJI
i
v-iJ3l SUjj • J.l*i3l
i <^
lail lixju».
(f Manebunt quae a me in libro dehneata sunt,
nQuum manus mea in pulverem resoluta erit.
ff Qui hbrum meum legat,
ffVocet, quaeso, supra mesahitem, ne poenas solvam. n
Carsunice, id est, litteris syriacis :
AjL«i)l
i
j>*-«-II «Lwjpl
(j»j;^
*Ui)! ol -bl
i
ii|;L«l! yLwo y-«
(.^
(jj_A.fi ^ZnH^iujUjJ! iU*J iUil^l i^^m cv^rif
Q^!
AAJiJuwm yLci)! <_*^U?j yjOJ!
jy
iUSllajl
(^-^ LmUo iujyt<\i.!| JyJUill lail^ *xjlj-*JI *U! ^b <XasJI iU.AJU«m
(/. *j5Uo) «JiUj. *kiw*JI jUaii)! JlC J^y gi"^ 1^\ U^Lo ^jjjjl)
J-oj^'
'^^^
O^
«iJj?^
u»?*'*^' i^y*
Uj*
J-<0j^
(j-l-jJ! yljJa.» (j«jJJ_>jy-i
(^j.«
UjoIj .tjljAaJlj il«X*Jb bijjb X)lj!^ **^ OmIj*»
J*=»-' v'**^'
^j'^'*^' *^
cM^^
<i S^^
jL4 <oLiUaJ!j <::>U«JI
(j.« ^j'^'
J^i^
>>yjJI <(UA5'.\i^ •:'(j*.o!
(«^'r» i (*M*N>
Ll» iUUill ^^WU-J' cal^ji)!
<^U«U^!j jXlI
pyj i
i)^!
(j*_^! spyi .c:,!yi^l 0,1=.^
i
(/.
v;i/^'"?) y*^' vy>^'>*? i ^ij^'
'^^V'^
"^^
<'
Melius^^jora 2197, vide infra.
PROOEMIUM. xxM
J_>
ca];_iJJL> SLs^Lft -jJL)! LJlffj;i>i*j i) iUaU -I caL^.>J! o^il! »J^
i
oiUaj yl ^l jl («(>)
UifilS^j! b! jS^y^
XJU-« *_)»>JljJj caUy«.>JI O^i)! j^J^ CAjlS^^lil JjyjJ^yA*! «oljUvJl |W!j^
(J^J^'
i=»*»'^
^ JjJMj caU^jiJ!
fjj»
^mXJ
t5
JJ! (j-jj-laj (^l aSIw (j«UwJI
J!
«JU.IMJO isjjj
i
cjU5Ji ! j^ <_-j6 ^^ •:-(j*»! caLUsj l*i «^J JxJLjl (^f cals;L<.ilj
^^ijJo
3uJLs obJj! IJ^jft Jjus? aJJI LjSji iyUw^ »;<X3
(j*j
»;_j5'.xil isjjj»
i j_,^<^
j^t iwAj JjjS^
«JJJo^ iy^i iyft
.«JLjLj >L« L« /w)I .^JLil^ii.
i
iUSL. .ASjbu i) iujtl aS^L ^I (jjJ
•:'(jiy»!
^-»*i'
f>^
OyuJ! »Ls? U5L*j
]/*=^^ »4) •
.^vrTatcTo ^«^ T^AX» >.^<n.\."t o -TXiAro rcftnlrif Va\» ,os ri^\x^-n.a. rcPerfectiis et expletiis est hic liber,
id est liber lexici syriaci, quem Rabban Hassan ibn Rahlul, vir doctus et egregius composuit, anno
Domini 1886, qui anno Graecorum
2197
respondet, die vigesima Nisani (apriUs) benedicti,
-

tempore Patris Patrum et principis principum, qui pro fide orthodoxa zelotypus, insignis, religionis
syriacae corona, clavum Petri Simeonis custos, soHo Antiocheno sedet, sacri cultus lumen, ortho-
doxus,pater et dominus noster Mar Ignatius, cognomine Petrus III patriarcha, Mausilensis, vene-
rabilis. Gujus majestatem duplicet et umbram supra regiones longinquas expandat Deus ! Goram
eo cervices duras demittat, jubeatque ut eximia ejus signa et judicia nos in viam rectam et sequam
ducant!

et tempore patris nostri Mar GyriHi, metropohtae Eliae Mausilensis, qui solium coenobii
S. Matthaei ejusque parochiae (hoc est vicorum) tenet; et patris nostri Mar Dionysii, metropolitae
Behnam Mausilensis, qui sedem Mausilis tenet, cum caeteris Patribus orthodoxis, quos supra suas
sedes conservet Dominus noster, Amen!
ttHunc librum scripsit servus abjectus, virtute probitateque carens, peccator, culparum et flagitio-
rum reus, qui sese in mare facinorum immergit, et fluctibus peccatorum percutitur
(?);
qui fore
sperat, ut die judicii et debitorum recensionis ei Dominus condonet; ignavissimus inter omnes lec-
tores sagaces, Abd-al-Aziz, filius presbyteri Georgii, e vico Ihbab'^' dicto, in monte Tur (Tur-Abdin),
oriundus. Quoque patre seu presbytero sive fratre, qui in istas litteras incorrectas vel in menda
incideret, confidimus, ne festinans et taedio affectus in nos objurgationes emittat, sed e correctis
(?) t^'
lucrum percipiat et dicat : aTu, qui terram expandis et cselos attoHis, parce et condona servo tuo
(cpeccatori, qui has litteras incorrectas scripsit, necnon ejus parentibus; ii inter illos stent, quorum
«oratio et preces acceptae fuerint, Amen.T)
aScriptus est hic liber in vico Basika pro diacono Stikah, fdio Petri, qui in vico BarteHal^' degit
et ibi ecclesiae Sanctae Samoni curator est, et quingentis piastris emptus est. Librum istum custodiat
Deus; sit benedictus, salvus et integer in Ifonorem Domini Jesu Ghristi, Amen! Maledictus sit qui
eum surriperet, divina maledictione, quae hunc non linquat, sed faucibus ejus haereat et eum quo-
cunque eat sequatur.
«Memorata sit Genitrix Dei Maria cum omnibus sanctis, Amen.ii
Godex P eamdem recensionem lexici praebet ac cod. SSs; sed plures additicias glossas continet.
Ad calcem litterae o/a/" verba a praefixo V\t^ incipientia septemdecim columnas tenfent; ad calcem
litterae mim quae cum praefixo ^^=0, viginti et unam coiumnas; ad calcem htterae mm quae cum praefixo
^septem columnas habent; de iitteris sequentibus vide editionem nostram.
'"'
Heebdb npud Prym et Socin, Tur Abdin, p. vii.
'''
De vicis Basika et Barlella in regione Tur-Abdin vide
'''
An <->jj= <^\y^1 Prym et Socin, Tur Abdin, p. v.
XXXII
PUOOEMIUM.
CODEX S.
Codex chartaceus foliis 3ii (o,33xo,93), binis columnis, anno Doniini
1796,
syriace et car-
§unice exaratus; olim inter libros professoris egregii Alberti Socin, nunc in bibliolheca Societatis
orientabs gcrmaniccB [Dte deulschc moi^genldndische Geselhchajl) asservatus. Eumdem textum ac cod. S«
praebet, sed mullae glossae aliena; insertae sunt.
Initio notula arabica, quae nomina discipulorum magistri Abd-al-Ahad ibn Al-Mokadassi Eliae tradit.
Ad calceni litterae tjlh : ,.._<n\vd<\ ^.^vro w_jAt%cvi^ AeAoj^ Sra^ .^^aj3*x!o^<7A-:\ .^^-a Kr^-Aj» -p^'is\jt.r^
t^ ~ne\ .

> .Vv_rrxA-3e.o Vj-\jt. wK-*"). fy)o «n-^-\.sw oV .\ v.o (sic) Vv£soiv.VvY^ oxra-A rdy\»jcn ^aju .^a-v^o
•:x —»
«^ r^vjeroocr» v^*\j v^o TC^\>vvrr> xir^ jAjr^ra
*-~^ (*"^)
vvjara Vwjc mz^ cH r^^x^-xa ^\je.)s\^ r^^s^S^s^-^
(sic) wj<^2ki..v^«^ ^^'v riirxa.SoAn r^^j^^vra msoih^a .K^ifvrr» crExpletaest littera /e<// lexici Bar-Bahlulis
ope Domini et Dei nostri Salvatoris, Jesu Christi, ad quem confugi et in quo fiduciam et spem ca-
piens opus aggressus sum et absolvi. Feria tertia, die decima sexta mensis Tesrin prioris (octobris)
anni 2107 Gr.
(=1796
post. J.-G. natum); manu hominis debifis et peccatoris, diaconi Ebedjesu
seu Abd-al-Massih , filii diaconi Georgii bar Aslan, ex urbe Mardin et domo Foliorum dicta oriundi.
Scriptum in ccenobio Kurktimd sive Dair-ai-ZafarAn. n
In margine litteris arabicis : LufcLA
Jl
(sic) Ll^-*jIj iL*jbjj fi.n hjm, oJ
-^ i
-^ 1« (sic) x»t>x.yU"^ jL» «>^
d ^>^
xjLjo al i V.Mn.jij aLoLaj <)u (?)(jnjLl> U..I
^] U!
J^i^y*
!>?v^'
aj^AaJI
j._^
^lj^ fi'^ »^
J;^' (jjr^ i cyri
''^i
.sos-si..; aMI [i)I] Ju«L5'(j*oJ yi) *Ji^ As(L<aj ^aib X)li> J LaU aj Jiul ylj £^v«jU ,j=5*j«?
J.ij!
L>! (rlnceptum est
die decima quinta mensis Ab (augusti) anni 9106 Gr.
(=1795
post J.-G. natum), et huc perveni-
mus feria tertia, die decima sexta mensis Tesrin prioris anni 2107 Gr. (octobris
1795).
Speramus
fore, ut quisquis Pater seu Frater, qui id magni faciat
(?),
consideret et ex eo utilitatem percipiat,
oret pro me misero, ut salvetur anima mea, et errores defectusque, quos animadverteret, scientia
sua corrigat, quia nulius perfectus est, nisi Deus soius. 11
Ad caicem codicis iitteris syriacis : Jo|j . JjJLg_JI yyLyi«55)! LjbiS^yb ^^^l JjLJl! (jUjLI! \<\a> ye^ jX osj
^
(^jJI
Jj^!
(->^l iuLLju wdlSj ^Nm-II l^^Mtj
[jj,ai^y b>Xjyw ^^Lyo <Xa£ aLJ
Jj^)! fjyJS^j^ ^yi 'A^
j,
AajLS' Ot^JCjl
5i)l y_*-*-^-»-i' tillji' (j-s JljJl (j-}»>sJJI
cs^ ^js^^W -(j^^^b '^lr!'^'
i3^^
t5.x»^l (jjiil
^
.(jjjU-JIj
c'>*^'
»«>^'
iUi!Jv^t^
^^T*'
• «>y^^^^'^ f^AMijJ! aI . «Xao^^^!^ t±<jJL:JI «J . c:>^ M
^^^^i.^
\jA\i I.^U . (sic) c:>jjlwu<.lj SyJt AJ ItX^I^
0-;^l) .Kjyi^
^^^-if^ (J*wJ
v' V^' •(>i'^^*-^^}
r*^LJI JfJL^ . jM«XJ» (jtc)
^ju
^lj (_>! .i^buaJlj
i^vU^I
iSMXjiiy .u:>lt>JI
.l»X-a»l^ ijj» .I*Kjw!^
J^J<-»
.I«Xj».I^ yllaXw .Ijvewl^ lij.o«.o . I Jvs^l^ »i)| .«JuJji) -fclai i)
^^ Tij^^i
.Ajjjui) Ax*a» i) (jjl
U6J
.iSXsyi^
»jUI 3^ U ,tj5U (jj2\) U6J
.s^i)! S^i. L« .(jj5\J v^vJ U^^.sJsa»!^ 4^ .los^w!, LnJo .Ijsa^t^ jyft^
^Js-jI tl-^tj L^_j .(/. ^iLjLx-ii)l
?)
^L^^'
[^ L«
.(^yjj
o3\I
^^
Ll6^ .»jliJ'^ ij^i)'] 2iU. L«
.^^yj (^:^^
o^J
L<-t:> <x.2fsJt ^wtMJt ^ . LjoLtf} \jjjti
i ^yj
aJ^ . LjLAfk. ^
'>>;^
sLl (^tXJt . La£j 1-10 AxSL^ 5)j . »L*i sUuJ (j«wJ *:k.lj
(j-.«.-
«-<«.»j
j
^ Ju-w
j
ii-jl y .> Mij oull A » jw. I iUL>!^..ll .«Ajb^ 'ijuM^ ^L«j qaAJI isJUv ^jbo dUs (jl5j •(jvjyo' I«>s.«wim I<XjI
gj.
'"-J L« >a ^ .
"'
>.
j
bjs_*..»M i5A.ji-« iJjJ Jji)!
(^15^^^ li^^V^
'^
-^Jt*^^
*r**5 (J**5^J
«-»11 **-t»J iuLiljit .iujfiW>«
(j_«
yL«>-Lw
^_J-a^t (jjI ^jjfcj LAiJju» (j*JjJt OIJO
(JJ* t5
JJI 45a«>SJiaJI AMI A*J ^Ljj LuoI AAJuij
i
«A^il ytS^ .
^.^'
PROOEMIUM. xxxni
tjLoJa-kJI (jwjjJoLubl ^syt
yjjo bjyw» ^^,^j&^\ jjAS^ __,^»Iaci)I t_>i)l iU.L>j
i
JJS yL5^ .. ***xJ XfJkS^JsJi^
t5;j^'
'^^
. (^5-*>-L-iijji)l
f^yS^\
!a_iL*a .j_^-iojJL! ,j~LaJ! y^pa^o Lijj!
t^!
,j«jjj_jA>^
j<;j<
^^^a^! LUj!^ ^^ijU! ^yi^\
ij»yfS^
i_i-JL ,»«ilj j!)j-*-w y_j_«_«w y|j_la—
«j
J^^bii tjyLnj y|;ii»j .^^yL:». <<M! _ft y!Ja.«j ^ijL» j<>iMjj! yUa* (jJjliai' LajI^j!^
yLjjj jLs^i o^_3-i)l -« yLjjj jl;^
uU^^ u^;^ jb-»-'*
^^
yk;
^-*-*^' (:)-*-*j-^' yU^y^ •ii-«>-«>?)-*J'
-«^
y^;i5 i}-*=y^
'-^' '^' -*
y^;^
• (^"^) (i-«'>i'
yL*^ yLj^ ^LjJI yUj^ ^l^ yU;^ L«jS yb;^
^^
yU^^
t^**^
-* yl-yj <^i«X-«o i_i Mij
.;
yLjjj . ^g_j_>,_A_*i_j j<vjM;->I y'-?« tJT^iS!^
^j^'
yv;.} i.^*^^
tK^i)! _s yL;j
t^^;L»
tjill _fi
*_<«w«L<vi»J!^ . 4^^^j_:».
aH! _S yLj_)^
j'j>^ »-»-"3^ yLiJJ Cii^ LT^^^J^ U •J.J
i£.y.y*^
hj^ ^)i
(*"^) t^^iww iXiwi)!
I .* 5fc ^L-swj ^^LjijL.*
yj
» cw ^j«iL«wj ^^v_)ijL« ^,.>»i a! _ft ^jmL«wj ^^U-JijLj»
^j».
Vi
;
^L«w i)jl itJUjMl
^^
y^jtgjil!
j_a_JLJI X_i-a.5^ iXJij .(JoUj (O^y*
-fwj tJjXjjUi (j»^l Ui».. _«wj tJ-JojUi (sic) Ijy*,*'
O**^*",?
<iy^y?.^
'*^^ ^j«.L«Aj
(J.a3jj«
ii«L.«w />_j! <;> ow, U _S (JmL.^
j«Lx.j< JjcijLij ^Uw /<<u.Lj iliM>>om (_aXXj!
^
X«wl ^t>u ylj (jj^VytM^
_j^ (J**AJ ^«XJ! vjUUJI
y
—• o^-S-S^Lo
J^-*-*-*?
yi) «_>U5J!
^J*
j^Jutjj" y_jX> i) (jA^jill!
jy^'^ J^' ^.
(J^J 0;^
'^^
(J^
iiS»^;L»
(j«>a.-a>
OLjwwJI cjLXJI Ij^ «Xjj^
(j
Ou«wd! (^OJI
(?)
v:^!
^
<_AA«JI (jjioj (^joLyuix)! (^jyuj^ji^! (>j« /^jj (^j^UI (^aajLUI
^l o^lj ojvi*. ^l ^yS"*j oiUajj djLJLI oUSUl liXA
i
jlaAJ Li.1 j! L!
J:^ (j«
l^s^U iijbXJI
Jk* Ujv ^^yL) 4^;^
(jtc)

.«^
•«•
» )Lj xJ>-« |totAj J Xk« :>UXmj^ M
(^yM (^*^'.9
S«>>-^j <^l ^l ^'5^(j«^
(^P'
"^'^^y^. A^-^haAi LaXfr |.l (jaJtb
i
t-<-A-S'.XJ»j ..xj aM!
Juj (jj« *5^!
Oo? A.^>"».; t50J!j
*A«»ij ^jJ^Aii- *J ^^^Xjj aj!^!j *j*>J'j
J^fj
j-JiAJ' (j^ysJ!
J^
^o-.*^ («ic) l * A )l •»j
c5j-^.j (j
.« •>jl
(^y»
(ji.«.
f
>l'"».ll (jyA*Mj«XilI 1«*.! Ja
(jij^j»il^L»j! y!yi*p!^i
^^! tJj.»»yJI (^«xJl wi
«—ilj iuiA5~XAA« v_iX5i!i>j XwjLj JI (^^tXjuJI aM! a4l< ybj ^^«xll Luj! xJLS^JsJij Xmj^^I (^^;U iUj«>v« j^yw^j yj«JLw
l>OUj »;-*jU i>J«JJ AJ c^yij (^ CjLaSOI l«XA »>«J=»._JJ U ybUi)! kiUj
i
yi) . i»>s*s jX <j!
i^\
»jjj Jl AJijJ »iU»>0 StX^j
•(^y-*-*'^
(J-:?'
•^^«-6-*-^
^^t;-*^
*^ ^LLaawJ^ *j
tS^ ^^
Lfc^j .yjy»jai-jil *Ji>J!_jij *J LiUs IjlSiXj *J
^^
Js?jJ^ bUj
ffExpletus et perfectus est hic liber benedictus, qui lexicon Bar-Bahlulis est. Totus seriptus est die
vigesima quarta mensis Kanun prioris (decembris), nocte natalium Domini et Salvatoris nostri Jesu
Christi, ope Patris aeterni, quem anni et tempora non hmitant, et Filii sempiterni, rerum et mun-
dorum creatoris, et Spiritus Sancti vivi et excelsi supra intellectum sapientum, Dei unius, cujus est
vis et robur, potestate et virtute valentis, immortalis. In eo sunt trinitas et unitas, cui laus et gloria !
Unitas essentiae et trinitas personarum et attributorum , Pater et Filius et Spiritus Sanctus, finis et
initii creator. Pater, cujus paternitatis nuHa est simiiis; Fiiius, cujus fiiiationi non aequa est alia;
et Spiritus, cujus aeternitati quivis spiritus impar est, Deus unus, majestas una, potestas una, actio
una, vis una, essentia una, natura una, vohmtas una. Quodcunque Patris est et Filii est, excepta
paternitate; quodcunque Filii est et Patris est, exceptis filiatione et nativitate; et quodcunque Patris
ct Filii est etiam Spiritus Sancti est, exceptis [paternitate et filiatione; et quodcunque Spiritus
Sancti est, etiam Patris et Filii est, excepta] processione; dominus unus, perpetuus, misericors,
cujus existentiae non erit finis, nec sapientia? obex seu impedimentum. Ei ipsi confidamus dura viva-
mus, et spem in tempus mortis et resurrectionis capiamus; cui sit iaus et gloria perpetue, sempi-
terne, aeterne, Amenl
«Hoc quidem factum est anno
9107 Gr., qui anno
1796
post Chr. et anno 1210 Hegirae re-
spondet; die vigesima quarta mensis Kanun prioris, nocte natalium Domini et Salvatoris nostri Jesu
Christi. Qui aulem opus scribendum curavit, est Pater Rabban (ei misericors sit Deus!) Al-Sadadi
XXXIV
PROOEMIUM.
e domo Al-Alimi dicta, filius beati Soleiman e domo Al-Kuri, qui pro semet id conscribi jussit. Et
hoc factum est sub patriarcbatn Patris maximi et sacerdotis mafTnificissimi, domini nostri Mar
Ipnatii patriarcbae, qui venerabilis Mattbieus Mardinonsis est; —
lempore Patris venerabiiis Mar
Gregorii, cpii et metropoUta Elias Mosulensis, sedem Hierosolymorum lenentis; —
et lempore Pa-
trum metroj)oiitarum, qui sunt : metropoiita Ibrabim Mardinensis; metropolita Aljd-Aliab l.laia-
bensis; metropoiita Jacobus Didr-Beicrensis; metropolita Simeon SirwAnensis; episcopus Abd-ai-Aziz
Mausiiensis;

et tempore monacborum nobiiium, qui sunt : Rai)l)an Denlia Tur-Abdinensis; Rab-
banlonan Tur-Abdinensis; Rabban Abd-ai-Aiiad Dadj^iensis; Rabl)an Ilindi; Rabban Mattai; Rabban
Tboma; Rabban Bebnam; Rabban Eiias; Rabban Simeon Mausiiensis; Rabban Abd-Aiiali aeque
Mausiiensis; Rabban Abd-ai-Ab Mardinensis; Rabban Abd-ai-Abad Bandbiiensis; Rabijan Tiioma
Diar-Belcrensis; Rabban Ibraliim Busiraiwensis; Rabban Joseph Sadadensis; Rabban Abd-ai-Aijad
Saraasensis; Rabban Mirza Busiraiwensis; Rabban Georgius Ilaiabensis; Rabban Josepb Tur-Abdi-
nensis; Rabban Abd-Aiiab Hazaraiweusis; —
et tempore diaconorum, qui ad vitam monasticam
prfeparantur; bi sunt : diac. Petrus Mardinensis; diac. Abd-al-Massih Mardinensis; diac. Simeon
Mardinensis; diac. Hanna Mausiiensis; diac. Yalda Ditlr-Belcrensis; diac. Mirza Didr-Belcrensis; diac.
Hanna AI-Raiis Di^r-Beivrensis; diac. Moyses Ban^biiensis.
ffld scripsit homo vilis et miser, qui non dignus est, ut cum nomine diaconi sanctis in libris
nomen ejus memoretur, re ipsa pubiicanus, diaconus Abd-ai-Massiii, fiiius diaconi Georgii Mardi-
nensis e domo FoKorum dicta. Patres et Fratres mei venerabiles, ne mibi de arte scribendi irasca-
mini, etenim in veritate ex scribis peritis non sum, sed ex corruptoribus imbeciibs. Qua autem re
urgente studuerim, ut bunc librum eximium nigrarem, quatenus eum perficerem, haec est, quod
sperabam fore, ut quivis Pater et Frater librum istum benedictum inspiceret, et vocem aut litteram
supervacuam sive deficientem vel errorem animadverteret , scientia sua haec menda corrigeret.
Nulius enim perfectus est, nisi Deus soius. Quicunque librum ieget et ex eo utililatem et eruditionem
adipiscetur, misericors sit pro corruptore misero et ejus parentibus defunctisque, atque pro salute
animae ejus oret; ille vero qui misericors est, a Deo excelso misericordiam consequetur.
frScriptum in ccenobio throni apostoiici, id est, Dair-ai-Zafardn, incolarum ditissimo et sub
nominibus Sanctorum maximorum Mar Eugenii, Mar Hananiae et Mar Saiomonis notissimo, quod
ad orientem urbis munitae Mardin spectat. Gonfectum est opus jussu Patris nostri supradicti Rabban
(ei sit misericors Deus!) Ai-Sadadi pro semet, qui ad hoc impensam magnam in se sumpsit, dum
animum intenderet, ut iibrum ad regionem suam mittat, boc est ad regionem Sadad, quia locis in
istis non invenitur, ita ut ipse legat et aiios doceat, et post iongum tempus iiber iste pro bona me-
moria ejus et parentum defunctorum maneat, et supra eos, quamdiu pragsto erit et iegetur et ex eo
utilitas percipietur, misericordiam evocet, Amen ! n
E praecedentibus ciausulis liquet bunc codicem non ad codices nestorianos lexici, ut falso in prae-
fatione fascicuii primi,
p.
ni, diximus, sed ad jacobiticos pertinere.
CODEX Ss.
Codex chartaceus iaevigatus foliis 968 (0,26x0,1 6),
anno i9i4, syriace et arabice exaratus,
tomum primum lexici et litteras olaf et seq. usque ad teth inciusam continet. Vetere manu inde a
PROOEMIUM. XXXV
voc. rclcoAx»
^^^p3
rcf\.TCf (apud nos col. ihl , 1.
7)
scriptus; pars anterior manu recentiori ex arche-
typo, quod glossis arabicis carebat, refecta est, sed istae glossae postea ex alio codice in fme linearum
seu in margine additae sunt. Eumdem textum syriacum et arabicum praebet ac cod. S. Olim inter
libros prof. Alberti Socin, nunc in Bibliotheca Societatis orientalis germanicae asservatus.
Ad calcem hujus tomi legitur : /^T^lra A<xA<n -i \-=s
.^ rv » tv> -xwlAa J^-a tcSa_oo yx\isvM^
r^cn^v^ >-=o-K ^\j^A [in margine rsf^Sja rdjT^ Vjca ^rr» Aj-S^vdXo^
^f^
"^ .>_j^v=rjL£ocoi '^=3]
cvs—
>—
> ^i^nr<^ rdx»Hj3 w__o<7»\^^a ~p^\:=n rcftTjArw ^-rvlj rd^^jcnja o^^ran <r>V\o.\jj=> tn^a .^^ooA v^s^osxs
m \\
"^ \ [sic) «fVcvA^a ^jAo) rt^^X f> \ x^SJ^-^v «l=3ajiVv .Vv .^..cA^^ (erasum ? ? ^cvjc »._\rnA)
jcncura rwKjA-n rd-\ tws. AJio rdr^=nie\jt. "iswr—i <nx=r3 Sa vsra . rdyi-Sj
—><<^—
> •^TxWvx.rd
v^X -rtV
.^^osVvcA^ rdwA-:vrr)-:\ r?^'S.^rr> MCVincvi^^KISi^j-^rTsa <»cvjar^evjT^ >\noa Ajrdajim >\rr> rdxjAja rdVvcTirard
^ATorif .,jcaj A^ ^zn ....^apSa
^ "'^-V*^
ctExpleta est littera telh lexici Bar-Bahlulis manu hominis de-
bilis et peccatoris, qui non dignus est ut suo nomine appelletur, Josephi filii presbyteri Sabrjesu,
filii presbyteri Mauhub [fdii Husmaran, filii Fadi, fdii Gabrielis e vico Beth-Kene], e domo Ramai
oriundi. Istis et ipsi condonet Deus per orationem sanctae Virginis Dei genitricis Mariae, et omnium
sanctorum, Amen! Orate, quaeso, Dominum nostrum Jesum Christum pro imbecdlo, qui ista foha
nigravit; et oratio super hanc operis partem veniat
(?).

Expleta est mense Ab (augusto), die
vigesima secunda mensis, anno 61 1 Arabum, tempore sanctorum Patrum Mar Mikael, Mar Joannis
et Mar Gregorii Maphriani (id est, curatoris) Orientis, quorum oratio nos vobiscum ab omni malo
servet, Amenln
Sequitur litteris syriacis : »Ui-jU«^ ^JJi» Jt J^
^ji ^^jyU-^! i^bS'^} as^ki t-ocSClt Siyfc Ujo L. I j«j6
.iUilijj oojrdiiiw L*^
^^ ^
caUj^ yUU (ji^^^:> (jjI j^jj^k^-jJI crEcce vendidimus hos tres tomos, qui
lexicon Bar-Bahiulis habent, Mokadassi Josepiisah nestoriano, filio Darwis, pretio octo piastrarum,
venditione vaiida et iegitima, anno 190 5 Gr.
«
Sequitur iitteris arabicis rubro coiore depictis : aAJI iLejjLai.1 ^jjju.«<.i.i)l Uvi*l! d)jLi] oU53l I^XA
i
Jai
»_aJ! iuM g^b
^
yl5j ^ijjJL» iyyi
yj. jy^\
«xL
y^
^ijL^!
jj^ (^j
\*yo^
(j»5 ^j)
iyu-.*
^j»* ^jj
/oa^^I^! (j*»i ,j«iUJ! Jijl^
«^aJLJ
45
jJI (Oi^-jJ aMI aMI
(jj
^->**^'
f>**^
U*aA!i^ LiOyuM ij*«o
-^ ^
jLl
j.g^ ^
-Ll ax*mJ ^ iUw yA* Ajt**-; is>Ln.»-05
yjy»! /Cha>^j Laj! lyi.j
t5^!j
UJj tjLx53l IJ^. crlnspexit liunc iibrum benedictum, qui iexicon appeiiatur,
viiissimus servorum Dei et humiiiimus hominum, presbyter Ibrahim, fdius presbyteri Masud, fdii
presb. Barsaumae, fdii presb. Isaaci, e regione Tyri et vico Kaiuk; anno
1917
(Gr.), die nona
mensis lyar (maii), die Ascensionis Domini et Saivatoris nostri Jesu Christi, Fiiii Dei. Misericors sit
Deus pro eo, qui hunc iibrum exaravit, nostrique et ejus qui ieget etiam misereatur, Amen
!•»
Hunc codicem inter jacobiticos , non autem inter nestorianos, numerandum esse nunc constat.
GoDEX R.
Codex chartaceus quatuor tomis constans, nunc Romae in Museo Borgiano, H. III i-ti, asservatus.
Non eadem manu nec eodem tempore exarati sunt tomi, sed disjecta membra exempiarium nestoria-
norum et jacobitorum videntur esse, quae postea in unum coiiecta fuere. His in tomis giossae arabicaj
litteris arabicis scriptae sunt.
XXXVI
PROOEMIUM.
Tomus primus, foliis haud numeratis
(0,22X0,16)
exaratus, initio et fine mancus, vermibus
erosus, nuilum tempus fert; ad saeculum decimum tertium vel quartum referri potest. Insunt praj-
fationis syriacae pars ultima et praefatio arabica tota. Nomina auctorum, quos Bar-Bahiul laudat, fere
ubique rubro colore infecta. Incipit a littera olaf et pergit usque ad Ha lilterai dolat. Desunt muha?
glossae, quas ahi codices praebent; aiiquot lineae madore deletae.
Titulns htterae olafsic sonat : >-v_=3 «i\j'-vjt. ^_=n Vv.i^j-\^ ^•33l.<»Vv^3a r^-^o rd3Tn!^r^ r^\^ a*=»
^_3
-n A<xAo3u.=3 •S_:3'^ ,__^xijuqoa.oAt\ v^ i^i(\o^«i=s r^\jt.r^ rdjtncaa-A rdluo-Ko r^\=3o r^rar^ TC^MaAcr»
^j^Kf yNJ=rm'-v= >aA*v» n Ope divina et unica, qua recte confidunt orliiodoxi Orientaies, Patris et
Filii et Spiritus sancti, incipiam a littera o/o/" lexici Bar-Bahlulis. Domine, firma me misericordia tua,
Amen ! n
Ad calcem ejusdem litterae : .14jI ^u Joy^ **5"j5 *Ji*»>>
y-^j
*^' oikL uAJi)!
0^
*3 «Finita est lit-
tera o/a/ benignitate Dei et eximio ejus auxilio et misericordia. Gratiae ei aganturln Sequitur oratio
characteribus nestorianis scripta, cujus initium «fviAv^w^Aj ys^ est; postea : rcl=*i^_aLA V^v-ii^Kf
Y^\,
\ V —
>
,ojo_iA_n_x_i-^ ^jo A-r^o rdAr^ T^\»vv:r> rH^v^ .^__ojVa ,\.=oa r^^-^viA ..^rvxw-xTaA-^v v^m
«ltr>\.vi Vv»wVv r^ot».» rcfV\oi^A trDedi hoc lexicon ecclesiae Mar Petionis, ego debihs Elias, et quivis
cupiditate actus id surriperet, anathema sitln
Tomus secundus, foliis haud numeratis
(0,95X0,17),
et litteris crassioribus et pauce recentio-
ribus exaratus; nomina auctorum a Bar-Bahiuie citata atramenlo nigro picta. Incipit a iittera he et
pergit usque ad -KVa. litterae kaph. Plures glossae manu alia sed vetere additae sunt. Folium vocab.
eu^^ii
- r:f^o;=x*M continens a praecedente separatum est, quinque foliis (a T<rs-=\a»v) hic e suo loco
interpositis.
Initio legitur : rilvjtmjcm -^vrj oAr^ •v-vs. rdvjt=rx*=n-A (iiV;) >..,evxv.».co.a. r^oi r^raVvr^ ,ojoVjvcf
rdxjjus . . . r^ . fv^v^ \=3 . . . rclstjjtn rdvrC^ . . . -H-nv^o rC^cTa v^s=!is\.->\ Vvv=3\ —
(stc) -p^m^^ v^xxjta \=3
vi^.;,>.r,i
y^v—>-\«^r> .V—i'=t«^t »<^V-T^.^—> cT«<:^vv\^\/^fv. A—. ^.tv\<^-\^ «^ . fT Hoc lexicou est diaconi Abd-
AHah, fihi diaconi . . . fiiii presbyteri Ibrahim.
— Vendidi hunc librum et (aiterum?), ego pres-
byter . . . filius Hassan . . . presbytero Fakr-eddin, filio Sultansah, pretio quadraginta et quatuor
dinarorum. -n
Ad calcem litterae kaph characteribus nestorianis : rilvrcf .^._cvxvxfi(va.oAA v^m ri^VrA V-=\\X^
rsfooa^ TcfV\oi.ij-^ ot^ r^vr30\A or^ r^vr3\-:\ r^VAik.^ ,oso.A.noevA _33o •^.\y.-Sor^ \\j~n r^jArjf rd^jjxm
^icnKfo _ircf rsf^oxriir^A tc^-=vw Vvj^Vv ctDedi hoc lexicon, ego debilis Eiias, pro Hierosolymis. Qui-
vis id auferret jure emptionis et venditionis, cupiditate actus, sub anathemate Patrum jaceat, Amen !
11
Postea litteris arabicis : .Ij^i-I^ iljl ^ -s.tJl} jlAvAkJ! 4-0IXI! JyJ^I
^j?
^jju»a., ^_jyU*jCgJJI
^j*
jU)l
jy^ y^
ftExpiicit pars secunda lexici Hossaini [sic) ibn Ai-Balilui, scribai Tiriianensis. Gloria Deo in prin-
cipio et in fine ! v
Ultimam super paginam fragmentum chartaceum his verbis inscriptis agglutinavit iibrarius :
ttQuesto codice ^ scritto l'anno dell' Egira 63i (1233-1934 post J.-G. natum).^ Hoc tempus folio
codicis nunc deperdito forsan arabico sermone notatum erat.
Tomus tertius, foiiis 235 (o,95 X 0,1
6)
constans, olim tomus secundus codicis Ss supra descripti
videtur esse; ejusdem scribae manum et artem scribendi prodit; eadem sunt foha chartacea lajvigata;
idem atramentum flavescens. Sicut in cod. Ss, ita in hoc tomo folia deficientia manu recentiori re-
fecta sunt; vide inter alia folium 33^
numeratum. Quum caeteri tomi nuilam paginarum numera-
PROQEMIUM.
xxxvu
tionem praebent, iste numeros v^jS
(261)
iisque ad <vaV\
(486)
recta foliorum pagina fert; eodem
modo signata sunt folia cod. Ss, quae numero 268 sunt. Incipit a littera yod et pergit usque ad
finem litterae semhat. Quidquid sit, aliam recensionem continet ac tomus secundiis, ut liquet e col-
latione litterarum yod et kaph, quae in utroque tomo inveniuntur.
Ad calcem litterae haph characteribus nestorianis scriptum est : .^rvi,tyv-\\A v^m TS^Vvr^ >orso>(Vi«;^
ri * >A-roT^ »cnaV\_»r^ ^mo->o rC^Ara^T^ trxxioA^ra x5 -TajtraA mjX^<x»^^^ «^Ara-i^A crLexicou istlld est
servi (Dei) Georgii, nomine presbyteri, familia Arbelensis, nunc Amidae degentisn.
Ad calcem litterae mim : S^ v^xBLsaCLt %£o-\D^n \r3 -rvuli ^—
>s. v^xxrrjJCrA v^m rdraVv^ »cnaVvir^
x<ljjA_=r>«;f x.a-Kn ftHic liber est diaconi Abd-al-Ahad, filius Mokadassi Josephsa, filii Darwis, Ami-
densisr). Cf. notulam cod. Ss supra,
p.
xxxv, 1. 91, aHatam, quse tres tomos lexici nestoriano Mo-
kadassi Josephsah, fiho Darwis, venditos fuisse praedicat. Ex his notulis inter se coHatis novum fit
argumentum, olim tertium tomum codicis R e tomis codicis Ss fuisse.
Tomus quartus foHis chartaceis non numeratis
(0,^5x0,17),
auno i5o8, manu jacobitica
exaratus. Incipit a littera ain et explicit post ultimam litteram tav. Glossae htterarum ain et phe con-
tinue scriptae sunt, nullo spatio distinctae; litteris autem in sequentibus quaeque glossa locum pro-
prium tenet. Littera sade multas abbreviationes passa est.
Margine ultimi folii recti legitur :
i
JJij JjJl^ ^j
yA>-^yfij j^jyU.«J3 tjUSytf' eJJi
^^
^.bJI o^ *3
^j_*_«! j^j?JI aXj x>jby_ '^H (sic) Ki^ j\i>\j^js^\j\ rcFinita est littera tav et cum ea finitum est lexicon Hos-
saini (sjc) ibn RahluL Factura est exeunte mense Adar (martio) anni [i]8i9 Gr. (i5o8 post J.-C).
Gloria Deo, Amenlr)
Ultimo folio verso : V3 r^zna^ \r3 r^xoen -Kra -Ao^xiorTj vHxtxxi \r3 '-Dm\r2r<^ yxa r^\t.\\-n v^v^
.'AV —
>
A vi' —iV -V T^inxra VvK.w .pa.\T^ja T^Vvri-Sra^ro t^-\\. fyvr» ^rr» rd\a^-\ t^Xvw ^rrs yx\yj^v^ v^xtxa
^m.f^ .^^^ .i^o T^^TS^mv je.Vvo A^>^ Vvijt ._^ox»VvlV\ .^^^t^ Vui^T^o VvraVv^o ..raaVv >nja-^ra.u T^iaVv^
-j^jrrjT^ .^^«f Vui^vcfa Vvr3Vva.o >1 ttEgo debiHs presbyter Abrahani, filius presbyteri Masud, filii
presbyteri Barsaumae, filii presbyleri Isaaci, e valle Tyrensi et castro benedicto Kaiuk oriundus,
inspexi hunc tomum cum duobus aliis ejus sociis, et transcripsi eos tres anno igaS Gr. (1612 posl
J.-G.)[pro presbytero Abd-al-Ahad'''], qui mihi eos transcribendos tradidit, Amenln
Ex hac notula exemplar, quod transcripsit Abraham, e tribus tomis compositum fuisse constat,
quorum tertius nunc quartus cod. R est.
Eadem notula sic arabice transcripta est : xiLijI^ill
^j^^^y
obyJ! t_>U53l \^
j,
{kge ca^iai)^^
O^^i)! .X-k^ (j»J» c-jUXJI \^^ c.»i».Lo laia? c_)Ji .M\ »o\,>J> J_^ JaxW liJ^kxJi j.L>i
^j
i^^y?.
(J)y^}
AjSAjj ^jLf^Mjj
(j.>y«! (jjy.1 (jjy«I jyJ! -I »;J^jJ! i^Loi *^ ovai^ ^jw». oOc5Ji i)yfc jUacI t^JJI
tt Inspexi huiic tomum nobilem
cum duobus ahis ejus sociis, et eos transcripsi, ego debilis presbyter Ibrahim, fiiius presl>yteri
Masud, filii presbyteri Rarsaumae, fiiii presbyteri Isaaci, e regione Tyrensi et loco Kalulc oriundus,
anno 1928 Gr., tempore patriarcha; maximi Hidayat-Aiiah
(-'.
Dominus saivet possessorem hujus
iibri, presbyterum Abd-al-Aijad
,
qui mihi hos tomos dedit, ut eos transcriberem ope orationis Vir-
ginis, Lucis genitricis, Amenlr)
'''
Isla verba e notula arabica infra transcripla siipplenda
'"'
Forsan melius Hadiyat-Allah , hoc est itDei donunit,
sunl.
• {[ailice Dieudonne. De patriarcha Jacobitarum agilur.
1'
xvxvm
PROQEMIUM.
Alia nolula presbyterum Abd-al-Ahad bar Mokadassi Josephsah die vigesima nona meosis Tamuz
anni igai Gr. ordinationem sacerdotalem accepisse nos docet.
CODEX B.
Codex chartaceus foliis hhk (o,3iXo,9i) et characterihus nestorianis conscrij)tus, Berolini
in Hihholhoca regia sub n° loo (Sachau, 91 9-21
3);
vidc Sachau, Verzeichniss der mjr. Ilandschriften
:u Berlin,
p.
356. Vclcribus et novis fragmenlis constat et in duos tomos divisus est : pars prior Ht-
loras oIaf-[elh, pars altera litteras caeteras continet. Vetera fragmenta, quae ad xvi"?" sieculuiii refere-
ham (v. Praefat. fasciculi primi,
p.
in), saec. xvii" vel xviii'* adscrihere mavult Sachau (v. Verzeichniss
der sijr. llandschr.,
p. 356); folia 83-88,
90-99,
101-118, 120-139, \h\, 1A2, i^^-iag, 162-
i85, 187-191, 218-225, 2^2-271, 288, 289, 3/io-35o, 367-565, partem veterem effinfjunt,
continuis lineis scripta, exceptis foliis 2 i8-6o5, qua? binis coiumnis exarata sunt. Recentiora folia ad
codicem explendum anno i883 ex aho apographo exscripta sunt; mendis scatent, cf. Rahlfs, Gotlinfr.
(jclehrte Atizeigen,
1893, p. 98/1.
Giossa^ arabicaj fere ubique litteris syriacis expressa; sunt. Initio inveniuntur Bar-Baiiluiis praifa-
tiones syriaca et arabica.
Ad calcem foiii 556 versi iegitur : o^ o > ry> -^ctjlAa viLim rciraVvA r^v» v^m^v^ w^-^cvx^a
-
p\ie^
T^Vv_»-S_J3 ^-son . TCr-v.30 <Y>. >, Soo-fc^v^ ^=3
j«v>\'=t4
v^TCzryx.^ Y^\.y.\~n xird mV\o-Vk.<xm .r^Vv^a . r^jtxa-m
^roT^ T^n«k_o T^lrivTv T<a-\:=>A.=73A axZ . ^^'Kv^ vi^^s^xy^yjcsri ^v»—> v^v^^)r\. r Expiicit ope Dei vivi
hic iiber iexici coliecticii, cujus partes delicientes rescripsit homo debiiis, diaconus Pransi, filius
Georgii Mere, ex urbe Teikephe oriundus, anno Jesu Gliristi i883. Gioria moderatori temporum et
a;voruin, Amen !ti
CODICES MIXTI.
Godex A Londini in Museo Britannico, sub n° 2661 Orient. asservatus; foiiis chartaceis 600
(0,3/1X0,26),
binis coiuinnis, carsunicus, anno 1 878 exaratus. Initio nomen Bar-Aiii gerebat, quod
erasum est et cujus loco nomen Bar-Baiilulis inscriptum est. Prafationem lexici Bar-Aiii prsebet.
Post editionem nostram evuigatam tres alios codices acquisivit Museum Britannicum, quos non
invisimus; descriplionem eorum damus ex cataiogo nuper a ci. viro G. Margoiioutli confecto, De-
scriptive list
of
Syriac and Karshuni mss. in the British Museum arquired since j8j3 ,
London, i8gc^ :
P. 3o. tf Or.
6097.
A Syriac and Arabic Lcxicon (the Arabic taking the Karshuni form) compiled
from the iexicon of Bar-Baiiiui by tlie Maphrian Simeon ai-Turani. It is stated in the coiophon
(foi.
1^7 b) that the compiier omitted the Greek words and oniy retained the Syriac ones; but this
principle has not been consistentiy foilovved in the work itseif. Paper, foii. 1 37. Sm. foiio. Dated A. D.
1886.^
P. 3o. ttOr.
6098. The Syriac and Arabic Lexicon of Hasan Bar-Bablui. Paper, foii. 396. Foiio.
Dated A. D. 1 883. 11
P. 36. cf Or. 6606. The Syriac and Arabic Lexicon of Bar-Bahiui. Paper, foii. 36o. Folio. Dated
A. Gr. 2196 (A.D. i885).fl
PROOEMIUM. xxxix
Codex L Lipsiae in bibliotheca Universitatis asservatus, olim ex libris Prof. Sachau; foliis char-
taceis 9/18 (o,33xo,23), quorum lexicon
227
occupat; anno 1881 raanu Abd-al-Aziz, fihi pres-
bvteri Georgii ex oppido Jacobitarum Basika (in Tur-Abdin) exaratus. Initio nomen Bar-Aiii erasum
esl et loco ejus nomen Bar-Bablulis inscriptum. Praefationis Bar-Alii textum syriacum et versionem
arabicam praebet.
Godex B6 Beroiini in Bibiiotheca regia sub n" 229
(Sachau igi^i) asservatus; foiiis chartaceis 2^5
(0,32 X 0,22),
binis coiumnis; anno 1882 die sexta novembris manu ejusdera Abd-ai-Aziz absoiutus.
Initio nonien Bar-Aiii fert, sed praefatio Bar-Aiii deest. Vide Sachau, Verzeichniss der syr. Hanihchr.
zu Berlin,
p. 711.
Godex BW Berohni in eadem Bibliotheca sub n" 228 (Sachau 3o5, non autem SgS, uti in prae-
fatione fasc. primi,
p.
n, errore impressum est) asservatus; foiiis 5o8 (o,33 Xo,23), anno iH^g
die septiraa junii manu presbyleri David absolutus. Sed Sachau duos scribas agnovit, quorum
posterior, non muito post priorem vivens, presbyter David esset. Arabicae glossae iitteris syriacis
scriptae. Initio est prsefatio syriaca et arabica Bar-Aiii, ut in cod. L, sed notuia additicia nomen pres-
byteri David praebet, dum in cod. L et in aiiis codicibus (cf. supra
p.
ix, i. 'ik) nomen Abrahanii
inscriptum fuerit. Vide Sachau, Verzeichniss der syr. Handschr. zu Berhn,
p. 710.
Godex Hbbb Berolini in eadem Bibliotheca sub n" 23o (Sachau
171)
asservatus; foliis 3^2
(0,33 X 0,23),
binis columnis, anno i883 manu Abd-ai-Aziz supra nominati (vide cod. L et Hb)
exaratus. Nuliam praefationera continet. Vide Sacliau, Verzeichniss der syr. Handschr. zu Berlin,
p. 712.
Apographa, quae vir ciar. Bernstein e pluribus codicibus in Bibliotiiecis Europae asservatis confi-
cienda curaverat, Beroiini in Bibliotheca regia sub n"
227
(Ms. Orient., 562-546) deposita sunt,
ut in praefatione fascicuii prirai, pag. iv, jam diximus. Haec insunt : A, exempiar codicis H,
paginis 1001 constans et anno i836 scriptum, (paginae 873-882 cod. oraissae sunt); B, exenipiar
codicis M parlis dimidiae prioris (litt. kT— A), addita coiiatione codicis F coiore viridi et codicis C
coiore rubro; paginis
701 constans, et columnis binis, annis i836 et 18^7 scriptum; G, partes
quaidam cod. F (iitterarum
70,
A, x. et Vv), paginis 1
19
scriptae. Cf. Bernstein, Z. D. M. G., II,
371; Sachau, Verzeichniss der syr. Handschr. zu Berlin,
p. 709.
VL DE PR/EFATI01\K SYRIACA ET ARABICA 13AR-BAHLULIS.
E descriptione sub articuio praecedente ailata codicum Lexici, qui ad nos pervenerunt, liquel
praefationes Bar-Bahiulis soiummodo in cod. BHRSs inveniri. His codicibus inter se coliatis, textura
initio editionis (col. 1-6) impressum retulimus, cujus versiolatina hoc in procEmio,
p.
xi-xii, data est.
Scribebam caleiidis junii anni M DCGCC.
RUBENS DUVAL.
APPENDIX, INDICES
LOCI BilBLICI, ADDENDA ET CORRIGENDA
IMrMHEKtC KA
APPENDIX AD LITTERAM
\<r
VOCES GRiECAS IINVESTIGATAS ET IN SUAM FORMAM REDACTAS COMPLECTENS.
Initio lineae numeri columnas lineasque iexici indicant. — Sigia operum quae infra laudari solent :
D. Pedanii Dioscoridis Anazarbei de Maleria medica libri qtdnque, t. I-II, ed. Curtius Sprengei, Lipsise, 1829.
F. N. Olium Noi-vicense, pars altera, teniamen de quibusdam vocabuHs syro-grmcia , in R. Payne-Smith S. T. P. Thesauri lyriaci
,
fasciculi» l-III
reconditis, conscripsit Fridericus riEi.D, Oxonii, 1876.
V. 0. Origenis Uexaplorum qiue supersunt concinnavit Fridericus Field, t. I-II, Oxonii, 1875.
G. Ciaudii Galeni opera omnia; editionem curavit Carolus Gottlob Kiihn, t, I-XX, Lipsia i8ai.
HoF. De Hermeneuticis apud Syros Aristotdeis lo. Georgius Em. HoprMAKN scripsit, LipsiiE 1878.
IBt. Traile des Simples ^'Ibn-al-Baitab, traduclion du docleur L. Leclerc, t. I-III, Paris, Imprimerie nalionale,
1877,
Nolices et extraits,
t. XXIII, XXV et XXVL
IL. Pf.
Aranusische Pflanzennamen von hmanuel Low, Leipzig, 188:.
IL. iV. Notulm quas benevole marginibus plagularum lexici ad eum missarum insa-ipsit vir cl. Immanuel Low.
PS. Theiaurus syriacus, auclore R. Paine-Smith, t. I, Oxonii 1879. Thesaunim syriacum vocabula gra»ca in lexico Bar Bahluliano collecta
fere omnia praebere nemo nescit, nos vero euni soiummodo, quum de vocabulo dilFicili vel dubio agereliir, laudavisse fatemur.
Vocabula grseca, quie vernaculum in sermonem Syrorum transierunt et terniinatione svriaca induta sunt, rursus in indice vocabu-
lorum syiiacorum ad calcem operis invenies; ne mireris ergo quod quaedam vocabulorum istorum hic omissa fiioiint.
.")
APPENDIX AD LITTERAM kT
APPENDIX AD LITTERAM y<: 3
37, 10. ahrjv, cf.Zh, ai.
37, 11. (hiov,
cf.
ii5, ih.
37, 12. aiSnf-ov? D. 1, 346, i3; IL.
Pf- 379-
37, 1 3. deS^s.
37, i4. iSiaiVepov, HoF. i54 a.
37, i5. AliKla.
37, 17. aSmos.
37, 18. iSixoj'.
37, ao. biadyjxr/l
37, 9 1. ApxTiov? c/. D. I,
597;
G. XI,
837; IBt. I, 45. —
a(9>ipa, c/. 316,
10; 328, h.
38, 6. ilXidvoXis, c/". I28,i3;i3i,25;
171, 17.
38, 8. dheX(pds.
38, 11. a-nbhsikis , conf. \hZ, 25; 25o,
i3; 95i, 20; 958, 10.
38, i4. v
ApxTos ftsyiA);? cf.
ha , i5.
39, iti. aSafxas, con/". 34, 10; 36, 7;
39, 24; i35, 20.
39, 19-29. dhaiiivTivos CklOos) ,
cf.
voc.
sequens.
39, 93. oSafiavTixis [XWos), conf. 33,
28;
997, 7.
39, 24. dli(ias, coif. 34, 10; 36,
7;
39, i4; i35, 20.
41, 1, lipxus, PS.
41 , 24. iiSpap^upos, D. I,
776, cf. inf.
55, 3.
Al, 26. dhdpxrjs,
cf. 33, 95; 43, 7
e<
11; 99,
i5.
42, 6-7. iSpiiTOs (<Spct>s); — ihpccais,
cfinf 299,
2 3.
42, 8. OhpopdaaTov, PS.
42, 9.
uSp(i(xeA(,
cf. 54, i3; 285, 5.
42 , 1 4. iiSpifzijAov, D. 1
, 7
1
5
,
cf. inf.
54, 17.
42, i5. ^ ApxTos {leyiKrj^i conf. 38,
i4.
42, 17. ASpias.
42, 18. ofxtiSpwff-s? IL. N.
42, 2 9. afSpiavTa^avSpidis), HoF. i586,
cf. inf 200, 6.
42, vh. civSpaTroSa (orSpdTToSoi'), IL. iV.
43, 9. A3pufi)jT7os.
43, 7.
didpxrjs, conf. 33, 95; 4i, 96;
43, 11;
99,
i5.
43, 11. dldpKr]s,
cf.
voc. prwced.
43, i4. Sprifios, PS.
45, 91. dtjhujv, c/".
7, 2 ; S12, 2 5.
46, 1. del^cijov,
cf. 6, 23; 199, 6 e<
7.
47, i3. 4>a, PS.
47, i4. o5a, D. I, i53, H, 419; IL.
Pf
285, cf. inf. 47, 17 ei 19.
47, i5. <o6v,
cf 55, 18.
47, 17. o6a,
cf. 47, i4 et 19.
47, 19. drj,
cf.
h"], i5 et 17.
47, 90. 6Se.
47, 99. iioffxvaixos , D. I, 56o; IL. Pf
38i, cf. inf 47, 96; 78, 9.
47, 24. Oocxt/afiirov (^Xo(or), D. I, 5l,
cf.
voc. prceced.
lil, 96. ioffxiafios, cf hj, 99, 78, 9.
47, 98. oOtoO,
cf. 117, 11.
47, 3o. oiihi.
48, 1. oiixl.
48, 2. oii pirj; — ou.
48, 3. o5as.
48, 4. oiix ialiv,
cf
h8, 99.
48, 6. olaw.
48, 8. vi6s,
cf. 118, i3; i45, 10-11
;
909, 16.
48, 10. oixoSofir;S>7<Totrrai.
48, 12. oixos,
cf
i45, 11.
48, i4. oixMj'.
48, i5. oixTipfiis, PS., cf. 48, 17.
48, 17. oixripix6s ,
cf. 48, i5.
48, 19. )) oixoM{iivrj,
cf. 274, 17.
48, 92. iidxivdos.
48, 25. (SoA^os, D. 1,559.
48, 99. oiix icrltv,
cf. 48, 4.
49, 9. EiSovXos, 2 TimotL, IV, ai, PS.
49, 7. ipivpov, IL.
Pf.
2 54.
49, 10-29. oSfiAos,
cf 19, i3; 5o, 4.
49, 94. 0} pia, Paradisus, ed. Tullberg,
28 ult. et not. iS ; conf. inf. 5o, 1
;
60, 6; 286, 1.
50, 1. ijS/a,e/.49,94:6o,6;986,i.
50, 2. EiSouAov?
cf. 49, 9.
50, 4. oSoXos,
cf. 12, i3; 49,
10-22
et inf T^iajcviy.
50, i4-l5. Eiiyivios; — Eiiyivioi.
50, 17. V.i/yevr^s.
50, 29. 7177181011,0.1,281; lL.i/.38.
50, 23. Aiiyo^KrTos,
cf 25, 9.
50, 95. aiiyovtyliXios,
cf 96, 8.
51, 4. aiyeipos,
cf. 97, 23; 111, 3.
51 , 6. Eua^pios.
51, 7. ij-pios,
cf. 32, 10.
51 , 8. iiyieivbs.
51 , 10. iiyieia.
51, 11-12. u^poxoAAotipia; — ;^oAxoO
ivOos,
cf
G. XH, 9 49 et voc. seq.
51 , i4. ti7poxoAAoOp(ov,
cf.
voc. prceced.
51, 24. «pao-is, PS.
51,
52,
52,
52,
52,
52,
52,
52,
52,
52,
52,
52,
53,
53,
53,
53,
53,
53,
53,
53,
53,
53,
53,
53,
54,
54,
54,
54,
54,
54,
54,
54,
54,
55,
55,
55,
55,
55,
55,
55,
56,
57,
57,
27. r)lijo(jp.os,
cf.
IL.
Pf. 259.
I. bpi(Tp.6s , cf 90, 18; 91, 97.
2-10. otiSiTepa; — oCS^Tepov.
I I . bhoTroirjrriTe.
i3. 6pxos, IL. N., cf 95, 4.
1 5. iiheop,
cf 119,9.
17. d8(5s.
18. dS(5jn-(o, PS.
9 0. 080US.
9 1. iiSp>;Xdv o/3)7fia, PS. , c/^ G. VII,
994.
94. ohiivas {6lvvv)1 IL. N.
26. OiS/TTOUS.
1. o(hrip.a, c/". 59 , 91 ; 53, 22.
2. oOSei' (laXXov'!
4. bhrjyrjcTOv.
6. d>hrjyr}crev.
8. ahr)(payla,
cf 36, 9.
9. bhriyrrv/is , PS.
17. ii)pu|e,
cf. 70, 2 4.
i8. ciheiov,
cf. Ign. Gdidi, il Testo
syr. della Descrizione di Roma,
p. 29 2, 1
5
, ubi legendum T^Aar^
ajSera.
20. cbhTves.
92. oiS);f(aTO, c/". 53, 1.
2 4. oiilbs, PS.; ilos, Bernsleio.
ult. e6|(Wfiov, D. I, 282; IL.
Pf 93.
cf inf 55, 19.
1. eiSa/ficor.
4. ojspiwSes, G. XVI , 3oo , h ,ef. inf.
279,
18.
6. fiSvov, G. I, 985; IL.
Pf 3o3.
7.
eOSox/a.
9.
eihbxrjTOs.
10. ii8p(i7apov.
i3. iilpbiieXi ,
cf
h-2 , 9;
285, 5.
17.
iiSp(5u)7Xov,
cf
h'2 , i4.
2 4. uSpoTr^irepi , D. I, 3oi ; IL. Pf.
3i8,e/ 55, 1.
1. vSpoir^Trepi ,
cf
5h. 9 4.
3. vSpap7iipos,
cf
4i, 24.
9.
EOoS/o;

.'S.vvTixrj, Phil., IV, 2.
1 3. 6v,
cf.
HoF. 1 64 a e/ h/. 68,1;
191, 18.
i5. exsul IL. N., cf. irf. 76, 8.
18. cbbv,
cf.
h"], i5.
19.
ei^CL>p.ov,
cf
53 ult.
96. Soptixviov, D. 1, 569; IL. ^. 49.
2. oCTOxpiXTajp, c/l 58, 8; 207. 20.
4. 6 TOTroTrjprrrrjs , PS.
6. avTOCT)(^ehlcos , P.S. , co)/ loe. seq.
;
57, 27; 58, i3.
APPENDIX AD LITTERAM kT
57,
57,
r.7,
57,
57,
57,
57,
57,
57,
57,
58,
58,
58,
58,
58,
58,
58,
58,
59,
59,
59,
59,
59,
59,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
6fl.
60,
61,
61,
61,
61,
61,
61,
61,
61,
y.
aOTo<T;^e8to« ,
cf.
voc. prac.
9.
irtjaias (stvct/h), cf. G. XVII a,
388.
12. irvitoXoyia, eonf. 107, 3; lai
ult.
tlt. aiiTOipvi) (Q-tpixiijiara).
16. aiXrjl c/. ()4, 9.
18. eiria, c/. 998, 17.
ig. auTfifiaToi», c/". 58, t; 106, 18.
9.3. airoTtltxds, l*S.
95. avTotp/a, l'S.
97. ai;TO(T;^£S/iw> , c/". 67, 6 e/ 7.
1. avT(5fiaT0i', c/". 57, 19; 106, 18.
a. airoixarialai.
8. auToxpaTwp, c/. 67, 9; 907, 90.
i3. aCT0(T;^e8/ct)s , c/. 67, 6-7 et •).'].
\k. E6tu;^os.
16. 'Eirix}os.
17. i»ToAix()j', «/1 ii5, 1; 194, 3;
9o3, ttlt., 9o5 , 95.
9 5. uaA^a, PS.
9.
olv&vSr) ri) ^vrov . . . . Ta ^xiv
^iXXa ix^si di(nrep aTaipvXivos, D.
I, 468; IL. N.
13. &.KavOa; — iKavOa Alyvnlla,
IL. P/.
197,
c/. in/. 971, 9 9.
18. Eu;^rTai.
91. 6)(yp6s.
94. aO;^)7V, c/". 117, 91.
25. 65;^pos, IL. Pf. fjB, c/. in/. 61,
18.
6. d) jS/a^c/".
49, 24; 5o, 1 ; 986, 1.
7.
bkiyyiov =a^oiyylov, con/. iko,
i6; 159, 9 1 etult.
10. d)(cop!i}v [d)(wp), G. XII, 463-
464, c/. F. yV. 9 etin/ i55, 5.
i3. d$ii€a^oj>, e/. 76, 99; 159, 99.
i5. d^aXpirj, D. I,
709.
17. 6iiyXwov, c/ G. XVIII b, 466.
91. d$6xpaT0v, ^. G. XI, 439, ult.
93. d^eia.
9 5. ()|t/axav5a, D. I, 116; IL. P/
iSg, c/". itif. 189, 19.
1. It/p/s, IL. /y. 48.
3. oxrcb.
5. ()$ifisX(, c/. 159, 9.
7. (5Sos, ^. i55, 4.
9. o^xjypapos.
18. aix.poi, c/.
59, 95.
90.
&x_pa, D. I,
774;
G. XVIII b,
167.
93. 6Tr«iDpos, G. I, 387; XVIII a,
4o9;XVIIU,
397.
62,
APPENDIX AD LITTERAM x<. 5
71.
71,
71,
71,
71,
71,
71,
72,
72,
72,
72,
72,
72,
72,
72.
72.
72,
72,
73,
73,
73,
73,
73,
73,
73,
73,
73,
73,
73,
74
74,
74,
74,
74,
74,
74,
74,
74,
74,
75,
75,
75,
75,
75,
75,
(j. vipdj)xos (vapOvi) , D. I, iaC,
IL
Pf. 339.
11. oivos iisXirtTrjs, D. I, 701.
i3. oirofxeAi, D. I, 702.
17. orros cnuXhjrmds, D. I, 711.
19. olvos oivivdtvos , D. I, 716.
23. oiroj Kslpivos , D. I, 721.
21. oiros TSiaairi-js , D. I, 723.
I. oivos vaatDTTirijs . D. I, 728.
3. o(vos KicrTpoxj ipu)(prpv(po\j , D.
I, 726-727.
7.
oZvos rpayopiyotvmis , D. I,
727.
10. orvos (3ouv(T};s, D. I, 727.
1 a . ofoos SiXTafiV(Tr;s , D. 1
, 798.
15. oTvos 'Tspaairr/s , D. I, 728.
17. orvos pi]rivir-ijs , D. I, 790.
19. ohos S-D|!X(T>;s, D. I, 728.
22. orros Q-vpLSpirrjs, D. I,
729.
a4. olvos optyavirrjs, D. I,
729.
ult. oTvos xaXafitvOirrjs , D. I, 729.
3. orvos yXrj)(^eovirrjs , D. I,
729.
5. oivos xovvlirrjs , D. I,
729.
8. o(j»os dpciiiiarirrjs , D. I,
799.
10. o?vos vxplirrjs, D. I, 781.
i3. olvos xarappoinds , D. I, 780.
i5. o^vos vsxrapirrjs , D. I, 'j'Si.
17. olvos auapirrjs , D. I, 732.
19. ori»os ayptovapZirrjs , D. I, 782.
29. orros Saii«('T;;s, D. I, 739.
34. orvos sXsXtaipaxirrjs ,\). 1 , 783.
ult. olvos 'aavaxirijs, D. 1, 733.
3. 0(Vos axopirrjs, D. I, ^33, dc
ixopov,ef. inf. 85, 19 cf 24; 975,
i3; 278, 9.
5. olvos asXtvirrjs, D. I, 704.
7. orvos aXoaavBirrjs , D. I, 734.
9.
orvos (pddptos, D. I, 734.
II. orros fiapadpirrjs xai dvrjOirrjs
xai nssrpoasXtvirrjs , D. I, 734.
16. olvos Q-vneXairrjs, D. I, 7^5.
19. olvos x^lJL^tXatrrjs , D. I, 785
;
— orvos ^(aiianttrvivos , D. I, 785.
9 1 . orvos fjiavZpayopirrjs , D. 1 , 7
3 5
.
9 3. orros eXXsSopirrjs, D. I, 736.
26. olvos axajxpLoovirrjs , D. I, 738.
1 . orws xi&lpov '^V)(orp6(pov , conf
79 , 3.
5. aomjpds, IL. N.
6. oivavSrj,
cf. 70, 97.
19-95. ovyxia,cf 70, 1.
16. Evvixrj, 2 Tim. 1,5, PS.
17. dviaxos.
19. <us.
/o
75
76
7G
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79,
79,
79,
79,
79,
79,
79,
79,
79,
96. 6s.
API'EiM)lX AI) JJTTERAM r^.
ft:5
APPENDIX AD LITTERAM \<
95, aS. Eipe!)Ttrj, PS.
95, 97. dhdvra.
96, 1. dpdvTtjs. c/. f|/t, 3.
96, 3. dpealvs: — nuAiSvs.
96, 10. sp&)S((is, c/! 89, 16; 219, a6,
et Physiol. syr. in Land, Aiiecd. IV,
cap. xxxiv.
96, 90. Etlpnros, c/". ga , 21; 3o9 , 5.
97, 9. wtTavvd,
cf. 78, i5.
97, 99. siOsTov, Hebi: VI, 7,
PS.
97, 94. aOSsiT/a.
98 , 1 . ati9ei'T(H>7.
98. 9. aidivTvs, PS.
98, 3. sCWtvs, PS.
98, li. dddvva, D. I, 333; Ibt. I, 179;
IL
PJ.
ko.
98, 19. axoT6{xaiva , PS.
98, i5. aiidsvTla, c/.
97,
ai.
98, 17. aC^iSs^s.
98, 20. 6 &-s6s, con/. 7, 8; 3i6, ult.;
317, 1.
98, 95. dpdpTris.
99, 6. daSsalosl c/ D. I, 800; G. XIII,
699-
99, 8. ipaXlhiov, c/. 9 35, 19; 937, 6.
99, 10. aiylXu^l/l c/ 98, 11.
99, 19. ^uy&jfZa, c/.
99,
i5; 217, 95.
99. i5. ii8apx>7s, c/ 33, 95; 4i, 96;
43, 7
eJ 11.
99, 19. Ziytoiia, c/
99, 19; 917, 95.
100, i4. A^oiTos, c/ 3o5, 94.
103, 1. ejiTuS('a, IL. P/ 955, con/ in/
9o4, 95.
106, 16. aT^pafxvos, PS.
106, 18. auTiJftaTov, c/ 5"], 19; 58, 1
et 5.
106, 93. aaToi' (diaTos).
106, 9 4. [((xJtiToros ?
106, 96. liTOfta, Hoi'. i55 b, con/ in/
107, 6-7; 194, 7; 194 , 95; 907,
i4.
107, 9. dsrds, c/ 6, 9o; 907, 99.
107, 3. iTvp.oXoyia, c/ 5^. 19; i94,
ult.
107,6-7. ^TOfOS, C/". 106, 96; 194,
7;
194, 95; 907, i4.
107, 9. At7(x>), c/ 107, 99.
107, 10. aTsAvs, c/ 908, 6.
107, 92. At7(x»), c/ 107, 9.
107, 93. ATAas, e/ 107, ult.
107, uU. ATAcfs, c/ 107, 93.
108, 1. k.T\avT{M.bv,
cf.
190. i4; 208,
4,
108, 3. ATAavT(x6s, c/ voc. prwced.
108, 5. <T7aS(ov. c/. 219, 23; 296, 95.
108, 19. khvri.
109, 5. crlpaTriyds, c/ 994, 92.
109, 7. dTpaxTvXis, D. I, 445; IL. P/
917, c/ in/ 227, 17.
109, 18. irptor, c/ 194, 9
et 18.
109, 91. dTpit^aZis, D. I, 961; IL. P/
337; c/. !;(/:
199,
7.
109, 94. aiT&piov, IL. N.
109, 9 5. iTSpdlVVjXOS.
110, 1. (i»S(XT((wva , indiclio ««/. 199,
19-
110, 9. dTapa;^os, PS.; — dTpiSrjs,
F. N. 3.
110, 3. 77.
110, 4. iaj»oudtp(os, lanuarius.
110, 7.
lamtts.
110, 9.
iib(JiSVOS.
110, 11. ta(Ta(.
110, i3. (ao-w fxs.
110, i5. iaidvvtis.
110, 17-19. draf>p(V0v; — dvTipptvov,
D. I, 61 4, c/ in/ 194, 90 ; 207,
ult.
110, 90. iaTpds, c/. 193, 91; 194, 19.
110, 91. f§>7pO(, c/ 110, 24; 147, 91.
110, 93. sp^rros, c/ i5, i5.
110, 9 4. iSripoi, c/ 110,91; 1^7, 91.
110, ull. s(pr}€eias, PS.
111 , 3. alyeipos, c/ 97, 20; 5i, 4.
111 , 4. r}ydTtr)Ka.
111, 6. aiylSiov.
111
, 7. (^S/oj', c/". 23, i5.
111, 8. dvayvditylrjs ,«/! 98,8;3o,i5;
76, i3.
111, 9. r}yopla, IL. iV.
111, 10 e( 19. T^y
e
pLOvtxd , corf. 94, 5;
99, 25.
111, 1 3. rjyyiaav.
111 , i4. rjyspiovtrtoi.
111, 16. igiiera (ignis).
111 , 17. syy^let (Tou?
111, 99. aiydxspais, PS.
111, 93. vyip'^, PS., c/. 198, 94.
111,9 5.
^ 7^,
c/! 99 , 2.
m, 96. aiy/A&xf', coii/ 28, 11 e( 91;
198, 20.
111, 27. Ignatius, c/l 93, 3; 3o, 10.
112, 1 . rjysfuhv.
112, 9-10. (iSaip; — (iSaTOs, c/; 59, i5.
112, 90. /Se.
112, 95. erSos, c/ n3, 94.
112, 96. ollos.
112, 27. lotiAlOS StXTCtTWp, PS.
113, 1. ii8aT/s, PS. , c/. (jujAv "1 Dozy,
suppL aux Diction. arabes.
113, 2. (8a/a(5/|a, D. I, 53^.
113, 8. t'SoO.
113, 9. drSptJffaiftoi', D. I,
499;
IL.
//
319, c/. iii/ 900, 3 et 16.
113, 16. >7Stio(Tftos, D. I, 383; IL. P/
959.
113, 18-29. rjhvaapov; — srsAexi~i'OS,
D. I,
477;
IL. P/ i8n,con/in/
ll3, ult.; 1 14, 7.
113, 94. E?3oS, c/ 119, 95.
113, ult. r)hii7apov ;
— t!ie\sHivos , c/
1 i3, 18; 114,7.
114, 3. v^oliaxow, PS.
114, 5. tptvov, c/ 70, 19; 'i48, 5.
114, 7-8. ri^vaapov; — •nrsAsxrvos, e/
1 i 3 , 1 8 e/ ult.
114, 19. rilii fiou; —^Sd ffoi, F. A''. 4.
114, i4. i^p.svtan.6s (A//?os)? c/ 296.
ult.;
297,
18.
114, 16. (spaTe("o)', c/ i4q, 3;
— S(a-
xoviov, sacristarium.
114, 20. iSata, D. I, 624.
114, 22. dvlpdxyri, D. I, 265; IL. P/
390, c/ iii/
199, 4.
114, 2 4. iSptif/eroi, PS.
114, ult. edictum.
115, 1. svToXtxbv, c/ 58, 17; 124, 3;
2o3, ult.; 905 , 95.
115, 3. d)'8p6ffaxes, D. I, 48o, c/ in/
199,
24.
115, 7. svtiSptof (spuSp/s), c/ Phy.<iio-
logus syr. ed. Tychsen, cap. xsxt,
et in/ 9 00, 7.
115, 8-1 3. >7Sti;^poiiv; — ^St);^;pot;v fxti-
pov, D. 76.
115, i4. ihtov, c/
37, 11.
115, 1 5. Ispd poTdvv, IL. P/ 366.
115, 19. iepd, G. VI, 354,
9,
c/ in/ra
147.
3.
115, 90. Atyvirlos , c/ 93, 8; 3o, 96.
115, 99, dvepibvtj, D. I, 393; IL. P/
901, conf. in/. i39, 19; 901. 6:
909, 90.
115, 94. (spetls, PS., c/ tlf], 5; i5o,
1; 979, i5.
115, 96. eid /. 47, i5; 55, 18.
116, 9. ici, PS.
116, 3. a<Jpa, PS.
117, 7. vhpox6os, PS.
iMrniVknie mnoitLK.
8
APPENDIX AD LITTERAM y<
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
120
120
g. avxi/i.
10. ivMvtbt,
ef.
ao8, ao.
1 1. aoToO, cf.
If], 98.
19. airoi.
i3. eix^y
'f
i*"' ^^-
ili. aix^iv.
16. euXa&eia, cf
i3i, ult.
17.
«0Xa6>)«.
18. c«Xa6^(T7aTos, PS.
19.
aOXr), c/". 69, 18; (j/i, 7.
9 1. aix^^v, F. N. li,
cf. 59,
9/1.
99. aiXiadijasTat , F. N. li.
94. loiiXiav6«,
cf
G. XVIIIa, 9^8;
et inf i3o, 96.
96. a?iXa$.
ult. iouXio;.
1. 0(X<i)V.
3. roi), D. I, 607; IL. Pf. 95i.
5. dvvci>va, annoHW,
cf 118,
9;
909, 9 cf 94; 903, 90.
7.
aidm.
8. ioivios.
g. dvvtbva,
cf. 118, 5; 909, 2 ct
94; 9o3, 90.
10. i6s, conf 35, 94; 118, 18;
94i, t5.
i3. vlds,
cf 48, 8; 909 , 16.
i4. ?
16. I«i)iroX(«?
18. /ds<T(8>^pou,D. I,758;c/. 35,
94; 118, 10; 94), i5.
90. iir' aitoii, F. N. 4, cf 118,
99.
9 2. UTt' OUTOti,
cf 118, 90.
2 3. viriXaSis fte.
9 5. uTre^evTo.
96. UTT^XaSoi',
cf 119, 1 3.
27. VTiepaa-nKrlrjs.
1. iirepSijaoixai.
3. iTtspehwd(iow.
5. U7rep»;^ai'e(>.
7. iTTepti^dveia,cf. i43, 93.
9.
iitepopas, F. N. 4.
1 1
.
inrepiioi'.
i3. inilaSov, PS. ,
cf. 118, 96.
»5. 6-jreTaSas, PS.
1
7. uir>;re)xa.
19. UTr>;v^fi(a((ua), G. IV, 1C7, 4;
cf. inf 209, 17.
20. (ntvccaa, F. N. 4.
99. iTidhijiia.
1. «Tropiov»^.
3. i(7roir68(ov.
120,
APPENDIX AD LITTERAM KT 9
1:29, ult. iXapvvai, F. N. 5.
130, 1. ('Atis, PS.
130, 2. ^Xa^os.
130, 3. iXapla.
130, 6. v>^Xoiehevs, V. N. 5.
"130, 8. /AAupix^ Ipis, U. I, 9; IL. Pf.
130, 9. diyadptov, conf. 217, 18; ada,
aa.
130, 23. JiXdov.
130. 24. A^vfor, PS.,
cf. inf lyS, 23;
189, 20; 991,
li.
130, 26. lowAiaixov, c/! 117, 26.
130, ult. >;Aos, c/". 128, 7.
131, 3. ixlsiypia, PS.
131, 6-19. rjXiOTpoTxiov tb p-ija;

vAioTpdiriow Tc> p.ixp6v, D. I, 683-
68i.
131 , 16. j^AexTpot'.
131. 17-18. rjXiaiov (•creS/ov); — da-
(^(JSeAos, PS., c/. IL. P/. 291 not.;
inf. 2 38, 7.
131, 95. llAiiTToAis, conf 38, 6; 128,
i3; 171, 17.
131, ult. eOAaSeia,
cf. 117, 16.
132, 1-2. ifiSAe^/is, PS.
132, 3. >7(itep6xaXAis, U. I, /170; cf. inf.
i32, i5 ; i3^i , 1.
1 32 , 8. iiticop.dpaOov,
cf. 80 , 1
3 ; 1 /12
,
•2.
132, 10. arfxa,
cf
i35, ih.
132, 12. dvsp.wvr),
cf.
11 5, 22; 201,
6; 309, 20.
132, i5. vfiep<ixaAAi?,e/'. 1 32 , 3; i34.
132, 17-29. ^ftiovrTis:
— crxoAoTiiv-
Spioi»; — Spax(ii'Teiov; — crirAj)-
riov, U. 1, 480-48 1; IL. Pf
108.
132, 93. ^fx/oros.
132, 96. r) p.iv auT&Jv, PS.
133, 1. emancipatiis, PS.
133, 3. rfkdTlcioaSi.
133, 4. if*as.
133, 6. ^ftepa.
133, 8. [d<p'] v(jLipas.
133, 9. [81'] vfi^pas; — nol. h : rijxipa
6\r!.
133, 11. rjp.ixpavia, G. XII, 591.
133, i3. j^fimAj^yia.
133, i4. dfiv<Js.
133. i5-i6. ^ftiTpiTaibs ; — TpiTaros,
G. XIX, 4o2.
133, 18. ^fiefs.
133,
10
l/il , I). v-itoxMpiov, PS., conf. 8», 18;
>.'M, to; 954, 6.
l/il, ji. iir/ffxoiro*, c/". u6o, 1 1 , 961,
94.
141, t6. tiTTovpts, D. I, 54o; IL P/.
107, c/. in/ 1/11, ult.; i43, 8;
1^4, 93.
141, 18. itnriixaf/iros, D. 1, 1G8, c/.
in/ 1 4 4 , 1 1 ; 9 13, 11.
141, 90. iipfufta, PS., c/ i44, 3.
141, 99. (lyl/talos, con/ iflo, 90; 262,
93.
141 , 9 3. iva<^opas (dvai^opa), c/. 1 4-2
,
uli.; 196, 35; 91
3, 9.
141, ult. faTTOUplS, c/". l4l, iG.
142, 9. 'fmroixipadov, c/ 80, i3; 1 39
,
8; i49, 16.
142, 4. iii-aonapadpov, c/ voc. prwced.
142, 6. 'm-no^pbpiiov.
142, 8. dmaToXrjv [airoaloXri).
1 42 , 11. iitTiocrehvov, c/. 1 4
1
, 5 ; 3 13,
19.
142, l4. virdfflacris, c/ 190, 7.
142, 16. lTnrop.(ipadpov, con/ 80, i3;
i32 , 8; lia , 9 e( 4.
142, 18. vndKpi(7is, r/ 9^9, 19.
142, 90. tT!f)(slpr]p.a, c/. 269, 19.
142, 9 1. ^(paialos.
142, 99. s-tttypa<^rj.
142, 24. viroypapMV (^vnoypap-ij) vel
vTtoypa^piov.
142, u/f. dra^opa, con/. i4i, 23; 196,
5; 9i3,
9.
143, 3. iT:noKivravpos.
143, 6. {mtoxpa.Trjs.
143, 8. iintovpts aXXr;, D. I, 54 1, c/
sup. i4i, 16 et ult.; et in/. i44,
93.
143, 10. dd^pavais, c/. 191, 19.
143, 11. intXrj^l/la , c/ i44, 20.
143, i3. iTnrdxj;.
143, i5. ^Trap.
143, 17. iitmoXrjs.
143, 18. iiTroSidxoyo», PS.
143, 90-91. rntloKos.
143, 9 3. vjtepr)<^avia.
143, 95. diriSsiJis, HoF. 1596; c/ sup.
38, 1 1 e( inf. 25o, i3 ; 95i, 20;
958, 10.
143, 96-97. «ToSfixTixj?, HoF. 1^9 b;
c/ ir/. 25o, i4; 258, 3.
144, 1. df/^opeiis, c/
191, 90.
144, 3. tii/^wfis, c/. i4i, 20.
APPENDIX AD LITTERAM rC
144
APPENDIX AD LITTERAM y< 11
152
153
m
154
154
154
154
154
154
155
155
155
155
155
156
156
156
156
156
156
156
156
156
157
157
158
158
158
158
158
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
160
i4. avdos.
24. iv9os xa^^xov, D. I, ySi.
.3. evdovcTictaixds , G. XIX, 469,
cf.mf. 217, 8.
5. dvoLcrlaiyla vel avaaTaais, conf.
177, l8; 195, 19; 2U, ult.
6. -ndiKbv, HoF. 1 60 b.
8. kyaia.
10. A.)(aiM.as [(ivas).
11. ijxrjeya, cf. 126, ai.
18. i/^thva.
4. d^os,
cf 61, 7.
5. dxupos {d)(ci)p),
cf 60, 10.
9. i^ovl6voopLa , IL. N.
10. d)(yp<S)v.
12. ?
10. d)(aTr!S.
12. dydTtrj, IL. N., conf. a6, 20;
3o, 94.
18-19. ay^CkXzios ; — flrjSj^pFns,
D. I, 532.
20. &)(lk0S,
cf.
^l , \ 1.
2 1. >7 ^sX&JV»;, PS.
22. ey^^ifx&xTis?
23. ?
cf. mf 209, 18.
97. &)(\jpov.
ult. e^ax6(7tot,
cf 168, 5.
10-1 5. 6)(kos; — OTtelpa.
i 6. dyXrjs.
5. OAvfiTTO»,
cf. 63, 18; 170, 90.
16. ai)(p.a'kwcria,
cf. 126, 20.
18. mhpa,
cf
i58,2 5.
29. i^ijyrjTrjs.
qS. sfeSpa, c/". i58, 18.
1. d^lvas {d^ivrj), PS,
cf 160,
7
et 21; 161, 4.
2. 6$tifieA(, c/l 61, 5.
6. e^opla.
8. ikoptoOiv, PS.
1 1. i^opla,
cf 189, 6.
i4. iS^pxr^TOv, exercilus, c/l i63,
»9-
16. diiiyaXa.
18. f£voSo;^erov, co/i/". 160, 5, 10
et 18; i6a , 20.
'
90. i^ohos = i^oliaais.
9 1. aSoti^yiov, conf. 66, 7; i4o,
16; 159, ult.
2 9. dStiSa^or, c/". 60, i3; 176,
29.
ult, d^oiyytov, cf.Go,']; 1 4o , 1
6
;
169, 91.
3. i^ayuvos,
cf 160, l5.
160,
160,
160.
160,
160,
160,
160,
160,
160,
160,
160,
160,
160,
161,
161,
161,
161,
161,
161,
162,
162,
162,
162,
162,
163,
163,
163,
163,
163,
163,
163,
163,
163,
163,
163,
163,
164,
164,
5. ^evoSop^era ,
cf. 169, 18; 160,
10 et 18; 169 , 20.
6. 1
cf 93i, 18.
7. d^ivrj, conf iSg, 1; 161, 4;
F. N. 8,eCeriani, lofe.
9. ^evla,
cf 162, 1 3.
1 o. SsvoSop^eroi»,
cf i59,i8;i6o,
5 et 18; 169, 20.
12. a^ias (al^a).
1 4. Etifeiros (-nrtirTOs).
i5. i^ayajvos,
cf. 160, 3.
17. dSnaaos,
cf. i4, ig.
1 8. Seiio8o;^ero)',
cf. 159,18; 160,
5 el 10; 162 , 20.
19. a)(i^MV, PS., cotf. 160, 93;
282, 16.
9 1. diivrj,
cf 160, 7; 161, 4.
23. or;^eS/a, PS. ,
cf
neo-heh. mDN
et Fr.enkel, Die aratn. Fremdw.,
p. 9,
not. 1; cf
sup. 160, 19 et
ilf. 2 32, 16.
3. eTT&jfiiSioi» ?
cf 161, 21.
4. d^ivrj, c/l 160, 7
e« 2 1.
6. «Itofxa.
2 1 . ^TDUfi/Siov 1
cf 161, 3.
28. d^tdTTiaTos.
ult. —
162, 1. i^eecs (^Sis);

SiaSeffis, conf G. IV, 762, et inf
169 , 3.
3-4. S|is,
cf
voc. preeced.
1 1. i^wp.oaia, PS.
i3. fer/a, ^. 160, g.
20. |£voSo;^era, c/". 159, 18; 160,
5, 10 et 18.
99. ^evol6)(os.
I. ailz/Sa (ai|'is).
3. a?i(iXoyoi, c/". i63, 12.
5. ikax6atoi,
cf. 106, itlt.
6. iSioi.
7. «S/a.
8. e^taect-^s.
1 o. (7;^eS/a , c/! 1 60 ,
1 9 e« 2 3 ; leg.
inglossa : v^m%rt.
I I . o|ii;^oAos.
12. d^toXoyot,
cf i63, 3.
i3. ^CiTj^pior, F. N. 8.
17. s^dptaTos.
19. i^ipxrjrov,
cf
iSg, i4.
7-10. dp)(ets xie/lopos, conf. Phy-
siol. syr. , ed. Land, cap. viii in
Anecd. syr., IV.
12. d)(pas, D. I, l5i; IL.
Pf
164, 2 4. d)(drjaovrat , Ps. xuv, 16; c/^
»/. 949, 19.
16'(, 26. ix^pa, cf.
210, 6.
165, 1-2. aA6>;, D. I, 364, cf. 168, 1;
168, 9;
— ^TraTrTis,
cf
IL. Pf.
295.
165, II. ilaia, D. I, i33.
165, 12. i\eos.
165, 16. liAaAos.
165, 18. aAiis (6 dtAs), conf. 166, 19;
177' »9-
165, 19. aAaAayfxiis.
165, 20. ^AaTr7 = fT^a, conf i93, 22;
171, 12.
165, 23. iWiSopos, D. I, 627 et 63o;
IL. Pf
180.
165, 95. iXa<pos'l
cf 169, 18.
165, ult. dkdSaaTpos.
166, 1-2. dXyrjheov; — liA^yos.
166, 3. dXXayrj, PS. , cf
Hex., 4 Reg.
IX, 9 0.
166, 19. aA6s (6 dtAs), conf. i65, 18;
»77' "9-
167, 93. dXimopos {dXixreirp).
167, 26-97. eiks6s, conf. 128, 17;

Xopla^s, G. VIII, 388.
168, 1. dXdrj,
cf 98, 95; i65, 1 ; 168,
9-
168,8. iXvaaov {dairiZtov), D. 444,
cf inf 170, i3.
168, 9. dX6rj,
ef i65, 1; 168, 1.
168, 10. ?
168, i5. dX&v (6 dXs), conf. i65, 18;
166, 19; 177, 19.
168, 17. avXeiiv,
cf.
69 , ult.
168, 31. 6Atifiina: — oAvfiTrias, conf.
170, ult.
168, 98. dX6s {rj ii.Xs).
168,«/;. dXvaacovl
169, 1. iXsvdepia.
169, 3. dXvaihtov, PS. ,
cf 169, 19.
169, 4. dXos ivdos, D. I,
796.
169, 5. ?
169, 6. aAds S;^v)7, D. I,
79», corf. inf
170, 3.
169, 8. OAvf<Tri(>S&)pos, (/. 63, 93; 65,
5.
169, 10. dXciimj^,
cf 169, 94.
169, 17. aAtiir/as = SAtnroi', PS. , cotif.
itf. 169, uit.
169, 18. ^Aa^os et K^iiViA? cf
Land,
Anecd. syr. IV, i46, not. 9, ad
cap. xvii Physiologi.
12
169, ig- dXvaHfx, cf.
iG<), 3.
169, 9 0. i^kiivta.
1()9, -Ji. £v>oye(Te.
Ifi!), -j/i. a><iirexos (aXwTTvS). «/"• i6(j,
10.
169, a5.
iXojitsKia..
169, uft. iAuirov (<nrt'pfta . . . . w; siri-
^iifiou, D. I, 671).
170, 3. a\bs ix^v, cf- 169.
6.
170, 5. aAd« ov^os, c/". 169,
4.
170, 8. dXoXvydjv, Lagaroe , Abhandl. q ;
F. N. 8.
170, 11. Icf IL. Pf
33/i, «o(. 1.
170, 19. iXXvpix6v'l
170, i3. liAuo-ffoi' (SoxerSe xa( Ai;(T(Tati
xw6s liaddi, D. 1, 444); c/". sup.
1C8, 8.
170, 20. dXvnitios ,
cf 177,
11.
170, 32. iiaAoeiSr^s.
170, 94. iXvaihiov,
cf. 169, 3, et
kff.
170, 95. 6Aufi7ros,r/. C3, 18; i58,5.
170, ult. 6XinTTia, cf 168, 21.
171, 4-6. iAeififia; —j^Aeififx^vos, PS.
,
cf 176, i3.
171,10. sXaTj^piov, D. I, 636, c/". 171,
26; 173, 9i; 180, ao.
171, 19. iXirrj = iTia, conf lad, 9.9;
i65, 90.
171, 16. ^Xios,
cf 198, 8.
171, 17. tiXidnoXis,
cf 198, i3; i3i,
95.
171 , 19. iXeupot».
171, a6. iXaTtjpiov &rspov, conf. 171,
10; 173, 21 ; 180, 90.
172, 5. {ixi\XXsios, D. I, 539.
172, 7. &Xip.os, D. I, ii5.
172, 19. iXir)aov i)^sXs,
cf.
lag, 26.
172,91. AeAfe^aKo^D.SSuiy. i83.
173, 19. 6AxoS(ov; Fr^nkel, 6Axap(ov,
in Zeit. fur Assyr. III, 1888,
p. 54,
»°"'
4; cf. inf i8o, 6.
173, i4. iXi^; —
x^vhpos, PS.,
cf G.
VI, 496; inf 174, 7
f( 8.
173, 9 1 . dX-!j6ivdv iXanjptov,
cf. 171,
10 el 96; 180, 90.
173, 93. eA^r^ov, conf. i3o, 94; 189,
90; 991, 4.
174, 9. Ae(pi(if«(pov = \etptvov fiipov,
JL. A'.
174, 4. oX(xaxagoi., D. I, 566; IL. Pf
997, cf inf 174, 16.
174, 7. iXi^,cf 173, i4; 174, 8.
APPENDIX AD LITTERAM r<
174, 8. 4A(5,
cf 173, i4; 174, 7.
180,
174, 10. iXriOsta. 180,
174, 11. ^A(x/a, PS.
174, i4. iA«Tpa, 1). I, 4(j6; IL. Pf
34. 181,
174, 16. dX(xoxoSov rj i/lp<t)(VOv iXXo, 181,
cf.T).\, 5GG ct.wp. 174, 4. 181,
174, 9 0. iXXryyopia axvp-artnri, PS.
175, 4-8. tXXr)v; — tXXr/viands. 181,
175, 10. aAxu&JV,
cf 180, 10 e< Phy-
siol. syr., ed. Lamd 1« Aneed. 181,
syr. IV, cap. xlv. 181,
176, 6. AA^?arSpos. 181,
176, 10. iXiivv; — ffiSj^pms, D. 1, 181,
589; IL. ^. i49,c/. «ttj>. 32,
9;
182,
33, 9;«i/:9i4, i5. 182,
176, i3. )?Ae(fxfi^vos,
cf 171,
4-6. 182,
176, l5-l6. AAelavSp/o; — fovxe^a-
Aos. 182,
176, 18. oAAdTpios. 182,
176, 19. iXXoieaats.
, ,
182,
176, 21. dXX'ii, leg. in glossa />M S\,
cf.
HoF. 1^7 h; dele in nota 19 : 182,
cf
sup. McArw^T^. 182,
176, 92. dXXaxOrjaovrat.
177, 6. oAfiaSes. 183,
177, 7. SApj;.
177, 10. eA|/i»>7, D. I, 589 {cf
ihirsap-
divtov ct xA(Sa8(oi');
cf
sup. 176,
183,
10.
177, 11. (5Aufi7r(Os, cf 170, 90.
177, 19. lAe(ov (dffirapoyov), IL. Pf
183,
53. 183,
177, i5. dXalvv, IL. Pf 4o.
177, 18. dvaaTaais,
cf i54, 5; 1^5,
183,
19; 9 11, ult. 184,
177, 19. dAs,
cf
i65, 18; 166, 19.
184,
178, 19. iXiris. 184,
178, 17. dXpoi, G. Vn, 297.
'
184,
178, 18. /o-TOxepo/a? PS.
178, 21. §pvcovia,
cf 86, 6. 184,
178, 24. &X(pa; —
fiiav, F. N. 8. 184,
179, 3. liA7r/S(os. 184,
179, i4. ^AexTpov,
cf
i3i, 16; 180.
3. 184,
179, 18. dAxw«iv(or. 184,
179, 92. oxfi&iv. 184,
180, 3. ^AexTpov, conf i3i, 16;
179, 184,
i4.
"
185,
180, 4. iXxia, D. I, 493. 185,
180, 6. oXxdSiov,
cf 173, 19. 185,
180, §. dXxvbvialcf
179,
18.
180,9. dXxiaiv,
cf
i-jS, 10 etS. Basil., 185,
ffo»«.7. Vm. 185,
1 8. Xirpov = vlrpov.
ao. iXrjOtvuv iXarrjptov,
cf. 171.
.10 el 96; 173, 91.
3. iXOaia; — iSlaxos, D. I, lnj-i.
i3. dfj»;, cf 186, 5; 196, 3.
1 4. dfidpoxov, IL. Pf. 397, cf inf
193, 8 et 16.
16. dfif", ifiixeias, D. I, 409; IL.
Pf. 259; cf inf i85, 10.
17. difza.
18. dftopTdvere.
19. dftopT/o.
91. dfZ0Up(U(T(S,
cf 67, 16.
3. ifiapas (ifiipa),
ef 198, l3.
4. dfxopT&)X(is,
cf 193, 18.
6. ifxSpoaia, D. I, 565; IL. Pf
80; cf inf 987, 17.
11. ifjiSpoxos, PS.
18. dft§pO(T/a, cf 182, 6.
19. dfiSAu(U7r/a, G. XF,
779. cf
190. 94.
9 1 . ifJiSpdatos.
29. diivyhaXia>v (iavyiaXrj), D.
I, l54;
cf inf. i84, 11.
3. dfiTreXos fi^Xoivo. D. I, 676;
Lagarde, Ahhandl. 39, n'" 96; IL
fy. 91; cf inf 189, 1; 191, i3.
11-19. inpiuivtaxdv,vip0rjxos6Tt6s,
D. I, 439; G. XI, 829; conf inf
997'
»•
19. 6fi67raTpo(, cf 191, 9 4.
21. ? S-Aa(T7ri&)s (©•Ad<T7r(), IL.
Pf 396.
2 3. bpioXoyia,
cf 66, 19; 187, 6.
I. iii.6pyri, D. I, i34.
9. ? c/l IL.
Pf. 320; sup. 1 14, 99.
II. dftu^SaXj;,
cf 182, 29.
i3. ip.(i}fiov, D. I, 28; Lagarde.
Abhandl.
177, 9; IL. Pf 169.
l4. •yvciftwv.
i5. bp.^vvp.os,
cf. 66, 2 4.
16. dfiiiySdAivov (iXoiov), D. I.
h-
18. f(vSp/a(T(s, c/". 67, 19.
92. dAA6^Aos.
2 4. df((UftOS.
96. dfiuAov,
cf. 65, 95; 186, 9 4.
9. bp.otovaiov,
cf. 67, 1; i85, 3.
3. bfiLOtoiiaiov,
cf
voc. prceced.
6. ifidvTiov Dc/ araentum , c/.
199,
93.
7. fHrrspo (nrirvp).
8. 0(>aT/T»7s (A/Oos), D. I, 810.
APPENDIX AD LITTERAM KT 13
185, 10. ifxiit rd xottItndv, IL. Pf.
ii&o,
not. i; ZDMG., i88.3, p. h-jZ;
cf.
sup. i8i, i6.
185, 12. afx/Sa [d^ls)'l
cf.
voc. seq.
185, i3. d(ils,
cf.
i88, 5 et
7.
185, ao. dfiiiivTov [ii(^aafia),
cf.
hcic in
appendice i36, 6.
186, 1. afiiavTOi' ifkldov), conf. luic in
appendice i36, 6.
186, 91. ajx/avTOs,
cf.
hae in appendice
i36, 6.
186, -ih. afivXov, ef. 65, aS; i8i, 96.
187, 6. bnoXoyia, conf. 66, 12; i83,
•2 3.
187, 8. EfifxiXsia.
187, 10. [dSuJaHarfiia, II.. N, cf 60,
aS; i8a , la et voc. seq.
187, IX. {d^]Mavda, IL. A^., c/ 60,
aS; i8a, la el voc. prwced.
187, ia-i4. afiapaxirov;
—lisyaXslov,
D. I, ya-yS; ^. inf i(j3, 16.
187, i5. iiiiios.
188, 5. afjis, c/. i85, i3; 188, 7.
188, 7. afxis, c/. i85, i3; 188, 5.
188, IQ. afiTreAiiwpaffoi', D. I, 989; IL.
Pf 996.
188, i5-i8. ifxireAos Aeiix>7; — (Spufu-
v/a, D. I, 6^3; Lagarde, Abhandl.,
38,
«•"
96; IL.
Pf 90.
188, 19-20. Aii-nsXos, D. 1, 686.
188,91. iftTreXos j^fiepos^c/". D. I,
673,
ult.
188,9 3. (iftTreAos dypla, D. I, 679,
c/: iV/. 191, 8.
189, 1. afXTreXos fti/.aiva,
cf. i83, 3;
191, i3.
189, 3. «ft^dSorTa (af/^oSows), PS.
189, /i. dii.(plxoitos , PS.
189, 6. ofJi^aHiov,
cf. 67, 6; 189, 11.
189, 9. afxipixupTO;, PS.
189, 11. Of/pixior, c/. 67, 6; 189, 6,
189, ih. afx(p)7Ai$, PS.
189, 16. Afj^nroAis, ic«. XVII, 1.
18^, 18. s^j^fxepiixis, G. X, 56i.
189,90-99. afnreAiiTrpauoi» ? c/". 188,
19; — ^A^vioi»; — ipTcvXXos;
IL.
Pf 981, co;/. sup. i3o, 9^;
173, 93; 991, h.
189, 93. ifi^fxa, Frsnkel, rfte aram.
Freindw.
, p. 1 4 , no<. 1
.
190, li. ?c/. 190, 99.
190, 16. inirvrjfia, cf Y^zrytd^^^ai
et
leff.
in glossa Y^v*raoj3 pro
u
499, 10. Ivitxriaivei, indiclio, c/. iio,
1.
199, 93. /JpoJTOs (%«is), c/. hfi, 6.
199, q4. dvhpdaaxes , c/. 1 15, 3.
200, 1-9. ^AflTvpior, c/. 171,
a6;

iypios alHve, c/. 33, 7.
200, 3. a.vlptxm\xov, c/. 11 3, (j; 200,
16.
200,6. ivlpi/Lvza {dvipiis), con/. 49,
99.
200, 7.
Mhpiov, c/ 115,7.
200, 11. ap;^i5i«txoros.
200, i3. ive<Txayip.ivv, IL iV.
200, i5. ilibtrrta {ilidTvs).
200, 16. ivlp6aaipiOv,c/. 113,9; aoo,
3.
200, 9 1. evann(6v.
200, 99. ^vSoSos, c/". i36, nll.
200,98. arSpo^orers , 1 Timot. I,
9,
m ffer. , PS.
201 , 3. iveojyixivos.
201 , 5. aveTpaTr>;j».
201, 6. ive(ui>vri, con/. ii5, 99; iSa,
12 ; aog, 90.
201, 9. iv inoxeiiiivtfi, HoF. ^5, 2'i eA
3o; 197, not. 78.
201,11. ave«pii(T|naTa, c/". 71, 5; 9o3,
21.
201, 16. iviSr,.
201, 17. iviOaXkev.
201, 18. ivexaiviadr).
201, 19. avsfios, co»!/! 909, 8; 911,
10.
201.90. iveKaXvl^dr).
201 .91. iviaxailiev.
201, 9 3. iviyf/vxi p-e.
201, 94. iroia, c/. 98, 6; 3o,
7;
9o3,
9-
201 , 96. ivopLia.
201 , u/(. avaAoyos.
202, 1. a|/a, c/. i63,
7,
vct iva^ia.
202, 9. ivvdiva, c/. 118, 5 et
9; 909,
9/1; 2o3, 90.
202, 4. 6v^jyios {6vM%), con/. 69, 17 e<
18.
202, 6. dveilial^/is , PS.
202, 16. Mibs, con/. 48, 8; 118, i3;
i45, 10.
202, 17. iwrjvijxia {ua) , c/. 119, 19.
202, 18. iv vif/r}koTs, c/. 120, 29.
202, 19. ivuvis, c/.
69, i4.
202,93. iwaiva,le(r.inglos.r^j:xjBo\.
et c/ 9 09, 9 , PS.
APPENDIX AD LITTERAM kT
202, 94. ivvdovas {ivvd)vii), c/ 118, 5
el
9;
909 , 9; 903, 90.
202, 90. iyxpvaa, c/. 196, 99; 210,
99.
203, 1. ivaXoytxij.
203, 7. ivdrjros.
203, 9. ivoia, c/". 98, 6; 3o,
7; 901,
94.
203, 10. ivoiyttjv.
203, 11. ivoiaco, PS.
203, 1 9. (4v(i).
203, i3. eOt»ow;^os, c/".
70, 11.
203, i4. W/tvs, D. 1, 3i8; IL. P/
963.
203, 16. ivojpOuaev.
203, 17. ok6(pvrov, c/ 69, 99.
203, 90. iwuvas {ivvdiva), con/. 118,
5 C(
9;
902 , 9 f/ 94.
203, 91, iveipvapa, con/
71, 5; 901,
1 1.
203, 95. ivaXvTixrj, c/ 196, 11.
203, 96. ^in'er»7xovTa.
203, «ft. ivToXtxdv, c/. 58, 17; ii5,
1 ; 194, 3; 2o5, 95.
204, 9. ^fTsA^^^eia, c/. i93, 3; 9o5,
7-
_
204, 6. AvTcbvlOS.
204, 8. ivrixXelldiv {avTixkeis).
204, la. ivTi^aais, Hof. i58 b, c/. in/.
9o5, 4; 9o8, 1 1.
204, 94. ivT(i3vvp.ia, c/. 907, 1 1 e/ l3;
990. i3.
204, 9 5. evTvSia, c/ io3, 1;
— Tpai-
^t(ia, IL.P/ 255.
205, 1. araToAj^, c/ 196, i4,
205, 3. afT/SoToi (drTiSoTos), G. XIV,
1 et seij., c/. in/ 916, 4.
205, 4. ivriipaais, cf. 2o4, 12; 9o8,
1 1.
205, 7.
evTeX^^^eia, con/. 193, 3; 2o4,
9.
205, 8. ivTiTVItOS.
205, 10. ivTi<poposl con/. losh. the
Styl. , ed. Wright, transl. p. 18,
not. 6.
205, 19. avaTeAAouo^a.
205, l4. ivTiaTpo<prj.
205, 16. [Xeixr)v 6]
ewi [t^] •EreTpwj',
D. 1,545; IL.^. i54.
205, 17. ivTidsais.
205, 21. [Aei]srTep/a, PS., c/ G. VII,
397.
205, 93. avTixvj^fiioi», G. II,
774.
205,
205,
206,
206,
206,
206,
206,
206,
206,
206,
206,
206,
206,
206,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
207,
208,
208,
208,
208,
208,
208,
208,
208,
208,
208,
208,
95. ivTo)axdv. c/.hS, 17; 1 1 5 , 1
;
194, 3; 9o3, utt.
utt. kvrixpialos.
7. ivTaprrjs, PS.
9. ivrapaia.
10. ivTepoxr}[\rf], G. XIX, 447.
19. ipoTpov, PS.
i3. ivrlxdtinias {ivTixO(ov)1
15. rjvriouTiiirjv vel riTr)ai\irjv.
16. dvTi^aTixis (avT(^aTix6sj, c/".
foc. .sc/.
1 8. ivri<paTtxri. c/ voc. prceced.
9 0. ivTap.eiT^is.
99. ivraeiparo , PS.
9 4. ivramihuxa, PS.
96. aiiTaTioSiSovs.
I . avTaTTfiSoCTis.
9. afTeAaSsTO, PS.
4. ivriXr^TiTiijp.
6. ovTiAi/il^eTai.
7. ivTiXoyia.
9. ivriaTrjpiyfia.
11. ivr(ovv(ii(DV {ivTUvvpiia) , e/.
9o4, 94; 907, i3; 990, i3.
i3. ivrecvvftia, c/. voc. prceced.
i4. STOftos, c/. 106, 96; 107, 6;
1 24, 7; 194, 95.
16. awTixeifi^v&Ji» (dvTixe/fieros).
18. drTdAXa^yfia, PS.
90. auTOxpdTdJp, eor/. 57, 9; 58,
8.
99. deTiis, c/ 6, 90; 107, 2.
93. ivrtnadis, D. I, 807.
95. AvrnraTp/s, Act. XXIH. 3l.
ult. ivrippivov, IL. Pf. 199,
cor/.
sup. 110, 17; 194, 90.
3. rirrjae, c/. 195, 3.
4. ATAavTix(5j', c/. 108, 1; ia3,
i4.
6. dTeAr^s, c/ 107, 10.
II. ivTi(paais, c/. 9o4, 19; 9o5 ,
4.
19. k.vridxpv {S^piaxrj)! c/. G.
XIV, i85 et 901.
i3. ^JT&)S, PS.
i4. avr6<^ats1 PS.
16. ivveov, D. I, 4 06; IL. P/
373, c/ 9l4, ult.
90. eviauTiiv (eviauT^s), c/ 117.
10.
91.
6px'^
xvv^sl con/ D. I, 478;
IL. Pf. 69 , et sup. 93 , 7.
98. ivla.
APPENDIX AD LITTERAM x< 15
208,
16
221, 17- ff7(ifj«xo«.
222, 3. lalpMdv iXaiov, cot/. Geop. ed.
Laoabdb, 86, a5; PS.
222, 5. (Txwpla, c/. aio, i5; a/ii, i4.
2^2, 6. hloph (^iXoOeiat.
222, 9.
ialditoia (lalditovs), PS.,
cf.
370, 17.
222, 11. alitpa.5; —olvos alvpixivosVi
cf.
i36, 17.
222, i3. aUpa^, D. F, 8a; IL. Pf.
58.
222, i5. Stalio, PS.
222, 17. aloXri, cf.
aa^, 3.
222, 30. ar7/ftfte&)«((T7/ftfii), 0,1,762,
cf.
F. 0. in Jes. LIV, 11, nol. 39.
222, aa. (77aup()f,
cf.
asG, 16.
222, a4. <r76fiwf(a, PS.
222, a6. ^T^^avos.
222, uh. ali(pavos.
223, 1. (T7a^yArvos,
cf.
aao, 5.
223, a. (J(77ia, IL. 7/. lai, i-3; (JO»/.
«ifp. 76, 1.
223, 4. aliyaaisl
cf.
neo-heb. flVJCDDN.
223, 5. AaTviyrjs,
cf
aa8, aa.
223, 8. a(r7>;p AT7ix(is, D. I, 6o5; IL.
Pf.bli;cf.inf aa8, 6.
223,11-ia. (T7axTj;, D. I, 75;
— a%-
pal, cf aa-j, i3.
223, 17. dalepyijsl
223, 19. A<7xA)7Tr((is,
cf. a^g, m/<.
223, a3. alpdSiXoi,
cf IL. ^: 58.
223 , a5. ialpovop.la.
224, 7. dalpoXoyia.
224, 9. ialpoXbyos.
22U, 13. iia7pof.
224, i3. daTrjp, dalipos.
224, 16. alpata, slrata, co/j/'. neo-heb.
224, 17. alpareia.
224, 18. ff7paTa)p.
224, 30. ialpayaXos, D. 55i, c/". in/.
aa^, 31 ; a83,
7.
224, 21. (77pu;ti-oi., D. I, 565; IL.
Pf
396.
224, aa. alp%Tijy6s,
cf 109, 5.
225, 9.
aT pari'j)Tris.
225, i3. ff7paT/a.
225, 19. alavpuais, PS.
225, ao. alprjvia = alpifvos,
cf
aa6,
i8.
225, a3. cr7paT>;AaT)7s,
cf 226, aa.
225, 35. alaais,
cf 319, 4.
226, 6. [Aw(t](T(wvtos?
/. D. II, 4a seq.
:
laepi xuros XvaaavTOs.
APPENDIX AD LITTERAM r^
22C
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
227
227
227
227
227
227
227
227
227
228
228
228
228
228
228
228
228
228
229
229
229
229
230
230
231
231
231
231
232
232
, 7. altXS6pUf\!\0.inExod.\\\,
5, not. 6.
8. alpayyovpla, G. XIV, 7^0.
10. ialiv,
cf
B. H., ceuv. granm.,
ed. Marti!!, I, 159, a5-a6.
11. &lpoiOtov,
cf 139, 30.
i4. e(s t6 artdTOs to i^cliTepov, F.
A^. 11.
16. alxvpds,
cf aaa, aa.
17.
alaaiuTrjs.
18. alprjvla = a1pijvos , cf aa5,
30.
ao. ialpaitrj.
3 1 . dalpdXaSov.
33. alpaTrjXaTtjs , cf aa5, aS.
95. cT7aS(ov,
cf 108, 5; ai^, a3.
3. £t7oA/s; -^ aloXrj,
cf
neo-lieb.
'''7t2DN el sup. aaa, 17.
4.
Uf a33, 3.
6. alahtai [aTahirjs).
10-1 1. alpdStXos; — aprjalrjp.
i3. aadpLaTixoi, PS. ,
cf G. XIII,
106.
i5. alat^Xai, D. I, 688, cf inf
275, 6.
17. iTpaKTvXis ,
cf 109, 7.
21. i&lpayaXos, conf aa4, ao;
983,7.
ult. alatpis iypia, conf. aao, 8;
375, 5.
5. alpCi)[ict.
6. ialrjp krliKds,
cf
aaS, 8.
8.- anTaxds.
16. ixTix6s {BvpeT^s), PS. , conf.
G. VII, 693.
17. coTia,
cf 57, 18.
18. alavp6s.
19. alpoSiXos,
cf 327, 10.
9 1
.
ialspiaxos ?
22. Aalvayrjs,
cf
aa3, 5.
i3. axa<pis,
cf
a33, 5; 94i, 16.
16. d(T/8a.
18. i(T()ftsTpa(/(T(JfiisTpos),5^. ai8,
27.
30. aeSaal6s1
»
4. a^TiveTos.
9. axvp-a.
18. ?c/. 160, 6.
1
9. ax^Xiov, cf.
a3a , 8.
31. axoXrj, cf a3a, la.
ai. cT;joAa(T7ix(is,
cf.
iZi , i4.
5. axa(^is,
cf 229, i3; 24l, 16.
8. a)(6Xiov,
cf 33 1, 19.
232,
232,
232,
232,
232,
232,
233,
233,
233,
233,
233,
233,
233,
234,
234,
234,
234,
234,
234,
234,
234,
234,
235,
235,
235,
235,
235,
235,
235,
235,
235,
235,
236,
236,
236,
236,
10. ff^fiAia.
12. axoXrj, ef a3i, ai.
i4. aypXaalix6s,
cf. a3i, a4.
1 6. ayi^^ov — a^eiia , eoif. 1 60
,
19 el a3.
18. axiXXa; — AtixoxT^ipos , IL.
Pf 174.
a6. t/jarjvoi.
3. ?
cf 337, 4.
6. dkT^aATOs JotiSaixj;, D. 1, 100,
cf inf a36, ao et aa; a38. sS;
a6o, 1 ; a63, 6.
10. 6iro;^(i»8piot', c/". 81, 19; i4i,
9;
a54, 6.
13. iartiXaOos, \). I, 35; IL.
Pf
34o; Lagardk, Millheil. II, 19.
i5. ai0toT!ix6s, D. 1, '107; IL. Pf.
3o6.
17.
aaitipayos, D. I, a66; IL.
Pf 09, cf inf 337, 19; 338, 19;
a.^9, 18.
19.
6TtoSiXaa;xov, D. I, 39, «//.
,
IL.
Pf 74; cf
siip. 199, 5-6, et
inf, a5o, 8.
6. aitbyyos, cf.
voc. seq.
8. aTt6yyos,
cf
voc. prarced.
13. ia(^6leXos ,
cf.
i3i, i8;a34.
13.
17.
a(TiraAaxos (d(T7rdAa$), PS.
18. <i(T(Tft>iros, cf. 78, 3.
90. (po/ril, cf
Targ. 'piJECX
.
a3. (T7row8ai"bs, PS,
cf
235, 4.
a5. (TTrsxouAdTcop, Tg'. "ito^JpBDN.
ult. OTtaOapios.
3. ?
4. cTirouSai^oi ,
cf
a34, a3.
6. cr!r);Aa(o«',
cf. 338, tUt.
10. dcr^dAeia,
cf.
aS^, 31.
19. ^aXihtov. Fr/Enkei., J)ie aram.
Fremdw.
, p. 1 1
5
; Talm. NT^^^SDN
:
cf
sup. 9(), 8 et inf aS-j, 6.
i3. (Tirsipa 2£€a(T7);s, ylct. XXVII,
1, ef inf. 3 36, 16.
17. ^i» tsvevfxa.
18. a(^jv.
cf 339, i4.
39. \aTtavia, Targ. X^JEDN ''(
.ypSDX
.
2 4-236, i3. a^aipa; — aiteipa.
i4. cT^aipixd.
16. aiteipa XeSaalrjs, conf 9 35,
i3.
18. a^aXpa.
ig. a(paipa.
APPENDIX AD LITTERAM KT 17
236, 20. ao-^aATos, cj. 2 33, 6; 236,
'ja; 238, 23; 960, 1; 263, 6.
236, 22. i.a^^a.Xtos ,
cf.
voc. preeced.
236, tdl.-^il , 1. iaTtXrjvov\ — oko-
\o-nivhpov, D. I, i8o; IL.
Pf.
108.
237, 3. eTwAj^via (ctttAj^viov), PS. ra/m.
rriJ^JCDN';
cf.
Geop., cd. Lagarde,
lo/t, 26; B. H. in Snp. XVI, 12.
et oeuv. fframm. II, 121, 20.
237, 6. vf-aA/Sior,
cf 99, 8; 235, 12.
237, 8. (^uaaXihos {(^aaXis), IL.
Pf
297-
237, 1 1. aCTTns.
237, 19. a<jT7opayos,c/'. 233, 17; 238,
12; aSg, 18.
237, 23. ff7po65(a (fi^Aa), c/". i^g, 20;
226, 1 1.
238, 1. ampls, Lagarde, Ahhandl. 18,
33.
238, 3. 'usdXiov, IL. /y. i52.
238, 5. oTra^v^neo-Aei.TIJDNcPtaSDX.
238,6.
•?
238, 7. otT^bSsAos, c/". i3i, 17-18.
238, 9. (T^ovSvAioi'.
238, 12. daitdpayos,
cf
233, 17; 237,
19; 239, 18.
238, i5. OTrdStov; —
xahiieia, D. I,
738.
238, 20. OveoTtaatavds.
238, 22. aTtXijves vel airXrivtxoi,
cf G.
XVI, 368; cf inf 265, 9.
238, 93. ocTipaATos,
cf 233, 6; 236,
90 et 22 ; 260, 1 ; 263, 6.
238, 94. airadopiijXr); — (irjXr!,
?S.,cf.
239, 4; 960, ult.
238, ult. anrjXatov,
cf. 935, 6.
239, 1. a<^aneXiafi6s, PS.,
cf
9/12, 8.
239, li. oTtadoftriXr},
cf 238, 24; 260,
239, 8. daTpaxov,
cf 76, 17.
239, 11. iajivpov; — airxtjpoeiS^s, D.
I, /198,
cf inf 2^9 12.
239, i/t. a<^v,cf 935, 18.
239, 18-90. acnrapayos,
cf 233, 17;
237, 19; 238, 12;
— (JLvixavdos,
IL. n.
239, 91. da<^dXeia,
cf
2 35, 10.
239, till. AaxXrjTtiSs ,
cf 223, 19.
2/(0, 6. kaxXvntdhvi, (i. XIV, 683.
240, 8. axvTr) {axiiTOs),
cf
24i, 17.
240, 10. axMTaXrj,
cf
Talm. NSltJpDN.
240, 11. aaxXrjTftis, D. 444; IL.
Pf
178.
240
240
2/1O
240
240
241
241
241
241
241
•m
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
243
245
245
245
245
247
247
247
i5. i<T;^up6s,
cf
i4o, 8;
— <tkw-
pia,
cf 222, 5; 24i, l4.
17. A(TKA>7TriaS};s,
cf 289, uH.;
24o, 6.
18. ?
20. axi(paXos1
cf 2^2, 17; 277,
19.
22. axti^os, cj. 24i,
9; 949 , 11.
2. (ptiXrj.
3. daxapls,
cf
Talm. NlpDX, el
inf 94 1, 10.
4. vs ;^orpos,
cf 139, 18.
5. axevdpia {axevdptov) ?
7.
daxaXaSwTrjs ,
cf 192, 8.
9.
axiipos,
cf 24o, 22; 2^2, 11.
10. daxapihes.
i3. axd^rj.
i4. axupla,
cf 222, 5; 94o, i5.
i5. i6s, conf 35, 24; 118, 10 et
18.
16. axa<pls,
cf 999, i3; 282, 5.
17. axilTlJ ((TXVTOs),
cf
24o, 8.
21. axiXXa, IL.
Pf 75, conf 71 ,
18 e< 20; 2^2 , 19.
2 9. axiltov, leg. t^^a inglossa,
cf 160, 19 et 23; 236, 16.
2 3. daxrjTtxdv = daxrjTrjpiov.
24. AcTX!iA6)i'a.
25. axit^os.
3. daxbs.
6. aipt<^ov, D. I,
369, 9.
8. a<paHeXtayibs,
cf 989, 1.
10. ffxaf/pov = scamnum regni ?
12. daxvpov,
cf 239, 11.
14. ialoptxbvl
15. axrjitlpov.
17. dxi<paXos'l
cf 24o, 90;
277,
19.
19. iaxids, G. XIX, 496.
99-93. daadptov,
cf 217, i8;

xepaT/a.
10. (iCTapo»', D. I, 19; IL. iy.
370,
Lagarde, Mittheil. II, 96.
10. alaTrjp.
17. icT^ireia?
20. daOevrjs.
23. i<Te(i6s(Kop/veios), PS.
7. airapxT/as, e/! G. XVI, 407, e/
in/'. 268, 12.
10. airoiJ^TiDs, /. ^^Vvo.»\jtti Y^A^A
in fflossa ?
i5. a7rap/v>;, D. I, 443; IL. Pf.
993.
247,
247,
247,
247,
247,
247,
248,
248,
19.
(TTracTftds^xurixfis^^G.XVlIIi,
9^0; conf sup.
78, 7
et it; infra
958, 18.
20. d<pdxrj, IL.
Pf 229.
99. Sairai');.
2 3. d<paipo\i[i.evos.
9 5. d<paviaet.
97. diraSei, PS.
1. dTtapxij.
i4. dxavda Aeuxrf, D. I, 356; IL.
^. 195-197 et 497 in addendis
a(/ 5o, 9; c/". ««/). 9 1 3, 91 et inf
271, 20.
248,
18
APPENDIX AD LITTERAM kT
APPENDIX AD LITTERAM r^ 19
261,
20
APPENDIX AD LITTEHAM kT
i274, 18. dxT>); — ;^a(ia(axT);. I). I,
665-666; IL. P/. 3aa.
274, 93. tip(nvOot, D. I, <|/i; IL. Pf.
68.
274, ull. ixpaTOv'1 ¥S.; eonf. inf. 977,
»9-
275, 5-6. er1a(?llos {alaipii),
cf
990,
8; 997,
utl.; — (T7a^Aa/, conf
997, i5.
275, 8. ?c/. inf
r£\»SL£o.
275, 9.
eyx^^aAos,
cf
i/iO, lO; 91
4,
i3.
275, 10. oixovdiioil IL. A\, conf i45,
19.
275 , 1 2. ixxivuats.
275, i3. iKopov,
cf 74, 4; 85, 19 et
94; 378, 9.
275, i5. axr}liiastv.
275, 18. ixivos, D. I, 390; IL. Pf
l59.
275, 90. iLixeavds,
cf 85, 98; 86, 1.
275, 91. ayxi)^iov.
275, «ft. ex«A»;(Tia.
276, 1. dxaXtlpi;, c/! 971, 96.
276, 3. dxoXovdia,
cf 973, 19 el 91.
276, 5. exXoyrj.
276, 8. dyxi\r),
cf
i45, 99.
276, 19. xXsihes [xXsis).
276, i3. dxp;, V.N. i3.
276, 16. evvoOp^os? co)i/", 70, 11; 9o3,
i3.
276, 17. dxdvr), PS.,
cf «/.976, 95.
276, 19. oixovofjtixoi,
cf
i45, 12.
276, 91-92. aHOualrj; — dxowlai.
276, 94. dxoialili p.e.
276, 95. dxdvrj,
cf 976, 17.
277, 4. dxiviTov, c/". 979, 93.
277, 6. (Tx<iT&)fia?
cf G. XIV, 740.
277, 10. xojvosl
cf
IL.
Pf 57 ct 68.
277, 12. dxipaXos.
277, i4. dxax/a, D. 127; IL.
Pf. 197.
277, 19. axpaTOv 1
cf
^']lx,ult.
277, 20. dxpo^^opSovss
?
277, ult. dxpiS«Dv (dxpi€r;s).
278, 1. dxpiSeia,
cf 278, 19.
278, 5. dxpo;^opS6t»es,
cf
voc. seq.
278, 7. dxpo;^opS«ir,
cf
voe. prceced. et
978, i4.
278, 9. dxopor, conf. 'jlt, 4; 85, 19 et
94; 975, l3; — dxpoi».
278, 11. dxapiros, PS. ,
cf
voc. seq.
278, i3. dxapTTos, c/l voc. prwced.
278, i4. dxpo;(op8a>v, c/". 978, 5 et
7.
278, 16. dxpls, £/.978,91.
278, 17. dxpoTOfios.
278, 19. dxp/€eia, c/". 978, 1.
278, 21. dxp/Jss (dxp/s), f/". 978, 16.
278, 99. xapa§«6S>;s?
278, ull. ipa; — opa, lIoK. 160 a.
279, 9. dpi,
cf 979,
94.
279, 9.
kpaSia,
cf 980, 9
ct 96.
279, 11. dpixvrt, cf. 993, 95.
279, i5. iepeiis,
cf
ii5, 94; 147, 5;
i5o, 1.
279, 16. ?
279, 18. oppajSes,
cf
54, 4.
279, 20. dpeTj^,
cf 987, 99; 988, 16
et 18.
279, 92. dpa nopptlpios, confcr infra
ooojScv.^^^
; leg. in glossa L
279, 94. dpd,
cf 979, 9.
279, 95. -napdAviTis, PS.
279, 97. SpaTe.
280, 2. ipaxos vel ipdyps, PS.,
cf
!L.
Pf 17.1
280, 3. aipeaidrrat {aipeaiarrrjs).
280, 9.
Apa£ia,
cf 280, 9;
— d^i.
280, l5. ep-iStvdos ,
cf
i5. 18.
280, 19. ip)(pvras (dp;^<ow), lcfj. in
ffiossa y_jkL<m?
cf 993, 17.
280, 96. Apa€/a,
cf 979, 9; 980, 9.
281, 7. dpxds {dpx^),
Eph. 1,21, PS.;
leg. in glossa t^"vrxM,
cf
agS,
19-
281, 96. ipyepLOv, cf.SU, 19 e/ i5.
282, 3. dpyepeivrj, D. I, 395; IL.
Pf
901 ;
cf
sup. 209, 91.
283, 8. dpyopos,
cf 983, 10.
283, 10. ipyvpot,
cf 983, 8.
283, 12. dpyialrjs,
cf
G. XVI, 4o6 et
4o8.
283, 19. dpyvpoTtpaxTr}s,
283, 24. aipe(TiSi>Tai ,
cf 980, 3.
284, 1. dpToxdiros, conf 199, 3; 988,
9-
284, 5. ?
284, 6.
Uf 984, 93; 998, 29.
284, 7. dprrjpiaxas, conf G. XIII, 1 et
inf. 987, 25.
284, 17-18. apros,
cf 287, 93; 288,
18 c( 23;
— i^ctffiio», conf 988,
23.
284, 19-90. dpcrevixiir, D. 1, 786; cf
998, 95; 999, i5; 3o3, 5;

dppet>ix6s, PS.
284, 91. apiaei.
284, 99. aiper.
284, 9 3. dpv6y}.(i}aaov'l
ef. 984, 6;
998, 99.
285, 5. uSptifxeAi,
cf
Itn,
9; 54, i3.
285, 9. 4poj>, conf. 9, 3; 89, 17; 90,
94.
285, 17. ?c/. 189, .j.
285, 18-19. ipvdpdiavov, D. I, 48^;
IL.
Pf •iit;cfvif.3oll,ult.;

piivos, IL. Pf 363.
285, 91. opeoff^^Xivop] ; — aerpoai-
Xivov, e/. 94, 1 1, 16 e/ 97.
286, 1. i> /3/a,
cf
Ikj, 94; 5o, 1 ; 60,
6.
287, 17. dpTefxi(T/a,D. 463;ILy/.8o:
c/. sup. 189, 6.
287, 90. ApTeftis.
287, 99. dpsTrj,
cf 979, 90; 288, 16
et 18.
287, 93. dpTos,
cf 984, 17; 988, 18
et 2 3.
287, 90. dprrjpiaxis,
cf 984, 7.
287, 98. dpaT&iftaTJxd ?
288, 1. dpT>;pia,c/:G.\III,2f(ZD.\IG,
1885, 94 1, sub v^\jtt
; et infra
389, 1.
288, 4. dpTrjptaxdv; —
dpTtipia, c/.voc.
prteced. el scq.
288, 6. dprrjpia, eonf. voc. prwced.;

xaOoXtxdsl
288, 9. dpTOX(5iros, con/.
199, 3; 984,
1.
288, 16. dperas {dpeTrj), c/. 279, 90;
987, 99 et voc. seq.
288, 18. dpTos, c/ 984, 17; 987, 93;
— dperas, c/.
979, 20; 287, 99
;
988, 16.
288, 93. dpTos, c/ 284, 17; 987, 93;
988, 18;
— ^ci)p.iov, eon/. 984,
18.
288, 95. dprrjpiwv {dpTr/pia), c/. G. IV.
334.
288, 97. dpTaSas {dpTaSrf), conf. 984,
10.
288, ult. dpTaprj {iprap.os)'! PS.
289, 1. dpT»;pi'as (d(>T>;pia), c/ 988, 1.
289, 9. Ap^as.
289, 4. iprj^is, PS., c/ 991, 90.
289, 5. dpiyavov, c/. 89, 19 et 90.
289, 7.
Apeios.
289, 9. Ssip^res, c/ i5o, 10.
289, 18. ?
APPENDIX AD LITTERAM Kf 21
289,
22
30^1
APPENDIX AD LITTERAS
V^
VOCES GRiECAS I.^VESTIGATAS ET IN SUAM FORMAM REDACTAS COMPLECTEINS.
349,
349,
349,
349,
349,
349,
349,
349,
350,
350,
350,
351,
351,
351,
351,
351,
351,
5. (SaSai,
cf.
354, 3.
7.
tiyXuxraos.
9.
jSaSos = jSatTOS.
10. ^/eylis^IL. A'.
i3. ^aTos,D.I,534;IL.^.275,
cf. 349, 17;
38o, i4.
ifi. ?
17. jSstTos iSaia, D. I, 534; IL.
Pf 975; cf 349, 11; 38o, i4.
ult. (3aTpa;(OS.
7.
(SaTpa;^iov, D. 1, 322; IL.
Pf.
ih%\cf 38i,«/(.
10. ?
la. ysXildviov, D. I, 33o-332;
IL.P/.219.
ult. kicbXkuvt
cf 2^7, ti; 263,
4.
1-3. ^aXavos ^vps^^mri; fivpoSa-
Xavos, D. I, 645; IL.
Pf 69; cf
4ii, 5.
5-10. ^aXatKT^iov; xvTiros, D. I,
i43e«i44;lL. iy. 364;^^. 395
ult.
11-12. (SiAffafiov, D. I, 3-2; IL.
Pf 73; cf 369, 23; 899,
a3.
i4. ^iArepal
cf 352, 1.
17. ? IL. N. confert ej avTi/oyaiv
AaoO in Ps. xviii, 44, quod B. II.
vertit {Prtetcrm. libri diio).
30. (3aAarivov (IXaiov), D. I, 5o;
f/. 35i, 1.
92. ^a/XfUTr;, D. I, 452; IL. Pf
83.
9 4. (2aAAotTes.
352,
u
369, 93. ^<Taiiov,c/. 35i, ii; Sgg,
a3.
369, a5. ^ov>.ii,e/. SCy, ii.
370, 1. ^oXaTt i^Xri).
370, 9. ?
370, 3. ^iwf.
370, 9. /SW (|S«vi7).
370, II. iSor^^eia.
370, 19. jSowias, c/". 369, 7; 3^6,
93. — ^oiviov, D. I, 608; IL.
P/. 9/19.
370, 91. /Sowo/.
371, 96. ^ovirais.
372, 1. ^ov^SaXfxoi», c/". 369, i4.
372, 4. |Sotiirp>7<r7is,D. I, 192.
372, 19. pA6ftos.
373, 1. jS/xos, c/". ra/m. xpi3.
373, 9. fvxav)), bucciiia, c/". 873, 10.
— jSuxav/ff?»;^, buccinalor.
373, 9.
(SixAos, baculus.
373, 10. ^wivij, buccina, c/. 878, 9.
373, 90. jSop^as, c/ 878, 94; djS,
17.
— iitap)nias, c/. 9
4
7, 7;
968, 19.
373, 94. jSop^as, c/. 373, 20; 375,
17-
374, 4. aTtopia.
374, 5. awopos.
374, 9 3. ^oiSapia (^oiSapiov), PS.
374,94. ?
375, 4. ^epeWxiov, c/. 369, 5.
375, 5. ?
375, 9. ^vpasvs, e/ Talin. '»0113.
375, i3-i5. Q-vpaivtj. — xwvopipio»',
c/. D. I,284,4;IL. P/61.
375, 17. jSop^as, c/. 873, 90 et 94.
375, 29. XaSipivdos.
376, 18. ^ddpiov, c/ 376, 95 ;G. XIV,
774.
376, 93. jSowias, ^ovviaSos, c/ 369,
7; 370, 19.
376, 25. ^6Spos.
376 , ull. ^ddpos
,
granarium subterra-
neum,
tf.
876, 95.
379, i5. probus.
380, i4. ^aros, c/.
349, i3 et 17.
380, 1 5. |SaTou?)OAXov?PS.
381, 3. ^axldXoyosl
381, ult. ^arpay^iov, c/ 35o,
7.
382,5. ^(iUos.IL. iV.,c/353, i5.
382,7. |3<eAos.
382, i3. ^iSXiodrixas (^iehoOiiKv), c/
354, i4en6; 383, 19; 896,9.
APPENDIX AD LITTERAM
382,93. ^oiovs, c/. Ps. Lvii, 5,
IL. N.
382, 95. Veneli el Albati, ^. 4o3, 99;
4i3, 90.
383, 3. jSvx""'. D. I, 469.
383, 10. /SAea, e/ 36i, 10.
383, 19. ^iSXioerjxv, c/ 354, i4 et
16; 389, i3; 396, 9.
383, i5. |S4Aavoi Ipvdsl PS., c/
397,
91.
384, 3-4. jSAaiTi^vfiOs, ^'kaa^prjp.ia.
384, 5. |Svfta.
384, 91. xe^aX/Ses.
387, 90. Bi^w/a.
388, 6. ap;^arov, c/
994, 7.
388, 19. ^ovA»^, c/ 367, 11.
388, 9 5. yMp.viaiov, c/. 465, 93; 466,
i4; 5oo, 1.
389, 5. Siaxdrioj», c/. ii4, 16; 570, 8.
391, 16. hvdipayv.
393, 11. ^rfx^iov, c/ 383, 3.
394, 29. jSaAaverov, c/".
399
, 18.
394, ult. ^oX€6s, c/369, i5.
395, 5. (SAe^ap65vff7ov.
395, 10. ^A^TTeiv.
395, 19. fXi(^apov.
395, 95.
x*f^*'5p««-
395, ult. |SaAavff7iov, c/ 35 1, 5.
396, 9. ^iSXioer)xvv,c/. 354, i4 e( 16;
382, i3; 383, 19.
396, 10. ^aAavevTix6s ?
397, 16. (SAvror, D. I, 960; IL. P/
189; c/ 398, 12.
397, 91. jSiiAavoi8pv6s?c/:383, i5.
397, 93. BeA/ap.
398, 11. (iv) Xsnovpyia, PS.
398, 19. fXvTov, c/
897,
16.
398, 17. (SeA6(T7a(Tis.
398, ult. eXsirisU/ IL.
Pf.
i49.
399, 18. faXavstov, c/ 894, 99.
399, 33. fiXaafiov, c/ 35 1, 11; 869,
93.
399, ult. &-XiaTcs(os (S-Aaffiri) , IL. P/
396, c/. i83, 9 1.
400 , 3. -waAaiV^pa. —(T^aSiov, «/'.919,
93; 926, 95.
402, 11. (in) lectica? PS.
403, 9. Iwvios.
403, 10. Ta rXa(pvpi,c/. 4^4, 18.
403, 99. Veneti et Albali, e/ 889, 95;
4i3, 90.
408, 3. i^wfiiov, c/ 984, 18; 988, 93.
408, 10. (SatriAe/a, e/ 4o8, 11.
408,
408,
408,
408,
408,
409,
409,
409,
409,
409,
409,
411,
413,
418,
419,
421,
421,
421,
422,
422,
422,
422,
422,
422,
422,
423,
423,
425,
425,
425,
426,
426,
426,
426,
427,
427,
427,
427,
427,
427,
11, ^aaiXeias, c/ 4o8, 10;

(SoffiAevs, e/. 352 , 6.
17. ^iaavos.
90. ^aaiktx6s.
91. ^a<TiAix6v, c/ G. XIII, 1 84.
93. ^aaiXtxrf.
5. aovatvov
(
fzvpov
)
, D. 1 , 63
;
c/ in/.
*^t r,nrv ivi
7.
eEfip<oviax6v (3^ui'afxa), D. I,
439.
i5. AiiSavov, D. I, i9o; G. XII,
98 tl 495.
99. Bawav, c/ 386, 19.
9 4. (Sturis.
ult. ISiawe, c/ 181, 3; 6o4, 6.
4. ftvpo§aAavos, ^. 35i, 1.
20. B^veToi xai l\paatvoi, c/. 389
.
95; 4o3, 99.
9 4. (Sair7i<Tfia.
1 . iirpo(Tx6irj;(Tis , PS.
17. fpi^as fitxp6s, G. XII, a69;
;ion probandt sunt PS. et F. N. iH:
e/ kix,h.
21. ?
29. (Spvov, D. I,36;IL.iy. 385:
c/ 425, 19.
8. Aafiir7>7p? =Lucifer.
i5. ^paxai.
16. fpsrawixrjl c/ hab, 18.
18. ^pa^v.
19. ^paxlcv.
90. ^pvuvial c/ 499, 96.
96-98. ^pvamia. —aSporovov, e/
90, 91; 497, 1; 479, 4.
8. fi6;^Aos.
10. Bapa§€as.
18. (SpeTawixv, D. I, 5o5.
19.
(Spvov, e/ 491, 99; 495, ult,
ult. §pvov, e/ 491, 99; 495, 19.
8. (Spvov, D. I, 36, c/ 497, i5.
19. ivdpaxss.
99. (Sp6f«os, D. I, 690; IL. P/
173.
q4. ^poy/ia, c/. 439, i5.
1. (Spvwv/a, c/ 49 9, «ft.; 479, 4.
5. ^pvov (&aAa<T<Tiov)? c/. 497,
18.
11. (Sapaflpov, D. 1, io4, Laff.
Symmicta, 89.
12. (SipvTov, D. !, io4. Lag.
Symmicta, 89.
i5. (Spvov, c/ 496, 8.
18. (Spiov S-aAa<T(Tiov, D. I, 5^1.
APPENDIX AD LITTERAS ET
-^
25
427,
26
/i87,
/i87,
/i87,
/188,
'188,
/188,
/188,
^89,
m,
489,
/i89,
./i90,
/|90,
490,
/i91,
/i91,
491,
492.
493,
493,
493,
493,
493,
493,
493,
493,
493,
493,
493,
494,
494,
494,
494,
494,
494,
495,
496,
496,
496,
497,
498,
498,
APPENDIX AD LITTERAS
^
ET
-^
l4. yivtbtfxti.
i5. yivtaOe.
16. yijeivTepi, G. XII, 363;«/:
498, J.
i5. yfi att(iii, cf. 39,
i3; 5o8,
i-2.
18. ylveadail
93. ?
cf. 507, lO.
ult. y\v^l
I. yrf BvtyTTis, D. I, 8a4.
3. yi} KtfiuXla, ]). 1, 894.
i3. yrjpte.
i5. yijpae 6<pswe.
II. yaXipwv,
cf
443, l3.
i3. yl^x"»'^
D- l-
377; "-
^f-
Sqq;
cf. 497,
22.
i5. yXa.wwv, D. I, 44 1; \L. Pf
9o5; c/. 494, 7.
4. yAatixeof/a , G. XIX, 438.
10. yXoiwbe [yXvj^).
96. xpa€SoLTOi'{ F. fl^. grabatuhs;
Arnold xaAv7r7pa.
37. ^Aeuxivor, D. I, 72.
9. yXmlael vel x6AXi$?
rf
li^d,
7
eM5, Talm. NpDl'?^ ppClbj c«
NpmVp.
4. yAux/as? c/". yocai. /Jiwc.
7. yAux/as? c/! Kocflfi. sequens.
9.
yAtix/as? £/1 464, i4 cl ^u<B
/iac iH appendice de hoc loco diximus.
19. yXoToe, G. XI, 858.
i4. yXaiaaa.
i5. yAtix/aj? c/". 4^3, 4.
17.
xkvalijp,
cf. 494, l3.
19. yr&)CT7ix(5> , c/l 5o3, 29.
9 0. yXwaadKOfxov.
99. yAtixucT^S»; naioi»/a,
cf 99,
10-19; 472, 20.
4. yAoxOpp.la, D. I, 4.-]6;IL.^.
378; cf 494, 16.
7. yAauxiOJ',
cf 4^0, l5.
i3. xXvalrjp,
cf 4^3, 17.
l4. yAaOxos?
cf G. VI,
797.
16. yXwiippila.,
cf. 4^4, 4.
18. (ra) rAa^upa, c/". 4o3, 10.
10. raAar/a» {prfrivr])'!
cf
D. I,
6. yAwxti,
cf 496, 18.
18. ^AoxuTepos.
90. yA«TT76r.
2 9. yAvp^wi», c/! 490, i3.
1. yrjs ivrepa,
cf 487, 16.
3. yaXr}v6s,ef. 443, 12.
498,
498,
499,
499,
500,
500,
501,
502,
502,
502,
502,
503,
503,
503,
503,
503,
503,
503,
503,
504,
504,
504,
504,
504,
504,
504,
505,
507,
507,
507,
507,
508,
508,
508,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
515,
517,
517,
517,
28. xaAAiis,
cf 443, 10; 45G,
a6.
9 4. reAa<T/a.
9.
{jalearii,
cf 480, ao.
ull. yay.oe.
1. yxipivaaiov,
cf 465, 93; 466,
i4.
9. yva)fj.iK6v,
ef 465, 19; 5o3,
>7-
1 . Ka\iriXoe.
8. xirra^api? c/". 5o9, 24.
10. yvai^aAiov,
cf 489, 7.
91. Tpl<77aT)7S.
94. xivvaSapil
cf. 5oa, 8.
1. ydyyXiov,
cf
44 1, 6.
4. yvufia,
cf 5o3, 17.
10. yvuiJLUv,
cf. 468, 10.
1 6. yvtoais.
17. yvcoixa,
cf. 5o3, 4.
20. yv(i.vaaTixr].
29. yvi>}aTtx6s,
cf 498, 19.
25. yvdiaTccaav.
1. jriUTe.
2. yvctialoe.
3. yvdinr].
5. yvaip.a, c/". 5o3, 4 c< 17.
6. ^eOo-is,
cf 485, 19.
i3. yevTiavr],
cf. 45^, 10.
18. ysvr]Tuv.
19. Tsvvrjaap.
11. xXvalrjpl
cf 4^3, 17; 4^4;
i3.
1 4. (Ta) ysviaia.
1 5. ^va^eus.
16. 1
cf 488, 93; xoAoxwi;(?lSes,
D. I, 669, IL.
Pf
332.
9.
yaalrjp,
cf
khh , i4.
i5. yaaTpip.apyia.
22. yr) aaixia;
— yrje oaTrjp,
cf
29, i3; 488, i5.
3. jpafjfiaTixj^, cf
5i2, 8.
4. ypa(^r].
5. ypaiifjLa, cf 5i8, 96.
8. ypafxftaTixj^i-c/! 5i9, 3.
1 3. T^pafipiaTeus.
i4. ypa^rJTuraav.
99. xa&loip,
cf.
i64, 8; 444, i6,
6. ypa^eiSiov? PS., cf 26, 6;
5 1 a , 4
, infra v^^^ain , et Dozy,
suppl. sub /jjiLijil
.
8. ypa(^eTa [ypa^etov),
cf
vocab.
sequens.
1 1 . ypa^eroi',
cf
vocab. prwced.
517, 9 1. yripoxo(ieTov,cf. 67. 4.
517, 99. xp<ixoi< (xpiixos).
518, 5. iyptoe ((Tixvs),
cf 33, 7.
518, 6. ^AaT»7piov tTspov,
cf 171, 26.
518, 8. Aapv^yos (Xapvy^), IL. N.
518, 10. rprjydptos.
518, 17. jipos,
cf 445. 4; IL.ZDMG.
i883, 470.
518, 18. ypa^eTov'i
cf 017, 11.
518, 96. ypaixfia, cf 5i2. 5.
520, 3. repfisiiixjj.
521 , 3. ^pa^eiSiov?
cf 517, 0.
521, h/(. [ev](p6pgiov? IL. N.
•A
525,
APPENDIX AD LITTERAM tx 27
528
528
528
528
528
533
534
53/1
534
53/1
535
535
535
535
535
535
535
535
536
536
536
536
536
536
536
536
536
536
538
538
538
538
538
538
539
540
5/(1
541
541
541
542
542
542
542
542
542
542
5'i2
10. haxrvXos.
1 1
.
Decius.
13. lixpvos (Sixpu).
i3. SaOxos, c/. 546, ull.
16. ixpavels,?. N.
a5. psOfia.
3. iTtms(pwu)s [}(_i7a)v),
cf. 79,6,
etc.
•21. SsSopvffSai ? cf. 548, 5.
2 2 . SsOts.
93. Ssilei.
11. SoiS, (lux^c/". 54o,94;54i,6.
12. oCS^Tspa,
cf.
5a, 3.
i4. xaSfisia.
9 0. SsiAiaiya).
32. Selia, f/. 54i, 5; 069, i3;
57/i, 91.
33. Dalmalia?PS.
26. hirjats.
36. liSsilis.
I. Ssaird^si.
•2. SsiTfiOS.
3. SeffiroTsia.
4. SeixT)7s,
cf. 569, 8.
6. hsxa)fpphct.
I I. Sspfxa, cf. 096, i5.
19. S^ppis.
13. S^pfiaTa.
18. Siio,
cf. 569 , 4.
99. ?
12. So^fiaTixo/.
i4. Siyfxa.
i5. So^fiaTixv.
17.
h6y;xaTa.
26. Sa)Ssxa&eov.
98. ()pdvn)s,
cf. ()4, 3; 549, **•
.7. ?
94. SoOj, (lux
, ^. 535, 11,
54i,6.
I. 8(>$a, c/'. 074, i5.
5. Se5/a,
cf. 535, 92; 569, i3;
574, 91.
6. 806$. (lux,
cf. 535, 11; 54o,
9 4.
7.
xe^aAaiov.
5. siSa)AoAaTp/a.
9.
SoOAos; — hdXos.
10. SoAi(iTaTos?
I I. 8(iAios,
cf.
549, 18.
i4. SoAi;^oi'.
18. IdXtos,
(f.
542 , 1 1.
9 4. 8oAi;^o/,
cf. 549, i4.
ult. UX<^tv.
543, 3. 8ouAeu(TaTe.
543, 5. fpvov, cf. 431, 22; 495, 19
et
ult.
543, 8. S(5fxos.
543, 13. Soxifiaa/a?
543, i3. Dumachus.
543, i5. htiibatov.
543, 16. 8ofie(T7(X(5v, c/". 543, 19.
543, 19. 8ofie(j7(X(3s, c/l 543, 16; 553,
19;
58a , 1 6.
543, 91. dpLotoia-ios,
cf. 67, 1; i85, 9.
543, 9 4. Sj7ftoxpaTixoi'.
543, ult. hdp-a.
544, 1. 8«5fia.
544, 2. Domninus. — Domnina.
544, i3-i5. SiKTSVTep/a. — ;^oAepa.
544, 16. 8()s.

haiaci}.
545, 9. xoAoi^aiWa , D. I, 95.
545, 16. atkiptov.
546, 10. isapaypaipYi.
546, 11. S('ippos.
546, 10. Ti;-;r(U(Tis ? PS.
546, 16. (XTro<p6eyfiaTa, PS.
546, 9 5. 8ox(fid|a)i»?
546, ult. SaOxos,
cf. 5^8, i3. — ff7a-
(pvXtvos,
ef. 933, 1; 547, 93.
547, 3. Soxifiioi'.
547, 4. (luclores?
547, 5. S/xeAAa,
cf. 570, utl.
547, 6. SaOxos,
cf. 5^8, i3; 546, ult.
547, 1.
547, 7.
8&)ped,
cf. 549, 3.
547, 16. 8(ipaTa (Sopu).
547, 17. Siupaxivd, IL.
Pf. 1^7; cf.
548, 21.
547, 23. SaOxo(,c/i 538, i3; 546, «/(.;
547, 1;
— ala^vXtvos,
cf. 223,
1; 546, ult.
548, 1. SpOs, Spios.
548, 4. SjiipvftaTa,
cf. 548, 6.
548, 5. Iwpstadat']
cf. 534, 31.
548, 6. lebprnjia,
cf 548, 4.
548, 11. Sopixixov,
cf. 56, 26; 548,
12.
548, 13. Soptixviov, c/". 548, 11.
548, 31. Swpaxivd,
cf. 547, 17.
548, 22. 8pax<5rTS(Ov; — dpov,
cf. 9,
3; i32, 19; 590, 17.
549, 3. 3«ped,
cf. 547. 7.
549, 10. Sfupsdv.
549,11. OpdvTns,
cf. 94, 3; 538,
98.
549, i5. SsDpor.
549, 25. Swpaxd^d ; — •aspaixdv, in
glossa forsan leff. ^'y^; cf. 5^7,
17; 548, 21.
552, 8. prjTup.
552, 9. Tdfscov vel Td|e<ws, F. N., 17.
552, 11. 8(a§j^T?7s,
cf. 5^5, 19; 552,
*i8; 558, 10.
552, i5. Sidypafifta.
552, 17. ?
552, 18. ha€rjrr}s, c/. 559, 11; 558,
10.
552, 19. A(aTe(T(Tdpa)»».
552, 23. hiarr)Tijs,
552, 25. 8(dTa$(f.
553, 1. ?
553, 3. htarrjprjasts.
553, 5. S(dfisTpo> , in glossa fovsau
Joj^S
pro c-JaJiJI, c/. 553, 16;
559,5.
^
553, 6. S(d;^t)Aov; — ;^uAos.
553, 7.
htaXsiTvav.
553, 10. SiafiapTwp/a,
cf.
565, 94;
566, 1 1.
553, 11. 8(df*eTpos, /e^e jng^/oisetJaJiJI
pro (jiiiJ! et quod seriuitur posterius
addilum est,
cf. bod, 16.
553, i3. S(dfieTpov.
553, i5. 8(d pidpav, IL. Pf. 3^6, cf.
565, i4.
553, 16. S(dfieTpos , cf. 565, 21-22;
565, 26.
553, 19. 8ofxsa7(X(5s, c/! 543, 16 c/
19.
553, 31. S(a^opd.
553, 23. S(d^pi7fia.
553, 24. S(dxp((Tis.
553,95. Si;;/ax()s, G. VIII, 3^4; cf
557, 1.
553, ult. htdptaixos.
554, 1. htaSrjrr)s,
cf. 5^5, 12.
554, 2. 8id xpbxwv.
554, 4-7. S(d xoiliwv, G. XIII, 37 seq.
— apyiarpos,
cf. 5^1, 22.
554, 8. haxitatot.
554, 9. S(oup»7T(x»f , in glossa leg.
T^^-S r^^r-t pro w^Vvjt.S.a m.
554, 11. htiSeats.
554, 90. 8(a€>^T»7s,
cf.
525, 19; 558,
16;
— htl/axds,
cf. 553, 95.
555, 4. hiaSalvstv.
555, 5. S(a§J7fiaTa.
555, 6. 8(deoAos, c/. 558, i; 558, 18.
555, 7. Itavdrjfta.
555, 8. 8(a7^ofia(.
28
555, 9-
i<a9>)x)7,
cf. S^S, \k.
555, 10. Siarp^tic.
555, 11. iiixxei>^«.
555, Ja. hax&irTuv.
555, i3. SieAoy/ioin-o.
555, i4. SiaXoy»), c/". F. flf.,
i7i
555, iC. SnfjiapTiipofia/flroi, F. /V. ,i8,
co/ii/o Ps. XLIX
, 7 ;
glossa inepla.
555, t8. 8ia|!xefo&9i.
555, 19. Siafiever.
555, 3 0. SiajxspicTov.
555, 21. hitt[Ltcpr)aov,
555, 33. janiia.
555, 36. Sia 'craiT^s.
555, a5. Siaiiopev6fjiet>a.
556, 1. SiaveiovTes.
55G, 3. Siapp>;|a(xevOf.
556, h. SiaffxeSdJei, F. Af., 18.
556, 5. hiauTxdpiriaov.
556, 6. SiaTTp^^ei;.
556, 8. Si(>Ti.
556, 9.
Sia TovTo.
556, 10. Sia;^pti<TOS.
556, 1 1. iarpsla.
556, 13. htaxovla,
cf. 571, 17.
556, i4. Si«tAX)7Aos,F. /V., 17.
556, 16. Si;^oto(165j>.
556, 17. SiaXoyix>^.
556, 18. SiSaffxaXo/,
cf. 558, ao et
36.
556, 30. Sid Suo.
556, 3 3. Siayrwff^ix»^.
556, ai. hnyayev.
556, 36. Ittjyiaopiai.
556, ult. hiayveoalixrj.
557, 1. Si.^axos; D. I, 355; IL. ^.
267.
557, 6. Sii ^apfxaxwr.
557, 8. lia^l/aXiia.
558, 1. SidCoXos.
558, 3. ii6€o}.ov,
ef.
hq, i3.
558, 10. Sia6»^T)7s, c/". 553, 11 et 18.
558, 16. Sia€>7T»?s,
cf,
595, la; 55i,
30.
558, 18. SiagoAos,
cf 555, 6; 558, 1.
558, 19-22. SiSaffxaXos,
cf. 568, i4;
— SiSoiTxaAoi,
cf. 558, 36;

AiSatTxaX/a,
cf. Didascalia Apost.
,
ed. Lag. syriace.
558, 33. SiSaSov.
558, a4. S/Sufxos,
cf. 55^, 1.
558, 25. SiSa^ei.
558, 36. SiSifeyxaXoi,
cf. 558, so.
APPENDIX AD LITTERAM n
559
APPENDIX AD LITTERAM n 29
568
30
APPENDIX AD LITTERAM <n
APPENDIX AD LITTERAM m 31
617,
32
APPENDIX AD LITTERAM m
629
629
629
629
629
629
629
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
631
631
631
631
631
631
631
631
631
631
631
631
631
631
632
632
632
632
632
632
632
632
632
90. ^SiXoU.
31. i^evavcias.
93. iSeiropeOeTO.
•ili. i^epevydixeva.
96. i^eriU'-
97. iSirn^ae.
ull. e^eyiidri.
\. iZereivix^riv
^ i^ertvaxOriv
,
PS., 108, i;F. AT, 99,
3. ihjyei>pas, cf. 699, 4.
4. i^rjpavdr}.
5. i^rjyipBr).
6. i^r}pid;jLr!aav.
7.
i^elpitvffsv.
8. sS/Aofffxa.
10. ^&s,
cf. 699, 1.
12. ^Si^^vioffifX);!'.
i4. i^o}.odpeiati.
16. i^ci}.
17.
i^oiioXoyrjaeTai.
1
9. i^ovhivtijaK.
90. iSovhevdidrj vel i^ovhevci)deis.
91. i^ovcria.
2 9. i^aaov.
93. ? C/: IL.
Pf
59.
94. ^X4t)7, c/". i65, 90; 171,
19.
1. iXaSev.
2. iXidsTo.
3. ^AaAi^cei'.
4. ^aTr) (iAaTOs), PS.
5. ^XaT^oi^jfo^ovTai.
7.
lAa^os, c/! 169, 18.
8. ^AaTiVj;, D. I, 535.
19. eAa^oS6(Txov, D. I, 4i6-4i7;
cf. 63 1, 23.
17. ^AaTivoi» [fiiipov) , D. I, 58.
19. iXala,
ef.
i65, 11; 635, a4.
9 0. IXaioi'.
a3. eAa^o§(i(Txov,
cf.
63 1, 19.
97. a^as,G.XIX, 498.
tdt. iXeyp.ds.
1. iXiy^eis.
9. iXernxoaivrf,^. 197, 7.
3. iXirjaov.
cf. 172, 19.
4. ^Xeos.
5. iXeiOepos ,
cf. 198, 16.
6. ^Ae^aiTivos.
8. iXiviov aiywsliov,
ef.\).\, 43;
inf 633, i4; 634, 1.
10. iXaib(ie\i, D. I, 47.
i3. iXeXia^^axov. D. I, 38 1; ef.
179, 91; 633, i5; 634, i4.
632, 16. iXilvr},cfi'j6, 10; 633, 17.
632, 90. ipvdpoellrjs (p^/Tiui/), G. XIV,
7»9-
632, 93. a«f*os, D. I, 94i; IL.
Pf
101.
632, 28. /Tnrox^vTaupos ,
ef. 619, 7.
632, ult. 4X($, c/". 178, i4; 633, 90.
633, 9. iXl^pvaov inapivrivov , conf
634, 11.
633, 11. ilXidiroXis ,
cf 171, 17; etc.
633, i4. iXiviov,
cf 639, 8; 634, 1.
633, i5. iXeXia(^aHov,
cf 639, i3;
634, i4.
633, 17. fiAiH<wriis?
G33, 90. iSAil,
cf 639, ult.
633, 92. SAeiov,
cf 177,
19.
633, 94. iXxu.
633, ult. iXi^, eXlnr),
cf. 3^6 , ult.;
636,9 «t i5;S.Fr(enkel, Die aratn.
Fremdw. 56.
634, 1. iXiviov, cf. 639, 8; 633, i4.
634, 3. ifkexTpov,
cf
i83, 3; etc.
634, 8. eAiTravas.
634, 9. iXifilei.
634, 10. iXvitriBri {fem.).
634, 11. iXlxpvaov, cf. 633, 9.
634, i4. ^AeA iff^axoi',
cf 639, i3;
633, i5.
634, 17. iX^ivr),
cf. 639, 16;

zrep-
Itxiov,
cflh.Pf l49.
635, 1. eX^ivr),
cf
D. I, 589; supra
682, 16.
635, 4. IxXeii/^is,
cf 29, i5; 655, 5.
635, 6. iAAeSopos,
cf.
i65, 93; C35,
91.
635, 8. flAiiiTroAis,
cf 633, 11; forsan
cwn t.XXrjaTTOvros confusum.
635,21-99. ^XAiSopos Aeuxtis;

eXA^Sopos (liXas.
635, 94. iXaia,
cf
i65, ii;63i, 19.
635, 95-26. iXXrjviHi; — eAA>;vi<Tft6s.
635, ult. EAXds,
cf 827, 2».
636, 1. eAir/traTe.
636, 2. iXTtis,cf 178, 19.
636, 7.
iaitis,
cf
Physiol , ed. Tychsen,
cap. 3o; ed. Land, cap. ^3.
636, 9. i!AiS, iXixv, conf. 633, ult.;
636, i5.
636, 19. iAxvirai.
636, i5. ^Ail, iXlxr), conf 633, ult.;
636, 9.
636, 9 0. IfAiS, eXixri, cf.
vocab. prcece-
dens.
636, 93. iXxvafia, D. I, 764.
636, 95. iXOiTf.).
636, 96. i(i.ixpvva.
636, ull. atiia, -aros ,
cf
iSa, 10;
i35, i4.
637, I. ri ^ovXrf,
cf .367, 11; 369,
95.
637, 9. ifieX^»7<Tai'.
637, 5. alfioppoiies ,
ef 616, 7.
C37,
7. aifiaTiTvs {Xidos), D. I, 810.
638, 1. ifjiiavav, VS.
638, 9. ifxiyrjaav.
638, 3. iixiarjaas.
638, 5. dpLripa.
638 ,11. rffitavv, cf 1 33 , 9 1
.
638, i3. ^fiirpiTaros ,
ef. i33, i5.
638, 91. ^(xixpavla,
cf i33, 11.
C39, 1. i;xTroris,cf. 190, 18.
C39, 3. iixTtepixoi ,
ef. 190, 20.
C39, 5. iixTtatyixa.
C39, 6. VTraiTria,
cf
Si, i4; G4o, 1.
639, 8. iix<pvavixa, cf. 690. 11; 696,
6; G39, 96.
639, 10. i(XTterpov, D. I, 679
;
cf.
64o,
4; 645, i3.
639, 19. ipLTtXrjadrjarf.
639, i4. ^f£Trtip/|eTai.
639, 16. ^ftiray^rai , F. N. 28.
639, 18. ^fiirefTefrai ? PS.
639, 19. ^ftirveuo-is, F. ^.93.
C39, 9 3. i(pivevl
639, 9 4. iix(^av'is.
C39, 95. ipt^pi^ei.
C39, 96. ifx^avixa, cf 689, 8.
640, 1. vTfdima,
cf. 639, 6.
640, 4. ^fiirsTpow, cf GSg, 10; 645.
i3.
640, 7. iixitepixrj ,
cf 190, ao.
640, 9. vixideos.
640, i4. IvSj^fia; — iTti}(o>pta, conf.
64o, 95.
640, 16. ivhxSv.
640, 18. erSiaSaXAovTes, Pjj. LXX, 19;
ef
F. N. 9 4.
640, 90. ivliieaXXdv ixe, Ps. XXXVII.
21; ef
V. N. 94.
640, 99. ivivixa.
640, 23. ereSpeOei.
C40, 9 4. srSvofiai.
640, 95. ivivna;
— eiri;^wpiii (wooi^-
fiaTa), cf.
64o, i4; G. XV, 499;
XVII, 1,11.
641, 3. jJv^xaTe.
APPENDIX AD LITTERAM m 33
641 , 4. ivapa.
u
APPENDIX AD LITTERAS o, \ ET w 35
663,
063,
663,
663,
m,
m,
664,
665,
665,
665,
665,
665,
666,
666,
666,
666,
666,
666,
666,
667,
667,
667,
667,
667,
667,
667,
668,
668,
668,
668,
669,
669,
670,
670,
l>. (hi,
cf.
h'], i5; 55, i8.
8. Valenlinus.
10. Valerianus.
i3. vela.
i. ilvov,
cf. 54, 6.
10. Valens Palajstinus.
i4. ova, IL.
Pf.
ig.
8. oivivdivov {sXoLiov), PS.,conf.
71, 19.
l4. oluVTSOS,
cf. 77,
20.
16. d^os, cf. 61, 7; l55, 4.
91. vela,
cf. 663 , i3.
25. Valens.
4. dvoi inrt) iiplas, D. I. l83.
8. 6vv)(^ss aiyeliv, D. I, i85;

l^fti^^e»] dvoov, D. I, i84.
1 3. otvos , cf 69 , 1 a ; 196, 21.
i4. 6vvi,
cf. 69, 17; 302, 4.
16. upripia,
rf 91, 17.
17.
dalpsov,
cf 76, 25.
ult. 6-^, dnds; —
pfip-a.
1. dTr6sxup>;va(x6», D. I, 43i; IL.
P/.36;c/.8i,7;447,23;545,9.
3. di:6s,
cf.
vocab. prcecedens.
4. dnoTiava^, D. I, 3^6; IL.
Pf.
191; cf 265, 2 4.
7.
ixopov,
cf 85, 19; 275, i3;
278, 9.
8. i>KipiOV,
cf 86, l4.
9-
?
11. 6ix/ft(VOv(ft6pOJ'), D. I, 62; c/".
86, i4; C67, 8.
i5. oupov,
cf 91, 9.
17. 6poSos,
cf 91, 11 et 12.
18. dpoSiyxV, c/".
90, 25; 93, 1;
95, 1; 292, 8.
24. psaipaiov, G. II, 56 1 et 563.
3. (isaavripiov, G. II, 5^5 6(785.
19. opiyavos,
cf 92, i3.
4. 6p6iov, Frwnkel, Die aram.
Fremdw. 22 3.
6. ipjisvov,
cf 296, i5.
12. dOdvva, l). I, 333.
671, 4-5. Kia et Ksla,
cf 676, 24;
.687, 6.
671, 12. ?&)>^, cf 677,
ult.
671, i4. ?)^T)7fxa.
673, 24. K&npos.
673, 25 et ult. ^apbs xditpos, G. XII,
3o8.
676, 1. ddrjpal
cf 592, 17; 63o, 20;
lege .^^«Sx pro .^^w.
676, 94. ?^a, e/671, 4; 687,
6.
677, 5. I^eiyos.
677, 23. dvrlloTos,
cf 216, 4.
677, 94. Zei;>; —«.aaalxspos,
cf 681,
6; 686, 22.
677, ult. ^ajj;, c/! 671, 19.
678, 17. (Ti) Kaiypsia.
678, 19. Kvyap.a,
cf 99,
12 et
19;
917, 25.
678, 21. ZeOyua.
678, 9 4. ?«i»Sia.
679, 1. ?a)8iov.
679, 3. ?<wSiax<5s, c/1 vocab. sequens.
679, 4. ?a)8(aK6s.
679, 11. Saftacrxj^ra , c/".
579,
20.
679, 12. K,oip.bs iydiiaiv, D. I, 182.
680, 4. ZeifcTnros, c/ Joh. EpL, i86,
19; «uj). 5^5, 18. — 'brjp.daiov.
680, 18. ^Myopiaxia, PS.
680, 2 3. «ip-v.
680, 27. ?«i)t'>7.
680, ult. dvvdiva, -as, c/l 2o3, 20.
681, 1. ?a)vas {Kdjvrj) ,
cf.
680, 27;
681, 3.
681, 3. ^wvas (?&)»)>;), c/; 680, 27;
681, 1.
681 , 6. Zsis,
cf 677, 24; 686, 22.
683, i3. ^wTiiaaa, D. I, 100.
683, ult. ;^e/p; — Ka-^iinri, PS.
684, 4. ?
684 ,11. ?^oOpa , PS. , egloss. Du Cange.
684, 17. Ztiipoialprjs.
684, 29. mos, D. I, 237; cf
688, 4.
684, 23. 8oe(vres,G. XVI,46i,4.
686,
APPENDIX AD LITTERAS
A,--^
VOCES GRiECAS INVESTIGATAS ET IN SUAM FORMAM REDACTAS COMPLECTKNS.
783, 4. er}€aisl
783,5.
[XeovTsiri]TaXov,\l.PJl.,doh.
783, 7.
tpayixavea, IL. PJl., ig.
783, 8. T^&)s,c/: 788,15.
783, 11. ravpos.
783, i5. Ti5os, D. I, 557; IL. PJl.,
23i.
783, 17. TeAXiwdJt»,
cf.
vocab. sequens;
lege in glossa y^Vnojm .
783, 18. TelXlvv, D. I, 170, cf. 789,
16.
784, 7.
Tpias? IL. iV.,
cf
83o,
7.
784, 9.
Tippa,
5^. 789, 95; Merx,
Z. 1). M. G.,i885, 999,11" 4.
784, 10. TaXT^ (TlftJ^v).
784, l3. TipaZis.
784, i5. tapt^^ps .
cf
Lagarde , Gesamm.
Abh., 48, 3; Mf«A.,II, 19.
784, 16. rapads.
784 ult. Tapads, cf 459, 93.
785, 1. Tauras, IL. N.
785,3. TipTapos,
cf. 790, 8; 8^4,
95.
787, 9. tabellarius.
787, 8. TaSevvsaiilnrjs, -ta.
787, 11. rs)(voXoyia,
cf
806, 95.
787, i4. Avfxv^a a^payis, D. I,
778;
c/. 934, 24; 966, i5 et 20;
975,
9; 1099, 1.
788, 6. rp<t)y\ol(irrjs ,
cf 788, 16.
788, 7. Tj^aro»',
cf 801, 91.
788. i5. Ti«s,c/.
783, 8.
788, 16. Tpa)yXo8uT>;s ,
cf 891, 6;
833, 9«(i8.
788,
APPENDIX AD LITTERAM
^
37
: i
798,
38
822, 9-
ripitvvos, e/.
798,
10.
822, 19. rp6(p7}, c/.Soa, a; Sai, 6.
822, 93, rdpvof, c/ 464, 9; 798,
aS.
822, 94. rpoTTtJids.
822, 9G. irepo... II. N.
822, ult. Tpd^piiiot, Act.,X\, h.
823, 1. rptSSoXov, c/ 894, 97.
823, 3. rpil
823, 5. larpdt, c/ ito, 90, etc.
823, 6. rpoTtaiov, c/
799,
10.
823,7. Vocab. erpiZ/onnatum.
823, 9-11. TpajyXoS^T);!
;
^natXKTxSt
,
c/ 788, iC;89i, 6; 893, 18.
823, 17. rputyXobvrtKrj [apiipvii),con/.
891, 8 et
9; 1089, 9.
823, 18-90. TpeoyAoSuTj^s; (3a(T(Xi(TX(5s,
c/:89 3,9.
823, «ft. Tpom^.
824 , 3. rpvyciiv.
824, 5. Tpccislc/Acl.Wl. 8.
824, 6. rp6(pr}, e/ 809, 9; 899, 19.
824, 8. Vocab. e rpiSolos /onnalum?
824, 11. Tp/;^a hiaaTards, c/ 897, 1.
824, i4. T^pTtj;.Aosp)7T&)p,ylc<. XXIV,
1.
824, 95. T(ipTapos,c/. 785,3;790,8.
824, 97. rptdSoXov, c/ 893, 1.
824 , itlt. Tpifx/(T(ov, c/ Josuah tlie Slyl.
,
ed. Wrighl, cap. lxxxiv.
825,7. Tribuni, c/ 8^5, 10.
825, 10. Tribunus, c/ 898, 7.
825, 1 4. Tp/eoAos,D. 1,517; IL.P/.,
356; c/ 895, 91.
825, 16. Tp/yAa.
825 , 1 8. rplyojvov.
825, 91. Tp(§oXos, c/ 895, i4.
825, 9 3. rptiaitspos.
825, 95. Tp(Taros; nsvpsrbs Tp^To^-os,
G. XIX, 4o9.
825, 96. ?
825, uh. rpaTcela, c/ 83 1, 11.
826, 1-4. Tp(xo,'xa.-^s, D. I, 618; IL
PJl., 979;
illavrov, c/
87, 4;
898, 16.
826, 6. S-ipp»7? c/
799,
96: 896,
95.
826, 7. rpKp^llov, D. I, 458; \L.V/l.,
94; c/. 896, 16; 898, 9.
826, i3. rplevos, fflossa omissa? Glossa
enim quce seguitur ad aliud vocab.
pertinet.
826, 16. Tp/(p«XAov,^.896,7;898,9.
826, 90. rplnovs, -o8«oii.
APPENDIX AD LITTERAS
^,
, ET vs^
826, 91. rpiyuvov trptov, c/. 109, 18;
194, 9«/ 18.
826, 99. rpiSoXos, c/ 895, i4 et 91.
826, 94. rpiaxdcFta.
826, 95. Q-ipfivl c/
799,
96; 896, 6.
826, 96. rpl)(a iiaalards, c/ 8^4, 11.
827, 4. rpt)(_iaais con/ 891, 94;
829, 1.
827, 7.
Tpatavds.
827, 8. Tp/iioX(s.
827, 9.
Tp^TrXoOv (^apfiajcov).
827, 1 1 . rpiaoiaios.
827, 19. Tp((7[xa/8£xa] a7r(i(T7oXo(.
827, l4. rptalirrjs, c/. 5o9, 91.
827, 16. Tp(ffx^X»;s, c/. AUxander the
Great, ed. Budge
,
gloss., 918;
PS. Tp^CTxaX^ov.
827, 17. ? Quwreres vocab. ri^pa vel
anoids; sed potest esse rpiitovs,
-dho}v cum inepla glossa , c/. 89 6,
90.
827, 18. oOSiTspa, owS^epos, c/ 59,
3; 535, 19.
827, 90. rrjyavov, rsriyavov, IL. PJl.,
373.
827, 99. rptroiaiosl c/. 897, 11.
827, 94. T^paTa, c/
790, 7.
827, 9 5. Tp((i^SaXfios.
827, 96. Tp/TIOUS, -oSoS, c/l 816, 2) .
827, uh. rpiap^iytalos, c/. 996, 90.
828, 5. Tpe(-s.
828, 9.
Tp/ipuXXov, c/". 826, 7
c< 16.
828, 16-91. Tp(;^opav£s, c/ 896, 1;
xa7nrap(s; xw(iff§aT0s; d<pt6axop-
Sor; S-aXX/as; tserpala; b\6^v-
rov; dx6virov; (TTirofiaves ; Tp(;^o-
ftav^s, D. I, 3i8.
828, 93. rptalirvs, c/ 894, i4.
828, 95. Tpo;^/(Txos AvSpoiwos^G. XIII,
834; c/ 891, 19.
828, 97. Tpa;^«i)fiaT(xdv (xoXXoupiov),
G. X, 1018.
829, 1. Tpaj^sDra (Tpa;^!wv =Tpa;^&)j»f-
T(s),
ef.
8i8, 8; 0«ow. , ed. La-
garde, 269, 17.
829, 9. Vocab.e rpoyiaxot/ormatum.
829, 7. rpixrjXos.
829, 8. Tapa^»^.
829, 10. Tpci&fia, IL. PJl., 955.
829, l4. rpifxiaiov, c/ 894, «/(.
829, 17. rip(xivdos, c/. 974, 93; 790,
3 e« 1 1
.
830, 5. ripa^is,c/ 784, i3.
830, 6. rapix,ivais'l PS.
830, 11. roirorrjprjrrjs , c/ bj, 4.
830, 19. rpaTtellrris.
831 , 11. rpineia.
831 , uh. rpixrarov
832, 9. ?
832, 1 1. rpixXtvov.
832, 10. ^erpipxrjs, leti-ai'(Jia , con/
801,6.
833, 8. /aTp(k, c/ 823, 5; 845, 8.
833, 10. [iivpa]ivtvov, IL. P/l., 5o.
834, 11. IStt, e/ 696, 9.
835, 1. ?
835, 11 et uh. tirit.
836, 6. ^Suo(Tftos, c/.hi. 97. etc.
838, 1. louSa/xa ?
839, 4. raOs; vaOxX^^pos, c/. 843, 9.
839, i3. injivvrjs.
8'll, 6. loOX(os.
841, 99. vvfi<?>ala, c/ IL. /'//.. 'iiH.
842, 7.
lov, c/ 118,3.
842, 16. ioialos.
843 , 1 . ev^ipfiaxos.
843, 9. lir7roxp£XT);s, c/! 1^3, G; 619,
16.
843,6. ^ov<^6akp.ov , con/ 369. i4:
372, 1.
843, 9. raOxX>7pos, c/ 889, 4.
844, 4. eoprraalixrj.
845, 8. iarp6s, c/". 833, 8.
845, 9. Iria, c/ 193, 99.
846, 26. rjp.iovos, c/ i39. 93.
847, 6. i»iift^(os; vvfi^);.
847, 19. Iavi»)7S xai Jaft€p)7S. •! lini.
lil, 8.
847, 91. l)7(ToCs; 1oO(t7os. r/". 8'i-i, 16.
847, 99. \r]aovs vixrj.
848, 19. laxooSirrjsproiaxaSpiitriarcha.
849, 1. /JTtap dveiov.
850, 9. eixwi' ToO 3-soO aopirov. con/
91 3, 16.
851, 1. dyxvXrj, c/ t45, 22, etc.
851, 91. rp^s, IL. PJl., 47.
851, 29. fpirov (fnOpov).
857, ult.
x"^'^' ^f-
^77i
'0-
858, 9.
7diX«ov, c/. 443, 99.
APPENDIX AD LITTERAM
^
39
858, 1 1. x<i^ii|(oi', G. XIV, 770.
858, i3-i6. ;^aASa>>)7; fiST&nrioi', D. 1,
437; IL.
Pfl.,
i63;c/: 894, i5.
858, 17.
;^aAxavSo»», D. I,
779;
conf.
869,7.
858, 18. ;^aAx6s xexaufi^wos, D. I,
769; cf. 898, 91.
859, 1. x^AxoO SvSos, D. 1,760; i63,
a'*;
899, 7.
859, Q. 7aXaxTiT)7s (Xi'6os), D. I,8i4;
«/.
866, 7.
859, 5. x^^tiriSi D- I' 780;
c/!
899,
5; yiikiirrcipiv, conf. 898,
-26;
899,
2.
859, 7.
;jiiXxav6oi',
cf. 858, 17.
859, i5. ;^aftai'Spiis, D. I, 44^; IL.
Pfl., 78; c/". 3^5, 26; 900, i3.
859, 17. ;^af«anr/Tus, c/". a 17, 19; 096,
96; 904, 16.
859, 19. xpfiaicrvxyj; lir^irAos, D. I,
66o;IL. ij«., 390.
859, a3. )(_xiiaila<pvr) , D. I, 626; IL.
859, 26.
x^M-
859, 97. ;^af/ai/.£&)vXeux(is, D. I, 359;
IL.
Pfl.,
198; c/. 596, 24.
860, 2-3. ;^aftaiXiii)v ftiXas, D. I, 353.
860, 5. ^^afiaiXeeoi;,
cf.
9o4, 6.
860, 6. ;^afxaiSpuiT)7s o?vos, D. I, 796.
860, 8. ^^aftaixio-CTOs , D. I, 610; IL.
Pfl.,
200.
860, 11. ;^afiaiXsux)7 , IL.
Pfl.
, 193.
863, 9. aSafias,
cf. 34, 10, etc.
863, 6. fiayri^Tis; )7paxXeia, G. XII,
9o4; cf. 970, 96; 1006, l5.
863, i4. yayaT)7s {Xidos), D. I, 819;
G. XII, 903;«/".
970,
99.
863, 2 4. ndvrov [XWo; a-nb toO •sroTa-
fiow mvTou, I). I, 81 3; G. XII,
204).
863, uh. aXi(T7os (X/eos)?
864, 1. apa€ix6s (X^&os), D. I, 8i4,
«/'•
970 '
«''•
864, 3. KaTTTraSox/a [Xidoi i^piylos ..
.
•yevraTai iv Kairitahoxia, D. I,
807; ef. 864, 18;
970,
ii).
864, 5. 760)3)75 (XWos), D. 1, 821; cf
979,
8.
864, 6. liiTiTsajs (iaaitis Xi6os), D. I,
808; G. XII, 907; cf. 1^7, 92;
971, 23.
864, 11. <}<T7paxiT»7s(X(^o«),D.I,8i9;
G. XII, ao6;
cf. 979,
4.
864, i4. dyvparos (XWos) , G. XII,
901.
864, 16. avpixris [Xldos) , D. I, 809;
G. XII, 199; cf 970,
3-6 et i5.
864, 18. (^pvyios (X/(9cs), D. I, 807;
G. XII, 201; cf. 864, 3; 970,
1 1.
865, 5. aifiaTiT)7s [Xieos), D. I, 810;
G. XII, i95;c/.
970,
8 et 18.
865, 7. yaXaxT/T)7s(X/Sos), D. I, 81 4;
G. XII, 196; cf. 971,
1.
865, 10. fteXiT/T77s(XWos),D. 1, 81
4;
G. XII, 196; cf. 971, 3; 1079,
16.
865, i4. <Txio-7ds (Xi(?os), D. I, 819,
cf 970,
90.
865, 16. a<T<Tios [Xidos), D. I, 808;
G. XII, 202;
cf 970
, i3.
865, 19.
x''?'^-
865, 93. p^apa, c/! 916, 3.
865, 9 4. xa/piov?
86G, 1. ^atryatiov; S/^ioi»; ^ay^atptii-
viov, D. I, 691; IL.
Pfl.,
279-
973.
866, 16. Proemium.
867, 8. aiyiXtc-^,
cf 98, 11, etc.
869, 1-9. yppla-^ids; eiXsos,
cf. 167,
95.
869, 3. x£'A)7.
869, 4. xsifJiiiifJfJous, c/. 888, 8.
869, 5, ;^ifxaip/s, -/Sos.
869, 8. )(sXih6viov,
cf 35o, 19; 878,
3; 887, 91; 8g5, 19 ; 1100, 19.
869, 12. xs^/Sorss, c/. 888, 1.
869, 19. x^ip, cf 891, 4.
869, 20. jfstpoTsili} ,
cf. 907, 19.
870, i5. aK<i(pos.
870, 21. o^rjixavda,
cf.
60. 26; 182,
12.
871 , 6. yoyyrjXis,
cf 468, 7.
872, 6. ;^opSai^<is; siXsbs;
cf. 167, 96;
8G9, 1-2.
872, 9. ;iofis, cf. 879, 19.
873, C. ^drpvs,
cf 366, 10.
875, ult. xoiXaSes, PS.
876, 3. x^^^^^ptov, 'L. /'/, 2 33; conf
899,8.
876, 5. ;^oX^pa,
cf 877,
3.
876, 7.
^''A^Ss, c/
877. 8; 887, 3.
876, 8.
x"^»?' ?/• 877,
i4.
877, 3.
xo^^^P'^, cf 876,5.
877, 8. x-^X^is.c/ 887,3.
877, 10. ^''X^is, c/. 867 u//.
877, i4. xo^^v^cf 876, 8.
877, 16. x^^fio/.
878, 3. xs^iSdriov, c/ 869, 8; 887,
91; 896, 22; 1100, 19.
878, 5.
x'^^-' cf 878, 26.
878, 18. ;^ofvi$, -xos,
cf. 879, 9.
878, 19. xorSpi'XX)7, D. I, 976; IL.
P/l!.,963.
878, 27. ^(dvtpos, D. I, 289.
879, 6. ^^jowos.
879, 7.
xirapa, IL.
Pfl.
, 2^4; conf.
891,3.
879, 9. ;^orviS, -xos, c/. 878, 18.
879, 19. ;^oOs a xosvs,
cf 872, 9,
et
ax^o^ycf.^ob, 19.
881 , 4. anvpixvtov.
881, 17. ^^(upeTr/iTXO^nros , c/'. 887, 1.
882, 10. ;^<ipTOs.
882, 11. 'ssaihioov [sraOos), G. XVII b,
34i.
882, i3. x^p^s.
882, i5. Cliors = ;^(5pTos
?
882, 16. xpbxos, D. I, 39; IL.
Pfl.,
91 5.
883, 3. isvpiTrjs, D. I, 809.
883, 4. tsijpvos.
885, «/f. Xpia-7oO •yevia ,
cf. 918, 22.
886, 20. Ifonnn x^^^ov (xoXXOpiov) «<
;^/a,
cf.
G. XII, G8-69, e/ cocab.
sequens.
868,92.
x'<»,G. XII,68;x^a7)7,D. 1,
823; G. XII, 181.
887, 1. ;^iwpeTTi'(7xoiros,
cf. 881, 17.
887, 3. xf^fis, c/
877,
8.
887, 6.
x"^''-
887, 7. ?
887, i3. ;^eXaiV77.
887, 17. x'^l^px°^-
887, 21. ;^eXiS(iviov, c/'. 869, 8; 892,
12.
888, 1. ;^£XiSov£s, c/ 8G9, 12.
888, 8. ;^eifxafjf30us , 8G9, 4.
888, g. ;^eifi«uj'.
888, 1 3. ;^)7fi&)(7is , G. XIV,
773.
889, 1. Gibus tie/ -srOpvos,
cf. 883, 4.
890, i5. yijaaiiia,
cf 29, i3; 488,
i5; 608, 99.
890, 19. 7J7S ifvTepa,
cf 498, 1.
890, 91. ^^eipot/py/a.
890, 94. ^^eipojveia , G. XIII, 676.*
891 , 1-9.
x^^pa, -as.
891, 3. xivapa,
cf 879, 7.
891, 4. xe^p,-es, c/ 869. 19.
no
891,
891,
891,
891,
894,
895,
895,
895,
896,
896,
896,
896,
897,
897,
897,
897,
898,
898,
898,
898,
898,
898,
898,
899,
899,
899,
899,
899,
899,
900,
901,
903,
904,
904,
904,
90&,
905,
905,
6. xtipOTOvia.
g. yifpaf {d<^eo)s) , e/. 489, i5.
16. x/x^v
verpattl cf. G. VI,
718.
ig. Xvipuvios (tpox^laHOs) , conf.
838, 95.
15. y_aXSivr;,
cf. 858, l3-l6.
19. x.^Xti6vtov,
cf. 86g, 8; 887,
ai; 897, 4; 1 100, la.
i4. xAevaaixds.
16. xXaviiavov,
cf.
ooevij^AftXxs
;
Hertlielol, Inlrod. d 1'elude de la
chiinie, 109 ei 9 44.
8. fov}.t(tos.
9. x^^V-
16. )(Xoijp6Tr)s.
96. xaprovHpios , cf. gao, 1.
3. xlels.
4. x^^^^6vtov, cf 869, 8; 887,
91; 895, 19; 1100, 19.
10. yXrJxjuv, cf 490, i3;
497,
99.
uh. xXajxvhiov.
1. x^afitis, c/". 810, 19.
10. xanamlrvs; ;^afiaiX^(Wi', conf
596, 94 et a5.
16-17. )(Xavihtov; )(Xa(ivhtov,
cf.
897,
ult.
19. KaXXiVixos?
91. xaXxbs Kexavjjiivos, «/".858,
18.
9 3. \aXxt}hti)v.
9 5-96. ;^aXxrT(s; ^^aAxvTapiy,
cf
859, 5; 899,
9.
t. XaAxjs.
9. ;^aAxJ7Tapiv,
cf. 859, 5; 898,
96.
4. ;^oAx/oi'.
5-7.
x*^''"''^! s/"-
859, 5; ;^aXKoC
iv6os,
cf 859, 1.
8. )(yXipiov,
cf. 876, 3.
90. dvepiecvt} ,
cf
i39, la, etc.
l3. ;^afia(8ptis ,
cf 859, l5.
9. xVfs^a.
2 5 . )(aiiaiXsci)v, -ovros
,cf.
86 o , 5
.
6. )(ap.aiXiti}v,
cf. 869, 97.
8.
x«f*«'^^«^«', <f.
2i5, i3-i7, <;<
voc. prtBC.
16. ;^afta(Tr/Tus,. c/". 859, 17.
t3. •yva^piXiov,
cf. 483, 7;
5o9,
10.
i5. yiyylitov,
cf. 487, 19.
17. x(i«dpa, c/".
879, 7:891, 3.
APPENDIX AD LITTEHAS v^ ET A
905, 19. xo^s.C/"- 879, 19. 918,
905, uh. yvafieav,
cf
t84, 4; 468, 10; 918,
5o3, 10. 91
906, 9. xaiJ^Tvs »«/())) xdWsTos. 918,
906, 18. (^ervotsl 918,
907, 4. ?
907, 19. ;^e(poTr^8)7 , cf. 869, 90. 918,
907, 91. xs'pe«.«/"- 891, 4. 919
907 uh. xtvvptalris.
908, 90. ZvXov,
cf 909,
6. 919,
908, 99. ^avdiov, D. I, 618. 919
909, 1. Zavdtov; ^iyavov; )(aeTxavov; 919,
;^oipaS<iAeSpov; aTsapivrj, D. 1, 919
618; cf 908, 99.
909, 4. iivos. 920,
909, 6. $6Aa,c/. 908,20. 920
909, 7. |«(T7<is,
cf 459, 99. 920,
909, 16. 6^vpp6ltvov, G. XI, 559. 920,
909, 18. $t;p/s,c/. 61, 1. 920
909, 91. 6^<i<pvXXov, D. I, 438; IL. 920,
PJl., 94. 920,
909, 96. E.aveos. 921,
910, 7. iXkivvl
cf 996, 19; IL.
Pfl., 921,
494. 921
910, 8. ^vpov; hpi<Ptov. 921,
910, 10. $(^('or, D. I, 591; IL. PJl., 924
38o. 924
910, 19. kiej^vs, -vv. 924,
910, i4. ^vpo^vdiiaovrat. 924,
910, 16. ^piov. 925,
910, 90. ^vpo^pOaXfiia, G. XIV,
769. 925
910, 29. ^evdh^xos, cf. 162, 92. 925,
911, 19. xaaairepos. 925
912, 1. Census,
cf 1009,9. 926,
912, 3. Zipkns. 927.
912, 6. ?»7pa alpo^tXivv ipvrivv), D. 928,
1,95.
915, 3. x^pa.f/ 865, 23.
915, 10.
xP^"^-
915, 94. xpe^«?
916, i4. . . .aiXivov.
917, 8. ^^opaiiXvs.
917, 21. ;(p6ros.
918, 1. ;^pov((Te(s.
918, 3. ;^pov(X(Jv,
cf 994, 11.
918, 5. ;i^pu(ToAd;^avov, coif. 919, 1;
glossa inepta v^ ~n.
2^
n et
^'^\f^
confudit, vide PS. in
Thes. syr., col. i8i5.
918, 7. HpvalaXXos.
918, 9.
;^pti(T(5xoAXa, c/! 92^, 5.
918, i3. xopdAA(ot>, c/! IL.
Pfl.,
911.
918, i5. ;^pu<Tis, 990, i4.
10. \pvaa6ptos, PS.
90. \pva6a1ofios.
99. \pta1ov ^eved. c/! 885, «//.
93. ;^pU(7^ (SSpav)?
9 4-95. ;^v<TrT(s; ;^pv<TOX(>fi>; , D. I ,
545;
cf. 919,
6.
u/(.,
xP>ia16rvs, cf 921, 6.
1. ^^pv^ToAd^^avov, IL.
Pfl., 337;
?/:9»8,5.
3. ;tpv<T0^j^x)7.
5. ;^p((T7op(ipos , e/l 926, 11.
6. xP^^t^oxof"? . f/: 918, 2 4.
9. ;tpV(T(i^ovo»', D. I, 546; IL.
Pfl; 67.
1. ;^apTovAdp(os,
cf 896, 96.
2.
X^^P^^Vs.
8. fpvyiids T&jj» <58<>VT&)«', PS.
i4. xp^a6s, cf 918, i5.
18. xp^aiov.
24. \ptal6s
, cf 924, 96.
26. xp'ap-a.
2. XpiaT6(piXos.
4.
xPVff's,
?/•
9^5, 9.
6. xPVaT6rvs , e/". 918 u//.
8. xp^aoTTOt6s.
1. ;^p()vos, c/".
917, 2 1
; d^op«Tfxo/.
4. ^^por^xi», c/". 918, 3.
23. xP^aov yXHiejaai.
96. \ptaT6s,
cf 990, 24.
5. ;^pvff<>xoAXa , c/!
918, 9.
7. x^^P^aTieov.
9. xP^Tis, c/. 921, 4.
11. ;^p((T7o^6pos, c/".
919,
5.
19. eX^ivv,
cf 910. 7.
16. ffxdvSaAof.
1 9. X^ss.
931, l4-i6. Aaywds 3-aXd(Tff(os ; Aa-
7&)6s ;^ep<Ta("bs, D. I, 1^5.
931, 18. Aay^uTovs, D. I, 519; cf Z.
jD.iV/.C, XXXIX,
979,
1.
931, 94. Xaye^(^daXfi6v, G. XIX, 43^;
c/ 939 , 9.
932, 5. Xa^fiii', -6ves.
932, 8. Xiyavov.
932, 9. Xayco^daXfi6v,
ef 9^1, 94.
932, t3. dv?p(ds, -dirra,
cf 42, 22;
200, 6.
932, i4-i8. XdSanoi', D. I, 120; «0-
Avy^JroTOv; laxias; ^uAXov; IL.
PJl.,
igSeiZ.D.M. G.,XXX1X,
280, 10; cf. 943, 9.
932, 19. li(?vr,,cf.lL.PJl., 999.
932, ai. A^wi»,
cf. 934, 99.
932, ati. AaoS/xeia,
cf. 9^3, 8; 969,
11.
932, ult. \e6irTiot.
933, 1. Xaiis, c/! gSi, 11.
933, 9. jswpyixAt', cofj/". 456, 8; 482,
5.
933, 7. fxwSpayopas , D. I, 870; IL.
P/., 189.
933, 9. Xadvpls, D. I, 667; IL. P/,
199; cf, 936, 5.
933, i3. ?
933, 91. Aa;^ava.
933, 9 5l. }.a^evrrjpiov.
933, a6. AaAjJ(Tei.
934, 1. Adftirjov.
934 , 3. Xafimjiwv.
934, 4. afx^Sovra, G. XVIII a, 358.
934, 19. AafiirpiraTOs.
934 , I 4. Xap.Trp6Tt}s.
934, 19. Aafxif-it.»;, D. 1, 959; IL PJl.,
178.
934, 94. X)7fiWa (T^payfe ,
cf. 787,
i4;
966, i5 et 90;
975, 9; 1099, 1.
935, 7. (xTotxsTa.
935, i3. Xaitadov, D. I, 957; IL. PJl.,
170.
935, 17. Xixxos.
935, 18. AexT/xiov, lectica,
cf. 9^6, 5;
980, 8.
935, 91. Xipvy^, -vyyos,
cf. 966, 10.
935, 93. A^pos, PS.
936, 9. ?
936, 4. aXea(a,cf 181, 3; 983, 1.
936, 5. Xadvpls,
cf 933, 9.
936, 10. Aii?vpos,lL. P/, 173.
937, 6. Libellum,
cf 576, 17; 964,
7e(8.
938, 4. AiS<ir},
cf 939, 7; 946, 91;
963, i3.
939, 7. Aigiiv, conf 938, 4; 946, 91;
963, i3.
940, 17. A/f IL. Z.D. M. G., XXXVII,
479; cf 963, i4-i5.
940, 99. XiSpa£, -axos.
941 , 7. Legatum.
941 , i3. "Xeyecbv, Marc. V,
9; Luc.viii,
3o.
942, 11. Xiyavov.
942, '!o. dxopxpphdvesl
cf 977,
90.
APPENDIX AD LITTERAM A
943, 8. AaoS/xeia,
cf 939, 94; 9^9,
1 1.
943, 9. Xihavov,cf. 9^9, i4.
943, 19. Xe-Tr/Sos avdosl conf D. I,
753, 7.
943, 18. (Taviapixn, D. I,
787.
943, 90. AeioTpiST^ffei.
943, 99. Xieov,
cf. 939, 91.
943 , uh. Xeiw.
944, 1. Aouxa»»Sr^<ro(t«i.
944, 3. Xi€vs.
944, 6. A^eTe.
944, 8. Xiyovat.
944, i5. Xevxri.
944, 16-17. XeoinroiT^aAov ; AeovTOTri-
Siov, D. 1,447; IL.P/.,3o4;c/'.
963, 1.
944, 90. Xevxcofta, G. XIX, 434.
944, 99. Aevxds, D. I, 45o; G. XII,
58.
945,3. Xevxaxavda, D. 1, 36 1; IL
PJl., 195; cf 945, 6; 957, 9;
958, 18.
945, 4. Xevxdiov, D. I, 471; IL PJl.,
199-
945, 6. XeoxdxavSa,
cf 9^5, 3; 967,
9:958,18.
945, 9. Xevxr),
cf 966, 18.
945, 10. Xevxoypa^ls, G. XII, 198;
£/.958,95.
945, 17. A^$is,
cf. 973, I.
945, 90. AeSixdi',
cf 973,
6.
945, 96. Aeir/s, D. I, 769; cf 946, 1.
968, 96.
945, ult. XiTTpa.
946, 1. Aeiris ;^aXxoO, conf^lib, 96;
968, 96.
946, 3. XsTithtov, D. I, 390; IL PJl.,
37.
946, 5. AexT/xioi», lectica,
cf. ^35, 18;
980, 8.
946, 6. Xldos.
946, 8. Avftatv^fxevos.
946, 10. AoviTw.
946, 11. AsSos, G.XVII«,ai.
946, 91. \tSir},
ef 938, 4; 939, 7;
963, i3.
946, a4. A(igia, IL.
^., 934.
947, 1. XtSeprlvuv, Act. VI,
9; conf
576, 8.
947, 3. Xtyvaltxdv, D. I, 4oo; IL. PJl.,
996; c/. 964, 5; 965, 3.
947, 5. Xoyii, -dSos.
il
947, 6. Xoyiarpos.
947, 8. X6yia{ra),
cf. 949,
10.
947, 9.
Xdyos,
cf 949,
10.
947, 11. AoyKTficis.
947, i3. Xoytxrj,
cf
^lfj, i5.
947, i5. Aoyix»^,
cf 9^7,
i3.
947, 19-90. AoyiiiTaTos; Aoyixos.
947, 91. Xdyovs {X&yos).
947, 99. A071X0/, f/948, 3.
947, 93. Xo^iiTeTai.
947, 9 4. Xdyiosl
948, 3. A071X0/.
948, 4. Xdyyivos, Longinus.
948, 7. Aoydpiov, -la.
948, 10. Xdyos; X.6yta,
cf 9^7, 8 et
9.
948, 18. d^vos,
cf 97, 96; 3o, 19.
948, 90. \6yyiva, Longina.
949, 9. AovSdpioi.
949, 11. AaoS/xeia, conf ^Sa, 94;
943, 8.
950, 7. aiiXrjrpis, -ilos,
cf 64, 17.
950,9. AcoToso ^f AiyuTr?^, D. 1, 601.
950, 1 4. A«6Ta|, PS.
950, i5. Xtordpia; XwTds t6 S^rSpoi».
D. I, i52.
950, 17-19. AaiTds dypios; AoJTOs >;jfxe-
pos, D. I, 600, IL,
Pfl., 94.
950, 99. Xa>r6s.
951, 5. Xiravela,
cf. 965, 12.
951, 19. Xo;^euo(jiii>)7.
952, 93-95. Xv)(yls;Xv)(yisaypia;\). I,
45o; IL Pfl., 200.
953, 1. Xu^^WSiov.
953,6. Ao7;^fTis {iripa); axoXoitiv-
Spioi», D. I, 491; IL PJl., 108;
«/.954, 9.
953, 18. Av;^Ws, -ilos,
cf 959, 93.
953, 91. d€o\6s.
953, a4. Aoiftis.
953, 95. Aoifi«i)8);s.
954, 9. Aoy^^fTis, D. I, 490; conf.
953, 6.
954, 9. X6yxv-
954, 11. Aads, c/. 933, 1.
954, 19. \avaos']
cf.
vocab. sequem.
954, i3. AafiiTos 'srpai7r<i<TiT0s , conf.
VVright , Catal.
of
the syr. ms. ,
p. 1071.
954, 17. At)(Tiftd;^ioi', D. I, 5o6.
954, 90. Xcor6s,
cf 950, 99.
954, 91. A«tTiftd;^iov, (AaftTris) xuvai'-
Opebitov,
cf.
Journ. agint., 1899,
janv.-fev., p. i58.
42
APPENDIX AD LITTERAM A
or)/!
,
APPENDIX AD LITTERAM A 43
970, 20. mosax^aloi. D. I, 8i-i.
970. fS2. A/Sos yayaTqi, coiif. 863,
ili.
970, 94. XlSos 3-paxlas. D. 1, 8i3.
970, -jG. Xidos fiayvrjrts, cf. 863, 0;
looG, i5.
970, u/f. Aifi^os dpaSixds.
cf.
8()/i , i.
971 , 1. Wos 7aAaxT/T»;s, c/l 865, 7.
971. 3. Xieos nsXnkris. cf. 865, 10:
1073 , 16.
971, 5. Xieos (x6poxeos, D. 1. 8i5; c/".
908, q5; loSi, 19.
971 , 7. A/^^os dXaSaalpkr)s , conf D. I,
8i5.
971, 9. lidos Sfpvnrts , D. I, 816.
971, 11. Wos iovhaixbs. D. I, 816.
971. i3. Xldos dp.lavros, D. 1, 816;
yrjs dcrlrjp,
cf.
5o8, 9 -2.
971, 16. XiOos aiTr^eipos . D. I, 817.
971
m
APPENDIX AD LITTERAM

VOCES GR^.CAS INVESTIGATAS ET IN SUAM FORMAM REDAGTAS COMPLEGTENS.
985,
985,
985,
986,
986,
986,
987,
987,
987,
987,
987,
987,
987,
988,
988,
988,
989.
989,
989,
990,
990,
990,
990,
990,
990,
991,
991,
991,
991,
991,
9. ixiytfflpos,
cf. 1002, i3.
46
APPENDIX AD LITTERAM -p
1019, 3. (xeTp>7T)is, G. XIX, 763
et
770;
ej. i3o3, 13.
1019, 6. neTpvras
i>^alovl
1019, 7. fSTii ToO.
1019, 8. (xsT«^pei>«.
1019, 10. iisTrjpas.
1019, 13. fierefjisXijdv-
1019, l3. flSTSCjptlTflol.
1019, i4. fi^ox***'
1019, 16. (isredjptats = iJ.e7S(>)picrii6sl
1019, 18. fx£Tei>poAoy/a.
1021, 13, fjvxavixj^.
1021, i3. (xaXixv, D. I, 36o;IL.P/?.,
aSo.
1021, i5. fteXayx"^^*' ^- ^IX, ii6;
cf.
1021, 20.
1021, 16. fxeXay^^oAixi, c/. 1017, 10.
1021, 20. fieXay;^oAia,
cf,
loai, i5.
1021, 33. fxeAia, D. I, 108; IL. PJl.,
348; cf
1033, li; 1073, i5.
1022, 1. pLiXtaaa.
1022, 2. fxeA/AwTos, D. I, 388; IL.
Pfl., <j6,cf 1071,3.
1022, 3. (leXndjfiara.
1022, ti. {isXavrrjplix.
1022, 6. fx^av.
1022, 7. fxeA^»;.
1022, 11. iielsrtjaet.
1022, l3-i4. fxeA/xpaTOV ; uSpifxeAi
;
a7r6fxeA(.
1022, 18. fxeAiffffdipwAAov, D. I, 453;
IL. PJl., 83; cf. 1072, ult.;
1093, 11.
1022, 30. (xeA(x>;p/Ses, G. VII, 718.
1023, 3. fxeAar9(ov, D. I, 429; IL.
Pfl., 366; c/. 1071, i3.
1023, 4. (xeA/a,
ef.
1021, 33; 1073,
i5.
1023,7.
f*^^'' if-
1070, 21; 1072,
ia-i3.
1023,9. fxaeX^fi», Ps. LXXXVII, tit.
(AeA. P*. LXXXVIII),
cf 1039,
»7-
1023, i6. fx^ve(.
1023, 17. (xevhijiTtov, D. I, 75.
1023, 20. (latvls, D. I, 180.
1023, a3. fx^ffor.
1023,34. fx^(r:nAa,D.I,i53;IL.P/7.,
388.
1024, 1. (xeffapa(xai(^X^ees),c/". 668,
ai;
99«.
»•
1024, 3. fisaavTiptov,
ef. 669, 3.
1024, 5. fiearjftSpia.
1024, i4. fiiptfxva.
1024, 33. fuptfwriaoi.
1025, 1. fispls.
1025, 3. (xeW&jv.
1025, 3-6. fiiBolos; fiedoiixds.
1025, 8. fiepls
,
'lios ,
ef
ioa5, 1.
1025, 9. fieOiaxcijv.
1025, 11. (xv&)Tr/aff(s,G. XIX, 436;«/!
1035, 35; io36, i3.
1025, 18. fiiovpoi.
1025, 30. fivo}\l/.
1025, 32. (xiaxes, D. I, 170.
1025, 34. fx{iwi|/es?
1025, 35. ftvunlaats,
cf
ioa5, 11;
io36, i3.
1026, 3. (xuds «5Ta, D. I, 334; IL.
Pfl.,
4o.
1026, 5. fiiajpos, D. I, 6o3; IL.
Pfl.,
3ii.
1026, 11. fivbs drris , cf 1026, 3.
1026, i3. fxvaKavdosl
cf
sSg, 30;
1036, 31.
1026,31. ftvaxavOosl conf. 132, 5;
1036, i3.
1026, 3 5. fiiyyis.
1027, 2. (xuoyiiAv, D. I, 196.
1028, 3. fxw8p/aff(s, G. XIV, 775-776.
1028, 10. fiviXos.
1028, i4. fxu^s.
1029, 23. xavrripia.
1029, a/(. fiovax,ds {olxos)1
1030, 1. fi.ovax,tx6s.
1030, 17. (xoxA6s.
1030, ult. fioXvShatva, D. I, jdhiconf
io3i, 6; io32, 11; 1039, 24.
1031,2. (xoiAv, D. I, 3^5; IL.
Pfl.,
371; cf io32, 4 e(8.
1031,6. (xoAvSSaiva,
rf
io3o, ult.,
io32, 11; 1039, 34.
1031, 9. fxdAvgSos.
1 031 ,11. fx6Xv€Sos, cf
voc. prcec.
1031, i4. fi«!)Aa)^, -WTTOs.
1031, i5. fxvAXds a fxtiAAw?
cf.
io3i,
i3; io33, 4.
1031 , 17. fivXdiv.
1031 , 18. (xiAvSSos tireirXvfx^vos, D. I,
759-
1031,20. (xoAv€Soe(Sj;s XtOos, D. I,
762.
1032, 1. poX6xr}y
f«^<«X'''
^- ^i ^*^";
IL.
Pfl.,
2 5o; conf io85, 3;
1089, i3.
1032, 4. fxwAu, ef. io3i, 2; loSa, 8.
1032.
1032.
1032,
1032,
1033,
1033,
1033,
1034,
1034,
1034,
1034,
1034,
1034,
1034,
1034,
1034,
1035,
1035,
1035,
1035,
1035,
1035,
1035,
1035,
1035,
1035,
1035,
1036,
1036,
1036,
1036,
1036,
1036,
1036,
1037,
1037,
6. fiiXrj; fiitXot.
8. ftdiXv ; ult. vocab. (jo*fil} for-
san corruplum ex
1^)^^
^J^j
iifl yijv dvra, D. I, '^tjo pmmlt.;
ef.
io3i, a ; loSa, 4.
10. fioXvxtvov (fivpov)l
11. fXoAv6Sa(va,
cf lo3o, ult.;
iu3i, 6; 1039, 34.
9. iitoiiaxovot.
10. . . .fivaltxosl fiovatxos; cf
io4a, 13.
34. (xovoj^fxepov, G. XII, ']hi;cf
io35, 5.
1. fiov6rpoTTOs.
3. fiovax6s.
6. fjLovaiwv.
9-12. (xoj^a; (xoi^j^^ipjo^, conf
io35, 3.
i5. fi.6vtos,
ef
io35. 6.
17. fiovoyevjjs.
19-23. fiovaalrjpiov, -(a, coif.
1069, 3; iio5, 13; fiovaalt-
x6s.
a3. fiovoovaios.
a4. fiovoxiparotl fiovrjra et fio-
vrjTaptos, qu(e vocabula in glossa
confwsa sunt.
1 . ViovTavtalai; <i>pvyii.
3. fiovr/rdptoi ,
cf
io34, 13.
5. fiovorjfispa, cf
io33, 34.
6. fi6vtos,
cf
io34, i5.
10. fiovoxipws.
13. fiiav,pers.
t5w-j;
in glossa
leg. £mJ\ loco xw.«wJI ;ef. 1 o35
,
i5; 1075, a et 12.
i5. filav, iguiu*, cf
io35, la;
1075, 2 et 13.
16. fi6axos,cf. 1037, i4.
17. p.6axps... cf
IL. ZDMG.,
ixxvii, 471.
30. (xOffOS?
2 1 . (xovffovfyyAs.
6. fiovatxrj ,
ef 10^7, 16.
8. ipfiovia.
13. fiovaetov.
i3. (xuajTi/affis ,
cf
loaS, 11 et
35.
17. fivaTpov.
3 1
.
pvalpov.
22. fiovaixaptos ,
cf 1037, 18.
5. fivaapia.
8-10. fioavXov; fioavXlris, conf
D.I, 25.
APPENDIX AD LITTERAM
70
hl
1037, 11. MaOo-wAos.
1037, 16. iidcTxps, cf.
io35, 16.
1037, i5. fnialrjpia.
1037, 16. (iovcrtxij,
cf.
io36, 6.
1037, 18. fiovaiHipios , cf.
io36, 22.
1037, 9 0. !id(7)(ps.
1037, ai. Muff/a, Mysia.
1037, 32-23. fiodcra, -as; (loipas; yi,-
pnes.
1038, 7. htomalas, G. XI, 83o.
1038, 23. ?
1038, 24. ?
1038, 96. (ivKTjrss, -rjru)!', D. I, 58o.
1039, 9. cruupva Tp&jyXoSuTiKj; , conf.
821, 8 e«
9; 823, 17.
1039, 10. fiorpa, -as,
cf
loho, 10 el
12.
1039, 91. ftop^a, D. I, i58; cf 10/11,
i3.
1039,23. mpa, Act. wni, 5.
1039, 3/1. f/oAOSSaiva, c/". io3o, ult.;
io3i, 6; io39 ,11.
1040, 1. (lotpoXoyia vel p.spoXoyla.
1040, 3-4. (lipov; ripSos, conf. 1068,
90.
1040, 10. (loipa, -as,
cf loSg, 10;
io4o, 19.
1040, 19. ftorpa, -as,
cf 1089, 10;
io4o, 10.
1040, i3. Mauricius.
1040, 20. Mauricia?
1040, 9). fivptxrj, D. I, ii3.
1041, 7. (iMpoi.
1041, 8. fivpaivrj, D. I, 623; IL. PJl.,
5o;
cf
to43, 10 e< i3.
1041, 10. (JiopoSaAaros,
conf 35l, 1;
4ii,4.
1041, i3. pLOpia,cf. loSg, 21; truxa-
U.IVOS.
1041, i5. fxvpfiWa, G. XIX, 444;
cf.
io42 , 10.
1041, 16. ftopo-iviT);s ofvos, D. I,
717.
1041, 18. p.aipoiais.
1041, 19. pdpoxdos {Xidos);
cf. 958,
26; 971, 5.
1042, 10. p.\jpp.r]Ktat , -ci)v,
cf io4i,
i5.
1042, 19. . . .fiuff7ix6s?
cf io33, 10.
1042, i4. iiop(^rj,cf. 1160, 99.
1042, 90. ixvpt6[<pvXXov], D. I, 602;
ef.
io44, 1.
1042, a3. (xvp^is et (iippa, D. I, 6o3;
cf io43 penult.
1043, 9. fivpaivt}, cf io4i, 8; io43,
i3.
1043, 10. fiiipCTivov (^Aaiov).
1043, l3. nvpcrivr} dypia,cf. io4i, 8;
io43,
9.
1043, ig. (liipov.
1043, 94. p.vppis et (ivppa,
cf
io49,
23.
1044, 1. (ivptdipvXXov,
cf
io4i, 20.
1044, 4. (ivpatvirrjs (TiMftaXos).
1052, 17. }(_eip0TT0ilJT05 (;^IT(D1>).
1053, 9. (ivalpovl vel jjiiTpov PS.
1060, 17. piaTatdTrjs p.aTatOTrJT(iiv,
cf
987, 19.
1062, ult. SfiaTalov?
1063, 1. p.^TaAAov;
cf 1091, 5.
1064, 10. vtTpovixdvl
1065, 10-12. ft>7Tpa; p;T);p; c/l 1069,
93 et 94.
1065, 16-90. firjTpoitoXiTrjs; iirjrpoTto-
A(s,
cf 1070, 5.
1066, 7. ixerddeats.
1066, 10. p.rj.
1068, 1. fiS^aAoirp^TTSia , conf 1017,
91.
1068, 3. fiS7aAo7rp£Tr^<T7aT05? PS.
1068, 5. fi07/AaXos,IL.ZDMG., XXXVII,
471.
1068, 6. fiiAioi', -la, miile,
cf 1071,
9; 1079, 3.
1068, 9. fitifjpa, -av?
1068, 11. p.avhpay6pas ,
cf 990, 12;
1104, 5.
1068, i3. nrjhtxrj, cf. 1012, 6.
1068, i5. p.riltov, D. I, 520; IL. Pfl.,
217.
1068, 19. nrjv,-as,cf 1074,5-6.
1068, 20. pipov,cf. io4o, 3.
1068, 94. p.otx,6s.
1068, 95. p.<iXrj,
cf 1079, 11.
1068, 96. p.rjov,l).l,ia.
1069, 1. p.vpias.
1069, 3. p.ovaalr}ptov,
cf
io34,
19;
1105, 19.
1069, 5. fiveX6s.
1069, 93. p-rJTtjp,
cf
io65, 11.
1069, 94. ptriTpa,
cf
10O5, ii;fiiTpa.
1070, 3. MtTvXrfvrj.
1070, 5. fx);Tp(iwoXis ,
cf. io65, 17.
1070, 6. p.rj [f/oi];^euffsis, c/". 1076, 3.
1070, 8. pivx^vrj.
1070, i5. meiissa, fteX/Tsia?
1070, 19. M/Aj;tos.
1070, 91. ft^Ai, iTos, conf io93,
7;
1072, 19 et i3.
1070, 24. MsA/T,;,ic/. XXVIII, 1.
1070, 95. ixsXcorrj, -rjv, PS.
1070, 96. ft^Aa p.rjhxd, xirpta, D. I,
i5o;
cf 1071, 24; io84, 25.
1071, 1. fi^Aai» (TTriSiov,
cf 238, i5.
1071, 3. iieXiXcoTos ,
cf 1022, 2.
1071, 5. ? (7.269,16.
1071, 7. ft:7AaxuSc6via, D. I, i48; IL.
PJl., i45.
1071, 9.
piXtov, mille,
cf 10G8, 6;
1072, 3.
1071, 12. fxfjXa,
cf 1070,96; 1071,
7; 1071, 16; io84, 25.
1071, i3. f*^Aav(9iov, c/. 1023, 3.
1071, 16. prjXa zrepatxa, D. I, i5o,
IL.PJI., i48.
1071, 20. fi^Aa apfxsrixa, D. I, i5o.
1071, 24. fi^Aa fxrjStxd,
cf 1070, 26.
1071, ult. piiXtdptov,
cf 818, 95; 824,
99.
1072, 1. (xiXipccais,
cf 993,
5.
1072,3. fi/Aiov = ff7s(Sioi;?
cf 1068,
6; 1071,9.
1072, 11. ixvXv,-as,cf 1068, 95.
1072, 19. ft^Al, -ITOS,
cf 1023,
7;
1070, 91,
1072, i4. fiiAi, cfvocah.prwc.
1072, i5. psXixrjpisl scd (rlossa iiiepta.
1072, 16. p.eXtTiTrjs {Xidos),
cf 865,
10; 971, 3.
1072, 18. ixrjXivov (ixvpov),
cf. 1071,
7; 1168, 1.
1072, 2 0-2 4. afxiXa^ Tpayeta, (^vXXa
i)(ei tsspixXvp.ivcj} dfioia, D. I,
621-699,
ef 1073, 3.
1072, ult. pLeXtaa6(pvXXov,
conf 1022,
18; 1093, 11.
1073, 3. afxiXa^ Xsia, D. I, 699;
cf
1072, 20.
1073, 7. (xsXiixrjXa, D. I, 149.
1073, 9. fiiATOs atvci)Tttxrj , D. I,
777.
1073,11. ftiX>;ffiov,D. 1,809, 11; PS.
1073, i3. fieAafnriSiov, eXX6Sopos, D.
I, 63o.
1073, i5. fteA/a,c/'. 1021,22; 1028,4.
1073, 17. ftsAa», D. I, 827.
1073, 18. (xtiivrfaxets.
1073, ao. fiiftvvffxsTai.
1074, 5. fxr^f, -as,
cf 1068, 19.
1074, 19. pLvrjpovsvTixr}.
1074, i5. fir^riyyss,
cf
voc. scq.
/i8
APPENDIX AD LITTERAS
A
VOCES GRiEGAS INVESTIGATAS ET IN SUAM FORMAM REDACTAS COMPLEGTEINS.
1207, i3. [<TsXv]varos, IL.N.
1207, i^. oiiyyla, -as; ypijiiial
1207, ttlt. va^>Tr)s,
cf. 1929, i6.
1208, 4. vawat.
1208, 6-7. va6s,
cf. 1998, 17;
vios.
1208, 8. ?
1208, 19. x«^<i?iov, cf 858, 11.
1208, u//. viaxa<pdov, D. I, 87; IL.
1209, 6. vair«,D.I,993;IL.Py!'.,i7i.
1209, 7.
vattrj alvrjTtt.
cf
voc. prcec.
1209, 19. NsairoAi»,
cf 1290, 93.
1209, i/i. vei^prTfs^c/". 1992, 5; 1943,
90; 19^5, I 9.
1209, 16. vaphdclaxvs, IL. PJl., 869;
cf 1977, i3.
1209, 18. vapSos xsXrtxrf, D. I,
17;
IL. P/, 369; cf 1976, iG;
1977, i et li.
1209, 9 0. fipSos dpstvrj, D. I,
19; cf
1976, 19.
1209, a4. vapKtaaos, D. I, 646; IL.
PJl., 963;
cf 1979,4.
1209, u/<. v&pjir)!
1210, 3. viplivov (fiOpov), D. I,
77;
Paul.
jEifin. , 93 1 , 3o ; IL. Z. Z).
M. CXLVil, 534.
1210, 5. vipdrjZ^-rptos^cf.^ji^^^ii^jg,
7-
1210, 7. vipxrj,
cf 1978, 23.
1210, 11. vapniaartvov [pipov), D. I,
66.
1210, 17. vspdv, Du Cange, PS.
1211, i3. £6Sofi48a,c/". ii,ii;i98,9.
1211, 93. t.p(irfs.
1213, 4. NerXos?c/. i944, 4.
1220, l4. vsop.r]via, cotfer 1997, 1;
1944, 6.
1220, 16. vsavis.
1220, 17. vsibrspos.
1220, 19. veoTj^s.
1220, 91. v£6(^vros.
1220, 93. NeaiToAis,
cf 1909, 19.
1221, 9. reupa, -as.
1222, 1. vs^pds, vs<Ppol.
1222, 3. vsipaiov.
1222, 5. rs^prTis, c/". 1909, i4; 1943,
90; 19 45, 19.
1222, 7. wexpds.
1222, i4. vaOs.
1222, 16. vairr^s,
cf 1207, ult.
1224, i5. vavayrjaat.
1225, 8. nauta,
cf 1907, ult., 1292,
16.
1225, 11. vwri}.Oi>\p
,
-Cijiros ,
cf i93o,
i;i383, 11.
1225, 13-17. Novatiani, Novatus.
1225, 91. vdros.
1225, 94. voTapios,
cf 1296, 1.
1225, 96. raJTOs.
1226, 1. VOTapiOS,
cf. 1995, 94.
1226, 21. voixrj; v6fj.os; vop.6s.
1226, ult. v6pos.
1227, 1. v(5fios et vsofjLrjvia,
cf 1920,
i4; 19 44, 6.
1227, 3. v6ptap.a.
1227, 4. vvp(^r}.
1227, 10. vovfispal
cf 1227, 16.
1227, i3. voriptos,
cf
i95i, 91.
1227, 16. voiip.spa., Du Cange, V?).\cf.
1928, 1; i95o, 8.
1227, 95. vop.ri, cf 1296, 91.
1227, 96. vopLoBirrjs.
1228, 1. voifxepa, confer 1997, 16;
1260, 8.
1228, 9. vvp<^aia,cf. 84l, 94.
1228, 17. i.a<5s,c/. i9o8, 6.
1228, 9 2. v6aos.
1228, 94. 6aaa et UriXtovl
1228, 96. vs6aatov, -ta; vsoaati.
1229, 7. iititiarpos,
cf i44, 8; 196,
10; 3oi, 93.
1229,9. ivoTflpovvel KaroTflrjp.
1230, 1. vwriXaj'^, -anros,
cf 1295,
1 1; i383, 1 1.
1230, 10. vaixXrjpos.
1231, 5. vsvpi; xevraiptov, IL.
Pfl.,
3o9.
1242, 90. rr)pr)rtxrj.
1243, 19. ^reiSos.
1243, i3. viv.
1243, i4. voffoxofxerov.
1243, 16. vvxrtKopa^.
1243, 18. vvxr6s.
1243, 19. vvfx(pios, cf 1944, 10.
1243, 90. ve^pfris; conf 1909, i4;
1223, 5; 1945, 19.
1243, 91. viiZ.
1244, 3. virpov.
1244, 4. NerAos.
1244,6. vsoprjvia, confer 1220, i4;
1 997, 1.
1244, 7. vrjfia.
1244, 10. vuft^^os, cf. 1943, 19.
1244, 11. vifjiipr}.
1244, 18. vi)aaa.
1244, 19. vrjalsla.
1244, 90. A(V(i(nrepf*oi>, cf 967,
91.
1244, 29. VrJTTlOV.
1244, 2 3. Wi^ofiai.
1245, 3. WTpoi'?
iHrniMLniF. niTir
50
APPEINDIX AD LITTERAS ET QO
1245, h. NiHoAaoi^c/". i345, 7.
12/»5, 6. vUr}.
1245, 7.
N(X(4Aao«; c/. ia45, 4.
1245, 9. ?
1245, 19. veppTrts, conf. laog, i4;
laaa, 5; ia43, 30.
1245, i3. ?
1245, i5. ?
1245, 16. JitKdfiaxps.
1245, 18. ?
1245, 31. tiixrjhopos.
1245, 29. N(XOT(Up.
1245, 93. vrfpiov, D. I, 578; c/. i945,
95.
1245, a5. vrjptov,
cf.
i945, aS; fJoSo-
ii^r;,
cf.
1945, 93.
1250, 5. Nefisa.
1250, 8. roOfispov, -pa; ansipix, glossa
arab. inepta {Sieg. Framkel, Wie-
ner Z., 1893, 34); c/. 1927, 16;
iaa8, 1.
1251, ai. vojxtx6i, voraptos, cf.i^^j,
i3.
1254, 6. 5(8di<THaAos , conf. 558, 19;
1957, i3.
1256, 7. Nealoptos.
1256, 9. v(Jff7os, -o(, IL. 1« Z. D. M.
G., XLI, 36o.
1257, 4. vdffvf^al
1257, i3. hthiartaXos,
cf.
ia54, 6.
1257, 19. ?
1261, 4. ^xos.
1261, 8. vx^^^eisl
1264, 91-99. dfjt^a^, -axos; dfi^ixd-
fieXi,
cf. 67, 9; 191, 1.
1264, ull. dp.(paxiov,
cf. 67, 6;
79, 9;
189, 6 et 1 1.
1265, 17. ve^ptTixol, sed glossa adve-
^ptris pertinet, coif. 1909, i4;
1999, 5; 1943, 9o; i945, la.
1272, 3. (ixiadvaavl
1276, 16-17. «'(ipSi)sxeAT(x>/,c/'. laog,
18; 1977, 1 et ii;^tiAAov.
1276, 19-91. j»«tp8os opsivri, S-wAanr-
T(s, rj^p^s, c/". 1909 , 90 ; 1
609
, 5.
1277, 1. xapSos xsAt(x»), c/". 1909, 18;
1976, 16; 1977,
1 1.
1277, 3. viplos {dypla), D. I, 19; c/.
1977, 10.
1277, 10. iaapov,ef. 343, 10.
1277, i3. i»apS(J(T7a;^t)s,
cf
laog, 16.
1277, 20. vifp^OV ? poSoSo^v»; ; IL. iV.,
cf.
35a, 18; 1245, 23 et 95.
1278, 93. vipxr),
cf.
19 10, 7.
1279, 4. vapxtaaos ,
cf 1209, 94.
1279, 7. vipdrji,
cf
1310, 5.
1289, 30. d<Pp6vt7pov,
cf
967, 1
1
, etc;
9G5, i4.
1289, 93. ^epevlxiov{vi7pov),ef.3&!i,
5; 375, 4.
Qd
1291, 6. aaSSaTa.
1291, 7. aaStvov (eXaiov).
1291, 19. aayairrjvdv, D. I, 434; IL.
Pflanz. , 191; confer 1999, 5
;
i3oi, 1.
1291, 17. aaipa,
cf
1899, i5; ultima
glossa forsan ad vocab. seq. refe-
renda.
1291, 90. J^eovrjpos.
1292, 6. aoiTvpiaapLoi, G. VII, 728.
1292, 10. aatvptov, D. I, 4^5; conf
1399, 97.
1292, 16. aaTvpiaats,
cf. 1^99, 96.
1292, 18. aixxap, cf
l35l, l5.
1292, 19. (TaAafictrSpa,
cf.
i354, i3.
1293, 1. eaxaXeidvvl VS.
1293, 3. aiXTCiyi, -lyyos.
1293, 5. all(?iov, D. I, 43o; IL. Pfl.,
36; cf
545, 16; i34i, 20;
i354, 4; i355,
9.
1293, 6. aip'^Mxov,Y).\,Z?iT,lL.Pfl.,
4i;
cf. 1359, ult.; i36o,
7.
1293, 9. ffafxi|'u;^(i'oi' {iXaiov).
1293, 10. (Tafi(a (7v),
c/". 39, i3;488,
i5; 5o8, 93.
1293, 25. <7afSapa;^i7,
cf 1994, 5.
1293, a6. avvdiwfios, cf.
i3i4, i4;
i3i5, 9; i3i6, 4.
1294, 1. (T(xrSuS,D. 1,771; P((u/.J^.,
K^,p- 95a, 4i, o-(irSu$ fi aipi-
x(5r(Z. i).M.G., XLVII, 5 3a);
cf. i36i, 29; i588, i3.
1294, 3. axivlik, G. XII, i94; IL. N.;
cf 1879,5.
1294, 5. aavlapixv 1 ff 1993, 95.
1294, 7.
o-xavSaAov, conf. 1878, i3;
1379,8.
1294, 19. aoiaivov {&Xaiov).
1294, i4. ffaTrp<5T>;s, D. I, 111.
1294, i5. t7(iirpe(pos,D. I, 817.
1294, 17. orriti*,
cf.
i346, 3; 1870,
1 i^^et 1.5.
1294, 94. aixxos.
1294, aS. (TipxoxdXXs, D. 1, 44o;
ef.
1394, 1.
1295, 1. <TapS(Jv(o«(7^A&)s),PaK/./^.,
e5i,p.i79,(Z./J.iM.G.,XLVIl.
598).
1295, 3. ip«(T(Tr£Xas? IL. A^.
1295, 4. aipit^ov, IL. Pfl., 78
et 81;
cf i3o4, uit.; 1349, 1.
1295, 5. <TstpS, -x<>«, -xie, -xuv, conf
1394, 4.
1295, 7. aapaxoalri, PS. e Z)u Cang^e.
1295,8. Sergius.
1296, ie< 3. (3p«(wv/a,c/: i83,3;497,
1, ctc.
1298, 3. Ie€aa1rf,ef i3o3,
9.
1299,5. aayaTtrjvdv, conf. 1291, 12;
i3oi, 1.
1299, 16. SoyS/aro». ^
1299, 19. K.vyoa1iTvs,S.Fr(Bnkel, Wie-
ner Z., 1899, 997.
1300, 16. ?
1301, 1. <Taya7r)7v<iv, conf 1991, 19
;
1299,
5.
1302, 19-90. •srpa<T(Oj',
cf. 1609, 4 et
17-
1303, 4. ff^ et aelMvv]-
1303, 7. aeSaa^ds.cf. i35i, 16.
1303, 9.
^e€aalr),
cf 1998, 3.
1303, 11. 2s6)7p(av(5i> {^apixaxdv), P.
/Eg., p. 980, 39,
(Z.Z)..¥.G.,
XLVII, 534).
1303, 38. (tsOtAov, IL.
Pf., 973.
1303, 99. Sextilis, KiyoxiaTos,
cf. 90,
9;
5o, 93.
1304, 1. ^tsAjtvj;, ef.
i349, 1; i343,
16.
1304, 9. aiXivov, IL. Pfl., 993; conf
i353, 26.
1304, 4. <T^<TeA(, aeaiXeo)s, IL. i^.,
36; conf. i345, 21; i365, 18;
1661, 3.
1304, 27. <T^p(s, D. I, 975; IL. P/,
953;P.J^.,/>. 953, (Z.D.A/.
G.,XLVII, 533).
1304, uft. aipit^ov, confer lag^, 4;
1349, 1.
1305, 9. ddpaTos, c/! 5, i5.
1305, 4. ^vrjvrj.
1305, 8. aiaypos, D. I, 85.
1305, i5. KiSvvai,Ies., u, U.
1306, 3 3. avlvyia.
1307, 3. auildiv.
1307, 11. aonrjp.
*
APPENDIX AD LITTERAM oo 51
1307,
1307,
1308,
1308,
1308,
1309,
1309,
1309,
1310.
1310,
1310,
1311,
1311,
1311,
1311,
1311,
1311,
1311,
1311,
1312,
1312,
1312,
1312,
1312,
1313,
1313,
1313,
1313,
1313,
1313,
^^^131^,
^^^13U,
PV
1314,
1314,
21. aei)Tr)p vi^-t^v.
9 4. <7ti)T))p ^p-cov,
cf.
voc. prcec.
I. acoTrjpioi.
3. «OTt;Xr/3«i>v,D.I,586;IL.P/.,
162.
8. <T0/.
II. a)(pTvos,
cf. 4^3,
ti; 6o3,
1 1; i35o, 20.
12. aMv&yyr), conf. i3i3, 13;
i3i4, 19; i3i5, 30.
ult. av}.Xci€ij, -as,
cf.
i3i5, 5.
10. acoXrjv, a rad. ^ ^ '^ de-
ductum.
l4. S6Aa)r.
ao. <Tu\Xoyiff(i6s,
cf.
i3ii, 8 et
9;i3i4,3;i3i5,3;i352, 90.
8 et 9. (TuXXoytcTiids,
cf
i3io,
90; i3i4, 3; i3i5, 3; i35a,
20.
1 o. avXXoyhaffdai
,
Hof., p. 1 gS.
i4. avp.<pMTov,
cf.
i3ia, 11, aa
et a6; i36o,
9.
16. a&fia.
17-18. avpLSap.a; TOspi ipptv-
vsias.
20. 1
cf. i385. 19.
aa. ?
26. acbfJLaia, daci)iiara.
11-17. crtifi^uTOv (JLiya; aii\i.(^M-
Tov (iixpov ; (TVfi^tiTov cseTpaTov
;
D.I,5l2;IL.i'/.,327;c/:i3li,
i4; i3ia, a6; i36o,
9.
18. avixTripaafia, Hof. , 196; cf
i3l3, 8; i3i6, 8; 'BSpb-zaats.
22. a\ip.^vtov, conf. i3ii, \h;
i3i2, 11 e< 26; i36o,
g.
2 4. (TUfiSouAior.
26. «rifi^UTOv 'BSTpatov, confer
i3i2, 11.
I. aiip.(^\nos, ai)(i<^ats.
8. avfnripaa(ia,-
cf i3i2, 18;
i3i6,8.
9.
aiv.
11. avyxyais, cf. i3i6, 2.
12. auvayxrj, conf. 1809, 12;
t3i4,
19; i3i5, ao.
i5. (TuroSos.
3. avXXoyta(x6s,
cf i'3io, 90
;
1 3 1 1 , 8 e/
9
; 1 3 1 5 , 3.
7. aiXXoyos.
9. avXXoyrj, -rjs.
II. <Tvivoi^is,c/'. i3i5, 97;i3i6,
1 1.
1314, i3. awoxos.
1314, ih. (Tw^vvpios,
cf
lagS, 26;
i3i5,
9;
i3i6, 4; i362, 92.
1314, 16. a6yxos, D. I, 97^; IL. PJl.,
253; cf 660, i3; l3i 5 , 11.
1314, 19. cTvvayxrj^ eonf. iSog, la;
i3i3, la; i3i5, 90.
1314, 91. airohaxdv, P. Mg., p. 980,
52,(Z.D.M. G.,XLVn, 534).
1314, 93. avvohtx6v.
1315,3. avXXoytapi6s, confer i3io,
90, etc.
1315, 4. rjavxia^ilh.N.
1315, 5. avXXaiij, -as,
cf
i3og, ult.
1315, 7.
"SMVovataalal.
1315, 9.
avvcbvvpios, conf. 1293, 96;
i3i4, 1
4
; i3i6, 4.
1315, 11. (T^^^^os, ^pdtxAeia,
cf 660,
i3; i3i4, 16.
1315, i3. avvrayrf.
1315, i4. avvraxrrfptov.
1315, l5. <Tt)I»TaXTIx6s.
1315, 17. avvioxrtxov TSSTTpaypiiva.
1315, 19. «Tuvepyia.
1315, 20. avvayxT), conf 1809, 19;
i3i3, 12; i3i4 , 19.
1315, 22. KtyyiSspts, -tv, D. 1, 3oo.
1315, 24. avvra^ts.
1315, 97. <Ttiwo\f'(s,c/'. i3i4, 11; i3i6,
1 1.
1316, 1. avyx^siptafjtal
1316, 2. avy)(vats,
cf
i3i3, 1 1.
1316, 4. avvcbvvnot, conf lagS, 96;
i3i4, i4; i3i5, 9.
1316, 5. avyxoTirj ,
cf i3l6, 19.
1316, 8. avtivipaa(J.a,
cf
i3i9, 18;
i3i3, 8.
1316, 11. «Ttivo^is, c/". i3i4, 1 1; i3i5,
27.
1316, i3. atav(j.€piov, conf 3o2, 24;
i3i8, i4; i344, i4.
1316, i5. avva(j.^6rspov.
1316, 17. av(j.trspaa(iartxrj.
1316, ig. avyxoitr) ,
cf i3i6, 5.
1316, 21. avvoiTTtx6s.
1316, 9 3. aiiyxXrjros.
1316, hU. avyxXr)rtx6s ,
cf
i39l, 29.
1317, 8. avvepyos.
1317, 10. avvopta(i.6s.
1317, 11. «Tirawiwor, D. 1,52; c/! 1 343,
23; i344,4.
1317, a4. awaov.
1318, 1. aoiatvov (fxipov),
cf 409, 5.
1318, 3. aivsats pro avver6s.
1318, 4. (ToiicTivor,
cf
i3i8, 1.
1318. 11. (TU(T7oi;^/a, xoTj/yop/a, HoF.,
i(^h;
cf
1 3 1
8
, 21.
1318, 1 4, (Ti«TufJi&pioi', xapSafi/v>; , D. I
,
972; cf.
i3i6, i3; i344, i4.
1318, 17. avalaats.
1318, 18. (TW(T7aTix6r.
1318, 21. ava1of)(ia,cf. i3i8, 11.
1318, 9 3. 'Leaadivvs.
1319, 8. ao(?iiovaa.
1319, 10. ao<pla.
1319, 17. (TTrotiSaroi, IL. A'.
1319, m/(. ao<pta1r)s ...
1320, 11-1 4. ao(pta1tx6s, Hof. , igi;
cf i390, 20.
1320, 16. o-oip/(TftaTa,
cf.
i39i, 4.
1320, 90. ao<^ta1tx6s, dTto^avrtx6s ; cf.
i320, 1 1.
1321, 4. a6^tapLa,
cf
i320, 16.
1321, 11. <TiKtia,G. XH, 823.
1321, i4. avxa)lrjs (Syxos), G. XII,
823.
1321, 16. (Tuxa[fiir^a],D. I, i58.
1321, 17. avxrj,cf. i34o, l5.
1321, 18. avxd(itvos, D. I, 159; IL.
PJl., 386;c/. i34o, i4.
1321, 2''.. avyxXrjTixoi ,
cf
i3i6, ult.
1321, 24. 2«OKpaT»7s.
1321, 96. avxaXis.
1322, 1. avxofjopaia, IL. PJl., 386.
1322, 3. avxirrjs otvos, D. I,
719.
1322, 5. avxop-opirrjs oTvos, D. I, 720;
IL. i^.,386.
1322,8. a<Jxcoats,P.Aig.,{Z.D.M.G.,
XLVII, 593);
e/.
i38i,2o.
1322, 12. tTxapos,
cf
i386, 18.
1322, i5. <7at;pa,
cf 1291, 17.
1323, 19. <T(wpi,c/; i394, i9;i386, 19.
1323, 93. Sup/a,
cf.
i394, 19.
1324, 4. Ko/A>7 Stjp/a.
1324, (). avpty^, -yos.
1324, 12. awpt,
cf
i323, 19; i386,
1324, i5. avptyyis, xaaaia, D. I, 23.
1324, 17. ad>pi dvdixdv 1
1324, 19. ^vpia,cf. i393, 93.
1324, 25. aci)ptrtx6v {a aaipt ,
cf
i323,
19; i324, 12).
1327, 17. cT7a7a>v.
1327, 19. alartxd; alartxbv 'sspoa-
i'/tov, P. /Eg. {Z. U. M. G.,
XLVn,534);c/: i398, 19.
APPENDIX AD LITTERAM oo
1327, 39. (T7ii;^vs, «rpiffiov, D. I, 456;
IL. /^.,270.
1328, 3. ala^XTpof, con/er aao, 5;
3!)3, 1.
1328, 5. <T7a^«Awf««, G. XIV, 77/i;
XIX, /i35er/139.
1328, 7.
alsairtofia,r(x, G. XIX, hko\cf.
iSag, 5.
1328, 9.
CT76(i«o/xa, c/". aaa, 96.
1328, 11. (r7a(T«s.
1328, i4. (T^a^uA))»' airapr&iv.
1328, 16. <T7a^vXr;, confer aa^, i5;
i333, I.
1328, 17. ST^pavofi.
1328, i(j. (/laTtKi,cf. 1837, 19.
1328,91. <T7axT>;, confer aa3, ii;
i333,3.
1329, 3. (T7iap.
1329, 5. (T7eaT«if(aTa , c/". iSaS,
7.
1329, 7. aleyavds vel (/Isyrjprjs.
1329, 9. alevayixds.
1329, 11. alsps6s,cf. i333, 7.
1329, 19. alspioDfia.
1329, i4. Stojixo^, c/". 990, 17.
1329, 18. aldfia.
1329, 20. ?
1329, 99. ff7oie»^, D. I, 5i4; IL. P/Z.,
168;
cf. 1399, ult.
1329, 96. aanpiaais ,
cf. 1999, 16.
1329, 97. o-aTupiov,
ef. 1999, 10.
1329, u/t. aloiSrj,cf 1 399, 99.
1330, 1. <r7o<xis,-<i8os,D. 1,373 ;IL.
PJl., 079.
1330, 3. a1oix,a&iTt)s olvos, D. I, 796.
1330, 6. alpoddtov is1apixtK6v,cf. i3g,
90; 996, 11; i333, i3; i334,
3; i538, 1 1 «< 16.
1330, 9. al6iJLaxps.
1330, 10. alitpa^, corfer 939, i3;
1333,4.
1330, 19. a^iofLaywbs {v6aos).
1330, i4. (t76Aos.
1330, 16. <T7uir7vp/a, D. I, 788; cotf.
i339, 98.
1330, 17. alinttov.
1330, 18. (T7uir/8(ov,
cf
voc. prwc.
1330, 90. <T7aup(is,
cf. 299, 22; 996,
16.
1330, 91. <T7oi;^era,
cf. 990, 9.
1330, 99. altXScoaei.
1330, 9 4. aUXos.
1330, 96. <T7iaTa.
1330, uft. <T7^fif*a.
1331, I, <T7/gi xaJ <r7/f»ft(, D. I, 769;
Cf.
922, 20; 1357, 17.
1331, 4. alrjdos, ef
i3[]lt, 91.
1331, 5. <T7er>; S^upa, i'S.
1331, 6. aliXiwv.
1331, 7.
alspswp.a,
cf. i333, 9.
1331, 8. allyixaTa, cf 704, 1; i335,
27.
1331, 10. vids Trjs dncijXeias,
cf
i4o,
35.
1331, i3. al&p-ev xaXus, PS.; confer
i33i, 19.
1331, i5. (t7<u...
1331, 19. <T7(ijifje«> xaAws, c/". i33i, i3.
1332, 98. alvTtltjpiaaxfalri, c/. i33o,
16.
1333, 1. <T7a(?uAa<, cf
i398, 16.
1333, 3. <T7axT>^, <T7upa5,
cf. 993, 11;
i328, 21 ; i33o, 10.
1333, 7. alepebs,
cf 1329, 11.
1333, 9. aTepi(Dp.a,
cf
i33i, 7.
1333, 11. alp6€iXos, confer 993, 23-;
i333, 18.
1333, i3. alpoiiOtov, confer i33o, 6;
i334,3.
1333, i5. alparr)Xarr}s ,
cf. 225, 93;
92G, 29.
1333, 17. alpip.p.ara.
1333, 18. aTp6SiXos, k&vos,
cf
i333,
1 1.
1333, 20. aarpiirat.
1333, 9 4. cT7poS(A/T»;s orvos.
1333, ult. alparr/yol,
cf 109, 5; 924,
22.
1334, 1. aldpvov.
1334, 3. a1poi9iov,cf. i33o,6;i333,
i3.
1334, 19. aTpayyaXia.
1334, i4. alpeSX6s.
1334, 16. alpijxvov,
cf 294, 91.
1334, 90. alpiiyyov vTtvantK^v, D. I,
567.
1334, 93. alpiixyov fxar^x^Jr, D. I, 568.
1334, 96. alpartdirris eni ruv uSa-
rcov, D. I,593;IL. P/., 161.
1335, 3. <T7paT(eiTj;s 6 ;^(A((5puXAos, D.
I, 594.
1335, 8. atayciiv.
1335, 9.
aiov, D. I, 971; IL.
Pfl.,
993;
cf. 1337, 18; i343, 91; 1660,
99.
1335, 97. allyfiara, cf t33i, 8.
1336, 1. signum.
1336, 6. aiyri.
1336, 11. <T(y>;<Te(».
1336, 94. <T(S(a, D. I, i44;
cf
i337, 1.
1336, 97. aiirjpiris, D. 1, 53o; cotfer
1337, 6; i369, 4.
1337, 1. aihiov,
cf
i336, 94.
1337, 3-4. away<oyri, cf.
i338, i3;
o^ivoSos.
1337, 6-i5. <T(3>;p("T(s 4AA>;, D. I, 53i;
<T(3>;prTis iAA>; rpirr); aiiijpiris
dxiXXetos, D. I, 532.
1337, 16. a<i.
1337, 18. (t/ov, c/". i335, 9; i343, 21;
16G0, 99.
1337, 95. (Ttryxafnpoi».
1337, 27. avyKXaaov.
1338, 1. (TuvoSui»aifiev(is ff0( ?
1338, 3. <TuAXa(x6«ti»6>i>Ta(.
1338, 5. cTUfiSiScS ae.
1338, 7. <TUfx6ouX/a.
1338, 9. avjni6aealai aoi.
1338, 11. avfjLirlajna.
1338. i3. <TUvayt<)7>) ,
cf. 1337, 3.
1338, l5. <Tut»avT>;(T(s.
1338, 17. avvshptov.
1338, 19. (rut>Sua(Tei).
1338, 91. ^TuvsxAeKTav.
1338, 2 3. <Tuv^xAe((Tas.
1338, 95. <Tui'^Aa6ev.
1338, 97. avveXrj<^dri.
1339, 1. avveXrjpOvv.
1339, 3. avviiei.
1339, 5. ^TureTOS^TOS.
1339, 7. avveirirtdiiuvoi fie.
1339, 9. avves.
1339, 10. ^T^vere.
1339, 11. ^TuveT^a <Te , P». , XXII , 8 ; l'S.
1339, i3. <Tu>>iTpe;^es auT&).
1339, i5. avverpiii/as.
1339, 17. ^Twe^pvyi^^Tav, Ps., ci, 4;
PS. •
1339, 20. <Tuv>)rT>;(Ta>'.
1339, 9 1. avveadio).
1339, 2 3. avvrj^driaav.
1339, 25. avvdXaast,
1339, 27. avvrapa^et.
1340, 1. <TuiTeA^(T5>;T0.
1340, 3. avvriXsta.
1340, 5. avaaeiciiv.
1340, 7. ffu<T7po^.
1340, 9. <TU<TX£T<U, Ps., LXVIIl, 16.
1340, 11. avvieaiios.
1340, 19. <TU7Xp(T(X(5v.
APPENDIX AD LITTEUAM oo 53
1340,
54
APPENDIX AD LITTERAM oo
1357,
56
APPENDIX AD LITTERAM A 57
1482
58
APPENDIX AD LITTEHAM A
1495, i3. aepii^pvy^s naptaftds, G. | 1498, 7.
mepleXe.
Vli, G66 el 686; cf.
1^96, a5; 1A98, 9.
aeptexvxXwaav.
1^97, 4, 18 e/ aa. 1 1498, 11. «epi^Aexe.
1495, i5. aepialepedfv, D. I, 548; IL.
j
1498, i3. -Bsepiaauis.
7^.,365;c/: i559,ii;i63o,8. 1498, i5. aepUaxov.
1495, ai. aepixXitp.evov, D. 1, 5i5. 1498, 17. aepilojwvait
1495, a5. -aipas. 1498, 19. •crepiapyupouftiwsi.
1495, 96. ? 1498, 31. 'aeptxeKoa{iivai.
1496, 1. aepiSe^rtyLevt). 1498, 93. aepisXa&eis.
1496,3. aeptdheiycrjs , cf.
1606, 92; 1498, a5. -Erspioutriafffiis.
1691, 5. 1498, 97. aeptsnarovv.
1496, 5. aeptTdvaiov. 1499, 1. aepiox_r).
1496, 8. aappriaia, confer i48o, 91; 1499, 3. aepisTtoltiae.
1606, 95. 1499, 5. aepmXixetv.
1496, 9. aeptTta-rryrtxoi,
cf. 1679, 9; 1499, 7.
aeptalepd.
i6a4, a4.
1496, 1 1. ITepi ipixr)veias, cf.
iGaS,
7.
1496, i4. -Brepivewet/xiiiis
,
-<iTos.
1496, 17. 'Bspdvr}.
1496, 19. asphixiov, confer i485, 1;
1559, i3.
1496, aa. aepiveov.
1496, a5-96. aepi(^pvyris , ix-cixds {av-
peros),
cf. 14^5, i3; 1697, 4,
18 «t 99.
1497, 1. «epAoiiror.
1497, 3. tjep/Xuiros.
1499, 8. lirepS/xior, aapOivtov, iXZivrj,
cf.
i484, 99; 1559, i3.
1499, 10. (?oO.
1499, 11. ao\).
1499, 19. aov {tTc&yeis , lob., xiv, 5;
PS.
1499, 19. i!roi>;T6s,
cf. 1609, 96.
1499, ai. ^oSep6s; ^<igos,
cf. 1^99,
96; i5o5, i5.
1499, 24. (^o^vSrjaopiat.
1499,26. ^iSos^c/". i4g9,9i;i5o5,9.
1500, 1. a^tov.
1497, 4. aepi^pvyrfs p.apaa(t6s , eoifer 1500, 3. avydivl
. 1495, i3; 1496, 95; 1497, 18 t 1500,5. puyeWov, -Aa,G. XIX, 445,
e( 92.
1497, 6. aspivevais.
1497, 7. aeptaxvOiapAsl sed ghssa ad
aeptx6p.p.aTa pertinere videtur.
1497, 9-12. aepnrXsvpLOvia, ,^Xey(idvr!,
cf.
i6a4, aa; i634,
7.
1497, 16. ^peviTis,
cf. 1607, 3.
cf.
i5oo, 10; alivBS {il-/}v),
cf.
34, ai; 37, 10.
1500, 10. piyyeBXov,
cf.
i5oo, 5.
1500, 17. aohTopns,
cf.
ligi, 5.
1500, 18. -nroSdiypa, confer 1^89, 3;
i534,5.
1500, ao. nrpdXoeosl
1497, 18. aepi(^pvyr)s {{napaapLbs) , cf. \
1500, 21. ««p^Tj^s^c/! i523, 5; 1609,
14^5, i3; 1496, 95; 1497,
4
j
i\ el aa.
et 99.
! 1500, 94. Er6Siov.
1497, 90. aepaixbv {(ujXov) ,
cf.
aep-
\
1500, 97. •nroOs.
aia, IL.
Pfl.,
i48 et 168; G. m I 1502, 9. apbi/layp.at IL. iV.
Z. D. M. G., XXXIX, 292; cf
I
1503, 18. adre.
1498, 3.
1497, 29. tirepi^pti^j^s p.apaap.ds, conf
14^5, i3; 1496, 95; 1^97, 4
eM8.
1497, 25. -»epi pvaeeos.
1497, 37. -srep(7ia,D.I,i65;IL.iJ^.,
168; IBt., n° aoo5.
1498, 1. lirepiSbAaiov.
1498, 3. lafepffixdr (pjjfAor),
ef. 1^97,
ao.
1498, 5. lirepieSaAovTo.
1503, 19. IloTidX.ovs, Act. , xxviii, i3. i
1503, 91. iiroT«f«is, cf.
i534, ult.
\
1503,93. ^wretvoi a ^63Ta =bapti.sma,
ef
i5o4, i5.
1503, 94. 'sroTa/xoyeiTMi', D. I, 699;
IL. P/., 368;
c/ 1537,6; 1 565,
ult.
1504, 11. of*^axi-T(s,IL.mZ./).M.G.,
i
XLV, 698.
j
1504, l5. ^oSs, (^aira.cf. i5o4, ull.
1504, 17. (paniato.
1504, 18. -sroTvpiov,
cf.
D. I, 358.
1504, 91. a\JTia,cf. i543, 1.
1504, 94, «^7»,^. i543,i3; i555,
18; i58o,i;i58i, 18; 1587,3.
1504, ull. ^ana,
cf. i5o4, i5.
1505, 1-9. aoirtrixoi, aotrinjs; confer
1479, i4; i54i, 19; i543, 19.
1505, 9. ^6€os,cf. 1499, 96.
1505, 19. av^ivot.
1505, i4. <^lvti,cf. i5i4, 94.
1505, i5. ^oSepds,
cf. 1^99,
ai.
1505, 17. truSis, -lios.
1505, 18. ?
1505, 90. (^oSriOriaoftai.
1506, 1. aoXeihrfs avrihoTos, G, XIV,
990, 7.
1507, 11. naOAos.
1507, i5. adXep.os ,
cf.
i568, 91.
1507, 17. aoXos, -01,
cf.
i5o8,
17.
1507, ig. aoXMuvitpLOJs.
1507, 99. aoXtreia, confer iSog, 4;
iSog, 34; i5io, 1 1.
1508, 3. •sroAoiriSioi', D. I, 679;
IL.
Pfl.,
968; sed jJJoci. ad adXtov
pertinet,
cf.
i5io, 0.
1508, 4. -BroAuTTOKs.
1508, 10. ^OAov,
cf.
i54i, 93.
1508, 11. ^uAeTixoi, IL. iV.; cf. i5io,
17-
1508, 1 3. (pAuxT/s? G. XIX, 434; foco
»^V <\ \/\
y . forsan legendum
1508, i5. -sroAiTixiiv, c/l i5io, 17.
1508, 17-90. -oriiAos, -01, conf. xho-].
»7-
1508, 99. -woAtifjpi^ov, D. I. 63o.
1508, ult. aoXvxapTcos ,
cf
i5io, ii).
1509, 1. «oAu;^ap/eis.
1 509 , 9 . xoXoxvvdis , IL. in Z. D. M. G.
,
XLV,
699.
1509, 4. aoXtreia ,
cf.
1607, 99; iSog,
94; i5io, 11.
1509, 8. ^AAov, D. I, 36i; IL.
Pfl.,
195; cf
i5ii, 11; i568, 16.
1509, 9. -EroAuyovof ippsv, ;^iA«i^A-
Xov, xA»;fia , -Er>;SaAioi', D. 1 , 507
;
IL.
Pfl.,
34; sroAu}'Ovoi' Q^fjXv.
D. I, 5o8;
cf.
i456, 6; i5ii,
1; 1547, 1.
1509, 99. aoXtrevdftevos ,
cf.
i5io, 1.
1509, 24. -sroArreia, coifer iho-j. 29;
i5o9, 4; i5io, 11.
1509, 96. aoirjrds , ef. ligg, 19.
APPENDIX AD LITTERAM A
Ul
1509, ult. •Er6A(s.
1510, 1. BoXnsvdy.svos , cf.
iSog, aa
1510, 3 . (pvXia ; in frlossa lege
_j
loco
^\, cf.
IBt., n" 9228.
1510, k. 'BSOXVTOKOS.
1510, C. «(iAiov, c/". 288, 3; 602, 17;
i5i3,5.
1510, 11. Tssolnsla, confer 1607, 99;
1609,
ti et 2i.
1510, i3. liroXii, «oXAo^, c/". 1010, uft.
1510, i5. ^yXaxTjfpiow, -(a.
1510, 17. ^uXexTixoi', co)!/". i5o8, 11;
ssoXniKbv,
cf.
i5o8, i5.
1510, 19. -EroAixapiros, eo»j/er i5o8,
ult.
1510, 23. ^«AAiTis, D. I, 456.
1510, ult. issoXkoi,
cf. i5io, i3.
1511, 1. 'ssoXdyovov,
cf. 1609, 9.
1511, ti-6. 'ZSoXvydviiTov, ha(^vr), D. I,
509.
1511, 9.
'oroAiiyaAoi', D. I, 621, confer
l5l2, 1.
1511, 11. (^iiXXov, D., ^73; IL. PJl.,
385; cf. 1087, i5; i5o9, 8;
i568, 16.
1511, 19. ?
1511, 22. 'BoXvikp)(^iov (fxaAayfta), G.
XIII, i84.
1511, 94. 'aoXsfidjviov
,
^iXsralptov,
X^iXiohivauiv, D. I, 5ii; confer
1547, i3.
1512, 1. •aroAiiyaAow,
cf.
i5ii,
9.
1512, 4. vndXsnlovl
1512, 5. zaoXvxvrmov, D. I, 446;pnbr
glossa ad avxvdxofi.ov spectat,
cf.
i59i, 6.
1512, 8. 'TnoXrjx^povia.
1512, 10. BroAinroiis, -oSos^c/". 9o4 , 1.
1513, 9. (pi!xara,P.,£ff., 799, j). i4i
(•srspi ^Ofiaros).
1513, 16. •nro(i(?(iAu|,
confer 80, 25;
i5i3, 94.
1513, 20. •syoifxaver.
1513, 92. -aoifivtov.
1513, 94. 'srofi^dA«5, confer 80, 95;
i5i3, 16.
1513, 96. •Bri'1'yaXiW.
1513, ult. (pwTeufta, D. I, 619.
1514, 93. aatovia, confer i456, 18;
1479, 19; 1^91, 8; 1678, 4;
i58o, 10.
1514, 24. (^oivi^,
cf.
i5o5, i4.
1514, 95. (^otvt^
v ^otavv, D. I, 538.
1514,«?/. (porviS, HoF.,
199;
c/. i5i8, 1519,
3; i54a,8. 1519,
1515, 23. -croier.
1515, 24. Tsdvos. 1519,
1515, 96. tsovTopia.
1515, uh. Tsovrjpds,
cf.
i5i7,
7. 1519,
1516, 1. tsovr]pev6fxsvos.
1516, 3. powl (xoXAtipiov), G- XII, 1519,
776.
1519,
1516, 5. a>oivixv. 1519,
1516, 11. n^vT^os IIiAaTos,
cf 1679,
'
1520,
19.
'
1520,
1516, 16. ^o(i>i«/t»;s olvos, D. I, 718. 1 1521,
1516, 19. ponlifex imperator, IL. tn Z. 1521,
b.M.G.,\LV,
699. j
1521,
1516, 91. iTcchvvpios.
I
1521,
1516, 24. n(5rTos,c/. 1678, 19. 1 1521,
1517, 1. Koixrnrfs, D. I, 65i; IL. in Z.
|
1521,
Z). M. G., XLV,
699.
:
1517, 7. zsovrjpoi ,
cf.
i5i5,m/<. ! 1521,
1517, 8. «v:reipos, D. I, l3; IL. P/., . 1521,
977.
! 1521,
1517, 10. (potvtynoi.
j
1522,
1517, 19. 0(Jmos, (^(iv(o(,^(ij>os.
!
1522,
1517, i4. vsavisl
cf. 1990, 16; IL. in
[
1522,
Z. Z).M.G.,XLV,
699.
1522,
1517, 9 1. (pv(jtoXoyrfaat, Hof. , 199;
cf 1557, 3. 1522,
1517, 94. (^vaiKol. 1522,
1518,3. (poTvi^,cfi5ilt,ult.;x5li^,8.
j
1522,
1518, 7. ^(iJs ex ^(UT(>s.
'
1523,
1518,9. (?w(s,c/.i555,i3;i588,i5. 1523,
1518, 11. (ptos,
cf
i54i, »6.
1518, 19. (?p(>v>;,Tis, IL. /V. 1523,
1518, i3. asaabs,
cf. 1^94,9; i584,
19. 1523,
1518, l5. aoaaxts.
1518, 17. adaloviam 1523,
1518, 18. irotTaTrXfiSs. 1523,
1518, 90. •sroOs.
1518, 92. tb^aoabv. 1523,
1518,93. ^vaioyvw{xovtK'^\\oXip.eovos, 1523,
cotf. FiiRSTER, l)c Polemonis phy-
siogn., Kiel, 1886; Steinschnei- 1523,
DER, Die hebr. Vebersett. des Mit- 1523,
telalt.
, p. 9 53 , not. 1 o34 ; IL. iV.
;
1 523
,
c/". i5i9, 1; 1557, 9;
i58i, 9o; 1524,
i588, 1. 1524,
1518, a5. avpsTovlcf. i590, 6. 1524,
1518, ult. ^rj(^t<Tpa, HoF.,
199; cotfer 1524,
i555, 16; i556, 3; 1589,3. 1524,
1519, 1. (^vatoyvuixovixr] , conf. i5i8, 1524,
93; 1557, 9; i58i,9o;i588,i.
10. {xr^Xwn, cf. 987,
91.
16. asvxihavos,
cf. 1492, 4, 10
et 16; 1621, 19.
18. 5rAe«prT(s, coif. i545, 18;
i566, 18; 1567, i3; 1671, 21.
90. xrfpvS,potius quam^aop^vpa,
IL. wZ.i).M. G., XLV,
699.
2 9. iiroAu&nr(5s
?
93. ?
95. xdxxos fa(^txrj, D. I, 54 1.
6. •srupe("o)', -era?
cf i5i8, 95.
1 9. cruxalovTes.
4. asixrj, xuvos, IL. PJl., 67.
6. avxvSxofxov, D. I, 667.
9. ^ax6s,
cf. 1^79, 7
ef 12.
i4. pCxos,
cf
i59i, 99.
17. avxTtxol.
19.
asvxitavov, conf i^ga, 4,
10 et 16; i5i9, 16.
90. ^thxrj.
92. ^Oxos, (pvxrj,
cf
l52 1, i4.
95. •sriixTa(.
1. (pOxos B-aXaaaiov.
8. xop&XXtov.
i5. -sr6po(,
cf. 772,
94.
17. iirOpe&povt)e/irvp&)flpov, D.I,
421; IL. Pfl., 998; cf. 1599, 1.
19. 'avpds,
cf.
i549, 5.
9 1 . adpos.
95. ^ope(~ov.
1. aopsia.
3. iyxiphov, D. 1 , 1 49 , 19;
\L.N.
5. avpiirjs,
cf.
i5oo, 21; 1609,
11 et 99.
7.
abtta (^abttov) el ^opsTa (^o-
pewr).
11. xop&)r(iTrovs , IL. PJl., 9aa.
i3. xdpvhos, IL. N., conf. infra
90. ?
91. pdpStov, G. XII, 169; Z. D.
M. G., XXXIX, 3oi.
93. (popriov.
9 4. avpt(^XsyiO(isv.
96. (popfxiov — 6ppos, PS.
1. ^oOpwos, ftirnus,
cf
i5a4, 9.
3. adpvr;.
4. aopvsiojv.
7. (ra) avpixava^a.
9.
^oOpvos, ftrnius,
cf. i594, 1.
16. avpiTrjs,
cf. 883, 3; 970,
i5.
60
APPENDIX AD LITTERAM A
152^1, 39. tsvpadt.
1525, 11. aop^ipios , c/. i63a, iG.
1525, la. i86p(pvpa, cf.
i63a, h.
1525, i6. Ilop^upios, cf.
i63a, i6 ct
31.
1 525 , 1 8. 'aop<pvpoxi'">>v, PS.
1526, 4-5. 'Bvpdsis, •avppiHijt.
1529, 1. -aipedpov,
cf.
iSaa, 17.
1530, a6. ?
1531, 5. -BKiUevVIL. A^.
1531, 21. aidwv, 'avQixoi.
1532, 6. ?
1533, a/i. alapynxdv, confer i33o,
7;
i538, 11 el 16; G. ««Z. /). M.
G., XXXIX, 394.
1534, 5. aoiiypa,
cf. 1489, 3; i5oo,
18.
1534,6. -trrepis^c/'. 1493, 8; 1539,5.
1534,8-9. alepvjiov, G. VII, 782;
iiriire^uxsus , cmif. 79,
5, «<<;.
;
647, 17; 65i, i5.
1534, i3. a1eUa,J).\,iio;lL.PJl.,
98; cf 1537, 10.
1534, i5. alipva.
1534, 16. alepvurp.ds.
1534, 18. alipvt
1534, 90. aTeptaia.
1534, 22. B/lepvyiovl
rf. i534, 8.
1534, 95. a1ux6s,cf i535, 5.
1534, ult. aoTafids,
cf
i5o3, 91.
1535, 3. t^cbfiara,
cf i535, 91.
1535, 5. linwybs,
cf
i534, 25.
1535, 6. n/lvdeisl
1535, 8. aliHais, Hof.,
179; cf i535,
16; 1537, 19.
1535, i3. alooTixds.
1535, 16. «7<i5<7(s,
cf
i535, 8; 1587,
19-
1535, 19. IlToAefiais.
1535, 21. altbu.ara,
cf
i535, 3.
1536, 19. a^(XX6)(Tis, P. y%., /».74,
90,(Z.i).M. CXLVII, 524);
cf
i536, 16.
1536, 16. eniXXtcais,
cf.
i536, 12.
1536,«/«. lii^eivdi,
5^. 14^3, 93; 1499,
93.
1537, 1. -araTj^p, «aTipa;
cf
iltjS, 5;
i538, 5.
1537, 4. «aTp/xios, e^. 1539, i3 e( 16.
1537, 6. woTafioye/T&Ji;,
cf i5o3, 94;
i565, ult.
1537, 8. aiTaXa,cf i543, 18.
1537, 9. iB^aAa.
1537, 10. aleXia,
rf
\hlh, j.l
1537, 16. IlToAef/aros 6 Kiyov.
1537, 17. iiriTaXov?IL.iV.;e/'.
1537,9.
1537, 19. •Br7iJ(Ti«,
cf i535, 8 et 16.
1538, 5. -uaTj^p,
cf, 1473, 5; 1537, 1.
1538, 11. alapp.ixdv, confer i33o,
7;
i533, 24; i538, 16.
1538, i3. •sreTpoCTAivoi',
cf 985, 91;
1493, 3.
1538, 16. alappnxdv, coifer i33o,
7;
i533, 24; i538, 1 1.
1538, 19. airpos,
cf 1498, 1.
1539, 1-9. patriarcha, aarpiip^vs,
cf
14^3, \h ct
1
9.
1539,5. •ar7ep/s,c/. i493,8;i534,6.
1539, 7. airvos <^Xoids, conf i543, 8
rt 16.
1539, 12. -airpuv,
cf 1473,8.
1539, i3. aarpiKws, coifer 153^, 4;
1539, 16.
1539, i5. -aarpoivela, conf. i36i, ii;
»539, 17.
1539, 16. aarplxios, confer i537, 4;
1539, i3.
1539, 17. aarpaiveia, conf. i36i, 11;
i53g, i5.
1539, 91. 'aerp6(paxos.
1540, 5. •wiavaT&j, Ps., XIX, 4.
1540, 6. 'aiTrepi,
cf ih-jh, i5; 1^94,
99; 1557, 91.
1540, 7. eiri rrj (SaffiXix^ oSi)?
1540, 9.
(piSXa.
1540, 19. -STvyai-oisD. 1,394 ;]L.P/,
371.
1540, 21. ar}yrj,cf i54i, i^-srayis.
1541, 1. -arjyrj vel 'arjyiov, conf i54o,
91.
1541, 4. warSo^^erov,
cf 1576, 17.
1541, 5. iT^Sioi', -la,
cf 1691, 3.
1541, 6. <pipap.a, IL. m Z. D. M. G.,
XLV,
699.
1541, 7.
aailipoos, D. I, 35^, sub
Axav6a.
1541, 8. x^8pwff7(s, D. I, 673, sub ip.-
jreXos Xevxr} ; IL.
Pf. , 90.
1541, 11. -iroO aivop.ev.
1541, 12. aoirjrrjs, confer ihj^, i4;
i5o5, 1; i542, 12.
1541, i3. ^topiiov,
cf 284, 18; 288,
93; 4o8, 3; i586, 1.
1541, i5. -iiro(~ov.
1541, 16. (?&s,cf. i5i8, 11.
1541, 18. ipvXax-ij.
1541
1541
1542
1542
1542
1542
1542
1542
1542
1542
1542
1542
1542
1542
1542
1542
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1544
1544
1544
1544
1544
1544
1544
1544
1544
90. veavurxai, IL. N.
93-a4. ^Xr^, confer i5o8, 10;
'aiiXrt.
1 . ^XXov.
9. avp'}6Sapis.
h. -ar/ofxai.
5. avpos,
cf.
i599, 19.
6. rsiwv.
7.
'avpCtXTOV.
8. ^ori>i$,c/:i5i4,uft.;i5i8,3.
9.
^yis, -iios.
10. iroidTr^s, -jrra, Hop. ,
199;
ef. 186, i3.
19. -woM^-n^s, confer 1479. i4;
i5o5, 1; i54i, 12.
19. 'aiovpos, Lagarde, Gesamni.
Abhand. , 117, ult.
90. -srOp,
cf i558, i4.
2 1 . -nriipyos.
ult. aov <piytti(iev1 c/*. 1 54i . 1 1
.
1. -sruTia,
cf
i5o4, 21.
3. aivrtos, confer i543, i5;
1079, 1.
4. iTntiarpos,
cf. i44, 8; 196,
10; 3oi, 23; 1579, 99.
5. aevr6po€ov, confer 479, 90;
i58o, 10; -abXiov,
cf i5io, C.
6. fxertioTriov, IL. PJl., i63.
7.
aialbs.
8. -et/tvs, D. I,9o;IL. P/,57;
cf
i58o, i4.
11. iiriTui^Ses, D. I, 91; IL.
/J^.,
57; c/ i543,8.
i3. aitjlts,
cf i5o4, 94; i555,
i8;i58o,i;i58i,i8;i587,3.
10. -ErarTius, cotfer i543, 3;
1579,
1.
16. -sriTvos ipXoibs ,
cf 1589, 7.
18. -airaXa^cf i537, 8.
91. iiri)(y<Tts.
1. ^iiXt),
cf.
i544, 7; 1547, 3
et i5.
7.
ipiiXri,
cf
i544, 1; 1547, 3
et i5.
8. ?
9.
aiXtiir6s,
cf.
i^hj, 5.
11. arjX6s,
ef
i558, 1; 1567,
10.
19. ipiX6loios.
i3. ipiXdnovos, HoF., 199; cf.
i545, 19 e( i4; 1547, 90 et ult.
15. ^lAoS^ffTTOTOS.
16. <t>tXiypios.
APPENDIX AD LITTERAM A 61
I
i, i8. ffVfiTrXoxo/, IL. in Z. D. M.
G.,XLV,
699.
1544, 19. ^iXondrMp.
1544, 90. <piXiSsX<poe , in glossa lege
>mauT^ loco joicvrar^, IL. in
Z. D. M. G., XLV,
699; confcr
i545, 2.
1544, 9 2. ^/XraTos?
1545, 1. (piXo;irJTCi)p.
1545, a. ^(AaSeA<pos,
cf.
i544, 90.
1545, 6. ^iAaS^ipiov, G. XII, 756; cf
i566,
9.
1545, 10. (^divOpaynos.
1545, 11. ^sX(5«>r?s, (peXdvtov.
1545, 12. ^(^(iTrovoi , co/i/: i544, i3
i545, i4; 1547, 20 et ult.
1545, i4. piXoTTovos, conf i544, i3
i545, 12; 1547, 90 et tdi.
1545, 16. ^fkosvetov (papftaxov), G
XIV, 6;XVII,i,33i;e/: i546
10.
1545, 18. iirAeup(~T(s, conf i566, 18
1667, i3; 1571, 21.
1545, 19. (ptlaXtjdrjs.
1545, 9 1. (^lXos.
1546, 1. ipiiXa?, c/. 1547, 6.
1546, 2. ^(Xo(, ^(Xo( sfioO.
1546, 3. ^(X^ilevos,
cf
iSli-j, 12.
1546, 5. 'srj^Xap^oi', Paulus Mgineta,
p.a8o,99,(Z.Z).j1f.G.,XLVII,
534).
1548, 7. <I>(X<i|evos.
1546, 10. ^(Xiwveroj» (^apfzaxor), co/i/".
i545, 16.
1546, 11. <I>/Xnnros.
1546, i4. (piXap^xia.
1546, i5. ?
1546, 17. (ptXo\6yot,Ylof,,
199.
1546, 19. <I>iX(Tr!rous. . .KoXwvioL^Act.,
XVI, 12.
1546, 91. ^(X6xp«t7os,
1547, 1. 'aoXvyovov, confer i456, 6;
i5o9,
9; i5ii, 1,
1547, 3. (p(aX?7, -vv, cf i544, 1 e<
7;
1547, i5.
1547, 4. ^lXapxps.
1547, 5. -atXcoTds,
cf i544,
9.
1547, 6. <pijXa.Z,rf i546, 1.
1547, 7.
ipiXdxaXos.
1547, 9. ^(Xo8oS(a.
1547, 10. ip(X6So$os.
1547, u. ^(Xaya^os.
1547, la. <?tX6Zevos,cf i546, 3.
1547, i3. ^iXetalptov, aoXefjicl)vtov,
cf
i5ii, 24.
1547, i5. ^(iX>7, -17»', conf. i544, 1 et
7; 1547, 3.
1547, 19. (ptXddeos,
cf
i554, 5.
1547, ao. (ptXdirovos , conf i544, i3;
i545, la et i4; 1547, utt.
1547, ult. ^tXdTtovoi,
cf
voc. prwc.
1548, 1. (^iXopLadijs.
1548, 6. (piXapyvpia.
1548, 9.
lIaXa(er7iV}7,
cf. 1673, l4.
1548, 10. ^(Xo<TO^(a.
1548, 11. ^(X<iffopos.
1554,3. (p(XXup^a,D.I,ii8;IL. P/,
63.
1554, 4. (piX6K7tats.
1554, 5. <ptX6deos,
cf
iBiij, 19.
1554, 7. •aip.eXrj.
1554, 8. yf^tfiitdtov, cf
i588, la.
1554, 10. irepiSoXr^, -^s.
1554, 12. <ptix6s.
1554, ult. 'sslva^,
cf
i555, 5.
1555, 3. (prjvrj.
1555, 5. zsiva^,
cf.
i554, uli,
1555, 6. taiv(i^,cf i58i, i3.
1555, 8. vsivdos.
1555, 9. isseTva.
1555, 10. •Erij'Tea((TS»7(7eis,c/'. i58o,4.
1555, 12. 'tsiaos, iL.PJl., 945.
1555, i3. <pviTts,
cf
i5i8,
9;
i588,
i5.
1555, 16. ^rjiptapLa , confer i5i8, ult.;
i556, 3; 1689, 3i
1555, 18. iir(<T7(s, e/". i5o4, 24; i543,
i3; i58o, 1; i58i, 18; 1687, 1.
1555, ult. n«T(S/a.
1556, 3. iprj^tafia, confer i5i8, ull.;
i555, 16; 1589, ^-
1556, 19. tsiaTaxta, D. I, l56; IL.
PJl., 69.
1556, i4. 'Bsiaafkatov,
cf 1499, 17;
i584, 3.
1557, 3-4. <^\jatoXoyia, <pvatoXoytx6v,
Cf ibl-J, 91.
1557, 5. issiaaa,
cf 1587, la.
1557, 7. no<Te(S«Sv.
1557, 9. ^vatoyvajfitxrj ,
cf
i5i8, 23.
1619, 1; i58i, 90; i588, 1.
1557, 11. xialotl IL.
Pfl.,
127.
1557, i3. ^'vx^^cfim^i^^iBSS,^.
1557, i4. ?
1557, i5. ^a<T(s, aTrti^atr^s,
cf. 1^77,
20-22; i588, 17 et 91.
1557, 91. isr^epi, c/*. 1474, i5; 1494,
92 ; i54o, 6.
1558, 1. tfrjX^s,
cf
i544, 11; 1567,
10.
1558, 5. xixews xapit6s, IL.
Pfl.,
352.
1558, 7. tstxpia.
1558,8. iepi-aixpa, confer ii5,
19;
147, 3.
1558j 10. tirexouXiov.
1558, la. tsrjyavov vel virrjxoov, confer
83, 6; i54o, 19.
1558, i4. •srOp,
cf i549, 90.
1559, 1. 'aeplTtaros.
1 559 , 4. arep(Tofirf
,cf. 1699, 17.
1559, 6. -Brep^xXOfxevov, D. 1, 5i5; IL.
Pfl.,
i4i.
1559, 10. ;^e(poTr^S>7.
1559, 11. isseptalepedsv,
cf i^g^, i5;
i63o, 8.
1559, i3. 'srepS/xioi', -srapS^v^ov, co>i/er
i484, 29; 1496, 19; 1499, 8.
1559, i5. lirr^pa.
1559, 16. -nrapaSe/yfiaTa, -BrapdeSeiyfta
,
cf
i6o4, 90; 1606, 90.
1560, 9.
^iSXa,
cf i54o,
9.
1560, i4. (^diais.
1562, 4. aXrj^iov, IL. 1« Z. D. M. G.,
XLV,
699.
1562, 5. -BT^Xayos.
1562, 9. [«ej^aXaXy/awe/ [i^ftijwXj^^/a?
cf
HoF., 199-aoo.
1562, i5. «XaTaros, D. 108; IL.
Pfl.,
io-j;cf i563, 19; 1569,90.
1563, 9. 'srXaviiStTai.
1563, 4-5. nXaTwr, nXoiTOJr, confer
l563, ull.; 1567, iilt.; 15S9,
16; 1670, 7.
1563, 6. -ErXaTera.
1563, 8. issXixis, G.'XVIII a, 741.
1563, 10. -iirXaTu<Tft6s.
1563, 19. -ErXiiTavos , conf i562, i5;
1569, 20.
1563, l4. -srXacras.
1563, 16. srXa<TS>?i'>7.
1563, 18. -srXaxoOs, -oOvtos? corf. voc.
seq.
1563, 20. -ErXaxoOs, -ofliTOs, confer
14^5, 1.
1563, ult. IlXiiTiwj',
cf
i563, 4; 1567,
ult.; 1569, 16.
1564, 3. ^X^.f', -^Sos,
ef
iS-jlt, 8.
1565, 19. UeXayia.
1565, 90. ^Xiyfia,
X^f"^*-
62
APPENDIX AD LITTERAM A
1565
APPENDIX AD LITTERAM A 63
1580, 1. tsialis,
cf.
i5o4, a/t; i543, 1584, aS. «vevfiojv, confer iS^a,
19;
i3;i555,i8;i58i,i8;i587,3.
1580, 3. «pavTOff/a, confer 1^76, 16;
1079,8.
1577, 19.
1585, U. 1
1585, 6. if-OAAiov,
cf. a65, i4.
1580, /1. aivre aiadijasis , conf i555, 1 1585, 9. il^fupa.
10. ! 1585, 10. ^f-eopo^SaAu^a.c/". i584,
19;
1580, 8. tsevijvi cum if/nTaxds confu-
smn,
cf 1^73, 28; i^g-a, aS;
i536, ult.; 1578, i5.
i586, i4.
1585, la. if-/^, ^<x^s,
con/". 1587, ult.;
i588,
7; 1589, 5.
1580, 10-1 1. tirevT<>poSov,-5raiov/a,7Ao-
, 1585, i3. ^c>)ptxdv{^ap(iaxov),G.\H,
xuff/S);; c/". 29, 10; 693,
penuft.; a44.
i456, 18; 1^72, 19; i543, 5.
j
1585, 17. ^/'eOSos,
cf.
i584, 8.
1580, i3. -srevTa;^opSos, PS.
1580, i/i. 'Biivs,cf. i543,8.
1580, 16. canterinuin(hordeum), Co/«-
»«e//a, 9, 9;
IL. iV.
1581, 10. -irveflfta.
1581, 11. THviyiTis yrf , cf. ^89, 1.
1581, i3. -Er/raS, c/. i555, 6.
1581, i4. Tsayx^prjc/los, G. XIII, 101.
1581, 18. -sri(T7>;;-nr/<j7is,c/'. i5o4,24;
i543, i3; i555, 18; i58o, 1;
1587, 3.
1581, 20. <pvcrioyveaiJi.ovixrj , cf. i5i8,
23; i5i9, 1; 1557, 9;
i588, 1.
1582, 1. -WKTCTaff^aATos, IL. A^.
1582, 9. -Bfava«es, confer 14^4, 10;
1^77, 5.
1582, 10. xvixiov, IL. N.
1582, 11. ipnTaxds, confer 298, 8;
i586, «/(.
1583, i3. -i!rav%,c/. 354,«/«.; 1578,
11.
1 583 , 9 0. ^oAAwi' vel ^aX«S.
1583, 99. if^apes, cf. P.
^., p. 94
a,
48, (Z.Z).M. G., XI.VII, 53i-
539).
1584, 3. 'BSiaaiy.atov, conf. 1^99, 17;
i556, i4.
1584, 8. #oSos, c/ i585, 17.
1584, 10. ifeuSoSoviv/ov, D. I, 609.
1584, 12. iire(7(T(5s, c/l 14^4, 9; i5i8,
i3.
1584, .i4. i^euS(J;^p((T7os.
1584, 16. ^ev%o[iapivs.
1584, 17. i|'t>Sp«tx<a, G. XIV, 396; P.
kg.,y-i,p.h^, 18, (Z.jD.M.
G., XLVII, 591); c/ i586, 3.
1584, 19. ^eopo(pdaXp.la,P.JEg.,p.']8
(Z./).M.G.,XLVlI,593,«of.i);
c/ i585, 10; i586, i4.
1584,9 1. ^p^vloTspo^^rJTr/s.
1584, 99. ^lieiiXr} vel <^aXX6s.
1585, 19. ipdyos.
1585, 90. (^vaaXis, -ihos,
cf. 9^7, 10;
1379, i4.
1585, 9 3. ^a)ft/(Ta).
1586, 1. yf/copilov, conf. 284, 18; 288,
93; 4o8, 3; i54i, i3.
1586, 3. ^vhpaxia^,
ef. i584, 17.
1586, 19. xiaabs, IL. Pfl., i4o.
1580, i4. \/'(upop&aAf//a,c/'. i584,
19;
i585, 10.
1586, 17. aialufxal
1586, 20. -aeplalvXos, IL. m Z. D. M.
G.,XLV,699.
1586, ult. ^iiTlaxds,
cf
i589, n.
1587, 3. -iir/<T7(s,
cf
i5o4, 24; i543,
i3; i555, 18; i58o, 1; i58i,
18.
1587, 5. ?
1587, 6. usialeio}.
1587, 19. aiaaa.,
cf.
i557, 5; iStr^aA'-
Tos,
cf 236, 20; 260, 1, etc.
1587, 20. ^iXwOpov.
1587, ult. if-iS, i^ixes, conf. i585, 19;
i588,
7;
i589, 5.
1588, 1. ^vaioyveonovtxrj , conf. i5i8,
23; i5i9,i; 1557,9; i58i,90.
1588, 3. ^at.
1588, 5. •^vxv, conf. i488, 19; 1657,
i3.
1588, 7. iiixis, conf i585, 19; 1587,
«//.; 1689, 5.
1588, 19. fii\xvOiov,
cf.
i554, 8; aiv-
Su|,
cf. 1294, 1; i36i, 22.
1588, i5. <pvais, cf. i5i8, 9; i555,
i3.
1588, 17. ^acris, xataipaais,
cf.
9 59,
4; 953, 10; 1^77, 9o; i557,
i5.
1588, 91. (p&ais,
cf,
voc. pr0c.
1589, 3. yfnjiptaiia, confer i5i8, «//.;
i555, 16; i556, 3.
1589, 5. ^il, corfer i585, 19; 1587,
ult.; i588,
7.
1589, 16. -sra^rp/a,
cf 1^77,
95.
1589, 18. -^aXrris.
1590, 9. >^aAT77piov.
1590, 19. if-aA/s, -/Ses.
1590, 17. iiriv,lL.inZ.D.M.G.,\hV,
699-
1591, 18. tstaxivr).
1592, 11. zstaixptov, aiaos.
1592, 19. iy)(^eipiov.
1592, ult. aa^vpeovtxrjl
cf.
ill-jB, 8.
1594, 9.
nriTriros,
cf. 1478, 91; 1094,
17-
1594, 12. isaTTvpos, confer 1^67, 4:
. 1478, 24.
1594, 16. w^vf-is.
1594, 17. -ErdTririas, lirdinria, cor^er
»594, 9.
1595, 1. seitpayp.iva.
1601, 17. (ipw(ia7ix()v (xoAAip(ov)? G.
XII, 784.
1601, 22. -Erpayfxare/a, conf. i6o4, 4;
1608, 19.
1601, nlt. aapaypa<pri.
1602, 1. -srpayftaTewTj^s, -revrai, corf.
i6o4,
7.
1602, 4. wpaatov, D. I, 454; IL. PJl.,
970; cf.
i3o2, 19; 1602, 17.
1602, 6. -ErapdcriTos, c/". 1 633, 10 «<«/(.
1602, 10. 'usapa<ppoavvr] ,
cf.
i48o, 1;
1489, 1; 1609, i3.
1602, 11. -srpofiewp/a, HoF. , 909; com/.
1617, 91; i64o, 21; SiSaerxaA/a.
1602, l3. zsapa^poaivrf ,
cf
t48o, 1;
liSg, 1; iGo9, 10.
1602, l5. -srapaAuTix^is.
1602, 16. tspad^vr)s.
1602, 17. apaatov, confer i3o9, 19;
1609, 4.
1602, 19. TSpoyveiialtxdv,
cf
i6o4, 3.
1602, 91. 'usapdivip.riats.
1603, 1. -srapoivoftos, conf i48o. 95;
i484, i5; i485, 11, 17
et 19.
1603, 3. <ppayp.6s.
1603, 5. -srpaers.
1603, 7.
nspaaov, -a, D. 1, 287; IL.
PJl., 997.
1603, 9. aapa^i.Ttis , corf. i485, i5;
i6o3, i4.
1603, 19. -srpayftaTixds t6wo«, PS.
1603, i4. -srapoSdTjjs , conf. i485, i5;
i6o3,
9.
64
1604, 3. tgpoyvualixdv, cf.
i6oq, 19.
1604, 4. «psyftflcTeia, con/. iGoi, sa;
1608. 19.
1604, 7.
lapayiicnei-njs, cf.
1609, 1.
1604, 10. tirapSos.
1604, ao. «apdSeiyfia, ^.
iBBg, 16;
i6o6, »0.
1604, «ft. •aapiietffos.
1606, 9.
Bvpyhxos,S.Fra!nkel,Bettr.,
p. 8.
1606, i4. 'oaplahayx.^sl cf 379,28
i485, 5.
1606, ao. mapiieiyfia, cf.
i6o4, 90
TSapixXifTOs.
1606, 99. «epioSewTjjs, conf 1496, 3
1691, 5.
1606, 93. <ppijv, (ppevds.
1606, 95. 'aapprjaia, confer i48o, 91;
1496, 8.
1607, 3. ^peviTis,
cf. 1^97,
16.
1607, g. tsprtvis, rd -orpds rr/v yrjv ve-
vevx6s,G.\l\, 189; IL. N.
1607, 11. TgpiaSvs^-eis.
1607, i3. 'Bpiicei.
1607, i4. ^p^ap.
1607, 16. •wpiiSaTa, in glSssa lege
«<^—'^<^ /oco T^3j-vik., PS.;
C/". 1608, 11.
1607, 17. npogos.c/.
379,
i5.
1607, 18. apoolp.iov, confer 866, i5;
1610, 3.
1607, 9 2. •EfpoavaTaSofiai , P«. , cixxvi
,
6.
1608, 1. -ErepioS^a,
cf.
1621, 1.
1608, 9. t!!p6€XrjiJ.a.
1608, 11. 'ap6Sara,
cf 1607, 16.
1608, i4. <l>pvyla, Phrygia salutaris et
Pactiana.
1608, 17. 'ap6yv(t)cns ,
cf
i6i5, 1.
1608, 19. 'tspayp.aTela,
cf
1601, 99;
i6o4, 4.
1608, 91. k(^polkr),
cf 266, 93.
1609, 3. -ErpoxTixds, \h. N.
1609, 4. -srpiisTi, c/. i6i3, 16.
1609.5. v^pis?*/". 1276, 91.
1609.6. npjorevs, G. XII,
787;
P.
jEg.,p. 289, 36 (Z.D.iW.G.,
XLV, 700; XLVII, 535).
1«09, 8. xp6T<Di., D. I, 649; IL. Pfl.,
352.
1609, 11. 'Bvphr;sdpyvplrrjs,cfiboo,
91; i523, 5; 1609, 99.
1609, 1.3. 9poo}pci>ixr}v, Act., II, 95.
APPENDIX AD LITTERAM A
1609,
1615, 2 1. WpOTr(>fX2T0I,XOvSrTOs(oiVOSJ,
cf.
i0;i3, iG.
1616, h. iPpvxT^ {pyjrimf), G. Xlll,
589; cf.
iGiG, 12.
1616, 8. (ppv«T&)p/i? (/. toc. seq.
1616, 10. (ppmxwpin^l
cf.
voc. prtec.
1616, 12. (ppvxTrj pijTivj},ef. 161C, It.
161(). )5. i!rpopp)j7tKdv.
,
1617, 21. -uspobswpia., CMf. 1602, 11;
i(')4o ,21.
1618, 1. wpofjecTjxii,
cf.
lOHg,
9.
1618, 5. 'BSpbdscri^ , cf. 1620, 11 el ih.
1618, 8. 'BpoTrecoivTai.
1618, 10. -srpoSAj/fiiTixor.
1618, 12. vrpd^Oaaov.
1618, i3. •wepf^wfti.
1620,6, Erpa.Tiiipioi).
1620, II. tspbOeaii, confcr 1618, 5;
1620, i4.
1620, ik. mpdOsais, coifcr 1618, 5;
1620, 1 1,
1620, 17. Tsspndvaiovl IL. A.
1620, 19. i!fivroHpaToop.
1621. 1. -uTepioSia,
cf
itto8, I.
1621, 3. lus^ix,
cf.
i5ii, 5.
1621. 5. TsepioisxjTrjs , confer 1^96, 3;
1O06, 22,
1621. 10. primus, Mnrliiis,
(/.993,
22.
1621. 18. ?
1621, 20. CTpiaTtKTfjto;.
1622, I. Tsrpiieiyaa, coiif. i6o'i, 20;
i6o(i , 20.
1622, 2, aipaheiy(iaTa'l
cf.
voc. priec.
1622, 9. Tspiwv.
1622, 10. TspaxTixr} (Tixytj).
1622, 17. aspnop.rj,
cf
iSS^, li.
1622, 18. «03)^^)75 ?(/. 1/191, 5; i5oo,
'7-
1623, 1 3. sfptjcrlrjp, (jlpdSiXos; confer
i63o, 16.
162'l, 11. ^aipeTiaphs , IL. ;V.
162'i, 12. xapirds Tx^Aews? 1). I, 2/i3.
162'i, i4. •ErpstrSuTspos.
162'i, 18. Tsptvos.
162'i, 21. T3epi(paats.
162/l, 92. «spnrAeuf/Of/a,
cf. 1/197, 9'
16.5/1,
7.
162/(, 'j/i. •arepiiraTVTixo/,
cf 1672,
9;
1/136, 9.
PPENDIX AD LITTEUAM A
APPENDIX Al) LITTEHAS
^
^
VOCES GR/EC\S INVESTIGATAS ET liV SUAM FORMAM REDAGTAS COMPLECTENS.
1660, 23. aiov,
cf.
i335,
9;
i^Sy, 18;
i3i3, 21.
1661, a. aicreXt, -etos, conf. i3o/i, li;
i345 , ai; i365, 18.
1665, li. xtvvd;ia>fiov,\). l. li^ -^IL. PJl.,
346.
1668, 9. ipdpov.
1675, 3. (riptyyes.
1675, h. (j\jp.<^(isvla.
1680, 17-ai. alpbSiXoi,
rf. i2Q3, •iZ:
ff70pa$, <T7aJCTrK cvtf. aaa. i3;
2 93, 11.
I68/1, u/(. vhpov,
cf.
\ihh, 3.
1687,
1687,
1687,
1687,
1687,
1687,
1688,
1G88,
1688
1 . H.aMYiaBt.
3. xavx^ijaovTat.
6. xoiT&)f,c/'. 1688, 8; 1770, 16.
7. xovStxo\jAiptot ,
cf 1707,
/).
12. xipva, D. I, i56; G. »m Z.
/).¥. G., XXXIX, 276; IL.P/.,
85; cf 1703, 12 ei i5; 170/i,
«/(.
hU. «aSfzEia, D, I, 738.
1. xapSafxov, D. I, 296; G. in Z.
D.M.G., XXXIX, 276; IL.PyZ.,
396;
00«/". 1688, k; J703, 20;
1750, i5; 1751, 21.
3. xapSdf/wftov, D. I, ili; (i. m
Z.B. M. G., XXXIX, 976; IL.
PJl., 35o;c/. 1703, 18; 1750,
16.
4. xapSapov,
cf 1688, 1; 1703,
ao; 1750, i5; 1751, 21.
1688, 8. xoifiiv.cf 1687,6; 1770, 16.
1688, 10. xaOeros, G. XV,
737; XIX,
1688, i4. KstfJpai, c/. 1 706 , 10; 1780,
6.
1681), 1. narjxaXis,
cf. 1/171), 3.
168'J, 3. xaoxaAiSss? fiapfiapiTr/s, IL.
PJl., 9.07-208.
IG89, 5. xa-vatpaats , HoF., ao6; confer
1766, 8; a-n6<paais,
cf
aSa, /1;
253, 10; p.etiOsais, conf 987,
»7-
1689, i5. xaT>;^6pi7fia.
1689, 16. xaT>;70pia, -a>, cj. 1689,
20; 1727, 1 ct 20 ; 1759, 20 et
a 1
.
1689, 18. xaTa^fpa^j;,
ef. 1690. 6;
1760, 1 et 6.
1689, 20. xaT)7yopias,
cf 1689, 16;
1797, 1 el 90; 1759, 20 et 91.
1690, 1. xaTayivos.G. XIII, 369, seijr.;
Z.D.iV.G., XXXIX, 27/1.
1690, 6. xaTaypa^,->;»i,c/".
1689, 18;
1760, 1 et 6.
1G90, 8. xaTaS/xj;,
cf 1698, 1; 1760,
18; 1762, 11.
1090, 16. x^Tos,
cf 1697, h; 1715,
^Tx;
1771, 5.
1691, 19. xara^opa.
1691, 20-22, x<iTo;^os
(>;);
xaTo;^»^,
^.
1699, 6; 1697,
O) et 12.
1691, 23. xaToiT^affis, confer 1760, 8;
1761
,
7; 1765, 16.
1692, 1. xaraaxev)),
ef. 1765, 19.
1692. 3. xataSiSa^ojv , eonfer 196, 21 i
1760, 19.
1692, G. xaTo;^os
(>;), cf 1691, 20;
1697, 9
C/ 19.
1G92
1692
1692
1692
1692
1692
1692
1692
1692
1692
1693
1693
1693
1693
1G93
1693
1693
1G93
1693
1693
1693
1693
1693
1693
169/1
169/»
169/1
169/i
169/i
169/1
1694
169/1
169/i
1694
1694
8. xaTo;f<>fiet>oi.
9. xaTaaltxoi.
1 3. xarioxiiais.
1 4. xa-a^ovixr; ? II,. Pjl. , a4.|.
1 C. xaTa€ai't'£i.
1 8. xarahitiAe.
9 0. xaTaS»;<TeTai.
9 9. xaTayeXaair'isaar ao\i.
2 4. xaTa)'/j.
QO. xiTaSixos, con^7'r lyfio. 18:
orsoofxeioj.
1. xaTa5ix>;.
cf.
iG^o, 8-, \-(>o.
18; 17C2, 1 1.
2. xaTaSis/Aorro.
4. xaTaSixa(T£Tai aov.
6. xaTaSi<o$si.
8. xataij-ii.
10. xaTan/.aaiiaTa,
cf. 1766,9.
11. xaTaAr/il/is.
cf 1697, 17.
i3. xaTaXaSoi.
lC. XITaAoiTTOS.
18. xaTaXtnrsiw.
90. xaTaftcifas.
99. xaTavosi".
9 4. xaTarosfs.
96. xaTavTr;fia.
I . xaTaviiy)7Te.
3. xaTaX^/i/^ofxai.
5. xaTaiiaT-ijast.
7. xaToiroiTKTftos.
9. xaTa7r(i>»Ti(Tov.
I I . xaTaxapiros.
l3. xaTaxXvafxds ,
cf
17G6, i'i.
i5. xxTdpa.
17. xaTaxvpievaet.
19. xaTaxupisuffoxTi.
9 1. xaTappdxT>;s.
cf
169'!, 93-,
17G7, 19.
APPENDIX AD LITTERAM
p
67
1694, -il]. xarxppiHrat . cf.
i(>i)/i, ai;
1767,
i(j.
1694,9 6. xaTapa;fSr)(7STa( , Ps. \\\\\.
j'., PS.
1695, 1. HaTapT(|ou(Ta.
1695, 3. xaTaw('eTa(' fie.
1695,5. HTtaaHTfVOXJStS.
1695, 7. xaTa<T7>;<Tcr.
169.), g. xaTa(T^s(T(s.
1695, II. KinadXoLaOi)v!it.
1695, l3. xxTeiravoxip-yEVffavro.
1695, i5. xaT>7pT((Te.
1695, 17. «aisuoSfU^^v^reTa^.
1695, i(). xaTc0('X>;(Tav.
1695. Qi. xarijpMvro.
1695, 23. xaTaToSeO^Tai.
1695, a5. xaTa toOto.
169;), 37. XaTaTjpTTOV.
1695, 99. xaTa T(iSs ^Aey^(TeTa( ?
1696, 1. xaTa^u^r;.
1696, 3. xj.ra-)(Oeirj(Tav.
1696, 5. xaTexaiJL^dtj.
1696, 7. xaT^xap^f^av.
1 696 , g.
xaTeXa§(iti fte.
1 696 ,11. xaTeravTi.
1696, i3. xaTeXaXeis avTOv.
1696, iG. xaTeir/oMei'.
1696, 18. xareTrodrj.
1696, 90. xarippij^ai.
1696, 29. xarealadrjv.
1696, 2^1. xariaTrjaai.
1696, 26. xaTe<T;^ev.
1696, 97. xaTetjOt;re.
1696, 9(). xaTO(x>;T>;p(0»> , -ta.
1697, 1. xaToix&iv.
1697, 3. xaTOi).
1697, k. xrjrof, dc priore (rlossa confer
iligo, 16; (lc (iltcra, ijS, pcn.
1697, g.
xaTo;^os,
cf.
1691, ao; pra-
serliin 1G92, 6; 161)7,
'"•*•
1697, 19. xaro)(Oi, confer i6gi, ao;
1699, 6; i6r)7,
g.
1697, i5. xarapxrj,cf. 1768, 16.
IG97, 17. xaTaiX^^if^^s, c/". lOg^, 11.
1697, 18. xaOeros, cf. 906, 9; i^oS.
l5; 1706, G; I 860, 2.
1697, 19. xa/.
1697, 90. xexaii{ievos
.
1697, 99. xaipris,
cf. 1775, 8: 1780,
i5; i8'i3, 1/1.
1698, 2-G. xa)(p\tov, XtSavarrli, I). I,
/192; II,. PJl.,'Mtf);cff)6h, 19;
9C7, 19.
1698, 7. ?
1698, 8. x-iX^vSa(, ciile:i(l(P,
rf 178;),
1; i79''i,
').
1698, 10. xaXafiayp(u<T7(s, 1). I, oag-
lL.Pf.,iSli.
1698, 12. xaXapilvOrj, D. 1, i83; G. m
Z.D. M. G., XXXIX, 975; IL
Pf., 399; cf 1698, 20 el 29;
1793, 7.
1698, 1/1. xaXaf/os ap4)fiaTi«<is, D. I,
3i; G.inZ.D. M. G., XXXIX,
975; IL. Pfl., 342; cf 1698,
uh.; 1787,
9.
1698, 90. xaXaptivOrj,
cf 1698, 19 et
92; 1 7g3 , 7.
1698, 99. xaXafiivOrj,
cf 1698, 19 et
90; 1793, 7.
1698, 93. xaXauo; (^payuirrjs, D. I,
liKG.inZ.D.M.G., XXXIX,
V]h;\L.Pfl , Ul;.ef 1788, h.
1698, nlt. xaXafxos lipeiJfiaTJxds, confer
1698, 1 h ; 1787,
9.
1699, 3. xalXirpfxov, D. I. Gt6.
1699, 5. xaXX«T7os.
1699, 7. xaXafji);.
1699. 9. xaXaf/os, cf.
roc. seq.
1699, 1 1. xaXaf^os. rf
voc. pr(ec.
1699, i3. xaXXoi»;,
1699, i5. xaXXos.
1699, 16. xaXXiov.
1699, 17. KaXXivixos, confcr 1791, 3;
1794,11.
1699, 18. xa^xafjtor, D. I, 38; confer
1700, 1 1
.
1699, ull, xap.nrj, D. 1, 191.
1700, 1. xrjfxds, cf 1774, 7.
1700, 9. (lampania.
1700, 11. xciyxafioj), cf.
iGgg, 18.
1700, i5. xevov, I'S;
cf 1716, 90;
'7'7. 7-
1700, 17. xaivds.
1700, 18. ?
1700, 20. ?
1700, 91. xavdapaes,
ef i8i3, 10.
1700, 93. xei'Taip(or»Xeir7(ij', D. I, 34g;
G. /hZ.Z)..U. C, XXXIX, 97G;
IL. PJl., 3o9;
cf
1/460, 17;
1807, ull.
1701, 1-2. xavva^ts, xavva^ts ifixepos,
D. I, 49/1; G. in Z. D. M. G.,
XXXIX. 275; IL. PJI., 348; cf
39 , la; 1809 , i4.
1701. 4. xairoTOf»/a.
1701, G. xaTava7x>;,D.I,6l4;lL.fy?.,
2 29.
1701, 12. xdalos, D. 1, 2;); G. in Z.
Z). V.G., XXXIX. 978; IL./y?.,
357-8; cf
1G90, not. 1; 1709,
1; 1741,8.
1701, i3. xa^T^^ipior, D. l,
177.
1701, i5. xa(T7avoi», D. 1, 137.
1701, 17. xa<T(T/a, c/ 1701. 23; 1816,
i5.
1701, 19. xaaavfiara.
1701, 99. xa<T7avia, IL.P/I., ^3.
1701, 93. xa^Tir/a^y/l^p, a;^v, j3Xa<T7()s,
iaii^rj , xtald), ^'S^^oxaaaia , D.
I, 93; IL. PJl., 348;
rf 1701,
17; 181G, i5.
1702, 1. x(i(T7os,c/: I70i,i2;i74i,8.
1702, 3. xaTTTrapis, D. I, 3i8; G. in Z.
Z)..l/. G., XXXIX, 97G;1L./J/Z..
269;
cf
62 , 29; 1702 . 16.
1702, 5. xairn-a?
1702, 6. xairros, D. I,
^gg;
G. in Z.
/>.M.G.,XXXIX,975;1L. /y/.,
907; c/. 1702, 12; 1745, 3.
1702, 10. KaTrn^aSox/a,
cf 1819, i3:
1820, ult.
1702, 12. xairv6s,cf. 1702, G; 1745,
3.
1702, 16. xaTtTtapts, (t/.
J709,
3.
1702, 18. xapir6s.
1702, ig. xe<pahj,cf. 1717,
a."!.
1702, 9 0. xanviis.
1702, 22. ?
1702, 2 4. xe^aXa(0»', confer 1717. 9i;
1718, 1; 1893, l5.
1703, 3. xaxdv.
1703, 4; xa«x/as, G. XVI, 409; confer
1718, 4.
1703, 6. x^i^iros.
cf
i7'i5, 4; 17^6.
12.
1703. 7. xauxaX/a,D. 1, 608.
1703, 11. xapxrros, D. 1, 179; confer
1705, 6; 1
779,
ult.
1703, 19. xapva fiatXtxi, D. I, i5G;
IL. PJl., 85; confer 1687, 12:
1704, ult.
1703, 15-17.
"^P''"
nrotiTixa, Xeirlo-
xipva, D. I, 157; IL /'/, 48;
cf 1687, 12; 1704 , ult.
1703, 18. xapiifxaifiov, conf 1G88, 3;
1750 , 16.
1703, 90. xdpSaftov, c/! 1G88, 1 ('/ 4:
1750, l5; 1751, 91.
68
\IM»KNI)IX Al) LITTKUAM
p
1703, ai. xipSn.
i70'i. 1. xipp?, I). 1, ^ioO; r.. iH ;;. D.
M. G., XXXIX, 376, IF-.
Pfl.,
'101.
170'!, ;5. xjpoff.
1706,6. xaOcipfnT», cofi/jr i8or(, ."i
;
1860, I.
I70'i, 7.
Kip/i.
170.'l, 9.
xaipos, f/. 1706, t.
I70'i, 10. Kjpf5j(,c/. 1688. t'i; 1780.
(j.
1704,
\~. xapTtrjffior, (i. XII, i5; »/i Z.
D. M. G., XXXIX. a^G; IL m
Z.i)..1/. G.,XLVlI,.ii8.
170'j, 19. x>)ptixes, D.1, 169; c/! 1780.
17; 1781, .5 er
7.
170/1. 31. ?
170/1, aa. xapiSes, c/". i8/i.'i, i-i.
1705, vU. xapva, c/. 1708, la cl i5.
1705, 9. xapdiTiSes.
1705, li. dpxevdihes.
cf.
3o2, 18.
1705, C. xoLpxivos ,
cf.
1708, it;
1779,
ult.
1705, l3. xa6rjXcoaov, P^. cxviii, 1 ao.
PS.
1705, i5. xidsTOi
{v), cottfer 906, 1;
1697, *^' "To*^'
**' '^'•0. '*•
1705, 18. xs^eT>)p,
cf 1869, i.
1700, 1. xa5apTix(ii',
cf. 1859,
5.'
1700, a. xa.6aipsms cl xidapcris, confcr
i85f), i.t
1700, h. xoidoXixtj,
cf. 1857, 1 ct la.
1700, 0. xaSeTos
(>)), coitfer 906, a;
1697, '^' 1700. '5; 18O0, a.
1700, 7. xa0apd-t)s.
1706. 9. xolObiXss.
1706, II. xai^siAoo-av, /e>. XXII, 10, P.S.
1706, l3. xadi^ovaiv.
1707, 4. xot>§ixovAap/os, f/". 1687, 7.
1708, 9. caballtnriiis.
1709, 6. xirwaSapi, D.l,775;c/; 1775,
i3; i8o3, 1/1.
1713, 8. ix%%r]^lci,
cf. 979, i3.
1715, 9. xwrjyiov,
cf.
i8oa, 93.
1715, 10. x^Spiov, coifer 1715, iS;
1718, at.
1715, II. x^SfxaTa.
1715, 1 3. xsSp4a, G. in Z. D. M. G.,
XXXIX, 976; coiifer 1710, 10;
1718, 91.
1715, i5. xeSpiT>;s oiVos, D. 1, 79-2;
ef. 1718, 9?.
1715, 17. xiipos, l). I, 106; (;. »n Z. ! 1718,
/>. A/.6\, XXXIX, 97O; 11-./'/., 1718.
50; c/: 1718, 17: i839, 19. 1718,
1715, 9». x^Tos , -ei , cottfer t O'jo , » G
;
1097, /i;
1771,
5.
1715, iili. xivTpov,
cf. 1710,19^98;
1808, 19. 171«),
17 U). /l. xiy/jpo>. D. I, 9'l0; fi. in Z.
D. M. r;., XXXIX, '17O; IL.
Pfl.,
1719.
toi; r/. 171O, 18. 1719,
1716, lO. KAeoiraTpa, /'. ./;/t.,
y, 9 1719,
p. 55, 11 iZ. D.M. G.,\\.\\\,
591). 1719,
1710, 18. x^XP<'*' ?/• '7'^' ^- 1719,
1710, 19. x^tn-pot', eoiifcr 1710, ull.; 1719,
, 171O, -^3; 1808, 19. 1719,
1710, 90. xsv(ii',f/. 1700, i5 ;
1717,7. 1719,
1710, 9 3. xevTpoi», coiifer 171 5, ult.; 1719,
1716. 19; 1808. 1 •!.
1710. iitl. xjvTaupiov t6 y-ijtt, coiifer 1719,
liCo, 17; 1700, a3; 1807,
uh. 1719.
1717, 5. xsvay-^ij.
1717, 7. xevov^f/. 1700,16; 1716,90. 1720.
1717, 9. xsvTvpiwv.
cf. 1808, 19.
1717, 10. Kar<Tap,
cf. 1817, 3.
1717, 19. xiiTe = «oTe ? PS. 1720,
1717. }!t.xia1pcv ^•'x.OTpoi^ov. D. l, 1720.
5o3;G. III Z.i)..V.G., XXXIX,
976; \L.
Pfl.,
395; amferi-jfj. 1720.
16; 181 0, 3.
1717. 16. xi<T7pov;f/i7t7,i/i;t8i6, 1720,
3.
1717. 19. xe^aAoToi', 1). I, 987; IL.
Pfl., }.9.-j:cf
i8aa,
7.
1720,
1717, ai. xe^aAaia, coiifer 170«, ai;
1718, 1; 1893, "i5. 1720.
1717, a3. xeipa?»^,
cf 1709, 19. 1721,
1717, 9/1. xj^aAos.
'
1721,
1718, 1. xe^aXaioi', -aia, coii/er 1709,
9.'r, 1717,
-31; 1893, i5. 1721,
1718, 3. xOireipoi,
cf.
laiy, 8. 1722,
1718, It. xaixias,
cf 170^, 4. 1722,
1718, 8-9. xsxadapitTnivr! , xexaAAo)-
TTierfiivrj. 1723,
1718, 11. xex6AA)7Tai. 1723,
1718, la. xexpamaXr)xti)s , P.s. lxxvii,
05, PS. 1724,
1718, i4. xsxpuniiivrt. 1724,
1718, lO. xspawds. 1724,
1718, 17. xs'Spos,
cf. 1716, 17; i839,
19. V
1724,
1718, 90. xipas, -aTwr,
cf 1719, 0.
91. xtipia.
ef.
fjth. 10 e( i3.
a9. xeSpiTws oiVoe , c/". 17 »5, i5.
94. xepa<Tia, D. I. 167; (j. «/»
Z. D. M. G., XXXIX, 976; II,.
Pfl.,
101; cf. 1719,
} 1781.
lO.
I. xepiiia, D. I. 1^7; IL.
Pfl..
fjft;
rf. 1780. 9t»; 1839, ii>.
3. x£paT«i))'i«. IL.
/J/?.
, l5i.
0. xipas,
cf. 1718, 90.
7. xepz<r6s, xspaaia, cf
t^iM.
a4; 1781, 16.
9. mxpiTt)s'l
10. ?
I I . xspaiisis.
1 3. xspa-:iaoy.sv.
1 4. c.-enileuiii ?
i5. KSpaii.cf 1379. i4; i3kO.
1 5
, ubi etiam lalciit fimiiH xspaia.
16. Tipf/Livtoe , coiifer 976. 93;
790,
3 et 1 1; 899, if.
•:t 1 . xtiados , -01 , confer 1790. 9
;
1758, i3.
1 . xti jfios , -01 , (j. i;i Z. D. .1/. (j.
.
XXXIX, -^78; roiifer 1700. 1 -A
:
1730, 1.
3. xtiav6s, -ov, 1). l, 773.
9.
xiiaflos,
cf. 1719.
•'! ; t^nX.
i3.
10. xwStiov, IL.
Pfl.,
9 4: confer
1799, 5.
19. xiifxos a/j^tnr7ios, xoAAoxi-
aia, D. I, 948; IL.
Pfl..
3i3:
cf.
1 790, t; 1730, 1.
17. xtixAafiivos , D. I, 3o3; IL.
Pfl.,
307; c/ 1748. 10.
94. x«d€i6s.
cf. 1739. -jo.
3. xti€os.
11-19. afiapavTOi', afxapoxov, cf.
181, t4; 193, 8o( lO.
9 3. xw6epvjJT>;s.
5. xaiSva.
cf. 1790. 10.
17-18. xopiavvov, su7airAet)por?
cf. 1570, 8; 1753, 5.
5. ?
11. xtiScoviTijs oivos. I). I. 71
4-.
IL.
Pfl.,
i45.
4. x6<TflOS, cf
174'.!. I.
7.
xoap.ix6s,
cf.
fjli'3, 0.
10. xoap.oxpiTuip, cf. 1/33, id;
1749, 16.
l3. xupios,
cf.
170'!, 2: 1770.
5 CM9.
APPENDIX Al) LITTERAM
p
Mih, ik. XO/KtOLi.cf. 1728, 19.
1725, 3. wwh, cf.ibolt, 2r,i5r)3,i.
173;"), (j. xoTiiAj;,
cf.
fjso, i3.
17^.'), 19.. xvTivos, D. 1, i43-, G. in Z.
/J.iU. G., XXXIX, 295; <-/. 35
1,
I o; 1727, 5 f/ )3.
17i5, i3. xoriXrj.cf. 1730, fi.
1725, i''i. xo-:\j}.r}huiv aAA);. D. I, 087;
IL PJL, 1C2; fo«>- i3o8, 3;
I 72('), 20.
1725, 19. xohij.
1720, 17. KosxDTos, \L.,N.,cf. i83o,
3.
1720, 20. XOTvXjjSouI», CTXUTaAlOI', x^uu-
SiXiov, ]). I, 536; f/. i3o8, 3;
1795, 1 h.
1727, 1. xiTjyyopia, co)i/'ci' 1689, 1 6 c(
20; 1727, 90; 1759, 20 c< 21.
1727, 5. xvTtvos,
cf.
35 1, 10; 1725,
12 ; 1727, i3.
1727, i3. xvrtvos,cf. 35l, 10; 1795,
19; 1 727,
5.
1727, i/i. i.vT«Tos,D. 1, 6oi;IL /y?.,
310.
1727, 17, xoTvXrjSores , G. II, 906;
XVII 4,838; e/ i^Oi.o.
1727, 18. ?
1727, 90. xarrjyoplx, cf. 1689, iG et
90; 1 797, 1 ; 1759. 9 e/ 2 1.
1728, 1. xitrtvos, IL 1%, l36.
1728, 8. xov^jia, G. iii Z. D. M. G.,
XXXIX, 278 ;D.I, 468 ;IL/^.,
l45; cf.
1 738, 1 P/ 18; 1800, 6.
1728, i5. xojxv-
1728, 17. xiii)(r]^t.
1728, 19. xo;^A(as,
cf 1726, \h,
1729, 11. xoXs(pt(Tnds , Y^ V »*\cvja e
r^^cxxx. corrup., IL, A'.
1729, 19. xorAj; (ipA^).
1729, 1/1. xoAt^f/gfxSss.G. VI,6o9;lL
Pfl., i38.
1729, i5. xurofiopor, IL. PJl., 976; cf
1/18, 8; 1960, iilt.
1729, 17. xoXdStiifia , G. X, 1009.
1729, 19-91. xoXoKvvOis, xoXoxxjvOr)
iypioi, D. I, 669; ILP/?., 339;
cf. 488, 23; 507, ifi; 1730,
1731,3.
1729, 9 3. xoloaads.
1729, ult. xoXoiiatD.
1730, 19. xoXoxwdrj dypid,
cf. 1799,
19; 17^1, 3.
1730, 1/1. xoXoeds,cf 1785, i4.
1730, ifi. xo/Aa.{xa, G. XIV, 7-
1730, KoXo
1730, 93. •woAtnroSioi',
ef 1008, 5.
1730, iih. xmXov.
1731, I. xoXo<po}fi%,
cf. 1898, 16.
1731, 3. HoXoxCvdi;, coiifcr 1729, 19;
1730, 1 9.
1731, 6. xoXo€iii)v.
cf. 1785, 7
et 16;
1806. 92.
1731, i5. xwveior, Sia xuriif, c/. 572 ,3.
1731, 17. xoiXlot.
1731, 19. xoiAas.
1731, 20. xvAivSpos, c/. fjo^, 9.
1731, 99. KoXoovix.
1732, 1. xdXitos.
1732, 7. cultniin?
1732, 9. xiiAirSpoj,
cf 1731, 20.
1732, 10. xoA^^ixov, b. l.58i;IL/y/.,
174.
1732, 12. x<3AAa, G. 1« Z. D. M. G.,
XXXIX, 977.
1733, 10. xoo-fioxpaToip, cf. 1794,10:
1
7^9 , 16.
1733, 11. xofifii, cf. 1734, 4; 1735,
17; 1737, 1; 1799,
i3; i84C,
1 1
.
1733, 12. xaJua, -ara.
1733, i4. x6(j.xpos, jzifiaixuAa, D. I,
ih!i;lL.PJl.,:m.
1734, 3. xa>pj;Tj;piov, coiifer 1735, 1;
\1lh , 9; 1800,
"9 0.
1734, 4. xofxfxi, G. in Z. D. M. G.,
XXXIX,
977; cf. 1733, 11;
1735, 17; 1737, 1;
1799,
i3;
i846, 11.
1734, 5. xaip.uhid,
cf 1735, 19.
1734, 6. x6pirjs,cf. 1734, 12, i3, 18,
2 9.
1734,7-10. xvpLivov rjfiepov, xi(iivov
aypio)', xvfiivor aypiov iXXo , D.
I, 407; IL P/./9 06.
1734, 13. xdpiris. cf 1734, 6. i3, 18,
1734, i3. x6f*>;$ S^Asvxos,
cf
i353,
7; 1734, 6, 12. 18, 99.
1734, 16. xop.rjrr]s, -m, cf.
1800, 9,
1734, 18. x(ifj);s, c/". 1734, G, 19, i3,
29.
1734, 20. xeDpLti)i6s.
1734, 29. x6p.rirss, ef
t-j^h, 6, 19,
i3, 18.
1735, 1. xoipj^Tj^piov, eonfer 1734, 3;
1 774 ,9;
I 800, 90.
1735, 5. xuptapis
,cf.
Laehimic auinoycn
dffe,
II, 33o, 8 : ttLa comaris
qiii est ap|,)el('e Aaxxos. 71
1735, 11. jtof/KTao-^&jcrat', Ps. xxx:\.
16, PS.
1735, 17. x6a;xt,
cf. 1733, 11; lyS'!.
4; 1737, 1; 1
799,
l3; i84fi, 1 I .
1735, 19. xwf/iwSia,
cf 1734, 5.
1735, 91. x«i)fxix(is.
1735,23. ?
1736, 1. xuafjos aiyvitlios,
cf. 1790,
1 ci 1 2
.
1736, 3. xofjifiWTixt)!» (^Aaiov).
1736, 16. xviKos, D. I, 680; G. in Z.
D..1/.G.,XXXIX.
977;
IL
/?//.,
91 7;c/'.
1779, 18; 1810, 1 ct 18.
1730, 19. x<ui'dpiof, -la.
1730, 20. xvvavdp(i)T!ia, G. XIX, 719;
Journ. n.siat. , 8' seiie, t. Xl\.
i5fi.
1737, 1. xofifx/Siov, xofifii,
(f.
1733.
11; 1734. 4 ; 1735. 17;
1 799
,
i3; i846. 11.
1737, 4. xvvrjyds.
1737, 8. xuvrjyia,
cf. 1738. 7.
1737, 11. xiiv<iyA(i)iT(To«', D. 1, 61 9; IL.
PjJ., 9 43.
1737, 1 4. xwixoi.
1737, i5. xibvot, alp6€tXoi, G. in Z.D.
.1/, G. , XXXIX,
979; cf
9 93,
93; 1738, 8.
1737, 17. xivSuvos, coifer 1769, 11;
1775, 7.
1737, 18. x/vSaS, -axos?
1737, 20. xovSuA&jftaTa, G. XIX, 446.
1737, u!t. x(t)vitov, in iflossa jy>ai', sic«/
1457, 1, e r<^a\m^ corrup. ,
cf
1739, 23.
1738< 1. xdvv^a,
cf 1728, 8; i^SS.
18; i85o, 6,
1738, 5. xw6(Tcipyss, conf 1739, 10;
1740, 94; 1775, 18.
1738, 7.
xwrjyia,
cf. 1737, 8.
1738, 8. xcDvos,
cf. 1^38, 20.
1738, 9.
xorSfTos (orros),
cf.
i8o4,
9.
1738, 12. xovia, G. m Z. D. M. G.,
XXXIX,
277; confer 1789, 23;
1740, 99; 1741, 3.
1738, i3. xotvoovia, IL. A'^,, ^. 1740,
21; 1775, 10.
1738, i5. x<bveiov, D. I, 670; G. in Z.
D.Af. C, XXXIX, 979;
ILPyZ.,
38q; cf 1739, 93.
70
APPENDIX AD i.lTTERAM
p
71
1753, a. }i6peisoiiTT(>x/.iviji,\).\ ,i8-2.
] 753 , 5. xoplivvor. c/. 1070,8; 172-2,
'7-
I 753, 8. HOpr!.
1753, 10. KOpior, j). 1 , '1 1 o , c/". 1753,
0.
1753, 12. xvpie,
cf. 1770,
ci
9.
1753, 10. xtipis eXir)aov.
1753, 16. KdpivOoi.
1753, 90. Kvpivaios, Lngarde, Oiiom.
,
176, 46; 19/1, i5; c/. 1770, 7.
1753, 9 1 . xopurditovs, D. I, 278; G.
1« Z. D. M. G., XXXIX, 278;
IL. PJl., 922; (/. 1755, 7
et i^;
i835, 17.
175'i, 1. Kvptaxds.
175'l.9. xvpios , cniifer 179'i, i3-,
1 770.
el 12; i8'i3, th.
175'i , 5. xopv^TJ.
175'i, 7. x6pviix,cf. i^o-). , 9.
175/1, 9. KupiXAos, cf. i-joh, uh.
175/», 1 1. xvpiaxrj.
175'l, 12. Kvprjvrf, K6piv0os,cf 1753.
16.
175'i, i/i. Kvprjvrfl
175'i, 9 0. xopaAAior,
cf
1.5 99, 8;
1700, 6; l834 , 92.
1754, ult. KipiXf.os , cf. 175/1, 9.
1755, 7.
xopaoiifiirous, conf. 1763, 21;
1755, ih; i835, 17.
1755, 9. xopvrj;
1755, i3. xpoxfiSsiAos , loco yli—a..,
forsan leg. yliy^ = r^^A-S.u,
cf 1756, i5; 1757, 11; i838,
1; i85i, i5.
1755, th. xopa)v6novi,
cf. 1753, 21;
1755, 7;
i835,
17.
1756, l5. xpoxiiSeiAos,
cf. 1755, i3;
1757, 11; i838, 1; 1801, 10.
1757, 10. xpixos, D. I, 39;; G; 1« Z. D.
M. G., XXXIX, 278: IL. PJl.,
9i5;
cf 1837, 17.
1757, 11. xpox6SeiXos,
cf 1755, i3;
1756, i5; i838, 1; 1801, i5.
1757, 18. xdpti^i,^. 1752,9-3; 1754
,
7-
1758, i3. xiaOos,
cf 1719, ai; 1720,
9-
1758. i5. xpaTaia,D. 1, 33o;IL. PJl.,
290.
1759, 18. xaTa6eais.
1759, 9 0. xarrTyopiix,
cf 1689, 16 et
20; 1727, 1 et aa; 1759, 91.
1759, 91. xaTr]yopia,-as,cf.voc.pr(ec.
1759, ult. xaTrjyopovpsvos, Hok., aoC).
1760, 1. xaTaypa^^rj , coiifer t (jHr) . 18;
1C90. 0; 17G0, 0.
1760, 9. xaT>77 opos.
1760, h. xaTr]-}0pix6s. IIof., 9o(').
1760, 6. xaTaypa^j) , co/i/er 1(189, i8;
1G90, 6; 1760, 1.
1760, 8. xaTa(T7a(Tis , confer 1691, 93;
1 761.
7
; 1 765, 16.
1760, 19. xara§ioa|a)r, coiif. 19/i. 9t;
1699 , 3.
1760, iG. xaTa hlxrjvl
rf
voc. seq.
1760, 18. xaTaSixos, xaTaSixv, coiifer
1690, 8; 1693, 1; 17G9, 11.
1761, 5. xoTv\r)h6ves ,
cf. 1727, 17;
1761, 7. xaTaalxais, confer 1G91, 93;
1760, 8; 17C5 , iG.
1761, 19. ?
1762, 10. XTtalris.
1762, 11. xaTaSix)?, coitfcr 1690, 8;
1G93 , 1 ;
1
7G0, 18.
1763, 1. KTriai^ehv.
1763, 3. xTrjTiK6v.
1763, 8. ?
1765, 7. xaTaAtKTis.
1765, 16. xaTaalaais, conf 1G91, 93;
17G0, 8; 1761, 7.
1765, 19. xaTaaxevri ,
cf. 1692, 1.
1766, 8. xaTaipatTis, cj'. 1689, 5.
1766, 9.
xaTaTrAafTfxa , cf. 1698, 10.
1766, 11. xaTd xair^r (ap;^>;r).
1766, 1/1. x!xTaxAt/iTfx6s,
cf
169/i, i3.
1767, 1. saiTvos (pXoi6s,
cf
iSSg,
7;
i5/i3, iG.
1767, 9. xaTaTpeirdpievoi.
1767, 18. x/Tpia, c/". 1070, 26; 108/4,
25.
1767, 19. xaTappaxTai,
cf 1G9/1, 21
et 93.
1768, 16. xaTapxri,
cf
1697, l5.
1768, ult. xiuv,
cf. 1760, 17.
1769, 1 . xiSapis.
1769, 10. xev6Tvs, IL. 1« Z. l). M. G.,
XLVII,5i5.
1769, 11. x/rSuros, confcr 1787, 17;
1775.7-
1769, i3. (Ta)xofAa.
1769, 17. xvxX69ev.
1769, 20. xvpSalov.
1769, 59. xvv6pvia.
1770, 1. xu^f^ei.
1770, 3. xvx}.cljaet.
1770,5. xvptos,
cf
fjo'i, a;
1770,
12; i8/i3, ih.
1770, G. xvpie,
cf 1753,12; 1770. (j.
1770, 7. Kupiraro», c/. 17^3, 20.
1770.9. '<^p'S,rf. 1753, 1 9 ; 1770, G.
1770, 10. Kvp);raix6s (diriis), c,'! /i^ij.
93; 545, 9;
G67, 1.
1770, 12. xvptos,
ef. 1754, 2; 1770.
5; i843, i4.
1770, i4. xiixXo», c/". 1748. 10; 1749.
3; 1779,
21.
"1770, iG. xotTciiv,
cf. 1G87, G; 1688.
8.
1770, uh. xiTTa.
1771, 5. x^Tos,
cf. 1C90, iC; 1C97,
4; 1715, 23.
1771, G. •nriTws, coiif i543, 8; i58o,
i4.
1771,
'1
2. xtxp^v.
1771, l4. KiXix/a.
1771, 90. ? cf
'BstTvovaa, D. I, C5C;
IL, !S.
1772, 4. xaraAior, IL. in Z. D. M.G.,
XLVII, 5iC;c/: 1811. 19.
1773, ull. alijXr).
1774, 1. xifiiwAia
{yv), cf 489, 3.
1774, 7. xrj!x6s,cf. 1700, i;!» no(rt 21
,
x»;fjtos, cf.
Dietz, Aitalecta me-
dica, Lipsiw, 1 833 , p. 3 ; IL. , N.
1774, 9.
xoip.rjTrjptov, confer 1734. 3:
1735, 1; 1800, 90.
1774, 19. xoirior.
1775, 1. xirraftwftor, c/". fjho,
7.
1775, 3. xirapa, IL. PJl., 9^4 ; coiifer
i8o3,
9.
1775, 7.
xirSoros,
cf 1737, 17; 17G9,
1 1.
1775, 8. xatp6s,
cf
1G97, 99; 1780,
i5; i843, i4.
1775, 10. xoirwria, confer 1^38, i3;
17'lO, 9 1.
1775, 1 1. xoiriDros.
1775, 19. xoiror?
1775, i3. xirraSapi, conjer
1709, C;
l8o3, l4.
1775, 16. xirra,a<ufiirov (fivpor), D. I,
7«i-
1775, 18. xtirOerapyes?
cf. 1708, 5;
1739, 10; fjho, 94.
1776 , 4. xvv6aopov, G. in Z. D. M. G.,
XXXIX,
979,
Gi;lL. /;/!.,
97C.
1776, 6. xiirriTOs, census.
1776, 7. xiaGos. D. I, 119; G. m Z.
72 APPENDIX \l) MTTKirWl
jy
n.M.G.,\\m,-i-j-j;]LPJ!.,
it-j; c/. 1778,
«'1; 1818, !().
177(), 10. aatovh,
rf.
ibh, )8, ctc.
177(i, 5 1. rerpaywvov. confer 781), C;
800, 2 3.
1778, 20. xlaiTtjpif,
1778. a3. U/.IL. I'J1.,
-jno.
1778, a4. xlados,
cf. 177!), 7; 1818,
i().
1779, 1. xtaads. xialos. D. I, 119 rt
3o8; 1!.. PJl., 1 r)7 ; fo/i/i')- voc.
scq.
1779, 5. uiaaoi . xiaOapo; . conf vocnb.
prtec.
1779, 1/1. xrjHis, I). i, i;i7; (i. inZ. D.
M. G., XXXIX, 27(); )L.
/J/7.,
73
; c/! 85 , a 1 ; 1 802 . 11; 1811,
9-
1779, i5. ? c/. 1782, 3.
1779. iC. x/)ti,D.l,()/io;n-. P/?.,3o2;
5/1819,]; 1793, 21.
1779, 17. xixtvov (^Xa.or), I). I, h8.
1779, 18. xvixos,cf 173C, iC; 1810,
1 en8.
1 779, 21. «OxAoj,
cf 1
7/18, 10; 1 7^) 9,
3; 1 770, 1 h.
1779, ult. xapxlvos,cf. i7o3,ii;i7o5,
e.
1780, 2. xmvos,
cf 1749, 1 et iC.
1780, 3. ?
1780, C. Kappai, r/. 1C88, 1
/| ; 170'!,
10.
1780, 8. -wpinriCTf/os ,
cf.
lC2i, 20.
1780, 10. XSp'j.TtOV,
cf. 1839, 12.
1780, 12. xrjpds.
1780, i5. xaipds,
cf. 1697, 29 ; 1776 ,
8; i8'i3. i/f.
1780, 17. xTJpv^, xrjpvxss ,
cf
fjoh,
19; 1781, 5 ct
7.
1780, 22. «Eparia,
cf 1719, 1; i^Sg,
10.
1781, 1. xepaTosiSj)s (;^it&u'), G. 111,
772.
1781, 3. xparaidyovov, D. I, /172; IL.
PJl., 109; c/! i839, 1.
1781, 5. xj)pvf,
cf 170'!, 19; 17S0,
17; 178). 7.
1781, 7. xripvxis,
cf. voc. prwc.
1781, 9. xlpaos,cf. 18/18, 18.
1781. 12. xipxaia, D. I, /1C7.
1781, iC. xepaffij, xepauia; ^. 171 8,
24; 1719, 7.
1781, 18. (t») xipxjfjia, circc.nses.
1781, nll. xrjpiov.
1782, 1. ^tpxriaiov, {liiTosiiiiii.
1782,3. ?f/.
»779,
i5.
1/82. ih. xot7(A)virt)s 1
1782, i5. Hteipa.
1782, 18. xiOaptfhis, xiOaplaltjs.
1782, ult. Hhfxa-ra.cf. 1789, 19 ; 179O,
u!t.
1783, 4. xdiXafio» ^pa^fiiTjjs.f/ 1 C98,
9:!.
1783, 7. xXavO^jds.
1783, 10. xXavaOrjfjovrai , P*. i.xxvii,
04, l\S.
1783, 10. xaA») ap<Ti>, PS.
178'l, 24. (to) KXiovos (xoX/.tipioi'),
ILmZ. />. .1/. G.,XLVn,6i5.
1784, 26. xXMns.
1784, 98. ?
1785, 1. xAi^fta.
1785, 4-7. xXtuSds, x)^ti)€iov,xoXo€ici)v,
cf 1731, C; »785, iC; 180C,
2 9.
1785, i4. xoloSds,
cf. 1-jdo. ih.
1785, i5. xaAos.
1785, iC. xoAoSici)!', f/".
17^1, C; 1785,
7
; 180C, 2 9.
1785, 18. xAj^Sovej?
1785, 19. ^^eAiSorior, c/". 8C9, 8; 887,
at; 895, 12; 897, 4; 1100,
12; xAat)Sj'ai)ov,
cf. 8;)5, iC.
1785, ult. KXaiiSioj, KAaiiSia,Claiidius,
Claudia.
178G, 1. ;(;aXxuSpioiJ, co)j/".
899
, Ho/. 1;
1798,
i3.
1786, 12. xXtifieroi', D-I, 5i4; IL.
PJl., 2 43,
178G, i5. ;^aAifopior.
178G, 17. xXvhovssl
cf 1787, 9.
178G, 18. <?A6ftos JSai-os, D. 1. *4i; IL
P/, 981; c/: 1793,14.
1786, 90. xaXos avOptDTtos.
1786, 22. ?
178G,«/(. ?
1787, 2. xaAafios apjoftaTixos , cor^er
1698, 1 4 et ult.
1787, 4. xoAoxaCTia.
cf 1797,
4.
1787, 6. xoAXvpa.
1787, 9.
xXiiovssl
cf 1786, 17.
1787, 17. vipdr)^,
cf 71, 9; 1910, 5.
1788, 3. KX^os?
1788, 5. xXiSavos,cf 1788, i3.
1788, e. xaAiyapios, caligaiius, PS.;
c/. 1788, i5.
1788. 7. xaXiyKJv, -a, califfn.
1788. 8. ?r/. 1788, i5.
1788, g. xaXairoj' (eleftruni), </. Iler-
llie'ot, Lfi ehimie au mmjen Age
.
III, 936, not. 3; 987. nol. 3.
1788, 10. xXeis, xXeihds.
1788, 19. xaA/,ig/ipapov,(J.XII,73/|.
1788, i3. xAiSaros,
cf 1788, 5.
1788, i4. KXeojras, /uc \tiv, 18.
1788, i5. xaXi^-apios,
cf 1788, 6.
1788, 18. Lilinus? PS.
1788, i() (Jlo<ir)niii,s, PS.
1 788 ,91. xAiTtij.
1789, 1. xaAivSai.
cf
iCijH. 8-, i7<,'i.
3.
1789, 12. xAifta,f/ 1789, «/;. ; )7(,3.
ult.
1789, i5-i8. xhjpiaris. hai^vosilis,
Hvpaivoetlis , zso/.vvosthis , D. I ,
5o9-5io; IL PJI., 299.
1790, 1-4. xAj7fxaTis xa^afJTixj;. fffci-
Aa5,
cf
roc. prtec.
1790, 8. Cleincns, />/„/., 1\, 3; conffr
1794, 9.
1790, 9. xAt\xaxipiov1
cf. 1793,16.
1790, 11. xAifxaxTj^p. i^pos.
1790, i3. txxhjaia.
1790, i5. ;/aAxevs, in gletsa legendum
v^*ijja,
cf. 1797,
C.
1790. 17. xAj^oixoi,!/.
1791,8; i844.
90.
1790, 21. x\rjpos , cf. 1798, 19.
1791, 1. xAjjporof.tia , c/. 1791, 10.
1791, 3. KaAAivixos, confer 1699. 17;
i79'i, 11.
1791, 4. ^xxAj7(Tia<T7ixj; ,
cf 1794,
19,
1791, 8. xXrjptxoi, confer 1790. 17;
1 84 '1, 20.
1791, 10. xXrjpovofjLia.
cf 1791,
1.
1791, i3. xA/>.J7.
1791, i4. xAj7poSo(Ti'a.
1791. iC. xAfi'01'.
1 791 ,91. xaAos i'm:os ?
1792, 1. xii-nis'!
cf
179C. C.
1792, 3. xAcKTOvpai.
1792, 19. xAu'oir<iSioi', D. I, 440; IL.
PJl., 921.
1792, i5. ;^aXx(is, -01.
1792, 18. Kapx);Sa.v?
1793, 7. xaXap.ivOrj .
cf.
1C98. 12, 20
el 99.
1793, i4. xXstiivia, ^Xd(ios.
rf
i^HC),
18.
1793, i6. xXifiaxapior? c/
1790, 9.
1793, i(j. xaAeivufiOS.
1793, 31. k/xi,
cf.
8tQ, 1; 1779,
16.
1793,«//. xXiiioLTH, cf. 1782, ult.;
1789, IQ.
1794, a. Cleniens, cf. 1790, 8.
179/i, 3. xiA^vSai,
ef 1698,8; 1789,
I
.
179i, 11. KaXA/rixos , c/". 1699, 17;
>70>.
•5-
179i, 12. £JtxA);(Tia<T7ix»? , c/.
1791, /l.
179G, 3. xoAo^ciiria.
1796,6. xaAiri», xaAwioi', xaAirr)
;
Tulm. ''d'?^.
1796, 16. ixAeiif^is, c/. 29, i5; 6o5,
1; 606, 18; 655, 5.
1796, 18. :to;^Aos, x(i;^Aa5 «e/ xa;^A»7J,
cf. 378, 11; 770,
h\ 1798, i5.
1797, li. KoXoxa(7ia , cf 1787, h.
1797, 6. ;(;aAxsi/s.
cf 1790, 1 5.
1797, 7-!). xaAxms, c/". 859, 5; 898,
20; 899, 5; fiiAros, cf 1099,
4; ^okKavdov,
cf 85^, 7; G.
XII, 938.
1797, li. xapax&jfia.
1798, 9. ;^aAx>7Tapiv, coufer 859, 5;
898, 26; 899,
2.
1798, i3. ^^aAxiiSpiov,
cf 899,
«0/. 1;
1786, 1.
1798, i5. x(ix>a$, c/ 378, n;
770,
/i; 1796,
18.
1798, 18. x'^/apxos, cf 887, 17.
1798, 19. xkiipos ,cf. 1790, 91.
1799, 6. Ksi(iriMor.
1799, 7. x''?"''
'^*'' ^- 1' i?"-
1799, i3. y.h{x^i,cf. 1733, 11, 1734,
4; 1735, 17; 1737, 1; i846,
I I.
1800, 2. )iOft»7Tr7S, -ai;
cf. 1^34, 16.
1800, 0. TvAis,
cf 8o3, 5.
1800, 1/1. xafx7r76s,c/.698, i/i; i/i3o,
2.
1800, 20. xoiixr)Trjptov, conf. 1784, 3;
1 735, 1; 1774 , 9.
1801, 3. xintvos istvpdi.
1802, 8. xiv, 7iu:,
cf 783, 8; 788,
10.
1802. 11. xrixis, conf 85, 91;
1779,
l4; 1811,9.
1802, i4. xavra6is,
cf 1701, 1.
1802, 17. x/<uv, -oros, G. XII,
969.
1802, 93. xovj^^yioi',
cf 1715, 9.
1803, 9. xivdpa,
cf 1775, 3.
APPENDIX AD LITTERAM
t3
1803, 11. xpowAs, Z. D. M. G., III,
498; cf i8i3, 1; i835, 90; m
glossa lege «jlJjJl
.
1803, 1 4. xiwotSapi, confer 1709, 6;
1775, i3.
1803, 19. xoivoSapios.
1803, 99. calidarius.
1804, 9. xopSiTos (oivos), c/. 1738, 9.
1806, 17. TOirix»;,
cf 796,
l3.
1806, 90. KivCOTTOS.
1806, 92. xoAo€/(Mt>, c/. 1781, 6; 1785,
7
et 16.
1807, 1 . xoif^JSioii.
1807, i4. xxvicTxtov,
cf 1811, ult.
1807, 20. xsvT);vapiov, centenarium,c/.
1808, 3.
1807, ult. xsvraiptov, corf. i46o,
17;
1700, 23; 1716, «ft.
1808, 3. xevT);vapio>',
cf 1807, 90.
1808, 8. xivrvfxa.
1808, 12. xivrpov, coiifer 171 5, ult.;
1716, 19 et 23.
1808, i5. xiinpa, xivnjfia, conf voc.
prwc.
1808, 17. weTpafa, ILP/., 969, eD
I, 3i8.
1808, 19. xevrvpieav,
cf fjfj,
9.
1809,3-5. xvvivdpuTros, Xwavdpci)-
7I0S,
cf 956, 2 4.
1809, 11. x^vTaupos.
1809, 12. [S-uAajxrTis, confer 1276,
20.
1809, ult. KviSos, Act., xwii,
7; conf
1810, 11.
1810, 1. xvixos.
cf. 1786, 16;
1779,
18; 1810, 18.
1810, 7. xvil-n.cf 1810, 11.
1810, 8. xviltvov {ilatov), D. I, 5i
(xviS^Aaiov);
cf.
i6o6, 19; xvi-
x^Aaiov, D. 1 , 5 1
.
1810, 11. KriSos, c/! 1809, m//.; xWSi;,
c/". 1810, 7.
1810, 18. xvixos,
cf 1786, 16;
1779,
18; 1810, 1.
1810, 9 0. )<Vl(T(l6s.
1811, 3. xmjiirj, -r/v; in fflossa lege
f^JOJt, glossa arabica posterius
addita.
1811, 6. [afiapajxov^^afiapdjxivov, IL.
inZ.D.M.G., XLVII, 5i6;c/:
181, l4; 198, S et 16.
1811, 7. xdyxr).
1811, 9. xt}xls,
cf 85, 91;
1779,
i4;
|
73
1809, 1
1
; (Jft^axiris, c/. i5o4,
11.
1811, 10. xi;^wpiov, D. I, 253: IL.
PJl., 975.
1811, 17. Ke7;^pea/, Aet., xviii, 18;
Roin., XVI, 1.
1811, 18. xiyx,pos.
1811, 19. xavdAior,
ef 1779, 4.
1811, ult. xaviaxiov,
cf 1807, i4.
1812, 1. xvrjdbvl
1812, 5. xvTtaia, D. I, 496; IL. Pfl.,
161.
1812, 10. xai eiri^y^s, Lttc.,11, i4,PS.
1812, 19. xayxeAAdpios, cancellarius.
1812, 19. xd)'xeAAos, cancelii.
1813, 1. xpowoi, xpovvoijs,
cf.
i8o3,
11; i835, 90; m glossa lege
caljlj^t loco cablyJ!.
1813, 10. xar^apiSes,
cf. 1700, ai.
1814, 10. xa(T(7/Tepo«, c/". 1816, 1.
1814, uU. ^ialrjs,
cf 910, 19.
1815, 7.
xaalbpiov.
1815, 9. xouea7iovdpios, qusestionarius.
1815, 19. xarialpa>p.a,
cf
Budge, The
book ofGovern., II, 342, »io<. 9.
1815, 17. ^vyoalirrjs,
cf 1741,16.
1815, 18. xialpov, -a.
1816, 1. xaaairepos ,
cf
i8i4, 10.
1816, 3. xialpov, ipvx6rpo<^ov, ^ero-
vixrj, povap.apivov(i, conf 1717,
i4 et 16.
1816, 7.
KaalaXta.
1816, 11. xaalprjatavds, castrensianus.
1816, i3. xaalpriaios, castrensis.
1816, i5. xaaaia,
cf 1701, 17 et 93.
1817, 3. KaTaap,
cf. 1717,
10.
1817, 7. Kai(Tape/a, 5/". Mrt//i., XVI, i3;
Act., VIII, 4o; IX, 3o; etc.
1818, i4. xapviards(poivi^Uf\L.PJl.,
111.
1818, 16. xiados,
cf. 1776, 7; 1778,
24.
1819, l3. KainraSox/a , cf 1709, 10;
1820, ult.
1820, ttft. KaiTTraSox/a ,
cf. 1702, 10;
1819, i3.
1821, 11. xiTtrjXos, confcr 1891, 16;
1899, 11.
1821, iC. xiitrjXos, confcr 1821, 11;
1822, 1 1.
1822, 7. xe^aA&iT^v, confer 1717, 19;
1823, 6.
1822, 11. xdiri^Xos, c/. 1821, 1 1 c( 16.
Mpniur.Rii: NiiiuxjiLff.
Ih
1822, i3. KiTsvy^ewv, -a.ef. i8a3, 9.
1823, G. xtOoikonbs, cf.
i8-iQ,
7.
1823, 9.
xa7r>7>.efoi', -a, confer 1899,
i3.
1823, i5. xe^aAsioi», conf. 1709, 9/j;
1717,
9i; 1718, 1.
1823, 19.
Howx^^aAos,
cf.
17O, \a.
1825, 3. xaTrpos.
1829, 17-18. xax>) ipais, ajtXfj uv/j,
PS.
1830, 3. KwxuTOff,
cf. 1796, 17.
1830, 5. xaxoTrpa^fxovsr.
1831, 5. xpiisiv.
1831, 8. xpaTjidi.
1831, 10. XpaTVV^TIU.
1831, 11. ypi.rialos.
1831, i3. xpaTos.
1831, 1/1. Kpvjyrj.
1831, i5. xpaWa, IL. PJl., 9/19.
1831, 19. xpiixSr}, D. I, 969; G. iii Z.
D.M.G..\\.\l\,^']8;\L.PJl.,
9i3; c/: i839, 5; i845, i5 et
16.
1832, 1. xpaTaiiij orov,
cf 1781, 3.
1832,5-7. xpifiSr} ijp.spos,
cf.
i83i,
19; xpiixSri (3-aXa(T(Ti'a), D. I,
M;G.inZ.D.M.G.,\\\\\,
978; c/. i845, 16.
1832, i3. xdpa^, -ixos,cf. 1169,1 3;
i85i, 91.
1832, 19. x^8po«, c/". 1715,17:1718,
»7-
1833, 5. xr]p6s.
1833, ult. xsplaXios, IL. in Z. D. M.
G.,XLVU, 5i5.
183i, 5. xp^as, xp^ea,
ef.
)84o, i4.
1834, 7. xpslaawv.
183/1, 9. ?
1834, 1 o. xnpioTrj.
183/i, 16. xpdra<poi.
1834, 18. xporrjaaTS.
1834, 20. xpoaatisrds.
1834, 99. xopaAAioi», confer iSaa, 8;
1750. G; 1754 , 90.
1835, 1. xpdjxpLvov, D. 1, 989; G. in
Z. D. M. G.,XXX1X, 978; IL.
PJl., 74; c/. i845, i4.
1835, 3. xapoti;^a, carruca.
1835, 1 4. xopcovrj.
1835, 17. xopairoTrfiSioi',
cf. I7,53, 91;
1755, 7
et i4.
1835, 19. ?
1835, 90. xpovvoi , xpovvovs ,
cf
i8o3,
APPENDIX AD LITTEKAM
p
11; 1
8
1 3 , 1 ; m /flotsa b(je
1836, 5. xp(ii>iot>?
1836, 7.
Kpiivos.
1836, i3. Kporerof.
1836, 16. xpii(T7aAAoeiS^s
(0yp6«').
1836, 18. xpu<T7aXAo«, con/cr
918, 7;
i844, i3.
1837, 5. ? c/. xpora^/s.
1837, 7. xpO(T7aAAos, eum alfiTtlrrts
confusum, cf. i85, 8; C37,
7;
8G3, i3; 8G5. 5; 874, 5, etc.
1837, 9. xapiroSaAo-aftov? IL. r/I.
,7^;
cf. 1839, 93.
1837, 10. xapuiJ^uAAoi', IL. .^.,355;
c/. 1849, 1.
1837, 16. EupvxAiSwi', Act. xxvii, i4,
PS.
1837, 17. xpbxos, -ov,
cf. 1757, 10.
1837, 19. xpbxov y.i\Ty[i.r,
cf.
xpoxb-
fiayfta, D. I, 4i.
1837, 9 1. xpoxoSe/Aioi', D. I, 354; IL.
Pfl.,
198.
183.8, 1. xpoxbhsii^os , eorf. 1755, i3;
175G, i5; 1757, 11; i85i, i5,
et voc prac.
1838, 4. xpbxtvov (iXaiov), D. I, 67;
IL. /^.,
91 5.
1838, 7.
xop/vftroi»?
cf.
Bcrthclot, La
chimio au moycn
dffc,
U , 9
,
pen.
1839, 8. Kprim.
1839, 10. xepdTja,
cf. 1719, 1; 1780,
99.
1839, 19. xspiriov,
ef 1780, 10.
1839, l4. axparovl cf.^-]k,ult.
1839, t5. •wpao-ov, cj. i6o3, 7.
1839, 18. oxpo(T76Aiov? PS.
1839, 19. ?
1839, 23. xapTTO§(iX<Tafiov, conf 183^,
9-
1840, 11. xaprepia.
1840, i4. xpias,cf i834, 5.
1841, 19. xrjpiuv.
1841, i3. xpidv, D. I, 235; G. in Z.
D. M.G., XXXIX, 978; IL.P/,
977; cf.
i849, 19; i848, 1.
1841, 19. xpidpiov, D. I, 973; IL. Pjl.,
17; c/l i849, 8.
1841, ult. xipaiov, var. xpiaaiov, D. I,
6o4;IL. PJl., 9 45.
1842, 8. xpidixov,cf. i84i, 19.
1842, 9. xpibs,
cf. i844,8.
1842, 19. Xp/^J/.S/^.lS^I^lS;!^'!^,!.
1842, 99. xpirrixos (otvo*), G., XV,
869.
1843, 1. Kp/To»!'.
1843, 19. xaplies.ef. ijolt, 99.
1843, i4. xaipbs,
cf. 1697, 99; 1775,
8; 1780, i5; xvpios,
cf. 1794 .
i3; 1754, 9; 1770, 5 et 19.
1843, 99. xpffxa.
1843, ult. xpirrjs.
1844, 1. xpivav, var. xpivet; xpivov.
1844, 3. xpivov, D. I, 45i; G. in Z. D.
M. G., XXXIX, 978; IL. PJl.,
38o.
1844, 6. xptOijrecaav, Ps. i\, 90, PS.
1844, 8. xptbs,
cf
i849,
9.
1844, 9. xpiais.
1844, i3. xpO(T7aAXo«, confer 918, 7;
i83G, 18.
1844, 18. cicta, quodvocab.eum xepa-
Tia confusum fuiue videtur, confer
1847, 4.
1844, 90. xXrjpixoi, cottfer 1790, 17:
'79'.
"•
1845, i4. xpbp.p.vov,
cf. i835, 1.
1845, i5. xpifiSj/ dypia, D. I, 963;
G. i«Z. D. 3/. G.,XXXIX,978;
c/.i83i,i9;i839,5;i845,i6.
1845, iG. xpafi&i; ^aAa(T<T/a,c/". i83t,
19; i839, 5; i845, i5.
1845, 91. xspafils,cf. i846, 6.
1846, 3. xaAafxapiov.
1846, 6. xepafi/s, cf.
i845, 91.
1846, 11. xbpLiii,
cf. 1733, ti; 1734.
4; 1735, 17; 1787, 1; 1799,
i3.
1847, 4. creln, xprjrixr) yrj, G. , XII.
187; c/. i844. 18.
1848, 1. xpidv, cf
i84i, i3; i849,
1 9.
1848, 18. xipabs,
cf. 1781, 9.
1848, 19. xpiaii.
1849, 1. xapiKJi^tiAAoi', con/. 1837, 10.
1849, 10. xipas, -xrosl
1850, 6. xbw^a,
cf 1798, 8; 1738.
1 et 18.
1850, i3. xipxovpos.
1850, 19. xepcKT^vs, PS.; c/". i85i, 18.
1850, 20. xipxos,
cf.
i853, 1.
1851, i5. xpox(iSeiAos, cf.
i^oh. t3;
1756, i5; 1767, 11; i838, 1.
1851, 18. xspaalrjs,
cf
i85o, 19.
1851, 21. xbpa^, -axss,cf. 1169, i3;
1750, 4; 1889 , i3.
APPENDIX AD LITTERAS
p,
n ET x 75
1852, 7. xpaSo).
1852, 10. KlpXtVOS.
1853, 1. xipxos, cf. i85o, ao.
1853, 5. o-apxoxfiXAa, conf. lagl, a5;
iSg/l, 1.
1856, i3. xadtpais et xadaipsais, conf.
1706, Q.
1856, QO. xadapds.
1857, 1. xa6oXixij,
cf. 1706, 4; 1857,
li2.
1857, /i. xiido^kixos.
1857, ii2. «ai9oAix>^, c/". 1706, U\
1857, 1.
1858, 8. xaQssxiptel
1858, 17. xadapoi.
1858, 18. tspiaiov, IL. i^., 970; con/".
1 3oa ,19; 1602, li ct f].
1859, 3. xaSapfiaTa, confer 1706, 6;
18C0, 1.
1859, li. xaOeTyjp,
cf. 1706, 18.
1859, 5. xa^apTixiiv,
cf. 1706, 1.
1859, ult. xadi^pa, -wv; Q-pdvos.
1860, 1. xidapua,
cf.
fjolt, 6; 1869,
3.
1860, 9. xaSsTos
(^),
coH/er 906, 9;
1697, 18; 1705, i5; 1706, 6.
1861. 1. Pia.
18G1, /j. pa&>os,cf 1 863, 91.
1861, 6. prjov, pa, paiT^vTixowfi, D. I,
3io;
cf 1888, 90; 1898, 1.
1861, 11. i^veip.wv,
cf
i3i4, not. 16;
1869, 3.
1861, 19. papvos. IL. Pfl., 45; confer
1887, uU.
1862, 1. %ap.aaxvv<k,\L. Pfl. lig.
1862. 3. i^vsupLttjv,
cf.
i3ii, not. 16;
1861, 11.
1862, h. pavciaeis.
1862, 8. pa(^avos,
cf 586, 8.
1862, 10. pa<^avtvov, I). I, 5i.
1862, ult. paxa, .Va<A., v, 29.
1863,91. pa§8os, c/! 1861, 4.
1868, m//. (.i£Tp>rrj}s,c/'. 1019,3; I2o3,
19.
1869, l5. payoeiS»;s.
187/j, 19. poSoaai^vj;, IL. Pfl., i3o;
cf. 187/i, 90; 1880, 17.
187/l, 90. poSoSa^v»;, conf 1874, 19:
1880, 17.
1876, 10. piei.
1876, 11. Pwfiv
1876, 19. peOfta, peOfiaTa, c/". 1887, 6.
1877, 4. prrrlvv,ef. 1898, i5.
1878, 3. pvropiKrj,cf 1 885, «/«.,-1898,
1 1.
1878, 5. prjTtijp,
ef. 1898, 19.
1879, 7. poirris oTvos, D. I, 71C.
1879,9. potis,D.I,i38;c/:i888,99.
1879, 10. pda,D. I, i49.
1879, 19. poias, -aSes, G. 111, 811;
VI, 870.
1880 , 6. p>77fxaTa , e/. G. m Z. D. M. G.
,
XXXI\,9 43.
1880, 17. po8oSapi»)7,
cf. 1874, 19 et
90.
1880, 19. P6h-
1880, 91. poUixeXi, IL. PJl., i39; c/.
1881,3.
1880, ult. poS/a p(|a, v^\j\ e t^vj^K
corriipto,
cf. G. t;i Z. D. M. G.,
XXXIX, 995; D.I, 539.
1881, 3. polditeXi ,
cf. 1880, 91.
1881, 4. Pdhos.
1881, 5. poSirov (^Aaiov),
cf. 692, 9.
1881, 7. Spuiros, c/l 599, 19.
1881, 9.
pohirrjs oivos, D. I, 916; IL.
PJl., l32.
1883, i3. evpos,
cf.
90', 93; 691, 96.
1885, 19. prrvoptxoi,
cf. 1898, i3.
1885, ult. pj^TopiKj^^/.iS^S^S^iSgS,
1 1.
1886, 8. pdivos,cf 985, 19.
1887, 4. Ziixv, cf 680, 93.
1887, 6. petifia, peijftaTa, G. in Z. D.
M. G., XXXIX, 943; c/ 1876.
19.
1887, ult. pap.vos,cf. 1861, 12.
1888, 5. Romulus.
1888,90. pair6vTixouft, c/! 1861, 6.
1888, 29. po\is,cf.
1879, 9.
1889, 1. 08pop(i(TaTot>,
cf
49, 8; 609,
99.
1889, 9. poftpa/a.
1889, i3. aptdjO,
cf. 292, 10.
1890, i4. ^oTrif.
1890, 18. piiros, G., XII, 116; c/ Z.
D. M. G., XXXIX, 3o4.
1890, 19. Rufus, Pov(^os quasi a po-
(^io).
1890, 90. ?^^tpos, G. XVI, 4oC.
1890, 9 1. poTni,conf. i34, 11; 1890,
i4.
1892, 19. ptbOuvl cf.
voc. seq.
1892,
1892,
1892,
1894,
1897,
1898,
1898,
1898,
1898,
1898,
1898,
1898,
1898,
1898,
1898,
1899,
1899,
1900,
1900,
1900,
1900,
1900,
1902,
1905,
1906,
1909,
1912,
1912,
191'i,
1916,
i4. pdidaives.
i5. pvdixos.
19. ?
18. piiiXrj.
8. ?
I. prjov,
cf
1861, 6.
9. SiafteTpos (TWfifxeTpos, confer
553, 11 et 16.
4. pvas.
5. pvalris.
G. pi|«iifta.
II. (Jt/Topix»?,!/. 1878,3 ;l885,
ult.
19. prjrojp,
cf. 1878, 5.
i3. prjTopixoi,
cf. i885, 19,
15-17. pvrivv, cf 1877, 4; xo-
Xo(puvia,
rf. 17^1, 1; TepfiH'-
divrj [pmivv), c/l
790,
3 et 1 i;
829, 17.
91. p}7ftaTix<5r.
l5. prjp.a.
»7. iXi^as, vel iXa^os cum e\i-
(^as confusum, cf.
63i,
7.
1 . ptvaptov, P. Mginela , ?, 16,
p. 981.
4. l^ivoxiipoopa.
6. pi\(/ov.
7. SerTvov.
8. repudium.
90. pt^a)(6axrj, D. I, 189,
not. 34.
i3. 6yf>i.
7-?
1. 'mepialepediv,
cf.
i^^S, »5;
1559, 1 1; iC3o, 8.
3. piiilrjs.
1
9. pa\pajlrjaat pro paipujhia.
h. ayfipos (^ayiup), cf. 60, 10;
i55, 5.
I 9. pvxivr).
1926, i4. •woTafioye/T&ij', c/! i5o3, 94
,
1537, C; i565, ult.
1927, 9 3. veiXaaaa.
1930, 4. yaXaSias.
1930, 21. vapl6a1axvs, cf. 1209, lO;
I
977,
i3.
1931, 1. offapov,
cf. 943, 10.
1933, 3. ffafSaTov.
1939, 1. (TTrouSaroi,
cf
934. 93; 235,
4; 1379 , 1 3.
70 APPENDIX Al) LITTEUAS x. ET V\
19/«3, 17. ier}(ipx,
ef.
643, i5, ao el
aa; 13/19, 19; 1958, 1 1.
1957, 8. xo<>o«?c/'. 189, 18; a/ii, 4.
1958, 11. i<Tx,ipa, cf. 643, i5, ao cl
ao; 1349, 19; 19/13, 17.
1960, m/(. Hw6(i.opov, confcr 1/18, 8;
1739, i5.
1968, 1. 7paftfi5tT(xoi'.
197/i, 8. ifxuXov, c/. 65, a5; 18/i, -^6;
186, a/i.
1977, 6. fioOCTai.
1980, 1. aiaeXi, asaiXsa:!,
cf. i3o/i,
4; i345, ai;i305, i8;iG6i, a.
1985, 8. 6So\6i,
cf.
la, i3; 49, 10;
5o, 4.
1987, 9. aSaftas, cf. 34, 10; 36,
7;
39, i4, etc.
1994, i4. (pOiais,cf iG45, 19; 1647,
i5; i648, aa.
2008, 8. (XafiTra») xuvavSpjoTrou , eoii/".
954, ai.
2021, 1. S-au(iaff(Ov.
2021, 3. &aupa<T7(iv, c/'. aoa5, 17.
2021, 7. S-i^gaixiv, G. XII, 489; cf
ao3i, 4.
2021, 9. e>;€aro(.
2021, 10. e^ga(,-a«.
2022, 2. eeoS(i<T(os, c/. 2o36, 1.
2022, 4. eeiSouXos, c/. ao36, 4.
2022, G. ee6S(i>pos, co)fcr aoaa, i3;
2o35, ull.
2022, 9.
eeoS<i)p(Tj;s , cf.
aoaa, 11 ei
i5.
2022, 11. esoSajprra,
cf.
aoaa,
9
<;(
i5.
2022, i3. ee<i8««pe,c/.aoaa,G;ao35,
uh.
2022, i5. eeoSa)p(~Ta,
cf.
aoaa,
9
cl
1 1.
2023, 1. S-eaTpov, (/. aoaG, i4;ao36,
«7-
2023, 4. S-ect)p('a,
cf. 2096, la; ao3o,
9; ao35, 18.
2023, 10. S-eoA(iyos, confer 2037,
7;
ao36,8.
2023, II. S-ecop^ffa(,
cf. 2o3o, 1.
2023, 12 i4. e<k)pas, A/Stiftos.
2023, 2 4. $rso(^6poi,
cf. 2037, 3.
2024, 1. ?
2024, a. eeo^(ipe, c/. 2oa4, 23.
202/1, 4. ee(;(?(Xe, </. ao^^,
9.
2024, 19. &soitM-/ii!ii,
ef
aoaa, 11;
ao35, ao.
2024, a3. Seo<^6pos,
cf. 3oa4, a.
2024, 24. eeoipv/axTos.
2025, 1. ee6<^paaToi,
cf
3i)d-j, 5.
2025, 9. 3-eo^av(a.
2025, 3. Tov oipa.v6v roO oCpavoO,
Ps. Lxvii, 34;
cf.
ao36, i5.
2025, 5. Srstopli iaTp6si
cf
2026, 8.
2025, 7. Q^eoai^aalot, SreoaiSaalos.
2025, 9. S-eoTifij/Tos.
2025, 11. Q-soTsaayJiTi]s,rf. 9oa4, ly;
ao35, ao.
2025, la. S-eis.c/". ao36, 5;9o37, 17.
2025, i3. ?
2025, i5. ee(iSoTos.
2025, 16. S-aufiaTO(;p^(i>.
2025, 17. &-avp.aal6s,
cf
aoai, 3.
2025, 19. S-ecopvfia.
2026, 1. Q^sojprTrixuv,
cf.
9oa6, 4.
2026, 3. ?
2026, 4. &e<i)pryTixij ,
cf.
aoaC, 1.
2026, 8. S-saipia iaTp6s'l
cf
aoa5, 5.
2026, 10. &eoAojia,
cf. 3086,7.
2026, la. S-ecup/a, c/". aoa3, 4; ao3o,
a; 2o35, 18.
2026, i4. S-^aTpor, f/". Qoa3, 1; ao36,
»7-
2026, 18. Q-eaTpiaai.
2026, ult. %eo(p6pos, confer ao24, a3;
ao37, 3.
2027, 1 . S-eoT<jxos ^oi^dei.
2027, 3. 3-eoToxos,
cf. 303^, 1.
2027, 5. ©ea)p)7T(x(is,
cf.
ao36, 11.
2027, 7. S-£oX(5)os, confer aoa3, 10;
ao36, 8.
2027, 9. S-aAaT^^ov {ilo>p, D. I, 70^.
2027, 11. s-aXa<T(T6(i£A(, D. 1, 706.
2027, i3. S-aAaT^^os o(rios, D. \, 713.
2027, iG. S-aXaaayjs p6^ov'l
2027, 18. S-Aa<TfiaTa.
2027, 20. s-aA(XTpov, D. 1, 591; IL.
PJl., aio.
2027, 23. Q-iXaaaa, confer 2o65, 4;
ao68, 16.
2028, 1. S-aXA(a, D. I, 3i8; IL PJl.,
262.
2028, 10. Q-iu.vos,cf. 2079, i5.
2029, 1. S-ei"or,
cf. 2087, «/(.; aoS^,
19; 2o58, la.
2029, 2. S-avaTos.
2029, 7. &ayf/ia, Lerba ruhia, P.
/Eff.,
y 9, p. 55, 44, >;i' 0/ P(i)fxa("b(
ipSap'j}Siav xaAoiai . II.. m X. l).
M. G., XLVll, 591; coiifer 691,
90; 656, 7; ef.
etiam 2081, 4.
2029,20. S^air7e( vel Sair7&w, Pi.,
i.wviii, 3.
2029, 91. S->;x>;, r/. aoSa, 1.
2030, 1-9. Sfswpijaai ,
cf.
202 3, 11;
Q-eupla,
ef. 9093, 4; 9026, la;
ao35, 18.
2030, 5. eepcr/Tjjs.
2030, i(}. QvSati.
2031, 4. S-);Sa(x(ii', f/". 3021,7.
2033, 18. CTxeXeTcis.
2035, 18. S-£«op/a. c/. ao23, 4; 2026,
13 ; 9o3o, 2.
2035, 90. S-eoira<r;^/Ta( ,
cf ao9 4, 19;
9095, 1 1.
2035, a4. &-s(i)prjTt}s,
cf. 2087, 18.
2035, ult. Qeoldjpos,
cf
9093, 6 et i3.
2036, 1. Bsoh6aios,
cf. ao33, a.
2036, 4. ee<JSouXos,
cf. 2022, 4.
2030, 5. S-e(is,
ef.
aoa5, ia; 9037,
17-
2036, 7-8. &-eoXoyi*,eonf. 2026, 10;
S-eoA^iyos, c/". 2093, 1 o ;ao97, 7.
2036, 10. S-e(!iSovAa(.
2036, 11. &s(i}pr]Tix6s,
cf. 3037, 5.
2036, i5. Tdi» oOpavo» ToO oOpavoO , c/".
3035 , 3.
2036, 17. Q-iaTpov,
cf
aoa3, 1; aoa6,
i4.
2037, I. S-eoToxos,
cf
aoa^, 3.
2037, 3. Sreo(^6pos,
cf. aoaS, a4.
2037, 5. Bs6(^paaTos,
cf
aoao, i.
2037, 7. eeoTToA^s.
2037, 9. Qe6(^iXos,
cf
aoa4, 4.
2037, 11. 0eoSo<T(()TroA(s.
2037, la. S-£aTp(x»7.
2037, l4. BeoSotTKiTToAlS.
2037, 17. &-s6s,
cf.
2oa5, la; 9o36,
5.
2037, 18. &scoprjTal,
cf
ao35, a4.
2037, uh. &sTov, confer aoa^, 1; 30^7,
19; ao58, 13.
2038, a. Q-iXviia.
2038, 3. QiXoov.
2038, 7. S-efi^Aia.
2038, 9.
SeaaaXds.
2038, 11. Qrjaeai.
2038, 13. ee<T(TaAor/x>; , Acl., xvil, 1;
cf 3077,
8.
2038, i5. Q-epiaovaiv.
APPENDIX AD LITTERAM ^
2038,
INDEX
VOCUM SYRIACARUM ET HEBRAICARUM.
Y<r
^kT 9.
9;
50, 28 - v^v^ 9, a3;
«.^V/N —
» . N^rt
T^—>T^ 9, ao;
ih: H, i5; joaatTJravsf 11, i5:
^rsTW 344, 8; <7ij=>«fW
9, q6; rd: .03 =3Kf 9, 26;
v\Vvo<n_=3«f 9, 93 — «CraTCT,
t;^ V. n.

>K^ 9, 10; 1484, aa;
«nraTCf 11, i/j-r;:^«^9, 2/1-
Kf^(WC3«:f 12, iC) -TC^^ararcf
13,3;17, 9-W=>Kr 16, 5.
^evraTCT 11, i7;r<^ce3«f 931,3-
KfViKf^A rdracvraTCT 426 , vll.
-
y^ ^ ^\ ^cvraTCf 11, 20; 174,
1/4; 527, 11.
aV^tcT 10, 96 - •A.^p^ 10, 18;
149, 19; 617, 11; 620, 17
-
TCfA\=>TCf, TCr^eV=0!^_pKf 10,
28.
jrcTll, 5; V\n. iKru,
ArarCj 1207, 7;
AraoKf 49, 1;
Kljtv_=>o_^3 11, 7; 1026, i5;
i^^AOj-^raom 11, 6; ^Aicar^
H,
9; 14, 9;
T^^O^V»=3T^ 11,
3; 14, lo^rd-iA-rarcril, 3;
«if^A^JTCr 11, 3 ef 6 ; oj^txraK^
11,8.
KlAcv_=>Kf 12, 1; 367, 9;
Aft. .—ir^
>^oTcri2, i.
KfS\=3Tcf 13, 9; 354, 93.
K".-»riri4.
Av^Y<r 14,
7
12 ~ rC lo »_
14, h
-
•:\CVv:3T^ 14,
DTCr 14, i5
-
\ . -»^ 15, 16
-
Y^y\t—ird 15 , /i
— <is\,rr>»-aT^
15, 8 - j3tx_A_._->Tcr 15, 1/1
-
\viJ=3T!^ 15, 20 —
y3\ >

>T^
15, 99 —
i
^ • ^T^ 16. 1 —
"^eAjurjTC^ 16, 3 - \)svjj:3tr^
16, 6 - -KijcaTCf 18, C.
kr-\->T;f 16, 7.
TCAravcri^, 16; A=3rCrWl6, 18:
317, 99;
r<r \ . -iTcT 14, 21:
T^Ajiar^ 15, 1; TcfVo \
»—
>T^
14, 91 - «r^\_A_=3Kr 16, 96:
«i_\o_^Tcr 17, 9 ~ A ->\<f
T^^^ra^K 16, 91.
.^_OJ.=rX=73C3T^ 17, 19.
\<^Tcri7, 16.
«ijarsvcri^.S; 170,3.
TCfS=3\<f 19, 17
- \<;-\_=3TCf 19, 98.
- c«aS_=3TCf (TCfi(\Q-=\_=3) 427,
i3 —
"Ts^rar^ 20, 7
- Mnrar^
21, 95 - «f^-\=3t<f 21, 99.
TDcAjcaTCf 21. 98.
Kr*\^-^Vsr<r23, 10 -\j=xXj<r.
«f^oS=3.^vJ<f 23 , 3.
.i»^v«^23, i3.
^AX«i'23 , 1 G ; 2004 , 1 8 ~ T<ii-\!!^
23, 2/1; 545, 16.
,Va5^92. 3 -TC:iaX.j<f24. 95
-
T;ftv\»>aVvi<r 24. 2G - Soii^jyf
25. 1 1
-
vxvj -^=3 ScvivJ^ 25.
19
— r^fwHeO^sj^ 25, ih.
Tcr\x«:r 26, 5.
T!^
Y
^>^ 26, 16; 1453. 5. c/.
\<l»Vs^ 26. 28 - KrfY\»Vvj<f (c'3)
27. 1; 487, 91 -
\<l£a*V«^ 28.
10.
Kl=rvVv«^ 24, 94; 29, 90: 708, 19;
Kr»v=rvv^ 1350. 1/4.
KTvi^ Kr^vlxj<r. K^Vv_ioj!vr<r
23 . 1
G
; 25 , '4 : 30 . 2-5 -
<n»\Ssj<r
242, 9:409, qG.
V\^Vv«^. KrX^Xrj^ (ooU.) 3, 95:
617. 19 - Kr.N^^^^v^ 30. 97.
A__Xr<r 27, 5: So v^kT' 25. 17:
•\Ji^^K^. oSJVv«^^Kr 317.
9 9 : "vJ^^oT^ 51 . 10:
"\
!va_=r>
1027. !i: TCrW>-=\Xa^ 1027.
h: Kfs__5vj<r. Kr^ t VKr
KrVa-=\_*_v^ 27. 3: 31, 10
-
Krsav^j^r 25. 18: Kr-=v.vj<r 27.
6: Kr^.xio^A Krit\-=v»v»4<r 27.
7
- Krs_5^ 31, 1 1
-
vj\j!!s3<r
843, 16 - kT X.S ii^
(t!. T^ X.-=\
\^
'fc.ii) 33. 9 —
Kf^SX«r 33 . 10.
kt^v^ (f. Kr>^ii»j<r) 33 , 1 4.
f-^v^

\s\\ 79
y-\r^, oj-at^ 36, -2 3.
r^iiv^-ATCf
(f
Ji')
34, 27 -«^-Aft-AT^
(t^ao^) 35, 9 - r<L—^a-^rcf
(c/. TSl^aSKf) 35, 6 - 7Dan«r
35, 9
e< 25 — ^-iO':^^ 35, 19

v^a-\r<L 35, 19
— pAjOkiOAT^
35. 18.
ojx-AT^ 36, i3 (rt -j Ji, S. Frmnkel,
Wiener Z., 1889, aia).
^iXT^ 36, 9 9.
«lAA«r 37, ult.; 946, 3; 960, i4;
963, 1.5; 1356, 3 - KfXAA«r
38, 9
- «f^tv—lAKf 38, i3, c/.
x<r>(OiA,Tcr.
TonrsT 38 ,
1
9 - riL-=n-\r<: 39,6-
T^-m-AT^ 39, 9
— T^^^-ro-AT^
186, 95.
KljnKr 40, 1; «rX_jnrcf 40, 8
-
•S—=r>-y> >_»-AT^ 40, 18; >_i-^rcf
Y<rS_=v_na_i^ 40, 6; 177, i5;
197, 11; 1359, itlt. - Kr^-:\rcr
40, 11.
rdco-A«r 40, 18.
S-ATcr 41, 5 - rcT^-AKr 41, 6 -
- QO^-A-AT^ (^j(»_yi.l) 42, 25
-
w\\=n-\-:\^ 43, !i.
X.-AT^. T^-Sfc-AT^, T^i(\0_3fca-:\T^ 36,
12; 43, 18-90; x.tv=o 1017, 5
-
x.AKf 43, 99; 281, 8-rCje.nTcr
45, 10 — Tcr^(vx.-ATCr 45, i4.
T^osT^ r<^mrd 45, i5.
oijfnT^Sjt.T^ ojjOjt^ 45, 9 5.
T^_=3 n_lojT^a rd!AosTCr 46, i.

rg' tr> —V . \nn«^
46, 18
-
T^sxAojT^ 46, 19.
w^aSojT^ 46, 9 4.
a«r 47, 1: r^-\.r73 orcr 65, 21; 67,
97; > r °i \ oTCr 58, 93 - or^
rci:73,l 63, w/r.; 65, 3.
«ToT^ 47, 9;
oooj >or^ 59,
7;
»ar^, Vv»a«f 47, 11; ^xjot^ 59,
8; «Ijorcr 5S, uli.; rerorcrW,
Q lOKrV^ zn 59,9; jor^^TCr
317, 90: r;:rarcr^ft__=o 1180,
9;
r(^i\.ot<r 59 , 5 <;( 1 G : T^5(\a*OT^
58, 97; 59, 17;
r^Vvoijor^Jftm
1180, 9
- rcrorcr 47, i3 -
r^ojAr^or^ 48 , 21.
^fvraoT^^T^ 317, 10 — r^j-kraorw
49, 97
- _A=jorcr 50, 9.
r^\

>oT^ 50, 5 — Y^S ~>aT^ {pi-o
rcr»=3orcr?) 49, 6; 50, 7.
rclXorcr 50, 9; 86, i5; 1888, 21
-

«<^N^Tgr
50 , 2 o , c/". C30X,^Y^
-rcrs^rcr 51, iG.
rcrAoTS^ 51, 17
- •^:\oT^ (""'.ii') 54,
2 — t^Ij^^ot^ {(bpstii, liorreum?
S.Vreenkcl, WiencrZ., i88g, 176),
54 , 3 ; c/! r^vor^.
ojor«r 55, h.
A\oT^ 55, 9 1.
r^vor^ 55, 95; cf.
r^-^ari.
rClAj»ar!r43, 8; 56, 95; 548, 11,
cf.
rcrljiKr - rcrVvMorcr 57, 1.
r^3£>.ar^ {var. oj\akor^) 60, 3-5.
rcTnlorcr 62, i3 - r£Li_a_=noAor^
GA, uli.
TCT^aoT^ 65, 93.
rcTioorcr 55, 16; 68, 3; rcTMaTcr 70,
9G; ._^V, r^oVv, >oJO-ioa^
2046, 19-20
— rdj-Sj:o ^^t^
67, 96 - ^^rcT {oiyxla) 70, 1;
865, 17
-
^
> \
V—
lorcr
TCjf=va.=oA 423 , 1
1
; «rAiyjor^
68, 90; 69, 1.
i^juucsooT^ 76, 98; i(\.TC!xcoaY^ 76,
uli.; rClj.jj^orcr 580, 7; 581,
i5 - rcT—A—fiooKr 78, 5
-
T^k.^aT^ 78, 10.
rcTkaoTcr 83, 93 - •\jaarcr 82, 11
-
rir.\ "^orcr 84, 18 - «ri^v-aarcr
85, 1.
«rWaoKr 86, 16: 1297, iG; 1306,
i3.
Sorcr 86 , ult. - rcrAorcr 87, 3 ; oSorcT
89, 18 - rcrtvSoTCr 89, 4, confsr
T^S-KoT^ - T^Lian^aT?^ 89,5,
cf.
rw-raA-Sr^ — T^—vi-A-Kor^ el
rcr_^T\Sorcr 88, 93; 1189 ,8
-
T^rOA^OTCr^^ ,10- «rjwn-SoT^
88, 92 - »oj-\ar^ 89, 19
-
r^Vo—j (w.fcAO-Sor^ 89, 8

TcrXvf\o«r 90 , 9 o , e/. rsTi^^rcr
— r^^^ »-\or^ 91, 9 1 -
TCrjajSor^ {pro "\ajt.) 95, pen.
— T^^^or^ {pro TcTajj^ w.^orcrA)
94, 95 - rcTA-Sarcr 87, 10; 95,
18 - TjAjfKoTcr 95, i3.
«raAjt.o«r 97, iG,
cf.
rcr^^jcrcr
-
rcr>je.orcr 97, !i - r<Li\je.ar<: 78,
i5;97,
9.
rcr^wr 98, pen.; 545, 3 - «r^rjr 98.
pon.
«r =j\r:r 99, 1: 932, 1; 1161,
9;
riil=3\rcr 99, 1 - r^\=^\r<:
99,3.
rdv^rcr 99, 8; 235, i3.
Qoo\,o\Kr 100. 1/1.
awjvrcT, owjajvkT 100, 23; 212, It.
A\rcr 100, pcn.; A\Kr 100, pen.;
A\«r 100, uh.; rd.\\Kr 101, 2;
rciA\Kr 101, /1; Kr^o_A_.\Tcr
100, 90; r^ \\r<: -73
987, 1:
rcr5(A\r!r=n 987, 3.
r^ ~n\rd 101, 9, cf.
T^_=rj\ »t^ ei
rcTrTaviOj.
«^[jjO^S^T^ {()<Tpor}vri) 101, 18.
rdyjrcr 101, 23: rcri(\o_Mr;r 59, 17:
102, 93; «Tvjjircr 103, i/ie(2o;
r^^c\ s > jiT^ 103, ili et 21;
_*xuv=rj 103, 22; _iJi^^=o 103,
24 - Ajr^rvircr 101, 2G.
.rajjT^ 101, ult.
AAiT^, -A^r^ 102, 10; rdsooi AiiTsT
102, G; ojV\-:\ jircT 102, 18:
-ACViiT^ 102, 19; >OJjaOAJiOT^
56, 21; «ImoV^ AiirCjTj 987,
G ; rcTA-jrcr n_jjr£l_=o 987, 8
:
r^^ V »

> A_i^r:r 103 .11:
rCljOii ajjit^ 104, 17: A_ji_=o
rCT t . N. . 580, ult.; 1051, 6:
«tvjiVvVvr^ 345 , 3 ; tvji^(\i^_=o
103, 7;
Y^S \
~->
_.tvji^V=o
1205, 8: tvjio«r, tvjjo_:o 55,
28; T<r-\o—j n jiors^ 56, 19;
80
refSo 1
-^
^ei—=n 1029. «5;
Kr^tv_kjft^ 55, 98; 103, i3;
1029, f); «^Tvojrcf 103, r>; 104,
i: T^V\o-:\ > ^rd 103, G;
T^tvMor^ 56 , 1 ; w\,_i>_»^v^o^
56,9; r^i^'^ kiorcf 56 , 4
rcf^otxo «Kf 102, i8
ttf fv>/\\^ VvoAovit^ 102, aa
«^tvMrcf 102, 1 1; rtfn^r:^ 102
19; i^Vno
\-^ Mo_=r> 1029, 3
r^-!\ »oV\ 709, aG; 2042, aa
«^^o—iA rcfA_uo^ 2042, aa

AMoVvjtrw , «lye «uA a»» .
vMTSf 102, m/(.
•AO<7XxM1^ 103, aO — .=30
\^
* wn^
104. (J ~ A-^o\^..v\ri^ 104, 5
- tr. \ -T^ . vv<^
104, 8
-
^
^^ =n » wY^ 104, 10

71.^ V «..v^y^ 104 , 12 — SvxxMi^
104, »3 - •=vjojA»rsf 104, ai.
y^..\-Mw:f 28, «sa; 43, 7; 56, «5; 99,
10: 104, 2/4; 255, /1; 1088, 20;
cf.
r^\wor^.
T^vMT^ 105, f), f/. T^r^.
SiiorCT 56, vlt.; 2043, G; •H-mVvjct^
313, C: =v_»ioV\_jt.K:r 312, i5;
r^\^T^, Tdj-A.MT^. T^^-\j4T^
105, 1
3
; «f^vraAJt- »jj-=vmt!^
105, i.t; ,-\_nift_jt.TCr 313, 12;
1942, 20; «^uiVvjcn 313, i3:
T^-AjioVvjtro 1 942 .21: T^-AAiOJt
1942, 22; rcTVvo >-\->io^. yt.m
1942 ,19; Kf^SjioV 1942 , 92
;
2043, 8.
rerA_\,«:r ct
.\
N^Kf 106, i5; 108.
u/(.;109, 1; 820, 1 3.
*ts=nc\y<: 107, 7; 917, 6; 1299, 8;
y\^!^cvmo2y^«f 107, 8.
«rVu^TSf 107, 90, c/.
^.
v::=ryj\^r<f 107, 17; K:f^(\.m.jJ\jTCr
107, iie«i5; 870,24:884, 17;
rd!\).ci=nj^^v^ 107, ik.
Q0O.^33.^TSf e/ ^O-TTX^T^ 108, 7.
109, i3; 1070, 2G;
1084, uU. -
Tc:*Xs-\\,Tcf 109,
i5.
TCiSraaTCr 110, 2/1; c/. 110, 91.
r^VvKZXkio=73<7s.^T^ 646. 2/1.
r<rn-.Tir -»
Kf^v_.T£L=3 350, i/i
-
TCT^TciA 933 , 1 G - TCrVvlA.Kf
114, 18, /. TCfVv^ATCr.
ojTcf 115, vh. ~ =^c^y< 116, 5.
Tcro^TCf 121, 23; rcfVvo^Ois^Tcf
122, 1 - vf \v_.Tcf 122, 9
-
«iXvjTif 122. 10 - T;L.-\v-.TCf
122 , 1 1 - rL=n\^ri 122 . 2 . c/'.
r^savT^ e/ rCzn\xm — t^^SvjT^
122, 2/1, con/er tCLj^av fc_=n

Ajii.-\v.TCf 122, 10.
rdJX^i^TCf (aT^ayvv) 124, 11.
VY.Tcf 125, 8 - r^ ^ ,^
125, i3;
127, 5 - o_^i .TCT 126, 10
-
-.^-.T^ 127, G; .
-^ '»^
vs_»T^A
525, i6-TCra.a^Tcri26.9.
A^TCT 127, 2G - TCL\_.TCr 127, 8
-
Tc:i,Tcr 127, 1 o - TcrvXjTcT 130
,
20 - TC^TcT 128, 25: TcrAjTST
T^r3o-=v>iA 128, 20; TS^ ,V \ »T^
T^vvjcnA 128, 2G; i^j^^ "r^
129, 3; w,a=r\.»fYv.fYv\°L^ "tcT
129, 5; ^V"
"^
129, G, te/
mcVms rCl.V» "«T' 676. aS; "tcT
TCl.<7il=3 129 , 7
; TcfX\,Tcr 130
.
i/i; r£^ \ \ .«r 130, 18
-
TClfioSl.Tcr 130. 11; 1703, i5-
VXjtcT 131, 21.
TCra^rnjTCT 127, 7; 132, 7.
^TCf 136, 7
t<r V .TcT 136, 11;
rf^AXjT^ 136, 19;
r<fVvo_»-v-jr^
136, 9; 137, 9:
TcTWjTcr 136,
i3.
rvvv tw.T^ 139, 9
— \ -V fyy.T^ 138,
10 — A-.Td''S_C(VjT^ 138, tg

TcfVcojTcf 139, iG.
Vv-»Tcf rv » \o
Yf
tv>cv^r^ 142,
9

TcfVvo-=v\,rcr:.A^TCr 144, 9.
T3jT^(pro pjr^) 146,2/i — rd^^jajr^
145. 92. cj. T^\r>T^.
t^Sjt^ 147, 7
eM9; rChc\^Yi. 147,
1 1 r^oVv\a •^o\jr<f 148,21-
voA_»r^ 147. 22 r^_xiflo-=vjT^
148, 12:192. 10 - o-i»_jS_.T£r
148, 11 -^\jTCril8, 11:148,
1; 1027, 16 - Tclxo-v,Tcf 61, 9;
147. 8: 150.5: 909. 19.
XjT^. TCr..1f_.TCr 447, K c/
9
vJt»T^
150, i5 Kr^joT^ 150. 17. c/.
TdXjtTCT.
Vv .«r 150, 21; 152, iG; Vv__,Ter
TcfAVvT^ 150 . 1
8 ;
,Vv=r>r<r Vv»i^
150. 20: ocvA Vv_.w^ 152, i3:
,Vv.r^ 152, 12: joooVvji^ 151,
/1 et9/t; r^Av»T^ 45, 9G; 55, i3;
152, i;Vv»TCr.Vv»Tcr45,96;lS2,
3; TCfVvoVv_.r<r 76. 28; 151.
9;
153, /1: Vv.TcrVvoVv.Tcr 994, 19:
VvtcT:» 994. 19
TdLcv_»Vv_.T^
154, 1; «r rv .Vv-vTcr 215, 4;
Kjoj^Kr" 216. 94.
o-^.j>.Kr 154, 6 - TC^^^r 154. 18:
627.0:883, to rcTiAArsf 154.
20; r^Vv»-A.^r^ 154, 21.
<»aVvev^r^ 155. 7.
r^vAT^ 155. 18 - Tsli^VAT^ {var.
t^-Kjv^t^) 155, 90.
r^^v>i.a.TCr 155 . 22 e( 27 ; T^Aii^r^
155, 2/1.
r£rA*=vr:r' 156. i3.
\ -vrcr 157. t : Vv \ -vrcr 158 . 3
:
o-^kT 157. 3: A^kT 157. t:
<»Vv.. A_=vrcr 158. 4: \ -vrcr'
^ztsjA 158, 1: <nVv\oji Aa^r^
67. 23, confer -y^-riSr^. > \ -vr^
rcTvA^ 1959,17
157, i9:r£j-
yi.J\3a A&r^
VvoXosvr^ 157,
A_s.r<l^ 988. 0;
97; 1^^
A^rsrrVvrcr 317. 23: rcAAorcr,
rcrVAcviv.T£r=73 59. 20: rcA_a.TCf
154. 23: 157. 0: rdA^rcT 157,
4; rL >o \ -vrcr 1755, 10:
r£l_i_\-^r:r 154, 93; 157, «/(.,•
rcrVvAo^r;^ 154, 23.
•7>orv.r£r 155. 1: r^Vv\oAi.:3 ~psi.r£.
158 , 7
; 525 , «//. ; r^^ns^ari 59
.
fwj.xxbo^r^ —
•\.mr>^ 81
peii. ; wiljAA T^3i.^oi^ 59 , pcn.
:
*^ ^ ''> •^po s^av^ 60, i;
r^Vvo___m ^or^ 60,9;
o_r73 ^oVvVvr^ 59, pcii.

«in^Kf 158, i3.
KL_fc_v_co^«f 160, 8; 162, i5:
TSfV\o > i <vx ->y^ 162, 17:
i.o':> >
>vt -s«^ 4fin
11:
-a.on . m -^Kf 162, 6:
-V .-Av^ > (vt ^T<^
162, 8;
T^S a.-A > oa a.r^ 162, 9:
1^-S a.-:> IO_£»>w^T^ 162, 94;
T^_i^_^o'A
V <v> ^«^
163, 18;
<^ . t-t .T^ tft rv\ -..«;'
159, 19;
,ja(xa.V\V\rsf 162. 18.
A_a.rsr 163, ao: r<f «H ^okT 61, 17;
t<rv'\a.or<f, r<fV\oA*r^r<f 61, 1 9
;
156,94:Vv.r<l^v£ri56, aS
-
Kilsrxv^ vS^okT l/iOl, 18;
T^^^r^oT^, T<r V "V ?>oT^ 61, 11:
«^«r 163, 99.
•v,ii.T<f 163, a4
- Tt?v_a.T<r 164, 10;
T^V\o-K^r^ 164, 11.
Vv^r<f 164, 95 - T<rVva.TCf 164, 90;
T^Vv5k.rw 1 64 , 9 9 : T^V\oiV\*iT5^
164, 9 1 et 90: \<liSV\^«f 164,
9 1 — -KVvi^r^ 164, 93.
r<:\r:r64,5:«::ATSri75, i:rd\r<r,
«11«^ 165, 3: rS^ArsT 175, 1;
«rVvAoTsr 64, /1 -Ki^Tsr i65,
i<>M3;663, i'i -r<r«::\Tsr 165,
9 1, C/". T^AI^.
tS' -> Nrsr 165, 99: 1844, i5, cf.
Kro!^r<r.
^ovtr 62 , a 1 - \<r\,oii^\r<r {idsyd\
Sicff. Frwnkel, Wiencr Z., 1889,
9.10) 62, 11.
y^m Ir^ 166, 19 el 91: m \v^,
T^V\o<7J ^TSr,
im irsr 116, 19-1 3:
o»_ATcrW 116, i3; 317, 9
-
2076, 11.
«ToAKr 28, 96; 168, 1 - Tsro-lKr
168, 5; 925, \U, ef.r^=a\rd
-
•7x1010.1«^ 169, 1 1 — «Ao^T^
168. i3 - ...^a \v^ 171, 1
-
- T<r \ » DDoATsr 168, uii.
-
Tcr>i\o^Kr 168, ih.
KiAKr 173, 94: 174, 93 - ~t.W
171, 1/. - TCr-\.c(x=xA«r 174, 1
- ^oAY<r 172, 17
- «AjATsr
171, 90 - 7r>—.. W175, 9
-
A. AkT 172, 3
AKri72, 1
A fYv.\r<r 172, 9/1
-=\\
s .W
172, 11 - r<r «V . \T;r 178, xk
- KljoATSr 172, aC: 173, 9
-
,\-tv.\r;r 174, la - .iJoAKr
173, 7; 987, 9 1 -WAvsr 173,
1 -TsrxATcr 173, 19.
yy \Kr, Kr_=n IkT 176. 9 4
-
AAO =n \r<r 177, 3 c« 5;
Tsr^Ao mL_lr<r 170, 17
-
o zry =73 \rs^ 1437, (i. confn-
r<rKv\TSr 177, i4.
T<rv\r<r 177, 90 ; T^Vv»-=va.oi r^!iAr^
177, 90; t<A=7aV^ 'Ar<r 177,
ai; T<rVv..ii\.a TtTiAr^ 177, a4
-rsAjA«r 178, 1.
aIkT, «^«r, ^.«N^^r 178, 10
-
A^r<r 179, 1 - Airsr 178, 11:
«T^KT 178, 9 e< G; r<rS_^TSr
178, 4 pm8; «r>(\oA^T<r 178,
3 - A\rcr, r<r<\\TCr 178, 9
-
T<rS .y..'\Ar<r 178, 7
c< ai; 188,
17; 423, 1-9; 472, 3; 1296, 4:
1394, 6.
«r^Tcroytr rv \«r i8o, 8, c/. «rvrcr
et IjljUJl - x.o_33Avtr 179, ult.;
yXi\Y^{^\) 179, 94.
^j-Arcr 179, 6: ^-jo^kT 179, lo;
^vsr65,9:T<rV^r<ri79, 8;
^jAi^ 65, 8; cn\^~t »_i>.j>rsr^
174, 6; V^j \v:rW 317, 3;
vcT^vcr, «rVv-^^vcr 179, 5;
vtrVeyAvST 179, 9; «lifAoT<r
65,6.
,n_xA«r 180, 19 - ^-^-^o y \«r
(yLii^l = 1^212?, S. Frmnkel,
W. Z., 1889, 9 5o).
i^-mr^, v^V\ t .A_=73A Tdj=r>«^.
T^v=73jfn,mA «r=r>r^, r^=73r^
T^3t.-\'A 181. 5-7; r^V\ox=nr^
183, 1 - «l=73vcr, \^:)s^-=nr^,
181, 9; 193, 19
- vcrV\oa=73«r
183, 1; vcrV\o<»=r>vcr 183. a
-
«L-=o«r 181, i3; «rv> 33T<r
186, 5; 194, 3; vcTVx . -r»r<r
186, 5; 1388,
19':
vcrW.=73«r,
«rVv»i=73«r 194, 4 vcrV\=73«f.
67, 9: v<r>(\ =73o«r 67, 8:
.^o_=r>r^, «^V\o_=r>r^ 69 , i o
:
183, i5 - v<rV\.j^o_:r>vsr 183,
97
- T^_=r>o_=r>r^ 183, 7
ci 8:
185, 4^1029, 5; 1784, 18.
«ry^-ravd' 182, 16.
S—=3—=r>vcr
(- !_i-c) 602, 98
-
«r-=\_=3-=r>«r (jLol) 62, iG, e/.
r<r-\~-vir^.
A=73«r 182, 95.
^o=73vsr 183, 16 - «lio.=r>«r 183,
9 4 — rdjLi»o=r>Y^ 188 , 9 p< 10

^0=73T^ 185, 1 - V^^AO.rOT^
184, M/f.
«rV\\v:73«ri85, 5.
vsrja=73«r 186, 3.
«n=73v:ri87, 1: 759
^Ji73«ri85, 90; 186,
o.i.=r»vcrW 185, 93; 317, 98:
a__v__=r>«r>rt =0 1180, 18:
,-_oaj=73v^ 187, 99: r<lij.=r>r^
185, 93: vcr>^oij.=73«r 185, 99;
v<r.v_=or^ 649, 10: r<lv_=»3or^
66, i3: «rV\ov=73o«r 66, i4.
r<lvo rY>-r>v^ 188 , 8 , f/. vdKi»o=r>r^.
r<rao^=7s«r 190 , 1 3 , c/. viJ73o=r>vcr.
x^^x<: in, i;427, II.
«r>(vrv=r>vsr 192, 10.
•\=7ST^ 184 , 7 ; w^<n^\~> o\=73r^
193, 7: ,<no-S =r>vsr 989, 5:
ytnei\ =oor^ 67. 98: v>_—«r^
>«r_=n_\-^ 989, 5: •v.:r>«r
9:816, 18.
8 : ^Tsr^Tcr.
tllfntVEMF- HATIOtll.t.
8-2
989,
1-
«r\- _33«ri93. i;
•=v=r>TC^>^TCr 317, a5; \^\<\=nr^
184, C; 989, 5; KrV\o-\ft_=ot<r
184 , 5 ; 989 , (J ; ^(v_.Y<fSo_=o«f
184, (i; r<:\-=nr<:-^ 184,
7;
988, 8; rsrW-v:73Kri\m 111,
•j; 1180, 92 - KrS—mrir 192,
•34.
,^^=73«^ 193, 91; 194, i; T^VvrrjTCf
194, 1.
^Kr 194, Gcr 8.
TSL_iKr w:r ikT 194, la; ^i^ JTSf,
w^VviTcT 215,3; v.^r:r 194,
7
- «:j«r, ^kT 75, 8: WjkT
211, 24; rL—-^\r<: VM<r_iKr
(/. VajkT?) 194, i;]:Kri(uaKr
70, i(J; 75, 9;
T!fi(v_K_»oTcr 70,
18 — ^T^ JT^ 197, 17, coii/er
•i^Tsr.
.V^TSri97, ;
«l^T<r 198, 14.
r<rs_j3T\_ix<r 201,
ej T^-\j3Vvi.
njcmT^ 245, 4.
3t.cu«r 203, 3 ^ TSljajt.(XiTcr 202, 7.
ovijviT^ 204 , 1 . (/. ovij\t^.
».i5i\W 345, ^fi: M_iV\^vr73 1205.
1 o ; \<rii.i^ 2075 , 1
«
; \^i(Viia5(\
2075, 11.
Vv-.T<r n »
\^
"i .
\^
iT^' 204, 20;
T<rVv..K.joj^T;fVv.\^ t^r 208 , 7.
«raaTSr 210, iC: \<r->»>T;:r 209, pcn.;
vLtiL=n-\ Kr5(\OAj^«:r 209, a3,
scriptum t^.stja T^Vvoaj^a-iT^
208, 18.
Y^Vv3J3AJVw 211, 90.
QoaTtr 212, i3; cso^T<rV\T<r 202, 1-2;
317, 4 c<iC;1228, 91; oalTCrXl
1284, 9;Tsr_j_floo_iKr202,
9;
212, i4; 317, iC.
T<:aj\<r213, i5;871, 23.
Tsr>(\_naTsr 213, 99; 1181, 7; 1283,
pcn.; .^_o_n_iT<r>(Vi
1283, pen.;
,jja.iT£r>(v=73 213, 2-2;
1181,7-
«iXjTsf Wi«r 213, i4; 818,
5; 819, 99; 1008, iC; 1083, 90;
1084, 9; 1350, i5.
rSjoTCr 214, 19.
T^xsaVviTSr 215, 4; rt rtja^t^ 216.
9 4 ,
cf.
r^xxtitv»r^.
t^SjoVvit^ 201, 1, cf. T^S_x3AaT^ el
T^\J3^.
T!::v^T<r2i5, 18.
T£L.ooTcr 80, 98: 217, i3: 1041, 8
-
\^)t\ card 244, 1; TCr^(\ 001^
TCr^So-ii^rTa 246 , 3 : «i dot^
217, 1 4; 244, 1; Kr>i\o^\_coKr
244, 1:
%\W r^^
246, 1
-
V^ » (YtTCr, pl. T^^(W_COTC^ 218,
i4; 229, C; tsT^ . mTsT 218,
10: 229, C: TSrWnoTCr 218. iC;
TsruasoTsrm 229, 7; 991, 7.
Tc:rrvcoTsr 218, 9.
r<l^ojco\<r 218, 8: TsrVo^^o-ajTST
76, 9;
218.
7
; ^TilJ\,o_coT!^
218, (,.
Tcr \ ->
\^
mv^ 219, 11:481, C;
«r^ \ -V
\^
roTcf 219, 19
-
TSrt\
\
mTSr 219, 19: 220, 3;
Tcr^o-:>
Y,
fY)Tcr 219, i5
-
T^o\^ (V)T^, pl. T^^oo\^ mT^
220, 11-19 -TS^ol^^Tcr220,
1 - tc^ (vt -V rt \ iv>«^
220, ith.;
221,
7;
»tno [Y\ to
Y>
^^
TCT =r> 1 :i^-A 221, 91
-
TdL_a soo
\,
r^Y^ 221, 17

tsT 10
\y.
coTCr 221, 95;
tCT > 10
\j
DoTCr 222 , 9
:
kTS 10
^^j
ootcT 222 , 1
-
tcT ^So
\^
fYiT<r 223 , 19:
750, 4; 1740, 11; 1812, 19
-
TCTrrvY, (Y>TSr (/. T^o
\^
fY^TST)
222 ,91- T<r
Y,
rt.
\^
fy>Ttf
223, 11; 1039, 19: 1076, 94-
T<r-K » lYt
\,
(Y^TSr 219, 7
e<
9;
227, 1 - kT-S
\^
fy^Tcr 228, 3
-
TiLv>-K.\^Tcrs
\,
roTcr 224, 99;
T^^o\>\^S\^ fY>T^ 224
,
pcn.

T<rW.*-\,-\.
\,
CV»TSf 225, 9
-
^V^^V^^X/f^^
225, 2 3
-
Tcr \ y>-\
Y
f^^ 225, ult.;
T<r »..\ \^>0-=V
\^
fOT^ 226, 9 -
rdkiSY^jBoT^ 225, 90.
\<r-%fY)TSr 230. C r:rAoa_ooTC^ 231,
33 ;
«^
"
'\.
'v>\'^-v r^^
232
.
i4, H rcr_o-j>[\-oo' 2031. 9
tc: =0 , :i coTcT 230.
T^Vva.ri_O0T^ (( «<V «^ft ^ rv\y<!'
232 , 3 rt 4 T<r>(\
»
«\ -k wTsr
229, 10; 232, 5, scriplum
rcTV . ^o t fy>T^ 229, i3
rd-a a coTsT 243, 93, corfer
jaor;:r 223. 9:!: 232, 90: ,
corcr
JVIJJOT^^ T^XjlI^T^O 229 . 93 :
ov tY>V r^xtov^ _coT^ 232,
90; _£»rcr 1 1208. i3:
orC^iYM 1254, 3 :^'Y^Vv_J
1284, 1 : -o.xor:rVv=T3 229, 94:
1180, 90; rcTuaorcr 229 . 99 : 232
99: T^___10 E^T^ 218, 19:
r^Vvo^jdMTCr 229 . 9 1.
AjsoTsr 233 , 4 ; 239 , 93 - rcrAa.xiorcr
233, pen. - *.^o_iAA.coTcr 239.
5; T^___^-n > a 001^ cl
>.t\ . "i
\^
mrcT 223 , C
:
t^aajAjiot^ ct v^ -\\ ^ mT<r
238, 4
- ^
S^
'\ <^y<f
234.
C et 8: 682, 17: 1372.
9
rcTuAxoTsf 235, 18
- \jAjMrcr
H TCrs„. .«\ fY)\<r 235, i3 et 24:
887, 1 8 - rcr^jAJi-cQTir 99.8:
235, 12; 237, C rcr.\\°ifY)rcr
et rcf^ » \ 'S fY>TC^ 237, 3
:
ve:^.t\<V r^y^
ct T^VvO»>»\°( fVIT^
1088 , 1 ef 3 ; r^.i.^^fY^rcT 1088
5 - r^fruiPL rY>x<: 234. 90: 1171.
7
- 'V' «^
MTCr 237. 1 1
;
oor:r__a___coTCr 883. 11
TCT 00 a oorcr 237, 18
r:r^xo.°v rorcT 237.
1 7 : 826 . 1
8
1068, i3
- r:r_v<v_a_coTcr' 237.
1
9 — T^ \ Ss;\
"v fY>T^ 54 . 19;
237, 99 - rCro-\^.£cTcr 237. ^4:
238, 3: 847. 93; r:ro-\_S_£orcr
r^AftjD^f^ — \\y<^ 83
«r5t\«_i^SA 238, 3; 602, i8;
2011, 1 : w:L.^oS. ^ fY>Y<f 237,
94
- tcf::\_.-K_A_a3r^ 238, 1
-
i<l_a_:»-=v_3k_i»«:r 1360, 8
-
rd__»_j-S a oovs^ 503, 8
-
KfVvoS^(va-cD«^ 234 , ult.
tsL_j \o n corcf 1566, 5
-
T^Vv >T\fY>T^ ((txOtos) 1787, ao
— A > r>. (v>T^ 71, i8 (< 90:
241, 9i: 273, .'>: 956, iG
-
T^S a> J3 car^ 242. 4

«IAjo-cot^ 240, 99; 241, 2,5
-
x<l^\jz^v^ 178, i8: 1727, i8:
1839 i8.
no-cot^ 219, i; \-ao\^^ 991, aS:
T<f\j^TCf 229, 9.t: \_Q9TC^>t\TSf
318, 3: ^-K-CoKr^vCr 218, 94;
243,
7
; rsf-=v£OTCf 242, 9o H 96;
243, 9 e« 19; TCf\x«3«f 194, a3;
KlT^oS .^ corif 230 , 9
:
K^So coKT 218, 90: 230, 1;
T^Vvo^So. ^vsT 218, 93:
^
\
rd»-So,^T^ 218 , 93 ; «f^ftjMjirD
1075, 8: kT^S iv> -73
991, i.S:
T^<Y\»r>A i^^-Stvx-so 273, 18:
iS tYVT» , T^ifVj-vMcn 243
,
7

,OOT>^, T^-S MT^ 242. 99:
1985. 8.
rdiaoVvxioT^ 245, 99 - t^\jVv_cot^
ct Td^SVv atrd, .•aVv coT^,
t!^^oSVl_cot^ 245, 10 e< 19

T<: \)s\ mkT 245, 18
-
r^nVuMW^ 244 , /i : ouaVv^T^
751,
7
- Y^rsVv^^Kr 244,
7,
/1/,
T^SV\ atrd et t^^SVv mt^
244, 8 e((j, c/: 168, 96.
>ar:rW 259. •.,a: tCjAkT 259, 99,
n r^ » .
°
k.. 849 . 3 : Y<L_.^«f
,
TS^Vy .^ aY<f 259, 99 c( 93:
KfWarClso 992: 1 - rdL^TSf,
^-*^«r 247, 11:248, 9: >_^Y<r
TCf 5^^^ 247, i3: 259, 90:
>_^Y<1A 935. !('): t<fW^TCr
527, 10.
:^-=vi^«i' 249 , 7.
Y<iA^Y<f 248, 96.
T<S<v «\Y<r 249, 99: 255, iG: 1490,
90; T"d .-Ao ^TCf 255, i5
-
r^ t 000 'Kx^ 1367, 19
-
r^=rxs^\ci2kx<^ 233, 90; 250, 9:
253, 19:263, 99; 351, 11; 369,
94; 399, 93; 1042, 19: 1479,
97; 1486, 19: 1777, i4: 1839,
93; 1877, 11; c/ 253,7.
r^X^Kf 258, 1.5: 1531, 99, confer
rdAsi^TCf 182, 3,t). TCAja^rr».
T<:\av£r264, 1 -T<:laY<r263, n:
1120, 90,
cf.
T<i5voaT<r 250, 91.
^Tsf 263, ult. ~ Tclija.v:r 264, 5, cf
talm. I21X
- T<r \ °ioY<r 82, 10:
932, 19.
r^Vv-.^o (w«\TSf 213, 9: 264, 99
-
Tci\*i>oAT£r 265 , .5 - v-co^TSr
265, 4 - TSf^ m°LT<r
(/), jLjI)
265, 3; 898, 8.
TSi^Y<; 265, 16,
x^ ^TST 85, 91: 266, 9; 1445,
7:
1779, i4: 1802, 11: 1811, 9.
T!^VviJ3.^TSf, var. TdjaaTSf 266, i4-
i5
5.
- . »fY>i-vn.aT:r 266.0:1636,
\m\ ^TCf 268, 17 o-^o-=v__aTCr
{rx A^poSiTr;) 267, 7

"tx.-KAt^
268
,
1 - T<f \ cnK^r^ 267, 1 5
.
V. ooA^
- T<r5(v=va«:r 268, 4.
T!rV> X ^kT 227, ult.; 275, 0:
TSfSoJ^^ «:rift_3taTcr' 269, 1
-
TCotax^Tcr 269, 5, cf.
TSjt^jca.
T<r^T<r 269,7:679,17 -TS^vVvSkTSf
269, i5.
Y^TSr 870, 1 - -^..0«^ 85, i4
TsTSjOwf 85
.
-TsT^jwf 271,1.
oX^TCrTvjaTsr (/.
aV<S-^VvY<r
?) 272,
9 0.
TSrVvnoj3«^ 274, 10.
TsrsN^DKr 275, 4.
tC^N rSTSr 276, 8: 771, 1: 1052, 90;
2007, 1 4 : 2074 , 5 , cf.
TSflja^Kr
-T^tv Ji DTcr 276,
TcTAjaTsr 275, 91; 1926, C.
Tci:rxj3TCr 276, i3.
Tcr-\r3oj3J3T<r 277, 17.
Sjaw^ 277, 91, «. suh r^\s3.
•ATCr 279, 10.
y=:3r^\x<! 279, 5 - >ii.TcrW 280 , 1.
T^Vv—>—racv-rsST^ 280, 10, confcr
T^Vvcaoia^A — Tg^ -

«/^

>At^
786 , 9 9 , e( x^ci=^\x<^ 223,9-
TdjwS^TsT 279, 8 - A_.^\Tcr
280, 11 -Tsr V ->-=vt:^280,
17:
1329, 91: 1478, a5.
TtlVs^oTCr 87, 18; TsTVvoiv^aTsr 87,
19
- r^ ^^SqtcT 87, 93
-
«iv^KoTsr 87, 95 - Tsr.Ai^Tsr
284.
17
K^ \
.rsoJi^Tsr 282 , (i
-
3<x_Ji«<\TCr 282, 8
-
TsrjoX^rsr 224, 90: 283, 7
-
Tsr-io-ivoKr^^S, 95; 282, i4:
TsT

t 10 ^sv^TcT 1525, 11:
T<:rVvojjoi<\Ts! 93, i5.
T^S-A^KTSf 284, 10,
cf.
T^a-A-^voT^-
Tsr-k-T^W 283, 90: 1564, 19,
var. TClraA^TCr - \^^r<^ 283
,
99 - «:r\a.A-=vTsr 283, d5,
vd=o.:^03-\T^ 704, 10.
AoSvsr 286 , 5 - TiUio^TCr 49 , 3
-
^•\vcr 286 , 3 - Y^rioS^r 285
,
ii; 546, 7
-«:r»oST<r 284. «5:
«LvQ-STCr 285, 1
TCr.ao\Tcr 24, 1 3.
v^TCir, TS^-=vTCr 286 , 9
ct-ili: v^TcTVvTCr
286, i3; ov^T^VvTCr, ovnVvvcr
286, lo; 317, «//.; 343, 3
-
«TvStcT 286, 7: 407, 11: 1333,
18 ct a5; 1543, 8 et 16: 1738,
8 et 90; 1746, 16; 1832, 19
-
vJov\Tsf 287,
7
- v_.v\TCr 911,
i()_,^\Tsr 286, iG: 843, i5;
1948, iG: , ivSvcr 843, iG
-
T<rVv_av\TCr 246, 94: 286,
17;
1239, 90; 1755, 9 -TCTS^ojavSTSr
286,6.
84
rd viAT^ f/ T^V\a «Sr^ 287, 1 1
:
rijiSoKf 91, 1 ; K^-sX-r» M-=\avsf
90 , 3 ; rdjai-AOTcf 90 , a ; mSk^
287, (j
; »-=vj 1278 , 5 ; .^<v_»4^j
287, (i; 1278, (i - nL^\y^ 287,
r<:\jc\\x<: 2S7, -2 1.
KL,-=\Kf 289, ii; KfV\o_i-=\«f, 290,
•;! /i ; «fV(^a»-Sk^ 291, i; T^ » v\
«:; .-Kk^^ 291, i; TCi t^r^
x<: swSrir:\ 292, :5: 668, i8;
1457, uy. T<L=r>(\_:iv^ v^\rd
95, i; 292,0 i<: .^o\<r 91,
i8, /)/. TC^i(\(S-=\(ST<r 89, ii: 91,
19; r^V\ iSoTS^ 91, 30 c< 2/1

Ar£Li-\«:r, A_3-\t^ 289. 1^1-1 5.
nil^^vi: 289, icj; T<fVo^-=\«i' 93,
6: 289, 19;
TdLa-SoK: 93, 6
-
TC^cvr^-SrS^ 293, 11; t^o^a^^t^
nf \ a ««WA 294, peii.
r<l
\,
lo a,AT£r 293, i5
^^T<jfA t^\,\oa-\t^ 294 , 1 o
«f
\,
oo^o_ri.S«:f 294, 8
T<rV\o > :^-\Kf 293, 18
x<l\^\r<: 293, -27 - r^^W
293, a/i, c/ K^ a.STcf 295, 6:
r^-KT^
— T^^Vvr^
i^^(\ .^\«r 295, (i
^
-^•\i<r 294, ai:
r;r>i\ft\,,tw">^\<r 293, 98; -294,
19 e/ a3: \<f^»\^ (vx-s^rif 294,
17
-Y<:'.\^rY>.'.-\Tir 295, o.
TOATST 295, fl3; TCT-vjaW 296, 8:
tdkd 296, 1/1 - TS^ * =o^TSf
296, 10 -
> \ -TsSTCf 296,
9;
\<ri(\-\o.iw\ «i»xm-\T<f 298 , (5
-
\<f\-T>-\Td' 1932 ,11- A=o\T<f
297, «/(. ,
cf. JL.^1
- «rVA.sa^Td'.
T<fi(\oXroSKf 296, 3 3.
wowf 298, 33 - t^^SkT 298, 10
-
\<^ -V \\Kr 298, i5; 1329, 6
-
T<lJ!s^S\<r 298 , 1 6 -
,i^.o_i^T!^
298, i3 -\<iljW 298, 16.
TiL-i—ao-^K^ 299, 5; 780, 19 et s6;
1891, 17:2013, 7.
^•\t^ 301, 9: »<no*ii.-\r^ 301, 10;
.^•Krs::» 1210, i'i: .o-K^rdj
1210. u,:
rci' 96 , 8 : K^\oT<r 94 , (j
;
285, i5; y
5i--\orcr 96. 8;
K;V\o.>^o-\r£r 285, u,; 301,
9;
rCli^o^ATCf 301, 1 '4 v^\r^
299 , 9 'i ; iiam terrte ffcwra 299
;;(•«.
M.syMe «(/ 301, 8; r^ ^^rc^
r^VvSoii 1378, 30; rdj-s^SrcT
301, i3 et i5.
^jcx^^^ 301, pcH.
X.W 285. 3/1: 303, i3; 528, ao;
1921, /1 ei C>: v^ x.oSTcf 285,
3'i; T^^(^ jto-AT^ 285, 25

1093. jtW 303,
3(;.
r:lA^-\r:r 304, ifi.
,jt«r 307, 18: r^vLzn 994, 18;
•^ ' jtri^, w^^o \ * x.Tcf.
Tw Vcvxjoem 307, i
7.
A^xx.rw 305,
1:').
t\ x-r^ 305, 31; A(s *.n: 306, '1:
o-^o_jtr:f 307, 1 a : -^-jtrCf^Kr
318, 3; vi\m\ >(\-:> je.n:f 305,
35; \<L-=n-\ >t\_jt.TCr 305, 20:
r:rnjjt.rcr 307, 8 : r:rVoAjoe.TC:r
307, 9,
11 e( i3: T<rVoA(\_3tT^
307, 10 - AO-r^ JtK^ 100, l5;
305, 9 4.
\(\3e.rw 306, 17.
T<r * Vyo \
\,
r.Kf 307, () , coh/pi-
Td_io_^»A^(Vje.rCf - T^^\,y.T^
307, 1.
\<^=n^r<: 307, 1
9 - w.o-rrv->-je.rif
307. 33 - r:^ \ . y.T<f 307, 34:
1559 ,13: 1630 , 8 - •\jje.\<f 308
,
2 - r<:'>fix3Lr^ 308, (i.

^ ^ *r^
93, 5; 308, 10: >
-^ y.rcf
T<^\\_X^ 308 , 17: >__a jtrCf
«1j=Aa93,7:208,3i: 1749,
8 : rdiiw^ >^r:f 309, i;469,
19: 1292. 7: 1460. 17: 1807,
K/t.;
rrt-v vr^ T^TVWA 550, ()

o -\ if.r:f 308, \h - Ao_:i_je.r:f
308 , 1 3 - vojtTC^ p? \ \ "w y.T^
308, i8 et ih
rcfVv» a a
TCT ^ -\ y.r^.
je.rcf 308, 19
T^-\_a-je.t^
Td'^^ -V t.r^
r^^s^ri 209,
308, sa;
308, 93; rCl»ii A::vjtr:f 308. 91
- rc^^-=vaje.r<r 309 , '4 : 1554 , 3
:
1777, 19.
rcllje.ri' 309 , 7,
cj. ri\jur<l.
A*ij:73oe.rcf 150, i3: 309, i(;.
Tclx^Tcf 310, 7.
.a je.r£r 97, 19: A jtrcf 310 . 11:
Si^rC^ 528, 33: ri^^ri 310.
1 1 : T^^^Ly.orCf 97.
1 7
; rilaojcT<f
306, 8: 310. 11: 528. aa:
r:fVoaoje.«:f 310. 11 s2^ri
310. \>ni.; r^\ «V t.ri 310. iG
\<l_j_a.v_x_^_je.«f 310. i3
TCr>^o r>\ ^ y.rcT 310. i5. cj.
TCfvaje. - rSTAJ^TCf 310. 94. r/
ri^rSf^
oA r\ t.ri. \j<ss^r< 293, a()
311, 1.
03jw\je.r^ 311, 1 1.
jejCT^ 311, 10.
r^rVvjtrd' 311, 17;
KrV\Wrcr 311.
30 - T<rVv je.T^ 311. lO. /)/(/>•.
rcfi(\oi^je.r:f 3 1 1 . 1 (i - AoXjtr^
312, 18; «^oWtc^ 312. 19
-
r^(vi^Vvje.r;f 2082 ,10. conjer
»g^'
Vq\ V
•^ *^ - T<l:73jVvje.w^
313, 17
- rCla.^Vvje.rs:f 315, 7:
1566, i5.
rcTW 315. i5: ^W 315. i5:
_>_.Vr:i' 327. 6: c^ri. 322. 1:
o>i\ 2039, 7:
r:r^r:f 315. 1O:
,^V«1j 322. 1: rcTW 315.
i5; ^W327. 3: ,W 326.
1 9 ;
>Vv.T<f 345 .11: cvii(\.r^ 154
.
7;
rcf^v__.>(\ rc^ \ 994. -ih:
«^^«^154 , 7
; oXs«r 153 . 90
:
T<l_jrcr rcT^... t) 1078. 17:
,^TCr^T<r 345 .11: ri^h^rim
994, a3: T<r^^vJ73 1190. iG:
r:fV\o \ .V\__.^^ 1078. 8:
T<r^o_\_.Vv_.W.=r> 1205 .11
I
X^AoO^X*^ AA^ 85
KfV\rcf 315, 17; 316, 7
et
9;
x<l 33T«r^A «fW 316, 3;
^_>i<r332 , ult. ; «r^oW315
,
18 — «sAt^^i^ (pro «\^r\A«f,
vide v^) 317, 96.
rciAcTJ^Kr 321, 99, c/. rS^VY<f.
Tdio^rcf 322, 7
- =\Q^«f 322, it:
rSj-\ai^«f 322, i5 e« 91.
«;^k1\.W 326, 18.
>la.W 328, a3.
rilAiiXTCf 330 , 1 5 : 655 . .^ : 1519 ,
pen.
,
ef.
T«iA<n^Kf - A-iT<^ .».\V\Ttf
330, 17
- rcfi(\cvA^r:f 194, 9/4
-T<r>(\o\^Wl70, 91: 330,
99 - ^i^rcf {aWalrj) 299, 17:
331, 6.
r^^KT 333 , 9 - AA^rcf 333, 8 , wZe
•^.
r^^Vr^341,
1
9 ; r^VvcumA-AA "V\rcf
342 , 1 3
; oi^ftAA rcfS^rcf 342
,
li: vi^jjt.A r^^S^rs^ 342, iG;
r^^^M^ 936.3.
^Tvrardra 349, 9.
r^^Y^ 1203, i4.
r^lcxv^r^s 393, 9^, c/!
*^<w-«.—
»
rdjJ^rClra (iOJsL») 350, 5, con/er
i^a\»\."n.
KlxiArClra 351, 19; 1776, 19.
rijrd^» 394, 99.
rcT^rira 432,99:436, 1: rcTAra 421,
;)CH. — i^ t\v^ ra 352, 19
-
r^-SttSrira 352, ^ph.
rCje.rc:=> 353 ,
,">
: mnA rCocTC^ 353
,
9
e( 19; «V-A TcL-X-ra 439 , k
;
r!je»= 385, 91: «.rclraV rdl
353, 10: ^cvjcriLrai^ 353, 6
2030, 98: ,_i-jocr:L=> 353,
7
Jjjt.rw»=3 e( ^jjura 386, /i-,5
,r -iref^rd' 318, h: xrcL_=3rcf
10, i6;«.r;r.-v.-r> 10, 16; 995,
11; rd jtr^

> -rt
353^ ,0;
auraW 385, 43; rCou=3 385,
95; 386, 95; rj^fWj^ 10, iG:
385, pen.; 386, 90: .»»»—>
386,
9 ; «^^a strj; ra 353 , 5
;
r£rV\coej=3 385 , 9 1 : 386 , 1 e<
9
;
T^Veojura 385. 99: ^fvxje_»r3
386, G: i^o * » —
>
r:lX«»-=^ 386. 7: Vft-jc
rcfA*iw 386,8; rcfV\ftijtr:;=x=r>
10, iG;353,G; 995, n.
rc:=3.=s 353, 16; rCrVv=i=3 353, iG,
19 e( 99, plur. 353, 19; 354,
7;
y^—xts. ~\ —>
353 , 19, 9 9 e( 93
;
re^^ivt/N—t—
> 353 , 9G : 354 , 9 , var.
rdfia;3=3 353, ult. - A »

>

1
87, 3: 354, 9: r£rVA=3=3 354,
9
; rd»A=3=3 354 ,10
— rdco=3=3
354, 17, cf.
r^ (Yx —> » —
>
-
^x>=>=3 354, 8 - \=3=3 354,
ult., e<rcr-=\=3=3 1578, 19; 1583,
1/1.
rdv^
(;,. ^L)355, /1.
rdXo-^-V-» 355, 10: 919, 19
-
r^V\ » NsO ~>
V^—»
355, 5:
riv»=3X^ 363, 18.
td^ft \ ' ^—^ 355, 90, confer
r^Vvo-\ji^.
VA\=3^r!;r 318, i'i.
Kiiiv^ 355, i5; ^-»-\.->rcr 355,
.
t;
. V vv v^ ~\^r^
355, 16;
,^M.v^^ft=r> 1182, /1: rc;>»Xft:3
355, 16; 363, 11.
oAv^ 356, i3: ,\ \-> 356, 9:
^Av^ et ^_.A.Xj5l=3 356, 3:
rilXi^ 356 , 1 e( 1 9 ; x<l\ftV^
356 , 9 e(
7
: 357, 1
3
; rcf>^ft^ft.v»=3
356, 1 - rcAi^
(Jjb) 936, 19.
>^-»t\—
> 356, \h.
. \—« [rad.
^-!^^)
356, 17, 19 et 91;
ws^Aiyp 356, 90; ^V^-trcT 21,
9/1; ^Vprr» 356, iG; 995, i/i:
r:ivVva=3 356, iG; 363, 3o.
=v_i^ 355, 99; rC?\-V^-> 355, 93:
Tcr\»\=3 355, 91; T^V\ft\*\=»
355, 99; rcr\_-Vv^v_=j 363, G
^
rdSi^ 356 ,
pen.
,
pl.
*^^
\^—
>
357, 3; rcr-=v_VsS—=> 363. iG;
Aft.\=3 356 , ult.
x\=3 357, 7.
•:v=3 357, 8; ^..o_Xa_=3 357. 18
-
rir^\=3 357, 9--^A=i=n995.93;
•:i=3A=3=r> 995,18; •V3A=3^Td
318, C
;
^A=3-^=3^rt=r> 363, 93;
rd-^ =3no =3 363, 99;
r:f^ft-itv_=>-!x ->
-r> 995. 17
-
rcj^^=3^^=3 357, i5.
rcrA_=3 357, 11; r:L_.n_j=3 357, 11;
r£L.,o-:u_=3 356, 9; 357, i3
-
=VJ30TCfA=3 357, itt.
«^AO^A=3 (/. rdAO-^=r>) 358, i4

T^o-\=3 358, 10, vide rijOA.
rcL>^Aft=3 364, 8.
«i^o-v=> 358, 3: rcf^\o^ 358,
h
V
j^r 3>(V=T3 1182. G:
id^ftA^Aj=3i[\=n 1182, 9.
p^A=3 359, 10 e( i/i; . »r>^^j3 359.
1 1: <nja^A=3 359, i5: o>cvj3^a=>
359 ,17;
joiftjjo^v^^T^ 364 . 1
:
p^A^aVvrcf 318, 7;
Tdxja^—tT>
363, «/(.; 995, 90 : 1051, ult.;
rCl_j3A_=> 359 , 5 : r£L_r>-^_=3
rcf^^i»_^A 359 , 5 c( 1
1
; r^^:v=3
T^rnocTsit^^A 359, i3:
*g^ T^rt—
»
359, 8; v^ n-^ft
->
363. 95;
rwJ3o^A=3 358, 19.
360, G; o^-A_=3V\r£:' 318, G:
995, i5; rci^S-r^ => 360, G;
86
r^^i>, -> ~n
995 , 1 5
; T^SAa-SJ
364, 5; «f^j^ua, r^i^aS-^^vra
358, i5.
«Tt —
i
m
—«V«^
318, 9:
i^tn *nr> ^
(/.
rcftTirscTJCca) 364, li.
A<73.=3 361, 8; oAoiJia 361, 3 e/ 4:
A<7i=3 361, 4; ^m \ ->Vv-rr>
(/. ^^
. \r« ->V rr>)
361, 7;
v^m=x=n 996, 8: k1Ao»-=j
:S61, 8: «l\_im_=j 361, 9 c<
7;
y^V\cv\.i<n..—> 361, 1, /i, 5 e( 6.
"incimm^ 361, i/t - ^Taoaca 361,
97.
TJtn^rr» 1370, 1: rdxa<7»:3,rr> 362,
1: 996, 7:
r<rVjj3<n=i 361. «/?.
S<nr3T^ 360, 17: S<7x=s^(VJtm 16,
8: )[^—tr^\<n.

» 360, 19 et uft.;
^^Atx^j ra 360 , 1 5 , 1 7 c« «ft.
;
\<fV\Sa<7X=i 360, pen.; 1142,
9;
T^S^n^x^s 364, 19: y<!\tn~^ et
ygf^VjaS<n=a=o 189, «/(.; 190,
3 - \m^
(;U-?)
1*30, i3
-
yi\m =>
(|.!^ g—j) 291, 7

«a3-\<7ir3 362, 3.
i^<7J=at^ 11, iC; V\<n -».\ 360, 99;
\itn=^vi W^iCr.^s^m^^^n 996,
5: i^Vv-j^^^o<n
*->
360, 90;
T^Vv.<7J=3 360, 93; T^Vvi^<7»=J
360, 31.
r^ora 362, 9.
Tsiacv^ 362, i3 - evracvra 213, 5
-
r<i»=3cvr3 24, 10; 362, 18; 382,
iO, cf.
^~~t '—>•
T^^CV_=1CV_=3
362, i9-T<^cv=3 362, 90,
cf.
<->.-> - Te?=vj=3cv=» 364, 18
-T<l\r»o=3 362, 91.
^
\j^

« yvd!„ \>a—=3 363, 1

T^Vcp» 363, ^.
TS^\cv=> 364, 7
- nL-\a=> 364, 7.
<no=» 364, 9: 2042, 1.
A^k^cv=3 370, 1/1,
cf.
ca^jJ^eCiK^^
.
T^\cv=3 365, 3 — r^ n. »\cvj=a , vpde
Tdx3j\=3.
rSlot»4o=3 365, i3: 1708, 3.
^CV=3, 1^12t^CV=3
( »3y) 366, 9.
mracFxra^r^

^je_M.:
Tdv^cv=3 366 , 9 a : 854 ,
1
, f/'. Tt^-t»o=3
- T!^o=3 367,1- r^\sLea
(?)
366, 91.
Te;^o=3 369, 18 - «f{YV-v\cv=3 48,
9J>: 93, 9: 367, 17: 368, 3;
1987, i/j - TSlv^o..^» 369, 18,
cf
TC^-=vAo_=3 - ST£l_i^CV_=3
,
t£L_.-=\_^Aq_=3 368 , /i ei 6
-
TSfVvAo=3 368,776«.; 369, 1
-
T;f{w\cv=3 895, 9 1 rd'-\,-\o.r3
369, (i, cf
rCli^o^».
rif,. n^v-jo_=3 130. i3,
cf 967, 9
-
«r-s \o-=» 370, 19: 894, /.,
cf
T^AAOJ — r^"t \cv=3 409, 95.
r:aVv^o=3
(
yli-o) 168, 18.
i^o=3 372, 6.
^^cv-=», T^ \
»^0

>
, 242, 9 302,
uli.; 303, G: 372, 16, 17 cn8
-
r!f\ycv=3 281. 9: 372, 93.
«:i3o=> 373, 1.
T^-AO=3 et T^no

» vide sub \

» ct
x^\t\^ — T^^ocv^a. t^\jo=3
364, 17,
18 — rs^ Ss^cv-=3 vide
T!ia.Ao=3 - rslAX:|\o=3 373,
93,
cf.
r^^^v^o^s — T^^Kcv^a
(U|_^), pl. rs^i\o-=\o=3 374, 18;
1103. i6-OA.^o=3
(j^j^)
374,
9/1 — T^, -vScv, =3
(^jjj ;),
tO<\«-=»' «^^0-= 180,
18; 264, 3: 267, i3; 375, h
-
cij-Scv^s , T^» fvTScv=3 375 , 9
e( 1
1
T^_X3-\cv-:3 , vide T^__:^-\cv_=3

r^-\o=» , r^-\oo=3 376 , 1 3

^^.\^r>So=>
(^-.-\,
pSo.=3?)
375, iG.
Vwv\, V\=3 440, 10 - ^«1=3 353,
ih; «fV\o=3 376, 16, cf.
ivj=3.
\=3 377, 1; \o.r-v..\ 1211,
19;
\rcl=3
349, 8; 378,;»«..; «r^—ra 377,
1 o ; V\\\=3^T^ 318 , 19: T^V»V=3
377, 19: T£r^\=3 378 , 9 /i c( ult.
;
TSf\> _=3 377, 19; 378, 94;
p»i(\\v=3 377, i9-rS^\o\=3 378,
«//.; T^\o\=3 377, i3; T«f^\o\=3
378, «//. - rcTvra 377, 7: rCTv^
rcifcvo^^ 377. 9 : rdkfio\a »v=3
377, i5: rsrV-v^-v ,v:3 377.
19: 1300, fi: 1312,v!:rS^o\=3
377, 8 : rcri^So>t\ ^o\=3 1460
19: 1717. 3.
r:r\=> 377, /1 : rcr\=3 377, 6 ; ,\=3 377.
93.
rcf^cvrsva 699, Z,cf. t^\cv=3-\\.
_=r> 364. 90: 377. i'i: w\_:
_»A>\—vT> 996. 1^1: o.^\=»V\T^
318. 10: »\ ->Vv_=o 364, 20:
TC^\=3 364, 19: r:^\o=» 364.
19-
rc^\=3 et r:lx3j\o=3 364. 93: 377.
uU.; 491. i(i: Ki'Wx3,.\=3 364.
93; «f=vx3*v=» 364. 9/1: 378. 1.
^v, ,-> 378, 9: o s,\ -> 378, 5:
^ov=3T^ 13, li; cv^v=3^t<f
378, 3: o bi-\—=3 378. 7
el
9:
^\=3V\T(f 318 . 1 ! : CV^\=3V\T^
378. 7: r^ i-> => 378, a:
T^s.\cv=3 365, 5.
p\ -» 378, i5; pov rarcf 13, t5:
p\=3 378. 16: t!:j3\=» 378, «8:
TCfVvvj3j\=3 378. l'l: ^-l^J3V=3
378, 19
- «f r>\—=3 128. 5
-
Tei»\=3 378, 11.
«^^=3 378, 90; 1968. t.
,^vv=3Ti^ 13. i(i:
^.
v\ -V T» 996. 19:
o>vv,—»V\i^ 318 . 1 3 : r^ \ vvo

>
365 , 5 f/ 9 1 : T^V\o,\\vv—vT» 996
.
i5.
<nV\\iv=3 379 . 1 <) : Svvrarcf 13 , 18;
vvi=3 379. 16: TS^-v \ S..VV.—
»
379,i8f/9o:TCSAi=3 379. ult.:
=v*M=3 379. 17: t^\ . vv-3 365,
9: 379, 19: rcl>-vwo=3 365, 8 et
11; x^\<\ vv

» 365, 10 : 379, i3
cl aa; yi^\a v> =» 379.
7:
i^V\o^o.vi=3 365. 9.
V\jtvvr-> 380 . G: xvi=3T^e/x.cv>v=3i^
13. 90: x.o.vv.->V\ rdl 380. 6:
«^v.-» 379, 3: xw=3Vv> 720.
19: rdxv^ra 380, 0: rilicovv—
>
379, 3: K^^ojejov^ 379. 4
-
T<r»v.m 380, 5.
vi\j~-t et v^\j~-^\j—t 380, 9
eM 1
-
«IV^
380, i3;664, 12.
Kr^.\^-» 350, 5.
A\,~> 380, 18 et 19; AY-nsT 13,
, 33; 380, ai; A.\^-. r£ll 380,
33; \\j~>\<: 13, 31; 380, 30;
A\^-»W318.
^'^ r^\\~^
380, 17; 381, 2o;^^.\.\^-t381,
i3:X^Y<r\.\^-> 380, 23 e( ai;
Kr\\^->380,i8:r:^\\,->381,
1-j, liliir.
'^^ \
\^

' 380, 34:
K^A\^-> 380, 17; x<lAJ\y<v=3
366, i3; KrVa\.\^-> 380, aa
— i<f \
\,

> 380 ,
jje«. , confer
r<f\,\-^ - t<1po\\^-> 381,
Kr^tVJ^\.->, ;j/. KLy>
\^
-. 274,
93; 277, 10; 381, 29; 790, 3 et
C; 801, 10; 829, 18; 966, ult.;
1796,5:1934, i/i.
^\,

381, 1 1:
^\^
-ikT 13, ult.;
^J\^^«r 318, iG:
^\^
->T<f
13, m/(.;
«l_i_V_= 381, 26;
v^\y\j--i 385,
,=) - T<rv
\,
->
381, 25, f/. rCi \
\,
-> e(
«fW\yft=> 371, 10.
Kfr£lx.r3 382. G; »cncv.,.ra 366, 16;
T<rr<l.r3«r 14, 1; t>«r-.--3 403,
30; 997, 11; KiWLicai^Kr 318,
1 7
; 366 , 1
5
; cuTS:I.C3^rt.=nA 976,
i3: «rk: >o =3 366, 1/1;
«lijKl;3-=n 366, iG; 9S6, 11.
y:r ->. . ->
24, i/i; 382, 10, co(i/er
rdsi=3ev=3 — '^—' '—
' 382, 12

Kr->.-> 382 , 1 5 - Kr=)jC3 382
,
1 G T<f fA. ->...-> 1767, 1
4 , c/.
T^tW—
>—
).
.^i^ 293, 96.
Aj:=3^>\^, var. \=d)c<^, 1290, 3 1
-
«fSA*r3 41, 8.
KrVvv . ->
382, 16: 384, 17, confer
r<^a\^.-> 383, 1.
A*=» 383, 8 et 32;»V\\»ro 244, ult.;
267, 6; 383, 17, cf
,V\ \.-. -
t<r\Ai*=3, KrStvAira 166, 6;
383, 19; 1007, 5: 1546, 16;
r^^a-K^vijra 383, ao.
^-vrav^r 15, 11: ^_x^V\Y<r 318, 18;
«i»jar3 366, 18; rcrv*=xr73 996,
20 -T<rv . ->
149, 25; 384,
9:
1340,93; 1808, 2 -Kjj^ 384,
12,^. t<j..»j — rwjaj-fcTa 99
,
9:220, ii;235,i3;237,6:384,
1 1.
TCTi^ry > (w.—
)
,
*g* .-a »vt .

> 384, ao e(
91
— ref ^ <\ ftA .

»
384, la

t<f T^ fK «vv . ~.
384, 18
-
rcTi^-oojra 352, 7;
384, 17, cf
r^^v»=3.
\<r\.->, vcrs -> 384,/)fK.; 412, 18;
kT^ \ ->, «iTiivijra, 384, 23:
417, 17
— t<r^a_)t-kn ys^^s—
>
418, 10.
«ioora 247, ao; 384, ult.
T<rS.—>, vide v^\-i\=3 — r^^\ir3
385, 1, altud sub r^\ •S ra;
^.^v-^ra
(?) 385, 18; ^-S-.--)
385, 90 — ,.^\»r3, rilja\jr3
385, 9
ct 11; 987, ai; 1182, 8:
1519, 1
1
: 1617, «/(.;^evr3^v=r>
1182, 8 - rcr=73-=vc3 876, 18
-
v—>» . -Kjra 385, m,
cf
S
Y<r»je.r3 387. 5 -
^^«j^ 386, 19;
409, 99;«:r^aije»r3 386, 17.
,=> 382, 4; rcTWa 382, 4: 387, a4;
vocab. cuiii drv--> :3 composila vidc
rol. 388-392 : adde To^-ra Wr»
531,
7
; rcTvaiVv.^ W=> 503, i3.
cf
388, a4:.>..ax>.»-:\ Wa 114,
ift,
cf
^^-Oj-jajA ^jra 389. 5;
r^-\jaji<r Vvira 211, 16: Vv>.r3
7cm\ 268 , 4 ,
cf 389 , aa : W=>
rcL-.-=\-_>i_co 1327, G: V . —i
TdfloA^ 1011, idl.
;
^^(v=3 440
,
1
1 ; »__o<7X»^^r3 440
,17;
\^i^=3
87
Tdi-»A Vv»r3-:\ 439, 91; w^Vv^
^
.
\;
\A 439, a4; «r^
->
rcrv_ao_i..A 439, 90; Y<rV\--=3
t^vv\;y,^ et T«^-\aj3-A T^Vvra
439,
17;
T<r--.^ .
->
387, 95:
»<73ajVv»r3 387, peiu; i^Vv.Vv*=s
387, pen.;r^y<:i^ ^.Wa 389,
21; o

.X t ra^r^ 318. 19:
T^W*Vv»r3 387, ao ; >(V.t^Vv»=3
387, 26.
T<r-a_=3T<r 16, i3; j-a^rcT 393.
9:
T^A-rar^ 16, i3; r
-> » •> —1»<^
393, 9:
^^.-w-v-Tj 393, 8: T<n
>a^^T<r 398, 8;
Y^^.-v-.
393,
5; T<rX t ->
393, 7
-
T<r_a^-=s
, 393 , i,
cf
T^*v—»T<r sub T<r.
7n..-\-> 393, 91 - ^^.-v-»
393. ao.
TCftYv-k—> et r^n\-\n^ 393, 23 e(a4.
A -V

>^T^ 318, 31 :
«^^ -^ —
> -T»
996, ai; ^^ -'^ ->,
367, 3:
T<rVo\_a,a-=3 367, 4; 394, 4 et
G : T^V\a\Aa.=3 394 , 1 : v^-\ci^^
367, 9 ; 393 , a ; t<f\^--.
393
.
i4;394, a;Ti:rV\-=\-t-> 393. u/(.;
Tcr»'S.-\—>,
«^^.=v.-s—
« 393, 12
ci 18.
T<ryv-> 356,a3;378,ii-T<oto2vr3
393, ct TCTxr^ara 337,
T«^^Vv-\-» , 394 , 11 f( 1 3.
A-ra 394, i5-A-=a
(Jo) 394, 17:
scrlptnm Aa. 1456, 4 — «^ \

>
394, 19- AflCT =3 350. la:
AA=3 398. 5: T<r-VjAj 398,
20; T^:r>jm^ tc^\.\—> 398, 1:
T<r^A.»A.=i 397, uli.; 398,
7:
A-v\-. 394, 94; A->\->-t>
367, 1
3
: 997, 6
; T^rAraAora 367,
la.
Vv*A=s 397, •9;
T<lA-=3TCr 16. 1
9:
T<rA=j>(\ 2031, 17:
T<1A=3 394.
91: T^LAraT^r 398, 4:t<^\ ->^
2031, 17: >-_i_=3W 318. 20:
,.\
->
369, 8; 397, 1 4 : , \
-.
=\nT<r 397, 18: , \ -. 397, 30
:
T<rAr3 398 , 1
4
; T<lAa:3 369
,
88
8;TCfi^ftAr3 16, 19: 398, i/i-
rdtrC^X-» vide rSiAra
.
KlTVxjjworaX.-» 394, aS.
r£:,-=\o:!s^ 395, /1,
cf.
«i^^^Oi^cvri
.
•^aX=3 394, ih.
Kr«Tjl=» 395, 7-k:.o»1= 129,8,
c/ v^m\r-t 395 ,
- ^trAraja
997, 5: ,tn \ ->V\ycr 318, 99;
o »«n 1 ra^r^ 368, 10:
"> \ :3V\«:f 368,
9;
_^ =V\ =n 368, 11:
-><n\~>Vv=o pro ^S ro—>Vv=>3
1181, 19; t<L.t73Acv_=3 368, 7:
^-losAci^ 396, i5 (/p^s ra/« ii'.
FrsBntc/ >»<n\a:3).
Kl\^ewl=> 50, 10: 395, i.S: 593, 1:
«l-^W \a \
->
395, 94:
859, 16:900, i:i:>-\yO \
->
Td=n<w—> 351, a: t^\ rvA ".ra
395, t/i: 1818, i5: oom "_r3
395, 16: «isAm "_=
395, 90;
461, 17; 493, 7; 967, 1; 1701,
99: t^^ zTiii^
" —
> 395, i5

rg^^.N^cAra 395, 18; 1587, i3
-
rcrScv\=3 396, i3, plur. 918,
7,
c/. fd—^a-^-ra; ., oax-i-\o
\—
>
396, i3; 426, 9
- «f-Holn var.
r^\o.\.=a 893 , 9 - t<l.>Ao \

396, 17
- rclM^oJirj 396, 18.
y<^\,\
->
396, 19, c/ r:r\
\,
->:
y<^\j\-> 397, a:
^^.\^\-> 397,
5
- rCl\A=> e( v:r
Y
^a^
396, 93; KrV\ \^.\.->--73 396,
/)eH.; rt:fV\o
\^
\ -V -n 396, 9/1:
996, «/(.; 1263, i3: 1494, aS
{script. TCfV\o\\^->.T> 396, 9/1)
- rcfV\.\^\-) 16, 95; 17, i3:
397, 8:
.\j
\ ->W 318, 93:
\\->rd 16, 9/1; \\
-> -n
397, 9;
997, /i; rtrV\o\,\->-7a
397,
9
- ^^.v\;\-> 397, 11.
^»v\—>V\m vtde am.
^rslAra 397, 93.
-Tjolrarcf 17,
9:
700X^3^^ kA 17,
1 o ; 399 ,10; «Txmo-^ •^o\.—
>
399, 9: rilryv . \ ->
399. 17:
ToXrsV^rcT 318, 90: 7a\->V\V\
2094, 17;
wibAra 399, C, 10
d 19 - r^\-> 399. 3 et i5
-
r^^r\\—i jiro r^s.,o\r3 399,
7.
v^\\-t . rgaKTAra . >^rd\r3 398 . i8-
9 0.
rslcoXra 399, 91
-k<\^~v\->
400,
S \ ->
400, «/(.;
V \
_i 400, 93:
3W^17, C:
. . \ -^
398, 93: 400, jo: .s \ ->V\rcr
318, 96:400, 1 9 : .iArarir 400
,
99; r^ s \

> 400, 18 etpen.;
r^Vvos .\—
> . TcrV\o \ s\—>V\ro
400, 18: rcrVv-V-\-=3 400, 91:
riiAo= 369. i'i: ri s-o \.r:i
396, 6: rd^o-A-n 396. 3:
rH^s^a i^ \ =3 396, 8:
r:rVv_,^oAj=»_m 684, i4
-
s\-> 401, 1 - ^\\-> 400, 16:
»o»a^s\—> 400, i/( —
TaAra
401, 3.
J
^ 401, 19; cy.
\ -)K^ 17,
400, 18; r^ 1
J
401, 90
;
-L^rcr
KrVv_^o^
401, 16;
401, 93; 1619,
r^\A—> 401, ull.; coiifer
rt \ ->
402, 3: r> \ -> 402, li:
3; p^
402. 9: pAraVvi 402,
A =3V\_^ 1181, 18:
r^r>\rr> 402, 1: rcTV^c
402, 8 : r:rV\oj3o\r3 396, 19
pXr3 402, /•
T
j_st\r3, . y \

>Vvr73 402, i4:
^
Kje\r3 402, 1/1.
T<rV\-\--n 402 ,91- TC^V\ \ ->
pro
rcrV\-\-->-=\ 402, 99 - >V\\-»
244, 19: 402, 16: 2070, 21, cf.
,V\\.->: ^VAra 402, 18.
T^vra 404, 5: rcTVviAra 17. 17 e( 9/1;
rcTvrsrcr 18. 5; o-»--> 403, 90;
997, 11: rg:_»--»Vv-m rcTA 370,
6: r£fVv_i__i_=a_m 997, 10:
r;r»t-»Vvro 370. 6: rcT.vra 403
pen.; r^\.»—> 403, ult.; rdj,»or3
370, 5; 403, pen.; rCTWv . \
->
A03, pen.; r^VvotjAroVvm 370.
6 - rcr..-v-r3 404, 1 - ^^ .
-.
r:r\_v-=x^ 399. >«: 403. 1, rf.
rcrSjra : r^Vv^»,—> . axvra 403 1
.
=> 403. iM.
rsTAira 402 , uli.
..-y\.\—> 403, 9 rCrVv. 404.
rj^\-\—> 405 , pen. ,
cf
i^Ttjra
.
rcTxMra 1252. 90,
ef.
TC!!iaijr3.
r£r-=vvr3 404 , It ~ «fSvra 406 . 9 1
.
r^i^vra, Xira vtde \r3.
T^_co_=3 407, 99: a-_co__3 408.
7;
r^ro.—)rcr 18. 10: rdcora 407.
99: 408, 8; TSTfc tvy-» 408. i3:
rcr..flft r»--73 997, 16: rcr tw-> >
1213, 16: w^ojwra^ 2031. 19:
rC^tw—>T^ 18, 10: Tsi-ax-ra-m
408 , 6 : . » tY\

>Vv-m i script.
. iwt") 1191. 10: *^ ~»

408, 5; r:rA..-Kvr^ 18. 11: 408,
5 — <^ fw

>. o fyy

> 407, 91,
/. TsTm-^. c/". r^Xj»:^.
Oft-T. rvt—) 407, 93e(/)e».;<n{w—> m,—
>
370, 9/1: oo>ra-cor3^ 2031, 91:
Ck> ra u» ra m 997. 17:
o <Y\-> fw-)W 318. 97: 370.
93; T^fYv—> fv>A—» 370. 99.
rdt^fw—
>,
pl. T^Vvo-vttxra 407. pcn.
p( ult.
0—>fv>\, fv>—> 408, h.
TcrV»,..r>>\.fYv—> 408 , 1 3 — rwS. fv>—
>
vide rcrSfvv—»
.
T<rm-cio=3 408, u/(.; TcTvmLXiora 409,
9; w^\.fY>cvx>o rdrrt fYi.—) 409.
5 ; »._aj3Tcrjaorr>mT^ ".ra 409.
7
: r^ =r> 00 =3 408 . pen.
;
T<ry\fY)ar3 370 , ult.
;
412, 3: «^V\a m^
408, 18: rdma fw
408, 1 - ^o
10.
77. 96:
409,
r^via

T<J3^T^
tYV--> 409, 2J.
S-ttxra 410, 2, i5 e( 20; «wavS n\~^
410. 22 : 1 ;^
~> —> 410. iG;
\j.i»,=3 409, /1: T<rSj..pa=3 410.
i(); -S co =3 410, I c( 9;
^S.flo..->W73 371, 5: 410, 18;
v^\—£a ra, T^ »'Ko m —»,
r^VaS > c^» ra 410, ili;
Y«^\>ft t^ fw-i-r» 371. ,3: 410,
a; 997, i3; Kj-vojftra 371, 3:
410, 2 1 ; TCf-\o__fiOLj3 410, 1
-
•SjQara. t^-S fyv~> 410, 5 ct 23:
411. 1);
«^V-K <v>
:3 112, 26;
•S <v —
>

> 354, 0; 411, i3;
y^
«v —
' 410, 20; t^^S ci\ -a
T^j^S-ra^A 410 , 5 ; rd^ m —i
r^S_.v_»A 410 , tili. ; ri\ r»
*->
.X * \^-\ 411, 6: T^n fA
~-»
T^ vv » \ -r> 411, 3; v^-K (w
*->
x>^A 410, i3; T<'—>^ -vcftia
233, 17; 410, 4; 1156, not. i();
1776,
•^
v^\. £A-
411, 7: T<1\,S^ T<rS-00C3 410,
1 1; T^ \\ ax => 410, 93
i(\ >r^ i-S £» ra 410, 2^
•S tA raV^ m 410, 21
^S-oft.->^^ja 371, 5; 410, 18
TC^Vft \-S ivt —>V -n
410, a/i

<<% fSA—t et
«^-^ . fv>

I
67, G;
189.8; 191, 2;408, i5;410,7;
1445 , () e<
7
; 1983
, 7
; rSl^^-Vfioca
.^^evxAraScvrrJA 411, h.
T^^jc»rr> 412 , '1
,
9''.
T^Vv_£a_»_n
-
rd noV a> =a 355, 11
TCTi^SVviiars 84,8.
•^< ->•—>
414, 7
— <•—>«•—>V-r»
412,
23; Kf N. -> N.ft-:3 371, 8;
TCfVv»,a>.a—
>\—
> 355 , 7 ; 412 , 20
:
1^513 . iG.
TjT'. ->
412. i(j; T<f V -iTCT 18, i5;
K:i.=>412, 19:413,2/1:418,8;
TSTV i => 413, 20; 418,
7;
'«?'V»v-»
413, 5;
»^.v-.
413,
•'1; 567, G:
w^V>v . v -.
567. 8.
TCT 18, iG^TtfAcvi^ 371,
9-
r^Cii^ 413, 8.
\iJ3 413, 12.
X^s-»
371, i3:413. K
18. 22:
^-»-V^
V
TCTV.
ojVv-
A;-
-V
-2>.0-
lto 413, U);
-ra 371, 11;
-=3 418, 18;
=1 371, 12
-
^^^-Ar-
371, 10
tC'^^^—> 413 , 2 (J , vide T^^^^v—>
.
.\s.-> 416, 9/t: TSTWUvra 413, ult.;
TS^\>S—> 414 , /1 ; T^^O \ » \

>
414 , 5 ; T:15^cvi.=> . KfVAo s->
413, 3: 1445. i\ei ']:r<f\ s
->
414, ii et 17: v^—mv^ .\ s

>
415, 21: <iN^-\\->.-> 38, 6: 128,
lA; 131, 25. et
«tv.—>-^\«.—
> 416,
3: T<'v\>woX.^
\^-'
416, 28;
T<f-v->-:v\\-> 416, i;940,
19;
T<l>t\\\-> 416 , 5 :
»<^At> \ V -.
416, 7;
—>^—«>\ »-

> 416, 12:
T^VOV \ s

> 416, 10; .\ s

>
y^*ii 415, 25; T^ ->\-r> .\s—
>
415, -itt: -HoJkA
\v—> 415, 2G;
•70j^-S°k\s—> 416, vlt.; .\ s.
->
-a^ 416, aG; \ ^ ->
416, 27; A ^^ =3
-=ry > n 415, 1: 417, 1;
-rr» y \ \ -> 417, 3
-
"-"-T>\v—> 416, 95.
TX\->-73 997, 2 1 : T>\->Vvm 371, 1 k
:
417, Ge<8: 1181, 19; 1182, 10:
Tt^rv\-> 417. /1 ; v^r^e^ 371,
o-v_i. 371. 20; \ \->Tcr 18, 23:
i>(\=r> 371, 18: Tcf^_>>»o_=3
371,
.fi-T^'^ . V -.
414, 11;
T^AOA-3 413, 1 1;
^=. V —.V«^
414. i5: o^-S^—i^T<f 318, ult.;
414, i3:
-S-K V —»V -n
417, 19;
1181, i5: ^iSS ..-aVvrr> 1181,
1 5 : T<l>-=\.>S\-> 33 , G : 417, 1
2
;
T^Vvoj-\j\i.r3 417, 11.
Vv\-v> 371, 23; 418, i5; 1213, 16;
(n >od\ ^ —
> > 18 , peiiuthmn :
371, 22; 418, 1/1; 1213, 9;
89
.^^oaVw=3^371, 21; 1213, i/j;
2031, 23; ».AVv^\->T<f 18, 20;
418. i3:TcrVv__i__=3 1213,
9;
T<fV\V\—> , oaVvVv \—
> 18 , >ilt.
;
371, 94: il2, ult.; 418, 19, iG,
ao, et 29; 1213, 17:
T^Vv^o=3
371, 21; 412, ult.; 418, t5;
1213, 1/4 cM 5; osVvxraVv 418,
18.
^
sW419,
^
419, A: 950, 19:
T!fV\ey_>^ 419, 5
-tr-
1970, • 5;
^^f^
^
419,92-,^
^f_^
419,
2/1.
419, 9,420, 5 c<8: o
420. 3: r^-=3^ 19, ^''^^
419. 3:T^. -> -r> \ 974. iG;
T^.>.—>Vv=73 1181, 21: T^Vv^
419.3:420
420, G;
420,3;
T^V\evjOf=3 419, 2.
A<<'.V..-> 419, i5 -
Mf*\f=3
419,
»tT5jV-\j.:3 419, 8: So^,—>v 419,
9:
1213. nlt.; -Kcy =3TCf 19. /1;
•=\3^ 419. i3; S,..=3-> 419.
9;
-y3T<r 19.
2032. 5; \^
419. to: n^^aV^
iV_i «1\ 2094.
ult.; S^V\Vv 2094. •> t ;
«^V^*
419 , 7
; 420 , 1 : T!:rV\oS^=D 419,
7, ioet 12:420. i:T<fnjCvr3 372.
ult. ; 419 . 7
: 420 , 1 TCfV^Scyra,
476, 90 — T^^^.r3 jD-o T^S..vvr>
419,95.
p=3 420, to:T3«i=3 352, iK 420.
I o ; T<^J3=3 420 . t G : Ti^.rv.»rv—
>
420, it: 1332, uft.; ^juo.jj3=->
420, 12: Til_j3wJo_j3 420, 10:
T^V\OJ3jJQ=3 420. ((>, >'! Ct lC).
- rv.o, r> 420. nlt. tc^ rv

>
420. 15: TC*o=at\ tc^tcT 534,.
vixymr^ 19 , 12: >«»o_>ja=aT^ 19
.
i3; TCirx=3 373, 8; v^Lsxrxkn:
iM^r:vtii« i4Ti»i»M
90
i^\jj3>rD

T^\r3
420. (j; a-».. t\ ->^t^ 318. /)cn.;
rdrvraX^ 373. 0: tC
'
. o -ir^
19, ij: cv_»^r>.,

»Vvr^ 318, a8;
i^_j^_o«_=3 373. /i: 420. 17:
t^VvoAjj^~>Vv:?3 373, 5.
r£f\jJo.=3 1140. •jo,
cf.
y<^\ , » rv
*\ —
KrWx-3 420. i<).
r£l\.j3i3 420, 9.) - T^»=OA rC^Nrt—
>
420, 91 - r^A.tao^ 373, 9
-
riHneca 373, 11.
Vv^ 421. (i: ^o-n^rsf 19. li:
373, i:i: \.o.=3 421, 8; aj3-=
riliKi' 421, 6: <xy:=iv^ 19. 1/1:
373. i'i; «l^-vjara 19. i/i; 373,
i3;421, -j ; y<:\xia=i 373, 10-
rc^\__J3-_r3 16. 96; 421. 1:
«fSx>i3 421. /t e<().
421. 1/1: Ycf-=vj=i 421,
1,'): 423,
:5; rslv=» 404. 6; «Ti^AS 437,
9(j; «fX__—J =3 406. ull.;
•v_=3r:f^r;f 318, 1; r:f>(\oS_:3
318, 1; 421, iC); rd-rarcT S_=3
423, 10: «ijtvjr^ ^_=3 421.
95:423. i:5;«SXj<^ A=3 422.
a: 436. .t; «i^^rcf Sra 423. 8;
1030. ;!o; «^^oVv.rcf -vs 422.
1 e( 29, T^aiAr^ •\=3 421, i/i;
rdjar^f ^=3 423 . ! '1 : rSlxjA^
432 , ) 1 : r£fo3_^r;^A r:Lx_i^=v_=3
432, 90 : »'=va.o=3 -Kra 428, ult.;
423. /iCH. ; c/".
^K
~->
et V\ >_=3
r^sncYv—>: V\-.r^^V\ cw—> -Kra
423, 91: «Ln-\^ \=> 424, 5;
riifloAiv^ 424 , () : «^VuX,,^ -vn
424, 11; 1088, 99; 1209,
9;
p^Sr^oJ^A oj-v=3 425. iS: \=3
«i_=3 >oA 424, ult.; 544, /»:
rd__coo_.^ -vra 425 , 9 ;
'
rcf^o=r>T\ 431, 16; r^:;^'^-:^
425 ,19; rslX^v v=j 428
,
rsl_^»5_i\ -vra 1491, 9, d
'
rdxviv, r<lxys-\\ -va 695, 3
rClja.ivv=3; «^Si^.»
^
cf-
258,
ult.; 708, 5: 1301. i:rc^v»
431, 9/1; rCLfc^ -vra 428, pcn.;
rC' > \ v\ •Vra 209, -2: 1164,
9;
1989 , 5 ; i(V=v*;co^ 'vra 428 , 93
;
r^-\Ao.^ -vs 424, uli., et •vrs
r£r-v9k\,425, 1: TCivj.rv v=3 431,
f) c( i(i; r:^ -V \ vj=3 431, 2/1;
936-, 9/1 ; rC^.^-n -v^a 431, pe».;
v=r>s. •v:3 433, 1: t^\>\s- •\=3
432, /)«!.; >v>\N.. -vrs 432, ai;
T^^v-n-ifc^ •vra 432, ult.; vra
rcL_v_5^^vo_a 1585, 8; -K-ra
r:l=rx_w_^ 433 , :5 : vcfvoj v=3
433 ,19: 437, uli. , coifei: "iK
90
;
435, 3;\_-=»
TO^wjt 435, uit.; >=rAoV\ v=3
438. /)en.; rcTi^i^ v^ 1411, 6;
t^^^Ht^ >\=3 405 .10: 669 .11;
1756. i3: vid-; alia vocabula cuiii
>_v=3 composita col. 404 ct 405;
>_=3TCf Vv\_=3 437, 97; Vvv_=3
^ \ >iOTCf 56. peii.; 438, 1;
r:L.norcr V\v_-=3 217. i3: 438,
9; 462, 19; 499, 1: V\\ =3
T^=n (Y\—> e( =3 Vwia; V\-vj=3
rcf . \o-V^437.
9.t: 606, i3:
r£L\^ V\\_=3 438, h:>s^-
kTvj w 438, 1/1; Vvv
r^)s\ .
\;0-\
438, 96; V\^*
rcfV\=ru 438 . 1 .> ; rC^laA V\-
438, 9.5; ^^o^wvS V\-\=3 438.
91: «i^^oj V^^S-ra 437. ult.,cf.
T^\o^ \=3; T^\r> Vv\=3 438.
9
cl 93 ,
cf.
T^\.r> Vv^.—> ; V^^"
r^\~->^ 438. i5; ^
438, 6; rCLiArcT Vv.A-rJ 40, 3;
407, 5 : 1480 .11: V\ j- =3
-;pljoso_\t^ 407, i9;Vv_
r^vj-vA^A Vv\r> 302, 19 et 90:
406, 'i'i;5S7, /1; 1705. /1: 1747.
«//. ,
rf.
kS o n. V\\—> : Vvv=3
T^ \ r>o\ 683 , nul. 1 •j : TCfVu=3
r^ \ -Tj^S-M^ 407. I /1 ; V\ v_=3
t^o^v=xj 933, 7:
r^»\.\ Vu=3
407, 1; 647, 3; 973, •.<'.; 1948.
«/«./v.-\=o Vu=3 407. /i: 1599,
1 . ci rc?vjv_=r> V\ ,\-> 507. i (i
;
i^V\-\=73 V\v—> 407, i3: V\_x=3
TcS<\i 271, 9G; 276. i;407. 18;
1849. i5; nf-7\ v> Vu=> 362.
8; T^\ a ^_ V\ \

>. V\ \

>
tCjO-Kn.- rt
•^ —>=> TA^
Vvi=3
302, 18; 406, 95; 407. 17: cf
^^\Aa Vv\n; <^.r>o-o Vu=3
407, i(i,
cf.
ri . oo_OA-=3:
r:f.\r> Vvv=i 406, 90,
cf.
Vvvrs
421, 11: \
-> \ 421. 19; 940.
91: Kfv-=3 421, iq; r;L-.S -»
429, 3, 19 ci 99; 1
18: T^ f» -^^ <jy-
429. /1; rc: .v_
429.
rdxisrcr 407. 8: 1041, 17; Vv4=3
r£:\\r£r223. 93:407, ii; 1492,
5; r£l=7Xj»=J V\v=3 407, 9, cf.
TCL_=0 00 =3 V-=J Cl V\^S =3
T^=rx-aic3; rcL»^\_^^!\ V\.v-,—> et i "tvAt^a 421, ao - .v—><v> \=3
425. i5;
429. 18:
«fVwij^vra (/. T^Vvo_x_.^\.=3
)
429, 19; r:i.\o=3 374, i5 et 90.
phir. 374. i(): T^Vv-..A-j\
—>.
-Ta
998. 9:
r:fVuvvj\=a=o 998. h ei
9
«fVvjvra 430. /i <>< 93.
^v=j 429. 9/1 ; 430. 19: -vjvja
rci=3A 430, 9: rcSo^s 373. 9G;
oj..\ \.-rvjT.—> \c\=3 374 .11;
r:fV\o\o -> 374. i3; V\-\ =
438, 19: \\o =3V\ =r> 375.
21; 1181, 10; t^Wo =3 ct
T^Vvo_\\\o_=3Vv_:r> 375, 90

TCr\«v -»
et r£L.\a_=3 373 , 18:
TCfVv..\or3 374. 99: Td_.\o_=>
374, 91; rCfVuv.\=3.-r> 997. pcu.
-~
i_^«
—> » et .^_\ t =3
(T^VAjoi») 374. G et 7;rdvj=3
385. 8: 1236. 11: TCrV\\ .
->
385. 3e( 8.
=3 vide t^\T£L_=3 — r^\ =3
432, 29 - v->'* - -Kra 435, 5;
436. \.cf.
,s-vy. \j=i.
«rA=»Kf 19, i6: 426, 3;«:rA=j423,
99: rd .-S ra 429, \h el ai;
X»-\r3iM^ 430, 95; rwi(V_»\r3
426, /»;429, ii; 430, i5; 431,
i; i<f-r).\s. ^Sra 429, i3;
Kr^\_j\_=> 429, i3; 430, 99;
r£l.a\r3 426, 3; r^^o-jo-K-ra
426, U - «;jcu3-=v=3 Kf^ra 430,
90 — rcL-jw-iQT^A—ra 183, 4

ft>rtvcr-\:3 422 , 1
3
,
rf.
KfV\«-=vr3
.
i^vcvra-^ra 423, 10.
cf.
r^xa

>\\

rcL \a =i-S ra 423, 90
-
i^^cvra-Kra 114, 1 ~ KjSra^^
424, 1: «rW^^Sra 424, /1.
rCTWVAra 424, i3.
K^TVA^ 424, 95; 1208, 9
- t^fAAra
424, i5: 892, 7
- rd_»oA-=v^.
-laoTvSra 424, 96 — w^eu-^^ra
425, 3; 1404, /. -ri^iA^ra 424,
-iaS -> 424, 39
-
9/.
--
K-
«f^AS=3 425, /4; 1513, 7,
ff
rCf^rv^o-^-Sra 425, 5: 490, 90.
rs^TKfo^ra 426, G rd.o-=v=> 428, 1,
r/'. rd_joS a. — T^ \o-S ra et
r£l»Ao\=i 87, 90; 426, 11 fi
17; 862. 1/1,
cf.
riTna—\_=3
-
rcT^oS ra 422, i3; 427, 7:
1467. 3.
rCTv^ra 428, 19 - Y^LxvjvSja 428.
1
3 ,
cf.
r^ja.iv \=3 ct r^i^v
T<Li-\r3 428, 90, cf.
r^vSji.
TCj.i^\r3 [Cartlmgo) 82, 91.
,\=» 431, 3 - ,jrrx.\=» ('C^n na")
429, 11 - ^ . y.-=v-ra 431, 1;
435 , 7
- «:rirv»S=3 ii(/e sub Sra
e< *m6 r^-\=3
.
a_:i.-\_=3 431, ();X_^\_:3 431, 10:
ysoS ra 427, 9/1; uvS ra,
rda.-=v=3, _...-> S.ra 431, 7
p( 8:
v:L^\^ 375, 9; ..-v.' 430,
7;
VN^rarcT 21,i6;375, 9; 431,
9 1 ; .^..eLa.-v:3^ 375, 1; 1284,
1 o : rC^^ram 375 , a ; ysa=3T^
21, i5: 431, 90; rsLa.Sa=3 374,
96: As.Aa t^a.-=vevr3 374. 95:
T^^ft a.'\cv_=3 374, p«. et ult.;
rda.Ar3 431, 90 ;rda.Sar3 374,
pen. — r^ \~\ •sSra 431, 93

.\.,-v\=a 431, i4 — t^^\-a.-S

>
20, 90, 9 1 et ik; 431, 11 cl 19:
590, 3; 1340, 93.
7o\_=> 432, 3 -
70^
->
432, 7:
_j=rx.-\r3 429, 6; -p\

>Vv-:?3
429, 8; 1182, 9; ^jm-=v:3Vvro
1182, 1: ~p\ ra ro 998, 7:
r£lro-=v=i 429, 8: 432, 9
et 19:
r^Xm^ra 432 ,10 — Ki»-=vcvr3
375, 7.
.\^s..\=vrr> 445, 7; 522, i5.
^a-=vr3 427. /wi.,- ^^S-^a 433, 10 e(
r^ 21. 90: 433. 6 ci
998, 9
ra m 433, 6:
433, 9: 997. nlL;
r<^\=> 433, /(.
. .*jv .•=vr3 430. i3: p\r3r^ 21. 91:
433 , 1 5 ; p^rarD 433 , 1 5 ; 998
,
n
1
1
; r^jaSra 433 , 1 5 : t^_xj\j3
rsLiLivcvJ^»^ 434, 10; r^ r>-=\

>
433 , 99 : rij3-=vr3 433 . 9 1 : 961, 1
;
— T<j3-=vr3 434 . 1 - r^^M3a-=vr3
427; 3 - >J^aj3\r3 434, 9
-
rdjjoojaSra 296. 95: 434, 3;
736. 19; 1071, 99, cf
^ \
-)
r£^cvj3 T<f-i>-po-p\r3 275,
9 ,
cf.
r<!iorv.w=vr3 - r^j3j3-=vr3
434 , 9
, vide ^ ^ "•S —
r£lioj3j3-=vr3 434, 5; 1780, /1,
cf
r^ar>>r> rCLto. ja.-r>A-r3
1071. 99.
cf.
rduacvsa -Sr^.
v^W^ 434. 99.
«^^=v=3 427. \U.cf. r!^>^o-=vr3.
Kjoa 439, 19: 1032, 5: 1361, 9/1;
1388, G; 1540, 19: 1932. 19,
c(T<ix.ajtr3 1932. 1 1.
rc:!^r:rajtr3 439,7.
Ajjtrs 439 , 1 /t ; T<f.\ ...».-> 439 , 1
5
;
.\.y-3>tv=o 376, 1/1: r^A_st=3
439, 10; rtf \.».a-=3 376, 1/1;
Tw Vo\.ir—> 439. 10.
>—v\vy—) 439, iG.
Ajo^rv:3 439, 99.
osoA^^ra 440 , 3 ; A^ ->rt:f 22 , 1
;
A^rvrDTo 998 ,19; vA^^r^Vrcf
440, 9;Kr \o^v_r3 439, C,;
440, 3 ei 5: rsr^oVra 440,
1 e( 9: r^VaAo^

1 439, 99;
440, 1.
=vV

V
440, 99; »Si(v_r3, w=vVv_r3,
..^os-SVy =3 440, 9 1 el aS;
^^^•rvM A^vra 440,
440, -ih; Si^ra SVv^a 440, 95.
f: ^^Vvra
K^r:!.
T^VcV.
Tcfi(\ard_
442, ti, plur. 442, 16
JSs^rt 3r> 1182. 18
_.«::
V.442.
i3
X.^441. )3
y<^ »^ok: i>s^441, 18;
rcrVaii^oKl!^ 441, 16.
922, ult.
Td«3J<VCOtvX^\s.^ 915. 9/1.
rcT^rS^bs.^ 442 , 9
: rsL^rclVs^ 481, 1 8.
T^Sr^S^ vide S!^
.
r^ —V
V^
445 , 1 5 - ^

'^
V^
459, i9,p/»r. 458. 90; 459, 16;
92
i^^S » tw \ T^raftX^ 458 , j !
:
«f^oiv^ 459,
17,
/)/«)•. 459,
ao.
r:f»,=3.X.^ 445. i;i, 1/1 ets>h; 446, 5 et
1 3 ,
pliir. 446 , /4 ;
^ft *^
\^>-A
1284,
1'): r^->\jrvro 445, pm.
ct ull.
;
>~-v\>^ 446 ,
.)
: fyt—vV^
. 446,s:rsi=»X3<^23,!:x<:=>,\i
1214, 18; .^
->
\^
1287,
17; Td_=>_5k4fv—30 445, pen.;
,ja,2s^ 446, 1; rc^Vv-K-raX,^
446 , 1 «•( 1 .)
,
p/wr. 446 , 11:
TCfVvoATxiv^ 445 , a .1 : Kl>,=xiv^
446, ii:«l_*_=3cv_v,^459,
8;
rd!»mo-\ rd»=3,i^z73 998, i.5.
r^n
^X^ ei i<^^o.».-r>V^ 445 . 1
G
cA=>X^446. i7:Kll*r3JVs^445
1 G ; r^ \ \

> Sjft^m 445 , 1 (i
«rVv—l^ . -> S>^ 445,
17
Kf^a \ . -> V^
445 , 1
8
te^>rv/\ \/\
rwjj
^-^
-i<^ 445, 17 ci
19
->
Ss.^445. 18
^T^aiTA^^ 445 . 1 ().
T!::A=».!^446, 18.
^^
=3 X^kT 319. 9: 446, 10:
r<i.—1 =j—
>y^
-73
998, 17:
TC^Vva. _ii<,^446. i<
KfVv:^^,^ 447. uh. ,• Kjjaai^
459. 7;
vd\cik\-^ «^ \ —
i
rt
\^
459, 12:
'^^—
>\
•^
r^vraa^^
448 , 1 - .^V > \ —v/v
\^
ei
rCT \.ra-A
^
-»a-\^459. 1/1
-
T<fx=3V 446. 0.0 vC^
446, 6; T<rSaJ^A «li-j^raJis^
446, 8 - ^_^A
^^V ->
\^
^ij^Kaxi 447, -2 3.
x5v^446, 23 -
.,_.av=3.iv^446,
9 /» — Aar^ Vv—
»\^
446 , 2
1
~ vir^\->.\^ 446,
-3.').
521, 1^.^3X^446,
26,e(T^
,
447. /i e< 9; kT^-K. -v.\^
447,
9
: T<Sa_ii
«^'^-^V^
447,
3 et iC; •\_ja_x-=r>'A
447, i3;T<jAi^
447, i9;>_x_» -K ->
V^70,
»/i;
447, 22; •=v=iX^T<f 447, 7.
r/.
X^«:^:
Kr^a\=3.\^ 447,
6 ,
/j/i/r. 447, 1
447, .5, coii/er T^S
A..«^^\=v\^ 447, 1.).
«rXlai^ 41, ai; 443, '1.
T<r V
\^\^351, 23: 448. i3: 1022,
1 8 : 1093 ,11, script.
»<^v\^ -
Kli-\^448. !•! t<^v
yv^
448, 18.
rcf V-=vV,^ 448 , 19: w^-\v^s^ 448
,
20 cl
> I : T^ vS \ \^, scripl.
v^^^li^^. 448. 23.
448, peii. - •\.A_vi -O^ 450,
^a-K^vVv^^^^, 3;
449, /i;452, 19; T<ri\a_v^
449, /1; 452. 19: T«rAAX.^449,
(j - rcTAX,^. «r^^^X^ 449. 8;
450 , 1 e( 9 ; -A^iN
\^ 449 ,19;
•AA\^r^ 450. 1; ^a» -aaX.^
449, 10 et 20 -
«fAa_X, 460.
7
e( 17
— A':\ \^ 449 ,19,
viclc
449, 21
-
r^AAa-iv^
-\A
TcfAa-v\^450, /j
460, iG.
T<fA\^ 44& , 1 .5 : r^-\_\^ 451, 5 et
9: riL,A-X.^450, 23: 451, 9
-
r^^^vV^ 451, 1 1 —
t
V -^
\^,
vidc '=v^.
Aa-:O^450, 17: Aa^XjJ^ 23, ult.;
TOx^ Anis^ 452 , 1 ; «^1.^:^
450, i'i: rcfi^A.-^X^451,/)eH.;
«r^aA.nV^451, k: t<Aa!s^
450, i3; w;l_:kaTv_Ji^202,
7;
450, i9;T<rVv.A\A «:^aA\s^
450, 11 et i5;
«^ \/^Tv
\^
T^xjjj-\:3^A 450 ,19; T^^aiv^
ein^^n ^AO V 460,23:
«^^^^ 452,
9
: rd\^Ai^=n 999 , 1 /1 ; vide aliud
sub
\^^
\
~" «<r > \^
V^
452,6.
yaa-^x \4j^ 24, 1: 451, 19 et 92:
•7>aJ\^ 451, 92;
451. 17
et i3: V\ m-A \^t^
451, 90: Y^ -nA_\^452 i(; ei
)8;«rVva_irv_,A_V,452. 17;
T<:=nTv5v^451. 18: 452. 17.
T<:aiAi^452. 90: 453, (;: 520. 11:
1141. /t;T<r\iv.>A
452, •».t;V
«Ixxxvv 452 . r>en. ; T^_^_v pen.
«:1\^A 453. 1.
^-^oJwAiv^ 453 , 1 8.
A^v^rrv^ 974, 17; ^-^^^^460. q,,:
AtvXk^ 24.
>.: T<:j^AJi^453.
i3; T<l_^Aa_\^ 460 . 19 et ao.
KL-^a-vJSs^ 450. 9.
plur. 450.
10.
•KtvX^ 453 . 1 .=) - «r^Srv-i^ 453 . 1 'i
K?S
.t> v^
451. 16 -
T^Vva^S
.•:>
\..^
453 . I G . vide
r<i)tvt-\\^^ y<l^\-\J^^ 453
.
17
— T<iAa»^\^Ai<^ 1404. i3.
«rx.AVs^ 453 .19
- rdjctvv^ 451
.
i3.
r£r<TJ_-\4<r 24, /1: ,m_X«r 24. kk
456, 12: w_aw>-.^ 1215. 10:
T<r<T>.Jis^ 456, 16; r^«rv_\_=r>
456, i3; 1000, 18; i<1..oj_\^
456, 10: T<rV_.a)-\..^ 456 . n:
1 4 e(
1
7 - r^CTi-i^ I »15 i 455
.
9/1.
rdm- _\47>a_ 460. 9.'i. el
T<r<rvXa\^ 460 . o.
T<1_\_.<7>J^379. /.: 456. 2, et 93;
T<: \m Vv^456. 91:
T<^^aA.«7>.X,^456, 19 ct 23.
_»»<7»X^1000.
99:..^_CT»iisVvrr> 457.
im
\^
-n 1184. 10:
457. 7: 1000. 99:
T<j<7)i<^ ei rcr^<r>J^457. 0.
^<^
\^
457, 1 G : S<7i-_\^ 24 . 11:
rd^SoaX,^ 457, 2 1 : T<rV\a-\<7iX.^
457, ult.; 900, 18; T<r\a<»__^
457. 19;
TSrV\a-\a<7J—:Ss^457.
17
- r^^K<7> X.^458.
G
T<r=r>-=\<7).^458, 3.
oV^458, ia; «^0^.^58, .3:461,
\j^

\v!iv^rvm
• a : ojoJ^^ 460 , uli. ; t^_ja_^^
463, 1
1
; KfV\_.a_V, 463 , 17;
1884. 9;
v;L .oo. .S^461, 1;
i^Mo:^^ 469, 1: T^VajjoX,^
468, /1; T<L_.o_Sv_33 1001, 3;
r^^o—v_»o
V^*^
1001, 5; aliud
1001, i, vide KfV\o v»\.^,J3

^<^V. {iSi^
5- Frtenhel) 463,
,=a*^>4<f 26 , 93 : 482 , 9 1 : >ij,r3jX^
26, -23: :rs . \ -n 482, ai;
-
-'
-
S,^
-"
1002, i;
r^^ov->.v.tJ3 463, iC; 482,
?.o: 1002, 1: Kf->».V^482, 20:
_»r3jJbs^ 482 , to; v^ ~-v »0
V^
458, 19
-
r3o_v»^459, 11
-
^j^o^^ 459 ,91— T^-Sjaoi^
(.1^)917, 17.
460, 1: v^ ivo
V.«'
_459,'j3:ri:X$v»^
rt «ififxov»;^.^:^^ 459 , 93 e< a^i
:
1000, 96 ci
97; cf. ,x»
V"^
-
>iivcvV^ 453, uli. - r^\^>^^
460, G.
kTaoV^ 460, i3; 1916, i:2058, 19-
r::.-AoV.383, 1: 460, 18.
vJis. 461, 9/1; 478, /1 et if); ,v_5sw
461. 9/t:478, 7: 479, 1:
.^ovo ^_i 1215, ii;vr^_ik^
442,
7;
479, /i: Krv_j.X^485,
nh. , et pro r<f\_»\
Ss^ 478 , 1 3
:
485, ult.; \ji^486, 1: >\-Ki<.
486, 1; v*iv.3<r 26, 9/1: vjJiv^
486, i:2033, 't: vxi^^Kr 319,
9
et 9O
— td\<\
v^461,
9

kTvo \^461, i/i; «^o :Ss^^
.T\ AtYV—>-A 461, 1 3 ; T<f\o
\^
(YV

)A 461, .'i; ^\o
^s^
T^Vo-K_=3-A 461, 18; T^\o_iv,^
^ ~-t \f>-:<-:\
461, 7; T^\0_X^
T<:fVv.oAifn 1276, i/i; t^\o^
«fV\^ojn 475, lij; r^\o_V^
rd r73oSoj-A 461, .5; »\o
^^
Kf -\ \-n 130. 19, <•( r^\oJi<^
rs^jLaAr» 395, 91-99; 461, 10;
TCr_i_.o\jt.A T^\o2s^461, i/i

fc__vo^^462, 90 — ri_iavoJi^
462, 11, script. r^ vvo
v^
462
,
93 , cf.
1^-jL-ivo Ss^ T^ja-vra
-
«H^iwvo^ 462, 5 - rilnvoS^
462, 19.
u^422, 21; 486, 9: Vw0^422,
90; UT£lX^442, 10; i,vv
.Vy^
486 , 8 ; »v*.V5^ 26 , 90 ; ,^»A=^
1002, 7;
kT vv V
V^486, 7;
i^Vvo x >v » \^-^ 486, 7

rd vio V 462 , 93 , viJe
rdvivois^.
Av^486,
18; 490, /t; o_lv^490,
5;
^^oAoV^ 490, A; 1215, i3:
r£:\.^^486, 17; \ .S^ 26,
pcn.; 486, 18; oJj.S^ 28, i3;
1002, 10; -V . yv 1216, G:
.^_o\*i^ 1216, 8; Aji^ 486,
19: 1002, 9
e( 11; oA.. SsVvT^
490, /1: A_.J^Vv3D 1206, G:
rtrV\o.v.\...\p3 486, 18: 1002,
9
— T^ \o !^^463. 90, vide
y<r\\^ ajAoX^464, i3
-
rd \, rt fYv \o ^^ vide
r^ \,
(Y>o \ S^
— tsIjbAoJ^,^
((j-ty > ,
Lnff.,
Abh., 95, n° 58)
464, pen.
465, 10:467, 9: 1720,
9
et i9:1736,9;r£rVv33ois^466,
ult.; 467, 7
- r£l3ij,^487, 3,
cf. 70^-
Krs_=r,oJ!^467,
19
— T^-vvsoo^^ 467, 5: aliud
467, 1 1 pH 9 ; aliud^ei, i3 ; 1724,
3; 1972, i3 - aco—=00 S^^gt
atfcmo^^, vide xzn^^.
rdvo^ii^ 467, 9/1 : 469, ult.;
^.^p.^
v^iSTXX. 467, 93; rdjaoJ^sVvm
1183, 21 -rdk»oiv,_(7(ur^a)469,
9,5, 7
et 90; pl. T^Vvo »o_^^
469, 5 - k^Vvj-voJ^ 469,
9;
680 , 1 - rif^S »0 S»^ , vide
r:f\»:^.
rd£oo^470,/)en.; oooXV\i^ 817,
93
9 ; ooo!SvV\V\ 817, 3 ; r^xioooi^
471, 1 -ri:_>-flooJ^471. 9
-
TC^v.rvtYioV^ et t^V\ » fYvo,^^
471, 7.
.iwoSs^ 471, 9
-
riliwoX^ 471. 1 1
.
A^472,6; 510, i5;,ari:5v^472.
11: 510, i5; _-._^_S^511, 9:
rsr__ao_v^471. 18: 472. 5
-
^^
> tYv <\o_v^300,
9; 459, 9:
471, ult.
\Vs.^511, «/(.; 521, i3; V\-=0!v^521.
9/t;o-=vX^512, i:Sr::Vv^444.
18:
^\j.X.^489, 91; So:s,V\Tef
319, 8; OT . v^rd' 319. 5:
k::\oX^ 473 , 1 ; tCTSjJS^ 489
,
1
8 ; ^\*Ss^ 489 , 9 ; rsfV\\j,^
46, 9: 489,
1*8:
rirV\o-=v . S^^
489 ,
1
7 -
rsT^oSs,^ 287, 1 G : 357,
/t -
r:r\o_i>s..472, 99: 475, 91
-r:r-=\ooS^461, 3, cf
\i^-
r^_j3\o_^
(VJ^-^)
^*- '7-
474,iG:666,iG
473 , 3 ,
cf
rfiTTVttTv
T^\=3-\oVv^ ct T^ra^oiks^ 914
.
90 e< 91 — r^\
—>-\oV^
2055
.
rdvjSo^s^^^
— rd»*:73So^.^
495, i; confer T^_n.j^r73-=voja
-
^^ ' ''^n.
S^
JtHfi
19 —
rcTS
\,
fY>-\o_Ss.^
(?)
452, /1
-
T^^-SoX^ 475 , 7 , p/ T^jki-Ko^Ss^
716, 7
- riljjt-=vo.X^475. pen.
476 , I v^ "> y.o-v^
,
TSfVvjaAjfco^^ , T^Vvnojco^^
476, 90 et 91, r£' rv -r> y.o, S^,
476 , 1 5
(
vide
jj»_j (jij-S et Lag.
,
Abh.,
97), cf
T^V\ *\ jco^

T^JOJtO^^ (liLiy^, ar. (}»»y-y. )
477, 99,
«fV^oiks^ (ciois^) 383, i5: 397. 91:
477, ult. - r:L.V\o_i^ 477, pen.
\\V<^v=o
478 ,10; r^\rrxi».'A t^\X^
478, lo^rii^VwJs^^^^. ii:481
9/1 ^\^—
t<:\v>^
478, 19; 481, 19
473 ,
pen. - rCTx-V.
19; r^\a\
478,8.
^v^478. 9.T;t<r\_X^478. i4:
KrvX,478, 6;rsr\-Xj5^26,9:
^\V,479,
9; vJcv_.\Ji»^461,
pfN.; 478, ult.; «^\\=n 1001. 8:
,\\=!o 478, 6: rcfi^.\\=r) 478,
9.5 ; 1001, 1
; ,\5jsV\Kr 461, pe>i.
;
479, (i: «::.\i»^479, 5: 461, 90;
r^\ev\^461, 90; r^^^ft_.\_^^
461, 90 ; TCf >^ev_.v\p3 263, 1 1
:
478, 9.T; 1001, 9;
r£fW»j\i^
461, 90 - •K:jo_.\Jik^479, 11,
ef.
«^ov»^^
.
486, 3: rfifV\«-v=s\!^478, 18.
rcf\.\V.ef k:.S^v^224, 2.3: 225,
10: 1333, «/(.; 1504, /*: 1863,
i5.
y<^\^ \~n
1001, i4; «:f^\.5>^
1001, 1
9 ; r£l_A\ft__Vs^ 462 , 1
;
2034 . 1 3 ; «rXJi\cvJi»^ 462.1;
i^ l\a Sv^rsT 462, 9;
«:fWiJi\cOi4rv_=n 1184, 6
rd_l\cO<.462, l>; 1074, 3
-
r:fVvl\eviv^462, 17.
•73\Xs.
480 , 18 ; ^ovVk^ 480 . 19:
7o\V^480, i3: r£:=r>\X.^480.
fS; «/iMrf480, 16: r:L_=novX^
478, 99; V\ »rd—=ry .\.
V^
480, 1/1.
r£:avi<^480, fl3.
\\_i^479, 19; So^-i^ 479. iG;
\o\V<Kr 26, i3: S\iv^481, i'i:
^•=\\_V.
1001, i5: rtf-=v_.\_^
479, ulL; a\\ v^Kr 319. /)
^\X,Kf 26, 7:-=\\Ji^ 1001. 99
r£fS\X,^481, 10CM7; 1001, 93
rers^ i<^480, 9/t: 481, 5, 6 et
i3;r:li-.A -=^1^.478, 90: 480,
ult.; 481, 8; r£lar£:a.-A rsrSv^
481, 3; r£r^-vjivX^479, 18 et
90; Ao . y ^S.jv!^^ 479 . 91;
, . rCfJ^-vjv^V 479, i't, 16, 94 et
96; ^Vq\
l^i^Sov
y<^\\
^>^^
m 1001, 1
;")<>( •!,">
.\ i>s^480, 1;
X^480. 1 /•( 3:
rCf>^-=\vJ!<^481.
9; r!r>i\S\_X^
oftlrfiTA 480, 96 -
^^X^
1328,
/1 ; r£r—
»
i^jfA
^\-X.,^ 546 , ult.
;
r£r=v_=s^ S\_is^528. 10; 732.
pen.
r£r.^\V.481. 18.
vs,»vi^ 26, i/i:<f>v\>vV 2033. 3;
,_^
^ V. yt
1216, 3: vyO^
481, 9/i:r;r-\ . uS^642. uli.;
Kis^^S^ 2032, pcn.;
w^^vwVj
1216, 3: <JN^ v\ S^-n 1001, 95;
rfiTa^oiv^ 462 , ult.
\ v\
\s^481,
99: »»-=v_iv5^ 26. i5;
i^SmJ^ et rcT^oS ..vvS.^ 481.
r£'\;V.,481,;>gn.
SN^Ss^kT 319. 6.
r£rs=3«r*iv.^969, 99.
r£:=3ji>^482, 12.
2s^*i>s^482. 93 r£:lv,»i<.483. 8;
,cno Jk S .
V^
483 , 6 , confer
rc^x »
V.
483 ,
pen. ; «^^ • S<^
^ojo^^wioA-^v 484. 11:
^
484 , 11; A_xX^«^
319,7
— r^^o^v»^^ f( ^-^x^^
pro '•\*i^^ , vide
KrAo*2v^485, 12:
485, i5 - r£r'\o_.JVv^485, 9 et
25: So s^»<^ 485. 3:
k^Vxo-KojJ^^ 485 . I.
r£jov»ivs^ 479 ,19, cf
rcTiOjviv^
.
.^_o»v.V^ 486 , 19.
r£:.o(x.i^ 487, 90, cf
r^ m.SsKT
-
r£r.cftjiv^ 487, 99 - r£S »vi.V^
488, 19.
=v.V^489. /t.
KrWx.iv^490, 1.
Ar£r_i»s._443, 7;
WVs^464, 10:
A\.Vs^r£r 319. i3: rfiTX^oX^
464, ii;r!r^oAoAx^464, 11
-
^^.
* \
v^ \ v^m
464.
9;
evA.ivlX^r£r464, 9: 492. 9;
A^^\Ss^ 464. .: A\\vj^=o
463, 93: 1004. 19:
r^TAv.^^^^
1004. .7 r£A.i,^X^492, i3
et 93 - r:"\
V^ 431, pen. ; 465
,
3 : 490 . 1 9 : 497, uli. ; rcTVloXs,
464. «/(.; A iv,^490. 3. (•(
r£rAx^491. 1 r£rAj!v^490.
9t~r:rWAx., rcr^oX^)
494, 10 - re:ijAoi^464.
9
rcr.\.\.V^496.9/i r^\i»s^490.
() , pl. rcTAAi^ 490 , 1 ulvid
r^rWiv^ 491. 1 1 ; 498 , 9
- altud
r^^Wy^ 498 . 1 3 ; 888 . 4 - alkd
r£"\\Ns^498. iG rr^.vWvy^
498, 17
-rs:riojAi^495, 94;
r^ \
\^
-n 1004, 12 e< 99:
rCT^ \ \^-n 1004, pen.; aliud
v^ \ \jn. rcri\A_^:n. tide
rer\ .S>^491.
3:«^ \ \j<r 28. 17:
494, 90: o \
V.494.
•>(.:
rcAiv^ 491. 3 : rCTVvAVs.^ 498
.
8: rcrAVv^495. 1 3 : rcrVvAx^
494. 8; 495. 90: ,Xx^r:r 319.
10 «( 16; 495, i6:VvjAx^r£r
1184. 4:o \ VsVvrcr 319. 10:
464 , 7
: 494 . 9
: oAx^^=» 1 184
.
3:,\
>v^495. 17: V> . \
V^
1184. 9: o \ i>s^492.
:>ix:
r:AXi<r28. i(KoA5^1184,
2: ,
\ v^x^
319. 10;
oAxV\=o 1184. 1: r^rVvAXs,
494, 8: 1184. 2: r:rVuv_AVs.^
497, 9; 1004, 8; V\o . \ S^^
«r^riT 496. 1: Vv.r:rAx.^ 495
,
18: r£r\\r3 356, 10: rcTAi»^
rcT ^«r 495. i5: 1003. 18:
rCTvAx^ 497. 4 ; riAoV, 464
.
6;«r .o \ i>^494. 11:
TCrVuv_j__\_\_=n 1004. 11;
rcrV\a_vjAi^ 1004. 8 et 10;
Vv_.r£r..\ . \ \=n 1004. 9;
rfiTA
w^ . . \ vV -T^
495. i3:
r£rV\o\.\vVv=n 495, i4; 497.
6 e/ 1 a ; 1 184 , 5 - rif=r>ar£l\^
491, 8,c/. rifsoftV^.
->A.S^491. 19 - T<r->.\ \^-r>
1004, k
- ^o TD \
V^
491, v^\
\
-%\S^491.
.Js^X^«^319,
i2:oi»^V|^rcr319,
la: 463, 22: \\\^-" 492, a;
1004, 1: K^\\
Vy^-r>
1004, 5;
^>\\.\^
492, ii;reL\A_\^
492, I, 4, 5 et 19; KliL.VftA^
492, i; ri:LiyAo_\^463, ai
-
rjf
\^\ V^492, 7
H 20: 663,
^^Aisv, 495 , a3 ; ^Aiv^r^ 319 , 1
4
;
nl-^ i^ \ \^495, ai;
^^ft i^> > \
V^495,
22

rd»tv\v^l023, ai.
,oAv^493, iC: 770, a: 1346, h et
7;
1371, 18 vi'^ fY>ft \
V^
493 , 9
: r:fr>.tv>ft\V^ 439 , 11;
«^
V
" "" ^'^
S^ 464 , 1 4

«lja.loftAVv^ 109 , 19: 493 , /.
,
7
e( 1 1 : 519 , 1 2 ; 0aoj3.i5Oft\iv^
493, i5; ooo-\j<looft\X^493,
9 — v^rrxry cvift\\^ 493 , 20.
v-\.V^494, 93: r^v_>A-k^496, a:
Av^^Kf 319 , 1
.")
: rc:r>^o\A\^
464, /.: 496, 2: r£r%oAjiv^493,
1: 496, :i: ri:iAft\^464, /i.
MftXX^ 28, 19: rc:rWA\^495,
6; rerV\ n \ \-n 1005, 1;
u\ \j<r 495, It: rcLwAjSs^,
rSr^ftyvAj^^. rer>r\/\ vv\\-r>
495. :\: VuriruAv>495, 4.
r;^.V\V^495,8.
r:rA^495. II -K^\.\S^496,
19 — «f^o<n_. AAXs.497, 2.1
7DAx.^496,/jeK.;498, 5.
•ToA.X^rsr' 319, 17:
498, 19, et Tcv.V.
rii=»3Ax^ 497, 27.
r^fY>\V^498. 32.
rtT^ V \ Vv^438, .'i;^^^, 18; 498,
vlt. ri^ \ \o V 464, 16
-
498, ai;
aAJ!s^499, 3; v:L^-:\ s \
V,
499, 8~7twAVv^498, 96.
J^oAVijr 28, 90: AoAs^499, i/i:
.^Xiv.^499, i/4:«:raAx^498,
7: 499, 10; .alSv^ri^r 319, 18;
rcl^l\^499, 10; r;:r_aoAiv^
494, la; 499, 11 - rtir.^ \
\^
499, 18 -
rC:AA.\.V^499, 20;
519, 93.
^VVxKr 319, 19: ^^A\=r> 464,
19; 1136, 7;
o.>\\r73 464, 21;
1136, i3: .. \ W464, aS;
r^oX.^64 ,17: TcTVvoAv^
1004, i3.
.x.\.\^499, 29: x.o-\.Svi<r 29, 19:
.y \
V
^rcr 319, 90: r \ \^-73
1004, i6;rijAi>^499, 21.
7*^487, 3; 499, 93: 0=«^499,
23 ; 501, 2 1 ; ,<7ijaft=73i>^ 2033
,
9;
ref -rt . sr>
^^ 501, 20:
•7X___=n___X^^<r 319, 99:
r:r»i=rxVs.^501, 18 et 93.
ATTaX^rcr 319, 91: -^.^Tx^pa 465,
C: 1005, 8: tv_=7xX3<^ 29, 23
465, 7;
v^ > A-:r>aJ^ 465 , 5
TSrA___=r>o i<,465, 5
r^i^ft >n_=730_^^ 465 , /i e<
9
^<r >Tx 33
\^
-r»
1005,
9
r;:rVvo.iA=r>.\=73 1O05.8.
r^^o\o=73,\^499. pcH.
rd_A y> S^500. iC: 854, ult.;
rcTS -r> > .\ -n \^501, 10;
1."): rtT \ =r> N^SOO, 18;
rsT Vo\=r>.i^ 500 ,
1 9 : 501,
1
7
;
T<r^o__\ =73o__X^ 466 , 3
-
Ar:r.\-rvv^501, 19.
.i-=rx^502. 1
.i_=n.iv^ 501, ult.;
501, ult.; rcr-x-rTso-X^ 467, i;
r;^W=no\^ 466 , 11; 467, 21.
Oj.=r»i>s^rcf 466 , 8 ; cy.. -rx-^^r^
466 , 6 ; r^^oX.^ 466 , 5 et ult.
- T^=73o\^= rCr=73ftX^466 , /i.
502, a;
500, 5;o- 500, 11:
95
Ao -r\ \4<r 29. ult.; 500. 8;
,\=73.V^
2033 . 11; <mo\=73.\i
1217. i; kTS—»-.rr>-V^500.
9:
•\.=r>Jis^rsr 319, 23: 500. 10:
\=rxV 502, /.; o-=v.=rxV.. 500
,
19; •S.jsoJSk^ 29, ult.; 500. 8:
500, 5; 502, 5; n-=rx_\A 942,
10: r^V\o\_j._=»3_^^500,
9:
500, k efj:
rcr\o=rx\^500 , li - i^\=r»o\^
466 , 90 ; rcri^So=r>X^ 466 , 99
;
500, 10; ^\=»o\^467, 3,
Jt=»3X.^ . X.O_=r>oJ^^ ,
v. . !mry
\^
466, 1 et 9.
\.^ 30, 1: 1006,
9,
12 et ik:
,J\p3 1005, 19; «:r\\rr> 1005.
i3: KrW-v_>J\^ 1006, C
-
rsr^viX^ 507. ult.; r£r*aW\^
191. 10: rcijTv-^ VvjX^507.
93 ; rcTWfloo V
\^ 503 . 23
:
rcLv-Ov.^ 505 , 18 ~ <f>^i>v\^
505 ,16, vide <fs. » V
\^

>
-
«::>oiX^503, i3.
kTjXVv 2033, i3;rilxX^ 502,0
504. 19; , V \jr\Kr 319. ult.
504, 19; rif. v.
^
Vvrcr 319, -iti
T<1\^ 30, 8; 466, ult.; 1005,
18: rsTvV^ 2033, 1/1: Krvypo
1006, 3: , > y-r> 1005, 17:
r;r>v\rT> 1005, 17;
,-v.\^ri:r
319, ult.; r£Li_\^r£r 319, •ih:
rirv\j<r30 , 8 : T<lv\=73 1005 , 1 3
:
rcrxv\=73 1006, /i;r:iAV,504.
19, 20, 91 et 93; aliitd 504,
•?.',':
\<r»ioV.468, 23; rcrVvo m\^
468 , 2 /1 : 1006 , 5
; Klv\=r> 1005
.
22; rs^V» i^ i !^^ 505, 3:
,v.\^rvje.rsr 312 , 3 ; WVw^rvjcrcT
312, /.; r;lv:\^^ 2094. C
rcr\_=3rer v
V^
502 , 8 , confer''^
«^S—>v\^.
30.V V^r 30, 9;
r>.v\^rt:r 319,
95; 502, i5;rcr=x>oX.^486, 0;
rd-vvS>^ 502 , 1 /i ; rcrVo=av\^
96
502. i4
-
Ki'\.=a.vX.302, 16:
502. 10 : r^\*\\ ,S=xaV, 502,
K): r^^o-S ~t V V 502. ai;
A^aoX^rCf 319, 27; 502. aa.
rf.
«f^ra:^ - KfSriiV. 502
.
pen. , cf.
r^^HrawiU^
.
rcfS-v_-V—_X^868,
ao: 2068. .^);
r^AO-AAi^^SOS.
7;
r^\oA.A;^^
T^aXmn. var. T^SoA-TXjJ^
503. 5: •\A_i_V^^_=o 503. 8;
1184. iG; cf.p.i^y^.
x<d\3Ai!^et r^V\ovja!^504. /wi.
-
i^-\o> I !^^504. 7,
vidc
»yxxJiv^504, 11; oii,.vX^^ 319, 3;
«^«^0^504, 9;
r;f-v\ VVV.V,
504, 9; rcfVo v\ V S>^504. 1 1:
r^i(WViv*vX^ 504 .11: r^wjcOik^
468, 19.
r«lco.»i^506. 3; >
y—
»^ ri^twvV^
AjtcS (Yx»Kf 505 , a 1 : rwxavl^^
Pwvr^A 505, 96; <Yv V VsVrif
320. 1: <v>. V V 505. ".'i:
r^Wv»v fyxvV^ 506 , 1.
r^oV^469, u) - <^^o_vJ^503,
i5.
rsr-VvV^507, 18, ctrcrA-iaJi^^Og,
iH -
«:r\ioiv^86, 97:469. 93.
r:ijevv^484, 19; 507. 90.
OftX^ 30. 18: ,oao m \^v 508, 8:
QflK::Ss^444. i3;i<:.«YvS>^508.
7
; i^v tvivx-T^Tv »<^<wS^ 508 . 3
;
932, 2: 1161. 11.
r^lfiftS^ 30. 17; rg^fwS^^OS. 16;
. i>ttxV^508. 90; T^ tw N>^T^
320 . 2 ; kT * fw
V^
508 , 1 ;
rs^rWoft^^OS, i().
Kf-=\?iiao.V^508. uli.
vaxv^509. /i; ^S (yv\^509,5;
rsi\.ooi>^ 509 , 3 - «f-vcooV^
471, 4 - rtri(\-=\oj»i^508, 9 1.
,509, 9;
y^ \
\^
30,
19;
K^ V V 509, f) ct 21; 510, 19;
r;^ » s.
V^
509 , 20; rdVv^^^k^
510,11.
\,sS^509. io;rc^\, . \S^509.
i3; r<:\ \ \j^-=o 1184, 8;
KrN^^V^sog. 10.
.^ i^ S^kT 320. 3: 471. i4;
\\.VKr 30. 20; 471, i3 H 1'.;
.\s\^ 1007, 10; rdv\s>oV^
471, 1 9 ; r^zn\^-\ r£'v\v.<\^^
471, iG -
\\S^509. 99.
•7a:i:^,4<f 30. 29; "TXi^K^rtf 320. 4;
rd=rvi^509, 93.
^.xS>^ 509 , 1
.')
; jojcYiX^ 509 . 1 7
;
T^.\S>^509, 17; .»\S^503,
iG; 1184, 9: i^.»sSs^509, i3
el 18:
j
i Ss^rsT 320, 5;
^.\Ss^ 509 , 9 .'i ; r;fV\o..»\S>^
509. i5;^oi.v^ 1007. 8.
rd\jja.i.S^ 90 , 95; 509. uli.
SoO^ 510, 9; 1217, 3;
A>v v
S^
30, 93: <»»_=3 So k.S^SlO,
7;
=\iJS<^510. 3 «(9; OV3 \*sJ^
510, G; riS » s Ss^509.
90;'
510. /1 c(9; -S \ Vyjarir 320, 6;
rcr\i^510. 3.
r£:^S^510, iG; r<l^\jo-\ \<r°LS^
267. 9/1: 510. 19; 545. 91;
.°l°lS^^ 320. 7:r£'.^SK^5H.
10 - _x^i^510. pcn.; 511. 9.
5. dct 7: rtr °). » °vVv^444. G;
511. 6; Kr^°v.°LS^510. pcii.;
511. 11; K^^vvv ,°>.°lSs^510.
uh.; 511, i/i: rir.°i,°LS^511, 11
- r;i^S^510. 94.
rslv3o_v^471. 20: «rX°vS^511.
9 9 ; «i^-SraAA r^vaoX^471. 90;
rsfXja^tx r;:rv°ko:^471. 91;
riL Vv\o_w r<lv_ao.X^ 178 .91:
472 . 3
; rcr^^SoM riTVv^X^ 511,
1 9 ; r^ik»o=3..£0A rcr^as>^ 511.
aG; r£l=o.=3-co-^ r:r^\°vib^511,
20; T^j.Ajt.-A r;iv^oX.^471. 91.
r;r\Aiv^511, 18 -
rcr\3oX^367,
17; 472, i3; 630, .(//.; 631, 17:
KrAja^-^ r:r\°LoV.472, i4
-
rcimjA r^\aoV..179. 90.
r^^Jiv.,459. 9; 511. 27; 1336, i3.
i4, 17 «/
19 f^X^i^
320. «
»^«Q-^472, iG; ^oj
Ss^
732. iG; 1592, 12 rcr^^jX^.
tar. rcf Vv^oiv^ 517. 18.
=\is.^511.u/(.;521, II c/ 19; \rclX.^
445, C; rdSrc: ^^444 .G;
518, i'i: \\Ji<i<r 31.
9
; \W^^=n 521 , 1 3 : rc^Wibv.^
521.iocri6;475.
1 7 ; rcrWoS^
et rcf>^Q\_X^_\=73 475. 17;
rer\o-\
V^
1756. 11:
rcTin .-Ko^S S^ 517. • '1
;
OA i<S SsV\rcr 473.
7:
Woi<V\r^ 461. 3 : WoJi4,^^.=o
461. 4; 475. 18; Kr\ooS^461.
3 , c/. ^olX., - riT-KrclV. ^*^ •
9.;r£rio\Kii»^444. 93.
,474, 91; 518. 4; rcfSXj5^31.
i3; rdS_Vy_:o 31. i5; 474. 29:
XjSiis^Kr 319, i: r!f\_^rcr
320, 19; .^vXV\V\ 474. 90;
r!::.\oiv^474, 18: rcrj_.-viy=o
ri r^—i .S ii^V\_=n 1183. 95:
rcr'V\o_v_.\_i>^ 320. 19: 474.
18; 1008. 19 - r£l_.SoJ:^
.
/;/.
rcr.\iv^474. 93:518.3.
v_iv^512, iG; r3\_X«^ 31. 17:
512. 18 -rcr=3\iv.,512./)f«.
rcl_=3-j\J>v^ 881. 94: 882. 9:
887, 9: 1012. 3; 1295. 10
57, 9
-
i^noA=3\V^513. 17;
521, 7-r:r.A=3\S^513. 3.
.ivAV.513.
19; o_S<Ov^515. G;
\^ S^

473. 7: 1007. i3;
.
S^
yVv ro 1183. pcn.;
r!i_Jis^o__X^473, G e/ 17
-
rcT i^S
V.,513.15
T<r i^ =00

\s—
i^
ct
513, 90
-
515. i4
-
473. .9: 514.
9
ci 17; 950, 17
-
i^.v_.\
16; 826
w.X\X^«^ 320. i3; 473
t^^jlSs^^^ 446 , ult. ; 513 ,
pen.
;
515,8; 516, a2;707, u/<.; 746,
i; 750, 9o; 1733, ii;1945,8-
r^\. > S>^^K^ 55, 19; 514, 1;
613, 8; 878, 0.4; 1521, 7
-
r<^^
S^ \^ 514, 9 et ult.

r:r>ivxv<;vv>^514, 18.
i^ 515, iC; TvoA-Ji»^ 31, 18
515, iG: AS_x^«:r 320, i^
oASVK^rv..=nA 516, 7: 976, i4
1182, 17;
^\_:^>^v__:r> 1182,
i3:^Aib^31, 18: -^-vVvVv^
1182, 16; rcTA^ S^ 513, i3;
516, G: kTa^o :iv,^474, 17;
«r^OTvSX^ 516.8; r:rV\A-=v:^
516 , 1 2 . ef r^^txaA-Vis^ 208 ,
1
9
;
rsT^onSi^rn 474, 5: 1007, 16
— tS^\"S :^^ 516, 5; aliud 515,
i9;a/(W164, 8: 444, 16: 490,
«/(.; 515, 91 - «;rAoS-i^516,
1:^ ^ Tcf^AS-X^ 520, 10, cf.
r:r^»\X.^
-
,^SX^ 474 , 6
:
515, 18: 516, 10: 03A^:i^474,
G; ,A\X^r:r 320, i5; 474, 5;
r!fA-\i!^ 1284 , 1 '1 ; Ti^ASoi^
ei r^^o »aS
^
~n 474, k

T^__* lA^S :^^ 515, ultima;
T<r^o > ••A-S ^^516, 1

TorjfA-S is^^KT 320, 16
-
r^ > =OA-\o ^^ATA, 19

«:jaxi^^X^516, /4: 675, i3,et
T^JOjkiSJV^ 520 . 9 — X.^A^p3
337, i'i: atA-=Ov^«f 320, 17;
«^«.^^0X^474,
ili; 1422, uli.
TCj303o-\i^517, 5; TdjacTsAo-VV^
516, 99.
y^\\a :^473, 18; 924, i5
-
TOiv-S^^ 517, ult.
Xrr>-=\i^519,8;-7>oVX«^31, 90;
ToSX^r:^ 320 ,19; 7aj-=vX^
518, ai: vi' -n .\_^518,
19; T^
-"-^
\^ 519,
7;
r!:fWT>j-=vX^518, 91; 519, 7:
VvjTc;:7x.-=vi^ 518, 90; 519, 8
- 7o-=vi4^, r:ir>-=vv>^518, 94;
519, 1 4; «rVv^oS-Vv^ 1379,
iB; 2033, i5 - «L^S-X^ er
T^=r>o\:^^ (ypttfxfia) 518, pen.;
519, 9 -«L=oo-=v_v^516, i4
etull.; aliud 516, i5; aliud 516,
16; 1155, 3 - Ttr>(v_^o\_^
517, 1 -
Ti^o.Y^-nSX^ 512,
9';
KrWn.\^-r>W^512, 8:
519, ult. - T!l*=nSv^519, 10;
aliud 520 , G
- KrAj,=n-=vX^ 519
,
pen. , et T^A_»_=»3-=va.^^ 474 , ult.
520, 7; 843, iS-rilAS^
520,8;T^Vvxi-=vV^520,
9,0/.
«f^-^VX^
- «liSoX^ 475
,
8
-
Td^-=viv^520, 11; 888, 3,
c/. T£ra,A^.
520, i8;t:1m\X^520, i4
e< 1
8
; mjSX^ 520
,17;
<»-=v.\_>
475 , 1 4 ; 520 , 1 7 e(
1 9
; oo^XjjT
33, 3; r^ ooS Ns^475, i3;
nL mSo ^^475, 9
e< i3;
rir^.. . V ,fY>-=v-V^-=r> 1008, i3;
r:rV\o_v_£io-=v-A_=o 475, i3;
rjT^^o (y>o\-V^-=n 1008, i3
-
rd Doo-=v__X^517, 4
~
r:rWx,\X^ 1063, 5; 1842, 8,
cf. T^^^-=vi^ .
j>-o-=v-Vv^ 31, 91; A-=OvVvr:r 320,
i8;ri6w=vv^520,«ft.
Aa\Xj<r 31, 99; vyo.a\J^ 516,
1
9 : T!::a-=vK^521 , 1 : r:r:»aa-=viv.^
516, 19 el 90; r^ . "^aS
V^
ct
TCrX . "koS-X^ 517, 8 e< i3;
vC aoS :^516, 18, e<
T^Vv ^oS
^^
517. penultima;
rcTX-i^oVAspa 186, G: 1007,
90: TcfVv»i.^\i^ 10Q7, pcn.
-
rdarirVX,^
,
^^--aaSJv».
,
-AifuV^^ [codex pharmaceulieus)
26,6; 512, 4; 517, G; 518, 18:
521, 3; 828, a6; 2047, 9.
97
^aSJS»^ 517, 19
-
^^VjjO^-V^
517, 17
-
y^
.S v^w
«:riiY»-=^iis...446, ult.; 516, 99:
518, 93: 521, 5; 739, 9; 873,
99; 942, 16; 1365, 3.
r:je.-\oiSs^ 475 , ult. - «^xjtS^Ss^ 521.
93 " w._eot."=v^^ 521, 19.
V V 522, 4;Vv y V 522, 91:
x.oX.^476, 3: ^.ijjtoV.^ 478
,
3; x.r<l iv^445, 7: 522, i5:
xxXJrvj33 522, 95 ci ult.; 994.
i3; 1184, 11; xv^=n 1008, uU.;
r:fWvv^522, 99; wijt.QjcVv^
521, 92: Y
\* V^
522, 4:
xS^xS^i 1217, 10; >.^y\Tf\i
1217, 5 ea o ; rciev^oiv.^ 476 , 5.
T<LxX«:f 33, i3; j-jtX^Tcr 320,
20.
r:-=30JtVK.^521,9 5.
v\ »
V^
522 . 9 ; vv K VyK^
33 , 12:
vi_je-\_=n 522, 9: w r \j^-=n
522, 3: 1183, 23; rCT vv »
V^
522, ie(i2: r:jije.o:^477,93.
.\,»VV\r:r 320, 9.
-p * \yn\<f
320. 91; yi. t Ss^^-=n
476, 10: rdrTXJto-iss^ 476 , 6:
477, 3; rC' -TT . » Ns^ 476 , 10;
TCf^o =n . y
\s,,522,
5:
r^—i^-i_-=n je.o-_V^ 476, 23;
rcT^ . \ -n Yo-Vv^476, 16:
T^Vvoxi=nje.ois^ 476 ,
1
9 e< ult.
;
rif -n -t
\^
'n
1008. 29;
r^^cvi=n.»\so 1182, 19.
^jtJss^522, 10,
,^jtv^522, i4; V\.?i,»Ss^522, i6:
Ajtis^ 1008, 17.^
.ajtX^w^ 320, 10; rCfA
y'
522, i3.
K^3tV^522, 18.
Sjtiis^ 522 ,
19
; \jtiQ\Tcr 320 , 11:
rcf-SjtX,^ el TCr^o\ y S^ 522
,
19;
KfS X », V^
500, 99
;
rcrSojeX.^926, 17; 1917,9.
rCf
WX^ 490 , » , c/. r^^ojoi^
.
:iv\^ 523, /« - ri:rsVv^524, 3.
IMPMHtMi: IIJtTIO!til.l.
98 ri^raY^^v

aoa^i<
n
r<i=i«^\ 525, a.
.issoKf^ 525, i3.
n\rn«r^ 526, ih.
T^AKfn vide r^\-\.
KiaA 529, .3; TCf^A ri=^ 1404,
i5 — r^—vTA 529. l>: r^racaA
r{f->.\->A 529, .i: rcf^j.=3=:tA
529, 6 e(
7.
rifc»j3A=3-:\
(
/. rdixnnraN ) 308 , uk.
M.=3-:\V\r£f 320,9 ri;rsi4.r3A 530, 10;
1009, i3: rcTX-uja^A 530, 10:
K^Mr3-^.=r> 1009, 7.
^\->A 531, 9 3 - \<r^\->A 402,
99; 531, \h ct seq.; 1118, 17:
^A-iA 531,8;\<^\-»-^ 531,
1
7.
..__aV\^raA 536 ,
pen. ; -eca-^j 536
.
95:1218, 8:<nj^cv=3A 529, 19;
^r3-:uT) 1009 ,10: ^=>-^ 529
,
i4; x^ =3A 529, i4; 537,
9;
r^^.. —tA 537, 9;
w^.ft —»'a
ct
T^Vva^cLraA 529, 19; r^^.r3«A
536 ,
pen. ; r<^)i^^~r^a-!\ 536, 95;
537, 9.
pa-^ 532 ,
4
; cu3=3A 531, pc«. ; 532
,
1: Ta*.—>"A 531, pon.; r^rvr3-:vm
1009, 17 ««19: pra^^Kf 320.
93 ; t<l_xjo rsn 529 , 9
eM 1
;
r^ rv

>a-A 537, 9 : «^ «-» —»«:»
r^-A-coraA 1294 ,
pe;i. ; rwjarsftA
v^m-\-\ 537, ili.
=v=3-^ 532, 5 et 96: a\=3-:\ 532, la;
Aj=>Ar:r 34, 3: \_=iaV\ 2034,
16; vJ\-=3^ 1218, h: \_r3A
532, i3;«lsw\Kf ^ran 13, 11;
rdi-va •'vraT^ 532, i3; S-»--t^
531, 5 ; 532 , 96 ; \=3-^^Y<r 320
,
90; rs^S =3aV\ =0 532, 16;
VJ=»Tvr:r 34, 4; -K-raAVx 2034,
1 5 ; \=3-A^T<f 320 , 9 o
;
-^=3A=r>
532. 10; Ki\=3A 532, 10 et i5;
nliud 532, 11, i4 et i5; 2034,
1 /i : rsfi^-^rs^v 532 , ; r^\=3a-A
537, /4 e( 1 9 : 2034 , 1 5 ; rCfSa=3A
529, iC; rsl_i\^A_:n 537. G:
1010, i5: rcrWi-\=3A=n 532,
96; 1009, w//.; rc?\=3A=n 1009,
9 1 : r<lior^av^-\ "-^zn 1009 .94;
'=\aS.=3^JA "A=r> oe/ r^-S_=3A-=n
Aa-\=naA 1009, 96; r^-S.=3A=n
AOjtA 1009, 39 — T^VvjSa.=3A
530 , 7
; 532 , ullima ; K^AO =3A
r:L>_>Vvr73 530, 1; 2076. ult.
-
^*=rxj-\=3A (d''D'' in3T) 532, 19.
jc=JA 530, 8 ; 533, 3 ; «^0=3^530,8:
rCjt=3A 532 , uli. ; TdCl^^A "=3A
807, ji: rc:lv<^n "=jTx 533, .2:
r^i^je=3-A 532, u/(.; rC^Vvjj«=3A
533, 1; rCjta=3n 529, 90; 530,
9;
r^»\y—^A 71, 19.
«l^„jVs^ 533,7:^\<r34,5;537,
«//.; .ivnX^-=^ 537, 17
etult.;
1010. 17: rdiX^vro 1010, 19;
r£lX«-^537, i6:fl/iW(^))538,
3; aliud 538, 5; nliud suh .^^'A;
rcfVo ^A 537. 17: 538, 1;
1010, 18.
ys^^K^ 34, 8; Klii^A 34, 8.
w^ov^ 533, (j.
\ V^ 533, 10: a_A-_V2 533, 8;
Ajy-vrcr 533, i5; «^AJs^^rcT
34, 9;
Av<ju
533, 16: ^\i<A
533, i3: rcAv<A 533, 8: aliud
533, i/i; <7>LK>o«>—> Ais^ {^ev-
&aivv(ios) 533, 90 ;
*^Vk\ \
\^
34, 9; 533, 1/1, 16 e( 18.
rclvVj 84, 9: 533, 95.
«rAib^A 534, It.
3tV<A
534, 7e(8:x.t0^rcr321, 4:
«IstX^ 534, C : rcf^cvjtjJ^
534, 6.
rCfAA 534, 10.
.i^cvxja-^ 534, 90.
rcT^txA 534, i3.
T^raoiA 534. pen.; 535, 4: r^r^os-A
S K-^avH^ 535, 1: rcL_=3<T»-A
rdJwSrC^A 535 . 3 : t^vjxca "toa
534, 9 4: rcfVji=3<r>A 702. i5;
704, 0: r£;=3<nA=n 1010, 99.
rd_»<nA 535, i3, c/. rd-->«»»-!\; aliud
535, 9 1 — r^ rv »a-H r£l_i3_.<TJA
535, i4.
A<»jAr^ 34, 9 — T>^vA<n-A 882. i.'>.
rC^<»joA 535, lO: 539, 0: a/iW1971.
9: T^<7jaA >i=3 535, 19: 539.
7;
rdjj^nA 535, 17 el 18: 536.
i5; T^Vvcv > »03A 535. i(i
rCjrrjA 536, i'i,
cf.
t^Xj^tja.
rij3<TJA 1675, i3; 1744, 7.
x^\m-!\ 536 , 8.
rcfoA 537, 1
; rcfoAVv 2034 . 1 G : rs^foA
.
v^a^ 537, 1 ,/ew. rcfVvjoA 540
.
1 ;
plur. T^OA 540 . 1 : ><7JaTCfaA
535, 16: 539, pen.; rCL-.aA_=n
1011, 3; V\ .oaW 539, ult.;
jOAT^, >_>jOArw 35. 5; rdLiOA
539, a4; rcfVvo .oa 539. ult.;
540 , 9 ; rd—taoA 539 . 1 5 : «/11«/
539, 19.
r3A 529,4; Vv-=3A 533 . 4 : ^,. v, ->a
531, 94: rar^A 525, 1: Vv=3ja
557, penult.;
.
-v »Arr> 1011, G:
t^=3ja 525 , 1 : 558
,
1 1 ; t^oa
73, i4: rCfWo-jtaVA r^OA
537, 11; r£l_=3__.aA 540, i-i
_i=3aA 536, 93 - cv»=3aA 537,
i5.
TClivaA 538, 8; aliud 538, 11, cotifer
aliud sub
-^s^
AOAVvrCf 320 , 95 : w^aAOAVvVv 2095
.
10; -^a-^^n 1011, a; r^AaA.:n
1011, t: K^xa^v 538, aS; 539,
:{; K^\«o7\ 539, 9;
2095, 10
-
Kr^aA 538, 95; 1833, \h -
T^lnAo^A 587, 20, c/! t^jo^a.
T^_l ii<y\ 531, 17; 673, ai, confer
rcLja^ 358, 10 - ^—•aA 540, 3
-
«^V^ .a^ 540, 11: 1700, 92;
1813, 12.
A^ 562, 23; 575, 3 e( 6; k2i^ 579,
/1; o ^A 575, 5,7, 20 etpen.;
Aa-\i 575, 5; ^..^oAa^ 562,
i(J: 1218, ili; AaA^ 1012, 19;
2034, 18: A^\ =n 1012, 19;
AkT^ 526, j6; A*^ 562, aS:
^^ol.tu 1219, 3; Aa^^ 2034,
91; A*-^Kf 37, 1: 562, 17, 91 et
pen.; Aj-v3o 575, 8: 1011, 11;
i<LA_>a 562 . ) 6 , 9
1
, 9 9 e< «ft.
;
562 , 1 G : 563 , 1 c« 9 ; 575 , 9
1
;
T^VvjAa-A 542, 9 1, ei T^^nA-in
691 , ult. ; aliud 542 ,
1
9
; rcf^oA.A
562, 18: Y^LJ^ ,a^ 540, li;
T<fAjAJ3 562, 19, 1011, i3 et
1 !i : T^^a.,\A lA-m 562 ,19

T<LAaA 117, 7; 541, 93; alkd
V. x^W-^ ; aliud 542 , 7, c/". in /«(i.
p-rsico .^a^A — rd^jAoA 542,
;)?n. - T<' V > sAa-A 542 , iili. ,
cf.
T<lv*SA^.
T<: fv> -oan 543, 8; 1326, i5
-
T^^(vx=oan 543 , pen.
.A 583, 7: .^ o-Ars^ 35, 23; ..^a»
/

'
567, 1
1218,
566,
>ojQ * >aA_i 566, 29;
2: ..K<:^ 526, i5: ,_.-A
/1:
^
aV>^_=o 566
,
»9;
1205, 1; 1206, 7;
T<1_\_.T\ 566,
18, 90 c< uli.; 567, 9; ^(\ - —
>
T<^n 566, 18; t<1a_.:^ 566, 16
rt pen.; 567, 9; T^^o-Vj-AVvVvm
566, 1 5; 583, 7;
rcT^^—v-.^\-=r>
1012, 1; T<fA -». \
\^ Vuja^
1011, 90.
T<l_n__.Vv_coa-^ 544, 17; 637, 16;
1145, 18, c/. ^WoA.
T<i\aaA 546, 1 4, c/. ^^-vAoA (S.
Freenkel, Wiener Zeit. , 1893,39).
o^Tcf 36
J'
10; 570, 6: w^aAV\
,T<f^ 528, 3;
»^an_=r> 1010, 95;
2034, 19:
T<^ \ . S
T^n570,/i,5et6; T^on546,
1 7
; T^^-A 570 , 1 e< 9 ; > \
~->
T^A 570, 1; T<fVY_.'=\ 570, 3.
PA 546, 18; 548, 19; 587, 18; pt^S
528, /1; ^jaj-A 570, 7;
p_.-:\T<f
37, i9;570,i3;T<:j=L.Ar73l012,
5; tC* rv .-a 570, i3; os.—xa-.o'^
(/. oxjaaoA) 548, 12; t^-xso-a
546, 18 et 20: 587, 18;
T<f^.-v-jv. ..n—=0 570, i3;
T^^onAro 1016, '1 — T^jaoA
546 ,91; aliud 546 , 22, v. \y\
;
n/iW546, 93; 788, 9.
•V.A 572 , I /1 ; T<rv.A 572 , 1 9 ; rsf\.A
.^,^T<f-A 573 , 1 ; T<:viwn "a 572
,
19; r^\jA el x^\^-\j:n 572,
i5 c< 17; r^\-\ 590, 10 e< i5;
XwoSa 590 , 1
5
; 592 , 7
: «if^^
>oja_:3T^-A 590, 9: ^_.-Ha S-a
591, 18 et 19; »^^^ 595, 6;
T<f>rvSn 597, k ; rs^Vv voVvS-a
597, 5
; yi<l\<\-\ 25 ,
pew. ; nliud 547,
11; T^VvSo-A et T<' \ y . Vv\a-A
547, i/(; 549, 7;-«/(W 549, 7
e<
90; t^\_jo-a 540, 9;
T^\_.Aj:n
1012, 8 - T<:3..-\a-A 547, 19
-
T^ -xsSoA 191, 91; 1005, 10;
T^»rr>a-H
"•^
548, i5.
3L-\ 597, Ge( 7: ojojfA 597, 6; x.t<?a
528, 18;
V .T>VVv -T«
550, 1;
rdjca^A 550, 1; T^je.o..'A 562, 5
- T<^\sta-A , v>. rCf-Sjt-A
.
T<^i(\a-A 1088, 90.
vxvi-A^rsf 550, 90; T^_v>jwVi-A 39, 9;
50, 9 P( 91; ^iVAiVA 550, 29.
rd_wA 550, i5; <7J i^ V4-A 550,
17;
rs^vi^AT^f 36 , 17; y<d\-\ rslvjAm
550, 18; > waW 550, 16;
VvjovAV^r^ 550, 17;
tcLvva^V\
550, 16; r^nVv.rr> 1184,
27;
99
*^ ' "•^
550, 16; r^Vvo-.o-wA
550, i5.
o..\-v>T\ 551, 16; A_M-AT<r 36, i5;
551, 3; ^ojoAvi-A 551, 9;
AAwn
551, 4; r^Aj.viA 550, 95 etscq.;
551, 1 1; r^X.A_»-v>A 550, 25;
551, 9eM5; rcTVvA^A 551, 8,
11 et 1/1-17; ^-jjVAo-wa 551,
7: T^Vvo_>Vv_Aa_vi-A 550, 9/t:
r£lA.via-:\ 539, 18; t<1AoA-v>^
551, 10; ^AoAvvA 551, 1 1:
T^V\\or73.WA 551, 90.
T<l_>_via-A 539, 19: 632, 93; 671, 3;
879, 18.
Pl_vva 550, ih: m la wa 550, 19:
p^^A^^r^ 320, 96;
«^ " '
"-^
550 ,19; T^ > r>o_wA 550 ,19;
T^ rv WQ-A 539, 90; > o v>o-a
T<lA^ 539 , 9 1 : r:lj3o.n^ 550 , 1 3.
oj\.v>-Ar^ 36, 16 - rsTS.^-A 434, 99;
551, 21.
«Ixvin 225, 1/1-1
5; 552, 1-6.
<7J.^-AT<1 V. r^\j,-\
.
««^^•Arw 36, 19, c/". T^-S\^a^vj3
sub ya,etS. Frwnkel, Wicner Zeit.
,
1889, 9/19.
rCfojA 559 , 1 7 e( 93 ; 561, 1
1
; «1>oj-a
559, 93 et 9/t - ^o-j-^v 573, 19,
cf. .^v.ojn et r^^^A ~ t^^oj^
562, G; aliud. 714, 91, con/er
r^^o^A
.
rsfvj-A 562, 7.
rdJ^-A 36, 90; 562, 8; ojJ^t\K:f
36, 9 0.
vfsAj-A, ojAj-a 564, 5; Aj^atts 564.
9
/4 ; Al^W564 , 9 5 ; T<rVvjAj-a
563, /1; 564, 9/.; T<ljAjn 564.
93.
r^i(v_=rv_»A 564, pen.; t^V\. "ttx .-a
rCf \rCfV\-A 565, 1 e( 3
-
T^Vvj-^vra^ r^Vvrrjj^A 183, 95.
-.A 566, i3 - r^\~->-\ r^-\ij-A 423,
9t).
rdcojn
{p.
^j^la) 567, iG; 623, 95
, •\.ax.'A 568, i5.
100 •\^A T«^»JQC\.X»n
=vajA 569, i3.
K^^n^-^ 573, 10.
KrVv=.o^ 541, 8.
K^A^rcr 37, 93; rclA^V 2034, ull.;
rsija.^ 574, i7:K^-a574, lo:
r^-ArCf 37, a3; rdije. K^nrr»
1012. lo: rdj^A^ 1012, i3:
>a.-^W 321, .'^: Vv,t<:.^^ 574,
17;
Tdi(\aj>:^A574, 18; rdfc^ai
540, i5; 574, 18; r^.t . ^:v=o
1012, 18; r<rX*-.^^ 251, i3
-
cvraAA
(?) 574, ii.
KljaAA (yl^i?) 574, 19.
=\..xAA 574, 90 : \_a>-A>(\T<r 320, 97;
540, 18 et 90; V\A.-A^r^ 540.
9.9.; AA-Ar^ 37, pen.; t^-v^oa
540, 17 et 99; T^i(\eo^S-:^^!\^^ro
540, 18 - «f^S a.TV 574, 94;
^3 SM S ^^
574, 98: > \
~->
r£rVa.A 575, 1.
AA^M 1219, 11; jOJcvA^A^ 2035,
i;A\^^ro 1013 , 4 : Kf^A^nm
1013, 9; A l^^W 321, 3;
o \ \aW 321, 3: 576, 91;
A\-^V\=n 1185, 8; A-^j 1219,
i3: kHAo^ 542, i5: A .
\-^
577, i5;k:AAa 576, 90; 577,
10, 19 et seq.; T^VvcAA-^ 576,
19; V\ ,v^ \ t. \-\ 576, 99;
v^iM^^ 1013, 1 - A\^W
vide sub usA.*'A ~ rdAA^^ 542,
3: r^ \o^ 541, 99; 542, 3:
rsAn 575, 10.
ril^^^TCf 38, 3; «Nft_AA_i 576, i5;
mXA^ 577, 90; rcAnr^r 38, 3;
<yv-».\-iu 1219, 16: «s_»<vA^^_i
576, 16; «LAA^r^r 320, pen.;
^^o^-Kk^ 1284, 93; riT-iJi^
576, i5; r^^ei > \^^ 196, 99;
577, 1, 5 et
9;
<r»V\-.-\A 577,
3; ^..ft a.^^ « \^ 577,
19;
r^Vvj^VvjA^A 471, 9 1 - rdA^
575,i5~r£A^575,i9,i>.rsA.
rStaAo^^ 273, 9 : 541, ult. - Vv^aA^
245, 1.
Vvjlmo\^a 576 , 10, cf.
VvjbMo\
.
.saAA 576, i3 - wyA^^ 84, 19.
u_\^^ 576, 11: >...\ >t.\A 576, 11:
mAaj 1219, 10; vvA-^ 576, 1,
1013,3: 9 et 3
:
V
o-vv-.\^V\r:f 320, ult.; 576, 3:
u.\AVvi 1284, 9
1 ; .^^o-iiATvVvj
1284, n: x^ . \\<\ \^ 576, 1;
r^V\o.»vA^:\ 576, 11 et i9.
K^mA-A V. fub vim ooomAA 33,
pen.; r^V\o\rrA-5\ 577, 93.
vcftl^A 578, I.
^Ail219, 19: aI^^ 578,3: rc:^^^
578,3, h et 8:w:^o-^ 542, ao
- oA^A 578 , 5 - i<rv3Al^ 578
,
6 ,
cf.
t<aj5\\o^a sub Ao^A
.
pAn 578, 10: w^ rv \a 578. 11:
pA-^rCf 38, 16: t3Aa.=o 1013,
5 ; rd rv A^^ 578 , 1 1 ef 1 9
-
«rrA^ 578, 1/1.
.rajA^^VvKf 321.
7
; «i^vrAo^ 537,
7, cf.
A_r3..X3oA suh \ —y yrt —
r^A^aojA^A , T^V^oAraojA^A
vide sub A~Tir>
.
70^^ 579, 7, cf.
riiro.
x<L^-\r<^ 39, 581, 11;
> ^3^V\Tif 321, 1; r^Vvo :n-^
39, 19; 580,3 etsequent.; 581,^1
et sequent. ; 2053 , 9 : .^^V^om^A
582, 6; V\o=otxrif 39, 19; 580,
/1 : Vvom^^m 1014 , 7
; t^jlSoo^a
543, 18; 580, 4; rcrV\o_._r»A
581, i3: 582, 6 rd^A 579,
8 ; rcfA-riissii «^'v 113, 9-10;
200, 1 6-1 7
; TcfV\ooMA 'A 579,
17;
T^~-».v^ A rCl:73^A 579, 19
;
Tcrtv_=>\_«w^ kLso-^ 579, i5:
T<jj,iV\A v!izn-\ 579, i3: 1360,
1 /1-1
5 ; TCfVv . V rr>A 582 , 98
;
rdv.=o':v=n^5\ rt TCfVvjj^A=r>^:v=o
579,91 -r^AoAv >=OA 581, 7.
T^Vvo^oro^A 579, aG.
MSpO-^TCf 39, 18: rsLa^roA 582,
7:
irv -rvn
582, 7:
T^Vv_a =Ot\
582, 8:
«e^V/v -v -nn
582, 8:
TCra.=o^^=o 1014. H.
rcrW=o^A 582, 95; t^Vvjv^v
"•:\
688.
5; TCr=o\A^A "a 582, 9/1.
i^.=nA 582 ,/)(•«. ; 802 ,
8 , c/
r^f=n^
y<f\>=n-:\ 581, 8: -v-SOAVvKr 321. 8:
T^\=ooA 543 . 'j 3 : T^V\So=o^aV\
543,93:2035, 9.
T^»<r>Ax=o^:\ 583, 1, V. r^m.\.trm.
rcTjA, rsTVvin 583,8:584. 1O: 1308
17 e/ 90; aliud 865. ! 1 : t^-a=o
1014, 9:r:iiA=o W=> 390. 17.
tcTj^^Vvso 1185, 1: oja-^Vv=o 1184
ult.; r^-^ 583, pen.; nltud 584.
6 ; r^o-^ 544
.
7 : r^V\oijjAVv=o
583 . pen.
T<I=xio^:\ 544 , '1 : r^^xio^A \=3 544
.
/i ;
<<^» tvift iv>
.sjo^A et V\=3aoA
r^x£otsjo 141, 16 e( 17; 143, 8
144, 93 et ult.; 544, 5 c/ 6
T^^\=3J30.^— V\=3JO^^ 544 . 1
1
rw_=3-\_rv_;^ .=3_>o^a 131, 10
V\r-).>^A 583, 10.
rcTuj^ Ai^^ 583 , 11 - rdAAiA 236
.
ult.; 583, i5; 1219, i5: 1300.
1 o ; 1380 , 96: aliud 583 , 17:
1380, 91: Tcl_iAA_iA 583. 19:
836, 91; Aa >A_=o 583, i3:
836, 93.
M i^A 583. 18; V» i^ >A 583. •).{>:
iii^^V\«:r 321, 6 : Q.ivi^^V\rCf 344
.
93 ; iVi^:\r£r 40 . 17: rCjiJA 583
.
1 8 , 9 1 e< 9 9 : T^.raA.^-A <mii'A
583. 18: «JN^ >i >A 583, 91:
rdiiJAro 1014, i4; >-i>->^A-=o
rCic73ot- 1014. i4.
AjTdfci^A 584, 5.
paAV\ 2035. 7:
pjA_:r> 1014. i5:
pj^aV^t^ 544, 9:
—.. ri ^^Vv^o
544, 9;
1184, 90: -kjaiAVCVv^o
1204, 99; r£L_Jo__»o^^ 544, 8:
1184,90 -rcivi-A 584, i3.
rdlcoA
{p. ijJi:>) 584, 19.
T<jjao.£o^A 584, 90.
T<JiX^n —
T^nol*^ JfA-n
101
T^V-ca-A
(p.
•XJuuUni) 585, 8; alitid
(p.
ytxii) 585, g: 2003, ^jen.

Y^xsVvi^A 358, lo; 585, lo.
r^cvr^L^A 1564, Qo.
vs—jiwAr^ 40 , a 1 ; vs,_^a 585 , 1
8
;
<fs y-^T^ 40 , 93 ; atiud 40 , aa ;
<fs s-^, v^ a Sw^A 585, 17:
ws-ts.-A 585 ,18; y\^Arr> 585
,
18: T^V\OA^A=o I0i5,pen.
^.^!\585, 9oe(9i:»_^^.^'^^585,
90 ; 2035, 8; ^^-^a 585, ao.
•S«_ii»-A^ 585, ultima; -K jw-aVv , -n
586, a: «^-v^Tvsr» 1016, i et 3;
T!?S-i^-A 585, 93; rd-jScv s,a
585, i.t: 586, 9 et 3; Kf\_iwOA
546, 3; 585, 93; «^r^A^Am
1016, 9.
^ ->.A 586, /1: oi^ SwA 586, 5;
^i^iw.A 586, !i; vcrXi^oA 545,
6 : vide vocabula ctim
*^V «^ nri
compositn col. 544, 19, usque ad
col. 546 , 1 , e( adde : t^Vv iwO-A
r<:=»xco-\cvarS^\ 1877. 10: 1898,
18: x^\\r^-^ "a 1731, 9; 1877,
5; 1898, 16, confcr 545, 1;
":\
i<' -n
\,
->T\
1877, 5, e/. 545,
11, vel r^)s\-=T\
\^
—iTv "r\
404
,
91; 546, i: T^_joV\ M^_^T\ "t\
1877, 5; 1898, 16 et 17, c/. 545,
19; v^a\x.-:\ "•A 1877, 5.
Kia^ 586,6.
^•^V 2035. 1-1 - kT i
«\
aA 546,
/1 - «Ll-^-A 586, 10, 19 et ult.;
m \,.<\a 586, u/(.,- rsfVv_i__aA
586, 1.5 et
17; 587, i; rsr-\_v_^t\
302, aa; 587, 3, cf.
V^ >
->
T^\x2kA i«A
jA 587, 1.5 c( 16: jonVv 587, i5;
J
,K^\ 587, i.t: ^-at^ 40, 9.1;
y\^-AT^ 40, 9.h; >i^-AT^ 40, /)«(.
vyoATCT 41, 3; v^ v\ n-\ 589, 19;
v^ r>A 90, /)e».,- 546, aS; 587,
9o; rCLnoA 547, aa et 93; 587,
91; KfV\_x>t\ 590, 1; fl/iW 589,
al; oaVvjaA 589, «//.; T^Vvja-A
w^-=v\j3*^«^\ 179, i5; 565,
17; 590, 9; k1j30_x3a 588, 5;
t^j3jwX3a 588, 9;
T^Vo T\ ii xy\
588, 9;
T^Vvcvjja^^vm 588, 10;
rwjanxsn 588, 1; x^Vv^rjA^xiA
588, 3.
KJOJ3A 1839, 99 -po_xjA 588, 4.
A_x3n 588, \U\ r^
\
w\ vi\ tv\
588, 19 - rSlA-xaA 588, 16 et
a/i: 589, 1; «;»o\j3t\ 588, ;>««.,
1433, 19 -i(v\j3-^ 588, 17.
rclxjn 589, G: r:fv_5WA 'S 618, 93;
T^je_»^A r^ V r>A 819, 17-19;
t^Vv_kjj3a 589, 3, cf. "a xj'^
suh iCYsf\.
.^,jv=7Wia^A
(?) 589, 16.
oj-S n-A 589, 91: Ko xj-a 588, 7:
•SJ3A 588, 8; rt?vj3A 589, 90;
kT-ao-d^ 469, 95: 588, 6 c( 8;
589, ao: r:?=v*x3-^ 469, 96: 588,
6: rCfVvQ-S._j^-^ 588, 11; 589,
91; Tcf^A—xa^ 589, aa; 1566,
18; 1567, i5: 1571, m/(.
Srj^v 528, 17; 602, i5: 660, 90:
rif^A et yi^\r^-\ 528, 19: 590,
19; 1071, 9: 1072, 3: y^W^
590, i3; 595, 93; 602, 16; 660,
9o:rSfVvo^-=v^ 590, 1/1; 595, 93.
t^Sat^^I, 1 3 : joscvj-aaVv 2035, 10;
T^^Hn 591, 8; rC v\o\-r3 ,_.'\a
593 ,
penultima ; t^-i^Sa 593, 93;
rSf_*-\A_=r> 62, ik; 1016, i5;
2035 , 10: rdjj^:^^ 593 ,
pen.
.Vv^A^Tcf 591, 9: _ii<S-=vVv=o 591,
10; riiJ^s^-^ 591, 9: «iJ^^o'^
547, 9 1
- rcf v^v^^^
591, 11,
scriptum r^_j ^^s^"=v 678, 10

T^Vvjt.oX»^'^^ •
rcTn-Kn 591, ao; aliud 592, C; 1534,
tfi,
cf.
x^\-\\-\ ~ rdxDA^A 591,
99,
cf.
pn — T^^S-^vH-A 592, 1;
870, 9; 1476, 9; 1537, 10, c/.
, V
y,
\T^ .^^"Ka ex ndraffantha corr.
,
vide Addenda.
T^Vv-coo^^A 592, ult. — ojVv_.ooo'\'!\
593, 6
— r^-vjjao^A 736, 10;
1071, 17.
rtjajvnA 593 , 1
6
; rcfi^oxjjvS-^ 593
,
ao.
scojSa 594, 12 — r^o^^jS^v 594.
1; ^icv^Sn 594, 7.
yyvA 594, 93: >(\ sl-Ka 594, 17:
UNCV=\ATSf 41, pen.; y\o-\-AVv
2035, i3: ^_oa.-=vtxVv^ 548, 7:
vs^Arra 1016, i9;rda.AT\ 594,
17, 19 et 99; aliud 594, 90:
TCfV\ a.-=\-^ 594, 17, 18 et 20:
rcT V\=».o-=\-:\ 548 , 8 : aliud 592 ,91;
rcTVv ^^o-^ 548, 7: 592, 91: .
1016, 91; ojVv a.-=\oA 548,
9:
594, aa: r^ > «to-=\A 592, 90:
rcTVv,,o_ _a «-^VA 593, ultima;
rcfVv ^S-:\ -n 1016, 19 et so;
TC^Vvcvj.i^'=\-^..=o 1016, a4 et a5:
r:lj_a.-\'AVv-=r> 1016,
19; 1184,
99 e( 94; T^VvjAr^-S-^Vvrn 1184,
93; T^Vvo_v.ri'=\'AVv=r> 161. «//.
;
1184, 99.
"TSAAm 1464, i5: v^=n\-\zn 1016,
ult.; r^Vvo srj^AA-^rj 548, 17:
1016, ult.; 1017, 1: r<L.=r>-=\oA
548, 17
— po_co_=r>SA 595, 3.
ril_i^S^ 595, iS-iO: ,__:^a^ 595,
1 o ; aliud 595 ,12 — .5k.-\':v__=r>
1017, 3; rcL»^^on 548, 18:
r^Vvcvx^^S-Arrj 548, 19.
rcfVv^-AA 594, i5.
r^^vi^oT^ x-^^w 596, 93; y^—x.\-\
595 , pen. ; nliiid 596 ,18: t^se.Sn
596 , 9 •! : rdjfc-So-A 548 , ultima
;
T^Vvo_x.'=\A 596, 9 2 ; Vvo_3«_»-=\n
TClvi-SoT^ 594 , 1 G : r^Vvcvx.AA^n
1017, /i; rci>jt.\AVv=n 548, „lt.;
549, 1: rsfVvojjt.-\-AVv=n 1184,
95 — TCfVv_jf\n 595, 90 et 2/1:
596, ai: 859, pen.; 898, 10:
904, i8:<>(rci'Vvx.-=vn 1837, /)«!.;
T^Vv_=nL_^oTCf TCrVv_je.S-A 595.
102
i^\*rioje.T\
(p. ytftii^) 39, 17.
r^ucA 597, pen.
r^^jfcii m, 9G, et rd^-scoA 28. 1 1
rt 91; 550, 3; 605, uli.
«TVa 598.:!:.
w^^ 598, i'i.
_a:^^A 598. «.
C73
«f<n 599, I et 3; 602, 10; w^
«?"»
599, 6.
KfAawioj 602, i3.
^m V. .ram*.
«<^ -^ —
«
m
603 , 7
; vocabula cmn
xn composita vide col. 603
,
i-a3: a<We TdwArTa^A rC^—t—>cn
74, 8: 1090, 10; ef.
603, G:
r^_3t.»i_» ,ra=>tw eJ r^

>.

>tw
«lxw.i^ 153, 9/4; 899, .t; 981,
18; 1323, 20: 1386, 19,
r/. 603,
17; «*^V
' -^ —«f"
603, ao;
><7]l=73 C< K^—V—>CTaJ3 603.
7;
1017, i4.
k1v^oj603, 9.''>: «:^!!>^a<n612,9.
rsfVjtaracn 604, 3.
A*=3<n 604,8.
r^\—tm 604, 17;
^t.V^ww Aracra
604, 90
- r^\—^m
604, 9G
-
«fVAr3<7l 604, 9^: T<^\ -><W
604, 29.
.v^Jiv<Tj-=n 1017, 90: o_!i,Jik4p^r^
321, 10; ^\^V<T^ 605, 5 et G;
«:r>(\cvV^^<oj 605, 5.
T<lv^ 604, ult.; vdX<p^ 1284,
ulL; r^ V<»J =0 1018, /i:
te^VffiVt 1285 , 1 : oX<p^><^
321, 9;
^ \^V -o
1185,
9;
y^ - V n^
605, 19; 606, 9;
v»^^ 605, 18 e< 91: kIulXjP
605, 18 et >id:v!^x-ii>^m 612,
4 e<
7,
c/: 612, 5; «lv_iiv<p-=r>
1018,3.
•7»i!v<7j 605, i5; Vi73X<7J 605, i3;
•^a S^cnr^ 45, 18; yy J^sJJ»
anfi ,». r^ -n . V nn fin.tj
i,5;o =r>^_X,<TjV«f 321, 11;
^ . -nn.
\^ 605, 12 et lk
rd 10 TTS
!^>^ 606,
17;
T^VcvirTaifc^ 606, 19.
w6Xo<n 612, 8; Kf v^Vctj 606, 1;
612, 10; «/iW662, 5 - rciisjn
606, :<.
\X<n 607, 9.
r«S<7J 607, G: »<7jr:fA<7j 607. G
-
r^^ACTJr^ 45, 19: y^a<7j =0
1018, 18: rtfA^^jVrsf 321, 12;
evjA<7jVvr^ 321, la: —•A<»jVm
1186 , 1 ; T^j^A^^j et r^Ao<7j 612
,
i8;r:liA<n 608, i3: rdjL_.A<n
171, 90 ct 94; r^Vo i^ »-A<n
612, 18; r:f,v..^cr>-=r> 1018.
9:
r^V\oij-A<7Jim 45. 19; 612, la:
1186, i-«:rA<n608,i2:rC:.A<n
608, 19 - A .r£S\<n ('7"'X-in)
607, 10.
^\m 607, 17.
T^ !^o .-A^n 508, 17-19:
r^Vo^oj-A<n 508, 17.
TaAoo 33 608, 9G: 1018, 10;
o-=r>n<nVr^ 321, i5; t^.roA<n
608 ,94: ^\
at.nVm-A r^=r>-A<n
609 , 1 er G : .^_oaj,=r>-A<n 609 , 4.
«^•A^n 609 , 9
: . « co-\m 609 ,11;
r^ CDA<n 35, 8: 609, 9
e< 10:
Vsrdftf-A^n 609 ,11; rd.fioA<7&rr>
1018, G.
\-\m 609. i4: o^t\<nVrsr 321, iG:
rsf\.^<n 609 , 1 4 : r^r^ \.A<n
608, 99: x^\-!\m 609, i3, i5
p( 91: aliud 608, iG.
o<n 611, pen.; <n-\V.(Yx—> o<n 610,
i5; ojuiiTO-A o<n 613, 1; o<n
r^o<7Jj 616, 90 ; A__a_jA o<n
612,;jc«.; o<n Ai^ o<n 612.
17:
JK^ ooj 610, i4.
T^o<n 611, 8 et ««</., r^traA i^o<no
664, 5; y^jtS7i\ rC^o<n 611. 4:
<nVo<n 622, peit.; »^oi(\_»o<n
611, i4, c< 17: oo<n ^oV.o<n
611, 90: v^m > 1220. i:i:
w^o<m 1221.
7:
TC?tnV 2035.
1 4 : >o<n 613 , 18: »o<nVi^ 321
.
ult.; r^am 611, 11 etseq.; 613.
19 et seq.; 614, 2, 10 et pen.;
aliud plur. 614.
9 et sequentibus;
r^Vo > .ocn 613. iG, e. aliud
sub w^<n
— T^Vo<n 622 , ult.
;
1533, 17.
VX=3ooj 612,1 -rc^vvr3ooj612.3.
T^"vJi»^<n {iiypi. c. Addenda ad App.
grwc.) 612. 12.
»o<n 613, i3.
r^V*=r)o<n 616. 11.
w^o<nW\ 2095, i3: , >o<nVr^
321, 17;
riliotn 616, 17 el aa:
i^Vo.v-vo<n 616. T^j^o<n
614, 97;
T^Vft_vjo<n 613, 17:
aliud sub r^am: rdio<7J,=o 616.
18; 1018, 11: T^Vo..v.>o<7J^=n
613. 17: 616, 18: 1018. 19
-
.^.^<n 616. 9G: T<lj_io<n 616.
95 et 96.
T<^o<n 617, iG W 99: <7X.ao<n 617,
18 - T<^..vr>..AAo<n 273, i3 et
22, 617, 19
- r!ljs.-=v3ooj 79.
9G; 620, 9 et8.
•AV»=n-\o<n 621, 93.
^v.nm
622. 99.
T^Vo<n vide sub y^am.
r^3v<n 623, 1.
T^=n-\\<n 51. pen., v. T<I=r>v\<n.
^o!^<nW 2095. )j.
y^Wjm
21, 19: 108, uh.; 109, a;
r^Wi^co
623, 19: 1752, ili: 1861, 19;
1887, uU.;cf.
v^-^n^.
r^)s^j\jm 2056, 27.
_iA ,<n 623, 97: ^n_»<7j 623, iik.;
624, li, 18 ei
19; «s-»'^*" 623,
3, 18 et 90; »<n •A—a. »<» 624,
wft. ; rSf Wvj<» 624 , 9
7
; 625 , 1
.
v^=x^m 229, i3.
r^=r>\j<Ti 624, 9 3, c/". rCinviT^.
r;l\a^<7a 625, 3.
ft-^-rrv.i<n 625,
17;
,<»i-jiVvA_=rx-»<Ts
625, 17: . mL-jox-so 625, 11
1020, 1, 9 e( uli.; 1021, 1-4
^^TVj<n^«:r 321, 91; 625, 18
Kli.inj<nr« 70, i3; 625, 18 e<
19; 1019, a4 e<«ejr.;^^cvii73Lj<n
625, 8, 10, 90, 93, 95 e( uli.;
rw Vvcv4mj<nX=r> 625, 96.
)s\c^m 627, 11.
.\.»'\<w 627, la et seq.
— <\^^m 628,
4
,
cf.
T<A2k.<n
.
Klvr».^» 627, 11; 628, 5.
v^sAs^m 1776, 7.
cA.!i<nW321, 1 3 : A^<n^ 1285 , 3
;
A<nr<f 46. 3: 1022, 9;
cA<nr^
2038, G: A<n =r> 1022,
9;
2038, /.; v^r \ \o<n 615, 98;
KrV-\A<nV 1022, 9: 2038, 4;
2042, i4: ri' \ \<noV 2042,
i4 — A<n^<n 631, 95; 636, 3:
A<nA<nV\ 2038 , 1 ; «:f.\<nAo<n
615, 90 — m »Q \ \m et
r^*cAA<n 635, 10.
<TvA<nVvm et m.^)s\.zn 1185, ult.,
cf.
<7jAt^^t^ sub r^m^rd.
K^\;\<n 445, i5;636,4;«:i\lo»
382,9.
^A<n 632, 99i
ysA<n 636, 5;
^^
» s \<7XJ30 1022,
ull.; T<laA<n 24, 93; aliud 634,
90; i^a\ ^ \<n 634, 90 et 21;
636, 6: T^ a \o<n 615,
97;
T<fvaA<7x=n 634, ult.
TCLjaA<n el t<' rv . 1, \<n 396, ult.;
633, uli.; 636, 9,
i5 e« 90, c/!
»«< \ it \nt
636, jlpp. gT«C.
i3.
%znmx^ 46, 90; Td.=r><nT(^ 46, 90;
T^=n<7»r73 1023, 1 2 ; T^!v*=o<7J.=r>
1023, 1
1
; T£r^oijrr><7i=r> 1023,
11.
^ \ . ~nm
135, 18: 637, 10 e« 19;
a/fW637, i4: 1140, ult.
^m 638, i5 - T!La-jj.=o<n 638,
17-
<^>.snm 638 , 9 3 e< sei/. ; T^_coL.rr><n
,
>fYv~73<n 638, 93.
T^VviJ3jSA.=r><n 640, 7.
»__<n et v^m 640, i3; cvi<n 641, 90.
Td_A<n 642 ,11; y
xnr^ 46 , 91:
TSl-i<n-_=o 642, 19; 1023, i3;
Td.j<nV\T^ 321, 1 4 : t^t^ » \<n
642, G e( 7: KfWr:lxJ<n 642,
5 ; T^ V » \<n 642 , 11, 1 3 eM 4
;
T^^oiAi<7i=n 1023, i3.
.^_evi<n 641, i5.
«Iaojjoo 642, 8; 1185, 93; 1992,
i4 et iC;V\AOi<nVT<f
(?) 1185,
<n 641, iG: 93
-
v>n\A«^642, 4.
vs-_a<n 651, 9; w-.
_i<n
x_:a<n 651, 3:
T^ -V » '^m 650, uli.; 651, 11;
T^VvajA<n 651, 5: vs_A<nV\T^
321, 97 : o > ?L<nV\K:r 651, 19;
wo a ^<nW\ 1185, i5;
t<f «v <\mV -n
V^
-^<nVvj:r>
1185, 10; T£Lja_a<7s-=r> 1024,
8; .^.o a ^<nV\V\ 1185, 10:
y<f->.'Km\i-n .-v <\mV\-r> ^ 4 «.»1
i5; ys^<nT^ 46, 2 9 ; TCjiA<7i=r>
1024, 7; VY^<n
651, 10: aliud
651, 1; x<: a a<n 651, 1:
«LjLja,o_a<n 646, 5: 650, ult.;
T<f » s. m-r^ v^ci^m 167, 26;
r£fVva^<n 651, 7
e( 8 : aliud 651,
8 c(9;Kr^°ko<n 618, 1: 1185,
1 1 ; T£l=3^ie.o.ii usAocn 618 , 9
;
«fVcvivjA^n 650, iilt.; v^\'t.'\m
651, 1 1 : T:liVv.a.o-a<n 651, 4:
T^VvM.a^<7X=n 651, 1.
103
•KA^nTSf 46, 93; 652, 91; \^m 652,
19 et 96; ^S-ao» 114, 3; 652,
22 e< 26; x^\^m 356, 1: 652,
91; T^Ao3<n 352, 9; 357, i3.
\i<^m 602, i5; 660, 90; ^K^n 660,
19; 661, 1; n<nT^ 46, pen.;
ySjioii^\mr^ 46, pen.; 660, 93;
1024, 2
1 ;
,<no_.'\<7X-i 1222,9:
=\<7>cr> 1024, 91; T^V\-\<n 660,
93 ei ult.; 661, 2; T<riV\S<n 660,
ult.; TCr\S<n 602, i5; 660, 90
e( 9
1 ; aliud 660 , 95 ; aliud 661, 9 :
T^V^o^-K^n 660, 19; r<l^\mz7i
1024, 21 e( 99; T^V^o-i^KcTi-^n
46,pe«.; 1024, 90.
T!i=3-K<n ei x^r^a\m 656, 4 et 6.
oJiv.A<n 656, 11; .^^<n, . . \^«n
656 , 1 1 «r 1 3 ; Tdi!<\<n 656 , 1 o
,
i3 e( i4 -
«:-iV^<n 1548, 5.
Ao^n-AO» {poMi<^vt)) 656, 16.
T^n^n^S^n 656, 90, c/". t^VvoSoSo.
T^^o-\<n (/. T^^Ko-H^n) 656, 4, cf.
rd\m\m et t^VvoSo^Ko.
«i_=r>\S<n 113, 18; 612, 33; 657,
96, cf. 51j 97.
.^•S<n 657, penuUiina, vide ^^m\[
Tw V\o , ^o-\<n 657, 1 1 —
x^ rv » \j\m 658, 1 e< 6;
p ^•\<nVvT^ col. 658, /m. 3;
T^V\o o > \;'^*" 657, uU.j
x^\j\m 658, G.
T^:vS<7s 658, 17.
T^ tvx -n\m, (ipnds) 177, 92 el 94;
658, uU.
T^Vvjj3ja-S<n 851, i4.
<io\m 419,99;659,G — Ti^^cv».CDS<n
9, 1; 659, 21 et eequentibus;
TCfV\AyCvjJML»-\<n 171, 93.
«it.oAxs^^n 660, i3.
,p3V\-S<n 660 ,
pen.
T^jfc^n 661, 4; Tdjt.<n x.<n 661. 5.
TcAje.<n 1891, i5, c/ rClAxii.
T£foV\<n 662, 3.
T^Vv*i\»V\<n 662, 7, cf.
\..V\<n 662,
5.
m x^avil<\

islXov^
o
r^oKfo 663, /i.
r^-vao 663, a et pen.
r^-^o 663, vlt.
«^•Sno
(?)
664, 3.
ma 664, It.
^va 664, 19.
.=3\0 {<-J\), ofauTTos) 664, i5.
«i»\o 664, iG.
t^^o\a 664 , ull. ,
cf.
r^\ci\<\
.
ril^o 665, 1, cf. x^^Wr:^.
,o 665, 6; 1428, 17; ,0 ,0 613, 4;
665, 0: x<:*a 665, a: 1428, 18;
rf.
r^(\i>^ el r^»ii-.
w^ajo 665, 11 — «iJaA*a 665, lo.
^ojo 665, i3.
i<:\a665,i7:666, i^KlAa 666, 1:
rjfVvAo 665,i8,9oe<M/«.;666,
2 e< 3: VvjtCj^o 665 18 et ult.
x\^o 665, 99.
«fV\lo\o 665, 9/1.
Y^xoo 666, 16.
T^!rx^o 666 ,19;
aliud 666 ,91.
•^^o 666, 23; »~i-^ s.o 666, 93;
Ai^oVr^ 666. 9 0: oA^o^T^
322, G; 666, 99; «fA_ii^o 666,
93, 90, 96 et 97.
«j^o 667, 6.
rdlKf^o et A-=\o 668, 99.
x^^\a 667, 1 3 e(
1 9
; 882 , 9 /4 ; kN\-\o
rc:r\r3n-A 201, 7: 667, ay. 896,
10: n^\ -n. v\-^ "o 1430, i3:
r^\ eo rsf-A^o 899, 90 el °a
rd^c\.^\j^ 132. is>; x^\^^-!\ 'a
667, 9o;r:l»=r>oSA "o 667, 16-
«jA.^So 667, i8.
i^iaaSa
{p. gy)
668, 11.
r^^o^o 667, 99, ef.
altud 667, 93: aliud 668. i3
rcfV\o-\aSa 668 , 1 4 , con/ec
x^\m\m et r^-^a^m.
r^\\a
(>.
j!^)
668, 9 1.
t^Aj^Ko 668 , pen.
; y\t\a 668 . pen.
;
T^-i^^Kr^A r^-VjSo 669. <y. "o
T^»Aik^ 669 , '1 : tTA.akA T^AiSo
,^o-Krd!^<7»^ 669 , 9 : KfA»'^©
,__aST^ Do<n.Z73'A 668 , 9 1 : 'o
'^ T^ . -r^^
669, 7:
Kft\_.So
r^xXk^oVoo r/ ,-jaj.\aV>j3 'o
203, 99; 668, 9/.: 669. (i.
rsit.-=\a 669 ,
pen. - r^uc-Ko 669 , 1 4
:
1477, i4.
r^A\naVv=\a 670, i.
«iarcfx 672, 9.
Tvrsf\ (/. ^rCA?) 671, 4: rcfW.Sor!f\
671, 7.
w^i^\ vide sub A»\.
r;i3\ 672, 10.
v^Tvr3\ 672, 11 ct 1/1; r^-\=a\ 672,
11; r!^o-^r3\ 672, 11.
Acv=3\ 672
,
pen.
--
,i^_o^a=3\ 672 , ult.
r;i3\=\ (?) 165, 1.
^\
674, 3 el 5; Xi,=3\ 674, 5 et 6;
^vi 1232 ,11; ».^ax=3vi 1232
,
1 o ; T<^=3\ 674, 7;
r::»j=3\ 678.
9; r^Vi*=3\ 1232, 10: Vu*=3\
riioAra 673, 1/1; ^A\rfif 99,
95; ^-^wso 674, 93; ^..^oxrau
1232, 11; _=3A\r!^ 99, aS:
n\_=o 674, 93;r:lj—=3\
674, 5 et 93; r!L»o.=3\ 673, i3:
r^ \ =3o\ 678, 9; 1232, ii;
T<fV\ox»=3\ 678. a: rcl»-=3\_=o
678, 3 ; rclj-»-=3v.=o 673, i3
-
T^_»_=3\ 674, li.
Cf et .seq., plur.
674, 8 ei 20; rcfVv4=3\ 674, 8;
rCf>»Ara\ 674, pen.
M=3\ 673, 16.
K^N.-i^ 673, 17: 881, 4.
r^\-->\ 673, 93; oooojSri.fiOwA'^
"\
673, pen. et ult.; x<^—i-\\ vi^v "v
674, 1 -KlirtrVv^ T<rV\ \ ->\
673, 90, cf.
r:f»rcfV\A rcfV\X=3-!\
531, i4.
.\ 425, i5;673, 4:691,
7;
912, 93: 1038, 5; aliud 673, 5;
2046, 8, eonfer rCfAO =» »\,
r^^a_ et T^i.\a_ 3"v\:
r!fV\So_=3\ 191. 91: 673. 7: ei
T^V\\:3a\ 678. 1 - t^V\-So=\
1308. 4 - r!fVv»-=\cv=3\ 673. i>:
1726, 2o:r!^So=3-A r^V\-\o=3v
et rcf=r>\^N..Tv "v 673. 10.
r!lKv 674. ult.; rdircf ^i^jsf^ 675.
1: Kii^ 675, 3: T<rVvV^\
et rcfWv^xVv^ 675. 4 - T<lis^
1296. 7: aliud 675, 9; 678. 16
aliud 675, 9 -
.^ 1075, 3
r:rV\ . ^^
v<^
675, 12
«I^V.-^TVt nn.-^\y<^ \ 675, 9.
rcTo
v^
675, 7;
1500, 99
-
rcfS
^
Doo—^sv. 675 ,11. I .
.\ 675, 6.
V\\^ 675, ult.
-
rd:lX«\ 678, 8.
KevX^^ 675. 9i;-\X4 675, 19
er 99;
=v
'V^
675, 19 e/ ao; •HJSs^xt^
99, 26; \ S^vi 1232, i3;
HVj^
1 0*6 , 2 5 : T£?\X^ 675
,
19;
i^irva-S >
V^
675, ai

K^xJSsi. 675, 17
- «f^o-vJSs^
516, 4; 520, peH.; 675, aS.
PA\ 676, 16; Kia^w 676, 19;
p^w
676, 11 et i4: ft_jaA\ 676, 18;
msi-!\\ 676, 1.3: ja^^w 676, 19;
^iVvja^A^ 676, la^osVia^iw 676,
1 1 : >-^-i.-n'A\ 676 ,19; p-A\_=o
1047, 1.5; p^vTv^Kf 99, «ft.; 676,
19 : p-^Av» 1232, ili; pnnv-so
1046, 96: w:lx3-^\ 676, i5 et 19;
^A\ 676. 90: pl. v^^\ 676,
90 : T^Vvj3-A\ 676, i5: rilLnj-A^
676,5: «^it\axx*Tw 676 , 5 , 6 et
9.
rdkiaa^Av 676, 3.
r^m\ 667, 1: r^m\ 677, 9: ,<n^\Kf
99, 18, 677, 7
e( 8: Kfos^\_=n
1046,;)«!.; t<r^evjnj\ 677, G et
9: i(v*rci»<n\ 677, 8.
r^ =r)oi\, rcfVvcv =o<tj\ 677, 3;
r<lmam\. K^V<x=r>ooj\ 677, 9.
=v.<t>\ 677. 10; -S^TJ-^wrsf 100, 1 e< 9;
Q\m-wr^ 100 , 1 : 677, 1 9 en 4
;
=\<73AU 1232, i5: \m\r^ 100,
19; r^S<»\ 677, 18 e< 20: aKud
118, 19; 677, 19; ,^!s^*x. -^osx
677, 29: r^^tK—j^^m^ 677, 91;
i^^a^S »<n\ 677, 10: T^^Soia^
677, 11; n^\i\m\ 677, 17.
rcfa\ 679, 5; jo^rwK^ 99, penult.;
rdarwi 1232, 90;
^o^^vro 1047,
19; r^a\—:n 1047, 19: r^ io\
679, sG: 2051. peii.; TCrX_.a\
680. 1; Klfi^a .a\ 679, 26;
r^aa\ 679, 5; T<^a-^v=o 670,
8; T^^^a_j_.aA\_=o 1047, 12

,\a-A\<^ 1047, 10: K^\a-A\^
2051, 21: Tef\aA\_=o 1047, G et
7;
1188, 1: k: .\a\ 670, 8;
T<: » .\a-^\__3o 1047,
9;
T^Wxj\a^A\^ 670, 8; 1047,
6, 10 et 19.
T<lX^\ 678, 4; r^My~^\-\ ^-»Vo\
678, 5; ^A^ i 1232, 16:
X»^^
100. i3: .^\V\^Tsf
344. pen.; r^ .K^a\ 679.
7;
«li^\=o 1047. ult.
TCSa\ 678, 93; Aa^\T^ 99, 93;
•^«•^w» 1232, 99; AaAV?» 1047,
1; Kfi^a\ 679, 16.
<w\<»ja\ (jfyftj) 245, k.
r<!\a\ 367, 19: ei tCTw 1987, i4
-
T«la\a\ 408, /4; 679, 10: 684,
91; 732, 90; 917, 17; 1586, 18;
1970, Hft.
w\ 685, ij; 687, 3 e( 4; Vvji\ 636,
3; mtCa 671, 10: 687, 4: ^_k»j\
687, 3 et 5; wa\ i 679, i5;
ujvro 1048, 10: Tel>»a\ 679,
i4; TcfW_»aT!:r\ 671, 8; 679,
i4; T£jija\ 679, i4: 1048, 10.
r::\,a\ 679, 93; 1329, tC.
7or:r\ 671. 5: r:! =oav 671, 5:
T<r^a=oaT^\ 671, 5 — T^jx>a\
680, 9 0, V: in Ind. p.
.^oa\; aliud
282, 94; 680, 91; 773, 19; 1620,
4, cf.
«^ -nrtf^t •
aliud (Kvfii})
1002, 16, c/. 680, 23.
^^\ 672, 4: 686, 20: r^a^\ 686,
90 ; w_^\_=o, T^_ia\_=o 1048,
t-9 -^^v 218. t8: 1432, 1
-
T^-S.^.ov 118, 10 et 18.
V-i^\ 681, i4: Jii>.KA 672, G: 681,
4 et i3;t£' \ .\ 687, i3 ei i4:
TCfVu^^ 687, t3 e( i5; .a^\TC^
100, 94; 681, 20; js_.v^ 681,
19; _»^»v=o 1048, 19; T<'%.v=o
1050,3;^\^W345, i;681,
91; T!l:s^a\ 681, 5, i3, i5, 16,
18, 9 9e<Mft.;T^VvSii«ov 681, 16;
r^a\ 1680. 2: Td^\ 681, 16;
687, i4:
^ t V .V -r.
681, 20;
1048, 19; tC' v s »\VvV\_=o
681, 90 - ^v_b^\.=o 1050, 3;
T^v^o^ 681, 4 et i4.
105
r^a\ (iff<TcoTfos) 72, 2; 78, 3; 682,
iG et seq.; 964, G - rdjao^ (oi-
avTtos) 77, 99; 234, 18; 664.
i5; 683, 19 et 17
- t^q\ (pro
TS^\a\) 579, 20 - TCr-=v3o\
(?)
683, 11, c/. S. Frwnketf Wieuei-
Zeit., 1893, 35.
TdiJ3a\ et T^jLjaa\ Vvj.=3 683, 19 et
seq.
\a\ 683,;»eH.; •=\o\_» 684, 3; 1232,
pen.; T^^S_.\ 638, 19; o-S .\t^
100, 21 (script. ar\ .\TSf); 101.
20 (seript. ft»^\\l^) ; 688 , %(scripl.
o-\v*TSf); r^\a\ 469, 26; 683,
94; 684, 1: 1232, pen.; 9\a\
684, 9; w_o ^.=va\ 729. 16,;
<»j\av 683, ult.; 684, 3: n^K^v
638, 19; 687, ult.; aliud 886, i3,
cf.
Td\_i\ - ^^\a\
(?) 684,
4^
- y\a\
(?)
684, 11: 114Q,
7
-
.\ 1,

V—v^Ko^ 684, 9
— Twja^\o\
(jijjj)
1103, 18; 1351, 4.
o\.VT<f ..^^w corruptum ex adragan-
iha , vide Addcnda sub .ii^a^S^A.
t<C\m\ 685, 2 5 - T<rV\o.loj4\ 685,
i4.
r<: 'K m 686, 1; nLSialMv 685, 18;:
«^V\aaoji\ 685, 17,
'\
<^Vv.^\o.M\ 685. 9 1.
Td=o}^\, T^=rv»\^\ et T^V\_=oJ^\
671, i3; 686, 4, cf
nlzr^n^^
(2)fTJ7fix) 671, 11; 7a!^v=o 671,
12 et i'5; Ti.r73iJ^v=o 671, 12;
1048, 9.
a^!V.vT^ vide sub \a\.
a*\ 686, 95 - tCjcvjv 686, i3 et 19:
aliud 686 ,11.
t£:_»\_.v 328, 23: 687, 1; 1972,
9?
scriptum tCj^\v.v
(?) 32, 5.
T:i»v 687,
9
; Tc:rS<TJo_»^A oajjv 687,
10; _»y.v=o 687, 10; «^^ojj^^vi,
1232, i8;^av;t» 687, 9; 1047.
i4.
TcTaTCfv 672 , 7
; r^r^\ 672 , 7
e( 8:
TtfWj^T^v 672, 7;
r<L5^\ et
llll>miMl;KIK fillOSALK.
106
r<Lxx»\ —
v^\
r^«^
.V -r»
687, iG: ^JljA\_=o
1047, V!.
v^Ljcvj\ 687, i8: 875, i/i; r^)ii-x^\
687, i8 e/ jo, c/. t^Vu_o_»\
-
i^i3j\ 687, 17.
r^W 688 , 5 e<
9
; r^S-r»'^ «f^\
688, 5; 904, 7;
r^Vw_*_ic\V_.\
r^^rcTA 688, 7.
v£:^\ 688. 10 cm8: K^\rsf 100, 90;
r^ -\\. i<l_j a.\ 688, 18-91;
, a.nwd' 100, ;h 688, 17:
«^i^o_a.\ 688, 17: «f^o
688, 18: rd»*a.v=n 1048, i/(.
rc?=\<xa.\ 688, 11 - r£^\^\ 688, aa.
A\ 689. 1. rf.
A\r:r -
A«^\ 672, 3:
690, )/i; rilA\ 691, tiot. 1;
^\
et ^r^\ 689, 10: 690, i4 e( 16;
691, 1; script.
,^
\ \\ 690, 11:
AlA\rsr 100, fi: A\nv=r> 690.
5 et ih; 1047. iC: \\x<: 100,
96; 101, i;690, /.;^\r:r 690,
19; <7j^(vA\rcf 690, i3; A\_33
mjtSLi 1048, i5; rslAr;:r\ 672.
1 ; rdA-*A\ 689 , pen. ; 690 , 9 c<
sequnitihus ; «fV\jA\ 690 , 10;
rtfWAjA^ 225, 90; 226, 19;
689 , ult. ; 690 , 9 el sequentihus.

A\.»^v=nl047, i8-r£A\ 689, 7.
^<j^\\ 689, i3, e«r:lK=3o.\\ 942,
17
- y<< ^-^\^
(?)
689, 1/1
-
r£A=3AQ\ 680, G
- rij,»\=3A\,
«::.^v:3A\ 689, 11; 1475, ao.
^\r!f 101,
7
; 689 , 1 5 : ^v» 1048
,
16; ^v=T3 1048, 16; r£l^\\
101, 7; 689, i5; rs^Vo^v^
1048, 17.
r^\«n_l\_=o 680, 7: 1048, penulti-
ma; \oaA-A\rSf 100, 5: 680, 10;
t^\<n^o\ col. 680, lin. "j et c^:
r^iAa\a»\v=n 1048, 19.
\cA\ 691, /1.
»»\\ 689, 19: 1893, 8; »v\n\r£r 100,
7;r:l»»A\ 689, 19; 1619, 18:
1893, 4;rd»»>\\ 689, 90.
7oAA\rcr 100 , 8 ; 690
,
pett. .- i<j;7>j\\
690 ,91 et pen. ; ^\\n. ~n . \^
690. n; rd:73A\ 690. o.'i.
^o_\\ 689, 18: cv_2wa_\\ 691.
.",:
r£:»A\ 691, 5 r:L».\\ 691, 7.
r!^^\ 691, 11; ri^^v^a 679, i3;
989, pni.; 1049. 1: rer ^ \o\
679, i3 - rsf^ "lA^ 477, 17;
691, i5; 1025, 99 -
r£LA_»A\
937. i3 r::^\ 691.
9.
pAv=n 690, 19: r:ljaj.\\ 690, 19;
^r:fxxA\ 690, 9 0.
"Torcr^ 692. 91; 708, 9; ^_=o\ 692,
99 ; r^—=n, m\ 692 , 1
.'>
el seq.
;
693. uot. 5.
rcfWn\ 692, /1: 1850, 5.
r^^o. —v m\ 691, 99; 777, 90; cmfer
i^Ao=3\ et r^^cvraa^.
rslrajjov=n\ 691. uit.
rw_a..=n\_=n 1049, 5; aliud vide siib
r::Am\ 692, 10.
rd»»m\ 680, a5; 692, 5: ^^\.:n,
r^ vnvm 1049, 90; ^-^\s:n
Kl_»r£r 1049, 96; ^jw^vrs^
100. /1: «^^o_»_K.=n\ 680, 90;
r^—» =no\ cnl. 680, Unca 90;
r^Vw»j=n-A\m 680, 9 5.
•=v=n\, oS=n\ 693, 6: ^S=n\ 693,
7:-=v=nu 1233, iG:Sm\ 1233,
90 : \=nvi 1233, 17: \_=n\_so
1049, 9; rcrW_.^=n\ 693. 5:
r^VS * -n\ W .j,_-n\ 692,
1: rCfS =n\ 693, 5; 1233, iG;
^^o-\=n\ 693, iG; i^\_mo\
680,9/1: 1233, i8:K^vm\ 693,
99: rsT^-S m\ 693, i3 et 99:
rii\m\m 1049, 9 ; r^\omvm
1049, 9 - rcfS m\ 691, 93;
x^^\m\ 693 , 1 '1 ; r^Vo-\cvm\
691, 93 - r:rAJi<\_m\ 48, 99:
693, 11 - ^o-vm\ 692, 93
-
rsf\o\m\ 693, 9->\m\ 693,
h -.^_\m\ 693, 19.
«^Vvm\ 693 , 19, cf
r^>t\^\
.
reli\_m 1050, 1; rd_*_»\ 694. «3:
v^^n iw.»\ 46, 9: 694. uliima;
rsrW.^\ 694, 93: 1050. 1
rcL»\ 693, :>:\: rcl_.^\ 694.
9:
^\ ^\
694. K; r;:l\\::n 694. 8.
<^\ft —» \\ 694. 10, cf.
r^\cv_=3\ et
rd\t\-^~n\.
rcLy»\ 694. i'i - rcr\
\
^»\ (jLf;
1
937, 3: 946. 1: 1946. >i.
PA»\V\695. ii: 2052. .'1:
T3J\ 695.
9; n->A\r^ 695. 10: Tx_»-A\_m
695, 9: r^xxi\ 695. 7. 8 c( 1 1:
1490, i5; 1854, 10 rt"» nu
695 , i,
cf
rC^d^ \=3 suh \J3
:
aliud 695 , 5 - r^V\ n,..»\ 695
.
1 3 , vide T^xx>\
.
kPvjv 695, iG; 1757, i3,
ef
rcr\_.\
tub \o\.
T^h.vm vide sub .i^<\\
.
T^ms. a\ 681, 90.
^iL.f\s..\ 695. /)(?«., A . ^ V
695. -,3:
Ajk.A\r:f 695, pen.; A_ik.A\_m
1046, utt.; 1047. '1; ^»a:^-^\m
695, 94; 1047, 5; rcrWa.xi..\
695, 93.
pjw\=n 1050. 8: TX^^i^^ 101. i3:
696, 1: p^^vm. . t r» >w.\_m
1050. 4 ; rcrVvn,i>.\ 696. 1.
\.Ji^\r!r 101, 1/1; 695. 9!: \o__5...\.
T^\o v.\. r;lj\o_:.»\ 695. 19:
r^ y "^ \ Vo\o s..\ 695. 91
T^\\ik.\ 118. pai.
yK^\ 696. '1: Y^^k^^ 693. 19; 696.
4 , 11 et seq. ; aliud vide iifra.
^\
696.
9.
\aA\Ts:r 100. 9: 696. 7
^m8: Kf\.a\
696, 7: TsfV\o\a\. rs^V\o\oA\
696 , G
^ rcr\ao\ 183 , 9 1 e/ 99 :
aliml vide sub Ao\ — ^1^\^\
(?
)
696, 10.
rsfV\ a\ 71. ult.; 286, 94: 260, 1:
263, G: 696, 18 ei seq.
ts1j3\ 88. i4; 696. 94 ; rcrVv_xacv_n\
697. 90 - rcr^vJ3\ 697. 1 1 et
seq. ; 831, 9.
k1_\,o_j3\ 696 , uh. ; 697, 3
- alkd
697. i,
cf.
T^i^ojON «1/4 X_J3\.
r:jJ3\
(?) 697, )().
o^x 697, /w/i.; Aja\ 698, 5: £Uja\
697, uli.; K^ S . r>\ 697, 21;
T<f^c\ '\ » rt\ 697, 9 2 et 23:
i<f.acvJ3\ 697, pen.; «:f^\^\=r>
1050. 8 - r;:r^jj3\ 698, 3.
S X3\ 697, 10; So. . r>\Kf 101, i5;
=\_xs\ 697, 10; vd^Kjas 697, 8:
«r^a-n^ 697, 8 e(
9;
1075, 11.
5(\cv_i3\TCf 101, 16; V\o_i3\ 698, ilt:
TCr^\ 698, 22; ^^(VJ3\ 698,
1 9 : >^^. r>\ 698 ,21; v^^ n\
698, 12 cM 7; aliud 84, 8: 698,
7: 789, 8; rsfVu» i3\ 12, 18;
aliud 697, 6.
^A\_=r> 701, 8: rd .S^ 701, 6;
T^i^o-v^iS-^v.rTa 701, 7
— x<^\\
698, pen.; 1428, 16 - o_.S\Kf
»i'(/e ««t So^
.
o=3S\ 699, 4: :=»-=\\ 701, iG: t<:=>S\
701, i5: ^j,=3-=\\ 699, 1: T<r-v.-=\\
701, iG; .=3SA\x<f 100, 11;
^a^Av» 1232, 17: w^eura-H-Avj
699, 1; r^ .->-\-Av-=o 701, 1/1;
vi^QS\ 700. 9: 701, )5 e( 16;
Kf^o -V .S\ 699. /i: 701, 19;
T^5rvo_=3o-=\\ 699, li ~ =3,__.-\\
668, 6 - n^ =3no\ 684, 8
-
Kf\o=3S\ 397, 16: 699, 2; aliud
673, (), vide T^-K«v=3\.
T^* S<\\ 699, 6;
^^
\^> 699, 12:
TdX^\ col. 699 , lin. 11 ei 1 3
-
r3Ji<\A\«r
(?) 99, i4.
«rA-=\\ 532, i;672, 10; 699, i5:831,
/| — T^Xi-A-=\\
{p. iiJi>y) 168, 10;
699, iG; 700, i5 - K^^^So^
684, 14.
T^ mo^^A^ 680 ,21; 773
,19, confer
v^-ina^ — Y^So^-^w. Tw=\ .^-^w
700 , 2
1
; 1583 , uli. - Td^Va^^^
(?)
700, 20.
«^w 700, 22.
>-i-\,-=\\ 701, 4; vC\\\ 701. 3
-
T^^So^ 684, i5.
,-=\\
(?) 692, 10 - Tcfv_.-=\\ 701, 10;
i^^o\ .\\ 701. 9
— po\ .-^w
vide T^X30,i"\\ — . V <v ..=»»
701,
1
8
, vide Addenda ad Append. grmc.
-«?v*-=w 702, 5.
.1_=.Sav=73 16, 8: 684, 19: 1047,
17; tC*. X^vSo^ col. 684, ////.
19;
T^^oA\a.'\-A\=o 684, 19.
t£:v»^S\
(?) 699, 8, cf T<:X^v.
T<fVvaoj-\\ 702 , 8 c« 1 /1 - k1joo.a-=w
( ^y5J
) 702 , 2 2 ; sccipl. poV.^\
(
?
)
542, 21, cf. 542, 19
— T^^v .\-=w
(^jj)
284, 19; 298, /;c».; 299,
16; 300, 2; 303, 5; 686, i5;
107
702, i3; 943, 18; 1294, 5; 2057,
i9-Tdaj-=w 702, 11.
v^\\ 702 , \ el-i: ,, > \ .S^ 702 , 1
:
Td i--=\\ 702, 25: 703, 11:
w^ m
^•=\\
702, uli.; vocttb. cum
v^ i-.S^ composita vide 702, 2 3
usque ad 703, 24; adde v^ bi.~w
T<^o-=vj4-A 772 , 9
; T<iVv^ ^Sv
1585, C, confer 703, 7:
^^\
T<lx.s^^\o^ 921, i5; 1585,
7.
cf
702, 23; kLio
^

"\
982,
1 5 : T<io^-=\\ 702 , ult. ; v^Ck\\
700, 1
2
; T<lA.>>.-=\T\\=n 702, 3
-
T^>rv*:i--\\ 25, ult.; 757, 22.
T<lS..-=w 701, 10 ct ult.; T<l^-=\\ 703,
psn.; 1331, 8; T<r^A\ 76, 11:
T<:ao-\\ 700 , 1
3
; Tcr^\^-\\ 701
,
19: 1395, 1: T<?\ojA
"\
701, 19.
Vvja\\ 700, 18; T<Lo-.\\ 700, 19:
701, 93; _jjaj\\ 70i, penullima
;
p-\-:\\T^ 701, 93 er 25 ; oJa^^^wT^
701, 96; v^ . .r>o\\ 700, 18:
TCfV\o-jaj\\ 701, 93 - oj3\\,
T^-ia^^ 704, li, confer vi.^>^\:
TS^V\o_ja\\ 704, 4; TCfifT-xio^^v
700, 16 - TCrV_ao-xs^\ 704, G
el seq.
V\\, T!fVv\\ 706, 3 etseq.
TC^Vw 1088, 21.
TS^A^o^ 529, 94; 68A, pen.
V^
T<rVoT<^ 366. 7-8:707, 3.
TSlnT<^ 707, 9.
T<irdyi 707, 19.
T<:aT<:yi 707, iG -sSiv^ 707, ult.;
746, 8, cf
>^i.
T^T^ 691, 22; cf.
V^latM.
v^)s\v^ 709, i4,
cf
tcT^. i.
X=3Ai 714, 23; T<:\cv_i ^rxji 715,
1; ^1=3.1.1 742, 27;
Tt^-ivi 709,
17 et
19;
^^
-1 v\ 709, 9i; 713,
19; script. =3 . li 715, 3;
Tif-i.-iw 711,
5 ;
^j=3i=3.vi 710,
pen. ;
^—
vv\ 709 ,21; uncv=j=3.m
709, 93: 725, 1; n..n.v\^ 711,
5; -rsji-m 1050, 18;
-> -> x^\\Y^
323, 19; =3-yiT^
192, G: ^j.=3-yiTCf 711, G e<
7;
. »

> t\
-73
1050, i8;Td=3cv^
720, m/«. ;721, 18 ; «^»1=30.1* 720.
Ult.; Td=3=3.il,
«^Vv>\ ~H —t ti
T^^o=30^yi 709 ,99; T^X=a.yi
709, 96; 714, 93; 1340, 93;
1419, 99; 1442, i5; TCl=ao.=3.yi
77, pen.; 709, 95; 1419, 92;
1442, 9; 1705, 19; T<l>.=3o=3j.i
1512, 6; T<lo.=o.=3^ 144, 5;
169 , ult.; 1026 , 5 ; TC:Vvu=3ev=3Ji
0.
108
4749, i3: vt^cuvrvM 709, aC;
KrW_»_n_M_=r> 1051, 3
-
V -^ —> t> -"
975, i/i, leffe
rcirsAj 709, iS-KTXjiD^ 711, i/i;
769, 11 -rdi=>(XM 721, lo.
Y->v»7<n i()gtaa;T<f\^-vv\ 710,
flo, 9 1 et 93; .^,^<wVv v \^ft •"vv>
710, 90 - r^\ >-vvv 710, a/j.
v>^rxM 710, 3; kT^w *-v.v% 711, i3;
rg'-^—VVV73 57, 9;
K^ > -^ft-rxvj
710, 3:
«<^V\/% ^
» —nv
v^V\-t—vvvT> 1050, pen
710,
iiArxvi 713, 11: .\..-v vv 711, 17;
^A-vvv 712, 1/1; ^Vrwv 713,
M 10: ^.«..^.v.—V v> 711. 16: A.
712, 19: » \ -> " 711, 18:
^\-tvi 712
7;«LJ^
90:
> VJ.
\-vvvv 1234,
rr» 1051, i;
iiVr^ 711, i(); Ar3.^Vvrr>
713, 7;
721, 1/1: «Hjtv^ 711,
17, 90 et 93; 712, 17; 713, /r;
aliud 712, 3 e( 91: 713. 11; aliud
711, 9.5; rao N^r^ A —v v\
712, 9;
K^.-vvTv K^^-^v^ 712,
5 ; r^^X^n-^
"^
712 , 1 3 : ,\r>vv
712. 92 ; «:f^(vAjr3.M 711. 16;
r^^A-vvv 711, i8;r£:A:30.yi711,
18; 712, 17; 721, i3;«/iW721,
19; r:f V \ -V vvVro 721, i3
-
Kfsa^ Arvvv 712, 97; 2092,
7
- v^ 'K fYW Atjav 712, ult.
-
KrX_A => w 712, 9/1
-^
^ V ~^ V —
*
V'
33, 9;
[script.
rf^\->\->v) 147, 9/.; 176, 11;
383, 6; 398,u/(.;632, 16; 712,
9/1: 926, 90; 1073, 5; 1495, 93;
1779, uefrslArxw 176, 11.
Klv.vr>vv 713, i3; ^i,.v.v-vvv 713, i/i;
ri:fV\(%xvr3^ 713 , 1 3 ; -v—vvv^K'
323, i3 — t<r\v,—vvv vide r^vra.
-rxv» 713, 17; r^lr3..M 713, 17
-
t^rwv 713, i8-i^^jr3..w214,
9; 328, /1; 711, 3,/)/. *<lif^w
711, 3 - rsT^i^rxv» 1332, ult.
Tdpr-vvv 713, 19 p<vr\r>vt 713,
90.
OA -T. vv 714, /i; S —V vv > 714,
7;
1234, 0: ^ -V w^^r^ 323, i4;
.viVrcf 237. 1.'): r:?=\_=x^
714, 3, /1 c/ (1: rcrXo\ra.M 714,
3 e( C
~ i^>(\-=\r3.ii 714, 8 ei
17;
,^-A —V vv 714, 17
— i^A_r3k.M
237, 1.5; 713, pen.; aliud 713,
93 - rcfSo =3 vi 710, 1 1
-
S . -> v\ 711. 8: 835, 10
-
v<fS .—vvv et r^)tv\ » —v v\ 711,
9
er 10 — \_r3 M 714, 16

.^^^S—vvv 714, 1 4 — rsljooArxM
714. i5.
.y-v v\ 710. 16: X.O -V v\ 710.
17;
jeir3.A> 711, 19 ; xr>A>^Kf 323,
i5;
«^ ' ^rL —t tt
710, 13;
T^aco^AV 710, 17 r^x^—vvv
710, 1/1: 1084, liii. pcnuhiina

»g^Vtv./\iy—1\\
, pl, r^Xjjcfty—>vv
714, 19: 1700, 91; 1813. 11.
rcT
\^
vv 715, 5 et seq.; 1234, 11;
w_ft.^vvj 1234, 10: K^ \\\
-73
1051. /4;
,^
.
y
vv -r> 743,
9;
AjVi^^rcf 323 , 16 riLjJiv«-*i
722. 11 -rili^ 715, i3: 716,
1.5; 1168, 17; 1768, i3: 1839,
11; rifVx
\^
v> 715, i5; 716,
10, 11 et 1(5; 1728, 8: aliud
(= T^Vvs^) 1586, 5; aliud vide
sub .\o.V4
.
T^-tNsOAi 722 , 6 ct seq.
oAi^^T^ 323, 17.
oX^ 716, 1; Ao yvv. V 1234. i3;
A\ii 715. ult.; ,jA\^ 716, a;
«fVvo\iyM 715 , u/(. ; TCfVAoV^
715, 16 - YjT \ N^vv 678, i5;
715, aStrcTVO^ 716, .3.
rdeoj^vi 715. 18: rcr^o_ca_Oi^
715, 18 - rcT Kv .v^vi 234,
17;
716, i/t.
rd'-=v_iy_vi 715. aa: 716, 9: 722, xh:
T^S\vV73 1051, 5; »^-S.^iiru
722, i5; S__\__vir!r 102, /.;
TO\i^Tcr 715. 99:716,
9; 722.
1/1; \^ . \^v> 715, 90 ef 91:
y^ ih^v_ii 10, 03: 715. ao:
T<^^o-S Vo vi 722, i'i
-
<T>-\i<oii 722. 19.
Aii 716, 19: 717. 19: TcfTWi 717. 8
et 19: »moV\_>.A A_vi 716. \iy.
Td_rrx_a. •:\__vi 720 . 1 : t^-^-i^
TClrrj_a-A 717, )3: ^S^ ^v.Ai
720. 1: Tcr-> »-3 Aii 717, i(l:
T^vraotra Avi 717. 17: rcS^A-vi
717, 19: rcLi-^_viA_^ 718, 10:
T^Vuv_.A_vi 718, 16; 719, i5:
r^ t. i^_ii 718, iG er 17
-
^-Acwi^ 960, 91: Kliv )AOii^
960, 90: rcfVxftjAOii^ 312. iC;
960, 19: Tw r-iV\_a. Vwj-^oii.l
95, 19: Vv_.r:fAft_vi_\ 969, 17:
^iv\.—>Vv=r> 1181, 1 1 — A.AiOjc
vide suh AiXt.
rcr^> vi 717. 9: o__.^\_w 719. 11:
rcTAiircr 102, i'i: rcTAiiJ 1234.
lU: .^^•^i.v-v 1234. 19; T^^^v-vi
717, pen.; o .t> vi 719. la:
rcNwiKr 102. i'.: rcT-rviii 1234.
i5: i<rn_viV\ 2052. 18: ^•^v-iir::^
718. 19: rcfft-rv vi 718. 11:
T^JAo^rv ii 717. peii.; aliud vide
tnfra; rCl.^Wi 719. 3;
719, h: T^-A.vi, TCfVwvj-^.ii et
rCfVvo V i^vjvm 718. i/i et 18:
TC:;.-Aovi 722. pcii. ~ rcfAii 717.
9;
718, i/i: rcfVoAAi 718, 9 et
5 ; aliud vide supra et sub Vv^v vi
:
vL»r\.M 719. 6 - Tclj-\_vi. pl.
T^Aii. T^VvOAii et T^V\Oj-:Vii
718, 11, i3. pcn. et ult.; 719. 1
el seq. — rcl.Aii 486 . 1 3 eJ 1 6

rwVv.Aji 1235. p«i.
rciaAii 103. 1: 204, pen.; 641. ult.:
717, i5: 723, 90; 878, 90:
1068. 16; 1154. 18; 1304, 96:
1811. 10.
rCli^Aii 717, 9o: TCfXo\^-^Ai 717,
93-TCiVi>»» 164, 19.
.ra^-Aj^ v>A 109
j=xjam 719, 7
— ».._o_»nji 719, 10.
, K»-\^> M 720, 9
et lo; 722, a3;
SftT, «kT 102, i6: 718, 8;
y>. AA-wVv 2052 , 1
6 ; TOOAAa-»»
722, a.3: S^oi 720, ii:\-\y\v^
722. 9.5: •\a^ 720, la; 1234,
i8: v:^\-^ vi 720, 8 et ii;
»090A-v»i 720 , 5 ef
9
; rw\Aa_M
722, 9.9. et a6; ^V\\^ 720, 3,
5 et ii: 1358, ult.; m)s\\-:\ m
Kiiio^K^v 720, 'i et io\ r^\a-\M
718, 8 eMa: «if^Son—M 714,
^i; K^i^oSo-v^ 718. 12 ; 720,
8; i^V\a_»'\-A_»i.j33 1051, i4

T^^kijaA ^SjAii 718, 2 0.
^:\_>i 720. 90 : ^Tv_>i^«f 323. i8;
V\-\_>iV\Vv 720. 19:
^Tv_»i 720,
90 : rirXAM 720, 18; r£^V\onii
718, 9: Kf^oit\-:\ M 720,
19;
v:fV\noyi 722. ult.
ii 723. 3: 724, i5: 725, i3;
cn_.o.>i 725, i3; «fo-iiKf 102,
•2
6 ; tcfoii 720 , 9 .5 : >ij«:^oii 720
,
pen.; ooii 723, 3: >o>iVvT^323,
1 9 ; 723 , !i: o_.o_ii^ 724 , 1
5
;
v^ >oo M 723, 3: 725, i3;
rd_> lO—ii-sa 1051, pemltima;
TCfirt i^_i .o »v_=r> 1051, 94;
»o_
vi^Vvo > lO u =0 1051, a4;
T^V> i^ i__>o_iiVv-rr> 1188,
9;
T^V\ >o_iiVv 2052, 9 1 el seq.

Kfo-M 720. 9 1 - «ljo_ii 724,
1 9 , pl. K^^oo.^ et T^^;\_iOO_ii
723, 11: T<lv.-r>\ii T<loAi 724,
18 — r^oii 724, 17
— T^VvooM
723, i3 - KfX.ooii 723, 8.
J3.—ii 709. 1 5 : Vw -> v\ 714, /)««.;
715, 1 et 9;
r-
_>i 742, 96:
oraAi 709, 9/1: 710, 9: ,=so.>i.i
1235. 1 1 : ..._o^o_vi^ 743, /i:
^rdvi 707, 1; 742, vlt.; t<:'->..v\
323, ulL; 743, 7;
n...->\ 724,
90: 742, 99: <n -V . v\ 743, a;
,(no.rx.>i 743 . 9 : >(no*rx>,M\s^
104 , 9 : .-T..v\Vv 324 , 1 : <fs.—> .vvt
1235, «/(.; <mo=3jA>j 1236, 11;
TC^-t.vvTa 1053, 90 ;
"•>.»Vvt^
323,
97;
^•n.»i\V\rr> 323, ult.;
v^ =3o v\ 721, 6; 722, 3;
Tc:fi^.^o.ii 721, 6; ja->^> 742,
aa; 743, 3; K' -> . v\ 323, 98;
742, ai, 94, 95 etpen.; 743, 16;
us, -V . v\ 323,^«!.; 742, aS;
,-ijL=ajL>\ 722, 3; Ti^fVvo -> .v\
323, 98; 742, 91 et 36; 743, 3
e< 6; v^~\ .0^ 724, 19; 1236,
9 e< 5 - v^ =3o >i 721, 17
-
r^rsoii (pro TC^akOvi) 50, i3

,rx=3o.>i e( \=3o>i 721, 10.
.\^v\ 715, 4:^ ,yv\ 716, la et i3;
i_ft
S^
>-^ * 1235, 9: \^
V'
707, 9; \<rVv_v^>i 716, i4
-
.2!s«:^
722, 18;
^v^.»
743,
8 e«9; KfVv i^j >i 716, 19;
TSfirt ^v^ » 722, 16 et seq.;
\<l^x>i ei \<lv^o_ii 743, 8
-
\<l!s^ (= T<li^«:r) 722, 5;
1313,9.
T^^^oii 723, 1 — 'Aa->iAo_>i 705, a;
722, ai;957, 8.
Td>ijo.ii 724, uh; r^V\o_ii_>a.ii 725,
a e( 4 — Td>io.>i 723, 17, 18, 19
et seq. ; 1497, 9 1 , confer T^>i.M

Kf>(\_>^_MO_>i 173, 6; 179, 12;
561, 7;
723, 16.
\^v\ 739 .95; ^Kivi 707, 6 : .\^v\-73
1052, peii.; \<^\^.vi 1052, ult.;
rd^jOii 724. 1: rr^N^.vi 744,
9;
v^
\j
v\ -n 1052, 91: aliud
vide sub t<^\.v\ ; ri^rt fo \
^^-"
88, 93: 1052, 91 - v^ \;0-ii
724,3:1517, i5, cf.v:l\^-
T<!\>Oii 725 , : aliud vide suh A_»a>
.
T<;a.o.>i 50 , 1 3 : 86 1 1 e( 1 4 : 275 , 1
8
;
627. 19: 667, 9
et 11; 725, 17;
967, 19; 1521, 8.
oo^.vv 765, 4 el seq^; Qao_>i 728, ult.;
ooT<^>i 707, 1 4 ; rdj-jooo^ 707,
.1: 729, 8: 743, i3: 765, 6;
rs:LjL_xoo-_» 250, 5: 255, 16;
r^V\ firto .vi col. 743, lin. 19;
rcf^oiVvj»OAii 743, i3.
.^o>i, ^^r;;:^, ^r^, ^jJ^>.j.i 707,
10;
J'
i4; 746, 5; r£L3o_»i 729,
r;^«\.>\ 746, 5,
729, 729, 18: oj. 16;
J'
.«^»708,
1:^
rcT 104. i5:
-*ii,:n 1054, 7;
T^oii 725,
11; rsijjjai^ 725, 19; 1054,
8 - '^o^» 729, 17; 1389, 90.
prcL» 708, a; 746, ai; p^^ 746,
93; «inoii 567, 90; 729, jse».;
«injAi 746 , 9
1
; rdja^oM 725
,
i4.
•=vii 770, 19; i^-=v» 777, 6: u\l^-=\_»
747, 1: 770, 90: <nV\-=\_» 730,
19 e/ 90; 777, 6 e(
7;
=\o mv^
102, 90; 730, 90; •Koii^ 2054,
ult; \v^ y\ 708, ult.; 770, 19:
os-S_>^ 730, 18; A_iL^rcr 104,
16; ,ojo_>-\_i^Vv 747. 1: 2055.
11: \j.ii.i73 1054, 10: «^•KjKii.so
1054, 10; \_ii-ro
(?) 730.
17;
.^^\_. »^V\_j=r> 1206. 9 (/.
^iiiV^^.=n , rad. iiJT^) ; t<?\_>l.»
747, 1; rcSo» 709, 1; 730, 17:
733, 94; 2077,
7;
aliud 730, 1;
aliud 733, 18; aliud 733, 96;
aUud 730. 5; 945, 9; 1719, 8;
rif^o^-» 730, 7
et ai; 733, a4;
T^V^Koi» 730, 19; T^V\oj-\o.»
732, 19
- Kf^o-M, rcLarda.
rtf^o-iiA 730, 16: 861, i4
-
^•S-)^> 509 , 6 , confer ar, yy^
- «r^Q » 730, 93; 733, ti;
r^Vxo^o^» 730, a/i e< 95; 733,
i4^, =\o»T<f 102. 90: Soiij 730,
94: 733, 19: •Kow^rd' 323. ao:
o-Soii^rcf 730, 94; So>ij 733.
II et 1 4 : =\o__>i__=r> 733 , 1 4 :
rj^AO-iv^-n 733, i4: tCT-aoo—»
723, 6: r:r>^oi^oa::r> 723. G
-
r^^AOii 733, 9
T^Vvjk>-\o.»
732, 96 - TCfV\ > i^Ao »
rcTWTSoS 27, a4; 51, 4: 274,
110 vx.cm rwjj^
9; 606, i5 (m-ipl. t^^^ckjSoA»);
630, 96; 731, i5; 732, 28
-
«^=\«\cv_» 80, 16; 83, 3; 731,
18; 944, 90; 1952, 3 - ^OM
818, 8
~ 7a»i-\ftii 732, 99.
%xxM, 734, G.
\\_»» 737, 4 et 6; w^-a 552, 7: 737,
5 ; KA\_i» 737, 3 ; r^V\__.\\_M
617, 17; 737, 1, (5 et 11; 966,8;
w^f^KiiA "m 205. lO: 473, 91;
737, 10: 963, 10; 965, pen.;
v^ » -\Sa "-u 965, ai — y^vM
735, i3.
t<f\_» 735, 19 et 18; V\\_yi 738, 17:
o\M 736, i5: TS^\^rcf 102, pen;
737, 18: w:r\_w 735, la: >_.\_»j
Kjcn^ri^^ 738 , 3 : v^cwm jjvvi
737, 18: y<l .\ M 737, i4:
mX>\M 737, i5; ,\_yiV\r:f 323.
at; 735. 18; K', .\ v\ 737, i4;
kTWm 737, 10; TC?o\_>4 735,
18 et 95; rd \<\y »1 735, aS;
T^ »o\ M ^rt »
~-)
735, 93;
r^Vo_io\-u 736, ai; r^_»o\_M
735, 19; KrVo_.o\_Ai 735, ao;
«ivii 737, i4. i5 e( 16; 738,
1: r^oxAr^-A T^\_M 735. 17:
T^vM.m 1052, 19: T^^v>i.m
1052, ia: Kf^o—v_.v-ii^^-=r>
1187, 6 - »\a\M>s\x<: 393, 99;
T^\0\M^T^ 1188 . 1 : Ti^\0\iiV\^
2051, 91; TcfVo_i_.\o\_n 735,
90 ; x^ V .\o\-M^rv-m 735, 91;
r^Vvo >__.\o\_yi^(v_=n 735, 90;
V\_>Tdx.\ovu^=n 1187, ;?«!.—
Aj«:f\ii 735. i5.
Vvojvvi [pro ,__ojvyi) 737, peti.
Tsinjvii 738, 5.
AViiVrsf 323, 93: «laovii 736, 3;
1425, i3; KfVoAovii 736, 3
-
rsSlovii 723, 19.
738. 8:TsL_n__,\_ii 738, /1:
p\>i>^T£f 323, 94: T:^\i4 738,
6 et
7;
KLxso\_ii 736, 93; 738,
7;
vi' * rtov^ 736, 93: 738,
8: reL_n\__ii__ro 1406, 17
-
T^^tvja\ii.m 1052, i4 -
i^jo\m
738. 9
KfVvja^M
(?) 1496, aS
- T:lj3o\_ii 589. 93: 736, 99;
748.9o:884, Wi:925.n: 1566,
99: 1567, 10 AjrC^vii 738,
10.
TCfSvki 738, 16 - TC?\o\_ii 736, i3:
1071. 19: vilSini \a\M 736,
7;
rd.t.zn\rd T^-Sovii ei t^aov-m
r:l>.v^-=\«::' 736, 19: 1071. 91:
ref\r3 ^ovM 736, 19: 835, 19:
v^ -><nn ^ov_ii 735, 96; 736,
90; T^\n,v\A t^Sovii 835, i5;
r<L*-!\.m TCSovii 109. i3:736,
14: 1070. 9(1: rt^vv.^^^L oovii
736. 8; «la_^ ,Sov^ 736, 5:
le' . m\ <\
T^'\o\_ii 710, i5:
736. 10: 1071, 18 -rcS.
737. 9 1 : rcSra •\*\*i 737, 9 1
-
TcfV\-=v.vvi 737. 99.
vi' vv vv 738, 91: 1748, 9: 1749,
9,
cf.
r:^o.ii: r;;=nLa.o«f '_m 582,
90; rii\.=3AA x^ vv vv 738, 99:
T^Voii.ii 1748, 9: r^Vvjaoiiii
738. 91: 1748. 90.
r^^-Sjiai, T^Vv\o_>.i_iv 738, pen. et
seq.
T^\oV\_M_Ai 739. iO,
cf.
T^\o^^_l,_Vi
et r^'\o^rvii.i
.
\^vv 739,i9:<Tv\^vv 739, 19; 1235,
i5: o
Y,
vv 739. 90:
.^^
v\ -r>
1053.1: Wvvv 724. 9: 1235.
i4; ft
V V
v^^^ 323, 95;
rs::
\,
vv 739, 17: 740, 96;
r:^
\, \^
vv 740. 96:
r:r^o\^.\^vv 740. 96: 741, 5;
v^\j\jCMi 724, 9; r;l\^o\yVv
117,96; 740, 11.
r£l\^ 739, i4; rcU^K^r 103, 3:
K^\,vv 739, i4: rcr<7j\^ 739,
96 etseq.; «^Vvj_\^ 739. 96:
741, 9
et seq.; tC^.\^vv 741, 1 el
17: T^V\o__i^
\
vi 741, 11:
Krv>\yV\ 741, 6 - Ti'^, vv
-73
724. 5; 1052, 93, ou^ aliud gub
\eLM; r^ . \,o-ii 724.
.'.
rcr>(\i^^, />/. rC^\ vv 739. k.:
741, 98: rcrV\__.S.r3^ r:'
\;
w
739. 93: r;l.\>.v->-r>A rcT^rv^^
739. 16: 741. pen.; TCr^..\^ vv
rcrrcr^Kr^^ 739, i5.
T^=x\^iim 1053. 5: Tcr^—>\,vv-73
885, 1-4; 1053, 4 et 6; ei
T^V\ *\
\^
vv -n 1052. 17. confer
rg^V—>\ "-"
ct rd'ii\'K\.T\-n
.
T^sn\^vv, r^^^_=r>
\^
w 741. 90
rcr^fvj^\^w 741, 19: 1875. 8.
,°l\^w 740. i5: Ao
\^
wrcr 103. '1:
A
\^
wVrcT 323. 96: 740. 16:
Tc;s\^ 741. 99: rcr^tv ^
V
w
741, 93: r;^-»_5\o.
\^
» 740.
1.'.
ei 90; v^ °v \;0_>i 724. 6
T^Vv^\_>vrr> vide suh —v
\;
w
.
rer\\^ 740. 9',: T<r_.So_\^w 740.
19: i<r\o
\^
>i 740. 90;
r^^-Ko
\.
w 740. 91, 99 rt 93:
rcr_\_»x_i^ r^\_\^o_>i 724.
11: 1661, 18: rcrV^o

V—
vi
r:lir7a.V^ et rcrVS
\,
w 741.
2-2 et
'2'.\ - v^\ \;ft->^ 724.
9
n
1 o : tC^vs. A r^A^^oii ( /. '.\;Oii
«jiwA^A) 724, 8: rd*.i^SA
"_>»
1509, 10: 1511. 5: 1926. 16:
1929. 7:
•=v.\,o.>iV\rCr 724, 9
-
oS^^vtwA r^-S\;W 896. «4.
r:r»ii 742. 19 el 90: TCiwrcr 101. 9'i:
,_^o_>i.i et ,__o_>ir^ 1235 .11:
rcTfcii 742, 1 et seq.; v^rC^ 103.
«/«.,- rCTiir^r 101. 9'i:^r:ri05.
7: aliud 105. 7. cf.
_»: T^ij.iv.ro
1054. 6: r;:r....i,. .w 742, 1 et seq.;
^r^ikii 742, 1; rcr^^jAxaj Xj.»
742, 9;
747, 10: r^r^ojoi 742.
i5: 743, i5 et seq.; r^r^o . . w
w^^Sj-Sv—> 743 .91: t^Vvoj,»
y^\ —irviv 743, .>•!: Vvo .—
M
rd.a_>_a. 743, 18: r:r>i\o_._>v
Tw V_>ioS ro 743. 19;
V\o-.^v
^rvjj^ — A\n
111
r^t=n 744. G; rcf^^iSfJ Vcv*m
744, 7;
rdxxnA TCfVvcvjji 744,
G:
-^ ^ -> ^o. » v^ 743, Qo;
^(v_.t«1j^(vxj^ 743, i6 -
v-»*
K^aAm 747, 5 - -p^ \\ >m.
6, pen.; 122, 6 et 7: 746, 3:
1078, (i: 1725, 17
- rc^^fN-.^
747, (i.
Aj,vi 743, 11: A,»»rr> 724, 91: 1053,
pni.; K^\-j^>-m 718, l(J: 719,
i(i: 1053. 2 9.:^*^^«:^ 724, 99;
rCfAjcvM 724. 91: TifV«-^ »-»*-=»
724, 91.
cvlxyiKf 104, /1: rC^X > v\ 744, 19 el
scq.; cnJ\\\i A.vv.-» 379, 93:
kTVcvXj,» 744, 93: tsL>Vv.\ j.vv
744, 90: r^^cv>V\\»vv 744.
19
rl 90: x<i\»cvyi 725. «.
^v.-73 1054, 5; TS^.v » vv -r> 1054, /4:
^»ii,y\-r> 103, 92: ^KiiVm 103.
94; 725, 9:
r^^cvxvvx=o 1054,
9 ,
cf.
Y^rd.
^jAv 746,8, f/. ^^Ti^vi.
-7j-=v*M 747, 3 - «f^-VkVi 746, peii.
kTScv^m 747, 8, c/. TC^So^^-MJi e(
T^ACvVvWJ.
vvt<^ 707. 7:
Vv-w^kvv-Ta 1054, 19:
r<^:^ 747, i3: Tif^ -> v\ 748,
1 1 : TCiaLa^ 748 , 11.
•7»ivji 747,
17;
Tcxa^vzn 1054, 18:
Tc;=rx>ii^ 747, 18; Ttx:^ 747,
i5; -TSi—a M 33 1054, 19:
"Txa^^ 725, i(i: r^Vv.=n-v v\
747, 18 ef scqiieiitibus ; rd*=73cv^j4
747, 1/1; kT^ -n . -> v\ 747,
i5 e( 9»; rd =a a.ev v\ 725,
1
5
; TCfV\cv mcv—
a
vj 747, 1 4
;
>^^^r73cwvvm 1054, i3.
rd\j\^ 751, 93,
9,')
pi 9(i: <y\\»\v\
751,93; .\\v\ 752, i/i:>\.\\v\
104, pen.; 726, 19: .\_\_v>rtf
104, pen.; TO_iA_vv_l 1237, 1;
_»\iv.-73 725, 19,
91 et 99; 1055,
i:«i_\Aji 726. 18: 752, la;
r!i\o\M 750, pen.; rSfVv^oA^
750, 90; rifVvoXAiv 751, 20 ct
96; \<l\o-M 725, 19 p( 90; 726,
9;K:_i_lo_vi 727, (i: 752, i3;
script. T^ i^ \q w 726
,17;
w^<rx*AoAi 727, 8; «l\_\o.vi
104, pfn.; 726, 196/ 20 -rdlii
748, 19;
^^V^A
r^llii 748,
19 - T^\ vv 748, 10 - r£'.\..v\
731, 21; 748, iG; aliud 748, 17
et
19;
aliud 748
,17
— t^V\ \ v\
756,9i;rt/eM(/756, 2/1; 769, i3-
AiiXvvm 107, 18: rdX.»vAo-vi
726, i3; rgf^o_vv-\_vv.-r> 726,
i3, et T^^o\iv.\.yv.-r> 1348, 99.
r^' » \ v\ 726, 16 ct 18: 751, 20;
TcfVvcviAii 751, 20; T^—icvA-vi
750, a/(. ; rJ^Aoii 726, iGci 18,
vidc aliud pro r^vAcvii siih A\i>;
r^X_v_x.A TcAiizrv 1054, 93.
T<^=Aii 748, 99: vocab. cum T^sAii
eomposila vide col. 748 et 749 ; adde
«iaA ,r-»\i\ 2051, 1/.,
cf. 749,
8: r:r^o\j Z3.\.i\ 667, /1: 851, 9
el 17, cf 749, 93 ct 9/4; ri^rAii
r^ N.0^^ 854, 5, cf 749, G:
r;:l\oja*=n^ rt^^Avi 83 ,
7
; 260
,
4, cf 748, 25; T^\-> (Yv-r> ^raAw
1381, 17: K^Vv.vi-\_^-^ v^-n\\\
895, 18; T<:=Aii,33 1054, 21:
r^.i_=3A-vi 443, 99 — ~->
\ v^
749, 99 - v^~\\\\ 36, 2G; 79,
i5; 569, 10; 647, 19; 648,
9;
748, 90; 749, 5 e( 10; 2013, m/(.;
rcfVvjA=3.Av\ 260, 17: «/««/495,
10; 750, 1: 858, 9: 894, i5:
1023, 17; 1796. 4-K:5iv=Aii
803 , G
- r£'-T.\oii et rA=Ao.ii
726, 4 H 5 T<._»_=:vA,i\ 749,
95: 1120,/)-«.
A^ 750, 8: ^^vA.ii 750, 9; a_\_v\
726,7 '''9: ^A^ 750, 9
ei 10;
AA_»i-=o 1054, 92; T^^vAcv_vi
726, 7; rdjs-^w^ »-^Ao.vi 726,
10; T^AA-Vi Cl T^Vvo^A » \ V\
750, 8; riT^aai 726, Gc( 12;
TCfVvjAii 750, 11 et 19; 1998,
95 - KSoAlii 750, i4.
rtlvovjAii 751, 8; rg^\ . \S^ "v»Avi
751, i2;Kr\.=3-^tv"_vi 751, 11;
\-^=n^-\ "_vi 751, 12; 817, i5.
ivAvi 751, i4.
V\
v\ 710, 3; 751, i5; ri^
\^
\ w
751, 1
7
; aliud 751, 16 ;
»
<^^\^\»m
710, 4; 726, i5;r:r>t\o\^.\vi
750, 19; r£l\,o_A_w 750, i5:
1769, ult.; y^\\\\\-n 1055, 3
-rtfVv^yAw 751, 99; 878, pwi.
rdA.Avi 657, 19, c(rCl.AAi 657, 18,
cf
rd^VvjAvi - rcTVvjAii 49, 8:
752, 6; 1587,
19; 1590, i4,
cf
r^AAvi et TdvjAw.
\<:=nAii 752, 91 -
-texjAw 727, 5;
rCzrx . \.>\ 752, 5; -jx^ wrH
104, 27; y<r \ -rvAo-vi 727, 4;
TCTiaa =rv » \ » 752, 5
-
7x_\—=rv \, vv^rd' 752 , 1 5
:
Ts:' -r> \ -rv \ w 752, i5
-
70, 7: 126, 9 2^
95; 210, 92; 752, 17 et sequen-
tibus ;S29, 16; 958, 94; 1021, 1
3
- rcAjy^rAoii 726, pcH.; 1681,
12.
rclcAvv 754, i5 -rg'tv>.\m\w 214,
95; 754, iG.
s\w-r> 1055, G.
aAvv 755, 8 et s^q.; rd=73ot- A^w
755, 8-19; rt^ °v \ w 727, i3:
754, 23; r:l_a_A-_vi 754, 9C:
KrV\aAw755,i5;<7x2Avi 755.
(5; S\\\\-n 1055, 8: AAw^rcf
324, 3; A \ ,wVv-3t.r;r 313, 3:
AAwV 2055, i4 rt 90: Tc:Ao.w
727, 10 ct i3; 754, 93 et ult.;
1055, 9;
1497, 91;^
. \ \o_w
727, 10; \<la>o.\ wV 754, 90:
2055, i3 - k1^_A.w 754, 24;
755, 1; ^»..'\.\,w 755, iG e< 17;
T<^ -» \ , "i \ w 755, i4:
r^V\cv_a_A-w 755, 16 e( 17
-
rc:aAw 752, 9
- AAwrcr 105,
112
1:754, 33,
<\ \ u -n 105, ^;
754, 90 ; 1055, 7;
^-S-\-y>Jo
727. 11; KrV\o*.°>\u-r> 754, jo
- aIm 751, 5; k:^ 751, /.;
r^iAi» 751, 5; tcTVv^ft \ t>
751, 3; aIm 755, 19 rc^aXii
593,8; 754, sietaS; 755, 3 et
seq.; 1329. 39; K^znLj-A i^ft^M
754, uli.; 1350, 93; «/iW 1534,
G-kI^cvm 1497, 91.
t^^Au 751, pen. ; 752 , 1 ef 3 : ^1a>
755, 90: > >> \ u 755, 90;
J^izxy 1055, 1 1; ...^ v\ic\r^
324, /i
:
^A.y»K.=73 1188, 19:
t^^Im 2055, 16; r^^<Y_iA^
751, pen.; 1188, 19: i^_Ao_m
727. 14; 2055, 16: K^.\vv=n
1055, 11; Kr^o^. \ u -T3 2055,
16: rd^a__\__uV 2055, 16
~
t^...\av 751, pe».; 752, 1: 895,
9: 2058, 19.
pJL^i 756, 10; pa \ vv 1 756, 10;
j
««^ " \ " 755, 9/4; 756, .5:
T^V\ojaA» 752, 11 — T^jaX^
755 , pcn. , confer «f » \<n

r^--».\v\A r^V\.Ta\vv 755, 99

r^sj3\M 756, 7.
Am 756, i8: rdAw 756, la et 18;
T^V\co(\.M 756, 19 - rC^ »\ vv
756, i/»; 1633, i5; 1719, 9
-
rijtiM 756, 19.
TCfV\\M vide sub Aa» — KfV\_»V\..\.vv
447,93;667, i; 756, pe».; 1355,
10; 1770, 10.
-pM 757, ti,cf. T^=»aAi irt/rrt; yar^
707, 8; riirvM 757, i4; rfiiru»
i^V\jC3 757, 4 ; o»V\j.r3 t^srvii
758, 23; K^.v. rsioji 758, 17
c( rg' v >>. ~.=7x^ 758, 90, c/".
Ti* V V ^-j^jn-M sui T^-rv .v\;
\^T>mAir?3 1055, 16; yx^M^
105, 3; -73L.>t-=73 758, 90; 760,
9; 1055, 19; r^-n, vvr> 1055.
18; -yt—M srv, Av--n 1056, 3:
T^=OQ.u 727, i5; T^L=r>_k.=o^
759, 9;
r^W.=r>jw=7xv» 759,
9
et ultima; 760,
'>:
rcl-=r>__=rx_M
760, 9;
ri:rVv.=n.-=r>.->» 57. i4;
r^ •n =00 V» 727, penultima;
T^Vw>_=7X_M__=o 1055. 16
-
y<' -n >v.-r> 899, /i: 1055, 19;
y^)s\j:7XMsn 1055, 10 - ya.M
757, 1 -r!i=ncm4 184, i3.
vHznM 757, 8, c/". ysM; «....o-m,.>>..>
1237, (j, 7
c( 9:
rSiTxw 757, 3;
758, »8: ^jm^ 758. pen.! 759,
1 7 ; 1237. 8 ct 11 : ^-^jxm 758
,
93;
«^ *^ _jbm.u 758. ix.cf
x^Mi^ _S0bM sub ~pM: rd^na
758, i3; 759, 8; 993. 8 et 91;
rdiASXviXsn 758, /)cn.
tCjojcxu. »«TJevrr>^. ojVv=rxv» 757,
17: r^V\_=nL_vi cnl. 762, /.
7
-
i^V\3rxAi 762 , ^,
cf
neo-syr.
r^-->.-r><oA (p-o rC^-v rocvw) 727, 26.
A..020.M 758, iG.
Kf
\^
-n, vv 628, 18: 758, 5, confer
T^V\_=n V v\ ; T^ V V Tn_vi el
rg^vY-n&yy 727, 18; 758, 9.
A-=n_» 760,
7;
, >\ -n-w 760, 8;
AomiiY^ 105, \h\ Ao_=7X>iV\
2055, ult.;
y
. \ -n v> 760,
7;
rg^X.-rxAv 759, C: A_=Ow^V\r^
324, 5: .\ -rt vvV\-=n 1188, 3:
A.=rx>iV\m, _.\jn,uVv=n 1188,
h: A__=o__v*__=n-A 1087, 1/4:
rSlArTXM 105, /.: 759, 7:760.
7: 2055, ultima; Y^V\o_\_..mai
759 , 6 cti 9 - r£fVAj=nM 759 , 1
.
»_^eLV=nA» (]1iD^f) 759, 19.
. fw-rtvv 727, 19 et 90; 760, 10, cf
fA vv: 1237. i5;
1056, /. ct
7:
9
p/ 99 : 1056,
o_v4 727, 9i;
1056, 5:
«ivxocnavi 727,
h:
rer:
VvjtC^v \ {WTx>i=n 1056. (>.
rdijm.vi 759, i3: .s -n vvVrcf 324,
C; r^^t-rtvv 586, 19: 760, la:
r^Vv_o-.om^ 757. 19; 1510,
9/1, et T^Vw.o-TXii 935. i3.
-m*»a 757, uU.; ^znMiM^ 324.
7:
rer^,.-r> vv 60, 18: 159, 16:
.vi 2055, 99:
>i 757. ultima;
15, 18: 59, 90: 113. 90: 280,
i5: 773, 91 -^.mvi 760, 19:
rd.^=n,M 35. 9'. i^VA>=rv.vi
760. 1653. 296, /.:651. 90:
ult.; 1732, 10.
t<?v=n»» 760, 90; V\.jL»iV\H K?\=OLii
rcAoja 666, '.: 669. 9; 761. ..
et T^\=noii 666 . 5 : T^»JO-\=na»
760. liii. vltitnn; 761, 8 et 10;
rerVvv V r>S_ rrv-vv 761, 8
-
rdVrTX.»» 985 . 1 9 — r^K-zn^
761, .9: r:fVv.\o=3AA "->» 761.
5: T^>c=3^ \=n^ 761, 6 c( 19;
t^aSo S =0 vi 761.
7
et 90;
Td_VS\ rwV=TX^ 761. iy: "-»i
r^»\»v 761. 19:
r^j,»Vuv^^
'.»»
761, h ; wrfe o/w vina cemposita
col. 71-75: .^j\_=n^ 68, 10
-
T^\=n.»» 554, 5 - T^'\_jL.=n_»»
759. 1'. - •vsooi» (Trn)
881, 3
- r!fV\-S mo V» 179. 16. et
T^V\-Ho=o,v» 758 . 3 : /)/. T^\=ooii
et r£rV\-=v=ooi» 727. ult.; 728. 3:
ril=DOjTv^ "-»»
728, 10: 758, /.

T^S>^-=o »\=n<v»» 174. 18:
237.8:728, 9; 1372, 1 4: 1585,
91.
r£je=nL»» 761, 91: r:j<=n<vii 728, 19.
Tt^V\-=n-»v 761. 9/. et pen.;
ef
-po<M:
rgrVv . -n vv 759. 90: 761, 9'.:
__.Vvj.jr>_v» 759, 90; 761. 9/.:
r«^»Vv=rxv» 762,4: Vvmi_»»V\rcr
324. 8 -V\=n,ii 762,
9.
vsVm» 763. ia: 2054. ah: ,i^_o_i»V\
763,99:2054, 94:»^..ev»».il234.
j>e»i.; »__a»» 728. pen.; >_>o_>o_v»
128. pen.; 764. 11: ^rtlii 707.
rwm

.\^»^
lo: ^ixvi 762. ?!i: -viiVtcf 324,
u : ,^oVv__»_v_viVvT<r 764 , I d
:
2056. H: ^-»_vii^_J 763. (o:.
^^cvyviitu [-^ .^_cvi.v^Vv.\ 1 2056,
(i: ^-y\k\sn 764. i •? , 1187. <):
Tdi.v.w 707. I () : 762 . •! 1 : 2056
,
; n/iHO? 764 , 1 1 : T<^_v_v_ViVv.:73
1188. i'i: vd'Vcvi-i,^^iv::n 1187,
lo: rC^^(v_i-i_iiV\ 324. (): 2056,
'i, 7
p( 10 - . \\ 762.
->.'>.
o-i-ii
764. i: i<:_i_vy.i4 728. i(): 764,
1 H a; rs^^v_i >^_i ii 764 . 5
:
r^^o-i-»i v\ 764. i: \<fV_icv-ii
728, i8 - rifi-ii 762. i:>.: oxxii
762 , 1
3
, 1 5 , 1 () pf 1 8 : ._^m*i,ii
762. i: 764. -: x<il.j^\'Kf v^
762, peii.; i<lA.xn\ ".vi 762, i8
- «:^vii 1344. 1 1 ri^vvi 762,
ult.
-rSlv_vi 762. •!!: rif_v_vir^ 105, ii;
r;:r_i_vi_i 1237. 17: ri:Li_vi 762,
2-2 et ult. ; r^xi.vi 763, -20: aliud
105. II r:fV\cvxvi 763. o,
19
etpoii.; r^jcviii 83. !•?: 763, 5;
,">.,.oi_vi 763. (i x<lxic\M. 728,
a 9, . vidc r^cvvi
.
^-viV 2056. 1: .v^_K_i_vi 763, 9:
r;l.v^i.vi 763. 1: rifV-V^j^^i
763. 18: Kfiivv^^i-vi 763, 1 cO:
ooVi^ 763. :!.
Ao^^vyvi 763. /i.
MNcviii 763, () — «^^oAii 763, 19.
>tyioVi VI 763. iill.: rw^o \..,»-V-i\
830. (i.
rdajvvi 764, 8: «iiao.ii 728, a."!.
Td°viAi 764, i(k «fWSi^i 105, (i;
755, 17 cn8; 764, 1/1, i5 et
17;
AxiiKT 105, 5.
t^oiAi 716. f): 763, i3.
pj-ii 764, 93: «i-raKf^ pvj-vi 272,
peii.; 765, 9 ; «fKmj pa.^ 272,
9/4; 765, 1; Kfifvjajj.vi 765, 1;
r^ rv V v\ 764. •?.i rt nequeutihtis
;
«^^tnjjaiAi 764, 93; r^jaoj.^
728, a/) : 763 , I /| , et rdLxioja.Vi
728. r^ » r>cv_v_vi 763, i(i:
«^ t —
> \ -N
rJ^xjacvi-vi 2014, a;
TcfW3oi.vi.^ 1056. it: 2007,
1 () et 9 ( )
.
T<:_co^ 103. a: 765. 10: 1389, 19;
rti^^-AA rdmvi 1162, 8: oa-i\
r5^-vro.ii 752, 17: rcS^m 00.11
(scrip. «f^A^TXCO^) 49, 8: 767,
r^LtA^^v^ 105. i(): r^ fvx v\ 765, (j:
y^> fvivv-r»
729, (i: Tgf»rrvv\ 766,
.) : UNj.jM^ 766 , /i : T<^Vv » tY\.vi
767,
1."): r£f^o » m vv 766. 3:
T<^oii 105, iG: 250.
."):
255,
i(J: 729, 1 et o: y^ \ >. m v\ trj
1056, 1/1.
Aj.iiaii 1056, i3: r^-^v » tYv. w 767. 3;
A..£^xiir^ 105 , 17: A mwTj 765
,
1 a : 1056 . 1 3 : r^f^ tY\\\-73 767.
3: Vwn fY\ \\ 765. 11 elsequent.;
r^-\i.j;ai\ 766. 1: r^V\o-A.j^.coL.ix
766, a^rc^vxioovi 105, 17.
T<^_c^o w (v\ w (r^ c^ icv c^x^ et
rd.m.wo fww ) 765 , a 3 et a k : 853
,
h: 928. 11: 929.
.>:
1520.
9.
Xn-i^xvi 765. ao: «js_ooaiVrr> 765,
a 1 : vi. > SkO c^> w 765 , a o
:
ril. vVv ^o £^> VI 765, 99;
«^Vt^ V .N (w vv -n 1056, 16
^
Tg^Vrf\^ «wvv
767. 4.
Ajjo.w 766. a3: Ao.xio^r:r 105, 19;
«Trtv.\ fwvvVv
2056 .11: T<*\»<YVV\
766, 9 9 et pen.; A-ooviVvrcif 766,
ai; t^\_dol.vi 105. k): 766. ^.^:
«^\v/v\. fwvv
766 . a I .
-^r\ fw vvT<^
105, ao: rd_m, » fYX w
767, 1 ; Kr-m. <yx w 767, G
-
r<^Wrr\ tY\\\ vidc .luh ^m.
o..i_fio^-vi 766, 7,
10 et 19; 767. i(5:
.__<vA-i.xsoau 1237, i(): . fYvvi
767, 11: fYv viV-=r> 766, 11;
H88,
7;
^^
Do

VI 766, i3;
<<\>wvv-i->
1056 , a3 ; ovfYvw^T^
7fiK «
^
,w vv -T\ \
975. 1:
T^vjMOi 766. 8: 767, 10 et i(i:
113
r^\j-\r» "vi 767, 1 a ; Aojoca "vi
767, 11;
^ v/v V >w vv
767, 10:
rd_i-_._oo__vi 766, 9, 767. a:
T>^i(\o 1 > co_vi 766, 6 et i3;
rgf^o-\.\-iY\ w^iv^ 1188, 8
-
re^x twvv-r.
111. 1: 508. 3 et .5:
932, 1 ct -2: 1056, 19 et 91:
1161, 9
cMo :>mo\ fY\v\T> 1056,
18.
S fY\ w 767. 18: ^ . «w vv
766, 18:
rd\ » (Y\ w 767. i3: S » fY\ w
r^-sn. \ \, 766, 17: •S • ~> "
r^Vo-^\=r> 767. i/i; ^-S..» fY> w
r>;^i(\o'A-\_=o 766,
< 1» ; •=v . ^ w
rcTHtyjo 1 766 . 1 .^ ; S » fY\ w
«^ \ . ^>,\ 766. ao: 767, i3;
r^Vvo^K >w.i^-vi 766. i.") et 18;
T^v\.x^cvvi 729, 9.
Avi 768. 3: .ardvi. ^«^vi 707, i/i;
«^ °v °k w 768, 99, 93 et ah;
r^^ ». "^ °V v\ 768 , 9 a et peii.
-
r:f^-°v.»A.vi 475, a; 768, 18 et
y.->. : 1451, 1 I .
r::°Lvi 768, ai: ^jAvi 768, .5: o.».'\i\
768, /i:T<:^r:ri05,9t:r::°Viij
729, i/i;r:^°vw 767, 90: »^w
768, 90; ^jAivm 768, .1 et ao:
,.°L.w^rd' 324. 11: rd-^_viV_=o
768. (i; 1187, ao: r^».°iw 768,
/1: 2056, i7;T<:j3o-vi 729, i'i;
767, 90 ; 2056, 17: ^r^fx^ivro
1057, 1; r:fWijJ^vi.=n 2056,
17;
r^W^^ 2056, 17 et
19;
r^So_^-=\o_^A V 2056, 18
-
>.-»-'!\.i\ 768, 17: Vv_»r«::_jA-ii
768. i'i: r;:^ \ . °l w 768, 19;
rtf^oijAji 768, 19.
\
» a-ii 768, 8; \
°> w 768,
7;
\^°iwr:r 105, a3; .\^-^W
324, 19: 768. 10:
.\^
°> wVv-i
1237. 91: .\^^.vi5ivro 768, 11;
rcfW\y.»°vw 729, 19; 768, 7:
^rd\^»°vw 768 . 1 .^) : v^^^Kc^
105, 93; 729, 19; ri:\Y°vw-r>
col. 768, /. 9: eol. 1056. l.pcnult.;
lnlfllltll.nJL KA
lU
KfVvo.\
\j
'K w -n 1056. pen.;
Vv.r<i\,°uv-r» 768, 9.
r£:xao.xi 729, if): 767, ai.
Aa^Kf 105,
!•!: 767, •<:!: =v_a^T<f
105, a4: o-=v_^_»rcf 769, a:
.^\a^ 1237. >():
^o-
^ .^v. t
769, :i; rcS. «V v\Vv-=n 769, (i:
r:f^=v3-ii 769, 1 el it: rCfSev.S_M
767, aa; fl/iWi 768, 9; aliud 328,
94; riri\a.>»Vvm 1187, aa.
,osevj-^ 770, /1
^^^
770. 3
-
r^ 769, «:^
769, 7.
rd^AircT 105, -i.K
<n-Jf-w
769, 18;
^^W 324, i:i: riTjj^ 769,
18: riL.oj-u 769. 91: 1054, 8;
«;_i.^j_M 769, i(,: 1276, 5:
K^v^jji^ 1057. (i.
«i=j.M 684, 11:769, 11 ctii:2067,
ult.
onj._vi 769, 1/1: t\oj_ii«^ 105, 96;
Tv^Vrsr 324. i'i: r^^vj-»» 769,
i5.
A^rSf 105, jieii.;
-V-^-»
729, aa:
,^j.wVr:f 324 , 1 f) : -^j^iir:^ 769
,
33;
-V-^
1237, •).i: ,^j_M_:r>
733, 99: 894, 91: r^^oAi 729,
90: r:^-^-»...^^ 769.
•)•!: A
y
v\
rc^^rdSi 769. vJi: rsf^o-SL^j^
769. 99 - rg'^. v\ 76, 5 ct
7:
769, ult. - «:l^o_vi 76, 18;
239, 8:729, 19.
«^Vj—M 419, uli.; 770, 6; V\_=3
rdV^ 438. 1/1: 770.
7
-^
\^
«^A=x^ 770, ()
^V^
129,
7, kffe v^\fi, cf. 676, 9;^
rdrvv^ 770, 19 - rdjao-» 729 94.
r£jjjcvjx=o 1057, 7.
.\,rvvv 770, i3: .N^nvv-n 1119,5;
rr^Yrvvv 770, 1:].
t<r\rvvv 770, i5.
r^i^ctu
— -73^
770, 18;
T''
770,
K-n-MVvr^ 321, iG: rsf"S p-m
770, 16.
777, 4:-=\^=v_mW324,
97;
r^W-ii H r^^\_.^\_M 776,
pen.: y^\a m 730. :h aliuii »uh !
•\o_yv: rcf^oS—M 730, /i: 772,
[
a4 rt 95; rcfVv_.-=\«l^ 708, 7
e/
}
16
- r^\or\s\ 772, 99 : T^^rd» ;
708, 4; rcfVvoArd^ 708, 4 e<
19: 772, -.:!; rcrsSoM 733, 8
-
r^So-S.M 67, i:i; 722, 95, confer
^^So^So-M Kllh "Sow Y^VvS—v»
K^°v.s>.y.r;:fA 777, 1 9
,
cf
r:f\*>ijc
- rcrV\o\-w 773, G: 1551, 9;
n/tW 773 , 8 ; n/.Wi 242 . 1 9 : 773
,
5 c(
9
- •=v--M\_vi 773, 17;
e7i^=vu-vvi 774, 7;
Vv^vwS.w 774,
(i: =vw=vix=n 731, ;)ph.; 1057,
9;
^•=v_w\-»4 731, 96; r^^-ii^Ho-»
731. 9(i: 732. 1; 1057, 19
-
r^^^K.vi ci rc^V\o..vv_»-v.i4 773,
uh.
- r<:)s\\s\ {rad. •=wir:f) 777,
9:
«r»Vv=VM 777, 17.
oj\wV\r:f 324, 18; _.-=VMVv=r» 774,
4: r^\yi=n 1058, G: •r^\.y^~=n
ri^rAa. 618, 94: v^\m 774,
8; 775, :5: r:rV\ax,\n 324, 18;
r:i^=\-=vyiVv=r»
(?)
775, :] : r:;.^-=vi»
774, 1 ci .srq.; r:fV\oj^-=vii 774.
1 c« 9 — r^-S,=srw »-=vvi 1031,
7;
1039, 94: 1380, 10; 1382, 11:
r^-A\vi »-=vii ct \<l\t >-=vii 774.
1 1 :
r^—^\ ^ j^^vii 572 , :] : >-=v_vi
nL=nx<L^ 502, 8 ct ult.: 774.
11: r:lA\^=\_^ j^^vvi 1039, pen.

r^Vvo^^vii vidc suh =vvi
.
..^ra-vvij 1238, 1; \<lr3^=v_vi 770,
23: T^rij^^vyi,
'T^
=>^\_vi 773,
1: .^cvra-S.ivi 93; ^^=viir;i' 106
1238 ,:> : r£^^=Vii 770 , 93 et seq.
;
1238, 1: rij^A \<r=3^=vii 770,
pcn.; rilrs^^vo-vi 730, i//(. ; nliud
731, 1 ct seq. - r:^_=3Q^=v_ii 83.
17; 771, ult.; 1719, 4: r:^:3o^=ui
r^raoAA 715, i4; T^-=\o.fioA "vi
772, 1; 1719, 1 - «rVxkora^vi
771. 1; pl. rcfVvo3o=3^=wj 2007,
i4 — r^v_=i-r3^=\o_vi 165. 9:];
635, G: 731. 10; 1820, penull.;
nLx^at^ 'm 74. '«'i; 595. -m:
635. >:!: r^vo-»i ".ii 635, 91:
1455. 9
rC^tw—v^^vovi 547. w//.
.
1689, 9, confer T^_Cft_^^=\o_ii
rcij3ja=3-vii 771. 4.
,«»S(\*V^ivl 771. 5; .iv^»'^ 771. (i:
rd^^^=v_vi 773 , i>cn. ; r:Li><\_u
771, 5: KTWi^^^^wi 773, /,</(.
r:l:sx^-=vvi 772, :i: cf
rClj>-o'=vvi
-r^^Nyvvi 771, 8.
^S viVvrcf 324, 90 ~ rwiv\a m cl
\-\\o. ii 731. II et 1:!
-
.^\o ii, *^ ^
»=>''
Vi ct
.ii 731. 99: 793, 19:
^•^=ui=r». T5'=\'=vii.:r» 731, 9:i.
ef
vr\V\\vv=r» r^-A^^vii 771,
19: 1088. >.>.: r:f\_=3^Tv
"_»
934. i9:r:lioA^S-vi 771. 11
rCj^A^^vii 9. 99: 771. i4 et seq.
ojov=vii 773. i5: voviircT 105. uU.:
rcrv-_.A_ii 731, 17: 773. i3:
vviiV^rd" 324. >!: r:A^=\_ii 773.
i3: r^\^\oii 731. 17: rcfVvov.-^vii
773 , 1 4 e« 1 5 : r^Vvl=o V\ov.-vii
773. i').
,jJ^-=vii 777. iG: ^^^^=vii.i 1238.
5 : ^vviVvrcf 324, 17: 773. 90:
rdJ^^=viiV=r» 160. -11: T^^^^vii
773. 90: r:r>ft.\\oii 732.
'.
rcl=r»oJ^-=vii 680, 91: 773. iS:
1212, 1 — r^_i--=r»o-2^^=v_ii ci
r£j=ri^^y^=vii 773, aG.
<^Vij^=\ii cide siih •=Vii
.
«\A_ii 775, 8: vv=\ ii =r> 51. 90
r::^-S.>\.-r> 51, 17: 1058. 8
. v\\_iiVr:r 324, 99: 775. 8
r:l^-=vii 775. 7: r£la.'\o.ii 732,
lo; 775. 7: r^Vvcv
v ^=\ v\ -r>
775, 8
-
«_rvv-ii-:73 731. iien-
ultima: 732. 19 : 1057. 10 et i4:
_*x^^=vii=r» 1057, 1 5 ; r^3t:v=\oii
732, 9 {scrijil. TtrV-vHoii) p< 1 1;
1057. i'i.
«^Soii 61. 18: 280, 9: 732. i3.
"7>^=vii 775, pen.; r^.=o^=v^ 775, 10
^\yi^T^ —
r^VvjVuA 115
et if); a =r»\_MV\T>^ 324, 33;
•^\_MT^ 106, q: •;jo-\_M^^r^
345, ,t: x<:=n\M 775, i8; 776,
t:v^i=n\^ 775, ili etscq.; 951,
•}.h: r^i^ »_v_=o\_»i 775, 17;
TCfV\ft:33\ii 775, i5 — T^=n\M
685, 8 - «la.=r>\coi 732, 18;
T<^v^=o-=\cm 733, n: 894, ai:
TCfVa-A -^ -73A<x-M 732, 18

T^^xsoAcui 732, ao.
Qo-v»i^Y<f 324, a/i: T<LDo\yi 776, 6
v^ mo-S—u 772, 5; 1425, i3
t<f^ft_coo-vvi 525, 19: 527, t
772, r>; T^ \ r> Vcv_Doa-\_yi
772, 0: kT V mS-JA 776, 3
-
T<I—=00 QOS. M 773, 18
-
rd=7XQoa-=vii
(?) 773, 19.
^K^iVv::^ 324, •?:): ^\AiVi 1285,
fj: Til ^-S—vi 776, 10 el 19;
T^Vvco»»-H-ii 776, 9
— ^o-vii,
«^«•=vi4 132, 5; 200, 90; 772,
8 et xeq.; 774, ilk 1811, 19 et
1 h : T<fVvn 5^a-S ii 772 ,11;
^=vii, T<1:^.^ 772, 19; 774,
1^1 el 17: 877, 8: 1779, 18;
TsfVvcvi^\ii 774, i3.
Aa\ii 772, 17: A.j-=VAi, T<l^-=v_ii,
T<^_nan ,a—.•=v_ii 775, \ ei -i;
A\ii^Kf 324. 9(i: rilj^a-=v_ii
772, i(k T<:a-=\aAi 732, 9'i e/ 93;
aliud733, i: r:rVo_a_.^=v^ 774,
18: 775. 1: 5s\a__a__.\ ii
Ts:fVvc»_cv=o 733, >. -
T<la\_vi
776, 1/1 - «rVv^A-ii 776, i5;
911, 18 Kf{wa-=\o.ii 528, i3;
732, y)«i.,
cf.
T<Ltv\

>-=\o_ii s«J
,:3-=vii - KTWjtcv^-^vii 776, 17.
K^\ii 94, i: 776, 19 r:rVvay-=vii
683, 90; 776. 18.
pa-=viiKf 106, 3: v^.ry^\^ 775, 5;
p\iji(\rd' 324 , 98 ; 345 , (1 ;
p-=vii
776,99: aj3\ii 776 ,91; oja^ii
«^_a«7x»ijt— 776, 99; j^\ n
~"
rslst. 733, 7; 1058, 9;
rcijoS.^
776, 90 ; «:fitu\_»j-=vji 775, G:
y^ \ r>-=\o_ii 106, 3; 204, 19;
252, i3; 733, h: r4l_xa-=\a_ii et
T«ije_i3-=\a_ii
(?)
733, 3: p-=\o_ii
kTjx-. 733, (j; Klno^-ii 772,
9o; r^V\ ooS. ii 772, 19;
^a^i» 772, 90; r^^aj3a\^
772, 90; r£fVvjj3a-=vii=o 1058,
10 -r<l\^r>-=vii 776, 95.
k^^rd" 324, pen.; x<Ljt.\jn 776,
ult.; aliud 777, 9; 3e.\_iiA 551,
94: nliud 551, 90: vC iT^Vv
r^V\_je.-=v_ii 64, 1: «^^a_it.-=v_ii
777, 9 ; nliud 777, 3
— . . *A t»
772, uhima; X-^^ii^V 773, 1;
T<jt.-=\o.ii 734, h : nliml 733. pcn.;
734, 1; r!i'Wj«.a\_ii 772, ult.
{script. T<fVvx.o-=vii): 773, 1 c< 3;
aliud 773, 3: r^\.r> V\oj«.a-=vii
773 , 3 , c/. r^\r> Vvo-t^o^ii
.
^^=vii 777, i5: ^^ii^rd" 324, ult.;
^=v_ii^V 2095, 17: T<:rV\\a.ji
fl r^^o »V\'=v_iiVv.j33 777, 10;
r!^V\ii 777, 1 1 vtO^-S.ii_r73
731, 93: rcl^V^aii 734, 5.
x-ii 777, 99 ci 9(J: x—iird' 106, 5;
x.riji 709, 3: rdjcii 709. 10;
«.001, Klje-*_x.ii 777, 91; 780,
ii;r£lxii 709, 7
e« 11: 777, 20
TCf^ojtojtii 778, uh.; 779, 1,
9 el ult.; xotii. Ttotutii 777, 91;
781, 10: r^»jtii.=o 19, ult.
r<f yv\ 72, 90: 694, 10: 777, 24;
2045, 90; 2046,
7
e< 8, confcr
r^xT^ suh ril^.
.rxxii 778, pcn.; .=3a_x_iir£f 106, h:
778, ult.; .=aa_je_ii_i 734, 12;
.^aojcii 778, pcH.; .=3,-x_ii 778,
penultima; T^
~~>
y v» 778, 93;
CV=3JtilVvi
kV\_r73.
.=3JtiiVvKf 325 , 1
:
col. 1285, /.
7:
r^ —i y v\Vvj3 1187, li) ct
17;
. . -> y wVv_=o 1187, 1/1;
«...,o=3jtiiVvi 1 285.
8
; .=xxiiVv=o
,
r^

> y i»Vv-=n 1187, 17-19;
*Vv.=o 1187, 12 c/
19;
rcf^ —v y v\ 778, 9 3 et sequenl.;
rsi.=3ot.o.ii 734, 19: 1187, i4 et
iG: T<L_=3-_st.o_ii 734, 8eM4;
1187, 19 ct 18; 1285, 8 ei
19;
r^«r3x.cvii 90. 5: r£^V=3.Xii=o
778, peu.; 1058, 19 —
.^_ev:3Jt»»
778, iG.
lijtii 734, i3: 780, 3, 5 e< lo: Mjjti»
780, 3: ii__>t__iiW 325, 9;
lutiiVvso 1187, 5; r:^Vv_ii_jt_»i
780, 1 ct seq.; 781, 7: a_ii_X_il
734, i3: r:r>[\a_iiotii 780, 10;
781, 7: T<Lije.oji 734. i3.
i^ajjeii 781, 9: cv.ri_xii.=o 779, G;
vsjeii=o 1058, 99: r^^oeii 779,
5 e< 7: 780, 10; r£lxa_x.ii 780,
10: T<l.Aa—x-i» 779, 3 ct seq.;
1058, 99.
o-l-Xii 780. 9'i: Aa_je_iir£r 106, G;
Ajeii 780, 91; A_>e_iiVvKr 325,
h: T<lAxii cl TCfitvaAjocii 780,
i^^r^f^^jeii 780, 90: rillajeii
61, 9 1 rdVxii 780, 91; Axii
«;AXa-=o 780, 90: aliud 780,
19 e< 9G — r^Aa._x_iv_=o 1058,
i3.
Tojeiirif 106
.
7 : 780
.
/w). ; rC^WDjeii
780, 98: 2011, i/i «rVv:7>jjeii
780. 19.
Aa,rM3jeii 781, 1 ci i3.
r:^Vv_ii 781, 16: 782, 9: 923, 16;
aliud 2045 , 17:
r^finv^ v> <./
«:fV\X_ii 709. i4, cf. ^-iircf-
r:f5ivii 781, i5,e/. «^r^T.
w^^V-ii 782, i3 ci i5: ^Vv—iirsf
106, 11; y-\. .V\Vv_ii 782, pen-
ultima; T^V\oVv_.Vv_ii 782, i4;
5n .k:V\__.Vw»i 782, i5
-
oVviiVvii=o 734 , pcii
.
; VviiVvii.=o
734, 9G: 1059. 7: r;:rVviiVvii=o
734 , 9 5 : VviiVviiVv=o 975 , 1
5
;
1054, 19; 1187, 8; rsTVvjiWi*
734, 90 e< seq.; r^^^-ii^ iv-rao
1031, i3.
/
116
•7>V_M 782. i8: -TDoVvjiKf 106, <»:
"TjW
782. iH: r^^m^svii. 782.
: T<SojVui 782 . :i : ToVuj^tC^
r>: ya)t\ \ird 106, (>:
•7>X_viVvTC:;' 325,
.^): tC1_:»>^_u
106 . () : 782 . 17: K-=oVwm 106
.
10: 735. 3.
325.
oi^tuiVwcf 325. (i: Kii^tvAi 782. (o:
TiaWii 735. li.
.aWrr» 735. /i : 1058, u5: t^^^am
735, A.
Siivii 782. (i: S-.Vk.ii 16. 11: T<f\jXii
782, 7:
SVv.ii-=r> 782. 7: 1059.
•>
: KTSWm 782 . 1 1 : 1059 . 2 :
•\Vui^^ 325. S: ^a-KVvii^V
2095. iH: SVv^X_=o 782.
7
«<
11: K^\V\o ii 735. 7: 782. '1:
2056. M.: w:ri^a\j>^,ji 735,
7:
782, 4 e< (>; Kf^ixoAViizr» 1059
1: T^SoXiiV 2056, !().
A.
^y<\ 783. 11; ^nL\-^ 106,
1
9
, vide aliud nub ^ ^a JL-
:
Vvj=>t<L\y«r 785, 11: -> \^>n,
2057, /.; c^r;L\^^ 975,
8: K^it\<s =>ox<^
\^
783, 10;
T^^o\-->\,-r> 1059. -xh-, aliiid
k:^t<% 1626, 31, cf.
y^\S\.
r£r>(v=r>r!l\, (^JJUs) 783, pcn.
«lfio-=\«l!\j 784, 4, c/, rdaa^!^.
g -i
\,
785, i3; .saKf
\j\<^ ei
x^kT 106, i3: 785, ioeti5;
vi=L=i\j 786, 16: 1059, ulL;
^r£L\,K:' 106, i3; 785. 10 ei
i3, c<
-> \x^ col. 106, /. 14:
»<T5o:3T<l\-T^ 785 , 1 (i ; aliud sub
^^^nL^j: o->
\^
-r>A 975, 8;

'Y-"
1059, 94: ^^»->\^-73
1059, a5; k1=3>=> ^ -73 1059,
/)««. e« ult. ; 1060 , 3 :
—>—
>\,^TCf
325, 9;
T<l_=i_\^ 106, i4, ei
x<L=ix<:\j 785, 10: T<r->->\^
786, 1: Kri(\o=3j,=3^ 786. iG:
vcfVu> \ -V
\^
-73
1060, 4; aliud
sub .r3T^\^ , el r;^V\oi.—VT^*
\^
-n
785, i4 -:3.-\, (4*-j.)785, C.
rC^\j ei r£rV\j=3\y 786, 19.
T<fVvv>ft=3^ 786. (i.
rtrv^=x_\,
(?) 786, 7
«rSv-^raJ^
vi^\y 786, 8 e< 10: V\,i>.r3\^ 786,
i5: V> >i =j
\y
786. 11:
v\
-> \;V\Kr 325 . 11: 786 . 1 i
;
ov>—>VV\r;r 325 .11:
«^y^—
>\
786. I :i : rif iv. ->c>.-\y 786, 11:
790, iio.:r;:vv=3.\y 786, 8 c( i4;
rcfV\oivr3\y 786. 10.
r£LA__=3_\, 786. /)p». ; 1865. «i
-
v^ ^ \
-^
\
795, c( a3
-
«:rVvA=3,^ 488. u): 786, a4;
897. 1 (i rd\\-v\y 787. -i ct
seq.; 1876. i(J: r^V\o-\ \ -v\y
787, >..
s->\; 787, 17: ,s->\;V\ 2057, G c(
7
: T<rv-v\; 787, 1 « : r;:rVv>-»=v^
787, 18: N -> \,V\ 2057, 5:
o \

V \yV\TCf col. 325. lin. 10;
.s->\;Vv=o 2057. 7: r;:rv.-v\y
787, 1 3 el nequent. ; 03.-» v

>
\.
787, i5: r^ V
->
\;
787. 18:
rtfVvoijC3\^ 786 , 9
1
; rdskr3o\^
790, a3; r^-=\m_x^ '\ 790.
•! 4 et ult. ; r<^\s~-^\-n 790 . pen-
ultima: TCfVvos—iVvzn 1704, 3;
r^V\<v_i_i_=iA^Vv=73 1704, 4
-
«i:^o=x\, et ril^isA^ 786, 3
ct 4; 812, 3,
r:^r>->\; 546, 94: 787, 90: 788. 8:
818, '19 : 824. i().
rc^ii»^ ct T<^>\^.\, 546. .'.: 788.
7: 791,6:801.9 1: ^_v^_\yW
325. i3: ^^v^Vv.=n 1198. 19.
scnplum H
^
\.Vv-=y3 791. (i:
rsivNv^ 791. 5.
oS-V^VvkT 325 . 1 '1
:
o\
\\
;V\V\
791. 8: 1189. 1: 2095. 90:
•\V^Vv33 1188, •.9: rC^Vc^
791, 7;
2021, ult. - Vv^S
\^\^
788, i4,
Kouv^ 788, i3.
r£r<7i\, 789, i4; Kljojj^y 789. i'i.
Vvj«ix3jjr£l\^<n\y 789, 11.
rcl.=73050_\, (Swfxa) 67, 8: 791, 18:
-p<n\^ri 325 , 1 5 : ~ptn\^ipi^
1285, 11.
TCf-ScT»
\^
790,
9
e( i4; i\m

\^
r^^\ 790, 9.
o\^ 790, i5.
,oJ^ 793. 5: rdo_\^_rr> 1002. i.i:
0-.0 \Ji!\ri 325. i(i: TCljo_\y
793. 4: 1002, i(;:K::.oo\y 791.
90 - V\o^ 791. 90: 799, i(i et
95,C/,a\^, KTAO^y
(?)
791. 9 I .
->\^ 785. 8;rcrowv ->\; 785. 99:
788. 3: r^~^\ 785.
7
ct scq.-.
rC>:\=3\ 106. 19:786. i7:787.
aa: 1069, a: rj^TVvo -v.
\j
785.
8 et seq.; 788, 3; r^c\ 790.
17 et seq.; ,03<v=3<v\y 790. 18:
T<A=3o\, 790 . 1
7
; riliVv=3oJ^
791. '. : r^V\aaVv=3o\, 791. .
:
0=3
.\^.
r^V\o.=v.v\; 801. .'..
17 el 18: cnV\o—
>»\;
801.
\\\
^\ 793. 9: o=3a\^ 801. 90:
rsj^rii' 108. 18: ^.->»\;T3
rirsr^ 1060. uU. .- o=3j,\,V\ri:f
Kr^\<x!^ —^ruA^
11'
325, 90 : «lri_.ft_\, 792. ult.;
793 , I e< 3 ; )sv,Y^-i*\j-n 792
,
nlt. — T^v~>o\- 1363. -10 et seq.
~ t<j3Sr3cv^ 791, 1.
y<:)s^\c\ 2056. aa.
Mo^ 631, ao: «LyioJ^ 791, pen. et
sefj. — v\
\^
v\.^V\.=r> 1189. 3:
y^vv\^vvcv^ 791. >.>. ^wicv^
791, •?/..
>\^cv\yW792 . 1 > : ^<^c\ 792
,
1 5! ; T^^CV V 1. \^cv^^=o 792
,
i3;1189, ] v2\c\ 80. jO:
792, i.'j: 1513. -.'1: aliml 792.
i4 - Kr^v»\^cv\, 371. i(,: 792,
1 f) et seq.
\ .
\,
793. 6: \ . \x<: 108. (S;
cvl»2i^>!\«f 325, >. I : ^<l\_»oJ^
793, li.
y^^m-ocv^ 794, f'!.
oo^ 805. 1 i; 813, .,: c^cv\,Kr 107.
i: Qocv\^ 1240.
."):
.__ftjaocvY_j
1240, 4; Qo«l\y 784, 9. 3 e<
/)«».; 805. «: l<LcojJ\^ 784, a;
805, 8; T<r fYvo .
\
^
805. lo:
rc^m.cC^ 793, lo **^ '^*'
V
795. ().
A\, 802, 3; 805, la: 816, 8; Ao^
1240, G e« i5; «/jW suh A
\^
v:
,^«::-\y 784, .5: 793. (,: 805.
1!: Kf^^Aj^ 805. •>,i: .^*\yKf
108, 27;^ X . \^Kr 805, i3;
^
«\.
\=n 1060, pen.;
t<:r<\.\^ 805, 19: r^c^ 802.
1; aliudUl, G;^«iao*\^ 802,
3: Kf "l .0
\^
793. 8 el
9:
Y<f^oS*\y 793. 8: Vjr£L^j,\,
793, 8; T<r V °io_J>^y 796, 5;
«<^Vv/v . «\ .
Y
-T^
805. 1'! -
rc::ao^ 311, 1.5: 795, i."): aliud
sub .'\\j\ «IfloAcv^ 326 , 1
3
;
796. 91: Qo. <\
\,>i\Tir 326, i3:
T^^ov (w^^^^Vvm 796, ao. , vide
aliud sub '^"^N .
=\r::\, 784, th: K^v-.^ 805./)«».;
TCfifto-\owi\y 783 . (| : Kr\-fc\,
806. et aeq. ; T^dX-Vjj-m "jLj
806. G et seq. - i<r=vj,\^ 805, 9/1
— T^"vcv\, 797, 9,
vociibulii ciim
T^-\a
\,
composita vide col. 797;
adde -^ * \
*-> VyA "^ 798, 1;
kTx^jc '\ 798 . 1 '1 TCf-So_\,
791. iili.; 792,
.">:
798, a
-
>ja»-=vcv\y 799, i3: rcL^-Sev^,
rdoa-AoS^ 798. 91: 799. 1.'..
x\, 806. 18: 832, 18: 3e.a\j\<^ 108,
i3; x.x<r
\j
785, 5; 832. 18:
3e.o.\y . o_3t.o
\,
799 , 7
et 8
;
aco \jrd 108. 19: x-o \;Vt^
325, 17: 2057, 10: ojtcv\yVT<r
799,9;K^o\^ 799. -j.vilx^
108. i3:806,i8;Kotao\,792,
9; 2057, 9:
v;fWo\;-r> 2057,
9:
«^>^jto\yV 108. 19: 2057,
rdW^ 800. G.
^_>4_\,«:f 108 , 17:
^
vv \;^Kr 325,
18; r:f-\.vv\y 800, 7: aliud 218,
18; 800, 7:7*/. rjf^^jAyy^ 800,
7. clr<:>[\.yi\ 800, 8.
Sv\\;-r> 800. k: a\_yj_\,^Kf 325,
1 9 : Td\yv\. 800 . 1 : t^So vv
\.
799. ult.; 800, 3: ^=\ovv.\; 800,
5 ; •
acn »Sa vj
\^
800 . 9
;
\<f-\via\y 792, 8.
Tt:^otw.\,\; 800, 17.
\<f^o.^\\^ 801, G.
«iixj^ 802, 93.
Kf\*\j et «^V\vx\^ 802.
.").
^W
582, iili.; 802, 7: 1096.
7
- rdrTxco^A
\<1\;.\, 802,
7,
TefV\a-v\^=r>a\*\j ( .' i 1616, 11
-
KrWu\y 803. 11.
K^ir\r73j,\, 803, 9i.
T^v»\,, 1'idc 1'ocabula cum
'<^>'\
com-
posita col. 804, 7.
H.v^Mp (i(/ 805,
1 - Kr^a.\j..\, 804, 9.
KrW\^rv.\; 805. 93.
<r>\^->\;-r> 1061. G.
!: 793, i3: r<^c\ 793.
el Klv_a>_\, (/'™ «^^^^^
-V-»
1256.
pJlV^
\,
793. U:
n. \ •<
Aj^W 325.
788.
9.
(^^ ^ \ 793. 17: (^x-
19:
yfrin . >v> ^
\.
807. i3;
ax^\^ro 807, 9: tw -^ \yV\T<r
325, 93: tw -s \,^=n 807. 19:
T^—Do •\
\,
807, 1 et seqiieiil.
:
T<r fw -\a_\, to/. 793, llii. 17:
r;f\fw->\,-n 807, 9 rM 1 : 1061.
3; v^^Vtfi tv^ .N
Y
-r»
1061, h:
Kl\^tw.fw^\; 807. i3. OT»/^;-
<w.fw-v
\. .
A\,T<r 107. 9G: AA.\,«:r 107. 9.K
\\\-n 1062, 18: A1\,W
325, 95: A^rd" 107.
9."):
2057.
i5: .\
\.
-r> 1062. 9:
aliiid sub
\
\,
v: A_\^__=r> 1062. 17:
r£AA\y 107. 95: 809. thei i5;
kTVvo-^ , \
\-\,
809, ih:
KfV\o=r>Tv KrVv»v\.\, 809, 18:
«L\_\a^ 794, 3: A . \ yVx
2057, i5 el 16: \<iAA\,^ 500.
lieii. ; 1062 , 1 5 : kT^ . \
Y
-tj
1062. 9: «l\A.\^=o 1062, r 1
et seq. ; <n.\-\
\.
-t> 1062, 19;
\<rX_\\, -r> 1062, i3 «< i5
-
r<:A\y 807, 17.
T<fA\y808. ioc( 11; >A\,808. 99:
,ojojA\, 808, 10; \<rV\
.\\;
808, ih et 99; ,V\ .\
\,
808.
i3: \<1jmoA\; 808, 10 cl i'i;
«:f>ft_CDO».\\y col. 808, liii. i3;
rt^^^a . \
\,
808 . 11. 1 9 e? 17;
A\, 808, 9 3 ct -xh: v-\-\j^r^
325, 9'i.
»«^A >v\ —
» \ \
807, peiiiilliiiia , coiifer
Kr\.ooA\\, •
«:r^=vO!^\j 807, 93, (/. iJL^^.
K:\oA\y 807. nlt.
T^A\;. r£iA\^T^ 1644, G, confcr
k:vo^A\^.
W\\, 816. i5: K:>iA\y 808. iG:
809. 9: KrV\aw.A\^ 803. nll.;
809. /..
118
«l^rrxA^ 808. .: 70^^^^ 325,
•-.(i:
-i' ^ -nr^ \
\
808, 1:
rd=r)<A\^ 808, y K^rrAcv^^
794, /1.
^V^W 325, «>7: rd^Acv.^^ 794,
5 ; 1704 , 5 : «rVajA\^ 1063
,
()
~ ri'is<. \ \
\^
809, ao
Kr^V\\.\^ 809, "a.
r£L»<v.^A\ 269, (1: 1644, 0, coiifer
K^cA\y - rcTv^ "lW^ 69,
9;
732, 17:809,/««.; 814, (je/ 10,
1479. 7: Kl^w^aKT "\ 936,
10: T^ T\ -nc^£o J^ 810, 10:
v^\(x-\j^ "\ 810, /i: 1539,
pcn.; «IvmA "J^ 179, 1/1:
\
Kr-=v.\=o 113, »//., 114, (,: 809,
pcn.;\<L'^ "_\, 810, /1: 1479,
7: T<fn.^A-A T<!icm,^\\^y 172,
91:633, iS^^lO.^jV^cvvv^W^
«L_x_=r)A 37,
;')
ci 8; 810, C;
k1»_=o ^_cvvv.^\.\^ 1479, la;
ril^Kry y.=n ""\
810, 1
rdy»^\\,, riljcv.vi.^^ 809,
a3; 810, 8 rdi-ooAl\y 1591,
6 - «f-S-co^AAJ^ 810. 1 ?.
, cj.
y^-S.rA—
v\\^;
TcfVvo-H m^^^cv^
794, 18.
p.\\794,i/i;810,i/i;^^^r>\\^
794, 16; w
\
V
810, i5;
Ti.\\W 794, 1/.; ^rv\\^
810 ,
'1
5 ei 1 6 : ,^»rv\\^-73 1063
,
10: T3
\ \,Vr;f 325, a8;
pA^yVm 1189. ('): ><:j3Acv\^
794, i3; T<Lco.=o pAcv^ 794,
1 ; TcTSoa.ron TsixAcv!L^794, i(i
rdncvX^ 808 , :! - x^ljaAcA^y
794, 7
(;« «ey.; K^pa\\^-> 381,
10 - \<r rv » N
\^
809, 10
-
rd rv-KAcv-A^y col. 794, lin. 9;
«^^cvjaAcv^^ 793, ult.
y<:\\\j (taluria) 810, 17; 829, 90
;
1361, 19
- Kr-S-Acv_\^ (truUa)
794, 19;
«r^o^.\
\^
808, C, ct
kT^^cvI^, 808, 7, (/. v:A^cv\,
el t<Aa\^ siib
^\\j
\\y—
y s\^i
TCrA\^-73 1063. 1 !: k1a_>AA^^
1063, 1 1; i<L_3ccvAA^y 808,
9;
1296, 17: «IjAcv^^ 794, «i.
r^ -T\ *-7\\j 794. !•>: 811. i'i:
-7a=rx\^VvTSf 326 . 1 : -70.^0, \^Vvj
1285, 1-! cl i:\: -;p-=rv \^^^-i ct
-p..=rx\)n..zn 1285, i/. cr i,5;
Y<r =0

zna
—\y
794, aa
-
Tif^cv-A.=rv
\;
"r>
\;
811, 9

K-=n\W 325, •!(,: v:l=r»A^ 810.
a3; 811, /i ci :>: v^x<^=n\ 810.
23 ; 811, 6: ^vcLrA^ 810. /jch-
ulliiun; T<rVvcvrd=rx.\, 810, 9 3

T<!\=»3.WA T^.L=rjAy 811, 10.
T^\ov=rv\^ 811, 7, (/. T^So\=73,^.
T<f^»-r>\^ 811, 11.
\ -r>
\,
-73 811, 19; 1063, i3;
A—=0 \jVtw 325, pcnnltima;
A-=rv \^^V col. 2096, /m. o:
T'^^cv.\j,=r>^ 811, 19.
\^(yy-n.\j 1197, i5.
^=7A^ 812. 0: »-=v=n,\, 812. (i <;/
<i;
S^tA^ 812, C: ^\*=ry\j 812,
7:
T£rVS_x_=rx_\y 812, 8; aliud
1911, (3; \_=7v\,W 325. ult.;
a\=n\'is\x<^ 812, 5: x<:\.=tx\j
811, 18; 812, 3 cl 8: »^-=r)A^y
Kr>rt-=rv "> v^ 812, 9: f\.=7x\
T^Vvcv-iVAo 's CY) 811, 90 : rt/m(/
811, 1: T^-\=rv\^, <^\\rt-\»-ri\
812. /i.
rw\o\=rx\; 812 , 1
1 , c/". T^^Hov^n,^
.
r:je=rA^ 812, 19.
^
812, i8;VA^y
^Y-D
1063, i();
^>(\ 812,7)«!.; Tcrv».\\^ 812,
1 9
; TCr^\»v\, 813,5: .v\^^TS^
326,
T-
\r<: 108, 1/1;
»_^cv.2o^Tcr 812, 19: w«^\,
784, 1: vi^vv
\,
108, i/.:326,
9: 784, 1: 812, 17 ciao; 813, 1;
«jc»At;^\ rdij-\, 813, 9 et !i:
*^^ « ~>-^
mv\\, 812, ultima;
n:x\ 812, 18.
r^^^-vvo-^y 794, pcn. - ra.v^^rgT' 107,
pe»., c/. ^\r^ K?=\fv-\>\y
1489, 9,
c/. .v>^(\-vv\^ ,H /h(/.
/jer».
r^\y\\j 1406, 90.
r^LTVDixviA T<r\^v\^ 812, if), coH/cr
TCr=rV fYVVVA T<!\_jA^.
r:j3-oojcv\^
795, 7.
Kr°>\\^-r> 1063, 17: Ai\,W 813,
7
; o a j \j^r^ 326 , 3
:
o^v.^^^^^rA 36, 3: rcTVo^v^^
813.
7.
rjT^ tw °> V
\^
187, 1: 759, 9. coh/<;)-
3o\i(\r:r 326, '1 r^Txia^, 795, 8,
l.r^ly^.
rdcy^\j 813, 10 c( 11; 818, 9/.: 830,
95: 1049, 5: > vfw\^ 813, .3.
rSj3.x!fAj7 202. 9: 813, .9.
r^W tw\, . TcT^oA-S tYv\^ 813. 1'..
r:^ 813. .5: ^^ ^
\^ 795. 11:
r^\\j 813, iG: kT . s
\,
795,
10: /)/. r:! . i
\,
795, 17:
,__v_\,>(\Tcr 326, (i: 795, i3;
r^l^s^^r^r 795, 19; >.*i.-cv^ 13,
!*; 795, 10 et ili; r^^^Js^a » ^
\;
13, 5: 813, i5; rilAf\s\, 813,
90: aliud suh . \
\.;
r^\
t\
\.
-73
1063, 18: rcTWtsY-r) 1063,
1 9 : .so-!/)/. T^^o\s»V-r) 795 , 1
.
7r\\\^ 814, 10; a..=r\ s
\^
814, 3:
Tw =73 > ^
\y
814, 1 et o;
yw^Jiiw^: 326,7: cv=r>s\^V\rd'
814. i:^i\-yv \ \^^r:r 326. 5:
»x=ru\r^ 814, (i: rcT -r> s
\^
814,/. :rd=os V.T^Vcv=r>»s\..
«:^\\<\ \ -rt V
\^\\
-r>
814, /.-5:
\<^V -rt V \
814, 3, 11 et 19:
rt/iuf/ 816, (i
- T<rVv-=n. s \,-73
501, i5: 1063, 94.
^sJi^Vrcr 326, 8: r:rvv\^ 813, 19:
T^^os\^ 813, 19;
rd-va s.\y
813, 90: aliud 1362, 93, cf.
ar,
(jfccLls: aUud suh tC^s^, .
'^ ^-
\^
' 1063, 91: 1241, penuhima;
x.\\r^ 108, 96; .rs\^-73 813,
'^^; V^yrs\j-rt 813. aa: 1063,
9.3: ae J
\,^^ 326, 9:
Kr^o-je.ft \
\^
813, 9-3 : 1241,
pm.; t^Vvcor s V -73
1063, 90.
r^"'^ \
\,
817, 5 .«\\^°t\,i 1242
,
1 /. : A\5k\ro 795 , a /1 : 796
.
1: 1064, /i;«:a\s\^ 1064,
9:
A
\,
«S
V^^
795, 95;
«i^:!^cv\, 795, a'!: 796, 1
-
^
"^
\>
"^
\>
*853. 3, c/. ar.
CjlLaJa.
k1^J\^ 816, 9;
v!f*°i\j 816, 9/.;
^x°L
\^
816, 90:
•^'\ \,>svt<:
326, 10; 796, /1: 816, aS;
Ts::^o \,A r£' . °i
\^
816, 99;
<<r^a»°J\, 816, 95: x<lj.Sia\
col. 196, liii. ih: col. 796. /m. h;
K^Vcvx.i\\^^^ro 816, 9/1.
^A>°v\, 816, 13, i/i p« i5; Kf^v°L\^
T<rVo .n . °i
\^
816, i3;
rJ^yyAA^^
(0
816, 1 /. - K^ixS^
816, iG.
»
«^Y
°^
\,
(TaTTjjs) 187. 1: 816, 17,
C/. X<f>MYV°Vv\y .
c^«°L\,VTCf vida sub coa^ .
\ °l\,-^ 1063, i3: v;^\ °^
\,
-0
1064, 6; .\ «N \;>t\Kr 326, 11;
rdX^, T<r^\°L\, 816
,
pen.
;
Kr^o\°i\,-73 1064.
7.
cio°i.\^ 817, 1; oo.°L\y^Kr 326, i3;
aUxd sub Aa V^ : ooo S
^;^
'
ooA\j^ 817, 9: rcivioAcv^j
(?)
817, /1.
Kj3°v\, 817, G.
Kr\S\; 69, 18 el 90; 817, i5; "\
kT •73^xio-->n 71, 1/1: 202, /i;
817, 19; 971, 8; ^nis^A
\
817, ,0;
^\^^r, "J^, "J^
r^v_i^n, 817, 7, </. Dioscor., I,
18/i e( i85; «?v>=r>o«.A
%
817,
9: 1987, 8; «::\9.cv\^ 796, ull.
r£it°i^ 817, 18 -
^.\,
r<\V^
CO
1850, 17.
«f\^\, 817, i9,./.x<r-=vXA\;.
Kfn\,
(^iUo) 158, 9).
K^\\, 822. 17: 829. 95: 1353, aS;
1384, 6; x<r . <\-\^ 1384, /t;
1385, /1; Kio-\\; 882, 7,
19 e;
sequentibus; 1384,7; ^^^^^'^X^
K^\
->
.^A 829, 93; 1384, h;
T^V\ft_io-S-\y 822 ,19: aliud sub
Kr\_\, 819, ultima; a\
\j
821, /1;
.___c»-K.\^, o3aft-S.\^ 1242, 99
e« 93; aliud sub "^vX;.»; J'^^^ 826,
93: «:r-=v_\, 817, 93: ^-^vJ^
819 , 1
9
; 825 , /1 ;
,S\,W326
,
i5; 820, 3; v<r-=v_\^^i\_=r) 1188,
i8; ,\\,V\T<r 326, i5; 820, 6;
o.s\\yV\Kr 820, 7; rtr^Y {leg.
•\\y , vide\\j\) 817, 9 1 : rd.^^
820. /1 P« 6; 825, 9; i<Ly_.\_\,
825, 5; s«/>(. «:^-=v\, 824, 10:
nliud sub ,-S
\^
— tcT-S
\y
TirV_\ft.u-mA col. 817, /. 99

ooj.\;K:r^^ 824. 9/1.
K:r=>\\^ 820, i9-«Jttv=3\\; 820,
9
- T<r \ ->S
\,
-73
1065. 91:
T<f\=>^o\ 798, /.: 1065, 91.
Kf-Aft 5!<S
\^
819, 10: 820. 90:
TcfVvo-Aft Sy^ \.
ct "J!i,Krs
\^
818, 90; 820, 9/. et penultima.
~
KT^i^ 820 .
1
7, cf.
kT^v^.
v^-A-»\\ 821, 11; ^^.^^^Kf 326.
1/.: ril.-Ao-v\y col. 821, /(h. 11;
vs^\o\\^ 821, 11.
voS-\j 821. 1/1: .^o\-\y 821. i3:
vtTWo\\y 655 , 1 /4 ; 821, 1 5
~
r^ >o-v_\, (Tipavvus) 798, 10:
822
,
9
etio: T<rVvcuo-\.\y 822 , 9
;
aliud suh
w__fv\y
- ^^ rv\n\ \
vel «f-:v.aoo-v\^ 823, 7
et 8.
r:iyi\\y 824, 10, vide t^j_»-\.^ sub
ri\,\c\ 798, 17
- Kl^So,\,
825, 9 1, cf.
x<: -> \,-=\o__p
^
r<f \ \^n
\j
824, 93, vide
Xa\j\\j «^^o.coftl\\\,
824, 1/. ^iOT^A^^ 1065,
i3; y<L:yx\\c\ 798, 18, cf.
119
•7x=n.\j ~ «f fw \;-Ho.\; 798,
90 -\\,S\,-r> 1061, (');
1064,
93; .i^\,\__\y^>i\ 2095. 91;
s \;\-\;)tv-=o 798, 19; 1188,
91; T<r\\,-Kcv\; 798, 19 et 19

vH E>
\;\q \;
798. 11
-
Aja\;\\,, A_j3.\^T<:\.\y, j)/.
Y<: \ rv \;-v\j 818, 9 1 et 9/1;
826, iG, 91 ct 93 - Klx\y-v\;
798, i5: r<r.x\\\j:n 1064,
6; T<r y \,\ft_-\; 798, i5;
«^^ft V
\;\ \;
-73
816, ult.;
1065, 1/1.
cf.
x.c\.
t«^cv=jjS.\; 581, 1 1: 825, 7
f« 10
-
x<^\\j
{p.
yly) 825, 5; 827,
6: 1352, 8: aliud siib r<:\\
-
rdsxy%\\ vide T<ri.v:i.'\\-
.
TCra.-=v\; {rapxxv) 829 , 8 . (/. Tdj3\\^
:
T<L>_=^\-\; 829, 3, G. 8 e( 11;
,a3cv_\_=n^=D ^-:i.\-\^ 829, 9:
T<fV\ft > 2.T
\;
829 , 3
-
T<;»a.^-\\y 829, 1 - '«<lij.^\\,
914, 9 1 ef 29: \<1xxvj\\, 828.
li et 9. h , cf.
Twi...:^.^^ . T<l=kj.ii'\V
el Tdj3.ii'=\V\
.
Y<:\-=\ft\799,
17: 808,7;
'^^^^^A?
821. 18 eJ 93: c/. TiT-AoAJ^ sul,
^xvm-=v\; 829 , 1 G -
rsrVv tw-73\\y
r^^jior73-=v\^ 829, 19 et 9
\<l£^ft=73\\; 629, 19: 1911, G.
\<l£o-=v\; 830, 7, cf
x<Lca\viL\.
.a\\, 830, I/.CM5: 2.\\=n 1065.
93 et 9/1: 1188, 90 : '«<^\\^=73
799, /1; 1065, i5: «:rVv^\\=o
1065, 9/i;
^\\^
830. iG:
1188, 19: .a\_\,5(\T<r 326 . iG:
cva-=v\^V=nA 799, 5: «i^^A^
830, i5 et 19: T<l^-\ft_\; 799.
3 e« G; 1188. 19: r£r^ftJ^o-=v\;
822, 99; rd^^ft-Av
\;
-73
799.
h; 1065, -ih-x<:°i.\\ 830, lo;
rS^i^rcTA '_\, 830, 8; nL2>.\\
«r^j.AjjA 1998. 19; 2002, 18;
rs?=\ar73-^ "\ 831, 9;
\<la\-\;
1-20
KiTX-co^ 831. iH KLa\J^
ri^-n rvx—jTi 831. 7
'•/ iH, lOllfri-
«<^
Y
"^ ^'^- '•' *31, i5
-
rd co :^S

\y
830, 17
rslfiftyaA^y 695. '1: 830.
•> 1 ct
srij. tCLo—caJ^^-^ 831. 1-?:
1833, :. Y<^^ » 3S
\,,
«rV\..jta-=v\y 831, i'i, /•/. C?5D,
rSlnA.^, 103 . :> : 832 . :! ; «f^cvnS^
832, h v^\\j (rtfJOLx,v. e/.
K^\\,) 832, I.
rCjtS^ 1624. u,.
K^rN^r^ 799, -«1: ri' »
\,
832. 18;
1066, j: > » \;^Y<^ 799, 19:
tv*x\yVkT 326 . I
7 : ,j.*x\,Vrsr
1066. •: r^ir \,W 799. uy.
y—Tt
\j
-n 1066, 0, /1. h et (>;
rcfVv»x\y 832, !(): rC!Lioccv-\y
799, iK: 1066, .!: rcrVv>y\^-r»
799. iK: 1065. mA. rj »'.,/.
Wk,r3rxx\j 244 , I H : ^(\jcx*=nje\^
<7 V<voi>my\^ 832, jieii. el nl
.
«Tr^ 833. 1: r<l\^x<:-^ 833. o:
T<rVvajT^ 833, o.
.=ij«:^=n 1067. !:!: .rar^^Kf 326,
!i: V^JorC^^K;' co/. 833. /. 8
.=3_.r£l.^^-=r> co/. 1067, lin. n/i
V > —V_lT^^^-=73 1190. ()
rd Vxarajr;^ 833.7: r^ir:i=ucn
833. (): 1067. •!:!: tsrlyraK^^ivro
833 .10:
«^Vrw \ —>r^ .V -r>
1190. 1.
r;^.^rd, 652 . 1 1
.
->. r-v . 833, i:i: ev -v -v. 833, i-t:
~->~-V'V
839, 18; -^

>

t . t
833. i:5: 1243. 5: v^ ~\ -xa-.
833. 1:!: 839, 18 c/ 19.
A^. 834, !//(.; A=3jC73 1067, peii.;
\ -> .\v«^
326, •!>: 839, ari:
.\-:r>....^=n 839, 39: A -tor:^
49 , 3 : ,oscvl=>«r::r 49 . :! : 1026
,
I
(')
: r^\ —icv... 839 . !! I : A —icv_»
rjfWa^x. 839, >:^: r:l\r3cv=n
1026, iG <;< 17
- rilA_=3_. 31,
lien.; 63,
1."): 834, 1
."5
: v^\
->
.
r;::vv=r>X«i' 1350, i'i: r^\ ->
.
rwS-ra-A 1350, •i.k: r^S.-ra-A-A

603, 1!: «lAx3->iA
".
834. 11:
r£r73j-^ ',
32, 5: 834, 11: 1154,
•!•!: 1350, 1'!: 1698, 11.
834, <), (/. ^rsf.
Qacv=3.j 833 . pcn.
m.t=n.=^ 835. a: 1417. 1: o»*3r>.r3ja
1243, 8; <n T> ->
. 1417, 3;
r^^(\ =r> =3 > 835. (> et
7:
>.^Vv=rx=3j 835 .
.">
: r^_=r>_=3cvj
839, nlt.
r^>=3. 835, (), (/. r^y—V..
r^-ng-K —V . 74, ?.•>•, 835, 1-2 e( «ei/.;
990. I-!: 1068, 11: 1104, G.
xra. 836, 1: x_=si<L> 1207, 8: n/iW
/' 'dc it.r£l=3 : rifVvjoraj 833 , iill.
;
x=3j^=o 1067. iill.: .r -x .Vvr^
326, .^^: jaord" 49. .k Kjoj
836. r: r;:r^cv_sej.=3j 833, «/?.;
834. I rdx=>j 711. 9: 835.
y.L
>iva«^ 50, 19 e« ult.; 1001, /1: 1026,
•J3 et -tS; riLJ^Vv 2040. •?
:
TCl:^^r^50, iill. ; ri^Vvcvx»5v^=o
co/. 51, /. 1: col. 1026, /. 9
-2 ; »cri/)/.
rc^VcvijcvV^ro 1004, ?..
«^•SV^ 836, :!,
aj 836, 5: rcTtuKr 112, 7: n/iW 112,
i-j, u/rfe su/i ^..T^; <yj-=v_.r^ 112,
3: p/. rS^v.r!:f e< r£ljA_,r:f 112,
1 c« 3; vsj-Ajr^ 112. G: ^ 1.

>
382, 17;
«^vjr:-=3 TC^v.Kr 112,
.)
: rdVviTsira r^^^vjTS-r^ 350 . 9

rcfTv.-^j 836, 1/1; TO-:v_.-:\_. 836,
17: r:fV\ot> .T^
. 836. 16
-
rs^unj 583, 12; 836, ao; aliiid
837, 1.
,-:v,^r:r 326, 23 et aS: 836, 16 et
19;
,-^o«^ 53. 3; «^AorsT 51, 22:
T^-AO__=r> 1027, 5; ,'aoVv_x.t^
312, !•?: rd^^o^vjt-so 1942, 6:
TS1>jAO=73 1027, i) : T^i(\CVV,ACV=0
66 , 1 '2
: 1027, G ; rc:.-Aoox. 1 942
.
/1: ,no^ 2041, 19: rsrVv_,T\oirv
14, 18: 62, /i: 1027, 7: 2040.
9
ct seq. ; unVv-j-aq^ 2040 . 1 :!
:
i^*ii^jT\o^ 62, 9.
«ii-\j 837, -2.
.s^TVTCf 40. •!(): y^_i.--AT^ 40. -fi :
.^Tx 585. i-i: .iw\__,^rsr 327.
10: Jw\j=o 1068. 7: .5w:\ord'
co/. 55 . /.
1 7 : col. 1027. /. 1 8 e< 3 2
:
,<n_xJi..-:\orsf 1027. /jeii.; 1028,
I : ^-^•Aorw 55 . 17: .^^o__=o
1027, 17: 1068. 7: .2wno__x-
1941, y.h: V\-_i^TvaVv_x.r:f 312.
i3; cv—^^AoVv x.TSf 1942, 10:
t<1js..tvj 837, 18: aliud S37. 12.
cf.
rdj^S.,: r:fVv_ii..^A_. 747,
19
i-t sei].; 837, (!: ,Vv.s>..-v, 837, '1:
rslwoA, 836. 7: «//«,/836. 12:
rsl>Vvs>..oTv, 836. 11 et 12: 837.
7;
rS^V\cv_>V\ v,o^:v_. 836. 11 et
12; 1014, 20 et SCff.:
vt!' y^ -ri ~n
1014 . 1 8 e( seq. : rsfV\cvi.iw^^jVv=o
1189. !3: r;rVv_iwT\o_=o 1027,
90: r^ > ^•Ao =0 1027. 19:
r^V\o.iJSw'=\cv=o 1027. 17 e« 21:
rSlbi.AOOx— 1942. 8, 11 et i'i:
^\\n. X ^ •AnV V -n 1177. 1."):
1942. () - rsL^Aj 837.
.").
t^-Sjqtvj 854, 17. cf.
r^^SjoVv»,
C7X> —
>ao\<: 121
"m. 664, h : B3S,pen. el ult. ; 839, a
:
C7X> <7x> 839, t.
^tn^ 837, -3 0: «f-njrsf % 837, pen.;
r^\)t\r^
"j
837, ao: rcijcrx*

837, 3
1 ; K^=rvX^
"•*
837. pen.
;
:=30i 603, 9.lf, rifVv—^Tt^ .=3«»
602. li: x^-T\'^
\
^
.=3TO 602,
gG: T^^rt y T> ^tw 602, ai:
^tn > .ratTJ =0 1017, 19;
r^=>tTx=73 1017, 19 : j=iox.^\<^
326, 96; r^ ->ot7x-> 837, 90:
«^V\f\ —1 .rrt . co/. 838, lill. 19;
w:rX=3«73orr> 838, 13; 1028, 6;
fTsXraoscvrr» 1028,
7.
^Vx^tTXi = T^V\Aj<7Xii- 838 , 1 6.
TvotTJ—. 838, 8: rdAo<7i—. 838, ^i:
rSfVvo.3=\ot7X. col. 838, lin. •?. ~
Yt\^/ifr». 838, 11.
»<7x» ><7x» 838, i4
— <7x.<7x» 1616,
99.
vc^lox. 838, 18 el scq.: <73A<7X. 838,
9 1 ; V\l<730^^t^ 344 ,91.
.=»«ja_» 839, G
- MrCfo-. 839,
7
x.Y^o. 839, 1 1.
.=3.=3o. 839, 1.5 - K^\=30. 840, 1.
Ao* 840, 9 - K^\o. 840, 5 - «i-^o.
840, 8.
r^\o. 840, 11 — pA\o.> 840, 19.
^vmoj 840, i3.
JWA.O. 840, 19
- A-»o^ 839, 9
-
yn.t.sxt<\:t 840, si.
rC'«A^o. 840, peii. — St\o. 841, 1.
rd_=r>o_. 134, 10: 841, 16; pluralis
rs^Vrrjoj 841, li» ct 16: >.=r>o.j
841, 90 ct 99; rdvmojA ri:!=730.
841, 1 /i :
-».-> yK^c^ 841, i3:
rd^-^O^^xioA
"j
841, 1 1: -pocnjTCr
841, iG; T<l:=rk_=a.jKr 134, /1 et
9/1.
»,^ 842 , t et seq. ; rdxio. 842 , 3
r^oj 842, 8 ct seq. - 2^-\^c^
841, pen. - ^o_. 842. i->
\»^o. 842, i/i.
Aj»o. 842, 18.
\fvs-o. 843, 5.
vH-ysM^ (sixuv) 843. 11: 1190, i5;
^-gv*=o 1076, 93; ^V^rtT 327,
jo .Vv_=r> 1190, 10:
1076,
.=3-\o. 843, 9./1 — -7X.v.=3-\o_» 843,
18 — _i-:\-\o. 843, penultiina.

"TJ-^o. 843, 99.
K^o. 844, 11 - \'\*.c\j> 844, i3.
"TsVvA. 844, i5.
<7xvaAv» 844, ig.
844, 18 .^rsf 326,;3C«.;
A\oTCf 55 ,
pcn. ; v^\* , T<^V\av»
844, 18; v^\ccn 1029, 1.
«•AVtt^ vide sub \a\
.
T^^SorsMj 844, 90.
rs^nj.Mj 844, ult.; t^W.-aamj 844,
ultima;
-^
v»oV\ yux^ 312, 16;
«^uiOJCTs 1165, 18: 1943, i5;
r^Aviojc,r^V\oiAwox=r> 1943,
i4.
rs^^^^v. 844, 99.
A.^oKr56. 93: A-MOj=o 1029, 16;
Aijo^ 2043, 3: r5:f^ax\.»4orr>
1029 . /1 : kTVvW^ 2043 , 3 et h.
T^^Korrxiij 845, h.
« 845, 11.
^j^ 845, i3.
cf.
\i^.
A.\j«r 130, h: A-\_*,rr» 1072, 10:
Krv.\A.r£r, r:rVv.v_lj 130, /.;
846, 3 ~ «L_\_\_. 539, 17, el
x<L\m 774, 11; 845, 17.
j-^V^-rvA. 845, 99 et 94; ^ \ »V\r^
327, /1; -^^orcf 62, 19; rxAo.rr»
1031, 1; ^_n_\o_rr> 845, 91;
y<:^ \ . 845, 95: «^u_\-_.
K^-\AA 846, 1: rcTAoAj 845,
a5 etpen.; t^V^-aXj 845, 19 el
seq. ; »__:vVv:vA_j 845 , 91 ei 9 9
rtJ^o^ix—>—
\
> 845, penultima
rcfVvjaAAo.=73 col. 1031, lin. 1
>AVvAiA\cv=r> 845, 99.
rCiAj 846, 4, rf.
x^\^.
r^ \ \o^ 2044. 18 et sequentibvs;
.^^ooJsAo^ 2045, 9.
A\ » 1189, uli.; A_\_>W 327, 5:
A.A-»Vv.ro 1189, penult. et ult.;
«:j°Aoj 841, 8: rClaoAj 841,
9;
rC^^A. 841, 9:
T<r.\ V\.rr>
841, 8: \<r^ov^\.=r> 841. 9.
T^sOkj, pl. r^^rxjq.. 846, G et seq.;
KrXmL, 847, 1 1 ; T<l-._=r>_=7a_»
846, « - riiMcrx. 847. 4.
r£L=rx_» 846, 18; rL-=nrC 181. la;
»=73.. 846, 18; >_=r>or:f 66, 10;
1033, iC: ^_i._=r>o_=r> 1033,
7;
YLasn^ 846, 95; r^i(\_=r>o_=r»
95, 4; 1033, 16, 17 et
19;
«^Vvj..=oo_ro col 1033, /. i5;
rc^xicnorr» 1033, 7.
AjT^orrx. 846, 99 — <MO-=n,_» 846,
90, ^. MO=3j.
r;^x»=rxj 846, 9 4.
<r>.>rv\.-rx» 847, 1.
rtjoco.» 847, 8 - rsrWxrou 847, 1 0.
r^Vv=rx» 847, 1
4
, vide r;^V\=7>jA
.
rClxxmx. 847, i5 ct 16, v. t^exx..
r^_j3wV_. 847, i5 et 17:
r^^_rv. .v,
»
847, 18; ri. r»o-x_. 847, 17;
r^^o-X30_vr£lj col. 833, lin. it;
rcfVvja.x»=o 1074, 94.
3 eoorfif 78, i3; 1036, ultima;
Ai^oV^r^ 344 , ult. ; A fwo^
=\j0.r3 2047. 16; «fVvA-cooVx
2047, 19 et i5; r^Wv\*\ room
1036, pe«.; 2047, 1
5
; r!i^AnooV\
2047, 11.
A.»rc^'\.fi&» 847, ull.;
cf.
Ajr£f-=vcA.rcf.
r^Lx-*, r^ . s >, r^V\ > s > 848, 4;
yit^c%x^, T^s..oT^ 78 , pcnultima
;
rdj^AX. 1570, 19 ~T<rVvi:vj 848.
G-rci^ 848, 3: 907, 6: 1352,
ult.
•=v.\xj 848, 8.
r^\\> 848, 9.
T^Urrvi^j, i^jcrxvj 94, 90: 848, i3.
^Vk^ 327, 7;
rcfV\oj.^ 848, i5.
.TM\rvv> 848, 16.
r^AX» 848, 99 et ult.
»_aorcr 82, G; 1038, 1 1; uy»-^»'^
82, 6: <7v.-x-t_^orcf 1038, i5;
IHCBlMLnib KATIOKALE,
122
^»j^^a«^ 82, 7:
^oVi_»-acvr£f
1038, 11: Kl_aa_» 1229, 1:
.^_a_aev_i 1229, iC; .^^a_Ao^
2048, i; «L3a_r73 1038, 19 ei
14; Y^ ^ft-».».'\<v=o 1038, 10 et
i3
- nltS^, vide v^v^.
rsf ^cyaevro 1038 , 1
g
, c/.
j^
.
^a^ 849, /1.
r^ 849, 20.
•Soj^ 849, 10.
^ey, 849, 9.
TClijjj 849, 11
T<^cy^cvm
— •\^
^rr
849, ik
r^U_*fj
849, i3.
^o^kTVx 849, iC: A, ,W 327,
8; W^V^ a^ 1678, 11 et 18;
\<La^ 849, 10; «f^o-^-jj-.
849, ).j: KLao^, 849, (1 el 8;
...^Vvao^ 849 , 7
: r<f^oi^rvaeyi
'col. 849,
/('/).
7
— r^^^ao^ [pro
ref^cyi, e/: K^cy») 992, aa
Kla_.e-» 1961, /1 -
7°^^-^
1678, peti., vidc sub a\^^.
rdV* 849
7;
r^Ajj 849, 17.
Ajaj 849, 9 1 et ult.; ^»Axx.-^\ 943,
10: r^Vv^AAXx* 850, 1: Aja^Vr^
327, 1 1; Ajoor^ 85, 90; r<^-\sy^
849 , 9 9 ct pcn. ; 943 , i o ; r^Aja^
849, ulL; 850, 3 ci .'i: 1096, i3
el 19;
r^VxcvA-njajVm 1190, 18
- o&>C73nja. (?) 850,
7.
«^uoja.. 850, 8; 862, 96; 1373, 19.
^^\^rv. 850, 18.
>J3j 850, ult.
r^\_ja_. 851, 1, cf.
v^ \ w tv^ cl
T<:\j3Kr: rdlxso, 843, 8.
_jaj , oide suh r^vxacv..
.
•vnj 851, 7;
Sjjoj 850, 99; 851, 6;
r^\ * x> . 850. 1 9 el ullima;
j^Klf 327, 9;
rcfS_n_i^^
145, iT); 1077. 1; ,o>o\_j3or;f
86, 8; Kr-=v_J3wjKr 86, 8; 145,
\h et 17: 850, 10 et ultima;
r^V\oS_»_3a-. col. 850, lin. i3;
r<f ^oS ..Ta....=r> 145, i5; 1077,
wo/. 1; rsfit\cvA-Sjocv=o 145, 16:
kTSx^oj 843 ,10: r^-\j3cv» 843
,
1/1 el sequeiit.; rcfScvjaj 850, la;
r^Vo-Sevjoa 850, 19; r^\ *..tx»
et r^-Ko . rv,. j 850, i3 ei sequent.;
r^^\sx* 851, /1; w^tn^^vja^
851, G «:r\jj3.. 850. >.(>: 969.
29 - Kirxx- \>j3j 1983, i3;
1990, i4 rsf^oS-ja». 851, 2;
«//«(/ 851, 9, c/. Y^\a\t.
OoV\_se.rcf 312, 91 et 95; 1957. 1 et
9; '«<rSoVvje_=r> co/. 1178, /. 8;
r^^ojj^HoVvxro 312,
9,').
.=3\» 851, 9;
.=»So«r 87, 17: 1040.
pen. et ult. ; a raSor^ 87, 17;
,r3-Sev_m 1041, 9; r^ ~TScv-sr»
1040, 93; 1041, 2 - .=3\. 851,
8 — «rvcvro^. 851, 10.
k^naj 851, 11; 1957, !>.
rsr\o\_. 265, 9/1; 667, h: 851, 9 e/
i3; 1477, 6, cf.
r£f^o\-, r->.\.»\
ct x<^\a\i-\ TCS.rvs..
«r»»-=v. 134, w//.; 851, 9 0.
KfWj-=v» 117, 19; 852, /1 - r^\t
852, 1, r/. Tdsw.A».
v^\t 852, 8; «ioosAn
"_,
919, 9:
Vw Vv\~-v r»io^-:\ Y<J3\. 852, 8:
rd\yi^-A "_.
852, 9: r^icvja^v.
852, 9: 1042, iG - «l_no-=v_.
851, 19;
«j3-=\oj 844, li; 1042,
i5; aliud 844, 7;
atiud 848, 8;
T^s—>^
".»
423, 9G; rwVvjoScvro
1042, 10 ~ «L»_n-=vj 572, 5:
852 , 1 : 964 , peu. ; aliud 852 , 1 9
.
'k\.\x<: 304, i5: v^VvW 852, 18;
>^-\o«f 97, 1: «f^-=v. 844, 10;
852, i7;«rVvo\,851, 18: 852,
18; r^Vvo^-=v-. 852, lO et seq.;
«i!»Vv=\cv» 844 ,10
— rw Vv.^r^so
492, «//.,- 993, 9/1: 1168, 5. '
rCoe» 852 ,
pen.
=^3e.ari 97, 2.
^cvje. 853, 1 .r3<73LiLV.cvje» 853, 9.
\^y.o\<r 97, i3 et i4; J^^oro 97,
i5;1045, i5; \^v.oVvje.Y<r 312,
pen.;
.-^\^
v oVvje-» 1283, 19;
.\,».oW?3 1178, 3f/ 5; 1959,
19: «f
\^
y.o. jc^ 1959, 11;
ref >tvo V
\^
v.oVvxro 1178, 5
-
Kl^-jtj 288, 9; 764, 9: 853,
3 et G; 1986, 90 ct ult.; 2013,
ult.
AjtoKf 97, a 1 , vidc AjtKf et .«Wjc
- K^, m «\y.. 110, 8; 853,
7, 8 e/ 10; 862, i/i; 971, a3.
TXje.oTCf 97, 90.
TC^Vv. 853, 19: TCL.=r>o«. Vv. 853, i3;
O^^
853, i3.
.=Vv» 853, 90 f/ 91: .rsV\«f 318, 5:
.raVvro.^ 1040, la: .raVv. 853.
91; rsaVv» 853, 90: .r3Vv_.V\T«^
328, G; \<l=>Vv»Vvro 1190, 19;
.roVvoi 1232 ,
.")
: rdroVvj 853
,
1 5 : tnjroiv. 853 . \H cl 19: aliud
854, 1 et -2: rifVvraVv. 853, iG
et pcn. ; aliud 853 penult. et ultiina
;
r^jr»V\o_ro 853, 17: 1046, 19
et scq.; r^ raVoVv 2051. 17:
r^Vvo ~>V\oV\, ,V\cv raVoV^
2051, 18.
r:fVv»Vv» 854, i5.
ri^Vv. 94, uh.; 854. 91: •TaVv.VvTcf
328,
7.
rdiwoVv» 854, /i: 936, 5: 2051, i5.
rw=vnVv» 854, iC, confcr T^-=v-nn_»,
rd\xi-^rd et i^SjoVui^.
=\Vv» 854, ik: Tcr-=\Vvj.=o 1078. 11;
\Vv_»V\Kf 854, i3; ^ari 98.
91 et 2/1; 1046, 17: SjVv» 854,
7
ef 1 3 : S-^Vvjra SjVv» 854 ,10;
T^-\-»Vv» 854, 11; t^V\o\-»Vvj
854, 11 et 19: Vv.K:f-=v»Vv» 854,
8; r:;_»\V\cv_» col. 844, /. 17:
«ifVo^Vvj^ 854. i3; 1078.
10 et scq.; rdi^Vvcvro 1046, 18:
^Vvoa-=\V\o.=o 1046, 17 et 18;
«^V\o_j\V\ .V\ ro 1189, ao:
r:f\V\oV\ 2051, 90 - rd^V^-j
854, 18; 2007, 6; aliudill, 93:
679, 19
(scrift. rcf\Vv_»): 854,
ueH.

• oWv» 856, 1
.
V^T^
— X<1^CTX^ 123
vS^v^ 857. i: 866, 3: ,rda. 857, i:
,ril_a.^K^ 328, 9: x<^>m<1 -w,
«N^«ir». 866, 3: y<^a(\^ 872,
li; 1079: lo: 1082, 17 e< sey.;
>iocv^ 872, i5: .^^o.ik-33 872,
i4 et i5: 888, «/(.; 1079, 11:
1082, 99: ,m_Kj<\_a. 1082, 9/1:
^ft-k-n 1079. 10: w._p_a.^«:f
328, i^ir^^cvxKVi-r^rjlO^g, i3.
T£i=x*a. 886, ullima; cv^K^TiT 857,
5:
—««^ "^ =r>, .=3 a.T^_r73.
rcl=3_^^<L=n 1078. 18 cl seq.;
r^r^ 857, o: rdiSrcT .=3t^
857, /t; T^^
"^
857. 8: ".a.
K^NY^^ 857, 8: ^oii^l^ "a.
rdx.-K 857, h: «Lx..^
'=.
857.
G ct 7;
«:f^-\jt. "-r^ 857, 9.
T^ViOT'^ vide rd^cv^.
.^K^ 858, 1.
Vv=oK^ 859. 12.
i^rfl^ vide sub w_cva .
Kl^«La. 860, a6: «//«(/ 860, m/(imw;
862 ,18; varia lapidum nomina vide
col. 861-865 ei col. 970-972; adde
rs:=n^^ ^r<^ 185, 8; 863.
i3; Kf^-So—M ".a. 1353, 9/1:
rc^^^otn.
".^
796, 19; 797,
3; 801, 9.9: 864, 91: v^nLs^
«1\^j:a»jc»a 862, 9J-1: 1344,
7;
«f^j—n-A n^ ^iv^ ->
945, 11;
1041, 90: rJ^V
9;
A^V\«^ 862
.-\j-VJt— Zi. 817,
Sr^V co/. 2061, lin. 3: ^rc^-k m,
SK^ri^a^ 869, »i/(. ; 1079, i ct
3; ..-^^^ a =n 1078, ultima;
\vd-sJis\r^ 328. 10: «^'KTifev-sv
.
r::Soo..ri 328. 10: 869 . ;jc«i///.
;
881, uh.; 2061, 3 : rcfV\oSr::a-=n
1078, «//. Kf=\«ii. 865, 91.
'^
«^3=3^ 866, 5 - rd-=3o^ 870, 9;
^"'W^
"^
223, 9;
870,
19: rclA_=o_is<j\ "_=.
122, /i:
870, 93; «rSo_>A '.a. 271, 90;
870. 10: 874, 19: 945,3; 958,
18: kTS
\^
MA
"^
870, i3:
r;l^-=vvi "-=>. 60, 9G; 182. 1/1:
870, 90 : rS^AOox. "_=.
271, 19:
«L.^f_=o
"_a. 271, 99; 351, 5:
870, 5: K^-..->-v.,^ "-a. et
"^
r<:^\v:^ 215, 6: 271, 8: 870.
19: 874, 19: \<LxJin^ "ri. 819,
9 1 : ^=3cv:^ 908 , 9J-1: r!^^^AV=3cv^
227, 18.
«^»=3.^. 866, 90-K;f-v-v-r> 1079.7.
rCfAra^ 866, 8; n=aa.>[\rd' 328, 19;
r^tx—v-^
866, G: .^^ —v -> m
1079. 5 TCrn=3orv 871, 1.
>.\o~T.~> 866 , 9
et seq.
ri^X-v-» 866, 99; 1307, i3.
rf^v-v-^ 867, 1:
^=^
867,
l>:
£jis\x<: 328, i3:
-> ^ -r.
1087.
90: yjVv \

V -vT^ 866. ullima;
<nVvi=3,::vr^ 154, 19; r^ \ ~-v "v
866,;)PH..- 867, 1 c« «ey.; 1618,
i6;KfV\x=3a. 867,3 c//i: 1623.
5 ; tcT^o v \

V -tVv=r> 866 ,
pcn.
— T^o—vrv 866 . i-j.
cf.
t<jcvs^ .
L^^(\,=o 867, 1/1: >-\V\-K

> -tT^
154 , 1 3 e( 1 /1 ; t7jVvS=3.^r^ 154
,
1/1: 867, 10: rs^vrxa. 867, 9
et
i/i: \<l\—x => ^ 867, 10:
r:fi(\o-S . —V -> 867, 5 e(
9;
TCf^[V-X_A\ -V -> -73 1079, It:
T^^o_\-S —v-> -73
867, ,5 e(
9
rif^ -».->
867, 1
9
, c/. r:f-\o_a.
\=xa. e/ T^-\je.n \.=3.a. 111. 96:
198. 90: 223,8:867,8: 1333.
1 3 - ^=3.^ 867, G
- rCTVv.^
867, 16: r:l=73_n "a 168, 11:
r^^vjao^^o rd^A '.^
267, 90:
867, 16; rc^>^_D-Ao_. "jl 261,
i5; 267, 99.
^^x=3a. 867, 9/1; .y..-v -> 1249.
i3; TCfVv_x__i^_=D_a. 867, 93:
V—v-v^rt^ 328. 1/1:
V—t -vV-r«
867, 9/.: ri^y-v^-o 1079, 8:
vHxrxs^ 867, 93: rcocaoii. 871,
5; T^^o_v_jt=3.ji_=r> 288, ig

TCfy—v:\ . T^jc=3cv^ e/ n^, .y.o^ja.
867, 99; 871, 3: 2048, 3:
,cnoAjivnA T^y—>cv->. 871, h

rcrV.\
V^
-vraA r^jc=y^ 867,
pen. — rd3t.o—v->
650 , 5 : 652 ,10;
1249, i3; 1513, 9G: aliud 755,
99 ; aliud 866 , 1
5
, e/ T^Vvx.or-w
1607,
o,.
ATi. 868, li: OA_a., o^u^ ^_=n 868,
i3 et sequcnt. — t^acv^ 871, 8;
rcf^-^oii. 872, 19.
t^ooat^ 862, 19.
.^_ev=3-^.a^^ 2061. 19: w.cv.=3'=v^^ft-»
1285, 18: rC^tvA., rcr^o=3AA
868,8.
t^acv^ 871, 9 1.
^^_a> 868. 18: r;f_\_.A_a. 868, 9/I;
._jAA,^rcf 328. 10: T^ » ^'vcvA
.
rcT^ivj-Acv-^ 871. 99 - T^n_a.
868, 19: 2067, «//.; 2068, 5:
rcfVu^A^ 868, 90.
<^-\acva 212, 10 e/ sequenl. : 561, 19;
731, 7: 871, 9 1 c/ scq.; 1832,
i3: 1852, 9 - rc^V.^ 868, «//.
rclv_.ox-L 869 , G : »._C73^ 873 , 1 3
:
Tt^<n-V73 1079, 9:
w_oxrv.V\T^
328, iG: T«fVoj.joxaL 328, 16:
869, G - rcL_ioj-_a. 869, i/i:
rCfVcvioxa. 869. lU el i5.
124 »a2k

r^ \vv%
^ev_sk 873, 17: ,a_a.^rcf 328, 18;
t<:.<\a. 873, 11: Ti:rW.<v^ 873,
i() r^^no-&, pl. r^o-^ 870,
pen.; 884, to et seq.
~ t^V\o_a.
884,31.
J30A 870, 1; r<r\-vy. >=3o^ 1365,
1
,$ - r^aoA. 870 , 1
.'>
; «/(ik^ «ui
v^Ao:^ vide su
\o^ 872, 18; ^\o_a. 873, 1; \o_a.
872, 17; Kao-^ 872, 17
-
i^\0^ el v^\css^ 872, ?a etpen.
- rcf\oa. (xoOs) 872, 20; 879,
19; 1032, 9.4.
»»o_a.^ri^ 328, 19;
i^Voa^jo^ 873,
9
882,8,e/:«^-Soa.
vide sttb wa.
rdlio:^ , nlX,av^ 857, pfn.; 876 , 1
.
rsi^oii. 873 , a 9. : 1365 : 1 o
- «i=3.a.oa.
875,3i;.\.-t rtrrra^oa. 874, :?;
r^*\\ "-a. 874, C: »xi^U73 ".a.
874, 10; rCToiSs^ "a. 874, 19;
^ V\0-A
r^^n.Mo^
rt^i^oj "a. 874, 8 r^"->«>OA
874, 1; rdjb^SKf :=ja.aa. 508,
a3; 874, io;890, 1
6
; r£:=xa.oA.
^Krjin 874, 33; ril^^A '.a.
874, 5: 1837, 7;
ril t<i3.iko.a.
T^jA.-Avrr> 874, i/i; r^—xaoa.
r^-Ao<7x» 874, 17
— T^"~».'\o'v
r^jartf^r!^ (pi-o 'r^ r^L=30_^)
874 ,19, i'ide T^rao-k .sh/> "->t\
— ^"-v^o:^ 874, uli. — T^lx^o^
873 , o.i, confcr v^ M.
«fVvj^oA 875, 4 cMi; 1439,
/i
— t^Ajnoa. (xo;^X/as) 875, 9:
1573, 9
- rdjCAO^ 875, 8
-
rds^jc^or^ 875 , 1 o , c/". riijC2w\a.
Ct
«^•VV-A'N.
*<^"> —t \/\ -..
e< r^-rTxAo-Sk t'/(/e «ni
•^\^ T^ > V \o-^ 553, 6

T^V\-».-\cv-^ vids sub T^ \ "v

rcfS^cvji. 873
,
pen. ,
cf.
rcTACvla^
-
^o^ 970, 10,
cf.
^oj3.
"Tx—a. 900, 3; ^iv :tx a. 905, 3:
"7>aa.rcf 154, 9.")
: yocvsJ>s\ 2061,
lO; TorcLa. 857, lo; 859,
9
et
10; 887, h: rcfW^Kla. 887,
/1; rcfW=oorC^ 857, 10; 900,
3; rCioojA. 887, /i.
wjr^, rdv-.^ 860, 99; rdircl:!,
«^Vv ircl 3k 860, 90 el 91:
^Vrcf328 , 9 9 : ^Vvro 1 1 90
,
3i: ^-svrcf 156, iC); 873, 19;
888, pe«.; 1079, ia;^a.^l081,
i7;r;f\.t-73l081, iB^rCfWaLro
1081, 93: ,_.^V\^rcr 873, i'i:
ova^VvVv^ 873 , 1
.')
: ^»=kV\!i^ro
873, i3; 1206, 1; rcT^o-iKla.
860, i5; v^^^A 888, 18 «<
19;
889, 3 et seq.; ^.t...'v 888, 17:
r:;oj.a. 888, 90: r:fXj.yi.a. 888,
/jeii.; 1081, 99; V-.r;^A.*.-t 888,
19;
<s^X«\"v-r> 1081, 9 1 e< 99,
r<lij(\^, r^Vvcvij,a.=r> 873, 19,
\h et 16; T^^o.\ -v ~n 1081, 17
— -
_^
«v ~n
T^-ioo_^ vidc snb
v^x^-^ — rdjo-a.
(x«^t"7) 878,
5 e« 90; 1998, 17; 2001,
9
-
T^-JkO-& (k«5j»0S?) 1167, !(/(. -
Mjoa. 878, 17
rcfV\jo.a. 63,
penuliima; 671, 1 e« 9 ; 821, 9;
879, iG: rcf^o-io-a. 821, 3
-
TCf\_x.Vjo^ 728, 19: 879, i3.
QOTC^ 858 , 3
; 860 , 9 '1 : r;^V\oxioori!a.
858,3-'»<lfi(xa.908,
rCjjw-\n2046, i->=
pen. — r^*\fv>o-\ el r^
'4: T^fyv-v
£if9o.a.879.
76, 19: 239, 10: 879, 91 et 99
- rcf^n ctfa_^ 880 , 11 e( 1 3
:
...^Vlcooa, rdjVvx0Cva. 189,
9;
285, 17: 604,3: 880, i3 e< i4:
T^V\cvi^(V£ocva> 880 ,11.
rCiwOiv 880, 18.
£kA. 912, 19 : .^o^ 880, 90, confer
.*\*\«>; A»Ar^ col. 156, //h.
17,
/. .^ji^T^, S. Frmnkcl, Wiener Z.
,
1889,
a54-rc:rVAo.a. 351. 10:
881, 11 -rCf^^jAoa. 2068. 1
-
r!i!5v:\aoi>. 861, 10.
rdj-Kcv_a. 882. 93 et penuli.; 883, 1;
2064, pen. : yfTscuScvak 882, ult.;
K^V\o\jk.kj^ 206A, pen. 'Ko.A
823,7;881, i4-«^_<»\oa. •\oaL
1456, 90 — yxj\sn ^a^ 177,
10
--
'^eva., T^^Hcva., pl. -_.'\o.^
881, 93-90: 882, I e( 9; 883, 5-
rcfSoja. 881, 10: aliud 166, 11:
881,ai -rC'\^\-)So.a.883,7-
i^wHcv^, Y^a.^KoA. e( T^.jvHcva».
882 , 7-9 ,
ef.
if^cv^ — viix^\<\^
1493, 93
-
TaaL^oa., rcinA
51,i9;81, 7;208,h/(.;517, 93:
882, 16; 895, i3: 897, /1; 922,
9; 1757, 10: 1837, 17; 1838,4:
rcLj3j\jj3 "'\cva. 882, 17; "'\oa
T^jajcAA 882 ,91; v^xirTx^\ci£i.
895, i^-Qo-Hoiv. 882, i5;1370,
19 - rST^-va. 1083, 7.
xa. 926, 7;
jtrC^ 883, 10: 933, aa;
aliud sub xx^ ; r^jccv^ 883 , 1
5
c( iG; T^W_jt.QTd^ 858, 4
-
x.cvrv 883 , 1 4 : rdj^o-a. 883
.
90; ^Vvjjccv:^ 883. 90: 1353.
3 — Tcf y.o-a. vidc v^ r —%
1

Tdajtcvrv 884 , 1
3
,
cf.
y^jt^\s^
ei T^-a_je_^cv-a. — t<L^_xa_^.
rcT^ <\ y.o^ 187, 3: 476, aa:
759, 5: 884, i ci 9; 1078. 4.
c/. Kr5Lx.oV^.
^\_.v_^ et \^\\ .v—^ 886, 1 e( 9
:
T^V\ov-.\_:v 886, 9 - ^wo. -v
1720,99.
r:!.-=vX^ 885, 94.
«L-Ava. 886, 4.
rcTWa. 886, i3: rcf^cva. 873,
.'>.
ef.
v^^is^rry^ sub ooaj.
rcT-^j.ii.a. 886, G e( 7:
•^ii.a.VrCr 328.
a 1 : i^-^ij.a.V\rCf 873,3: 'KTniio.a.
873, 9 : rcT W^-.^vv_=v 886, :>:
r£li'A4va.Wr> 873, a.
«iLiVA 51, 11: 886, (): K^-\.i\cv-a.
790, 10; rcrW-^vv-a. 886, 9:
.^\ vv ^ -r» 739. 17: 741. /;e«.;
1080, ii.
KT^av^

-vmk^ 125
t<!\iiA 882, a6; 886, ii.
>^ 886, 17.
v^ (xloi) 886, 99; 990, «//.; 991,
3: 1038, 9.
r<^.\.-> 887, 8:«rV\Au 887,
rcfVAjja. 520, 11 et 19; 888, 3
— ax»Aa\j.r^ col. 887, lin. i4

KfVvA*a. 887, rda^-vAx^
887, 16.
v^ZTXt^ 450, 30: 888, o
— v^azrxjo.
888, 9: 1058, 16.
rdcojA. 890, 17.
•\jl:^(?) 890, 97
~ m\ % -\ vide suh
\^ — w^5(\\»i^, r^Ajvef ^\»^
280, ult.; 890, pen.
Wi. 891, 10.
vHi^ 891, 17
- nLiKl:^ 891, iC.
r?i!j(xa.2k. vide
»^V\ -<.->. _
T^Vvjt.o.aA
443, 8, (), 11 ct 16; 891, 9/4.
rcfWi^ 892, 19.
t<f^\->-s 115, 8: 267, i3: 892, 6
et
9;
1556, 18: i<^^cv^^ 828,
9C;891, i8,ctr<lscis^ 891, 93,
cf.
T^or3.r^ T<l»A..a-A. 158,
7
e/ 9: 892, C: 1556, 17.
rif m,->-> 892, i3, c/. t<L»«r.ri^
-
rcfV. tY>-> -^ col. 892 , /. 1 /i , jvV/e
r^\aj:^ 892, iC et seq. — rCTVvjS^ijaw
54, i/i; 893, 9
e<«er/.
Aa 893 , 1 /| e< seq. ; v^\s>. et T<A(\^
893 , 16,
1
9 e< seq. ; <n..\.^ A^
897, 20; 898, i5: ,^\
-^ -. Va.
898, 1.5: .^oxAL^ 895. 5;
^rCjXri. Aa. 897,;)e«.;
A-v-.
393, 99; S-cixraAja. 893, 10;
895, 5: x_i\_r3 A_a. 894, 6;
AM A^ 896, 91; r«^jjt\.iv-\.A
,
«fV . ^-ix >\ \ -V
896, 9 1 e/ 99;
-pcit^Si. 897, 1
9
; riroftj <n\.^
895, 5:7o-:\ -n, \ ->
898, 19:
TS^^xcirja A:^ 148 , 8 , conup. e xv-
vdnopov, c/. 1729, 10: oso^SfA^
898, ao; «^^v-KAA-a. 877, i3;
893, 1/1; T<r>(\ojaAaii. 893, i'i
A\AVvr73 896, 7: A\-o
1172,
1948,
11:
9;
ox
.\\'^Vvjt.r^313, 91:
kIWaox. 1948.
17:
1948, i8:«AAa.
896, 9 5 et seq.; 897, i3 et seq.

Krv>_A 132, 899,
T^Vwiolla. et T<rVv»iolak. 132,
i3; 201, C; 282, 5: 458, 10;
col. 896, /.10:
v^V AA/\ \ "v
et
rCl^Vjw^o-la. 115, 99; 201, 7:
896, 10 c« 11 - rfifVAjs. 899,
19; aliud 899, i/i: aliud 438, 3;
462, 19: 499, 1: 899, i4 ei 17.
rdla.rcf 157, 9;
r:Aja.V\ 2063, i5:
riAa. 894, 1; wi^V-xAjs. 897,
C; A:i.V\r«f 328, 95 et 98: 897,
7;»._eA^Vi 897, 7;
\<A^Vm
897, 8; kT t . \ r^ 897, 6:
nTVoAa. 897, C - r:i\ji. 894.
3 ,
cf.
r^\-\v^ - r^\-\, oiAa
894, /1, pro r^ V -\, ox_iw^,
cf
409, 9/1 - kT \ ">
894, 5
-
T<rVvA(\:i. 876 ,19- >_iri:A_a.
897, 9.
r;^--v\-> 894, 18 et 90: rCl»=n ral^
115 , 7
; 200 , 7
: r:r-S.j3.a «IrAa.
894, 7;
Kf -». \ -> 894, 9
-
r^—v\-\ ct TCfSr\i.VA TCf—>.\->
54, 90:894, ii-i3~rdV=A.a.
894 , 8 : rcfrAoa. 876 , 1 C e/ xeq,
;
933, 9/1 - rSjtraloa. 876, «//.
- .laAa. 894, pen. —
«^—
> \ ^
{pro r^->\-\) 894, ult.
r^VojA.^ 895,
7.
r^oA_ik 895, 99 et seq. — T<AoA_a>
896. 19 - rcT-Solr^ 896, i!x,
cf.
^^Acva. et r^VjScAn.
rcTxovla. 896, i^-riiovla. 896, 90.
iAa. 896, 93.
rt^S^o\^\-., r:fVo\\o\^\% 896.
9 C , rf. Ind.
ffrwc.
TcfA-v 896, ult.
rClaAa. 895, /1; 897, 9'i: 1079, 95;
1081, 1.
«^TTAcvr^ 876, i'i, et r^oxj=jAa_a.
877, 6 - «iflocrAA 898, 8, c/.
897, uh.
rclflAa. 898, ult.
rwio-Ajjalsi et t^Ij^o^vucAsl 898,
800, 11; 802, C: 899, 10:
Kfy^-vTi 899, 9: 1081, 10
-
TCfAjv. (pro TCTAr^) 899,
rC^Txa. 900 , 5 ; ^jj.
9-
900, C;
900, 8:
rc^^OiTTxa. 900, C; 901, i3 et
scq. ; 2047, 1
C
; rcfVrrxa. 905 , 9.
Ararria. 900, 10.
n_=Tx_a. 901,
7;
oj-:\-=7Xji. 900, la;
r^^ . -7\,-> col. 901, /. 5 e(
17;
•:V=7Xa.VTCf 329, 1.
rc^v.'^ , msrx^ 900, 18; r^ox.=Fa.A
900, 99; rc^Vooirrxji. 900, i4
el 1
7.
r^cv_=rx.r\
900, pen.
1734,
9;
1745, 3:
r^oAioj 233, iC; T^kX.0.^
"^
900, 9/i:rclj_i_=n\_a. "a. 900,
ult.; rdijjfA TCiicvrorC^ 1734,
8 - rcrVv_io.r7X.^ 1702, C et i3
— X.CV=7X^ 901, 1.
T^r^ \ r3X_^ 904, 10 (vetus error pro
v^v^tznsL =
xvy^sta ,
cf. > t\ \ /^
r^r^\-7Xa. sub .vv.\ '^ , et oL:Sp5
L.«J3! 1963, 3; 1990, i5).
^.ijjxa. 899, 99; oj.r7xa.Vr;^ 899,
_a. 899, 94; 99 et 93;
V
^=7x:i.Vrc^ 329, 3; oxrrxxVTCf
899, pen. el ult.; w^ tk ->rCf
899, 91; rdjrcf -n, -\
899, ai:
T^Vvir!^=rx^ e< T^Virrx:^ 900
.
9; 904, i3; rcrVoiVi=7xa. 904,
i3; rcfVvjjrrxajM 1081, iC.
Qo.=rxab. 904, i5.
•\r7xa. 901, 7; 903, 99; -^vxrTxa. 877,
iilt.; 903, 90: rC\*=7xa. 901, 5
e/7;903,99;S=7Xi>.Vrcf 329,9;
i^-K=7x:xVvr^ 903, 99; -vrTx^j
1248, 3; r£f^o\jC7xa. 903, 19
et 91
--
rC?\=73cvA 877 93 e< .se-
126 AjcmL^ >^
qucnubiis; ^v.mek.ak ^•\ 878,
2 — rCjSjCTxa. (« />7f"«<'<?)
297.
6; 331, 7: 876, 7, confe,- >av\.°L
904, 19,
wWc T^rseva.
o,a. 904, 95: ^-x-=r>-a. 904, 29:
rdxjL^TX^ 901, .5: v t\ ->V\r^
329, /j: -> -t^ -vV -t^
901, :i:
1190, 99; Klat-ZTX-a. 904, «/<.;
993, 91: i<rV\cvx.cvm.ri. 901, 3
-
r^cijtzTx^ 482, ;)ch.; 904, 90
et neq.
Kr\V\r»a.a. 83. 17: 905. 1: 1088. w//.
^
905 , /i ei seq.
;
^
^
906 , 1 7
-
Tila. 409, 9/1: 905, 7
e« «ci/.;
1384, i6, c/. «lA-a. >-y>-=73 swi
Kf^i.ro : <n-^j\ 409, pe».; 905,
9
ef sequenl.; rC^V-X-a. 908, 8

KTVv-i-a. 908, i;5 «fVv-i-v-a.
906, 19 et seq. - r^Vueua. 184,
li: 905, pe«.; aliud 905, poi.,
p/.
«^V . »<\ 1 «v
905, 90 ; aliud
{pro TCf^cva.) 905, 9 3.
,iA.W 329, .5: 878, i3: rcL»jev.A
878, 6 ei scq.; K^Vua. 908, 10,
pl. y^^noi^ 906, 10; .^^ai.^
908, 11.
Ki=vicva. (pro rs^eva.) 878, 16.
r!i.-=vi^ 905, if).
rdDonxa. (^jJsjo) 905, 92.
...^AjAa.
(?)
906, iC - KfS » ^ ->
(?)
906, 19 - ^Sj.i.a.
(?) 906, 11.
TijsjAa. 906, 1/1: W329. 6: : vsJ.^
t<fWa^.a. 329, C: 906. i3
-
«s\-v-n pro .%r\^m 1081,
90.
vt^
906. 92: r^Ajv. v.fv 906, 99 ei
a3: rtfW-iJJi. 907, 1.
rillajOJA ril^Aa. 907, 2 : K^ °v \ -n
rilvioS-A 906 , «/«. ;
^A>.r\y. ^'^v-v
229, 17: 907, 5 cfAcj.; 1927, 18.
rcf-=v-v.a. 907, 14: ^n-v-a> 907, i5;
rd^i^^Axa. 907, u/^ - rCfSoja.
534, i3; 907, 18; 950, 99
-
\»A. 907, 90.
evjOA 908, 1 et 9; ^evVv-X-VA 879,
1 1 : 906 , G : x.cwa. 906 . h : ^jjoa.
908. •>.: x_v-a.V\Kf 329, 7
et 8;
906. G (•( 8: ».a.Vvi 1285, 90 et
jien. ; xva.Vv=r> 906 . 7
f<
9
: 1285
,
99: ^».y.AJvVvrr> 1285. 91; ».va
908 . :, : g y.v -V 908 . /| : X-V_a.«f
158, i.):^^iy\-v-r> 908./«: 1081.
95; evxxaVvT^ 329, 8: y.v.-vVv.v
1285 . pen. ; x_vj^Vvro 879 , 19:
1191, 1/1: wnfyvrv 908, G: x-v-ja.
rd»rr> 908, 7,
cf
*<^ « -"
xj^v-a.
610. 10: 612. 90: TcL>-xa-v-a.
329, 7: 906, 3: 908. (1: 1191,
i5: 1285, pen.; KfVvxewa. 906,
3 ; rcfV\cvxj.va. 906 . '1 : rdxvcva.
879. 11: Kfvyv->-73 79.
19; 908,
1: r^Vv_x_v-a_=o 1081, 26,/)/.
t<fV\i.y\-v-r» 77. »/(.
cdK^ 912. 9: oa.C(xa.V\rcf 329, i3:
oaxitvr^Vw 1082, i5; 1285, u/(.;
.i^^.tvx (w-vVvv co/. 1082, /iH. 16;
i<fiv\ cv>^Vv-rt
1191. 12: tw -> V
1248, 5: cyx^rcr 159. /1: 1082.
/. 99: <fs tvx-vt^ col. 160, /. i3:
V\^M.a.V\V\r^ 911. 1 li : rC^fYvtw-v
911, i3:rcrV\cvj-co.a.=o 911, i3;
1082, i/i e( sey.; 1191, 19
1248, f) - Krtwiw-v 911, i5
1701. 19
- KTVvDaa. 912, 8
-
rcfV\ tw (Yx ^ 728, 5: 863, i3;
911. 91.
TCfjjaaA 910, 5: ew».XAa. 910, 3 e/ 4:
rC^tw-iKf 159, 5: K^^fw-k 908,
/. i5; >.ma.V\r:f co/. 329, /. 19;
V\_i^_co^V\rcf col. 910, /. 1;
,<nft 1, fw-\V\V\ col. 2096, lin. 9;
. iv\-vV-r>
{loco . 1. tw ~>Vvm
,
Act., VI, 1) 1191, lo; r^ >. cw -V
910, 1 et 5: <n . fw -\
910, 3;
T^V\ev_i-fio^ 910, G, 24 e( scq.;
rflKfiocva. 880, 6 ; r^r^ >.Aoeva.
880, 1; rtfVv > fwcv^ 880.
7:
TCfVv-i^jiVv col. 2063. /. 16
-
T^T^-co.-a. 908, iG ct sequcnt.

vide
t^Vvkma. 969. 19.
T^—Vfweva r( rwS^jQoev.a vide suh ooevjk
- rcfVvSraxioeva. 370, iG: 852.
8: 879, 93; 957. 3; 1570,
9:
1722, i7;1753,5e(io:2027. ai.
,^o\.!^^_£»ev-M^ ($u(t7(5s) 452, 99:
909.
-I
clscq.; 1253. 1.
rcTvv.fwa. 909, jS: aliud 909, 95.
^jOMA
(?) 883, ult.
r^ fw-v fwcvrv 880. 9: 1423, 1 et 21
rC^\->(w-> 911, 1 c( 4: 1746.
iO.cf. T^S-k1f-> .
rdXjoojv. 911, 5 - TCfVv\.iweva. 880.
9 C/SC7.; 913, 9: 1191, 4.
rcTvfw-v 207, 93; 911, 9: 918. i3:
1750. G: 1834. pen.; aliud 529.
ult.; 911, G: rCf -k \ Tt > V tw-t
911, 11.
T^SfVfw-v 909, i5
- «vt » .v> »-\ fw^
oojAStw-v 912, 3.
t^Vvfw-v vide sub <wtw-v .
Aa 912. i4.
cf
Si.Ci^: Acvao 1247
9:
^^
-^
860, 90: 912. i3:
v^^xQl^ 913, 11; a<V°v-v 913.
19: w^
<\ °v .-v V 1248, i5:
A «V ^V<^
329, i5: aliud sub
n^n^ - ^'^ ^
et TCfV\ °k ^
912. i5: 914, 18 ct oJi. rda-a.
TCfA^A 912. 17: «rVvaa. 914.
90: kTv \r> V\.°k-> 914, i5
-
rCTSra^A nf<\-, 646 . 1 '1 : Vva.a.
rC' V
\,\
^ 914, i4; 1748.
not. 19
- r^^-^ 158. 90: > °l
->
vd*=rxx. 913, i3; «^Vv^ 913.
i3: 914, 16 et 17
- rc:' °L -> ct
rcfVv^ 304 .
1 7 : 912 , 90 c« seq.
;
918. 94;
"^ - «^ -V
942, 99:
><7»cv^ 913, 2 - Tcl^_^ 912.
95
~ rcla_^_a. 913, 19: 1454.
10: r^Vvo °> »'\-v 913, 10 e(
19
- KrV\°i°k-v 1702, 1.
, ^ -V 913,
7
; rsl_°v_=>.r:r 163, 91:
>__^_^V\rcr 329, i4: 913, 8;
^ . <\ -vV\ -n
913, 8: gcriptuin
ftV^i^S >-v^ 127
i<jA^Vv=r> 11«
913, 7.
«oAa 913, i5: «il^ 913, i5.
ofl^A 913, iG; r<:)s\<i.-eo^\^ 913,
19 - T<; co a a. 913, 17;
<^^ » \ m"^ -\
913, 17 e« 18

rdfioArv 911, 93.
•\^ 913 , /1 : -S.oi^
913,6: •KS^VkT
329, 16; -Ka-.^ 1286, 5 ct C:
•=v^Kr 163, a3;-\a^^ 1286,
/.
7
cf (j: i<^^<\^ col. 913, /. 4;
r^^oS^ 913, 5; rCfV\c\-=v»Sa.
913, o et6; «^v^cva. 881, G-8
-
rcr-=v^aA 161, 21; 233, 7; 238,
23; 880, 29 cl seq.; 881, 9 e< 3;
r^»i.\^
"^
880
,
pcii. , et y\-n-!\ "^
1519 , ult. ; r^-:\cim.» "a. 233 , (5 ct
(j; 236, 21; 880, ult.; rdsrxjA "a.
880, 2/1; <TXjSaJ\-a. 881, 2
-
1^S_a_^ 913, ai et sequcntibiis
;
x^a\SLS. 25, 26; 183, penult.;
•73<\ivj ^'^•N ct yaav^ \At^^
914, A cl 5: A_»\<\.s.. SJK-a.
914, 8 - T<r^\_°^ 914,
7
x<LDa^\2L=^ 914, 3.
r:oe.<\^ 913, 3, r/. «:jt.cvSj3.
i(\^ 914, 9,
ioe( i5; Kf^^^ 914,
f) — jVvS.^
(/»0 >^^\r^) Qli.peii.
\_^ 915, 1 «:r-=v_^ 915, '. et 5;
osS-a. et <n\ », 't 915, 5; 929,
a/f. - T<?=va. 915, 7.
TCr-=va.w:f 164, 16; r!^-=va. 920, 3, Act
10; r^^\^ 921, i3; T<r-=\.a_»
1249 , G e«
7
: oj\^V\Kf 329 , 1
8
;
920, iG: Kf^o_.-\_a. 164, 16;
920, i5; 2064, 3; Vvs .-S a.
r^ v\o\ 921, 9;
r^^iv »-S ^V\
2064, 3 - \<rV\-=\^ 915, 11 et
scq.; 925, utt.; OJ^\iv 915, 1
/j
;
pl. r^^o-=v^ 915, 19 — rd_»-=\_2k
920, G; 1722, 4; 2088, i3;p/.
.^Sji., w^Vo-=v^ 41, 9; 917,
19
— r5fVvj\^ 921, 1 1, confei-
«:^o-=v:i. - r;fWv»-=va. 1932, 3
— r^So^, 883, 12.
^a\^v^ co!. 164, //«. 1 4; r^ra^.^,
us » ~T=VA, <n ~T=v-a. 915, 18;
Kf ->o\_a. 916, i3; aliud 915,
pen.; 916, 1 ct seq. — V^ ~t=\_a.
(HpdiiSn) 22, 18; 197, i5; 915,
i5; r^-KraA^A t^-->\a 358, 17;
1831,
19;
1845, i5: T<l=3-=v_a.
rdmu-A 915, iC; rs^ » ~n-\
"^
915, 17;
«^V=^
"-a. 915, i5;
r^»=njt. "a. 427, 95-«^\cv=3-=vak.
1426, 5 - rcrX.\-r->\-a. 16, 11
- r^tv\-->\A 915, 29.
rcivi^^va. 915, 3.
«imA-=\Aa. 882, G.
r^oxjS.^ 920, 10; oso<TXj\.a. 920,
19; r^Vv-TTXii^ ^ojj\j:^ 920,
1 o ; w\:vVvr^ 329 ,19;
m^-^-n
1082, iienult. ct seq.; rwiOi\ev^
882 , 19; r£lja<7XA "a. 882 , 10;
rcfVoox»\^ 882, 11.
r:l.o\_a. 916, 90; 1704, 1 ci
9;
"j^
viL > 1 cw\o ^^ 1750, 17

rsL_=r)o\—a. (xpwf^a) 917,
9;
r:L-=rx_.A r<L=r>o\_a. 282, 17;
T^_kV\_=oo\_^ , »-^V* =r>o\_a.
v^v^ col. 917, liii. 1/4 et i5;
r^^o \k<, =no\ ^ 917, i5;
Vv»rdiV=no\a. 266, ult.
T<f\o\-^ (x>;pv$) 916, iG ct i-];aUud
916, 19; r£rV\o\o\_3. 916, 17;
r!f\_»\.^ 920, 19;
\\_a.T<f 916,
iG; r:l_i\\__^_=o 1083, i5
-
rcr\\A 355 , 1
9
; 919 , 1 9 - T<A\ja.
428, 90; 919, j3 et 99
-
v^\ »\\a 919, 90, 99 et 9G

T^\.\\^, T^\\a. 920, 91 et 99.
r«Lii\o-^ 882, 7
ci
9, cf.
r^-Mcv-r^ ei
rd^\cv^.
x^t^\\=^ 238, 18; 920, 9.
v^\.a. 921, 93; yNo\-a.«; 916, 23;
uNo\a.V\ 2064, 9; «\\ri. 921,
- ^ '-^ ^
93; vi^\^ 921, 1;
1083, 9;
ws\_:i.VT<f 329, 90;
V\TCf ciiL 329, /. 90;
.Vvj coL 1286. /. 1:
<no_a.\cv_AVrcf coL 916, /. 22;
UN\.:xV\.=r> 916, /)«»(.; 921, 11;
1190, 25; _jca.\js_=r> 1083,
9:
cvA^^VvTsf 329 ,10; .-^ev^\r^^
1286, 3; o.rv\-a.Vv=73A 1191, 1;
yN\:^Vv=r> 916, /je«.; 1190, ult.;
1191, 9; ^\_a.Vvj33 1286, h;
vsAat^ 164, i5: . » ">\ •v ~n
1083, 11 c« 1
9
; r!ii.\a. 921,
17,
18 et
19;
r£=3WAA "a. 921, 19;
rs-=x\ »Ts^\a. 922, iC; r!La.\-a.
ri:Xii^t\ 921, 18: v^)s^\-s^
113, ti; 139, 5; 922, 18; "_a.
rd.oi4n 922 , 1
8
; viL^\jSk.^ "a.
922, 19; kTVv \ .
\,
r> "a. 922,
90 ; «La.o\^ 437, 7; 916, 21,
pen. et ult.; T"^_a.\o_^ 882, 20;
r;fV\o .v..-\,\.jvVu=r> 1286, 1
-
v^\sk 921, 20 et serj.; v^^K^
7a»\^r:r 921, ult.; ^^a "a.
922, 1 - r:lA.o\_a. 916, 25, et
v^\^ 920, 93, cf
r!fVv»\^-
r^VvAo\aL917, 9 rwVvj.^o\^
917, 1 — Til^^cvri.,
T^ » ^=\n -V
882 , 8 c<
9
, confer r^_yj\o_^

r^»^\cv:v 882 ,19— r^A.a.\A
922, 4 - TCN\o_a.\_a. 922, 9
-
r^\cv^\^ 921, i5 r!fnj^\a>
922 , G et seq. ; rdxxjc- a*^.^.::^
coL 1496 , lin.
1
7 — -pn. -t\o-A
,
r^-rv -v^o-A, ct rgl=rv -s^cva
T^».rx»\»r>,
^ r\ vA-a
'^\cv^
vide supra sub \cv^ — x.cv=rx^\^
922, i5 - rg^.r-v^-a. 544, 18:
875 , 10,0/! T^ajt.\.^ , rs^-^y^cva.
et r^ajLcvak.
v^a\s. 917, 3 ; 919 , 2 4 ; Vv»r:l\o\a.
917, G.
"7)\a. 922, 99: 923, ult.; ^\a^
1083 , 4 ; r:lT>\a. , T<L^=r)o\-.
922 , 2 2 ; r!fVv=r>\-v , v^\\v^-\ "a,
923 , 1 3 et seq. -
70^.^. 22 ,
19,
cf
"7j\x> - ri:73\a. 922, pen.;
r^cvMA "a. 923 , 1 - ri:-mo\a.
,
r^L>V\_=r>o\_a. vidc sub o\_a,

128
fCjoo^ H^tva.
i<W:n-va. 923, 3; 942, 17
x^V-rt-k-,.
923, 5 ct sequeHlibus

Td_jt_=oo\_a. 917, 17,
con/er
rdfioAA ,
]il. r^VvaoAr^ 924 , 7
c/ .s(?i/.
,-
j
/vi^k -w
924 , 1 a ; t^Laxj-v^Vv
2064, 1 - r^\~ym\sL 924, i5
e< «eqi.
— i<L»_co'\c\_a. 883, 6

«fVvflo-Ko^ 883 , 8 : 1870 , 1
1
Klx\^\a. 924, i.')-. 925, /1:
KfVvo..^ »
\,
<w «-^-^ 925, 1:
tAt
x^-v^,V\«f 924, uUiim
«^ojso-Ka 880, 18.
«iswA^ 925, i5
- rsLrxjWA '.a.
931, 1/.; ^^^-r^xja -iwAa. 702,
9: 704, 8: 1971, pen.; ^va
T^o\J3 63, i5: 1753, ullima;
1755, 7
et i5; 1835, 17
-
Y<iw.\a. 925, i3; aliud 200, 3;
aliud 1308, i8e<29.
«l_a-=\o_a. 154, 19: 883, 10
-
rcTVv^^^ 925, i8: 1849, 3
-
TCli^^rx 1263,2 2~r<lfloA\a.
74, 6; 94, 18; 142, 12 el \h:
213, 12: 916, i5: 925, 16;
«f\=SA "=>. et rL.\=i-\ "a. 142,
i3: 1356, uh.; nl\(\->. "a. 94,
iG: rLxs:ry\
"^
925, iG: 967,
penultiina; 1318, i5; 1337, 22;
tsIj^^o-coa ".a. 142, 11: 213,
i3;ri^^oje.^
"^
1492, 3.
r<Lyc\^ 925, 20; 947, 3; riljt_.\^
596, 24: rcr\_r3-^
"^
791, iG;
TCfVviJt.-=v=k. 197, i5
— y^sLjt.\s>.
884, i3;925, 2
1
, c/. «ica.-=vi^
-
vg^\\\-v vA-i.
925 ,
pCT.
KfV\\_A 93, i4; 926, 2; 1603, 7:
1822, 7;
1839, i5; aliud sub
•Ho.a.: Kf\.=i-AA "-a. 188, i3:
«::=o\a.a "a. 188, 12; 189, 92;
926, 5; r/.\^.\j3 "_a. 954, 3:
«fVvjaje.\ «fV\A^ 1717, 19;
KiV\-va. 926 , 4 - rsTAjrcf V\\^
co/. 926, /. 1, coiifer rDn\»^

T£i73V\\oa. 883, i3.
XT<^ 865, '(5 et utl.; aliud aub X.o^:
X£Lsn.
^
tJC^ST» «r^jojc^v^so
1083. 17: rcTWa^ 1084, 3.
t<jta.«f 164, 17: ^o»-^ > 1249, 11;
rijta. 865 , «5 : 926 , 8 : >jti.V\r^
329, "3; ,_jocr^Vvj 1286, 11:
K^oea. 865, »5: KrVvj..jcr^ 62,
i3: 329, 93; 865, pen.; 1249,
1 1.
\^~iir-\ 926 , 9
- r^ojta. 603 , ui:
772, i3: 774, i5; 1068, 17;
1810, 10 el 18; r^\^^
"^
et
TCT-Hra-^-^ "^
22, i4; 32, pen.;
109,7:227,17:926, 10; 1736,
1 G : T^V\i.V^ Kinojei. 926 , n
;
«Lv_xofA "_a. 926, 10; 1779,
18.
TS:fV\o_)t_a. 418, 10 ei 11: 634, 18;
910, 7: 926, 19 e! 20; 1344,
9;
1778,93.
T<L_2i^^__>t__a. 926, 21; 927, \ ei 9.:
^^r-s-rA 975, 1
1 ;
^y-^W
329, 29.
rdr^_x.oj:k, 884, i3,
cf.
r^ y ->-va.

oje.o:^ojt.02k 883, 18

VikjtA.
87. 3 - w:f\=Ljta. 927, /j , confer
w^-^-v «vt^ ^
r^-vajto^ 884, 5.
Ajta.V\rSf 329, ai: 927, i5; Ajta.Vv»
1286, 10: ^jAot^Vro 1191,
7
e< 8; Ajta.V\ 2064, 5: r^X.yL^
927, 1/.: 1083, 9 1 ct 95; 1191,
9;
2064, 5: v^\xr\m 927, i4,
i5 e< iG: 1083, 9/t; «:l\ojta.m
1083. 9 1 cl seq.; oi^jAo y-i, m
1083, 29.
Toojta. 964, 5.
rs^aojta. 91, 1 1: 668, 17: 883, 21.
.ajta.V\«:r 329,95:rSf<\y.or>. 884, '1:
rSfV\Sxa.V\ 2064 , G
- «:^o=i
,
T^V\^jt.o.^ c/(/e sub jco^
.
vjta. 927, 10 eM9; r!f\jta, 927, 11;
\_jt_a.V\r£f col. 329. /. 1 1 e< 26;
V\\jta.V\rsr 884, G: \_>t_a.Vvm
1191, 6: \ K% t 884, 9
c< 11;
•=oea.rsr 164, 18; \jta.V\ 2064,
/.
9
; i^\jje& col. 927, /. 1 o en 9
:
rsfV\o\jLjtA col. 927, /.
9
e( 11:
«^^<nVvo\ojt^ col. 926 , /. 1 '1
:
r^\je.o^ 884, G el seq.; 927, 9
-
r^\o_je_a. 926, i5 et iG. confer
rci\ojeX.^~rsfV\\x3. 596, 9/4:
r<rV\.\°>V<<r "_a. 898, 11.
rSfVvxa. ipro TSje.Vva.) 927, 17.
KfVva. 927, 18 et seq.; iiliud 927, 9 1
e( seq. ; r^V\Vv3. 930 , ull.
^caVva. 928, 5: ,j.=3..Vva. 1084. G:
.=iV\=i.V\T^ 329 ,
pcii. ; raVv^K^
928, G: _.Lr7»Vva_=r) 1084, G ci
seq.; rsf

>VvA 928, 1 ct «e^.
,-
r:i!^OAA "a. 928, 9:
«IraVva.
Kljkja_\,A 928, 9;
rSlraoVv^
928, 8; TSfWj=>oVvA 928, 8:
r^V\ :^ .V\ a. 928, ultima:
r^V\o -t .Vv.a. col. 928 , lin. 5
:
rsr.v.->V\=L=o 928, G: 1084, 11:
rt^Vut \

»V\ ^ -n 928, 5 e< 7:
1084, 19 — TcLjnA rdraVva-ro
1084, 5
- rcrVv»__=3V\-^ 928.
11, confer t^V\o :^V\ a. ~
TSfV\=3VvAA 884, 9 2.
T^oV\.=>., >oVv:i 928, i3 e( i/i.
ri^Vvi. 928, i5
-
70^^ 929. 1 et
seq.
rsfV^o^Vvi.. 929, 5.
"TjV^.^i.V^rsr 329 , uli. ; wi^sVwa. 885
,
12: r^Vv=oV\o^ 885, 9.
r<:»Vva. 372, 11: 929,
7;
967, 91, «3
et 9 4 —T<^V\OA
,
pl. T<rV\j.x.V\ojx
884, 23 el seq.; 885, iG; aliud
67, i3; 79, 5; 81, i5; 885,
7-
rc^Vvi. 930, !i: pl. TcrV\f^V\ji. 930,
3;>aVva. 929, ult.
\Vv^ 885, i4; 930, 5 et 6; \^^.ja.V\
2064, 91; \V\_a__r» 1084, i3;
Tsr\V\o^ 885, i3 et 14; 2064.
91; aliud 434, G: 2011, 12:
r^V\oj\Vva.=o 885, i3
~
\Vv2l
(^ki^) 189, i3.
^f\je.^rv::^ >t7Ax.r<^ 129
WjcVv^ 928. i(|: je_.Vv^ 928, u):
T^jti^rvji. 928, 17, 19, :!i clpeii.;
3e.)s\-s^s\v^ 330, 1: 2064, la;
ojt,Vv,^VT^ 2064, \o el sequent.;
. > v.^^-^^tvzr» 2064 , 1 1 e( «ei/.
;
3e.^"t-73 928, Kj: t^^eocjVva.
330. a: 928. lye^ao: 1084,
17;
T^^-\T> 1084 . 1 /i ; T^3t.aVv^V\
2064, 10.
A
^<1A 931, 1: kIAa 575, la: oocrt6.
c«w ^\ e< kIA"^ composita vtde
575, 12-1/1 c( 18-19: 931, 3-7;
933, 29-9/1 cJ penulL; 934, 6-11,
10-18, ai-92; 935, 1-5, 11-19,
i5,
19,
pen. ct uhimn ; 936, 1,
7,
1 9-90 ^rdl 933 ,19: r^rd^
933, .1, Tcr«lA 931. 9: r:r_>-\
963, 8; kTV^ ,«LA 963, 9:
^Ki:! 933. 18: KTTdl:» 1085,
.T, £7 «TAjj 1085. 3; T<rx<lA
933 , 5 : T<r^ord\ 933 , A ; 963
,
8e«
9; 1085, o.
«^««^ ^; T^A^cA 932, 19: 955,
19, vide v^s^av^.
rilj^^^rCX^n 1086 , o ct seq. , vidc ct suh
T<l\rr>.
T^-V fY>T<l\ £( T<fVv£OT«l^ 1402 , /( e/ 5.
T<j3Tcl!i 968 , iih. ; coiifer y<^ n %\ ct
TciLDo-ArdA (A)jfpos) 935, aS, cojj/ec
t<^v fv\-=\\
T^raA 936. «3: 937, 99: vocab. cuin
x^ ~\\ coinposita ride 936, pen.
;
937, 1 -/4 e; (5 : «(We T<rVv\^A "A
186, 9/4; 936, ultima; «fi(\cv^
937, 19 (?< scq.; ja-»-=3A 939,
19: (\-r-v--v-\ 937, 9/1: 939, 8:
,=3.=AV\T<^ 330 . '1 : oraral>(\Ttf
946, ij: T<fVara>=a\ 939, 8;
^T<r-v»-v\ 939 , 1 /1 : T<-=v=ial
939. i(i: 946, 19.
\ 939,
1.-):
A. ^A> A)tv=o 939,
1 (i : Kf^ -V \ col. 937. /(H. 1 1
:
T<fVaA*r3A 939 , 1
.")
«ifSAra^
937. t(,.
^.\^->\-r) 1087. io:t<1\7=A 938.
ultima; r^ V ^o \ 946,
19;
T<r^.>\^->\-r> 946. 19: 1087,
9: T<fV\av\^-v\>^rr) 938, ult.
- T<l\,a=A ct T<A^a\->\ 937,
iilt.; 938, 9.
»=3^939,9 1 v^^j^ (viLXJ) 939.
y>=A 940, .5: T<:^TCr A 940, 5:
<js--v\^ 940 , 3 ;
»f^, —
>
W -"
103, 7
<;/ 10: 939, 9 5 e? penult.;
1192. 9 1 : T<^ ^ -> \ 939, 95:
T<fX^->\ 940. 6: T<lj^o,raA
937, 95; T<fVa.ajra\ 939, aS:
T<AAv^ V\ojvj=A 946, pcH.;
T<Arr> A 946. 95: rdLa^oA
946. 9 5.
T<:r^-=>-\-=:>.\ 288, 1: 289, 1: 394.
95; 940.
7.
^rsA 940 . 1 3 -
^
10 ct 1 () :
T<^ ' *
T<rv^
940 , 1 /( : 941. 1 : T^r^oraA 940
,
ili: T<r>r\a..r>A col. 938, lin.
7:
T<rv-v\-n 1087, i/i:a/iW1566,
17
- T^^^-vo —V \ 937, peimlt.;
963, 91:964, i8:968,9i:1775,
9: 1803, ultima - T^j.i=>A ipro
T<r-\vv\) 1369. 9'i.
T^xxioaraA (pro Tilk^cvraA ) 938, 3.
atiraA 1087, 90: kToAt^A A 938,
99; 939, 17: rcLvi-joczraA A
938 ,91: ^jjcxtdA 940 , 95 : 1087,
17: .y

> \-73 col. 1087. ///(. 90
:
A 940, 8,
9,
A 940, 19
-
A et T<rVr3.\ . ///. riTvraA
T
aAm 940, 9'i: 1087,
17;
cnx=y\f<i 938 , 9 /i : ^xJc^^Aro
940, 95: 1087, 18: T^itraA 938,
90: aliud 938, 91; aliud 938, 99:
940 ,
9 /1
:
rJotaraA
938,9 «' '"'y-
'
940, 9/1: 1087, 90; oxjco-aA
1087, 9 1 : aliud rilje.o_^\ 938
,
9 : rcfVvjtr^AV 2065 ,11.
«li*A=r> 1088, 8 - .i^Aj^ 1010,
1
7 : .V,_\j^A_=r> col. 948 . /, 1
;
^<li4^<cA 948, 1 r£lVK^\\\
942,7:977, iG.
rd^, «:f^i\v^ vidcsub
^.
vi^. T^TvV^ 941. 5.
.^__cv»:^, Tijcvji^, r^is^l {Isyswv)
581, 11; 941, 9
et seq.
- «^wV,\
{\ayvvos) 942, 3.
rd=rvv^
942 , 9
: 1487. 8 - T^^rTii^
948.8:1004. 1 /. : ,030:73X0^
955, 7.
«Iviv^A 277, 90: 544, :>.>.:
905, 17:
942 ,19: aliud [Xayoivov) 942 , 1
1
etsequcnt. - r^Vi,^ (i^4-) 942,
9 2 el seq. ; 943
, 7
- TiTitOyA
(
Aa-
xdvv),pl.r<L^ 356. i'i: 941,
9 : 943 . h H 5 . cf. r^Tv r>-.A el
rilj_nA: rtr^o-^A 941, 3;
943, 5 <7»_»jJSs*A 943, 3, vide
rC%iS^ sub w^vVy^
.
^jA,rdiTA943.9: 1776. 8: 1778,
"/(.; 1818. i(i.
«^ifv^tvA 943, i3, (/: iicolicb. \-iD-i.
oAcrAVvrif 949, i3: r<?ooAojoA el
T<AoAooA 949, 19.
r^W.03A=r>. TCfVcv>joA=r> 1088.
1 9 : «l.oAx=r> 1172, 19 cl seq.;
T^oAojt— , V^\\.n. .m \ ^ -r>
1950, 19.
.=3oAjtr:f 309 , 1 o : ^aoAjt^ 2066
,
3; J=JOiAVvjtKf col. 313, /. 91:
«rVvj.=30xAjt-. col. 1979. /. 1
:
yrniucniB iATio:<iiit.
130
TdraosAcoc. 1949. if.: 1979. i
yy^^m^ 944 . 'i
.
TdXss^a^^.iff
io;i<:xVs5a^944,
i3.
^<»_\V\ 943, 8: 2066. i ct a:
^A;CTAr73 1088 .11: rd^^trA
.
v^ N^fwaA, r^)s\a
\^
»ct3wA.
«f^cu\,CTA=n 949, 7-
ActA 945.
•>'!.
paCTsA 945 , 1 ;> , 1 5 CM (j : pCTlX^Kf
330
,
7 : 945 , 1 /i : pctAVto 945
.
1 3 : 1 192 , 1 1 : Kf^oja..CTil 330
,
7: 945, ii: 1192, 11.
tCTVvctA 946, 7.
o_A 946, i/i - kTo-A 946, 17:
^jjor^TcA 946 , 1 8 : kTcAj 1249
.
90: ,cA^Kf, cvicA^TC^ 330, 8:
kL.cvAJ951, 16: 952, 19: nliud
951, 10 ct 17: r^fVvjcA 951, 10
e« 1
6
; TCT^oA ^^ 946 , 17;
r^Vo »0 !^ col. 951, lin. ():
t^V\ft_v_.cv_l^(v_=o 946, 17
-
r^VocA *»/c^(\cA.
»«^ -
—1>\\
946, 21 f< -ia; (iliud 1358,
10.
i^»..»a»SsOJk cnl. 947, Un. 1
C
; ncriplum
x^\ rv »,VsoA fo/. 947, //«. 92;
tf^. rv » N.^ col. 947, /ih. li;
rif^ » rv » VyoA 947, 17;
>(v.r:iE>jXA 947, iG.
=vcA 948, 9.3 - 7cx_,-AoA, ril,-^oA
949 , 6
- x<l\^c\ 949 , 9 ; 1088
,
10: ^^aAto 949, /i: 1088, (>;
kT^oSaoI 949, 1 - rs^VvnoA
948 , nlt.
«TxoA 182, 9/t; 184, 11: 949, i8;
rCljo-rvjCTJ "A 949, 10; KaoA
T!^v.-=\^ 182, 99 - \cA 438, 3.
XkMcA 949, 19; cf.
^(v»mcAa.
:^«A 933, i.t: v;f\ .\ 965, 11;
\»\^W 345, 19;
kTJiA^oX
951, h-\jc\ 951, 1.
,cvA 951, 7
— ,oA 951, 9
el seq.

w..Vv.cA 951, 91 c( seq.
TSfV\jca.oA
{Xdyxv) 952, ;;e«.; 954,
9
e( 10 - T^Vv -vft \ (\ijxti6os)
953, .^.
TCr>ivAo\ 953 . 8 ei siq. rClrTaAo^
953 , fj.
cf.
T^-sry \ -TaoA sut
"7A - T^S.\oA {toraritis) 953,
19 e( x(?i/.; 969, 0; 1363, io,et
Ttf\Ao\ 953 . 1 /1 : rsfV\o\AoA
953, i>.
CTxrrA 967, 11; 974, 90 et sequent.;
y3c\s 1249, 1.5: T!^Vcv_=n^jA
967, 10: 974,9i-r;^o\ 953.
19 et 91:
^^
i^ ^3oA 953. 90:
r<f\-nf\
953, 9!.
VviA 979. 9; ^rcA 935,
9;
^».v\
935, 10: 979, 1; yf \ * \ et
Kf^o\\-r> 968, A
- «l^cvA
9^5. 9: CTx^oA 977, 9/1; aliud
955, h: 966, 9;
1355, 91.
.^oAa 1249, 18: ."L »\Kr 173, 11:
.aA^^ 968, 9:
o.Pi» \ 968,
90: T^VvcvajA 968, 9,
10 et 99
-r^ol 9, 3; 89, 17; 95, 94:
132, 19; 285, 9; 292, 1: 548,
99: 590, 17: 955, 11 et seq.

r^j-^oA vide tcLv-^ot^A
-
rcf^acA 955, 99 et seq.
TSir^cA {lorum) 953, \h.
jtoA 959, T); 969, 10; 3e_.AWTSf
345, 91: r!i«A 969, 8 et 10.
y^^o}^ 959, 3: ^o^^ 576, 5; VuA
•7j-^_=o 959, 3 e( 11; V\o_ATi;^
949, 1/1: V\oA_=n 1088, 96;
TCfV^oXm 1089, \h: TSfV\ooA
949, \h.
r!fv.A
,
^v.A 960,11; \AV\Tsf 330
,
9;
v_Vj=o 960, 17; 1089, 18;
TSfV\A 960, i6;rc^V\o\jA 960,
10, 19 et 16; TClivA_=o 1089,
17 c( 19.
Tcf\oA 960, 9.
,iA 961, 7;
rsi^yA 961, 7.
r:f-vv\\T> 639, 90.
tCIj^^cwA vide sub am.
.^-\\v\\ 961, io;rdkiA 961, 10;
aliud 298, ao et 91; 961, 9,
19
e( i3: scnpt. t^»v-v\ 972. pen.;
982. 11: 1359. 17: 1369, pen.
je_a vv \ =r> 961, 17 et 18;
-
_^
""^ -^ \\\
col. 961, liii.
19:
w^ vV V /\ ^ t\ \ col. 961, tiii. i'i:
r;^V\ojVv3t.cvA.yA 961. th.
-p.^ 960 . iili. . yn...\ jv .^ 949 . 9 1
:
Td=rv»yA 961. (i: CTx=rviA 961.
3: cv_=rv^vA-rr) col. 9(11. liu.
.'1;
cv=rxvAV\rif 330 . 10; -^)avAVv=r>
949, 90; r^=nL_uA 960, pcn.:
t^xsoivA 962 ,11: T^V\cv=r\jjA
961, 3: r£rV\o=oovA 960. pcn. .
r:l.:rx_vioA 330, 10: 949, 90:
TCfV\cv.=rv_vv.\..ro 297, 9a: 330.
11: 899, 16; 960. peii.; 1090.
ih ct 18 - Kl=o.viA 961. 9'i ct
peii.;V^v^ "A 962. \ctsequeii-
tibiis; «i.a.-S_=-^ 'A 961. 91:
TC^OA A 961, 9'l.
cvjuA 949 , 94 ; 962 , 1 9 .
cf 961, 1 tl
:
o_x_viAV\rir 330 . i 9 : 949 . 9 '1
:
r:ljt.o.wA 528, 93: 949. 93 et
pen.; 961, 1: T^V\_x_wcvA 528.
93:529, 9; 949, 93.
TcTWi 962, i3eti4: 1953, 8.
rclA^ 962, 1.5.
r;^\^\ 962, 99 etseq.
°>\,\, rc:^^ 962,«//.
n-vA-A {a ai/XijTpis , -iSos) 963. 3:
^Sii^^rcf 64, 18: A-=\
\^
\ -r>
950, C; 1091, h: ^^S
\^
\ -o
{script.
^0^7
VvA_=o) 1098.
pen.; r;fA\\yol 950, C et 8.
jt.o\^\r:f 962, 90; v;f v*\\ 962.
18: 963, C: o y
\^
\V\TCf 330.
i3: 962. 19: r:^y\\ 963. G;
r;:fV\or.\^\ 962, 18.
.bs^ .i^ 964, ult.
re^.W 134, C et -ih: 973, 9/1: rcLlX
..__oaA 974 , h; -pznsri AA
841, i5;
'«^
- \ - \ 966. 19;
r:rVv»\A 973,«/«.
TC^^aA {pro «i^o^) 966. «//.
rCjaA 968 , ult. ; confcr rdjardA tl
ocA — v^m^sv^jm 131
r^rA
- T^jaA {XsKivtj) 969,
•2
, cf.
r<^\xy\
.
xA 969, 6.
V
. \
946, i5; 969, ifi et aS;
,ojoVvjA 969, a5; vs^^\A 969,
peitult.; T^^cv_»^^_vA 969, a5

V\-.«lja-i^VS>(\-»-A col. 969,
i<jiAQ r<laA 972, iC.
r^^v^^N 972, i8.
x^aA 972, 19.
rdxvi^ {piv rd^AA) 972, peii.
KrVvjjaWa.cA (?)953,3.
^V -V \
(=Kr^ivi4)356,i5;973,
8.
AA\W 331, 8: AAVm 973, 17;
T<lAA 973, i3 et seq.; aliud suh
AA; 'Kr>i\eAA 331, 8: 973,0;
rilAA^iv^ 1192, 19.
^aA 974, 5, c/. rd=n - -7^ 975, 6;
v^=n.:y=n\ 975 , 5 c«
7 ;
ToAroA
975, 6; -jy \ -txAy^T 177,
9;
TaA-iT^AVtg^ co/. 975, //h. 6:
«^TaAsocA 954, i.
«1-»\<L=73^\ (Aifij?»-) 966, 17; 974,
1 a.
tv=nA 974, 18; ^txrnAm 1096, h;
^ArraA^^ro col. 1192, /m. i3

T^nA^nAVv 2068, 7
et stquent.;
r^r-rvsoAo^ 2044, 12.
r<r\-r>\ 871, a; 975,3.
>A\A.~>aA vide yy\^-n.
\^=n\ 975, 17.
r^y\jtY\ 977, /i e( «ey.
V\ . N \979, 3;«:»iA968, 4; 978,
uh.
o=3^W 331, 9: 977, i3; T<r=a!>A
977, i3; TcfVo ~> \ \ 331,
9;
977, 19 - \<L=3oj^ 977, 20 et
23; T<f-\^oA cot. 977, lin. ai;
.o._\, kL.
-> >.0-l
977, aa - Kr^rt.r3.:i..o\ 33, a3.
.v^
977, 17 et 18: r;f \s.\ 29, 7:
942 , 7
; 977, 5 et seq. ; «nT^oi»^
977, i5.
V ^ \
977, ultima;
^\
s. \ 978, as :
vjAW 331, 10: Kr\-5,-A 978,
i5 ef sequent.; T^\cviA 977, iilt.
;
978, 3.
\\iA 978, 5 etscq.
r<:\^o\ 955,0; ,oto\^s ol 955
.
6;w^<n.\^sol 534, 8; 955.
7-
>v^ V \
979, 5: oo_i_W«^ 331, n:
TtfV\o.(v\,s\ 979, 5; «T tv>o-^\
955,9.
Kr5ao_x.c\.iAV\ 2068, 17.
aA 979, la: m.QL.QjA 979, 17
-
A\«\\-n
(?)
1158, m/<.
^cv^ V. sub cv^.
A^^,
\
«^ \ Vv-.^ 979,
7
-
^
. N^ «\ \ -r>
col. 1096, lin.
9;
^.\^^W-r.
1192, 17.
\<rVvaA 237, ao; 370, 12; 372, 1;
468, 7: 771, i3; 979, t/ietseq.;
1900, ult,
\<1eA 979 , 1
8
, e/. \<lj3riA a TdnjA
:
,
-V >ta\
980 ,
pcn.
- T^^nATtf
(nr.
JJI)
179,94.
\<Svxv\ 979, a3.
.\,rv\ 980, 1/1;^
\,
r>\ 980, 18:
.\^evjaAi 1250, 3; .^\^rv\V\
980, ihet 18:
^
rv \ 980, 19
et ai; o\, rv\ col. 980, lin. ao;
,-_cyV\ rv \V\ 980, ao el 95;
.\^
r> \W 331, 12; 979, aa;
\<f
\^
rv \ 980 , 3 e<
1 7
; aliud
980, 0; x<L>o
\;
rv \ 980, i3;
T<r.
\
\^o-oA
(?)
col. 979, /. 92:
<^\^T^ft\
958, 17; ^
\;
r»,\
n^l^ 228, 9: T<rA^ "A 179,
16; 980, 19; \<^\jT\\-n 1096,
19 - r^n\jx\\ 980, 1.
\<lx.ja\ (Xexavr;) 969, 9; 981, ti et
seq.; 1203, 11, coiifer r^ \ r\ * \
;
^ja.\ 981, 16.
w^ojuaAi 981, /1; 1249, /)en.; 1250,
1; T^y.o.\ 981, 3 e« 5; x^tjeua^
980, w//.;981, 5 cf8; 1064, 19;
^jL-ijejjaA 981, 8.
tcTa^I 981, 91.
v^ \ (v>-=\ \ T<l_ooo-\A 981, pen.,
cf.
T<1cO-St^: T^^CVX^-K^ 981, 99
el 93.
TdojA 981, ult.
TijjA 982, 1:
^
982, /i: ,_j_».jt\
982, 6; «:r\=oT<r
^
174, i5;
284, () et a3: 298, 18; 961, 9
ct
i3;982, 9: 1359, 17: 1570, 5;
1931, 19; t<i3«7SA-A TijjA 982,
i8;«i=Aa.
^
982, 10; 1737,
ii;tc1-.aA-^ t<1vjA 982, 17:
\<ljj.i-j.A "A 982, 19: ,-v-y-\
Y<l=rx.i-_ 982, 7;
«^-S-^ ^J<A
982, i3; T<r»rr>nx» rilvjA 982,
99; T^^HoVv . y\ 363, 7;
368,
1/1; 475, 93; 982, i9;T<lyj.3A
982 , a e<8 : TCf^oijjA 982 , 1 et 3.
«fWi 2007, 16.
>vA 984, 3: kI^Vv-A 2041,
^^
984, 3: «N^^W 331,
i3; 959, 8: KTV^VvAj^a 959,
7: 1099, 1: T<L-:iVv_A 984, a;
\<1j..=vVv\ 984, a: TSi^V^^v^VvA
984, 1: \<l.=>.V\oA 959, (j et 8:
T^V\o_:^V\_\-=n 1098, ultiiiM.

VN^VA 983, 9.
«l=r>VA^ 1099, G e< 8; ToVAVvTSf
331, 1/1: T<L=nVvoJi 959, 10;
T<fV\o=nVvA=r> 1099 , 7.
132 r^m

rwxamm

r^-=n 985. i: 986, i: -v
\^
riL=o
987, lo; vsA v^ 985. i cr 9.:
rS^soA 974, lo; «I^txIa 577,
9i: 974, io: TOA 579, 7: 70^
974, r> tcTkL^o 985, 3: /y/.
rir^oT<:=o 985, /i.
T^m\\^ (paysipos) 985, 8 e<
9;
1002, i5;1007, 18; 1008, /1;
T<fWfi0\xV^ 1012, 17.
r:i=>A«:^ 985, />e».; 986, h.
rcf\Ys;[=o (fxa^a) 986, i3 p( .w/.
t<'i...\^t<::^T<j3 298,7.
T«fi(v.,r73v^33 vide T^^\*ro.ro.
Vv-jril=o 990, 17 el 18; .^^«1^V\
2070, la; Kl-iKl-ro 988, 3;
T^T^ro 988, !; T^^cv.^T<io
2070, i3 T<LiT^_=o 989, 19;
»^C7JjiT<l=0 989,
19;
>JT<1=0
T<l^\=o 989,/jenu/(.; y^v^-=n
TCf>(\oA_i^ 990, l-\: T<ljT<Lro
T£:^*a.>w 990 , G : TCfSji.^ >iT<^
990 . o : T<l=o-S-°i . -r> t<1jt41=o
990, 1; T<rVVs^ y^v^ 990, 9.
73-»-r73 ^CvSSTilcOT^I^O 990, 99

T^^rvxiJTilro viV/e suh v^nv\.
,-=\T<l=0 438, 9 9 T<lsf\T«l=0 994,
5 _ ,V\-\Td.=o col. 994, //h. /i

t^Vvj^Kt^^o vide sub V\\*
.
T<:xj3j\=oT<r>(\Td=o 995, 3.
T<lk\A=J33 234, i; 944, -29; 996, 1
e(3.
7o<n=3.ro996, io-Kl2^o»r>=73(?)
996,6.
^^^orajio 996, 9.
^s^^rdsaa 1250, 10; T<lis»*^ 1002,
U et 5; ^. V^.
V-=o 1002, 5;
T<r^cv5s,*k^ 1002, 3 - TSlii^
998, i'i: 1555, 19.
T^Ai^o. T«^oAii^ 998, 9 1 elpeii.;
script. TCfS
^
-o 1008, 10
-
o^v.^=o 998, ultima; 999, 3
-
AoA_i^_=o 998, 19 cl 90
-
Kl_k_»o-A_i^_=o 999 ,19: snipt.
T<lx.ia-=Oyp3 col. 1008. liii.
9
-
T<l\ni^ 998, 19: 999,9 et
9;
w^ \n. rv^Ti "_=o 999, 5: aliud sub
^^
999,
18 c/ seq.
•^kO-^pa 1000, 9
1002, 90 ct scqiicut.; 1008, 19:
2073, 99: T<f^o-3t.<xv,^=o 1000.
«//.; 1002, 18: ^jtis^ 2073,
pcH.; T<jtis^=o 1008. 19: 2073,
T<^ovV^ 1001, C, cf. \5v^.
T^.\Vo=o 81, i5; 257, i3; 444, 9:
639.7; 640, 1; 1027, 1.
,^b^ 1005, 11.
«v
V~".
o.oaiy=o, T<r{YvS^=o 1007,
1 -3 , vidc <w S>j^ sub fw
Vy^ —
y<f i^
\^
1007, li - T^^ixoi^
1007, 7.
Qa.\^\=o
(?) 1007, 11.
Tais^ 1007, la.
•=0^1008, 1 T<?\ii^ , T<jo-\v^
vide T^Ai!^=o, T«^OAiy=o.
t^roA 1250 , 1 1 cM 3 ; .._oA=oa 1250
,
i5; ^v_=o^ 2070, 16; A_=OT<r
182, ult.; n.=o.:=o 1099, 10, 19
et i3; ^_\_»n_=73_=o 1099. i/i;
T^i(\o-A=o,=o 1099, 10.
T<f^T<fTV=0 1009, I.
T<Li-=vJ^oA_=o 36, 19; 1010, 93;
T<fir\o.A-Kj^on.=o 1010, 93, cf.
m^XyAT^ sttb ^\^-!\.
,A=73 1011, 5; T<l.T<f^=o 1011, /4
-
T<fV\0_.-:v=0 1011, 7
" ^^SX»
1011, 8
-
V^'
1011, 16
-
t<1j3_,tv.=o 428. 'o: 1012. '1.
T<ia.A=o 1027. i'i: TC^V_a.-^_=o 23.
18; 1012, 1.") ct l(i; T<lj0.2k.tv=0
1012 , 11 e< 1
.')
: T«^o.^-:v=o Vvis
287, ult.; 1012, 1 1: us^Tv_=o._=o
1012. 1 9 : T<lji.-\o-=o 1027. ill
en /i ; r^ATif ,\>rT=\ .=0 148
.
1; 1027, iG; T<^W_a.Tv.=o._=o
1027, 1/1.
t<1Aa_=o 836, aa; 1012, 91, confci
T<l^-^.i-:\: aliud 1012, 99.
-;joA=o. T^^saATO 1013, () et seq.
r^s^-^zn 1014, 1 '1.
^ATO 1016, i8;^A=o,=o 1010.
ullima; 1099, lO; TCT^aA^^-^o
col. 1016. /.18: T<lVo-=\OA=o et
TCr^o\A_=o_»3 lOiO, iienult.
T^=oj,ro»A 1016, i3: ^=oa "=o
axv=rnv> 1016 , 5 ; T^ixA^A "=o
1016, 7;
T£l*x>ox>A =0 1016,
11 — T<l_io-\n_=o 1016, 17
-
t<:.'\a=o
(?)
2027, 91, cf
Imm.
Lcem , Arammschc Pjlant., aio. —
T<La.-\AJ=o 238, 17: 466. 19:
969, 91: 1016. 93: 1032. n:.
1888. 9 1.
T<rox=TXj 1250, 17:
T<rox.=o 1017.
9;
1021. 8: ^ox.=o 1021. 9:
T<::.ax:r> 1021, 8 e< 9:
a//i«i 1021.
1 o : T^ijCTi.=oVv=o 1193, 19.
^r<^-^\cn=n 1018. 18.
A.jT<AAoi=o 1023 . 1 ^oi-=o.
1023. 9; cf
VAiio=o.
T<1A^01_=0 (/J. Ooy.) 1024, 19;
T4l^^o3o:=o ei n*=30=o 1028.
la.
T<lj30J..ro 1024. i3. /. T^lraoxjso.
cf
1017, 19; Ji«
glossa faUa
.
Imm. Lcew, ^ol.
»-vi«7xro
r:f-=\_ior»_=o 1021. C: r^Vo-\_it7j_=o
1021. 7
- •K^^<»_=73 331, i6:
1024. iG: ^«7»r73VKr331, iC-
^\
<\ ^m -n
1024, m/L,
cf.
Z.
D.M. G.,XLV, 321.
^rdcvm 1025 ,10- AjTCja.=n 1025
.
T^\.bv^m vide siib Ai^rn.
i<L.-:\o.z73 1012, :!; 1027, 8 c< i-j, jj/.
KrVoA_=n 882, r^: 1012, a;
1027, 11 H 19.
i\\.>ift.=r> 1029, 17, r/". XAcn-m
-
«r)s\\wcvm
(?) 483 , lO.
.\,
-73 1029, 18: 1059, 8;^
\^
-n
1059, 9
f( 10: 1066,8: >\,-n
1059, 9;
A^^o_^V\ 598, 1:?:
2071. 10: A^yO-roVv J\^^_=r>_=n
1100, 7;
J^cvmrcr 1029. 19:
\r<r -n 987, 9: 1029, 9-2;
Td\^j.m 1069, 96; fl/(W 1029,
18; 1069, 2.5 c« seq.: i<L^(v=n
1029, 18 e( 19.
KHa.<\=n ((xoxA6s) 1030, 5, 7, 11,
19, 17 e( 9 2 — r^Vvcv_»^^_r^o_=n
1030, 16.
TdAcvm, K^VAcvm (mula) 132, 9.5:
871, 29; 1030, 9/1 c/ 9.5;
KTi^jAom 1031, pen.: 1032, 3
-«i\om 1032, 93 -<7JY<:\o=n
(»*5i«) 1156, 4 — rw_axAcv_=n
(fivAAdij) 1031, 16; 1033, /i;
td_DocvAcv_=n eo/. 1031 , liii. 1 5
;
Tdxo.Acv=n 1031, i3, 10 el a3;
T<fi^o_m_»Acv_=n 1031 , 93 ,
cf.
•730_=n, T<^_=ncv_=n 1033, .5 c< .vcy.
:
T^Vv=ncvm 1033, 6 — "7JO_=n
(p,^)
1833, 7
- r;l_.
(Ly«j^) 545, «ft. - _
183, 9, cf.
T^mornT^.
.>^om 1033, 90; cf
^m; .__omA
974, 94 - T<L»o«:r ,_»o_m
(?)
1033, 99.
Klcoom 1035, i4; (iliud 1035, 19 ef
30_=n
-<\cnxm 133
i(/p Iiid. gr( T<r\
V
1037, 4
-^
Y<^\\,fY>om 82,
-\ Tt . r^n :73 1036,
1037, 18: T<f>t\>o-\ rv > fY>cv-m
Col. 1035, /)«!«/(., c/". "xOk.
T^TvH,_f^cv_m
,
,A\xiocvm 1037,
1, (/. T^-A'H.^CU.
r^ N»cv.j=n 1250, not. 95;
.sw«^ 991, »/(.
T<l_\^o_m 462, 18; 1038, 17
~
TS^^ryacvm 1038. 19: vidc .mh
T^ rv tcv-m 1029. pcii.; Tdvj3A=rv=n
1029, peii.; 1100, 9
c( 10
-
W r>o_m 428.
.7; 695, 3;
1039, 1.
o^o_m 1039, 8: 1077, 5: -SmmA
975, 12: S_*_33L.m 1100, iG:
T<f-S._._m 1077, .5 TC^-Hom el
TCfS-Acv—m (fiOppa) 1039, i3 et
seq.; 1042, ;)«!.,• 1043, pen.

T^^Kcvm, T^-Acv=n A::^, 148, 8,
vide Tw-\o=nAcvx3 — .^j^-Kom
(yly)) 1039, 19; 1831, i5
-
.^•Scvm invpcrivr;) 1041, 9

.^_i^\-\o_m, T^i(\cv_»V\-So_m,
T^_Vvx!o-\cv_m , rd_jVv^-\cv_m
,
T>^ifv_coo-\=n ct Td_j^^o-\_=n
(a (lupos) 1041, 4 c/ 5; 1043, 5,
6 ct 29; 1154, 19 et 9o: 1157,
1 9 c« 9 o — T^—i^Kcv—sn 54 , 11;
445, 4: 518, 17: 1041, 6; aliud
1042, 17 Tdjaj-Kcvsn (jxvpixrj)
772, 12; 774, i4: 926, i3
-
V\-\om, T^^o-\cvm 1043, 11.
ojcm 1165, 19: 1166,
1 7 : ,jjr.cv=nj
994, 19; x,«:Ln579, 93; 994,
19; 1044, i3; x.o_m et x->_m
1044, 8 c(
9;
3um>i\^TC^ 1028,
iC; x_i^.mi^Vv.m 522, peimlt.
;
523, i;994, i3c« i5;1184, 11;
Y^jtocvm 1028, i5
— 1^360=73
1044, 11 -T<!'\.v.cvm 1045, 17.
TsTWx» 1045, 25; «rWn 1045,
19 et seq.; 1069. 1 1; T^Xo_»_m
1069. C( .S-ieq. TC d\Oc(\i,cv_j^.=n
1069, 8:^T!^^oxm 1069,
T<f^\_m 1050,
n-l'
l. r<rv_m 1046,
^
1046,
Y<l^\=r
^
^^.^jm 1046,
1046, 9 (I et 9 1 1048.
1046, 21: 1100.
1099, ulliiMi:
. t S>^-=rj._m col. 1046, /i». 93:
T<^i^.5i,^1046, 23: T<iX«vm
1047, 20: rtfWVovm 1047.
20: rC^—5ss«v—m 1028. 17:
T<jX^73m 1100, I.
T<^\vm 1047, 3.
T<^VA\cvm et Tir^v^\om
1023 , 99.
Ts:r^-n\m 1049, 18.
rijvm 1049. 11 /1.
^Svm 1050, iG: x<r\,\=r> 104S. 8:
Kv_mi^T^ 331, 17: -Av-mitv^m
1038, 99; 1050, 19: rtT^vo—m
331, 17: 1028, pcn.; 1038, 99;
1229 ,
1
7, (/. T<f-\^cvm et r^A^cvi
;
T<f-\vm 1050, 9
c( )4; TcfSovm
1048, 4 et 5: K^i^-Hov-m 698,
4 ; 1048, 6 - r£r\av=nm 1100 , 3.
MTilm 987. 8: r^Lvjom 1029, 9
-
jvm,jj.mVvm 1193, 3 et 5.
TC^jjm 1053, i7:T<j.^ ,jjm 1053,
ii;1366. i3: 1370,8:,.ijm^rir
331, 18: oj.jj^^Tcr 1052, 3,
5 c( 8: T<r_jj_mVv_m 1053, 17:
v^vm 1053, i5;Vvj,jjm 1054,
11; TiLjjmLm col. 1100, lin.
5;
,j4.mVT<r 331, i8; cv*jj.m^T^
1052, (i, 7
c/ 9:
V . » -nr^
1100, 4; T<f^o_jv_m 331, 19:
1052, 3 et scquentibus; 1053, 18;
r<f5(\o..jjj33m 1053, 18; 1100,
4: TCf^cv_j_K.jj.=nwm 1100, 5
-
T^^cvjj.=n 1052, 11.
T^\o_jj—m col. 1051, lin. i5 e«
17;
TS^VvA>vcvjj.=n 1051, 19.
T<l\,cvjjm (lol;^) col. 1051, /1«. 99;
rC^tj^^cvjjm col. 1051, /m. a3

T<'\.»jm vide sub \/^>'^
.
13/1 i<^Ci^^s:po o\m
rdVAcvAvro vide suh Ayvt .
y<f \ . ix -n
1054, i; «:fV\o.\.x»A.=n
1054, 1.
-rx*\y\rr> 1056, 9.
^vMjim 1057, 8 - \>im.=r> 1057, 17;
Kf-S_yv..
-73
442, 1: 1057, 16 e(
sey.; r^^a-K.M.m 456, >.; 1057,
1 () c( ser/.
^\~" 1029, 2/1; 1059, i;5, i5 c«
i6;>v\,-o 1059, 9«; T<\-rvi
1251, 1 /1 cf 1 5 : ^_cv\^^ 1251,
fj:r<f\-n 1029, a'!; > \
-n
1059, i5 ef 19; 1060, 19;
, V » \-n 1059. 93; 1060, 18;
>—^V. . » \. "r> 1060, 9 etseq.;
^Y-r>v
r;^\^-nrcr 1251, 10
c( scijf.; .._cv_^^^_=rx_i 1251, lO c(
17;
»^
Y
-r.
1059, 19;
, y,
-oVwi^ 1059, 18 f( 90;
r<:*\-n 1060, 19;
Kfi^cv^^^
1060, 11 el 19; w_cva.Va\^-r3
598 , 8 ; script. w_o^V\ \
\j
~n
598, 11; «H^x^jcvrr» 1029, -xh et
90 - \<^v^\j-n 1060, C.
T^ft^^m (fa£Taroia) 1060, 9.
T^ v\
\,
-73 , r^^nw^j-n 1060, i5;
T<^\ w \j-n)s\=n 131. 3; 1060,
iG; 1193, 19 - «:f^^_»cv_\y_=r>
1060, 8.
\.\^T> 1060, 9/4.
\\^-r> 1061, 8 c( se/j.; aliucl
(
JiaL»)
1062, 9/1; 1063, /4 - ^
\,
-r>,
T^\\^-73 «/(/e su6
\\^\
.
KrV\"1^,-0 1064, 1, t>/(/3 «rV\A^
.
T^-S\^-r> 64, i5; 1064, 19 et seq.;
^N
-">
64, i4; r;^V\cun\^-r>
64, l3 — T^^S
Y,
-r> ((Xr;Tp3t)
1065, 10; T<^Ws\^-r> 1384,
9/1.
1067, 7
: focrtJ). cM»( T^ »
-73
composila vide col. 1066 et 1067:
adde Kf -r>
\^
rt >_=r> 223 , 1
5
;
1076, 9i; 1328, 7)c«.;t<lxij.rr>
52, 99; TirW_K.>_..^ 89, a3;
<»^cv«v»ro 1368, 3.
TSl»=viy*=r> 1068, 9.
.=3<nv»=r> 1069, 90, c/: /. I). M. G.,
XXXVII, 473.
t<l»-=v\_i^j33 122, pcH.; 1069, 1(1;/.
TCfSv.T^.
TCftY).>>\^t-r> 1070, A.
y<f -^ . ~n
1070, )3 - A-iKI^^N » rr>
1070, 9
C( scq.
«fVA_*_33 1072, 8, c/: Tili=r3T:r et
1072, 5.
T<liM\=ry»=73 1074,
~ r^ \ »\.>\»-r>
1, c/: T^tYv\cv=r>
1074, 9; (iliud
1074, 3
-
K^ fw -r> . -r> 1073,
93 c( 9/1; TCr^cvjix=rx»=r> 1073,
99.
T<:v*=o (pD) 1074,8.
T<Aa.M.»=n 1075, 5 - Tt^^g (vv » m
D. sh6 \.a>T^
— TS^^(Vvn.=r> iw »-73
1075, 9 1 - «L.-\(
1075, «/(.; TCf^aS
col. 1075, //)i. 9.^, cf.
"jOoev_=o

.\ tv\ » -r>
eo/. 1076, liit. 1, c/:
T<rs»-r> 1076, 9.
.\^r)-S^j^, .\^»T3S^jj3 994, 3:
1076, G.
r^_n_»_=n 1076. 9
— T^cv_o_j^.=r)
(fx)7)£a)v)83, 8; 282, /4; 720, i4;
992, iG; 1076, 10 etscq.; 1494,
«/(.; 1720, 10; 1722, 5; 1893,
1
1
; varias pnpaverts species vide
1076, 1 1 e( scq.
T<L3e-.--r> 1077, 19;
«//wf/ 1077, m/(.;
aliud 1078, /1 - A_-.t;^ y »
-73
1077, i3 e( 17
- ysjex=73 1077,
19 C( iG — ^atlCTS 1077, pCH.
ys-rr> 1080, pcn.;
^ -v-n 1084, 19;
tK. -rv » 1251, 93: vscv_3oV
1081, 1; «N^\<ir3 988, /i;\<la^
988, 4; 1080, 19;
Tif^ -v
-73
1080, «/(.; w^-v^^v-r^ 1080, 90
e(pcH.;a/«W 1030, 3; 1080, 18;
y>^ -nn t-i V-v.-s.-r>
1080, 92;
vs-_a__=r>V\^ col. 1080, lin. 93;
«fV_JV__a__=r>_=r> 1100.
17:
u\_a_=r>VvT^ 331, 90: ys_=73_»
1251, a5; K^-v-s-o 1080, 9'. c:
pen.; 1081, 1: T^Va -v . -v
-73
1080, 9/1: 1030, 3: KSa^a=r>
1030, 8.
r^a.'\-n fyl5C«) eol. 1080, /««. 10
-
T<f^cv:v=r> 1079, 93 er«c^.
\.-V73 1080, 9 1.
o<v=r>-v-73 1081, 19.
r<Lco_a_=73 1082, 1 c( 19; aliud 951,
1 1 : 1082 , 9 c( seq. ; »<^V/\ fw^-r>
1082, G.
^.H tyv^-73 1082, 9G,
cf.
_iS tw»-73.
T^^K.-v-73 1080, 4
,
7 e(i G ; «^VvS.-tm
col. 1080, /m iG: \ -v -73^T;f
331, 91: V^K.ivro^Kf 1080. 8:
«//«</ 331, 9 1 : «^S.rij:r) 1080, iG:
v^\c.s^ 1079, 17: 1084, 4:
aliud 1079 , 1 8 : r:^^aaj=r> 1079
,
19; 1080, 5 - «^v=>^ 967, 8:
col. 1073 , /.
9
; col. 1083 , /. 5 ; "=o
Kis._-\K^\ 1083, i4
- TCf\a.=73
col. 1083, lin. G; col. 2067, «/(.
-
T^Vv^^abrTa vide suh \<s^
.
vs.aAA_-73 1096, 1; 1100, penult.;
A\=r>^Kr 332,3; 989, 8 c( 11;
1194, 1
5
; .\ \ -n^ 989, 10;
kTX—\ -73
988, i3 ct seq., pl.
ril \-=r>: TCl*_v_s».^(Vje.TC^\ "so
1085, pen.; T^V\.\ » rv {y> "=r>
1085, i9;TCfXja..S.xio "=73
1085,
1 o ; <^V-=v » -V V - "=r> 1085 , 8
;
>«»cv\r73l089, 1 c( 4: T^\.»\-73
1091, 19; 1092, 9 e( sef/.;
t^^aA-»_\--n 1015, 7
etseq.;
1091, 19; 1092, 10 c( scy.;
co/. 1096, /. 99; col. 1194, /. i5;
^T<A*\33 1093, 6; v^W-n
1096, 9 c( 3; T<f\,\ -73rr> 989.
7
etscy.; 1093. 5; 1100, 19 c(
seq.; T^^a\\=73r73 1100, pen.;
rcTvW -73^=0 1194, i4.
cvlrr> 1089, 8 e( sc,?.; TcAso^i' 186,
«/(.; tyy-v \ -I TcA=OTCf 1091,
v^^-iXm

•^Am 135
i4:K: .\- 1^2072. .m^tx .iurA. pcii.;
AmVrCf 331 , q>
;
Kf \ TtisCk^.
2097, 8: «l\^^v_=o 1193,
7:
isTN T) 1085, 4: oirAra "=n
1085, 1/1: 1091, i3; A -^ \ "=n
1085,
}.{>: •K::lro\<r 186. «/(.,-
y^\~n\\ 2072
,
/JPH. ; r^\-73J3
1100, 18; >A_=r>^«^ 331, 92;
.^..oA-m^rv-i eo/. 1286, //«. 91;
T^!A=r)V=o 1193, 7: >A=n.x.
r^f-AjXf 1951, y;
1987, if)er.sr^.;
KlArr)j£.«:310, 1; ^<lAmot-
1987, i8:,\ -r> y-73
1174,
9;
rc:A=oje=n 1174, 0: 1951, 10;
rdA=r><\x- 1951, T); KlA_=r>
^V, T<1=3\ "=0, AAj3 "=r>,
Kf s y. "'=n 1085, aS-a/i;
""=0
Kr\ v.cot. 1085, 19; t<^<f\-r>
1084, :>.;]; 1085, G; osKr«lA=r»
e^ ojKlA=r> 402, 2/4; 1084, 9/1;
1085, i7cM8;KrT<rcA=r>1088,
i/i: K:rVcv_» \ -r> 1091, 12;
rdiAm co/. 1091, /m. 10 et 16:
K'..\o-=n 1031, 99: 1951, 8
-
TilA=r> col. 1085, liii. 9 1 cl 99

A_=oa\T^, > \ mdws^ j)i(/c .swi
A=r>^ - KlA=r>, cAA=r> 168,
6; 925, li; 1084, 99,
cf.
r<rcv_\«f — rd_a.r^A_=n (rnf/.
«vr^ \) 1086, 5 et sequent.

>a.KlA=r> 1086, 1.
rcr-\\rr> (oiU) co/. 1087, lin. i3
-
A»=>A=Tj(?) 1087, 11.
.^^a_A zn 1 1087, 93; 1252, 1;
^A.-Tj^ 1093, nj; ^AA=r>
1087, 9 5 et seq.; 1252, 9
r!lv^=o 1087, 9/1; 1093, 16
«rV:^\=r> col. 1093, lin. i/i
.v>^.=nVv=r> 1252, li;i<:\\~n
1087, 99; 1088, G; 1093, i/i;
1252, 3
-^
r£l2vAj=r> 1088, 8,
vide sub
^^-
{y.o\byrj
,
^a.Xi.^/rj) 604,
7; 936, /.; 1032,9 -^KfVvArn
1088, u/(.
1 e< 8 ; «l\_iA.
vA=n^Kr331, 9/1; 1090, 91 ei 93;
r^^(ViA=n 1090, 90; aliud {ar.
ik:aJ%a) 42, 9; varias salis species
vidc 1089, 90, usqnc ad 1090,
19 - r£r»cA=n 867, nli.; 1088,
1 7 et seq.
\,\
-n 1091,
1091, 8 e( 91; r^\\-n 1091,
1 <;( 3; TgrV\a\^A-n 1091,
9
el
9 1 — •^•K\,\-n vide sub •=\'S\,\
.
r^-\A=n (ixiXiipwv) 818, pen.; 824,
99: 1071, nlt.; 1093, 9 1
-
rcrVvA=n 1091,93.
yNA_=n 1093, 93-95: VNaA_=n^
2072, 17: vs,l=n^Kr 332, 1:
1193, nlt.; u\ \ -T>Vv-=n 1193,
> -> \ -rti[\^ 1193 , uli.
;
pen.
K
vs\ .-n')s\r<: 332 , 1; 1032, 18;
1093, 95; cv_a_A^^v£ri032,
90; ^_KjiA_=ni^=n 1032, 18 et
seq.; 1193, 91; ysA-^n^ 1101,
^
A.=r»_=n 1101, U et scq.
;
aliud 1100, (//(.; «Y\-_=n^Vr^
1101, 1; v^ -^ \ -n 1093, 96;
r:r_._a__>e.-\Kr ""_=n 1093, 26;
.=3\_.n ""=n 1094, 10; usA_=n
ril»cv_E>\_, 1094, 8; «La_A.=n
.n__jt.A 1094. G: ^ ^ \ -n
riTonot 244, 90: 1093, ultima;
KTvsnjVvA «:r^\=n 1094, 3;
rcrVcva.\.=n 1094, 10; «^TaA^n
1093, 9/1; «AaAcv=n 1032, i3;
1093, 93; r£l^cvA_=n 1088, 93

"TJCvaA^n col. 1094, lin. i3

p-:\v»rA=n 1094, 93 - \-^\-"
1094, 11 - -i^aje»aAj=n 1094,
19.
rdA=n 582^9«!.; 802, 10; 1096,
7;
1671, 19.
rCjev£A=n (ixtjkoTtiitccv) 1096, 10;
1346,39.
r^ y \ m 1087, 99; 1096, 90:
_uA=nVv=n eo/. 1194, lin. 11

rCje.cv\=n 1088, 9/1.
r£Aa=7x=o 1058, 16 ct 19; 1099, ao.
r^c 1099, 99.
r;^^k^3:rx=n (Ua.«U) 490, i5;494,
7;
1100, i5.
"TJoVsncTa vide sub yaa)s\m .
^_=n 1033, 90; 1102, 90 et 93,
cf.
.^^o_=T>: T^ \ -n 1102, ultima;
i<A=nA 975, i/i; cvj.=n 1105, 5:
r£rVvcvo=73 44, i5; 1107, 11 ei
19 —
^^'^. <vv=n 1105, 4; cv>.=n
A . -w^ 1105 , 7
; .iw:\_. ^_m
1106, 18 -
^
(fi£v) 1102, 90
f/ 99 —
> \, .—> ^-=0 1103, i4;
\=3 ^=n (/ ois,^ ,J73 1109, 5;
r^AJi ^=n f( r^Aii=73 1051, 10;
1105, 18; ojn_>i_=n 1051, 19;
m vv -n __=n 1109, 8; __=n
•73aVv_=75 1109 , 1 o e( scq. ; ^-=0
Aa-> .rj 1110
1110, 19; >
9
: pcv_yj-\ __=o
.\_je. ^_=o ei __=n
r^Aje. 1111, /i; ctAo m\m et
>oJcvA^>.o ojA=o 1104, 8 e(
9
r^Vv_i_=o
, pl. rcf \ -o
,
^
JcJ_=0
1103, 1; 1107. 8; ,oja >_
1107, 8
-^
viLs.ysn 1109, iG ct
92; 1447. 17: 1462, 12
-
rslxja=o et rcr»=rxi=o 1109, 93
f( 9/1.
1105, G: rsLv_=nr:f 188, /i;
rdv-m 1103,3; >i=n^«:r 332,
G;r^i..=n.=n 1011, 19; v^v.uro
1107, 1 G e( «617. ; r^i(\cvv*j=73V\=n
1107, 18; r:rVw=n, y. .^..cvv=n
1111, 5 et seq. ; ojVw=n 1111,
9o; rdVv*iVvv=n 1111, 19.
>vvv.m 1105, 9i;>ivA=rA 975, iG.
rC', > \, -r>
, ;;/. _*v=n 1106, 99 et seq.
;
1107, 8; 1985, lo-rg'^ . \m
1108, 3 et seq.; 1433, iG
-
r^Vv->^ja_i^mvide rcrVvuavro
sub Y^xu.
r<r»=OkV=o vide sub ^=0.
\vm 1109, ull.; 1110, 1; .S.\-73.=73
1035, 9;
1101, 1/1; ^.s\.-rvm
1101, i5; A \ -n)^^ 332. 7;
i:5(;
rwse_^ro kT^-v*-vm
1109, ull.: v^^^ 1109. ull.;
r^ci^n 1035, ij.
r^y^-n 1110, '!'l
" AjTCjtvm 1111,
:! ,
(/'. AjTCjexTTa
.
>.\:73Vvvm ridc siib Ama\.
i^QA-T-l (( •K^r^n M-n 1111, •!'!
; 1118,
r! 1 ; «/(«rf T^^fYHVv-n
(
^_j«L^) 12
,
;wi.,-1118,-!-K 1638, /i.
>i^^xJio.m 1114, •!!: rilQ£v=n 1111,
! /i : t
'^ -r>)t\«^
332 , 8
:
Vv-vcamTCf 1115, ii; r^jasam
1115. lo: KTWvm 1121, a3:
«^Vrv fv^ -r» ff,/. 1114, ///(. ai;
«^Vft. <v\-r> co/, 1115, liii. 10;
Vg^Vntvi-rt-rt r»/ 144, /(//. i8;
T<fVv:v.ca.rr>V co/. 2073.
//';/. a:
T^VaV»X^x;73Vvm 1115, !!

YC^Vvf^ «v^ -r> 1114, 'Jo; .sm/)(.
V^ . tw -l-l
col. 1300,
/('//• 3&
-
y<^\\t<^M-n
nide auh T<lcawi
.
'«:'
\
^r^-r\ T^^-is^^iam 1111, 'iS c(
pen.; 1113, 8 - rcfVvi50.Vi!,;m3O
mle ca^^s^.
r^.(Y\-n et \^-\ twm 1115 , i e( a
;
1116, /i.
Tf^V—«N
rv\~n
col. 1115, /('((. 5, cf.
T<ja»jrK-r> {mansio) 1068, (>; 1115,
i(i.
^». <v\-r»
«/(fe T^^v^ (YVTa ; «/((/(/ vidc sub
r<^\-\ fYv-73 1116, i8;
^ ca...~n 1116, i5

VfS. CYV V
«fVcv_v_
«•'V.M^ fv\-r>
1116, l().
y<^ \ r^ -r\
vide sub .^_r^s^ ct v tn

T^Vv fY\T> ('('(^/e «m/i . VfY) .
rwL\jA-CAm et TslA.»'^ fnc7x=r» (fiitr-
wfAov) 1023, ^/e//.; 1118, ^jph.;
1294, 11.
=\fYV-r> 1120, s: o-=\.oo-r> 1120, /i;
=\.(v\-n
1115. lio; S.x^xmVvT^
332, (): 1120, /i: ^ rv\ -r>W
1120, ;i: 2097, 6; =\-oa_-r»Vm
1115, y3: 1194. 21: \.corr>Kr
1120. i: a-Hjsom\<r 1114, i3;
T^-S oo =n 1119, penulttma
T<fVa-K.»^no.=r> (•()/. 1115. /('/(. •! i
;
T<l-i-\(\ fvv -73
1114, i;i: 1119,
pciiiill.; r<f\i\ rin. -n
1H4,
>'.],
T^VvaS fYv -r>, T^Vva^Hoj^vro,
T<f Voj^K fYV-r>Vv=r> 1119, /;c((. c/
«/<. T^-»-K fYv -73 1119. i<). <;/;
rdLj-vo-ZTa ^-H fYvm 1121. i>.
(/. .-K fv\.-r> (.; .-^ rv\-. -n
.
V fvv -73
1121, 17: T<fV.flom 1121,«
1
9 <;< wj'.
mi.rr>(?) 1124. '!o Td^^rr»s-rxm,
T<fV(M-sn\-rxrr» 1101, i(i.
rii^ 953, •!i: 1123, 10 x<L:i^
1125, 1 7; i<^-\TCf >5^m 405 .10:
669. 11; 1125, i()c;'!o: \<;x^-=r>
t^-Kj(\2>.. 1125, 18; T^mj^ "m
1125. 17: aAa.r> '_m 1125,
•!!: T<f^AV '=73
1125, 2i.
T^-:V^J33 1124. 1 1.
r^avm
(ii"?)-
'' T<^(\i.rr> 1124,
((//.
\\-n 762, -i'!. ef.\\i^.
fY>s-r> 1157, !;): <w»\-73 1154. 19;
«:^ iv\
.
V -T->
1126, .">; »fYv»v-73
1126, 3; oo:vrr>V\m 1157, «i;
<v> s -r^Vvr^ 332 ,10; T^^fvv^-o
167, 90; 700, 10: 701. 17:
(;o/. 1127. //')(.
6: co/. 1454,
/('/(. 18:
T^V\a fYv»s-73 col. 1126, /('((. /1;
«^'Vv.x fv\.v-r>
co/. 1127, /(')(. 6:
T^^avfYv»\-73 1126. /(.
U^mVrc^ 332 , 11.
T^VvK.i-=r> 1'idc sub •S.ik..
^y-t»<\-r> 1130. n.').
x<i°vmcr>
(?) 1101, 18.
ooAm 1132, 18.
rcT^^rcf jrJ^M (/. r<f\v>. m) 668 , at?
;
cy_mr:f 1142, /t: w^ey-m_i
1142, 5:
«^ff=«
H42. /1 e( 6;
x^^a^sn et T^T^a^rc:^ 992, /i:
1137, 99: ((/('(((/1138. /1.
T^m 1137, 11:
«^Y^
**^^- '•''
»j.mVvT^ 332 ,
1
'? ; T^ijj.r73Vr73
1139, i5:rirWjjmV\mll94,
1 () : r^V<\>jf.mVm 1 194 , 1 8
-
>r^l92. '.: r^
•^ a^_m_i 1252.
7: v^f..=n)t\
2072. (;/;////((; TS^jaj^s 192,
7;
rcri(\jjm 1140, 0.
K^Vra.^,^^ 1139. 5, (/. "\,_oom.
T<^Vv <\
v
-m (ns:s!:) 1145, /«^n.;
1769,
'. (V3.
.Sw^-mVr:f 332 . 1 ;i : ^A_i.^^_mV\r£f
332. i3p/ 1 'i : .»>^^^^vm 1141,
i'i: 1194. 90: Klti,^^^^ 1141.
1
'1 et srii.: T^^ » N. ._m 1141.
i5: KTVva » '.. ., m 1141. i5;
ri^xv:! Vvi_^.m 1141. i(i.
rijA^.m 1141. ^io et seij.
S^m^Tcf (()/.
332,
/('/(. i5,
cf.
S\m;
Sj.mVvm 1038, 90 e/'!): 1193.
i5 e( i(i: T^-A^a.m 1028. ullimn;
1038. ?() (•/ 91: 1193. i5 et seri.;
cf.
rs^-H\evm - V\a^^.r73 1142,
19
-- -p—.\.
.-73 1142. 17:
rw»'=\j.m 1142. in el seq.
r^t=xi^=n 1143. '1 c/ «c//.
rijja-AJa.m 1145, 1.
r^

V » rv-r> (//lo ri:[r-»jam) 1146,
i3.
r^\r>am 358. 1: 1039. 3: 1887, 9.
«:?\_r>a_m 1039. /i; Kl*_i-=v_xia_m
1039. 5 r^a-=vja.m (^^JU)
1148. 11.
«:fVjjtnm 569. -y?.: 863. 99: 883.
3; 970. i5: 1524, i(i: 1609. 1
•>
el 92.
1157. i(): aam
^
•\z7\m
1101. '(>: ,c\m^Jy:n=n 1102.
3; AmTcT 193, '1: a\mrir 193,
/4; 1101, nltima; 1162, 8:
>cyia-=v_m\_m 1159, 1162.
a-=vrr>-=vmVvr::f col. 332 , ////. 1 <)
:
\m\=riis\=n 1042, 9: r^S-=vm
1162, 7
c/ .sc//.; rCf^S-m 877.
1/1: 1163. 7;
T<r>(vm.^arcl "m
877. 11: KfVv.v^a-=v-ii "m 877.
16: r:r>^__^cY_i "m 877. i5:
T^irvn.:73<vco "rr> col. 657. ////. 1:
r^\m

VOC7D
877, 7:
kT^Vv-v:» 1163, 25
c« aG; KfV\-\-\=n 876, 8: 877,
i4; 1162, 11; 1163, 10; "j=n
r:r\_=3A 1162, i5; 1729, 90:
i^(v.\A
"30
1162, ik; V\A\_=n
vi:2^«^ 859, 17: 904, iG;1162,
12; x^'^ . "k "33
704, 24; 957,
/. h: col. 1162, /. i/t; rsr>(\-\-=v=r>
oocvis^^rdxa-^ e©;. 1162, /. i3:
rwi(\o\j-\m co/. 1157,
//«.
17;
Vv_.«^-\_.-=v_r73 co/. 1157, /in. 16;
vi\:n\<\zn 1042, 1 el sequent.:
1406, 8; x<li\:7^\:ry=n 1101.
q3 c< «c^. - «i\=r> (1«) 194, 5;
229, i3; 1149, 22; 1202, a/i;
TCfi(V»ia-\;73 col. 194, lin. k, el
r^i(\_ij-\o_ro col. 1043, /m. 1;
x<lxyM\=n
(?)
co/. 876, /m. 18
«r5[v.SaA=r» 1154, 18; 1304,
29
— T^-\_=>AA t^_i_»'\cvrr)\=r>
1159, i3; 1689,3; 1702, 12.
«fv=r>,r£:.-=v=r>1149, 18; 1156, 12,
pl. i<l»'\_=r> el ^^^a^ro 1149,
90; T^.:3ft_M T^\_=rj 1149, 20:
V -v rd\ -n 1149, 19: y\-:m
rwAcv
V^
1156, 92 ; r^^-\_m
1163, 19; rcf^o-^m 1149,
19;
1154, ;;<«.; 1156, i3; rdjaS-m
1159, 17; Kr5iVKi\rn 1159, 16;
V_.rwJA.=r> H59, 17
- >\_=o
1156, 17;
rif-\_=r>^ 1040, 11;
r^-\_=oT^ 193, 9; v^\ =0 -73
1101, 19; 1156,
17;
^•\=o.=r>
aa<nll02, 11; ,-\ro>(\Kf 332,
18; x<: .So =0 1040, 11;
^Vojj-\=o.=o 1156, 17.
0X^=0
1150, 19
- 'K2i<\=73 1150.
17;
w^eLAn_a_cioK^\ "=o 1150.
90; K' » \ V\_=o 1152, 8
-
rd^!v;\=73 1150, 10, vide «i^a.ro
— t^.mV '^o N..a_=o (pro ^ -r\ ^
v^iS^ai^) col. 1152, liii. 11
-
r^>X^\ro (ndpayva) 1150, 9/1 el
seq. — ^av*AXQ=o (fxapyap/Tvs)
862, aC; 1151, 9
et seq.
a-\\=n 1154, 6; .__a^-\=oV\ 2073.
i5; rcf^-\=o 1152, 29; 1157,
11 ef seq.; rsfA\=o.=o 1102, 10;
aA-\_=o^r^ 332 ,16; rs^AS-^o
226, 93; 1152, 18 et seqnent.;
»a\=o Vv»=3 1152, 99 ; r^-^.\zn
1152, 19 et 91; aliiid 1152, 93;
rtfnoS-ro 1154, 5 e« 6; 1157,
11; r^W^oS =0 1154, 6
AoS =0 1154, 7
— r^A^o =0
550, !i - rcLja.A\__33 850, 91:
col. 1153, lin.
7, cf.
r^-\A=73

y^ jaS =0 vide sub t^j^\

v\a-:\\=o 1154, 9.
rda-\ro 581, 10; 595, 8; 1153, «/(.
— r^^(\_Kjo-\_=o vide sub •\-\_=o
— r^vtY)o\=73 32, /i; 1154, 99.
r£l_i__=3\\_=o (yUjj-») 226, 93
-
p\\=o 1155, 3.
u\_=o 1155, 7;
r^_M\_=o 1155, 5;
r^^cvii\=o 1155, 5.
,-\\^\=o 1156, 11; >2^a\=o 1154,
i3; ^-^ =o^r£f 332, 17;
«i^\=o 1087, 92; 1155, 90
eJ 91; r>^J^\cv=73 1155, 91

r^—
!^\
=0 col. 1155, lin. 99 :
T^_!^o_J^\_=o 1155, ultima;
1156, 1.
rd=3j\=o 1156, 19
— •7x.\:73 1157,
9
— T>^»ij\=o vide sub \\=o.
r;^ \ ^\cv—=0 vide v^ v s.\cv-=o sub
t^Vj\cv=o\:» vide sub \\=o
.
a>\=o 1157, 92; cu^\=o^T^ 1159,
93; oo\=oX=o 1157, 91; oo\=o
1159, 9 1 et 29; Qo\=oV\r:f 332
,
/. 90; TClco\=73 col. 1159, /. 9l;
ri:rV\ajBA.\=o 1044, 3; 1157,
19 ei 92; r^^(vi»o\=73 1154,
19; 1157, 19, cf.
r^^^a\=o et
ri. jVv Do\o =0 Sllb \CV__=73
;
-ra\a =0 col. 1044, lin. 3

T^L^cv_oo\=o ((xapo-uirior) 1159,
9 /1 et seq,
a^rcf 332, 94;
137
T^Vv^\=o col. 1160, lin. 7-9:
W^V\a_5k.\_=73 col. 1160, liii.
7;
Tdik-\cv=o 1044, 7;
rdvi»,\cv=o
[scripl. rd.>_a.\cv_=o) 1143, 7
-
T^V\o \ N..\cv-=o 1144, 6, vide
^\r^.
t^Vvjo\=o 1154, 90; 1157, 90, cf.
^
\ev=o sub \cv=o , et ".ooa\=o
.
1161, iG; T3\-=r>V«^ 332,
9
1
; T^__r»-\ =0 , r^ > ir>a\-=o
,
r^i(\ojaj\=73 1161, 16 et 17

rdxjj3\=o vide sub p\
.
rd>t.\=o, r^V\Jt.\=o vide sub x.\.
Td>t.oje=o 1165, 5.
TC^jjtro 1169, ultima; 1170, 1; aliui
1169, i5, 17 et seq.; 1170, 16:
2001, i4; \<iaje=o 1165, 99 et
93; T^Vojje=o 1165, penult.

x^xrn 1164, i3; uliud 1164, i4.
T^V\iv^JC73 1165, 17.
vijjero 1169, 11; r^>4jje=o 1168, 20:
1169, 1, 6, 8 e< seq.; Mje=o^rcf
332, 22: 1194, 23; v\_ae.=oV=73
1168, 94 et seq.; T^>»je=o 1166,
1
9 e( seq. ; 1168 , 91 et seq. ; varias
olei species vide col. 1167, 5, usque
ad col. 1168, 11: adde rCf v\. x to
T^lk^A 1166, 20; i^V\cvMjje=o
1166, 19; 1168, 19 et seq.
;
1169, 19; 1194, pen. — Mjjero
1168, 93: rd_vi_x=rxj:73 1102,
i4: M >e =o^T^ 332, 22:
»ije=o^\=o 1168, 93; 1194: 93:
rdiicvje=o 442. 5: T^Vcviije=o,
pl. T5^^(Vivje.cv=73 , _i\je.o=o 442,
9 ; 1045, 7 e( 8; 1165, 99; 1168.
23; 1194, 23; .^J(]iJiOje=o 1165,
91; T^^o-ii-ae-ro 456, 1 e( 3;
rifV\o-i\-r -o-=o 1102; i5
-
T^iije.cv=73 1045, 3.
rCf \^v\A r;U\y_>e_ro 1168, 17
^
r::\,ojero 1165, «//.; 1461, 18:
2044, 21; rcr\\rC^\ "=73
1166, 3.
«Sjero, . fv »-73 , .•yy-o 1170, 29 cl
9^: rdvjero, t^^o«> »-73
1170,
mPlillCaiE KATIORALC.
K^
138
pen.; H71, 'i; Vv.ri^-\y-n 57,
7;
1170,«/«.; 1171, i\yi<^ t-^ if-n
1171, j5: r£la-jt_=n 1171, ii et
vs—jt—zn 1170, 30; aliud in Ind.
pers.
— . "s yTjaM^ «jVic «m6 . ^y..
{(^M^) 61, ai.
177, 10 Kf\_)e_=o 657, 1:
1176, i3; 1500,(5 rcr^^jtm
(^©t:, Nnxe?D, »jLi>*) 943,
7
— TSfVvS >C—=n 859, ull., vide
rcfV^, Kf^Klro25, i.J: 995, 1:
1180, 3 ct scq.; .._i(\_=n 1180,
8.
"7>aVvro 1109, 10; 1186, 5, cf.
md.
-p\^; -pais\=n^n 1102, 17 e(
jajcro — CTJJS,^
rcf » =no^[V.=o co/. 1186, lin. 5
rcf^ft > -r>oX_=o 1102, 18
1186,
7
: ^vd=oa^(\rr>
1186,
7
- u2^aV\ro 1186, 19.
M^^_=o 1186, uli.; MaVx_=nKf 1187,
1; MoVv_=o 1187, 1; a_Ma^rv_=o
1186, 1'.; KL-wVv-jm 1187, i;
M^^ =o^T^ 332, 2.1 ; M^(> =0
1186, 90 et 99;k::»j5(v=o 1186,
90 c< ai; aliud 1186, 2^1 et pen.;
«rV\aiv.Vv^ 1186, 23: 1189,
18; 1190, 1/1.
r^Vv=o (pro K^iVvso) 1189, 8.
AVv:nV\i<r 332 ,
peu.; AVv=o 1191,
17;
AVvsoKf 1192, .5:Kl5vVv=n
col. 1191, lin. 18 et sequentihus
-
VvjTi^o t\^ -nVvm f« "=oV\Vv=o
1194, 7: 1206. /)c«.
^_^i(v_33 1189, 1 :>
;
0^^^«^ 332
,
96; OiN =oV\V\ 1195, 18;
«fW_>__.V\__=o 1189, 10
-
r^d\=n 88, 9^1; script. T^_»i(V.=o
1189, 8, cf. .V. Frtenkel, W. Zeit.
1889,/). 953 -i<rVviVv=oll95,
'7-
Kl£oVv73 1197, l3,^. K^ATO.
pVv=o 1200, 7
e( 8: Vv33Vv=n 1200,
8; r«^Vv=o 1200, 8.
^^HVvro 1202, a3 ct 90: «fAoVvso
co/. 1202, penult. - r:L.SVv_=n.
1^V\ ."vVv =n (fiETpjjTrjs), plur.
r^Vv.-\Vv=n, ^-KVvin 349, .');
1203, 7
etseq.
V^ 1207, 1 et seq.
\sA\°kCi=:>r^ 1212, 8.
k1XJ5^ 1207, 9.
t^I^T^ t)/(/c sub A0.1
.
raj 1210, 19.
>=>jkV\Kf 333, 3: «/(!«/ 326, a 4 et a5;
Klaa 1212, i'i; v^TVuv . -i \
1212 , 9
c« «w/. - r^ -V t 1210
,
93 - V\aY<r-n 1210, /JCH.
J^pwi 995, la: 1211, a; «l^^p^,
,j\=x=o 995 , 1 9 c( 1 3 : ri:\^\
1211, 3 et sequeutibus; 1231, ii;
«^V\ai^=3j 1211, 13.
oxj=i._i 1211, 1/1; ^oicaa 1211, 18:
m=x=n 996, 17;
TSfoira.» 1211,
i5 et 16.
ft
-> 1 1211, 99 et seq.; 1212, 3
-
Aj\<a—VI 1212, 99 - T^\a=3j
col. 1211, /. 90 : col. 1508, /.
9
-
Sf.iA^o=3j 1212, 3 — T^Sorsj
1212, uscript. TCfvaraj 773, 18
-V\0=3J 1211, 1.
ivrxi 1213, 9 ; v\.-».ro 996, 17.
fw .\ -> \ 1213, \-n> 1212, «&.
/1.
V -> > 1213, 19;
A-vtV^Tcf 333, 4:
.\->t 1213, 23; j^x^ 18, i3;
997, 19; .i ^ =0 997, 18:
T^s—>> 1213, 30, 91 et o.h:aliud
1213, 21 : K^o=aJo 996, 19;
TcrVuv\N.->.-n 997, 18.
\=3.i 1214, 5; TCf-=\rxk 1214, C; aliud
1214, 7
- tc;mj-\=3j
ip.
».X^)
1214, 8 - ^._y.S_->i.ro 1103,
i5; at-S =3 >V\TCf 333, 5:
3CA=3jV\=n 1195, 2; 1222,
19;
TCfVvjt.-\—>i 1214, 3; Td>f\:3ai
1222, 18; T£fVvo_v_st\_=3_»Vv=n
1195,3.
^if—>> 5oa, 17: 1214, 9.
.i^Vvm 1195, h.
raij^ 1214, 1/1; .=av>^>m 1103, 91:
1214, 1 h ;
Kr->.v>^v=n 1103, ai:
T^ —x S.^ col. 1222, penult.;
y<!' y —>. \t-r>
col. 1103, tin. 90:
TC^Vv\ .v r->...\^v m 1103, 29
-

V
\^\
col. 1214, iln. 11 e' 19

TC:rVvx.a=i.i>,i 1214, 10.
'v^i 1214, 93: 1215, 2 et 3: otv^i
,
1214, /)CH.; »ojaA_ivJ 1214, 93
1
et ult. ; A\i 1215.7: A2i<Kr 23
.
19; 450, 95 ctult.; >y.AV»^451.
7
e( aS ; T^\m
\^ 1215 , pen.
;
A_v,^V\TCr 333 , : ^A_i^Vvm
1196, ao; -^J!^ 1214. 2o-23:
jOJO-A.^ col. 1214, ///1. 90-23:
«oxikian^i 1215, G: a\iV\t^
333, 6; ^A^V\m 1196, 19;
«^v_Vy_i 1196. 90; 1214,23;
v^\.=n^r^ "1
1215, 8; TCfAi^^
333, 6; 1196, 19; 1215, 1 c/ 6:
ttliud 1215, h: oiVvA-Y^^n^A
"_»
1215, 8; Tdna-i^ 1215, 16 el
/JCH.; TcfV\aAa_iy_i 1215, 18:
«^^
V
""
V\
.—
> col. 451, /1«. 1
:
Td-iA.\^.m 1215, 5 — «^AoJSn^
402, 95; 1215, 90 et scq.
m\jl^
24, 3 et
9;
o»v>sV\ 2032, at:
Kfoj-^KO-i 1223, 1; 2032, 99;
«foi-is^-m 1000, 21; ><n V^ro
1000, 19 et 90.
\i»^ 1216, 1.
Ai^, <»\^ 1216, a/i et peiiultima;
r<;f.\.».\^ 1216, 8, cf.
Aev^;
Ai^ Aii^i 1216, uft.; k:1\=o,
T<fVv\\p3 1004, 20, vide aliud
sub AXy^.
^^ji^l216, 23.
\_v>^
1217, 4; Td\_0!^ 1216, aa:
<n^\ ^jJ^i 1223 , f) : Kjioa

1216, 18; V^ 31, 0; 1223,
h; atiud 31, 6; 1008, 6; S-^p^
1008,
.'5; «^Mon "m 1216, i5;
«^\Xai 1223, 3; KfV\o-K*v>,j
1216, 21; T^—vioS VvoS » \^t
1216, 10 et seq.; TCfVvo-S—in,—»
1217, li; T<jio-\ V\-\i»^ 1008,
3; 1216, 17;
KfVo_»\_v^_=D
1008, 6.
Tv_i 1217, 18; V\AJ 1220, G;
^^
1218, iG el 18; aliud sub no-i;
Tsfnj-ru 1218, 30: AiVrcf 333,
8; ^^» »V\ =0 1195, a6;
w^Aij 1253, 0; «^Ai^o 1104,
7;._jAAiV\=r> 1217, 9i:T(^V\^
70, 16; 1217, 19 et pen.; 1220,
8 e<
9;
T^V^o-r^ »^i 1195, 26;
1217, 19 etseq.; 1220, 8 - ax»
1218, 1: 1223, 7;
1223, 5:
cf.
AOi; ..._oa.Ai^ 1218, 9: 1223,
8; 1253, f); .^<7X_1 n..i-.T>
1104, Ix: rcrX_i_x. ^w=o 1103,
24 - Krn_.A_i 1219, i4: 1300,
10.
rcrtx_i 1219, 9; T<L.t»_i^ 1104, 3:
1219, 7: \<L^ 201, 11; 1218,
pen.; 1219, 1; t^V^Oj^aj 628,
92; 1219, 6 e<
7;
T^VoijniTo
1219, 8: T^V\o_.':v_i_=o vtde sub
•AOi.
.=3^ 1218, 6.
Ai^oAi 1218, 9.
rcAAi 1219, i/t et i5.
(?) 1219. 17.
\^ 1219, 93 et ull.; -KoaVx 1220, h;
w^-=vn_i 1219, 19: 1220, /);
^•\Ai 1219, 19: •\-A.iV\T^ 333,
9;
T^"\-:> 1 1219, 18 et scquent.;
1220, 11; TCrV\o\,Ai 1219, 18.
^iytm 1220, ultima; 1221, 1 etseq.;
.iyo*jV\Tcf 333 , 10; T<lX<p-i
1221, 9.
.^^«Tiir» 1104, ih et seq.; 1223, 19;
T^\«7so_i, TcrV\o_i\os.i=o 1223,
i8.
Vv^<7Jj 1221, 90: yacns 1221, 1,
4, 5 et 18; TgLro<n-i..T) 1104,
1 9 : yam »V\t^ 333 , 11:
TifVvrooai 333, 11: 1221, 19 et
seq.; T^—>\ Vv=o<m 1221, 17:
T^=oo<m 1221, 91.
•\<7»iV\ 2074, 17;
Tif\j<m 1221, 10;
1224, 1; ^\_.<7*_i 1224, 5;
•\<7J »V\Tw 333, 12: \<7J iT^
1223, pen.; 2074, 17; \<7»_iV\
2074, i5; •\<7x_i_=o 1104, 93;
.._j\<7ii=o 1104, pen.; •^«mV^T^
333, 19: \<7xjVv.=o 1196, 93;
\<mTcr 1223, 94; 2074, 18 et
19;
\<7i_iV\ 2074, 17;
\cnux=o
1104, 91 et 99; 1224, 9, 7
e«8:
^\<7Xj_=o 1105, 9; 1224, 6;
.^_\<7J »__=o col. 1104, lin. 94:
\<mV\V\Tcr 1223, 95: T^\<7JOi
1104, 99; 1223, 93 e« 25: 1224.
1; 2074, 18; ,\<7JOi 1223, uli.;
ri:\-»ax—x 10, lo: 1104, 93:
1105,3; 1221, 11 et sequentibus
;
T^V\o^\»<m 1121, 19 ; T^\<7JOi
col. 1223, lin. 93: TCf\o<7J i
1221, 10: tC^\<7ja=o 1104, 90
et 99: 1105, 1: aliud 1104, 93:
T^V\o\<7S_J_=o 1104, pen.; aliud
1104, ulu; TC;i\<mVv:o 1196,
9 2 —
^\<m et T5^V\o\<m Vv»=3
1222, 8 - •\.ar». \<m 1222, 10.
oi 1222, i5.
Tsiaoi 955, i5: 1222, 90.
T<f
S^ . V 1243, 9: TC^ ^.^^i-ro,
139
^V» > v^. , -T^
1107, 10
-
.54^V\Tcr 333 , 1 3 : :^s«-»^^-=«
col. il95, ultima; col. 1224, /. 19 ;
_\.i,S.^V\=o 1196, 1; T<l:^o.i
1224, 10 et seq.
1217, i9et«e?.;1218, 1; 1223,
7;
«•^v \ 1217, i5 ct seq.v -^iro
1218, 1: 1223, t;-\vL-x 1207,
i3:
^^
1218, •no_i_=o
1223, 10; oT\_»^Tcf 1243, 10:
•:V»i=o 1106, 90; Ai=0 1104, 1;
TC^voi 1217, i5; 1223, G el
9;
,AOi 1223, 9:
Tcf^AAi 1207, i4 ct
18: 1223, G; 1243, 10:
TC^Vv\j^^i=n 1218, 1: 1223, 7:
1243, 10 •Ai, ©•^i 1217, 19 et
90,
cf.
•^•^i
— •AOi 1223, 19 et
seq.
T^\^A<7JOi 1223, 21.
\oi 1224, 99.
v>
t
1233, 99; o_ii_» 1235, G: »40j
1224, 93;»v*il243, 93; 1105,
19;
vi-x-vT^ 1243, 93; m_»^_v
1243, ult.; M_>.A. -o 1233, 93;
.vvi.ro 1224, 94; ^»ivi=o 1105.
90; i4j,iV\V\T<f 345, 25; 1233,
93; 1243, pcn.; vv_».vV\V\ 2096,
8:T<'_»...v 1224, 93: 1243, 93;
T^_vio_i 1224, 93; TC^VvxiiA=o
1105, 19
- MOi 1224, 95.
Aoi=o 1105, 9;
TCf\—vvSs^ Aoi=o
1105, 10: Ao__iV\T:r 1224, 18;
Ao_iVv.=o 1105, 9;
1224, 18;
T^oiV\=o 1195, 5; TCfV\o\o.i
1224, 17:
TiAooi 1224, 17
-
x<^x-di. et T<:\i 1208, 7; 1249,
i3 -TCAoi516,5; 1226, 16 e«
seq.
700 V V 1253, 8; 7oo_iV\ 2075, 3:
T^^^=ooi 1227, 17 et scquent.
-
r^rv.-ooi 1227, la et sequent.;
TCfV\o_33—»_=oo_i 1227, \i,cf.
T<ja»,ro.i.
TiLiOj 1228,5 etseq.;
776, 3: 1228,7.
1/»0
c^rdi 1208, 13;
«/'. Cfljtvi — r^^aen
(vaiis) eo/. 1228, tin. i'i et seq.

coci-^xs^cii 281, 3 — i^^^AAxooi
1228, \<j, cf.
r^A\xioa=o.
ArClj 1209, 3; 2^>c<: 209, 6; 1245,
i; £Um 1253, lo: Sixvzn 1108,
93; 1209, /i; KlAa_» 1209, /|
:
«^ 1244, w/<..- Y<:^cvi 1226,
7;
T^^a^ja.^73 1244, «tona

rs^ojAevi
(?) 1229, 10.
j«v_i 1229, 20; T^«v—» 401, 17;
1229, 20.
•\t^, •Kcvi, r^-\ai, rS^^^Kcu 1230,
l5
— TCf-\cvi 1230, 18 clsequent.;
\cv_iV\_r73 1195, 1; «^V\\j_=rj
1110, 21: v^\~~i yt. ^\-i-ro
1110, 21 - KliSev-i 1231, 19,
c/". Gakmim, vju , 971
~ T^AO-i
1230, 17
- KfV\-\cvi 298, pen.;
350,3: 382, 1: 445, i5; 1231,
18 et 21: rt/i«(/ 920, ;)c«.
^^-jci 1283, 3etlt,cf. xxi-Kotcvi,
TCfWcvi 1231, a3, ^T. Tdooevi.
T^^evi (po TS^^Acvi ?
cf.
•AAi) 1232,
KfVv,vi 1233, 1.
Avi 1233,
7,
12 e< i3;
^\j 1233,
9: A\_v_33 1105, ilt:
1233,7;
«^\i 1105, 10; 1233, 7 (•<«<;</.;
«lA\o_» 1224, 20; TcLl\_»-=n
1235,9.
oxjc^ -^wj 1233, 21; Svi^Kf 333,
i4; TCf\__.\ 1 1233, U et 5;
T<r^e»\.u 333, i/i;1233, 3.
KfWiiii 1237, 18.
•=>-i\.»VKf 333, iG;T<r-\u» 1233,
pen.; 1234, 3; aliud 1233, 25;
co/. 1234, /. 9 ; aliud col. 1234 , /. 5
;
T^^evr^vv»» 1233, 95; T^racviii
i233, peii. et ult.\ T^i(\c»_=3o_iia
1234, 91 etih.
•Tjcviii 1235, 7
" -Kcvivi 1235, 12.
\j
\\ \ 1235, 17 et seq.; T^'
\^
w »
1235 , fj ei seq.
T^AiVi 1236 ,11; vocah. cum t^\v\»
tt>r^ — *^\^^
composita ride col. 1236, /. lo-ult.
- vd!s\=rxxt ^livi 1236, i5
-
T^>rvAev_w_=n
(
J^=^) 817, aa;
1052, 16.
"TXiviVvTcf 333, 17: T<i»iievi 1225,
3;T<r » -r» V» » -n 1105, aa
-
rif -T\.\\..\ 1237, 9 T<lv=7xvij
1237, 3
- T<^ . \ -n »» » 1237,
i3.
Aiii^Tcr 333, 18; AiiJTCr 768, i3.
•\_vj^j 1235, 17;
T<?v-wj 1235, 18 et
29; 1237, ult.; kS-.^»^ 1235,
17, 18 et 19: 1236, 8: nliud
1235, 2/1; KTSiiOi 1225, 7
-
TcT^Soivi 1235, 3.
x-vi-v^ 1105, 20; .y\»\-73 1105, a3
etpen.; 1239, 3; cv » v» v =rj
xviiro 1105, 23: 1106, 1 e« 9;
^jJtvvxTO 1105, pe«.; 1238, ult.;
3tviiV\«f 333, 19;
rCjcwj 1105,
9/t; 1238, 90; 1239, 9; aliud
1239, 3; Krvx»i.ro 1105, ult.;
1106, 3 -«iixvw 1238, 8 et seq.;
TCf .. »>^_v=\o_p "v 1238, i5;
Tiijevv.» 1238, 11 xvvv 1238,
G k1j>^\_.,_x_vv_» 1239, 5;
Tcf>(\oi^\*jtwi 1239, 6.
Vv_w-i 1239, 9;
«^^Vv iv_» . .^._Viiij
1239, 16 et seq.; Vv\ii 734,
19;
^Vviii, ..^Xiii 1239, ili et seq.;
W»V\Kf 333. 90; ^Kf 106,
/. 8; TCf^..^v-i col. 1236, /. 6:
T^V\Vv-w_=n, T^V\ w_-o 1059,
3-5; TCfV\cuV\iviVv=n 1196, 5;
1239, 9
- TcTVvjv-» 1239, 8
-
Td=ooXiiJ 1239, 10, 19 e« i3;
T£l_=ooV\_ji_i .=3-\ 1239, 11:
T^V\o =oo5(» w_j 1239. 12

T^SoVv w V 1239, 90, coifer
T^SoVviVii d T^\oVv»ji
.
1239, 23-25; tcTVvo
Y,
.
\
\
1241, 3 {script. TifWv \ .
\^
»)
ei h,
cf.
vocab seq.
^^c^ 1241,
7;
,j!v
*241, />, cf
,^\j\^
tcTVvj^ 388, ih, ti
.*\j\-^ «^V\=D col. 439 , jienult.
;
tcTVvo.N^» 388, i'i; 439, pen.;
1241, 6.
w^ 1240, 17 e< 18; ^.w\^v 1240,
ao; «_^o_w \^Vvj 1240, 19:
T<fv\\^» 1240, 17.
7r>.\^» 1241, i5.
Ao\^V\ 1240, 99: \\^' 1062, 93;
1241, 23: Tir\
\,
» 1241, ih:
\>\\ 1241, 10 et \\:ri\j\ji.
1241, 8 eM9; A\jVv=o 1241,
/.
9;
.\\^»V\TCr a,l. 1225. /. 19:
\\
»V\-=o 1196, 7;
A
\^
-o
1062, 8, cf
lalm. Vo:; t£1A\;J
1229, 91; 1240, 91; 1241, 92;
aliud 1241, i6 et seq., pl. ..\\^»
1241, 19; TcTWlLvA^ 1240,
ai; 1241, 8 e« i/i: rC^ \
\,
col. 1225,/. 18; co/. 1241, /. 10:
T^VvcvAo V » i239 . penultima
;
Kf \\^-o 1062, 1 9
; m\
\^
-73
1062, 20 et seq.
A
\^
» 1242, 1; o °>
\^
» 1242, i5:
,A\^ 1242, 2: Ao\^ 1240.
1
5
; aliud sub '^cv^^ : ..^0
'^ V »
1225, ultima; °>
\
» 1242, 1:
rCfsA^^ 1242. 9:
^.°l\^» 1242.
C: 1257, 10: A. \
J
» 1242, 3;
oa\^ 1242, /.; ^<"^\,\ 1242,
/. 5: TCrV\ °i\^» col. 1242, /. 6:
1<rV\o_S_x_\^ col. 1245, lin. 5;
r<rV\Ov\yOj795,
17: 1060, i3:
col. 1225, ult.; col. 1242, //n. i5;
«:^V <\>v
\^
V
col. 1239. w//imn;
kTVvAoA^^
,
plur. r^c\ 795
,
17; 796,95:1242,9:1257, to;
diud sub .^o_\y; rc: Vvj,^cvi^^=n
col. 1060 , lin. 1 3 : V\o °V
\^
-Q
«if V\-\ojeaV\ fo/. 1064, lin. 9
«rV\__a_\^ 181, /t; 394, 18;
409, tt/j.; 604, 6; 752, 19; 936.
4; script. TCrV\-?L-\^-o 1064, i:
1242, 11; 1729, 10; 1900, i3;
aliud 519, 11: aUud 1242, 8;
vcOl^T^ tJ\C<xco
alml 546, 2; 1242, \o.\
cf.
Imm.
Lmv, Aram. Pjlanz., 360, not. j.
\ci\Y^ 108, 11: -vJ^?^ *°9' »0 =
.^^S V < 1242, 3^i; «/iW/ sm6
817, 91;
^V*
11°^' 'i; *240,
8: r£lAo_sw "j
1243, 1, cj.
"_»
r^^cv_ja_i 84, 27; t^Vv^
"_»
583, w/f.; ^-S.
\^
\ 1240, 1;
1242, 17;
«^-\ rv N.. ,\
\
I
1226, .t;1242, i8;S.\^v1065,
i;\<:\\\ 1240, 9/t; -S^iW
333, 9.1; x-^K^jVii {pro -K^K^)
109, 11; >_»io\ V\-=vJ\jr:f 109,
iZi; x_a_» ^
\
-n 1065, 3:
^^ooiA ^\-n 581, 5; 1065,
8: r^-\cv\^ 1106, 9
et sequent.;
1226, .5; 1240, 3, 7
e« sequcnt.;
Kr^aScv\^ 108, 11; 1065, 4:
1240, 1: y:fV\(vS .
\^
V 1240,
pen.; «^v \^o » 1226, 4;
r^S\.»r73 1106, y
e« sequent.;
1240,
7, 9
e< a/i ; t<fV\(X>S\^\-o
1226, i; Kr5i\-=v\rr> 1064, 9/1
ctseq.,pl. .^.j\_\y_=n 1065, 6;
vi^W»S\^-r> 109, 11.
<<f->.>» 69, 10.
v^\*s 1243, 29.
«7i=r>jj 2029, ult.,
cf.
rilrrxxi (r^fxa)
1244,
7.
r<f..._\ ..» 181, 16; 185, 10; 986, 11:
993, 19: 1244, i3; 1253, 12;
altud {Xiviix) 1244, i3 et i/i.
«f^_.Lj 1246, 1: ,\jj 1246, 7
- •=vo
1245, 2/».
rdjc»» 1246, 10 et .sei/.
rir-i, » 1247, iti; >aj^«f 333, ult.;
Kf -^ »V\=r> 1122, 4 et 6; 1305,
«/(.; 1306, 9: _»_a.«:f 156, i5;
x<:y^ 156, 1.K1247, i3 et ih;
i<l.cv^ 1247, 1.
m.^ -n 1080, 12; TCf>^«n_rx 869,
99.
UA^ 1080, 12 et 1/4; v^i^*SLi 116,
3: 1247, 11; «r^cvMxaj 1247,
9;
Xjr^v\.-\» 1247, 8; t^wacv»
1226, i5.
>x\a.» 1247, 20; vA-v» 1247, 90 e(
pcn.; cvN^w^v^ 334, 1; A^T^
1081, 8:
^^
» \ -v -"
1081, 5:
Kr\.-\» 1247, i9;TC:\ajl081,
3: 1247, 91 et pen.; 1248, 1:
«^rVcvl.^ 1247, 18; Kl^cv^aj
1247, 18; ^_>\cv^ 1247, 18:
TSL»^^Acv.;i_» 1247, 6: ^^\"w-73
1081, 3 e« /i; TCrV\cv_>_\_a_rr>
1081, 6 et 8.
«v^ ^ V
1248, 5 et 6; ooo_a. 1248, 5:
iW 334, 9;
'r'
jVr»
1196, 9 e< pen.; oaa^ 1248, 5
ct
7
; a/iW sub <yv (vx %
; cv_ca_^-»
1248, 8: ^jasoAjV\^3ll96,u/«.;
1197, 9; r^' fw > » 1248, 5:
^V «w -v^
1248, C; 1247, 16;
«r^Vrnvi.^t
1247, 1 6 —
T^^soAj
1248, /1 - \<Lo(x_a_i 1248, 10,
c/l T^fYxrv».
A "V » 1247, /1; 1248, 12; \<: °v -w »
1226, 9;
1248, 11 et
19;
r^^<\-\» col. 1248, /. 16 et seq.;
Aa^m 1109,3; ^.ajVTsf 334,
3; ,a a »^\ =r> 1248, 11:
r£rWA.ja_i 1109, 3: 1226,
9;
1247, 3: 1248, 18 et sequent.;
rd^cviij 1247, 3;\<r^cvA 1226,
9
et 10; 1248, iG e( pen.
\ -> » 1249, 8 -,-=\_a_» 1249, 5;
v^\s^ 1249, 6; ^-vsj^kT 334,
U: TSl.-=v_a.cv_» 1226, 11 el 19;
T^Vcv_.-K_^cvj 1226, 11 ci 19;
T;fW-v„.-S -v »X_=r> col. 1195,
/.8.
Wj 1079, 1/1, 16 et 21; 1249, 19;
^ -> \is\r^ 334, 5; V\_a_>Vur73
1196, 17;
aliud 1198, 18;
.V "^ tV -r>
1196, 16; aliud
1196, i4; rsrVxWcu 1079, 21;
1226 , 1 /t ; r<r>>>\^cv^ 1249 , 1
9
;
T^_>^(\_a_>_=o co/. 1109, /iK. 4:
«fV\_»W^a-_3r>(?) 1079, i/l:
Ul
«^Wa -N -r> co/. 1079, /«n. 21;
Tc:rVaV\cva^ 1079, 16.
T^\> vide snh Acvi
.
•TXiiTVim 1109, i5.
T^\-n>i fo/. 1252, /. 6; .,^oxArru
1252,5.
T^_cocv_^a_> col. 1250, lin. 18 e( seq.
:
VvjT^jctfcvrrvi 1250, 19,
T^ rv > -TXJi 1251, 21: TC^^cvjaj^sOki
1252 , (}, cf.
Tdj3j,=r>cvi
.
•=v=r>j 1252, 19 - TS^\=rxi 1252, 11;
aliud 1252, i3
- w^V^ -n >
co/. 1252, /. 20 et scq. — acv=v=OiJ
1252, 17
- yx»\zryA 1252, i5.
>x_» 2AA, pen.; 1253, 9.
t<r\. v » 113, 16; 612, 9/t; 986, 11:
1253, 11.
<yx cYx vVkT 334, 9;
T^fYvvcvx» 1257,
1 e( 9: T^Vft <vx . »w t
334,
g:
1156, ull.: 1257, 3
--
tc1_co^
1254, h.
A3s^ col. 1253, uh.; col. 1256, /je».;
,JsojVt<r 344, G; 1256, pcna/r.;
Tw V > (Yx » 1256, 2(j; r^cviwmi
1156, 21; 1256, 90 et sequent.;
T^. fY»cv> 1228, 20; T^^T^ttxrr),
T^VjsoTiir» 991, 18 et sequent.;
1112, 1 - Ttf fYx » 1156, 20:
1253, ult. - v::\r<Lt^ 1254, 1.
w..o_=3..ca_» 1254, 19; .=3-ca» 1254,
10 ef 11; 1256, ih: vi^v^ "_»
1254, 7
et 8; ri:r -v > (vx» 1256,
i5: ,=3 00 »VT;f 334,
7;
.=a—co »V =r> 1195, ao ef 91;
TifVcv-t >. fYx »1256, i3 et 18;
«i:^«i=»A

co/. 1256, /m. 18;
T^—>cv..r^» 1256, i5; t^—vtYxrTa
1112, 4; r<fVv>rvj«f -v ~^ -r.
1112, ii;TSl2l«l=3 ^vsLaazn
1112, 5 ct «ey.
UNCv_co 1308, i5: us^fYx.-Tj 1257, 8:
T<L=L_m_»,
^^>
-> tYx » 1257, 8;
y\-oaiV\T^ 334, 8; cvi»_co,ii(\T^
1257, 6 c(
7;
T<r-%(Yxv 1257, 5;
Tt^ ->cv (Yx » 992 , 4
; <^ -> «v> -r>
142
493, i;: 1116, h: Kia.(Xflft=n.
«•V ^/\ <v% -r>
1114, ;t etseq.;
1257, 8.
-^ > 'v^t
1257, 31 : vcKM^Kf 334,
10 ; i^S co \ 1257, aa etpen.;
«rvSKTA "i 1257, Qo: K^n"»
1257, 99; T^Vcv-S » «w t 1257,
/. 29; i^S (W73 col. 1119, /. ai
«N^SjsiM 1258, (i.
^, v^ 1258, 10 - rdv» 718, «//.;
1258, 11 et seq.
rd=3^ 1258, i5.
«w-ta
V^^.
V \ 1254, i3; 1258, i9;
r:f
y\
\ T» 1110, 3;
.v>^V\«^
334, ii; .v^s \V\V\ 2096, i5;
.ii^ij^fvrr) 1197, la; 1256, i8 et
19; 2096, iG:
«Iv^
1258,
17
el 90; 2096, i5; KfVv^
\^>
\ \
1258, 17; 2096, i5.
vxi 1260, G.
«i2^evaj, Y<ri(\ev^cvi>i 1259, i5 cl
iG.
Td.\.iJ 1260, 9,
vide rsHij.
y\\ \, •^N.yro 1261, Ix; v^^is^rryw
1261, /1 et seq.; Y^=7Xi^ 1261, 2
— T^-riiw 1260, 18 cl sequcnl.
-
x<Lim\'i<^ ^=n,ij 1260, 1/1.
Q&^^T^ 334, 12.
•A \ \ 1260, 1; >^^ \ \ 1262, i3;
•\
\ tVvKf 334, i3; r^\ \ \
334, i3; 1260, 1; 1262, i5:
KfW-\a^ 1260, 1 — T<!-\ftia,
T^^Sa \ \ 1259, penult. et ulU;
1853, 7.
Tif^.
«\ \ 1267, G e« 8; 1310, 12
-
w^osjAj(?) 764, 7.
m^VtCT 334, \h\ K^ixAi 257, 19;
1263, 10; KfWAv_..Ov_j 79, h\
254, i3;1229,/i; 1263, penaft.,-
TSlivaeu 1229, 3; v!i\\.<\\\!\\m
1263,;)«».; K^Wii^Am 1490.
h\ 1502, lo; T^rvv^-o 1263, 11;
T;:r.\.i,,°v.tYVA "zn 1130, 17 e( se^.;
wiLvicv.^j=ri 1130, 5; 1263, 10;
T^^*A.tfv^-73 1130, 5, 9,
10 ef
99: 1263, 10, c/". iiifra ucv_S
-
T!^ACv_i »v_a_i cul. 372, lin. 5
-
TsfVuvfv^vSi 1263, 19.
r<f\^\ 233, 8; 1263, \h: aliud
1263, 91 - TgfS >
\,
°v t 1263,
1 5 e< «ey.
.\..°v A 1264, 5: A^ t^ 1130, i3;
^\
.°v v.-y> 1130, 1/1; ^l^Xm
1230, i5: KlAa-°v-t 1263, a;
Tflxx. A^.-ro co/. 1131, ///(. 29;
Tsf^cv^ro 1130, 19.
Tgrtw°v\ 1264, G.
cvi^Tcf 265, iG et 17: t^^ 1264,
1 a.
^^
1264, i3 et iG; o^ 1264, i4
e< 10; ...^.tVTtf, V.-°l-\V\t^
334, i5; Td^ev_» 1229, 19;
rds^Sksm 144, G ; TtrV\cu..°Vim
1264, i3.
pAi 1264, 18; gpAi 1265, ioe< 11;
pAi 1263, 7;
TCf^^v^ pA^A
584, 19; «Iev.^ 1265, 9
e< 11:
^xaAirr) 1265 , 1 3 ; pcA-iV\T^
334, iG; pA=r> 1134, 8 ei 10;
v^.r\.!\.-n 1134,
9;
p.aV\V\T!^
346, 17: t:^ rv °v \ 606, i3;
T!^i(\—13 a » 1264, igetao;
K^jaAcvi 1229, 1
5
; T^fja^i 731,
20; «/((«/ 1264, 19; Tiijacv-^
1263
, 7
e(
9
; TdnAi et r^xy9i.m
1265 , 1 , 2 e< 4 ; T^iicvAra pAm
1133, 5: «^-^vay »»^m 1134,
10: T;r.i-n-°v-rr> 182, 3: 1133,
aG; T^xmofA tnvrv^^ro 1133,
95; w^rv^Nm 1133, 25 et ult.;
1134, 3 ci scquciii.: 2028, 19
-
T^rv^ \ 1265, 8 x^.Ty ,°v.\
(^f/^a^) 1264, 21.
AfSvi, TST^^ 1265, i5 \5^ 1265,
21
- «f\Si 1266, /).
xi^ 584, 11; 1264, a ei h; 1640.
ult.;v^.t.,y,.'K \ 1264, 1: .leaija
1264, 91: «jt^ir», T^V\ir°v\.-73
1110, 5; .y °v \W 334,
17;
x^ 1266, aG; «^otSvi 1264, 9;
1266, G etteq.; >x^ 1266, i5;
vycaa 1267, h: oueS^ra 406,
i8:T:f^ . \ » °v \ 1266, G:
TtjtKiia.» col. 1262, lin. 17 e« 18;
t^TWt:;^ 1262, 18.
>\T:ri(\^ 1267. 19.
T^ 602, i5: 1269, 3: ts^ 1269,
3; nliud 602, i5: 660, ao:
TCfVvjj_i 1269, /1; Tsf^ey_m
1138, G: 1269, 3: T£jaV\eyrn
205, 18-1^ 1267, 17.
.rsojj 1268, 5: 1664, ii; .:
270, /1; 1267, ;;eii.; .>...ev..r3
1267, uli. ; .=saj 1656, 1 9 ; 1268
,
5; .r3^V«^ 334, 18; r^Vvra^
1267, pen.; ^^enVvja^ 1267,
ultima; r^-\\cf\ T^V\r3^ 1460.
Vvra^ 1267. 17.
OjTCf
cvaai
^
1268. ^t-iy-i 1268, uli.;
ult. ; ii^V\T^ 334 , 19: ii^Vvm
1196, /i: ^fciij.*^'^^^ *269, 10:
Ti^iij^ 1269, 5: AjTCf-=vjDOj-^ 'i
1269, 8; T;f^cv-ii_jj.jv 1269. 5:
TCi-iijj 1268,/jeH. , 1269. 1.
^Af_i
1269, iG: A^^T£^333, 20:
TiA^ 1269 , 17;
aliud 1229 ,91:
1269, ih; Tcr\^ 1269, i3:
«ifW^Y-i 1269, ih: TdA^cv_i
^
1229, 21.
1269. pcn.; 1270,
1269, ult.; A^W 334, 21:
Aj-i-i 1253, 19: Til^ 1269.
18; Tcrjea.i
.^
1270. 2: Acyi.
«^a,.^, TCfVev.aev^ 1268, 10- iOj^
V
i3; ^o-\.iia
^Ofi
1268, 12.
cf.
T^Vv^a^ (script. T^X.So^i
992, 29 - vi'
^
i 1270, h :
1619, 12 - \
1141,
9.
-i 1270, ih: TCT^.. i 1270, G:
7: 1270. 7:
,W
coL 334, 22: TCT^ja col. 1270, 8
T:^V\\ya_i 1229. 17: 1253, 18
1270, ih: ^;^«v-» 1229, 18
r^m
— cTaA^ U3
r^^cviSjAm 1110, 8
"^fV^»
•K^^ \ (iSj) 1231, 9,
10 et la;
1270, 10 -
«^^<y—
» (^_j—
«sLj)
211, 3; 1268, i<): 1410, i5:
i^V\o-\o^ 1268, Kj — T^A^,
VvHj 1 1270, 9
et scquentibus
;
vd)s\(\:>\s 1270, i3.
r^xxA , riltsw
,
^jja^ 1270 ,
1
7 e( sci/.
;
r^jai^MT» 1195, 16 ; >-n. .\^t^
334, 23 (scn>(. r^f—ra.-iVwC^);
1230, li; «:j3j^(vm 1195, 10 e«
se5i.;1230, 5; 1270, 90; rdioaca
334, 33; 1195, i4; 1230, 3 et
seq.; »_^os_» J30 » 1230, C;
r^^fvuaxrr), Kr^.i..o.K.\.T> 691,
7; 1108,;)««. etseq.; 1110, 10
et seq. ; 2085 ,19
— rduoj
, ijfor.
rsfWja_i 1272, 9
- K^-v.o \
1272
,
pcn.
:=»a-p-\ 1144, 9; r^rajjai 67, 18;
~^ tt \\>.r<^
334, 9^;
--^ T^ tVt
1288, /i; «i_=>_n_» 1271, 1;
rCT^ivrxxxi 1271, 9; «fjajam
1144, 1 e« 9; T^Vvrsjajm 1144,
3 et 5.
•AjaiVvT^ 334, 95;njaii 1253, /leH.;
T^^uja_i 1271, i4; t(^V\«a_joj
1271, i3; KfVA-no.» 1229, 99
ei 93; -AftjQa 1272, 9 - «f^-jai
1271, 19 et seqttent.; T^VvoAja»
1271,91.
Tcfvncvi 1230, 9.
«i^riijai 1272, iG eM7.
CiAcv_x> 1730, pcn.; A-n^i 1274, 3;
T£lA_ua_> 1273, 0; w^fVXjjai
1273, 3; A_ja_iW334, 9C;
x<r \ T\ \ 92, 5; 1273, 4;
Kf^fxcvXjja» 1273, 4.
"TXja-i^T^ 334 ,
jien. ; T^^^-sn, o-v
1274, C.
Tdfiojai 1274,
7
c( sey.
r^vrv» 1274, 10 et seq. ~ i^Vv^ja»
862, 7;
1274, \lx ctscq.
A..Q_» 1274, 91; CTiAja.» 1274, 19:
Vv-^_ja_» 1274, 99; VN_x-^_oa
1274, 90; A rv » 1274, 19;
^jai 1274, pen.; ^^jjai 1270,
18; .a o »^«f 334, ultima;
^^jaaVjso 1274, 90; Si.xiv^
277, 8; 1147, i5; rJ^ajoa 1274,
/.91; OT-a-ja^ co/. 1274, /. 28;
TifV\cv.°v„»_Kv_» 1273, 7
ef segr.;
TCfV\cv»°vo-7a 1147, i5.
1275, not. 9; r£l»_\_.T^ -vjai
1275, 7;
-S o »V\rcf 335, 1;
r£r\jai 1275, 3 ; rcr\ja=n 1147,
18; 2013, 94;ri:V\-vorr>1147,
18; ^-.cT^-jScvja-ro 1145, 8

«:rVv=vja» 1275, 9
- r:^=\cvjai(?)
198,u//.-«:r'\jjai(^)1459,8.
xjai 1272, i/it; x.cvo, eoccvo 1758,
5; x-xy-3, 1275, iC; .x^o-i^^ja
1196, 9
etseq.; TCjoax=73 1230,
i3; auai^n^ 335, 9; atoiVvm
1196, 19; rdjcja-» 1275, ih
rijtcvjai col. 1272, lin. 10 e« i3
rdxocvi col. 1230, lin. 11 et i3
r^^iwxjaxso 1275, iC.
AarsfVvja» 1275, ult.
t<r=3-\«i , rii3\*i 1209 ,
pen. ; 1210
,
1; 1246, 8 - «^raScvi 237,
19;
1231, 8 ctseq.,
cf.
^-Kj.
TjT Vy^
1276, 5 ct G: 114, 10;
kT
»_\.V\.»
114, 8
-
Aji<\_»
1276,
7;
nliud 1276, lo.
^\i 1278, 8.
ri:jaV\-v» (vapiS»;!) 1279,
7.
Vv-x-» 1283, 3 e( '4; cv_jc_» 1279,
19;
x.ri^ 1210, 18: Vxxi 1283, 1;
xxi^Tcf 335, 8; xjjo 1280,
17
et 20; rcL_x_-j_jt_i 1280, 18;
rcfWx-oc» 335, 8; 1210, 18;
1280, 10; 1283, 5; rcT-Xi-X-i
1283, 1.
>_)t_»Vrcf 335, 3: v»jjt»r!;f 214, 99;
rijo 1279, 8; TCfV\cvjj,.xjVv^
col. 969, /. 19;
col. 1197, /.11;
Vv_.T^v_»_x_iVv_:n 969, 19
~
rcfWjcj 1279, ult.; tCT^i
1281, I.
^Xi 1279, i3: JsooVvrcr 335, 4;
^ajtr^lf 305 , 11: r^--).K\ 1279,
1 9 et sequentibus ; r^ ~\ ye ~n 94
,
i3; 795, 18; 1164, 91; 1279,
i3 - r^-ra-xj 1279, 9
c/ 19;
><ncv=ajei 1279, 11.
«l\x» 1279, iC.
^
X,
y,^ 1280, 4; \»-t> 1168,
i4 et iC;
.\^
y \)s\v:^ 335, 5;
.\^
X »Vv_=o 1232 , 1 ; rd*
\^
y \
1168, i5; 1280, i4; «l\^cvj
1232, 1.
,J*=r>je» 1281, i5; 7oxiVv«f 335, 6
rciiTaoa, rcfVvrrxxi 1281, i4
et seq. - rw-_=oa jc-j 773, 19;
1212, 1; 1279, 91.
rc^^jjti 1281, pcn. ; Axx=n 1280 , 1 3
;
1281, 39; Vv.<\_x_» 1281, 99
-
rCT^jiXi 1280, 11 et seq.
Vvioja 1282, 2, 3 c(
7;
o_xj 1232,
3; p^-xjVvt^ 335, 7;
Vv..o_xj
1282, 9, 5 c( C; rcfVv o._xcv.i
1232, 3 — Td=OT\A T^Vvjajccvi
582, 19.
K?S-_x_j 1282, i5; aliud 1282, iC:
aliud 1282, 18; aliud 273, 9;
593, i3;1282, 21 c(pcH.; 1391,
17; 1493, 8; 1534, 7; 1539, C:
2059, 10.
rCfVu 1962, 10.
AW 1192, 10:
^^
-v \W331,
5 ; AVVv 2096 , 4 ;
^cv_AVv__i
1286, iC; «lA>tv.=o 1192, 7
e(
seq.; 1193, 1; 1286, iC.
^Vvi 1287, 17
- AjrijVv» 1287, 1.
.i^Vvi 19, aC; 1288, C; ^Vu 1288,
7;
.^..VvjVvTcr 335, 9;
r^^wVvj
1288, 5.
ox^Vvj 1288, aC: fS^cvVvrcf 322,
9
1288, 95: «vaVvVv 1288, 9C
2095 , 1 4 : AV\_=r»_A 976 ,
17
AVvjVvrcT 335, 10; .^^cv.aVv»Vu
eol. 1287, lin. «3: AVv_»Vv_=>3,
^jAVviVv=o 1197, 3 et sequenl.;
aliud 1197, C ctsequent.; rdflvVvj
U4
1288,
oj,; KrV\ei_a_.X_» 1288.
y(i
- k:1.\^^ 1265, •>.i.
SiM 1290, 5: -Kitvi «11 1289, pen.;
•KVu^kT 335, 1 1: tcTSXa 1289.
peii.: KfS-roVv \V^ 1290, 3
r^V\_.\n KfSVv-» 569. i: 1290.
I i^SV\ \ {viTpov} 264. 'j:
267. la «< i3: 362. .">;
603, ao:
965, 19: 1289. t(j et sequenl.
r^SVu (;jro ^aVv») r. «1/6 \Vv».
x,V\_t 1290. 17: x_.Vvj 1285, 16:
3t.VvjV\r^ 335 . I 1 ; jtVvjVvjarj
1196. :i: kL_>cV\_» 1290.
17;
KjtVvx» 1232.8.
CA
r<^\^"s^ 1293,
r^rdco, r^V\Td£io e/ rcfVvco 887, ():
1291, 1: 1295, () ct seq.; 2069.
(i; ;>/. ^r<lAo 1295, kj: 2069,
4, 5 c< ()
— r^V\T^fio vidc tiifra
r^V\\^ e/ «^Vvx».
r^-=y—co {rad. ^y<L-aa) 1296, 8:
r^V\—vtv) 1298, t(j: r^—mvfTa
1308, 11: .=>aVviso«i' 1308, 10;
rcrV\ ra co co/. 1298, /i«. ao:
%<^Vft ~t » 'V
co/. 1335, Un. 10:
y^—t»a.i^ 1308, 10 — T3>=3r^fio
1291, G.
p-^rdco 1291, 11.
1293, 10 ct sequenlibiis
:
20 cl 93.
rsL_»«i_co
(?) 1294, 9,
c/. ^«f
«:i»(ardrio 1291, 1 3 : rsiirdco,=r>
,
«W=n 1118, 8: 1291, i3.
Y^V rsrtTg^ tv> t^V\(YVtY) 1118, u//.;
1294, 11.
«^—t 'V
6'o/. 1296, /1».
9;
a/(U(/ t'i(/e sub
.ST^XIO.
fTt —
> «vt -n
1112, i4 ct scqueiitibiis
;
r^V\ocnr-t.<yv-r> 1112, 17.
r^
\^
,-. r^
1296, iG;k1\^=xco
co/. 852, pen.; col. 1296, /«1. 1/4;
rifV\(a^a=a.co 1296, i'i.
V\-v-KY> 1297, 5; «N^cvrxc&i 1255,
3;
-V -^ <v>t
1297, 7;
visjrxco
1255, /1: 1296, 18; 1297, 18;
r^-\

V tv> 1297, 7: . »
-\—
>fY>
aG et pcnultiina ; 1297, l5;
> tY> 1297, 11: ^S—V(YV73
£a.=n 1112,
_=j_co 1297,
1112,
Vv^
1112, 25: r^r^^ -V
13: 1297, lo: x^
/1; rifVm •% » -»
(Y> 1297, /1:
rijLcea-co 1175, a: 1296, 17 e(
t8 Kf->-T.tY> 1297, tG.
\ -> 00 1297, 19: aliud 1297, 20;
A^a^r:^ 1297, s 1 ; w.,«Ai3..ftja
1255,
.'>:
r^\—> fY>, rdA(x=xj»,
r^V\a\»=>.ta co/. 1296, lin. 13:
rif \

V fy>
(JoL.) 1389, at:
«fV\ \ ->
tY> co/. 1297, lin. 91
:
«L\cv_=v_oo co/. 1296, lin. ti:
rsrVvcv.Aa__=s__co 1296, 10
r;^\—»a.oo (avixSoXij) 1305, ta
c< i3.
r^-r>—> fY> 1297, pcn.
r^ tw »

> fY> 1296, 19 el sequentibus;
r^V\ fYv»—V fY> 1296, 24; <vx—»fY>
1298, 1: rtrV\a_ooj.=a,co 1296,
20: T^=rvxi V\a (Yv>—V fY) 1296,
a3; Vv»r^(Y\»—vfY> 1296, 20, 25
S—KY» 1254, iG et seq.; ^^^•S—vfY»
1254, 18; •=>.-> JY>-73A 975, 19:
1298, it ct 17; ^ -V tY> 1298,
i3 c< i/i; S ra t»_i 1254, 20:
o^Sr-v (YVTiA 976, t; •\—v,fYv-r>
1112, t8e( 29; 1254, 20; 1298,
18; r^\ ra ea_=o 1113, 5
^«'S

V (Y>~73 col. 1112, lin. t9
V^-K^aVvMr^ co/. 1298, Un. 10
_W=3iVv.corsr 1297, 1: -v:
col. 1254, /. i!i:col. 1298, /.1/1:
aS—V tYvyv.\ 975, ult.; K.—vjyvt>
975, u/f.; 1112, t8; ^•=\=a.co=r>
1112, 20: TifS -V (Y> 975, 19;
1297, t: 1298, 5 c/ sequcntibus
;
<wK—vtY> 1254
,
;)CH. ; r^V\\=i.M
976, 9; 1112, 90 et 99: 1254.
20: 1298, iG: rcf v^v —t cvt -n
1298, 17:
rcfVrt v^ —
> fv^ -I-.
1112, 9t; 1298, tG:(j/me/1112.
90 ct 91; 1254, t3: 1296, uli.;
1298, t/t - •=v=3jVvcoT£r 1335.
17: ^V^^S =» > co 1335, 1 1:
r^Vu>_»-\

V » fy> -r> 1112, 23:
1115, i5 - r:rs.»=aj2o 1296. uli.
=i-co 1298.
f<y^K~.r^
1298, /1:
rs^s—ia.£x> 1305, 11.
rdv^, pl.
^*^>^ 1299, •! e« 99.
>\fY> 1300 , 3 cl scq. ;
^_r^\^x
1305
.
/.18: ^fs^ » \^fY)T<f col. 218, /. t:
•^.oiycoA 1305, i-]-. .t.\n\-n
1113, i3, ili et 16; »
\^
rv,
TC^<1j..\j20 1299, 9t et sequent.:
1300, 2; r^Soscvi
t\~> 1074.
h: rsliv^S
,\^
583, i'*; 836.
pen.; 1300, to: aUud 1211, ao:
1300, t2: 1492, to: 1508, 5:
aUud 1508, 7: «/(W 1300. t3:
rs^W » \^iv> co/. 1299, /1». 21:
«^^
V^
'V
col. 1305. //h. 17:
rcl>ja=T3 V\«:2!vojao 1300, 3
i_^\
~> * 1305, 91; . »\(Yv-o
1113, 9,
io et 19; r^Vvi^^ajso
1113, 10: 1305, 20 et 29:
rsfV\»\»\tw-r> 1305, 21,
A^oo 1299, 8: rijcnoA T\\fY> 131.
9: 1299, 3: •^JV^.oo=n 1122.
92: ^•:\is,^vjM=n 1299, j
etseq.;
KfV\'^_\_co 1222, -^!i: 1299, G
et seq.; aliud 891, 21
.
^•\\racv.V,_co (rt KiJyoalatrjs) 560.
18: 1299, 18, cf.
"xocva^.
t^ijajv^fn vide sub ,^_VLfla!^^
.
Y<f^ \ \^eo,pl. «lilv^ 1300, 20:
1366 , 1 o ef 1 2 ~ r<^ \a
\^
<Yv
1299, 12 et.icq. -
y \ \ev^ci>
(?)
1511, i5.
..^Vk-CKxis^^ 1300, peii.; ri^vxxtv^fa
1300, «/f.
y^fK . v^t^A
1300, 17; AVsVv»com
1122, 4 e( G; 1305, pen. et ult.;
1306, 1: ^^0 «^ » \^fY> 1300,
17;
rtrv^Sy^xo 1305, peii.
n \^.{Y> 1301, 6 ef 11; <n-=vV^ 1301,
1
2 ; oxjS S> fw \ 1255
, 7
e<
9
;
1301, 5 cf i3; -V^co 1301, 6 e(
8; Kf\_b^ 1301, 7;
S . v^fY>
1300, 19;
•\Ji»4iv_oo«i' 246, 4;
1301, detili: \X^^.iio=oll22,
18; kTaV^ 1257, 7; 1301, 5,
8 e( 11; aliud 1301, i3.
TSfAjDo 1071, 10: 1301, 16 e« seq.
r^^^Jyg-^x fy> 1302, 5 — tiLjaA_co
((rij>8&)v) 881, 6; 896, 4; 1302,
1.
T^A_oo, jOJcvA^v-co 1302, i3, c/.
r^-^vvx^.
T^tv_co 179, 22; 246, 24; 1302,
i5 -r:^-=vrcf,..^tyjol302, 18:
1602, 4 et 17.
^Axo 1302, 8; pAxo 1302, jjcm.;
T>_.A_co 1302, a3: p^^iv-corcf
246, 9; . T-tTvV fvx -T^
1303, 1;
pn-co 1302, ai et 22; t^xsa^
1302 , 7, 9
, 20 e( 23 ; aliud 1302
,
ultivia; r^VvftjajA_iM 1302, 7:
r<lj3-^a_iso 1302, ai; 1306,
19
- riiaa-voo 1302, 4.
on-^xo 1302, 11; Vv^Axo 1302, 19;
r^A-^v^oo col. 1302, lin. 10 et 11;
r^^a-SjA.ttj 1302, 10.
OXpOo (iibbrev. a asAijvt) vel u t^"VOJXo)
1303, 4.
nox-fio 1303, 23; a-AOxro 1303, 24
et 95; -Aoi fYv \ 1255, 18-90;
«...^aoxcoli 1255, 26; 1256, 1;
AOV tYV -rxA 1303, 20; A03_M
1303, 20; ^Aov m 1255, u//.
,-
1256, 1; AoiWxm 1303, 17;
^•AOsVv-i^xm 1122, pen. et ult.
;
•^ox-co 1303, 17 e( 95; •^oxcoa
1255, 94; Aovcom 1113, 18.
22 elseq.; 1255, 24; 1303, i5;
•AOjVvjMirTa 1303, 18: -Aoxcor^
1113, 18; 1303, 24; •^oi__co_\
1225, 21; ^^•aoxxioli 1256, 9.
5 et 6; a^m fYx -n \ 1303, 91;
•AOX fYx -73
1113, 17, 19 et 91;
1114, 1; 1255, 99; 1303, 16 ei
r"
1256, 4; 1303, 17;
rdVvoj 00
1303, i4; rcfJfta^^oJwjao 1113,
21; 1114, 9; 1255, ult.; 1256,
3; 1303, i3 et 18; rs^^AOJo co
1306, 21; «^Vvo \-\m M 173
1303, i4; 1306, 9i;a/eW1303,
i5.
"Tjaojj» 1303, 97.
r^Ao»_£i> 1304, 6 et seq.; ref .Am fv<
135, 1; 422, 9; ril_i^^\o»__oo
436, 5; ^oj^KWxso 422, 3
-
r^-\oj-M 1304, i5 ct seq.
rsfoxfl 1305, 5 et 6; 1308,
9;
^oj»
1305, 6; KL_.a_oo 1308, 9
-
T^Vvojio 1325, 12 €t sequcnt.

«^rCflxco 1305, 1.
i^Vvn.i^ajM 1305, i5, c/l Lagarde,
Abh. 67, n" 174.
V^
fY> 1299, 1;
.v^
fy> 1291, 8;
r<l_\_co 1299, 9; > \^»
fY>
TiT^ >>-^=va^ col. 1336, Un.
7;
,\^>,. fY>^>tvKf 346, 5; TilVi^j^
1299, 1; 1336, 4; Ti:f^^-\-._co
1336, 11 -«lXa_oo 1305,
19
- TifXijXa^ 903, 94; 1306,
not. 12 - r^t\'\\a.oo [craycntri-
v6v, j^aJCw) 258, uh.
naxo 1306, h - rc^varo 192, i5 ei
90 - T!fAa_oo 872, 91; 882, 4;
1203, i5; 1306, 6 - TSf^\^Aa.oo
U5
((ToiiSapwv) 1141, 11; 1306, 19
et sequent. ; 1961, 2 ; t^VvSaojso
1306, i5.
v^^Ci-co 1307, 10; ua fyvTj 1114,
pen.; 1307, 9;
^ri^Majso 1307,
6; TS^viaaxo 1306, 92; 1307, 7:
v^ w 10-00 col. 1308, lin. 12;
T<f Vvoi^ojiaro 1307, 6 et 8.
\f
fY>, a
\^
{Y> 1327, 12; o
Y,
fY>
>m-\^ 1329, 'i'o\\^\*f^\'n
1115, i3;1341, 3;
,\,
m,
vH V fY>, re^Vft \ . >v%
T^
Y,
>a_oo, ref VfwN .V tvt-r»
1341, 9 el 3.
OT.,
»
'v > fY> 1349, i5; usjl^u» 1256,
94; T^^^.tYv-o 1116, 3; 1349,
19 et i4; v^Vvj20T!:r 1349, i3;
<JS-J^ fYV -73
1349, l5; VN-XO
1349, 4; T^r-vfY^ 1349, 9, 11 e«
17; r^Vvo_>_v_iv_-oo 1351, i3;
r^Vvo -t > fvv -73
1115, penult.

«yv_oo (vili) 76, 18; 239, 9;
1309, 93 - K^a.0.00 1308, 17 ei
scquent.; T^Vv_^a_oo 1308, 24;
T^Oje. Vv^a.a>, TdSoX. y^Oli)
1309, 9
- ^ox» i30S, penult.;
1309, 24.
T^jAoxtt vide sub ^^ «v
.
Ti^\.jY>~-> •^fY> 1357.
9; A'^
-T»"^
>,.\ s,. o_»3wOo 1357, 10 et 11;
ox \ > s.^\-r3 yx-Do 1356, 11;
"7a_» 00 1342, 92; yx-SAjn
r^ \ » >>S__r3 1117, 17; "m
T^JO-\=3 1117, 9; -TXxI^Vv^T^
346, 0; ~fXK£o, Ttlsrvxoo 1342,
3, 5 e« «ey.; T:fVv-=r>,,>.fio 1343,
6; usVvmjjao 1343, 7;
Vv-i->.«vt
T^-xxra 1343, 5; «f^oroaxi»
1337, 17
- «l.\j.moxio 1103,
18 - T:f-v -730-00
(?) 65, 94, cf.
Imm. Locw , Aruin. PJlanz., 3^4.
T^^^v \^
\o oi col. 1313, lin. 10

Ttf^ » rv»\^-73v\^a.xao 1316,
1 7
— r^^O fYV > \. .ji_\-0.\OXO
1317, 7.
IMPIIMEniB HATIONAtE.
146 CTXlL^CUQO
e
f\
» Mn. <v»
1318, 8; (ViLi^KVXa 1318,
(>;
j"~ . t . ivirt <vt
1318,
9;
r^iioftjYxro 1114, 7: 1312,
9;
. rv\t\ nn -n
col. 1114, /('«.
8;
r^.coc%is^j^i:n col. 1317, Un. q-2;
t^_»_iaoa_oo 1317, aa e< a5;
T^Vv<xvAi^o.j^xrr> 1114, 8 et lo;
1318, () - rd_» cao co, /)/«r.
— i^rv«.V. fv>\€>•% fv>
r<f\\ > rv^n. m
cl r^Vvcv_COO_fiO
1317, i5 c( iG; rd_»—cocv—co
\_a-»n 1317, i6; rS^uXiw "£o
1317, «/(.; r^Js>s:\_=n )_fio<v_co
144, 1 1; xASrTfY>cv.a> 1317, i3.
jcv_<tf 1308, ili; tC' \ s > lYvn
1308, i/i; kTX N.»fY> 1345, a3
— ^>^cv.ca 1537, 10.
A <v> 1320, a4; 1340, ao; o_^__co
1319, i3; ^^.co 1374, Mnw;
.^^cv-acv fo. \ 1319, a4; S^v^
1294, 93; .sm/)«. Arc^cv 1320,
92 ; rcfVvst.T^ T^.co 1370, ao;
A » tvx m 1320, a/i; kL^_jl_co
1345, ult.; «^cvxio 1319, ai ct
seq.; oxiAcvjao 1319, 99 et a5;
v^c^ 1294, 93; 1320, 22 et
a3; T<l_^__»__i» 1345, ultima;
T^V\oAa>fo co/. 1340, /ih. 90:
T^\.'\.»jo.-73 1345, k//. — .^ck_tt>
1319, 12 e< i3-T<f»\,fwt°vcv.no
1321, 3: [t<r^]arv.\^ m.^^cvxo
1320, i/(.
Vv_i3_co 1321, 8; yta tvx \ 1321,
9;
po (Y). -73 1114, 11; 1321,
9;
T^ no (Y> 1321, 8; vi \. rvo fY)
1321, 10 — T^ . , r>o M, ;)/«)•.
^jjoo-co 1321, 1 1 ei 12:1378,
18 — *<^ ^ —^ r-\r\
co vidc sub
Araj3.
«f=\o_iso 251, 16 - T£l.-Aa_oo 1323,
a3 et seq. ; 1324
,19;
r^Vvja^Scvjao
1324, 11 -
-TXjTCfSa^co 1324,
1 4 — t^\a'\cv.£o (o-iipiyS) 29 , 8
:
359, 4; 463, 17; 1324, 9.
*^ \\ - \\ «v^
1326, '1: *^Vf>
vT f » {Y>
1326, 3.
f
w r^
1325, 99: T^ >\ fY) 1325, aa;
Ttf^ w tY> 1326,
.'):
1327, 10;
TCO.M.XI0 1326, 5: rEjcvivx» 1325,
2a;«fV\o M co 1327, 11;
KrWu_cft_=n 1115, 3: 1327,
1.0 — *<^ '^ ^'-^ "»
T^^ttx fv) 302,
a4; «cn'/)/. Ttl^w.fY» 1344, 10.
T^Vvcv=y>\\ fY> 1326, 1 I.
*^ t» M
1326, 19 ct 90;
."^ w fY>. m
>vjVv°vv\.fY> 1115, h; »<ncv^Mxa
1326, 10; Ao w fY> 1325, 94;
Ttr«\ ..v\ (Y> 1326, 8: .^jiVvisoT^,
A txV\ fv^ -»-»
1326, 10 ei 9/1:
Av\.fY> 1326, 91: VvA^viM 1326,
pot.; o.A v\^fv_coT^ 1326, 99 e(
ulL; 1337, 9;rc:^ivxol326, i4;
ttliud 543, 8; 1326, 1/1, i5 et
17:
/)/(/)•. . > '^
v\ fY> 1326, 16:
T^V\ Ao w m 1325, 9/1: «/('«(/
1325, «//.; T<^^o'\.wfY> 1325,
peimltima; r^*\\\cvxio 1307, 5

ri:r^-^-.w.co 154, 9/1; 1326, 9.
^\_\v_£i> 1326, 1; rd^-Kcvixfio 1326,
1
- TCf V\-=v_M_oo 308, 9;
1327,
3 et seq.
v^-^-co 1327, 1/1 cf 16: r<f
.\^
fY>
1327, 16; T<^Vvo \ .
y,
tvx
-73
1327, i/( - K^-=v_j_xsoriU\y_Do
1328, i5; rc^-\aj^«l\^ 227,
9; cf.
rc^-S.»fY\\^ fY>rcf.
rtr^o-A^^^ 1329, 1, cf.
"
\j
tY>T{f
.
T<r \,^a
Y,
(Y> 1329, 16, confer targ.
7T..\^fY> (n-itJC^) co/. 1331,
/('/(. 19

r;f-=\»\^fY> (ar7£/pa) 278, 19.
,->^i\-=n
Y
f^ 1307, 18; 1331, ifi:
v\^tv-m
\,
fY> col. 1331, ///(.
17:
v^m^aso 1307, i3 e( sequent.;
1331, 16
- r<r^v=n\^fY> 1331,
18.
i^^v
\^
fY> 1331, 9 1 et seq.; o\\^ nr>
1332, 94.
.°k
\,
fY\
-73
1115, 8; r:^'^^ fwr>
1307, ;)C)(.; .«l
\^^.
.fYv -73
1308,
6;«r^V^
^*^' ''' *307, /)««.
1332 , 9(i ; rcr°v\^oxio 1307, /)en.
;
1308, e(
7.
S\^ fY>, T^-S\, fY> col. 1333, /1«. 5
rclv,^.\yS\^<Y> co/. 1333, «/(.
-
r£l.a-K_\__£» co/. 1333, //')(.
90;
T<fVvo3,-=v\^_cij i333, pen.
r^\^£o 1336, 9, cf.
Tcr-S\\fY>.
t^-\jjDo 1336, i3 et teq.
v^s\x.£o 422 ,
pen. ; 431, 11; 1295 , 4
:
1304, ////.; 1340, 9 1 et 22
\<^ \\ ^ r<n
Qii-o w^»v> fir>) cu/e «ui
vfw.m
.
T^N «'v>
1340, ;)C)(.
»^--"^\
'
«v
1341, 9
— r^o\»fy> {au-
Xtjv), a4, 12; 1341, 10

rcT-Hcv^jkiso ((T('Xoupos) 1341, i3,
cf.
T^-Ho\ m
.
T^-\T\.ff> 1343, I.
rcivxi» 1343, i3; aliud 1343, i5
-
' r^
999, 7; 1343, 9;
a/iM//
1343, 12 -
> \ . fY> 797, 25:
1343, pen. S\v.fY> 1344, 3,
cf
•Ssvfo T^rv V . tv> 1344, i
.
«<^ \ i-faT\ ref t fia . fii> 1344, 1 1
:
T^ro^\.^-A "xo col. 1344, /('n.
9
-
T<f^-S fyy.f» 1345, 18.
T<^°i»fY> 1345, a5.
ri^ -nr^ i-v . «v>
ride sub •Trv-rv fY>
-
r^ r)-\a. rv » fn (,»J^, a^i^^JC».)
673, 4.
,J^««v>
ovj^Vi,^ ((Ts^p^ves) 668, 2 et
10, c/. 1347, 17.
T^Vvr^-co 12, 19: /)/. T<ji_co 85, 26;
1116, 7;
1349, 5 e( 6; aliud
684,24:1349,7;1991,5;v>a-oo
1349, 7;
Tg' -> % fw -73
85, a5;
1116, 7;
1349, 5 - rcl>-a.o_co
59, 94; 117, 91: 1309, 99:
,^^<nx2>.cvxio 1309 ,91.
y^ . ^ /^ co 1298, 7;
1309, i3:
r^Vcvxi.^Vvxyvn 1309, i5.
Klxv_»-\^fw\o=^, r:in\ 1349,
u//.; 1350, 3 e( 4; r£r^axvj.\y"
1350. 1 - Kr-=\\^ fY>ar>-iao 1129,
A^VvXttY^^

cu3>mVvr^T^ 147
^^350,
8 , c/". rtf^\^ <v>cv!s^flo
V»-v ^ 1350,
^^tN-oovcf 1309,
1122, (?< 3:
r
\ 1116.
*% n\~n
9; Aa.Vvxa.=o 1121, iilt.; 1122,
1309,
.\-v r^-n
1116,
10 el 19;
17;
A^^^V\«^ 346
,
7
T^ \ -> fv> col. 1351,
/««.
6 e<
7
Kr^o\->ro 1116, 11: 1351, 8
rdAricu» 1121, ult.; 1122, 2
co/'. 1309, /.
17; co/. 1349, /.9/1
-__^\ft^ «v,
T^VAcVA_£tt 1349
a5 e< 2G;
nfye\r\\>ty.\n-^ rvi
1349,
a/i;t<! V \ -\ fY\. m 1309, 18;
Kr^o\^ fw-n 1116, i3; aliud
C0/.III6,/. i4;co/. 1351,/.8e<9;
T^^ft.v\-t CYVT) 1309, 19.
TnL^v fy>, 7xa.Vv£oj:73 291, 1 1; 1123,
C , cf.
xf-n^^ fvtvc^
Va-eo 1351, 17; «/iW 1351, 18 cM^;
.^j\ivVvxAj 1258, 8: 1351, 20;
Kr^->fY> 67, 18; 1351, 17; aliud
1351, 93 etpen.; rc^\a,cvjM 102,
11; 1309, 26 - •Kf-=\cv_a_£o
(?)
1538, 11
-^
^cv.\:i^, v^"
1352, 1 ei 2.
T^\fY> 1352, 8 et sequcnt. - TCfVvVco
421, 29; 425, vllima; scripl.
n:)t\x<LDo 542, 8; 543, !i; 955,
/1; 1355, 18 et seq.; 1995, 17-
K^-v>-a>VAxo 1355, 16.
>-A coy<L 1310,
11 V . \ fv^»<;^
>AVvA^«:r 1117, 1; KlA-oorSf
1116 ult.; >_A_co_^a 1117, 9-,
1310, i3;TdAx«x=r)1116,/)en.;
r£l_iT"^_Ao 00 1310, 10 e( la:
x:^V» V . \ .v^ -r>
1116, 9/1 -
r<j^ojDo 1310, iG.
00^x10 1352, 18: TcrVv-oo.\\./YvrT>
(script. "tv\ \ \rf\=n) 1113, 0;
kT fw \\o-oo col. 1310, //«. 18;
KfvOO.V^ fYV-73 1117. 8.
«:r-^.Voo 475, 21; 1352, noi. 17.
kTo-V-oo 1352, G
- ,oA_Do 90, 8:
1352. 9 3 et seq. ~ y\o \ ^
1352, — T^fcicvsoo\ tY) 1352,
29 - T<r-=\oAoo 1341, i/t; 1353,
•ii,
cf.
T^Scv^wvoo
.
r<r\^\fY) 830, 3; 970, /i; 1353, 29;
1375, i!i.
T^ » \ » \ m 1354, 1 — r<LoouA_oo
1354, 3 — TxA.oo vide y\ \ m.
v^ \ \-ra 1354, a5 et seq. A. £0
1355,
r<:jr<:\
vide
CLOO £U
r<^c
ir<A.ii
T^VjAo\fY) kcvoo 27, 9 - KrVv*ao\fY) 1353
,
9
e< sey.
y^\ fvw-r«
1117, /i: 1355, 19; n fA*
1119, 18; 1257, 17 el 18;
Pi fYV T) 1119, 17;
« TA <v>-rt
1119, i4;pj»V^r<^ 299, 16;
rsf rv \ fY> 1355, 19; r<j3.\cvx»
1311, 11; 1321, G; r<l>_nA_oo
1355, 14; r<rV\oxA.oorr) 1117,
;;r<r>(vo 1355, 19;
«lj_ja_ML.ro col. 1119, lin. i5;
y^ n m, -73 1119, 1/4; 1311,
11; kT r>o \ fY>^ 2077, G
-
r<lj3_\_Do 788, 90 et 91; 792,
10; 862, 4; 967, 3; 1303, aS;
1355, i5; 1357, 29 - pA_oo,
n
.\ fY> 1354, 8 e<i9; 1355,
1 1.
r^ rrv tY>
, p/. TdvmL=o.{» 1359, 23;
TCr.evM':^ tCjitxoo 457, 11; 504,
i3; 1153, 19: 1355, 25:r<:=73.i»
. . . T^ s »-^ 1356, 1; •73 (»
T^->vv\ col. 1359, lin.
17;
-7x00
r<fi^cv_=r) 1358, C c( 8; 7a__oo
tC' «^ . fv> 579, )4; 1337, 7:
1347, i3: 1360, not. 21, confer
^..•KVv -p. fY>; r^LrsA r^Lrrx_M
572, 3; 1356, 5; r<^ -n oo
tCILvjo^Ka 1355, ultinia; -^
r^
>_A * moVv 1355, 93; •^tY>
. »-\^, _j-aVv.d^jCio 579, i/i:
1337, G; 1360, i/(, confer -7x00
r^!£U£o; «1dj=o^ 1358, 6 c«
8: >__) mi =0 ca 1357, 1:
•7V fYV-TTi fYt-D Col. 1118, //». l;
r^Txooirooxo col. 1312, //«.
9
T^rrvm,tY> col. 1359, //». 1
9
TCfV.yrTam. fY> 1359,
r<r »-rx-t» 1117, i3; 1357, penultima;
Kjrrvcw-T» 1117,
penu
1 o c< 11 aliud
1117,
1117,
12 e/ «e^.
11: 1357.
r<r>rM
pen. ef w/<.
e<
«^vjyy tY> 1356, iG
1357, 2/1 - Tif^AroLXio 71, 1
ai; 75, C; 665, 8; 667, i5;
1356, 18; TC:rV\o\tv.rrv_co 131,
19; 1372, 93.
r^^AO-m fY> 1724, 8, cf.
\n.~T\ m
in
hid. pers. — r<!L.V\ev_ro_a> 1357,
7-
X^^\^-rxxo col. 1357. lin. i5, confer
T^S
\^
\ -n fY> : fl/m(/ 1357, 16:
aliud 1357, 20 — r<L.-S \^,*txjo
1357, 99.
u\_rrx_£i> 1358, vltima; (nV\_^_roLOo
1359, 5; UN^(V:a.r7>xio 1359, U:
aliud 1359, C e(
7;
1359, 8, 10 et 12:
1358, 10; yYro^ft_xoTSf 1359,
i5: w\-__roV\—oo^ 1359, 1/1;
UN. -tjX fYv -73
1359, 12; aliud
1359, 9
e< 11: rili.r73_oo 1358,
ao et seq.; 1359, 9; aliud 1359,
1 et i3.
r<A.r7xoo 1359, iC.
rs^S \.
\
~7xoo 1359, penultlma, confer
r<f-Ax^-7X£o 1345, 9; 1360, 3,con/cr
Hram, tw.fin
/'«
/«rf. ^'e''*'.
A^.roLmro 1117, 91: r<A.i.rrxxsAm
1117, 19; 1312, 3; r<Aajrooxio
1312, 3 e« 5; r<f^o\ \-rvtw-o
1117, 99: 1312, !x.
o-nw=oVv_ttfr<f 1313, 3; r^xxrooxo
1313, 3; aliud50, 11; 1313, 9,
5 et C; 1879, 9; 1888, penult.;
aliud, pl. ^*j3.roevx^ 814, 7-9

f^^ Tt -dVv Mt<f
1360, i3:
T^-S_rv-rr>,tY>, T<f^cv.^jarOLOo
1360, 11.
l/i8 i*wv».vrv>

r>,*\
m
TClA-»-V_a> 1363, IQ
- T^V\-i>JOiJ10
1362, 8 ct 10- «li^Kf^
"^
1362, 10 : KL.A_»i-^ '.xo 1362,
1363, 19
"
r^^ \ tvx -73, plur.
r<^\fY\~n 1118, 3, 5, 9
e( sci/.
i<fi^-i_co 1360, iJCK.; r^xxjM 1363,
3; KfWx» 1368, 18; >iVvao«f
1363, 3; rsf^K^ 1360, u/f.;
1361, /1; «f^or:^ 1360, uft.;
1361, 1 e< 3; «f^^ojjjso 1363,
i
--
ri[»»jso 21, i3; 349, 9,
10
et i3;380, 16; 1363, 5.
rcr-K\\ fY>, Y^\^sJ<jxo {awtjyopos)
col. 13, /. i3; col. 1361, /.
7
e<
9:
r^Va-V^vj<^\j» 1361, 6 e< 10.
r^
\t>
> co 810, 18; 1361, 19:
«^S^AXJM 1361, not. 5.
V^TC^rttYvt-Tacujoo^?) 1362, 21.
\\fv> 1362, q3.
r>
\,
» \ fY> 1363, 17: r^^Y,
\ m-73
1118, Kj; 1362, 6; «l\,a_>_co
1362, C; aliud 1362, no«. 12
-
r^Vj^Kora^An 'f^\j »\fv\ 1363,
6
— rslXrrxi^ r^^a^HcvI^^iJso
1363, 1; cf.
"%^ v^'ks.\c\x>.
-
r^\,\(-t\ 1363, 20.
A»\(v> 1363, i5.
Klp.fi&\.oo(?) 1965, li.
Ss\fY) 1364, 20 et seq.,
cf.
\ \v\fft.
Aa.\ fY> 1361, 16; ou^oijDo 1361,
i5 et 16; rj^rCrA-co 1361, i5.
i^ »-t . t iv>
co/. 1363, /m. i3 et iU;
T^Vvorv»\fY> co/. 1363, /m. i3;
T^t.rwa.^ 1317, 6.
rC^^ncv-i-co 896, 2; 1362, 18 et
19;
fl/tW 1362, i5 c< 19; aliud 1362,
«o<. 22 — r^ S^ \ fY) 1365, 2;
eo/. 1973, lin.
7,
c/l ri:f\i!,*i»
-
rdja\vxo 1365, 3 et seq.
rd—co—ctf 1365, 12: aliud 1365, 1/1;
1501, 3; aliud 1365, 16 -
T^Vv.fiOLitt vide r^Vv^T^^
.
T^o\mxy> 1171, 8; 1365, 22 et seq.;
1845, 9.
T^S V fY>fY» {aeialpov) 1366, /i et 5.
T<rsfY> 1366, ult.; rif\.fY> 1366, pen.
c< uft. ; r;f.\fY> 1366 ,
;jch. ; 1367,
1 et seq.
rgf^ s fY> 688, 7; 945, 8; 1114, 20;
1300, ai; 1366, 8 etseq.; 1718,
3; 1742, pen.; 1743, i4 ct
17;
1745, pcn.; !\a ^__co 1366,
9,
forsan leg. iyKM sed
cf
-^v-^o-co
1745, nol. 16; ri^v«w.ojso 1745,
uh.
\^
'^
1366, 22 e( 23; aliud 1366,
21; \ «^ V fv>»«^
245, ultimu;
.\^sfY>-r> 1366, 21; n/iW 1050,
G; 1366, 23; rilfVo
\^
* s fY>
1366, 24 - rt^
\;
s>yi fv\ -p
1122, 19.
n>sfv> 1367, 5.
T^o\s fY> 1367, not. 3.
•\_j>_co 1367, 7;
rslA-S-«woxo 1318,
ult. ; r<l\(\i^ 1366, 19; 1370,
7;
T^^o-\oi_£i> 1366, i5 ct iG
— r^-Ss fY> (Jui) 1367, 9
et seq.;
vi:\
-\
v\s^ -K:^ 37, 4; 826,
1: 961, 12; 1359, 18; 1369,
/. 24; col. 1699, /. 3; rs:fS s tY>
rj* rv -no fY> 1369, uli.;
-^ v <«
T^Vv ^ co 1369, i5; S ^ oo
T^ y -73 X— co/. 1369, /m.
17;
.^.^oOTVns fv\ col. 1370, lin. 5;
0(Y>—>-A T£fV\^.x» 1369, 22;
T^-\i_a>, r^\^_£», r;^^\^_fia
99, 1 {ubi kfr. Twi-S ^ Oi loco
T^-\mo); 1369, 20 el not. 4

v^'k\\^.£o
,
pl. r^Ss fv>, ^Ss (v\
(wutii c( iua.) 49, i5, 17 e( 18;
1366, i3; 1369, 23; 1370, 8-
«^_\i_tt> 1370, 10.
X-^-fio 1377, 1 1 ct seq.; .°i t. °i. M
1320, 23; aliud 1373, penult.;
rt^^S.Pifv^ 1373, ult.; aliud 1373,
q4; rsT-^.^ fY> 1373, 22; 1376,
4; r£rV\o.°i ..."v fy> 242, 9; 1320,
a3; 1373, 22; aliud 1373, 21
-
ri"°>fY\ 1370, i2;r;^°>(Y\\ 977,
8; aliud 1370, 18; aliud {arrala)
179, 20, c/. 770, i;1371, 18.
V ' '^ 'V
1374, 7, ef.
V\.*\.fio supra;
^£^.^^»1372. /)en.;T^Vo^x»V\
2077, i5
- rcrVvjt.rcf tC^^x» vide
suh Ao fv> r^VvA-co, plur.
KfVvoStjao 1372, qG: 1377, 10;
rcrVx^vzTijoim r;fV\°>fY> 1378,
3; K^-\<7»__i V <v cv^
1378, 5;
rCTS tYx-> rslA.Do 1370. iG:
tr>V\ °k fw \ CT>V\°>.rY> 1370, -17;
«^TVvaA-oo [u r;:rV\°>fY>?j 1374,
3 - r;r.°>fY> 1373 , 1 ; aliud 1373
,
2 ,
cf
t^V^J^ .
r^Jiv.o_^_£» , \_^_>a_a-co {aTcbyjOi)
1371, 22, confer 1372, 9
-
r<f .ttft ^ <v>
. \^T\ft <V fY> (^jro
Kf^QQkfYi) 1372, 21: 1845, 10
— rSjoajM 1372 ,
1 7, c/. TClvoaj
— r^rv tnci^K fY> 1372, 19.
r:^\^°>fy> 1374, 17; 1428, 19; 1429,
2: 1670, 11.
r^.\.>°k tY> (i^EC) 862, G; 1373, 9
et
seq.
— t^-SjA-co (oTre/pa) 1374,
12; c/". 1374, 16; aliud vide sui
«<^
^
\^\
*^ f^
vf \ > S^\ ^ fv>,
K:,j3\°>fY> 189, Qi: 1374, 2q:
1793, i5
- TcL\o\ °k fY> 290,
iG; 1374, 18 etseq.
T<"\°)(Y>1373,3; 1375,1.
r^jioS^ 1376, 3, c/ «fVvcoAjBor!^
— ^ \ tvt «X
co \,avy.'^s'k)Mv)
1375, 5 et scquent. ; oj3j\.coAxo
1375, 9
- S.t»°vfY>V\ 1375, uli.;
1376, 1; rcTn fY\°L (v> 1376, 1:
Yc^^Vft'^ «vt«\ (VI
1375, })enuitima
;
*t^\ <vt <V/\ ivi
col. 1321, lin. 1:
rcrV\a-S__M^o_f» 1320, 20

y<^\ M<\.r^
1375, 1 1 et sequent.;
v^-\.>vi<\ fvi
1375, ao.
T>
«V ^
1376, G: r;li3.^tv> 1376, 5;
TClgv-.>°> cv> 1374, i; T3i^Vvfio=o
1376, 8: p_^_fio_=73 1119, 1;
«rVm.rv . °>(v> co/. 1374, lin. 1;
kT^o 1376. Im. 5;
^Kf13..^ crt 1376, 6 e<
7.
K °t fv> -T3 1119, 5; 1376, i3;
Q-K S m=nA co/. 1320
,
penuh.
;
TCf-Vacu2o 1320, pen.; x^^S^xa
col. 1376, /hi. 1,3: r<ff=\°itw-r>,
«f^o_i\_S_co^_=n 1119, 3;
1119, /1. - \_2k_co 1376,
9;
«f\jAj^ 1374, i5; r^-S_a_oo
co/. 1376, /. 11 et 12: o
"^ tv)
^..aAv^ot:^ 68, 23; t<r-=v-a-oo
«^^•\qkS 1376, 10; =v_a_co
=v»x.rs:r eo/. 1376, /.19; •=v.^_co
vLim-:^ col. 1376, lin. 18; "_co
_»_3r>wj-=\_r3A 1376,
19,
con/er
_iC73j\=jn; TCf\_^_CiO 1376,
9,
10 et i2;«fVva-=va.£ol376, 11
-
y^\ \ tn 1375, i5; ,oja\aj»
^-i-a-ao—ja 1376, 17; S a ta
«:^r73j, kHsol. 0°^!^ 1376, i5
- kTX
V^
^rrt 1073, 7, coiifer
"
a cotcT - «foS a 00,
TC^^aA_a_oo, TCr-\a-=vaj5o 682,
2/1 e< no(. 20; 1377, 5, confer
r^aS.^j2oT<f ~ 7a.a-=vaj2o 1377,
3 - •«<Ln_=r>\_^_£o 682, 22
-
»=ja-=v^.oo 1376, pen.
Klnjao 1378, 10 et pen.; aliud 1378,
1
8
, vide vHiXias^ sub ^c^xa
.
r^~\ r\ fy> 1379, 19
— t<f n ~-i. n rv\
(^LX«,)1379, i3.
T^\=3ax>jBo, Tdj-=vr3arv{v> 373, 10;
1380, 7
- Ki:^a_n,-oo 697, 1;
col. 1380 , lin.
1 9
, c/". T>l^aj3v

no ooa >a n co 1381, 17

r-^t^jCisxi^ 460, 1; 1383, 2 e«3.
.
\^
» T\ m 1386, 7

T^
\^
T> {v>
(o-xOtos) co/. 1383, /.
9,
in fflossa
jA=wj_jiJl = (ppi-yysXXirrjs
,
juxta
Sieffmund Freenkel; aliud col. 1383
,
10 — TiTsY^rvro 1383, note
7,
vide v^\\.~ryj^.
it\r3
>r>. fY> 1383, i/i, interpretatum
per > r>—oor^, serf con/cr fert.
r> \ c
-A,
O-V-CO
804, /..
aA_»_cXO ((TXippOl)
ril\»jaco 1384, 3; «:^aj3.xio 1380,
20.
vif ~nn it . tvi
(o->7X&j(xa) 1346, 20;
1418, i5; v;^or>fY> 1381,6:
r^^^njaoj^ 1322, 10.
\>\ »-it i-t rv\
•'va T\ \ » r> (Y> 771, 16:
876, 13; 1383, h/<.; 1384, i, cf
(Txlyxos.
x<^\%T\ro, 1386, 6; ^jv.oo.ro 1386,
6;
»v «-> M-n
col. 1119, /m. 6;
«^v»-i(v»
1386, 1; Tw-*^a-j3_ttf
1381, 21 et 29.
•=vjaj5o 1386, i3; >ia-=vj3.£o 1382, 5;
1386, i3; rii\j3jso.=n 1119, 8
ei la: t^v»^.. -S rv fWTj 1119,
1
2
;
=> i-> >v> -rt
co/. 1382 , //».
7
;
•\j3jM^^T^ 346 , 8 ; T^-=vaT\fv>
1382, 5 e« 6; «f-=voJ3.£o 1382,
/i; T^Vva^ojajoo col. 1383, /. 1;
r^V\aSr>fv>-r> 1119, 8 ef 10

T<^-\xvxij, T^li^cnJSwC^ (jtspa/a),
p/. rcritva»\j3JM 296, 17;
1379,
lU: 1386, i5 ct 16, cf.
Addenda et
corriff. Indicis ffrmci.
viy\j;o col. 1389, /.17; cot. 1390, 4;
rcfWj-=v_c»9 1390, 3 - Tcf\_oo
1386, 29 - rc:f-=v£o, ,-=voo 1386,
23 et ult.; 1387, 1; 1389, 10.
.=-=voo 1387, 3 e« 96, ^Sjio 1387,
U-. T^-r3a-=v 00 1387, 25 etpen.;
r!:rVvo=3o-=vxo 1387, 95.
.^^•=\ 00 1388 , /i ; aliud vide suo loco
infra; T^i^^jM col. 1123, lin. /i;
.>!^Vv.ttx=r» 1123, ietlx; 1387,
6; r:Li<K_Do 1123, 3; 1387, 6,
9
e« 10; r;:^W>_i^\_£io 1387, 6;
v;^^ \ VySVv (vv -73
1387, 6
-
rcfVvXa-vco 304, 17; 1388, 5,
cf
T^Vvr>a-=vxa —
T^Vvi^-=v_ca
1389, 18 - rc^O^o-oo 1322,
pen.; r^-^!Ss\jM>=n 1120, G.
Va-=vxio 1387, i/i;«^v\x5o 1387, i3;
rsft\__.\_oo 1389, 23;
l/i9
OAA^oo 1387, i5; aA\Vv_f»T^
1323, /1: rc^v=vo.^ 1323, 1 e<3;
tC^aS fvx -73
col. 1387, lin. i3;
refV\aA\xbo.ro col. 1323, lin. 3;
rcfVvaJA-=vooro 1120,
17; 1323,
9 - TcLa.-:v=\a_oo
(?) 793, 12, cf
.=30j-=vjqo coI. 1120, /. 1/1, c/! .r>«n\
r3O9\xb0.=F3 1120, 10, 11 e< i4
aliud col. 1120, /m. 19, i/» et i5
riinos-Sojio 1323, 5.
rcfa\j^ 2009, 16 .^\_oo 1387,
)(/(.; 1388, 1 - •^a\x^ 1388, 6,
cf.
.^^•^v fv> in Ind. pers.
m\—00 col. 1388, /tn. 11; col. 1389,
6 ; toV\_m\_oo
, ,o»_jVv_>i\ ci>
1389,
7
e(
9;
rclii\_co 1389, 3;
r:lyj_.\_oo 1389, ult.; 1390, 9;
»030j-ArCf ,^\x^ 585, 5: 1391,
k ; ojVv>i\xso
,
>osjVwi\x^ 1389,
8 ct
9;
u\ fv> \ 1258, /t: 1389,
1; rcL>i\_Qaj3 1120, 8; 1121,
3-5; M\jMr^ col. 1388, lin. 10;
>>jaVv>i\x^r^ 1389, 2; m\x^
1258, /1; 1388, 9; 1389, 1;
rd^jal m\.om col. 1389, /1«. /i;
m\ fVX TJ 1388, 10;
v\-=t ~x -r»
TcfVvXm 1120, m/(.; _m\ fvi,.-73
,ojo \
v^
1121, 9; 1323,
9;
1390, 1; ii\_£DV\V\r:r 346
, 9;
1^Ji\_00 1388, ult.; T<^JAi\O-O0
1323, 7; 1388, 8; 1389, 8
T<lyja\jM col. 1388, lin. 8 e« 12
TcfV\a_>ia\_xso col. 1388, lin.
7
rcf Vvo_yi_»\_ci> co/. 1388 , lin.
7
r^V\oA>i\xsocr> 1120, 7; 1388
u/f. — r^ Vvj.iia\ fW73 263 , 1
1
1120, 19.
J^a\jao 1388, 25; - jv
\^\
~v «
1238, 5; J\^\ fv> -r> 522, 3;
^jJ^\_oo.ro col. 1388, lin. 96;
.__aJ^\Vv_ooj aJ^\^ fw -n
1123, i3; ^\Vv tvx -73
1388,
pen.; rd2^\xso col. 1389, lin. 10;
r:l!\,\axo 1323, ii; 1389, 10;
150 f-KS^ -A^S.
T^V\ea2^S^ftjaco 1389, ii
-
rc^y^^^tv. 1389, 19 e< i4.
y\jja vide y^\s!0.
Vvr^.-S.jCo 1782, ii: ^-Kjsfti 1390, 7:
ys_.S_M 1390, 8; r^ "> i-S—co
1390, i3: VN^VvfiorsT 1390, 9:
aliud 1390, 11: «v^aVjsai 1390,
i4;wsAVvm=o 1123, 19; 1390,
10 et i3;
^ -^aV tw rr»
1390,
i9;«;ii.-vco 1390, G; 1391, 19:
co/. 1782, /w. 10; rd—^a-S—00.
T^^cva.cv\_c«s col. 1384, lin. ili:
KfVv<w.-S.xio 1390, (j.
r^=Oj-\jso 1392, 3; 70.^x0^ 1391,
93;
7o-=vxo 1391, 93; 1392, a:
T4l_=o-K_fio 1392, 1;
ya\—ca-!^
584, 91; 585, 7: 1391, ai;
«LjkV\_=o-=\ co co/. 1391, «/<.;
r^i^aro-Sjia 1391, ao.
rdi-vco 13, 9;
1392, 5.
r^Loo^\_co 1390, i5; oo-=v_oo 1392,
i3; r£lfio-\_coJ33 70, 11; 1390.
16: aliml 1374, 8; riL-oono—co
1324,«//. -kT^o^^-co 1392,
11
— «^ i-t . <v«-=\ tv»
1392, i/i —
PL»=nuiwS-cw
(?)
1392, 17.
1<^\iiO 1390, 90; TCliAtCf Jk-iA-DO
585, h: 1390. 17 c( aS; 1391,
4; owAr^ r^s.»-\joo 584, pen.;
1390, 90; «Li^-=v_co 479, 6
-
rsL_i^^v_co col. 1392, lin. 18
-
t<fi(v£Uiw\x» col. 584, /iH. 17:
r^VvjAiw-=voo 1392, 91 el pen.;
^\iJis^s^m 1392, •«3.
oucv^-vfiod 1258, 1; rs^-\^ 1393,
5: Klf^a-=v_co col. 1388, lin. 16:
Y!::)s\^\cuio 1325. 1: 1393, o
r£la-=v_x^ 1392, ult.: kTA.V^
"jQOA f/(/e .sm/i rd^^^
.
rs^S-co 1391, G e/ 7: 1325, et 8:
r^Vv-ja_j-=v fv^ 1391,
9;
pS_oo
1325, 7: 1393, iC; o-_p\_co
1393, iG: T3^
tw t 1258, 3;
TS-S fY> "73 co/. 1121, /iH.
9
e< 1
1;
r<lj3\_co_=JO 60/. 1121, lin. 10;
Vv-p-KV fY)r^ co/. 1393, //«.
17;
cvx»-=vVvQ3«^ 1325, 10; 1391, 10
et u; TS^^Vv ttx_=o 1123,
9;
rsLj3\_jDo co/. 1393, /ih. i3;
t^Vojaj-=v_M col. 1391, /w. 8;
r<:fja-=vo.fio 1121, 19: 1325, 9 et
3; rcfVvft_i3-=v_fio_=n 1121, 8;
1393, a
- ^-^vjso 1114. i5;
1391, i3: p^-=v ro, r^* x\ i-=v-oo
1391, 19; 1393, 18: Kl_n\_oo
1393, 11 et seq.; rcfVv nS c^
977, 10: 1330, 17; 1393, 18 et
19; r^Vvo n'=\ 00 1393, 17;
rCljaoS tw -73 1114. i5; 1391,
i3: r^ \ S^Hao rcrn_.r^A "=n
co/. 1114, lin. 17: TCl_je»-\n "=o
r£jJ3AAQ 1114, 18 — r!ij3o-=vjoo
245, 8: 1388, 17; 2040, 1;
po-=vVv ajTCf col. 245 , lin. 8

r^V\ X30-S 00 1388, 19, e/.
y<!'\\.
\^\
00 , aliud 1388, 19:
1402, 3.
r£je.Q-=vjio 1388, 96.
>xjWvc^ 1396, 3. c/. r^VvxioT^ sub
rd_£^w:f; Wv_Do_=o 1123, 8;
«l^VvivjMC73 col. 1123, lin. 8:
VvVvivoorcr 246, 1: 2019, (i, c/.
rdxor^; r^^Wvjao 1325, 18:
rd >ftoVi(voo.=o 1123, 7; 1325,
18 et 19
— r^Vv_co, TcfVvr!l_oo
co/. 1296, lin. 'i:col. 1394, /i'n. 5:
«:fVv=7ia.QrC^ '_oo 180 , 3 : 1295
,
ult.; r£fVv\Q_ii "_cc 1296, 3:
1394, 5 - rcrVv.00. i^^tw^ ty»
1296, 7: 1394, 7: rt/fW t«ie ««6
rC^iv».
rtr^ivoorcr 244, 3; rcToWj 135, 5:
1394, 1/1 et seq.; rdjoVLjDo 90,
a/i.
r<l.Vvxio 1394. 18.
SoVvc^ 1394, 12: rc^A_.Vv_£» 1395,
3; T^^Sj^vaj co/. 1394, lin.
19:
^Vv^ tYvro 1122, 9;
1394, 8:
aliud 1122, i3: rcTAV-oo 1122,
i/i; 1325, 91: 1396, I et 1:
»e^-=tV\ (v\ —
1 412, i3 et i4;
rc^S^ fY) 504, 90: 1395, 1 e/
scj.; Td»-=VQVvc«> col. 1394, //». 8:
rcSoVvxio 1394, 19; r^SWvjso
1325, 91: r^Vvcv_j-=vVv tw ro i
1325,91.
rsfvv<li^ 1397, /.; aliud 442, 9;
1397,
G.
rdXrc^ 1397, 10, e« rdXi^ 1434,
G.
rCi=»o.iw 1410. 8; r£Li40_:73A ".i^
1410, 9;
r^»xwQ-=v "ii» 1410, 10:
rclvviojt.n "_sw 1410, 11; "-iw
Kjota 1410, i3; rdviii--^ "i.-
1410, i4; rdj-^-Mn )(nc»=3o.^k_
1410, i5.
rC*—»^ 771, i5; aliud sui jaoiw.
ri'.-»^.. 1401, 3; rcrVv*:3.iw- 1402,
3; rcT W .

s. . col. 1401, G:
rclj_v=»ojs_ 257, i3: 800, 19;
1411, 1: rcr>A\i>v<A '_5w 1410,
?///.; «^soj^v "-iw 1411, 1; "_:s-.
1411.
ril=oj=7iii 1411, 3; >_:
1401, 7: 1411, 8.
Tv=3.i^ 1398. 11: 1399, U
N- •"
iJ; A. 585,
1401, 19:
-^-
_:^rcr 1398,
uh.; 1400. 9: A=3.iw
1399, G; rif^.x.->.>>.
1399, 9 1 e/
. 1397. i5:
. 1401, i3:
^
151
1401, lin. 19;
^ Vv«^ col. 335, /iVi. i3;
•A-:v=3,ii-V«^ 335, i4; tx.Ti. s.afc^
1952, aa; 1996, i;tv=3^W«:f
1952,7)6«.; t<fA.-T. s »-r> 1174,
«//.; 1952, j^CH.; ^

>
. >.. Vv-at-=r>
1178, 3/i:«^v_=3_i.^ 1397, i5;
1398, 7: 1399, 7: nr3.5w 1397,
16; 1398, i5; i<^\ -v>^. 1399,
16;
^nri^ 1398, i5; ^-t>w.
vila..lro 1399, uli.; aJ^ ".i^
1400, 3e<se(7.;,<T>aA=3.^ 1400,
1 o ; Q-^x—vs., , y^^Q-A.—tv. 1398
,
i5: 1400, 18; r<^\or3^^ 1400,
18; y^^oAa

>. ^. 1400, 19;
t<:^Vrt . —t ^ col. 1401, /. 12:
aliud col. 1123, /.17; r;^\.-vs.-73
col. 1123, /.17; r<f^ca-A—v\T>
co/. 1123, /.19;
OJ^cu^—vsm
col. 1123, /. pen.; r^-^
~^^
.(\jc^
1952, 22.
r<r \,ft ->. ^. 1401, 1; ^o ->. N>.
r^r>a>\=> col. 1400, lin. nlltiim;
x<r
\
->a,jv>- col. 1410, /. ai;
r<l\^..-\^>. 1401, ult.; .\j*~y'^
oaXi^ 1402, 1 r<l\^.r->s..
1401, 17.
S->v 1402, 16 et 18; n
->
s..V\^
2096, 9;
r<rs ->
>v 1402, 1/1:
r^ {v>o-.=r>-> -S—>N. , 1402,
17;
r^So—vs,. 525, g;
«^V^ —
>
>^
1402, 19;
rs^^oSora^ 1402,
i5;r<:»-=\o=3iw. 1400, 22; 1402,
/.1/1; r<?\=>o>^ col. 1411, /.
9;
rd_A-\

V \ -T> col. 1124, /. 1:
r<fVo->\--». >^.^tvjo 1197, 16:
col. 1402, /. i5;
»«^^ -> v -«
r<f>^S -> \ -o co/. 1123, /. «//.;
\->^ r<f^=>ajr73 1124, 1 -
r<r\: 1402, 7;
m^\^i
r<i»--\r<^\ co/. 1402, /. G e( i3:
r<r>rtAv<\A r<rs-».^ 1402,
7:
r<l=»xjn r<f\=xii- 1402, 10
-
r<^^^ -^ ^ col. 1400, /. 31 -
r<^^S->>>.. 296, 96 - -A -vs..
1402, pen. r<l.
r^ —i ^
1402,
1 1 — ..-^S—vs.. 1403 , 1
.
r^Ty-ts. , col. 1400, 93; co/. 1403, i;
r<rV\ojt.a:3Jsi- 1400, 23.
r<r-v\\.-73, ,jC3>i»,^^ 1124, li.
AO V^s. , r^Ao_\^N. 1403 , 6 e<
7
;
r<rV\oAai^ 1403, 7.
A\^ 1404, /.: olv^ 1404, 93:
.\ S^N. 1404, 3 et /i; .\ ys

col. 412, /. penull.; v^.\ NvO.^^,
r<fV\X^a^, r<rV\a v \ \^s -r>
1411, 1 1 -
r<r\Vs. , TCr^tAis^
1411, 7;
r<r^o>(\ T<l\-5^_v_
1404, 17
-r<rVv\v^ 1404,2,
1 o et scq. ; ._aj'A\»-A S.» 1404
,
1 — A
^<^
i.- fide infra sub
r<rr73j^!^ 1403, 17.
^xV^,
r<r>A$-- ^^v.-ysw 1110, 3;
1403, 23, 93 et s/t; \^N..V\r<r
335, 25; ai\^^r<r 1403, pen.;
J\^Vv=o 1403, 93; cmavi^
1404, uli.; r<r>.JSi^5i_ 1403, 29;
col. 1404, l.pen.; col. 1405, /. 9;
r<r>i\o.>.*v^ 1403, 90; 1405,3.
•=v\^ 952, 21; r<rSoi.^ 1403, 11:
r^^aSo St^s. col. 1403 , /. 11;
r<rVv*-\i!^ 1405 , 5 - r<jfvv,^
73, 16; 173, 93; 189, 21: 632.
8; 633, i/i; 634, 1; 1405, /.;
1793, i5.
x\^ 1403, i6;r<r>t.ai^ 1403, i3:
r<r^ax.a\^ 1403, i/i.
A^_ 1405 , () ct seq. ;
f^k^-znrd A_i»_
1405 ,10: r<rse.<n Aiw 1405 ,11:
A*a.Ai^ 1407, 7;
r<lA ^\-i^
1407, 11: r<r_=73TV-N^ 1405,
7;
1407, 17: ae-=o^ s. 1405, 9:
1407, 18; ,^=or<l\ r<r=oA5^
1405, 1 1: rCT-jtojA r<r-=OA^,
1407, 17;
AAr> Aiw 1408, 19.
T<r^A.;ii_
(niy.
rad. li'l) 1408, 33;
1432, 9
et seq. - r^^v^i>^ 1432,
10 et seq.;
*<^ '^ <v\<\tv
r^-\x^jL.
1397, I Tsr^r^lswTv^ 1408.
5: TdA-=o->i' 1408, 6
r<r»A>w (;•«(/. nj'l) 134, i8; 1408,
9 ; .>.jv:k.=3 w_Aiw 1407, pen.
1405, 9i; r<r-:\^sw_ 1405, 18;
1406, 9.h; r<r=3la.-^ "sw. 1405,
17;
r^Ajtviw 1406, 16; Ajnii-_
1406, 18; ^.aja^^ 1406, 19:
«i'^oA_.^v_5.-. col. 1406, /. 22
-
r<rA-:\o-Si_ 1412 ,19; aliiul 468
,
19; 1412, 11 et i5; 1518, i3;
1584, 12; r<r^oj-:\-^a^ 1412,
19 et ilt.
r^Aifc. 1405, 12; oAjiw ,Aiw 1406,
5: oAi^. r<LAii_ 1406, G; -.-^i^
1406,
7; ^^^ s \ 1259, 2;
,A_iwr^ 246
, 7
c<
9
; .-^n V \
1258, 99; ,_>_^v...v_> 1258, ult.;
ymcvi-^v^ 1259, 3 ; ,o]._jlAO'X^
col. 1259 , /1 ; r<rA>wr<r col. 246
,
7
;
aA>wr<r 246, 8; r<rnv=o 1124,
9;r<r.Aiw 1042, g; 1406, 3, 8
etseq.; T^^-n>w col. 1407, /. 3;
TCr.-:\CViw 1412, 17; T^ » .A N. ,
1406, pen.
. 669, 1/.; 1405, ih, et
r<r-\r3no.^ 1412, 16.
1405, !*/<.
7cv.Aiw 1407, 93.
Aa^w 1407, i3; AT\i^ 1124, i5;
-A-:Vi..Vv=0 1197, 17: %A-:V^
1407, i3; r<:x.\Aiw 1407, 19;
r<r.\tvovw 1412, 18.
1407, 8e«2o: 1407, 8
....j\i.=o 1124, (i; 1407, 9
ei 21
r<r>-^i.ro, T<rV.>Ai.=o 1124, (i
1412, 19: T<r>-Acvi_ 1412, 19 et
seq.; y\-^<M^ col. 1412, Un. 90
-
T^^vik- vide supra sub x^ss.'^.^
.
Ttrxj-^iw 1408 , 8 ; TCrj3..-^iw 1407, 1
.
«r^A.^ 1408, i/i: aVmd 1408, i(i:
TCr^O-Ai^ 1406 , ! ; TjrjS-ACV.^.-
1412, 2/4; 1413, 1; r<l.ar<r_a.
r<r>-\Acvi».-^ col. 1412, l. penult.;
r<r>SAi.=o 1124, i3: 1412,/)eii.;
r<rVai-=\-^x=o 1124, 1/1: 1412,
152 AoviK.Vv
ih; Tef\_.^%_i^V\ 2077, if)
S^v^ 1408, 1:5 kL.-\^\-«^
1330, 0; 1333, i3; 1334, 3:
1408, 15.1804, 1.
^AOX^ 1409, 7;
>iAC7ia^ 1409, 8:
oiV-^<7»_Sfc_ 1409, 10; -^tn \ \
1259, 9
d la; ^^-Aoaia 1259,
G ; i^-^m^ 1409 ,19; Aj<Tii»-.
1409, 99; ^AjcTiiw 1409, 19:
nrrt V \iycf
col. 335, lin. i5;
^^oii^^^ro 1197, j>en.; 1198,
1: ,..i-.Aav >> 1409, i3 el i5:
>jaoAoiiN.Vr^ col. 1409, /. 93:
w^Aor> s.>\_i col. 1238, /. 9:
-jnox-i>-Vv_=o col. 1198, /. 93;
OjVvAOliwr^ 1409, 10; Aov vt
1259, 19; .^Aox^ 1259, 10;
^-Aox N m col. 1409, lin.
19;
1409, 9i; ^-
col. 1409, lin. 17:
col. 1413 , /. 3 ; x<^j^o3.^V\_=o,
r^^(M-A03,i»-^=o 1124, 99.
T_5"
'^
1409, pen.; t^^(xjoi. N...
1409, uU.
«iTaoj^ 97, /i ei
7;
335, 16; 1410,
3 ei h\ -Koj—swW 335, 16:
«iJAOxi»» 1410, 6; rCf^a^HoJJ».
1410,3.
»<V2>* 1413, 11; 1414, uh.; w^a v \
1413, 10; ,<xj>...>(\Kr 335, 17:
«rVvcviw 1425, 3; K^cow 665,
9 : \<d>ocv^ 1413 , 1 ci 1
1
; 1414
,
99; 1425, 5 - Kfoi^ 1410, 7.
C3j^«f 246, 9 2 et 93; 1428, pen.;
.—i y N.,V\TCr 335, «/<.; 1415, 9;
r^-t.*^., 1429, 1; vi~\ .oj^,
r^^o\—vi,s-73 col. 1415, /. 1
~
t<i=x*i^ 1428, 19; 1429, 9
-
<<^-v^ '^-t^
Vwra 1397,
i3 — r<:l.-:\=3cv.Sw 1410, 17.
:^s«yi^ 1411, i3.
aT\ojs_ 1412, 1; ^«i^ 1397, 3;
«:r-\*s^ 1429, G; T<f>(\o-^o«l>w
1397, i3 -
v^^^vc^ 1429, 6;
^ . ^ \Cin^
336, 9;
«^TV . ^
1429, /.: t<rA_.o_>.-. 1415, 8
-
'AcvSk. 1411,
1.")
et Kcq.
-~
rs^-AO^
875. 1 et 3; 1412, 3 cf 8
-
kTao.^ 1412, /1 -
Kl,no_j»-
1412. (i.
»\cv.:^ 244, 17
- rd.\cvs>_ 1414, 3

A..\cvs>.., Ajr^\cv>»_ 1414, 8 et
9
- r^fciraoj':^ r^\or^ 1414,
19
— r^\o^. 483, 9/1; 1414,
iG.
.2i^o.s>j 1259, 18;
^.\^.
.s 1429,
19;
^\
.
\,
. . N. 1429, i3:
.\^.s..^r:r 336 , 3 ; »^
\,
- ^
1157, 91; 1429, 19.
v\o.i..^rsf col. 335 ,
1
9
; co/. 1413 , 1
3
;
r^Qcv^_ 1413, i3.
Ao s.V^73 1415, 93; Acv_s^V\rcr
1415, 95; Ao s ~o 1415, 99;
1416, 1; Ao^Wr^ 1415,;)en.;
r<l\o_s^ 1415, 16; 1436, a:
aliudcol. 1415, 19; co/. 1416, 1

r^cvi»_ col. 1416, /. 3 et seq.
-
\^\y^. 1429,29; 1430, 9.
70*^..^«^ 336 , /1 : x<:=rx^ 1430 , 6.
AoiJ 1260, 3; ._oao.ij 1259,
19;
1420 ,
1
; 1429
,19;
^oij 1423
,
3 ; .ariiw 1420 , 1 ;
^."t.s. 1431,
/. 1/1; .°v. .s. col. 1429, /. 18;
°v . s W336, 5; 1415, 3;
o^jJi^W 1415, 5; 1429, 20;
1431, i3; t^r^.s., T<r>!\oAj^
1431, 19; r;f>i\ °> s 1415, It;
rdajoiw 1415, 3; T<:rV\o.^j.j.s.»
(? scrip. "r\. .y^.) 1429, 21.
r£laQ.s^ 1419, 8 - ril^o.i^
1419, 14; ,oooaoiw 1419, iG;
^Vvi.co.a«;:rA r^o^ 1420, 6-
rtf^Aos.
,
, r^S..^o.iwA r^V\r3,
\<:rV\\acviw 1420, i5 c( 16.
-r^^ 1397, 1
1
; i^j.i»- , rcf^Qj*Sn.
1431, 19;
i^QQS>_ 1413, 16
-
^o-s» 1420, 19
— \cv_^^o_s^
1420, 18.
TX»iw>(\\<:f 336 , 1 : pj^^^ 1453 .
9
;
2096, 10 et sequent.; v^ rv ^.,
T^^.o.s. , r^^vuoA.*^ 1429.
91:1453,8: 1457. /wi.; 1458. 1.
>a.V\-\.s 1432, /1: S_..sj 1260.
7:
•=v»ik.V\^rcf 346, 10; rc?>
1432, 9; aliudsuL , s.
ysj.rr>-A 1432, /1: r^^o-\ ., s. „
1432, .',; ^ >^ . ^ -r.
1115, 2:
1116, 5: 03V\oS . V -oA 1432.
5 cMi: r^VvM-=\>t-73 1432, (i ei
7
— ^Sns. , 1431, 9.0: r^S.s.
1431, 90 -rcrV\\*a.. 1432,
7
rd^Q s. 1415, 12; 1422, 19:
r^^cviw 1415, 19; r^V\Q\joik.
1415, 19 -«^Sqvw 1422, i5-
rcfV\-=\os.- 1424, 1.
ae.o s.. , T<' y.o s- , » .y.o.s. 1424,
9-19 \<' \ y.o V 1424. 6:
fc>_oox»xx.cv.^ 341, 3: . » s.t^
1424, 6-rCjt.as... 1424, 19.
col. 1425, lin. C; \\_SwV\rcf 335.
91; 1413, 91; 1426, 9 et ii:
o\\_s^V\r^ 335, vJi: \\_:fc-Vv^r>
1198, 5; 1426, 10: «r\_.\_i..
1426, 9;
rc^V\Qv.\i^ 1426,
9
et
\U: T^=n\\^ V\o\_»\ s., 1426.
i3; V\_.Kr\_.\_sw 1426, i3:
r^\o s. col. 1413, lin. 17; 'jta.
rcrVvcv_3r>^ . \ v,A 1413,
19;
r;i\\Q i.. 1413, 9i; .^wc
919, 8 — TC^\ s. vide sub
a/jW951, pen. - \,i<f\\i^ 1425.
pen.; 1426, 3 - rCf^Sw s.
1425, 90.
1426, 7;
>(Vj\.^, cvjviw 1426,
17;
«:^\ N. \, w^\
N. \ 1260, h;
rcTvxm 1125, 6 et i3: 1426, 7:
^\_^ :» 1125, 10; 1414, 9;
ojVajvi.mA 976, 3: ,\ii->(\r^
335, 97;
1414, 1: 1425, G:
TCr_.\a s. col. 1413, penuhima;
rcr5i\o.v»\s^ 1125, 10: 1413,
ult.: oj^cvij\xr7a 1125, i3.
Aqvs.-V\ 2077, 17: rc:A»viw 1426,
iG: T<lA\s -73. rcf^(vAQ\ s t».
rdAv N.o-=73, «:r^(\-^\ S -73
v<^\Ni — t^oNv 153
1038, i; 1075, lo; 1125, h
-
y^\»\as. 1414, ii.
Kj\vw
{cf.
r\]]^)!)i^lZ,
7.
«laov-i^ col. 736, /m. Z\ col. 1425,
i3: «fVcvaou^ 818, 18; 1367,
i5; 1425, i5.
refVjoviw 1426, i9; «i\i-co-A
"^
1426, 20; rilajACTJA 'Liw 1426,
ult.
v^Wm^, «f^-\-\\iw 907, 18: 991,
8; col. 1427, lin. 8 - Kf^o-Kvi^,
TefVv\^v_JV. 1427, fi et 5: pl.
r^\a\\ ^ et tcf^tx .Aonv—:^
col. 1427, /m. 5 e/ 6 : v^\a\\ s-.
r^_a]Lj_x3A 1425, 17
— jSv-ii-
1427, 10 -K:.A\i^ 1427, 9.
v^\^ 1427, i3;>\ .
\,.^
1427,
16: ,JS^^W 335, a8; 1427,
i7;K^w\^N. 1427, iG.
^^ \ ^ 1427, i//t.; oai<n-\cv_^ -^w
1428, 9; nLsnxAji^ 1428, 3:
KijA'.^ 1427, ao; ri^N
\^

1428, 1; t<^ rrt . °i \ ,\
\,
V
1428, /1 ; «f^cv.\\iw 1427,
19;
«ijt\ V\o\\^s 1427, 20.
r^\j-> 1428, C.
<\\ s -n 1125, i5; A_\^W
335, 99; 1428, 7;
«^
«N
\^
V
1428 , 7
: «fVv-Ma r-t.. f.)s\-\ "_iw
1428, 8; Kf^
^
\;
^ 1428,
9;
«^o\^s.. 1427, i5.
^Y^
'^Y^
335, p«i.; «^•=v\^ 617,
17;
«SiiDLfittri "_>w 1428, 8:
k1a-S\,n. , k:.aS\^.^ 1429,
i5; 1584, 3; 1715, 16; 1718,
19 et 23; 1832, ult.: 1877, 19
-
«r^o\^s 1427, 1/4.
«ijjt\^v=rj 1330, 7;
«^^x^o..^
1122, 9o; 1414, 21.
>i- 1428, 1/1.
«^ 665, 3e/5; 1428, 16.
r£r>(\o>i>_ 1429, 8.
«^ovo>. vide infra r^o-Vk^^
.
7>\.s. 1430, U; n:»=nS^ 1430,
8.
T^x.,s. 1430, 7; 1431, 9;
oii » V . ^
«^Aa 1430,
9;
,j!sA 978, 93;
t<r..»--73ot. ""A co/. 1431, lin. a:
».^mj.viA co?. 1431, lin. 1; wi^
«l^o-Kra col. 1430, //h. i5; ""Sw
«r \ y-> 1430, ult.; 1431, 3;
rx S.^ -^w 1431, 5 : __o_. ".ii..
1431, 7;
«r\ v^s, "iw 372, 1:
862, 11: 1430, 18; 1811, i5;
«TaoV "'.Sw 372, 9; 1430, i3:
^
. \ > \ -r> 1126, 1: 1431,
7;
T^^O\.\-73 1126, 9 — T<lxv.^
«^cAjjt-A 1430, 7;
T^v.^km
1125,93.
ocw.s. 1431, 11.
•H-->.V^ COJ...V. 1431, iG, (/. cvy>^^
•^-T.^^ infra.
\ w
-73 •S....S. 1433, /1 - T<rs . s.
r^—>w.A 1431, 99; v^<\\ .s.
218, 18; 234, 19; 262, 7; 1429,
11 {script. T^o\ .S.); 1431, 99
et 93.
rttaoaj^ 247, 17; 942, 21: 1341,
7; 1381, 3; 1433, 5 et 10; aliud
1433, 19.
^•wv 1260, 8: n t \ -73 1415, i5;
S -> s.^«:f 336, 6; rcr=v_a.cv_».-
1415, i4; t^-S "v s., , ctj-=\ -^ s.
1433, i4 e< «egf.; t^Vvo^S a iw
1433, i4 et pen. - -S-^s, 1433,
ull.
\i^, AjA 979, 4: >\.iw 1436, G et
8;vry\s, 1436, i3;cva«f Aiw
1434, 1: .Ti^ Aiw 1434, 9:
A, Aiv. col. 1434, /m. 3; A s..
col. 1438, lin. 10:
A-^ 1438, i4;
r^\ro Aa>. 1434, 1.
Ao-5^ 1417, 1; AA_iwW 336, 9:
1417, i3: ^Ws-r. 1126, i3:
1439, i3; A^=r», > . \ v -^.
co/. 1126, /. iG; co/. 1439,/. ih:
r^^\_\ V -73
1126, iU et
19;
1438, ult.; r^ \ s 1434, 5;
«:r^\_iw 1439, 17; 1440, 9 ct
sequenl.; col. 1918, pen. ct seq.;
r;->V\\ s., 1439. a3; 1440, 9;
1919, 1; r^\ \ s 1436, 21;
«rV\ \ \ s col. 1437, lin. h:
y^ \ \ \ ^ co'. 1436, lin. 99;
«Ao\.iw 1434, 90 ; oAo \ s.
rCinA^-A 1434, 19;
«f.Wcv:^
1417, i3: AsAiwW336, 26;
«f\s\s 875, i3; 1126, 99;
1439, 9 et seq.; T^^t.ys. ".iw
col. 1438, ult.;
«^ \ V \ ^
->
«:rVvje.£3-^ 1126, 19: 1439, 1;
r^\ s, \cv-Vi» col. 1417, /1«.
17;
«rVvl.:.j:r> 1417, i3;>A_i_rr»
rgT^ -V y. col. 1126, lin. 93;
«fVvxAi.ro 1439. i/t.
r^\.ro-A «^Aik. co/. 1434 , lin. G , wrfe
«Ariiw.
>\ s 1436, /t: «l\_i_A 1260, 12;
y\\-n col. 1436 , lin. h : \Av-Tt
1439, i5; >-A__iwV\«r 336,
7;
1417, 19; o.\s.T^ 1415, 99 et
^h: ,jAsw«r246, 91: v^\ \ \
1260, 10: «LA__5wV\ 2078, h;
^\i^ 1126, 16 et 18; 1415,
«/«.; «iAvjeso 1175, 1; 1953,
i5; «r.\.s.W«: co/. 314, /. 8:
«A.iwVvxm 1953, iG; rijAiw
1436, /t c< 5; aliud 1435, 19:
1436, 9 : rer^ \ s, 1436, 5 et
19: aliud 1436, 10;
«^V \ '^
1439, 11: p/. «^it\o\ s 1435,
18; «:Ao2w 1417, 11; «ro.\.i..
1434, i3: >o \ s, 1434, 91:
«r)t\o . \ s -73
1126, 8: 1417,
1
1
; 1439 ,10;
V '«^ \ . \ V -r>
1126, 9
e« 11;
«^V/N \ . \ V -Tr>
1126, 10 r::rA.^ojc 1953,
V
»=v,\s. 1434, 8; -v\s.^«r 336,
8; «^..=3a\s, col. 1434, lin.
17;
«^
->o—\ s. col. 1434, /m. iG;
«rV\o=sct\.i.. 1417, 10: 1434,
i6;r;f\->\cv:iw, >Ara.\cv;^ 1417,
7;«f->.\\-73 1126, 7.
«Toli.. 1434, 11: 2045, 17.
iMrniMcniE natiokalf.
15A >o\^ — r^X2>^
: 1039, 17; 1435,
W
1136,9;
1438, 91: rcf^omAiw 1436,
11
-
^j>=rv\v. 1437, 8 et iw/. ; 1438
,
99; -^\\\ 1438, 29; "7x\aA
.»T>.\'w. 1437, 9
— ftjytm^^w.
1437, 0, cf.
cvsasnAw^.
i^^rv\v.
,
})L T^rv\v. 15 , 1 5 e( 16;
1435, 7;
1439, 8; kIpo \ n..
1435, 5; 1439, 9;
KfV\ax>o\s-
1435, 17.
•^v. 1440, 9^; >=73^ 1440,;)«i.
«::=73^, ;)/. i^^.-n -n, s.. 1440, ult.;
1444, 8; KTvoiA «^rTXiw 1440,
9:]: rd-ro.» -n n., 1442, 1
^
r^^ivrTXi». col. 1444 , /m. 1 1

Kriv=73cn^ 1127, 8.
caav^m^ 1441, 1.
Sram^ 1443, 10.
K^vrrxiw 1441, .") ; r^Ajcrx^ 1441,
7
; Am.iw^r^ col. 336 , //«. 1 1
:
rs^tvms., 1441, /i; r^^o_r7x.a.-
1441, 10; KrXj-ACV=73JiJ33 1128,
17; 1441, 7
— r^Acvroj^ 1441,
9-
«..ADrxiw 1441, 16
— oocvrrxi.. 1441,
i3.
\:rx^ 1261, 9; -N^ -n >. rc^ 246,
«/«.; .^^mw col. 1261, /iH. 10:
r^>\^-rxi>» 42. 19; 1441, 92;
1462, i4 el 17: rcf^cv2^cv=73jfc.
56, 5; 1441, 1 g ; X.vii>i^cvrr)js-
56, 5.
^fc-rvs. 1443 , li - s^-:\x%=n^ 1442
,
9.
A33.iw 1443, 17;
«fXrTxv. 1443,
11 ct 17; rd\*=rxiw 1441, ult.
;
1443, 5; T<:a-\o\^-) ,\jjT>>w
1443, i/i: ArTXiwW 336, la:
rg' \ T\ s. 1443 , ii et seq.
;
r^VAcv=73.^ col. 1441, /1«. i5
-
r>»\-rvs.. 1444, 7.
A.KfcVi=7X5w 1443
^»JY>T),^V\=73 t'c/ .Vv_33
463. 7.
xi..W336, 1.3
1442 , ; »^-=^<
aliud 1417, 19
-
1442, G.
1442, 7; 1417, ult.;
p^-rv.s.V\r^ col. 336, lin. i4:
ri:_ja.=oo_^ 1417, pen.; 1418,
3; T!lj^cv_x»A
".^
1417, ult.;
•VJi_^n "-ifc. col. 1418, /m. a;
KrWoor7xsw 1141, 18; 1443,
93.
k_5>-V«^ 336, 10; T^_»-Scv_m^^
1441, 90; r^\rr)cv^ 1418, ag;
r<lvj^cv=>A "^ik. col. 1418, /. aa;
w^V-=t -n ^ fo/. 1444, /m. 5:
coL 1441, /m. 9i;
«:f\-=7T. V -73 1126, !</«.; 1441,
91 - rcf\j.=73,iw 1419, 9); 1442,
9;
1443, G - Kr-\=o^ 27, 16;
1443, pen.; rd»=3AKS >w 271,
lin. l/i; CoL 1443, ultima; et
T^vrsAr^A "sw 213, 91; •Stti^
ri^>AoX.^(;o/. 271, lin. lo; (script.
y<:s°^aS^=n)il62, 11; 1444.
1; 1576, 19; «1=30_A, •S._=73_>w
90/i,
19
{script. T^acvak-SjmA);
1441, 1; r^ vv \ y.-A
1443, pen.

1446,
1444, 9.
o \ s \ 1447, 3
;
1 9
; o \ >> 1445
,
aervv, 1444, 10.
x<rviw^ 2078, 9; V
» V s.. 1445
16: 1447, 3;\<Lv_i_j 1261, la;
.^^cvvia 1447, 3; r«i»vi^ 1127,
1 c« 3;
^»w=n coL 1127, /m. 1:
^vii-VKf 336, iG
1419, -V ^ 1261,
r<:»vv-73 1127, ti: r<^.\s. 1447,
4 ; aliud 1447, a cl o: r«^ \ » \ v.
1447,
9
; rd:Maiw 1447, a ; 1419
i;«rVv*ioiw 1127, 4: 1419, 3
r^Vm » \ \ -73
coL 1447, /m. 9
i^V\ » \ \ -73
1127, /1 -
y^.xj^
1444, 19: T<^V > t^ -rt «^ ".^
1444, 19; r^^ \ »
\^
r> j>*.
1444, i.i: rirV\ -rv \ » '.i..
1444, iG rdv-i,.. 1444, 18
-
A*rdviw 1445, r>.
1445, G: «rVvAo^v^ '..:^
1445, G; «:iw-=\Kr ,-»s 835,
lA; «L.O.W Lii.. 568, ki; 821.
.///.; 1445, 9;
rt^^s V. :i>. 174,
17; 191, 10: 568, 9; 821, pen.;
1334, 17, 91 et 94; 1445, 8
«f>^ -V \ -s. 67, 1/1: 353, 94;
rirXjjV\=->v.s.. 1328, G.
A1A.V 1418, pen.; ygf^»w , 1447,
7;
^uJw^ivK^ 336, i^^refnvii» 1445,
10; rwVAvoiw 1418, pe».; 1445,
)0.
,oi,iwVY<f co/. 336, 18; coL 1446, 9
ov-»o V ^Vr^ col. 1446, /. 6
03)n_>cv-v.^Vrcf co/. 1446, /.
9
03ev_.o_v_ifc.5^Tsf co/. 1446, /.
7
. » »0 \ ^^«^ co/. 1446 ,/.10
^TXkVjcvxiwVvr^ co/. 1446, /. 8
rwCWi>i.Xm 1443 ,
pen. ; rd>cvv:>..
col. 1445, 93; col. 1446, 5 cr 1 1:
T^V\—»o \ s. coL 1446, /. i4;
«^Vojcwiw 336, 18; 1445, ao;
T^Vvcv-»o \s.V-=n 1445, 90 el
ult.
— rsfi(v»cvviw 1446, 10 cJ 17.
vvih.
- rd^vii.. 1425 ,11; r^^oVv "v.
1425, 11: Tsi^-rsn ".i^ 1425,
19; 'K^TXvv v^ 1426, 5; \ \ s..
T<!\»T<^ 1446, 99; v^\y^
"^
1446, utt.; rcT^oJ^ '_iw 1446,
ult.; r^vv:^. 1446, 90; wiw^r^
336, 90.
\>^ 764, 4; 1447, 1.
T^^.w. 1447, 4.
T<^\ \>> 1447, i3 - TS^v w 1447,
93.
T<l^viw 1447, 95; «rv «\
\ s>. 1447.
penult.; .*\ \ v.^r^ 336, 91

'^«^ ^ ^
1419, i5; 1448, a;
T<rV\«\\v 1448,3.
r^mx. . —
r^m.»rvSi. ,, 155
I
T^jax^ 1419, i5: 1448,5; osjjov^
1448, 7
ef 8; t>-\-n-V\«^ 336,
aa — r^Q-K-A ts^rv.vs- 1448, cj.
rST^wiw 1448, i5;\<rVo^(u.iw 1448,
1 8 - ^vs- 1448 ,11— ^aVi.ik.
969, (i; 1448, la.
ox^s-V\t^ 336, 33; . » (vx fvvs. ^tvm
1198, 3; K^ fY> <w ^ 336, 93;
1198, 3; 1449, 17, 18 c/ 20:
1934, 5; rLcAs^Cii^ 1449, ai;
ttf ivin. <v\ ^ fo/. 1449, /.
17;
\<I=73Aj:k.A
rxv^v f>rtff^
1419, /l.
Ti^-tfws 1419, 9i: 1442, i3, 17 et
90; 1448, 9 1 et scq.; r^—t {Ww.
T^AK^A 1449 , 8 ; «liacTxsk
"^
115, i5.
o.i».i^ 1449, i3.
pjKX5>-^Kf 337, 8: T<ria.otx>>. 1449,
aa; ts^a-a^Scv^ ^r>.{v\s- 1449,
a 5 ; T^rvtYxvs.- , t^ ^arvmN..
co/. 1449, /.93; W_j3_cft_sw
TifVv\o_x^^ col. 1449, /. 96;
Tdnj^oi^ 1419, G.
»,'>\TCf •K.fYvs.. 1450. 11; ^jArr»
"^
1450, 3; T:l>o^.xK3,i^ 1450, /.;
TCfi^ijAm ^^ «v^^
1450, la:
TCLa^xftA-A _»-=vx«x^ 1450, 8:
Ttf-S ro.s-r> 1127, 7: S.oa.v.VvT^
336, a5.
^0-\^(YVS. 1450, 9 1.
TSfi(v»i^ 1450, 93, cf.
TSfVv»^.. siih
vc^; Axo^n-A >.\s.. 1450, a/i.
"LSs.^Tir 336, 98; A,^i>..Vvv 1284,
9;
T<:^A^ 246, 10; 1451,
9:
kT^.Ss 475, a; 768, 19:
1451, 9;
«r^oajAi^ 1451, 11:
Kf^o-^o «\ s. , col. 1451, /. G;
«i:A^o.s._ 1420, 1 1 -
Addc suh
.^iwKf : vi^^vi col. 246, i3:
Ao>.Y<r 246, 90 ;
'
«"K .^
Yf
T<fVv "V » S Tif, T!f^oja_»_SwT^
246 , 1 , 1
1 , 1 /i , 1 6 cM
7
: ^o^
rCa\^ 1260, 3; .aosw^ 246,
ii; A^TST^ 1284, 8.
Kiai.. 1451, 1.
Kr^t^. 1450, 96; v^<\ss 1261, 17:
T<:i.aTcr coi. 246, /. 18; ^^oaxi
1420, 1; Tt"°is. 1419,19:1450.
95 ct ult.;
.\*<\^
1419, ult.;
»^^^^«^336, 97;\<r'\N.v 1261,
18; 1450, 95; >.^°> s V 1450,
aG: TirVv^i.- 1429, 18: 1451,
ult.; TifVvxyiaA
">.-
1451, /wh. ;
y:^.«\s. 1451.8;v<l^o^ 1420.
i et h; T^-XJi_iA "_i>_ 1785, a:
alittd riL._^a«f 1260, 3; 1419,
17: «ivjAoiw 1419, vlt.
Tx.^^rr> 1420, i3: p^^w^TcT 336,
99:
w^ . r>i\ <\ ^ coL 1451, /(
;
rdjg^oj^ 1420. i3.
T^-S^^s. 336, pen.; 1451, 91 el 9a;
i^iftiinoT^ .^.ra-AT^A ":»-
1451,
i5; T^jAorrvjjo "_i— 1451, aS:
T^jJ^-vn "i^ col. 1451. /. 9/1;
v.A.i^.Td' 246, 19;
^-"v s-^TCf
336, pen.; 1451, 95; Kf-vS °vs
1451, 99; Ti^S°v,s-73 1127, 9
-
TcSa^iw 1451, 7
- T<S.'\.s.-73,
<»-\ °v s -73
987, idt.; 1127, 8:
1140, pc».
^-
^
1452, 3; r^ \ \ 1452, aa:
v^-iw 1452, i;^^W 336.
»/(.; T^^^ 1288. i3: 1452.
91; x^^Xm 1452, 9o;^^j-.iw
1452, ai; x-^ s \ 1288, i3:
T^.. \ T> col. 1452. /. 17 ct 19:
Y^^^v 1288, i3: T^^Vvro
1452, 91: T<. \ V 1261, peii.:
tC^v.-.s- 1452, iG: T^Vvo-vj^i».
1452. 19 et 93.
.:3^W 337, 1; kT^j:^ 1452, 9.
S

).
V^
oy».>s.. 1452 , 1
3
, c/". supra
evxj^.
^eyi_ 1452, G; ^^-v-^TCf 337, a:
Kf^j^w.. 1452, a/i; nliud 67, 6:
1453, 1; Mo^AjXi^T^A T<fS..s.
1453, 5: vdsj^^nlr^ ">w 1452,
xdt; T^^i.fA«fS.^A i- 1453,
3; t::-i3-t3\^a -iw 1453, 1:
v^\xi-\ Jiw 1453, 9:
V^
^.sxj-K^ 1453, /1; T£r5(\\^.i^
1453, 7:
«r-=vjj*w 65, pen.; 71.
i3;Kr^a^450, 17; 1452, 5
et 9: T^^-Ha^.ik. 1452, 5: ciliud
448 , 3 ; 1452
,
7
; «T^jOiw 1420
,
T^xx^ {rad. rvvs.) 1453. 19.
TC^rvrvs. 1455, 1.
^jja^ 1454, 9:
ysyi^^iM^ 337, 3;
y^.rvs, 1454 ,76/11; T^^rvs.^,
vC^rvs,. , T<r»rvs. 1454, 19.
.Tvrv^. 1453 , a 5 : C73j.:3jaiw^ 1421,
/.10; crv»—vrvs. col. 1421, /.
9:
—tT^^ \\»e:^
337, h : .—vrvs.^\=o
1181, 91; 1421, 4; k:
-> rvs
1453, 19 c< 90; cyy * •sSa '..i»-.
1453, peu.; TCT^-vrv^. 1453,
99; aliud 1453, 2/1;
<<^—t t-irt'^
420, 7: 1230, 11; 1421, 3 ct8:
,_\^—tnr\^
T^-lVv_=30_IX-^_
col. 1230, /. i3:eo/. 1454, /. 3:
T^Vo-iV —vo rv s. , 1454, 3

T^-\_rxj3o_^— 1421, 19; "-iw
tcTk^oS.^ 1421, 1 1; TCTjjjan
"^^
cot. 1421, /. iG - «r-=v=vj30i^,
T£fV\:3j30i>_ 1349, 8; 1421,
19; 1991, 9 — Ts^-S —V r>o s- ft
T^^A —V J30 s— 1421, 21, viile
T^AJ3oi>-_ - - rd VvS —V rvo s.
484, 9;
1421, i/i: 2014, 1: "_v,
«r^Ai^ 1421, i5.
nj30i.=73, T^nJ30i-3r> 1125, 3: 1415,
10; co!. 1421, 93; col. 1422, G;
^:> no—iwVvTCr 1421, pviullima;
nj3oswVv=r> 1421. a3: 1422,
7
c< 1 1 : n_no_SwavVvTS^ 335, 90:
T^^vjaoik- , T^AJSjOi.. 1415
,19;
1422, 6.
K:laj=>,s^ 1454, 1.
«<^\"^
1454, 17: 'r^)c\ \ rv \
-73
1127, 1 o : _>\ia\.p^..Vvr73 1454.
a^^Kl^rv^rvs. 951, a5: 1454,
9 1 el 99 ; T^^o\rv\rvs. 1454,
91.
T^yvi.r>.s. 1454.
156
1127, la: r^Vvsri,ja.\ rr» 17, aa:
yDjixsJitw^ 337, 7
: -Toja:^^^
2096, 1/); ^jjrnrvN^Vvm 1198,
7;
TtrWrrt . r> ^. 1198, 8;
1454, i5; rsiiTajaevi^ 1422, 1:
r^V\a.o.m.rw, 1454, aS.
^r^.T^^
1422 ,10: a/tW 273,3;
KlfiAxaeow 825, aa: 1422, aS:
1449, sth; KfV\am-^ tn (v»r>ccw
1422, 3; KTiYxnft^ 1422, a
-
Klfloa r> s. co/. 1786, /. 3
-
m T\ mrv s. „ co/. 2013, /. 10
Kffy>rKYi,T\v, 292, 1: 955, i^;
1454, 26; 1928, 1.
1455, 7;^^\ja.ia 1266, 3;
rt//W1262, 1 ; ^joi^Vts^ 337, 5;
r;^\r\s. 1455, 10; aliud 1457,
/.11; r^Sarts. . col. 1454, /. 6;
rdi-SoA^.. 1454, 6 —
Kf-Sja.^w.
,
T^Vv\ rv *>.. 1456, (} ct 10

rCSjaiw 1455, 7;
^v^rarirA
"^
1455, aa^To-rxrcf-A "i^ 1153, 16;
col. 1455, /. 10; r^A_ja_5ta_
oft-»Atsf
»
'\.».\..rv.nor^A 1457, /i;
r^^^Ai^f-A "^_ col. 1455 , 11; "ih»
0..=^ 1457, i5:""5i-.
199, pe«.; 1455, 18;
ftnn. \ <\<\ V,^ -^ r\ %^
1455, 4;
i<ljaoi,=3A Kr-S.rvs. ,. 1456, aa;
....^•S^o-A-Aow^x
" '^
1457, 6;
r:rVv*^n\^ "s^ 757, aa; "a^
r^\^v\-A 1456
,19;
r^^AftM "iw
col. 1455, /. 8; rcrifv^«vrrxAi-A "'«w
1456, 1; cTxV^cvJ^A "j»-
1455,
16, c/. m^^ai^ 473, /i:
'".:^
^evi^A 1455, 5; T<f-Ao\*i "a»_
74, 1; 851, 16; 1477, 6; "sw
w_<pScv_^ col. 1456, /. 90: "in—
rfiinA-Koa. 869, 8: 1455
«^^r^<7>A<7\ -r\ "VA r^Aj
1457, 17; «iiAmn ^ 1457,
8 ; r^Q-H 1, s.tv r^»>w*=n
"".»*_
col. 1456 , /.
7 ;
»\rr»^
oojiv^or:^;^^ 1042 , a 1
;
rerV^ <\
\,
< 394, 18: 1456, 3;
'9''
<nV\cv_»Q..X^ > \tv)n
ri^Krt.-^
1456, .•); rc:=v.xa Sr\>>. 1455,
pen.; ^«Sa^-a r^-\rvs- 1455,
1
3
; rtfv.—>^-A r^Sja^ 1455 , a 1
;
^.^ojoxs Sja,^ 1457, 1 ; ".i^
re^\j3l372,7;1455, 9:1456,
/. ao; col. 1529, /. i; r^\ rv .s._
r£:Vvlx\Tv 1457, 2; rifS rv ^.
K^Am rCfvroo-HA 494, a; 1456,
17; i<1jco-j^ \rvs.- 494, /1;
)<nojt.'\x... "..ii- cot. 1457, 10

ri^-Vrvi.- 1456 , 1 /t ; v^zn.^-^
"^
1843 , 2 ; «r\<mA V. 1456 , 1 3
-
w^\
rv ^v. col. 1457, /. ao
re^ni\\ n^
col. 1456, /. 13

Y^3e.\j3,^ ct r^V3f.\orv.s. 1454
,
5; 1456, i6.
rg^yrv^o. col. 1457, ai; col. 1621, aa:
r^Voirrw. 1457, 92.
,_^\:^ 1258, ao; 1262, i3; 1397,
12; \v^ s» 1397, 12; rtf\ s,
1458, i, 12 c< i3; 2049, 6;
r^jtxxi-^ <n\i^ col. 1461, /. i4;
r!r\_i^ 1458, .9;
«rVv\_s-,
<7>Vv\iw col. 1468, /1«. 17 et
19;
rcfVv\\_iw 1468, 7;
rcTW-:»..
col. 1467, 22 ; aliud col. 1468,
9:
^W-i.. pro rs^\\-i.. 1467, 91:
rsf\o\i.. 1462, 12; a/iW1462,
2/1; r^Vv\. s. -n, pl. r^\ \ ro
1127, 16; r;r\^-vy. Vv\_i_^
1128, i/i; «f\v=73 1127, ao
~
\iw\i.m col. 1634, lin.
9
e< 10;
rdno s,\ N.. col. 1466, /111. 6;
t<r\iw\o.i^ 955, 10; 1423, ilt:
1634, la ; «ivj\i..\5^ 1631, i3.
KSi.. 27,pc«.; 30, i3; 271, 5; 461,
19; 1458, 6, 16 ct ai; 1753, 1;
rcf\o^v r£r\>i-. 658, i3; '.i^
«^vovi 1040, 92; 1458, 8; ".i^
r^\<mA 1458, 10.
Vv_.\.>^ 1464, 6; r£r\-s-rcr 247, 3:
»\5..Vvrcf 337, io;TCr\^ 1458,
17, 18 «( ao; r^\
\;
» \
'.^-
1463, 2i;K:.\i^ 247, i;20H,
1 1: ^J.j\.^ col. 1463, p'nuUima;
T^\i»..Vvro 1463 ,
pen. ; Vv_»\_^
1465, .: rCTS V,
-73
1458, i3;
Vv.\^i^ (tcript. i^Vv_i\_^t^)
col. 247, Hn. 1;
*e^v V -»
1127,
19; »\i.-V\Vvr^ col. 1463, /.92;
r^\i». 1463. 21: 1464, 2 e( 6;
aliud 1463, ult.; rcrVv.\i.. 1464,
ult.; aliud 2011, 10; KfVvvj\jb.
1464,5;rcfVv.o\ii.. 1462, /^wt.;
1720, a3; aliud 1463, 1: aliud
1052, ao: 2029, 6; 2074, C;
r^Vv.\^Vv, 709. pen.
o=3\>i.. 1459, ifi; rC^-v.^i^ 1464.
7;
=3\ s -73
col. 1461, lin.
19
V\o<7s
^ —'=* V -T\
1127, 4
w::_=3o\ V. col. 1461. lin. i5
r^Vvor3\ij:73 col. 1460, /. 5
-
w..oaJ3o\i.i 1262, 7;
.r3o\^
1461, 93; rcT ->\__^ 13, 10:
1459, 7; 1460, 9;
1877, 19:
«ljo_=3\_i.. col. 218, /iH. i3
-
.:3\i.-Vvr!^ 337. 1
1
; rc^Vv:3\i._
1459, pen.; r;f-r3o\ V, 1461,
a/i; r^\:i- col. l/i59, lin. 18;
r^V\or3\ifc. col. 1459, lin. ao

r^n\-vm et r^Vv . -^\ v m
65, a; i^Vvr3o\^ 1461, ;)en.

r^3\o,iw 1422, 20 — r^3\^
1459, 1 -rcrVv.=>\^ 1460, 1,
cf.
svp. r^Vvjo\^ — T^Vv=3\^
,
pl. rdl=3\..i»- 123, aa; 165, ao;
171, i3: 592, 4; 845, 9;
954,
18; 1459, ae/i5: fl/(W238, i4;
1459, 5; r!^v\o Vvr3\:s.. 1460,
pen. ; r^.rr)L_j'A rd.r3\ n_ 1460,
8 — .=j\i». col. 1458, /1«. aa
-
«ir»\i.. 1458, 2 4 - rc:.r3\iw.
1460, 2; «^\:>- Vv.c3 1460,
3 -vv.r3\_5i- 1460, 17; 1700,
pen.; 1717, 3; 1807, ult.; confer
jy^fi mInd. atab. — w._oaAr3\vi
1262, 9, cf
supra ^^oarso^iJ;
v.ii.^^=o col. 1262, Uh.
9;
588, 99; 1262, 10;
1461. 1; y^\=^\^^ 588, 1/»:
1127, 29 ; KfWVra-Vxro 1127,
•JS.
Ai<\^ 1461, 9, cf.
supra \ \^V
:
..^\.S>^ VI co/. 1258, lin. 20;
oiiftXis..^^ co/. 1253, lin. i5;
«lA_^v^_v_=o co/. 1127, ull.;
\
V\-^^
co/. 1258, /m.
19;
kT \. VsScv-5>. 1422, 91; aliud
1422, 29; Kr^>v\Vy^ 496,
16.
n^—iwVvT^ 337, 1
2
; ^^^xS s,V_a
1288, i5; K.^AAi^^V\ 1461,
10; 2096, 17 et 90; Y<^\Aii» 68,
9,1288, i5; 1461, 3; 2096, 18
el seq.; T^^o-^-\_:5w 1461, 8 el
12; T£fV\a^\ \ -73 1128, 3;
1461, /i-K?A\_5w 54, 6; 83,
18; 612, 29 ; 1461, U - i^a\^
1461, k - ^^S s -73
1128,
7
•^A\_i^V\«:f co/. 337, Un. i3
w._oA-^\^^ co/. 1288, Uii.
17
rdAAAftiw 1422 , uh.
>ia_l\-=v_«w 1423, 7;
K^ \\\>i =n
1423, 5; riil^^fts^ 1423, 5 e<
6;«lA._:n A\-\ft_:i^. 1423, /i;
^^Viri V \t-\ V -r>
1127, i/t
~
«l\\\>w 81, 6; 1463, /1.
Vvl\,\.iw 1465, 1; A \^\->^W
337, iG; a .\\\.;^VrrA 36,
2 ; rcA.}^-=\o.:>^ col. 1423, Un.
9:
«:^-*AJ\^-vii^ col 1463, Un. 11;
Kf^a-> \ \,-v-a>. 1423, 10
-
kTVvjjAo^v^ 548, 3: 783, a;
944,6; 963, 2; 1463, 16 e< 18;
1748, 16.
\<ia.-=\iw. 1465,3: K^-=viw 1464, 8.
«lASft-^ 1423, n: vCr^oASft-b^.
1423, 11; 1424, 3.
"TjASiw. 1465 , 5 ; rd»rrA\:w. {script.
r::A=n\i..)1465, 11.
7oS_i^V\«:f 337, 17; o_=nS_:^^K:f
1465, 8 et ii;Kl:n-=v.i.. 1465,
8, th, i5, 17; r^V\r»\s._ 337,
17; 451, iti; 1465, 9, 19, 17,
18; ri:fV\ar73-=v\j33 1465, i3
-
70k»-=viw 1464, i5;
«^-^ .=> n^.
1128, 10; 1464, 9,
i3, 16;
ya\j>.sn 1128, 9;
o-roS s. -n
7o\i—=0 eol. 1128, Un. i3;
rs:rV\ft=oj-=v«».. 337, 18; 1464,
9
et 11 — r^V\'=\ft.^\ r^V\r73\^
736, i/i.
o.»-\^V\w:r 337, 90; r£L»-=v^ 1465,
21 c< uli.; v^. «-i^-ifc. 1465, 29:
rcf V\o-A-=\ s. , 1465, pe««/?j/«a

«::=M-=vi.. 1466, 3.
rj^—ooS N., 1466, /1; rCTVv—coS—i».
«iije.t\ 1466, 5.
riT^^o^ 1423, 17; r£fva-=\ft5i- 165,
5; 1423, \(,;r<lx°^\.)^^ 1128,
5; col. 1129, 1/1; col. 1423, 16
-
«Afl\iw 1462, ih; 1466,
7
r^Aa-\ft^ 1423, i5.
A^» 1262, 11; ^'v-ii- 1262, u;
col. 1468, /. i5, 16, 18:
col. 1466, //«. i3 cM/i;
si.. 1466, i9;i^-=v_i^
_i..V\r£f 337, 91;
col. 1466, Un. i3:
col. 1466, /1«.
17;
r^V\<y-i\->w col. 1464, Un.
19;
Vvjr^jj-=viw col. 1464, Un. 19

^Sft^ 1423, 19.
1464, pen.;
«^ i->A v -rt
1462, 8; rsl.J3o\->w. 1462,
9;
T^r>ft-=vi.- ct r^jLno-=v.^ 1462,
8 - p-=vvro 337, 1 h ; r£ja-\ft^
1423, 1 e« ai - «:f»no-=v2w 513,
i5 — «^V\oj3o-=vi».. 1462, 10

Kf-J3\ v. 309, 5; 1466, 21:
1467, 1; 1718, i8; 1777, i3:
1990, 1 9
; r£l_n-=v-A^7_nn "_sw
col. 1467, Un. 16 - rifV\-n-=\ v,
,
pl. r^-=vb.. 1467, 8 , 1 1 e/ 1 2
-
rd_x_i\n «:_n-=v.^ 1467, 6, cf.
rsl_j£.\A r£ nn v. 1408, 8:
»(no_n'=\_s. col. 1467, //«. 10
-
J
<r
1464,9 1:
«rv^\
r^V\ft^-=v.
Vv_.i<^\
J
157
ril*-nA-iw 1467, 5 - A_n-\_^
1467, i/i; Aj3\.i..W 337, 6;
.....cAja^iwVvi 1288, ai; 1423,
uh.; .\-n\-i>.Vvjjr> 1467, ih;
r£LA--n\ft_>^ 1099, 9; 1423,
j>e«.; 1523, 16; 1525, i/i
-
«lAn-\i.- 77, 91; 638, 8.
».\ v.V\rif 337, 99; x.-=\ s.,Vv_=o
1468, 12; r£ljt.-=v2!i- 1468, 12 et
seq. ; r^V\aje.-=vi>.. 1468 ,11.
«lotiw 1469, 5.
«j.=ooj(iw 1469, 3.
.jAjta.. 1469, 1130,
w_o_j-x-i^V\ col. 2078 , Un. 1 a :
>,\»s-o col. 1129, Un. 9/1 et 25;
. y>>,V\r^ 337, 28; <n *\ r \ %
1129, 23; >vy\T) 1129, 19 et
99; 1130, a; «lv_3t.a^ 1129,
uU.; v^xjjx^ col. 1460, /1«. C;
.i,\\»s-73 1130, 1; \ V y \ ro
1130, 3 - rdAje.ft.a>., ^»n,t^
vide sub Oi^
.
T^—a—st-^ col. 1469 , Un. ih e« 1 5
:
Vv,r£:.ajti.^ 1129, 18; 1469.
1/1 -rsrSLXi.- 88, a6; 1129,
17;
col. 1384, /.19; col. 1469, /. 12:
'i^r<f\-t\~n 1129, 17.
tnrvys. 1468 ,21; > v rv y s. 1469
,
pen.; >Aonjt^ col. 1470, lin. 1:
...^ rv y s-V\ 1468, 39; 2078,
i/i; p » •s.,. 1469, penuhima;
poti».V\T«f col. 337, lin.
9
e< 24;
r^jajt.^-=o 21, /i; -jjajt^Vvro
1468,;)en.;«:*nftjt:... 1468, 91
et 93 ; rdncvxi.. col. 1469, lin. 2
r^ rv y.ft-js.. col. 1424, Un. th
rifV\ft n. y V. col. 1292, /m. i3
T^V\orvi>»s- 1469,
9.
r^Vv_iw {rad. V\—1—
^) 1424, pen.;
col. 1470, /. /i;r:rVvi.. col. 1470,
3;r:rV\Vvi.. 1470, 9.
r^*V\oii^. 1424, p«i.
n.,Vvb- 1424, i7;«fA-.Vv>i- 1470,
10; r!:rV\-:v.Vuw col. 1424,/. 18;
livVv^Vvrcf 337, 20; Vv*rc^vjVvik.
158 Ajr^^s>.

rwcna^
i470. lo: «^\V(\i». 1424, iG,
1424, i5.
A..«:;»^ 1470, 1.^.
pivii^ 1470, ult.; rdxxJis^^ 1470.
19.
Kr-S..^vi^ tol. 1425. /. i: co'. 1470,
1425. I.
A
K:,«i^ 1474, 6e«7:
w/. 1474, lin. 5:
«fri:^^v=o, K:.K:^Xm 1471,
Kr5i\ft..«^ 1181, /i: 1474, /i
«frsl^
(
,r^.j^«f) 1471, 1
-
k:_\_j3aa kTW-^ 1486, 5:
1645, G: .rsi^xv-m-A tn^rJlA
1486, C; i<r^V\r£l_a 1486,
7;
«:r>(\^ 1645, G.
v^\,ariLSi, «rN^.YcToA 1472, 11-
i3: 1499, uj; «:r^a\, .0«^,
1472, 11; 1499, i3: 1542, 17.
:\,t<l_a 1473, 9 - y^
\j
\r<L°i
1473,9a,c/:K:\,o.
«Ln«la 1479, 9:
«r^o_n«l.a,
«r>i\oja.A 1479, 10: 1599, 18.
y^^y^ «X
t^Vv.K.\'\T^A riV/f iii/)-a «ui
r!?=vA - Kjj3«fA\<:a 82, 20
-
^SK^a 84, 11.
«^A,;^
1486, i3 -
<n.Aij^
1486,
jjeii.
T<12^^ 1262, imi.; \<L..J!vo_a
(?)
1522, 7.
nv^ 1487, 7: 1499, i//f.; ^.v>^W
337, 96; «r^v_v^ 1499, ulL;
«^vo-v^ 1487, 7;
1499, «//.,
«fV\-^oii^ 1487, 7.
Wi^W 355, 17; «^m:^ 355,
].'>; 1487, ij.
«:»i^ 1487, i3 ct 18, f. «iv^.
«:=r).v>^ 1487, 1/1: «:=noV^ 1487,
1; «:=7i.V^ 1500, 9.
«Jvi^ V. ri^ii^. aliud 1487, 17, v.
«IVy*^ -
«l!i^, «^vi^*^ {pa-
gams) 1487, 19: 1540, 17.
«::s.v^ 1487, 9 1
.
«r-=\v^a 1487, 93 «rSo_v^ 1487,
/.
,">:
TSr^o-\o!s^ col. 1487, /. /i:
«fV\o\j\^ 1487, '1.
A-H.v^ 1488, iG; A-K\^«f 79, 1/1:
£Si\.v^^\<r 337, 97.
VaSi 1263, i:,^«r ^Aa 1491, 7:
oA_a 1489, C: ^v^\ 1263, 1:
Aa«r 1500. 1.".: yN^Tv^Vv 2078,
/.19; «fV\oAjTva col. 1489 , /. G
:
ttfTVvo^AASfc columna 1541, /m. 9;
«fWi-^a=r> 1489 . 7
- «fVvA^
249, 19: 1490, 19: 1618, 18:
;)/. «rW^v.a 885, 7: 1490, 5:
1708, 19.
v!L,-\S>. 1489, C; «f>!\o.Aa 1500, 19.
KlX^V^^. «^^o_Vva-V!<^-^-^
1488, 17. 18 ct seq.
«l^A^ col. 1489, /. 90 - ^i^o'^
^oY°Lo 1489, 99.
«Ifio^tvA 1490, 10 (r/. Z. D. M. G.,
1890, p. 539).
t<llna 1490, 1 1, t'. t<^Tva.
«^»^5^1490, i3:73-=\t<rw^l490,
1 9.
«^na 1490, 11 et 1/1; «rV\o^A5i
1490, 11: t<liwQ-:v^ 1489, 19:
n/.W933,95: 1489, 19: 1490, i.
t<i3na 1490, i5; 1854, 11.
t<r-=\^ 1490, 17
- ts^^oA-^ 1489,
8; «rV\-\otv.a 985. la: 1489,
9
- t<r\Aoa 1500, 93.
ooaa 1492, 9;
t^o»^^ 2078, pen.;
t<rOTw-a 1491, 10: 1493, 11 el
19: ^03.^ 1493, iG: ^cTjArr»
1130, 91; t<L.oa_^ 1493, i/i:
rifi^*<na 91, A: 1493, i3 et i5:
r^m^ 1493, 10: r^Wk_»o»-a
1493, 11.
t<J3jA«7jA (waiSixa) 724, 3.
r^Vvo\, {Y>oorxat (a ao^itrlvs) 1491,
9;
1492, G.
•KctjA, -Hoi^rr} 1501, 91: \ojAV«f
337, pen.; SajAVvio 1198. i'i:
1501, 90; r£rSmo_^ 1198. i'i:
1501, i8e<99: 1519. i3.
o-S, V. Ind. gr. - t<rVo_a 285. 18:
657, 1/1; 1026, G: 1530, ;>e«.
Vo^ 979, G.
tt^^.v^n^K
r^Vo
^
.rcTo-^ V. sub
«r\^»ot<rA; «fVvojau^rcreva
1499, 18.
^
1486, 90: 1540. 19: .is^o-^
1263, 3 el srq.; 1486, 90 c/ 99:
:i»^«lA 1471. 11: Ji^x^rtr 262.
9/1;
.V),.
t..'\. T» 1130. pen. el ult.;
1549, 1 9 : <<^\.«V-T^
1130, pen. ;
rer^tvV^x«V.T> 63, 5:
,A^^
1540, 19 ct i3: «^\. «\ 1540.
11; t<rv^oA 1471. 11: 1505. /1
et 5: 1540, 11: «:r^evJivO_»_a
1540, i5: «r>(\o^SL:73 1540.
11 - t<r..\ V^
227. 9'i; 586.
8; 1500, 9; 1862, 9
ei 10:
«rA.v»^ 262, 5.
^a 1500, i3:VvA^ 1500. xi-.-^v^
1472. /1: «r^Aoa 1500, 19 CM5:
«f-^jA 1500, 19 - «r\Jii^cv_a
V. t<rV:^o.a - «Ij^^o-^ 1501.
i;«r>rt_.Ao_a 75. i3: 134, 10:
1365, 10: 1500, 9G et sequenl.;
iS90
,
jienull. et ult. - «f^^Ao^a
352, 93.
«iojoa 216, 11: 1501. iG: 1503,19.
Kf-\Vs^cva et rcT^iv^cva 1502, 5 et
7.
\vjAm 1131, 3; v^aSi 1502, 10 et
1 1; aliud 1502, 5; «^VvfcmjAm
1130, 10, cf.
«fi^AMCv^.33 suh
\\!\\;viiia<s2^ 1502, '4; rjSiCV*^
1502, 11; 1541, 10 - Klyicv_a
col. 1503, /. 19 , confcr vdmoS^

rcfVwicva 1503, 16.
\,.°vt<r259, .7; 1543, a: cv^^tsT
w/. 263
,
3
: «iV^
'^"^- *5*3
'
^
'
rt:V\c>\\,»<\-73 co/. 1543, /. 2
-
K^cv^ 1504, 19 -K^\.\,cv^
1504, i3, confer VwVj^cAra

•V, "V 1, \,cv-a. col. 1504, /. 3
-
^S °v i.\^cvA col. 1504, /.
7
-
^cvxacvAcvAo-^I^cv^ 1504, 33.
,cva, <7xvm jcv^ 1505, 8.
y^N»'^, ,j\>A, ^aAjA, AjA>(\Vv=o
1544, 1-6; aliud sub \ • '^ -
AcvA, «^cva 1505, 99 et ult.
-
KfV\ » rv i>\^cv^cv.a 1509, 7
-
\<^xixlcva 953, 90: 1354, ult.;
1511, 16: 1578, 6: aliud v. sub
wiflaia - .^__a^>(\cv\lcva 1511,
20.
vdrncva 1513, 5; r<^-=mA "a 1513,
6;^:^aArnn crvrocva 1513, i3:
«yj-Wso "TJCvA 1513, 8; rd^acva
<7i_x_»-Ka 1513, 10; "pacv-^V^^
1513,5.
1578, 6 - «Aaajcva (funiculus)
1517, 19.
t^T3.«fY>CvS 1517, 9/1 — rn ta <w\ <V
(posca) 1519, 6.
rd^jA 1557, 18, c/. inf «i^.
r£l.V»acv2l 1519, /)e«.,
cf
rad.
^.
pcva^^f co/. 337, ult.; col. 1521, 19
:
TXvaVv=n 1198, 10 et 11; 1501,
90, 93 et ult.; pcvcvaVro 1198,
19 et 17; 1502, 1; r^-nocv^
1198, 19 et 17; 1501, 19, 99 et
9./1; «fV\_x>cv3 1198, 10 ct 11;
1501, 99, 93 ei ult.; 1519, i3;
1521, 13 KLi3cv_a 1520,
9
\<Lnx»cvA 1 520 ,
6
, c/. t<:.-=u3,a
-
«^vjjaft^ 1141, 1
9
, V. rS^XjjaA
.
ref^ocva 1501, 18 - \<^Ji^,a.rvj-=\cv^a
1522,93 — VwJMcvncv^ (isvpyos)
1523, 18 eMg.c/. T<r.cojaAeva
-
Y^^incv^ (furnus) 1524, 1, confer
1524, 9;
rdbaiA-A «^Vvjj-AcvSk
1524, 18 - oA^ScvSl
(?) 1524,
6 — v^ tvfScv^^ (« srdpos) v. sub
ooSSi - r<l3rvi>D-=\cw^ 1525, 1,
V. "Scvarsf - rdjaoj3-=\cva 128,
5; 1523, 18; 1526, 1, co)/er
rC^rA^vHcva.
at^ 1640, ult.; cvx^ 1641, 1; x.aA«f
1640, w/fiHia; je.«l_Sl 1131, 1:
xjAja 1640, ult.; xjAro 1131,
1; \<ljt.a_a 1529, iG
- acjtcva
r. SU& xxA.
W^V\cva V. sub cva.
\<LjaVvcv.a (a^yli) col. 1531, /. 18;
rfojaVcv^ 1531, 19.
\v3j3r» 1532, 1; V\\_a^rcf 338, a:
\\aVv33 1532, 1; rsrvjva 1532,
1; rir>i\avjva 1531, pcn.; 1532,
9.
rd.\J^ 1532, 3; «^5i\a_,va 1532, 3.
r:!^^ 1531, 99 et 9.h,cf KlXvarcf.
Mjv£^^«^ 338, 3; rilA.v.j^A 1420,
11; 1532, 95 et seq.; r^Vvyv*ivSl
1533,1; rd'V\cvMj.».A 1532
,
pen.
:
v^ci^vJ\ 1532, 10 - rsLjA.^
1532, 7.
^j.i\.'\T3 1130, 9 1, c/". UCVS^.
rCfAMoA, jOJo-^Aicv^ 1502, 19.
\ii.A 1532, iG; rcfviiJSv 1532, 11 et
seq.; r^V\a\*i.a 1532, 17, 18 ct
9 1.
«:rVvli4.a 164,7:1533,3 et 5.
rc^TaAvSk 1502, 17 et uli.; 1533,
7;
r:r.=rviicva 1502, i5 ct seq.; "°k
rC^jcvJVs^T^A col. 1503, lin.
9;
r^V\cvi.:?a.iiSrr> 194, penull.
v^=nsiSi 733, 18.
rs?=vvva 1533, 19; «^^.^10^ 1503, ili.
Wuv^ 1533, 90 et 29; ^VuiSkV\T<f
159
338, 4; 1533, i4;«rWSi 338,
5; aliud 1533, 17; r^aV\_vi_S
1533, 19.
'^^^V'^
1533, ull.; 1534, 9 ei /.
(cf Lagarde, Ahh.,
p. 73, n° 186).
\cv\^ f. ^na.
rfilW^ 1536, i5.
\\^°> 1537, i3 - rjTAo
\^
«^ (lege
v;:v.a\,°k)1535, i5.
7a\^W 338, 7;
r£:=n\^«\ 1537,
i/t; r:i:rv\,aA 1503, 17; 1505,
3; «^\^<\-r> 1130, 93; 1537,
1/1.
«iTWo^^ 1536, 9.
rJ^v^ 973, i4 et 93; 1538, 1 c« 3:
K^W^ 1538, 4; «iwo.\^
1536, 1; Y<r>i\os\^°k 1537, ult.
•\2^ 1538, 7-9;,o>aj-=A^^ 1538,
6; a\\^rcf 1536, 4; S
\^
«N
1536,4; 1538, 6; \j\a 1538,
7;
K^j\.a 1537, 9; i<r\\^°l
1536, 3; rirV\o\.\^°k 1536, 3;
rcrV\oSoJ^ co/. 1536, /. 3
-
rcrV\\»\^°k col. 739, /. 1 c« 5
-
«f=\A^ col. 1539, /iH.
9
-
rtfW.io-S
,\^
°i 1539, i4
-
TCf-.-=v
\^
'\y:^ col. 258, /m. 90;
rcrVv.\a.\^ 258, 90; 1536, 9
c/ 1 1.
T^-JcA_-^ columna 1540, lin. 1 rf 9
;
>.^tn . »
\,
«^
1540, 3; seript.
,^<n.y
\;
» °^ co/. 1642, /. 4;
«:rV\oje\^ 1540, 9 ; rcrje.o\^
1535, 1.
r^XrajA (^ifAa) 1540, 9
cM ; scrlpt.
\<Ajua 1560, 9.
«i^^ 225, i4; 1540, iG; r!iv\*a
1504, 4 - rcii^, rc^.!^ 83,
7;
113, 11; 182, 9;
200, 19:
262,6;827, 9);1487, 19; 1511,
95; 1540, 18; rcr=\=3A "S^ 1032,
4; 1540, 19;
r^\c\-\ ^ 2029,
1 1; 2081, 4; aliud v. guh rCji^.
t^V\cv\,cvjA r. sub r£l\^aT<r^.
^=^0^^»*^ 1543, 10.
160 t<l\xa <xucA^
y^\»«\ (piaXj?) 1544 , i e<
7
; ri^xiAjA
co/. 1547, i5 e/ iG: co/. 1682, 90;
KfV\j»\jA 1547, 18 - KrN»^
(Juo, Jxi) w/. 1543. /. u/<. -
Yi^tK Mn.\ .<\
1548 , 1 1 , 1 3 C< seq.
;
rcf ^o-acv-coo..\.j.i\ 1548, i3 e(
«e^.; A_ooA^^Kf 338, 18
-
tCIIxAjA 1548, 3, V. rdxAa^
-
i^lX^\.»^ {Tsslap-y6s) 721, 9;
1493, 93; 1548, /.: 1571, 19:
tsSjA 385, 10; 1554, t8 - c»xyv.A.iA
1554, a3 - «l^a -. \ . «^
567,
1/1.
r£ Ki.t.°i 1556, /1 e? «y.,- 1557, 17;
<\.cft.\-n 1132, '!o: fto.>'\\^Vr^
326, 19; 1188, iG; oo^^^V\^
2098, ult.; Qaj.^-\,^rr) 1188,
iG; . > (Yv
«
"i \^^rv-=o 1556, 10:
1, tw > ^>i\Vv-=r) 1556, 7
c( 8;
oa^-m col. 1132, /. i5 e/ 16;
y:r>t\o \ fy> .
<\ -73
co/. 1556, /. 5;
v^\ (v\ >SiV\^\ro co/. 1556, /.
9;
KfWv.tYx.'\\^Vv=n 1188, i5;
1556, C~t<LM»a ((^iiffis?) 1556,
n; 1584, /i- «^SojoojA 1446,
i5; 1555,
1
9 - Y<!»a-caj,a 1403,
5; 1556, 17 e/ ao.
>a*a 1558, 3.
vj^VW 1204, pen.; 1558, 16;
•=v_.^^n!k.i 1290, 99; =\-j^V\^
2097, 3; S_.^^V\-:r) 1047, 4;
1204, 96; 1558, 19; rsr-S-.^,
rcrS—.o—a col. 1559, lin. 16;
r^V\a_i'\.jk.^V\^^-=n 1204, pp«.
,-
1558, 17
— r^AftjA {aiovpos =
iiiiovpos) 693, 10; 1542, 19

^a
~->.
y . \a-\jA 1558, pen.

\<r\^.\jA 1558,«//.-'Kf=r)-=v»a
(•uTtipiDfia) 49, peH.; 423, pen.;
1559, 5.
^^.ox»^ 1559, 18 - •=\evix)e.,a 1560,
1 9 — A.y...^ V. siib Ajc^ .
rSjt.^^ mic\.'\'\ 1560 ,91;
«lyv <\\\»<^
1561, 5; ^^a-ja-^Vv^ 1199, 5;
v^-\-\^, T^Vuv-v."^'^, t<ra-^oA
1561, /. rda..^ 955, l)
-
«rV\^ 1562, 1.
ma^ 62, 91: 1560, uli.; rcToxj,-^
1560 , uli. ; rsf >(\o<7Jj^ 1561, 1
.
rC^V^moa^ (?) 1561, iG.
^^•\«\-r) 1131, 5: 1561, 1'j: ^W
338, 9:«rv3^ 338, 9: 1561, 6
el sequenl.;
»<^V\.\-v<\
1561, 1/1;
i^Ww2k5v col. 1561, /. 10 e< la:
^oif\ \ ^f^ <V
col. 1505, lin.
19;
«i^^oxajaro 1131, aeld; 1561,
10.
1289, 3;-=v_a_a 1289, G;
\ ^
<\ Vr^
338,8: \ ">
"
lV-i
1289, 1 c(3: n -. °Cisv^ 1198,
90 el 9t: 1289, 5;