You are on page 1of 2

L’HOSPITAL COM A EIX VERTEBRADOR EN LA PREVENCIÓ DELS

ACCIDENTS DE TRÀNSIT EN ELS ADOLESCENTS.

INTRODUCCIÓ:

Un altre fet important dins de la nostra societat, són els accidents de transit
dels nostres adolescents i adults. En els últims estudis realitzats, s’ha vist
com s’ha incrementat considerablement, el fet que els adolescents pateixen
batants accidents amb la motocicleta o amb el cotxe, fet que requereix ser
estudiat, analitzat i presentar una proposta educativa integral on, el
departament de salut, departament d’ensenyament, guardia urbana
treballin conjuntament d’una forma linial i continua.

Al ser un treball força extents, nosaltres proposarem algunes pautes, perquè


futurs psicopedagogs en pràctiques, puguin desenvolupar més
exhaustivament aquest projecte d’estudi.

OBJECTIUS GENERALS:

1. Abordar els accidents de transit dins de l’eduació emocional.

2. Donar estratègies als nostres adolescents per conèixer els seves


limitacions.

3. Donar estratègies per fer pràctiques reflexibes dels seus actes.

4. Autoestima i accidents de transit.

5. L’estat emocional davant el volant.

6. L’autocontrol emocional.

7. L’autoconcepció al volant.

8. Les drogues i la conducció.

9. Tècniques de relaxació en la conducció. Prevenció de conductes


agressives al volant.

DESTINATARIS: Joves i adolescents entre 16 i 25 anys, com també les


seus familiars.

UBICACIÓ: Hospital Universitari Joan XXIII, espai Ciberaula.

ACTIVITATS: ( EXEMPLES)

Titol CINEFORUM “ DOCUMENTAL: JOVENES AL


VOLANTE”
Continguts Principals causes dels accidents de transit en
els adolescent d’avui en dia.
Recursos: Metge i Psicopedagog
Metodologia Un cop finalitzat el visionat del documental, el
psicopedagog introduirà questions que han
sorgit al documental, per debatre entre els
assitents, per tal de poder començar a treballar
l’estat mocional dins del volant.

Titol TALLER “ DINÀMIQUES EMOCIONALS AL


VOLANT”
Continguts - Autocontrol al volant.
- Conèixer les limitacions de cada un.
Recursos: Psicopedagogs
Metodologia Taller vivèncial amb una metodologia activa i
ineractiva entre tots els assitents.

Titol LA SEGURETAT VIAL I LES NOSTRES


PERCEPCIONS
Continguts - Conceptes de seguret vial.
- La percepció humana. Diferents
percepcions segons l’edat.
- Conductes de risc al volant.
- Com evitar les conductes de risc al
volant.
Recursos: Guardia urbana i psicopedagog
Metodologia Ponència on al finalitzar els assitens tindràn
temps per poder resoldre les seves questions.