BIBLIOGRAFIE

1. AMZĂR, GH., MANUGHEVICI, A.N.

Corelaţia între principalii factori climatici şi cultura soiurilor de măr, păr şi prun în funcţie de răspândirea acestor factori pe teritoriul ţării noastre, în „Analele I.C.P. Piteşti”, vol. VI, 1977. Orientări privind activitatea de popularizare, transfer tehnologic şi consultanţă tehnică în unităţile de cercetare - dezvoltare din agricultură şi industria alimentară, în „Curierul ASAS” nr. 3, 1995. Podgoriile româneşti în literatură, Bucureşti, Editura Sport – Turism, 1985. Combaterea integrală a bolilor şi dăunătorilor şi limitarea poluării cu pesticide, Bucureşti, Editura Ceres, 1982. Apa, sângele fiinţelor, resursa cea mai de preţ a plantei noastre, în „Strălucirile apei”, Casa Corpului Didactic, Slatina, 1977. Metode noi în pomicultură, Editura Agro-Silvică, 1963. Impactul ecologic al producţiei şi comercializării produselor agroalimentare, Chişinău, 1998.

2. ARIEŞANU, I.

3. AVRAM, T. 4. BAICU, T.

5. BĂCESCU, M.

6. BORDEIANU, T. 7. BRAN, F., ŞERBAN, C.

Bucureşti. C. C. 1994..XIX. în „Revista Economică”. BĂLAŞA. Bucureşti.factor de progres în pomicultură. în „Mapa documentară”. XVII . Pedologie ecologică. PELAGHIA. în vederea eşalonării producţiei în „Hortinform”. . 11/1999. 1975. I. Particularităţi ale variaţiei temperaturii mediului natural ce constituie factor determinant pentru amplasarea culturilor de legume în câmp. 10. în „Producţia vegetală – Horticultura”. 1978. BUDAN. nr. Soiuri noi .. Economia producţiei de fructe în România.. Seria B. nr.47. Piteşti – Mărăcineni. V. 13.1997. N. 11. M. Editura Agro-Silvică. 1975. CONSTANTINESCU. CERNĂTESCU. GH. CONSTANTINESCU. în „Hortus”. serie nouă. ISAC. 1975-1976. C. 14. 2000.C. 1987. M. GH. BRAŞOVEANU. C. 46. 4. 15. şi colab. Horticultura. Probleme ecologice şi de protecţie a mediului în pomicultură. 12. IL. COCIU. Criterii orientative pentru cultura viţei de vie pe terenuri în pantă. CHIRIŢĂ. nr. Bilanţul energetic în ecosistemele pomicole şi orientarea cercetărilor în acest domeniu.P.P. Redacţia Revistelor Agricole. Editura Ceres. în „Lucrări ştiinţifice IANB”. Studiul influenţei ecosistemelor prin variaţia lor anuală şi ecologo-geografică asupra comportării sortimentelor şi soiurilor de viţă de vie pentru vinuri albe din principalele podgorii ale României. 12. 1990. 9.Bibliografie 8. 5. nr. BUDAN.

1984. Regiunile pomicole din România cu premisele pentru dezvoltarea în perspectivă a pomiculturii. L. Seria B. DEJEU. F. 1990.. GERGEN. Când şi cum putem folosi stimulatorii în cultura legumelor în spaţii protejate. La viticultura biologica basi scientifiche e prospetive. C. Editura Didactică şi Pedagogică. 1993” Efectul poluant al erbicidului 2. 21. 24. Editura Ceres. Bucureşti.1995. Constanţa. IONESCU. GEORGESCU. Ecofiziologia viţei-de-vie. Bucureşti. seria nouă. M. Timişoara. Bologna 1989. DEJEU. 1978. 23. în „Hortus”.N. ş. M. 22. l. 19. CHIRA. nr.. „Horticultura Agris”. N. CONSTANTINESCU. Editura Academiei. Horticultura şi protecţia mediului.. Utilizarea bioregulatorilor în producţia vegetală.a. Horticultura în România. I. nr.A. în „Lucrări ştiinţifice I. PETRESCU. GHE. 12. 10. nr. GRECU.a.Sisteme horticole comparate 16. Horticultură”. 1988. în „Folosirea raţională a erbicidelor”. in „Vignevini”. GLĂMAN. L.B. . 20. Studiul interrelaţiei potenţial climatic – calitatea producţiei în centrul viticol Valea Călugărească pe baza unor indicatori sintetici. L.. şi colab. XXVII. P. 1955. 1997. A. V. Editura Facla. 17.4 D asupra plantaţiilor viticole. ş. FREGONI. DEJEU. Bucureşti. 18. CROITORU.

F. O alternativă strategică pentru pomicultura românească. IOSIF. 1995 Influenţa aerului poluant cu noxe industriale asupra unor soiuri de viţă-devie.P. nr. 1956. F. 28. ILIESCU. Bucureşti. 1998. P. 1972. 31. IONIŢĂ. în „Tribuna Economică”. 4. în „Hortus”. în „Analele ICVV”. Bucureşti. Bucureşti. Importanţa economică a pomiculturii şi viticulturii.M. U. A. 1977. Izd. A. AL. vol. Akademii Nauk. IONESCU. 29. 1994.. S. V. Arboricultură ornamentală.. Moscovskovo Universiteta. JUKOVSKI. 32. Izd. Fenomenul de poluare şi măsuri antipoluante în agricultură. ISAC. 27.. Editura Ceres. Editura Ceres. P. Ilmer. Economia pomiculturii.P. nr. Biologhiceski control v selshom haziastve. IACOB.. LOSIF. şi colab. Bucureşti. V. Verlag Eugen. KUPERMAN. 30. Editura Ceres. . HÖFFMAN. Redacţia Revistelor Agricole..M.Bibliografie 25. GH. Ökologischer Weinbau. III.C. seria nouă. 18. E. în „Lucrări ştiinţifice I. Metodologia pentru estimarea cantitativă a influenţei factorilor meteorologici asupra producţiei de fructe. Stuttgart. IONESCU. 26. 1988. 33.”. BAGHINSCHI. 1981. IL. Moskwa. C. Moskva. Kulturnîe rastenia i ih sorodici. HÖPFER. 34. 1982. 1962. Redacţia Revistelor Agricole MAIA. WUNER.

Editura Ceres. BACIU. 1974. 38. 41. S. MĂNESCU. 36. MĂNESCU. LAZĂR. 1994. Noi probleme ale pomiculturii româneşti. ş. Microclimatul în sere.. 42. I. Controlul biologic în pomicultură. 1994. Casa Corpului Didactic. 1975.A. Baia Mare.. Cadrul ecologic al dezvoltării în judeţul Hunedoara. A. B. COSMIN. MĂNESCU. 39. MANUGHEVICI.. . DONAUD. 1976. FRĂŢILĂ. 1985. Rezistenţa principalelor specii şi soiuri pomicole faţă de noxele de SO2 din atmosferă.a. Bucureşti. în „Tribuna Economică”. MĂNOIU. nr. 41. Probleme privind reconsiderarea legumiculturii. 43. Bucureşti.. LAGADIN. MĂNESCU. MOCA.. B. 1989. Editura Ceres. Bucureşti.. A. GH. E. 45. Optimizarea producţiei de legume. Deva. Bucureşti. LAGADIN. MĂNESCU. Grandoarea şi decăderea viticulturii. 1994.. 1981.. MĂNESCU. B. 44. în „Tribuna Economică” nr. B. 41. B. 37. Editura Ceres. N. în „Sesiunea Ştiinţifică ICPMN”.Sisteme horticole comparate 35. R. B. Bucureşti. N. GH. Editura Ceres. Sisteme şi concepte cibernetice în agricultură. Editura Ceres. în „Tribuna Economică”. C. Metode de analiză şi optimizare în cultura legumelor de seră. 40. MĂNESCU. nr. 1977.

M. 1968. S. OŞLOBEANU.I. A. L. 46. MILIŢIU. Editura Agro-Silvică. MILICĂ. PRISNEA. 1998.. OŞLOBEANU. 52. în „Hortus”. nr. 1967. Editura Didactică şi Pedagogică. nr. Editura Agricolă. Horticultură. Editura Ceres. Să cultivăm pământul gândind la o agricultură durabilă. 4. O alternativă: agricultura biologică. în „Hortus”. şi COLAB. TEODORESCU. C. M. Serie nouă. M. 1994. TEODORESCU. MIHALCEA. în „Mesagerul Economic”.I. Bucureşti. ianuarie. 49. Svetovoe pitanie rastenii. Bucureşti. Bucureşti. Serie nouă. 1990. 1979. Substanţe bioactive în cultura plantelor. Oportunităţi privind îmbunătăţirea lucrării de zonare a soiurilor pentru vin în România. Bucureşti. 1961. Das Land der Weine. Bucureşti. STOIAN. Viticultura. 48. Moskva. C. . 53. 50.. 47. 1998.Bibliografie 45. 1999. DUMITRESCU. N. Editura AgroSilvică. NICIPOROVICI.. 56. 4. GH. 1994. 1966. Editura Ceres. Viţa-de-vie şi vinul de-a lungul veacurilor. G. GH. Bucureşti. Bucureşti. UNGUREANU. Bucureşti. 54. 55. Akademii Hayk. 1955.. Legumicultura viitorului apropiat. Înmulţirea plantelor prin culturi de ţesuturi. ŞTEFANIC. Editura Didactică şi Pedagogică. Meridian Verlag. ŞT. STAN. Pomicultura ecologică. I. SCURTU. L. Izd. MIHĂESCU. C. C. 51.

al C. ŞTEFĂNESCU. 2081 şi 2082 din 14 iulie 1992. PERCIALI. Editura Triade. 61. Carantina fitosanitară din România.S.E. L. Bucureşti. Bucureşti. VOICULESCU. VOINEA. fructe şi cereale. privind politica arealelor geografice şi a apelaţiei de origină a produselor agricole. nr. GH. 24 din 2000 privind produsele agroalimentare ecologice.Sisteme horticole comparate 57. 1996.. D. 1995. VOICA.O. VALNET. în „Hortinform”. ANDRONICESCU.E.. Cluj. N. J. I. Compendiu de ecopedologie pomicolă. Editura Ceres. 1998. * * * . * * * 62.1992 58. Bucureşti.E. 1 L 208 şi L 208/9 din 24. Tratamentul bolilor prin legume. M. 1972. 60. Buletinul Oficial al României Reglementarea C. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. Editura Garamond. în J.VII.E. 5/46.. 59. nr. Criterii pentru zonarea legumiculturii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful