PENILAIAN MENENGAH RENDAH SEJARAH TAHUN 2006 Masa : Satu jam lima belas minit Tiap-tiap soalan

diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. 1.

Bertulis Kaedah pengkajian sejarah Arkeologi X Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. Apakah X? A B C D Lisan Tafsiran Saintifik Rekonstruksi Negeri Perak Sarawak Tapak ekskavasi Kota Tampan Gua Niah

2

Mengapakah proses gali cari yang dijalankan di tapak ekskavasi di atas penting? I II III IV A. B. C. D. 3 Mengenali budaya Menerokai tamadun Menebus guna tanah Menghargai hartanah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Zaman Neolitik di Malaysia bermula kira-kira 7 000 tahun dahulu Jika anda hidup pada zaman di atas, apakah kegiatan yang anda lakukan? I II III IV Membuat peralatan logam Mencipta peralatan tembikar Menghasilkan barang perhiasan Menjalankan kegiatan tukar barang

1

A B C D 4 • •

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Angkor Funan

Maklumat di atas berkaitan dengan kerajaan agraria. Apakah asas kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan tersebut? A B C D 5. Pertanian Perikanan Perdagangan Perlombongan

Laksamana : Tuanku, Maharaja China tidak lagi memberi perhatian kepada negara luar. Sultan : Tidak mengapa. Kita sudah boleh mempertahankan negara kita sendiri. Dialog di atas mungkin berlaku antara Laksamana dengan Sultan Melaka selepas tahun 1430. Keyakinan sultan disebabkan A B C D kelengkapan peralatan perang kewibawaan pemimpin kesetiaan tentera kerjasama rakyat

6

Sultan

: Memanda, sila hantar tentera ke Pasai bagi mengalahkan musuhnya. Bendahara: Menjunjung perintah, Tuanku.

Dialog di atas menggambarkan wujudnya hubungan yang baik antara Melaka dengan Pasai. Apakah bentuk hubungan tersebut? A B C D Setaraf Naungan Taklukan Ketuanan

2

7.

Sultan Mahmud Shah enggan membebaskan tawanan dan membayar ganti rugi kepada Portugis.

Pernyataan di atas menerangkan Sultan Mahmud Shah menolak tuntutan Portugis. Apakah kesan tindakan baginda? A. B C D 8. Perebutan takhta Kejatuhan kerajaan Kebangkitan rakyat tempatan Perpindahan pusat pentadbiran

Pedagang Benggala, Sri Lanka dan Pegu di Melaka

Berpindah Acheh

Mengapakah pedagang asing dari Melaka berpindah ke Acheh? A B C D 9. Bahan dagangan berkurangan Dasar perdagangan penjajah Perairan pelabuhan cetek Gangguan angin monsun

Bagaimana Sultan Muhammad I mengekalkan kedaulatan negeri Kelantan? A. B C D Membina kubu pertahanan Menjalinkan hubungan dengan Siam Memantapkan sistem pentadbiran Mendapatkan bantuan dari Terengganu Negeri X Negeri terawal menerima pengaruh Islam Bukti Penemuan tembaga purba kurun ke-13 bertulisan ayat alQuran

10.

Berdasarkan jadual di atas, apakah negeri X? A B C D Terengganu Kelantan Kedah Perak

3

11.

Adat Temenggung merupakan undang-undang adat dalam masyarakat Melayu. Apakah ciri adat tersebut? I II III IV A B C D Pengajaran melalui hukuman Pemerintahan bercorak autokratik Perkahwinan mengikut hukum syarak Pemilihan pemimpin secara muafakat. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

12.

Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman penduduk kepada pihak pemerintah

Pernyataan di atas menggambarkan sistem yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional. Apakah sistem tersebut? A B C D 13. Sistem serah Sistem kerah Sistem barter Sistem percukaian

Orang tua menjaga keharmonian masyarakat Sabah. Apakah jawatan yang mempunyai persamaan tugas dengan orang tua? A B C D Ketua kampung Syarif Majistret Ketua Anak Negeri Mengusahakan perlombongan antimoni dan emas di Sarawak

14 Kumpulan Etnik X Apakah kumpulan etnik X? A B C D 15 Bidayuh Melanau Kelabit Penan

Sistem pemerintahan di Sabah sebelum kurun ke-16 terbahagi kepada sistem politik I II III IV kesukuan kesultanan ketenteraan ketua bebas

4

A B C D 16.

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Mengapakah Pulau Pinang, Singapura, dan Melaka disatukan di bawah satu pentadbiran pada tahun 1826? I II III IV A B C D Mengukuhkan pertahanan Menjimatkan perbelanjaan Menyeragamkan pentadbiran Mengamalkan perkongsian pakar I dan II II dan III III dan IV I dan IV Lihat peta dalam Buku Teks Tingkatan 2 Halaman 5 Peta di atas menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh Kedah pada kurun ke-18. Bagaimanakah Sultan Kedah menghadapi ancaman tersebut? A B C D Meminta bantuan British Mengambil tentera upahan Membina kubu pertahanan Menandatangani Perjanjian Burney Surat-surat Kew Perjanjian di atas telah ditandatangani pada tahun 1795 antara Raja Belanda dengan kerajaan British. Apakah kesan daripada perjanjian tersebut? A B C D Perang Napoleon tamat Perancis menguasai Belanda British menduduki jajahan Belanda di Timur British memonopoli perdagangan Kepulauan Melayu Tahun 1874 1888 Residen J.W.W.Birch J.G. Davidson P.J. Murray J.P. Rodger Kawasan Perak Selangor Sungai Ujong Pahang

17

18.

19.

Berdasarkan jadual di atas, Pahang merupakan negeri Melayu terakhir yang menerima Residen British kerana

5

A B C. D 20

pentadbiran Barat dilaksanakan Majlis Penasihat ditubuhkan perlembagaan negeri digubal kemasukan pelabur digalakkan

Peta di atas merujuk kepada lokasi Terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869. Apakah kesan pembukaan terusan tersebut terhadap Tanah Melayu? I II III IV A B C D 21. Tokoh Raja Abdullah Dato’ Kelana Syed Abdul Rahman Kawasan Perak Sungai Ujong Persaingan kuasa barat Peningkatan perdagangan Penyebaran agama Kristian Pengeksploitasian hasil bumi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II III dan IV

Jadual di atas merujuk kepada tokoh yang menjadi pemimpin di negeri-negeri Melayu. Apakah persamaan kedua-dua tokoh tersebut? A B C D 22. Meminta bantuan British Menerima pengaruh Bugis Mendapat pendidikan Barat Membawa masuk buruh India

Selepas Perjanjian Bangkok 1909, J.S. Mason dilantik sebagai Penasihat British di Kelantan Pernyataan di atas merujuk kepada usaha peluasan kuasa British di Kelantan. Mengapakan Sultan Kelantan tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut?

6

A B C D 23. .

Menggugat kedaulatan negeri Menyekat aktiviti perdagangan Mencabul adat istiadat Melayu Menjejas hubungan dengan Siam Menjadi Timbalan menteri yang pertama

Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi

Mendapat gelaran Bapa Pendidikan Melayu Johor X

Rajah di atas menerangkan sumbangan seorang tokoh yang telah berjasa kepada negeri Johor. Apakah X? A B C D 24. • • Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Undang-undang Tubuh Kerajaan Trengganu Memartabatkan bahasa Melayu Menyekat kemaraan kuasa British Melukis peta pembangunan negeri Mewajibkan pendidikan semua rakyat

Maklumat di atas berkaitan dengan perlembagaan negeri. Apakah persamaan perlembagaan tersebut? A B C D Menerap pengaruh Barat Menjamin kedaulatan negeri Mempelopori amalan demokrasi Menjadi asas Perjanjian Persekutuan

7

25 Gambar rajah di atas menggambarkan suasana yang dapat dilihat semasa pentadbiran Brooke di Sarawak. Apakah rumusan yang dapat dibuat daripada gambar rajah tersebut? A Pembukaan tanah baru B Penghijrahan penduduk C Peningkatan taraf hidup D Pengeksploitan kekayaan

26.

1846 1841 1940

Diiktiraf sebagai Raja Sarawak yang merdeka Menjadi Gabenor Sarawak Menamatkan penentangan di Sarawak

Jadual di atas menunjukkan penguasaan James Brooke di Sarawak. Apakah kesan daripada penguasaan tersebut? A B C D 27. Kaum Melayu Iban Cina Bidang peekrjaan Pentadbiran Ketenteraan Perdagangan Penghapusan cukai Penubuhan Majlis Undangan Pemansuhan kuasa pembesar Penamatan pemerintahan Brunei

Jadual di atas menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak. Apakah kesan pelaksanaan dasar tersebut?

