You are on page 1of 15

Muziek:

Melodia de Dallanes
Gedicht 1 : Wees Niet Bang
Door Freek De Jonge
Wees niet bang
Voor wat ze van je vinden.

Wat weet je van de ander


als je jezelf niet kent?
Verlies je oorsprong niet
door je te snel te binden.

Het leven lijkt afwisselend,


maar zelfs de liefde went.
Wees niet bang
voor al te grote dromen.

Ga, als je het zeker weet


en als je aarzelt, wacht
Hoe ijdel zijn de
dingen
die je je hebt
voorgenomen

Het mooiste
overkomt je ,
het minste is bedacht
,
Wees niet bang,
je bent één van de velen.

En tegelijk
is er maar één als jij.
Dan betekent dat,
dat je vaak zal moeten delen .

En soms zal moeten zeggen:


“laat me vrij!”
Gedicht 2:
Het gras is altijd groener…

Phil Bosmans.
Het gras is altijd
groener aan de
overkant.
Het ligt verder
weg,
en je staart als
versteend
naar de schone
schijn.
Heb je er al aan
gedacht
dat die mensen
aan de overkant
ook naar jou
kijken
en denken dat jij
meer geluk hebt
dan zij?
Want ook ik zie alleen
de mooiste kant.
je kleine en grote
zorgen
die kennen ze niet.
Gelukkig zijn
is een grote kunst.
Een beetje
tevredenheid
zal je helpen .
Je geluk ligt niet
aan de overkant.
Het zit in jezelf.
Einde

PPS creatie “
Stientje”

Rate