You are on page 1of 1134

ORIGENIS

— HEXAPLORUM *?<?*?

QUAE SUPERSUNT;
SIVE

VETERUM INTERPRETUM GRAECORUM


IN TOTUM VETUS TESTAMENTUM

FRAGMENTA.

POST FLAMINIUM NOBILIUM, DRUSIUM, ET MONTEFALCONIUM,

ADHIBITA ETIAM VERSIONE SYRO-HEXAPLARI,

CONCINNAVIT, EMENDAVIT, ET MULTIS PARTIBUS AUXIT

FRIDERICUS FIELD, AA.M.


COLLEGII SS. TRIN. CANTAB. OLIM SOCIUS.

TOMUS II.

JOBUS — MALACHIAS.
AUCTARIUM ET INDICES.

OXONII:
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO.
M DCCC LXXV.
-">
+\\r %

36

01
IZIS
L2
J B U S.
IN LIBRUM JOBI
MONITUM.

lN colligendis libri Jobi variis interpretationibus et lectionibus, bi nobis codices manu-


scripti et editi auxilio fuere.
"
Codex Colbertinus, num. 1952, recens quidem, sed ad antiqui et egregii exemplaris
fidem descriptus, qui plura nobis suppeditavit, quam ceteri omnes MSS. Ibi asterisci et
obeli notantur. [Hunc codicem ad Cap. v. 1 2 praedicat Montef., quasi exscriptum ex alio
qui ad Tetrapla ipsa adornatus fuerat. Vide tamen nos ad Cap. ii. 9.]
"
Codex Regius, num. 1896, membranaceus, XI saeculi.
"
Codex Regius, num. 2434, membranaceus, X
saeculi, ubi omnia, quae possunt pictura

exprimi, depictis imaginibus repraesentantur.


"
Codex ERPP. Oratorii in vico S. Honorati, membranaceus, X saeculi ; commodante
Viro doctissimo Jacobo Long, Congregationis Oratorii Presbytero.
le
"
Hieronymi versio libri Job, secundum editionem t<ov O" hexaplarem, edita primo Tomo
Operum Hieronymi a D. Joanne Martianaeo nostro. [Denuo edita post Vallarsium et
Maffaeium a J. P. Migne in Patrologiae Tomo XXIX, pp. 61-114.]
"
Nicetae Catena in Job [opera et studio Patricii Junii] cusa Londini anno 1637.
[Graecorum Patnun, ex quorum scriptis Catena conflata est, praecipui sunt Olympiodorus,
Polychronius, Didymus, Chrysostomus, Apolinarius.]
"
Notae Editionis Romanae [anno 1587, a Flaminio Nobilio concinnatae, in quibus
continentur ea, ut praefantis verbis utamur, quae, in libris manuscriptis reperta, vel ad
indicandas antiquarum, tum lectionum, tum interpretationum varietates (sub scholii illas
nomine, quod ipsarum incerta esset auctoritas, nonnunquam relatas) vel ad stabiliendam
visa sunt] et Drusii
scripturam Vaticanam, et
ejus obscuriores locos illustrandos pertinere
[Veterum interpretum Gh'aecorum in totum V. T. Fragmenta, Arnhemiae, 1622.]" —
Montef.
TOM. II.
ty
2 IN LIBRUM JOBI MONITUM.
Idem in Praeliminaribus, p. 63.
— "
In libro Jobi, praeter solitam sex columnarum

operam, Origenes in editione O' plurima mutila ex Theodotione, et aliquando ex aliis


t5>v

editionibus, praepositis restauravit, et hiatus magnos resarcivit, ut ipse supra


asteriscis

memorat. Septingentos vel octingentos versiculos [h. e. o-riy^ovf^ ab Origene praedicto modo
in locis ubi deerant repositos fuisse testatur Hieronymus, qui librum Jobi sic restitutum
Latine transtulit. . . Haec supplementa ex codice quodam Colbertino, et ex editione Hieronymi
mutuamur. Praeterea lectiones veterum interpretum longe auctiores et emendatiores damus,

quam Drusius ediderat."


"
De Appendice sua ad hunc librum Parsonsius haec : Continet antiquorum inter-

pretum, Aquilae, Symmachi etc. fragmenta, ex codicum marginibus excerpta, adjectis etiam,
quae ibidem conspiciuntur, scholiis. Ex amplissima vero harum rehquiarum silva, quam
mihi obtulerunt codices fere duodecim notis et lectionibus marginalibus instructi, ea seligere

quae vel adhuc sunt inedita, vel digna quae denuo edantur, non nihil prorsus erat negotii ;

nec me in tali materie vel nulla praetermisisse, vel utihora semper descripsisse spondere
audeo." Codices quorum lectiones his conditionibus exscripsit Parsonsius, sunt fere hi :

137. Codex Ambrosianae Mediolani, signatus B. 73, membranaceus,
Bibliothecae saeculi fere X.
Adjunctaest huic et duobus codd. subsequentibus, Catena PP. Graecorum.

138. Codex ejusdem Bibliothecae, M. 65, membranaceus, saeculi X.


139. Codex ejusdem Bibliothecae, A. 148, membranaceus, saeculi X.
161. Codex Bibliothecae Dresdensis, num. iii, saeculi XIV. Habet praeter textum Jobi, Proverb.,
Eecles. et Cant. Cant., lectiones Aquilae, Symmachi etc, scholia et lectiones in margine.
248. Codex Vaticanus, num. 346, bombycinus, circa saeculum XIV. Continet Prov., Eccles., Cant.
Cant. et Jobum, omnes cum notis Origenianis in margine, nempe lectiones Aquilae, Sym.
et Theodot.

249. Codex Vaticanus, Pii secundi, in Appendice signatus num. 1, membranaceus.


250. Codex Bibliothecae Electoralis Monachii, num. 148, bombycinus, saeculi XIV. Continet librum
Jobi cum lectionibus Aquilae et aliorum ; quae tamen maxima ex parte evanuerunt. Multa
autem, quae apud alios codd. Aquilae, Symmacho, Theodotioni tribuuntur, in hoc tanquam
explicationes, sine auctoris nomine, leguntur.
252. Codex Bibliothecae Mediceae, num. xxvii, plut. viii, membranaceus, saeculi X, seu potius IX
exeuntis. Continet hic codex (quem Jac. le Long insignem, Luc. Holstenius incomparabilem
appellat) libros Jobi, Prov., Eccles. et Cant. Cant. ; omnes grandioribus literis (rrt\i]pm exaratos.
Abundat lectionibus margini adjectis, ex antiquis interpretibus Aq., Sym. et Theod. Neque
desunt alia, sive variantes lectiones, sive correctiones, sive scholia, nullo auetoris nomine
apposito.Omnia autem haec marginalia scripta literis sunt ad quadratam formam aecedentibus
exarata, idemque cum codicis textu aevum sapiunt.
255. Codex Vaticanus, num. 338, membranaceus, saeculi IX. Continet librum Jobi cum argumentis
ad marginem Olympiodori, variis leetionibus Aquilae, Theod. et Sym., sive in marg., sive inter
lineas, et scholiis diversorum Patrum.
256. Codex Vaticanus, num. 697, membranaceus, saeculi XII. Continet librum Jobi, scholiis diverso-
rum Patrum adjectis.
258. Codex Vaticanus, num. 749, membranaceus, character. uncialibus exaratus circa saeculum IX,
cum lectionibus aliorum interpretum, et Catena Patrum uneialibus pariter literis in circuitu

descripta.
259. Codex Vaticanus, num. 230, membranaceus, saeculi XIII, cum sanctorum Patrum expositionibus.
IN LIBRUM JOBI MONITUM. 3

Bestat unus instar omnium, qui ad Hexaplorum reliquias augendas et corrigendas

plurimum contulerit, Codex Syro-hexaplaris Ambrosiano-Mediolanensis, ab Henrico Mid-


deldorpfio editus, ex apographo quem Matthias Norbergius anno 1778, dum Mediolani
commoraretur, sua manu exscripserat. Jobi apographo bis usus est Editor primum in ;

libello, cui titidus : Curae Hexaplares in Jobum,


Cod. Syriaco-hezaplari Ambrosiano-
e

Mediolanensi, scripsit Henr. Middeldorpf, Wratislaviae, 1847; deinde in majori opere :

Codex Syriaco-hexaplaris. Liber Quartus Regum e Cod. Parisiensi ; Jesaias, Duodecim


Prophetae Minores, Proverbia, Jobus, Canticum, Threni, Ecclesiastes, e Cod. Mediolanensi
edidit et commentariis illustravit Henr. Middeldorpf, Berolini, 1835. In quo opere Mid-

deldorpfius plurima non tam ipsius codicis, qui diligentissime et accuratissime exaratus est,
quam apographi Norbergiani menda sagaciter deprehendit ;
alia aut non odoratus est, aut

quasi insanabilia intacta reliquit. Quod ad textum pretiosissimi codicis attinet, exspectanda
est editio ad ipsum archetypum expressa, omnibus numeris absoluta, interpunctione et

punctis, quae vocantur, diacriticis munita, cujus particulam tantum, Threnos, Baruch,
et Jeremiae Epistolam complectentem, edidit Antonius Ceriani, Doctor Collegii Biblio-
thecae Ambrosianae, in Monumentis Sacris et Profanis, Tom. I, Fasc. I, Mediolani, 1861.
Interea ne desideratissimi operis mora nostro incepto jacturam faceret, a Viro eruditissimo

eodemque humanissimo impetravimus, ut lectiones marginales, maxime eas quae ad


facile

diversas Aquilae, Symmachi, Theodotionis versiones spectent, ad fidem codicis exigeret,

corrigeret, expleret. Quantum vero utilitatis ex hac recensione nostro operi accesserit,
nemini, opinamur, annotationem criticam vel cursim inspicienti, dubium esse potest. Unum
tenendum est ubicunque, non monito lectore, Syriaca nostra a Middeldorpfianis vel apicem
:

discedant, discrepantiam istam non tam negligentiae, (nisi quid in exscribendo humani

passi fuerimus), quam majori diligentiae, nec tam nostrae, quam optimi adjutoris nostri,
imputandam esse.

b 2
JOBUS.

Caput I.

1. yiy-VJNl Tiyi tfW. Vir erat in terra Uz. O'. 5. IS^jpn. Circumiverunt. O'. <rvveTeXecr6r)trav .

8
dv6pconos Tts r)v ev X^P a W AvtriTiSi. 'A.Q. "AXXos 1

ijpgavTO.

dvr)p rjv ev yfj OSs.


1

DinV^ GW?»* «TfM m HHSH 'bm* Forsitan


iQ® HVW. Jobus nomen ejus. O'. co
ovofia'lco^. peccaverunt filii mei, et maledixerunt Deo in
2
9. 'Iq>/3 ovofia avrcp. corde suo. O'. ftrjnoTe ot vtoi ftov ev tjj Stavoia.

Dfl. O'. dXvdtvbs, dfiefinTOS. 'A.G. avrcov KaKa kvevovo-av npbs 6e6v. 'A. eincos
Perfectus.
fjfiapTov ot vtoi fiov, Kat r\vX6yr\crav 6ebv eni
dirXovs. 2. dficofios?
9
Et famulitium multum KapSias avrcov.
3. "fNp ?12n rriD,i?^. valde.

O' Kal
.
vnrjpecria noXXr) acfioSpa. 'A. Kal Sov- 6. D^riV^n Xfy. Filii Dei. O'. ol dyyeXot tov 6eov,
10
Xeia noXXr) o~<p68pa. 2. Kal oiKCTta noXXr) AXXoy oi viot 6eov.

i '

o-<p6Spa, ^SVS^t Ut sisterent sese. O' napaarrjvai.


.

1
'A. 2.
D7j?"TEl '
3tp TTT3. Magnus prae omnibus filiis ofioicos}
-
orientis. O . eiyevr)s tS>v d<p r)Xiov avaroXcov. nin^ vy. Coram Jova. 0\ evcontov tov Kvpiov.
6
"AXXos' fiey as . . , 2. fieytcrTos ndvrcov tcov 'A.2. . . tov Kvpiov. 12
6
dvaToXtKcov.
D^ni jBtpn Og Mfa^ Et venit Satanas quo-
4. TCV ttPN.
Unusquisque die suo. O'. Ka6' eKa- que in medio eorum. O'. Kat 6 StdfioXos rjX6e

o-TTjv rjfiepav. 'A. eKacrros rr)v eavrov r)/ie- fier avTcov. A. . .


Katye 2,arav ev fjtecrco avrcov.

pav.
7
Q. . . Kat dvTtKeifievos . . ,
M

J
Cap. I. Sic Colb. ubi Ols cum tenui spiritu, teste sine titulo Codd. 161, 248. Nobil. quasi scholium affert.

Montef. Nobilius : *A. iv yj ovs. Syro-hex. in marg. Olymp. :


dXXiJXour, <pr)0-\v,
ck BtaSo^s ovvfKaXovv, (kootos tt)v
8
*|jq^> •(. Middeldorpfius in Curis Hexapl. ad Jobum, iavrov rj/iipaV ovra> yap'AK. i£i8a>Kev. Schol. apud Nobil.
" 9 10
p. i, tentat Loa^. iv yavla, frustra. Codex ad |jo^ Sine auctore afferunt Codd. 161, 248. Nobil. Sic

apponit €NrNOYC (sic). Ex corrupto Graeco videtur mihi Montef. Nobilio est scholium. Syro-hex. in marg. affert :

orta lectio Syriaca." Ceriani. 2 —


Sic Codd. 161, 248. * }'-
u
Syro-hex.
12
Syro-hex. qui in textu quoque
3 13
Syro-hex. in marg. sine titulo * o^. Ucui 00-./. Nobil., : toO Kvplov habet. Nobil. et MSS. apud Moutef.
4
Orat., Reg. unus. Olympiodorus apud Nicetam, Orat., Hieron. Ed. Hex. : et venit 5S equidem diabolus cum eis.
'•

Reg. unus.
5
Sic Montef. Nobil. affert : Schol. uiyas. Ad tw fSia/SdXi» (v. 7) Syro-hex. affert : > \ 1.
^ m\ .(.
6 14
Chrysost. apud Nicet., Orat., Reg. unus.
7
Montef. ex e. avriKupevos. Sic Nobil. et MSS. ut ante, etiam Cod.

Reg. affert "AAaos' tKaoros k. t. i. Eadem habent in marg.


:
248. Syro-hex. «bs^Jlocuisa yuso &( .1.
[Cai>. I.
8-17.] JOBUS.
^
-
8. ?"1 ^"''^' Super servum meum. O'. Kara rov Jobum. O'. Kal ISoi) dyyeXos f)X6( wpbs 'l<i>(3.

natSos
w u
exempl. 6epdnovTos
(alia ) fiov. 'A.2.0. 'A. Kal [l8ov~\ dyyeXos f)X6e npbs 'Id>f3.

enl tov SovXov )10V. W


15. NlttJ h'BPi\ Et irruerunt Sabaei. 0\ Kal
1H03. Par ei. O'. Kar avrov. Alia exempl. eX66vres ol 'A. Kal eneae
ai^iiaXcoTevovres .

-
17 25
Sftotos avrco. (s. eneneae) Za/Sa . 'O 'EfJpaios' Kat enine-
<rov ol "ZafSairat.**
DrfrN m\ *£] Dfl tf»N. Fir perfectus et
l

rectus, timens Deum.' O'. dvdpconos dpep.mos, -£> "^^ **£> ^Xyi ri-?
"'2W- Et evasi

dXr]6tvbs, 6eocre(3rjs. (A.) dvfjp dnXovs xal tantum ego solus ad nuntiandum tibi. 0\
ls
ev6vs Kal <poj3ovp.evos tov 6eov. a<o6ets 8e eyco /iovos f)X6ov tov dnayyeiXai aot.

9. i~ni"P~ri N. Jovae. O'. evavTiov tov Kvpiov. Alia


O 'E(3patos' ea<o6r\v tov dnayyeiXai aot. 27

exempl. t<o Kvpico}


9
16. N"i rnn -GTD nj TiV. ^A MC ille loquebalur,
et hic venit. O'. ert tovtov XaXovvros f)Xdev
tTrhto . . . MT. Reveretur . . . Deum. 0\ <re-
20 erepos. 'A. Q. ert ovros eXdXet, Kat ovros
(3erat tov Kvptov. 'A. tov deov.
cpofieirat w
f)X6e.
_t
11. -p-]T T5S "5? ^"OM- Sl raora contra faciem
tuam maledicet
DJBSfTrjQ rb$\ ZPTkn Vt*. Ign is Dei cecidit
tibi. O'. r/ pf)v eis npdcrconov
de caelo. O'. nvp eneaev eK tov ovpavov.
cre evXoyr)crei. 'A. f)
ovk eis npbcrconov crov 29
'A.O. nvp 6eov . . , "AXXoy nvp napct tov
21
evXoyfjcret <re. 30
6eov KaTt]ve^6ri.

12. TViTV ^B DS^D. E conspectu Jovae. O'. napd D^ONffl. Et devoravit eos. O'. Karecpayev.
22
tov Kvpiov. Alia exempl. dirb npocrconov 6eov. 31
2. a7T€/CT€'r€l'.

13. 1^ &rp) D^N. Comedebant et bibebant


pH. Tantum. OWacat. *• 'A. «cros.
38

vinum. O'. .\< rjcrdiov Kal 4 entvov oivov. 23

17. DftfM-J nCjVtp IQto D^-fto?. Chaldaei fecertmt


1-
14. n^^- ^ N3. Et nuntius ad tres turmas. O'. ot' imrets enoirjaav fi/xiv Kt-
^«7^. venit

u Sic Cod. Alex., Tandem Syrus noster «UajL^^Skio


Nicet., Syro-hex. in marg.
alii. «V«rfo-« 2a£d. : .(.
18 1? 20
* w^.» ).i... i v>, Colb., Reg. unus. Syro-hex. in Polychronius apud Nicet. et Reg. unus : avri pivrot roi,

marg. * cji. ksb»?. Lectio air£> Spotos est in Codd. 161, 248. e\86vTcs ol al\pa\ti>T(vo-avTfs, inirttaov 01 2a/3^aiTa* (SajSairat
Cod. Alex. avQpurrros :
o/joios aira. Cf. Hex. nostra ad Nicet.) ?x« to 'EfipaZKov, eXrow oJ 2apaKrjvoi. Colb. et Cod.
Cod. 255) ?x". ^* - 1
'
18
Jerem. x. 6, 7. Sic schol. apud Nobil. "Puto esse 255: 6 8e 'Efipaios, oi 2a#3aiTai (2a/3aiTai

interpretamentum Aquilae."
—Drusius. Montef. e.)
('A. toO, oi 'S.apaKtjvoi.
27
Polychron., Reg. unus: to d«, io-arfriv
10
Sic Cod. 253. Kal rj\8ov airayyel\ai o-o» [quae est lectio Cod.
Alex.
praemittit propter v. 1. Syro-hex. in iya povos,
20
marg. *Uiaa\. Nobil. quasi scholium affert, et sine et aliorum] 6 'Eftpalos, io-a6qv, exet, tov arrayyeTXai o-ot, /10«».
28
auctore habent Codd. 161, 248. Sed Colb. et Reg. unus Sic Colb. Nobil. quasi scholium affert, et sine titulo
21
Aquilae tribuunt. Sic Colb. et Reg. unus. Nobil. Cod. 248. Minus probabiliter Cod. 255 legit : 'A. «ti toCto
29
sine f/
affert. Idem addit :
fj <pavepa>s, avaio-xivras, quod i\a\et, ko\ oiros t)\6tv. Sic Chrysost. apud Nicet. et
30
scholiastae debetur. Glossa <pavepS>s est in marg. Cod. 161. Colb. Hieron. :
ignis & Dei. Sic scholium apud Nobil.
J2
Sic Cod. Alex., alii.
Syro-hex. in marg. «J&0.3 ^ao. et Codd. 161, 248 in marg. Montefalconio videbatur esse
53 sl 32
Hieron. : •)& comedebant et bibebant vinum: quae imperite
'
Symmachi lectio. Colb. Syro-hex. hic et v. 1 7
Graeca fecit Montef. : -X tyayov Ka\ 4 «n.i/ov oikoi/.
Imper- in marg. habet : •>
^oo -X .1. Sic sine asterisco v. 19.
fectum rjfo-oW est in Codd. 55, 68, 160, consentiente Syro in (Vocabulum Syr. pro Graecis jtXiji», Svev, x a P' c <'CTO s po- >

marg. &( 0001 « \o( K. il SicColb., teste Montef., sed nitur; hic autem eVros ante iya povos legit Cod. 249.
25
suspectum est l8ov. Colb. affert : 'A. nal eVtVfo-e. Aquilae vero eVn-os pro P1 tribuitur Psal. xxxi. 6. Jerem.
Cod. 255 : 'A. «n-eo-t 2a/3d. Nobil. quasi scholium affert : xxviii. 19.)
JOBUS. [Cap. I. 18-

<f>a\as Tpeis. 'A. ol XaXSaToi eBriKav Tpets 2. "IQN^ (in posteriore loco). Et dixit. O' Vacat..

3*
dpxds.
33
"AXXos' Tay/iaTa Tpia. O/ Xonroi' Kal elirev?

18. CTUtf). Et bibentes vinum. O'. Kal irivbv- 3. i^L "^^-


1 Satanae. O'. wpbs tov Std^oXov.
1?!

TOiV (>£) 'A. OIVOV.


35 "AXXos' £(• npbs tov HaTavdv}
"iTOra pVtPtQ V?P\- Et adhuc adhaeret inte-
19. n TTT2 rPll. Ventus magnus. O'. -rrvevfia fieya.
36 gritati suae. O'. tri Se e^eTai aKaKias. 'O
'A. dvefios fieyas. 6
'EfHpatos' Kal fri eyeTaL tt)s eavTov TeXeibrrjTOS.
20. "i^ypTlM. Pallium suum. O'. t<z Ifidna eavrov.
tw «rep-
D3n ^V^V tl ^npnV Et incitasti me in
'A. evSv/ia . . 2. etpeo-rpiSa . . O.
37
eum, ut deglutiam eum sine causa. O'. <rv Se
SvTTjV . ,

ehras vrrdpy^ovTa avrov SiaKevfjs drroXecrai.


21. O'. — <bs Toi Kvpico eSo£ev, ovtcos eyeveTo 4. Ov
'A. Kal dvecreicrds fie eir' avT<2 ev avTf) tov
(s.
38
KeiTai ev tco e
'E/3pai'/ca>. KaTairovTicrai avTov Scopedv.
"
22. CriV^^ n^Dn jnrfr&V Nec dedit insulsum 4."it»s2
t^j \w tiryh -w5m hz\ rty Tga -to.
Beo. O'. Kal ovk eScoKev dcppocrvvriv tco 6eco.
Pellem pro pelle, et quicquid habet homo, dabit
39
2. oiSe r\<ppovevo-aTO rrpbs tov debv. 'O vita sua. O'. Sep/ia virep Se.pp.aTos
pro (alia
ovk efiefi^aTO tco
m Ka\ -rrdvTa) ocra irrrdpyei
'Efipaios' 6e<p. exempl. add. rrdvTa s.

dv6pcoTT<p, inrep ttjs ^rvyrjs


aiirov eKricrei. 2.

\pcora virep \p<orbs, Kal irdvra ocra eyei, ffporj-


Cap. II. 7
creTai vrrep Trjs tyvyjjs avTOV.

l;DWWl'ia. FiliiDei. O'. ol dyyeXoi tov 6eov.


^2Q"7Sl K7~DN.
5. 7Q~)y] Si non adfaciem tuam
AXXoy ol vlol tov 6eov}
maledicet tibi. O'. r) /jlt)v eis irpbcrcoTrbv <re
'

iTfrTJ^g S^nnV (in posteriore loco). Ut se evXoytjcrei. A. ei ovk eis -rrpbcrcoTrbv crov eiiXo-

sisteret coram Jova. O'.


2
^ 'A. 9. 7rapa- yrjcrei cre.
s
'O'li£f3paios' ei ovk eis Trpbcrwrbv
9
OTTJvai evavTiov tov Kvpiov. crov
PXao-cpTjfirjo-ei cre.

33
Sic Colb. Nobil. scholium affert : XdKSaioi e-ne6r\Kav rpeis coram Domino. In Colb. autem in haec verba, evavriov Kvplov,

apx&s [sic sine titulo Codd. 161, 248] et Aquilae tribuit : haec leguntur : 'A.6. oo-a rjore'pio-Tai
ovk eaTi tu>v O', dXX' dcp'

Tayuara rpia. Sed cum Colb. facit Olymp. 'A. 01 XaXSaTot :


erepas eKboaeais eVeiOTj^ft), cbr 8r) tov 'Ej3pa'iKoii ovras f^oiTOt." —
t8i)Kav \_Ka8* fjpav] rpcis apxas ; necnon Syro-hex. |u^a .(. Montef. Haec, irapao-rrjvai
— Kvpiov, desunt in Codd. 68, 249 ;

34
k»*» )^>.l asaxe. Nobil. ut ante. Explicatoris et in Syro-hex. sub -^ (per errorem pro 3K) leguntur.
3 4
esse videtur. Cod. 252 in marg. : XaXSaiot cdrjKav rpeh Colb. Hieron. : 5K et dixit. Sic Syro-hex. in textu,
6
(Jp^as, avri tov, Tayuara rpla. Syro-hex. in marg. addit : et sine asterisco Cod. Alex., alius. Sic Apolinarius in
3a 3r
Jwo- .('. Colb., Eeg. unus. Iidem. Nobil. Colb. et Polychron. in Reg., Orat., Nobil. Posterior om.
vero Schol. tov 6 " omnes MSS.," teste Montef.
:
evbvpa. G. e'vev8vTr)v. *A. ecpearpida. Ktu en. Sic Didymus
"
Lectio nostra asseritur ex Levit. ubi Aq. P^t?
viii. 7,
apud Nobil. : toCto 'Ak. o-atpe'arepov e'K8e'8<0Kev' aveaeiaas pe
vertit evSvua ; et ex 1
Keg. ii.
19. [et xxiv. 12.] ubi Sym. eir avrw K.T.i.
Syro-hex. affert :
(ev a\iT<i) 00 »j1^.«^-» o .(.

eandem vocem vertit e<pearpiSa." —Montef. Cf. Hex. nostra «


fc^o o)ln\->^.v^<..
Drusius suspicatur Aquilam edidisse
ad Jesai. lix. 17. lxi. 10. Syrus hic affert : * otls^nsL .>», anokeo-ai, et LXX KaTaTrovrio-ai, quia hoc apud illos ponitur

quod Graece sonat tam Tt)v ecpearpiha abrov quam to irepifio- pro y?3 Psal. lv. 10. Thren. ii. 5. etc. Frustra. Vid. Hex.
3S
Xaiox avTov. Colb., Cod. 255. Obelum habent Syro- ad Job. x. 8. Psal. xx. 9. xxxiv. 25. Jesai. xxv. 8.
7
Sic
38
hex. et Hieron. Nobil., Reg. unus, et sine nomine Nobil., Reg. unus et Orat. Post e^ei, (avr)p) tacite assumsit
40
Cod. 252. Polychron., Colb., Regii duo. Montef. In textu Syro-hex. rravra habet. 8
Colb.
:
Cap. II. apud Nobil. Sic Codd. 161,248 inmarg.
Schol. 8
Schol. in marg. Cod. 161:
Reg. unus. to ev\oyr)oei dvr\
2 "
Haec notantur asterisco in versione Lat. sic -X ut staret : tov vfipiaei' 6 yovv 'Efipaios oacpios f?\ao<pripr)oei ?x €1 -
-Cap. II. 13.] JOBUS.
_
6. "ifottJ itt*M nN. Animam ejus serva. CY. tt)v 9. &rh$ T%- Maledic Deo. 0\ tinSv n /%a
tyvyriv avrov Stacpv\a£ov. Q. rfjs tyvxfjs avTov tls Kvptov. Aitt\t} ypacprf
u
tv\6yr)crov 6t6v.

oi>x <%?.
10
"AXAoy Kardpa<rat rbv 6t6v.
u
7. Ttp\ ^S n^n. A conspectu Jovae. O'. dirb 10. ni712n. Fatuarum. O'. dcpp6vu>v. 'A. dirop-
tov Kvptov. "AWos" drrb rrpocrcoTrov (tov Kvpiov u
ptov<rcov
n
s. Kvpiov). H.nStn. lloc. ©'.Vacat. Jg 9. ravra .»
JH pnir-l. Ulcere malo. O'. t\ K tt novfjpcp} 2
Themanila. 0*. 6
VppljtiJ. Qatpavwv &acrt\tvs.
"AWor t\t<pavTt}
3
2. 6 QatpavtTTjs. 37

8. V? nj-^V a cepi/ *i6i. O'. Kal e\a@ev -^ «ain-oj.


14
TWtfTt. Swc/«7a. O'. d 2ai>x«w rvpavvos. 0.
iH "H.^nrO. Ad scalpendum se ea. O'. tva (<5) ^eofrjiy.
28

tov lytopa ^ 0. aiirov •i


£vi).
i!i
'O 'K(3patos'
'ffcJSJIft' Naamathita. 0\ 6 Mtvaicov Qacrt-
Kvdo~6at kv avT<o} a u
\tvs. 2. (d) Nap:a6iTT)s. Q. (6) Ncopa6iTT)S
"ity^ W). Et ipse sedebat.
u
O'. Kal eKa6r)To. iQTO^ i^-n^ NinS T-rp wi. Et con-
'A.O. (Kal) avrbs (tKd6r)To). dixerunt simul ad veniendum ad condolendum ei

"'r^C"'^ inS. In medio cineris. O'. errt tt)s et ad consolandum eum. O'. Kat rraptyevovro
8
Korrpias. 'A. evrbs ttjs orroSov} 2. kirl
rrpbs axrrbv 6p.o6vp.aSbv, tov rrapaKa\ecrai Kal
9
arroSov} krria-Ktyacrdai airrov. 2. wvtrd^avTO ydp
9. intt?N *b 1»N"11. £<? &i/ ei uxor. O'. elnev opov e\66vres crvp.na6T)crat avrco Kat irapapv-
30
avTm r) yvvr) avrov. 'A. 0. Kal etrrev avrco r)
6rjo~ao-6at airrov.
20
yvvrj. -J- xpovov Se iroWov Trpo(3e(3r)KOTOS 4. 12. ntrntfrr UfUJKlly. Super capita eorum in
Ov Keirai ev tco 'E(3paiKcp. 21 caelum. O'. Vacat. "X* ©. «" rds Ke<pa\ds

^jnSJ-Q p^tTO Adhuc tu adhaeres inte- avrcov eis rbv ovpavov? 1


?|"]3>.

gritati tuae? O'. pe^pt T "' ? Kapreprjo-eis; 13. Y"*^ inM OrtNl. £/ «erferwn/ cum eo in

2. ert eptpevets tq drr^oTrjTi crov ;


22
terra. O'. irapeKadio-av avrco ^ tis tt)v

10
Eegii duo et Cod. 258 Theodotioni ascribunt ; Theodo- textU :
— ff<0 T^S Tr6\(a>S. XpOVOV Jc JToAXoU TtpO^t^rjKOTOS,
^
reto (sic) Nobilius, Symmacho Drusius, Sym. et Theodo- tmev avrif f) yvvr) avrov' pcxP 1 rivos Kaprfpr)o-fis ; -p Xry»»'
tioni Montef. n
Syro-hex. in marg. *]&o.;S ^o. 18ov — o-vve'xovo-iv-
4 a\\a flirov k.t.L
22 "
Colb. et Keg.
Hieron. : -X- a facie Domini. u Schol. in marg. Cod. unus." —Montef Pro fppevris, quod edidit Montef., ippivas
161 :
jroi^pw 7rapo£vr6va>s, "iva o-rniaivt) to «jra^fler Kal fiapi. habet Catena MS. Jobi in Bibl. D. Marci n. 21, teste
13
Colb. et Cod. 258 in marg. Ad verba e£a> rrjs 7rdX«<Br Schleusnero in Opusc. Crit. p. 1
** " In Colb. sic
51 .

(v. 8) Colb. notat ovk Havrai yap iv irokfmv opoblaiTOi Toir


: habetur : A*. yp. fv\6yr)CTov 6t6v. Illud vero A*., ni fallor,
AXoif 01 (kcq>avTia>vTts (-TwvTff Montef.).
14
Sic sine significat Tetrapla, ubi sic scriptum habebatur." Montef —
asterisco Comp. et Codd. 161, 248. Hieron. : -X sibi. Nobis vero aliter persuasum est, nempe notam hanc nil
15 10
Syro-hex. in marg. * <£>«.» X «l. Sic Nicet. ex nisi 8i7rX>; ypacpr) significare. Cf. ad Cap. viii. 22. Syro-hex.
" 'O
to Kvao-dai b avra. Sic Colb. ex in raarg. sine auctore »t».
u Sic Codd. 161,
Apolinario. 'Eftp. :
)o^.JJ

Apolinario et Orat."
—Montef. 17
Syro-hex. oo> .1 .^. 248 in marg. Nobil. aftert : Schol. Karapao-ov (sic) t6p 6t6v.
Hieron. " Nobil. 19 26
Hex. ad Psal. xiii. 1. Prov. xvii. 22.
-X ipse. :
Colb., Reg. unus. Nobil., Colb. Cf.
Nobil. : 2. im o-nobov.
"
In haec verba, ko\ avros tKa- Jerem. xvii. 1 1. Ezech. xiii. 3.
u (J\» -X .1.
rr/s Syro-hex. '

"
^
87 28
b\ro, in Colb. notatur ad marginem, oJtos r)v iroXis :
quae Colb. Colb. Cod. 255 : e. 'IohV- Colb.
verba quorsum spectent, non satis assequimur." — Montef 30
Nobi!. 3l
Syro-hex. Ufti». yOo^? U-» -X .1.

Spectant ad praecedentia, Iva t6v Ixwpa ^itj-; post quae Montef. affert : 5S «s t6i/ oipav6v; ex Hieron., ut videtur.

Cod. 259 in textu, et Cod. 258 in marg. addunt outojs r)v :


Polychron. apud Nicet. : nva 8« /Si^Xia fxovo-i- «ai aVajSX»-
20 S1
no\is. Colb. Colb. et Cod. 255. Syro-hex. in ^avTfS fls ovpav6v.
JOBUS. [Cap. II. 13-

7
32
'O kolI kKa6io-av irap' avrbv Tiiroirjo-aiTO avTrjs. Q. dy^io-TevaaTm avrrjv.
yfjv. 'E/3/oatbs'
VJTl TT)S yns. 5. ""^t^. Nubes. O'. yvocpos. A. veabcocris. 2.
a
1
*a2 ax^S. O.
13. niSi ? njntf). £* se^iem «octe*. O'. >*< crvvvecf>eia.

€7TTa wKTay. 3 * Eflf


1

^T ")*?? ^HSQV Terreant eam obscura-


tiones amaritudines) diei. O'. KaTa-
"Ill
t t
V?«
t •• "ttJTpHI.
•• i ••
:
£< «emo locutus est ad (s. gttasi

pa6eirj (kv d\\cp dvTiypdcpcp, Karapayfieirf


d\-
eum verbum. O'. Kal oiSels ovtSiv eXaXr/cre £j£
9
\os, Kal Tapax6eir) 'A. »cat eK6au-
2. O. ?rpoy auTOf \6yov. 35 ) f) rjfiepa.
10
fSrjcraicrav avTr)v cbs iriKpafi/ioc (r)fiepa$).

6. 7DN ^nn^. Capiat eam caligo. O'. afl-evey-


Cap. III.
/cotTO ai/Yf/iv cncoToy. 'A.
1
At-
. . crKOTOfinvia}
12
1. '^SIl* Et exsecratus est. O'. *at KaT-npdcraTo. wXr/ ypacpf)' dvaTeiXai krr airrjv (ctkotos).

AinXfj k\oiS6pnarev}
(ypacprj)'
ih; VH. iVe gaudeat (s. we adunetur). O'. /tr/

2. 3fcH \V_\ Et respondit Jobus. O'. Vacat. >£ e?r/. 2. /zr/5e crvva<p6ein }
3

'A.O. /ca* dn(Kp(6n 'Up? iVbra wrait/i ira numerum. C.


~iSp?p3. fr*l^"7N.
3. 113 rnh "VDN
"'"TjVpTV
£J «o# quae dixit :
finSe dpi6fin6ein. IlaVTey ^ tXtfot . . ,
14

Gonceptus est vir. O'. Kal r) vi>£ kKeivn, jj 'O 'E/Spatbr


7. "Wafea. Solitaria. O'. o6wr/.
etirav' ISov dpcrev. 'O 'JZPpaios Kal 6 2. Kal
ueuovcouevn. 2. eKf3\nT0$. ls

3
r) vii£ ev fi eKvf)6rj dv6pcoiros.
nD2"V Jubilum. O'. evcppocrvvn pnSe yapuovri.
4. Ninn DW. Dies illa. O'. r) vv£ eKeivn. 2.0. "K\\o$' dyaWiafta}
6

17 rjftepa eKeivn.* DV" ^")N Maledicant ei qui diem exse-


8. 1!T?j?\
inttT)T"7^. Ne requirat eam. O'. pj dva£n- crantur. O'. aXXa Karapdcrano avTr)v 6 Kara-
5
Tfjcrai avrf)v. [2. /tf/ dvTnroif)o~aiTO avTrjs.] pcoftevos Tf)v f)pepav 'eKeivnv. A. /tr/
ovoud-
6 17
Schol. fir) yevono ev Kara\6ycp vvktcov. o-aicrav airrr)v krriKaTapdifievoi r)p.epav.

5. in^NiV Sibi vindicent (s. polluant) eam. O'. ]^l? "^"P &TW!?' Qui parati sunt susci-
eK\d(3oi Se avTi)v. 'A. fio\vvai (airrjv). 2. aV- tare Leviathan (s. serpentem majorem). O'. o

32
Montef. et sine asterisco Cod. 249. Hieron.: 5S in •:•
HoaOfcM .j» « (ojai. .1 .(. (Vocab. |x>oi» deest in
33
terra. Orat. Polychron. : twto iftfyarutAnpor ?x f ' Lexicis ;
alterum pro o-Korao-tios posuit Sym. Psal. lxxiii. 20.
3i 9
6 'E/3/jatos
-

^ijo-i yap" icai (Ka6t(rav K. t. i. Sic Syro-hex. lxxxvii. 19.) Colb. Cod. 253 habet KarapaxSti^ ;

cum " Non


in textu, scholio :
posita erant in exemplaribus Comp., Ald. et Cod. 256, ko\ Tapax&ii/. Syro-hex. in
m M
Origenis (. <,i,.^jo{? J^.op)." Syro-hex. .1 .o» -)S text. Kai Tapax6eirj ; in marg. autem, Karapa6eir) (X^.l.fco).
10
tJfciMO otl^.. Hieron. % ad eum verbvm. Codd. 255, : Nobil. Hieron. : -X- conturbent eara quasi amaritu-
et

6. 2. Trpos avrov Xoyox. dines diei.


n 12 "
Colb. A. yp.
258 :
Nobil., Olymp. :

Cap. III.
J
Colb. : A". c\oi8op>/o-€i/. Cf. ad Cap. ii.
9.
avardKat. «V avTrjv (o-kotos)."
—Montef. Cf. ad Cap. ii.
9.
1
Syro-hex. * ocu/ oOfio 5S .1 ./. Cod. Alex., alius : koX Syro-hex. sine auctore : *)oa»~ woto^. wL»j, h. e. avart-
3 13
cmeKpLBr) 'lafi. Eeg. unus. Nobil. : 2. iv $ iKvr)8rj av- \ei tV avTiji' o-icoVof (s. (6<pos). Nobil., Olymp., Colb.,
*
dpamos. Colb., Reg. unus. Cod. 255 : 6. 2. r/ ijpipa. Orat. Eadem addunt in Codd. 139, 147.
fine vers.
01 \omol' 6 14 " Pro
Syro-hex. :
Colb., Reg. unus. Sic
7/ fip-ipa. Syro-hex. * JLJj Jl ..ooi^o. )LkoU vitiose scripto
diserte affirmat Montef. contra Nobil. et Drus.
qui notam, edidi )L)j Jl, pr) Z\6ot." — Middeld. 16
Colb., Reg. unus.
6
2. avrnrotrjo-atTo avrrjs, ad v. 5 referunt. Cod. 255. Sic Severianus apud Nobil. : 6 2. ?k/3Xt/toj ihrev, 6 8e 'E/jp. pepo-
16
"AXXor apud Montef. qui Colb. appellat. Secundum Cat. vapivrj. Syro-hex. * )^mv< .^0. Sic, pro ^/io^,
Nic. verba sunt Chrysostomi. 7 8 17
Nobil. Nobil., Schol. apud Nobil. et Cod. 248 in marg. Sic Codd.
Orat., Olymp. Montef. per errorem, ut videtur, notam 138, 255, et sine auctore 137. Eadem habet, sed ano-
hanc ad Hebr. ^rt refert. Cum Nobil. facit Syro-hex. nyma, Syro-hex. |oocu l^oj^. mowcoivhi V.
-Cai-. III. 24.] J BU S.

fieWcov to fieya ktjtos xetpcoaaaQaL}* 'A. ol &fia Seafitot evOrfvrfoav™ 2. ifiov StcrfiuiTai
30
napeaKevaafievot e£eyetpat AevtaOdv. 2. oi
ao^XjjTO*.
fieWovTes Steyeipetv rbv AevtaOdv. 0. ol erot-
18. »Mj. Exactoris. ()'. <f>opo\6yov. 'A. tianpda-
9
fioi egvnviaat SpdKovra} oovtos. 2. «TrafayKaoToO. 31
9. ^W TrtH^lgJ.
koX
Exspectet lucem, et non sit. O'. 19.V31NQ ^on -ajn. £/ ^^ /iAtt. Mt „
vnofieivat, eis cfxoTtafibv fir) eXOot. 'A. domino suo. O'. Kal Oepanaiv 8e8otKa>s (alia
npoafieivat eis Kal ovk eariv. 20 2. npoa-
cfxos, exempl. ov S.) Tbv Kvptov avrov. 'A. 2. «oi
21
Kal SoiXot
SoKrjOeirj cfxos, /xr) etrj (s. olKirris) i\ti6tpos dno roti Kvpiov (g. ftWnvroi)
3
^7 awroC. O/ Xot7^0i•
eXevOepos dnb t<ov Kvpitav
14. HtBVJ D^Iin. Qui aedificant solitudines
33
O' 2. oiko- eavTov.
sibi. . ot eyavptcovTO enl £icf>eatv.
Sofirjo-dvTcov epeinta eavTots.
22
22. OTlCten. QM i laetantur. O 1
.
nept X apels. 6.
O'
M
16. }1DD. Abditum. .
eKnopevofievov. 'A. 0. t^apijo-af,

23
KtKpvppivov. 2. Karopvyev. 23.
TflH WVN7 OrTfity. Sicut parvuli non vi- scondita cst. O' (Odvaros) dvSpt dvdnavfia.
.

derunt lucem. O'. coanep vryntot o% ovk elSov (dvSpt) >% O. o5 j) 65oy dneKpvfirj dn avrov.**
2i
cfxos. Q. efifipvov ftr)
iSbv <f>cos. Vt^s»
rri7N ^dji. xj ,^7 d^, cj rca ram .

17. Ui ^
'"lO* Cessant a commotione. O'. e£e-
O'. o-W€(cA€to-e yap 6 Oebs kut avrov. 2.
Kavaav 6 Oebs KaT avrov. 36
(alia exempl. enavaav s. e£enavaav) dn'e<f>pa\\ev
1

Ovfibv opyfjs. 'A. enavaavro K\ovrjaecos.


2S
2. 24 Niri TITON ^n ? ^"^. Qai« an/e panem
27
enavcravTo aetovTes. iKonaaav
W. eKO opyfjs. meum gemitus meus venit. C. npb yap rai»'

D^* Robore. O'. t<o acofiaTt, Oi Xotnor atTCov fiov areyayfibs rjKet. 'A. oti eis npba-
28
ICT)(VI conov dprov fiov arevayfios fiov eXevaeTai. 37

18. 133«tt) CJn^OM "TIT. Pariter vincti tranquilli "•pilMtt? D^03 'OTW. Et effunduntur sicut aijtia

sunt. O'. dfioOvfiaSbv Se oi alcovtot. 'A. O. rugitus mei, O'. SaKpvco Se eyco avveyofievos

18
Pro x^p » M
1 ''"''^'"
Syro-hex. »^.|j^ dedit, cum scholio :
marg. Cod. 255. Colb., Eeg. unus. Pro kXov^oiuh
"
Quemadmodum ille, qui vincit hostem suiim in bello, et Nobil. habet (cXov^o-ai, invito Syro-hex., qui affert : aw ./.

tenet eum manu ()**/ 18


Nobil. Eadem in suo
)lo*.o^«. ^o.
26
Colb., Eeg. uuus. Syro-hex. .jd.
^so)."
2r
habuit Syro-hex. vertens: o^*&. .^A^aBf J. ^A*Jbfc| ^»
Oj»J. Cod. 161 6 6« 0. aan\ rov i(i-
:
^-^>/
.1
yl^i^. o^ac^. ^. v !s^.i
^iw/ .uoa •:•
J^_o^. Kavoav, iKonaoavopyrjs, cpnoiv. Syro-hex. ))^pi ^O JL bJ
• l±oki>.
yO^ioj a
^« n^wi ^-.('.
20
Sic Cod. 252, ubi Montef. ex Colb., Eeg., [et Olymp.] exscripsit e. iK&nao-av :

21 " Idem est in Nobil. sub titulo Sym. Sed


wpoo-iivu scriptum. Nobil. Montef. autem: 2. n-poo-- opyrjs dvpov.
a
BoKr)6flr] <pa>s, KaL pr) t"r) xmopflvai iv o-Kora. Sio lectioneni 6vp6v e textu tw> O' irrepsisse manifestum est. Colb.

plenam exhibent Orat. et Nicetas. Partem vero solam Syro-hex. a Norbergio non exscriptus: .|^>-^' ^ot
postremam affert Colb. kuI ctn ht okotw." )L»s.
™ Sic Cod. 138. Nobil., Colb.: 'A. ipa «. .i-
:
pr) vnopflvat
Verba, {mopeivaL iv o-kotco, a Sym. abjudicanda esse recte Sivrjoav. Cod. 255 : 'A. Spa 8. tvurjvnaav. Syro-hex. in
22
censuit Kreyssigius. Eeg. unus. Colb. et Eeg. alter textu post alavioL addit : -)S 'A. e. tvdr)vno-av (a—Ufcijk./).
olKo5opr)o-avTo habent. Moutef. vero haec ad v. 15, 01 «tXij- Hieron.: -X- abundaverunt.
* Nobil., Colb.
3I
Iideni.
oav tovs oiKov? avraiv apyvpiov, ^3 32
perperam refert. Sym- Syro-hex. ad codicem exactus :
)»)-. •» l»3 ^ • xo •(
machi lectionem affert Colb., quam Montef. ad ?W , eKrpapa, o)S>-} Jv» ^o.
^3
Colb., Eeg. unus. Syro-hex. Tlieo-
**
male apponit. Syro-hex. * i-so^U? .u» .1 .A dotioni tribuit diro rS>v mplav avrov. Syro-hex. .L.
**»^»? :

Middcld. vertit : 'A. e. Karopvyev. 2. KtKpvppivov. Sed o*~. Nisi forte sit pro Hebr. «yt^, quod in LXX vacat.

praeter testimonium Colbertini, Syr. 36


Colb. M E^f. udub.
*aa^ ponitur pro Olymp. apud Nobil., Orat.,
Jerem. xiii. 7. Ezech. xxxix. 12; et 37
Kar<ipv£c i.aftjlV pro Nbbil., Colb. Pronomen post ortvaypos deest apud
24
KuTupvyr, Amos ix. 2. Colb. Illud tpfipvov est in Nobil. Montef. tacite poi dedit.
TOM. 11. c
10 JOBUS. [Cap. III. 25-

('A.) xal x^a-erai cbs vSara fipvyfl- 0. ei Xn-tybfie^a XaXrjaai npbs ae, Komdaeis.
0o/Sa).
38
ftard flOV. 0. ko\ ordt-ovo-iv i>s vbiop Kpavyai 4. tT?'? P^p? ^^3» Labantem erexerunt verba
89
pov tua. O'. daOevovvrds re e^aviarnaas pr\y.aai.
'

25. ^riN^ ^"inS "inS ^S. JVa»j timorem timui, A. OKavoa\t(ppevov (s. OKa>\ovpevov) i£aveorr)oav pr)pard

et supervenit mihi. O'. ydp ov ecppovTiaa oov. 2. TOVS a<paXevTaS ... O. do8evo0vTas
i/iojSos'

T)X6e UOl. 'A. oti rsT&notv inTor)8nv, Kai i)\8e pot. e^aveaTnoav prjpara oov.

2. on <^o'/3or
ov iqjOi3ovpr)V r)\8e pot. 0. ort <£d(3o» 5. ^HiiriT. .E£ territus es. O'. o-v earrovSaaas.
3
Ka\ r)\8e pot.
icpoL3r)8r)v, (2.) e6opv^6ns.

26.^17$ "?. Nontranquillusfui. (J ovre


. elprj- 6. Tp?T^
D ^"! ^I^p^' Exspectatio tua et inte-
vevo~a.
'
A. ovk ev7rd6vo-a. Q . ovk ev8r)vr)oa. gritas viarum tuarum. O'. /cai 77 t \7m aov Kal

42 6S0C aov.
W^. Commotio. 'A. KXbvnais. KaKia (aliud exempl. aKaKia) rrjs
0'.bpyt). r)

'A. r) viropovt) aov koX r) dnXoTns to>v bScov aov*


'
6
Cap. IV. 8. pN. Iniquitatem. O'. rd drorra. A. dvcocpeXes.

2. H^bn tTyN "Cn HKn. JVwwi si sustollamus ll/^tt"" ?!?? "QN


1

^7. ieo adultus periit in-


O'. fivpfinKoXecov coXero rrapd
(rtKn pro N|? t l!) ad te verbum, aegre feresf opia praedae.
O'. fir)
troXXdKis aoi XeXdXnraL ev Koircp ;
to fir) e\eiv fiopdv. A. Xis coXero irapd to
6
'A. prjri eirapovp.ev XaXrjaai irpbs cre, Komdoets. fir) eyeLv 6rjpav. 2. dvvrrbaTaTOS Xecov drrbX-
7 8
2. eav dvaXdfia>p.ev Xbyov (npbs Xvrai . . O. .
6fjpav.
o-e), fioxdrjaeis.
.
idnpevdr). .

38 " Videtur esse .j» jj^jol^a^.


Schol. apud Nobil. Aquilae, qui fUK?' licx.
^»]l •>^-» ILao
^ooJLo/ ,(.

Ppixir" vertere solet."


1 —Montef. Syro-hex. affert : 'A. ko\
<'^>-.?
)L» ^0.10/ )1..j»,vi\ .L «o^J.i». Montef. tan-
3
. . .
(ysofcoMj)
&>s vbara fipvxnpd (L"SD °*J ) !"">• P'* <t
s°k-ja'">J ) tum affert : 2. o-cpaXevras. Scholium apud Nobil. Cod.

innitetur, Graece ipeto8r)oerat, imoTnpioeTat, dvaKkt8r)oeTai, 248 in marg. : dvr\ (tov) i8opvf$r)8r)s' e"tpr)Tat
be r) Xe^ts dnb tov

etc. Boeckelius conjecit ^cojfco, effundetur, quod nimis cnrevhetv Toiir 8opvfiovpevovs. Cf. ad Cap. xxi. 6. xxiii. 16.

remotum videtur. "Num pro "OrPl a


^n^ legit Uljr""!
a Aliud schol. est in Colb. et Cod. 255 : o-irei&ets diropptyat pr)
4
H3I1, innixus estl Sed verbum HDR aliter interpretatus cpepa>v avrov. Nobil., Orat. Colb. et Eeg. unus Theo-
6
est Aq. Deut. xxxiii. 3, ut habet Masius in Crit. Sacr. ad dotioni tribuunt. Colb., Reg. unus. Colb. addit A*'. :

loc." — Ceriani.
39
Graeca sunt Middeldorpfii pro yp. ra ivrona. Ad seqq. oi de o-jreipovres K.r.e. Parsons. e
40
.J^.» Llso *+( Cod. 248 affert 2. 6 tovto koi Beptoet.
Syriacis :
ksija .aa^o. Syro- :
ydp oireipet dvSpaTros,
6
hex.iJs^??"^^ .^0 *C\ 'Uio VsLjLl? Jt^Oj^^io Est scholium ex Gal. iv. 7 huc translatum. Nolril., Reg.
7
U|o l^l» )]>Swj» "^s^so «JSv 11/ ^.ob» "'^?» wo» unus. *S. dinnrooTaTos X. aVoXXurat (dtraKeTo Colb.). Sic
vX " Primum
* . et tertium fragmentum sine nota auc- Colb., Eeg. unus. Disceptatio orta est de vocab. dwndoTa-
toris affertur." —Middeld. Immo Aquilae et Theodo- Tof, Symmacho satis familiari, de eo cujus impetus sustineri
41
tioni continuantur. Nobil. affert : 'A. ovk eford- nequit. Hinc alii vertunt insuperabilis, fortissimus, et
!S-~L?'S-«.i' .L j.q»? Ji. )oot dmm. Xeav uni vocab. t^v aptant, quemadmodum idem
8>)o-a. Syro-hex. •:• 11 Jl .}.

In apographo Norberg. Theodotionis nomen excidit. Sym. pro Hebr. "VM Xeav o\o8peva>v posuit Psal. xc. 13.
42
Colb. Nobil. k\6vos quasi scholium affert. ciii. 21. Cum vero dw7roo-raTos significare possit, substan-
J
Cap. IV. Aquilae lectionem affert Nobil. ; Symmachi tiam non habens, alii opinantur verba, dvvir. \ea>v dnoWvrat,
et Theodotionis Olymp. " Sic
omnes MSS." Montef. — ad totam sententiam pertinere, ut dvra-do-TaTos dicatur leo
Aquilae KOTrido-et.s, quod aberat, ex Syro-hex. ad codicem cui substantia, h.e. alimentum, desit. Sic Montef. Sub- :

exacto restituimus. Cf. Hex. nostra ad Jerem. xx. 9. sistere non potens leo periit. At aliud est, subslantiam

9L0X o^tVmVN non habere, dwirooTaros cui contrarium est iwrrooTaTos ;


^l^J^s. ys^o L^.? ,(.
Syrus affert : . elvat,

.1 •:-h~j! \\l .wLoX Jl^ao .iiimi ./ .j» i-h-ii jii.L aliud, sustentatione egere, quae notio hic requiritur. Prae-
*1^j/ ))i •tLoX o>vVCiNnS. ^taj ./. Quae Graecis satis terea notandum est, Syro-hex. ad fiophv haec afferre 2. :

accurate respondere videntur, nisi quod apud Aquilam idrjpevBn ( r».LL(').


6. 8r)pav ()*».) ;
unde colligere licet,
iirapovfiev s. indpwpev sensu exsecrandi
imprudenter cepit integram hujus interp. versionem talem fuisse : dwtr. \ea>v
2 8
Syrus, ac si imipwp.e8a scriptum invenisset. Syro- drroWvrat, p>ropterea quod nihil idnpevdn. Colb., Syro-
-Cap. IV. 21.] JOBUS. u

12. 3J^P "11*1 ^^NT. Et ad me verbum furtim de- aopai ..." 2. io-rri ris, tv (fort. ol) ovk
1*
latum est.. O' . tl Se ri pfjpa dXrj0Lvbv iyeyovtt iyvcopiaa rb tJSot.
iv Xoyois o-ov, -r ovOev
9
2.
&v aoi tovtcov KaKbv
16. VOUJM 7p\ ^W 1
!- Auram lenem et vocem
dnfjvTriael. 7rpdy ipe Se iXaXrjOtj Xa- audivi. O'. dXX' f) avpav ko\ <p<ovf)v t)kovov.
w
Opaicos cos ev kXott{j. 2. fiptpias cfxovfjt t)kovov.
1 *

1H3?3 y^tt? "^M nj^JlT. Et suscepit auris meus 18. nVnn Dflp; v^Smi pp*o vh vvyi ]n.
pauxillum (s. susurrum) de eo. O'. norepov En ! servis suis non credit, et angelis suis
ov Se£erai pov rb ovs it-aiaia nap avrov. O'. ti Karb. naiScov airrov
imputat stullitiam.
2. Kal e8e£aro rb ovs pov -^nOvpiapbv nap ov martvtL, Karh St dyyeXmv avrov aKoXt6v
~ ii
avrov. ri inevorjat. 2. Spa, iv SovXoit aiirov a/9t-

fiaLOTris, Kal iv dyyiXois avrov tvpftact pa-


13. H^7 NtaVjTEJ Df^Hta. 1« cogitationibus ex
20
O'. 8e Kal vvKre- TaioTTjTa.
visionibus noctis. <{>6(3a> r)-^cp

pivjj. 'A. ev napaXXayaTs dnb 6pap.aTLap.cov 19. "mrvm '•EW t\t*. Etiam habitantes domos

vvktos.
12
2. iv eKirXrj£ei dnb opapdrcov vvKre- luti. O'. rovs Se KaroLKOvvras oUias nrjXivat.
- ii 2. noacp pdXXov iv rois KaraaK-qvovaLv oUiat
ptvatv.
21
nrjXivat.
14. "^fcOp "inQ. Pavor occurrit mihi. O'. <f>piKri
1B3E1 "TCJN. Quarum in pulvere funda-
poi avvfjvrrjae. "AAAoy dvrinveti poi 6 tTrtD^
u mentum est. O'. i£ <ov Kal avrol t/c rov avrov
<p6(3os.
22
nnXov iapev. 2. <ov yrjivos 6 OepeXios.
s
15. *\^JL 2§"'?« Super faciem meam transivit. 1

21. D^ Q^n ; yprton. Nonne aufertur prae-


O'. inl npoaconov uov infjXOev. (*A.)
Slcl tov
stantia (s. avelluntur funiculi) eorum in iis ?
15
npoaconov pov cp^ero.
0'. ive<pvar}ae yap avrois, Kai it-rjpdvOr/aav.
^ttH n^SNB ISpn. Horruit crinis carnis "AXXos" avve>;fjpev to vnoXeipua avrcov iv
23
meae. O'. ecppi^av Se pov Tpiyes Kal adpKes. avroTs.
'O 'E/3pafos" Kal ec/>pi£av ai rpiyes rfjs Kt- iniQ\ Moriuntur. O'. dnwXovro. "AAAoy
w 2*
cpaXfjs pov. i^eXinov.

IS.VWnO "V3N-kV| -\by?_. StetU, et non ag- M^3ni ^7T. Et non in sapientia. O'. napa
novi aspectum ejus. O'. dvearrtv, Kal ovk rb pf) eyeLV avTovs ao<piav. AmXfj (ypa<pri)'

eneyvcov' eiSov. 'A. earriv, Kai ovk inLyvco- Siarb k.tJ. 25

hex. Colb. subjlingit : xm oi 8vi>aroi ovk els 8to8o^as rrapa- Tcpoa-arrov uov. Sic Nobil. et Codd. 161, 248 in marg.

mnnovTai. Ad seqq. o-Kvfivoi' 8e (c.T.e. Parsons. e Cod. 151 Deinde Montef. ex Colb. affert : "A. $x m - Postremo in

affert : 'A. 9. 6Vjper rae 01 dvvarol ovk eiy 8. Trapairiu.irovTai. marg. Cod. 252 legitur & :
(sic)
8ta toO rtpoo-imov axrro.

Cf. ad V. 16.
w Colb. w e<m;i' axt oIk trrtyim-
Schol. o£>8e
yap v.fd' ircpwv vopevovrai. Quae omnia ad ex- Haec,
plicationem potius quam ad interpretationem pertinent. o-opat, Symmacho tribuunt Nobil, Ccnld. 161, 248.
Cod.
9 — —
oidh aTn)VTt)o-( «t. Sic, sed om. Tovrav, Syro-hex. 242: 'A. eo-Tiv (sic)
«11 oiiK imyva>o-ou.at. Cod. 252: & (8ic)
10 18
Nobil., Colb., Kegii duo et Orat. Eeg. alter pro 8e €ortv Kat ovk emyvao-opat. Colb., Reg. Nobll.,
20 deest
e'\a\r]8rt, SteXaXijo^ habet. In Nobil. et Orat. deest it. Cod. 248. Olymp., Colb. In priore opa
11 21 Nobil. eV
Nicet., Colb., Regii duo. Sic, sed om. rrap' avrov, Nobil. Nobil., Olymp., Colb., Reg. unus. Apud
12
Nobil. 13
Sic Colb., Reg. unus. Nobil. 2. iv eW. : deest.
w Iidem.
w Schol. apud Nobil.,
**
utto opaparos pov wKTtpivov. Parsons. e Cod. 255 affert : Cod. 248, et, om. avrS>v, Cod. 161. Nobil. Colb. :

2. 6V (oTav Cod. 25^) ev6vprt8a> w(p\ 8eov, rrdvra p.01 cpojjtpa A". ijtkatm. Ad «d i>;r,pavb\io-av Syro-hex. in marg.
notat:
" Colb. A'. 8«
<t>alvfrai. Sic, sed omisso titulo, Cod. 256. Est scholium «11 efeXwrox (n ft-S^Uo).
:

ad v. 14 pertinens.
14
Colb. u Schol. 8ta toC TO K. T. e.

C 2
12 JOBUS. [Cap. V. 2-

rai. 2. ai/Tol Se rrpbs ev6w\cov dp6rjo-ovrai. 9

Cap. V. 5. D"'132 Et absorbebunt


D^PJ f]^"\. sitibundi

2. toW-^q^ h^vh vj. Nam stu itum interficit opes eorum (s. et inhiat exitium opibus eorum).
' '

ira. O' . koli ydp dcppova dvatpei opyrj. O. O' .


eKcri<pcovicr6eir]
avrcov r) icryys. A. d<pei\-
rbv yap atppova dvaipet bpyr]} Kvcravro SitycovTes evnopiav avrcov} 2. dvap-
1
nnDI. Et stolidum. O' Se. pocfrrjcrai Siyfrcov tt)v Svvafiiv avrcbv}
.
ireir\avripevov
2
'A. (tcal) 6e\yb/ievov. 2. Kal vrjwwv. 6. \$A T$JO VBtrtiO y». Quia non egreditur de

DNHD pulvere calamitas. O'. ov ydp e£e\6rj eK


3. 1iT]2 lipNT. Et exsecratus sum habita- fir)

rrjs yrjs kottos. 2. ov ydp e£e\evcreTai dirb


culum ejus subito. O'. d\\' ei6ecos e/3pa>6rj
Kovecos oovvrj.
aircov r) Siaird. 'A. Kal KaTr)pao-dy.r)v tt)v

exmpeireiav aiiTmv napa^prjfia.


3
7. tfiH ^2^ ^ttn. *%&. Etfilii alitis {s.fulminis,

4. INS^l. Et conterentur. O'. Ko\afSpicr6eir]crav


s. prunae ardentis) alte volant. O'. veocrcrol

Se} 'A. Kal emTpifirjo-ovTai. 2. Kal Kare-


Se yvrrbs rd v\\rr]\d ireTOVTai. 'A. Kal viol
3
O. Kal ra- irrrjvov . . } 2. rd reKva tcov nereivcbv v\jrovcri
k\d<j6r]crav. Taireivco6r]crovTai (s.
e 14
5 TTTepa.
neivco6r]Tcocrav) .
-
5. •T 2j? "^to^'
,

Cujus messem. O' d yap . eKelvoi 10. V^ ^»? ^* Super faciem terrae. O'. eni

"AAAoy 6 Tr)v yrjv. A. €7rl Trpoaamov rrjs yrjs.


crvvrjyayov. e6epicrav.
fTiS^n ^S^y. O'.
^?^ ^Ti' Famelicus comedet. O'. SiKaioi Super faciem platearum.
'

eSovrat. 'A. treivcov


7
2. TreivcbvTes
errl tt)v vtt ovpavbv. A. eirl npbo-anrov e£a>-
cpdyerai,
e lfi
8 Tarcov.
cpdyovTai.

^DrT. D^p-bN
1

] . Et de mediis spinis capiet


11.5WV In salute. O'. Vacat. 2. eis acorrjpiav

s. ev crcoTrjpia} 7
eam. O'. avrol Se e.K KaKcov ovk efcaiperoi

ecrovTai. 'A. avrbs Se rrpbs evbn\cov dpdrjcre- 12. 12D. Irritas facit. O'. SiaWdcrcrovTa. 'A.

Cap. V. ' " Unus" apud Montef. 2


Nobil. et Codd. Cap. xix. 2.
6 " Schol.
e'8epi<rav."
— Nobil. Syro-hex.
7 8
248, 255. Colb. : 'A. dekyopevov Kai vr)mov. Cod. 252 : 'A. in marg. * o»j*.. Nobil. Nobil., Polyehron., Reg.
3 9
Reg. UUUS 'A. 6(\y6fieda.
8e\y6jievov vr}mov. Nobil. : unus. Colb. affert : Treivavres (payovres (sic). Aquilae
et Codd. 161, 248, 255. Drusius mendose dedit alrov, fragmentum afferunt Reg. unus et Colb., qui habet evorrkov.

quod recepit Montef., ut ipse fatetur, omnibus. invitis, Symmachi versio soli Nobilio debetur, et suspicione non
10
Symmacho hoc fragmentum tribuunt Olymp. et Cod. 259. vacat. Nobil. Montef. post Drusium edidit ainov,
)lo*.l>» vN qsKj
4
Vulg. Et maledixi pulchritudini ejus statim.
:
Olymp. : invito Syro-hex. qui affert : U'ot. .(.

k6- * ,oov>-».
n ftiavoiav habet.
K6\a^pio-0elrjo-aV tovt(cttiv, imTpi^lrjaav, et;(VTe\ia8flrio-aV Nobil., Colb., qui pro Svvap.iv
12
\afipos yap 6 piKpbs x°ip° s - L ex -
Cyrill. Brem. :
Ko\aftpi- Syro-hex. .ooji».* JL*.
U<?j
«9o;mj .a». Nobil.,
Nicet. et
" omnes." 13
Nobil. 'A. kcA vioi
o-deirjo-av, Tfepippayeitjo-av, Syro-hex. vertit :
Trrr)vovs.

yO>«3^j, dissipentur.
^Xeuao-flfiijirai'.
5 "
Olymp. : av6' oi 6 pev "A., " Colb. :
Trrrivov olov yujivos. Lege 7rrr)vovs oiov yiflror."

errvrpifirja-ovTaC 6 be Q., KareKkaa6r]o-aV 6 8e 2., TarretvaidrjTaaav, Montef. Codd. 137, 255 : 'A. (2. Cod. 137) ttttjxoO ofox

Aliud schol. Vix Graecum est Trrrjvovs.


u Nobil.
15
et;eha>Kav. : 'A. Kal eniTpi.fir)o-ovTai. Q. Kal Tanei- yvTros. Syro-
v<a6r)o-ovrat. 2. rai KareKkaa-driaav." — Nobil. " 2. (tai rarrei- hex.
1B
Colb., Reg. unus, et sine auctore Codd. 161,
va>6ria-0VTai 6. Ka\ KaTeKkaa-8ri<Tav. 248. Nobilio est scholium. Cf. Hex. ad Psal. xvii. 43.
{Tarreiva>6rrra>o-av Orat.).
Sic omnes praeter Drusium, qui Symmacho noi KaTeKkao-8r)-
17
Syro-hex. * |o0»o&3 .so. Montef. ex Colb. 5K-fV o-omjp/a

o-av, et Theodotioni Ka\ Tarret,va>8r)o-ovTai tribuit." —Montef. dedit. Codd. 249, 254 eis o-arrr\piav addunt. Hieron.: 3S in
Nos Drusium secuti sumus, maxime propter Syro-hex. qui salutem. (In editis Hieronymi puncta terminalia ad finem
affert :

^aaaaifcj X oi^ilV . jt> *


^au .1 Cf. ad v. 12 prorogata sunt ; quae res etiam Grabio fraudi fuit.)
-Cap. VI. 3.] JOBUS. i.i

tov aKvpovvra}* 2. SiaXvad. 19 B. StaaKe- 6Vt /<er2: rtov XiOtov tov u


dypov r) StaOrjKtj aov.
Sdaet 20 v
s. 8taaKe8d£ovTa. AXXoy ££• on rrpor roi» A/6W rijr jipor Jotiu <roi

i a, rnrrcs D^JflD?, mjn. js^ consiiium versu- trvv8i)Kt) (g. «£««r avv8i\Kt)v) ^,
30

torum praecipitatur. 23. ^-rraVcrr mterr nrn.


kcov e>\eaTr)aev. 2. fiovXi)
O'. t3ovXr)v 8e ttoXvttXo-
<5e aKoXtd Tapa\6rj-
£//era flf7ri ^.
,/ica erit tibi. O'. 0;jpey yap dypiot eipnvtv-
21
aerat. aovai aot. "AXXoy Kal ra Brjpta tov dypov
1(5. '"["• Tenui. ()'. dSvvdTcp. 'A. drovth. 2. etpt)vevaovai aoi.

18. CJSn^.
7rr<»x<3.
2:3

Et fasciis obligat. ()'. *at 7ra'Xti/


24. ~fe™ oty"9 nvrTn.
sit tabernaculum tuum.
a «^,
O'. «Tra yvcoajj
^ ^ ,-,

Srt

diroKaOiaTrjatv. 'A. Kal uoTcoaet. 2. (fai) eipnvevaei aov 6 oticos. 'AXXos* Kat yvdxrj)

eTTt^jja-et.
23 Sri ev eiprjvj) to OKrjvwud aov. 31

19. "f^! ^ ^? 1

*^« -f" se * anffusliis eruet te. **?™~ K7\ »T8 ni-t|7E1. £7 rwi /a 6j, habita-

O'. e£aKts e£ dvayKwv ae e£eXeiTat. 'A. ev e£ culum iuum, et non peccabis. O'. r) <5e Siana
2i aov ov
OXfyeat pvaerai ae. Trjs aKrjvrjs ur) audprn. 'A. Kat iirt-

3*
wpaiorrjTa aov, Kat ov
^?to"^- Et in septem. O'. kv Se T<p e(386uo>.
OKeyjrj) SiauapTrjoj).

'A. 9. Kal ev eirrd.


25 *V\XXoy Kat eirtaKOirr) rrjs einrpeTreias aov . . .**

"AXXoy ov SvaTrpayrjar). 31 '

21.W3Tin flth BfaJ3. In flagello linguae ab-


26. ^ ,<
7?» Acervus mergitum. O'. 6r)ucovia dXco-
sconderis. O'. a7ro udartyos yXcoaarjs tre
v S5
vos. AXXoy o"<»p6s.
Kpvtyei. Schol. aKeirdaets yap axrrovs dirb
26
dvrtXoyias yXooaarjs. Schol. dirb ovKotpav-
27 Cap. VI.
rias.

w^l "^ TltBQ. A vastatione cum venerit. 2. ''toy? b&jr] bSpti 17. Utinam appendendo ap-
O'. arro KaKwv epyopevoiv. 'A. drrb nrpovopfjs penderetur ira mea. O'. ei ydp rts iaTwv
28
errep-^opevcov. orrjaat p.ov ttjv opyrjv. 2. d>s et$e earaOui-
1

23. 3n"Hi rnten ^s^-dv "?. Q Mia CM m ^irfi- (erb pov r) opyrj.
v
6ms a$ri foedus tuum. O'. Vacat. AXXoy 3. I^ ^"1^1 )?~^« Weo wr6a mea absorpta (s.

18
Sic, sed sine artic., Nobil., Colb., Reg. uuus. Syro-hex. Nobil. Eadem leguntur in Ald., Cod. Alex. et Cod. 249,
x
•>^^aao? ooji. .(. (Syr.^^i plerumque vertit 8tao-K€- et Theodotionis esse videntur. Syro-hex. in textu :

M£uv, interdum aKypovv, ut Matth. xv. 6 in versione utra- *>


|,ft.o )oo<-> )»Lj» L9L9 Lt^.» ^>^so X> Idem in
^.
Cf. Hex. ad Psah xxxii. io.
19 " Non positum est in
<iue.) Colb., Reg. marg. notat :
Octaplis Origenis."
unus. Olymp. : 2. hidkiovra, invito
Syro-bex. )i*j .^o. Ad Syro-hex. proxime accedit Hieron.: 38 quia cum lapi-
8iao-K($uo-ct. Sic Colb., Reg. unus. Olymp.: e. Stao-Kt- dibus agri habebis foedus. Fortasse Symmacho debctur.
Siifon-a. Syro-liex. «^y^aiO» .L, h. e. <5<ao-«8df<ov S. 8<a- Restat tertia interpretatio, 38 6V» ^«to \i6av aypov aw6i)KTi
n "
Hunc versicu-
o-Kf&dCovra. Olymp. Interpretis nomen tacent Colb. quam unicam affert Montef. notans
erov, :

22
et Codd. 161, 248. Nobil. Colb. habet tttwx<? tan- lum cum asterisco affert [Hieron.] editio libri Job Latina,
tum sine auctore. 23
Nobil. Cod. 252 in marg.: juot<u- quia in LXX non legitur." Graeca, ut vidctur, ipsius
24 26 31
mi Ka \
«Vi8iJ<r«. Nobil. ^ldem. Colb. Montef. sunt. Cod. 249 in continuatione. Sic
"
Suspicor desumtum ex alio loco." Montef. Est nota — Cod. Alex., sed orrippa pro a-Kijvapa.
*
Nobil.
w Codd.
marginalis ex Psal. xxx. 21.
27
Colb. Merum scholium (qui habet ov pr) a/iapnj<n;) et Reg. unus.
28 " omnes." 20 " Haec quae M Montef. post Drusium
est. Nobil., Polychron. et Alex., 249 in continuatione.
"
sequuntur in aliquibus edd., non reperiuntur in LL. W. Symmacho tribuit, sed Nobilio scholium est. Reg.
qili collati Sunt : oti juto\ tu>v \18u>v tov aypov 17 bia6r}Kr] aov, unus.
Ka\ ra 6r)pia tov dypov dprivevo-ovo-l (tlprjvtwrti Alex.) <roi." — Cap. VI. Nobil.
14 JOBUS. [Cap. VI. 4-

13
temeraria) sunt. O'. aXX', <uy eot/ce, ra /jjj-
earat ert TrapdK\rjais fiov.

/tara /xou earl <pav\a. 'A. tovtco prjfiaTct -


2
(ffl
11. ^p3 T1WW !? ^HB*» _?f quisfinis meus,
pov KaTeTrodvcrav 2. Sia, tovto oi \6yoi fiov ut prolongem animam meam ? O'. t'ls
r) fiov
3 4
KaTairiKpoi. Q. . .
eyKOTroi. 6 -^povos, otl dveyerai fiov r) -^rv^rj ; 'A. Kai
YSn
O'. to reXoy u
4. »!, Q«ia «a^ifae. /3e'Xr, ydp? tl fiov, OTi paKpo6vpr)aco ;

^TUJ. Omnipotentis. O'. Kvpiov. To 'E/3pai- 15. VW. Fratres mei. O'. o/ eyyvraroi fiov.
6 15
ko> /cat 2. craSSai. "A\\os~ dSe\<poi pov.

'v'ii Spiritum meum. O'. /_ot/


t6 a?/ta. 'A. O^^nD p^SfcjO. Sicut torrens convallium. O'.
ls
Trvevfid (/-ou). 2. afaTrroTj (p-Of).
"A\\os~ r) cocrTrep KVfia.
7
XoXoy. 17. DipE.ft. E loco eorum. O'. cwrep r)v.

5. N T4n~, 7_'. fcOS pL^iT!' Numquid rudet onager "A\\0S- OTTOV r)v.
17
'A. 2. O. « rdVou . .
18

ad herbam ? O'. rt' yap ; /i7/ SiaKevrjs /ce/cpa- 19 ioS-iip


-__>. T
_a_.
T
rtisbn
_. i. . .
xvn
T .
rfmtkT .. .
mn.
£(Tai ovos dypios, d\\' r)
tcl criTa {rjrcov 2. commeatus Saba
Respiciunt catervae Thema,
;

8
oreVei \ip,S> ovaypos irapovcrrjs \\6vs
fir) ;
exspectant eos. O'. iSeTe oSovs Qaipavcov,
TTV^] Ofc*. _4w mugiet. O'. et c?e /cai /s^ei drpanovs ^la(3<ov ol SLopcovTes. "Erepos" drro-
9
<pcovr)v. 2. J7 fivKrjo-eTai. (3\eTrovaLv els oSovs QaL/xdv, oSoL-rropias 2a/3a
19
6. rno^bap 7p-~. ^Dfc^Vf. Numquid comedetur TrpocrSoKcocrLv eavTois.
20
insipidum absque sale? O'. ei fipco6r)aeTaL ^U? . O'. Vacat. 2. 0. avrois S. cavrols.

dpTOS dvev d\6s ;


2. /t^Ti fipco6rjaeTai dvdp-
21. riri^^S. O'. drap Se.
'
A. 8ti
Quia nunc.
10
tvtov tw a\a
pr) eyeLv ;
vvv. Q. dWd prjv.
21

Exspectationem meam.
"'1
8. "'nipn. O'. rr)v e\rriSa 1
valida sunt verba
25. ^^' "!P^ 1_:"!?22-nn . Quam
11 v
fiov. 'A. vrropovrjv. AX\oy
justa. O'. aXX', coy eo<>ce, <pav\a (

9. iP ""'"i.- Solvat manum suam. O'. ety reXoy 22


d\n0Lvov prjpaTa. 'A. tl epo\6rj-
\virrjpd )
2
6e. 'A. 2. e7Tij3a\wv tt)v yeipa} pcodrjcrav \6yoL evQovsP
10. TTGni Tfer^nrfl, __* en. aaV.wc consolatio 28. ^"i-P. Respicite in me. O'. Perplexa est
2i
mea. O'. e»; 51 /.ot> 7roXty rdcpos,. 'A. O. /cat sententia. *& Q. o-xo\daaTe poi.

Idem, qui irn tovto p. fi. RaTciraTT)8r]crau habet. Scripsi- Reg. unus :
diropovr)v. Syro-hex. a Norbergio neglectus :

12 " omnes." Minus recte


mus KaTeiro8t)aav juxta conjecturam Drusii. Vid. Hex. ad « |_M_M .?. Nobil. et
Prov. xx. 25. 3
Nobil. et " omnes." 4
Nobil., Olymp. in Cat. Nicet. p. 171 : 'A. 8c ko\ 2. dvr\ tov, dpt-d-
6 13
X"P a et
Colb., Reg. unus. Syro-hex. in marg. addit :
pcvos, irnfiaXaiv Tr)v , i^wKav. Nobil., Olymp.
" omnes." 14
joot-___*3, h. e.
biairvpa (Dan. iii. 46) S. <p\eyovra (Sym. Nobil., Nicet., Colb., Orat. et sine auctore
e " 15
Colb. et Codd. 161, 248, 250 in marg.
Psal. lvi. 5). Sic Montef. S. o-at)8at. Schol. dm\ Cod. 248.
tov Uavov." Nobil.— Colb. : dvrl roC Kvpiov, o-a85ai Ktvrai iv
16
Syro-hex. in marg. scholium habet •:•)-__.» Ji->^, h.e. :

tm 'EfipaiKw, S ipprjvevtTai iKavov. " 17


Syro-hex. in marg. In :
Kvpa, daXdo-o-ris. Colb. Sic Syro-hex. in textu.
18 19 20
exemplari Origenis («mjju^joi» 6ot_>) Kvpiov o-a88al posi- Syro-hex. Olymp., Reg. unus. Syro-
tum. quod exponitur iKavov." Vid. Hex. ad Exod. vi. 3. hex. •>.ooi_. .L ._». Ponitur pro cai/Toir Prov. i. 18.
Ezech. i. 24. De Symmacho dubitari potest. 7
Colb.,
21 "
MSS." Montef.
apudAd kol in LXX tucis, quod
Pi.eg. unus. Syro-hex. : 'A. Trvcvpa. 2. dvairvor) ()jsq__. statim sequitur, est scholium in Syro-hex. p__, \ok-7
22
Vid. Hex. ad Eccles. iii.
19). Incerti x°W ad -non per- « k-l-.»
y-Jot,
h.e. tucis, nempe qui videtis. Colb.
8 9 23 24
tinere videtur. Nobih, Olymp. et "omnes." Nobil., Colb. Sic sine nomine Montef. ex Hieron. :
Reg.
unus et Colb. Mendose adhuc editum r) /ii/KijcreTai. : Cod. •X vacate mihi, ut videtur. Syro-hex. ..»__, oxsojlf' ,2,-x-

256 : et 8c Ka\ pr)£ci ei pvKr)o-eTai <pa>vf)v


(sic).
10
Nobil., v___j_.^»ot» &-.|j__oL
..o..o.v->
y___s
U. Hoc est :
"31®.
"
omnes." Montef. ahas dedit. u Colb. Non est in Octaplis Origenis."
Olymp. et o-xoXao-aTc poi. positum
-Cap. VII. 12.] JOBUS. 15

1
29. ITTg VTfr ?»*. Ne sit iniquitas. O'. ko.1
[o/ f)fiepat ftov] dvr/XtoBnrrav fir) oCons iXtri-
26 8
pr) eiT) SSlkov. 'A. fii) yivrjo-de irapavoftia. Sos.

8. *!h p» '•T^ftT^. Non intuebitur me oculu.


videntis me. O'. Vacabat
Cap. VII. %• ['A.l 6. ov
7rept^XeyfreTai 6 6(p6aX/ibs dpcovTos 'A.
ft(*
1.
V^"^ W2*b H22-*hri . Nonne militia est oi huiKpivei pe. 10 11
:
AittXtj ypa<f>T)' 0VK dreVKt.
homini super terra ? .0'. irorepov O&yl neipa-

Trjpiov iariv 6 ftios dvdpanrov irrt rrjs


*}$*!)
^ tifV* Oculi tui in me, et non
ego
yfjs J
sum. O'. Vacabat. >£ ['A.] 6. ol
6<p6aXftoi
'A. /irJTi ov crTpareia tS>v dvQpd>ira>v iirl rrjs
o-ov iv 12
1 ifiot, Kal ovKert ei/ti. 'A. xal ot-x
yijs;
VTrapx<o.
3. '7^30 bvy rrtT^I. Et nodes molestiae as-
9. AZll
"=T
\ty '"'/?• Consumta est nubes, et abiit.
signaverunt mihi. O'. vvKTes Se 68vva>v SeSo-
O'. cocnrep ve<pos diroKaOapBev dtr ovpavov.
fievai ftOL etO~lV. A. vvktos kottov r)pi6pr)<rdv fiot.
2. Kaddnep dvaXa>6(i<ra v«peXr) diraXXayr)-
KJ. Ka\ vvktos u.o%6ov rjpi6pTj<rdv UMt.
creTai.
u
4. O^lpN ''tyo. Quando surffamf O'. 7rore r)fiepa;
11. D5. Etiam. O'. drap ovv. 'A.0. roiyapow 1*

cbs S' dv dvacrTco. 'A. 0. iroTe dvacrTr/croftai ; 3

(5. ^\ Dies mei. O'. 6 Se /3tos /iov. Oi Xonroi-


TPn. Spiritus mei. O'. Vacat. >& 'A. 2. 0.
le
ai Tj/iepat ftov* tov irvev/iaTos ftov.

1
^ 1'i2 "^?** Di es me^ velociores sunt 1$B3 103 PltTtoH. Querar in amaritudine
-Hj^""
radio textorio. O'. 6 Se (3ios fiov io-Ttv iXa- animae meae. O'. dvoi£a> niKpiav ^v^s /tov

'A. ai r)/iepai ftov


— crvve\6/ievos.
17
2. SiaXe^Orjcro/iai t5 ira-
tppoTepos XaXtds. rfKacppvv-
5 18
6r)<rav iwep vqbdo-uMTOs. 2. ai fj/iepat fiov Tayy- pa?TLKpacr/iSi ttjs tyvyrjs ftov
6
repat vtpdcrfiaTOS. 0. ai r)ftepai /xov eraxvvdrjo-av la^pantJH. Aut cetus. O'. r) SpdKcov. 'A. r)

19
... i<pd<rp.aTos. KTJTOS.

hS?*
1
SZy* fcyfl. Et consumti sunt defectu "IQffip. Custodiam. 0\ <pvXaKifjv. '0'Ei3paios'
20
spei. O'. aTToXodXe Se iv Kevrj iXiriSi. 2. ttovovs.

25
Nobil. Colb., sed delendum videtur Aquilae nomen. In Ed.
l 2
Cap. VII. Colb., Keg. unus. Syro-liex. ./. Rom. tS>v O' oi
legitur :
ireptfSk. p.e 6<p6. 6pZ>vr6s /«. Syro-
«wiK ojjo JloJJ» Jicii^o .1 «y^ ojso JLso-i.» jLai^ hex. in textu : SK oi rrepifiXtyeTai (? Lo^?) /if 6<p6. opaiVTOt.
:i

"omnes." *
Colb.
5
Hieron. % Non nie w
Nobil., Olymp. et.
Syro- :
cognoscet ocutus videntis. Syro-
hex. « )»cu3l Pro «w^. U-iSL» n "In
^so ^fc^» oSiv.oli'
c^i-.» IkoocL. ./. hex. J) »1, Tetraplis [vid. ad
''T
1 '
P, r)\a<ppiv6r]v iuterpretatus est Aq. Job. xl. 4.
6
Syro- Cap. ii. 9] legebatur ovk drevtei, ut notat Colb." Montef.

hex. «)»QuO| ^so
)l2^o i^ts- <^>» Jl^ooi. .js5. Ex Cod. Alex. habet, ovk arevoi px>i; Cod. 249, ov Karavoei /<oi.
12
Colb. exscripsit Montef. : 2. raxvrepa (sic) i<pd<rpaTos. Colb., Syro-hex., Hieron. Pro oi«Vi Syro-hex. et Cod.
7
Syro-hex. *)»cus)j ^.fc*. amstsal «is-» J&oocL. .1. Alex. oiK habent. 13
Syro-hex. Ij^ mtO Jlo .(. m
Pro 14 " tres MSS." Montef. Ac-
fTaxvv6rj<rav SyTUS in apographo SU0 iTTaxvv6r)o-av ha- Nobil., Nicet. et apud
buisse videtur. (Constructio per ^k— , sequente j, con- cedit Syro-hex. U^>^> 'k3j» +0 Lui.» |j>s/ .^d.

firniatione eget ; sed ita est in codice.) Post Symmachi 15


Colb., Reg. unus.
l6
Syro-hex. in textu.
Idem in
" Non 17
Sic
fragnientum Colb. affcrt : A"". yp. Spoptas, idemque tois marg. :
positum est in exeniplari Origcnis."
" In alio
\oarols tribuit Olymp. Syro-hex. in textu juxta apo- Syro-hex. in textu ;
in marg. autem :
exemplari
graphum Norberg. habet XaXiSs Spopeas ; sed in cod. (lloJJaal^jfc») est: dvoi£a
to ot6ua pov, b mxpia Tfrvx'1' <"**-
1S
fipou.eas est lectio marginalis
pro XaXtar. Idem in textu x6u.evos" Sic solus Cod. Alex. Nobil., Nicet. et
habent Codd. Alex., 249, 257, e Cap. ix. 25, ut videtur, " 19 -
Sic Montef. ex
quatuor MSS." ^\XXo S f, 1^01.
e ° *° "
huc translatum. Nobil., Nicet., Reg. unus. Sic Colb. .}. Olj-mp. et omnes."
Syro-hex. jdo^Lo
16 JOBUS. [Cap. VII. 13.

13. ^IDHin. Consolabitur me. O'. wapaKaXeaei 20. vJ^SM JTO. Quid faciamf 0'.ti Svvrjaofiai
21 32
fie. 2. Traprjyoprjaei fie. irpa^ai; '0'E(3paws' ri ae efSXa-ijra ;

In occursum Karev-
^lStpn "'H^to Nto\ Avferet de querela mea TI7 5?3Dtp7. tibi. O'.
33
cubile meum. O'. dvoiaco Se rrpbs efiavTov iSia TfVKTrjv aov. 2. evavTiovadat aoi.

dSo- 34
XoyOV Trj KOITT) fJLOV. 2. Kovcpul Uf t)ta rrjs
Sto^7« In onus. O'. cpopriov. 2. /3dpos.
22 kv 35
Xfo-xias uou r) koitt) uov. O. avfiiSaaTdaeL fie Schol. CpOpTLKOS.
23
ttj dSoXeayfa. fiov r) koittj fiov.
21. "WNfl ^FHD^") • £< quaeres me mane, et non
,,
15. tpp2 pTTO "lniijlT. _E; elegit strangulationem ego ero. O' .
6p6pi£cov Se ovKeTL eifii. 2. k&v

anima mea. O'. drraXXdijeis dirb irvevfiaTos C l T WH s uf °^X


r
> vrrdpi;a>.

pov tt)v tyvyfjv llov. 'A. Kal alpeirai dyyfvrtv


2*
r) yjrvxrj fiov.
Cap. VIII.
'riiQ^iyO rfltt. Mortem prae ossibus meis.
,

2. Kal 2. "I'
2l5 ITH. Ventus vehemens. O'. irvevfia tto-
O'. drrb Se Oavdrov rd oara ftov.
1

Qdvarov Sid rcov barecov fiov.


2r' XvpprjfLov. 0. TTvevfia LSapvraTov.

dirm- 3. ESUJp rV^J ^Nri. iVww Dews pervertet jusf


16. "tfffiN». Repudiavi. O'. Vacat. >%
26 O". fir)
6 Kvpios dStKTJaei Kpivcov ;
'A. . . o-*e-
adfinv.
2
XtVet . . "Z. /ir) 6 KvpLos eis dSiKov fiera-
^iy* 7^n _>,
3. Quia vanitas sunt dies mei. O'.
arpeyjrei ttjv Kpiaiv f
Kevbs ydp fiov 6 f3ios. 'A. otl LiaTaiorns ai
27- p"T£~rny\ Pervertet justitiam. O'. Tapdt^ei to
r)fiepai fiov. "AXXos (2.)" drfibs ydp al
< t 28 SiKaiov. 2. eis clSlkov fieTaaTpeijreTai to Si-
rjfiepai fiov.
Kaiov*
18. D v"!iJ?7 WjJBPfi. Et visites eum indies. O'.
6. ilJ!"« "ft£}. £.* rec/ws /m. O'. *at dXrjOLvbs
rj emo-KOTTTfv avrov Troirjajj ecos to irpcot. 'A.

Kal eTriaKeiTTrj avrbv Trpcoias.
•Tfi?. Habitaculum. O'. SiaiTav. 0. eirrrpe-
^niJjl D^^/. Singulis momenlis probabis
e
dvdiravaLv avrbv Kpiveis. veiav.
eum. O'. Kal eis
30
'A. 2. iv tois alcpvi&lois eK8oKifid£eis avTov. 9. I^ID^, Dies nostri. O'. r)//coj' . . . d /S/^oy. O/
19. "'p^- Salivam meam. O'. rb TrrveXov fiov — Xoi7TOi'' ai r)fiepai r)fia>v.
7

1"
«j/ otoj. 10. "I «Hbl^ Wfr Dr-"^^- iVowwe Ai doce-

" omnes
21
Sic Nicet. et MSS." Mendose Nobil. kott>- hex. ad codicem correctus »\ ». .u» .(.
^so» ^X>|o
:

yoprio-ei. SjTO-hex. u^>» 22


jii. ft» «-ii. ^flj jd . .
*o»i>. ko/ i#^>. Sic Syro-hex. Deest dSvvy in
31
h
23 24
* w^*? UftA». Nobil., Nicet. et "MSS." No- Ed. Eom., invitis Comp., Ald., Codd. Vat. et Alex., aliis.
26 32 33
bil., Nicet., Orat., Eeg. unus. Nobil., Nicet. et Olymp., Colb., Eeg. unus. Sic Codd. 138, 255.
"
omnes." Syro-hex. in marg. :
tt)v t>(
tyvxhv pov drro toC Syro-hex. vJLscta'^.» -i^ )oo,^aX .jo. Montef. ex No-
34
o-mparos. Sic Cod. 149, et cuiii pov in fine Cod. Alex. bil. affert : 'AAAos- ivavTiovadai. Syro-hex. ,.ao.
26 35
Sic Montef. ex Hieron., qui affert : -)S
repuli. Syro- »)yscu. Sic Nobil. et sine titulo Codd. 161, 248
27 30
hex. in marg. * k«ai»? &. Colb. et Orat. Aquilae in marg. uXCvsL
Syro-hex. o*oIs-*-is ))
^s/ ,^b.
tribuunt ; Nobil., Nicet. et Eeg. unus Symmacho. «Jj(. Montef. ex Eeg. uno dedit : 2. koX £r)T>)o-€is jm, ko.\

"
28
Nobil. et " duo MSS." Prior lectio est forte Aquilae ; ovkcti imup>-a>.

posterior Symmachi."
—Montef. 29
Syro-hex. i^xoo ./. Cap. VIII.
4
Nobil., Olymp. et
"
tres MSS." 2
Colb.,
3 4
«]^_3 o»ii. k~i(. Eadem 3K\a> tribuit Montef. ex
Eeg. Eeg. unus. Cod. 252, qui Aquilae tribuit. Nobil.
5
uno. Paullo aliter Codd. 137, 138 : 'A. ko\ imo-KerTTr> alrov Pro Tapd£ei, o-KfXio-fi in marg. habet Cod. 250. Syro-
30 °
ea>s Trpat. Montef. affert : 2. alcpviSiats f/c8oftiudffir hex. in marg. Hieron. : jg es tu. Colb., Eeg. unus.

(-dofis Nobil.) alrov. Sic Nobil. et " duo MSS." Syro- Symmacho assignat Cod. 138.
r
Colb., Eeg.
-Cap.VIII. 21.] JOBUS. 17

bunt te, dicent tibi ? O'. f) ov% ovroi ae contpectu solis. 0\ vypbs ydp itrriv imb f)Xiov.
Kal dvayyeXovat 17
8t8d£ov<rt f 'A. evtKpos eartv eis irpbacemov fjXiov.

,
10. OSyDI. Et ex corde suo. O'. Kat eK KapSias. 16. *A?_* « Surculus ejus. O'. . pdSapvos avrov.
18
A. _-. fc/. avTuiv. 2. 6 KXdSos avTov. 0. irapacpvas airroO.

H.iriN-NafeP. N um cyescet M/ m (y. f) i,^<o6r)- 17. "^OTIO? 7_."7_\ jStoper acervum lapidum radices
aerat fiovropov. 'A. 2. 7rXr)6vv6fjo-eTat ejus. O'. «V2 o-.eayaryf)»' Xi6tov. «V<
77
(0.)
10 11 19
?Xo?. 9. «x''- fiovvbv pi(at aiirov.

12. *19i?! ^^ ^l ^fp* • Dwm arfAwc * "we njnj D^IN ITqi. Locmot lapidosum sentiel.

8uo est, «0» decerpetur. O'. «rt oV .7rt


/-tjfrjy,
O'. -r £. /_€_<» x-XiVa)»' (fjaerai. 2. fV< tt/ow

*cat oii 'A. ert airrov ev y#


20
"AXXoy n
pf) 6epto-6fj. copa cpveTat. crvpnXaKfjaeTai.
12
oii
aiirov, irepiKXao-dfjaeTai. 18. 12y ??"!• Absorbuerit eum. O'. Karairi^. 2.

«£* "l^n-^3 ^S ?!-


1

* ante omnes herbas 0. Kvptevo-et.


22

1
arescet. O'. irpb tov irtetv irao~a fiordvr)
oiiyl 20. djvdnd? ts : _? cce / ___«_ „„,, r«-
^N-jr».
13
^rjpaiverat ;
probabit integrum. O'. . yap Kvptos ov ur)

14. ^nipin WlSy TV&. Et domus araneae fiducia drroTroifjariTai (O. oiiK dncocreTai
23
}
rbv &KaKov.
24
ejus. O'. dpdxyn 8e aiirov dirofifjo-eTai f) Schol. napa. tov daefifj etr) av 6 eiiaefitjs.
li
2.
(TKTjvfj. 'A. . .
f) ireiroidrjo-ts. . .
f)
e\rris.
D^Q-TS piTTP tih). Nec apprehendet
"AXXos" 8e Treiroi6i)o-is avrov dpdyyrj diro- manum O'. irdv 8e 8<opov dae-
fj
maleficorum.
16
fifjo-erai. 2s
fiovs oii 8e£erat. 'A. ovot «ViXrj^fTai (s. Kptrn)o-u)

15. "»_-_!_ *V| MTf^ ^. Innitetur domui X«/)os iroMjpcvoncvav. 2. o. --


1

opefcet yeipa Ka-


suae, et non stabit. O'. eav vTrepeicrr) rfjv KOVpyotS. Q. ovSe dvTtXrr^reTcu x e 'P°~ rrovrfpevopivav.

oiKiav aiirov, oii pf) o-Trj. 2. epei<r6r)<reTai eir'


21. JT^TVI. Jubilatione. 0'.e£o/ioXoyfjiTe<os. 'A.
%
oTkov, Kal oii o~Ti)o~eTat} 0. aXaXay/xoO. 27 At7rX^ ypatpfj- dyaXXtd-
16. OJTOtiTw? Nin 2101. Succosus ipse est in crecos;

8 " In alio in Nov. Thesaur. iriW y~, ad priorem versiculum hoc


Syro-hex. in marg. :
exemplari est :
$ o£_ s. v.

auTot o-f 8i8a£ovo-i prjfUXTa, „at ipovo-i


(>Oj_>|jo) o-ot o-vveo-iv fragmentum refert. Equidem scholium esse crediderim.
21
o-otpias" Sic Cod. Alex. sed aWyyfXoOai pro ipovo-i. Post Reg. unus. Videndum annon ad ^??^, implicentur,
~"
9
axayyfXoi/o-i add. cot o-vveatv o-orf>ias Cod. 249. Syro- pertineat. Sic Cod. 137. Cod. 138 affert : 2. ?<rra_
10
hex. in marg. Colb. Nobil. uni Symmacho tribuit. e. Kvptevo-ei. Hebr.
per Kvpttietv interpretatus est
7JJ3
11 12 ^3
Colb. Colb. Particulam en non expressit Syro- Sym. Jesai. liv.
5 ; Aq. Jerem. xxxi. 22. Reg.
hex. vertens: j-alfco Jl o___»» |_x__)L-> 00» ^-o .^.
24
Reg.
"
Videtur esse scholium." Montef.
a Pro —
13
Syro-hex. in marg. : eav 8« p.f) nljj, frjpaiveTai. Duplicem ndv Se Swpov Syro-hex. in suo habuisse videtur rtdo-au 6c
lectionem habet Cod. Alex. :
rtpb tov me~iv nao-av fforavr)V, Ttp,r)v (\iA*l k.? %a__.) ; deinde post oV£rra» atldit «•__> :

14
e'av be pf) Trirj, £r)paiverai. Syro-hex. ._» *)____) oL . (. Uo__k» )___>* __o . -y ovbev (i7ro tov bwpov tov dbUov. In
+ )____>. M
Colb. affert : 'A. 2. i) ireirotb^o-is, unde Montef. ex Graecis libris nulla est varietas. Symmachi frag-
ingenio, ut videtur, effecit : 'A. 2. o*«os dpdxvt)s r)
tt. outoC. mentum ex Colb. edidit Montef. Trium interpretum ver-
15
Schol. apud Nobil. Sic sine titulo Codd. 161, 248 in siones affert Syro-hex. •>)___)____» )•_•)>-> »__.)- Jlo . /.
16 " ^__j
marg. Nobil., Olymp. et omnes MSS." Aquilae 1^.11 Jlo .1 •:!_--__> »_______ ]*>(
^-.o- Jlo ._»
auctori refert Syro-hex. * ooj_j Jlo llS-_- ^__ * )___.)____.». v Colb., Reg. unus. O!
^_o_^__j
. ]. Didymus :

17 ^8 "
Nobil., Olymp., Keg. unus. Pro eviKpos, aviKpos habent aXXof dXaXaypov. Colb. habet ad verbum yt'Xw-

Colb., Orat., Reg. alter, et Codd. 255, 259.


w Nobil. TOf, A". yo. dyaXXtdo-fc-f."
—Montef. Pro e£opo\oyT)o-fa>s Cod.
" 19
et duo MSS." Schol. apud Nobil. Theodotionis Alex. dyaXXido-f<-t legit, idemque, teste Parsonsio, est in
20
esse videtur. Vid. Hex. ad Hos. xii. 11. Cat. MS. marg. Cod. 250, cum titulo, -177X1; ypacpr) (sic). Cf. ad
Jobi apud Schleusner. Opwc. Crit. 1 Idem V. D. Cap. ii.
9.
p. 53.
TOM. 11. D
18 JOBUS. [Cap.VIII. 22-

22. 7PTN. Tentorium. O'. Siaira. 'A. o-Kent). suam. O'. avTos ydp dneo-Tpamai opyfjv. 2.
20
2. 0. o-Krjvfj. Tit 6 6ebs ov dvanoaTpenros f) bpyf)
• 12

13. ^lQ *yp ^tW irHlfl. Sub eo incurvantur


Cap. IX. adjutores elationis. O'. vn aiiTov eKd/j.(p6r)crav

Ta vn'
3. 122S£ Hv. jVem respondebit ei. O'. ou ^ Kfyrr) oiipavov. 2. vnoKaTOa Se aiirov
13
imaKovar) aurcp, tva fjr) dvTeinr). ^ 2. G. oii

'O
KafMpdfjaovTai ol enepeiSofievoi dXa£oveia.

avTw.
1
ovS ov 'TZfipaios' vn' avTOV ndvTa dnoXXvTai. 14,

fj.fj vnaKOvcrr) AinXfj ypa<pf)'


2
fif) dvTeinr). 14.^. Cum eo. O'. Vacat. 'A. G. >^ fier'
> A Ifi
3 09IW.
*&$. Mille. 0'.2. x^W.
4. D7tW. Et salvus evadit. O'. ime/jeivev. 'A.
15. WN tib
tt^TOH T$H. Q„i «j yMfttt
2. SieTeXeaev. 4 '
fuero, non respondebo. O'. eav ydp S> SiKaios,
eipfjvevaev.
ovk elo-aKovcreTai fiov. G. oaTis ei StKaico6f)-
5. IJH^ ** ^ ^y? P^y®?- Transferens montes,
aofiai, ovk dnoKpiOfjaeTai fjoi.
10

nec sciunt. O'. 6 naXaicov oprj,


Kal ovk otSaaiv.
]$pJ?H ^P^pr» In jus me vocantem depre-
2. et-aipcov oprj, Kal dSnXonouov aiiTa. B
cabor. O' . Vacabat. •% G. rov KpifiaTos
6. p2 p?^\ Oontremiscent. O'. o-aXeiWrat. 01 avTov 17
Ser)6f)ao/j.at..
6
Xoinoi' neptTpanfjaovTai.
16. "y *p. Vocem meam. O'. fiov. G. •>£• r^y
9. ]»fi ''TTrn .E,; Phiadas, et penetralia 16
nrj^"). (pavrjs fjov.
'

austri. O'. *at ApKTovpov Kal Ta/jeTa votov.


17. rnyfcn. Jra teime. O'. yj>6</>a>. 2. 6Va
'0'E/3pa?oy Kal irdvTa to, daTpa to. KVKXovvTa 19
7 /caraty/c?o?.
VOTOV.
, ,
D2H. $iwe cawsa. O'. SiaKevfjs. 'A. G. 6a>-
10. M'i« ?D2 l. £f mirabilia. O'. »r- «^cSolia re«<
pear. Z/. apairto)?.
G. vnepp.eye6r). 9
8
/cat e£aioria. 'A. 6avp.daia.
19. y^H D^f • Secundum robur validus. O'.
?y""' % -E^
,
11. Y ,
«ow intelligam. O'. oitf <%s
iayuei Kpdret. Alia exempl. ia\vi KpaTe?. 21
10
eyvcov. "AXXoy oi)5e evvofjaco. 22
2. ev TJ) icryyi Kparaios ecrTi.
£»/ ra^. -
12. f)nH2 in.
2. /cJoj)
11
O'. edv diraXXd^r).
20. VTSh! ^ P1SH DM. gj jW<«* /«ero, o*
dvapndaei. meum condemnabit me. O'. eav ydp 63
SUaios,
13. 'iSN SPQp-fcO PJTO*. J)eus non avertet iram to aTOfia fjov daefirjaei, 2. edv SiKaioTepos

29 ll
Colb., Reg. unus. Colb. et Reg. unus habent d\a£ovelav. Olymp. et
Cap. IX. *
Colb. Syro-hex. in textu habet : vKOKova-ft
"
omnes." 15
Syro-hex. Hieron. 5S secum. " 'A. O. per :

aira, tva /x^ dvreiirri ; in marg. autem : 'A. 2. 0. o&x S. ov airov. Colb., Reg. unus."
—Montef. qui ad v. 13 incaute
2 ls ir
tir) (Jl).
Cod. 250 in marg. affert : Aot. yp. oi&' ov /«7. refert. Colb., Reg. unus. Colb. et sine aste-
3 "
Colb. vero: An .
yp. ov&' oi iifj
Sic unus Cod."
dprdirri. risco Reg. unus. Sic Syro-hex. in textu sub •)£ 'A. Hieron. :

— Montef. *
Nobil., Nicet. et
" omnes." 6
Iidem, •X Judicium ejus rogabo. In exemplaribus rav O' omnibus
18
et sine auctore Cod. 256. Edebatur i^aipav, invito Nicet. hodie leguntur. Sic Syro-hex. in marg. ;
in textu
6 7
Nobil. et sine titulo Codd. 161, 258 in marg. 01ymp., autem, Sn elo-aKrjKoi pov. In Ed. Rom. legitur Sn cio-ok. :

Colb. 8
Sic cum obelo Syro-hex., invito Hieron. pov rrjs (pavrjt; sed rjjs <p. om. Comp., Codd. Vat., Alex.,
9 10 19 20 "
Colb. Idem. Symmachi esse videtur. Cf. ad alii. Colb., Reg. unus. 'A. e. Ka\ dapedv.

Cap. xxvi. 14. xxxvi. 29. Colb., Reg. unus.


u 2. n Sic Colb. et Reg. unus." —Montef. Olymp. : oJ Xowroi dvrl
6 6e6s k.t.L Sic Nobil., Olymp., Colb. (qui ovv pro 0$ rov StaKevrjs, dvaxTiais il-ihaiKav, Kai bcopedv. Sic Comp.,
22
habet) et Orat. Tij accessit ex" Syro-hex. )oS\ oj^o .^. Ald., Syro-hex. et codd. Nobil., Polychron., Orat.,
13 " omnes."
*<xj^p» ^So) Jl» ooi. Nobil., Olymp. et Reg. unus. Reg. alter Theodotioni tribuit.
-Cai>. IX. 34.] JOBUS. 19

dva<pavS>, aroua /jlov KaraSiKaad //e.


23
O/ ovk dSoaav •% 2. O. aya66v. u
Xoinoi KaraSiKaaa p( 2i

Si integer sim, pervertet me.


26. ^H» tonr n©23 ms lltaMrqv vbn.
20. ^ttfj?:?-! ^*?" ^' Transierunt cum navigiii papyraceis, ricut
O'. kdv t« <5 du(unros, aKoXibs dno(3fjaouat. aquila volat ad escam. O'. r) Kal ?<m vavaiv
25
('A.) dnXovs kya>, Kal kaTpkfiXwat /te. iyyos bSov, dtrov ntrouivov (nroCvrof
r)
fiopdv.

21.JHN""? ^M Ori. Si integer sim, nesciam. 2. dnfjXdov buoims vaval a~rrtv8ovaats, dtrbt w
39
O'. eiVe ovk oiSa. 2. *di/ imdutvos ini fiopdv.
ydp r)<re/3r;<ra,

dvairios <o, ov yvwaopai. 26 27. 1?$. Querelae meae. C. XaXS>v. 9. dtJo-

22. W1.I ;m. f/wwm erf. O'. Vacat. 2. >£•


" > 27
ej> taTiv. 29. S^PM bin njTRgk. Quare «c t» lanum to-

23. D?f?2 riDD7 Repente, ad tentationem borabo ? O'. 5<d rt' owc diriBavov 'A. e/r
DjsO?. ;

38
innocentum. O'. k£aiaia>, dXXd SiKaioi. 2. t( tovto udrrjv /corrtco;
28 ,
0. StKaioi. 31. rin^l tt*.
dc/>j/<o . . .
^30W -T^nc in/oveam demerges
24.3rth""T$
™n2 fjM. !T em z fraa^a es* m me. O'. iKavSs kv pvnm /te e/3a\|ray. 'A. »ca<
39
manum O'. napaSkSovrai ydp ds x**P a s rore €»'
Sia<pdopa fiamiatis /te.
impii.
29
da(/3ovs. 'A. 0. >7 77 too&i e<r x*'/"* <»<r*/3a>i'.
•Q^rtJ. ^/ abhorrebunt me. O'. e/9c5eXi5£aTo
2. «r \fipas 9
do-ef3a>v. , <5e'
/te. 'A. /cac fi8(Xv£(Tai /te.*

(WH5 iDN hVdM HD^ I P mi^"». Fa- 33. 13


,,
2tt)
v^. Super utrumque nostrum. O". dva-
1
ciem judicum ejus operit : si non ita est, quis uiaov dp.<poTipa>v.*
est (qui hoc faciat)? ^ O. Tp°o~ama KpnSv 34. TDJ. Auferat. O'. dnaXXa£dTa>. O/ XotTroi'-
31
avTrjs <rvyKaXviTT(f (i S( pr) ai/Tos, tis kartv ;
42
dTrotrTr/ffdTCi).
"AXXof npoaamov. 32 2. . Kal vvv ris kariv. 33
.
itDlttJ. JTin/aw «wam. C. rf)v /5d/35or. 'A.
25. "%$. Et dies mei. <J. 6 8k ftfa uov. 01 2. O. avrov.* 3

Xoinoi ai f/pkpai pov. 3*


"^O^?^' Terreat me. O'. /ce o-rpo/Sen-». A.
rnilO 'IMTNv. Non viderunt bonum. O'. (KdXiptTO) p.(. 2. Tn-OfiVoi) /i€. 0. «{«rraTo» /«.**

21 26
^Nobil. Nicet., qui «araSotdo-i/habet. Schol. apud ut videtur. Syro-hex. in textu : .1 ,jx> -X o)U. Jlo.
**
Nobil. et marg. Codd. 161, 248. Est alius interpretis, et, Hieron. %bonitatem.
: Nobil., Olymp.
^Jfcs^.
2e
ut videtur, Aquilae. Codd. 137, 138, 255, qui omot et "omnes." Versiculum priorem aifert Syro-hex. .^d.
Montef. ex Begio uno edidit *A\Xor - r Colb.
pro di/airtor

K&v dvalrios
babeut.
27
: «
^MWUH )?^s» )Lojows <ii.l/.
^8 "
Syro-
S>,
oi yvaicrofiai. SyrO-hex. )«m 5K- ,>£D . hex. <']i^>_^ ,L. Nobil., Olymp. et omnes." Cod.
"
owl^—f . Hieron. sine asterisco : Unum est.
28
Sic 259 aflfert : 'AkiSA. c<r t< tovto pAttjv Kom£>; el dXwr iKpi$t)v
unus codex." —Montef. Post (£aio-la> Syro-hex. sub obelo elvat do-e&ris, fieXrwv r)v /io< npo rrjs doefieias reXevrrjo-at. Verba
29 ^9 *•
infert dTroXoCvrot, ut Codd. Alex. et 254. Syro- sunt Olympiodori. Colb., Keg. unus. Cod.
hex. a Post
«JiJi^ifcjj )»,jj> •^oov.L/ \±.i} .1 .(\ Hieron.: 252. dptfwrepaiv in marg. notat Syro-hex.:
•X- Terra tradita est in manus impii; unde Montef. effecit : "Auei»' 8e /jo< xP fla (l"J (' ^'^ ^»? <—'•»'• ^*»)- Hic
Idem exemplari (IL ntifiN « v») est."
\
?S 6. irapaoVcWai r) yij eir x (i P as daefiu>v. tres sequentes versiculus ex alio
xiii. ao
o-r<'xovr, a irpiio-ama ad dpoiitas, qui in Hieron. sub aste- siculus, qui etiam in Cod. Alex. exstat, ex Cap.
30 *2 °
risco leguntur, Theodotioni continuat. Syro-hex. huc immigravit. Colb., Reg. unus. Syro-hex.
31
Colb. notat 'E/c e. o< j3".
: Hos versiculos sub asterisco inmarg. Hieron. :
virgam -X- suam. Sic proculdubioColb.,
habet Syro-hex. In Ed. Rom. legitur el 8« pi) alros iari, Reg. unus, quos appellat Montef. ad inDK,
:
6 <pofios ovtoC,
"
Wr ea-rtv; sed prius e'or< om. Colb., Syro-hex. et codd. ubi avToO in nullo exemplari ruf o' desideratur. 'A.
32
Colb. 33 "
omnes." M Colb. Sic Colb., Reg. unus. Sed Colb. uni
Nobil., Nicet. et 9. «cU</3/t<o pe.

Symmacho tribuit Nobil.


M Sic Montef. ex Colb., Aquilae tribuit."
— Montef Syro-hex. .jo «j JS^L .('.

D 2
20 JOBUS. [Cap. IX. 35-

85.tfy?N tfh). Et non timebo illum. O'. nal 10. ^flfl. Effudisti me. O'. /xe t)fj.e\£as. 'A.
OV * 4 9
/J.fi <pol3rj6a>. 'A. avrov. dneara^ds (/^).
"OjN -, >1 ,,
^"V2>y
p"S7 3. Quia non sic ego apud ?^ ?i?^J' Coagulasti me. O'. krvpcoads fie.

me. O' . oi ydp ovrao avveniarapaL. 2. ov 'A. enn£ds (/«). 10

yap
i*i
eyco o
»_*_
avros irap ;
46
Contexuisti me. O'. eveipas. "A\-
eifii efiavTco. ll.^tori.
11
\os' avveppa^ras.
12. "nttjy JTtojr. JPeci,« mecum, O'. "e6ov nap'
Cap. X.
kfiol. 'A. O. knoirjaas fier kfiov. 2. -rrap-
'

1. ^V' Super me. O'. «r' avrov. A. kir' kpe. 12


eayes fioi.
/i
e» .
»

eis efiavTov.
13. Tp?? 3. Ire corrfe tao. O'. «p <reai/Tcp. A.7rAf/
2. ^^to^fwN • JVe condemnes me. O'. /.77 /te
ypa<f>r)'
kv kfiavTco. 13
2
dae{3e?v 8i8ao~K€. 'A. pfj KaTaSLKaans fie.
14. yJPJTi "Hv. Non insontem declarabis me. O'.
3. P^S^^S ^? ^^l!« Nutn bonum tibi, quod ovk d6<26v pe nenoirjKas. 'A. 0. 01V aclcococretr

opprimas ? 0'. f) koKov aoi, kdv d8iKfj<rco ;


/*e. 2. ow KaOapiaeis pe. u
3
"A\\os' prjTL dya66v aoi, orav avKo<pavTf)ans; 1
15. 'nftfrl HteH-H ? 2B si
W£?f}. justus fuero,
4. nbnfl CfijN rrtMlSI»*. jvwm sicw/ vioJe/
non elevabo caput meum. O'. kdv 8e <o
SiKaios,
Aomo, vioJeoi* ? 6'. Vacabat.
4
'
% 8. »)
Ka0<-.? ov Svvapai dvaKv\jrai. 'A. Kal 8iKauo6els ovk
ls
opa dvOpwnos, LSXiyjrn; dpa> Ke<j>a\r)v.

5.113 ^3. Sicuf dies viri. O'.dv8pos. >£ 'A. 16. V3WI /PltoS
riHJfn. Jft si efferret se
(caput
5
O. ct>? f)p.kpai4 dvSpos. sicut leo venareris me. O'. dypevopai
meum),
8. "^l-iy. Elaboraverunt me. O'. eir\aadv fie. ydp manep \e<ov eis a<j>ayr)v. To 'EfipaiKOV
8 16
"A\\os' fjToi/xaaav. kdv T€ ydp eva6evf)s d> <hs
\ecov, nidaeis pe.

^Vyin^ IVOp Simul undique, et devora-


"TPP. "•I
«7?nri 2ton% Et iterum mirum te ex-
bis me. O'. perd ravra pera^aXwv p.e etrai- hibes in me. O'. ird\iv ydp pera^aXcov Setvcos
7
aas. 'A. 0. dpa kvk\co KareirovTLads pe. fie 6\eKeis. 'A. O. Kal kntaTpe\fras kvavfid-
17
O'. pvfjaBrjTi >£ arcoaas kv kfxoi.
9. N3"^5!- Recordare, quaeso.
8 ,
'a1'0. oSv. 17. '7^ T7?> ^IID^1 - Renovas testes tuos contra

<• uojoll .1 i» N j|l.


(Middeld. Aquilae vindicat,
1 * J^oooJ'. Cod. 249: ws f)fiipai avhpos. Hieron. : & ta/n,-

«7r\r)o-crar-o (sic) /xf, propter Cod. 252, ubi ita scriptum quam dies '• hominis. Perperam Montef. : -X a>s fjpipai
6
est. Sed Syr. -JSs^ cutn kfklfitt* permutatur Jud. dv6pa>iTov. apud Nobil. et Codd. 161, 248 in
Schol.
7 " 8
i.
34. ii.
15. 4 Reg. xiii. 22, et saepius ;
non ita cum marg. Nobil., Nicet. et omnes." Syro-hex.
45
eK%\i)<r<reiv.) Syro-hex. 00--0 •:• . ^. Middeld. : 'A. in marg. '^-.jcx .L .(%. Cod. 55 :
pvrjo-drjTi oiv.
46 9 10 ll
an airov, Syrismum nimis premens. Colb., Eeg. Colb. Colb. Sic Cod. Alex., alius. Nobil. :

12
unus. rjroi, o-wippatyas. Est lectio Complutensis. Colb.
Cap. X. s
Colb., Eeg. unus. Lectio «r' iiiavrbv est in
13
Colb. : A 17
.
yp. iv iuavry. Vid. ad Cap. ii.
9. Lectio
2 14
Cod. Alex., aliis. Syro-hex. J_>_-^. Nobil., ubi iv iuavTw est in Codd. 257, 259, et Syro-hex. Colb.
3
scriptum KaraSiKao-Hs. Nobil., Reg. unus, et Cod. 248 DidymuS : Oi SXK01, ovk d6a>a>o-(is Uf, ov Kadaplo-fts pe, elirov.

in marg. Montef. edidit Srt pro Srav, juxta falsam Drusii Lectio oi Kadaplo-ets 248 in marg.
ue est in Codd. 161,
15
scripturam. Quasi scholium affert Nobil. ; sed procul- Nobil., Olymp., Colb., Orat.Syro-hex. vero yflo .1. :

16 "
dubio aut Aquilae, aut Symmachi, aut utriusque versio ««^-? L«-» U! yuiio Jl ISJ»?»)?. Sic [Polychron.
4
est. Sic Montef. Versiculus exstat in Ed. Rom., sed apud] Nicet., Drus., et Reg. unus, qui habet mdgeis. Puto
deest in Codd. 106, 160, 261. In Syro-hex. et Hieron. autem hic legendum esse, 6 'Efipaios, non to 'EftpaiKov." —
5 lr
asteiisco notatur. Syro-hex. in marg. .1 ./ Nobil., Polychron. et "omnes."
y} •)£. Montef.
-Cap. XI. 8.] JOBUS. ai

me. O'. inavaKatvi(cov kn ipk rr)v traoiv ov/c ?cmi/ 6 dvTiKptv6fi(v6t oot} 'A. *aJ ovk
fJLOV. A. O. dviKaivto-as fjtdprvpds aov Karivavri pov. (ortv ivrpincov crt*
2. Kai dvaKatvifcts o-tavro dvrtKttpnvov (s. vntvavriov) 4. TJT? 'TO TQ&. £/ roan«-«« tu m i H ocuHm
l"it.
tuis. Cf. Kal &fl(pnTOS >£ E'. ytrrfaot,,*» 4
17. N^. Militia. 0'.napaTr)pia. 'A. orpaTtds. ivavrtov avrov*
9. Svvdpas. 19 Verum enimvero utinam.
5. V&fV D7W]. ()'.

19. vliN. Elatus essem. O'. ovk aTrrjXXayj;»'. dXXd ntos dv. 'AXXoy d\X' u6( r)v Srrtos dV.*
-
'A. 9. dnr,vi X 6r,v™ VnCto nriD^. Et
•5|T$y aperirel labia ,uu
21. "=r?N D"ltD2l.
Priusquam abeam. O'. wpo toi) tecum. O'. ^ <a2 dvoi£u \(tXn avrov fnrd

/<£ nopevdfjvat. "AXXor 7rpo tov p.( dn(X- OOV.


21
6dv. 6. rra?n Hte^ft. Occu//a sapientiae. C. *y-

rnEPSi. Et umbrae mortis. O'. *at yvo- pa/up ootpias. 'A. dnoppijTovs oocpias. 2.
22 1
cpcpdv. 2. (*at) oK(nopivnv 6avaTCp. dnopprJTOv oocpias.
-
22. 7D« iE3 nnO^ y^« . In terram tenebrarum *!?'3$?« Zte iniquitate tua. O". cov f)pdprnKas.
s
ds 'O "AXXos* nap(copafiiva.
sicut caligo. O'. yrjv okotovs atcoviov.

'EfSpaTos' ds yrjv okotuvtjv vnep to okotos.


23
7. NSOfl ^ 1
v : "^UTO* JVmj» investigationem Dei

invenies ? O'. r) tyvos Kvpiov (vprjous ;


'A.

prJTt ifcty(yiao~fibv 6(OV . . .*

Cap. XI.
8. hg&PTTVZ Dinto VT12. Altitudines caelorum

2. njj^ *& B*^ ^ftn, Numquid multitudini est (Dei sapientia) ; quidfacies ? O". vyjrnXbs
10
verborum non respondebiturf O'. o ra 7roXXa 6 oi/pavbs, Kat ri notrjoas ;
'A. fi(T«op6-

Xiycov Kat dvTaKovcreTat. 2. /t?) o 7roXi!XaXoy rrjTas ovpavov n Kar(pydon j


11
2. . .
dnoprj-
12
oas, ncos dv
1
dvavTtpprjTOS (orat j
icbiKoto.

3. D?3D pHI. .E7 n o« es/ pudefaciens. O'. icat


SrjQTT? ^iNEJp Plgt^. Profunda prae in-

18
Syro-hex. ..co ii.NirA h^>? ]»oh» LIm. .1 .(.
6
Haec, quae hodie in omnibus rav O' cxemplaribus legun-
«A ILsCTfiNf -ii. k~>! h~>! Lm^oo. Haec, fere ut tur, sub asterisco habent Syro-hex. et Hieron.
7 "
'A.

Middeld., Graeca fecimus. Quae si vera sunt, Sym. pro drroppj)rovt a-otpias, si modo verba integra sunt."
— Nobil.
TIV legisse videtur T"1J\ Montef. vero, Nobilio auctore, " 2. diroppr)rov oo<pias. Sic Reg. unus." MorUef.
— Syro-
tantum habet 2. (sic) pdprvpac oov Karivavri p.ov atfcdvav
: : hex. affert :
•?
imiffqrm (f^ v<"N M )l). Denique Comp.
ubi ai^dvav ad seq. vocab. 3^ni pertinet. Idem monet, habet drropprjra aotpias, quod libenter tam Aquilae quam
19 8
Cod. Colb. hic deficere, amissis quatuor foliis. Eeg. Symmacho vindicaremus. Schol. apud Nobil. Sic
unus. w Codd. Montef. ex Keg. uno Cod. 161, et Cod. 248 in marg. • 10
Poet
137, 138, 255. Reg. unus.
21
affert : 'A. e. ovk dvrjvtx&rjv. Reg. unus. Sic Ald. et olpav6s Cod. Alex. infert yrj
&t :
fiadtia. Sic Syro-hex. in
codd. 22
Hex. n S u " "AXX. ptrtop6rjrras
Nobil., Polychron., Reg. unus, et Orat. Cf. marg. \ « va
^.» L^>»('.
23
ad Psal. Polychron., Orat., Reg. unus.
xxii. 4. oipavov ris Kartpydarr ; Drusius [Nobil.] qui haec ut scholion
Cap. XI. x Nobil., Nicet. et " omnes." 2
Syro-hex. in affert. Sed est revera alicujus interpretis." —MorUef. Pro-

marg. r) ovk tcmv 6 dvranoKptvvpevos \l°\ v>> 6ot) o-ot. Lectio


:
( culdubio est Aquilae, qui ptrtopdrns pro l^i iuterpretatus
3
dvrairoKptv6u.evos est in Comp. et sex codd. Sic Codd. est Ezech. i. 18, teste Cod. 88. Ceterum ti pro ris scripsi-
J
37> 2 55- Pro 'vrpeirov Montef. i»mpirrm edidit, suo an mus ex emendatione Kreyssigii. Vid. Schleusner. Optuc.
4 12 dubUationes
Regii sui errore, incertum. Syro-hex. in marg. aifert : Crit. p. 155. Nobil. Drusius vertit :

E'. % yt vvTjOrjo-opat ( r^.L('),


mendosum apographum vertens. quomodo attingas; Montef. diffieuUates quomodo adieris; :

Hieron. et sine crimiiie fui ante eum ' nomine habens. Rectius Kreywi-
: •)&
(rectius, -)S
uterque diropr)o-tts pro
fui '•
ante eutn) unde Montef. dedit
: •}$ ivavriov airov. :
gius dubius
:
haerebis, quomodo pervenias; ut haec verba
4
Schol. apud Nobil. Idem habet Cod. 248 in marg. tantum ad ^VSriTlO pertineant. Ingcniosam conjecturam
22 JOBUS. [Cap. XI. 9-

ferno, quid cognosces f O'. fiaQvTepa Se t5>v li.rfyg T^Hfcta JStiPT^WI. Et ne Aaoi/are

kv aSov, Tl OlSaS ;
'A. Padirepa (s. j3a6irepai) facias in tentoriis tuis iniquitatem. O'. dStKia
»a ' - 13 Se ev StaiTT) crov
aoov, ri yvuxrjj ; fif) av\t(r6fJTa>. 'A. /i?) otct/-
22
vaxrdTO) ev 2. O.
9. D^ip nimi ITTO fJH§ IXfft. Longior
crKeirrj crov trapavopia.
23
/x?)

o-KvvaxraTa) ev crKrjvfj crov irapavopia


est quam terra quoad mensuram ejus, et latior

quam mare. O'. f) paKporepa perpov yfjs, fj 18. 2?tpri nT327. Tuto quiesces. O' dva<paveirat
.

2i
evpovs OaXaacrns . 'A. p-r) ud o-repeapa ?£o> t^? y^r crot etpfjvn. 'A. ey e\Tri8i KotjinOfja^n

Ka\ — W. *ai
Et ocuU impiorum
peTpf)0-(tc, 7ii\aTvT(pa 8a\drrcrris ; -. . .
20. r^STl O^tth ^in. de-

7rXaTvrfpoy OaXtKroT/r. ficient. O'. Vacat, sed mox post d7rd>Xeta


25
10. "Vnp^ fprn-DH. Si invaserit, et con- habet Se d(re>3d>v TaKrjcrovTai.
7T^| :
6(p6a\fiol
2a
et O'. edv Se Kara- Q. 6(p6a\fiol <5e dcre(3d>v eK\ei\frovcriv
cluserit, congregaverit.

aTpe^rrj T(X irdvTa, ^ 2. fj avvaydyris Ka\ (KkXtj- U»rnDE). Efflatio animae.


27
O'. dnd>\eia >*<

16
aiao-rjs 'A. 2. 6. yjr
v X fls

22V 21113 ttPNl.


12.^17') i?f Aomo inanw corde (in-

cordatus O'. Cap. XII.


tellectu) privatus est (s. fit).

dvBpayiros Se d\\m vfj\eTat Aoyots. 2. . .


2. nrsSn nittn 03Sjri. J^ vobiscum morietur
7
SiaKevrjs dpacrvveTai} sapientia. O'. ^ fieB' vficov Te\evTf)(rei crocpia.

13. T?? WM JlftnBI. 2?£ expanderis ad eum 'A. Kal avv vfiiv re\eid>paTa ao(pias}
2
2. r)

volas tuas. O'. inrTido-ets Se 'A. 2. o-i>v v/jtiv r) Te\ei6rr)S ttjs aoqjtas. 0. . .

x«p«? ^s;
18 9 airoBavdrai
9. troi"< 7rpdy aurw. 'A. eKireTageis . . } . . .

20
2. air\d>o-et$ irpbs avrov Tas ira\dpas (tov. 7. Tpni. Et docebit te. O'. edv croi etiraxn. 'A.
9>eireTaaas
.
'
. . .
21
Kat (pcoTicrei aot. 2. Kal Sn\d>cret aot*

21
protulit Valckenaer. Opusc. Tom. II. p. 181: iropdas
8(ov habet.
20
Nobil., Olymp., Colb., Reg. unus. No-
22
nS>s av icplKoio ; ut haec ad praecedeutia Hebraea, "ip.O? bil., Orat., Reg. alter. Nobil., qui quasi scholion
NVOPI ni?X
(v. 7) aptentur. Certe iauKTai pro NVD Sym- affert. Aquilae vindicat Montef. provocans ad Cap. viii. 22.
l3 23 24
macho tribuitur Eccles. ix. 10. Syro-hex. t*k— ? ./. Colb., Reg. unus. Nobil., Polychron., Orat., Reg.
.^.»L \
' « .^cxaj». ^s . n '.'\n \ .
• 14
Syro-hex. unus. Colb., Reg. alter, et Cod. 255 Koipuq8r)vax habent.
26
continuat j^.*/ i^i. )&s^o9> •s/ ^>fiN» Theodotioni tribuit Cod. 250. Sic Syro-hex., qui
Aquilae :
^20
<• U&. ^.ls-.?o :u»cl«2oL. Tam lectionem ipsam insuper addit JL^o Jfco&au.
: V i*^ otLoi». -1- .
Neque
^so ^tss
" Firmamerdum terram aliter Alex. nap' aira ydp aorpla Ka\ hivauis. Hieron.
quam scholium ei appositum, : : 3S
2a
vocat," exscribendo
praeterlapsus est Norberg. Inter- Oculi autem impiorum tabescent. Colb., Reg. unus.
n 3"!?<, sed airav
pres, quisquis fuerit, non >T\?~}\} legisse
videtur. Nobil. affert O. ol drp8.:
iKKeiyjfovo-iv. Sic Reg. alter,
15 16 w Sic
Syro-hex. Laa- )lS3 ^.V-.»o .L ,m. ^so Syro- ex Niceta, ut videtur. Syro-hex. in textu.
hex. * fco/ LL^iw-soo h~j( .niaao o/ % .js. Hujus lecti- Hieron. sine asterisco :
perditio est animae. Montef. ex

onis, quae in cod. ad v. 9, r) paKporepa k.t.4., minus recte Colb. edidit : *)k 'A. 2. O. ij ydp ektr\s avTaiv diraXeia ;
quae
apposita particulam tantum,
est, aaa o( . X-, quasi
- *co hodie in LXX exstant.
J
post rrdvTa inserendam affert Middeld. Verbum LL.X, quod Cap. XII. Sic Montef. ex Colb., ut videtur. Nobil.
nescimus an aliunde notum sit, per (KKXrio-td&iv Graecum affert : 'A. TeXeiapara aocpias. Syro-hex. ./. « LyJ^oOA.
2 3
fecimus, secundum scholium codicis philologicum : LL«i>»o Colb. Syro-hex. « jksJ^s .L .^o. Middeld. vertit :

« )L»X ^ao Jsj/. Hieronymi versio hexaplaris est :


Quod 2. e. veKpd (r) o-ocpia).
Sed jl^Jjo cum puncto est parti-
si everterit omnia JS aut congregaverit : unde Montef. cipium, et pro dnodavelTat ponitur. Symmachi nomen
n " 4
Colb. habet
edidit : ^npM. .)S tj trvvayayn. Colb. Schol. 8pa<ri- insititium videtur. Reg. unus. (paTio-rj

v(Tai." —Nobil. Sic Codd. 161,. 248 in marg. 18


Sic et 817X0)077. Parsons. exscripsit e Codd. 138, 255 : 'A. e.
19
Syro-hex. in textu. Colb. et Eeg. unus, qui iKmrd^ds Ka\ epaTtaei <re, Ka\ drjXiocrei ae (ffoi 1).
-Cap. XII. 24.] JOBUS. 23

8. T)P) f^ ^to i«. Vel loquere terrae, et f3ov\evTiKoi>s ets dt3ov\iav.


li

docebit te. <


O'. eKSirjynaai yfj, edy aoi <Ppa.au. 17.7?irP nTflDWl. Et judices stultos argtut.
2. r)
6ui\naov rrj yfj, Kat urivvaei aot?

O'. «piray y»}r *£«'<rr-o-«. 2. «oS «pric
8* 9 nWVm *•*
A" T * yrih ~
***
*
:n*r*
— T
vn
" *
**-
:
ra&n
~ :
* if-urrciv.
1 *

*
J-lNt
nntpy nin^-r^ 3.
,
j£/ narrabunt tibi 18. ni-nnm -liw -ibwi. £/ 4%a / ri«0«/W m
pisces maris. Quis non scit in omnibus his, »w lumbis eorum. O'. *a2 neptiSnae {<ovrt

quia manus Jovae fecit haec ? O'. Vacabat. oatpvas avroov. 2. Kat nept{<ovvv<ov airrovs

^- 0. Kal ei-iryrjaovTai aoi ot lyQves rrjs 6a- a\oivico Kara \ayova>v. w %• Q. Kal nepti-
\daarrs. ris ovk eyvco kv TTa.cn tovtois, Sti
x«p S W e 4."
6 1
Kvpiov enoirrae Tavra; nCto DO. ^ M/w/
,

20. n^nNJ ? •Y labium fidelibus.


10. ttPM^TZn-TS . Omnis carnis hominis. O'. O'. SiaWdaacov \ei\ri ntar<ov. 2. nepirpincav
7 17
navrbs %'A. Kpicos^ dv6p<onov. Xe&V dn\avrJT<ov.

H- ID"**"* T- ^ lt*^" ^ •TJ' Nonne auris - sermones n i".'! &%?. G -V?l- Etsensumsenumtollit. Cf.

probat ? O'. ovy //««/ ya/> prjuara SiaKpivet.


arjveatv S\ npea(3vrip<ov eyvco. 'A... \rjyfre-
19
A. 2. 0. /x>) ovxi o*s XaXtav 8oKtpa£ti ;
8
rat. 2. Kal emaTrjurjv yepovrcov dcpaipmv. 19

V?-nytp\ Gustat sibi. O'. yeuerat ^- a6r<5 21. U*V Ijf


VJK nn *-Dit».
^IhmU ignominiam
(s. tavTi»). super principes. O'. Vacabat. •)£ 0. tVx*®"

12. rTT2)*3n * i
,

tl? 'to*'~l. Jra veteribus est sapientia.


drcuiav en dpyovras 4. 20
1-
O'. ef 7roXA<5 ^povcp aocf>ia. 'A. ev na\aiots 23. nwi niia nraW n-taMn n*i**? «^aton.
10
aocpia. 2. €P uaKpoxpovrjaaai ao<pia. Orescere facit gentes, et perdit eas ; expandit
14. tJ**'N- /J*.
Super viro. O'. Kar' dvopconcov. gentes, et reducit eas. O'. Vacabat. -^ 'A.
u O. n\av<ov drroWvcov avrd' Kara-
'A. €7r'
^5pa. eOvrj, Kal
21
16. rPtWn*l. .#; consilium. O'. /cat
tVxtk. 6. arpcovvvcov edvn, Kal KaOoSrjycov avrd.

Kat acornpia. 12
24. TDn. Aufert. O'. Sia\\daa<ov. 'A. d<pi-
1
-iT^to. ^oa^cii! consiliarios ar<ov. 2. irapaTpinwv. Q. ueOiariovS
17.*"^i"J •"TSgrV'

, captivos. O'. Sidycov (3ov\evTas al)yj.a\<oT0vs. •fWPT3J#. Populi terrae. O'. yfjs. O* T'.
23
'A. dirdycov avp.fiov\ovs \d<pvpa. 2. Sidycov Xaw»
(y^y).

6 6 " ^
Colb., Reg. unus. Quae asteriscis notantur, ex •SJ 6. km rrcptihrfo-tv (ju»{o) avrois fcaw; 6oxf>iuv
()j->t)
air°>*-

Theodotione in textum LXX interpretum invecta sunt, ut E Cod. Alex. post Grabium incaute exscripsit Parsonsius :

notat Colb. his verbis : 'Ek e. oi


y, i. e. tres arixot." — Montef. Ka\ rr(pi(a>wia>v airrois (<i>vfl ootpias airrav. Codex exhlbet
Sub %. leguntur in Hierori. et sub -X ©. in Syro-hex. fwi/x oo-cppvos (sic) ;
unde fortasse colligi potest, Seniores
7
Apud Montef. ko.1 in initio male abest. Colb. Syro- vertisse, *a\ irtptfawiav avrois {covti oocpios airav, et wtpuorio-tv
hex. in marg. »)jjnu3-X .(. Hieron. : omnis -X- camis '. ex Theodotione invectum esse. Hieron. affert : -X- Et cir-

hominis. 8
Sic vertenda Syriaca : o^. jj>*?t « .L jx> ,}. . cumdedit balteo renes eorum '•
.
v Nobil., Olymp.,
iLco H*^*A»o )j»/. Apud LXX pro o*s olim exstabat Orat., Reg. unus. Consentit Syro-hex. Lx^»jc« .-».
" Colb. Pro
vovs, quae lectio est Codd. Vat. et Alex. et Syro-hex. *
U^i h |Uif •


iyva Cod. »49 a<fxi-
9 10 19 Sic
Syro-hex. in marg. o»^. 5S. Hieron. 5S sibi. No- : Xo-o habet. Nobil, Olymp., Orat., Reg. unus.
u 12
Hieron.
" Sic sub 5S 'A. 8.
bil., Orat., Regii duo. Colb. Colb., Reg. unus. Syro-hex. in textu, invito
13
Nobil., Nicet. (qui in textu. Sub 5S e. affert Montef. ex Colb.,
Symmacho
Regii &y<*v tribuit), Orat., Syro-hex.
"
duo. Aquilae versionem confirmat Syro-hex. **%M*«f ./. qui notat 'Ek e. oi Sio. : Olymp., Orat., R«g.
*)l^i» 14
ols^a |j_«^.o unus. Colb. Aquilae tribuit Nobil. : 'A. e.
iLsnN-^iN,. Syro-hex. •:• .woo. a*t>iorrio-t.

Montef. ex Colb. et Reg. edidit : 2. e. i^o-rS>v.


15
No- u.t0i<rrav.
**
Syro-hex. ) v> »* %f .«^-
Hieron.:
" omnes." w '
bil., Olymp. et Syro-hex. in textu habet :
^kpopuli terrae.
24 JOBUS. [Cap. XII. 24-

24. ITJT""? 1PU"0. In vastitate ubi non est via. volo. O'. i\iy£co c5e ivavTiov avrov, idv /Sov-
24 6
O'. iv o6\S $ oi)k fjSeicrav. 2. . . 6Y dvoSias. \rjTai. "A\\os" idv 6i\oi, i\iy%co vfids.

25. TOfi^. Palpant. O'. yjrn^acpfjcraicrav. "A\- 4. 05^3 hhto "'StST


1,^-^Db. CWmraafora?
25
\os' \jrr]\acf)covTas mendacii, medici nihili omnes vos. O'. laTpoi
7
Et errare eos facit. O'. ~r\avn- aSiKoi, Kal laral KaKcov rrdvTes %'A. 0. vfteTs.
^ytyil-
6eir\<rav. "A\\os" ir\avcop.ivovs.
2f>
A. . . larpo\ cViVXaoroi ipels Travres. 2. ITpOCTTl-

6ea6e TJrevafiaTi,
Kal laTpol irrirr^aaToi fiov,
9
\_KaTao-Kevd(ovTes aAoya].
Cap. XIII.
5. !""??07 D ?V TlTft. -E^ <?ss<tf vobis ad sapien-
1. FP )3riT "«ttN
r^lptf, Audivit auris mea, et tiam. O'. /cat dnofSrjcreTai vfuv aocpia (alia

percepit illud. O' . <a\ dK-qKoi pov rb ovs. exempl. «s aocpiav). 2. /cat vo/j.ia6rjaea6e
6. .
/

aKTjicoe
> »
to ovs pov, Kai trvvriKev avra.
* - > / i
cppovipoi.
10

2. ^«"Ctt *P%"P D ?^l?- Secundum scientiam 6. «^VQtp. ^wrfi/e, owaeso. O'. a/covo-are >s< &'.
11

vestram et ego novi. O'. Kal oTSa 6<ra Kai


7. 1"V3'Vl ',
^??D« Numquid Deo loquemini (per-
VfieTs effiaTacrde. Q. KaTa iwiarrjiirjv vfioiv ol8a Kal
? O'. iroTepov ovk evavri Kvpiov
versitatem)
• ' 2
eya. 12
\a\eTre; 2. dpa vrrep tov 6eov \a\eTre;
D3Q ''pJ^ vD3"lS7. Non inferior sum ego Amot vultum
8. pNEMH ^5?l!« ejus accipietisf
vobis. O'. Kal ovk dovveTcoTepos tifU vp.cov? O'. v vrroaTe\eTa6e 2. apa avTOV
; rrpocrcoirov
41
2. Kal ov KaTaSeecrTepos 0. Kal
vwoaTe\eTa6e ; 13
el/ii vficov. O. i} trpoaconov avTov \apf3d-
ovk e\aTTa>v) ey<o elpi vfiav.
ov% rjaacov (s.
vere; 'O 'EflpaTor 8vacoireTa6e. 15
1*
Schol.

3. V?^ ^N~7N K^T1« Et arguere contra Deum apa 8vvaa6e Kpvijrai avTov
16

24
Hex. ad
u Colb. haec tantum
pilavit] et Drusius.
Schol'. tri-
Keg. unus. Cf. Psal. cvi. 40. Symmacho
20
apud Nobil. et Codd. 161, 248 in marg. Iidem. buit, ko) larpol etc., quibus asteriscum praemittit. Drusius
Cap. XIII. l
Graece versa ex Syro-hex. ^. N y » .1. suspicatur illud, KaTaaKeva(ovre s Skoya, esse Symmachi [immo
Ex eodem Aquilae] vel Theodotionis sed reclamant omnes MSS. et
2
. Jo/ '^.i^ls.Bolo «^.» |j»/. in continua- :

tione: .Lj/ ,3/ 1^.,-. ," a^ »> )iV^^ ^— /•


3
Ad Editi." —Montef. Haec, wpoo-rideaOe -^evapaTi, ad <3ym.
verba icai ovk Syro-hex. in marg. affert :
vea>T(pos ipim £>v
pertinere nullus dubito, etsi Hebraea aliter verterit iste
( -U-if .oiiy ) \.^» ^-^[ j_o). Pertinet ad lectio- interpres Psal. cxviii. 69 cetera suspicione non vacant.
:

nem Codd. vetorepos vpav bv (£>v om.


Alex., 249: nal ye Verba, KaTao-Keva(ovres SXoya, explicationem esse potius
Cod. Alex.) ovk elpl aawerdTepos ipav. Praeterea pro quam aliam versionem Hebraeorum "'^"ySb crediderim.
4 10 n In LXX hodie
elpl ipSiv Syro-hex. habet vpS>v elpi %;eya4. Reg. :
Colb., Reg. unus. Sic Syro-hex.
unus. s
"Versio quae fertur LXX interpretum, legitur axovo-ai-e oe, sed oe om. Cod. Alex., alii.
12
Colb.
Kal ovk dor. elpi vp,S>v, asterisco notatur in Ed. Latina Statim pro 1S, o'. evavri oe avrov, Montef. ex Colb. ex-

Hieronymi, quia est forte Theodotionis." —Montef. Hier- citavit: *AXXor


-
evavrlov ra 6ea (sic).
13
Sic Codd. 137,

onymi versio est : Et %. quidem '•

ego non sum vobis 255. Cod. 256 in textu legit: i)


vnoTe\e'i.a8ai. (sic). i)

insipientior ; quasi legisset, Kai -X ye 4 ovk elpl K.r.e. np6o~<o7rov avrov XapfiaveTe ; apa irpoaiOTTOv avrov vrroreXetaBe
14
Praeterea Syro-hex. Theodotioni continuat Swo :
(sic). Nobil. ex Olymp., Colb., Orat.,
tifMis Se K.T.e.
li—j-s
° "
* .n 1 v> -lS—./ \—1/.1 Colb. sine interpretis Reg. unus, et Codd. 137, 255. In Cod. 137 male legitur
nomine." — Montef. Scholium esse videtur. 7
Syro- inoXapfldveTe.
ls
Nobil. ex Olymp., Orat., Reg. unus.
" Colb. sine
& Symmachi nota; nam
8 16
hex. in marg. * yok-j/ .1 .}. Syro-hex. apa hvvao-Be k.tA.

yo.
1 \" 1
.ol^j/ JL.ii.j^ ILcLflo/ ./. Graeca sunt Mid-
[2.]
ex conjectura tantum Symmacho ascribitur." Montef

deldorpfii, qui ea ad priorem clausulam, DflN D/^? Cod. 255 Aquilae ascribit, quod falsissimum esse nemo non
l^-^ab, male retulit. C(. Hex. ad Psal. xcv. 5. videt. Scholium est ad verbum v7rooTe\e~io-8e, et quidem
9 "
Orat., Reg. unus, Nicetas [qui Polychronium com- Olympiodori in Cat. Nicet. p. 262.
-Cap. XIII. 25.] JOBUS.
9. D3n« "VrT -,,
3 a^STT. Num bonum, ut inquirat sperabo). O'. errei Kal r)pKTai. 'A. <Ari» *,,»-
vosf O'.- Ka\bv ydp edv e^t^vtdcrrj vptas. pAvii) (g. oi/r<j) <r^oX(i<ru).
'

"A\\os" ptrjrt dyadov . . . "AXXoy crvpcpepet ptot 15. "HM. JW«m. '
O'. f} y.t)v. A. w\(,v*
17
ydp e{-eTao~6fjvai vpds.
^nrw
l8.»BB)p KJ-n£». fe/ ^,, ,Wntri
il iVnnri ttfljNa Num sicut illu-
^rt^-DM. judicium. O'. /<5oi>
eyeb eyyvj e//*i toO */><-
ditur homini, illudetis ei f O'. ei ydp rd,
ptaTOS ptOV. 'A. iooi or) tTa£a Kpipa. 0. l&oi oij
'
ndvra notovvres npocrT(6r)cr(cr6( avrco. A. (i
rrpoo(6f)Ka Kpiun.
la
o>? napa\oytcrpc2 ev dv6pd>na> napa\oyi<^ea6e.
19. jnaW ttf^tfTM
ri^T^ •
Q««a nunc obmutescam
10. D?^N D"P <P 'IGin. Arguendo arguet vos. iw
et exspirabo. ()'. Vacabat. ^K 0. or»
O'. oi/Sev tJttov eXey£et vpas.
w 30
K<o<pevaa> Kat e/cXen/ro). '(yE/Jpaior «<a /xr)
_
jWtefl DttB "inD3 D«. & j ra occulto faciem XaXr/o"Q>.
31

O'. ti 8e Kal
susceperitis. Kpvcpfj npdaama 20.*?$9 tD^n-bM Q^nttj-rj«. Verum duo ne
6avpdaea6e. 2. Kpvcpa npdaconov avTOv
ptr)
facias mecum. O'. Svrfv 8( pot yj>r>crn.^ 'A.
20
Svaamrj6r)aea6e ; ©. n\r)v Svo pr) notr)ar)s p.(T (ptov." 2. p6\a

ll.canM n?nn insto «Vrr. jv »«e msyef/M 8« Suo fit) n-oiijo-j/r (fioi

e/wtf terrebit vos f O'. ndrepov ov\t Suva nnDN i??


TJ?'? *>• K<»c a/acie /«a no»
avrov aTpoftrjaa vpas; 21 2.
airrov nror)a(t
22
/*t)

'O 'E/3pa?or edv dno-


oi/^t r) Ktvrjcris abscondar. O'. ^ rore an-o toO npocrdmov
vpds' crov ov KpVf3r)crop:at. 3S 'O 'Efipatos' ovk (k-
3
crTptyr/ to npdaamov airrov, Tapay6r)a(a6(} K^tVCO.
3"

12. Q3 ,,
3 i3T. Memoriae vestrae. O'. vptcov to 21. PIHl'- Procul amove. O'. dne\ov. 'A. O.
2*
yavpiapa. 01 \otnoi' pvr\pdavvov vptcov. pdKpvvov.
37

13. ^HTnaTMI. Et loquar ego. O'. tva \a\rjaco 22. ^l^rri 12TM. Loquar, et responde mihi.

O'. \a\r)crets, eyd> 8e crot Scocrco dvranSKptcriv.


38
15. s35ttj5*"]TT. En! occidet me. O'. edv pe Ot \otnot' \a\rjcra>, Kal dnoKpivn /zo*.
26
'A. tSoi) Srj p.e
Num
yetpd>ar]Tai. . . ,

25.yi"lVn f]l} ^VC- folium propulsum


'Ul\* (p i'0 "^* Non sperabo (s. In eo concuties f O' . r) d>s <pv\\ov Ktvovpevov imb

17 "
Colb. Hoc postremum videtur esse scholion." — )j-? kSuoo'} *%+Oo> )o> .1 '/ \x.i h- ny\ £ V)» )o.

30
Montef. Illud, ni fallor, Aquilae est ; hoc Symmachi. Sic Syro-hex. in textu. Hieron.: 5K ut nunc obmu-
18 19
Cod. 252. Ante {klyfct Syro-hex. in marg. infert tescam et desinam. Totus v. 9 sub asterisco jacet in Cod.
1

-)£ oti, cum nota


" Hoc 6V; rie apud unum quidem trium 31
uniis.
32
Pro x^TO cst xp"'a
:
248. Olymp., Reg.
in Codd. Alex., 249, et Cf. ad Cap. ix. 33.
reliquorum (interpretum) positum est in Tetraplis." Apud Syro-hex.
Hieron. olim edebatur Hic nihilominus •)£ quia arguet vos.
: '• Montef. affert :
Ttrp. pot xP"'a i
cx Colb. ubi A*. yp. xP*"1-
M
Olymp., Colb., Rcgii duo.
20 Vid. nos ad Cap.
Genuinum -X quia '•
temere delevit Vallarsius. No- ii.
9.

Nicet., Orat.
21
In Ed. Rom. est, oix y Slva airov,
Adde Syro-hex. « >.,vi \ 1 nI U .1 .f.
bil., ,
^iil y»i-3
34 .jd.
repugnante tam quam ipso Cod. Syro-hex. w^. V
lingua, quae SiVi; clamitat, j-a-^1. ^-.L»L ^-? ^-OM?a«ik
36 In Syro-hex. et sex
Vat., ubi oixl 8«o/a avrov scriptum. Syro-hex. Jooi J) Sic sub aster. Syro-hex. et Hieron.
22 36 unus.
" Colb.,
.
o^? )U«j>. Nobil., Nicet., Colb., Orat., Reg. codd. oi abest. Olymp., Colb., Keg.
unus. Consentit Syro-hex. )Lqj^m>iL^oo i\ )vi\? .^o. Reg. unus. Parsons. ex Cod. 248 anert : 'A. dirdXXa^oV p*

* .oaX )»imv> 0^.». 23


Nobil., Polychron., Colb., ri)S irapovo-r)s o-vp<j>opas, ttjv rtuapiav anoo-rnoas X ,iPa "* ^t" >

Orat. Mira interpretatio. 24


Colb.
**
Sic Hieron. StKotoXoyiav ur) (h apapriav Xoyi'07;. Quod merum scholium
2e
Colb. 27 non illud modo pro TipMpia» rescribatur
solus.
28
Syro-hex. «)d^
29
ovi. .h
^kao est,
M
ineptum,
Idem :
«v» . }. Graece versa ex Syro-hex. . I. npapov. Olymp.
TOM. 11.
26 JOBUS. [Cap. XIII. 25-

dvk/iov ev\af3r)6rjcrr]

2. apa (pvWov eKnimov immundo ? O'. tls ydp KaOapbs eo-rai dnb
crii KaTaSvvao-reveis ;
39
pvnov; 'A. tls Sd>o~ei Kadapbv dnb /iep.ia-
2
25. ^ypJ?. O' dvriKeiaai 'A. o-p.kvov;
Persequeris. . /iol.

nepiSLcbgeis.
40
2. Sioi/ceis.
41 5. 'HttN.
"
Penes te. O'. nap' ai/Tov. 2. napa.
aoi?
27. \?3Hj "IEQ OiLTV). Et ponis in cippo pedes
meos. O'. e6ov Sk /lov tov noSa kv Kco\vp.aTL.
4Sl tVEI# Vjjn. Determinationes ejus fecisti. O'.
43 e/y xpovov edov. 2. avTov erat-as*
'A. Kal eOr/Kas kv £v\onkSr) tov iroSa /xov. opoi;
44 5
2. . . v7ro £v\ov elpKTrJs tov iroSa /iov. O. . .
6. ny^p. Oculos averte. O'. dnoo-Ta. O. aV<£?.
45
kv Ta\aincopia tov noSa p-ov. "AAXos* ev ,
7. "inp3i' "1. JEV surculus ejus. O'. /cat d pdSapvos
46
TroSoKaKrj. a/ napa-
avrov. 'A. O. d Kop/jLos. 2. /cai

tlfiP^ ^?3 ^l ?"^- 1


Circa radices pedum (pvdSes avTov.
e

meorum effodisti (s. circumscribis) . O'. els Se


8.~\Qyy\. O'. kv Se nkrpa. 'A.
Etinpulvere.
pi£as tS>v noScov pov dtpiKov. 'O 'T£(3pa?os' kv 2. kv Trj yfj. 0. kv t<5 y^co/iaTi. 'O
X"'*.
4,1
tol Se tyyr) tcov noSdov /iov TrepiyapaTTeis. 7
'EfipaTos' kv anoSLa.

28.n71"| 1 T}3 WfiTl. ( Et ille tanquam putredo 9. "V^j") iltoyi. ift faciet messem. O'. noLrjcret
veterascit. O'. o na\aiovTai icra daKop. 2. Se Oepiapov. 'O 'E/S/saZby noLtjo-ei Kapnov?
toO m
6/x.otcos o-tjneSovL na\aLovp.kvov.
11. tT~'
,
3E D"$5~T?tM. De/eci* aqua de mari.
O'. XP° V<? y"-P cnavi£eTai 6d\aacra. 2. &s
eKpei iiSaTa dnb 6a\daarjs. 9
Cap. XIV.
"YTIX Fluvius. O'. noTa/ios. 'O 'Efipalos'
10
1, w i
S^^P* Satiatus commotione. O'. n\rjprjs Xeipidppovs.

A.
opyfjs. n\r)prjs K.\ovrjcrecos }
12.^|?^ *h Upti iph^ng. Usque dum non
4. NE3?a?p "YiJTtt dabit ex erunt caeli, non expergiscentur.
JfVpi?. Qais purum O'. ecos c\v

39 2
Colb., Reg. unus. Etiam Syro-hex. "^x u^s .&. Cap. XIV. »
Nobil, Olymp., Colb., Reg. unus. Colb.,
3 *
«fco/ t-a^fcoc h**j ^VaJ? M>j^. -
"Cod. 252. Reg. unus. Colb., Reg. unus. Colb., Reg. unus.
41
Pro <fV Kakvfian Syro- 2
ts 5 6 "
Syro-hex. fc-i/ .sj» ,u». Colb., Reg. unus. Sic Drus. [No- 'A. 6. 6 Koppos.

hex. habet I^uocl^o, h.e. iv KoCkapaTi (cf. Cant. ii. 17 in bil. ex Polychronio]. Colb. autem Oi Xootoi' 6 KopposT :
-

Syro-hex.) quae conjectura est Ernestii ad Gloss. Sacr. Montef. Codd. 137, 255: Oi Xoittoi* 6 Koppos Kai ai irapa-
43 7
Hesychii, p. 231. Nobil., Nicet., Colb., Orat., Reg. (pvaSes. Tandem Cod. 2 5 2 2. <cai TrapaCpvdSes avrov. Po- :

44 45 46
unus. Colb.,Orat.,Reg.unus. Colb. Schol. lychron.: 'O 'E/3paior, iv orrobia, ?x
el
'
&K - &* Kai ©f»8., 6 piv,

apud Nobil. Huc fortasse pertinet versio anonyma in iv x°h ° ^*> *" T" m
X tty" > tiprjKe, avvaSovres Kal avroi t<b
marg. Syro-hex. |^, m cippo. Cf. ad Cap. xxxiii. n. 'E|3paiKc5. Symmachi lectionem affemnt Codd. 137, 255,
" "
Has lectiones germanas esse non ambigimus. Aliae pro- et sine nom. Cod. 138. 8
Duo MSS." Polychron. :

ponuntur, sed vitiatae et mendosae ;


nitairum in Ed. Rom. : 7rdXci/ 8e o pev 'EWr/viKos, Troiiyo-ft 0epiapbv, chrb
tov tc\ovs etprj-

'A. o)? a7ro £v\ov eipKTrjs. 2. iv TaXamapia. Regii duo et Kev' 6 Be 'Efipatos dirb tov npdypaTOs, rroLrjaei Kaprrov. Haec
Orat. : 'Ak. 8e «at 2vp-., 6 p.tv, iv raKamuipia, 6 de, iiro £v\ov non cepit Montef., qui tc5 'Efipain
perverse tribuit, drrb tov

eipKTrjs. Unus tamen Reg. habet : <os awb £i\ov eipKTr)s. TrpdypaTos woir)o-ei Kaprrbv, pro Hebraeis, y^.^lOB "1'S^ HK^J?^
;

Nicetas vero ex Polychronio et Olympiodoro : 'A«. p.h Ka\ illum vero 'eXXt/mkov de aliquo trium interpretum intel-

2vp., 6 piv, iv Ta\amapla, cbs vrrb £i\ov eipKTrjs' 6 8f, iv £v\o- ligit, cum manifeste indicetur ipsa versio LXXviralis.
TriSji, e|e'8coKfj<."
—Montef. 47
Didymus apud Nobil.,
9 "
Sic [Polychron. et] omnes MSS. et Editi. Duo legunt
Polychron. apud Nicet., Orat., Regii duo.
4S
Colb., iK 8a\do-o-r)s." —Montef 10
Polychron. et
" omnes MSS."
Reg, unus. Olymp. :
r),
Kara toi/ 2vp., opoiais o-rjTreSovi.
Nobil. quasi scholium affert.
-Cap. XIV. 20.] JOBUS. 27

6 ovpavbs Ol)
fir) OVppatpfj. A. ">r av KaTarpt^j) nape(3r)v. 2. inLocoptvotis yap rr)v dvofiiav
17
6 oipavlts, ovk if;(y(p8i)cr(Tai. 2. 0. ecOS TTaXaiCOOJj fiov.

6 ovpavbs, ovk i£eyep6r)o-ovTaL. u


1
i8,i9.mn«n rhw. a.Vacabat. *e.
12. DH3UJa VTj£ N ?]. Et non excitabuntur e Kal n\r)v dncokecras ,
1H

somno suo. O'. Kai ovk i{;vnvto-6r}crovTaL i£


vnvov avrcov. ^ O. ovk i£vnvio-6r)o-eTaL €K
19. D*""^ W*? *#• Inundat effurio

12
ejm pulverem terrae. £K ©• Kal KartKXvotv
tov vnvov ai/Tov.
CSara vnria tov ytofiaTOS Trjs yrjs. 2. _ol «oro-

U.njrm. Num vivett &. tfatreu. 'A. 9.


KKvcr6r)<TOvrai (s. iviK\va8r)0-ovrai) TOL
13
napa\t\ftflfitva
/"? rt {ij&eTai ;
tou x 00 ' "?' yi r -

"•nc^q Ni!n:y 'rlTN. Exspectabo donec


19 20. tod
1
? vropnn :miNn ttfi.N mprn
veniat mutatio mea. O'. vnofievco ecos ndXtv
dv e\6n to d\-
innVrcni vas njBta VJ£_. £* ipem
yevcofiai. 'A. 0. eXnico ecos
1*
hominis perire facis. Praevales ei in per-
Xayfid fiov. 2. . . ecos dv e\6r) r) dvdcpvo-is fiov.
petuum, et abit ; immutat vultum suum, et
15. F|b3Jl. Desiderabis. O'. fir) dnonoiov. 0.
dimittis eum. O'. /j(* O. Kai vnofiovr)v dv6pco-
ls
ininodrjcreis.
nov dnco\eoas4' tooas airrbv eis ri\os, Kal
16. "HIP?. Gressus meos. O'. fiov tc\ iniTnSev- '

<{>X
eT0 iirio-Trjoas avrto rb npooconov, Kal
16
fiaTa. 01 \otnoi' rd 8ia^r)fiaTa fiov. 2. ovrcos npooSoKiav iKatrrov
i£aneoTei\as.
17. ^^ 'V /Blflrn. Et concinnas super iniqui- dvSpbs dno\eoeis~ roborans semper eum qui
tatem meam (h.e. peccata mea falsis crimina- abiit, revocans vero faciem ejus quem dimi-
20
tionibus auges). O' . ineo-rjurjvco Se, ei tl aKcov sisti.

11
Montef. affert ex Colb. et Reg. : 'A. e. eo>r TraXaiaSjj 6 )l^i.ajo pov. Syr. )k,.\fiv>, quod Castello est germen,
ovpavos, ovk i^(y(p8J]o-ovrai. Rectius, ut videtur, Syrus Sym- in Syro-hex. commutatur cum j3Xa<TT6f, fikdo-rripa, pdoapvos,

macho et Theod. vindicat : e<or ira\atw8fj 6 ovpavos (L_».__>. dvaro\rj(Jerem. xxiii. 5. Ezech. xvii. 10), dWJoo-it (Ezech.
u Colb.,
•:•
L.__j- JL_»?); Aquilae autem: J_xl_ ___.Js_-f v !» )_->.__ xlvii.12); et hic proculdubio cum dvdcpvcns.
quae Graece sonant: eW hv KaraTpt(iij k.tJ.
16 lr
•:•
i^Llio Jl, Reg. unus. Colb., Eeg. unus. Colb., Reg. unus,
Scilicet huic interpreti Hebr. rpa est Kararpi^dv Gen. teste Montef., qui tamen haec ad priorem hujus versus
xviii. 12. Psal. xxxi. 3. xlviii. 15. Jesai. li. 6, Ezech. xxiii. clausulam 'JT? "tliva Dnn., h.e. obsignatum in sae-
refert,

43. Consentit Vulg., Aquilae haud infrequens imitator : culo scelus meum: minus probabiliter. Supra Cap. xiii. 4,
12 18
donec atteratur caelum, non evigilabit. Colb. PSD Symmacho est Trpoorid(o-8ai. Colb. 'E* e. oi •', :

Hieron. •)£ et non suscitabitur de somno suo.


:
13
Colb. h.e. Ex Tlieodotione hi quinque versicuti, qui in hodiernis
14
"Has lectiones habent omnes MSS. et Editi. Illud exemplaribus locum habent. Iidem in Ed. Lat Hier-
t£>v O'
w
porro Symmachi, 5 Ayia cftvo-is, vitiatum prorsus videtur. onymi sub -X, et in Syro-hex. sub •& e. leguntur. Syro-
An legendum fj 5Xka£isV
Montef.

Semlero in JZpist. hex. *)^.»(? );°>n? ) 'iv 1» 1 .<a. Graeca
^.9> .^ltooo
dXXoiWir, nescio an ex excipias ra napa\(\(ippiva, quod ex Colb.
Crit. p. 55, legendum videbatur r)
nostra sunt, si et
^ "
commentariis Olympiodori, qui ait : 'Ak. 8«, k<u O., ko\ Svp., Reg. affert Montef. 2. out<o atro-
Trpoo-boKiav dvbpbs
oi piv, i\mS> (<i)S av (\8rj xo aWaypA pov' 6 8e, (as av (\8y rj
\io-(is. Sic Colbert. Drusius vero [post Nobil.], rrpoa-ioKia»

ayia Cpvais pov. O de vovs ovtos' iav iv a8ov CpvXa^do), •jrpoa- (Kao-rov dv8p6s dTro\(o-(is." —Montef. Olymp. : dv6' ol li/t-

«<Vo<a«.
Sokco T^v waXiyyf v(criav, Ka\ rqv iir\ t6 Kpdrrov aWayrjv Ka\ dXXoi- pa\os ovTa, Trpoa&oKtav «dorou dvbpos dn-oX^oTjr (sic),
aatv. Verum vidit Kreyssigius, qui in Obss. Critt. in Plenius Syrus noster, ad codicem exactus: Lo-oo. .j».

Graecos Jobi Intt.


bendum censuit.
p. 14, ^
Vocab.
avdcpvcris, regerminatio, rescri-
deest in Lexicis, sed in
.^|{? OoCi. ^j^
6oC_, Lso,____v
ISj('^~JO -3 .JiJk^^? Usaxo
"2.
dvdcj>vo-ts Li,-»? _>_•/ )_-i
^-? -vJ(' y-»o».
Hexaplis incerto interpreti (quem Symmachum esse affir- ovras Trpoo-CwKiav (Katrrov dv8pos (ita Drusius recte) <nroX»ere<r

mant Codd. 139, 255) tribuitur pro Hebr. NXfo, Job. iv wavri xpo^» ut abeat; iterurn vero voeas faciem ejus,
xxxviii. 27. Nunc de Syro nostro videndum, qui affert: —
quem dimiseras." Middeld. Mirari subit, quo jure V. D.
d7roX«<r«r reddiderit,
(Xdn to Syriaca l*->i ^____a »0, roborans, per
'A. aWaypd (J&^CU.) pov. Q. (rectius 2.) (Kdy
E 2
28 JOBUS. [Cap. XIV. 21-

1 6
21.^. Eis. O'. Vacat. •*• 2. nepl avrcov? cbpiXncras evavTia tS> Oeco.

5. *bw*&. Nam docet. O'. >£ Stl 4 tvo^os eU


22. Y^ ") n posteriore loco). Super eo. O'. Vacat.

A. fc>. €7r avrco. O^iynV. Jittfv ironj. Et eligis Unguamversu-


torum. O'. oiSe SieKpivas prjfiara Svvao-Twv.
8
2. Kal e£eXe£co yXcocrcrav navovpyov.
Cap. XV.
7. £ rZ 1 '"'' Formatus es. 0'.endyns. '0'E/3paios'
9
2. nwnjn i"toS£ ODnn. -^rMW*sapiens responde- o-vveXrjcpOns.

bit scientiam venti? O'. norepov crocpbs dno- PTi7N TiDS"!. 2Vm»j arcanum Dei au-
8. JftSttJn
Kpicriv Scocrei ovvecrecos nvevpa; 'A. prJTL cro-
2.
disti? O'. r) crvvraypa ('A. dnoppnra.
cpbs dnoKpiveraL yvcocrLv nvevparos ;
2. apa 9.
10
opiXiav. /jLvo-TTJpLov ) Kvpiov aKrjKoas; f)

11
dnoKpiveTai nepl yvcocrecos nvevfiaTOS;
crocpbs avfiftovXcp ctol
e^prjcraTo 6 Oeos;
D Y1.
"i^tpS.
,,
"7|5 N??2 Et replebit euro ventrem io
* V. co"T .
1
ttunes
T
'
. .. •- «a
Taa At
cr^-DH
-T— nttroa.
T -

suumf O'. Kal evenXncre novov yacrTpos ;


Etiam etiam vetus inter nos sunt,
canus,
2
'A. 9. Kavcrcovos. 2. nvevparos f^Laiov O'. Vacabat. 9.
gravior patre tuo diebus.
. . . .
•*£
3
yacrrepa ai/Tov ;
Katye npecrfivTns Kaiye naXaLos ev fjfiLv, f3apv-
12
3. D2 v^S/P fcs7. J» quibus nihil est utilitatis. repos (2. rroXv^povLcoTepos )
TOi) narpos crov
K ' 13
O'. ofy ovSev ScpeXos. •%• 'A. 9. ev avTois.* npepais.

4. nN"V) "IDri nnN"F|N. Immo tu irritum facis 12. tJji? ^ynjPI-nD. Qwid cajo^ te cor tuum?
timorem (Dei). O'. oi Kai ov dnenoLrjcrco O'. tl eToXfincrev r) KapSia crov; 2. 9. t'i otl
s 14
O. ov yap crii
enrjpe cre KapSia crov
<p6/3ov; napyTrjcrco cp6j3ov; rj ;

, 1-
7N-' .2p7' nrrip Snjni.
,
Et diminuis medita- Tp.'?' y P^H! '""?'' - -E£ quid innuunt oculi tui ?

tionem coram Deo. O'. crvveTeXecrco Se prjpara O'. r)


t'l enrjveyKav ol
ocpdaXpoi crov ;
AXXoy
16
TOiavra evavTi tov KVpiov. 2. Kal dveSnv r)
t'l
dvej3Xe\jrav ol 6cp6aXp.oi
crov ;

ut nihil omnino habeat Syrus, quod vocabulo 1 n ?i?ni]l re- 137 (qui habet o-to^ui pro yXaaaav), 255. Montef. juxta
spondeat. Manifestum est verbum aliquod in Syriacis Colb. et Reg. unum Theodotioni tribuit. Hieron.: et
" Totum comma hoc
excidisse, idque in fine v. 14, non in principio v. 15, qui a elegisti linguam malorum. [v. 5]

^>*j!jo *a recte incipit. Hoc suppleto, locus conjectando cum asterisco aftertur in Syro-hex. (qui legit oiofv SiiKpivas
verti potest : 2. ovtcos irpoaboKlav tKtioTov dvftpos (aTroXeWtf)' pr)pa 8.) sed abest nomen auctoris. E Theod. desumtum

€Vio-xv(ov hiaTTavrbs rbv aTre\86vra, dvaKa/\£>v 8e to itpoo-amov a esse nequit, si Montef. recte ad hunc versum ex Theod.
e|a7rt'o-TfiXas.
21
Sic Syro-hex. in marg. et sine nomine attulit fragmentum a textu Syr. diversum."
— Middeld.
9 " 10
No-
Colb. Hieron. : X de Sic Syro-hex. in marg. Olymp. et Polychron. et omnes MSS." Sic
Codd. Alex., 106, 249: fV avra et
"
omnes." n Sic Ed. Rom.
post t-nivQ-na-tv. iirevdqo-ev. bil., Olymp. Haec, i)

Hieron. :
super eum luorit. avp.ftovKa> aoi c'xpr)aaro desunt in Codd. Vat., Alex., 6 8(bs,

Cap. XV. l " Est fortasse


Cod. 252. Montef. ex Colb. tantum affert :
aliis; nec in suo legit Syro-hex. scholion,

wtiparos ; unde praepositionem, quae abest


2. Tttpl yviio-ems nisi sit Hebraei interpretis, qui liberiori modo vertere

a Cod. 2 52,assumsimus. 2
Codd. 138, 255. Cod. 137 : solet." —Montef. 12
Nobil., Polychron. et "omnes."
3 4 13
'A. Kavaovt. Cod. 252. Syro-hex. in textu: ofs Colb. : 'Ek 6. 01 /3". Sub 5S habet Hieron. Syro-hex.
ovk eartv 5S 'A. G. iv airois ^ Hieron. in textu S. Idoi Kaiyt np. Kaiyt tt. iv r)p.iv, bs fiapvTepos
ocp(\os. quibus nihil : : -)S

-X- in
5
ianv toO it. u " Hunc locum
proderit eis. Nobil., Nicet., Colb., Eegii duo. r)p.ipats a. [Polychron.
Sic " omnes
6
MSS. et Editi." Sic Orat., Reg. apud] Nicet. et Drus. [ex Nobil.] uni Symmacho tribuunt;
unus. dvalhr)v Nicet., Colb.
[dviorjv.
In Ed. Eom. est dvaldrjv, Colb. et alter codex Theodotioni et Symmacho." —Montef.
calamo correctum ex 7 16 " uuus codex."
Syro-hex. in marg.
dvi&rjv.] Sic
8
5S on. Sic sine aster. Cod. 249 et Hieron. Sic Codd.
-Cap. XV. 27.] JOBUS. 29

14. ©i2MTTO. Quid est homo ? O'. ris yhp w 21.TTitf. Fa»/a/or. O 7
.
r) Kara^rT^. o
Ifl
iSporos ; O; ri ecrrtv dvOpconos ; 'E/3pa?oy r/ aAcvAet/o-jy.*
4

n#N WJ pTW *y\. Et quodjustus sit natus tftl


22. l^n-^N «$. Et prospectatus est
fc*
muliere. O'. fj cos ecrofievos Si^atos yevvr/rbs ad gladium. O'. ejTeraAraj yap ^i; «/y
veipar
yvvaiicSs. 'A. O. Kal 8rt 8iKaico6r)treTai . . .
crtSrjpov. 2. npoecrKonev6n yap tit ftdvai-
O Efipatos" Kat ncos SiKatco6r}creTai
yevvr/fia pav.
25

17
yvvatKos;
23. "TIj. Fa^wa est. O'. KaTariraKTai 8i. -. /cara-
1
15. ^rtib D?otfj ppjjp
n ? vttnpn ;n. £CCe / ninret 8e eis
egdXetrjriv 4, KaTariraKTat 8i*
ira sanctis suis non credit, et caeli non sunt
25. "Oan\ «060^ «e. O'. erpa X »?AJao-€j/. G.
puri. O'. €£ Acara dyicov ov ntcrrevet, ovpavbs
27
/carto-^t/o-aro.
Se ov KaOapos. 2. /6oi) ev dyiots avrov oiiSets

drpenros, oi/Se ovpavbs dcrntXos.


13 26. IMga V^N p-P. Cfern/ m e«m c«m cmrice.
O'. iSpa/ie Se evavriov avrov 'A. 2.0.
16. ^"2
P|N. Quanto magis. O'. ea Se. 2. 7rdo-a> v\jret.

19 ihpapt np6s avr6v Tpa^rtXa.


/wAAoj'.

18. ariin^rp nTC tih) ^ wow celarunt a patri- 26,27.^03-^ ^m. O'. Vacabat. ^- 0.
kv nd)(et €7tj rdjj' 29
oms szms. O'. Kat K eKpvyjrav narepes (alia ex- ftrjpicov.

VriO
empl. narepas) aiircov. 'A. w) oi<c eKuikvo-av diro 26. "»33
^3. (7ttOT densitate dorsorum
tS>v iraripoiv avritv. 2. Kal OVK r)pvrjcravTO dnb clypeorum suorum. O'. Vacabat. % 0. ej<

tcov narepcov avrcov. 0. xal ovk eKpv\jrav aVo to>v nd\et vtorov dcrniSos avrov. 'A. avxivts Bvptav
i » - 20 30
naT(pa>v avrav. avTov. Schol. rots aii-
Gappcov dfivvTTfpiois
31
T0V.
20. Nin. Jpse. O'. Vacat. 'A. 2. oirol b. airds.
21

',
!?iT^r 1
'
Cruciatur. O'. eV 'A.
27. HDrS. Quia texit. >*• 0. 6Vj UdXvtyt.
tppovrtSi.
32
ey oSvvn. 2. dXa^oveverat. 0. fiaTatovrat. 22 2. eneKa\v<p6rj ydp.

V$h 13523
D*# nEDQI. J5^ WMwera * a W -
V2Q. Faciem suam. ^ 0. ro npScrconov ai-
tov. 'O 'EfSpatos' TTfv KapSiav airrov.
33
norum qui absconditi sunt violento. O'. ern
8e dpt6fjLrjrd SeSofieva SvvdcrTrj. 2. 0. Kat h05"hy nr^S tej^. £/ /eci< pi„guedinem
dpi6fibs ercov KeKpvfifievos icr^vpco.
23
super lumbo. ^ 0. /cat enoincre neptcrrofitov

16
Nobil., Colb., Eeg. unus.
M Sic Nicet. et "omnes tAos Tiuapla Nobil., Polychron. et
n
" tres
irepiniirTet,
MSS." 18
Nobil., Nicet. et
"
omnes MSS." Hieron. MSS." * " omnes." M
:
Nobil., Nicet, et Syro-hex.
19
Si in sanctis -X ejus : non estfides etc. Colb., Eeg. versum incipit V Jloo—XV-ax» : ^aj -r-, quae Qraece ^.»
unus. 20 2r w
Syro-hex. «^eet^.» Jcii,' ^jc a3>3 JJo .('. expressit solus Cod. Alex. Colb. Syro-hex.
^ao »**t5 Uo .1 ^ootiL? Jo^i/ ^o oj.a-0 Jlo ,^o.
affert: )).»-> «LoX ^oi» .('. Deinde Symmacho et
Graeca Middeldorpfii non mutamus.
J°>-3(. Theodotioni Syriaca prorsus eadem tribuit. " Colb. :
yOot^>«
Symmachi interpretationem ex Colb. et Eeg. uno edidit 'Ek e. ol y. Tres versiculi asterisco notantur in Ed. Lat.
21 ^*
Montef. Syro-hex. affert .oj« .jo .(\ Fortasse
:
Hieron., non in Syro-hex.
Syro-hex. Jtaa» J»o. ./.
Aquilae tribuendum alTol, quod ad aa-c^ls pertinet; Sym- o»i^». Versio Graeca prioris vocab. incerta est; sed
macho autem avTor sc. do-etSrjs.
22
Nobil., Nicet. et avxvv pro 33 Aquilae tribuitur Ezech. i. 18, et prob. Psal.
" 23 " Sic omnes 31
omnes." : sed alii Symmacho, alii cxxviii. 3. "Colb. *AXXof 6app5>v k.tJ. Videtur
:

Theodotioni tribuunt." —Montef. Nobil. et Nicet. Sym- esse scholion." —Montef. Scholium est Olympiodori. Vid.
macho Montef. affert: "AXXof h Cat. Nicet. n Nobil., Nicet. et
" omnes."
adjudicant. insuper \>. 293.
33
oklya Swao-Tevovo-tv ; sed unde exscripserit non declarat. Olymp., Colb.
Polychron. commentatur: n\r)v lv okiya XP°"V ^<">aorevo-as,
30 J.OBUS. [Cap. XV. 30-

enl to>v prfpia>v. 'A. 2. kolI endyyve nipeXr)v w# respondeas f (f. Vacabat. >x< G. ^ ri

KaTa rfjs ijrdas.


34 '

'O 'JjjfipaTos' nLfieXrfv Kal napevo-^XrjcreL ctol otl dnoKplvr) ;* 2... tW


35
SinXotSa. (dnOKplvf))}

30. OElVl. Exsiccabit. 0'./iapdvai. 'A. <p\oy«i.


3e
4. A. Si O'. e/. A. ScpeXov. 2. e$e. 6

ran^. am »,a. CX. &«/«*. 2. </>x6|.


37
d?^ nrsriM "nitoa nnn a;?\pc* ttf; iS

32. ^53^.1 "?. IVbra virescet. O'. 01/ nvKdav. 'tfri-1 to2 d3^ fT^aW D^Joa. flS e»;
/*r)

'A. 9. onk d8a\r)s.


3a
2. oik ev6aXf)aeL.
39 anima vestra pro anima mea, consociarem ad-
,,
versus vos verbis, et motitarem super vos capite
34.1^72 ?]2n ^"?^" ?• Coetus enim impii erit
meo. O'. el vneKeLTo ye r) ^rv^r) v/iwv dvrl
solitarius. O'. paprvpiov ydp dae^ovs 6dva-
rrjs eprjs, eif evaXovfiai vp.iv pf)/iaai, KLvf)aa>
TOy. A. U. oti erwaywyij xmoKpiTOv aKapnos. Zj.
Se Ka& v/jlwv Ke<paXf)v. 2. ei6e vp.eTs toTs
iKKKr/aia 8« ivoxQv aKapiros.
e/ioTs vneKeia6e ndOeaiv, erepois npoaeyevdprjv
35. pN *rV] 7Dy Hhrr. Concipere laborem et
av Kal eKivrjaa ctv
ifiiv XoyoLS, e<p' iipiv rr)v
parere vanitatem. O'. ev yao-Tpl Se Xrj^reraL 7
'
Ke<paXr)v.
oSvvas, dnoj3f)aeTai Se avr<2 Kevd. A. avve-
i2
5. ? iDSl D5JJSNK. Roborarem vos ore meo.
Xa(3e (ndvov) Kal ereKev dva><peXes. rf o\ > \ » .-. / t ^\ \
O/ .
eirj oe La)(ys ev t<o aropari fiov. Zj. Kai
9
eneppooaa av v/jl&s ev to> aropaTi /jlov.

6. ^NS "n??0"~^^" Non prohibebitur dolor meus.


Cap.XvT. 9
O'. ovk dXyr)aco rb rpavfia -^ 'A. 2. 0. pov.

2. D373 7CV 'WJ3G. Gonsolatores molestiae 2. ovk evSdaeL 6 ndvos pov. 10


estis vo* omnes. O'. napaKXr/Topes KaK<ov ipTP ^a-nO. Quid a me abmt? O'. tl

ndvres.
'

A. napaKXrjTOL ndvoov ... 2. naprj- eXarrov Tpa>6r)aofiaL 2. tl n


; pov dno)(a>pf)a€i ;
yopovvres ndvres ena^Oeis eare. O. napd-
7 s
3xbn. Fatigavit me. O'. KaraKondv pe ne-
kXtjtol Konwv . . } t.

noirjKe.
^
2j.
' '
eKon<oae pe.
' 12

3. Y)?.« Finis. O'. Ta£lS. 'A. TeAos. 2. Q. nepas.


2
8 n^ ..-.- rea
—t :
*tira
- •
:
^ op*i
Itt-
rrn
at t
i^S 'aoopm.
- ••
:
• ••
: ':
*

3
[AinXfj (ypa<prjy napaTa£is.~\ Et constrinxisti (s. corrugasti) me, quod in

testem fuit, et surrexit in me macies mea, in

34
Sic Nobil., Nicet., qui soli Symmacho tribuunt. Syro- omnes. Vox autem n-oW excidit ; sed mox legitur in ver-
hex. affert: 'A. 2. Kal inaxvve (•->^ () irtpeXrjV (]^iV) Kara sione Aquilae Cap. xvi. 2." —Montef.
" 2. Ka\ J " omnes." 2
Tijs yf/oas avrov (otfe. in m*> ^i^). indxvve mpekr)v Cap. XVI. Nobil., Olymp. et Montef.
Kara \j/6as (juxta lumbos). Sic MSS. Unus tamen habet ex Colb. edidit: OJ \omo'c nipas. Sed Syro-hex. affert:
Kara ijfvxrjs, male." —Montef. ^
Olymp. et
" omnes."
*Jj3am .L ,*o •: JviNcu.. ,\. Cf. Hex. nostra ad Jesai.

« 3 " Colb. mendose pro


Olymp. enarrat : fiore Kal SnrXotSas ?x* iv «Vl to>v prjpaiv ix. 7. A"'. naTagis. Sic jrapaTagis,

Tr}s iro\vcrapKias.
3e
Syro-hex. oo»iijLl .}.
3r
Codd. ut liquidum videtur." Montef. Lectio napaTagis non est—
38 4
138,252,255. Syro-hex. «Jl^oiV ,<a>. Syro- in libris. Colb. Sub aster. habent Syro-hex. et
hex. * ))o» V .L .|\ Cod. 252 affert : 'A. ovk eida\r)o-ci, Hieron.
6
Colb. Vocabulum Iva ad HC is perperam
ut et Syriaca sonare possunt. 39 6 " omnes." 7
Nobil, Didym., Colb. refert Montef. Olymp. et Chrysost.
et Reg. unus. Cod. 161: 2. ov u.r) eida\r)o-ri. Syro-hex. apud Nobil. [Olymp. in Cat. Nicet.] :
"'Erepos tS>v cpu.rj-
40
*)o»LJI .j». Colb, Reg. unus. Syro-hex. .L .}. vcvto>v ovtus (K&cduKev' ei
(sic) u^cif k.t.c. "2. eWe vpeis
>>
\i\s> Jl» Jsjo ciaJ» )]^*.oao> ^»^50. Ubi Jl^cuo» k.tA. Sic omnes MSS." —Montef. 8
Olymp. et
" omnes." 9 10
pro Jt^bCLa^.» est correctio Middeldorpfii a codice compro- Syro-hex. in textu. Nobil.,
41 "
bata. Syro-hex. * J»)-3 Jlj ja*«i»an ^.? «L^ ,»a>. Olymp., Colb., Keg. unus. Colb., Eeg. unus.
Graeca sunt Middeldorpfii. w " Sic 12
[Nobil., Nicet. et] Iidem.
-Cap. XVI. 21.] JOBUS. 31

faciem meam respondet. O'. ^ Kal irre\dfJov eppi-j-e fie. 2. (*a<) «/y x«'> a r a^«/S«f ivi-
il

pov, tlt ftaprvptov iyevf)6n, Kal dveaTrj iv iftol Pa\( fie.

rb yfrevSo? fiov, Kara, dvrarre-


rrpoaomov ftov
12.*&flBf\ Vffl WTW. Apprehenditque cer-
Kpior\. A. Kt>\
ippvribaads pt, (iairi yivtrai, xiii
vicem rneam, et me confregit. (Y. \afiwv fit
enaviarrj uoi dpvnais ftOV, iv TTpoadiTrCD flOV dnoKpi- rfjs Stert\(. 'O 'E(3pator
K6pr>s \afJ<ov ft*
14
ftjo-fTo*. 2. KareSnads fie dSta\eirrTa>s iv tov revovros Sterivaflev. 22
£vyS>, Kal dvearr) fiot Kara^evSofievos, Kard "ta» "by
16
14. Y*V. Currit contra me ut fortit.
rrpoaomov ftov dvTt\ey'u)v fiot.
O'. eSpafiov rrpbs fte Swdftevot. 'A. 0. ibpapm
9. *k VVV Vi^vhl *$$> Hostis meus exacuit ocu-
2. «V
(ir ipi S>arrtp bvvaroi. ibpapiv ipi ixrrrtp yiyat.**
los suos mihi. O'. /31X7; rreipaTcov avrov iir'
15. ^ri^Eri. Consui. O'. tppa\jrav. 2. oi*«V-
ifiot erreaav. A. 6. 6 BXijiuv pt &i\vv( tuvi i<pda\-
w 2. ol ivavriov pa\|«ii>.
povs avrov tls ipe. fiov agvvav
Toiis 6<f>6a\/xov$ avrcov eKaaros eh ifie.
17 16. J"nOy?. Umbra mortis. O'. o-/cta\ Alia ex-
28
"
empl. o-Ktd oWdVov.
1
10. ?"V? ^3<7 •"^"VT?- @um Prooro percusserunt
•)£•

maxillas meas. O'. ofctl erratae pe eis ra 18. "'DpfT""**. Ne tegas. O'. /^ imKaM^nt.
28
18
'A. errato-av eis atayovas
01 \otrroi' ^rrpoa «X27-
yovara. dvetbto-pa}
19
(fiov). 2. ov(ibi£ovr(s eirai&dv pe errl ras mayovas DipO. Locus. O' . Torros. 2. aTaats.*7
pov. 0. ovdSurpco (T-aiaav . . .

21.W$Pn ^l'?"^. Etfilius hominis cum socio


y J
ll.^tTP &¥&} TJ ?jn.
Et in manus im- suo. O'. Vacabat. ^ O. *cai i>toy dvOpojrrojv

piorum conjecit me. O . irrt Se daefieaiv ra> rr\riaiov avrov.


28

13 " ex alio interprete inducta


Quae asterisco notantur, Psal. Ixxx. 15) &(w( fulgere fecit, tom
fuere,puta Theodotione, ut alibi passim." Montef.
— Sic o.aiToC tls (pi.
(«o^»(',
18
Pro tlt
(s.
«|r)or/xr^«)

<Vi) to ydraTa, quae est


Hieron. Paullo aliter Syro-hex. 5S «u eV«Xd/Sou pov : lectio codicum Graecorum omnium, Syro-hex. in textu
to yfrdSos pov "4 icara Ttp. pov dvraT!(Kpi8n. Ad vocab. dvrairt- habet Lafi "^s^, M aiayova.
w
Fragmentum compositum
Kpidn scholium est in marg. Syro-hex. d-T(Kpi8n, rb \ff(v8os. : ex Syro-hex. «<wc |.in»-> .L .}. et Cod. 252, qui
w
Syro-hex. ~.m~y» «9 .^0.
14
Cod. 252 *A. apvno-ls pov iv Txpoadnra pov.
:
Reliqua affert: 'A. ds atayovas.

Aquilae interpretatio e Syro petenda est, qui affert: .1. u!^.* LaS ^yi> ojoLhOO. Parsonsius e Cod. 138 affert:
x^> |k—>n °i »^>A» p—00 .}o6) ooL«_s wot- ^V) po 2. (\k(i 6v(i8i(a> ; e Cod. 255 vero : Schol.cX«». z.dvtibifav.
: \ 1 °i sa ^» [^ao.j °i ->.
Syriacum fcs^jfti, corrugasti,
Scholiasta voluit explicare o|«, sc.
"
«Xxf».
n
a
Nobil.,
Graece vertimus ippvnbaaas, juxta scholium a Norbergio Polychron. (qui habent ?/3aXf),
et omnes." Olymp.
et " omnes."
a
neglectum: « l^o-o ^» wjk^^saio. Deinde pro scriptura Syro-hex. ^—1 »N V °-^«* .1 ./.
"
Norbergiana, )oo» 00L fA,-Middeldorpfio (t- &>v, in codice *)j*"^ yl *^**
>

^* "*° Pk ^*-- >


Syro-hex.
est, ooL»s; ubi rarius compositum ooL»a accurate
)oot in textu habet fi,,^...., eppatyav ; in marg. autem : . jd.

exprimit Graecum drrrt, Aquilae non ignotum pro "W. « o^u^. "Discrimen quomodo Graece exprimendum sit,

Vid. Hex. ad Psal. cxliv. 2. Prov. xxix. 14. 16


Sym- non habeo." —Middeld. Forma Pael, ni fallor, ov^poirrf»»
machi priora, KaTe8i;o-ar £vya (quae ad extrema v. 7,
— sonat. Sic .^"- yf ponitur pro a-vppdirrovo-ai Ezech. xiiL
,
Sic
^H5T' ? niQE^n, desolasti totum coetum meum, male retulit 18; et Js««>U> pro (rvppa<prio-(Tai Job. xiv. 12.
!

Colb. ex Olymp. irtpa dvriyparpa o-Ktar Savdrov


Montef.) habent Nobil., Olymp., Orat., Eegii duo; poste- Syro-hex. :

w 20 " Versio admodum inoom-


riora Nobil, Olymp., Orat., Reg. unus. Syro-hex. e
X ovatv. Colb., Reg. unus.
•> w^. o»^-.» \ i ,.,\. »/ oi»-.» Iio^ .L .1. Minus moda." —ScJdmsner. Immo ne Graeca quidem. Linguae
bene Middeld. Hex.
v Colb. et Reg.
:
1/
d\"t\>/ls pov 5. t. 6. avrfis ds ipi. Cf. satisfaceret pt) Trpoaxas (™ aipart pov).
ir L»o« .^e.
a Sic
ad Psal. xxvi. 12. Ixxvii. 66. Nobil., Olymp., Regii unus:*AXXof ordo-ir. Syro-hex.
duo. Mallemus 01 ivavrioi pov, ut in locis mbdo laudatis. Syro-hex. in textu, et sub aster.
Hieron. In LXX hodie

Syrus affert: 2. 6 ivavrios /xou


(««
-1 -iiNs-». Cf. Hex. ad legitur : «ai via (vios Codd. III, 259) a»o><iirov ry »X. avrov.
32 JOBUS. [Cap. XVI. 22-

22. "^Spp Ff\2W. Anni numeri. C. ern dpiBfivTa. empL add. avrov') eTaKnoav. 'A. . . vlS>v ovroC
9
"AAAoy rb jrlpoy. 29
owrfXfirf^romu. 2. 0. OCpOaXflOl Se TtKftOV

avrcov eKXefyovaiv?

6.7*207. In proverbium. O" OpvXXvua.


. 'A.2.
Cap. xvn. 0. napafSoXfjv. 10

1. rT73TT Tm. Spiritus meus corruptus est. C. 7. «^?^» -E7 caligat. 0\ newdopoovrai. Oi Xoi-

6\iK0fiai nvev/ia-i <pepbfievos.


AXAor <po- nov fffiavpooOnoav} 1

vevo/iai toTs XoyiofioTs.


1
8. T^W* HsC^? "'P31-
^ imtocens adversus

2. DvrVT. Illusiones. O'. Versio prorsus ab- impium sese excitabit. 0\ SUaios Se enl na-
sona. 2. napaXeXoyiofiai? pavofioo enavaorairf. AmXfj (ypacpfj)' SiKaico
*
3. y^fl^ T/ 1
NVi ^j. Qui* est qui manui meae irapdvo/ios enaveon).
1

C. Vacabat. 9. rfr eortf 9. ^yi PT? TnN" "). 1

Et tenebit justus viam suam.


complodetur ? >£•
3
of/ro?; 777 %eipi pov avvSedfJTCo. O'- oypin Se niorbs tt)v kavrov 6S6v. 0. /ca<

13
4,5. :Dpi-in
1
n : p-^y fejw n;?s 027""'? dvOk£erai SiKaios rfjs eavrov bSov.

C^jn TIP p7lT?' Nam cor eorum abscondi- 10. N; ^21 £ABtfl. Bevertimini et venite,ouaeso.

0\ <al Sevre u 'A. O. kmorpd-


disti ab intelligentia, propterea non extolles epeiSere Sfj.
15
illos. In praedam qui annunciat socios. C. <pr)Te . . ,

Vacabat. 'A. on Kapoiav avrav (Kpv^as thtb «r«- 12. WtT OV7 iT7^7. Koctem tn rfte»» ponunt.
orriiii}* * 5K 2. 0. oVi KapSiav avrmv eKpv- (y. Vacabat. ^ 'A. 0. vvKra ei? fjfiepav

ilras dnb oppovfjoecos,


Sid tovto ov fif) ityaxrr/y eorjKav. 2. rincra as fjuipav tTroiifoav.

avrovr rg fiepiSi dvayyeXeT Kaxias? 2. . . I

":|UJM ^ISO 2V1J3 TIN. I^j? propinqua est a


9
frrfdfjoeTai kokoTs. /acte tenebrarum. O'. Vacabat. ^- O. 0a>y

nrjpSfl V:i
1 '*
5. ""rjn. .Ef oculifiVwrum ejus con- kyyvs an-d npooconov ctkotovs. 2. 0a>y kyyvs
sumentur. O'. 6<pQaXftol Se k<p' vloTs (alia ex- npooSoKtflOV avb tspoaimao oxotovs.

"Colb. "Est forte scholion." Montef. — ex Colb. Fortasse Svmmachi nomen non nisi ad priorem
Cap. XVII. > Colb. Praemittit in texta Cod. 256. versiculum, on — <ppovi)ofa>c, pertinet.
e
Svro-hex. ^o . .

1 3 " 8
S vro-
Colb. Colb. habet 'E« e. oJ X. [sc. a rU io-n»: Sic Svro-hex. in marg.
*
usqne ad vudas, ot^.* Lus» ./. Colb., Eeg. unus.
v.
5.]
. . . Post illud. "Ejc e. o! tV.
subjicitur hex.
10 "
«^oigu
H° «t a. quo significatur, ut puto, solum Theodotionem in Colb. legit 'A. e. Orat., Eeg. unus 2. e. Drusius [ex

prtmo versiculo haberi, poms ttpbs a. Symmachum deinde Polychron.] Ol Xoaroi." Montef.

Syro-hex. .L ,jo ./.
u
indicat pro secundo,tertio et quarto, hoc modo, -X C. -X -X- 56." Jl^as. Colb^ Eeg. unus, et Cod. 255. Cod. 252 :

— Mcmtef. Idem in Praelimin. p. 69 post C. duo tantum 'A. tipavpa6riaav.


n
Colb., praemisso siglo &.*. Est
asteriscos habet.
" Certo certius alterum siglum, ik lectioCod. Alex. htxala yap iraparouos cVaWon;.
:
13
Xo-
est, ,

non sed ecodortw significare: sic vero enodantur et


" MSS." " in textu
wpos, biL, Olymp. Syro-hex. ipi(rr€ :

omnes difficultates, e quibus se non potuit expedire ill. (


.cio/ u^^jo) X koi oevn oq4. Haec, koI cWvtc 6>), in
u Colb. Syro-hex.
Hexaplorum instaurator, ut ingenue fatetur in Praelimin- marg.habetCod. 250. oisL/ .('.
" In hodiernis exemplaribus r«»
aribus, necnon in nota ad Cap. xxi 21 hujus libri. Cf. Sic Syro-hex. in textu.
infra Cap. xx. 23 et xxi. 21, 28." Drach. In Ed. Lat. — O' legitur: rvKra tls f\pipav ib\\Ka {(6t)Kar Cod. Alex. solus).

Hieron. asterisci quatuor versiculis praemittuntur, sed ver- Colb. notat: "Ek e. oi &, h.e. hic et sequens versiculus.
siculus quartus usque ad voc. fraiaiaap extenditur. Svro- 17

"
Syrc-hex. c =^ \v\v\A T
r l L>^£s, .^».
" Colb.
hex. habet: X 6. rit iorir——ox*o*t^To)^. oVt KapSiav—^ppoyij- Cod. 252 : 2. <fii>s cyyvt irpooooKipav. Plenius Syro-hex.

atas, X 8« toOto — Kaxias*.


*
Syro-hex. *^ ^.
V .(. *L)QA.t Lsc.3 ^» Ltoaa laX Lstoj&s ]*o<oj .je.
'
Sic Montet Middeld. vertit <mb wpooanov
Iho.j. ^a» U-*^ vooi-? ),-»>s>>?. : 2. opas iyyvs vpos doau/uoy
-Cap. XVIII. 14.] JOBUS. 33

14. nm qg 'jawjg nrrc&. Putredini ac- 6. ^n«2 IJttn 1*1«. Lux obtenebratur in taber-
clamavi, tu es pater meus. O'. odvarov eire- naculo ejus. O'. rb airrov <tk6tos iv
<pa>s

Ka\e<rdpi]v irarepa pov eivai. 'A. 0. Bia<p6opav Siairrf. 'AXXor rb Si ov fiaKpdv uoi
<pojs

yun>\ (ir(Ka\«rap.r]v, rranjp fiov <ri. <tkotovs?

•TO"w. Vermi. O'. aairpiav. 'A. o-iJttjj»'.


21
^y]- Et lucerna ejus. O'. 6 Si \vx*>os. O/
22 7
2. 0. o-KO)\rjKiao-Lv.
\oiiroi- avrov.

01 7. ^nsy. Et eum consilium


15.Tfii?n. Spe3 mea. O'. pov r) e\iris. Vtytyfrei. projiciet

\oiiroi- r) imopovrj uov.


23
ejus. O. a(pd\at Se airrov r) f$ov\rf. 0. Ka-
Tappd£ei airrbv r) f3ov\r) airrov?

ra dyaOd uov 9. DTO2 rky ,7j?T. Invalescet in eum laqueus


spectabit eam ? 0'. t/ Syjropai ;

0. <cai ttjj' e\niSa fiov ris irpovof)aei • ** (s. praedo, s. sitis). CX. ^ Karta\vaet eir

airrbv SnjraivTas. 9
16. nm "iSjr^y "Tn^-aM. #i *imw/ smjmt pul-
vere quies erit (s. in pulverem delabemur). O'.
10. S»J>J

semitam.
^ ^n^QH.
^ O'. »cat
Et decipula ejus super
airrov eirl
Vacabat. £•<• r) opoOvpaSbv eirl
ywparos Kara-
t} o-vXXrj\|/-ty
10
25 rpifiov (s. Tpi/3a>v).
firfaoueOa.
11. vkirb *t3©tt}
ninVi innja md. undi-

quaque terrent eum terrores, et dissipant eum


Cap. XVIII. ad pedes ejus. O'. kvk\<o o\eaaiaav airrbv
oSvvar iroWol Se irepl iroSa airrov e\$otaav.
3. JWTO. <&«•<?. O'. &A rf
[&].
1
'AXXoy
A. kvk\<j (£(<TTT)<rai> airrbv awirap>\-iai, Ka\ HuoKopmoav
ivari Se?
avrbv iv tois no<rtv avrov. t/. . .
HtfaKopirKrav avrov f'v

4. 1QN21 TOD3 *p„D. animam suam 11


discerpens rois voaiv airov. AXXoy iroWol irepl iroSas
in ira sua ! O' Ke-^pnTai
. croi opyrj. 0. Siap- avTov (ev \iuip "AXXoy iroWcov Se
arrevcp).
ird(<ov ^rv^fjv airrov ev Ovuco airrov? irepl iroSas e\6oi (ev \ip<2
12
arevS).
5. WM -VlttJ njP~N7l. Neque splendescet flamma 13. nTO T1321. Primogenitus mortis. O'. 6dva-

ignis ejus. O'. Kal ovk dnofifjo-eTai avrwv r)


tos. ^ 2. 0. irpdoifios 4 ddvaros. 13

<p\6£. 2. fievToiye Kal ovk diro/3rjaeTai airrmv 14. wnStO. A tabernaculo ejus. O'. €K Siairns
5 1*
r) <p\6{\} 0. ov \dfiyjrei to <pa>s airrov. airrov. 2. 0. aKvvrjs.

<tk6tovs. Verum videtur, etsi superfluum, irpoo-hoKipov, Lectio 6 \\>xvos avToi est in solo Alex. 8
Nobil. et
" omnes." 9
quod ex&pectatur; quod Syrus prp duobus vocabulis cepit. Sic sub aster. Syro-hex. et Hieron.
20
Syro-hex. fco/.wii-? U/ k-w> w^- ? U-,.V\ .1 .}.
10
Sic sub aster. Hieron., non Syro-hex. «r» rpifiav est in
Prius w^.» insititium videtur. 21
Colb., Eeg.
22
Codd. Vat., Alex., et Syro-hex.
n
Eeg. aliis, Syro-hex.
^3
Theodotioni, Colb.
24 ^5
Symmacho
"
tribuit. Colb., Eeg. . I •:•
wa^^jjs wowjmo llS-s^i^i». «owo»oL/ )»»cu. .(.
Iidem. Haec notantur asterisco in Ed. Lat. " Vocula
wotCL^^s wowj»(3. avvirapt;iai [Anglice, non-
Hieron." — Montef. Etiam in Syro-hex.
entities] usi sumus pro Syr. 1^-^«^*., i»ui</i>iationes
x
Cap. XVIII. Vocula abest a Comp., Cod. Vat., aliis, falsae, quippe quod Aquilae sit vulgare pro Hebr. n'in?3.
et Syro-hex.
2
Colb. 3
Nobil., Colb. Eadem ver- Vid. Job. xviii. 14. xxvii. 20." — Middeld. Idem pro
*
sioni tS>v O' praemittit Cod. 106. Colb., Orat. et Eeg. ..^t
w\,^y-> dedit, irp6s iroa\v airrov ; Eordamus vero ad
unus, teste Montef. Potius crediderim particulam pevrotye Jud. iv. 10, Kara rrobas airov, invito, ni fallor, Syri nostri
ad Hebr. D3, immo, in initio commatis 12" Has lectiones mutuamur ex codd.
pertinere; reliqua usu. et cx
autem ex versione t<ov O' male repetita fuisse. Ad 0770/817- Niceta." —
Montef. Prior est in Cod. 259; posteriorem
otroi Syro-hex. in 6 ls
marg. affert <rL3e<r6ri<r(Tai. Colb., habet Nicet. et Cod. Alex. Colb., Eeg. unus. Syro-
6 7
Orat., Eeg. unus. Eeg. unus. Colb. Montef. hex. lu*Oi_» -. I .a». Hieron. -X- matura mors. : '•

ad Hebr. lvV, ht 14
O'. avri}, refert, quod vix credibile est. Eeg. unus Symmacho, Colb. Theodotioni tribuit.
TOM. 11.
34 J BU S. [Cap. XVIII. 14-

14. nirta ifah «rn¥?0?* ^ deducet mm Kai


f
vndpgei
91 ^
ovopa uvtS>
\ y yl
krrl
y/
irpocramov
y «
k£a>-
i \
ad regem terrorum. O'. ayoir) Se avrbv repco. Z>. Kai ovk ecrraL ovojia avrov e-rri

2*
dvdyKi) airia (3ao-i\iKfj. 'A. Kal kTrifir)aeTaL TrpbcrcoTrov dyopds.
15
avrco tov j3acrL\ecos dvvrrap£ia. ^iriDi.
18. VT^ Et ex orbefugabunt eum.
15, 16. Vt«S(|3
— ftitff). Habitabit in tentorio non Vacat. 26
O'.

suo, spargetur super habitaculum ejus sulphur. 19. ittjft "f^-K^i i^ p tib. Nonfilius ei erit,

Inferne radices ejus arescent, et superne ab- nec nepos in populo suo. O'. oi)k earai kiri-
scindetur ramus ejus. O'. Vacabat. %• 0. '
A. ov yoveTs
yvcocrros kv \acp avrov. ai/TCp,
KaTacxKrjvcoaei kv rfj o~KT)vfj avTov kv vvktl \ y y/ y ; \ "• y ~ 9A
Kai ovk eyyovoi ev tco \acp avrov.
16
avrov (alia exempl. kv crcofx.aTL airrov ),
Kara-

airaprjaovTat ra eimpeTrr) avrov 6eia>. inroKa-


20. D^rW ifttt»
yft^htf. Super diem ejus

stupebunt posteri. O'. kir' avrco kcrTevat-av


Ta>6ev al pi(ac avrov £r)pav6rjcrovTai, Kal errd-
17 ecr^aToi. 'A. kv rf) r)fiepa avrov dSrj/iovf)-
va>6ev kmneaeiTai 6epiafibs ai/Tov.
aovcrLv varepoL. 27
15. iV-^P ^CJNSl V13 ^. "AWor Karao-Kri-

vcocreL ev ttj crKrjvf) avrov avvTrapgta. \J

'Kfipalos' KaTaaKrjvcocrei kv VKrivaTs ovk av-


19
TOV. Cap. XIX.
rVTBi iHir^ "A\\os~
fTtfj.
20
\LKfir,6f)o-eTai
2. C ?Q1,
"^iNSn^i. Et contundetis me verbis.
kirl copatoTrjTi avrov 6eiov.
O'. Kal Ka6aipeiTe fie \6yois. 'A. Kal kiriTpi-
21
16. >£ 6. Oepur/ibs aiTov. 2. X aiT V
M*%. r) .

jSerl fif \a\iais. 2. Kal KaTa6\dcrere pe Xdyois.


17. i^?t« Memoria ejus. O'. to fivqfioovvov aii- O. kcu TarreivaxreTe pe Xdyots.
22
tov. "A\\oi- oi waTSes ovtov.
3. '•jnb^b o^ys -wy nj. b& ^ecm ^cjj™
Iprr^B-by *h D#-k*7). Nec nomen erit ei pudore affecistis me. O'. KaTa\a\eTre fiov.

super faciem plateae. O'. Vacabat. ^ O. 2. O. roCro SeKarov KaTr\cryyvaTe fie. 2

Sic "
18 23
omnes MSS." et Chrysost. apud Nicet., qui ex- Sic sub •)£ 6. Colb. et Syro-hex. Hic autem habet
" 24
ponit :
tovt((tti, irapa tov /3ao\ inehBoi airw 17
ra>v virapxdvraiv vrrdpxei cum Cod. Vat.,
Polychron. et omnes."
aliis.
M Sic Cod. Alex. et erepa dvriypaqba haec verba neque in 26
Mirum
crreprjo-is. apud Eeg. unus, ovk eari.
lr
Olymp. Hi quatuor versiculi siglo 5& 6. notantur versione LXXvirali, neque in Hexaplis versa esse. Com-
in Syro-hex. Colb. notat: 'Ek e. o{ A™ (01
Xootoi ?), plutensis ex ingenio, ut videtur, supplet rai aVo -rrjs :

teste Montef., qui de tribus tantum versiculis intelligit. oiKovpJvrjs p.eTa>Kio-av avrov.
Vulg. et de orbe transferet eum.
18
modo 26 " tres MSS."
Olymp., qui exposuerat iv o-mpan alrov, p.(ra rrjs Polychron. apud Nicet. et Montef. tacite
eo-xdrtjs rrevlas, prjdev hepov ix av *! T0 iavrov awpa, pergit : edidit eyyovoi.; Nicet., Nobil. et Drusius eyyovov habent.
27 Drusii emendationem
Taur?7 Trj evvoia Kai 6 0eoo\
o-uwrpe^ei, ovrcos tlpr)Ka>s' Karao-Kr]- Nicet., Orat. et Keg. unus.
va>o-ei ev rij o-Krjvfj avrov awrrap£ia.
Frustra igitur Montef. vo-repoi recipere non dubitavimus. Nicet. habet varepov,

suspicabatur, illud dwrrapi-ia translatum huc fuisse ex ver- neque aliter MSS., quantum ex silentio Montefalconii con-
sione Aquilae praecedentis versus; immo credibile Idem mendose edidit avTav.
magis jicere licet.
est, Theodotionis nomen pro alterius interpretis, fortasfee CAP. XIX.
2
Cod. 252 : 'A. emTpifieTe. 2. KaTa6\do-craTe
19
Aquilae, nomine substitutum esse. Colb., Orat., Reg. (sic). Reliqua conversa ex Syro-hex. qui affert : . (.
20
unus et Olymp. Etiam hoc fragmentum Theodo-
tioni vindicant
Olymp. et Colb., repugnante Syro-hex. et •:• JLcl=> u^. .ol^->/ ..tivivio . I » )l v^-> u^.. Cf. ad
"
ipso Colb., qui Theodotioni tribuunt versionem quae hodie Cap. v. 4. Regius unus et Nicetas [Olymp.], melius
LXXviralis est. Aquilam sapit apatoTrjs pro Hebr. nw quam ceteri et Drusius, qui habent /101." Montef. Immo —
21 22
positum. Colb. Colb. Scholium esse videtur. Drus. p-ov habet.
-Cap. XIX. 18.] JOBUS. 35

4. ^rWlttft? . Error meus. O'. n\dvos. O/ \ot^ol• 12.


DJTfl ^y iVD^. _?/ itravenmt adternu me
dyvonpa? .
viam suam. ()'. «V ipol, rats d&ott pov.
O. icai 4
5. ^SIO iby VTCrtnj. Et arguitis contra me *>£ ifToifuura» (g. KaTf0-«<uao-_v) in' ipol
(tt)v 6S6v avrcov). 2. 0. «V «uoi iti»
opprobrium meum. evd\\ea6e . .
O'. Se pot tt)»

avri>v.
oveiSet. 'A. O. Kal e\ey\ere err epe bvet-

Stapov pov* VVl^r ^? *^5' #' castrametatae tunt

6. Pervertit me._ O'. 6 Tapd£as. 'O circa tabernaculum meum. O'. eKwrXaxra»'
^Pfpf.
'EySpatby €Tr\r)£e.
6
eyKa6eT0l. 2. O. *ai irapfvJfjaXov
Kv*\<f (». *>oi)
H
njf
7. n^M nVj Dnn pjrasi ]n. #cce/ c /amo ™ _
aKT)vr)s /lou.

lentiam, nec exaudior. O'. /cSoi)


yeXco oveiSet,
13. pTlTl "7^72 TTN. .FVa.re* mco* a r»e e/cm-

ov XaXjjcroj. 'A. /5oi> fiorjcrco en' epe dStKiav, gavit. O'. aV t/toi) dSe\cf>oi pov dnicrrncrav.
Kat ovk e
2. edv Kpavydcrco A. dftfkcpoi uou dn ipov anio-n)aav. 2. touc liJeAaWt
eiraKovo~6rjo-opat.
ovk 7 uou irdppa iiroiricrav dir' euou.
dStKOvpevos, eicraKOvardrjcropat. O. Idov

ic/>d_a> (s. iceicpd£ouai) dttUws, xai ovk eto-aKouo-6Sycrouai. 15. "^ltpnn in. Pro a/ie»o reputant me. O".
le
^nil^nrbjn. Et Vacat. -^ eh dWorptov i\oyiaavTo pe.
8. super calles meos. O'. ent

wpocrayrrov pov. O/ dWot- errt Se drpanovs ^SJ. Peregrinus. O'. aXXoyei^?. 'A. 6.
9 17
pov. fcevos.

11 .
"^V? •
Tanguam adversarios suos. O'. cocrnep 17. "9»? "ga^ Tiarn. Et preces meae (fastidio

e)(6p6v. 2. (vel potius Schol.) tov det 6epa- sunt) filiis uteri mei. O'. npoo~eKa\ovpnv Se
' 10
irevovTa. Ko\aKevcov viovs naWaKiScov p.ov. 2. . . vioiis

naiScov pov. la
12. T 1
^"1? IN^ i_.'_;. Simul venerunt turmae ejus.
O'. 6p.oQvp.aSbv Se r)\6ov rd netparrjpta airov. 18. "»3 iDHtt D^^Da. £te infantes (s.

A. O. ofioBvfiahbv rjK6ov neiparai avrov. 2. duou impii) despexerunt me. O". ol Se eis t6v
eVeXoWei ol
\6)(ot avTov. O. . .
povofovot av- aicovd pe dnenotf)o~avTO. O. Kaiye &<ppoves
TOV. a dircocravTO pe. 19

Nobil. et " duo


- 13
Olymp. et Eeg. unus.
*
MSS." Syro-hex. in textu: .,.>> v V o_ual!o .L-X-. Idem in

Colb. : icai c\iyx*Tai cV c/xe oeeioWui».


6
Olymp., Orat., marg. 4.00*^» J—joJI >.Sv .1 .^o. Hieron.: X et
6
Colb. Sic Cod. 252. Superfluum videri potest cV /ecerunt per me viam suam; unde Montef. Graeca sua
I4
e'uc, sed confirmatur a Syro-hex. qui affert: «a^JL^: )ot .(. concinnavit : icai inoirio-av &C e'uoC rr)v ohov airwv. Syro-
* A\ \-i}.
7
Olymp.; Cblb., Reg. unus, et Cod. 252. hex. u^^l | 1 1 »v %iffm 0^0 .L .^o. Hieron. :

In Colb. est cVaieouo-dijo-ouai. Syro-hex. *s k^o/ 1' ,<£o. ?S et circumdederunt tabernaculum meum; h. e. vcrtente
*
+ U,? U^ksjo Jl )j^ ^ci^». Syro-hex. )« .1. Montef., <cai Trc/jtcicuKXcoo-ai' tt)v aKrpiifv uou. Sed multo cer-
**
* Jj(> luti.l^c JJo fcwllcLi.' Jj/ \±J>. «Colb.: A"-. tiora sunt ea quae ex Syro-hex. eruimus. Syro-hex.
eVt 8e dTpairois pov.
Reliqui MSS. et Olymp., ut in textu. o.^. wJS^; JJlll .jo >> o f *»)
i —uo »^_? J—./ •/.
10
Sic Cod. 138, et sine nomine Cod. Graeca sunt Middeldorpfii.
w
137. Scholium esse •: 1.1 v? Jfi,..o^. Syro-
videtur, ad voculam u hex. in textu: >»
ttf^mm Hieron.: -X
Syro-hex. . L . /. /ie pertinens. J-ysojii. X-. quasi
* o»^.» J^a»*^ ol/ )r*o(. Sed Theodotioni vindicandum alienum reputaverunt me. Graeca nostra habent in textu
12 " Colb.,
est uoxdfcoTO». Vid. notam seq. Syro-hex. . *a>. sine aster. Codd. 106, 249, 261. Reg. unus.
* oki^» J-iJ.-fi n o-^m «_a )~^d?. Montef. e Polychron. 18
Polychron. Montef. e Colb. affert : 2. «cai
Trpoo-cicaXou/ii;»

et Codd. affert : 2. Xd^ot airou. 6. uoxdfcoroi auTou. Quae (coXajccutoi' utous rraiSav uou. Eodem Reg. unus habet
teste, :

sine causa non nisi ccmjecturae Montefalconii deberi irpoo-eiroiovp.riv etc. (?). Hieron. : invocabam blandien* : +
Middeld. Hex. ad Jobum, w "
tres codd."
affirmat in Curis p. 51. filios X- uteri mei. Polychron. et
F 2
36 J B U S. [Cap. XIX. 19.

19. ^iD ^F/ft. Viri familiaritatis tneae. O'.ol eni ywfiaTOS avaaTrtcreL.
20
iSovres 2. oi crvvojiiXoi pov.
fie. 26. ]"MT-iDj?2 *lty. (E^ awzm /?os<) cwtejra j»ea»*
20. TOS# njgOT ^Ttofl •n^a. Cuti meae et corroserint hoc (corpus O'. rd Seppa
meum).
carni meae adhaeret os meum. O'. ev Seppari rb dvavrXovv
(alia exempl. acopa) fiov (alia
'A. kv Seppari 30
fiov kcrdirr\crav ai crdpKes fiov.
exempl. dvarXcov) Tavra.
fiov Kal kv Kpea fiov eKoXXfjdr) rb oarovv pov. 21
27. ^pfSL ^O V? I'^. Consumuntur renes mei in
2j. 0. t<b
hipparl pov Kai TJj aapKx iiov (KoWr\6r) Ta oord
22 sinu meo. O'. irdvTa Se poi avvTeTeXearai
/iou.
kv KoXncp. 0. kfceXinov oi
vecppoi fiov kv tS>
^ttj 1"iV3. rTOpn]pM1. Et eripui me cum cute 31
KoXnca fiov.
dentium meorum. O'. ra. Se oara, pov kv
6SovcrLV eyerai.
'

A. Kal (0-a>6r)V (s. h(o-a>6r)v)


iv 28. 1V tyffy.il^ r«^f1 % Quum dicitis, cur

hippan to>v obovrav pov.


23
2. Kat k£eTl\\ov TO persequimur eum? O'. ei Se Kal kpeire, tl

2i
0. (yKaT(\(l(f>6r)V ajro kpovftev evavTL avrov; 2. Aeyere t'i kaTiv
Sepfia fLOV oSovariV kfloTs. <5e,

8(ppaTos twv odovrcov pov.


co Sicogofiev avTov 32
21. 1

v
?^7« Miseremini mei. O'.. kXerjcrare /ie. ^"HJOa tfl tthWl. » ratfi,* cawsae fc»
AAAos" kyyiaare poi. 26 «enta es^ in me. O'. Vacabat. ^ 0. Kal
33
24. .n"ffiifi
Tj^QtSgSi. Jw styloferreo plumbo. et pic\av Xoyov evprjaopev kv avrco. '0'E/3pafoy
3i
O'. ^ ef ypacpeicp criSr)pS> <_ Kal poXificp. O. ^ Kal dfidpTr\fia Xdyov . .

iv ifkaKL
(s. nvt;ia>) triSi/pw
/cai /ioXi^Sii/g).
29. TST^yBQ OSh m, Timefe voiw a /acie

p-lSPP "fi5G "W7. /« perpetuum in saxo gladii. O'. evXa>3i)6r)Te Sr) Kal vfiels dnb kin-

sculperentur. O'. i)
ev nerpais eyyXvcpfjvai. KaXvfifiaTOS. 2. evXaf3eTcr6e iiirep eavTcov Tr)v

^ 0. et? paprvpiov.
28
pd-^aipav.
35

25. -ftj* "l?y-Vy fnnNl T? «*?_£. Redemtor JWjg p^n JjQ^ ^ scia ^ qm d judici
ciurn

meus vivit, et postremum super pulvere stabit. erit. O'. *c:ai rore yvcocrovTai trov ecmv avTcov

O'. devvabs kariv 6 eKXveiv fte fieXXcov knl r) vXrj. A. oircos yvane otl Kpiais. 2. 0.
36
yfjs. 0. 6 ayxtoTeuy /*ou $7, *«J ea\arov otrtos yvcore otl eaTi Kpicris.

20 21 " Sic omnes MSS. Non


Colb., Eeg. unus. et Editi." 5S in stylo ferreo ' et plumbo. est Theodotionis, si
—Montef. Montef., sed Kpia est in Polyehron.]
[k/>«4 edidit fides habenda sit Syro-hex., qui in textu aifert: . I -X-.
^ J__|»o 28
Sic Syro-hex., nisi quod (KohXr)6r) ra oo-ra pov
(_so_^ o_i3») Jl)i3» )_._-__. Montef. ex Colb. et Hieron.
22
habet. Syro-hex. w-.m-^No <_-w» jft-jft^ .1 .xe. edidit : -X rfs p.aprvpiov. Syro-hex. in textu :
f) (in marg.
23
o_a_s». Syro-hex. Aquilae continuat: 0. (h pxipTvpiov) •)£ (V nirpa <t
(yykvcprjvai. Chrysost.
24 30
>. i »» )i
^,» v> ~> fc«_3)ol^_«.'(c Polychron. et apud Nicet., Colb., Eeg. unus. Lectio o-wpa est in
" omnes." «u (^irCKa
Syro-hex. Symmacho continuat : Codd. Alex., 254; avarXwj' vel dvarkovv in Comp. et sex
(t>,«N.'lo) to 8e'p/ja o8o0o-tv c/iolf. (" Verbum ___L, evuhit, codd. Syro-hex. in textu to 8. pov t6 avarXav (_a_m_o»)
:

eradicavit, discerpsit, apud Chaldaeos vulgare, in Lexicis TaOra ; in marg. vero to o-a>pA pov to dvr}\rjo-av ("?») raura.
:

31 " omnes." 32
Syriacis immerito omittitur. Videantur loca haec, in Polychron. et Nicet., Orat., Eeg. unus.
quibus respondet Gr. „n_kX<u>: Psal. li. 5. cxl. 6 in marg.
33
Sic Syro-hex. in textu. Haec, quae hodie in LXX
Eccles. iii. 2. Jerem. xxiv. 6. etc." Middeld.) Fallitur — habentur, etiam Symmacho tribuunt Orat., Eeg. unus.
Nov. Thesaur. s. v. (KrlWdv
" 34 " omnes." 35
ergo Schleusner. in Videtur : Nicet. et Nicet., Colb., Eeg. unus.
haec versio Aquilae potius esse." M Hieron. : Timete et vos -X- a gladio.
36
Syro-hex. Theo- Syro-hex. . /.
dotioni continuat - .o^_»L» Lm-i' .1 ._»
uJu_f \ 1 vi
^ao V Q >h 7 woto_->I» * Lx«?» <<--^»L? )i^i/
: •:•

20
Colb., Eeg. unus, teste Montef. Fortasse legendum, « )-»->?. Montef. ex Colb. edidit : 'A. e. onas yva>T( Sn (o-tl
27
rjyyio-( /ioi, ut ad Hebr. ''B nj)33 referatur. Hieron. : Kplo-is ; quod rotr Xoiwoiy tribuit Olymp.
-Cap. XX. 18.]
JOBUS. 37

Cap. XX. iniquitatem) ejus. O. nvpcrtvcratcrav oSvvas.


'A. imcTTpetyovcTiv ... 2. inoicrovcnv . . .'

11. i^ivj?. Juventutis ejus. O". vttrrvTos airrov.


TJT^JB? ftVTl n^trr. Castigationem igno-
2. napatSdcrecos . .'
miniae meae audio, et spiritus intelligentiae
Nonne hoc nosti
13. nsy»?). £* cohibebit. O'. «ai <rvwf{««.
mriif respondere facit me.
"AXXor Kal crvvefci. 10
a saeculo ? O'. Vacabat. ^ O. naiStiav iv-

rponfjs pov aKovaofiai, .Kal nvtvpa (K rfjs ovvi- 14. in"|i?2 D^nE rni-ID. Fel aspidum in inte-
atcos dnoKpivtrai poi. pr) ravra eyvais dnb raneis ejus. O'. Vacabat. *j£ O. \o\i) dcrni-
2
tov eri; 1
2. . .
(pr)) tovto ol8a dn' aicovos ; Sos iv yao-rpl airrov. 11 'O 'E(3paTos' Kal iyi-

im- vero ibs daniSa>v iv iyKarots airrov. 12


5. 2i"lj?D D^tth fU0r\ ^. Quod jubilatio

piorum ex propinquo. O'. evcppoo-vvr) Se dae- 15. 1^,7)1 iH2 7?n. Ope» absorpsit, et revomet

/3u)i> mcvfia i£aiaiov. 'O 'E(3paTos' r) yap eas. O'. 7rXot)Toj dSUms ovvayoptvos ifctfitBf)-

dyaWiaais ra>v dcref3a>v npbs f3pa)(y. 2. oti CTtTai. 2. TrXoDrop mariituv, dXX" ifcfpiau ovtok.

ev6r)via dcre(3a>v in' 6\iyov? 7N latth 11

i2tpap. £# t>en/re t//tu* ej?pe//e/

SWyTJ? ^O n ™?to"). .E/ /ae/i/ia hypocritae eas Deus. O'. «£ oUias airrov i£e\Kvati aii-
1*
ad momentum. O'. yappovr) Se napavopcov rbv dyyeXos. Oi Xoinoi iK yacrrpbs airrov.

dna>\eia. '0'E(3paTos- Kal r) y^appocrvvr) av- 2. «/c


yaarpbs airrov «£<X«trat aMv 6 Btos. 0. . .

T<ov npbs ponfjv. 'A. Kal evcppoovvr) vnoKpirov 6 lo~xyp6s.


1
ea>s dOpoov.' O^STlStBtO.
16. p3^ Venenum aspidum suget.
(). ifcOto. Elatio ejus. O'. airrov ra. Sa>pa. 'A. 2. O'. Ovpbv Se SpaKOVTa>v OnXdcrtitv. 01 Xoi-
5 17
O. enappa avrov. noi yp\r)v dcrniScav fiv£fjcrti.

itt)N"Y]. Et caput ejus. O'. r)


Se Bvaia airrov. 17. BOT "vna* Torrentes mellis. O'. vo/za? /i«-
6 19
Ot Xonroi- Kal KecjjaXr)
avrov. Xtroj. 2. fieTOpa fj.i\iTOS.

9-13. Vid. notam. 7 18. ^nS. Secundum vim. O'. (2<nr«p cnpicpvos.
9
10. i2iN naitt?FI. Reddent opes (s. dolorem, s. Aliud exempl. cocrntp o~rpv\vov}

Cap. XX. l
Colb. : 'Ek e. ol y. Secundum Montef. et Montef. ex Colb.; sed Syro-hex. non nisi versiculum
tertius versiculus est :
itrj
ravra fyycus drro toO ert, d<f> ov posteriorem, 55 Kpitytt
— yXio-o-av auroC^.
Tandem v. 13,

iridrj avdpamos «jri t^e yi)s ;


repugnante usu annotatoris 5S oi (oi om. Colb., Hieron.) (pfiarcrai aurfjr, «cat oi(t ryrara-
* "
Colb. Etiam Syro-hex. cuneolum post ?rt Cod. 248, et Montef. ex Colb. Sic
ponit, sed X«'i^6t airiji; 4,

verba airoKpiveTai poi non Theodotioni, sed roir O' tribuit. omnes." — Montef., qui haec ad Hebr. W}\, placabunt,
O'.

Idem pro a7ro roC ?i-t habet yx-.»-D . m?, a principio. oXio-aia-av, perperam refert, cum diserte testetur Chrysosi
2
Syro-hex. » n\v ^ao JLjf' ^»! )?oi . jo. Montef. apud Nicet. dim ye px)v tov, irvpo-fio-aio-av 68vvas, 6 p*v A.
:

3 SlC Montef.,
affert : 2. oV
aiwvos, ut Olymp., Colb., Orat. Poly- iiriarptyovoiv, fiirfv' 6 hi 2., iiroiaovau).
10 Cod.
chron., Colb., Reg. unus.
4
Iidem. Pro ~
x PHL00 v '">
a omisso auetore. Colb. Lectio oW£« est in

6 " a
Polychron. x°pp°"') habet. Colb. Syro-hex.: Oj Xoi7rot
a

Alex., aliis, et Olymp. Colb., Syro-hex. Poly-


13 ..».
iirappa (|lo \*f\
>i^o) aiiTov. Idem in textu -X «£ ovpavovi chron., Colb., Orat. Syro-hex. ^*>a JUai.
14 16
habet. 6 '
In asteriscis -
~, .>-^- N Jl/. Olymp., Colb. Syro-hex.
Colb., Syro-hex. ponendis r

"
auctores in diversa abeunt. Scilicet v. 9 Syro-hex. sub «Jo^ «ota^jaj o»i>-f UoiO ^ao .^o.
Syro-hex.
Eeg. unus: 2. x« Xl7*
17
•5S 6., Hieron. et Cod. 248 sub X habent, invito Montef. ^). NN. „ .1. Olymp., Colb.
" Sic
V. io sub 5fc habet solus Hieron. V. n sub ->S est in aairiSav pvCr)afTcu.
18
Nicet, Colb., Reg. unua.
imitatus est Cod. Alex. Scholium in marg. Syro-hex., a Norbergio
Syro-hex., Hieron., Cod. 248, et Colb., quem
Montef. Totum v. 12 sub •)£ habent Hieron., Cod. 248, omissum: " In exemplari (Jlo iyiN«v). Cf. Ceriani ad
38 JOBUS. [Cap. XX. 19-

19 °"Vi.. Tenues. O'. Svvarcov. Alia exempl. nepinaTrjcratcrav err avrco. 'A.0. Kal dcrTpanr)
•2(1
dslvvarcov drro npocrconov avrov nopevcrerai
(s. niKpias)

**y?. ^'"} '1% JT^- Domum rapuit, et non


*
aedificabit eam. O'. Siairav Se rjprracre, Kal 25. O^PN t^' Super eum terrores. O'. Vaca-

ovk ecrTrjcrev. 2. oiKiav r)pnacrev, Kal ovk bat. % 0. eV avTco cpofioc.


32

21
dvoiKoSo/irjaei avrrjv. 0. oiVav rjpnao-ev, dXX' 26. VMBSV Omrae tenebrarum
pt3$ '^llfc.
ovk avoiKo8op.r)o-et avrr)v.
genus reconditum in thesauris ejus. O'. 7rdi<

20. vkftl VO VnOn^. (7MOT desiderabili suo non Se ctkotos avrcp vnopteivai. 'A. O. . . diroKe-
33
eripiet sese. O'. Vacabat. -^ 0. ev ern- KpvrrTai roh eyKeKpvp.p.evois avTOV.
23
6vp.ia aiirov ov crcoOrjcreTai. 2. cryaiv a ene- nQ2"N7 ttJM VTOHM. Vorabit eum ignis
2*
Ovfiei ov Stacrcoaei. O'. KareSerai
qui no» sufflatur. avrov nvp
34
21. V75N7 Tnto-J^H. Nihil est superstes vora- dKavcrrov (alia exempl. acrfSecrTov ').
'A. O.
KarccWat 2. dVef
>% 9. ovk ecrriv
ai>r6>>
citati ejus. O'. Vacabat. TrOp /if) cpvcrr]6ev? . .

20 38
vnb\eip,p.a rois (3pcop.acriv avrov. 2. ovk <7ii>
o-r//iaTO?.
26
dne\ipnavev e/c rrjs rpocprjs avrov. 29. OTO^ JTCTJ. Impii a Deo. O'. do-e/3ow

7rapd Kvpiov. 2. dvriXoyias dnb 6eov. 37


23. *'tp2 Njy? *'7*' -Eri£ ad implendum ventrem
ejus. O'. Vacabat. Jj^ O. e? 7ra>? n\ripcocrai
f i ~ 27'
yacrrepa avrov.
*1B3Gn. Et O'. 'A. /«u tfeTi'-
Cap. XXI.
pluet. w'rf>at.
28
2. 6. emPpeiei. 29
Q^rtovon nrinnni.
trai.
2. Et sit hoc consoia-
25. V^V 'sfen ttTflfi» pnni. Etfulgor (gladii) tiones vestrae. O'. iva p.r) fj fioi rrap' vpicov

rfe
/*e?/e e/ws «oif; super eum. O'. dcrrpa avrrj r) napaK\rjcris. 2. Kal yevecrOco tovto
30 1
<5e ey Siairais avrov, pera(3ov\evp.a vpcov.
(alia exempl. ao-rpaTrat )

„ . .. , > ctpi*noc ,...:..


O *"" ">-i^" (sic) dicitur; 28
,
(ien. xlvn. 6, p. 102) rS>v rn Montef. Cf. ad Cap. xvii. 3. Cod. 252. Syro-hex.
CTPYXNON
exemplari vero alio .axso^so (sic)."
20
Sic Syro-hex., a ^: t««\» ,}, h.e. 'A. icai verio-ai (infinitivum). Idem
^1 29
Cod. Alex., alii. Nobil. et "omnes." Syro-hex. in textu iiraTvoo-re 'CKai et vtyat (infinitiva) habet. Olymp.
:• ^an.m U D/ ^^-. )^~o . -oo; h. e. 2. oliciav rjfmao-ev, et Reg. unus Symmacho tribuunt; Colb. et Reg. alter
"** 30
dXX' ovk oiVofio^ijo-fi avrrjv. Syro-hex. Theodotioni Theodotioni. Nobil. affert: 2. (3pf|«. Sic Syro-hex.
^1
eadem ac Symmacho tribuit, nisi quod pro oi(co8o/jijo-fi, et Cod. 253. Colb., Reg. unus, qui ano npoo-umov
"
t a M? Vid. Prov. xxiv. 2^. Hos.
avoiKo8onr)o-(i (i^otn . i '• habent. Olymp. uni Aquilae tribuit. Legerunt sine
ii. 6. etc. in Syro-hex.) habet.
23
Sic sub 5S 6. Syro- dubio iriNiBD." —
Scldeusner. Sed Syro-hex. hactenus
hex. in textu. Hieron. : 5K In desiderio suo ncm salva- ineditus habet: *
<^.ot-> o>^. j
)loj_iio ^so Loioo .} ;
24 " 25 32
bitur. Polychron. et omnes." Sic Syro-hex. quod verius videtur. Sic Syro-hex. Haec, nepmar.
33
in textu. In Colb. et Hieron. asterisco notatur versiculus. eV aircp cp., sub X habent Cod. 248, Hieron. Sic
26
Colb., Reg. unus. Pro cmikijmavev Polychron. habet Colb., Reg. unus. Polychron. et Cod. 259 : 'A. anoKeKp.
27
d7roXfi\^6i. In textu tS>v o' juxta Ed. Rom. legitur : rois eyKeip-evots avrov. Nobil. 'A. ey«'(cpV7rTai
: rocf eyKetpevots

« Vocula «1 abest a libris plu- M


7tc»s el jrXr/pwo-ai y. avrov. avra. Sic Cod. Alex. Syro-hex. in marg. * lai.* Jl».
35
rimis, etiam a Syro-hex., qui habet: |aci_o JLcu tviN» -)K Syro-hex. «'fc. .. 9i il? 11» )»o_i^oto-JVa ll .}. Montef.
V o>\.», h. e. ft 7ro)s TrXijpcio-ai (s. 7rX?ipo>o-ei) y. avrov. "In ex Olymp. et "omnibus" dedit: 'A. 6. 7rCp pr) cpvoi)8ev.
36 "
Colb. notatur e, post sequitur 5S, et consequenter /x° 71I Olymp. et omnes." Syro-hex. » )k* . »fi °tv< Jl» .^0.
diT-i roC oVcof, forte sigrificatur solum Theodotionem w Colb.
quo
««rcor pro o7rcof habere. Sed haec hariolando dicimus." — Cap. XXI.
2
Olymp. et
" omnes." Montef. ptMm edidit.
-Cap. XXI. 13.] JOBUS.
3. ^IMto. Ferte me. O'. dpare /te. 2. dvd- 8. 0^207 )i33 Ont. Semen eorum »<aMe eit
2
ar-^eo6e. 6..vnr)veyKaTe. coram ipsis. (Y. 6 anbpos avrcav Kard
^vx^*'-
11
Et postquam 2. Siapevei epnpoaOev avrcav.
^V /O *H?!! ""-^1 • locutus fuero . .

subsannabis. O'. etr' ov /carayeXaVeTe pov. 10. vJf^P N7. A^ion respuit. O'. owc <ofior6Knat.

2. Kal fiera tovs \6yovs pov oTrftreTe? 'A. oiiK e£e'/9aXe. 2. owc e^eV/x»<r«. u

4. TPto n"lS(7 ^bNH. Num quod ad me attinet, ln^Q. Juvenca ejus. O'. eV yaarpl iyovaa.

ad hominem querela rnea ? O'. ti ydp pr) ;


'A. Sdfia\ts avrov. 13

dv6pd>TT0V flOV r) eXey£iy ;


2. pr) rrpos Svdpamov r) 73tt>n NTl. jE* won abortitur. O 7
. «at ov«
Xaktd pov 14
;
ea(pa\e. 0. . <nWXa^«K.

Itn ISgrrtih SWTO-pW). Et cur non ab- DirW £ro i«MB


11. J&Q inW|. * tanquam
breviaretur spiritus meusf O'. fj
Sid tl ov
gregem parvulos suos. O'. pevovai Se m npo-
'A. 2. Sid Tt ov Ko\o(3ovrai
6vpa>6r)o-ofiai ; r)
/3ara aicovia. 2. npofidWovTai i>s noipvta ra
6
TO TTVfVfid /tot>; O. et pr) . . ? lb
Tats e7rtyoi'at?.]
,a
fipffpr) airr£>v. ["AXXoy
7
5. ISQJn. Obstupescite. O'. davpaaere. 'A. e£a- 'A.
12. 33HS*. Organi. O'. \lra\fiov. opydvov.
noprjOrjTe. 2. a<j>6oyyoi yiveade? 2. Kt6dpas. 17

nE"7l^. Super os. O'. eVi oiayovi. Ot \oinoi-


13. inrP TiNttJ W"V2i. J5* tn momenlo ad in-
enl o-Topan. 9 O'. eV 6^ dvanavaet aSov
fernum descendunt.
6. "'frpPClJ']. 2?/ attonitus sum. O'. eorrovSaKa. eKOifirjdvaav. 2. <cai Ta^fW avoo-oi /cat apaad-
10 19
2. 6opvftovfiai. viotoi eh aSrjv KaTepypvTai.

2 3 " *
Colb., Eeg. unus. Olymp. et omnes." Syro- % Et mittunt sicut (greges) infantes suos '• et permanent
6 16
hex. 4u^~? H\v^vi (uki^ La^. )inN.» .^». Cod. 8icut vetustae oves eorum. Colb. Post alavia Cod.

252. Idem addit, oi utKpo^/vxr)aa>, quod scholium esse 256 addit Tatr imyovais. Est autem, ut Semlerus monuit,
6 7
videtur. Colb., Eeg. unus. Pro 6avpdo€T€ Comp., explicatio toO alwvta, quae in Cat. Nicet. plenior exstat
:

Ald. et codd. aut davpa a\€T€, aut 6avpa t\€T€ habent. Tair imyovats Tr)v ddavaoiav p.tp,ovu€vot. Colb., Reg.

Syro-hex., ut videtur, Bavpa <£ctc (.niN )oo»j Jj^so?). unus. Codd. 252, 255: 'A. opydvov. Codd. 137, 138:
8 18
Nlcet. "omnes," uno excepto Eegio, qui ad Sym.
et 'A. Spyava. 2. Ktddpas. Hieron. : -X- organi. Syro-
habet S<j>6ovoi. Parsonsii Codd. 137, 255: 2. S<j>6ovot hex. affcrt: ^.n.»N \mjJL» Ho ]o*v> V &«~]LSoo .j».

yiveade. Cod. 138: 2. Scpavot y. Cod. 259: 2. S(j>6oyyot •:•


^—.l^— _i. Middeld. tentat: 2. «tai raxias (s. o-vrrouas,

y. Denique Schleusner. in Opuse. Crit. p. 158 ex Catena S. Koixpcos) oiiK appa>OTot (s. oi/ Kapvovr€s) neque excruciatl «'f
MS. Jobi in Bibl. D. Marci n. 2 1 affert : 2. Scppovot (sic) 981;» KaripxovTai. Kreyssigius (in Addend. ad Schleusner.
yivea6e, dvaKoyt£6pevoi Ta Kar ipe ; quae pro Hebr. vK"UB Nov. Thes. T. V, 585) notam hanc e Catena Nicet.
p.
MStPrn. posita esse contendit. "Se"d scriba compilavit Olymp. p. 365 explicandam suscepit, ubi ex Origene notatur: aWi
ad loc, CUJUS verba SUnt: <ear ipe 8e Kptrr)v €K€~tv6 <pr)o-tV tov, uixpt 6avaTOv dvarrav6p€vot xdi €v6vpovvr€s, df$ao-dvtorot «r
9
avaKoytiftpevoi to. kot ip,€ 6avpaaaT€ k.t.€. Nicet. et a8r)v KaripxovTat. Itaque Syriaca nostra Graece sic resti-
" 10 "
omnes." Olymp. et omnes." Etiam Syro- tuit : leai i£ai<pvrjs €v6vpovvr€s (cal dfiao: «r a. k. ; ut verba
hex. *\j( oori&oo .«ss. u et
"
omnes." ex Origene in SjTnmachi reliquias irrepse-
Olymp. €l6vp. ko\ dpaa.
12 "
Colb. et Eeg. unus : 'A. ovk «If/SaXt, ovk i^(Tpa>o-€. Pa- rint. Hoc verum esse potest, modo Graeca magis ad
lam est priniam esse Aquilae, secundam Symmachi."
— veritatem versionis Syr. conformata fuerint; nam neque
Nicetas: 2. ovk i£iTpa>o-€v. Cod. 138: 2. ovk in )o«i3 Jl ullo
Montef. i£ai<pvr]s in ]^-)LXo, neque €v6vpovvr€s

i£ijia\€v. Cod. 255 : *A. ovk il;€fla\€V. 2. ovk i^€Tpa><T€v. modo latere potest. Vertimus : «a! raxiais avoaot <cai afiaad-

Cod. 259: 2. i£(Tpa>o-€v.


n Sic " omnes." 14
vurrm k. Parsons. e Cod. 255 exscripsit A. liaaavurm tts
t.I :
Sjto-
ls manifesto legendum dfia-
hex. •:•
'&*-l^? .* Hieron.: et peperit. Syro-hex. a. Karipxovrat; ubi pro A. fiaaavtarot
« . OO^.t JltL^. )lS.«N>V> y( . -- ;~>>" .XO. Ad . ...
;>~%fi advtarot: Obiter noto, in v. 14 post \iy€t ti Syro-hex. in
in marg. codicis ascriptum ni'BAAAONTAl da€fir)s, quod in textum
Codd. III, 254 irrepsit.
(sic). Hieron. :
marg. afferre «5
40 JOBUS. [Cap. XXI. 15-

15. ta-yaw ntf-rro. o'. Vacabat. >*< e. rt 20. ""IH^» Omnipotentis. O'. Kvpiov. Q. tov
2a
iKavos airavTr)<TOfiev avra>. 6eov.
-
5
12 12V5"' 3.
1
C/t' serviamus ei. % 0. on cW-
20
21. TnrtN «rroa tettrno ^. jv«m ?«*</ &-
Xeucro/ief aiVco. 2. iva SovXevo-copev (aurco). siderium ejus in domo sua post se? O'. Va-

3*222 Tjl. C/< (precibus) occurramus. %$ Q.


cabat. 0. 6'rt
^
rd 6eXr)pa avrov ev olkco
29
avTov avrov. 2. r/ yap rfjs
oti diravTrjo-ofiev. 'AXXoy eaf (atravTr\o-<t>-
fier XPlifct-
ou
21 OLKiaS avrov uer avrov;
IX€V).
122*0 VCrtn -iQDrj^ . J5Y o M0 «? atf numerum
t2"T, N.
17. Exitium eorum. O'. 17 Karao-Tpocpr) av-
mensium ejus, abscissi sunt. *>(•
0. /cat dpi6poi
tS>v. 'A. eiriKXvcrfibs avrcov. 2. 1) Sia<p6opa
22 fi-qvcov ai>T0v SirjpeOrjcrav. 'A. r)pLaev6r)aav? 1
avrcov.
l
22. r,y*inB ">*:
hthn. Num Beum docebit (quis-
18. 0*1*1 'w?. .^wfe ventum. O'. vtt' dvepov.
piam) scientiam f O'. irorepov ovyl d Kvpios
23
Alia exempl. 7rpd dvepov.
eo-Tiv 6 SiSdaKtov avveaiv Kal emaTr)pT)v', 2.
'

JlDID. Turbo. O'. XaiXayjr. A. crvo-o-€Lap6s. tov 6ebv Si8d£ei tls m


fir) eirLo-rr\fir}v ;

2. Karaiyis. 241
TjiEtZr. D^n tWT). Jft jpse sublimes judicat.
19. ItfN TO-^rjfeS? FlV?l*. Dew* recowtfji?
Jfttu O'. aurd? 5« cpovovs SiaKpiveL.
'
A. Kal avrbs

e/ws nequitiam ejus. O'. eKXeirroi v/oi)y ra 3


O/ XoLiroi'
4'
vyjrrjXovs KpiveT? v\jrr)\ovs?
inrapyovTa avTov.
vlois ai>Tov dSiKias avrov.
O. d oVdy
2s
KaTaKpv\jrei toTs 23. vb-t\ '$$}?& i ?*? tssyz
moritur in robore integritatis
1

^ rmi
ejus, tolus ipse
rn. j5 ^e

ST] T"7>N D?^% Retribuet ei, et cognoscet. tranquillus et quietus. O'. Vacabat. % Q.
O'. Vacabat.
* ' 2fl
^ 0. dvTairoScoaei irpbs avrbv, ovtos diro6aveTraL ev Kpdrei drrXoavvrjS avrov,
Kat yi/cocrerat. o\os 8e evira6<ov Kal ev6r)vcov? 5
,
20. i*1 3. Exitium suum. 0'.tt)v eavTov a<payr)v. IHjl D^iyZL. A. (V oo-xfO)0"ft airkocrvvr}S avrov.
27 37
2. TTTCOaLV. Ol Xoiiror lcryycov dpcofios.

19
Colb.: 'Ek e. o£ &. Syro-hex. praemittit «'A. Apud qui COmmentando ait: 8taipedr)o-eT<u yap 6 xp°"°s airov ttjs
20
Hieron. versiculi asterisco notantur. Colb. Marg. CarjS, r)
Kara 6. Kat 'A. r)pj.o-ev6r)a<Tai. S}TO-hex. Versionem
Cod. 248: -X Tts cotu' o iKavbs, rJTOL 6 6Vor, Jra SouXfuo-co/ifi/ r)uio-(i6r]o-av soli Aquilae tribuit (* cv^sL^ .(), verius, ut
22
Colb. Cod. 252. Sic Comp., Cod. videtur, si Theodotionis nomen duobus versiculis recte
24
Alex., Syro-hex. in marg. ««»0.
alii. Cod. 252. praeponitur. Hieron. : 5S licet numerus mensium ejus

unus. 26 32 K Cod. 252.


^Olymp., Colb., Eeg. Colb., Syro-hex. dimidiatus sit. Olymp., Colb.
Hieron. -X- redde ei, et sciet. 27 " 34
Colb. « L^, Nv> .qjo». Idem in
:
Olymp. et omnes." Syro-hex. .[oi*-*
29
28
Syro-hex. Syro-hex. in textu : on to 6. airov h marg. o-o<povs habet, quae Cod. Alex., aliorum.
lectio est
35
o1k<o avrov 5S O. ikt avrovi. Sed Colb. praemisso asterisco, Colb. 'Ek e. oj /3'.
: Hieron. sub aster. habet ; non ita
'Ek e. ol &; h. e. hic et seq. versiculus. Auctoribus Syro Syro-hex. Pro arrKoo-vvrjs Schleusner. ex Catena MS.
et Cod. Alex. pro /xer' avrov, quod in hodiernis ra>v O' ex- laudat: 2. d<ppoo-ivr)s, quae lectio est Comp., Cod. Alex.,
30
emplaribus legitur, rescripsimus /10-' alrov. Hieron.: -X- aliorum, et Syro-hex. in marg. Syro-hex. .}.

Quia nvlla voluntas ejus in domo suapost eum.


30
Syro- •: o>i>-.» Ilcx^
.
«°if JLcj_soj^s, cum scholio:
Jlo_soi^
^20 o*i>-> )l^=> ^^.
hex. « ot»Ks .n.iro ;- lv" .^». « Jio JLcv&s-_wu»--.. Middeld. vertit: 'A. iv 6<rra. Sed
}

Colb. sine nomine affert: t/ yap ^PvCel tv s oiKias alrov iu6' per formam JLqjoj^, quam non agnoscunt Lexica, Syrus
eavrov. Etiam Cod. 256 post jkt avrov subjungit : tis yap expressit vocab. pro re nata effictuiu, ooreao-ts, quod
3l "
XPTlfc Tr) s oIkLos avrov. 'A. 6. r)aio-ei6rjo-av. Sic Aquilae dubitanter vindicavit Schleusner. in Nov. Tlies.
omnes praeter Drusium, qui legit r)ixio-ivdr)o-eTai, minus s. v., necnon in Opusc. Crit. p. 350. Cf. Hex. nostra ad

recte." —Montef. Lectio r)iuo-(v8r)o-eT<u fluxit ex Olymp., Jesai. xl. 29. xli. 21.
*"
Colb.
-Cap. XXII. 8.] JOBUS. 41

24. rrjjttr: vnir^y nbi. Et meduiia -«*;«„, <>>*

irrigatur. O'. /uneXor 5£ ovtoO StayetTat.


Cap. XXII.
A. u.vfXa> tA oora airov Ttmiau. 2. Kai T<0
b^JO iQ^V ]3D^3. Mi
kcjI
2. Quia prodest in-
five\co Ta>v 6<nia>v avrov dpSopevos. 38 (Y. 6 StSdarKoav crvveatv ko.\
telligens. imartj-
'
39
26. nCTy. Vermis. O'. aanpia. 'A. o-fjnn. pnv. A. 6. (6Vt) KaraaKnvdtaet i<f>' vfiat
avveatv.
27. iDfrnn ^y
niratpi Dirnintprra ""nyr jn.
£w / novi cogitationes vestras, et machinationes 3. p^H "9 *wh \^ryi. Xum vo lupta» Omni-
me quum justus fueris ? O'. ri
quas adversus violenter agitatis. O'. &o~t* potenti, y&p ftiXtt

otSa vpas 8ti toX/xt} eniKeto-6i 2. otSa tco Kvpia), i&v crv r)a6a rots tpyots dfiffinros
fiot. ;

2. XPVCU iKavbs
•*
t&s tva StKaia>6jis
ev6vfir)crets vpcov, Kal ras ivvoias vficov t&s fir)

aSiKovs t&s KaT iftov.* 1TR ^W 1

? W°*|. Aut lucrum, cum


28-33. "ISDD fgi ^. O'. Vacabat. integras reddideris vias tuas ? O'. Vaca-
i-ltpNn
^ 0. 6Vt epetre dvaptOfirjToi.*
1 bat. £(• O. r) <o<pi\eta, oti &n\d>ans tt)v
6S6v aov 3 2. fj KepSavei, idv dfuofios r)
30. "ntorP. Prohibetur. >£ 9. Kov<pi£eTat. 'A.
2 6S6s aov*
vne£atpe6r)creTai. 2. o-WTrjpeTTat.*
4.
^lpM^Err. Num ex reverentia tui. O. r)
32. tfn|-75?. %>er <MmMZo (sepulchrali). •*• 9.
\6yov aov noiovpevos. 0. fir)
Std rbv <p6f3ov
«rt aa>pa>v (alia exempl. o-a>p(3 s. cra>pov : alia
aov:
13
co/x2 s. o-opot;' ).
'A. O. ent 6r\fia>vias.**
,
Tfn 3^. Disputabit tecum. CY. i\iy£ets (alia
34. ^gD-wttft Djfirtswirfl San ^a run t«1.
exempl. i\iy£et ae). *AAAoy Sta\e-)t6f)aeTai
Quomodo iffi/ur consolamini me vanitate, et 6
(s. Ste\eyy6f)aeTat) aot.
responsiones vestras (quod attinet) relinquitur
6. v2tnn-', 3. Nam pignoratus es. O'. f)ve\v-
praevaricatio. O'. ncos Se irapaKaXetTe pe
pa(es Si. 'A. oTt.. 7
Kevd; to Se epe KaTanav<racr6ai dtp' vp<ov
OvSev. 2. rru>s ovv iv aTuidi av- D3n« Sine causa. 0'.SiaKevr}s. 2. avatTiovs."
napaKaXfiTf pe ;

^j ow
1

Tipprjaets ydp iifuov e\et<p6rjcrav dventcrTf)- 8. rn Nitoii


fnwn i ? yi-it «rw.
5
fioves.* At potenti (Hebr. viro brachii) terra (patebat),

38
Syro-hex. » t o o*i>_» |jo>^|> ..ovi ->c ,j> ./.
> ni\i> i-s^ Ibo lo >S ->n ft m (f. )^y»V:>) |^ oi \j w^
Versio Symmachi est ea quam ex Colb. et Orat. protulit 't
)Ki.i-. JJ . 1 n »Whi Sed haec Symmachum magis
Montef., et ante eum Nicet. p. 369 :
a7ro6Vi;ax«, ™ uve\& quam Aquilam referre quivis videt; et Montef. ex Colb.
tuv ooriav apboufvos, tcara 2vuua)(0V. Proinde Middeld. affert: 2. koi yap dvripprjo-fis vuav lKei<p6r}o-av (tkrf<pb\vaii
'

Syriaca vertit : 'A. 2. nal t<5 p. tS>v 6. airov dp56p.cvos. Ac- Olymp.) dixmcmquovas. Kvfitiarripovfs jamdudum correx-

curatior, ni fallimur, interpretatio est ea quam nos Aquilae erat Schleusner. in Nov. Thes. s. v.
vindicavimus. Duas autem versiones, utpote sensu non Cap. XXII. '
Sic sub nomine Aq. Cod. 252. Syro-hex.
dissimiles, Syrus in unam contraxit.
39
Colb.
40
Ni- vero: Jlsaao ,m.\v )jju .L. Hieron. Kethabitare :

*
cet., Colb., Orat., Eeg. unus et Cod. 252, ex quo articulum facit super nos intelligentiam. Olymp., Colb., Orat.,
ti s
ante kot euov assumsimus. .
Colb. : 55 'E<c e. 01 »y. Reg. unus. aster. Syro-hex. Sic Colb. et sub
Sic sub aster. Hieron. 4 «a»
Syro-hex. aftert : 3K 9. 6Vt cptire Olymp., Colb., Orat., Reg. unus. Montef. edidit :

—— avrairo&wo-ei avrw ; 4 Ka\ alrds — rrypimvr\atv. 5S ryXu- (k&v) Zuwuos. 6


Sic Cod. 138. Cod. 137 Xe.&iri. :

*- e
Kav6r)0-av avapidurtroiA Cf. ad V. 32. Olymp., <p. o-ov. Colb., Reg. unus, quorum hic d««Xryx^.. ille
'
Orat., Eeg. unus. Syro-hex. in textu pro Kovcpi&rai legit SiaXcx 6 habet.- Cod. 349. Syro-hex. *^£jo ./.
a In Syro-hex. pro o-ooos Hieron. -X
8
Montef. ex Orat et
o-vvrriptiTai (i^jfcoo). o-mpbs s. :
quia. Olj-mp.
M
Regiis duobus «V dvairiW edidit
est |j&jk vocab. incertae significationis.
, Colb., Reg.
46 1
unus.
^.^a^» ^*aot
Syro-hex. v<s ^J(' 1>i t ./ .f.
TOM. II.
42 JOBUS. [Cap. XXII. 10-

et auctoritate praeditus Kal ehras ol u


(Hebr. elatus faciei) 6epiXioi avTcov.
in ea habitabat. O'. kBavpacras Si tlvcov
14. U5??ni Opti aWTI. Et ambitum caeli obam-
9
irpoaramov, coKLcras Se tovs kirl 'A.
Kal dvSpbs /Spa^tovoy, avrov r) yrj',
tt)s yrjs.
Kal iynjkbs irpocraiirois
bulat. ^ O. Kal yvpov ovpavov Siairopc-vc-Tai.
2. Trepiypa<pr)v
&i ovpavov TrepioSeio-ei (s. ircpieKei-
Kadicrei iv a&TTJ. 2. dvdpbs yap lo-\vpov, airrov r) yr), 15
Kai trcbvGaiirriuivos oeTai).
irpooamu KaToiKr)aei iv avrrj. Kj. Kal

dvrjp ^pa^iovos, avrov r) yr),


Kai TeOavuavuevos irpotrayrrai
15. pN^no
t
Iv
vrnt ••
: :
"i©«
v -:
-rtDtin
a :

ohty
t
mtin.
- -

KaToiKr)aci iv avrij. Num viam saeculi observas, quam calcarunt

10. DiNnS nnD ^Vrri -1


"!. Et terret te
homines nequitiae ? •%• O. pr) Tpifiov alcoviov
pavor
le
subito. O'. Kal ko-irovSao-i txe ki-ai- cpvXdgeis, rjv kiraTno-av dvSpes SiKaioi; 2.
iroXcpos
2. Kal <re
11 apa obbv Tr)v dir alatvos cpvKd^ets, r/v iraTovrriv avbpcs
crios. TapdcrcreL cpofios k^aicftvqs.
aStKot; A. . .
dvwcpiheis.
11. TJEO^ 0?tt~nyBtth. Et copia aquarum co-

O'. KOLprjdivra Se cre e/ca-


16. niTNTl WB{J"l$fc*. Qui comprehensi sunt,
operit te. vScop

Xv^re. 'A. O. Kal irXr)6os vSdrcov KaXv\jreL et non erat tempus. ^ O. ot crvveXf)cj)6rjo-av
19
cre.
12 dcopoi. 2. oi aXcocrovTai irpb KaLpov.

12. FT23. In altitudine. O'. vaicov. "A\Xos~ 17. v37p*"TTO. Quid operabitur. 0'.tl krrdgeTai.
*

OIKCOV.
fi 13
0. ri kpyaTai. 20

13-16. 0-?\0) TOVl' 0'.Vacabat. >£ 0. 18. Nim. ^ ipse. O'. 8r 54. 'A. 0. Kal avrSs. 21

9
eWtutras (t> -i *> >() u
Syro-hex. in marg. : 8c nrtD^oiif s»/ pro lk>3^>, quod vulgare est. Colb., Reg.
10
(L*Is>) «Vi tt}s y^» q uae lectio est Cod. Alex. Syrus unus. Pro itjaicpvris Olymp. et qui eum secuti sunt, No-
12
noster affert: «*»o .lAi/ c*X->» k.»»» Ji-a_^»o ./. bil. et Drusius, it-aio-ws habent. Colb., Reg. unus.
13
0»X»» .&OW.» ^y^ jjAf^J .XO « 0(.i
ok-l ^-30,V-S-S Olymp.: 04 t5t aXXof xal ir\. v. KaXinp-ai ac. Colb.,

jo.»»» Jj-a-^jO .1 vot-s i-so-ij |uSo.j-a-s )*—o!o .U±*! Reg. unus. Syro-hex. in textu habet &ty, natans, viatv,
*W j,xi,\ > Uo.^3 )o*-oolo .)-i»/ o*X_». "'A. Kat ut a prima m. Cod. Vat.; cui appositum est scholium
14
:

djr)p [Jj^v^p. Sic Norberg.] ftpaxiovos, avrov r) yrj,


ieat o , nS v »_. » 0-10)
.^'Lj.
Colb.: 'Ek e.oirj. In
15
ai / ia)i'
TTpocranrov KaToiKr)o~fi iv aiiTrj. 2. dvSpbs yap lo-)(ypov, Syro-hex. et Cod. 248 asteriscis notantur. Syro-hex.
avrov r) yrj,
Kai dvoanovuevos (Montef. ad Gen. xix. 21. Job. v
^isVo ),,«'o »» »_.» )»»n ..N .^e. Middeld. vertit: S.
" Montef.
xiii. io) t6 npoo-omov oiicijorft iv avrrj. Q. Ka\ dvr)p f$pa)(lovos, yvpov hi ovpavov ircpieKevcrcTai, notans [e Colb. et :

avrov r) yrj,
Ka\ TeBavuao-uivos irpocranra [recte. Vid. 4 Reg. Reg. uno] habet: 2. ircpiypa<pr)v ; sed Syrus in contextu
v. 1apud LXX et Syro-hex.] olKr)oei iv a&r§." — Middeld. et in marg. ]»«a». usus est: idem igitur apud Alexan-
"
Locus Gen. xix. 21 est T.3f> '^^^J, 'A. r)pa t6 7rp6o-w7ro>' drinos et Sym. in Graeco habuit vocabulum, yvpov." 2.

erov. 2. ihvo-a>irr)8rjv to Trpooamov oov. Sed in nostro loco 7rcpiorpacpr)v (forsan vult ircpio-rpocpr)v). Cod. 255." Parsons. —
D'32 sKW\ est participium passivum, vir spectatus, qui Proculdubio Symmachus. Vid. Hex. ad
ircpiypacj>r)v scripsit
valet auctoritate. Quinetiam Syriaca ) ^",v °> - »» ne- Cap. xxvi. 10. Syro tam fortasse
pro rrcpiypacpr) quam pro
quaquam valent, 6 aiptoK Trpoo-tmroi', sed v^njXbs rrpoo-anrois. yvpos aptius vocabulum quam J»»o~ in promtu non erat.
16
Etiam Symmacbum activum sensum dvo-amovufvos to irpd- Pro t5«atot Syi o-hex. in textu habet
-
afititot
(Jlax) ;
in

o-anrov posuisse non crediderim, etsi fateor me formam codicum Graecorum


marg. autem SUaioi, quae lectio est

)«~d( non expedire. —"Ad radicem m<j referenda mihi omnium. 17


Syro-hex. y>\v, »jc» ot L.»o)J uo . j».

videtur, et fortasse corrigenda ).»n v>, adjectivum verbale, .JltLi. )y •< ^ ^-»-!!
«o»X fco/ j-^J.
18
Syro-hex.
19
seu participium pass. sic usurpatum. Certum exemplum ,»U Cf. Hex. ad Psal. v. 6. Nicet.
formae Pael vel Afel hujus radicis est 3 Esdr. viii. 71, ubi " omnes." continuat: .o_ioi
et Syro-hex. Symmacho
pro ivrirpapuai est )->(' ;
»^v," — Ceriani. Magis mihi •:•
Us>) o*a .o^.Ltsj»; unde 01, quod aberat, assumsimus.
20 21
arridet conjectura amici doctissimi R. L. Bensly, quam Nicet. et "omnes." Sic Colb., Reg. unus et Cod.
in verteudo secutus sum, scilicet vocem notissimam 1«j*s/, 2 55- Reg. alter: 'A. e. k-oi aiTor bi. Paullo aliter Nicet. :

simul, extrusisse formam rariorem )»**»3(', a )^ttS,jmde- ©. avrbs dc.

/actus (Castell.), cum Olaf, quod vocatur, prostlietico, ut


-Cap. XXIII. 6.] JOBUS.
19. TO7"JJr?^ Et innocens subsannat eos.
"'pj']. fuerint (viae tuae), rftc«, c/a/to/ >£ 8. Jn
O'. dpepnTos 8e ipvKrfjpiaev
23
^ airovs
22
Q. iTaireivtoaai aeavrbv, Kal iptU, tmtpntpavtv-
Kal adans e/cyeXaVeTat airovs. traTO. 2. idv Tantivo<ppovr)an rts, iptt iavrtp

20. en rtas»
orin*] «gyp nnpa n^-dn. g| eis 86£av.
31

succisa substantia
wora est nostra (s. adver- 30. TE>_> "69 ^P?> S/ eripietur propter jmri-
sarius noster), et praestantiam eorum consumit tatem manvum luarum. O'. <ai SiaaciOrjTt «V

ignis. O'. Vacabat. ^ O. « /tr) f\tpaviavr\ KadapaTs \epcri crov. 2. *a2 Siatptv^trat KaOa-
32
r) irrroaTaats aiTcov, Kal KardXetppa aircov poTTjTt x«p<S" eKaCTTOS.
v
Karacpdyerat nvp.
241
AXXoy «' ur)v r)cpd-
2A
°
VLLTTai . . .

22. iT^ifl. Legem. O'. i^yopiav. 'A. vouov. Cap. XXIII.


2e
2. e£o/j.o\6ynatv.
3, 4. BBttto VfflV !"1?".^ »V70^nSf. Usqve
24. "TCrtN n»tth. O'. Vacabat. >*< 0. -7707? ad stationem : instruerem coram eojudi-
ejus
67ri
\couaTi ev rreTpa, Kal cos rrerpa \etpdppov cium. O'. eh reXor etirotut 8e iuavroii Kpipa.
2. ecus tjJ? ecfyia? ai/roO* Trpoaofjaco iprrpoautv

VSrtH 0^™ "^l. -E/ t» pe/ra torrentes avTCv Kpiatv}

Ophir. ^ 0. kou o)? ireTpa \eiudppov 2coc/>ip. 5. DTO?. Feroa. O'. __/.ara. 'A. XaX_J r . 2.
2. K<z2 €i/ tco
aKpoToficp cuy oxeroi)? \pvaiov O. 2
pfjpara. Xdyout.
9
irpcoTeiov?
6. "'"JBy _VH^ '_
,
-~2")^i_'. iV~0t copta roboris con-
28. \7 DjTl "nsHnWni. 2_j decernes sermonem, tenderet mecum ? O'. Kat
3
iv iroWjj ia\vi
et consistet tibi. O'. arroKaTaaTf]aet 8e ltoi irre\evaeTai uot. 'A. iv 7r\fj6et ia\vos
/t»7Tt
SiaiTav 8iKaiocTvvr]S. 0. Kal optets prjua, Kal uer iuov} 2.
SiKaaufjaeTat . .
StaSiKa^erai
29
cTTaOfjcreTai aot. uot.
5

29,30. TBS ^aCJH"^. 0'.Vacabat. ^O. 13, DfeP Sin-H^ N7. _Vb«, «ea* ipse poneret in
ort eraTreti/cocre»/ X € P°~ l (rov -
oi ^pfjaeTat. 2.
me. O'. €?ra eV a7retXj} /iot

29. rna "flDfr*fl_ ^Stpn-" ?.


1

Ciw» humiliatae povov avrbs uf] intTtOeaOco pot?

1
Sic Syro-hex. Pronomen abest ab Ed. Kom. 23
Syro- K.001 )_-.>£>_->
|V_____-] Middeld. "Codex "— neutrum
.000 Lexico ad Chrest. Kir-
hex.
^^' )u_s»o .1. Syr. .<oc*_>
r^s habet, sed )k___o. Bernstein. in

cum Middeld. yfXd<m cV avrovs (.oi»->-.) vertendum; sed schii affert: (-a)__> s. |_-l_o, humilis, ignobUis, obscurus,
aut air_K (ut Job. v. 22. xxi. 3 in Syro-hex.) infimus. Pl. humilis et obscura midtitudo, ptebs . . .

aut
KaTa-yfXdo-fi

«-'KyfXdo-frai (s. eyyfXdo-frai) airois (cf.


Psal. ii. 4 in Ex his
l-jl-o
non audeo codicem
,

errasse affirmare." — Ceriani.


Brit. MS.
Syro-hex.). Hic quidem (quod fugit Middeldorpfium) Forma k_>L___> pro t-.)a.,Ti) exstat in Mus.
Parsonsius affert: " e. fyyfXdo-frai. Cod. 137. 9. tVyfXd- Add. 14,558, fol. 12 rect.; ubi pro Graecis, ko\ priiiv r_-
Cod. 138." u Colb. 'Eie G. ol /3\ Duo versiculi T. VII. p. 21 C) inter-
o-fTai. : Trfii^i' imoTrrcvcTTjs
(S. Chrysost. Opp.
3a
asteriscis notantur in Hieron., sed posterior tantum in pres dedit, .fc_.|-__o ^f-» )__»U Jlo. Nicet, Colb.,
26 28
Syro-liex. Colb. Olymp., Colb., Eeg. unus. Regii duo.
27
Colb. : 'Ek G. ol /3'. Asterisco notant Syro-hex. et Cap. XXIII. *
Nicet., Orat., Regii duo.
Middeld. e
28 " sed rn
Hieron. Olymp. et omnes." Syro-hex. affert :
Syro-hex. affert: 'A. (pnpoaSiv airov (wotc__>j_o);
20 " 2
Sic
S. xptWou rrpardov ().-> )__>o)>j). Omnes." cod. nota anonyma est. 2. prmara. Nicet, Orat.,
30 .L JI_____-_o .}.
Colb. : 'Ek e. 01 cY. Habet quatuor o-rixovs sub -X e. Regii duo. Syro-hex. affert: JLso
3 l *
31
._». ral] Syro-hex. in marg. add. tL
Cod. 252. Nicet,
Syro-hex. Syro-hex. _ui' )^____a )_-jKo .('
*
% oot
" Pro edidi Orat.; Reg. unus. Alter Reg. otao«dcr« pt. Nicet
|_-_»a « o)--. i_b('. )bs__a__> )^__-i_o. :

et
" omnes."
Vid. Syro-hex. Psal. cxxx. 2. [ubi pro haTravocppovv est
o 2
44 JOBUS. [Cap. XXIII. 8-

8. *h
fQH-fc&] -rtr^n «c^ji ijbrii* dtjj ]n. 15, u&Q **3®*\ Ht&W
^p|*J T3|D \s-by.
En ! ante eo, et non adest ipse ; et retro, et Propterea ab ejus conspectu attonitus sum,per-
non animadverto eutn. O'. ei ydp irpcoTos pendo et paveo ab illo. O'. Sia tovto eir
7
(alia exempl. eis ydp wpcoTa ) iropevaofj.ai, Kal ai/TcpecmovSaKa, vovOeTovfievos Se kcppbvTtaa
ovKeri tlfii'
tcl
kaydrois Se iir
oTSa; ti 2. avrov} 3 ^
'A. 0. enl tovtco drrb irpocrcimov
iSoii kdv irpoepyco/xai avrbv, dcpavrjs kariv kSlv avTov KaTacnrovSao-6co' KaTavorjaco, Kal tttot)-
9 1*
aKo\ov6co, oiiK aiaOrjaoiiai. drjaofiai k£ aiiTov.

9. JWnW
— Vtttolp. C.Vacabat. ^Q.dpiarepd '
,
'7?^' Attonitus sum. O'. karrovSaKa.
'
A.
— 6-^-op.ai.
9
KaTaanovSaaOco. 2. TeTapayfiai. 15
^

10. N22N -l 0'J- 1

?!^* Quum probaverit me, sicut 16. ^lpniin. Consternavit me. O'. kairovSaae
6
aurum exibo. O'. SieKpive Se p.e coairep rb fie. 2. k6opvf3r)ae fie}

\pvaiov e£e\evcronai Se. 'A. kSoKifiaae pe,

a>s xpvcriov i£e\evo-ouat. 2. i&oKlpaae fte, &>s


xpwtor
aTreftrfV. 0. ooKtfido-et p.e, i>s xpvcrlov il^e\evcrofxat. Cap. XXIV.
11. r^~\ ^Jtl^ i"1
^^?- Gressum ejus tenuit pes 1. DW. Tempora. O'. copai. 'A. 0. Kaipoi}
meus. O'. (e£e\evo-op.ai Se) kv kvTa\p.aaiv
VD^ WVN7. JVbre viderunt dies ejus. O'.
avTov ^ 0. eKpdrno-ev 6 novs fiov}
1
A. iv
Vacat. %• ovk elSov r)fiepas avTov?
tXveortv avrov KaTeaxev (
S ' iire\df3eTo) 6 irovs fiov. 2. iv

eidvrrjri pov iirepetvev (s. ivefietvev S. Steuetvev) 6 trovs 2. WtP. Transferunt. O'. vrrepefaaav.
'

A.
fiov. Q. iv ixveo-iv airov iKpdrrfcrev 6 irovs uov. irpoae\d$ovTO?

7 8
Sic Syro-hex., Comp., Ald. et codd. Olymp. videtur item esse Aquilae et Theodotionis, loco toC Kctra-
"
et omnes." Colb. mendose habet ovk al&eo-6rfo-opat. cmovcmcrdS), quod hodie in versione tS>v O' legitur. Ed.
9
Colb. : 'Ek e. oJ (3'. Hieron. duos versiculos cum aste- Lat. Hieron. habet turbabor, et hos duos versic. asterisco
risco affert :
posteriorem tantum cum 5jj ©• Syro-hex. notat." —Mcmtef. Syro-hex. in textu affert: •)£ 0. (non
10
Syro-hex. y( .,.ici ~> . ^d . jbos/ L»oi» .W uin*> ./. 'A. 6.) iv Tovra ()»ot-s) airb np. avrov KaraoTrovoacrdS)

.saa£( L^ot» ^>/ uiifl~ii . L «fcJMfc L=>oi». Montef. ex (.aoiikji/) K.T.e. Cum vero KaTao-irov8ao-6S> Aquilam pror-
Colb. et Reg. uno edidit: 'A. iboKiuacrav, quod ex Syro- sus referat (vid. Hex. ad 2 Reg. iv. 1. Psal. ii. 5. vi. 3, 10),
hex. et Cod. 255 corrigendum. Cod. 138: 'A. iooKiuao-as. magis credibile est, Terapaypat ad alium interpretem per-
11 " 15 "
5& ©. iKpaTTjo-ev 6 ttovs fiov ras oboiis ovtov. HaeC aste- tinere. Vid. not. seq. Syro-hex. *)j/ -v^. .^0.
risco notantur in Colb. Ed. Lat. Hieron. : -X- Tenuit pes 2. Tap6.crcr<>>. Syriac. verbum vitiose scriptum videtur;
meus vias ejus."
—Montef. Post avTov add. iKpaTrio-ev (iKpo- offendit enim activa forma participii."
— Middeld. De-
Cod. 249) fwv Codd. 249, 253, et Syro-hex.
6 rrovs fendi quidem potest sensu intransitivo, tumul-
Tifo-ev \j( -v^,
12
in marg. Syro-hex. in continuatione )&>-in\*> (./) :
tuabor, dopvf3r)cra> (cf. Hex. ad Psal. ii. 1. lviii.
15). Quo-
"3,»Js-o u^>? )Lo.-»!^s (. d») 1^.» IL^» 'ts i ^N, oCi-.? niam vero in cod. diserte scriptum esse \j< ^,.^,» certior
v^_» JL^» 1^1 oii^-.» )t> 1 nN*> (.L) «A.) IL^» non dubitavi lectionem anonymam TeTapaypat
factus sum,
13
In hodiernis rS>v o' exemplaribus haec, Sia tovto — ecppov- Symmacho Praeterea notandum est, Nobilium
vindicare.
Tio-a avrov, pro v. 14 habentur, etsi Hebraeis prorsus dis- ad io-rrovbaKa afferre : Schol. i6por)8riv Ka\ irapax6r)V (Cod. 248
similia: deinde illa, tovtco M
tf airov, pro versione
— in marg. addit: dyvoS>v rr)s Trhrfyrfs rifv airiav); necnon ad
LXXvirali v. 15 venditantur. Alii vero cum Grabio rec- illa, KaTacrirovbacr6S>, KaTavor)ara>: Schol. afirfxavS) Kat KaravoS>v

Nam et Cod.
w
tius statuerunt, v. 14, qui Latine sonat: perficiet irToovfiat, quod 248 in marg. habet. Colb.,
statutum meum (id quod in me statuit), et talia multa Reg. unus, et Cod. 255.
x 2
sunt cum eo, tam in versione LXXvirali, quam in cete- CAP. XXIV. Colb., Reg. UnUS. Post ao-efSeis 8e

rorum interpretum reliquiis prorsus desiderari; quaeque Cod. 249 et Syro-hex. in marg. addunt: oiie elSov fffiepas

hodie in editis leguntur pro.duplici interpretatione v. 15 avrov. Sic Polychron. apud Nobil. Hieron. habet: -X-
habenda esse.
H "
nescierunt dies ejus; unde Montef. edidit: 5S ovk otdao-t
Colbertinus, praemisso asterisco, 'Ek
3
t£>v 'AkvXo koi 0. oi iS'.
Terapaypxu. Illud autem reTapayfuit ms fjftepas avrov. Montef. edidit : O'. iirepetSrjcrav. 'A.
-Cai\ XXIV. 17.] JOBUS. 46

3. "VK_n. Asinum. O'.vwo£vytov. "AXAor 8vov} 2. Kal wrtoybv ]i


r)v()(vpa{ov.
4. Ty^? ET^N 1t_\ Beclinare faciunt inopes a 12. 1p«£ DVTO Tyo. £* _r__ Aom.TU.. gemunt.
via. O'. (£(K\ivav dSvvdrovs e£ 6Sov StKaias. O'. of (alia exempl. om. ot) ix w6\twt nal

rST^
2. wapeTpe\jrav ydp wevryrcov 6S6v. &

peres
^lin
terrae.
""-L--

O'. Vacabat.
U aWw»/
•%
se

0. 6po6v-
pau-
iSicov

OT«_£ai

nVc-i
otKcov

inoirjaav.

wfr-ah
i£((3d\ovTo.
0.

niW
«7r noXfuc
2.

£t
«'*

a»8/>«t MitpaforTa..

d»,
„<&««* 5»<V-«

^^
1 *

9
paSbv Se eKpv(3rjo~av 'wpaets yfjs. 2. ofiov absurditatem. ()'. ai>ro9 _« <5<a
jow/a/ (istis)
7 '
acpavets ewoirjcrav wpaets yfjs. Tt tovtcov iwto~KOwf)v ov wewoir-rai; A. «oi

5. tPHTiB. Owa^n. O'. ot


^ w _ «h.
8
6W ov 6tjo--i curam} 1
2. 6 6ebs Se ovk iuwvitt
9
Jw deserto. O'. eV ayp<3 (s. ivfpyei) ficopiav} 0. . .
-«^ooo-v*-"."
"^?"!®?» i/7rep €//oC.

'O 'E/Sparoy eV eprjpov.


9
13. "litO-nb-i VPT nan. Ipsifuerunt inter eos
qui rebellant in lucem. O'. iwt yfjs Svrcov airrcov
T$Bh **!&* ->^D3 *H2J. Egrediuntur ad
Kal ovk iweyvcocrav. 2. d\\' avrol yey6vao~tv
opus suum, surgentes mane ad rapinam. O'.
dwooraTat
e£e\66vTes ttjv eavTov rd£tv (alia exempl. cpcoTos.-**

irpdfciv). 'A. e£ep\ovTai ev Karepyco avrcov, 14-18. CFD-'3p-9y 1


fyfg & . a. Vacabat.
10 21
6p6pi£ovres eis a\cocriv. 2. wpoep-^ovTat eis *>£ O. Kat w<froy eVt wpocrcowov vSaros.
1
ipyacriav avrcov, iwop6pi(ovTes 6-qpevetv}
1"
15. D"
1

^ EFMJ -inpl. _?/ iWamen faciei im-

tJny« DnS i ninj;. SoZJ/«rfo est ei panis ponet. •><• 0. Kat dwoKpvf$r)v wpoacowov (6(to.
ii
pro pueris. O'. Vacabat. ^- 0. r)Svv6rj avrco 2. o~K(wao~Tpov wpoarcowov weptTt6ep.evos.
'

wp-n - ioSnDnn.
1 2 1
dpros els vecoTepovs. 2. r)__-y (KdcrTco ai/Tcov
16, 17. ©_. fwv "»s »"rtN

8.
dpros

^E"^ E'Hn D>JD.


eis veavio~Kovs.
13

_46 imbribus montium ma-


nTOVa
v t - nin ?:-
:
-
1

:
w -3 nin^s
... » AT _
io T-. .

nam
1
ob-

signaverunt sibi, nesciunt lucem :


pariter
defiuvt. O'. Vacabat.
41
% O. aVd yjreKaScov mane ipsis urnbra mortis, quia agnoscit quisque
opecov vypaivovTai} eorum terrores umbrae morlis. % 0. itrcppd-
9. V-StT"
<,

3V~?yj. Et super pauperem pignus yto~av eavTovs, ovk eweyvcocrav cpcos'


8ti 6fio6v-

accipiunt. O'. iKwewrcoKora Se iraweivcocrav. paSbv avTois to wpcot crKtd 6avd\ov, Sti iwtyvco-

notans " Sic unus. aster. Hieron. 13


et
" omnes." " Sic Colb.,
irpoaKapftdvovrcs, :
Eeg. npoae\d/3ovTo. Olymp.
14
Colbert. npoa(\dfiou. Nicetas, i-poa\apfidvovTfs." Locus Syro-hex., et sub aster. Hieron. Polychron. et
Olympiodori apud Nicet. est : koX opta \mepfSaivovres, t)
t-ara
:

omnes." ls
16
Syro-hex. U
Js *> <«N )t> 1 ». v ^-0
.-»
tov 'AicvXai', irpoaXapfidvovTes.- Sed Cod. 256 post dpwd- Vci_.n.i . L ____illSo___.
o-avTfs add. rrpoo-fXd(3ocTo, quasi haec lectio non ad -^5", Syro-hex. * )ln\ »
^ ->
y_.
_. Jl )Ao ./. (Syr.
sed ad IV"', pascunt, aptanda sit. Et sic, ut videtur, Jl____^_> est pro airovbi) Mar. vi. 25 in Pesch.) "Sic
Hieron. Gregem
: cum pastore rapientes •)£ paraverunt. (cum ipnvifi, quasi a -^) Colb. et Regii duo. Syrus
4 6
Colb., Eeg. unus. Olymp., Colb., Reg. unus. vero: «_____> ._». («Wpy«_ Vid. Prov. xxi. 6.
^.» JoC-N
Jl

8 7
Sic Colb., Syro-hex., non Hieron. Olymp. et xxxi. 12. Jesai. xli. 4 iu Syro-hex.) |L____u». "Syro-
" 8 w
omnes." Hieron. : asini % feri. Syro-hex. in hex. )Lo__J-*. .1. Colb. et Regii duo. Consentit

marg. )j__>» -x-, h.e. -X ayptot. Cf. Job. vi. 5. Jerem. Syro-hex. •>
)»ot__i J_i___.»_oo soo. yOuioi JJ) .^0.
^_o
xlviii. 6 in LXX et Syro-hex. In cod. vero index lecti- Ad ovk iniyvaiaav Schleusner. in Opusc. Crit. p. 1 59 e C*"
onis marg. est h - tW per-
super JLc___», aypa>. Sic Nobil. pro tena MS. affert : 2. ov ovviJKav, quod ad Hebr. '"'I"
10 21 " Hi novem versiculi asteriscis notan-
Graecis, imep ipov, et sic edidit Grabius. Olymp. et tinere videtur.
"omnes." u Cod.
252, ubi -rpooipxovrat scriptum. Cf. tur in Colb., quemadmodum in Ed. Lat, Hieron." —Monttf.
Hex. nostra ad Ezech. xxvi. 1 8. Colb. vero et Reg. unus B
Accedit Syro-hex., ubi « e. praemittitur. Olymp. et
habent: -- "
2. iicnopfvovTai. Sic Colb., Syro-hex., et sub omnes."
46 JOBUS. [Cap. XXIV. 18-

<r(Tcu
Tapa^os (alia exempl. Tapa^as) ovaay monem meum. O'. Vacabat. %• Kal 6rjaei

davdrov. 2. a>£ ev ocppayiSt Kpvtyovcriv iav- eis oiiSev rd prjpard pov. 30 2. Kal rdijei

Toi>s, edv yivrjrai amois opOpos crKid davdrov irapd tS> decp tov Xoyov inrep epov. 31

rpcopaOels ydp dvvirapKTos eorai /3iao6els 6a-


23
vdrco.

18. D^Q-^S-Vv. Super faciem aquae. ^ 6. iirl Cap. XXV.


npocrconov vSaros. 2. iirnrXia>v vSari. -
2. v©72! '. Bominium. O'. tl ydp irpooijuov. A.
I8,i9.-hw Dh-Da rra «DipTfi th •"?»?-*&. 0. e\\ovcrias}
Non se convertit ad viam vinearum ariditas :
DlvtB. Pacem. O'. tt)v o-vpiracrav. 01 Xoi-
et calor rapiunt (aquas nivales) . O .
dvacpa-
irob ttjv eiprjvnv?
vein Se rd (pvrd avTcov inl yfjs £npd' ayKa-
XiSa ydp opcbavcov rjpTracrav. A. ovk fcxXim 3. VTniT' "lEDtt -^H. Num est numerus turmis
eis obbv dverrifiaTov to>v dpireka>va>v, Ka\ eis 6epprjv iKJSid- ejus? O'. pf) ydp tis vwoXdfioi oti eori

aovrai. 2. ovk dvaorptyei eis o&bv to>v dpireka>va>v tov rrapiXKvcris Treiparais; 2. pf) 'icTTiv dpi6pbs
3
8i\jrdv, Ka\ O. ovk iKKktvei eis 68bv Tav tcov OTpaTicov
Kavpa rjprraoav. avrov;
dp.Treka>va>v iv 8l^nj, Kal yap avrol ovXSax. TiTTlN. Ziux O'. aiirov.
ejus. eveSpa irap'
21. HiDyN. '
Viduam. O'. yvvawv. 01 Xoinor 2. eiriTayp.aTa. 4'

' 26
XVpav. 4. H$N TY?1 rO^-mDI. Et quomodo mundus
22. p?n3. Pe vita sua. O'. *ara rrjs iavTov
erit natus mulieref O'. f) rts dv atroKa-
'
C^cofjs. 2. 7rcpt TJjs
eavrov f<oijr. 5
6apicrai ai/Tov yevvnrbs yvvaiKos; 2. Sid
24.^3?. Sicut omnes. O'. cooirep poXo^v. "AX- rivos dppviros ecrTai re^6els virb yvvaiKos ;
6

m 28
Xos a>o~rrep xXon. 5. D")^""^ |"7* JEcce ! vel lunam. O'. ei oeXrjvn
25. 'iOM tfV"BMf). QM oc? « wora Mmc. O'. ei <Se ovvTdcrcrei. Oi Xonror iSoi) creXrjvn.
7

2. dXXd vvvp ^^
/iTj.
'T*-! _ • Non splendet. O'. ovk errKpavoKei.
"'rivD 7N7 Dto^"). Et rediget in nihilum ser- 'A. ov 8iavyio~6r}creTai.
s

23
"Hunc Symmachi locum, cujus minimam partem dotionis non muto. Apud Sym. scribendum esse
afFert Drusius, plenum ex MSS. mutuamur."
—Montef. S.
bir)(mao-av pro a/37ra£bvo-t quivis videt. PoiTO
rjpirao-av

8f^ra>8rjs

Integrum locum jamdudum exscripserat Olymp. apud sonaret ))^_>o). (Psal. cvi. 9. Jesai. xxxv. 6) vel J-jooi.

Nicetam; sed Nobilius, qui eum expilavit, haec, idv yivryrai, (Prov. ix. Quod hic legitur )ot_)o__ non potest esse

h
— 6avaTa>, pro verbis commentatoris, non ipsius interpretis, nisi
12).
infinitivus, tov bitydv s.
8i\j/rjo-ai.
2e
Syro-hex.
cepit. Pro niflpa, terrores, dvv7rap>;ia interpretatus est Aq. *)&___>>/ .)_oj__j ^_-ot.
2r
Syro-hex. ^fc-ao ._o.
Job. xviii. ii, 14; Aq. Sym. Job. xxvii. 20.
24
Olymp. •lot^-.» )!*..
28
"AXXos -

a>o-irep x^-dr-.
" Sic
unus." —
" 25
Nobil. et aliquot MSS." imirkiov habent. Syro-hex. Montef. Sic hepa dvriypaqba apud Olymp., ut hodie Cod.
^o 29 30
ll ovi vi U»o.^ Alex. solus. Colb. Sic sub aster. Syro-hex. et
|fcw»i_3»?!s»a I^ffu U
. ..
.|cso«s? II
./.
31
Hieron. Colb., Keg. unus.
3
UoiO? U.jo|^s |^mj Jl .1 * aa^.4. )^ocu> ^/ .Jcx^aX Cap. XXV. -
Colb., Eeg. unus.
2
Colb. Nicet.,
* 4 5
^.J^jlio J-*^ &{ 4-.ot._i. Insigne fragmen-
.o-iot Colb., Orat., Eeg. unus. Nicet., Colb. Post
tum, de quo Montef. ovSe ypv. Middeldorpfii annotatio yvva-Kbs Syro-hex. addit: —- olpavbs (ovbavos Cod. Alex.)
haec est " 'A. ovk iacXat t fis 6$bv
: dverri>3aTov (Mal. i.
3) ov Ka6apos' 6 kiya>v To3 r)kia> p.r) dvarikkeiv, Ka\ ovk dvaTekkei 4.
tS>v dprreXavav, Ka\ eis 6ipp.r\v (Job. vi. 17. Psal. xviii.
7)
Eadem leguntur in Cod. Alex. et, omisso p-r) dvaTekketv, in
8
iKfiido-ovrai (PrOV. Xvi. 26). 2. ovk dvao-rpiyfrei cis 6Sbv to>v paucis aliis. Nicet., Colb., Orat., Reg. unus.
7 8
ap.7ri\a>va>v diyjra>8rj,
Ka\ Kavpa apTrdtjivai. ©. ovk iKKhivei eis Cod. 257. Reg. unus apud Montef., qui frag-
6&bv rwv dpireka>va>v ev 81^,7 (Psal. ciii. 12. cvi. 33. Jesai. mentum hoc ad ^3t"N?, non sunt pura, O'. ov Ka6apa,
xli. 17), Ka\ yhp airo\ o-vXwo-i." Graeca Aquilae et Theo- refert.
-Cap. XXVI. 14.] J0BU8. n
s
6. ? *)_*• Quanto minus. O'. ea Se. 2. ir6o-a> J).
\_JJJ tfyf WhS. Expandit tuper eum
9
paWov. suam. >£• 0. eKirerdfav iir' avrov vicpos av-
tov. (6ero
njHifi D"*N"]li. Et filius hominis vermis. ["AAAor ctkotos dnoKpvcpov av-
10 toC.]
•^ 0. Kal vibs avBp&mov aKcb\r)£,
10. XI ph. Statutum velut circino definivit. >%
0. irpdcrTayua eyvpcoaev. 2. Spov irtpiiypa-
7
yjrev.

XXVI. 11. iQDVV. Contremiscunt. •% 0. kirerd<T6naav.


Cap.
H
'A. 8teKivr)6i)aav. 2. o~rraipovcrtv.
3. fi2y\ Consuluisli. O'. avu(3ei3ov\evaai. 'A.
IHOn^. Et attoniti sunt. >% 0. Kal i£i-
2. avve,3ov\evaas. 1
9
aTrjaav. 2. (Kat) 6auf3ovvTai.
5-11. "irro?' ffWtl. O'. Vacabat. >£ 12. 3_n Vrj"?* Percutit superbiam. (Y. earpco-
G. /*j? ytyavres dnb rfjs eTTtTiurjaecos
> n2
Tat to KrJTOS. 2. ovyK\a d\a{oveiav}°
ai/roi>."
13. *-,
CH? C5* Serpentem fugacem. Q'.SpdKovra
5.
DlTf^W) 075
nnrra ^VP D*ND-n. jifaraes
dirocrTdT-qv. 2. 701/ 6'oJ(«' to> o-i/yKAe/bjra."
ipsi subtus tremunt, aquae et incolae earum.

% 0. ur) yiyavres p.atco6r)aovTat {moKaTco6ev


14. iS-^tp3— nVN-jrT.
__ /1 ' >_" 12
^ tf _ TaCra— dKov-
aopeva ev avTcp.
vSaros Kal tcov yetTovcov avTcov; 'A. pr)n pa-
cbSlVOVatV diroKaTa>8fV vbaTtav, Kal ratv
-•_) -_Tr___
t
Djrn i_rj*_«__
a -:• -«_
tt vo^-rrai
(paelfl CTKX]-
: 1
*Tjt
vovvtcov avrd; 2. |2i"iri\ __/ ywam tenuis susurrus verbi, quod
ur) 6eofid^ot 6opv/3rjoovatv
imo tS>v xjodrwv, Kal ol yetTvicovTes avTois; 3 de eo audivimus ; et tonitru potentiae ejus quis

intelligat ? O'. •% Kat kTTt tKudSa \6yov aKov-


7. VJrr7y. Super inane. % O. eri ovSev. 'A.
a6fte6a kv avTc24- a6evos Se (3povTr)s airrov
i
kirl KevcbfiaTOS.
tis oTSev; 2. ti Se \jri6vptcrua tcov \6ycov
-
8. ^(.t-t -** ' •

5
Non finditur. % 0. ovk eppdyrj. avTov aKovcrouev, oirov
13
(3povrr)v Svvaareias
"A\\os~ ovk eppave. ai>Tov ovSels kvvorjaet;

9 10
Cod. 255. Cf. Hex. ad Job. xv. 16. Sic hodie liaros, dvTi toC, tls dmpavrov. Sic sine nom. interp. Codd.
LXX. Solus Syro-hex. Theodotioni tribuit. 137, 138. Montef. edidit: 'A. eirl ««-«ifiaTi. Ita Olynip.
Cap. XXVI. l Colb. 2
Colb. 'Ek G. ol : m'. Montef. et, teste
"
eodem, omnes."
s "
Colb. Suspectum."

cuneolum ponit ad finem e
v. 10; sed Syro-hex. et Hieron. Montef. Est lectio Ald. et sex codd. Colb. Est
cum nobis faciunt. Neque aliter Grabius.
3
Integras merum scholium ex Psal. xvii. 1 2 depromtum. T
Olymp.
versiones Aquilae et Symmachi"partim ex Cod. 252, partim et "omnes." 8
Montef. ex Nicet. et " omuibus" affert:

ex Syro-hex. concinnavimus. Montef. ex Colb. et Reg. 'A. buKivr]8r)aav. Syrus noster: *A. 8ifKivr)6r)0-a>' (o_-0. ^.

aftert tantum : 'A. paqbafiu.. 2. Stopdxot . . . koI o» ytiTvtayvTfs I


**•
quod pro iiraipavo-tv jiosituin csse confidenter
r
!*",
(yeiTovts Nobil.) aii-ois.
Syro-hex. Aquilae vindicat: .('. affirmarim, nisi verbum Hebraicum sensum transitivum
•-._»•?
^-.-vio )_._3
^_0 K_.^-__.
y______ y__)-53js>
)____.» respuerit. Tandem in auxilium venit Cod. 252 : 'A. iu-
* «Oot__; Graece: Cod. _. Michaelis Supplem.
fxrjTi pacjiatiu. i>bivrjo-ovo-tv (aiSivovartv Kivrjdrraav. o-iraipovatv. Egregie !

252) diroKaTadfV vbdrujv, Ka\ t&iv o-KrjvoivTav aird. (Middcld. :


p. 2262: "*iBSVV non, ut fieri solet, ad rndicem *P*l refe-

Ka\ 01 Karao-icrjvovvTfs ev avroh; Sed Cod. 252 affert: Kal o-ki- rendum, sed ad "1?^, Arab. >_»., palpitavit." Syrus autem
pro cnAIPOYSIN in apograjjho suo fnAIPOYSIN inveuit.
vovvtwv (sic) Deinde X? ._».
aird.) Syro-hex. ).nti

^
i a A>
. ,

^_^>{o l_io l^__*t


.ni^n Jo&v ta_. __.Is->__o
9
Nicet. et "omnes." 10
Olymp. et "om
* Cod. 252 tribuit ea in textu II " omnes." Cf. Hex. ad Jesai. xxvii. 1.
yootii.. Symmacho quae Nicet. et
12 13
nostro leguutur; sed wro t£>v iodrav, quod in hoc cod. Sic sub asterisco solus Syro-hex. Olymp. (qui
aberat, ex Syro assumsimus.
4
Cod. 255 : 'A. M kivo,- orai' pro ottou habet), Colb., Orat.
48 JOBUS. [Cap. XXVII. 1-

9. «Qrr ,,

!p. Cum advenerit. O'. r) eneXOovo-rjs.


8
Ol Xoinoi fir) eneXdovaris.
Cap. XXVII.
13. Tlj^ "HgO DT1V n^tJ9ff- Bt hereditas
1. 'fe} nSlip 3¥^ ycfa. Et addidit Job attol- violenti ab Omnipotente accipient. O'.
quam
lere parabolam suam. O'. eri Se
KTTJ/ia Se SvvaaTcov
irpoo-dels eXevcrerainapd navroKpd-
' '

IcbyS enre rS> Trpooifiico} A. Kal npoaedrjKev en' avTOvs. 2. 0. Kal KXrjpovopia r)v
ropos
dpai tt)v napa(3oXr)v avrov? 9
'Icb/3 oi aKapneis napd tov tKavov Kopi^ovrai.
"
2. ^EStptp "^pri. Hemovit judicium meum. O'. 17.
,

p2. Innocens. O'. dXrjdivoi. 'A. Q. dBcooi.


bs ovtco fie KeKpiKe. 2. fts napeTSe tt)v Kpiaiv 2. dvaiTioi. 10 .

fiov? 18. "iSb nto^ n3D5l. Et sicut tugurium quod


3. "^ "^Dtpi TilT^p-^3 . Quod omni tempore quo fecit custos (67Tcopocf>vXa£) . O'. Kal cocrnep
adhuc halitus meus in me est. O'. ei pr)v tfrt
dpdyyri % 2. & crvveTrjprjae.
11

rrjs nvorjs fiov evovarjs. 2. oti pe^pis ov r)


21-23. "iDlpap VlNfcP. >s<e. dvaX^erai
dvanvor) fiov ev epoi} avTov eK tov tottov ovtov}' 2,

*
,
*Y pN"fc*,
b Non removebo inte-
5. |t3Q ''•pan .
21. D^. Eur v. >£ 9. Kavcrcov.
["AXXos- cbs

gritatem meam a me. O'. ov ydp dnaXXd£co 13


K0ViOpTOS.~\
aKaKiav 2. ovk
fj.ov tt)v
5
fiov. eKO~Trjaofiai rfjs
23. ^tt *Kih^ pSto\ -Complodet super illis
drrXoTriTos fiov.
volas suas. *j£e. Kporrjaei en' airov \eipas
6. ^S"^ "^* Non dimittam eam. O'. ov pr)v avTCOV. A. COnstipabit «V axrrois rapoois avriov.
6
(alia exempl. firj) npocopai. 0. ovk dcfyqcrco. 2. (?) yjfo^prjoovmv irr airois rais \epo\v airav.
^

8. y???
1
?. Quod quaestum fecerit. O'. oti ene- pittJ^l. Et sibilabit. O'. Kal crvpiet. 2. Kal

yei. 01 Xomoi- oti nXeoveKreV eKcrvpiei.

Cap. XXVII. J
Syro-hex. in textu habet: 5S 6. f« 6t notat versiculos 1, 2, 3, et 6, exemtis his: ck x"pbs —
13
TrpocreVis k.t.c., sed omisso cuneolo qui notet quousque vis xcipas airaiv. Sic Montef. ex Colb. Scholium esse
2
Montef. videtur ad ea quae sequuntur, H
asterisci se extendat. Olymp., Reg. unus. Kal drreXcvo-cTai. Syro-
falso edidit Spas, a Drusio deceptus. Syro-hex. in marg. hex. ..oot^.? [oS .oo>,.^.v. oo»|j .(. Middeldorpfius
(%a »^ x )
3 ~» tt
affert : ©. apai Olymp., Colb., Orat., Reg. vertit: coarctabit irr' aiTois ra ixvr) airav. (Syr. )V
unus. 4
Colb. 6
Nicet. et " omnes." Colb., est pro Tapo-bs Jesai. i. 6, in fragmento Aquilae, qui hac
Reg. unus. Ad v. 7, O'. aKka «ijo-av oi e\6poi pov, Schleus- voce uti solet pro Hebr. *!?. Verbum o») significat
ner. in Opusc. Crit. p. 163 e Catena MS. affert: 2. an6X- coarctavit, strinxit, inculcavit, constipavit, auctore Cas-
\vvto (drroAXoivro) 01 i\6poi pov, quod scholium est Olymp. tello, qui exempla non 23 attulit. Id Syro-hex. Jud. iii.

7
in Cat. Nicet. p. 419. Nicet., Colb., Reg. unus. Cod. ponitur pro Graeco io$r)v<ooe (ras 6vpas). Cf. Hex. ad

248 'A. Kol 2. nXeovcKTci.


:
8
Colb.
9 "
Sic omnes." — Jesai. ii. 6. In nostro loco pro pBB^ fortasse Aq. iuter-
10
Montef. Olymp. habet Kopia-ovrai. Colb., Reg. unus. pretatus est o-vyKpoTr)oei, quod vocab. Syrus constipandi
Cod. 250 in marg. u Post 16
Cum
aoVijoi, aramot. apd^vi;
:
potius quam complodendi sensu cepisse videtur.)
Colb. in textu add. & o-weTr)pr)o-ev, cum Ald. et libris non- fragmento Aquilae Syrus nectit alius interpretis ver-

nullis; deinde in marg. notat: 5sc « to>v 2. Syro-hex. sionem, nullo intercedente spatio: .oom^*» . o mS 9i>
vero in textu affert 5S & 4 awcn^p-nocv. : Hieron. sine aste- .ootX) U^lo h.e. ^ocprfcrovaiv (Ezech. vi. 11. xxv. 6 in
;

risco :
quae servavit. Loco horum verborum Cod. Alex. Syro-hex.) eV airois Tais x f po\v airaiv. Sic recte Middeld.
12 " 18
et duo alii habent, ttKovtos airov. Colbert. cum Colb., Reg. unus. Sic sine nom. Codd. 255, 256, et
asteriscis : 'Ek e. ol s',
id est, Hi sex versus ex Theodotione. 250 in marg. Syro-hex. in textu habet woto_t^JO, Kal
Notantur item asteriscis in Ed. Lat. Hieronymi, sed aste- avpci airov, quae falsa lectio est Ald. et trium codd. Etiam
risci quidam excidere." — Montef. Syro-hex. asteriscis Hieron. : et trahet eum.
-Cap. XXVIII. 10.] JOBUS. 49

Cap. XXVIII. Xftpdppov dirb Kovias. 'A. . .


*.iu<vyovt Arou

1. 1j?'P v Conflant. O'. o6tv Str]6tiTai. O/ Xotnoi- itoi/ia. 2). StaKonr) (pdpayyos Strov Kovia*

'66tv \CDV(v6fj} 4. VJ. Agilantur. &. Vacabat. >^ 9. ia-aA«tf-

2. ff^K pW pNl. Et lapis funditur (ut fiat) 6t]O av.


w
ii. iatiaffqaav H. iaa\ti6\aav}

O'. yakicbs St to~a Xi6a> XaToptirai. 'O


aes.

°^ " 7ro Xl6cov ^mvfverat.


2
4-9. tl* rfctf W3. a. Vacabat. * e.
'E/S/aator xaAKo? «VaAeufr/traj'.. ifciTttvt \ttpa avroG}
3. Y£" Finem. O'.

0. iripas?
t<££ii/. 'A. rsAoy. 2. 7rpo- 6. ^ nrn n^cjn. s/ ,,/et w aB H «. >% G. «»
6ecrpiav.
X<op.a xP v<r ^ov avrw. 'A. «al udAiflor xpwnit
8, 4. T|"Oyp— fP^arr^3^. O'. Vacabat. -^ i. ku\ uxtu udXi/3or
xpvoovt atrroi.

O. /cat 7raV rripas — enrd Kortay.'


avrtp.

nYYBB.
10. 5g3 D*^ Inpetris rivos diffindit.
3. rn7p7^"1 T>QN |1N. Lapidem caliginis et um- O'. 6Ypas ^rfa?
10

(alia exempl. ) irorafuov
brae mortis. ^ O. At'0o? o-Koria Kat cr/cta
Stippv^t. 'A. In occlusis (s. rigidis) ptiOpa
6avdrov. 'A. Xi6os 0-KOTO/j.rjvrjS Kat o~Kia 6a- itiaxtaav. 2. Ta pti6pa COarctata r<J» TTorauur

vdrov. 2. Atfloy (6<pos Kai o-Ktd davdrov} oWxio-av. O. to 6xvpd>/xaTa u . . .

4. ^3TOJft2 /TO Y^S. Rumpit canalem ex eo ubi iry nnN-J. Firft< ocw/w* e/iw. O'. «(Je /iot/

habitat (a superficie terrae). O. StaKoirf) ^ 6 6tp6aXp6s. Qi Xonroi- ttStv avrov} 1

" omnes." 2
Cap. XXVIII. «
Nicet. et Iidem. afferant. Montef. edidit: ni")1V3. O'. cVW (SKK. ffiras).
3 4
Nicet., Orat., Eeg. unus. Sic Syro-hex. et sub Q. oxvpapaTa. D , '^K , . 2. ptidpa. O''. TTorapav. Idem notat :

asteriscis Hieron. 6
E Cod. 252 exscripsit Parsons. " 6. Ni-
:
oxvpapara. Sic Eegii duo, Orat. et Drusius.
'A. Xitfoir crKorouijnjr koi o-. 6. 2. Xitfor aotpbs ko\ a. 6. Apud cetas: O. oxupciuara. 2. ptidpa; male. Nam versio illa

Aquilam correximus XiVJor pro X16W, nisi quis praetulerit Symmachi ad sequentem vocem pertinet, ut in iisdem
Ac'6W o-ie. Kai o-Kia 0.
Symmacho autem pro o-onjor indubi- MSS. indicatur, et res ipsa docet." Scilicet Nicetas
tanter vindicavimus £6<pos, quod iste interpres posuit pro testatur : dvri bi rov c^ivar, O. piv d^vpuuara, 2. ii ptiffpa

?SK Psal. x. 2. xc. 6, necnon pro IWBK Jesai. lix. 9. i£it}<oKav. Theodotioni oxvpapara vindicant Cod. 161, 255,
6
Syro-hex. Jjj&i.» \a.} Jk^s^jV • ('• Symmachi versio 259. Alius Cod. 250 in marg. habet: oxypapara, [*idpa.
debetur Cod. 252. Uterque pro 13, inquilinus, inter- Syrus noster affert ea quae in contextu nostro partim

pretatus est Tp, calx, Kovia (Jesai. xxvii. 9).


7
Syro- Graece, partim Latine pro virili repraesentavimus. Syriaca
hex. «oi-)l.l7 .^0. Middeld. refert hoc fragmentum sunt: |j'A|(ob J^i» .j» * o_o,_od U?» \*\ «<i ^"> •/•
ad Hebr. IjH, * J*
sed codex in fine versus addi . L
»fli>|» JLoifcxJj. Quod ad singulas voces
--
o'. i)a8ivr)aav;

jubet. Verbum iaaXtvdrjaav legitur in Ed. Eom., sed abest attinet, Syr. pinj Castello est, obturavit, obstruxit, clatuil,
a Codd. Vat., Alex., aliis.
8
"Colbertinus ad verbum unde Jvi*n j, opertus, |
occlusus, Adverbium k—J n vi
J
io-aXeib\)o-av haec notat, praemisso asterisco : 'Ek 6. rb ^ui- commutatur cum Gr. arifSaaS>s Habac. ii. 6. Cum vero

arixtov, ouoicos ko\ ol . . . . Hemistiehium autem dicitur vox Hebr. ~\Vt


Aquila decies vertit cn-fcwir, non improlwbile est

iaakei6r)aav, cujus versio Latina, commoti sunt, asterisco eum in nostro loco scripsisse iv orifiapdis sive iv artptoit,

signatur etiam in Edit. Lat. Hieronymi, ut et novem etsi aTfpeos aliis locis cum Sjt. )a,.i>l, et cm/Sapor seniel

[immo decem, ad finem v.


9] versiculi sequentes."
—Montef. (Ezech. iii.
6) cum »^-io permutatur. Sed nihil defi-

In Syro-hex. abest vocab. iaa\d6r)aav, et v. 5 sine aste- nimus. Symmachus vocab. nn«f3 (quasi a "^V?, cohibuit)
risco legitur; deinde
pergit: -X- toVos aanfaipov i£e- per Jjl^ihoo J-f», h.e. ra pttdpa ra avvtxoptva (s. artvox»-
T-f 11/f
x ft P a avTov*.
9
Syro-hex. » «X |oc*m Jt»|o .(. poiptva) interpretatus est; unde apparet,
Montefalconium.
10
o»^-* Jlaot»» )^>l .a». Sic Comp., Cod. Drusii vestigiis insistentem, immerito Symmachi ptWpa
ylo
Ephrem., alli. Ald. edidit: xa KOiXcouara tS>v vSdrav rar ad Q , "]K', quod interpres iste per t£>v jrorauw» expressit,
12
Cod. 68. Sic Montef. sine nota. Lectio ovtoC pro
o-iXiyyas (iXiyyar), ffivas. Sic, sed SiVar pro ffivas, retulisse.

Syro-hex. habet Jlwo., gurgites (hivas); Hieron. npas /iou est In Cod. Alex. et Hieron.
n Primum videamus ante nos Hexapla
(ffivas). quid
TOM. 11.
50 JOBUS. [Cap. XXVIII. 11-

11. mtl. Obstruxit. O'. dveKd\v^ev. 'A. 6. KpvaraWos Siacpavr/sP


13
e£epevvr/aev. 17. TDyS nn^Dni. Et permutatio ejus vas
"rtM NS' 1

nn^n"). Et absconditum educit in obryzi. % O. Kal to dWay/ia avrfjs aKevr/


lucem. O'. e8ei£e 8e avrov 8vvap.iv eis cpcos. \pvaa. 2. ovSe dvTiKaraWayrjareTai aKeveai
14 23
2. dirb 8e inrepopcopevov irpofj\6e cbcos.
'

\pvao1s
12. NJJSn. Invenietur. O'. evpe6r/. 01 Xoinor 18. 1?f. K7 BJ^
niDN-J. Corallum et beryllm
15
evpeOrjo-erai. non memorabuntur -!>x
O. perecopa Kal yafils
.

Pretium 'A. ov pvr/a6fjaeTai. 2. vtyr/^a Kal virepr/p/ieva


13. nS"^. ejus. O'. oooi' avrrjs.
ov pvr/a6f/aeTai. 2i
ra^tj' avrf/s. 2. Tifirj/ia avrfjs. 0. avveaiv. 18

14-19. nVpn «V l»M tfirW. O'. Vaca- UWSQ& HQ3n ytiXft. Et extractio sapien-

bat. ^ 0. a/3vaaos ehrev ov avpfia-


tiae prae margaritis. % O. Kal
'
e\Kvaov ao-
7 cbiav inrep rd ead>Tara. A. y\vKv 8e crocpia
aray6r/aeTai} 2S
irapd ra Trepi(3\eiTTa.
15. rPnnri "fap JfP-fc*7. Non dabitur (aurum)
clausum pro ea. O. ov Scoaei avyKXeiapbv ^ 19. n^pn N7. Non
'
appenditur. ^ 0. ov crv/i-

avT 'A. ov Scoaei diroK^eiaTOV olvt {3aaTa\6f/aeTai. A. ovk dva{3\r/6f)aeTai. 2.


avrfjs.
18 ovk dvTiara6 p.r/6r)aeTai?&
avrrjs.

Dn33 TTVOn N7. Non 21. ^n-73 TJ^O H^TJ^. Et abscondita est ab
16. "VEfiN appenditur
omnis O'. \e\r/6e irdvra dv-
pro auro Ophir. ^ O. Kal ov avpfiaaTay6ri- oculis

0.
viventis.
27
aerai 'A. ovk dpcOTTOV. . .
e£ 6(p6akpa>v . .

yjpvaicp 2a)0tp. dva/3\r/6f)-


aerai . . ,
19
2. ovk dvTiSoOfjaeTai ypvaiov 21. 22. VTO$ rjW. O'. Vacabat. ^ 0.

Trpcoreiov avrr/s. Kai arro nereivcov emav.

"^yTt
EJT«&. Pro onyche pretioso. ^ 0. ev 22. nyptiJ. Famam
29
ejus. O'. avrf/s rb K\eos.
21
ovvyt Ti/xico. "AWos" aapSovvyicp. 2. aKor/v avTrjs.
30
17. n^5t. (Jrystallus. >£ O. tfaAoy. Schol. 23. p?n. Intellexit. 0'.avveaTr/aev. ~21.avvfJKev.

13 " " omnes." 24 " omnes."


Regii duo et Orat. Aquilae tribuunt ; Colb. et et Olymp. et Syro-hex. affert :

Nicetas Tbeodotioni. Puto utriusque esse." Montef. ,


— ||m^Sj»0 jfjsac» .woo. Ad <ai ya/3iy (m )^) « ->
Syro-
14 Sic Sergii
Colb., Reg. unus. Sic, nisi e8ei£e pro rrporjkde, codex hex. ascribit TABeiC, et in marg. * (jajccLi.o.
15
apud Parsons. quem non nominat. Nicet., Colb., codd. apud Parsonsium :
vyjrri
/cai fSABrj ov p,vr>o-6r)o-ovTai.
25 26
Orat. et Sic, praemisso 'A. G., Codd. 137, 138. Nicet., Colb., Orat. Montef. edidit: 2. ovk. dva-
Regii.
18 " 17 cum nota " 2.
Nicet. et omnes." Colb. : 'Ek e. ol ff. Sic Syro- ffkrjdrjcreTai. "AXXos" ovk dvrirrTa8pio-8r)o-eTai, :

hex. et sub asteriscis Hieron. 18


Cod. 252. Cf. Hex. ovk dva$krj8r)o-eTai. Nicetas. Sic eandem vocem vertit Aq.
ad 3 Reg. 19 " 20
V. 16. *AXX. ovk Colbert." De
vi. 20.
Olymp. et omnes." Cod. supra dvTUrra8p,io-8r)o-eTai.

252. Olymp. : 6 8e 2. dirt toO 2a>(f)e\j), irpanelo), t£eda>ne ;


Niceta fallitur; is enim tantum affert: 1-0 8e, 06 0-vp.fiao-T.

unde Montef. : 2. x/,u<r 'V rrpaTela, ad " omnes" provocans. dvri 1-0O, ovk dvrto-Ta8prj8r)o-eTat. Parsons. e Codd. 137, 138,
21
Nobil. Scholion, o-ap8wwx V
: l
(sic).
Sic Cod. 248 in 161 exscripsit: 2. (2. om. Cod. 137) ovk dvrioTa6prj8r)aeTai.
27 28
marg. Drusius suspicatur Aquilam ita vertisse, coll. Hex. Syro-hex. « JJLi» ^ic .1. Sic Syro-hex. Montef.
"
ad Gen. ii. 12. Olymp. ou8e ra ~keyop.eva> ow^i ~)\i8a>, eXrovv : edidit: •)& 6. kek-qde eKpvfirfi, notans Colb. cum :

" 'Ek e. 01 In Edit. Lat. secundus versiculus,


o-apSovvxi. Syro-hex. scholium affert :
'O^toi» (. cuasu/) asterisco : /3'.

non a m ", a volucrum caeli abscondita est, et sequens, perditio et


est lapillus (|^s)-o, \ qui error est Norbergii) et
22 "
pretiosus." Hanc lectionem afferunt Colb. et Reg. rnors dixerunt, asteriscis notantur: sed ibi asterisci fre-
29
unus sine interpretis nomine. Putamus esse Symmachi." quenter secus quam oportebat, locantur." Parsons.
—Mcmief. Est merum scholium, quale affert Nicetas : e Cod. 252 affert: 2. okot)v avrr)t 1) aKor) vrrep avrfjs (sic).
t& 23 30 "
rj Siavyel (cpuordXXo)
-
tovtov yap eicdkeaev vakov. Nicet. Nicet. et omnes."
-Cap. XXIX. 13.] JOBUS. 61

25. !"nm ]?J? DW»« Bt quum aquas libraret 68ovs.


3
2. &<nrep ijfinv iv vtbrnrtn
r)fiipais
mensura. O'. vSaros pirpa. 'A. Kal vScop pov.
iaTa6fifjcraT0
2. vScop 8e
(s. eaTa6ftiaaTo) iv KaTafieTprjaei.
1
4. ^™ *% 8^ *0f Om cuet famiUar,
e£iacocre fiirpcp? conaortium hei svper tabernaculo meo. Gf.
26,27. rnBD^. ITJTj. O'. Vacabat. %«<> 8re 8 6ebs imaK<mf)v iiroitiro toD oIkov
fiou.
2
oSov KaX if-rjyfjcraTO airrfjv? 2. Snore neptecppaacrev 6 6ebs ti)v vkvvt-v
26. JTivlp t^ri7. Fuli/uri tonitruum. %• iv ti- pov?
vdyfiaTi cfxovds (alia exempl. cfxovfjs). 'A. 2. 5.
TSft 'itfQFyD, Cum circum
pueri mei me
3
eis ktvttov cfxovcov? essent. O. kvkXco 8i pov ol ndi8es.
[*AA-
27. T Aor dyofievoi vn ipov.y
Aptavit eam, quin et per-
*
T^J^n~D3'7 ^t^CI*
vestigavit eam. O'. iroifidcras efctxyiaaev. 8. O"
1

")^. Pueri. O. veavicrKot. 2. 0. viot?


O. 8iera£ev avrf)v Kal i^npevvrjaev avrfjv? 4 '

ITpy Ittj?. Assurgebant et stabant. O*. wdV-


Tey ecrTncrav. 2. napiaravro?
9. D^to. Principes. O'. 46>o2 «5«. O/ Aowrof-
Cap. XXIX. ot
dpyovres?

2. 730$ HiV« W3 Pjj^ljp y yVJF*}» Quis 10, 11. TjfMWJ WWfo. O'. Vacabat >j<

ponet me secundum menses antiquitatis, juxta /cat yXaxraa avrcov Kal ipaKdpiai /te?°

dies quibus Deus me custodiebat ? C/. ris 11. ''PTV^]' -E* mtAi testimonium dedit. O 7
.

'
&v pe deirj Kara /xrjva e/inpocr6ev f)fiepa>v 3>v i^eKXive. A. 2. ifiaprvpnae irepl i/iov.
11

'
6 6ebs icpvXagev A. 2. ris Scon fie Kara
fie ; 13. t*nj- ^" Tli« J-O-Q. Benedictio pereuntis
Toi>s fifjvas Toi>s irpcoTovs, Kara rds a?
fjfiepas
super me veniebat. O'. Vacabat. >£(•
'A. 8. ev-
1
6 8ebs ecpvXaacre fie. 12
Xoyia dnoXXvfiivov irr ifte eXdot. 2. tiXoyla
O'. 3
3. 15TO. Quando splendebat. chs 6're nvyei. d-roWv-uvov irf c-lc KarfjvTa}
2. eXa/nrev?
.?")** ^bi* !?}• -E/ cor riflW >&/are
4. Wl TO *r{«n
1#$5. Sicut eram in die- feci. O'. arofia Se xVP ai A16 e^Aoyryo-e. O.
1*
bus maturitatis meae. O'. ore fj/irjv eirifipiOcov *at KapSiav xqpas nvcppava.

31 32 2
Nicet. et "omnes." Sic sub aster. Syro-hex. et riorem Theodotioni tribuunt. Cod. 139. Montef.
3
Hieron., invito Colb. Cod. 248 habet -X- ovras lotov
: ex Colb. Reg.et *AXXos affert
<f\ap.-rtv. :
-

Syro-hex.
iv TivayfiaTi cbavds 4. 33
Montef. affert e Nicet. et " om- o8oTf habet, cum scholio
" Justitia scilicet et abundantia
:

nibus:" Parsons. e Codd. 137, 138:


2. tls ktv-tov <\>a>vS>v;
opum (•:• L^otv-ao» )l,o-i_ot-—ao ]p-^. )l o n .f)La)."
4 " omnes."
"A. tlt ktv-tov -jxovwv. Syro-hex. tam in edito quam in cod. Olymp. et Colb. et unus habent Reg. :