You are on page 1of 5

PANDUAN MENGISI BORANG DATA GURU, MURID DAN KELAS (DGMK)

SEKOLAH RENDAH NEGERI PERAK 2009


3. Tarikh Lahir - Contoh : 00/00/0000
Tarikh data diambil / dicatat adalah pada :
4. Negeri Lahir
i. 31 Januari,
ii. 01 April, 00 TIADA MAKLUMAT
iii. 01 Julai, dan 01 JOHOR
iv. 16 September. 02 KEDAH
03 KELANTAN
A. Maklumat Sekolah 04 MELAKA
05 NEGERI SEMBILAN
Isikan ruangan yang diberi dengan maklumat yang lengkap. 06 PAHANG
07 PULAU PINANG
1. Nama dan Alamat Sekolah : Contoh - 08 PERAK
09 PERLIS
SK Toh TanDewa Sakti, Tapah 10 SELANGOR
11 TERENGGANU
2. Kod Sekolah : Contoh – ABA0001 12 SABAH
13 SARAWAK
3. Gred Sekolah : Nyatakan sama ada – (x) 14 WP KUALA LUMPUR
i. Gred A, 15 WP LABUAN
ii. Gred B, 16 WP PUTRAJAYA
iii. SKM A, atau 98 LUAR NEGERI
iv. SKM B. 99 LAIN-LAIN

4. Sesi : Nyatakan sama ada - 5. Umur (Catattkan Dalam Tahun)


i. Pagi,
ii. Petang, atau 6. Jantina Catatkan ( L ) atau ( P )
iii. Pagi dan Petang
7. Agama
5. Lokasi : Nyatakan sama ada Luar Bandar/Bandar kecil/Bandar/Bandaraya.
(Sila rujuk EMIS). Kod Agama
01 ISLAM
Nombor 6 dan 7 diisi jika ada. 02 KRISTIAN
03 BUDDHA
8. Bilangan Kelas - Rujuk SIJIL KELULUSAN PERJAWATAN 04 HINDU
05 SIKHISM
B. Maklumat Guru 06 TIADA AGAMA
07 TAO
1. Nama - Seperti di dalam Kad Pengenalan 08 KONFUSIANISMA
09 BAHAI
2. No. KPT - Seperti di dalam Kad Pengenalan (12 digit) 10 PUAK/SUKU
99 LAIN-LAIN AGAMA

Azhar_usr09 1
PANDUAN MENGISI BORANG DATA GURU, MURID DAN KELAS (DGMK)
SEKOLAH RENDAH NEGERI PERAK 2009
h. GIT GURU PENYELARAS IT
8. Kaum i. GMA GURU MEDIA
j. GAB GURU AKADEMIK BIASA
Kod Kaum k. GPS GURU PRA SEKOLAH
0100 MELAYU l. GPK GURU INTEGRASI PENDIDIKAN
0200 CINA KHAS
0300 INDIA m. GPR GURU CEMERLANG
0800 BUMIPUTERA LAIN n. GAG GURU AGAMA
0801 BAJAU o. GJQ GURU j-QAF
0802 DUSUN p. GDM GURU DATA
0803 KADAZAN q. GPI GURU PEND ISLAM DG41
0804 MURUT r. PKKHAS PK PENDIDIKAN KHAS
1000 BUMIPUTERA LAIN (SARAWAK) s. GC Guru Cemerlang
1002 MELANAU
1004 IBAN ATAU SEA DAYAK 11. Taraf Jawatan
1005 BIDAYUH ATAU LAND DAYAK
1200 ORANG ASLI (SEMENANJUNG) Kod Taraf Jawatan Taraf Jawatan
1300 LAIN-LAIN ASIA/BUKAN WARGANEGARA
9999 LAIN-LAIN CBA TETAP DALAM TEMPOH PERCUBAAN
DLJQ LPBS j-QAF
9. Gred Perkhidmatan GDL GURU DALAM LATIHAN
KO3 KONTRAK WARGANEGARA
a. DGA29
b. DGA32 LTS LANTIKAN SEMULA (Kontrak selepas
c. DGA34 pencen)
d. DGA38 SARC SAR KDC
e. DB17 SART SAR TIDAK TERLATIH
f. DB27 SKDC STT KDC
g. DC41 STL SANDARAN TERLATIH
h. DG41 STT SANDARAN TIDAK TERLATIH
i. DG44 TPC TETAP DAN BERPENCEN
TTP TETAP DAN KWSP
10. Nama Jawatan

Kod Jawatan Guru Jawatan


12. Status Perkhidmatan
a. PGB PENGETUA/GURU BESAR
Kod TarafPerkhidmatan
b. PK1 PENOLONG KANAN KURIKULUM
a. 1 BERKHIDMAT DI SEKOLAH
c. PK2 PENOLONG KANAN HEM
b. 2 DITEMPATKAN/DIPINJAMKAN
d. PK3 PK KOKURIKULUM DAN SUKAN
c. 3 KURSUS
e. PPT PENYELIA PETANG
d. 4 LANJUT PELAJARAN
f. GPM GURU PEMULIHAN
e. 5 CUTI TANPA GAJI
g. GBS GURU BIMBINGAN SEK RENDAH

Azhar_usr09 2
PANDUAN MENGISI BORANG DATA GURU, MURID DAN KELAS (DGMK)
SEKOLAH RENDAH NEGERI PERAK 2009
f.6 POOL
25. Tarikh Lantikan DG44 - Contoh : 00/00/0000

13. Jenis Guru Khas 26. Tarikh Lantikan DG48 - Contoh : 00/00/0000

a. Guru Terlatih (TTP) Siswazah (S) / Bukan Siswazah (BS)


b. Guru Sandaran Terlatih (GST)
c. Guru Kontrak (KO3) Program Pengajian Ijazah
d. Guru Dalam Latihan LPBS (GDL)
e. Guru Kursus Dalam Cuti (KDC) Tidak Berkaitan - [0]
f. Guru Sandaran Tanpa Latihan (GSTT) b. Sedang Mengikuti - [1]
c. Telah Lulus dan Disahkan - [3]
14. PTK d. Telah Lulus dan Belum Disahkan - [4]

Kod Status 29. Akademik Tertinggi


G TELAH MENDUDUKI DAN GAGAL
H TELAH MENDUDUKI DAN MENUNGGU KEPUTUSAN Ijazah Sarjana [ISM]
K DIKECUALIKAN b. Diploma [DIP]
L TELAH MENDUDUKI DAN LULUS c. STPM
T BELUM MENDUDUKI PEPERIKSAAN d. SPM
0 TIDAK BERKAITAN e. SRP
15. No Fail JPN Pengkhususan 1 (Major)

16. Tarikh Khidmat Sekolah Semasa - Contoh : 00/00/0000 Bagi Kelulusan Akademik Ijazah dan Diploma sahaja

17. Tarikh Khidmat Daerah Semasa - Contoh : 00/00/0000 32. Pengkhususan 2 (Minor)

18. Tarikh Khidmat Negeri Semasa - Contoh : 00/00/0000 Bagi Kelulusan Akademik Ijazah dan Diploma sahaja

19. Tarikh Lantikan Pertama - Contoh : 00/00/0000 33. Ikhtisas

20. Tarikh Sah Jawatan Pertama - Contoh : 00/00/0000 Sijil Perguruan - [SP]
Diploma Perguruan Malaysia (KDPM/KPLI) - [DIP]
21. Tarikh Lantikan DGA32 - Contoh : 00/00/0000 Diploma Pendidikan - [DIP]

22. Tarikh Lantikan DGA34 - Contoh : 00/00/0000 Opsyen 1 ( Major )

23. Tarikh Lantikan DGA38 - Contoh : 00/00/0000 Seperti di dalam Sijil Perguruan / Diploma Perguruan Malaysia

24. Tarikh Lantikan DG41 - Contoh : 00/00/0000 Opsyen 2 ( Minor ) Jika Ada

Azhar_usr09 3
PANDUAN MENGISI BORANG DATA GURU, MURID DAN KELAS (DGMK)
SEKOLAH RENDAH NEGERI PERAK 2009
Seperti di dalam Sijil Perguruan / Diploma Perguruan Malaysia 1. Nama - Seperti di dalam Kad Pengenalan

36. Opsyen Conversation 2. No KPT - Seperti di dalam Kad Pengenalan

Seperti di dalam Sijil yang diterima dalam Kursus dalam Perkhidmatan 14 3. Tarikh Lahir - Contoh : 00/00/0000
Minggu
4. Negeri Lahir
37. Opsyen Guru Cemerlang
Kod Negeri
Seperti di dalam surat tawaran/lantikan sebagai guru cemerlang
00 TIADA MAKLUMAT
38. Mata Pelajaran 1 01 JOHOR
02 KEDAH
Mata pelajaran utama yang di ajar 03 KELANTAN
04 MELAKA
39. Mata pelajaran 2 05 NEGERI SEMBILAN
06 PAHANG
Mata pelajaran kedua yang di ajar 07 PULAU PINANG
08 PERAK
40. Subjek Ajar PPSMI 09 PERLIS
10 SELANGOR
11 TERENGGANU
C. MAKLUMAT MURID 12 SABAH
13 SARAWAK
C1 : Bilangan Murid Mengikut Kelas, Bangsa dan Jantina 14 WP KUALA LUMPUR
15 WP LABUAN
Lengkapkan maklumat berdasarkan Jadual Kedatangan Murid 16 WP PUTRAJAYA
98 LUAR NEGERI
C2 : Bilangan Murid Islam 99 LAIN-LAIN
Lengkapkan maklumat berdasarkan Jadual Kedatangan Murid 5. Umur (Catatkan dalam tahun)
C3 : Bilangan Murid Prasekolah
6. Agama
Isikan jika sekolah mempunyai Kelas Prasekolah
Kod Agama
01 ISLAM
C4 : Bilangan Murid Bukan Warganegara
02 KRISTIAN
03 BUDDHA
Isikan maklumat lengkap
04 HINDU
05 SIKHISM
06 TIADA AGAMA
D. MAKLUMAT PEMBANTU PENGURUSAN MURID
07 TAO
08 KONFUSIANISMA

Azhar_usr09 4
PANDUAN MENGISI BORANG DATA GURU, MURID DAN KELAS (DGMK)
SEKOLAH RENDAH NEGERI PERAK 2009
09 BAHAI
10 PUAK/SUKU 12. No Fail JPN
99 LAIN-LAIN AGAMA
13. Tarikh Khidmat Sekolah Semasa - Contoh : 00/00/0000

7. Kaum 14. Tarikh Khidmat Daerah Semasa - Contoh : 00/00/0000

Kod Kaum 15. Tarikh Khidmat Negeri Semasa - Contoh : 00/00/0000


0100 MELAYU
0200 CINA 16. Tarikh Lantikan - Contoh : 00/00/0000
0300 INDIA
0800 BUMIPUTERA LAIN
0801 BAJAU
17. Tarikh Sah Jawatan Pertama - Contoh : 00/00/0000
0802 DUSUN
0803 KADAZAN 18. Akademik Tertinggi
0804 MURUT
1000 BUMIPUTERA LAIN (SARAWAK) Ijazah Sarjana [ISM]
1002 MELANAU b. Diploma [DIP]
1004 IBAN ATAU SEA DAYAK c. STPM
1005 BIDAYUH ATAU LAND DAYAK d. SPM
1200 ORANG ASLI (SEMENANJUNG) e. SRP
1300 LAIN-LAIN ASIA/BUKAN WARGANEGARA
9999 LAIN-LAIN 19. Tempoh Perkhidmatan (Catatkan dalam tahun)

8. Jantina Catatkan L : Lelaki & P : Perempuan

9. Gred Jawatan

10. Status Perkhidmatan

Kod
T Tetap
S Sambilan

11. PTK
Kod Status
G TELAH MENDUDUKI DAN GAGAL
H TELAH MENDUDUKI DAN MENUNGGU KEPUTUSAN
K DIKECUALIKAN
L TELAH MENDUDUKI DAN LULUS
T BELUM MENDUDUKI PEPERIKSAAN
0 TIDAK BERKAITAN

Azhar_usr09 5