You are on page 1of 2

Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa

Ngày 02 tháng 05 Bản dịch: Nam Nguyên

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1945: Vào lúc Thế Chiến II sắp kết thúc tại Âu Châu, binh lính Đức tại Bá Linh đầu hàng Quân Đội Sô Viết
1949 Văn hào viết kịch Hoa Kỳ tên là Arthur Miller thắng giải Pulitzer với vở kịch Death of Salesman
1969: Con tàu khổng lồ mang tên Queen Elizabeth II thực hiện chuyến hải hành đầu tiên
1994: Ông Nelson Mandela được bầu làm Tổng Thống Nam Phi trong cuộc bầu phiếu đầu tiên theo tinh thần
dân chủ được tổ chức tại quốc gia này.

Tư tưởng chính hôm nay


Điều kinh khủng đáng sợ nhất là phải chấp nhận trọn vẹn bản thân mình .___Carl Jung

Suy niệm trong ngày


By Patrick Jud: Đón nhận những hồng ân và chấp nhận những giới hạn của riêng mình là một phần quan trọng
của đời sống cá nhân chúng ta. Tôi xin mời quí bạn suy niệm về đoạn văn sau đây trích từ cuốn sách của John
Powel nhan đề “Full Human Fully Alive”

Chấp nhận bản thân mình

Trọn vẹn con người đang sống thường chấp nhận và yêu mến bản thân mình với tất cả hiện
thân của mình. Người ta không sống vì lời hứa của ngày mai nào đó, hay một điều tiềm ẩn
nào đó rồi đây sẽ được bày tỏ cho mình biết.

Người ta thường nghĩ tốt về bản thân mình. bởi vì người ta giống nhau ở chỗ cùng có những
cảm xúc vui mừng và ấm áp như bạn và tôi thường có đối với một người mà chúng ta thực sự
yêu mến và ngưỡng mộ.

Trọn vẹn con người đang sống thường cảm nhận được những gì tốt đẹp trong con người của
mình, từ những điều nhỏ bé nhất như cách cười nói đến dáng đi thế đứng, với những tài năng
tự nhiên được phú bẩm đến các nhân đức mà bản thân mình phải tập luyện mới có được.

Một khi người ta nhận ra nơi bản thân mình có những khuyết điểm hay những giới hạn nào
đó, họ sẽ dễ dàng cảm thông cho bản thân mình. Họ sẽ cố gắng để mà hiểu, chứ không muốn
kết án mình.

Desiderata nói: “Vượt ra ngoài kỷ luật, thì hãy coi chừng về bản thân mình!”

Nguồn mạch giúp cho ta sống được trọn vẹn đều xuất phát từ chính trong nội tâm con người
của mình. Nói theo phương diện tâm lý, một thái độ vui vẻ chấp nhận bản thân mình, một
hình ảnh tốt về bản thân mình, một cảm giác vui mừng về bản thân, tất cả là nền tảng của
nguồn suối chẩy thành cuộc sống trọn vẹn.

Lời cầu nguyện


Thánh Bernard of Clairvaux đã viết: “Trước hết bạn hãy tập yêu mến bản thân mình, xong rồi bạn
mới có thể yêu mến tôi”. Lậy Chúa xin cho con biết chấp nhận bản thân con như là người Chúa đã
tạo nên. Xin cho con yêu mến bản thân con như một bước đi đầu tiên của con để sẵn sàng yêu mến
người khác. Amen