8

A B C D 28

Meningkatkan taraf hidup Menjamin perpaduan rakyat Mengukuhkan kedudukan pemerintah Mempelbagaikan kemahiran penduduk

Apakah tugas Ketua Anak Negeri dalam pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah? A B C D Menjaga kebajikan buruh Mentadbir jabatan kerajaan Menjamin keamanan rakyat Menyelaras bidang pendidikan

29. Tahun 1929 1932 1933 Harga dalam sen sepaun 34.48 7.03 10.23

Jadual di atas menerangkan kedudukan harga getah antara tahun 1929 hingga 1933. Bagaimanakah harga getah berjaya ditingkatkan semula selepas tahun 1933? A B C D 30. Penurunan kadar cukai Pertambahan tenaga buruh Pemodenan teknik torehan Pengeluaran berdasarkan kuota

Jadual di atas menunjukkan jumlah pelajar di sekolah Inggeris di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1932. Mengapakah peratus pelajar Melayu kurang berbanding pelajajr Cina dan India? I II III IV. Dasar pemerintahan British Pengaruh agama Kristian Waktu persekolahan panjang Tertumpu di kawasan bandar

9

A B C D 31.

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Anakanda akan dihantar ke pusat pengajian yang sesuai untuk mendapat pendidikan dan latihan pentadbiran . Setelah itu anakanda boleh berkhidmat dengan kerajaan British. Baiklah, ayahanda.

Tengku Ahmad :

Tengku Zainal :

Dialog di atas mungkin berlaku pada awal kurun ke-20. Apakah pusat pengajian yang dimaksudkan? A B C D 32 Tempat Perak Sarawak Kelantan Peristiwa Dato’ Maharaja Lela dihukum gantung Sharif Masahor dibuang negeri ke Singapura Mayat Tok Janggut diarak dan digantung songsang Victoria Institution Penang Free School Kolej Melayu Kuala Kangsar Sekolah Melayu Bayan Lepas

Jadual di atas menunjukkan kekejaman British kepada pejuang tempatan. Apakah pengajaran daripada peristiwa tersebut? I II III IV A B C D 33 Berwaspada terhadap anasir luar Menghargai warisan budaya bangsa Berkerjasama menegakkan undang-undang Memperkasa diri untuk kedaulatan bangsa I dan II II dan III III dan IV I dan IV 1900 November1897 Julai 1897 Penentangan di Tambunan Menyerang Ambong Membakar Pulau Gaya

10

Garis masa di atas merujuk kepada perjuangan Mat Salleh menentang Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah. Mengapakah siri perjuangan tersebut berakhir di Tambunan? A B C D 34 SBUB memberi pampasan SBUB menawarkan jawatan pentadbiran Mat Salleh terkorban dalam pertempuran Mat Salleh dijatuhi hukuman buang negeri

J.W.W. Birch Residen Perak Membawa perubahan secara mendadak Timbul bara membuak-buak Terbunuhnya Birch di Pasir Salak Puisi di atas menerangkan penentangan rakyat akibat perubahan yang dilakukan oleh Residen British di Perak. Apakah perubahan tersebut? I II III IV A B C D Mencabuli adat resam Mengehadkan kuasa sultan Melarang pembukaan tanah Merampas hak mengutip cukai I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

35

• •

Abdul Rahim Kajai Harun Aminurrashid

Maklumat di atas merujuk kepada tokoh nasionalis di Tanah Melayu. Apakah persamaan tokoh tersebut? A B C D 36 Mengasas fahaman liberal Memimpin penentangan bersenjata Membangkit kesedaran kebangsaan Mencetuskan gerakan pemulihan agama

Keratan akhbar di atas merujuk kepada ruangan khas belajar bahasa Jepun dalam akhbar Fajar Asia. Mengapakah kerajaan pada masa itu menggalakkan pembelajaran bahasa tersebut? A B C D Mendapat sokongan rakyat Merupakan alat perpaduan kaum Memperkayakan budaya tempatan Memupuk kesetiaan kepada mahataja

11

37

Li Hui

:

Kim Meng :

Kasihan Ah Chung, dia telah didera minum sampai kembung Itu mesti kerja polis tentera Jepun.

Dialog di atas mungkin berlaku pada zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Polis tentera jepun yang dimaksudkan dalam dialog tersebut ialah A B C D 38 Tokoh Abang Haji Openg Dr Burhanuddin alHelmu Ibrahim Hj Yaacob Jawatan Pegawai Daerah di Kuching Penasihat Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu Leftenan Kolonel pasukan Pembela Tanah Air (PETA) pasukan Force 136 ahli Bintang Tiga anggota Kempetai pelatih Koa Kunrenjo

Jadual di atas menunjukkan penglibatan tokoh tempatan dalam pentadbiran Jepun. Apakah kesan penglibatan tersebut? A B C D 39 Tempat Alor Star Kota Bharu Bilangan 50 000 orang 10 000 orang Mengekalkan status quo Mewujudkan para intelek Mencapai kemerdekaan negara Melahirkan golongan pemimpin

Jadual di atas menunjukkan bilangan orang Melayu yang terlibat dalam demonstarsi menentang Malayan Union. Mengapakah mereka bertindak sedemikian? A B C D 40 Mengawal kuasa politik orang Melayu Syarat kerakyatan diperketatkan Tamadun orang Melayu diancam Majlis Raja-raja Melayu dibubarkan Sistem pentadbiran negara disatukan

X

Tujuan penubuhan Malayan Union 1946

Menyeragamkan pentadbiran negara

Menjimatkan perbelanjaan

12

Berdasarkan rajah di atas, apakah X? A B C D 41 • • Menentang penubuhan Malayan Union Menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British Menguasai sumber ekonomi Menyekat kemasukan imigran Membanteras ancaman komunis Memajukan sistem perhubungan

Maklumat di atas menunjukkan antara tindakan kaum wanita yang memainkan peranan penting sebelum merdeka. Apakah nilai yang boleh dikaitkan dengan tindakan mereka? I II III IV A B C D 42 Menghargai budaya bangsa Memelihara kepentingan bangsa Kepekaan kepada masalah negara Berganding bahu mempertahankan negara I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang ditandatangani pada tahun 1948? A B C D Majlis Melayu ditubuhkan Syarat kerakyatan lebih liberal Gabenor mengetuai pentadbiran Konsep Raja Berperlembagaan diperkenalkan

43

Darurat telah diisytiharkan di Tanah Melayu pada tahun 1948. Apakah muslihat British membuat pengisytiharan tersebut? A B C D Menyekat kebebasan bersuara Mewujudkan perpaduan kaum Melindungi kepentingan ekonomi Melambatkan kemerdekaan negara

44 Menyediakan makanan

Min Yuen

X
Membekalkan ubat-ubatan

13

Rajah di atas menunjukkan peranan Min Yuen kepada Parti Komunis Malaya (PKM). Apakah X? A B C D 45 Melatih anggota baru Membekalkan senjata Mendapatkan maklumat Mengatur strategi perjuangan

Setiap penduduk berumur 12 tahun atau lebih mesti didaftarkan dan diberi kad pengenalan Pernyataan di atas dikaitkan dengan sistem pendaftaran kebangsaan pada tahun 1950-an. Mengapakah tindakan tersebut diambil? A B C D Membasmi ancaman komunis Melicinkan proses pilihan raya Memudahkan bancian penduduk Mengenal pasti golongan imigran

46 Sekolah Latihan Khas 101 Sekolah di atas telah ditubuhkan di Singapura pada pertengahan kurun ke-20. Penubuhan sekolah ini membuktikan A B C D 47 perubahan strategi perjuangan PKM kelemahan pertahanan Tanah Melayu kerjasama antara PKM dengan British pengenalan pentadbiran tentera oleh British

P Menentang Parti Komunis Malaya

Q Bekerjasama dengan Parti Komunsi Malaya

Rajah di atas menunjukkan perubahan pendirian British terhadap Parti Komunis Malaya (PKM) daripada P ke Q. Apakah peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut? A B C D Kemelesetan ekonomi dunia Persaingan antara kuasa Barat Kebangkitan semangat nasionalisme Penguasaan Jepun ke atas Tanah Melayu

14

48 Sistem Persekolahan Lama Rendah Menengah Bahasa Bahasa Inggeris Inggeris Bahasa Melayu Bahasa Cina Bahasa Tamil Jadual di atas menunjukkan perubahan bahasa pengantar daripada sistem persekolahan lama kepada sistem persekolahan yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Barnes. Mengapakah perubahan tersebut dicadangkan? A B C D 49 Tahun 1951 Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) Bertukar kepada Tahun 1966 Majlis Amanah Rakyat (MARA) Mewujudkan perpaduan Meningkatkan taraf hidup Melahirkan golongan pentadbir Menjimatkan perbelanjaan pengurusan Jawatankuasa Borneo Rendah Menengah Bahasa inggeris Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

Rajah di atas menunjukkan sebuah agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan. Apakah tujuan penubuhannya? A B C D 50 Memasarkan hasil keluaran Mengenal pasti masalah penduduk Membaiki taraf hidup kaum peribumi Menghapuskan pengenalan kaum mengikut ekonomi


• •

Mengadakan sistem sekolah umum Menyeragamkan sukatan pelajaran Mewajibkan pendidikan sekolah rendah

Senarai di atas merujuk kepada ciri cadangan laporan pelajaran Tanah Melayu pada zaman British. Ciri tersebut berkaitan dengan A B C D Laporan Barnes 1951 Laporan Fenn-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Razak 1956

15

51 X

• • •

Merangka perlembagaan Negara Mengagihkan kuasa antara kerajaan pusat dan negeri Mewujudkan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu

Rajah di atas merunjuk kepada tanggungjawab X yang dibentuk pada tahun 1956. Apakah X? A B C D 52 Majlis eksekutif Majlis Undangan Suruhanjaya Reid suruhanjaya Cobbold

• • •

Ajibah Abol Lily Eberwein Dayang Fauziah

Senarai di atas merupakan tokoh yang berjasa kepada negeri Sarawak. Apakah persamaan tokoh tersebut? A B C D 53 Menentang dakyah komunis Menuntut pendiidkan percuma Menyokong pembentukan Malaysia Membantu gerakan anti-penyerahan

Mengapakah dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 ditulis dalam tulisan jawi? A B C D Menjadi lambang perpaduan Mendapat arahan raja-raja Melayu Merupakan simbol warisan bangsa Mematuhi Perlembagaan Tanah Melayu

54

1960 1950

Menambahkan bilangan ahli tidak rasmi Majlis Undangan Menubuhkan Majlis Kerja dan Majlis Undangan

Garis masa di atas menunjukkan usaha ke arah berkerajaan sendiri di Sabah? Apakah tujuan usaha tersebut? A B C D Melaksanakan pilihan raya Memupuk perpaduan kaum Melatih pemimpin tempatan Mengelakkan penubuhan parti politik

16

55 Tarikh 1 Julai 1946 Peristiwa Sarawak diisytiharkan Jajahan Mahkota British

Jadual di atas menerangkan peristiwa penyerahan Sarawak sebagai tanah jajahan British. Apakah reaksi rakyat Sarawak terhadap peristiwa tersebut? I II III IV A B C D 56 Tahun Tempat Peristiwa 1949 Sibu Pembunuhan Sir Duncan Stewart, Gabenor Sarawak kedua Berkabung Berdemonstrasi Mengadakan perhimpunan Menghantar surat bantahan I, II dan III I, II dan IV I, III dan Iv II, III dan IV

Jadual di atas menunjukkan peristiwa kemuncak gerakan antipenyerahan di Sarawak. Apakah kesan peristiwa tersebut? I II III IV A B C D 57 Ketiadaan waris Faktor penyerahan Sarawak kepada kerajaan British pada 1 Julai 1946 Masalah kewangan X Darurat diisytiharkan Kakitangan kerajaan dipecat Rosli Dhobi dihukum gantung Anggota Rukun Tiga Belas dipenjara I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Berdasarkan rajah di atas, apakah X? A B C Mengukuhkan pertahanan Melindungi kepentingan pelabur Membendung ancaman komunis

17

D 58

Menyeagamkan pentadbiran “….Kita gembira kerana kita telah dapat menyingkirkan duri duri dalam daging kita”

Petikan di atas merupakan sebahagian daripada ucapan Tun Abdul Razak dalam UMNO 20 Tahun. Apakah peristiwa yang berkaitan dengan petikan tersebut? A B C D 59 Pendudukan Jepun Pemisahan Singapura Konfrontasi Indonesia Keganasan Bintang Tiga Bersekutu Bertambah Mutu Slogan di atas tertera pada Jata Negara Malaysia. Bagaimanakah slogan tersebut dapat dikaitkan dengan faktor pembentukan Persekutuan Malayasia? I II III IV A B C D 60 Tahun 31 Ogos 1957 16 September 1963 11 Ogos 1966 Peristiwa Kemerdekaan Tanah Melayu Pembentukan Persekutuan Malaysia Konfrontasi tamat Kemajuan ekonomi Keselamatan negara Kebebasan imigrasi Keseragaman budaya I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Jadual di atas menunjukkan antara kejayaan yang pernah dicapai oleh negara kita. Apakah ciri warganegara yang menyumbang kepada kejayaan tersebut? I II III IV A B C D Bersatu dalam organisasi Berkorban untuk tanah air Menghargai tradisi budaya Memiliki kepimpinan cemerlang I,II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV KERTAS SOALAN TAMAT

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful