ျပည္တြင္းျဖစ္နုိင္ငံျခားသား ကိုေရႊဗမာမ်ားသို႔

လူထုစိန္၀င္း
“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ျပင္မွကို ျဖစ္မယ္

ေျခေထာက္ေတြမွာ

ဖိနပ္ေတာင္

ခင္ဗ်၊ သူမ်ားေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီး ျပတ္က်န္ေနရစ္ၿပီ”

အလွမ္းေ၀းကြာတဲ႔

ေနရာမ်ားမွာဆိုရင္

သစ္ခက္တဲနန္းထုိးၿပီး
စင္ကာပူမွာ

ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီး

အလုပ္လုပ္ေနခဲ႔တဲ႔

ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ေယာက္

ေခတၱျပန္လာခုိက္၊

ကန္ေတာ့နႈတ္ဆက္ရင္း

စကားျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာလုိ္က္တဲ႔

ေနၾက၊

မပါၾကပါဘူး၊

ၿမိဳ႔ရြာနဲ႔

လမ္းေဘးမွာပဲ

ခ်က္ျပဳတ္စားၾကရတာပါ။

ဒီလူမ်ိဳးေတြကို ပ်င္းသတဲ႔လား။
ထြီထြမ္လုပ္တတ္တဲ႔သူေတြ

ဟုိနုိင္ငံ ဒီႏူိင္ငံေတြက ျပန္ေရာက္လာတဲ႔ လူတိုင္းေျပာျမဲ

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေတြရြာေတြ သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းတာ၊

စကားမုိ႔ မဆန္းေတာ့ပါဘူး။

လမ္းေပၚ

အမိႈက္ပစ္တာ၊

စတာေတြနဲ႔
ဘ၀င္ေလဟပ္သူေတြရဲ႕စကား
စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြ
မေျပာပါဘူး။

ေျပာတာ။

ျပဳျပင္ရမွာလဲလို႔ေတာ့

ႏူိင္ငံျခားျပန္ေတြ

ေျပာေနက်

ဘာ

ျမန္မာေတြ

စည္းကမ္း

အျပစ္ေျပာၾကတာ

စင္ကာပူမ်ား

ရွိ္ပါေသးတယ္။

သိပ္သန္႔ရွင္းတာပဲလို႔လည္း

တိတိက်က်

ေျပာၾကတယ္၊

စကားေတြ

ယူနီေဖာင္း၀တ္

ၾကားရဖန္မ်ားလုိ႔ ရိုးေတာင္ေနၿပီ။

ေထြးတာ

ပတ္သက္ၿပီး

လံုးလံုးမရွိဘူးလို႔

စိတ္ဓာတ္ေတြျပင္ရမယ္လို႔သာ

ကြမ္းတံေတြး

စင္ကာပူူက
ရဲေတြ

ခဏခဏ

လမ္းေထာင့္တုိင္းမွာ

ေစာင့္ေနၾကၿပီး

စည္းမဲ႔ကမ္းမဲ႔

လမ္းျဖတ္ကူးသူေတြ၊ အမိႈက္ပစ္ခ်သူေတြကို ခ်က္ခ်င္းဖမ္း
ဒဏ္ရိုက္

လုပ္တာေတြက်ေတာ့

ထည့္မေျပာၾကဘူး။

“ျမန္မာေတြ ပ်င္းတယ္”

ဘယ္နုိင္ငံက

“ျမန္မာေတြ ညံ႔တယ္၊ ဖ်င္းတယ္”

စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ နိမ္႔က်သူတိုင္းဟာ “ ျပည္သူ႔နီတိ” ကို

“ျမန္မာေတြ စည္းကမ္းမဲ႔တယ္”

လစ္လ်ဴရွဴတတ္ၾကပါတယ္။ “ ထီ၊ြ ထြမ္” နဲ႔ လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ

“ျမန္မာေတြ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မရွိဘူး”

တံေတြး

စတဲ႔ စတဲ႔ အေပၚစီးက ၾကည့္တ႔ဲ ေလသံနဲ႔ ေျပာစကားမ်ိဳးေတြ

လူ၀ါေတြေလာက္

ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔နဲ႔စာရင္ ျမန္မာေတြက အမ်ားႀကီး ယဥ္ေက်းပါတယ္။

ႏြားနဲ႔ ရုန္းေနတာ ပ်င္းတာလား

ျမန္မာေတြက

ျမန္မာေတြပ်င္းတယ္ဆိုတာ
ေျပာတာလဲ၊

ဘယ္သူေတြကို

မနက္

ထြန္ထယ္ကိုထမ္းၿပီး

အရုဏ္

ၾကည့္ၿပီး
မလာခင္ထ၊

လယ္ထဲဆင္း၊

တစ္ေန႔လံုး

ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို

ပညာအေျခခံနည္းၿပီး

ေထြးတဲ႔ေနရာမွာေတာ့
္ဆိုးတာ

ဘယ္မွာမွ

ေရသာခုိ

သိပ္ႀကီးမားတယ္၊
စြပ္စြပ္စဲြစြဲ

အေရွ႕တုိင္းက
မေတြ႔ဖူးပါဘူး။

အေခ်ာင္လုိက္စိတ္

ႀကိဳးစားပမ္းစား

မလုပ္ခ်င္ဘူးလုိ႔လည္း

လုပ္ေလ႔ရွိၾကတယ္။

နုိင္ငံျခားေရာက္

ျမန္မာလူငယ္ေလးေတြ အမ်ားစုဟာ ေန႔အလုပ္၊ ညအလုပ္

ေနပူႀကီးထဲမွာ ႏြားနဲ႔ အတူတူ ရုန္း အလုပ္လုပ္၊ ညေန

ႏွစ္ခုလပ
ု ္ၿပီး

ေန၀င္ရီသေရာမွ

မျမင္လို႔လား၊ တခ်ိဳ႕မ်ားဆုိ အိပ္ရာ၀င္တာေတာင္ အလုပ္က

အိမ္ကိုျပန္ရတဲ႔

ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိတဲ႔
ျမင္ဖူးၾကလို႔လား။

ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕

၈၀

လယ္သမားေတြကို
ခရီးသြားတဲ႔အခါ

အေ၀းေျပး

ျပန္တဲ႔

တပင္တပန္း

ပိုက္ဆံရွာေနၾကတာေတြကို

အ၀တ္အတိုင္း

၀င္ၾကရပါတယ္။

မနက္

ဖိနပ္ေတာင္
အခ်ိန္က်တာနဲ႔

မခြ်တ္ဘဲ
အိပ္ရာထဲက

လမ္းမႀကီးေတြမွာ လမ္းခင္းလမ္းျပင္လုပ္ေနၾကတဲ႔ ေျမတူး

တန္းၿပီး

ေက်ာက္ထု

အဆင္သင္႔လုပ္ထားရတာေလ။ ျမန္မာေတြ ႀကိဳးစားသလား၊

လုပ္ေနၾကတဲ႔

မိန္းမ၊

ေယာက်ာၤး

အလုပ္သမားေတြ ကိုေတာ့ ျမင္ဖူးၾကမွာပါ။ ျခစ္ျခစ္ေတာက္

မႀကိဳးစားဘူးလား

ပူေလာင္ေနတဲ႔

လုပခ
္ ေပးသလို

ေဖာ္ထားၿပီး

လမ္းေတြေပၚမွာ
တစ္ေခါင္းလံုး

အလုပ္လုပ္ေနရွာၾကတယ္

မ်က္နွာေလးတစ္ခုပဲ
ပုဆိုးနဲ႔

မဟုတ္ပါလား၊

ပတ္ရင္း
သူတို႔

ေျပာလိုက္ခ်င္တယ္။

အလုပ္ကို
သိခ်င္ရင္
ေပးၿပီး

ေျပးနုိင္ေအာင္
သူမ်ားနုိင္ငံေတြမွာ
ခုိင္းၾကည့္လိုက္စမ္းပါလို႔

ျမန္မာေတြဟာ
မဖ်င္းပါဘူး။

မပ်င္းပါဘူး၊
နုိင္ငံျခားသြားၿပီး

အားလံုးနီးပါးဟာ

သူတို႔

မညံ႔ပါဘူး၊

ဖ်င္းလည္း

ပညာသင္တဲ႔
သင္ယူတဲ႔

သူေတြ

ပညာရပ္ကို

စားစရာ အတြက္၊ ေနစရာအတြက္၊ ၀တ္စရာအတြက္ ဘာမွ
ပူစရာ

မရွိပါဘူး။

ရွိတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ

ေနာက္ၿပီးေတာ႔

လံုလံုေလာက္ေလာက္

ေရနံ

ဓာတ္ေငြ႕ေတြလည္း

ေကာင္းေကာင္း သင္ယူနုိင္ၾကတာခ်ည္းပါ။ စာမလုိက္နုိင္လို႔

ထြက္တယ္။ တျခား ဓာတ္သတၱဳမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား

ျပန္လာရတယ္ဆိုတာ

မရွိသေလာက္ပါ။

ဘိလပ္သာြ းၿ႔ပီး

ေတြလည္း ေပါတယ္။ ဒီသယံဇာတ္ ေပါႂကြယ္၀ တာေတြကို

MRCP

တို႔လို

သြားသင္ယူတဲ႔

ေခတ္မီနည္းပညာေတြ အသံုးခ်ၿပီး ထုတ္ယူ သံုးစဲြၾကရမွာ

တို႔

FRCS

ဘဲြ႕ေတြ

ဆရာ၀န္ေတြ၊ စာမလို္က္နုိင္လို႔ ျပန္လာရတယ္ဆိုတာလည္း

မဟုတ္လား။ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားၾကရမွာ မဟုတ္လား။

မရွိသေလာက္ပါပဲ၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ လူသာ ဆင္းရဲခ်င္
ဆင္းရဲမယ္။ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးမွာေတာ့ မဆင္းရဲပါဘူး။

သတိေပးလုိက္ခ်င္တယ္

အခြင့္အေရးရရင္

အခုေတာ့

ရသလို

ဘာမဆို

ျဖစ္ေအာင္

အဲဒီလို

လုပ္ရမယ့္

နုိင္ငံ႔

အညြန္႔အဖူးေတြ၊

တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြက နုိင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္ေတြ

လုပ္နုိင္ပါတယ္။

အတြက္

သြားၿပီး

အလုပ္လုပ္ေပးေနၾကတယ္ေလ။

ကိုေရႊဗမာေတြ

ျမန္မာနုိင္ငံက သင္ေပးလုိက္တဲ႔ ပညာေတြနဲ႔ သူမ်ားနုိင္ငံေတြ

ျမန္မာေတြ ညံ႔လုိ႔ မတိုးတက္တာ၊ ျမန္မာေတြ သိပ္ပ်င္းတာ၊

သြားအလုပ္

သိပ္ဖ်င္းတာလို႔

အခို္က္အတန္႔အျဖစ္ ကိုယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ကိုယ္ သြားေရာက္

ေျပာၾကသူမ်ားဟာ

မဟုတ္ပါဘူး။
အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ႔

ျမန္မာျပည္က

နုိင္ငံျခားသားမ်ား
နုိင္ငံျခားသြား

ျပည္တြင္းျဖစ္

နုိင္ငံျခားသား”

ကိုေရႊဗမာမ်ားသာ

ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ကိုယ္တုိင္

ဘာလုပ္ေနၾကတယ္

ဆုိတာေတာ့

ျပန္မၾကည့္ဘဲနဲ႔

လုပ္ေနၾကတာ

လုပ္ကုိင္ေနၾကရတာကို

အေျခအေနအရ

နားလည္နုိင္ပါတယ္။

အျပစ္

မတင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္မွ မသြားဘဲ ကိုယ့္တုိင္းျပည္မွာ
ကိုယ္ေနၿပီး

တတ္စြမ္းသေလာက္

ကိုယ္႔အားကိုယ္႔အင္နဲ႔

ကိုယ္႔တုိင္းျပည္အတြက္

ႀကိဳးစား

ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနၾကတဲ႔ သူေတြကို စြပ္စြပ္စဲြစဲြ အရွက္မရွိ

ကိုေတာ့

ဖ်င္းတယ္၊

ေျပာေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံေလာက္ သယံဇာတ

ေရသာခုိတယ္

ေပါႂကြယ္၀တဲ႔ နုိင္ငံ၊ အာရွတိုက္တစ္တုိ္က္လံုးမွာ မရွိပါဘူး။

မလုပ္ၾကဖုိ႔ေတာ့ သတိေပး လုိက္ခ်င္တယ္။

ပ်င္းတယ္၊
စတဲ႔

(Weekly Eleven 3-9-2008 မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

ရုန္းကန္

စြပ္စဲြမႈေတြနဲ႔

ေနတဲ႔သူေတြ

စည္းကမ္း

မဲ႔တယ္၊

ပုတ္ခတ္ေစာ္ကား

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful