You are on page 1of 12

c April 11 to 15, 2011.
M Y 

 Y 
 a 
   

¦p
   
¦p
   
¦p c  
¦p !"  " ! "! #
¦p
! ! ! $%
¦p c  "#!   
¦p " "! !!  
¦p
  !$!   
¦p
   
¦p " !! ! ! 
¦p c "! &
¦p "! ! %  ! 
¦p # !! !  %

ACTIVITIES
¦p ' $! %!!
¦p ‘ 
¦p 

 pî î c 

p m temátic :
p
6p (  ! ) ! %  )
*! "! !'  %! !  (!
 "! # * %p
6p ‘  !(! ! % !  ' 
 ! pp
p

p Àecnologí e informátic :
6p ‘  ! (   ! +

p ienci N tur le:

6p ‘ ! %(! " "!  % 


!' !    !  !
 p
p
u up p p 
up
up up
up
up p p

p
uup p p

p
u p p p

p
up p p
p
 p p p

p
 up p p
p
p p p
p
p p p

p

p p p

p

p p p
p
u p p p

p
 u p p p
p
 p p p
p
u p p p
p
up p p

p
 p p p

p
p
 pî î c 

pV uc ción Fíic :

6p !   (!   !
 ' *
 ,,- 

pJtic y v lore:

6p ‘ ! %(! ! % ! ! 


% !  $! "

p ngle:p

6p !  !  !. ! !$! ! ! !


 !& ! ! 
6p %/!  ! !$! ! p
p
p

p p

 pî îî c p m temátic :
6p ( ! ). !  ' ! 
! %(! 0 !1' ! !  
  * ! '  ! ! !
 !
p ienci oci le:
6p !    % ! 
$%
ppppp

î î 
î p

pp áppáp
Superficie:p ` á`p`áp
áp
c ción:p ›á› ›á p
Añ de creción:p › ›p
|entiici :p  p
Cpit:p m 
p`á p
 
áp
crincipes

 p p 
p

 p


p 
áp
municipi s:p

p p p p p m
p 
 p p p p p p 

 p p
‘ mites:p p p 
p p p p p p p p p 

 p p
 
áp


p 
p 
p 

p p 
p 
 
áp
p 
p  pppp

p p 
pp

 p p p p
pp p p p p
{isi rf :p
p p
p


p pp 
áp
p 
p 
 
pp 
p
p p
 

p p 
p 

p p  p
p  p p 
 p p
 
p
p 
p 
áp
’idr rf :p p p
p p

p p  p
 p 

p p 

áp
3


p p p p
 
p p 
 p 
p p 
p

 
 p
 
p 
p p 
p 
p p m
 p  
p
  p pp pp p  p pp
p

pp
 p
p p 

 p p 
p p 
p p p 

p p 

 p
Ec n m :p
p p
áp p  p p 
p p  p  p 
p 
 p

p p
 áp 
p  
p p 
p
 
p p 
 
p 

p

 

p p 
p 
p p p p p p
p  p p 
p
 
p
 

ápp
3

p 
 p 
p m  p 

p p 
p 

 p 3

p 

p
Siti s

 p 
 
p 
 
p p 
 p 

p p 
 p m
 p
pp
tur stic s:p

 p 
p 
p

 p p 
 p

 p m
 p m 
p 
 p


p p pp p
 pm 
p
p 
áp
p

p‘engu tell n :
p
6p %( ! %  % * !'
! & !&'  ! %( % !%
 *!   & !&

 
 

  

 pî î c 

p‘engu tell n :
p
6p ( ! ! !  %' 
!  !( ! % ! !  
!' ! %(!   ) %
 %! !  !% .p
6p ‘  % ! ' !! "!/! 
 ! %(!  !!$!p
6p / %(! % ! !  ) %
!!p
6p ‘ !   !! !!
! ' ! !   " ) !!! !
 ) %( ! %pp
{ 
{ {{{{
 pp puup p p p
ppu uppp p
 p p up p p
p
 u p p p pp
up pp p p
 pu p!
 up p up
p
 p "pp p p
upp p p
 up
#
p
pp p p
 u$p
p
pArtític :
6p !(! !$!   !' !. 
! %(! % * !

p
p

pm temátic :
6p !! !  ' ! " ' %!
 ! ! '  ) ) ) ! 
! #)! ) ) !! "!' 2% 
3

pppppppppppppppppp
 pî î c 

p ienci N tur le:
6p !  !! ! % %  
6p ‘   %  !  ! !
$! ! 

 

p p

p Artític :
6p !! ! %$!  %  ' 
! %(! % ! !  ' 
 !  %  !'  
  ! !   ! 
p Àecnologí e informátic :
6p ‘  ! (   ! +

p ienci Soci le:
6p ‘ ! (!  ! !! *!'
!!    !  ! 

 !' %!   $!