INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI) PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) SEMESTER 5/2011

SINTAKSIS BAHASA MELAYU (BMM 3110)

PENSYARAH NAMA PELAJAR KELAS NO. K.P NO. KAD MATRIK TARIKH HANTAR

: PUAN HAJAH TUAN ZAINAB BT WI : AMIRUDDIN BIN ABD RAHMAN : PISMP 5D : 880109 26 5001 : PISMP 19294563 : 21 APRIL 2011

. syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya.PENGHARGAAN Alhamdulillah. Che Man kerana telah banyak memberi tunjuk ajar tanpa mengira waktu dan keadaan. Terima kasih kerana telah bersama-sama membantu kami tanpa mengira waktu dan keadaan. Rakan-rakan juga telah bersamasama membantu kami bagi memahami tugasan ini. akhirnya usaha saya berbaloi kerana telah berjaya menyiapkan tugasan ini dan dapat menghantarnya dengan lengkap. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr Hj Md Sabri b. Beliau tidak pernah jemu memberi tunjuk ajar dan bimbingan. Setelah menempuh pelbagai dugaan dan cabaran dalam proses mendapatkan maklumat dan mencari maklumat. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa kami kerana sentiasa memberi dorongan. Akhir sekali. semangat dan bantuan kewangan kepada kami untuk menjalankan kajian ini. ucapan terima kasih kepada rakan-rakan kerana telah banyak membantu memberi sokongan dan dorongan. kami tidak mungkin dapat menyiapkan tugasan ini sebaiknya. Tanpanya. Terima kasih juga diucapkan kepada pensyarah-pensyarah lain kerana turut membimbing. Beliau juga sentiasa menilai kerja yang dilakukan bagi memastikan saya mendapat hasil tugasan yang cemerlang. akhirnya dapat juga kami menyelesaikan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful