You are on page 1of 4

Danh Sách Nhóm Công Nghệ Phần Mềm CDTH1

STT Nhóm STT MSSV Họ Tên


1 09071371 Lại Huy Thịnh
1 2 09090121 Nguyễn Anh Tuấn
3 09197331 Phạm Anh Tài
4 09069981 Nguyễn Thanh Quang
2 5 09093031 Huỳnh Thanh Tuấn
6 09205051 Doãn Mạnh Cường
7 09081001 Huỳnh Thanh Quân
3 8 09075931 Nguyễn Hoàng Thiện
9 09084931 Nguyễn Hữu Hớn
12 09210081 Đỗ Hữu Thanh
4 11 09018152 Nguyễn Anh Vũ
10 09098371 Nguyễn Hải Dương
13 09204791 Phan Phủ Hiển
5 14 09205671 Nguyễn Văn Trúc
15 09085301 Ngô Thụy Ngọc Hà
16 09093531 Phan Thanh Hiệp
6 17 09069241 Trần Tuấn Hưng
18 09219261 Nguyễn Văn Khoa
19 09202911 Trần Trung Kiên
7 20 09211311 Phạm Nhật Huân
21 09102591 Huỳnh Thị Trang Thùy
22 09206391 Hoàng Việt Anh
8 23 09153801 Nguyễn Phong Trương
24 09090731 Nguyễn Văn Cẩm
25 09208921 Nguyễn Đình Hoàng
9 26 09157831 Phan Quốc Bảo
27 09084721 Vũ Thị Trúc Mai
28 09210071 Nguyễn Văn Tùng
10 29 09098221 Nguyễn Hoàng Hiệp
30 09155611 Nguyễn Phú Tuyền
31 09226051 Đặng Thành Luân
11 32 08230541 Hồ Thị Cẩm Hồng
33 09084701 Vũ Thị Hạnh
34 09218851 Nguyễn Văn Trung
12 35 09076721 Đỗ Thế Lực
12
36 09085001 Võ Ngọc Vương
37 09079611 Nguyễn Hải Quan
13 38 010269851 Nguyễn Thành Nam
39 09204011 Nguyễn Văn Anh
40 09076591 Mã Quốc Cương
14 41 09083151 Nguyễn Trung Hiếu
42 09080671 Vũ Nguyễn Huy Hoàng
43 09044841 Nguyễn Việt Khôi
15 44 09044701 Phạm Thanh Tú
45 09281901 Nguyễn Thành Phúc
46 09087021 Hoàng Thị Thùy Dung
16
48 09082561 Lê Thị Yến
ông Nghệ Phần Mềm CDTH11
Đề Tài Ghi Chú