NG L ZCE – TÜRKÇE TEKN K TER MLER SÖZLÜĞÜ

çindekiler
NG L ZCE – TÜRKÇE TEKN K TER MLER SÖZLÜĞÜ......................................................................1 çindekiler ....................................................................................................................................................1 - A -..............................................................................................................................................................2 - B -............................................................................................................................................................15 - C -............................................................................................................................................................24 -D -.............................................................................................................................................................43 - E - ............................................................................................................................................................59 - F - ............................................................................................................................................................69 - G -............................................................................................................................................................77 - H -............................................................................................................................................................80 - I - .............................................................................................................................................................84 - J - .............................................................................................................................................................95 - K -............................................................................................................................................................96 - L - ............................................................................................................................................................97 - M - .........................................................................................................................................................104 - N -..........................................................................................................................................................114 - O -..........................................................................................................................................................120 - P - ..........................................................................................................................................................127 - Q -..........................................................................................................................................................142 - R -..........................................................................................................................................................144 - S - ..........................................................................................................................................................155 - T - ..........................................................................................................................................................176 - U -..........................................................................................................................................................185 - V -..........................................................................................................................................................189 - W -.........................................................................................................................................................193 - XY -.......................................................................................................................................................196 - Z - ..........................................................................................................................................................197

1

-Aa posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort, to aborted connection absolute code absolute delay absolute error absolute error of measurement absolute instruction absolute instrument absolute pressure absolute stability of a system absolute system of electrical units absolute-value device absolutely stable system absolutely summable absorb, to absorbant absorbing state absorption cross-section absorption loss absorption modulation absorption absorption spectrum absorption trap absorptive attenuator abstract abstract symbol abstract syntax tree abstraction AC AC/DC converter accelerate, to accelerated test accelerating relay acceleration of gravity sonsal dağılım önsel dağılım almaşık akım darbesi yarıda kalan bağlantı kısa numarayla arama olağandışı sonlanma sapınç olağandışı son olağandışı yansıma olağandışı son durdurma dizisi (bitirmeden) durdurmak yarıda kalan bağlantı makina dilindeki kod, mutlak kod mutlak gecikme mutlak hata mutlak ölçüm hatası makina dilindeki komut, mutlak komut mutlak ölçü aleti mutlak basınç bir dizgenin mutlak kararlılığı elektrik birimlerinin mutlak sistemi mutlak değer aygıtı mutlak kararlı dizge mutlak toplanır soğurmak soğurgan soğurucu durum etkin soğurma alanı soğurum yitimi enerji soğurum kiplenimi soğurulma, soğurum soğurum izgesi soğurum tuzağı soğurgan zayıflatıcı 1) öz; 2) soyut soyut simge soyut sözdizim ağacı soyutlama almaşık akım, AA AA/DA çevirici ivmelendirmek, hızlandırmak ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test ivme bağlağı, ivme rölesi yerçekimi ivmesi

2

accelerator accelerometer acceptable level of risk acceptable mean life acceptable quality level acceptance boundary acceptance criteria acceptance acceptance probability acceptance sampling acceptor acceptor level accesibility access authorization access barred access category access coding access control methods access list access network access period access record access right access time access traffic access, to accessory accident accidental accidental jamming accountability accounting machine accounting rate accreditation accumulate, to accumulator accumulator bus accumulator register accuracy class accuracy accuracy of a measuring instrument accuracy of measurement accuracy rating ACK acknowledge character acknowledge, to acknowledgement acknowledgement signal acoustic

1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı (donanım) ivmeölçer onanır risk düzeyi onanır ortalama ömür onanır nitelik düzeyi onama sınırı onama ölçütleri onama, kabul onama olasılığı onama örneklemesi alıcı alıcı düzeyi erişirlik erişim yetkisi erişim engelli erişim sınıfı erişim kodu erişim kontrol yöntemleri erişim listesi erişim ağı erişim dönemi erişim tutanağı erişim hakkı erişim süresi erişim trafiği erişmek 1) eklenti (don.); 2) donatı (yaz.) 1) ilinek (fels.); 2) kaza 1) ilineksel; 2) raslantısal raslantısal boğma izlenebilirlik (yazılım) sayışım makinası hesaplaşma oranı onay belgesi biriktirmek birikeç birikeç yolu birikeç yazmacı doğruluk sınıfı doğruluk ölçme aletinin doğruluğu ölçümün doğruluğu doğruluk derecesi alındı damgası alındı damgası alındılamak alındı; alındılama alındı sinyali 1) akustik, 2) sesli

3

etkin karşı önlem etkin akım 1) etkin öğe. 3) işlem etki-tepki menü çubuğu. 2) erişim düzeneği (disk) acyclic çevrimsiz ad hoc tasarsız. seçenek çubuğu gereği beklenen işlem etkinleştirmek 1) canlandırıcı.acoustic coupling acoustic delay line acoustic feedback acoustic impedance acoustic lining acoustic shock acoustic space acoustic storage acoustic surface wave acquire. to activator active component active countermeasures active current active element active energy neter active file active high active homing active low active maintenance time active menace active power active redundancy active reflector active risk active threat active transducer active transducer active wiretapping activity counter activity ratio actuating force actuator akustik bağlaşım akustik gecikme hattı hoparlör geribeslemesi. 2) yürürlükteki öğe etkin enerji ölçeri yürürlükteki dosya üst seviyede aktif aktif (etkin) özgüdüm alt seviyede aktif etkin bakım süresi aktif (etkin) tehdit etkin (etkin) güç etkin artıklık aktif (etkin) yansıtıcı aktif (etkin) risk aktif (etkin) tehdit aktif (etkin) dönüştürücü etkin dönüştürücü aktif yasadışı erişim işleklik sayacı işleklik oranı eyleyici kuvvet 1) eyleyici (robotbilim). plansız ad infinitum sürgit adapt. to 1) uyarlamak. 2) eylem. to acquisition and tracking radar acronym act action action and reaction action bar action item activate. 2) etkinleştirici etkin bileşen aktif saldırı. akustik geribesleme akustik çeli akustik astar akustik şok akustik uzay akustik bellek akustik yüzey dalgası edinmek yakalama ve izleme radarı kısaad edim 1) etki. 2) bağdaştırmak adaptability uyarlanırlık adaptation uyarlama adaptive differential pulse code modulation uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi 4 .

ACI adjacent channel adjacent channel selectivity adjoint of a matrix adjust. to adjustable capacitor adjustable resistor adjustable speed drive adjuster adjustment administrative data processing administrative security admissibility conditions uyarlanır denkleştirme uyarlanır süzgeç uyarlanır öğrenme uyarlanır öngörücü uyarlanır nicemleme uyarlanır yol atama uyarlanır uyarlayıcı eklenen tutanak ekleme hareketi inmeli-binmeli çoğullayıcı eklenti. bitişik. komşuluk bitişiklik çizgesi. bulanak adres veriyolu adres çevirme adres alanı adres hesaplaması adres değişikliği adres saklayıcısı adreslenir adreslenir bellek alıcı adresleme upuygun. toplamsal toplanır beyaz Gauss gürültüsü adres. yeterli yapışım anlık (sorgu) bitişiklik.adaptive equalization adaptive filter adaptive learning adaptive predictor adaptive quantizing adaptive routing adaptive adaptor add record add transaction add-drop multiplexer add-on added value addend adder additive component additive function additive noise additive additive white Gaussian noise address address bus address conversion address field address generation address modification address register addressable addressable memory addressee addressing adequate adhesion adhoc (query) adjacency adjacency graph adjacent adjacent channel interference. sonradan eklenen katma değer toplanan toplayıcı toplanır bileşen toplanır işlev toplanır gürültü toplanır. komşu komşu kanal karışması komşu kanal komşu kanal seçiciliği katımlı matris ayarlamak ayarlanır sığaç ayarlanır direnç hız ayarlı sürme ayarlayıcı ayar yönetsel bilgi işleme yönetsel güvenlik onanırlık koşulları 5 .

2) etken 1) kümeleşme. to aging test AI aileron air circuit breaker air cushion airbrush aircraft wireless control aircraft-satellite link channel airgap airport surveillance radar alarm circuit alarm signal alert. 2) öteki ad örtüşme hizalamak hizalama hizalama sargısı tümü büyük harf her yer adreslenir tüm hakları korunmuştur tüm hakları saklıdır tüm geçiren devre tüm hatlar meşgul sesi tüm kutuplu süzgeç tüm sıfırlı süzgeç ayırılabilir özkaynak özgülemek. 2) kümele(n)me 1) kümele(n)mek. to alignement alignment coil all caps all points addressable all rights reserved all rights reserved all-pass network all-paths busy signal all-pole filter all-zero filter allocatable resource allocate. to allocation onanır denetim girdileri kümesi onanır geçiri matrisi benimsemek yüzerme ileri. to adsorption advanced advanced microcomputer advanced technology advantage aerial cable affine properties afterglow agent aggregate aggregate.admissible control input set admissible admittance matrix adopt. özgü kılma. to algebraic expression algebraic form algebraic manipulation algebraic sum algorithm algorithmic language alias aliasing (spectral) align. 2) kümeleşmek yaşlanma testi yapay zeka kanatçık havalı kesici hava yastığı hava fırçası uçağın telsiz kumandası uçak-uydu radyo kanalı hava aralığı havaalanı gözetim radarı alarm devresi alarm işareti uyarmak cebirsel deyim cebirsel biçim. Kartezyen biçim cebirsel işlem cebirsel toplam algoritma algoritmik dil 1) arma. üstünlük havai hat ilgin özellikler kızarıklık sonrası 1) aracı. gelişmiş ileri mikrobilgisayar ileri teknoloji getiri. ayırmak özgüleme. tahsis etme 6 .

ortam çevre gürültüsü ortam basıncı ortam sıcaklığı akımölçer amper-saat-ölçer ve imi yükselteç kazancı yükselteç gürültüsü yükselteç genlik bozunumu genlik sönümlenmesi genliğin sıklığa çevrilmesi genlik genlik doğrusallığı genlik kiplenimli salınım genlik kiplenimi genlik doğrusalsızlığı genlik doruğu genlik evre kiplenimi 7 . almaşık almaşık akım.alpha test alphabet alphabetic alphabetic character alphabetic code alphabetic string alphabetic word alphanumeric alphanumeric character alphanumeric data Alt key alternate alternate character set alternate code page alternate key. APK birincil sınama abece. değişik başka damga takımı öteki kod sayfası Alt tuşu. abecesel alfabetik (abecesel) damga alfabetik (abecesel) kod alfabetik dizgi alfabetik (abecesel) sözcük abecesayısal. alfasayısal alfasayısal damga alfasayısal veri Alt tuşu başka. AMB ÖÖ (Öğleden Önce) amatör radyo bandı çevre. AMI alternating power alternating series alternative hypothesis alternative route alternative routing alternative ALU AM (12 saatlik zaman biçimi) amateur frequency band ambient ambient noise ambient pressure ambient temperature ammeter ampere-hourmeter ampersand amplifier gain amplifier noise amplifier amplitude distortion amplitude fading amplitude frequency conversion amplitude amplitude linearity amplitude modulated oscillation amplitude modulation. Alt key alternate. alfabe alfabetik. alternatif akım almaşan alan almaşık işlev almaşan evirmeli kodlama almaşan güç almaşık seri savlı hipotez seçenek yol seçenek yol atama seçenek. AM amplitude non-linearity amplitude peak amplitude phase keying. alternatif aritmetik ve mantık birimi. çift işlevli tuş almaşmak almaşan. to alternating alternating current alternating field alternating function alternating mark inversion.

çözümleme değişinti çözümlemesi çözümleyici çözümlemeli. analitik çözümlemeli yöntem çözümleyici ata düğüm demir atma noktası yardımcı VE geçidi varış açısı çıkış açısı yükselme açısı sönme açısı akış açısı ateşleme açısı geliş açısı eğim açısı yitim açısı ucaylanma (polarma) açısı yansıma açısı fırıl açısı otomatik hedef izleme (radar) açısal fark açısal hata açısal sıklık açısal kiplenim açısal çözünürlük açısal aralık açısal hız 8 .amplitude shift keying. ASK amplitude/amplitude characteristic amplitude/frequency characteristic analog analog computer analog data analog data channel analog input analog input data analog measuring equipment analog measuring instrument analog model analog repeater analog representation analog signal analog transducer analog transmission analog-to-digital converter analog-to-digital transducer analogy analysis analysis of variance analyst analytical analytical method analyzer ancestor node anchor point ancillary AND gate angle of arrival angle of departure angle of elevation angle of extinction angle of flow angle of ignition angle of incidence angle of inclination angle of loss angle of polarization angle of reflection angle of spin angle tracking angular difference angular error angular frequency angular modulation angular resolution angular spacing angular velocity sayısal genlik kiplenimi genlik-genlik karakteristiği genlik-sıklık karakteristiği analog analog bilgisayar analog veri analog veri kanalı analog giriş analog girdi analog ölçme aleti analog ölçme aygıtı analog model analog yineleyici analog gösterim analog sinyal analog dönüştürücü analog iletim analogtan sayısala çevirici analogtan sayısala dönüştürücü örnekseme analiz.

to anisochronous anisotropic radiator annealing annihilation annotation announcement anomalous propagation answer (to) a call answer seizure ratio answerback answering machine antenna amplifier antenna aperture antenna array antenna assembly antenna circuit antenna directivity antenna farm antenna mast. nedensel olmayan önceden sayfalama çarpışma-önler sistem yenim-önler bayılma-önler anten salınım-önler devre karın ters moment koruması duruk akımönler ters bakışımlı karşıt anlamlılar salınımsız devre dönemsiz. yok ediş ek açıklama duyuru anormal yayılım çağrıyı yanıtlamak yakalama-yanıtlama oranı karşılık vermek çağrı yanıtlama makinası anten yükselteci anten açıklığı anten dizilimi anten tümleşkesi anten devresi anten yönlülüğü anten parkı anten direği. kulesi anten ucaylanımı antenin güç kazancı anten ışınımı anten aralığı örtüşme-önler boğma-önler aşma-önler virüs-önler program virüs-önler program virüs-önler yazılım virüs-önler nedensel olmayan dizge önceden yastık belleğe koyma önceden eylemli.animate. tower antenna polarisation antenna power gain antenna radiation antenna spacing anti-aliasing anti-jamming anti-overshoot anti-viral program anti-viral utility anti-virus software anti-virus. antiviral anticipative system anticipatory buffering anticipatory anticipatory paging anticollision system anticorrosive antifading antenna antihunting circuit antinode antiplugging protection antistatic antisymmetric antonyms aperiodic circuit aperiodic aperture aperture distortion aperture of the beam apostrophe canlandırmak değişken zaman aralıklı yönbağımlı ışıyıcı tavlama yok oluş. salınımsız açıklık açıklık bozunumu demet açıklığı kesme imi 9 .

apparatus. to approved circuit approximate value approximate. 2) düzenleşim dizilim bildirimi (program) 10 . ark ark hücresi ark boşalması ark boşalmalı tüp teğetlik yayı ters ark mimari arşiv kütüğü (dosyası) arşivleme. 2) kanıt aritmetik-mantık birimi aritmetik ortalama aritmetik kaydırma aritmetik bomboşalma özbağlanımlı yürüyen ortalama elektromıknatısın armatürü zırh (kablo) zırhlı kablo düzenlemek 1) düzenleme. to approximation theory AR arbitrary function arbitrary arbitrary sequence computer arc arc cell arc discharge arc discharge tube arc tangent arc-back architecture archival file archival storage archive archiving archiving arcing contact arcing area address area sampling area work argument arithmetic logic unit. ALU arithmetic mean arithmetic shift arithmetic underflow ARMA armature of an electromagnet armour armoured cable arrange. 2) kıvılcım. depolama belgeliğe koyma ark kontağı kıvılcımlanma alan adresi alan örneklemesi alan çalışması 1) bağımsız değişken. to Application Program Interface application layer application program application server application software application specific integrated circuit application-oriented language approach control radar approve. to arrangement array declaration aygıt göreli devinim görünür güç sona eklemek uygulama programı arabirimi uygulama katmanı uygulama programı uygulama sunucusu uygulama yazılımı uygulamaya özgül tümdevre uygulamaya yönelik dil yaklaşma kontrol radarı onaylamak onaylı (güvenli) devre yaklaşık değer yaklaşıklamak yaklaşıklık kuramı özbağlanımlı gelişigüzel işlev gelişigüzel. arşiv arşivde saklama. arşivde saklama belgelik. device apparent motion apparent power append. dilemsel gelişigüzel sıralı bilgisayar 1) yay.

to association associative graph associative associative memory associative recall associative storage assumption assurance asterisk astigmatism asymmetric element asymmetrical deflection asymmetrical distortion asymmetry asymptote asymptotic distribution asymptotic efficiency asymptotic normality asymptotic stability in the large dizilim yönlülüğü (anten) dizilim vektör işlemcisi varış hızı varış ok ucu yön tuşu. 3) çevirme atamak yardım ilişkilendirilmiş. asemptot sonuşurdaki dağılım sonuşurdaki etkinlik sonuşurda gaussluk sonuşurda genel kararlılık 11 . 2) fonetik seçiklik yapay olgu. to assistance associate associate. ok tuşu 1) makale. çağrışımsal çağrışımsal bellek çağrışıma dayalı çağrı çağrışımsal bellek varsayım güvence yıldız imi astigmatizm bakışımsız öğe bakışımsız yön sapma bakışımsız bozunum bakışımsızlık sonuşur doğrusu. 2) 1) eklemleme. yapay zeka yapay dil yapay sinir ağı sanal gerçeklik yapay trafik bilgisayarla görme harfin üst çıkıntısı artan sıra büyüyen sıra tırmanış algoritması uygulamaya özgül tümdevre en-boy oranı emmeç çevirici çevirici dili 1) kurgu. montaj.array directivity array array processor arrival rate arrival arrow head arrow key article articulation artifact artificial intelligence artificial language artificial neural network artificial reality artificial traffic artificial vision artwork ascender ascending order ascending order ascent algorithm ASIC aspect ratio aspirator assembler assembler language assembly assign. yapaylık yapay anlayış. 2) tümleşke. birlikte ilişkilendirmek birliktelik çağrışımsal çizge ilişkili.

zayıflatıcı işitirlik 1) sesli. iliştirmek ek. 2) işitilir işitilir zil sesi 1) işitsel. otomatik. bankamatik öğecik. denetim izi denetlemek denetlemek toplatılan genişletilmiş matris kimlik doğrulama aslıyla aynılığını kanıtlama aslıyla aynılık kodu aslıyla aynılık bilgisi aslıyla aynılık sinyali kimlik belirleyici aslına uygunluk yazarlık dili yazarlık araçları yetkilendirilmiş sıklık otomatik ayar otomatik ayarlı otomatik karartmalı otomatik oturum açma oto-. atom atom çekirdeği atom numarası bağlamak.asymptotic stability asymptotically unbiased estimator asynchronous computer asynchronous asynchronous multiplexing at (@) ATM atom atomic nucleus atomic number attach. audio sıklığı desibelölçer dinleme kontrolü işitilebilir sıklık erimi ses spektrumu. özdevimli 12 . to authentication authentication code authentication information authentication signal authenticator authenticity authoring language authoring tools authorized frequency auto adjust auto adjust auto dim auto logon auto sonuşur kararlılık sonuşurdaki yansız kestirici eşzamansız bilgisayar eşzamansız eşzamansız çoğullama salyangoz otomatik vezne. ses işitme bandı sıklığı. to attachment attended operation attenuation attenuation coefficient attenuation compensation attenuator audibility audible audible ringing signal audio audio frequency audio level meter audio monitoring audio range audio spectrum audio tape audiographic audiovisual audit software audit trail audit. ses izgesi ses şeridi görsel-yazısal görsel-işitsel denetçi yazılımı denetleme tarihçesi. to audit. to augend augmented matrix authenticate. 2) audio. zayıflama zayıflama katsayısı zayıflama dengelemesi cılızlatıcı. eklenti gözetimli işletim cılızlama.

otomatik kontrol otomatik bilgi işlem otomatik aramalı birim otomatik yön bulucu otomatik virüs arındırma otomatik hata düzeltimi otomatik hata sezimi otomatik santral otomatik sıklık denetimi otomatik kazanç denetimi otomatik bakım otomatik ileti kaydı otomatik. automatic ring trip automatic signalling automatic starter automatic switch automatic teller machine automatic testing automatic tracking automatic trunk test automatic tuning control automatic voltage regulator automatically disinfect the system automatically automatically remove a virus automation autonomous autoregression autoregressive moving average autoregressive autoregressive process autosave frequency autosave otomatik güncelleme geri çağırmalı modem otomatik aramalı modem otomatik beslemeli dönüştürücü irgiteç özilinti işlevi özişler kılmak. özişler. özişlerce otomatik virüs arındırma otomasyon. özişler.auto update auto-answer modem auto-dial modem auto-feed auto-transductor autocorrelation function automate. özdevin. otomatikleştirmek otomatik makina otomatik vezne otomatik kurgu otomatik sınama otomatik denetim. özdevimlice. özdevimli otomatik. özdevinir otomatik sayfalama otomatik pilot otomatik yayın denetleyicisi otomatik zil kesme otomatik imleşim otomatik yolverici otomatik anahtar bankamatik otomatik sınama otomatik izleme otomatik devre testi otomatik ayar otomatik gerilim düzenleyicisi otomatik virüs arındırma otomatik olarak. to automated machine automated teller machine automatic assembly automatic check automatic control automatic data processing automatic dialing unit automatic direction finder automatic disinfecting automatic error correction automatic error detection automatic exchange automatic frequency control automatic gain control automatic maintenance automatic message recording automatic automatic automatic pagination automatic pilot automatic radio monitor automatic range. bearing. özişlerlik özerk özbağlanım özbağlanımlı yürüyen ortalama özbağlanımlı özbağlanımlı süreç otomatik saklama sıklığı otomatik saklama 13 .

yararlanılır kullanılır güç kullanılır süre çığ tipi belverme çığ diyodu kullanırlık ortalama değer algılayıcısı ortalama meşguliyet süresi ortalama ortalama güç ortalama almak ortalama konum eylemi ortalama devresi hava elektroniği toplanır beyaz Gauss gürültüsü eksenel eksenel bakışım belit belitsel eksen eksen ızgara çizgileri bakışım ekseni 14 . to average-position action averaging circuit avionics AWGN axial axial symmetry axiom axiomatic axis axis grid line axis of symmetry yardımcı devre (tesisler) yardımcı donatım yardımcı güç kaynağı yardımcı bellek yardımcı yararlanılırlık oranı kullanılır.auxiliary circuit auxiliary equipment auxiliary power supply auxiliary storage auxiliary availability ratio available available power available time avalanche breakdown avalanche diode avalibility average detector average holding time average average power average.

arkaplan işlemleri arkadan aydınlatmalı arkadan aydınlatılmış ekran (işlem) bekleyen. birikim karşılanamayan sipariş arka pano arkaplan. to backtab backtrack search backup center backup computer backup copy backup disk backup facility backup file backup frequency backup operations backup procedure backup. sırt geri yayılım ters eğik çizgi geri tuşu (bir) geri almak geri sekme geriye dönük arama yedekleme merkezi yedekleme bilgisayarı yedek kopya yedekleme diski yedekleme merkezi yedekleme kütüğü yedekleme sıklığı yedekleme işlemleri yedekleme yordamı yedeklemek öncesiyle uyumlu.-Bbabble back beam back door back off back plate back projection back scattering back tracking (audit) back tracking back-to-back connection back-up file back-up system backbone network backbone background application background background data background information background job background processing backlighted backlit screen backlog backloggedd order backpannel backplane backpropagation backslash backspace key backspace. arkaplan arkaplan verileri gerekli bilgiler arkaplan işi önceliksiz işlemler. arka pano geriye izdüşüm geri saçılım geri iz sürme geri iz sürme sırt sırta bağlanma yedekleme dosyası yedek dizge omurga ağ omurga arkaplan uygulaması artalan. geçmişle bağdaşır geri kaydırma işleci geri yönde imleşim 15 . to backward compatible backward shift operator backward signalling parazit ters ışın gizli kapı geri çekme sırt.

backward wave bad sector badge balance relay balance. 2) temel. top (grafik simge) bant bastırma kuşak yazıcı bant bastırma bant-sınırlı bant-geçiren yükselteç bant-geçiren süzgeç bant-geçen süreç bant genişliği bant genişliği denetimi süzgeç öbeği sığaç grubu büyük başlık çubuk çizim çubuk kod çubuk araya girme tonu basınçölçer fıçı yankılaşımı bozunumu engel engel katmanı sığası engel katmanı 1) taban. tabanbant yükselteci tabanbant yerel alan ağı tabanbant modemi 16 . to balanced code balanced error balanced mixer balanced mode balanced modulator balanced network balanced transmission line balanced two-port network balanced-to-ground circuit balancing speed ball bearing ballast resistor ballistic galvanometer balloon band elimination band printer band rejection band-limited band-pass amplifier band-pass filter band-pass process bandwidth bandwidth control bank of (filters) bank of capacitors banner bar chart bar code bar barge-in tone barometer barrel distortion barrier barrier layer capacitance barrier layer base base address base period base quantity base register base station base unit of measurement baseband amplifier baseband local area network baseband modem geri yönde dalga bozuk kesim kimlik kartı denge rölesi (bağlağı) dengelemek dengeli kod sıfır toplamlı hata dengeli karıştırıcı dengeli kip dengeli kipleyici dengeli devre dengeli iletim hattı dengeli iki-kapılı devre toprağa dengeli devre denge hızı bilyeli yatak balast direnci balistik miniakımölçer balon. 3) üs taban adresi temel dönem temel büyüklük taban yazmacı üs radyosu temel ölçüm birimi.

baseband signalling baseband baseline baseline document basic feasible solution basic input/output system. BIOS basic solution basis of a space basis set bass control batch input batch processing batch variation batch. kompartıman Bayes kestirimi Bayes çözümü Bayesçi karar kuramı Bayes istatistiği ikili kodlanmış onlu parıldak parıldak yardımıyla izleme huzme açısı yönlendirilmiş anten huzme ekseni demet. huzme huzme bölücü yöneltilmiş yayın huzme açıklığı taşıyıcı hizmetler 1) konum açısı. 2) toplu u-eğrisi batarya yükleci pil takımı baud Baudot kodu yuva. lot bathtube curve battery charger battery pack baud Baudot code bay Bayes estimation Bayes solution Bayesian decision theory Bayesian statistics BCD beacon beacon tracking beam angle beam antenna beam axis beam beam splitter beam transmission beam width bearer services bearing bearing calibration bearing correction bearing error bearing indicator bearing resolution beat frequency beat oscillator beat beaver tail beeper bell-shaped curve bellows belt tabanbantta sinyalleşme tabanbant. kerteriz. yığın. doğuran küme bas kontrolü toplu giriş toplu işleme parti değişimi 1) parti. 2) taban çizgisi dayanak belgesi temel olurlu çözüm temel giriş-çıkış sistemi temel çözüm bir uzayın doğurayı temel küme. 2) yatak (motor) kerteriz ayarı kerteriz düzeltme kerteriz hatası kerteriz göstergesi kerteriz çözünürlüğü vuru sıklığı vurulu salıngaç vuru kunduz kuyruğu bipleyici çan eğrisi körük kuşak 17 . tabankuşak 1) dayanak.

b version between the lines entry between-group variance beyond-the-horizon propagation beyond-the-horizon BIOS. BCD coding binary digit binary file binary binary image binary logic gate binary logic system denektaşı problemi.benchmark problem benchmark test. test bench benchmarking bending radius benign virus Bernouilli trials best estimator best fit beta test beta version. karşılaştırmalı değerlendirme denektaşı sınaması denektaşına vurmak kıvrılma yarıçapı iyicil virüs Bernouilli denemeleri eniyi kestirici en uygun beta sınaması. ikincil sürüm beleş giriş öbekler arası değişinti ufuk ötesine yayılım ufuk ötesi temel giriş-çıkış sistemi ön akım ölçme aygıtının yanlılık hatası yanlılık eşikli otomatik kazanç ayarı yanlı kestirici yanlı örneklem çift konili anten iki yönlü anten iki yönlü akış iki yönlü iki yanlı anten çiftyanlı eşzamanlama çiftdoğrusal biçim çiftdoğrusal aradeğerleme iki dilli klavye faturalandırma yanılgı olasılığı fatura eksiksizliği çiftmetalli sıcaklıkölçer çiftmetalli alet iki-doruklu dağılım seleden besleme sele ikilileştirmek ikili aritmetik işlem ikili dizilim ikili eşzamansız iletim ikili göze ikili kodlanmış onlu ikili sayı ikili dosya ikili ikili imge ikili geçit ikili mantık dizgesi 18 . basic input/output system bias current bias error of a measuring instrument bias biased automatic gain control biased estimator biased sample biconic antenna bidirectional antenna bidirectional flow bidirectional bilateral antenna bilateral control bilinear form bilinear interpolation bilingual keyboard billing error probability billing integrity (probability) bimetal thermometer bimetallic instrument bimodal distribution bin feed bin binarize binary arithmetic operation binary array binary asynchronous communication binary cell binary coded decimal. ikincil sınama beta sürümü.

bit eşlemi bit eşlemli. binom çiftdikgen kutupsal kodlama iki kutuplu kutupsal sıfıra dönüşsüz kutupsal sıfıra dönüşlü doğum hızı doğum-ölüm süreci açıortay ikiz-spektrum iki durumlu yükselteç iki durumlu iki durumlu röle bit atama. bit ayırma bit hata olasılığı bit hata oranı ikil. bite yönelik bite yönelik protokol bit-dizisel bit/saniye bit bit siyah-beyaz ekran kara cisim kara kutu kara kutu modeli boş. bit bit komutu bit biniştirme bit haritası. to binomial biorthogonal bipolar coding bipolar bipolar nonreturn to zero bipolar return to zero birth rate birth-and-death process bisector bispectrum bistable amplifier bistable bistable relay bit allocation bit error probability bit error rate bit bit instruction bit interleaving bit map bit mapped bit operation bit pattern bit position bit rate bit stream bit string bit-order of transmission bit-oriented bit-oriented protocol bit-serial bit/s bitwise black and white display black body black box black box model blank ikili sayı dizgesi iki li tabanda bir ikili hız bölerek arama ikili sinyal ikili durum ikili bakışımlı kanal ikili eşzamanlı iletim ikiliden onluya çevrim ikili ağaç ikili tabanda sıfır bağlamak ikiterimli.binary number system binary one binary rate binary search binary signal binary state binary symmetric channel binary synchronous communication binary to decimal conversion binary tree binary zero bind. ikil eşlemli bit işlemi bit örüntüsü bit konumu bit hızı bit katarı bit dizgisi iletimde bit düzeni ikile yönelik. boşluk 19 .

pano Bode çizeneği gövde kalın. örtme karartma düzeyi silme.blank character blanketing blanking level blanking bleeder resistor blind algorithm blind area blind equalizer blind test blind text blinking blob (image region) block block cancel character block chaining block copy block delete block diagonal matrix block diagram block encryption block length block mode block move block overhead block payload block quantization block selection block structured language block transfer block. öbek öbek silme damgası blok zincirleme öbek kopyalama öbek silme öbek (blok) köşegen matris öbek (blok) çizeneği blok şifreleme blok uzunluğu blok blok iletim blok taşıma blok destek bitleri bloğun yararlı yükü öbek (blok) nicemlemesi blok seçimi blok yapılı dil blok gönderimi 1) öbeklemek. gizli metin yanıp sönme imge bölgesi blok. tıkanıklık. 2) öbekleme ayırma sığacı öbekleme (bloklama) boyu (radyo iletişimi) kesilme beneğin parıldaması (ekran) üfleme bobini bulandırma devre kartı. tıkama kaçak direnci gözü kapalı algoritma gölgeli bölge gözü kapalı denkleştirici gözü kapalı sınama gizli bilgi. koyu kalın yazıyüzü kırtasiye işlemleri yer imi yer imli alan Boole cebri Boole damgası Boole işlevi 20 . to block-by-block processing block-write blocking blocking capacitor blocking factor blockout blooming blow-out coil blurring board Bode diagram body bold boldface bookkeeping operations bookmark bookmarked area Boolean algebra Boolean character Boolean function boşluk karakteri (sinyal) ezme. 2) tıkamak öbek-öbek (blok-blok) işleme blok yazma 1) tıkanma.

Boolean instructions Boolean operation Boolean operator, logical operator, booster amplifier boot sector boot virus boot, to boot-sector infector bootstrap routine bootstrap sector bootstrap sector virus bootstrap, to bootstrapping border borrow digit bottleneck bottom bottom margin bottom up design bounce bounced mail bound electron boundary condition boundary value problem bounded growth bounded input bounded output system Bourdon tube boxed paragraph bps brace bracket braid braiding of a cable braking control branch address branch admittance matrix branch branch exchange branch removal branch, to branching instruction branching process breach, to breadboard circuit breadboard model break frequency break-even point break-in point breakaway point

Boole komutları Boole işlemi mantık işleci, Boole işleci ek güç yükselteci önyükleme sektörü önyükleme virüsü önyüklemek önyükleme virüsü önyükleme yordamı önyükleme sektörü önyükleme virüsü 1) önyüklemek, 2) kendini yükseltmek başlatma, önyükleme sınır ödünç sayamağı (basamağı) darboğaz alt, dip alt boşluk tabandan tepeye tasarım 1) sıçrama (kontak), 2) sekme geri seken posta bağlı elektron sınır koşulları sınır değer sorunu sınırlı büyüme sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem Bourdon borusu kutulanmış paragraf bit/s kaşlı ayraç köşeli ayraç örgü (kablo) kablo örgüsü durdurma denetimi, frenleme denetimi dallanma adresi, sapma adresi dal geçiri matrisi dal ikincil santral dal koparma dallanmak, sapmak sapma komutu dallanma süreci güvenliği kırmak deneysel devre deneme maketi kesim sıklığı başabaş noktası kavuşma noktası (kök yereğrisinin) kopma noktası (kök yereğrisinin)

21

breakdown breakdown region breaking capacity breaking current breaking torque breakpoint breeches joint bridge circuit bridge bridge rectifier bridge tap bridging loss brightness brilliance bring to front, to broad side broadband amplifier broadband antenna broadband communication broadband broadcast bands broadcast medium broadcast message broadcast station broadcast studio broadcast topology broadcast transmission broadcasting network broadcasting service broadside antenna browse, to browser brush brushless DC motor brushless bubble memory bubble sort bucket buffer amplifier buffer buffer memory buffer occupancy buffer register bug building block built-in bulb bulk bulk data transmission

1) bozulma, 2) delinme (gaz), 3) belverme (madde); 4) ayrıntılı döküm (yazılım) belverme bölgesi kesme yeteneği (şalter) kesme akımı (şalter) durdurma burusu kesme noktası çatal ek (kablo) köprü devresi köprü köprülü doğrultucu hat çıkması, priz, aldı çıkma kayıbı parlaklık parlaklık öne getirmek yansıtıcı - yayındırıcı genişbantlı yükselteç genişbantlı anten genişbantlı iletişim genişbantlı yayın bantları yayın ortamı yayın iletisi yayın istasyonu yayın stüdyosu yayın topolojisi radyo yayın, radyofonik yayın yayın ağı yayın hizmeti enine ışımalı anten göz atmak, gözle taramak göz atıcı, tarayıcı fırça fırçasız doğru akım motoru fırçasız kabarcık bellek elemeli sıralama kova yastık yükselteç ara, tampon yastık bellek yastık bellek doluluğu yastık saklayıcı çapar, yanlış yapıtaşı yerleşik ampul 1) toplu, yığınsal, 2) yığın yığınsal veri iletimi

22

bulk delay bulk sampling bulk storage bullet bulleted list bulleted paragraph Bulletin Board Services bunched conductor bundled software burn in, to burst burst communication burst mode burster bus bus access control bus driver bus network busbar Bush matrix busy hour busy busy state busy tone busy-flash signal butterfly butterfly tail button buzzer by default by-product bypass capacitor bypass channel bypass byte stuffing byte, octet byte-oriented byte-oriented memory byte-oriented protocol byte-serial transmission

yığınsal gecikme, toplu gecikme yığın örneklemesi yığın bellek madde imi madde imli liste madde imli paragraf Duyuru Tahtası Hizmetleri demet iletken donanımla gelen yazılım (yarıiletken) belleğe yazmak 1) patlama, çoğuşma; 2) kağıt ayırma çoğuşmalı iletişim çoğuşma kipi kağıt ayırıcı 1) veriyolu, 2) bara veriyolu erişim denetimi veriyolu sürücüsü veriyolu ağı bara, toplayıcı çubuk Bush matrisi meşgul saat kullanımda, meşgul meşgul durum meşgul sinyali meşgul ışığı kelebek kelebek kuyruk düğme vızlayıcı varsayılan, olağan yanürün yangeçiş sığacı yangeçiş kanalı yangeçit, yangeçiş sekizli (bayt) dolgulaması sekiz ikil, bayt bayta yönelik, sekizli bayt-tabanlı bellek bayta yönelik protokol bayt dizisel iletim

23

arama (telefon) çağrı sökme çağrı dağıtıcısı çağrı saptırma çağrı süresi çağrı başarısızlık oranı çağrı tutma çağrı paketi çağrı boşaltma çağrı işleme. call fee call call disconnection call distributor call diversion call duration call failure probability call hold call packet call pre-emption call processing call progress tones call request call restriction call set-up time call transfer callback modem called-party release calling line identification calling subscriber calling-party release CAM dolap kablo sığallığı kablo oluğu kablo kablo yitimi kablolu televizyon kablo üzerinden iletim cep bellek.-Ccabinet cable capacitance cable duct cable cable loss cable television cable transmission cache memory caching CAD cadence signal CAE cage calculate. çağrı kotarma çağrı kotarılma tonları çağrı istemi çağrı kısıtlama çağrı kurulma süresi çağrı aktarımı güvenlik modemi çağırılan aboneyle çözme arayan numaranın bilinmesi arayan abone çağıran aboneyle çözme Bilgisayar Destekli ‹malat 24 . önbellek önbelleğe alma Bilgisayar Destekli Tasarım ritimli sinyal Bilgisayar Destekli Mühendislik kafes hesaplamak hesap makinesi analiz (matematik) değişimler hesabı ayar. çağırma. kalibrasyon ayar (kalibrasyon) sıklığı çağrının yarıda bırakılma olasılığı çağrı sayışımı (muhasebesi) çağrı ekleme çağrı tıkama arama ücreti çağrı. to calculator calculus calculus of variations calibration calibration frequency call abandonment probability call accounting call add-on call blocking call charge.

to canonic canonical form cantilever beam capability capacimeter capacitance of a conducting body capacitance capacitive coupling capacitive load capacitive tuning capacitor plate capacitor capacitor storage capacity capital lock key capitalization caps lock caption capture. art arda takma Bilgisayar Destekli Sistem Mühendisliği 1) kılıf. durum büyük küçük harf dönüşümü büyük-küçük (harfe) duyarlı örnek-olay incelemesi yazarkasa kaset kaset okuyucu felaket arıza 25 . 2) şık. vazgeçmek doğal doğal biçim ankastre kiriş yetenek sığaölçer iletkenin sığallığı sığallık sığal bağlaşım sığal yük sığal ayar sığaç levhası sığaç. to carbon copy carbon copy list carbon microphone card cardinal number caret carriage return carrier channel carrier noise ratio carrier power carrier recovery carrier sense multiple access carrierless Cartesian space cartridge cascade shower cascading CASE case case conversion case sensitive case study cash register cassette cassette reader cataleptic failure kamera tübü yerleşke vazgeç düğmesi vazgeç damgası silmek. kapasite büyük harflere kilitleme tuşu baş harflerini büyük yazma büyük harf kilidi altbaşlık (resim altı) yakalamak bilgi için bilgilendirilecekler listesi karbon mikrofon kart nicelik sayısı düzeltme imi satır başı taşıyıcı kanalı taşıyıcı gürültü oranı taşıyıcı gücü taşıyıcı eşzamanlaması taşıyıcıyı dinleyen çoklu erişim taşıyıcısız Kartezyen uzay kartuş ışın sağanağı peşpeşeleme.camera tube campus cancel button cancel character cancel. kapasitör sığaçlı bellek sığım.

catalog category cathode ray tube cathode rays CATV. community antenna television causal relationship causal system causality principle cause. nitel bölüm katod ışınlı tüp elektron ışınları kolektif antenli televizyon nedensel ilişki nedensel sistem nedensellik ilkesi yolaçmak kovuklanma kovuk kovuk çınlayıcısı kovuklu dalgaölçer yükten bağlaşımlı aygıt yüz saniyedeki çağrılar kapalı devre televizyon yoğunteker etkileşimli yoğunteker yoğunteker sürücüsü salt okunur yoğunteker göze sıklığı göze. to cavitation cavity cavity resonator cavity wavemeter CCD CCS. call per centisecond CCTV CD. özeksel özeksel moment santral santral gövdeyolu ana işlem birimi merkezi yönetim merkezileş(tiril)miş. CPU centralized management centralized centralized processing centrifugal force centripetal force ceramic capacitor certain event certification certified reference material chain code chain reaction chain rule chained file chained list chaining search change-over switch changeover. compact disk CD-I. özekselleş(tiril)miş merkezi işleme merkezkaç kuvvet merkezcil kuvvet seramik sığaç kesin olay onay belgesi sertifikalı referans malzeme zincir kodu zincirleme tepkileşim zincir kuralı zincirleme kütük zincirlenmiş liste zincirleme arama yön değiştirici anahtar konum değiştirmek (röle) (bir) kanalı çoğullamadan çıkarma kanal (çoğullama) donatısı 26 . hücre hücresel (gözesel) telefon teknolojisi durdurulmuş örneklem (yazıyı) ortalama merkez. compact disk-interactive CD-ROM driver CD-ROM cell frequency cell cellular telephone technology censored sample center alignment center central central moment central office central office trunk central processing unit. to channel demultiplexing channel equipment katalog ulam. özek merkezi.

bit check mark check point check point check. çocuk düğüm akıllı kart yonga yerleşim planı yonga seçme sinyali 27 . bar) chat mode chatter Chebyshev approximation check bit check box check character check digit. to charge amplifier charge coupled device. deneti. to check-up checkout checksum chi-square test chi-squared statistic child (graph) child node chip card. karakter damga (karakter) üreteci damga (karakter) sıklığı damga (karakter) tanıma damga (karakter) kümesi damga (karakter) dizgisi (ayırt edici) özellik. betimlemek yük yükselteci yükten bağlaşımlı aygıt yük yoğunluğu yük alışveriş olgusu sığacın yükü elektronun yükü yük taşınma süresi yüklemek yüklü parçacık 1) yükleme. çubuk) söyleşili kip. tanımalık işlev karakteristik empedans (çeli) tanımlamak. sağlama çalışırlık yoklaması sağlama toplamı ki-kare ölçeri ki-kare istatistiği alt (çizge) alt düğüm. denetlemek.channel gate channel group channel spacing channel splitting channel substructure channeling channeling plan chapter heading character character generator character pitch character recognition character set character string characteristic characteristic function characteristic impedance characterize. konuşmalı kip çatırtı Çebişev yaklaşıklığı sağlama biti onay kutusu sağlama damgası sağlama basamağı onay imi denetim noktası denetim noktası yoklamak. sağlama yapmak yoklama. ıralamak. karakteristik belirtev. to charged particle charging chart (pie. smart card chip layout chip select signal kanal kapısı kanal grubu kanal aralığı kanal bölümlenmesi kanal altyapısı kanallaşma frekans planı bölüm başlığı damga. CCD charge density charge exchange phenomenon charge of a capacitor charge of an electron charge transit time charge. 2) ücretlendirme çizit (değirmi.

2) dolaşım tümlevi dönge. çember kılıf (optik) kaskı devresi kaskı diyodu kaskı işlemi A sınıfı işletme (yükselteç) sınıf sınırları sınıf olasılığı sınıf sınıflandırma başarımı sınıflandırma tasnifli bilgi yantümce 1) temiz. kırmık bukağı kıyıcı yükselteç kıyıcı kiriş kromatik (frekansa bağımlı) sapınç kromatik saçılma renklilik renklilik işareti süreölçüm Bilgisayarla Tümleşik ‹malat şifreleme. 2) virüssüz.chip set chip choke chopper amplifier chopper chord chromatic aberration chromatic dispersion chrominance chrominance signal chronometry CIM ciphering circle circuit analysis circuit board circuit breaker circuit circuit diagram circuit element circuit matrix circuit switching circuit synthesis circular chart circular circular orbit circular radiation circularly polarized wave circulating current circulating register circulation circumference cladding clamping circuit clamping diode clamping class A operation class limits class probability class classification performance classification classified information clause clean clean copy clean operating system clean room cleaned file clear channel yonga kümesi yonga. kriptolama çember. 3) şifresiz temiz kopya virüssüz işletim sistemi temiz oda virüsten arınmış kütük şifresiz kanal 28 . devre bireşimi değirmi çizenek dairesel dairesel yörünge dairesel ışıma dairesel ucaylanmış dalga dolaşım akımı dolanır yazmaç 1) dolaşım. daire devre çözümlemesi devre kartı devre kesici devre devre çizeneği devre öğesi devre matrisi devre anahtarlaması devre sentezi.

CUG closed-circuit TV. feedback control closing parenthesis cloud clutter cluster sampling cluster.clear data clear session clear-back signal clearance cleartext cleavage click. 2) açıklık (makina) şifresiz metin yarılım tıklatmak 1) istemci (bilgisayar). to coarse bearing coarse coating coaxial cable coaxial connector coaxial line code conversion code division multiple access şifresiz veri şifresiz oturum devrenin çözülme geribildirimi 1) (erişim) yetkisi. to clutter clutter rejection clutter signal co-channel interference co-channel stations co-processor coalesce. 2) müşteri istemci-sunucu mimarisi istemci sunucu kırpıntı çizim kırpıntı kırpmak pano kırpma düzeyi sözcüklerin kırpılması saat devresi saat vurumu saat vurum sıklığı saat saat güdümünde zamanlama saatle eşzamanlama saat yönü kapatma kutusu kapalı mimari kapalı eğri kapalı konum kapalı kullanıcı grubu kapalı devre televizyon kapalı-devre çalışma geribeslemeli denetim sağ ayraç buluttan parazit yansıma topaklı örnekleme topaklamak. topaklandırmak parazit yankılar parazit yansımaları bastırma parazit yansıma sinyali ortak kanal karışması ortak kanal istasyonları yardımcı işlemci ergitmek kaba kerteriz kaba kaplama eşeksenel kablo eşeksenel bağlaç eşeksenel hat kod çevrimi kod bölüşümlü çoklu erişim 29 . to client client-server architecture client-server clip art clip clip. to clockwise close box closed architecture closed curve closed position (mechanical switch) closed user group. CCTV closed-circuit working closed-loop control. to clipboard clipping level clipping of words clock circuit clock pulse clock rate clock clock timing clock.

2) daraltmak (bilgi işlem) harmanlamak harmanlama sırası ödemeli çağrı derlem. to collate. 2) programlamak koda saydam veri iletimi kod çizelgesi kripto analizi kodlayıcı-kodçözücü kodlayıcı kodlama yapaylığı kodlama gecikmesi kodlama verimliliği eşyönlü arabağ katsayı birliktelik katsayısı sıra ilintisi katsayısı belirsizlik katsayısı gidergenlik kuvveti gidergenlik biliş bilişsel süreç evreuyumluluk evreuyumlu evreuyumlu salıngaç evreuyumlu alıcı evreuyumlu sinyal algılama tümleşik ölçüm birimi bobin pupenleme ankesörlü telefon sistemi çakışma elle yedekleme en baştan başlatma. to collating sequence collect call collection collective standard collimating lens collimator collinear points collinearity collision avoidance collision collision detection collision excitation collision frequency collision probability kod bölüşümlü çoğullama kod kod sözcüğü 1) kodlamak. to code-transparent data communication codebook codebreaking codec coder coding artifact coding delay coding efficiency codirectional interface coefficient coefficient of association coefficient of rank correlation coefficient of variation coercive force coercivity cognition cognitive process coherence coherent coherent oscillator coherent receiver coherent signal detection coherent unit of measurement coil coil loading coin box telephone system coincidence cold standby cold start collaborative computing collapse. koleksiyon bileşik standart koşutlayıcı mercek koşutlayıcı doğrudaş noktalar doğrudaşlık engel sakınma çarpışma çarpışma sezimi çarpışma ile uyarma çarpışma sıklığı çarpışma olasılığı 30 .code division multiplexing code code word code. elle başlatma imeceli bilgi işleme 1) çökme.

birleştirici virgüle göre hizalama virgülle ayrılmış virgül 1) komut. 2) kumanda komuta ve kontrol komut kütüğü komut yorumlayıcı komut tuşu komut dili komut satırı komuta ağı komut işleme komut işlemcisi komut istemi komut dizisi komut deyimi ölçekdeş. sütun dikeç başlığı dikeç imi tarak süzgeci 1) katışım. boy ölçüşebilir açıklama. kombinezon katışımsal. to common area common carrier frequency common field communication adapter communication channel communication engineering communication iki noktaya göre hizalama renk süzgeci renkli grafik renk eşlemi renk paleti renkli resim tübü renk bölütlemesi renk tekeri renkli gürültü renk eşlemi.colon alignment color filter color graphics color map color palette color picture tube color segmentation color wheel colored noise colour mapping column break column check column column heading column marker comb filter combination combinatorial combine. birleşimsel 1) katıştırmak. 2) birleşim. yorum ticari kullanıma hazır işletmeye alma deneyi üstlenmek ortak alan ortak taşıyıcı sıklığı ortak alan iletişim uyarlayıcısı iletişim kanalı iletişim mühendisliği iletişim 31 . to combined combined file combiner comma alignment comma delimited comma command command and control command file command interpreter command key command language command line command net command processing command processor command prompt command sequence command statement commensurable comment commercial off-the-shelf commissioning test commit. renk haritalaması dikeç sonu dikey eşlik denetimi dikeç. 2) birleştirmek birleşik birleşik kütük katıştırıcı.

3) aralıksız derlitoplu tasarım salt okunur yoğunteker yoğunteker aralıksız liste tıkız küme tıkız dayanak 1) sıkıştırma. to compiler code compiler compiler generator compiler pass complement complement. 2) tümlemek tümleyen (tümler) olay tümler işlem tümler gösterim tektürel çözüm tümler durum tümler devresi tam ikili ağaç tam çevrim tam dikgen küme 32 . equalizer compensating repeater compilation compile. bağdaşır dengelemek. bağdaşırlık bağdaşık denklemler uyumlu. 2) tıkız. to compensating element. 2) derleyip toplama sıkıştırma-genleştirme Bush matrisi karşılaştırmalı sıralama karşılaştırıcı karşılaştırmak uyumluluk. sunucu komuta ve kontrol iletişim sistemi iletişim kuramı iletişim merkezi iletişim yöneticisi iletişim kapısı iletişim güvenliği kolektif anten kolektif antenli televizyon tek parçalı bilgisayar derlitoplu. to compatibility compatible equations compatible compensate. to complementary event complementary operation complementary representation complementary solution complementary state complementer complete binary tree complete cycle complete orthogonal set iletişim ağı iletişim ağı yönetimi iletişim protokolu iletişim uydusu iletişim işgöreni. CD compact list compact set compact support compaction companding companion form of a matrix comparative sort comparator compare.communication network communication network management communication protocol communication satellite communication server communication system communication theory communications center communications manager communications port communications security community antenna community antenna television. CATV compact computer compact compact design compact disk read-only memory compact disk. denkleştirmek denkleştirici dengeleyen yineleyici derleme (yazılım) derlemek derleyici kodu derleyici derleyici üreteci derleyici geçişi tümleyen 1) tümlerini bulma.

to compromising emanations compulsive COMPUSEC computation computational complexity computational computational linguistics compute. to compressed file compressed text compression compressional wave compressor compressor-extender compromise. sonuçlanma bitiş bayrağı çağrı sonuçlanma oranı (telefon) karmaşık geçiri karmaşık eşlenik kutuplar karmaşık sıklık karmaşık karmaşık sayı karmaşık güç karmaşık hedef karmaşık ton karmaşık değişken karmaşıklık uyarlık sınaması. 2) tehlikeye atmak. to component component industry component tester component testing composite key composite number composite signals composite video signal compound function compound target compress.complete completeness completion completion flag completion ratio complex admittance complex conjugate pole complex frequency complex complex number complex power complex target complex tone complex variable complexity compliance test comply with. to computed imaging computed tomography computer abuse computer addict computer aided animation computer aided design. hesaplama hesaplama karmaşıklığı hesaba dayalı bilişimsel dilbilim hesaplamak bilgisayarla imge yaratma bilgisayarlı tomografi bilgisayarın kötüye kullanımı bilgisayar tutkunu bilgisayar destekli canlandırma bilgisayar destekli tasarım 33 . 3) uzlaşmak gizliliği bozan elektromanyetik yayılım zoruntulu bilgisayar güvenliği hesap. CAD tam. eksiksiz tamlık bitiş. uyumluluk testi uymak. bağdaşmak bileşen bileşen endüstrisi bileşen sınayıcı bileşen sınaması birleşik anahtar bileşik sayı bileşik sinyaller bileşik video işareti bileşik işlev bileşik hedef sıkıştırmak sıkıştırılmış kütük sıkıştırılmış metin sıkıştırma sıkışma dalgası sıkıştırıcı (veri) sıkıştırıcı-genleştirici 1) ödünleşmek.

CAE bilgisayar destekli eğitim computer aided instruction bilgisayar destekli öğretim computer aided management bilgisayar destekli yönetim computer aided manufacture. CAP bilgisayar destekli yayın computer aided software. CAS bilgisayar destekli yazılım computer aided testing bilgisayar destekli sınama computer animation bilgisayarla canlandırma computer architecture bilgisayar mimarisi computer audit bilgiişlem sisteminin denetimi computer bilgisayar computer center bilgisayar merkezi computer communication bilgisayar iletişimi computer crime bilgisayar suçu computer cycle bilgisayar çevrimi computer disaster bilgisayar felaketi computer engineering bilgisayar mühendisliği computer fraud bilgisayar sahtekarlığı computer gaming software bilgisayar oyunları yazılımı computer hacker bilgisayar korsanı computer installation bilgisayar döşemi computer instruction bilgisayar komutu computer integrated manufacture. CAM bilgisayar destekli imalat computer aided publishing. CIM bilgisayarla tümleşik imalat computer jargon.computer aided education. bilgisayarca computer journal 1) bilgisayar günlüğü. bilgisayar argosu computerized automatic testing bilgisayarlı otomatik sınama computerized bilgisayarlı computerized office bilgisayarlı ofis computing enthusiast bilgisayar tutkunu COMSEC iletişim güvenliği 34 . compuspeak bilgisayar argosu. 2) bilgisayar dergisi computer literacy bilgisayar okuryazarlığı computer log bilgisayar günlüğü computer manager bilgisayar işletmeni computer network bilgisayar ağı computer network security bilgisayar ağ güvenliği computer oriented language alçak düzeyli dil computer performance evaluation bilgisayar başarım analizi computer resources bilgisayar özkaynakları computer sciences bilgisayar bilimi computer screen bilgisayar ekranı computer security bilgisayar güvenliği computer security management bilgisayar güvenlik yönetimi computer security violation bilgisayar güvenliğinin ihlali computer simulation bilgisayarla benzetim computer supported cooperative work bilgisayar destekli ortak çalışma computer system audit bilgisayar sisteminin denetlenmesi computer virus bilgisayar virüsü computer word bigisayar sözcüğü computer worm bilgisayar kurdu computerese bilgisayarca.

koşullandırmak koşullu adres komut koşullu atlama koşullu olasılık yoğunluk işlevi koşullu olasılık koşullu sınama koşullu aktarım iyileştirilmiş döngü (telefon) iyileştirme (abone döngüsü) iletkenlik iletim bandı iletim akımı iletim elektronu iletken öziletkenlik iletken kablo borusu aydınlatılmamış koni konferans köprüsü konferans çağrısı konferans kurmak. kalın kenarlı mercek içbükeylik derişik. yoğuşuk derişim. kişiye özel veri gizdeşlik.concatenate concatenated field concave concave lens concavity concentrated concentration concentric conductor conceptual phase conclusion concrete concurrency control concurrent concurrent operation condensation condensed print condenser condition monitoring condition. yoğunluk eşmerkezli iletken kavramsal evre vargı somut koşut zamanlılığın denetimi koşutzamanlı koşutzamanlı işletim yoğunlaşma sıkıştırılmış yazdırma yoğunlaştırıcı 1) titreşim gözleme. pekiştirmek 35 . to confidence coefficient confidence interval confidence limits confidential data confidentiality configuration configuration management configuration table configurator confirm 1) peşpeşelemek. to conditional address conditional instruction conditional jump conditional probability density function conditional probability conditional test conditional transfer conditioned loop conditioning conductance conduction band conduction current conduction electron conductive conductivity conductor conduit cone of silence conference bridge conference call conference. 2) durum gözleme koşullamak. sırdaşlık düzenleşim. 2) bitiştirmek (bilgisayar) bitiştirilmiş alan içbükey ıraksak mercek. yapılanış düzenleşim yönetimi düzenleşim çizelgesi yapılanış tanımlayıcısı doğrulamak. yapmak güven katsayısı güven aralığı güven sınırları sırdaş veri.

ticari elektronik kontak dizisi değmeli kesici kontak öğesi kontak aralığı kontak. çelişki açı-korur gönderim uyum testi kamaştırıcı yansıtıcı kalabalık spektrum sıkışıklık denetimi sıkışıklık (trafik) eşleşik matrisler eşleşik sayılar sanıt eşlenik ters bakışımlı eşlenik eşlenik çeliler eşlenik sayı eşlenik bakışımlı birletim birletimli sorgu birletimli arama bağlantılamak bağlantılı bileşen bağlantılı devre bağlantı çizeneği bağlantılı bağlantısız hizmet bağlaç 1) bağlantısallık. 2) bağlanırlık bağlayıcı yananlam ölçüm standardının korunması sakınım. sorumlu kişi temas potansiyeli engeli temas potansiyeli farkı 36 . to connected component connected network connection diagram connection oriented connectionless service connective connectivity connector connotation conservation of a measurement standard conservation consistency consistent estimator consistent test console device console input console constant system constrained optimization constraint constraint set constructive interference consumer electronics contact assembly contact breaker contact element contact gap contact contact person contact potential barrier contact potential difference çatışkı.conflict conformal mapping conformance testing confusion reflector congested spectrum congestion control congestion congruent matrices congruent numbers conjecture conjugate antisymmetric conjugate conjugate impedances conjugate number conjugate symmetric conjunction conjunctive query conjunctive search connect. değeç başvurulan kişi. koruma tutarlılık tutarlı kestirici tutarlı sınama konsol aygıtı konsoldan giriş işletmen uçbirimi sabit parametreli sistem kısıtlı eniyileme kısıt kısıt kümesi yapıcı karışma tüketici elektroniği.

kumanda kontrol (denetim) masası denetim alanı kontrol tuşu kontrol (denetim) kuralı kontrol (denetim) döngüsü denetim menüsü 37 .contact surface contact tip container contaminated disk contamination path contended access content addressable memory content contention contention-based access contents context context sensitive context-free contextual contiguous contingency contingency measure contingency plan continuation character continuation character continuation continuity continuous feed continuous mapping continuous model continuous paper continuous population continuous spectrum continuous variable continuum contour coding contour contractor contradirectional interface contrast control contrast enhancement contrast contrast range contrast stretching control ball control character control contact control control desk control field control key. kontrol. sürekli ortam çevrit kodlama çevrit yüklenici karşıt yönlü arabağ karşıtlık ayarı karşıtlık pekiştirme karşıtlık. kontrol damgası kumanda kontağı denetim. Ctrl key control law control loop control menu değme yüzeyi kontak ucu kap virüslü disk virüs bulaşma yolu çekişmeli erişim ilişkisel bellek içerik çekişme çekişmeli erişim içindekiler bağlam bağlama duyarlı bağlamla ilintisiz bağlamsal bitişik beklenmedik durum beklenmedik durum planı beklenmedik durum plan sürdürme damgası sürdürme karakteri sürdürme süreklilik sürekli besleme sürekli gönderim sürekli değişkenli model sürekli kağıt sürekli evren sürekli izge sürekli değişken sürey. kontrast kontrast erimi karşıtlığı arttırma imleç denetim topu denetim karakteri.

yöneltilebilirlik denetlenebilir. işbirlikli imeceli işleme. to cooperation cooperative computing cooperative cooperative processing coordinate coordinate transformation coordinate. geleneksel bir büyüklüğün uzlaşılmış gerçek değeri yakınsamak oldukça kesin yakınsaklık olasılıkta yakınsaklık ortalamada yakınsaklık yakınsama hızı yakınsaklık yakınsak dizi etkileşimli. işbirlikli işlem eşgüdümlemek. to coordinates kontrol (denetim) sergeni kontrol (denetim) erimi kontrol (denetim) duyarlığı kontrol işareti kumanda anahtarı kontrol (denetim) dizgesi kontrol (denetim) kuramı kontrol (denetim) birimi kontrol (denetim) değişkeni kontrol (denetim)-motorlu eyleyici kumanda tesisleri denetlenebilirlik. 2) uzlaşım olağan mesaj trafiği olağan. eşgüdüm sağlama konaç (koordinat) dönüşümü eşgüdümlemek konaçlar.control panel control range control sensitivity control signal control switch control system control theory control unit control variable control-motor actuator controlgear controllability controllable controlled maintenance controlled slip controlled variable controller controller resistance convection current convection of heat convention conventional message traffic conventional conventional true value of a quantity converge. yöneltilebilir kontrollu (denetimli) bakım kontrollu (denetlenen) kayma kontrol edilen (denetlenen) değişken kontrol birimi. konuşmalı çevirme. koordinatlar 38 . to convergence almost certainly convergence in probability convergence in the mean convergence rate convergence convergent sequence conversational conversion converter convex curve convex energy function convex hull convex lens convexity convolution convolution integral convolve. denetleyici kontrolör (denetleyici) direnci taşınım akımı ısı taşınımı 1) kural. ince kenarlı mercek dışbükeylik evrişim evrişim tümlevi evriştirmek işbirliği imeceli bilgi işleme işbirlikçi. dönüştürme çevirici dışbükey eğri dışbükey enerji işlevi dışbükey zarf yakınsak mercek.

virüslü kozmik gürültü maliyet işlevsisi maliyet etkin. 2) köşe köşe sezimi köşe sıklığı köşeli yansıtıcı boynuz anten korona boşalması korona parçacık doğru düzeltilmiş sonuç düzeltici birim düzeltme düzeltme faktörü düzeltme erimi düzeltme sinyali onarıcı bakım ilinti kurmak. uygun maliyetli tümler-ağaç (elektriksel) yükölçer sayılabilir sayılabilir sonsuz saat yönünün tersi sayaçlı kodçözücü sayaç darbesi 39 .coordination coordinator coplanar coprocessing coprocessor copy protected copy protected program copyright cord cordless cordless modem core core memory core record corequisite corner corner detection corner frequency corner reflector cornucopia corona discharge corona corpuscule correct corrected result correcting unit correction correction factor correction range correction signal corrective maintenance correlate correlation coefficient correlation correlation matrix correlation receiver corrode. eşgüdümcü düzlemdeş birlikte işleme yardımcı işlemci kopyalanmaya korunmuş kopyalanmaya korunmuş program telif hakkı kordon kordonsuz radyo modemi. to corrosion corrosive corrupted cosmic noise cost functional cost-effective cotree coulometer countable countably infinite counter clockwise counter decoder counter pulse eşgüdüm eşgüdümleyici. ana kütük yankoşul. yanister 1) dirsek (dalga kılavuzu). 2) damar (kablo) çekirdek bellek ana kayıt. telsiz modem 1) çekirdek. ilintilendirmek ilinti katsayısı ilinti ilinti matrisi ilintili alıcı yenime uğramak yenim yenime yol açan bozuk.

counter counterexample counting efficiency country code coupler coupling coupling capacitor coupling function coupling loss course indicator courseware covariance matrix covariance cover page coverage area coverage diagram coverage CPU cracker crackle crash crashed disk crawl (text animation) CRC crescent crest crispening criterion critical data critical defect critical event simulation critical failure critical fault critical frequency critical path critical path method critical path scheduling critical virus crop marks cropping cross product cross sectional area cross-fading crossassembler crosscompiler crosscorrelation crossentropy crossexamination crossindex crossing

sayaç karşı örnek sayma verimliliği ülke kodu bağlaştırıcı bağlaşım bağlaşım sığacı bağlaşım işlevi bağlaşım yitimi rota göstergesi eğitim yazılımı ortak değişinti matrisi ortak değişinti kapak sayfası kaplam alanı kaplam çizeneği kaplam merkezi işlem birimi şifre güvenliğini delici çıtırtı çökme bozuk disk yatay seyir çevrimsel artıklık kodu ayça ibik, sorguç seçikleştirme, bulanıklığı giderme ölçüt kritik veri, duyarlı veri kritik eksiklik kritik olaylı benzetim kritik aksama kritik kusur kritik sıklık (frekans) kritik yol kritik yol yöntemi kritik yol çizelgelemesi kötücül virüs kırpma imleri kırpma vektör çarpımı kesit alanı sönümlü geçişim çapraz-çevirici çapraz-derleyici çapraz-ilinti çapraz-entropi çapraz-sınama çapraz-dizin kesme, üzerinden geçme

40

crossmodulation crossreference crossreference list crosssection crosstalk attenuation crosstalk crosstalk loss crosstalk path crossvalidation CRT terminal cryptanalysis cryptanalyst crypto key cryptogram cryptographic algorithm cryptographic analysis cryptographic authentication cryptographic security cryptographic system cryptographically protected cryptography cryptosecurity cryptosystem crystal detector crystal growth crystal mixer crystal oscillator crystal-controlled transmitter cumulant cumulative cumulative error cumulative frequency curve cumulative ionisation curl curl field currency current current date current density current directory current divider current document current drive current feedback current feedback current gain current generator current intensity current line current pump

çapraz-kiplenim çapraz-başvuru çapraz-başvuru listesi kesit çapraz-karışma zayıflaması çapraz-karışma çapra-karışma yitimi çapraz-karışma yolu çapraz-sağlama katod ışın tüplü uçbirim kripto analizi şifre çözümleyici kripto anahtarı kriptolu metin kriptolama algoritması kripto analizi kriptolu kimlik kanıtlama kriptolu güvenlik şifreleme sistemi, kriptolama sistemi kriptoyla korunmuş kriptografi, şifreleme bilimi kriptolu güvenlik şifre sistemi, kripto sistemi kristal alıcı kristal büyütme kristal karıştırıcı kristal salıngaç kristal denetimli verici logaritmik moment birikimli birikimli hata birikimli sıklık eğrisi yığılmalı iyonlaşma dolam dolam alanı para birimi 1) akım; 2) yürürlükteki günün tarihi akım yoğunluğu yürürlükteki dizin akım bölücü yürürlükteki belge yürürlükteki sürücü akım geribeslemesi akım geribeslemesi akım kazancı akım üreteci akım yeğinliği yürürlükteki satır akım pompası

41

current release current stabilizing circuit current time cursive script cursor control keys cursor cursor movement key cursor up..down curve follower curve generator curvilinear coordinates curvilinear distortion curvilinear regression customer setup customized cut and paste cut sheet feeder cut-off frequency cut-set analysis cutset cutset matrix cyberspace cycle cycle stealing cycle time cyclic distortion cyclic frequency cyclic permutation cyclic redundancy code, CRC cyclic symmetry cyclo-stationary cycloconverter cycloconverter cylinder cylindirical wave

son yayım akım düzenleyici devre şu anki saat işlek yazı imleç denetim tuşları imleç imleç hareket tuşu imleç aşağı..yukarı tuşu eğri okuyucu eğri üreteci eğrisel koordinatlar eğriltme, eğrisel bozunum eğrisel bağlanım müşterice kullanılan isteğe uyarlanmış kes ve yapıştır yaprak besleyici kesim sıklığı kesi yöntemi kesi kümesi kesi matrisi sanal gerçeklik çevrim çevrim çalma çevrim süresi çevrimsel bozunum çevrimsel sıklık çevrimsel devşirim çevrimsel artıklık kodu çevrimsel bakışımlılık çevrimsel-durağan doğrudan frekans çevirici doğrudan frekans çevirici silindir, yuvgu silindirik dalga

42

bilgi otoyolu veri bütünlüğü veri değiştokuş biçimi 43 . data gathering data communication data compression data concealment data continuity data converter data density data diddling data document data entry data file data flip-flop data flowchart. data flow diagram data fusion data glove [virtual reality] data handling data highway data integrity data interchange format doğrudan bağlaşım istek güdümlü çoklu erişim zarar vermek. coupling DAMA damage. to damaged area damped oscillations damper winding damping factor damping ratio damping damping torque dark current dark noise dark resistance dash dashed line dashpot data acquisition data adapter unit data authentication data backup data bank data bus data capture data code data collection terminal data collection. veri kapanı veri akış çizeneği veri tümleştirme elektronik eldiven veri kotarma elektronik otoyol.C. örselemek bozuk alan (disk) sönümlü salınımlar söndürücü sargı sönüm katsayısı sönüm oranı sönüm.-D D. söndürme söndürme burusu karanlık akımı karanlık gürültüsü karanlık direnci kısa çizgi kesikli çizgi amörtisör veri edinme veri uyarlama birimi verinin aslına uygunluğu veri yedekleme veri bankası veri yolu veri yakalama veri kodu veri toplama ucu veri toplama veri iletişimi veri sıkıştırma veri kamuflajı verinin sürekliliği veri çevirici veri kayıt yoğunluğu verinin kurcalanması veri belgesi veri girişi veri kütüğü veri yazbozu.

dayanak düzeyi dayanak düğümü çekme kart 44 . 2) bilgi işleme bilgi işlem merkezi veri işlemci verilerin korunması veri niteliği veri hızı veri alıcısı veri tutanağı veri kayıt ortamı veri kayıdı veri özleştirme veri havuzu veri güvenliği veriye duyarlı aksama veri (iletişim) aygıtı veri kaynağı veri saklatımı. DTE data terminal data transfer data transmission system data transparency data validation data data word database administrator database integrity database management database datasheet date format datum error of a measuring instrument datum level datum node daughter board veri etiketi veri sızdırılması veri bağı denetleyicisi veri bağı katmanı veri günlüğü veri yönetimi veri ortamı veri adı veri ağı veri örgütleşimi verinin kalıcılığı 1) veri işleme.data label data leakage data link controller data link layer data log data management data medium data name data network data organization data perenniality data processing data processing center data processor data protection data quality data rate data receiver data record data recording medium data recording data reduction data repository data security data sensitive fault data set data source data storage data stream data structure data suit [virtual reality] data tablet data terminal equipment. depolama veri katarı veri yapısı elektronik giysi veri tableti veri uçbirim donatımı veri uçbirimi veri aktarımı veri iletim sistemi veri saydamlığı veri sağlama veri veri sözcüğü veritabanı yönetmeni veritabanı bütünlüğü veritabanı yönetimi veritabanı veri yaprağı veri biçimi ölçme aygıtının başlangıç hatası başlangıç düzeyi.

seçikleştirme zıplamaönler hata ayıklama hata ayıklayıcı hata bulucu program onkat sönüm süresi yavaşlama rölesi (bağlağı) yavaşlama onda birlik özeksizleştirme. to decipherment decision circuit decision instant decision decision node decision rule decision space decision table türetik dalgacık doğru akımla işaretleşme DA/DA çevirici etkinliğini kaldırmak ölü bölge gerilimsiz gözü kapalı tahmin ölü oda kaplama alanı dışında ölü süre ölü kuşak son gün kilitlenme serbest bırakma (bellek) netleştirme.daughter wavelet DC signalling DC/DC converter deactivate dead band dead dead reckoning dead room dead spot dead time dead zone. decile decentralization decentralized decentralized architecture decentralized computer network decentralized operation decile decimal aligned decimal character decimal data decimal digit decimal number system decimal decimal point decimal tabs decimal value decimation filter decimation decipher. dağıtılmış kılma 1) özeksiz. dead band deadline deadlock deallocate deblurring debouncing debug debugger debugging program decade decay time decelerating relay deceleration decentile. onlu tabanda değer örnk seyreltme süzgeci örnek seyreltme şifre çözmek kripto çözme karar devresi karar anı karar karar düğümü karar kuralı karar uzayı karar çizelgesi 45 . 2) dağıtılmış dağıtılmış mimari dağıtılmış bilgisayar ağı dağıtılmış işletim onda birlik ondalık ayırıcısına hizalı ondalık damga onlu tabanda veri onlu sayamak onlu sayı dizgesi onlu ondalık ayırıcı ondalık sekmeler ondalık değer.

özgülenmiş ağ özgül iskele tümdengelim tümdengelimli usavurma tümdengelimli vurguyu kaldırmak vurgu bastırma devresi olağan değer ataması olağan seçenek olağan parametreler olağan değer varsayılan. kripto çözme özgül devre özel görevli bilgisayar özel ağ.decision theory decision value decision variable deck declaration. to decoupling decoupling network decoupling resistor decrement decryption dedicated circuit dedicated computer dedicated network dedicated port deduction deductive reasoning deductive deemphasize. kusurlu bozuk teker izi bozuk bellek alanı ertelemek belgin tümlev kesin tanımlı ölçüm yöntemi tanımlama listesi tanımlama saptırma plakaları saptırma burusu 46 . directive declarative declarative language declare. to definite integral definite definite method of measurement definition list definition deflecting plates deflecting torque karar kuramı karar değeri karar değişkeni deste bildirim bildirim deyimi bildirim dili bildirmek kodçözmek kodçözücü kaynak koduna dönüştürme ayrıştırma. to decomposition decompress decompress. to deemphasizer default assignment default option default parameters default value default defect defective defective disk track defective memory area defer. bağlaşımı kesmek bağlaşımı kesme bağlaşım-önler devre bağlaşım-önler direnç azaltma miktarı şifre çözme. öntanımlı kusur bozuk. to decoder decompile. ayrışım 1) sıkıştırmayı çözme (veri). 2) basıncı azaltma sıkıştırmayı açma yapı çözüm ters evrişim ilintisizleştirmek ayrıştırmak. to decouple. to deconstruction deconvolution decorrelate. olağan. to decode.

to demodulator demon.deflection deflection coils deflection current deflection sensitivity deflector deformable deformation defragment degassing degeneracy degenerate modes degenerate degradation degree degree of a polynomial degree of distortion degree of freedom degree of matching deionization deionization rate del key delay angle delay circuit delay distortion delay equalizer delay delay line delay time delayed call delegate. demand multiplexing demand service democratic network demodulate. to delete character delete key delete transaction delete. daemon demount (yön) saptırma saptırım bobinleri saptırma akımı saptırma duyarlılğı saptırıcı biçim değiştirir. yamulma bütünleştirmek gaz giderme yozluk yoz kipler yoz yozlaşma. to deletion mark delimiter delivery time delta connected device delta modulation delta-wye transformation demagnetization demagnetize. yamulgan biçim değiştirme. kötüleşme derece. to demand assignment multiple access. kerte polinomun derecesi bozunum derecesi serbestlik (erkinlik) derecesi uyum derecesi iyonsuzlaşma iyonsuzlaşma hızı sil tuşu gecikme açısı geciktirme devresi gecikme bozulması gecikme denkleştiricisi gecikme gecikme hattı gecikme süresi geciktirilmiş çağrı yetki aktarmak sil damgası sil tuşu silme hareketi silmek silme imi sınır belirteci teslim süresi üçgen bağlantılı devre delta kodlaması üçgen yıldız dönüşümü mıknatıslığı giderme mıknatıslığı gidermek istek güdümlü çoklu erişim istem çoğullama beklemesiz hizmet demokratik şebeke kipçözmek kipçözücü hayalet program sökmek 47 .

2) erek alanı 48 .demultiplex. 2) erek varış adresi 1) varış noktası alanı. to design automation design defect design language design requirements design specifications design design. to describing function description descriptive geometry descriptive statistics deselect. to designation desired value desk accessory desk accessory desk set deskewing desktop conference desktop manager desktop manager desktop desktop pattern desktop pattern desktop publishing destination destination address destination field çoğullama çözmek payda yoğunlukölçer yoğunluk kiplenimi yoğunluk bağımlı bağımlı değişken kıtlık bölgesi konuşlandırmak. to denominator densitometer density modulation density dependent dependent variable depletion layer deploy. to derivate (virus) derivation derivative action coefficient derivative action time constant derivative action derived quantity derived unit of measurement descender descending order descent algorithm descramble. to descrambler describe. sahaya yreleştirmek türetik virüs türetme türevsel eylem katsayısı türevsel eylem zaman değişmezi türevsel eylem türetilmiş büyüklük türetilmiş ölçüm birimi harfin alt çıkıntısı küçülen sıra iniş algoritması çırpmayı çözme çırpma çözücü betimlemek genelleştirilmiş aktarım işlevi betimleme betimsel geometri betimleyici istatistikler seçimi kaldırmak bilgisayar destekli tasarım tasarım kusuru tasarım dili tasarım isterleri tasarım belirtimleri tasarım tasarımlamak blirtme istek değeri masa donatısı masa donatısı masa telefonu kaykı giderme masaüstü konferans masaüstü yöneticisi masaüstü yöneticisi masaüstü masaüstü deseni masaüstü deseni masaüstü yayıncılık 1) varış noktası.

sezimlemek algılanabilir. saptama gerekircilik gerekirci oyun gerekirci. tanılama yordamı tanılayıcı program tanılayıcı. to detachable keyboard detached detect. algılayıcı alet algılama. ayrılmış. sezim sezici. algılayıcı. tanılama elktabı tanılama iletisi tanılayıcı yordam. 2) silerek silerek okuma örseleyici sınama kötücül virüs ayırmak ayrılabilir klavye ayrı.destructive destructive read destructive test destructive virus detach. tanılama köşegen köşegen matris köşegenleştirme köşegenleştirmek çizenek. rasgele olmayan gerekirci ağ gerekirci dizge 1) vuruntu. ilişkisi koparılmış algılamak. 2) patlama yönsemeyi giderme geliştirici geliştirici geliştirme aracı sapma oranı sapma aygıt aygıta bağımlı çevre birimi sürücüsü aygıttan bağımsız aygıt simgesi harf tamamlama imi tanılamak tanı tanılayıcı kontrol tanılayıcı disk arıza kılavuzu. diyagram numara çevirme darbesi 49 . to detectable detecting instrument detection detector determinant determinant of a graph determinantal rank determinate fault determination determinism deterministic game deterministic deterministic network deterministic system detonation detrending developer developer development tool deviation ratio deviation device (apparatus) device dependent device driver device independent device token diacritical mark diagnose. sezimlenelebilir sezici alet. to diagram dial pulse 1) örseleyici. detektör belirten çizgenin belirteni matrisin kertesi kalıcı aksama belirleme. to diagnosis (identification) diagnostic check diagnostic disk diagnostic manual diagnostic message diagnostic procedure diagnostic programme diagnostic diagonal diagonal matrix diagonalisation diagonalize.

kadran çevir sesi çevir sesi çevir sesi gecikmesi aramalı uçbirim numara çevirmek.teker gösterge. aramak aramalı bağantı aramalı hat numara çevirme yanlışı diyafram. diferansiyel. to dial. aramak numara çevirmek. fark. farksal differential amplifier fark yükselteci differential analyzer türevsel çözümleyici differential echo suppressor ayrımsal yankı bastırma differential encoding ayrımsal kodlama. zar sızdırmazlık diyaframı ikici arama dielektrik dielektrik mercek dielektrik kaybı dielektrik dayanım fark denklemi fark miniakımölçeri fark ölçevi 1) türevsel. basamak digit selection sayamak seçimi digit time slot sayamak zaman dilimi digit value sayamak değeri digital (measuring) instrument sayısal ölçme aleti digital audio broadcast sayısal ses yayını dial dial tone dial tone dial tone delay dial up terminal dial. farkları kodlama differential gain ayrımsal kazanç differential game türevsel oyun differential measurement ayrımsal ölçme differential method of measurement fark ölçüm yöntemi differential pressure basınç farkı differential pulse code modulation. to dial-up connection dialed line dialing mistake diaphragm diaphragm seal dichotomizing search dielectric dielectric lens dielectric loss dielectric strength difference equation difference galvanometer difference metric differential 50 . 2) ayrımsal. DPCM Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi. differential signalling ayrımsal sinyalleşme differential transformer ayrımsal trafo differentiator türev alıcı diffracted wave kırınım dalgası diffraction kırınım diffraction ratio kırınım bölgesi diffraction spectrum kırınım izgesi diffusion process yayınım süreci diffusion yayınım digilogue channel analog sayısal kanal digit organized memory sayamak örgütlü bellek digit position sayamak konumu digit sayamak.

to digitizer dilation dilemma dim dim dimension of a matrix dimension of a quantity dimension. sayısal görüntü sayısal bilgi saklama 1) sayısal giriş.digital channel digital circuit digital communication system digital computer digital connection digital data digital demultiplexer digital device digital distribution frame digital envelope digital exchange digital filling digital filter digital frequency meter digital hierarchy digital image digital information storage digital input digital line link digital line section digital link digital loopback digital measuring instrument digital multimeter digital multiplex equipment digital multiplex hierarchy digital multiplexer digital network digital output digital phase locked loop digital repeater digital representation digital signal digital signature digital storage oscilloscpe digital switch digital to analog transducer digital transducer digital transmission digitize. to dimensional analysis dimensionless quantity sayısal kanal sayısal devre sayısal iletişim sistemi sayısal bilgisayar sayısal bağlantı sayısal veri sayısal çoğullama çözücü sayısal aygıt sayısal dağıtım çatısı sayısal zarf sayısal santral sayısal dolgu sayısal süzgeç sayısal sıklıkölçer sayısal sıradüzen sayısal imge. 2) sayısal çıktı sayısal evre kenetleme devresi sayısal yineleyici sayısal gösterim sayısal sinyal sayısal imza sayısal bellekli osiloskop sayısal anahtar sayısal–analog dönüştürücü sayısal dönüştürücü sayısal iletim sayısallaştırmak sayısallaştırıcı genleşme ikilem soluk soluk matrisin boyutu büyüklüğün boyutu boyutlandırmak boyutsal çözümleme boyutsuz büyüklük 51 . 2) sayısal girdi sayısal hat bağı sayısal hat kesimi sayısal bağ sayısal döngü sınaması sayısal ölçme aleti sayısal çokluölçer sayısal çoğullama donatısı sayısal çoğullama sıradüzeni sayısal çoğullayıcı sayısal ağ 1) sayısal çıkış.

karartılmış dimmer karartıcı dimmer switch karartma ayarlı anahtar diode diyot dipole array dipol dizilimi dipole dipol. to yönlendirmek. çiftkutup Dirac delta function (impulse function) dürtü işlevi Dirac function dürtü işlevi. dolaysız direct drive motor doğrudan sürücülü motor direct instruction doğrudan (dolaysız) komut direct inward dialing. etkisizleştirmek 52 . DOD doğrudan dışarı arama direct ray doğrudan (dolaysız) ışın direct wave doğrudan (dolaysız) dalga direct. DID doğrudan dahili arama direct measurement doğrudan (dolaysız) ölçme direct memory access.dimmed soluk. Dirac işlevi direct access doğrudan erişim direct acting instrument doğrudan eylemli alet direct addressing doğrudan adresleme direct call doğrudan arama direct comparison method of measurement doğrudan karşılaştırmalı ölçüm yöntemi direct coupling doğrudan bağlaşım direct current (DC) biasing doğru akım önbeslemesi direct current (DC) component doğru akım bileşeni direct current (DC) coupling doğru akım bağlaşımı direct current (DC) transmission doğru akım iletimi direct current level (DC) instabillity doğru akım düzeyinin kararsızlığı direct dialling in. oklu tuş directional antenna yönlü anten directional derivative yönlü türev directionality yönlülük directivity function yönsel kazanç işlevi directivity yön seçiciliği directly powered repeater doğrudan beslemeli yineleyici directory assistance bilinmeyen numaralar servisi directory listing dizin içerik listesi directory location dizin yeri directory rehber. doğrultmak directed graph yönlendirilmiş çizge directed line yönlü doğru direction angles doğrultu açıları direction finder (radyo ile yön )bulma direction finding station radyo iletki istasyonu direction key yön tuşu. DMA doğrudan bellek erişimi direct method of measurement doğrudan ölçüm yöntemi direct outward dialing. DDI doğrudan dahili numara arama direct doğrudan. to seçilemez kılmak. dizin directory routing rehberle yönlendirme directory tree dizin ağacı disable.

teker disk sürücü disk hatası disk dosya kütüphanesi disk dolu disk bellek 53 . ayrım ayrımsanır eşik değeri ayırtaç. to discharge discharge coefficient discharge. ayırtaç devresi ayırıcı çözümleme çanak anten parabolik yansıtıcı. seksiyoner sigortalı ayırıcı süreksizlik süreksiz ayrık ayrık veri ayrık olaylı sayısal benzetim ayrık Fourier dizisi ayrık Fourier dönüşümü ayrık sıklık spektrumu ayrık gösterim ayrık örneklem uzayı ayrık seri zamanda ayrık işaret zamanda ayrık sistem ayırtaç işlevi ayrımsama. 2) seçilemez kılınmış çalışamazlık durum çalışamazlık süresi götürü. çalışamaz. to disconnect signal disconnect. sakınca belirsizliği giderme sökmek. çanak çanak yansıtıcı temizlenmiş kütük. yük boşalımı boşaltma katsayısı boşaltmak (enerji) bağlantıyı çözme sinyali bağlantı(yı) kesmek (telefon) ayırıcı. 2) çöküş çöküşün onarımı çökümden toparlanma planı gözden çıkarmak boşaltım.disabled disabled state disabled time disadvantage disambiguation disassemble disaster disaster recovery disaster recovery plan discard. to disconnector disconnector fuse discontinuity discontinuous discrete discrete data discrete event digital simulation discrete Fourier series discrete Fourier transform discrete frequency spectrum discrete representation discrete sample space discrete series discrete time signal discrete time system discriminant function discrimination discrimination threshold discriminator discriminatory analysis dish antenna dish dish reflector disinfected file disinfection utility disjoint sets disjunction (OR operation) disk controller disk crash disk disk drive disk error disk file librarian disk full disk memory 1) etkisiz. virüsten arınmış kütük virüs temizleme programı ayrışık kümeler ayırtım disk denetleyicisi disk çökmesi disk. demonte etmek 1) olağanüstü durum.

teleeğitim uzaklık gürültüsü ayırtedici zil bozunum çözümleyici bozunum. to dissection dissipation factor dissipation of energy dissipative component dissipative force distance learning distance transform distinctive ringing distortion analyzer distortion distortion minimizaton distortionless distributed amplifier disk ikizleme disk işletim sistemi disk kümesi disk kayıtçı disk hizmet programı disk alanı disk bellek. ekrana getirmek görüntülemek. göstermek açımlama yitirgenlik faktörü. diskte saklama disklere bölüştürme disk birimi disk birimi disket (görev) dağıtmak ayırganlık eğrisi saçılma. ekran öğesi ekran alanı ekran kütüğü ekran önplanı ekran belleği görüntü uçbirimi. ayırma ayırgan ayırgan ortam yerini değiştirmek yer değiştirme akımı yoğunluğu yer değiştirme 1) gösterici. to dispersion curve dispersion dispersive dispersive medium displace. sunuş. ekran.disk mirroring disk operating system disk pack disk recorder disk server disk space disk storage disk stripping disk unit disk volume diskette dispatch. to displacement current density displacement display display background display card display command display console display cycle display driver display element display field display file display foreground display memory display monitor display screen display surface display. ekran görüntü ekranı ekran yüzeyi görüntülemek. 3) görüntü ekran arkaplanı ekran kartı ekran komutu sunuş konsolu ekran çevrimi ekran sürücüsü görüntü öğesi. çarpıklık bozunumu en aza indirmek bozunumsuz dağıtık yükselteç 54 . to display. yitim oranı enerji yitimi yitirgen bileşen yitirgen kuvvet uzaktan eğitim. 2) gösterim.

2) ıraksaklık ıraksak ıraksak dizi çeşitleme birleştiricisi çeşitleme çeşitlemeli alış 1) bölünen. tanım kümesi ilgi alanı bilgisi alan ad sunucusu bir işlevin tanım bölgesi 55 . to diverge. 2) kâr hissesi bölücü kesir çizgisi bölüm imi bölen kenetlemeli. DDB distributed file system distributed frame alignment signal distributed information system distributed multiprocessor distributed network distributed parameter system distribution list distribution. 2) alıt. belgeleme belgeişlem dizgesi 1) etki alanı. to documentation documentation system domain domain knowledge domain name server domain of a function dağıtık uygulama dağıtık mimari dağıtık öğeli devre dağıtımlı. kenetlenir kenetlenme istasyonu Belge Değiştokuş Mimarisi belge belge biçimi belge kitaplığı belge yönetimi belge adı belge işleme belge okuyucu belgeye (yeniden) erişim belge şablonu belgelemek belgelemek belgeişlem. to divergence divergent divergent sequence diversity combiner diversity diversity reception dividend divider division line division mark divisor dockable docking station Document Interchange Architecture document document format document library document management document name document processing document reader document retrieval document template document. generalized function distributor disturbance dither dither. to document.distributed aplication distributed architecture distributed circuit distributed distributed data processing distributed database. dağıtık dağıtımlı veri işleme dağıtık veritabanı dağıtık kütük sistemi dağıtık çerçeve kenetleme işareti dağıtık bilişim dizgesi dağıtık çoklu işlemci dağıtık ağ dağıtık parametreli sistem dağıtım listesi genelleştirilmiş işlev dağıtıcı bozanetken kıpırtı kıpırtılandırmak ıraksamak 1) ıraksay.

to katkılamak doping katkılama Doppler shift Doppler kayması dormant state uyku durumu DOS prompt DOS komut istemi dot graphics benekli grafik dot matrix nokta matris dot matrix printer iğneli yazıcı dot pitch nokta sıklığı dots per inch. dpi draft mode taslak tipi draft printing taslak baskı draft quality taslak niteliği draft taslak drag and dropto. sürükleyip bırakmak drain akaç 56 . 2) bozuk downline uca doğru downlink transmission uydu-yer iletimi downlink uydu yer bağı downloading merkezden güncelleme downsizing küçültme downstream aşağı yönde downtime aksama süresi downward bias eksi yanlılık downward compatible aşagı yönde bağdaşır dpi inç başına nokta.domain of attraction çekim yöresi dominant closed loop poles baskın kapalı döngü kutupları dominant mode temel kip dominating strategy baskın gengüdüm donor level verici düzeyi donor verici dope. dpi dotted line noktalı çizgi dotted line recorder noktalı kaydedici dotted underline noktalı altçizgi double click çift tıklatma double close quote çift kapama tırnağı double çift double ended synchronization çift düğümlü eşzamanlama double open quote çift açma tırnağı double precision çifte duyarlı double root çift kök double sideband çift yanbant double sideband suppress carrier modulation taşıyıcısız çift yanbant kiplenimi double sided diskette çift yüzlü disket double sided printing çift yüzlü baskı double sided test iki yanlı sınama double spacing çift aralık bırakma double underline çift altçizgi down 1) aşağı. dpi inç başına nokta sayısı.

to akaçlamak çizim damgası (karakteri) sürüklenme dengelenmesi sürüklenme sürücü göstergesi sürücü adı yüksek duruma geçirmek sürmek sürücü inme ve binme saplama kablo açılan liste açılan menü çıkma hat sinyal yitimi parazit karakter iletim sönümü tambur yazıcı tambur kayıtçı kuru pil kuru elektrolitik sığaç kuru pil çift yan bant 1) çifteş.drain. 2) çift çifteş Boole işlemi çifte kablo çift disket sürücülü sistem çifteş çizgeler çifteş devreler çifteş çift çift erişimli bellek çift işlemci çift taramalı çifteşlik oluk yüksekliği oluk kalınlığı son tarih akılsız (programlanmayan) uçbirim. to driver drop and insert drop cable drop down list drop down menu drop line drop out drop-in drop-out drum printer drum recorder dry cell dry electrolytic capacitor dry-charged battery DSB dual dual Boolean operation dual cable dual floppy system dual graphs dual networks dual pair dual port memory dual processor dual scan. double scan duality ducting height ducting thickness due date dumb terminal dummy device dummy load dummy variable dump dump. to drawing character drift compensation drift drive indicator drive letter drive to a high state. kukla aygıt takma yük takma değişken döküm dökmek çift yönlü devre çift yönlü iletişim çift yönlü alıcı verici yedekleme merkezi ikinci kopya ikinci kopya çıkarmak 57 . to duplex circuit duplex communication duplex duplexer duplicate data center duplicate duplicate. to drive.

ikizleyici çağrı süresi doluluk boşluk oranı çalışma doluluğu oranı ikici ikici işleç dinamik yer ayırma dinamik yastıklama dinamik döküm dinamik hata katsayısı dinamik oyun dinamik çeli dinamik link dinamik bağlama dinamik ölçüm dinamik bellek ayırtma dinamik model dinamik çoğullama dinamik öncelik dinamik programlama (izlenceleme) dinamik erim dinamik yanıt dinamik bellek ayırtma dinamik bellek kuvvetölçer 58 .duplication check duplicator duplicator duration of call duty cycle duty ratio dyadic dyadic operator dynamic allocation dynamic buffering dynamic dump dynamic error coefficient dynamic game dynamic impedance dynamic link dynamic linking dynamic measurement dynamic memory allocation dynamic model dynamic multiplexing dynamic priority dynamic programming dynamic range dynamic response dynamic storage allocation dynamic storage dynamometer ikizleyerek sınama çoğaltıcı çoğaltıcı.

sidelit screen edit mode editing edition editor EDP security educational broadcast educational software effective address effective area effective bandwidth effective cut-off frquency E katmanı E bölgesi elektronik posta. biçimleme kipi düzenleme. switch) earthing switch eavesdropping echelon matrix echo cancellation echo canceller echo check echo curve echo loss echo suppression echo suppressor echo echometric measurement ECR eddy current edge edge detection edge discontinuity edge effect edge field edge image edge intensity edge linking edge operator edgelit screen. biçimlendirme. e-posta 1) yer. biçimlendirici bilgi işlem güvenliği eğitim yayını eğitim yazılımı geçerli adres etkin alan yararlı bantgenişliği etkin kesim frekansı 59 . redaksiyon bası düzenleyici. kenar ayrıt sezimi ayrıt süreksizliği kenar etkisi ayrıt alanı ayrıt imgesi ayrıt yeğinliği ayrıt bağlama ayrıt işleci yandan aydınlatmalı ekran düzenleme kipi.-EE layer E region e-mail earth earth antenna earth current earth fault earth leakage indicator earth satellite earth station earth wire earthing position (mech. 2) toprak gömülü anten toprak akımı topral arızası toprak kaçağı göstergesi yer uydusu yer istasyonu toprak teli topraklama konumu topraklama anahtarı gizli dinleme basamaklı matris yankı giderimi yankı giderici yankılayarak sağlama yankı eğrisi yankı yitimi yankı bastırımı yankı bastırıcı yankı yankılı ölçüm elektronik yazarkasa burgaç akımı. Foucoult akımı ayrıt.

özvektör çıkartmak. fırlatmak geçen süre geçen süre göstergesi esnek yastık bellek esneklik dirsek (dalga kılavuzu) elektrik arkı elektriksel çöküm elekriksel yoğunluk elektrik dipolu elektrik boşalımı elektrikli sürme düzeni elektrik alanı elektrik alanı kuvveti elektrik yeğinliği elektrik siperi elektriksel çekim elektriksel iletkenlik elektriksel kaplama elektrikli aygıt elektriksel iki kutuplu elektriksel boşalma elektriksel. to elapsed time elapsed time indicator elastic buffer elasticity elbow electric arc electric breakdown electric density electric dipole electric discharge electric drive electric field electric field strength electric intensity electric screen electrical attraction electrical conductivity electrical deposition electrical device electrical dipole electrical discharge electrical electrical energy conversion electrical integration electrical interference electrical measurement instrument electrical noise electrical polarization electrical scanning electrical screening electrical shielding electrical strength electrical zero electrically neutral electrification electrode etkin yükseklik etkin ışıma gücü Yerin etkin çapı etkin direnç etkin değer etkinlik verim. elektrikli elektrik enerjisi dönüşümü elektriksel tümlev alma elektriksel karışma elektrikli ölçme aleti elektriksel gürültü elektriksel kutuplanma elektriksel tarama elektriksel zırhlama elektriksel siper elektriksel dayanım elektriksel sıfır elektriksel nötr elektriklenme. verimlilik geliştirilmiş grafik uyarlayıcı özişlev özuzay özdeğer denklemi özdeğer özyöney.effective height effective radiated power (ERP) effective radius of the Earth effective resistance effective value effectiveness efficiency EGA eigenfunction eigenspace eigenvalue equation eigenvalue eigenvector eject. elektrikleştirme elektrot 60 .

2) elektromanyetik ekran electromagnetic screen elektromanyetik siper electromagnetism elektromanyetizma electromechanical device elektromekanik aygıt electromechanical filter elektromekanik süzgeç electromechanical relay elektromekanik röle electromotive force (e.elektrodinamik alet elektrodinamik enerjiölçer elektrodinamik elektrokinetik elektriksel ışıldama elektroışıma elektrolitik sığaç elektromıknatıs elektromanyetik bağdaşırlık. elektron electron emission elektron salımı electron gas elektron gazı electron gun elektron tabancası electron lens elektron merceği electron microscope elektron mikroskobu electron mirror elektron aynası electron multiplier elektron çoğaltıcısı electron shell elektron kabuğu electron tube elektron tübü electron volt elektronvolt electron/ion avalanche elektron/iyon çığı electronic banking elektronik bankacılık electronic bulletin board elektronik belleten electronic cash register elektronik yazarkasa electronic cash register elektronik yazarkasa electronic counter counter measures (ECCM) elektronik savunma yöntemleri electronic counter measures (ECM) elektronik saldırı yöntemleri electronic data processing security elektronik bilgiişlem güvenliği electronic deception elektronik aldatma electronic elektronik (sıfat) electronic fund transfer. özindüklenme elektromanyetik karışma elektromanyetik mercek elektromanyetik darbe 1) elektromanyetik zırh. EFT elektronik para aktarımı electronic gap admittance elektronik etkileşim aralığı geçirisi electrodynamic instrument electrodynamic meter electrodynamics electrokinetics electroluminescence electroluminescence electrolytic capacitor electromagnet electromagnetic compatibility electromagnetic delay line electromagnetic disturbance electromagnetic field electromagnetic induction electromagnetic interference electromagnetic lens electromagnetic pulse electromagnetic screen 61 .) elektromotor kuvvet electron beam elektron huzmesi electron cloud elektron bulutu electron collector elektron toplayıcısı electron eksicik. uyumluluk elektromanyetik gecikme hattı elektromanyetik bozanetken elektromanyetik alan özirgiti.f.m.

elektrostatik elektrostatik (durukyük) alanı elektrostatik odaklama elektrostatik irgitim elektrostatik alet elektrostatik (durukyük) merceği elektrostatik potansiyel elektrostatik basınç elektrostatik bilimi elektriksel büzülme elektrostatik siper öğe ışıyıcı aralığı (anten) 1) ilkel. organizer electronic patch panel electronic publishing electronic reconnaissance electronic rectifier electronic security electronic signature electronic spreadsheet electronic tuning electronic virus electronic warfare electronic warfare support measures electronically steerable array electronics electrooptic electropneumatic contactor electrostatic deflection electrostatic discharge electrostatic electrostatic field electrostatic focussing electrostatic induction electrostatic instrument electrostatic lens electrostatic potential electrostatic pressure electrostatics electrostricton electrotatic shielding element element spacing elementary elementary operations elevated zero range elevation angle elevator eligible elliptically polarized wave elongation embed. 2) temel. e-mail electronic mailbox electronic measuring instrument electronic multiplier electronic organizer. to embedded computer embedded object embedded software elektronik otoyol.electronic highway electronic image electronic jamming electronic mail. 2) asansör seçilebilir eliptik ucaylanmış dalga uzama içine katmak tümleşik bilgisayar gömülü nesne tümleşik yazılım 62 . bilgi otoyolu elektronik imge elektronik boğma elektronik posta. e-posta elektronik posta kutusu elektronik ölçme aleti 1) elektronik çarpıcı. 3) öğesel temel işlemler sıfırlı erim (ölçme aleti) görüş açısı 1) yukarı akıtma imleci. 2) elektronik çoğaltıcı elektronik ajanda elektronik bağlantı panosu elektronik yayıncılık elektronik keşif elektronik doğrultucu elektronik güvenlik elektronik imza elektronik çizelge elektronik ayar elektronik virüs elektronik savaş elektronik savaş desteği elektronik yönlendirilmeli dizilim elektronik (ad) elektrooptik elektrikli havalı değeç elektrostatik saptırma elektrostatik (durukyük) boşalma(sı) durukyük.

çalışır durum.embosser emergency call emergency emergency locator transmitter emergency plan emergency route emerging technology emission emission security emissivity emitter electrode emitter follower emitter junction EMP emphasize. çalışır kılmak seçilir durum. to emphasizer empirical functional empirical empty band empty set emulate.sonu damgası dosya sonu etiketi bitirme komutu. program sonu darbe iletim sonu sonu teybin sonu damgası iletim öbeği sonu damgası uçtan uca sayısal bağlanırlık uçtan uca kriptolama 63 . to emulation emulation program emulator emulator software emulsion enable. to enclose enclosure encode. to enabled state enabling signal encapsulation encipher. kriptolamak kapsamak. öykünüm öykünme programı öykünücü öykünme yazılımı asıltı seçilir kılmak. to encrypted text encryption (of data) encryption algorithm end around shift end key end of character end of file label end of program end of pulsing signal end of end of tape marker end of transmission block character end to end digital connectivity end to end encryption kabartmalı basıcı imdat çağrısı ivegen durum kerterizli verici ivedi durum planı ivegen durum yolu doğuş sürecindeki teknoloji salım elektromanyetik sızma güvenliği salıcılık yayıcı elektrot emetör sürücü yayıcı kavşağı elektromanyetik darbe vurgulamak vurgu devresi görgül işlevsi görgül boş bant boş küme öykünmek öykünüm. seçilmiş erkleme sinyali giydirme. kriptolu metin verinin kriptolanması kriptolama algoritması dönerli kaydırma son tuşu . to encoder encrypt. içinde bulundurmak koruncak kodlamak kodlayıcı şifrelemek şifreli metin. kuşatma şifrelemek.

end to end signalling end user end-around borrow end-around carry endogeneous variate endurance test energizer energy band energy cable energy distribution energy efficiency energy functional energy gap energy level energy output energy quantum energy smart engineering change enhanced enhanced graphic adaptor enhanced mode enhancement enqueue, to ensemble averaging enter data, to enter key enterprise entity entropy coding entry (data) entry point, entrance envelope creation envelope delay envelope detection envelope detector envelope distortion envelope feeder envelope enviromental simulation enviromental variable epilogue EPROM equal sign equality constraint equalization equalizer equation equation editor equilibrium state equipment

uçtan uca imleşim uçtaki kullanıcı, son kullanıcı döngüsel ödünç döngüsel elde içyapılı değişken dayanım testi enerji besleyici enerji bandı enerji kablosu enerji dağılımı enerji verimi enerji işlevsisi bantlar arası enerji farkı, enerji aralığı enerji düzeyi enerji eldesi enerji nicemi enerji tasarruflu teknik değişiklik geliştirilmiş, pekiştirilmiş geliştirilmiş grafik uyarlayıcı geliştirilmiş tür pekiştirme, geliştirme, arttırma kuyruğa sokmak topluluk ortalaması veri girmek gir tuşu kuruluş; şirket varlık entropi kodlaması veri girişi giriş noktası zarf hazırlama zarf gecikmesi zarfla algılama zarf algılayıcısı (sezicisi) zarf bozunumu zarf besleyici (yazıcı) zarf, sarıt çevresel benzetim çevre değişkeni sondeyiş, sonsöz silinir programlanır salt oku bellek eşit imi eşitlik kısıtı denkleştirme, dengeleme denkleştirici denklem denklem düzenleyici denge durumu donatım

64

equipment rack equipotential line equivalence equivalence statement equivalent binary content equivalent bit rate equivalent equivalent matrices equivalent network equivalent noise input eradicate a virus, to erasable optical disk erasable programmable ROM erasable storage erase current erase head erase, to erasing backspace erasure signal ergodic noise ergonomics erosion error band error burst error curve error detecting code error detection error free seconds error handling error log error message error model error multiplication factor error multiplication error of estimation error of the first kind; false alarm error error of the second kind; miss error error performance parameter error ratio error recovery error signal error spread escape character establishment of a call estimated value estimation error estimation estimator even function even harmonic

donatım rafı eşpotansiyel çizgisi eşdeğerlik eşdeğerlik deyimi eşdeğer ikili bilgi eşdeğer bit hızı eşdeğer eşdeğer matrisler eşdeğer devre eşdeğer gürültü girdisi virüsü temizlemek yeniden yazılabilir optik disk silinir programlanır salt oku bellek silinebilir saklatım, bellek silme akımı silme kafası (bellekten) silmek geriye doğru silme silme sinyali ergodik gürültü çalışmabilim, ergonomi kemirme, aşınma hata kuşağı hata çoğuşması hata eğrisi hata sezen kod hata sezimi hatasız saniyeler hatalarla uğraşma hata günlüğü hata iletisi sapma modeli, hata modeli hata çoğalım çarpanı hata çoğalımı kestirim hatası birinci tür hata; yanlış alarm hatası ikinci tür hata; ıskalama hatası hata başarım parametresi hata oranı hatadan kurtulmak hata sinyali hataların yayılması kaçış damgası, değiştirme damgası çağrının kurulması kestirilen değer kestirim hatası kestirim kestirici çift işlev çift katsıklık (harmonik)

65

even number even parity check event driven event driven simulation event management event event recorder evoke, to evolution evolutionary exception exception message exchange area exchange, to excitation band excitation energy excitation potential excitation state excited exciter exclude, to exclusion principle exclusive OR circuit excursion executable code, machine code executable instruction execute, to execution cycle execution time execution trace execution executive information system executive information system executive program executive report executive routine exercise existence theorem existing exit routine exit, to exogenous variate EXOR gate expand, to expandability expanded scale expanded scale instrument expansion expansion board expansion card

çift sayı çift eşlik denetimi olaya dayalı, olay güdümlü olay güdümlü benzetim olay yönetimi olay olay kayıtçısı 1) çağırmak (prog.); 2) uyarmak (biyomed.) evrim evrimli, evrimsel istisna, kuraldışı durum kuraldışı durum iletisi santral hizmet bölgesi değişmek, değiştokuş etmek uyarma bandı uyarım enerjisi uyarım potansiyeli uyarım düzeyi uyarık, uyarılmış uyarıcı dışlamak dışlama ilkesi D-YA devresi (dışlamalı YA) gezinim makina kodu yürütülür komut yürütmek yürütüm çevrimi yürütüm süresi yürütüm izi yürütme, yürütüm üstyönetim bilişim sistemi üstyönetim bilişim sistemi yürütücü izlence üstyönetim raporu yürütücü altprogram alıştırma varlık savı varolan çıkış altprogramı çıkmak dışyapılı değişken D-YA geçidi, dışarlayıcı YA 1) açındırmak; 2) genleşmek 1) büyürlük; 2) genleşebilirlik genişletilmiş ölçek genişletilmiş ölçekli alet 1) genleşme; 2) açılım genişletme kartı genişletme kartı

66

to extraction extrapolate. ikincil bellek dış modem dış bellek özütleme komutu özütlemek özütleme. to genişletme yuvası beklenti beklenen değer deneyim deney deney planı. to expression extended address extended basic solution extended character set extended code extended extended keyboard extended memory extension (telephone) extension extension cord extension set extent external clock external external driver external memory external modem external storage extract instruction extract. to exponent exponential back-off exponential distribution exponential function exponential smoothing exponential exponential wave exponentiation export. seçip çıkarma dışdeğerlemek 67 . uzatma. deney tasarımı deneysel standard sapma deneyleme. 2) dışsatım 1) söylem. 2) deyim (mat. ifade. dışsal dış sürücü dış bellek. deneyler yapma uzman sınıflandırıcı uzman sistem son kullanım tarihini denetleme son kullanım tarihi zamanaşımına uğramış parola açımlama belirtik açınsama açınsayıcı veri çözümlemesi açınsamak üst üstel geri çekilme üstel dağılım üstel işlev üstel yumuşatma üstel üstel dalga üst alma 1) dışarı aktarım.expansion slot expectation expected value experience experiment experimental design experimental standard deviation experimentation expert classifier expert system expiration check expiration date expired password explication explicit exploration exploratory data analysis explore.) genişletilmiş adres genişletilmiş temel çözüm genişletilmiş damga kümesi genişletilmiş kod genişletilmiş genişletilmiş klavye genişletilmiş bellek iç hat 1) yayma. 2) uzantı (dosya adı) uzatma kablosu ek aygıt kaplam dış saat dış.

extrapolation extreme value extrinsic semiconductor extruded insulation eye aperture (closure) eye diagram eyestrain [display screens] dışdeğerleme uç değer katkılı yarıiletken basınçla çekilmiş yalıtkan göz açıklığı (kapalılığı) göz çizeneği göz yorgunluğu 68 .

2) tesis faks.-FF-series recommendations face angle face plate facility facsimile machine facsimile receiver fact factor factor analysis factorial factorial experiment design factorisation factory installed factual faculty fade-out fading fading channel fading radio wave fail safe fail soft fail. FEXT far end echo far field farad Faraday's law fast packet switching fast path key FAT fatal error fatigue fault analysis fault detection F-serisi tavsiyeler yüz açısı 1) kablo bağlantı plakası. to failure failure cause failure rate failure recovery fallacy fallback circuit fallback data rate fallback procedure false alarm error. 2) arızayı onarma yanılım yedek devre son çare veri hızı son çare yordamı birinci tür hata. 2) etmensel etmensel deney tasarım çarpanlara ayırma fabrikada kurulmuş olgusal yeti sönüşüm bayılma. sönümlü. sönümlenen sönümlü kanal sönümlü radyo dalgası bozulmaya dayanıklı kademeli aksama başarısız olmak. 2) arıza 1) aksama nedeni. yanlış alarm hatası yelpaze anten giriş yelpazesi çıkış yelpazesi uzak çapraz-karışma uzak uçtaki yankı uzak alan farad Faraday yasası hızlı paket anahtarlama kesirme yol tuşu dosya dizini onulmaz hata. 2) arıza oranı 1) aksaklığı giderme. 2) ön yüz 1) olanak. kolaylık. faktöryel. aksamak 1) aksama. bozukluk. error of the first kind fan antenna fan in fan out far end crosstalk. faks aygıtı faks alıcısı olgu 1) çarpan. 2) arıza çözümlemesi kusur bulgulama 69 . 2) etmen etmen çözümlemesi 1) çarpınım. sonul hata yorulum 1) kusur çözümlemesi. 2) arıza nedeni 1) aksama oranı.

FTTC fiber to the home. FET field emission field installable field line field protection field research field strength indicator kusur tanısı 1) arıza göstergesi. closed-loop control feedback game feedback oscillator feedback path feedback signal feeder feedforward control feeding bridge Fermi level ferromagnetic substance FET fetch.) öznitelik bulma öznitelik uzayı öznitelik vektörü geribeslemeli yükselteç geribeslemeli denetim geribeslemeli oyun geribeslemeli salıngaç geribesleme yolu geribesleme sinyali besleyici ileri beslemeli denetim besleme köprüsü Fermi düzeyi ferromanyetik madde alan etki tranzistoru alıp getirmek lif lif yitimi optik lif sokağa kadar optik lif eve kadar optik lif kurgu düşünsel. bozukluk kusur yerseme kusur maskeleme kusur hoşgörüsü bozukluğa dayanıklı bilgisayar kusura dayanıklı.fault diagnosis fault indicator fault interrupter fault fault localization fault masking fault tolerance fault tolerant computer fault tolerant fax modem. 2) özellik (tel.). FTTH fiction fictive fidelity field field control field data field effect transistor. to fiber fiber loss fiber optic fiber to the curb. 2) kusur göstergesi arıza akım kesicisi kusur. data fax modem FDM feasibility feasibility study feasible region feasible solution feature feature extraction feature space feature vector feedback amplifier feedback control. arıza. sözde aslına sadakat alan alan denetimi alan verileri alan etki tranzistoru (elektrik) alan salımı yerinde kurulur alan çizgisi alan koruması alan araştırması alan kuvveti göstergesi 70 . bozulmaya dayanıklı modemli faks frekans (sıklık) bölüşümlü çoğullama olurluk olurluk incelemesi olurlu bölge olurlu çözüm 1) öznitelik (istat.

to fill character fill liquid fill pattern filled band filler. FIR finite machine finite population finite set fire alarm signal fire control firewall firmware first generation computer kötücül virüs 1) şekil. dosya dosya etiketi kütük (dosya) bakımı kütük yönetim dizgesi kütük (dosya) örgütleşimi dosya koruması dosya güvenliği kütük (dosya) paylaştırıcı kütük (dosya) aktarım protokolu kütük (dosya) güncelleme kütüğe (dosyaya) yazmak doldurma karakteri iletim sıvısı dolgu örüntüsü. 2) sayı şekil altı doğrusallık ölçüsü başarım ölçüsü kütük dizini.fierce virus figure figure caption figure of linearity figure of merit file allocation table file attribute file extension file identifier file index file file label file maintenance file management system file organization file protection file security file server file transfer protocol. dolgulama dolgu gereci süzgecin zayıflatma bandı süzgeç tasarımı süzgecin seçiciliği süzgeç kazancı süzgeç belirtimi süzgeç süzgecin aktarım işlevi süzgeçlemek son denetim öğesi bul ve değiştir ince ince ayar sonlu farklar yaklaşımı sonlu oyun sonlu dürtü yanıtı sonlu makina sonlu evren (istat. doldurma deseni dolu bant dolgu. FTP file updating file. kütük rehberi kütük (dosya) özniteliği kütük içerik belirteci kütük (dosya) kimliği dosya dizini kütük.) sonlu küme yangın alarm sinyali atış kontrolu yangın duvarı bellenim birinci kuşak bilgisayar 71 . to final controlling element find and replace fine fine tuning finite difference approximation finite game finite impulse response. padding filling material filter attenuation band filter design filter discrimination filter gain filter specification filter filter transfer function filter.

oturtmak değişmez. to flange flare antenna flash memory flash flash. sabit sabit disk sabit denkleştirici sabit parola sabit nokta gösterim sabit aralıklı font sabit saklatım alanı sabit sözcük uzunluğu saptama aydınlatma uzaklığı bayrak bayrak dizisi bayrak kaldırmak tabla boynuz anten çakarbellek parıltı.first in first out stack fishbone antenna fit to page fit. çevirmek yazboz. to fixed fixed disk fixed equalizer fixed password fixed point representation fixed spaced font fixed storage fixed word length fixing fixture flag flag sequence flag. kapan yüzertoplu vana yüzen yük topraksız devre kayan noktalı gösterim kayan sıfır sel basma disket akış verim katsayısı akış denetimi akış yönü debi akış çizeneği akış çizeneği simgesi akan metin dalgalanma 72 . to flip-flop float valve floating load floating network floating point representation floating zero flooding floppy disk flow coefficient flow control flow direction flow rate flowchart flowchart symbol flowing text fluctuation ilk giren ilk çıkar yığıtı kılçık anten sayfaya sığdır uydurmak. yassı ekran masa tipi çizici bükülgen iletken disket esnek daga kılavuzu kırpışma etkisi kırpışma tersyüz etmek. flaş yanıp sönmek dolanan ark düz sönümlenme düz kütük (dosya) götürü ücret düz ekran. to flashover flat fading flat file flat rate flat screen flatbad plotter flexible conductor flexible disk flexible waveguide flicker effect flicker flip. iki duraklı.

format format denetimi ileri yönde kanal göndermede hata düzeltimi ileri yol kazancı ileri yol ileri kaydırma işleci 73 . 2) form kabuk belge biçim katsayısı kağıt besleme hazır mektup biçimsel dil.). etc. sayfa altlığı altlık dipnot ayak izi (anten) yasak bant yasak geçiş kuvvet dalgalanması kuvvet zorlayarak başlatma güdümlü salınım zorlanmış tepki öngörü önplan öncelikli işleme 1) biçim. (belge) kabı yaprak font ayak anahtarı altbaşlık. to flush. simgesel dil biçimsel mantık biçimsel yöntem resmi sınama biçimcilik biçim.fluid fluorescent flush (buffer. to [memory] flux fluxmeter flyback flying spot flywheel focal length focus focusing coil focusing electrode focussing magnet focussing folder folio font foot switch footer footing footnote footprint forbidden band forbidden transition force fluctuation force force start forced oscillation forced response forecasting foreground foreground processing form form document form factor form feed form letter formal language formal logic formal method formal testing formalism format format check forward channel forward error correction forward path gain forward path forward shift operator akışkan flüorışıl temizlemek. boşaltmak (bellek) bellek dökümü akı akıölçer geri dönüş uçan nokta volan odak uzaklığı odak odaklama sargısı odaklama elektrodu odaklama mıknatısı odaklama klasör.

FDM frequency domain frequency doubler frequency downconverter ileri yönde sinyal ileri yönde dalga ileri aktarmak.forward signal forward wave forward. to four quadrant multiplier four wire channel four wire circuit four-terminal passive network Fourier series Fourier transform fraction fractional digit fractional moment fragment. erkin boşlukta zayıflama boşlukta yayılım kamuya açık yazılım duruk çerçeveli video dondurmak frekans (sıklık) çevikliği spektral örtüşme bozulması frekans tahsisi frekans (sıklık) kuşağı frekans (sıklık) sayacı sıklık sapması frekans (sıklık) dağılımı frekans (sıklık) çeşitlemesi sıklık bölücü frekans (sıklık) bölüşümü frekans bölüşümlü çoklu erişim frekans (sıklık) bölüşümlü çoğullama frekans (sıklık) bölgesi frekansı (sıklığı) ikiye katlayan devre frekansı (sıklığı) aşağı kaydırıcı 74 . to frame frame alignment pattern frame bit frame rate frame relay framing free call free charge free electron free field free memory free motion free of charge free of virus free oscillation free response free free space attenuation free space propagation freeware freeze frame video freeze. to frequency agility frequency aliasing distortion frequency assignment frequency band frequency counter frequency deviation frequency distribution frequency diversity frequency divider frequency division frequency division multiple access frequency division multiplexing. 3) film karesi çerçeve hizalama örüntüsü çerçeve biti çerçeve hızı çerçeve aktarıcı çerçeveleme ücretsiz arama serbest yük serbest elektron serbest alan boş bellek serbest devinim ücretsiz virüssüz serbest salınım doğal tepki serbest. (başka numara) yönlendirmek dört bölgeli çarpıcı dört telli kanal dört telli devre iki-kapılı edilgen devre Fourier dizisi Fourier dönüşümü üleşke. kesir kesir basamağı kesirli moment parçalamak 1) çerçeve. 2) çatı.

FM frequency monitor frequency multiplier frequency multiplier frequency range frequency response characteristics frequency response frequency scaling frequency selective fading frequency selectivity frequency shift frequency shift keying. birinci katsıklık 75 .frequency hopping frequency locking frequency meter frequency modulation. görev yapmak işlevsel öbek işlevsel zincir işlevsel denklem işlevsel bölüm (tesisler) temel bileşen temel kesi kümesi temel frekans (sıklık) temel katsıklık. FM frekans gözleyici frekans çarpıcı sıklık çarpıcı frekans (sıklık) erimi frekans (sıklık) yanıtı özellikleri frekans (sıklık) yanıtı sıklık eksenin ölçeklenmesi seçici sönümlenme frekans (sıklık) seçiciliği frekans (sıklık) ötelemesi sayısal frekans (sıklık) kiplenimi sıklık. FSK frequency frequency stability frequency swing frequency translation frequency upconverter Fresnel region friction force fringe area front end full adder full automatic full duplex full load speed full load full motion video full pathname full resolution full scale full screen editing full screen full wave rectifier fullword function generator function function key function keyboard function. frekans frekans (sıklık) kararlılığı uçtan uca frekans değişimi frekans ötelemesi frekansı (sıklığı) yukarı kaydırıcı Fresnel bölgesi sürtünme kuvveti girişim alanı ön uç tam toplayıcı tam otomatik tam çift yönlü tam yük hızı tam yük tüm devinimli video tüm yol adı tüm çözünürlük tüm erim tüm ekranda düzenleme tüm ekran tam dalgalı doğrultucu tam sözcük işlev üreteci işlev işlev tuşu işlev klavyesi işlemek. frekansölçer frekans (sıklık) kiplenimi. to functional block functional chain functional equation functional unit fundamental component fundamental cutset fundamental frequency fundamental harmonic frekans (sıklık) hoplaması frekans (sıklık) kenetlemesi sıklıkölçer.

puslu bulanık mantık 76 .fundamental loop fundamental method of measurement fundamental mode fundamental funding fuse fusion fuzzify fuzzy fuzzy logic ana döngü temel ölçüm yöntemi temel kip temel fonlama sigorta kaynaşım bulanıklaştırma bulanık.

to generated address generated text (computer) generator program generator generic generic term geodesic geographical numbering geometric distortion G-serisi tavsiyeler kazanç bantgenişliği çarpımı kazanç kazanç payı kazanç duyarlılığı miniakımölçer oyun bilgisayar oyunları yazılımı oyun kuramı (elektriksel) boşalma aralığı aralık damgası (yazı işleme) atık (bilgisayar) işe yaramaz bayt karmakarışık dosya gaz üflemeli kesici gazlı tüp gaz plazmalı ekran geçit dizilimi geçit geçit sinyal süresi ağ geçidi ağ geçit protokolu geçitleme darbesi geçitleme sinyali ölçü. çan eğrisi dağılımı Gauss yüzeyi. oluşturmak hesaplanan adres sistemin oluşturduğu metin üretici izlence üreteç soysal. soyuna özgü. kapalı yüzey Gauss tümlevi genel amaçlı bilgisayar genel amaçlı denetim genelleşmiş genelleşmiş evrik üretmek. üreysel soysal (üreysel) terim kesel coğrafi numaralandırma geometrik bozunum 77 . mastar göreli basınç ölçme çubuğu ölçme borusu ölçme aygıtının mastarlanması Gauss dağılımı.-GG-series recommendations gain bandwidth product gain gain margin gain sensitivity galvanometer game game software game theory gap gap character garbage garbage byte garbage file gas blast circuit breaker gas filled tube gas plasma screen gate array gate gate width gateway gateway protocol gating pulse gating signal gauge gauge pressure gauge stick gauge tube gauging of a measuring instrument Gaussian distribution Gaussian surface Gauusian quadrature general purpose computer general purpose control generalized generalized inverse generate.

gradyan tane Gram belirteni tanecikli (ortalama) öğe boyu tanecik çizge devrenin çizgesi grafik hızlandırıcı grafik canlandırma grafik damga grafik ekran grafik düzenleyici grafik simge grafik uçbirim grafik kullanıcı arayüzü 1) grafik. dereceleme derece hizmet niteliği bayır. GOS gradient grain Gram's determinant granular granularity granule graph graph of a network graphic accelerator graphic animation graphic character graphic display device graphic editor graphic symbol graphic terminal graphical user interface. to grabber graceful degradation gradation grade grade of service. dereceli kötüleşme geçişme. GUI graphics graphics card graphics data file graphics primitive graphics station graphics symbol set graphics text graphics window gravitational force Gray code gray level gray tone image grid geometrik ortalama yerdurağan uydu yere eşzamanlı yörünge yankı imgesi. değiştirilebilir damga evrensel ad küresel yer bildirim uydusu bütünsel arama evrensel değişken terimler sözlüğü akkor boşalma akkor ışımalı gösterge tübü uyum derecesi kavramak. 2) grafik tekniği. tutmak kavrayıcı (robot) dereceli bozulma.geometric mean geostationary satellite geosynchronous orbit ghost Gibbs phenomenon glass box model global character global name global positioning satellite global search global variable glossary glow discharge glow indicator tube goodnes of fit grab. çizeylem grafik kartı grafik veri kütüğü grafik temel öğesi grafik bilgisayarı grafik simge takımı grafik metni grafik penceresi yerçekim kuvveti Gray kodu gri düzeyi gri tonlamalı imge ızgara 78 . hayalet Gibbs görüngüsü beyaz kutu modeli joker.

) topraklamak (elk. yönerge yönerge.grid lines grid sampling gripper ground ground air communications ground air guided missile ground clutter ground fault ground mapping ground radar ground return ground state ground station ground system ground wave ground.) topaklama grup adresi grup taşıyıcı grup grup hızı gruplama büyüme eğrisi koruma bandı konuk makina grafik kullanıcı arayüzü yol gösterme güdümlü uçak füzesi kılavuzlu dalga kılavuz bilgi. to grounding group address group carrier group group velocity grouping growth curve guard band guest machine GUI guidance guided aircraft missile guided wave guideline guideline guillotine attenuator gutter guy wire gyration ızgara çizgileri ızgara örneklemesi yakalayıcı (robot) 1) toprak. 2) yer yer-hava iletişimi yerden havaya güdümlü füze yerden parazit yankılar toprak arızası üzerinde uçulan yörenin haritası yer radarı yer yankısı taban hali. kılavuz kural giyotin zayıflatıcı cilt payı takviye kablosu fırdolanım 79 . taban durumu yer istasyonu toprak dönüşü yer dalgası temellendirmek (fels. to ground.

işleme el değiştirme pratik eğitim 1) el takımı. işleyici kotarma. 2) telefon ahizesi elsiz. el bağlantısız tokalaşma protokolu tokalaşma yordamı tokalaşma elyazısı tanıma basılı kopya örseleyen çöküm.-Hhacker halation half adder half duplex half wave rectifier half-power bandwidth half-wave dipole halfword Hall effect Hamming distance handler handling handover hands on training handset handsfree handshake protocol handshaking procedure handshaking handwriting recognition hard copy hard crash hard decision hard disk controller hard disk drive hard disk hard error hard hyphen hard limiter hard page break hard space hard stop hard wired logic hardware compatibility hardware controlled hardware description language hardware hardware encryption hardware in the loop hardware requirements hardware security hardware virus harmonic harmonic analyzer harmonic content harmonic distortion bilgisayar korsanı hale oluşumu yarı toplayıcı yarı çift yönlü yarım dalgalı doğrultucu yarım güç bant genişliği yarım dalga dipolu yarım sözcük Hall olayı Hamming uzaklığı kotarıcı. harmonik. onulmaz arıza sıfır-bir kararı sabit disk denetleyicisi sabit disk sürücü sabit disk onulmaz hata istenen kısa çizgi kesin kırpıcı istenen sayfa sonu istenen boşluk anında durdurmak donanım mantığı donanım bağdaşırlığı donanımla denetlenen donanım tasarım dili donanım donanımla kriptolama donanımla benzetim donanım isterleri donanım güvenliği donanım virüsü 1) katsıklık. 2) uyumcul dalga çözümleyici harmonik içeriği harmonik bozunumu 80 .

harmonic motion harmonic pollution harmonic suppression hash coding. hard disk drive head crash head per track disk head-end header header label header record heading headphone headphone jack headphones headset heat coil heat heat sink height gain helical spring help help desk help function help index help menu Hermitian matrix heterodyne reception heterogeneity heterogeneous network heuristic heuristic routing heuristic search heuristics hexadecimal digit hexadecimal number system hexadecimal hexagonal lattice hidden file hidden layer hidden Markov model. soğutucu yükseklik kazancı sarmal yay açıklama. hiyerarşi yüksek kontrastlı 81 . hashing HDD. yardım yardım masası yardım işlevi yardım dizini yardım menüsü eşlenik bakışımlı matris. HMM hierarchical abstraction hierarchical decomposition hierarchical filtering hierarchical network hierarchical routing hierarchical structure hierarchy high contrast uyumcul devinim harmonik kirlenmesi harmonik bileşenlerini bastırma hesaba dayalı adresleme sabit disk sürücü kafa arızası devinimsiz kafalı teker kablo başı 1) başlık. 2) üstbilgi başlık etiketi. önetiket başlık kayıdı başlık (telefon) kulaklık kulaklık prizi telefon kaskı kulaklıklı (telefon) ısı sargısı ısı ısı alıcı. Hermit matris ara katlı alış çoktürellik çoktürel ağ buluşsal buluşsal yol atama buluşsal arama buluşsal yöntemler onaltılı sayamak onaltılı sayı sistemi onaltılı altıgenel örgü saklı kütük saklı katman saklı Markov modeli sıradüzensel soyutlama sıradüzensel ayrıştırma sıradüzensel süzgeçleme sıradüzensel ağ sıradüzensel yol atama sıradüzensel yapı sıradüzen.

high definition television high density (disk) high end high impedance state high level language high level protocol high level representation high low action high pass filter high pass process high resolution high speed memory high voltage highlighting highway hint history file history log hit hit and miss transform hit ratio hold hold down (mouse button or key) holding current holding holding time hole conduction hole hollow conductor home home appliance home automation home directory home page home position home wiring home, to homeostatis homing beacon homing homodyne receiver homogeneous function homogeneous network homogeneous process homogeneous solution homothetic transformation hop count hopper horizontal parity check

yüksek tanımlı televizyon yüksek yoğunlukta üst uç yüksek çelili durum üst düzey dil üst düzey protokol üst düzey gösterim alçak yüksek eylem yüksek geçiren süzgeç yüksek geçen süreç yüksek çözünürlük yüksek hızlı bellek yüksek gerilim vurgulama anayol ipucu geçmiş kütüğü geçmiş günlüğü 1) vurgun, 2) yakalama ıskala yakala dönüşümü yakalama oranı 1) tutma, 2) meşgul etme basılı tutmak tutunma akımı meşgul etme tutma süresi deliklerle iletim delik ortası boş iletken 1) yerel, 2) ekran başı, başkonum; 3) ana; 4) ev beyazeşya ev otomasyonu ana dizin ana sayfa başkonum (ekran) ev elektrik tesisatı hedefe yaklaşmak dengeleşim yaklaşma radyo parıldağı özgüdüm homodin alıcı, eşzamanlı alıcı tektürel işlev tektürel ağ türdeş süreç tektürel çözüm benzeşim dönüşümü sekme sayısı besleme gözü (bilgisayar) yatay eşlik denetimi

82

horn hospital information system host a virus, to host computer host interface host node host system host, to hosting hot key hot line service hot link; dynamic link hot loaded; factory installed hot stanby hot start hour glass housekeeping housekeeping operation hub (network) hue hum hum-bucking coil hundred call seconds hunting Hurwitz polynomial hybrid computer hybrid control hybrid interface hybrid junction hybrid hybrid matrix hybrid parameter hybrid system hybrid virus hyperbolic navigation system hypersurface hypertext hyphen hyphenate hypothetical reference circuit hypothetical hyteresis

boynuz anten hastane bilişim sistemi virüs barındırmak ana bilgisayar; hizmet bilgisayarı ana bilgisayar arabağı ana bilgisayar düğümü (iletişim) anasistem(i) barındırmak, konakçı olmak konakçılık geçiş tuşu yardım hattı hizmeti dinamik link fabrikada yüklenmiş, kurulmuş otomatik yedekleme otomatik başatma, sıcak başlatma kum saati (program) önişlemleri destek işlem, iç yönetim işlemi yıldız göbek, kablo göbeği renk tonu, renk özü horultu, besleme gürültüsü homurtu-önler bobin yüz saniyedeki çağrılar 1) boş hat arama (telefon), 2) çevrinme (kontrol sistemi) Hurwitz çokterimlisi karma bilgisayar karma denetim karma arayüz karma kavşak karma, melez karma matris karma parametre karma sistem melez virüs hiperbolik yöngüdüm sistemi aşırıyüzey üstün metin, yardımlı metin kısa çizgi, tire tirelemek, sözcük bölmek varsayımsal dayanak devresi varsayımsal, düşüncel histerez

83

-IID number IIR filter International System of Units, SI ISDN icon iconize, to ideal attenuator ideal capacitor ideal diode ideal filter ideal ideal inductor ideal source ideal transformer ideal value identical identification character identification label identification procedure identification, ID identifier field identifier identity identity operator identity proof identity sign identity simulation identity token identity validation ideogram idle idle character idle line idle loop idle time ignore character ignore, to ill posed illegal access illegal assignment illegal character illegal instruction illegal operation illegal software copy illegal syntax illegal kimlik numarası sonsuz dürtü yanıtlı süzgeç uluslararası birimler sistemi, SI THSA ikon, simge ikonlaştırma ideal zayıflatıcı ideal sığaç ideal diyot ideal süzgeç ideal, düşüncel ideal irgiteç ideal kaynak ideal trafo ideal değer özdeş tanıtma damgası tanıtma etiketi 1) tanıtma, 2) tanılama yordamı 1) kimlik; 2) tanıtma; tanılama tanıtıcı alan kimlik tanıtıcı 1) özdeşlik, 2) kimlik özdeşlik işleci kimlik belgesi özdeşlik imi özdeşlik benzetimi kimlik simgesi kimlik doğrulama kavramyazı boş duran, aylak, eylemsiz, etkin olmayan boş damga, eylemsiz damga boş hat işlevsiz döngü aylak süre, boş süre unut damgası yoksaymak kötü konumlanmış yasadışı erişim kuraldışı değer atama, geçersiz değer atama geçersiz damga, kuraldışı damga kuraldışı komut, geçersiz komut kuraldışı işlem, geçersiz işlem yazılım korsanlığı geçersiz sözdizim, kuraldışı sözdizim yasak, kuraldışı, geçersiz

84

to implementation implication implicit function implicit import. içkin içeri aktarmak emdirilmiş kağıt yalıtkan dürtü uyarımı. to impregnated paper insulation impulse excitation impulse function impulse generator impulse response yanılsama aldatıcı ilinti imge kodlama imge sıkıştırma imge pekiştirme ikiz sıklık eşlenik sıklığın bastırılması imge.illusion illusory correlation image coding image compression image enhancement image frequency image frequency rejection image image intensifier tube image interpolation image operator image pick-up tube image plane image printer image processing image recontruction image registration image restoration image writer imaginary axis imaginary number imaginary part imaginary imagination imaging device imaging geometry immediate address immediate data immediate instruction immune computer impact impact pressure impact printer impedance (modulus of) impedance converter impedance matching imperfect knowledge imperfection implant implement. şok uyarımı dürtü işlevi dürtü üreteci dürtü yanıtı 85 . görüntüleme aygıtı imgeleme geometrisi dolaysız adres dolaysız veri mutlak komut virüssüz bilgisayar 1) vuruş. 2) etkililik vuruş basıncı vuruşlu yazıcı çeli (empedans) büyüklüğü çeli dönüştürücü çeli (empedans) uyumlama eksik bilgi kusur. içerme örtük işlev örtük. yaşama geçirme gerektirme. görüntü imge yoğunlaştırıcı tüp imge aradeğerlemesi imge işleci kamera tübü görüntüleme düzlemi imgeyazıcı imge işleme imgenin geriçatılması imge çakıştırma imge onarımı imgeyazıcı sanal eksen sanal sayı sanal kısım sanal imgelem imgeleme aygıtı. eksiklik ekme gerçekleştirmek gerçekleştirme.

iid independent sideband transmision independent trials independent variable index file index dürtün gürültü katışık atomlar katışkı bantiçi imleşim gelen sepeti karşıt evreli eşevreli dikevreli kullanımda ışığı doğruluktan sapma etkin olmayan. tutarsızlık evreuyumsuz saçılım gelen çağrı gelen çağrılara kapalı geliş hattı devresi bağdaşmayan. eylemsiz etkin olmayan düğüm etkin olmayan uçbirim bilginin istemsizce açığa çıkması gelen gelen kutusu akkor darbeli yol verme gelen ışın istenmeyen sıklık kiplenimi 1) eğim.impulsive noise impurity atoms impurity in band signalling in basket in opposition in phase in quadrature in use light inaccuracy inactive inactive node inactive terminal inadvertent disclosure inbound inbox incandescent inching incident ray incidental frequency modulation inclination inclined tube manometer inclusion sign incoherence incoherent scattering incoming call incoming calls barred incoming line circuit incompatible incompatible states incompatible terminals inconsistent estimator increment incremental backup incremental computer incremental representation indefinite integral indent indent. 3) eğim açısı eğik borulu basıölçer kapsama imi 1) evreuyumsuzluk (sinuzoid). to indentation indented paragraph independent current source independent events independent identically distributed. uyuşmayan bağdaşmayan durumlar bağdaşmayan uçbirimler tutarsız kestirici artım artımlı yedekleme artımlı bilgisayar artımlı gösterim belgisiz tümlev girinti içerlek yazmak girintili yazma girintili paragraf bağımsız akım kaynağı bağımsız olaylar bağımsız özdeşçe dağılmış bağımsız yan bant iletimi bağımsız denemeler bağımsız değişken dizin kütüğü indis. 2) bağdaşmazlık. dizin 86 . 2) eğilim.

irgiti irgitme sargısı. etkisiz eylemsizlik dengelemesi eylemsizlik. atalet sistemi virüslü uygulama programı virüslü alan (disk) virüslü disk virüslü dosya virüslü program virüs belirteci çıkarsamak çıkarsama. atalet eylemsizlik konaçları (koordinatları) eylemsizlik kuvveti ataletli güdüm eylemsizlik sistemi. irgitili alet tümevarımlı yöntem irgitil tepkinlik irgitil ayar irgiteç. doğuşturma sargısı doğuşturu alanı doğuşturulu alet. to indicating (measuring) instrument indicating circuit indicating device indicating measuring instrument indication of a measuring instrument indicator indicator travel indirect acting element indirect addressing indirect indirect instruction indirect measurement indirect operating cost indirect radiation indirect ray indirect user indoor antenna indoor indoor communication inductance induction induction coil induction field induction instrument inductive method inductive reactance inductive tuning inductor industrial control inelastic inequality constraint inert inertia compensation inertia inertial coordinates inertial force inertial guidance inertial system infected application infected area infected disk infected file infected program infection signature infer. ikincil kullanıcı bina içi anten bina içi. to inference dizin yazmacı dizinli erişim dizinli adres göstermek gösterici alet gösterge devresi gösterge elemanı göstergeli ölçme aygıtı ölçme aygıtının gösterge değeri gösterge gösterge yolalımı dolaylı eylemli alet dolaylı adresleme dolaylı dolaylı komut dolaylı ölçme dolaylı işletme gideri dolaylı ışıma dolaylı ışın dolaylı kullanıcı. irgiti. çıkarım 87 . 2) doğuşturu. yapı içi bina içi iletişim doğuşturu. indükleç endüstriyel denetim esnemez eşitsizlik kısıtı eylemsiz. endüktans 1) tümevarım. doğuşturucu.index register indexed access indexed address indicate.

bilgi otoyolu bilgisayarın kötüye kullanımı bilişim dizgesi komuta ve kontrol bilişim sistemi bilgi teknolojisi bilişim kuramı bilgi trafiği bilgi birimi bilgi sözcüğü kızılötesi iletişim kızılötesi sezici kızılötesi sesaltı altyapı sistemin özeğrisi içkin kalıt kalıtsal hata ketleme sinyali ketleme sargısı ketlemek. IIR infinite line infinite sequence infinite series infinitesimal infix influence quantity info informal testing informatics information information bit information content information day information frame information highway information kiosk information loss information measure information overload information processing system information rate information retrieval information retrieval system information security information separator information service information society information superhighway information system abuse information system information system information technology information theory information traffic information unit information word infrared communication infrared detector infrared infrasonic infrastructure inherent characteristic of a system inherent inheritance inherited error inhibit signal inhibit winding inhibit. bilgi otoyolu bilgi büfesi bilgi yitimi bilgi ölçüsü aşırı enformasyon. bilgi.infinite impulse response. bilgi bombardımanı bilgi işlem dizgesi bilgi hızı bilgi erişimi. enformasyon bilgi biti bilgi içeriği bilgilendirme günü bilgi çerçevesi elektronik otoyol. bilgi geri kazanımı bilgi erişim sistemi bilgi güvenliği bilgi ayırma damgası bilgi hizmeti bilgi toplumu elektronik otoyol. içek etki büyüklüğü bilgi resmi olmayan sınama bilişim bili. ket vurmak başlangıç 88 . to initial sonsuz dürtü yanıtı sonsuz hat sonsuz dizi sonsuz seri sonsuz küçük içtakı.

iç çarpım iç kabuk elektronu iyicil virüs yenilenme işletilemeyen. 2) (disketi) takmak insertion character araya sokma damgası insertion gain araya sokma kazancı insertion loss araya sokma yitimi insertion point (araya) ekleme noktası instability karasızlık install. to (a diskette) insert. sıfırlamak ilklendirme programı (adın) baş harfleri başlatmak mürekkep püskürtmeli yazıcı giriş noktası hava alığı sayıl çarpım. döşemek. girdi giriş-çıkış kanalı giriş-çıkış süreci sorgu damgası sorgu disketi takmak 1) araya sokmak. eklemek. query insert. to initializing routine initials initiate. 2) kurma installation manual kurma kılavuzu installation time kurma süresi instantaneous frequency anlık sıklık instantaneous loss function anlık yitim işlevi instantaneous particle velocity anlık parçacık hızı instantaneous power anlık güç instantaneous sound pressure anlık ses basıncı instantaneous value anlık değer instrinsic error of a measuring instrument ölçme aygıtının yapısal hatası initial condition initialization initialize.başlangıç koşulu ilklendirme. işlemeyen 1) giriş. ilk kullanıma hazırlama ilk kullanıma hazırlamak. 2) yüklemek installation 1) döşem. to 89 . 2) girdi giriş geçirisi giriş ön akımı giriş ön gerilimi giriş aygıtı giriş çelisi giriş çelisi giriş düğümü girdi çıktı çözümlemesi giriş gücü giriş iş kuyruğu girişte geçerleme giriş değişkeni. to ink jet printer inlet inlet inner product inner shell electron innocuous virus innovation inoperable input input admittance input bias current input bias voltage input device input impedance input impedance input node input output analysis input power input stream input validation input variable input-output channel input-output process inquiry character inquiry. to 1) kurmak.

ISDN integrated units of measurement integrating amplifier integrating measuring instrument 1) komut. tümleşik devre tümleşik veri işleme tümleşik ateş denetim sistemi tümleşik bilişim dizgesi yerleşik modem optik tümdevre tümleşik hizmetler sayısal ağı tümleşik ölçüm birimler sistemi tümlevsel yükselteç tümlevsel ölçme aygıtı 90 . 2) tümlev tümlenik mutlak hata ölçütü tümlenik davranış zaman sabiti tümlevsel denklem tümlenik karesel hata ölçütü tümlevsel dönüşüm tümlevini almak tümdevre. araç alet sabiti aletli iniş sistemi aletli yöngüdüm alet trafosu değeçli alet ışıklı göstergeli alet sıfırı içermeyen alet araç değişken alet düzeni. to insulated cable insulated insulating bushing insulating tape insulation fault detecting instrument insulation resistance insulation test voltage insulation insulator intake integer programming integer integer variable integral integral absolute error criterion integral action time constant integral equation integral square error criterion integral transform integrate. enstrümantasyon alet kablosu yalıtmak yalıtık kablo yalıtık. 2) yönerge komut adres yazmacı komut sayacı komut getirme komut yazmacı komut kümesi eğitim televizyonu kullanım yönergesi alet.instruction instruction address register instruction counter instruction fetch instruction register instruction set instructional television instructions for use instrument instrument constant instrument landing system. tümlenik. yalıtılmış geçit yalıtıcısı yalıtım sargısı yalıtım kaçağı göstergesi yalıtım direnci yalıtım sınama gerilimi yalıtım yalıtıcı hava alığı tamsayı programlama tamsayı tamsayı değişken 1) tümlevsel. to integrated circuit integrated data processing integrated fire control system integrated information system integrated modem integrated optical circuit integrated services digital network. ILS instrument navigation instrument transformer instrument with contacts instrument with optical index instrument with suppressed zero instrumental variable instrumentation instrumentation cable insulate.

bozulmamışlık. değiştokuş edilebilir interkom arabağlantılı enerji dağıtımı arabağlantılı dizge arabağlantı arayüz uyarlayıcısı arabağ. ITS intelligible crostalk intense intensification intensity modulation intensity intention interaction interactive banking interactive computing interactive interactive operation interactive TV interblock gap intercept (to) a conversation intercept. 2) tümlevleme. to interchangeable card interchangeable microprogram interchangeable intercom interconnected power distribution interconnected system interconnection interface adapter interface interface test interface. to intercepted interception activity interception service interchange. takas etmek takaslanır kart takaslanır mikroprogram takaslanır. zeka 1) akıllı. tamlık bilginin tamlığı bütünlük kabuğu düşünce iyeliği anlak. 2) karışma karışma alanı güç hatlarından karışma karışımönler bantlar karışma dayanıklılığı 91 . kesişmek yolu kesilen dinleme etkinliği dinleme servisi değiştokuş etmek. arayüz arayüz testi arabağlamak. şiddet içlem etkileşim etkileşimli banka işlemleri etkileşimli bilgisayar kullanım etkileşimli etkileşimli işletim etkileşimli televizyon öbeklerarası boşluk bir konuşmayı kesmek yol kesmek. programlanır uçbirim bilgisayar destekli öğretim anlaşılabilir çaprazkarışma yeğin yeğinleme yeğinlik kiplenimi yeğinlik. to interference interference field interference from power lines interference guard bands interference immunity tümlevsel röle 1) tümleştirme. 2) anlaşılabilir akıllı duyucu akıllı uçbirim.integrating relay integration integration by parts integration test integrator integrity integrity of information integrity shell intellectual ownership intelligence intelligent intelligent sensor intelligent terminal intelligent tutoring system. tümlev hesaplama parçalı tümlev alma tümleştirme testi tümlev devresi bütünlük. arabirim. arayüzlemek 1) girişim.

interference pattern interference susceptibility interfering frequency interferometer interframe coding interim release. içsel iç bellek iç bellek uluslararası santral uluslararasılaştırmak internet tarayıcı ağlararası iletişim santrallararası gövdeyol birlikte işlerlik arafaz interkom aradeğerlemek aradeğerleme yorumlamak yorumlayıcı süreçler arası işkesme kotarıcısı işkesme önceliği işkesme sinyali işkesme anahtarı işkesmek 1) kesit. to interpolation interpret. prerelease interleaving intermediate intermediate file intermediate frequency (IF) amplifier intermediate frequency (IF) rejection intermediate frequency intermediate level representation intermediate storage intermittent duty intermodulation distortion intermodulation frequencies intermodulation noise intermodulation products internal driver internal internal memory internal storage international exchange internationalize. to interpreter interprocess interrupt handler interrupt priority interrupt signal interrupt switch interrupt. orta ara kütük ara frekans (sıklık) yükselteci ara frekansın (sıklığın) bastırımı ara sıklık. to intersection intersection of sets interstag coupling intersymbol interference (ISI) intersystem communication intersystem intertoll trunk interval interval estimation girişim örüntüsü karışma duygunluğu karışma sıklığı girişimölçer çerçevelerarası kodlama önsürüm (yazılım) serpiştirme. biniştirme ara. to internet browser internetworking interoffice trunk interoperability interphase interphone interpolate. ara frekans ara düzey gösterimi ara bellek kesintili çalışma arakiplenim bozunumu arakiplenim frekansları (sıklıkları) arakiplenim gürültüsü arakiplenim ürünleri iç sürücü iç. 2) kesişim. dizgelerarası şehirlerarası devre grubu aralık aralık kestirimi 92 . 3 arakesit kümelerin kesişimi katlar arası bağlaşım simgelerarası karışma sistemler arası iletişim sistemlerarası.

to ion burning ion density ion ionic conduction ionic equilibrium ionisation energy ionization ionization rate ionization voltage ionosation current ionosphere ionospheric disturbance ionospheric perturbation ionospheric sounder ionospheric sounding ionospheric tempest aralık zamanlayıcısı çerçeve içi kodlama sistem içi iletişim sistem içi. dizge içi içkin alet gürültüsü katkısız yarıiletken araya girme araya girme sinyali (telefon) geçersiz adres geçersiz atama geçersiz damga geçersiz değişimsizlik. evrik ters dönüşüm ters orantılı evirme evirme geçidi evirmek.interval timer intraframe coding intrasystem communication intrasystem intrinsic intrinsic noise intrinsic semiconductor intrusion intrusion tone invalid address invalid assignment invalid character invalid invariance invariant invasive inventory inverse correlation inverse filtering inverse function inverse of a matrix inverse parallel inverse photoelectric effect inverse problem inverse inverse transformation inversely proportional inversion inversion gate invert. tersine çevirmek evirgeç evirici yükselteç görünmeyen çağırmak iyon yakması iyon yoğunluğu iyon iyonik iletim iyon dengesi iyonlaşma enerjisi iyonlaşma iyonlaşma hızı iyonlaşma gerilimi iyonlaşma akımı iyonyuvar. sayımca ters ilinti ters süzgeçleme ters işlev matrisin evriği ters paralel ters ışılelektrik etki ters problem ters. iyonosfer iyonosferik bozan etken iyonosferik sarsım iyonosferik sonda iyonyuvar sondası iyonosferik fırtına 93 . to inverter inverting amplifier invisible invoke. değişmezlik değişimsiz envanter.

ionospheric wave irrational number irrecoverable error irrecoverable irreducible irreversibility irreversible irrotational irrotational field isochronous isolate. to isolated isolated equilibrium state isolation isolation amplifier isolator isomorphic isotropic radiator isotropic isotropy issue issue a command. to iteration iteration loop iterative method iterative process iterative processing iterative solution iyonyuvar dalgası oransız sayı onarılamaz hata kurtarılamaz. to italic italicize. 2) birbaşına birbaşına denge durumu 1) yalıtım. 2) birbaşınalık yalıtım yükselteci yalıtkan eşyapılı. özyineleme özyineleme döngüsü özyineli (dürümsel) yöntem özyineli (dürümsel) süreç özyineli işleme özyineli (dürümsel) çözüm 94 . 2) basım sayısı komut vermek italik italiğe çevirme 1) öğe. 2) işlem maddesi yinelemek dürüm. onarılamaz indirgenemez tersinemezlik tersinemez dönmez dönmesiz alan sabit aralık zamanlı. eşbiçimli yönbağımsız ışıyıcı yönbağımsız yönbağımsızlık 1) sorun. to item iterate. izokron yalıtmak 1) yalıtık.

to juxtaposed jw-crossing jak. to jumper cable junction box junction just discernible difference just in time production justification justify. priz kılıf (kablo) (elektronik) boğmak boğucu boğma (sinyal) boğulma dayanaklılığı dürtme püskürtmeli kayıtçı seğirme iş güdüm komutları iş tanımlaması iş iş kuyruğu iş sıralama. 2) sayfa yanaştırma 1) sayfa yanaştırmak. to jammer jamming jamming resistance jerk jet recorder jitter job control statement job description job job queue job scheduling job stream join. to joint distribution joint joker Joule effect joystick juke box jump.-Jjack jacket jam. iş çizelgeleme iş kuyruğu birleştirmek. 2) gerekçelemek yanyana sanal eksen kesişi 95 . eklemlemek ortak dağılım ortak joker. eklem ancak sezilebilen ayrım sıfır stoklu üretim 1) gerekçeleme. değiştirilebilir damga Joule etkisi denetim kolu optik disk kutusu atlamak atlama kablosu bağlantı kutusu kavşak.

detonation know-how knowledge based method knowledge based system knowledge engineering knowledge gap knowledge representation kurtosis Kalman süzgeci Kelvin köprüsü Kendall simgelemi karakter çiftlerini sıkıştırmak çekirdek tuş tıklama şifredağıtım merkezi şifre dağıtımı şifre alanı şifre üretimi anahtar yükleme birimi (veri) girmek şifre yönetimi şifre. özel tuş takımı tuşa basma klavyede doğrulama anahtar sözcük büfe takım. to kernel key click key distribution center key distribution key field key generation key gun key in. 2) kiplemek (sayısal) klavye biçemi klavye şablonu tuş takımı. klavye klavyesiz bilgisayar anahtar sıralı erişim miniklavye. to key management key key. anahtarı 1) anahtarlamak. kit düğme vuruntu yapabilme bilgisi. to keyboard style keyboard template keyboard keyboardless computer keyed sequential access keypad keystroke keystroke verification keyword kiosk kit knob knock.-KKalman filtering Kelvin bridge Kendall's notation kern. bil-yap bilgi tabanlı yöntem bilgi tabanlı sistem bilgi mühendisliği bilgi uçurumu bilgi gösterimi savrukluk 96 .

marka etiket tanıma etiketli etiketli küme etiketlendirme merdiven devre Lambert yansıması yaprak tipi akış sac paketli çekirdek yerel alan ağı inme parıldağı sayfa boyuna yazım kulvar dil Laplas işleci dizüstü bilgisayar dizüstü büyük çapta tümleşim lazer yazıcı lazerle budama lazer videodisk kement son giren ilk çıkar kuyruğu son giren ilk çıkar yığıtı mandal mandal devresi kilitlenme akımı yataklık süresi. 2) başlatma (ürün) fırlatıcı enerji korunumu yasası büyük sayılar yasası küçük sayılar yasası katman güvenlik katmanı katmanlı mimari yerleşim planı.-Llabel label identification labelled labelled set labelling ladder network Lambertian reflection laminar flow laminated core LAN landing beacon landscape printing lane language Laplacian laptop computer laptop large scale integration laser printer laser trimming laser videodisc lasso last in first out queue last in first out stack latch latching circuit latching current latency latent variable lateral acceleration lateral deviation lattice filter lattice network lattice launch launcher law of conservation of energy law of large numbers law of small numbers layer layer of security layered architecture layout leading characters leading coefficient leading current etiket. kafes 1) fırlatma. gecikme süresi gizli değişken yanal ivme yanal sapma kafes süzgeç kafes devre örü. serim önde gelen karakterler baş katsayı evresi önde akım 97 .

en sağdaki damga en sağdaki basamak en küçük kareler en küçük kareler kestiricisi en küçük kareler yöntemi ışık yayan diyot. yasal gösterge. LED sola yanaştırmak sola yanaştırmak sol boşluğu geçerli kütük adı geçerli. ömür parıldak ışık yayan diyot ışıl kalem 98 . 2) sızıntı kaçak akım kaçak akı kaçak ışıma öğrenme algoritması eğitim yazılımı kiralık devre en küçük eylem en küçük ortalama kareler en önemsiz bit en önemsiz damga. 2) birinci tür hata olasılığı sözlük sıralaması veri kitaplığı kitaplık. açıklamalar mercek eğitim yazılımı kurye niteliği antet düzey ayarı düzey ekseni kesme düzey sınırlayıcı 1) anlamlılık düzeyi. courseware leased line least action least mean squares least significant bit least significant character least significant digit least squares least squares estimator least squares method LED left adjust. belgelik (yazılım) kütüphane otomasyonu belgelik programları lisans anlaşması lisanslı program yetkili kullanıcı yaşam çevrim maliyeti yaşam çevrimi ömür deneyi yaşam süresi. en önemli terim öndeki sıfır 1) kaçak.leading edge of a pulse leading term leading zero leakage leakage current leakage flux leakage radiation learning algorithm learningware. to left justify. LED light pen darbenin ön kenarı başat terim. to left margin legal file name legal legend lens lessonware letter quality letterhead level adjustment level crossing level level limiter level of significance lexicographic order library (of data) library (software) library automation library routines license agreement licensed program licensed user [software] life cycle cost life cycle life test lifetime light beacon light emitting diode.

erey. 3) çizgi. 4) ton 1) hat. 2) çizgi hat uyarlayıcı hat yükselteci satır karartma aralığı hat devresi satır komutu hat iyileştirme hat sürücü ton pekiştirici hat dengeleyicisi hat arızası satır atlama satır sıklığı hatta parazit darbe hat tümlevi hat gözleyicisi satır yazıcı hat protokolu hat arama akımı çizgi örneklemesi satır aralığı çizgisel izge (spektrum) hattın hızı hat üleştirici hat test donatımı hattın yön değiştirme gecikmesi çizgi kalınlığı doğrusal dizilim doğrusal katışım doğrusal algılayıcı (sezici) doğrusal ayırtaç doğrusal kestirici doğrusal işlev doğrusal bağımsızlık doğrusal tümdevre doğrusal model doğrusal işleç 99 . limitteki değer ölçme aygıtının hata sınırları istatistik saçılma sınırları 1) devre.lightguide cable lightwave likelihood likelihood ratio likelihood ratio test limit limitedly or marginally stable system limiting case limiting conditions limiting value limits of error of a measuring instrument limits of variation line line line adapter line amplifier line blanking interval line circuit line command line conditioning line driver line enhancer line equalizer line fault line feed line frequency line hit line integral line monitor line printer line protocol line ringing current line sampling line spacing line spectrum line speed line splitter line test equipment line turnaround line weight linear array linear combination linear detector linear discriminant linear estimator linear function linear independence linear integrated circuit linear model linear operator optik kablo ışıkdalga olabilirlik olabilirlik oranı olabilirlik oranı testi 1) limit. limit durumu sınır koşulları sınır değer. 2) satır. hat. 2) sınır ucu ucuna kararlı sistem sınır durumu.

2) canlı canlı yayın üzerinde gerilim olan tel yük dengelemesi yük sığallığı yük devresi yük sargıları yük ayırıcısı yük çeli (empedans) çizeneği yük hatt yükleme birimi yükle değişme yük paylaşımı yük yüklemek yükleyici programı yükleme kulak.linear phase linear programming. LP linear regression equation linear scale linear space linear system linear time invariant linearity linearly separable lining link access protocol link address link by link encipherment link margin link protokol link to link signalling link word link. LAN doğrusal evre doğrusal programlama (izlenceleme) doğrusal bağlanım denklemi doğrusal ölçek doğrusal uzay doğrusal dizge (sistem) doğrusal zamanda değişmez doğrusallık doğrusal ayrılabilir astar bağ erişim protokolu bağlama adresi bağdan bağa kriptolama bağ sınırı (marjı) bağ protokolu bağdan bağa imleşim bağlama sözcüğü bağ bağ düzenleyicisi. bağlayıcı bağ düzenleyicisi. litho live live broadcast live wire load balancing load capacitance load circuit load coils load disconnector load impedance diagram load line load module load regulation load sharing load load. lob yerel alan ağı 100 . charging lobe local area network. to loader loading. linkage linkage editor linker liquid crystal display liquid crystal screen liquid in glass thermometer liquid level liquid manometer liquid sealed bell list handling list list processing list. to litography. bağlayıcı sıvı kristal görüntü birimi sıvı kristal ekran sıvılı sıcaklıkölçer sıvı düzeyi sıvılı basınçölçer sızdırmaz sıvılı çan liste kotarma liste liste işleme listelemek taşbaskı 1) gerilim altında.

Boolean operator logical product logical record logical sum logical variable lone electron yerel ortalama yerel veriyolu yerel çağrı yerel bağlantı yerel santral yerel döngüde sınama yerel bellek yerel ağ yerel salıngaç yerel santral yerel trafik yerel yerel görüngüler (fenomenler) yerseyici.local average local bus local call local connection local exchange local loopback local memory local network local oscillator local switch local traffic local. home localized phenomena localizer locate. yer saptayıcı yerini belirlemek. to log record of system events log. Boole işleci mantıksal çarpım mantıksal tutanak mantıksal toplam mantıksal değişken tek elektron 101 . to log on. to log out. yersemek (bulunduğu) yer kenetlenme eşzamanlama yitimi karşılıklı ketlenme eşzamanlanmış salıngaç kenetlenme. lojik mantık işleci. mantıksal fark mantıksal deyim mantıksal. to logarithmic amplifier logarithmic decrement logarithmic gain logger logging logic bomb logic diagram logic instruction logic operation logic system logical comparison logical connection logical difference logical expression logical logical operator. to log off. eşzamanlılık (sistem) günlük günlük kütüğü oturum açmak oturum kapamak oturum açmak oturum kapamak bilgisayar günlüğü günlük tutmak logaritmik yükselteç logaritmik düşüş logaritmik kazanç günlük kayıtçısı günlük tutmak yazılım bombası mantık çizeneği mantıksal komut mantık işlemi mantıksal dizge mantıksal karşılaştırma mantıksal bağlantı küme farkı. to location lock in lock out lock up (network) locked oscillator locking-in log log file log in.

long distance communication long distance dialling long distance signal long haul longitudinal motion longitudinal parity check lookup table loop analysis loop antenna loop attenuation loop back mode loop check loop current loop loop gain characteristic loop gain loop resistance loosely coupled loss angle loss loss matrix lossless coding lossless line lossless network losslessness lossy coding lossyness lost call lot lot formation lottery sampling loudness loudness of sound loudspeaker low density [disks] low earth orbit low end low frequency. LF (30-300 KHz) low level language low level modulation low level representation low noise amplifier. hoparlör düşük yoğunlukta alçak yörünge alt uçtaki. yitim kayıp (yitim) matrisi kayıpsız (yitimsiz) kodlama yitimsiz hat kayıpsız (yitimsiz) devre yitimsizlik. öbek 2) arsa parti oluşumu adçekme örneklemesi gürlük ses gürlüğü sesyükseltir. kayıpsızlık kayıplı (yitimli) kodlama yitimlilik. kayıplılık yitik çağrı 1) parti. LNA low pass filter low pass process lower case letter lower casing lower sideband lower triangular matrix luggable computer şehirlerarası iletişim şehirlerarası arama şehirlerarası sinyal uzun erimli boyuna devinim yatay eşlik denetimi. en yalın alçak sıklık alt düzey dil küçük miktarda kiplenim alt düzey gösterim düşük gürültülü yükselteç alçak geçiren süzgeç alçak geçen süreç küçük harf küçük harfe çevirme alttaki yanbant alt üçgenel matris taşınabilir bilgisayar 102 . boylamasına eşlik denetimi başvuru çizelgesi döngü yöntemi döngü anten döngü zayıflaması geri yansıtarak doğrulama yankılayarak denetim döngü akımı döngü döngü kazanç işlevi döngü kazancı döngü direnci gevşekçe bağlı kayıp açısı kayıp.

lumen luminance signal luminescence luminosity luminous efficiency luminous flux lumped circuit lumped parameter system lunchbox computer lux lümen ışıklılık işareti ışıma ışıklılık ışıma verimi ışık akısı toplu öğeli devre toplu parametreli dizge taşınabilir bilgisayar lüks 103 .

MDU magnetic field magnetic field strength magnetic field vector magnetic focussing magnetic induction magnetic ink magnetic interference magnetic losses magnetic medium magnetic path magnetic read-write head magnetic remanence magnetic saturation magnetic screening magnetic storage magnetic storm magnetic stripe card magnetic substance magnetic susceptibility 1) makina. yapay zeka ile öğrenme makina konumlama kesinliği bilgisayarca okunur bilgisayarla çeviri bilgisayarla görü bilgisayar sözcüğü makro dil makro kitaplığı makro makro üreteci makrokomut macenta mıknatıs çekirdeği mıknatıslı boyunduruk manyetik yükselteç manyetik kart manyetik devre manyetik çekirdek manyetik teker manyetik disk birimi manyetik alan mıknatıslayan alan kuvveti manyetik alan vektörü manyetik odaklama manyetik irgiti (indüklenme) manyetik mürekkep manyetik karışma manyetik kayıplar manyetik ortam manyetik yol manyetik okuma-yazma kafası kalıcı mıknatıslık manyetik doyma manyetik ekranlama manyetik bellek manyetik fırtına manyetik şeritli kart manyetik madde manyetik duygunluk 104 . 2) bilgisayar makina kodu bilgisayar çevrimi bilgisayar tipine bağlı bilgisayar tipinden bağımsız bilgisayar komutu bilgisayar dili otomatik öğrenme.-Mmachine machine code machine cycle machine dependent machine independent machine instruction machine language machine learning machine positioning precision machine readable machine translation machine vision machine word macro language macro library macro macrogenerator macroinstruction magenta magnet core magnet yoke magnetic amplifier magnetic card magnetic circuit magnetic core magnetic disk magnetic disk unit.

magnetic tape library magnetic track magnetization magneto-optic magnetostatics magnifier magnify. büyük çoğunluk taşıyıcısı çoğunluk işlevi kusurlu çalışma. 2) genlik posta günlüğü posta bilgisayarı postalamak posta kutusu posta adresi posta etiketleri posta listesi ana. ana lob ana bellek ana program ana bölüt ana bellek ana kart büyükboy bilgisayar. to magnitude mail log mail server mail. arızalı çalışma kötücül virüs dövülgenlik kötücül yazılım kent çapında ağ insan makina arabağı insan makina sistemi endüstriyel gürültü yönetim oyunu yönetim bilişim sistemi yönetim 105 . başlıca ana taşıyıcı ana devre ana besleme hattı ana kontak ana dağıtım çatısı ana geribesleme yolu ana kütük ana kulak. anaçatı bilgisayar şebeke gerilim dalgalanması şebeke kesicisi anayola sokma bakılabilirlik bakım bakım sınaması ana. to mailbox mailing address mailing labels mailing list main main carrier main circuit main circuit connection main contact main distribution frame main feedback path main file main lobe main memory main program main segment main storage mainboard mainframe computer mains fluctuations mains switch mainstreaming maintainability maintenance maintenance test major majority carrier majority operation malfunction malicious virus malleability malware MAN man-machine interface man-machine system man-made noise management game management information system management manyetik teyp kütüphanesi manyetik iz mıknatıslanma manyetooptik duruk mıknatıslık büyüteç büyütmek 1) büyüklük.

main file master list master slave flip-flop master station match case yönetici. harita eşlemlemek. elle (yöntem). mamul çoklu değerli mantık eşlem.manager mandatory mandatory manipulate. imleyici Markov zinciri Markov süreci Markov rasgele alanı maske maskelemek yığınsal veri yığınsal bellek kütle numarası elektronun kütlesi yığın bellek çok büyük ölçekte paralel ana ana saat ana kopya ana kütük ana liste usta-yamak kapanı ana istasyon büyük küçük harfe duyarlı 106 . to mapped buffer margin margin of stability marginal probability density function marine radar marine telephone maritime radio mark mark. to mass data mass memory mass number mass of an electron mass storage massively parallel master master clock master copy master file. to marker Markov chain Markov process Markov random field mask mask. ellemek ayarlanan değişken basıölçer mantis 1) elcil. haritalamak eşlenmiş yastık bellek kenarlık kararlılık sınırı bileşen olasılık yoğunluk işlevi deniz radarı deniz telefonu deniz radyosu im. yönetmen zorunlu zorunlu işlemek. 2) elkitabı elle yedekleme elle denetim elle veri girişi elle besleme elle sözcük kesme istenen sayfa sonu elle bağlantılama (santral) fişli santral yapın. belirteç imlemek belirteç. imalat yapınsal. to manipulated variable manometer mantissa manual manual backup manual control manual data input manual feed manual hyphenation manual page break manual patching manual switch manufacture manufactured many valued logic map map.

malzeme maddi ölçü maddi risk donanım güvenliği matematik (yardımcı) işlemci(si) matematiksel beklenti matematiksel olarak çözümlenebilir mozayik gösterim matris evirme matris. 2) ekranı kaplamak (Windows) maximum F-ratio en büyük F-oranı maximum likelihood estimation en büyük olabilirlik kestirimi maximum likelihood receiver en büyük olabilirlik alıcısı maximum usable frequency en yüksek kullanılabilir sıklık maximum voltage en büyük gerilim mean free path ortalama serbest yol mean free time ortalama serbest süre mean holding time ortalama meşguliyet süresi mean life ortalama ömür mean opinion score. MOS ortalama yargı değeri mean power ortalama güç mean square convergence ortalama karesel yakınsaklık mean time between maintenance. özdek enbüyütme problemi 1) enbüyütmek. to matched filter matched load matching network matching transformer material material measure material risk material security math coprocessor mathematical expectation mathematically tractable matrix display matrix inversion matrix matrix printer. dizey matris yazıcı madde. to 107 . dot printer matter maximization problem maximize.eşleştirmek. MTBM bakımlar arası ortalama süre mean value ortalama değer mean-square approximation ortalama karesel yaklaşıklama meaning anlam measurable quantity ölçülebilir büyüklük measurand ölçülen büyüklük measured signal. measurement signal ölçülen sinyal measured variable ölçülen değişken measurement ölçüm measurement procedure ölçüm yordamı measurement process ölçüm süreci measurement relay ölçme rölesi measurement standard ölçüm standardı measuring bridge ölçme köprüsü measuring chain ölçüm zinciri measuring element ölçme öğesi measuring error ölçme hatası measuring range ölçme erimi match. uyumlamak uyumlu süzgeç uyumlanmış yük uyumlama devresi uyumlama trafosu gereç.

MMU memory map memory organization memory page memory protection memory resident infector memory resident program menu driven menu item menu title merge sort merge. kaynaştırmak. 2) orta ortam dönüşümü orta sıklık (300-3000 KHz) orta çapta tümleşim üye öğelik imi dokunma duyarlı klavye zar kısa not bellek adres yazmacı bellek bellek kartı önbellek bellek sığası bellek gözesi belleği derleyip toplama bellek çevrimi bellek dökümü bellek arayüzü bellek serpiştirme bellek yeri bellek yönetim birimi bellek haritası bellek örgütleşimi bellek sayfası bellek korunumu bellekte yerleşik virüs bellekte yerleşik program menüyle güdülen menü öğesi menü başlığı tümleştirerek ayıklama birleştirmek. aracılık etme 1) ortam. to mesh analysis mesh connected device mesh current mesh mesh matrix message format ölçen tırnak aralığı ölçme dizgesi ölçme dönüştürücüsü mekanik anahtar mekanik sıfır düzenek 1) ortam. 2) araçlar ortamsız ortanca süzgeci ortanca dolayımlama. tümletirme göz yöntemi çokgen bağlantılı devre göz akımı göz göz matrisi ileti (mesaj) yapısı 108 . MF medium scale integration member membership sign membrane keyboard membrane memo memory address register memory memory board memory cache memory capacity memory cell memory compaction memory cycle memory dump memory interface memory interleaving memory location memory management unit.measuring spark gap measuring system measuring transducer mechanical switching device mechanical zero mechanism media medialess median filter median mediation medium medium conversion medium frequency .

ölçev. ayna simetrisi 109 . kilometre taşı saniyede milyon komut minibilgisayar en küçük-en büyük ilkesi enküçültme sorunu 1) enküçültmek. küçümen küçümen matris azınlık taşıyıcısı çıkartılan ayna görüntüsü. önemsiz. 2) simge durumuna getirmek (Windows) enküçük evreli sistem ufak dikey şasi. ufak dikey çatı küçük. to milestone millions instructions per second minicomputer minimax principle minimization problem minimize. mikroizlence mikrodalga röle sistemi göçürmek. mesaj ileti (mesaj) kuyruğu ileti (mesaj) anahtarlaması metal kılıflı iletken metalik doğrultucu ötedil ölçüm yöntemi momentler yöntemi yöntembilim 1) metrik. metroloji kent çapında ağ çok-girdili çok-çıktılı sistem saniyede milyon komut yönetim bilişim sistemi çok-girdili tek-çıktılı sistem mikro mikromimari minik kıvrım mikrokart mikrokod mikrobiilgisayar mikrokopya mikron mikrofon yönselliği mikrofon gürültüsü mikroişlemci mikroprogram. geçirmek aşama. to minimum phase system minitower minor minor matrix minority carrier minuend mirror image mirror printing mirror symmety ileti (mesaj) kotarıcı ileti. 2) metrelik metrik öntakılar metrik (ölçevli) uzay metrelik dalga ölçümbilim.message handler message message queue message switching metal clad conductor metal rectifier metalanguage method of measurement method of moments methodology metric metric prefixes metric space metric wave metrology metropolitan area network MIMO MIPS MIS MISO micro microarchitecture microbend microcard microcode microcomputer microcopy micron microphone directivity microphone noise microprocessor microprogram microwave relay system migrate. ikiz görüntü ters baskı ayna bakışımı.

2) disk ikizleme kusurlu ateşlenme. mobil gezgin radyo. gezgin. kiplenim. taslam modele dayananan denetim kukla modem modem ılımlama değişiklik değişiklik düzeyi değiştirici değiştirmek birimsel birimsel programlama modülerlik. gezer. mobil radyo gezgin radyo istasyonu devingenlik kipsel matris 1) kip. atlanmış yazım hatası yazım hatası karma veri tipli karma model karma düğüm karma tabanlı anımsatıcı. modüle etmek kiplenmiş taşıyıcı kipleyen dalga kiplenme derinliği kipleme. modülatör modül. to modular modular programming modularity modulate. null modem modem moderation modification modification level modifier modify. birim ölçke (N-ölçkeli) ölçkeli hesaplama ölçkeli sayaç geçiri büyüklüğü büyüklüğü. momentum birli 110 . birimsellik kiplemek. to modulated carrier modulating wave modulation depth modulation modulation meter modulator module modulo (modulo-N) modulo computation modulo counter modulus of admittance modulus of momentum monadic 1) ayna imgesi. bellenir anımsatıcı simge gezgin anten devingen. ıskalama hatası füze izleyen radar eksik. modülasyon kiplenimölçer kipleyici. 2) doruk (istatistik) model güdümlü model. ateşlenme hatası uyumsuzluk uyumsuzluk ikinci tür hata.mirroring misfire mismatch mismatch miss error missile tracking radar missing misspelling misspelling mixed mode mixed model mixed node mixed radix mnemonic mnemonic symbol mobile antenna mobile mobile radio mobile radio station mobility modal matrix mode model driven model model reference control modem eliminator. genliği devinirlik.

siyah-beyaz ekran tekgözlü imgeleme tektaş tektaş devre tek aralıklı font tek durumlu röle tek durumlu tekdüze işlev Monte Carlo yöntemi sabah oturumu biçimbilim. çoklu. monitör programı dinleme yükselteci dinleme anteni gözleme. monitör gözleme programı. en önemli damga en soldaki basamak ana dalgacık ana kart devinim dengelemeli devinim sezimi devinim güdü bağlamak.monadic operation monitor monitor program monitoring amplifier monitoring antenna monitoring monitoring software monitoring station monoblock monochromatic filter monochromatic light monochrome monochrome display monocular imaging monolith monolithic circuit monospaced font monostable relay monostable monotonic function Monte Carlo method morning session morphology most efficient estimator most powerful test most significant bit most significant character most significant digit mother wavelet motherboard motion compensated motion detection motion motivation mount. takmak fare düğmesi fare fare altlığı fare imleci taşıma komutu taşıma yürüyen ortalama devinen sargılı miniakımölçer devinir öğe devinen mıknatıslı alet devinen ölçekli alet çok. to mouse button mouse mouse pad mouse pointer move instruction move moving average (MA) moving coil galvanometer moving element moving magnet instrument moving scale instrument multimultiaccess multiaddress instruction multicarrier multichannel system birli işlem gözleyici. tanıtmak. morfoloji en etkin kestirici en güçlü sınama en önemli bit en soldaki damga. katlı çoklu erişimli çokadresli komut çok-taşıyıcılı çok-kanallı sistem 111 . 2) siyah-beyaz tekrenkli ekran. dinleme gözleme yazılımı gözleme bilgisayarı tekgövde tekrenkli süzgeç tekrenkli ışık 1) tekrenkli.

multicarrier radio transmitter multicast multicast message multicollinearity multiconductor cable multicore cable multidecision problem multidrop line multifrequency transmitter multifunction board multihop transmission multilevel security multimedia multimedia authoring multimedia computer multimodal distribution multimode fiber multinational character set multinode multinomial distribution multiparty call multiparty line multipath multipath fading multipath reflection multipath transmission multiple multiple access multiple access interference multiple correlation coefficient multiple input multiple output system multiple input single output system multiple integral multiple of a unit of measurement multiple order sampling multiple pole multiple rate sampling multiple routing multiplex channel multiplexer multiplexing multiplicand multiplicative noise multiplicity multiplier multipoint line multipoint network multiprecision çok-taşıyıcılı radyo verici çoğa gönderim çoğa gönderilen ileti çoklu bağlanımlı çok-iletkenli kablo çok-damarlı kablo çoklu karar sorunu çok-prizli hat çok-frekanslı verici çok-işlevli kart çok-sekmeli iletim çok-katlı güvenlik 1) çoklu ortamlı. çok-uçlu ağ çoklu duyarlı 112 . 2) giriş yolseçici (mantık devresi) çoğullama çarpılan çarpımsal gürültü katlılık. çoğulortamlı 2) çoklu ortamlılık. katlı. çoğulortamlılık çoklu ortamlı yazarlık çoklu ortamlı bilgisayar çokdoruklu dağılım çok-kipli lif çokuluslu damga kümesi çok-düğümlü katlı terimli dağılım çok-aboneli arama çok-aboneli hat çok-yolluluk çok-yollu sönümlenme çok-yollu yansıma çok-yollu iletim 1) kat. 2) çoklu. 2) çarpıcı çok-noktalı hat çok-noktalı ağ. çok 1) çoklu erişimli. çokluk 1) çoğaltıcı. 2) çoklu erişim çoklu erişim karışması çoklu ilinti katsayısı çok-girdili çok-çıktılı sistem çok-girdili tek-çıktılı sistem çok katlı tümlev ölçüm biriminin üst katları örüntülü örnekleme katlı kutup katlı örnekleme çoklu yolatama çoğullamalı kanal 1) çoğullayıcı (iletişim).

çok-sunuculu ağ çok-basamaklı eylem çoklu görev çoklu kullanım çok-izli (çok kanallı) kayıt dizgesi çok-kullanıcılı işletim sistemi çok-kullanıcılı çok-değişkenli çözümleme çok-değişkenli Gauss dağılımı çok-değişkenli istatistik susturma karşılıklı irgitil bağlaşım karşılıklı doğuşturu (irgiti) karşılıklı karşılıklı dışarlayan olaylar karşılıklı dışarlayan 113 . çoklu iş düzeni çoklu çözünürlük çok-duyucu tümleştirme çok-işgörenli ağ.multiprocessing multiprocessor multiprogramming multiresolution multisensor fusion multiserver network multistep action multitasking multithreading multitrack recording system multiuser (operating) system multiuser multivariate analysis multivariate normal distribution multivariate statistic muting mutual inductance coupling mutual inductance mutual mutually exclusive events mutually exclusive çoklu işlem çoklu işlemci çokluprogramlama.

n-terminal pair network N-type semiconductor NACK naming convention NAND gate narrow band frequency modulator narrowband communication narrowband FM narrowcast national archive national standard native language native natural frequency natural language natural noise natural number natural oscillations navigation [software] navigational radar near end crosstalk. NEXT near end echo near field near letter quality nearest neighbour necessary condition necessity need-to-know principle negate. doğal frekans doğal dil doğal gürültü doğal sayı özsalınımlar. gözardı edilebilir pazarlık komşu düğüm 114 . gezinim yöngüdüm radarı. to negation negative acknowledgement negative bias negative charge negative definite matrix negative indentation negative logic negative resistance negative sign negative signal negative wire negligible error negligible negotiation neighbor node n'inci harmonik bozunum n-tane komşuluk bölgesi n-kapılı devre N -tipi yarıiletken olumsuz alındı damgası adlandırma kuralı OVE (Olumsuz VE) geçidi dar bantlı sıklık kiplenimi dar bantlı iletişim dar bantlı sıklık kiplenimi (FM) dar alana yayın.-Nn'th order harmonic distortion n-neighborhood n-port network. seyrüsefer radarı yakın çaprazkarışma yakın uçtaki yankı yakın alan kurye niteliğine yakın en yakın komşu gerekli koşul gereklilik bilmesi gereken ilkesi olumsuzlamak olumsuzlama olumsuz alındı eksi kutuplanma eksi (negatif) yük kesin eksi matris ters girinti negatif mantık eksi direnç eksi işareti eksi değerli sinyal eksi teli yoksanabilir hata yoksanabilir. aza gönderim ulusal belgelik ulusal standart anadil yerel özfrekans. doğal salınımlar yöngüdüm.

2) devre düğümü ağ düğümü işlemcisi ağ işletim sistemi ağ işletim bilgisayarı ağ protokolu ağ özkaynakları ağ güvenliği devre sentezi ağ kuramı ağ ilingesi (topolojisi) ağ saydamlığı ağ oluşturma nöral bilgisayar nötr nokta nötr tel ölü bölgeli denetim sıfır bölgesi. yuvalanmış içiçe aralıklar içiçe döngüler. yuvalanmış döngüler içiçe yapı.neighborhood neighborhood operator nest. yuvalanmış oyun içiçe. 2) boğum (duran dalga) 115 . 2) devre öğesi ağ arayüzü ağ işletimi ağ işleticisi ağ gözetimi 1) ağ düğümü. içiçe düzenlemek içiçe oyun. 2) devre ağ adresi ağ yöneticisi devre çözümlemesi devre çözümleyici 1) ağ bileşenleri. 2) devre bileşenleri ağ üzerinde bilgi işlem ağ denetleyicisi ağ veritabanı ağ tasarımı ağ yönetim bölgesi 1) ağ öğesi. çizge. ağ) . ölü bölge yeni satır dörtlü takma ad dokuz izli şerit karlanmasız yüksüz çalışma 1) düğüm (devre. to nested game nested nested intervals nested loops nested structure nesting level network network address network administrator network analysis network analyzer network components network computing network controller network database network design network domain network element network interface network management network manager network monitoring network node network node processor network operating system network procesor network protocol network resources network security network synthesis network theory network topology network transparency networking neural computer neutral point neutral wire neutral zone control neutral zone new line nibble nickname nine track tape no-frost no-load operation node komşuluk komşuluk işleci yuvalamak. yuvalanmış yapı içiçelik düzeyi 1) ağ.

özel göreve atanmamış örselemeyen deneti örselemeyen sınama iyicil virüs gerekirci olmayan gerekirci olmayan ağ görüntülenemez silinemez vuruşsuz yazıcı vuruşsuz artmayan işlev 116 . psophometer noise modulation noise peaks noise shaping noise source noise spike noise susceptability noise temperature noise weighting noisy measurement noisy observation nomenclature nominal range nominal value non-absorbing state non-addressable non-autonomous non-blocking non-break space non-breaking space non-causal system non-coherent non-coherent interference non-coherent signal detection non-commutative non-cooperative game non-countable non-dedicated non-destructive inspection non-destructive testing non-destructive virus non-deterministic non-deterministic network non-display non-erasable non-impact printer non-impact non-increasing function düğüm geçiri matrisi düğüm yöntemi düğüm tanıtıcısı ağ düğümü duran dalganın boğumu gürültü kirlenmesi gürültü kazancı gürültü üreteci gürültü gürültü bağışıklığı gürültü yeğinliği gürültü sınırlayıcı gürültüölçer gürültü sinyali kiplenimi gürültü dorukları gürültü spektrumu biçimlendirme gürültü kaynağı ani gürültü doruğu gürültü duygunluğu gurültü sıcaklığı gürültü ağırlıklandırması gürültülü ölçüm gürültülü gözlem terimlendirme anma erimi anma değeri soğurmayan durum adreslenemez özerk olmayan tıkanmasız bölünemez boşluk bölünemez boşluk nedensel-olmayan sistem evreuyumsuz evreuyumsuz karışma evreuyumsuz sinyal sezimi sırabağımlı işbirliksiz oyun sayılamaz özgülenmemiş.node admittance matrix node analysis node id node of a network node of a standing wave noise contamination noise figure noise generator noise noise immunity noise intensity noise limiter noise meter.

molasız değmeyen döngüler birörnek olmayan. uçucu olmayan yazılmaya korunmamış disket sıfır-toplamsız oyun evirmeyen OYA (Olumsuz YA) geçidi 1) olağan.non-interlace. normal. 2) dikgen Gauss dağılımı olağan denklemler uçlar arası karışım 117 . durağan olmayan durağan-olmayan karışma durağan olmayan rasgele süreç duraksız. noninterlace non-invasive non-linear amplifier non-linear control non-linear distortion non-linear load non-linear mapping non-linear programming non-linear regression non-linear scale non-linear system non-linear transformation non-linearity distortion non-linearity non-locking shift non-maskable interrupt non-memory resident infector non-minimum phase system non-numerical character non-oriented graph non-parametric model non-persistent non-positive number non-printing characters non-recoverable error non-recursive filter non-redundant non-relativistic non-resident infector non-resident non-return to zero unipolar (bipolar) non-return-to-zero code non-sense correlation non-significance non-stationarity non-stationary interference non-stationary random process non-stop non-touching loops non-uniform non-uniform quantization non-volatile non-write protected diskette non-zero sum game noninverting NOR gate normal normal distribution normal equations normal mode interference binişmesiz müdahalesiz doğrusal-olmayan yükselteç doğrusal olmayan denetim doğrusal-olmayan bozunum doğrusal olmayan yük doğrusal olmayan eşlem doğrusal olmayan programlama doğrusal olmayan bağlanım doğrusal olmayan ölçek doğrusal olmayan sistem doğrusal olmayan dönüşüm doğrusalsızlık bozulması doğrusalsızlık kilitlenmeyen damga değiştirme maskelenemez işkesme bellekte yerleşik olmayan virüs karma evreli dizge sayısal olmayan damga yönsüz çizge parametrik olmayan model direngen olmayan artısız sayı basılamaz karakterler ölümcül hata özyinesiz süzgeç artıksız göresiz yerleşik olmayan virüs yerleşik olmayan sıfıra dönüşsüz tek (çift) kutuplu) sıfıra dönüşsüz kod anlamsız ilinti anlamsızlık durağansızlık. birbiçimli olmayan düzgün olmayan nicemleme kalıcı.

sayılandırıcı sayısal damga sayısal damga takımı sayısal veri sayısal alan sayısal tuş akımı sayısal gösterim sayısal çözümleme sayısal denetim sayısal türev alma sayısal tümlev alma sayısal tümlev alma 118 . to NRZ code nuclear forces nuclear fusion nuclear reaction nuclear spin null balance bridge null balance null null character null indicator null measurement null method of measurement null modem null point null set null string number crunching number representation. normalize etmek düzgelenmiş gösterim DE⁄‹L işlemi simgelem çentik çentik süzgeci defter bilgisayar kalem bilgisayar bildirim bildirmek.normal modes normal operating conditions normal range of use normal state normal variate normalize. rakam numaralandırıcı. sıfır. to normalized representation NOT operation notation notch notch filter notebook computer notepad computer notice notify. kukla sıfır (onaltılı sistemde) sıfır göstergesi sıfırlamalı ölçme sıfırlamalı ölçüm yöntemi kukla modem sıfır noktası boş küme boş dizgi yoğun hesap sayı gösterimi sayı sistemi sayı kuramsal dönüşüm numaralandırma planı numaralandırma yöntemi sayıt. numeration number system number theoretic transform numbering plan (telephone) numbering scheme numeral numerator numeric character numeric character set numeric data numeric field numeric keypad numeric representation numerical analysis numerical control numerical differentiation numerical integration numerical quadrature doğal kipler olağan çalışma koşulları olağan kullanım erimi normal durum Gauss değişkeni düzgelemek. haberdar etmek sıfıra dönüşsüz kod çekirdeksel (nükleer) kuvvetler çekirdeksel (nükleer) kaynaşım çekirdeksel (nükleer) tepkileşim çekirdeksel (nükleer) fırıl sıfır dengeli köprü sıfırlama dengesi boş.

numerical value of a quantity numerical word Nyquist diagram Nyquist interval Nyquist sampling rate bir büyüklüğün sayısal değeri sayısal sözcük Nyquist çizeneği Nyquist aralığı Nyquist örnekleme hızı 119 .

kapatma hat meşguliyet süresi optik damga tanıma sekizli sayı sistemi ikikat. byte odd function odd harmonic odd parity check off off-hook (telefon) off-line off-line encipherment off-line encrypting off-line operation off-line printer off-line testing off-position off-premise line off-site processing off-site storage location off-system unit of measurement off-the-shelf off-the-shelf software. bayt tek işlev tek katsıklık (harmonik) tek eşlik denetimi kapalı açık (telefon) çevrimdışı çevrimdışı şifreleme çevrimdışı kriptolama çevrimdışı işletim çevrimdışı yazıcı çevrimdışı sınama (test) kapalı durum yerleşke dışı hat taşrada veri işleme yerleşke dışı yedekleme merkezi sistem-dışı ölçüm birimi kullanıma hazır. shelfware 1) nesne. oktav sekizli sıra tamlığı sekizli. to obtuse angle occlusion occupancy OCR octal numbering system octave octet sequence integrity octet.-Oobject object code object language object module object oriented analysis object oriented design object oriented object oriented programming object program objective objective criterion objective function objective performance objective probability objectivity oblique observability observable variable observation noise observe. 2) amaç nesnel ölçüt amaç işlevi nesnel başarım nesnel olasılık nesnellik yatık gözlenebilirlik gözlenir değişken gözlem gürültüsü gözlemlemek geniş açı örtme. 2) nesne programı 1) nesnel. 2) amaç amaç kodu amaç dil amaç birimi nesneye dayalı çözümleme nesneye dayalı tasarım nesneye yönelik nesneye yönelik program 1) amaç program. üretime hazır kullanıma hazır yazılım 120 .

çalışma durumu yayında tek sayamaklı toplayıcı tek sayamaklı işlem tek geçişli çevirici tek geçişli derleyici tek kapılı devre birebir örten işlev birebir işlev tek yönlü yineleyici tek yön bire tümler tek adresli komut bire bir gönderme örten gönderim 121 . resistance meter oil circuit breaker oil filled cable oligarchic network omit. üstüne takılı kırmık üstünde kapalı konuşmanın bitimi sinyali çevrimiçi çevrimiçi veri toplama çevrimiçi kriptolama çevrimiçi donatım çevrimiçi yardım. yerleşkesinde iletken durum anında yerleşik. on load operation on site on state on the fly on-board on-chip on-hook (telefon) on-hook signal on-line on-line data collection on-line encrypting on-line equipment on-line help on-line real time on-line testing on-off action on-off keying on-off transmission on-position on-the-air one digit adder one digit operation one pass assembler one pass compiler one port network one to one and onto mapping one to one function one way repeater one way one's complement one-address instruction one-to-one relation onto mapping bürotik. çalışır yük altında yüklü çalışma yerinde. 2) ofset (baskı) kaydırılmış taşıyıcı ayırarak yığma direnil değme dirençölçer yağlı kesici yağlı kablo oligarşik şebeke atlamak. ofis otomasyonu (santrala) hizmet çağrısı büro bilgisayarı 1) göreli konum. üstünde. kaydırma. savsamak tümyönlü anten tümyönlü mikrofon tümyönlü açık.office automation office call office computer offset offset carrier offset stacking ohmic contact ohmmeter. çevrimiçi açıklama çevrimiçi gerçek zamanda çevrimiçi sınama var-yok davranışı dur-başla anahtarlama var-yok iletim açık durum. to omnidirectional antenna omnidirectional microphone omnidirectional on on load on load.

opacity opaque open architecture open circuit open circuit admittance open circuit current open circuit operation open circut impedance open ended open ended evolution open ended question open interval open loop control open loop frequency response open loop game open loop poles open loop system open loop transfer function open mapping open network architecture open path open position (mechanical switch) open system architecture open system interconnection. OSI open wire operand address operand field operand operand register operating conditions operating current operating influences operating instructions. 3) manevra (mekanik anahtar) işlem kodu manevra çevrimi (mekanik anahtar) işlemsel yükselteç işlem çevrimi işlemsel oyun yöneylem araştırması 1) işleç (mat. 2) işletmen (sistem) 122 . instructions for use operating life operating limits operating memory operating overload operating point operating sequence operating system operating transmitter operation operation code operation cycle operational amplifier operational cycle operational game operations research operator donukluk donuk açık mimari açık devre açık devre geçirisi açık devre akımı açık devre çalışması açık devre çelisi açık uçlu sürekli evrim açık uçlu soru açık aralık açık döngülü kontrol (denetim) açık döngü sıklık yanıtı açık döngülü oyun açık döngü kutupları açık döngülü dizge açık döngü aktarım işlevi açık gönderim açık ağ mimarisi açık yol açık konum açık sistem mimarisi açık sistemler arabağlaşımı çıplak tel işlenenin adresi işlenen alanı işlenen işlenen yazmacı çalışma koşulları çalıştırma akımı çalışma etkilenimi işletim yönergesi çalışma ömrü çalışma sınırları işletme belleği çalışırken aşırı yük çalışma noktası manevra sırası (mekanik anahtar) işletim sistemi yayındaki verici 1) çalışma.). işleme. 2) işlem.

örgüt örgütlemek. VEYA geçidi yörünge paylaşımı yörünge uyduyu yörüngeye oturtma 1) sıra. optimal kodlama eniyi. to (a satellite) order order of a differential equation order of magnitude order of the system order statistic order. 2) komut. kerte türevsel deklemin derecesi büyüklük kertesi sistem derecesi sıra istatistiği 1) düzenlemek. to option optional opto-coupler OR gate orbit sharing orbit orbit. 2) ısmarlamak. 3) komut vermek sıralı liste sıralama yanlılığı sıra sayıları bayağı türevsel denklem veri kümesinin örgütleşimi örgütleşim. to işletmenin el kitabı işletmen (operatör) hizmetleri karşıt optik (ışıl) veriyolu optik damga okuyucu optik damga tanıma optik bağlaç optik (ışıl) bağlaştırıcı optik disk optik lif dalga kılavuzu optik (ışıl) lif optik imge optik (ışıl) bilgi saklatımı optik yalıtıcı optik ağ optik tarayıcı optik (ışıl) tarama optik duyucu optik kodlayıcı optik (ışıl) iletim optik (ışıl) dalgakılavuzu eniyi yaklaşıklama eniyi denetim. sıralamak. örgütleşmek 123 . optimal kontrol eniyi kodlama. to ordered list ordering bias ordinal numbers ordinary differential equation organization of data set organization organize. 4) derece. optimal eniyilik ölçütü eniyileme algoritması eniyilemek seçenek seçimli optik bağlaştırıcı YA geçidi. 3) düzen.operator manual operator services opposite optical bus optical character reader optical character recognition optical connector optical coupler optical disk optical fiber lightguide optical fibre optical image optical information storage optical insulator optical network optical scanner optical scanning optical sensor optical shaft encoder optical transmission optical waveguide optimal approximation optimal control optimal encoding optimal optimality criterion optimization algorithm optimize.

. image. ortogonal dikgen işlev dikgen matris dikgen izdüşüm dikgen dönüşüm birimdik doğuray birimdik. çağrı başlatmak köken noktası kaynak trafiği artık satır dikgen tümler dikgen çözüşüm dikgen. electronic organizer orientation orientation oriented graph oriented origin original original contribution original signal. 2) başlangıç özgün katkı başlangıç sinyali. to originating point originating traffic orphan line orthogonal complement orthogonal decomposition orthogonal orthogonal function orthogonal matrix orthogonal projection orthogonal transform orthonormal basis orthonormal orthonormal set orthonormal vector oscillate. aykırı değer 124 . orijin 1) özgün. yönelim yönlü çizge yönlü başnokta.. ortonormal birimdik küme birimdik vektör salınmak salınım kipi salınım salıngaç kristali salıngaç salınımyazar.organizer. çıkış çıkış hat devresi çıkış trafiği çıkış noktası sapkın gözlem. osilograf açık sistemler arabağlaşımı. originate a call. imgesi. OSI geçişim bant dışı imleşim giden sepeti bant dışı ışınım yetersiz bellek hizmet dışı sinyali erimin dışında servis dışı sınama servis kesilmesi giden giden kutusu bina dışı dış kabuk elektronu giden aramalara kapalı giden. to oscillation mode oscillation oscillator crystal oscillator oscillograph OSI osmosis out band signalling out basket out of band radiation out of memory out of order tone out of range out of service testing outage outbound outbox outdoor outer shell electron outgoing calls barred outgoing outgoing line circuit outgoing traffic outlet outlier elektronik ajanda uyumlandırma yönlenme.

2) çıktı çıkış yastık belleği çıkış veriyolu çıkış aygıtı çıkış kütüğü çıkış çelisi çıkış matrisi çıkış düğümü devrenin çıktısı çıkış iskelesi çıkış gücü çıkış programı çıkış kuyruğu çıkış sinyali. overdamping overcurrent) overdamped system overdetermined overexcitation overflow area overflow check overflow error overflow overflow traffic overhead bits overhead costs overhead overhead operations overhead projector overlap period overlap signalling overlap. üstüne çatmak yer paylaşır bölüt aşırı yük aşırı yük değeri erimdışı (eskisini) geçersiz kılmak aşma 125 . çıktı çıkış tepsisi çıkış birimi çıkış değişkeni dış kaynaklardan edinme aşırı sönüm aşırı gerilim (akım) aşırı sönümlü sistem artık belirtilmiş aşırı uyarılma taşma alanı taşma gözetimi taşma hatası taşma taşan trafik ek bitler. to overlapped command cycle overlapped overlapping fields overlay network overlay overlay. destek işlem bitleri genel giderler ek yük. genel bakım işlemleri tepegöz örtüşme süresi örtüşmeli imleşim örtüşmek örtüşmeli komut çevrimi örtüşmeli örtüşen alanlar üstüne bindirmeli ağ üstüne kurulan. to overlayable segment overload overload point overrange override overshoot ana çizgiler. destek işlem ek işlemler.outline outlook output output buffer output bus output device output file output impedance output matrix output node output of a circuit output port output power output program output queue output signal output tray output unit output variable outsourcing overcritical damping. çerçeve görünüm 1) çıkış. üstüne çatılan yer paylaşmak.

overspeed protection device overstrike overtemperature overview. üstüne yazmak çiğneme hatası kullanıcı kılavuzu 126 . to overvoltage overwrite overwriting error owner's guide aşırı hız koruyucusu üstüne basmak aşırı sıcaklık gözden geçirmek aşırı gerilim çiğnemek.

to page addressing page break page down page layout page limit page overflow page printer page protection page registration page segment page setup page up pageable paged memory pagination paging paint box pair (elektrik) paired cable paired palette palmtop computer PAM panel discussion panel panning p tipi yarıiletken otomatik özel santral. paketleme yoğunlaşmış veri paket yastığı paket formatı paket başlığı paket uçbirimi paket ağı düğümü paket paket radyo paket sıralaması paket anahtarlama paket uçbirimi paketlenmiş ses 1) kayıt yoğunluğu. 2) sıkıştırma yoğunluğu dolgulamak sayfa adresleme sayfa sonu sonraki sayfa sayfa düzeni. to package packed data packet buffer packet format packet header packet mode terminal packet network node packet packet radio packet sequencing packet switching packet terminal packetized voice packing density pad. 2) radyoyla arama boya kutusu ikitel. iletken çifti ikitelli kablo eşli palet avuçiçi bilgisayar vurum (darbe) genlik kiplenimi açık oturum pano gezdirme (kamera) 127 . sayfa planı sayfa sınırları sayfa taşması sayfa yazıcısı sayfa koruması sayfa ayarlama sayfa bölütü sayfa düzenleme önceki sayfa sayfalanır sayfalı bellek sayfa numaralamak 1) sayfalama.-Pp type semiconductor PABX pace pacing pack. PABX ilerleme hızı hız denetimi yoğunlaştırmak (bellek) sarmalaç.

paper guide paper jam paper registration paper release paperless office paperless society parabolic reflector paradox paragraph mark parallel architecture parallel capacitor parallel connection parallel interface parallel parallel plate lens parallel port parallel processing parallel resonant circuit parallel run parallel to serial parallel transfer parameter estimation parameter identification parameter parameter space parametric amplifier parasitic oscillation parasitic radiation parasitic virus parent directory parent element parent node parenthesis parity bit parity setting parse. paralel yürütme koşuttan dizisele (paralelden seriye) paralel aktarım parametre kestirimi parametre tanılama parametre parametre uzayı parametrik yükselteç parazit salınım parazit ışınım asalak virüs üst dizin. ata düğüm ayraç. eşlik biti eşlik ayarı ayrıştırmak ayrıştırıcı gövdeleme kısmi ilinti kısmi kesirlerle açılım kısmi. to parser parsing partial correlation partial fraction expansion partial partial observation partial regression partial sum participle particle displacement particle orientation particle particular solution partition coefficient kağıt kılavuzu kağıt sıkışması kağıt ayarlama kağıdı bırakma kağıtsız ofis. tikel kısmi gözlem kısmi bağlanım kısmi toplam ortaç parçacık yer değiştirmesi parçacık yönelimi parçacık özel çözüm üleşim katsayısı 128 . parantez eşlik ikili. paralel paralel levhalı mercek paralel kapı paralel işleme paralel çınlamalı devre paralel geçiş. elektronik ofis kağıtsız toplum parabolik yansıtıcı çatışkı paragraf imi paralel mimari paralel sığaç paralel bağlantı paralel arayüz koşut. üst rehber üst öğe üst düğüm.

partition function partition. şifre güvenliği yapıştırmak ara kablo bağlantı panosu fiş panosu. şifre denetimi parola. yol zayıflaması yol uzunluğu farkı yol uzunluğu virüs bulaşma yolu iz testi yol. iz ayrıksı örüntü üreteci örüntü eşleme örüntü örüntü tanıma duraklamak ödeme tonu (telefon) yararlı yük kişisel bilgisayar darbe (vurum) kod kiplenimi tepe kırpıcı tepe sezicisi doruk. pasif edilgen öğe edilgen (pasif) iki kapılı devre edilgen (pasif) güdüm edilgen (pasif) tehdit edilgen (pasif) devre yedek artıklık edilgen (pasif) yansıtıcı edilgen pasif) tehdit edilgen (pasif) dönüştürücü edilgenlik. tepe zarfın tepe gücü. to patch cord patch panel patch panel patch. to partitioned matrix party party line pass passband passive passive element passive four terminal network passive guidance passive menace passive network passive redundancy passive reflector passive threat passive transducer passivity password control password password protection paste. giriş şifresi parola güvenliği. dağıtım panosu yamamak iz analizi yayılım zayıflaması. to path analysis path attenuation path length difference path length path of infection path testing path pathological pattern generator pattern matching pattern pattern recognition pause. kiplenimin doruğundaki güç tepeden tepeye gezinim tepe faktörü 129 . üleştirmek bölüntülenmiş matris abone. pasiflik parola denetimi. to pay tone payload PC PCM peak clipper peak detector peak peak envelope power peak excursion peak factor üleşim işlevi bölüntülemek. kullanıcı (telefon) paylaşılan hat (telefon) geçiş geçirme kuşağı edilgen.

peryodik dönemli çalışma dönemli işlev dönemli süreç 130 . doruk değeri tepe gerilimölçeri doruklu trafik dorukluluk oranı eşdüzey öğeler. 2) azami kapasite doruk sinyal gürültü oranı tepeden tepeye genlik doruk koyak değeri tepe değeri.peak limiter peak load peak luminance peak output peak point peak power peak SNR. to performance performance index performance measurement performance testing period periodic periodic duty periodic function periodic process tepe sınırlayıcı. performans başarım ölçütü başarım ölçümü başarım sınaması (testi) dönem dönemli. PSNR peak to peak amplitude peak to valley value peak value peak voltmeter peaked traffic peakedness factor peer entities peer peer to peer communication pen plotter pen recorder pen travel pen-based computer penalty function pencil beam antenna pencil beam pending penetration factor penetration frequency penetration pentahedron perceive. görevdeş öğeler eşdüzey. görevdeş eşdüzeyler arası iletişim kalemli çizici kalemli kaydedici kalem yolalımı kalem bilgisayar ceza işlevsisi kalem huzmeli anten kalem biçimli huzme beklemede girim katsayısı girim frekansı (sıklığı) girim beşyüzlü algılamak kıpırtı oranı yüzde dağılımı yüzde birlik algı algılama eşiği algısal algısal deney tam akışkan delikli zımba deliği delici gerçekleştirmek. to percent ripple percentage distribution percentile perception perception threshold perceptual perceptual experiment perfect liquid perforated perforation perforator perform. dinamik sınırlayıcı azami yük. yapmak başarım. doruk yük doruk ışıklılık en yüksek verim tepe noktası. doruk noktası 1) doruk güç.

PLL evre kenetleme döngüsü phase locking evre kenetlenmesi phase margin evre payı phase modulation evre kiplenimi phase number faz sayısı phase of a sinusoid bir sinüzoidin evresi phase reversal evre tersinimi phase sensitive detection evreye duyarlı algılayıcı phase sequence indicator evre ardışımı göstergesi phase shift circuit evre kaydırıcı devre phase shift keying evre kaydırmalı kiplenim phase space faz uzayı. faz phase indicator evre göstergesi phase jitter evre seğirmesi phase lag evre gecikmesi phase lead evre öndelemesi phase line faz hattı (enerji) phase locked loop. karmak persistance of vision görme sürerliği persistent screen bellekli ekran personal computer. PC kişisel bilgisayar personal identification number kimlik numarası personal information management kişisel bilgi yönetimi perturb. evre uzayı 131 . irgitillikölçer permeance manyetik iletkenlik permutation devşirim. permütasyon permute. to sarsıma uğratmak perturbation sarsım phantom hayalet phase amplitude distortion evre genlik bozunumu phase angle evre açısı phase comparator evre karşılaştırıcı phase compensation evre dengelemesi phase conductor faz iletkeni phase constant evre değişmezi phase delay evre gecikmesi phase equalizer evre denkleştiricisi phase evre. to devşirmek. 2) çevre peripheral bus çevre veriyolu peripheral control unit çevre denetim birimi peripheral equipment çevre donatımı peripheral interface çevre donatımı arayüzü peripheral processor çevre işlemcisi permanent connection kalıcı bağlantı permanent error kalıcı hata permanent file sabit kütük permanent magnet doğal mıknatıs permanent magnet moving coil instrument doğal mıknatıslı devinen sargılı alet permeameter doğuşturullukölçer.periodic pulse train dönemli darbe katarı peripheral 1) çevresel.

photo compact disk photocell photoconduction effect photoconductive camera tube photoconductive cell photoconductive detector photoconductivity photoconductor photodetector photoelectric effect photoelectric emission photoelectric multiplier photoelectricity photoelectron photoelectronic emission photoemission photoemissive camera tube photoemissive effect photometer photometry photorealism photovotaic effect phraseology physical device physical file physical physical menace physical model physical properties physical requirements physical security physical threat picker picosecond picture element. fotovoltayik etki deyişbilim fiziksel aygıt fiziksel kütük fiziksel fiziksel tehdit fiziksel model fiziksel özellikler fiziksel isterler fiziksel güvenlik fiziksel tehdit seçici. ışılsezici ışılelektriksel etki ışılelektriksel salım ışılelektriksel çoğaltıcı ışılelektrik. evre gerilimi evre hızı faz gerilimi sargının faz gerilimi evre-genlik bozunumu evre/sıklık bozunumu evreölçer evre uyumu evreoku görüngüsel görüngü fonetik alfabe fosforışıma fosforışıl fotoğraf yoğuntekeri fotosel. görüntü öğesi. piksel resim tekrarlama sıklığı 132 . pixel picture frequency faz gerilimi.phase tension phase velocity phase voltage phase voltage of a winding phase/amplitude distortion phase/frequency distortion phasemeter phasing phasor phenomenological phenomenon phonetic alphabet phosphorescence phosphorescent photo CD. ışılelektriksellik fotoelektron fotoelektronik salım ışılsalım fotosalıcı kamera tübü fotosalım etkisi ışıkölçer ışıkölçüm fotogerçekçilik ışılgerilim etkisi. ışık gözesi fotoiletim etkisi fotoiletken kamera tübü fotoiletken göze ışıliletken sezici ışıliletkenlik ışıliletken fotosezici. toplayıcı pikosaniye imgecik.

2) damga sıklığı (yazı). Programming Language I place holder plain conductor plaintext planar array antenna planar graph planar motion planar target plane of polarization plane of reference plane wave planimetry plasma display plasma plasma screen resim işareti çizim alanı (grafik) resim tübü değirmi çizenek parçalı değişmez sinyal piezoelektrikli duyucu hırsızlama erişim beleş giriş sırtında taşıma 1) pilot dalgası. 2) öncü pilot modeli öncü proje pilot alıcısı öncü geçiş pilot dalga 1) bacak.picture signal picture space picture tube pie chart piecewise constant signal piezoelectric sensor piggyback access piggyback infiltration piggybacking pilot pilot model pilot project pilot receiver pilot run pilot wave pin pin hole pincushion (pillow) distortion pinfeed ping pong transmission pipeline pipeline processing piracy pirated copy pirated software pitch pitch attitude pitch axis pitch frequency pitch of a character pitch period pitching pixel map pixel PL/I. imgecik haritası piksel. 4) sargı adımı (bobin) yunuslama açısı yunuslama ekseni perde sıklığı karakter yazım sıklığı perde dönemi (ses) yunuslama piksel haritası. benek PL/I. program dili I kalınan yer imi çıplak iletken şifresiz metin düzlemsel dizilimli anten düzlemsel çizge düzlemsel hareket düzlemsel hedef ucaylanma (polarma) düzlemi dayanak düzlemi düzlem dalgası alan ölçü plazma ekran plazma plazma ekran 133 . 3) yunuslama (havacılık). 2) dişli. 3) iğne iğne deliği yastık biçiminde bozunum dişli besleme pinpon türü iletim boruhattı boruhattında işleme korsanlık korsan kopya (yazılım) korsan yazılım 1) perde (ses). imgecik.

to polarized light polarized relay polarizer pole zero plot yoğrukluk yoğruk yeniden oynatma kafası yeniden oynatmak. to plesiochronous plot. noktasal değeç çalışma noktası kayması noktasal kestirim satış noktası satış uçbirimi nokta örneklemesi noktasal kaynak noktadan çoklu noktaya noktadan noktaya devre noktadan noktaya iletişim noktadan noktaya imleçli alet işaretçi. yeniden çalmak hemen hemen eşzamanlı çizmek. çizdirmek (grafik) çizici tümüyle uyumlu fiş takılabilir devre kartı takılabilir modül takılabilir fişli kablo başlığı tak ve çalıştır çekül doğrusu piston artı imi havalı sürme havalı havalı anahtar noktasal değme. imleç kutup ekseni kutupsal konaçlar kutup eğrisi trigonometrik biçim. yön değiştirmesi kutuplaşma hatası kutuplaşma uyumsuzluğu ucaylama.plasticity plastics playback head playback. ucaylamak ucaylanmış ışık. kutuplanmış ışık kutuplanmış röle ucaylayıcı. kutuplayıcı sıfır kutup çiziti 134 . kutuplaşma kutuplamak. to plotter plug compatible plug plug in circuit card plug in module plug in plug in termination plug-and-play plumb line plunger plus sign pneumatic drive pneumatic pneumatic switch point contact point drift point estimation point of sale point of sales terminal point sampling point source point to multipoint point to point circuit point to point communication point to point pointer instrument pointer polar axis polar coordinates polar curve polar form polar grid polar plot polar vector polarity indicator polarity reversal polarization error polarization mismatch polarization polarize. kutupluluk göstergesi kutup tersinmesi. kutupsal biçim kutupsal ızgara kutupsal çizim kutupsal vektör ucaylık göstergesi. ucaylanım.

to polling character polling cycle polling interrupt polling method polygon polyhedron polynomial polynomial trend polyphase (voltage) source pool popup menu popup message popup window pore porosity port port concentrator port contention portability portable computer portable radio portable radiocommunication set portrait printing POS pose position control system position read out position sensor position switch position vector positional notation positional response positional signal positioning time positive definite matrix positive justification positive negative action positive negative three step action positive or regenerative feedback positive semidefinite matrix positive wire possibilistic possible combinations posting postmortem dump postprocessor postulate potential barrier öntakı simgelemi anketlemek. poz konum denetim sistemi konum okuma konum duyucusu konum anahtarı konum vektörü konumsal yazım konum belirleme yanıtı konum belirleme sinyali konumlanma süresi kesin artı matris pozitif doğrulama artı eksi eylem artı eksi üç basamaklı eylem artı geribesleme yarı kesin artı matris pozitif tel olabilirlikli olanaklı bileşimler sonradan ekleme işlemsonrası döküm sonişlemci.Polish notation poll. sorgulamak sorgulama damgası sorgulama çevrimi sorgulama işkesimi sorgulama yöntemi çokgen. polinom çokterimli yönseme çokevreli kaynak havuz açılır menü beliren ileti beliren pencere gözenek gözeneklilik bağlantı kapısı. iskele iskele trafiğini yoğunlaştırıcı iskele çekişmesi taşınabilirlik taşınır bilgisayar taşınabilir radyo taşınır alıcı verici sayfa enine yazım satış noktası duruş. ardişlemci koyut potansiyel engeli 135 . poligon çokyüzlü çokterimli.

kullanımbilim başlama (eşzamanlama) eki önyükselteç öncelik yalpalama öncül kesinlik önsınıflandırma ön derleme önceden tanımlamak öngörmek öngörme düzeltme yöntemi öngörü hatası öngörü öngörü sinyali öngörücü kodlama öngörücü ayrışım önvurgulama çağrıyı boşaltmak sonsuz öncelikli düzence sonsuz öncelikli önsöz öntakı simgelemi öntakı. to preemptive priority discipline preemptive preface prefix notation. 2) yerleşke 136 .potential difference potential energy potential plateau potential trough power power amplifier power analyzer power attenuation power card power consumption power cord power divider power factor power level power light power off. 2) sınama gücü (istatistik) güç yükselteci güç çözümleyici güç yitimi güç kartı güç tüketimi güç kablosu güç bölücü güç çarpanı güç düzeyi açıldı ışığı kapamak açıldı göstergesi açmak priz güç izgesi (spektrumu) anahtarlı uzatma kablosu güç kaynağı güç aktarım işlevi çok kullanan (bilgisayar) üst (mat. Polish notation prefix premises potansiyel farkı potansiyel enerji potansiyel platosu potansiyel çukuru 1) güç (fizik). to prediction correction method prediction error prediction prediction signal predictive coding predictive decomposition preemphasis preempt a call. to power on indicator power on. to power socket power spectrum power strip power supply power transfer function power user powers pragmatics preamble preamplifier precedence precession precessor precision preclassification precompile predefine predict.) edimbilim. önek 1) öncüller (mantık).

gösteriliş önceden belirlenmiş. başat başat dal.premises cabling premises distribution premises wiring preprocessor prerelease. to yerleşke içi kablolar yerleşke içi dağıtım yerleşke kabloları önişlemci önsürüm önkoşul. bilgisayardan basmak 137 . önister sunuş katmanı sunuş yöneticisi sunuş. to pressure recovery pressure switch preventive maintenance preview previous previous primary primary Boolean functions primary colors primary emission primary group primary relay primary service area primary standard primary winding prime number primitive primitive object principal principal branch principal components principal directions principal minor principle of measurement print head print manager print merge print spooler printed form printer printer character printer control printer output printer server printer settings printer setup printing printout printout. ana dal ana bileşenler başat yönler asal altbelirten ölçüm ilkesi yazıcı kafası yazdırma yöneticisi birleştirerek yazdırma yazdırma kuyruklayıcısı basılı form bilgiyazıcı. önayarlı önkonumlamak basınç geri kazanımı basınç anahtarı koruyucu bakım önizleme önceki önceki birincil ana Boole işlevleri birincil renkler birincil salım birincil grup birincil röle birincil yayın alanı (radyo) birincil standart birincil sargı asal sayı ilkel (ad) ilkel nesne ana. yazıcı yazıcı damgası yazıcı denetimi yazıcı çıktısı yazıcı paylaştırıcı yazıcı ayarları yazıcı ayarları yazma (yazılı) çıktı yazılı çıktı almak. interim release (software) prerequisite presentation layer presentation manager presentation preset preset. asal.

PABX private key özel anahtar. program program linking program bağlama program manager program yöneticisi program module program modülü 138 . 2) işlem process computer süreç bilgisayarı process control equipment süreç denetim aygıtları process control süreç denetimi process oriented sürece yönelik process oriented sürece yönelik process simulation süreç benzetimi process. yoklamak. onama olasılığı probability of rejection red olasılığı probability theory olasılık kuramı probe 1) sonda. PABX otomatik özel santral. to sondalamak. 2) yoklayıcı probe. POL probleme yönelik dil. eşzamanlı kipçözücü product engineering ürün mühendisliği product modulator çarpımsal kipleyici product moment çarpım momenti product standard ürün standardı productivity üretkenlik profile yanay.prior probability önsel olasılık priority indicator öncelik göstergesi priority öncelik priority queue öncelikli kuyruk priorized interrupt öncelikli işkesme privacy kişisel gizlilik. profil program counter program sayacı program documentation program belgeleme program izlence. kişisel anahtar private network özel ağ privatization özelleştirme probabilistic olasılıksal probability density function olasılık yoğunluk işlevi probability distribution function olasılık dağılım işlevi probability of acceptance kabul olasılığı. POL problem description problem tanımı problem of finite differences sonlu farklar problemi procedural language yordamsal dil procedural security yönetsel güvenlik Procedure Oriented Language yordama yönelik dil procedure yordam process 1) süreç. mahremiyet privacy lock erişim kilidi private automatic branch exchange. to işlemek processing error işleme hatası processor işlemci processor unit işlemci birimi product demodulator çarpımsal kipçözücü. araştırmak Problem Oriented Language. prob.

ilkörneği yaratma 139 . izlencelenir programlanır salt oku bellek programlı (izlenceli) denetim programlayıcı. güdü (bilgisayar) istemde bulunmak. to proof by induction proof proofing a document propagation constant propagation delay propagation error propagation path propagation velocity propagation properties proportion proportional action coefficient proportional action proportional band of a controller proportional font proportional printing proportional spacing proposition propositional calculus protected field protected memory protecting liquid protection protocol conversion protocol handler protocol insensitive protocol layer protocol protocol sensitive prototype prototyping programlanır yürütüm programlanır işlev tuşu programlanır arayüz ayarlı jak programlanır. prototip prototiplendirme. 2) öngörü izdüşüm gönderimi izdüşümsel özellikler öndeyiş. programcı programlama dili aşamalı aşamalı iletim proje kütüğü 1) izdüşüm. önsöz programlanır salt oku bellek bilgi istemi.programmable execution programmable function key programmable interface programmable jack programmable programmable read only memory programmed control programmer programming language progressive progressive transmission project file projection projection mapping projective properties prologue PROM prompt prompt. bilgi istemek tümevarımla tanıt tanıt belge doğruluğunu sağlamak yayılım sabiti yayılım gecikmesi yayılım hatası yayılım yolu yayılım hızı yayılım özellikler orantı orantılı eylem katsayısı orantılı eylem denetleyicinin orantısal kuşağı orantılı font orantılı yazım oransal aralama önerme önermeler hesabı korumalı alan korunmuş bellek koruyucu sıvı koruma protokol çevirisi protokol kotarıcı protokola duyarsız protokol katmanı protokol protokola duyarlı ilkörnek.

2) atım darbe yükselteci vurum (darbe) genlik kiplenimi darbe bant genişliği darbeli taşıyıcı darbe (vurum) kod kiplenimi darbe (vurum) sönümlenmesi darbe (vurum) gecikmesi darbe (vurum) süre kiplenimi darbe (vurum) serpiştirme darbe (vurum) kiplenimi darbe (vurum) konum kiplenimi darbenin yeniden üretimi darbe tekrarlayıcısı darbe yineleme aralığı darbe onarımı darbe (vurum) yükselme süresi darbe biçimlendirici devre darbelerle işaretleşme darbe spektrumu darbe trafosu darbe (vurum) tetikleme darbe (vurum) genişlik kiplenimi atımlı büyüklük noktalama yalın strateji arı madde 140 . PM pulse position modulation pulse regeneration pulse repeater pulse repetition rate pulse reshaping pulse rise time pulse shaping circuit pulse signalling pulse spectrum pulse transformer pulse triggering pulse width modulation pulsed quantity punctuation pure strategy pure substance yakınlık etkisi yakınlık duyucusu budama sözde program sözde komut sözde rasgele sayı sözde rasgele dizi sözde renklendirme evre kaydırmalı kiplenim kamusal anahtarlı veri şifreleme kamusal veri ağı kamuya açık yazılım kamusal kamusal anahtar kamusal kara gezgin ağı kamusal anahtarlamalı ağ yayın yayıncı çekme menü atımlılık atımlı atımlı akış atımlı gerilim 1) vurum. freeware public public key public land mobile network public switched network publication publisher pull down menu pulsatility pulsating pulsating flow pulsating voltage pulse pulse amplifier pulse amplitude modulation. PAM pulse bandwidth pulse carrier pulse code modulation. PDM pulse interleaving pulse modulation.proximity effect proximity sensor pruning pseudo code pseudo instruction pseudo random number pseudo random sequence pseudocolouring PSK Public Key Data Encryption System public data network public domain software. darbe. PCM pulse decay pulse delay pulse duration modulation.

saflık son giren ilk çıkar kuyruk basma düğmesi tuşlu arama ters liste son giren ilk çıkar yığıtı ters yığıt bellek ilk giren ilk çıkar yığıtı düz liste yığıt bellek çözmece. bulmaca bulmaca ağacı 141 . to purity push down queue pushbutton pushbutton dialing pushdown list pushdown stack pushdown storage pushout stack pushup list pushup storage puzzle puzzle tree salt sinüzoidal ton temizlemek arındırmak arılık. to purify.pure tone purge.

dörtlü dördün ağaç dördün. karesel karesel norm 1) tümlev. dörttebirlik hemen hemen. to quantized signal quantizer aperture quantizer quantizer stepsize quantum quantum efficiency quantum electronics quantum yield quarter phase (voltage) source quarter wave antenna quarter wave quarter wave line quartile quasinitelik çarpanı dördün genlik kaydırmalı kiplenim dördün evre kaydırmalı kiplenim iki çift. kalite kontrol nitelik çarpanı nitelik oranı nitelik ölçevi nitelik hizmet niteliği var yok yanıtı nicel veriler nicel ölçme nicel nicemleme gürültüsü nicemleme nicemlemek nicemlenmiş sinyal nicemleyici açıklığı nicemleyici nicemleyici basamak boyu 1) nicem. çeyrek düzlem ikilenik ifade. 2) kuvantum kuvantum verimliliği kuvantum elektroniği kuvantum verimi çeyrekevreli kaynak çeyrek dalga anteni çeyrek dalga çeyrek dalga boyunda hat çeyrek kütle. -imsi 142 . karesel ifade ikilenik .-QQ-factor QASK QPSK quad quad tree quadrant quadratic form quadratic quadratic norm quadrature quadrature amplitude modulation quadrature of a function quadrature phase qualifier qualimetry qualitative data qualitative measurement qualitative quality assurance quality control quality factor quality factor quality metric quality quality of service. QOS quantal response quantitative data quantitative measurement quantitative quantization error quantization quantize. dört evreli dördün genlik kiplenimi bir işlevin tümlevi dördün evreli niteleyici nitelik ölçümü nitel veriler nitel ölçme nitel nitelik güvencesi nitelik denetimi. 2) dördün.

girmek kuyruklu erişim yöntemi kuyruğa sokulmuş ileti kuyruk gecikmesi kuyruk sistemi susturmak çalışma akımı çalışma noktası zar beşlisi örnekleme zar beşlisi terk (kuyruk) çıkış yetersayı tırnak imi bölüm 143 .quasistatic quaternary signalling query language query session query queue discipline queue. duruğumsu dört düzeyli işaretleşme sorgulama dili sorgulama oturumu sorgu kuyruk düzencesi kuyruğa sokmak. to queued access method queued message queueing delay queueing system quiesce. exit quorum quotation mark quotient hemen hemen duruk. to quiescent curent quiescent point quincux sampling quincux quit quit.

ışıyıcı kökaltı telsiz yükseklikölçer radyo (telsiz) parıldağı radyo hüzmesi telsizle kerteriz radyo yayını telsiz iletim telsizle kumanda telsizle yön bulma radyo oluğu radyo frekansında yükselteç radyo frekansında karışma radyo frekans izgesi (spektrumu) yüksek frekans (sıklık) radyolu (telsiz) güdüm radyolu (telsiz) özgüdüm radyo merceği radyo modemi. çatı radarlı yükseklikölçer radar farı (parıldak) radar hüzmesi radar kaplamı radar hilesi radar yankısı radar ufku radar bilgi hizmeti radar boğucu radar darbesi radar radyo telemetre radar erimi radarla izleme ışıyan enerji ışıyan akı ışımak ışıma alanı ışınım.F.-RR. choke rack mounted rack radar altimeter radar beacon radar beam radar coverage radar deception radar echo radar horizon radar intelligence radar jammer radar pulse radar radar range finder radar range radar tracking radiant energy radiant flux radiate. RFI radio frequency spectrum radio frequency radio guidance radio homing radio lens radio modem yüksek frekans söndürme bobini raf yapısında raf. ışıma ışıma yeğinliği ışıma lobu ışıma örüntüsü ışınım potansiyeli ışınımla sıcaklık ölçümü aktif anten. telsiz modem 144 . to radiation field radiation radiation intensity radiation lobe radiation pattern radiation potential radiation pyrometry radiator radicand radio altimeter radio beacon radio beam radio bearing radio broadcasting radio communication radio control radio direction finder radio duct radio frequency amplifier radio frequency interference.

tanımlı değer 145 . 2) sıra sıra ilintisi matrisin kertesi sıra süzgeçlemesi tarama ızgarası satır satır tarama hız uyarlaması hız. 2) erim erim kamerası. uzaklıkölçer uzaklık imgesi.radio navigation radio paging service radio receiver radio relay radio relay system radio transmitter radio wave radiosity radome ragged edge rain attenuation ramp function random access memory (RAM) random access random error random experiment random field random number generator random process random random sample random uniform number random variable randomization randomize. erim imgesi erim ölçümü. oran hız süresi anma akımı anma frekansı tanımlı çalışma koşulları anma gücü atanmış değer. rasgeleleştirme rasgeleleştirmek rasgeleleştirilmiş öbek tasarımı 1) değer kümesi. derinlik ölçen kamera telemetre. to randomized block design range range camera range finder range image range measurement range of a function range resolution range-bearing display ranging accuracy ranging error rank rank correlation rank of a matrix rank order filtering raster grid raster scan rate adaptation rate rate time rated current rated frequency rated operating conditions rated output power rated value radyolu (telsizle) yöngüdüm radyo çağrı hizmeti radyo (telsiz) alıcısı radyo bağlağı (rölesi) radyo röle sistemi radyo vericisi radyo dalgası ışınsallık anten kaportası düzensiz ayrıt yağmur zayıflatması rampa işlevi rasgele erişimli bellek rasgele erişim rasgele hata rasgele deney rasgele alan rasgele sayı üreteci rasgele süreç rasgele. uzaklık ölçümü işlevin değer kümesi uzaklık çözünürlüğü uzaklık-kerteriz ekranı telemetre (uzaklık ölçümü) doğruluğu telemetre (uzaklık ölçümü) hatası 1) kerte. raslantısal rasgele örneklem rasgele birbiçimli sayılar rasgele değişken rasgele sıralama.

oransal sayı ussallaştırma. okunurluk okuyucu okuma hazır durum bilgisi gerçek işlev gerçek görüntü gerçek doğru gerçek kısmı gerçek sistem gerçek zamanda. işlenmemiş veri işlenmemiş ışın ışın izleme direnç-sığaç bağlaşımı sanal direni. akılcılaştırma\ ham veri. greçeklemek yeniden düzenlemek olabilirlik sınaması akıl yürütme. to rebooting. to receipt receive buffer receive only 1) değerleme. 2) izlenme oranı (TV) anma değerleri plakası değerleme ölçeği oran sezicisi oranölçer rasyonel sayı. SOB okuma yazma çevrimi okuma yazma okunaklılık. yeniden tahsis etmek yeniden yükleme geri çağırmak alındı alış yastıkbelleği salt alıcı. rebootstrapping recall. 2) tepki gecikmesi tepkin zayıflatıcı tepkin enerji ölçeri tepkin güçölçer tepkin salt okunur bellek.rating rating plate rating scale ratio detector ratio meter rational number rationalization raw data raw ray ray tracing (computer graphics) RC coupling reactance reaction reaction set reaction time reactive attenuator reactive energy meter reactive power meter reactive read only memory. uslamlama yeniden kurma yeniden atamak. tepkinlik 1) tepkime (kimya). gerçekleştirilebilir gerçeklenebilir sistem gerçekleştirmek. ROM read write cycle read write readability reader readout ready status word real function real image real line real part real system real time real time processing real world scene (virtual reality) real-time multitasking realizability realizable realizable system realize. salt alır 146 . gerçek zamanlı gerçek zamanda işleme gerçek dünya sahnesi gerçek zamanlı çok ödevli işletim gerçeklenebilirlik gerçeklenir. 2) tepki (dinamik) tepki kümesi 1) tepkime süresi. to rearrange reasonableness check reasoning reassembly reassign.

2) tutanak tutanak planı tutanak uzunluğu tutanak bölütlemesi yeniden yazılabilir optik disk banttan yayın kayıt aygıtı kaydedici ölçme aleti kayıt yoğunluğu kayıt elemanı. toparlanır kurtarma. toparlanma hatadan toparlanma süreci toparlanma süresi toparlanma gerilimi dikdörtgenel örgü dikdörtgen darbe dikdörtgen dalgabiçimi doğrultma doğrultulmuş ortalama değer doğrultucu. almaç alıcı gürültüsü alıcı gürültü sayısı karar vericinin etkinliği alış uçbirimi alış yükselteci alış sıklığı en son yuva 1) alımlama. kayıt aygıtı kaydeden ölçme aygıtı kayıt ortamı kurtarılabilir. 2) alma. yeniden oluşturma 1) kayıt. reception receive. doğrultmaç doğrultuculu alet doğrulu özyineleme 147 .receive only terminal receive power receive. alış alırlık karşılıklı karşılıklı iki kapılı devre karşılıklılık geri isteme tanıma yeniden birleşme yeniden düzenleşim yeniden oluşturulan (geriçatılan) sinyal geriçatma. to receiver receiver noise receiver noise figure receiver operating characteristics receiver terminal receiving amplifier receiving frequency recent receptacle reception receptivity reciprocal reciprocal two port network reciprocity reclamation recognition recombination reconfiguration reconstructed signal reconstruction record record layout record length record segmentation recordable optical disk recorded broadcasting recorder recording (measuring) instrument recording density recording device recording measuring instrument recording medium recoverable recovery recovery procedure recovery time recovery voltage rectangular lattice rectangular pulse rectangular waveform rectification rectified value rectifier rectifier instrument rectilinear recursion salt alıcı uçbirim alış gücü alış almak alıcı.

2) dayanak dayanak koşullar dayanak düzenleşimi dayanak verisi dayanak eşdeğeri kalibrasyon üreteci dayanak düzeyi dayanak malzeme dayanak gürültü dayanak çalışma koşulları kaynak makale dayanak noktası dayanak standart bir büyüklüğün dayanak değer ölçeği kaynakça yansıtmak yansırlık haritası yansıyan dalga yansıtan nesne yansıma katsayısı yansıma yitimi yansıma kipli süzgeç yansıma yansıtırlık yansıtaç kırılan dalga kırılma kırılma indis profili (yanayı) yenileme hızı yenilemek. başvuru. to refrigerant özyineli süzgeç özyineli yordam yeniden çevrime sokmak yeniden yönlendirme ‹ndirgenmiş Komut Takımlı Bilgisayar ufaltılmış taşıyıcıyla iletim indirgeme.recursive filter recursive procedure recycle. to reference reference conditions reference configuration reference data reference equivalent reference generator reference level reference material reference noise reference operating conditions reference paper reference point reference standard reference value scale of a quantity references reflect. 3) bakmak. tazelemek soğutkan 148 . to redirecting Reduced Instruction Set Computer reduced-carrier transmision reduction redundancy redundancy reduction redundant redundant code redundant constraint redundant information reed contact reel reengineering reentrant program refer. değinmek. 2) ilgi kurmak. başvurmak 1) kaynak. to reflectance map reflected wave reflecting object reflection coefficient reflection loss reflection mode fiter reflection reflectivity reflector refracted wave refraction refractive index profile refresh rate refresh. azaltma artıklık artıklık arıtımı artık artıklı kod artık kısıt artık bilgi dilli kontak makara yeniden yapılanma yineli girilebilen program 1) kaynak göstermek.

yazmaç (elekt.regeneration regenerative pulse repeater regenerative repeater region growing region merging region of convergence register arrangement register oriented architecture register registered trademark regression regression curve regression equation regression line regular estimator regular point regularity regularization regulator problem reiterate. göreceli. göreli hata göreli frekans (sıklık) göreli. bağıl göreli güç düzeyi göreli kesinlik göreli spektral duyarlılık göreli büyüklük görelilik uyarınca görelilik kuramı (kısıt) gevşetmeli etiketlendirme gevşeme salınımı gevşeme süresi bağlak tutma gecikmesi bağlak (röle) eyleyicisi bağlak.) müseccel marka bağlanım. röle röle uydu istasyonu sürüm salma komutu (röle) salma akımı (röle) salıcı (röle) salma durumu (röle) salma süresi (röle) 149 . to rejection band rejection filter relational database relational relational language relational operator relative address relative error relative frequency relative relative power level relative precision relative spectral sensitivity relative strength relativistic relativity theory relaxation labelling relaxation oscillation relaxation time relay actuation time relay actuator relay relay satellite station release (software) release command release current release mechanism release state release time 1) yeniden üretim. to reject. 2) ekran yineleme sıklığı darbe tekrarlayıcısı onaran (yeniden üretici) yineleyici bölge büyütme bölge kaynaştırma yakınsama bölgesi yazmaç düzenleşimi yazmaca dayalı mimari saklayıcı. regresyon bağlanım eğrisi bağlanım denklemi bağlanım çizgisi düzenli kestirici düzenli nokta düzenlilik düzenlileştirme düzenleyici problemi yinelemek geri çevirmek söndürme bandı söndürme süzgeci ilişkisel veri tabanı ilişkisel ilişkisel dil ilişkisel işleç göreli adres bağıl hata.

to yerine koymak. 2) yayımlamak. açıklama remedial maintenance onarıcı bakım reminder anımsatıcı remote access data processing uzaktan bilgi işleme remote access uzaktan erişim remote batch entry uzaktan toptan giriş remote batch processing uzaktan toptan işleme remote job entry uzaktan iş girişi remote log in uzaktan oturum açma remote loopback uzak döngü sınaması remote processing uzakta işleme remote site uzak yerleşke remote terminal uzak uçbirim remote uzak. to virüsü temizlemek remove. to kaldırmak. uzaktan remote workstation uzak iş istasyonu removable keyboard ayrılabilir klavye remove a virus. to yer değiştirmek reluctance manyetik direni reluctivity özgül manyetik direnç remainder kalan remark not. to imge oluşturma (ekranda) reneging terk (kuyruk) reorder. raporlamak repository havuz release. çıkarmak rename. 3) salmak relevance ilgililik. to rapor vermek. örgütlemek repaginate. to yeniden düzenlemek reorganize. to yeniden düzenlemek. değiştirmek replication kopyalarak çoğaltma report rapor report.1) (özgür) bırakmak. anlamlılık reliability engineering güvenilirlik teknikleri reliability güvenilirlik reliable instrument güvenilir alet relocatability yer değişirlik relocatable address yeniden düzenlenir adres relocatable program yer değiştirebilir program relocate. to 150 . to yeniden sayfalamak repeat request yineleme istemli repeatability of a measuring instrument ölçme aygıtının yinelenebilirliği repeatability of measurements ölçümlerin yinelenebilirliği repeatability yinelenebilirlik repeater yineleyici repeater-jammer yineleyici-boğucu repertoire dağarcık replace mode üstüne yazma kipi (yazı işlem) replace. to yeniden adlandırmak render.

temsil etmek gösterim. ARQ required page break requirement requirements analysis reservation reserve. to resolution resolution of an indicating device resolving power resonance resonance frequency resonance method of measurement resonant cavity resonant circuit resonant mode filter resonant peak resonator resource allocation resource response response characteristics response curve gösterimlemek. ayırmak özel sözcük ilk duruma getirmek. RFI request for proposal. özkaynak ayırtımı özkaynak 1) yanıt. 2) tepki tepki özelliği tepki eğrisi 151 . to representation representative sample reproducibility of measurements reproduction repulsion request for information. çözünürlük gösterge elemanının çözünürlüğü çözme gücü çınlama çınlama frekansı (sıklığı) çınlamalı ölçme yöntemi çınlamalı kovuk çınlamalı devre çınlama kipli süzgeç çınlama doruğu çınlayıcı özkaynak atama. to reserved word reset. temsil temsili örnek ölçmede yeniden üretilebilirlik 1) özdeşbaskı. RFP request request repeat. to resident infector resident routine resident residual carrier residual error rate residual magnetism residual signal residual voltage residue residue of an approximation resilient resistance resistance multiplier resistance thermometer resistivity resistor resize. 2) yeniden üretim geritepki proje bilgi ilanı proje öneri ilanı istek hata durumunda yineleme istenen sayfa sonu ister isterler analizi yer ayırtımı saklamak. yeniden konumlamak bellekte yerleşik virüs yerleşik yordam yerleşik taşıyıcının kalıntısı kalıntı hata oranı kalıntı mıknatıslık kalıntı sinyali kalıntı gerilimi kalıntı yaklaşıklığın kalıntısı aksaklığa dayanıklı direni direnç çevirici dirençli sıcaklıkölçer direnillik direnç yeniden boyutlandırmak ayırma duyarlılığı.represent. gösteriliş.

dönen değer yeniden kullanılır program (izlence) yeniden kullanılır petek büyüklüğü (cep telefonu) yankılaşım ters yönde kanal ödemeli tersine mühendislik ters video tersinirlik tersinir süreç tersinir tepkime tersinebilir. kısıtlamak erişim kısıtlı belge ölçüm sonucu 1) sürdür (eylem). to revision bar revision symbol revolution rewind. to retry. geri kazanmak yeniden denemek dönüş kodu geri dönüş geri dönüş komutu dönüş hattı geri dönüş kaybı (yitimi) sıfıra dönüşlü tek (çift) kutuplu geri getirilen değer. to restricted document result of a measurement resume retail retention period reticle retransmission retrieval retrieve. tersinmek gözden geçirmek değişiklik çubuğu değişiklik simgesi dolanım geri sarmak yeniden yazılabilir optik disk dirençli yol verici baklava anten şerit Rice tipi sönümlemeli kanal sağrı 152 . 2) özgeçmiş perakende tutma süresi telçapraz yeniden iletim geri kazanım erişmek. tersinir dönmek.response time rest mass restart point restart. to return code return return instruction return line return loss return to zero unipolar (bipolar) returned value reusable program reusable reuse distance reverberation reverse channel reverse charge reverse engineering reverse video reversibility reversible process reversible reaction reversible revert. to restoration restore button restoring force restoring torque restrict. to review. to rewritable optical disk rheostatic starter rhombic antenna ribbon Rician fading channel ridge tepki süresi duruk kütle yeniden başlama noktası yeniden başlama onarım önceki duruma getirme düğmesi geri çağrım kuvveti geri getirme burusu sınırlamak.

value root node rotary switch rotating attenuator sağa hizalama sağdan girinti sağa yanaştırmak sağ boşluğu 1) halka. r. zil tonu tepecik. 2) zil halka sayaç halka tipi ağ halka topolojisi geri arama (telefon) zil geri çaldırma tonu 1) geçici salınım. SOB (bir denklemin) kökü taban derleyici kök çevritleri kök rehberi kök öğe kök yereğrisi dalı kök yereğrisi etkin değer kök düğüm döner anahtar döner zayıflatıcı 153 . to right margin ring ring counter ring network ring topology ringback ringback tone ringing ringing circuit ringing frequency ringing ringing tone ripple ripple through counter ripple voltage rise time risk analysis risk assessment risk risk function risk management RMS value roaming access number roaming robot controller robot joints robot robotic arm robotics ROC rod reflector roll-off roll-off rate roll-out rollerball ROM root (of an equation) root compiler root contours root directory root element root locus branch root locus root mean square value.m. 2) (telefon) arama çağrı devresi çaldırma frekansı parazit salınım çaldırma sinyali.right alignment right indent right justify. kıpırtı eşzamansız sayaç kıpırtı gerilimi yetişme süresi. yükselme süresi risk analizi risk değerlendirmesi çekince çekince işlevi risk yönetimi etkin değer gezeleyen abonenin erişim numarası gezeleme robot denetleyici robot eklemleri robot robot kolu robotbilim karar vericinin etkinliği çubuk yansıtıcı azalma azalma eğilimi önceliklendirme yuvartop salt okunur bellek.s.

kurala dayalı iş kuyruğu çalıştırma birimi yürütüm süresi geçirmek.rotating field rotation rotor. armature round down round off round up roundtrip delay route router routine routine test routing digits routing table routing row matrix row parity check row rank royalty rule based run stream run time module run time run. yürütmek çalıştırma ortamı çalıştırma sürümü yinelenen altlık yinelenen başlık programın yürütümü kırpık çerçeve 154 . sıradan parça deneyi. çalıştırmak. tek tek sınama yönlendirme sayamakları yol atama çizelgesi yol atama satır matris satır boyu eşlik denetimi satır kertesi telif hakkı kuralcı. 2) dönme döneç aşağı yuvarlama yuvarlama yukarı yuvarlama gidiş geliş gecikmesi yol yol atayıcı. yönlendirici 1) yordam. 2) olağan. to run-time environment run-time version running foot(ing) running heading running of a program runt frame döner alan 1) dolam (fizik).

to save. örneklenmiş örneklenmiş sinyal örnekleyici örnekleme eylemi örnekleme da¤ılımı örnekleme sıklı¤ı örnekleme örgüsü örnekleme örnekleme planı örneklemeli sınama yerine koyarak örnekleme uydu iletişim dizgesi uydu bilgisayar uydu yer istasyonu uydu santral uydu yöngüdüm sistemi uydu ba¤la¤ı (rölesi) uydu doymalı doygun mıknatıs doygunluk hacim sınaması yeni adla saklamak saklamak testere dalgası üreteci testere dişi darbesi testere dişi dalgası ölçeklenirlik evrimli mimari. hız ayarlı kodlama ölçeklenebilir a¤ 155 . 2) örneklem örnekle tut eylemi örneklem tasarımı örneklem noktası örneklem büyüklü¤ü örneklem uzayı örneklenmiş dizge örneklenmiş dönüştürücü örneklemeli.-SS-interface saddle point equilibrium safety factor safety margin salami technique salient point salient pole sample sample and hold action sample design sample point sample size sample space sampled data system sampled data transducer sampled sampled signal sampler sampling action sampling distribution sampling frequency sampling lattice sampling sampling plan sampling test sampling with replacement satellite communication system satellite computer satellite earth station satellite exchange satellite navigation system satellite relay satellite saturable saturated magnet saturation saturation testing save as. ölçeklenebilir mimari ölçeklenir kodlama. to sawtooth generator sawtooth pulse sawtooth wave scalability scalable architecture scalable coding scalable network S-arayüzü eğer noktası dengesi güvenlik katsayısı güvenlik payı salam dilimi tekni¤i taç noktası çıkık kutup 1) örnek.

ölçek bir diskte virüs aramak tarama çizgisi tarayıcı tarama aygıtı taramalı elektron mikroskobu tarama sıklı¤ı tarama saçılma çizene¤i saçılmak saçılım kaybı (yitimi) saçılım zaman çizelgesi çizelgelemek zaman çizelgelemesi Schotkey konta¤ı bilimsel gösterim (simgelem) kırpışma makaslama taşıyıcı başına bir kanal bir sinyali çırpma çırpıcı karalama kütü¤ü çalışma kütü¤ü müsvedde bellek 1) ekran.scalar product scalar quantity scalar scale division scale factor scale interval scale length scale mark scale marking scale numbering scale scale range scale space filtering scale space scale. to scattering loss scattering schedule schedule. sayıl çarpım sayıl büyüklük sayıl. to scheduling Schotkey contact scientific notation scintillation scissoring SCPC scramble a signal. to scrambler scrap file scratch file scratchpad memory screen screen burn screen capture screen efficiency screen efficiency screen grid screen printing screen saver screen shot screen terminal içsel çarpım. ölçek uzunlu¤u ölçek işareti ölçek imleme ölçek numaralandırma ölçek ölçek erimi ölçek uzayında süzgeçleme ölçek uzayı ölçeklemek ölçekleme katsayısı. to scaling factor scan a disk for viruses. 2) siper ekran yanı¤ı ekran yakalama ekran verimlili¤i ekran verimlili¤i ekran ızgarası ekranın basımı ekran koruyucu ekran resmi ekranlı uçbirim 156 . to scan line scanner scanning device scanning electron microscobe scanning frequency scanning scatter diagram scatter. skalar ölçek böleyi ölçek çarpanı ölçek böley de¤eri ölçek boyu.

screen. bölüm bölüm sonu bölüm başlı¤ı bölüm imi bölüm başlangıcı kesim sonlandırması bölüm başlı¤ı ayırma eki (kablo) kesim. backup copy security filter security kernel security layer security lock security measure 1) elemeden geçirmek. 2) ekranlamak ekranlı kablo senaryo senaryo yazımı yukarı akıtma imleci pencere dolusu kaydırma akmalı kip akma. sektör güvenli bilgisayar sistemi güvenlik yöneticisi güvenlik yönetmeni güvenlik analizi güvenlik denetimi izi güvenlik ihlali güvenlik sınıflaması güvenlik düzenleşimi yedek kopya güvenlik süzgeci güvenlik kabu¤u güvenlik katmanı güvenlik kilidi güvenlik önlemi 157 . 2) kesim. akıtma akmalı ekran denizden parazit yansıma deniz yankısı sızdırmazlık ö¤esi sızdırmaz uç (kablo) bul ve de¤iştir arama bobini arama çevrimi arama mekanizması arama anahtarı arama yolu mevsimlik de¤işim ikincil köşegen ikincil salım ikincil ikincil ışıma ikincil röle ikincil yollar ikincil standart 1) kesit. to screened cable script scripting scroll box scroll by the windowful scroll mode scrolling scrolling terminal sea clutter sea returns seal sealing end search and replace search coil search cycle search engine search key search path seasonal variation secondary diagonal secondary emission secondary secondary radiation secondary relay secondary routes secondary standard section section break section heading section mark section start section termination section title sectionalising joint sector secure computer system security administrator security administrator security analysis security audit trail security breach security classification security configuration security copy.

bölütlendirme bölütlü nicemleme kuralı ele geçirmek yakalama tümünü seç seçmek seçme sinyali seçici ça¤rı hizmeti seçici döküm seçerek silme seçici sönümlenme seçici yansıma seçmeli. otosınamalı anlambilimsel hata anlambilimsel etiketlendirme anlambilimsel bölge büyütme anlambilim semafor yarıkalıcı ba¤lantı yarıotomatik denetleyici yarıiletken bellek yarıiletken duyucu yarıiletken anahtar 158 . to segmentation segmented encoding law seize. to selection signal selective call processing selective dump selective erasing selective fading selective reflection selective selective sort selectivity selector channel selector circuit selector switch self adapting self self-adaptive system self-complementing code self-destructing program self-documenting self-explanatory self-maintained discharge self-organizing self-parking disk drive self-testing semantic error semantic labelling semantic region growing semantics semaphore semi-permanent connection semiautomatic controller semiconductor memory semiconductor sensor semiconductor switch veri güvenli¤i bilgi güvenli¤i güvenlik sorumlusu güvenlik yönetimi güvenlik kabu¤u güvenlik stratejisi güvenli¤i bozma aramak bölüt bölüt imi bölütlendirmek bölütleme. seçici seçmeli ayıklama seçicilik seçici kanal seçici devre seçici anahtar özuyarlamalı öz . kendi. to segment segment mark segment. to seizure select all select. oto özuyarlanan sistem kendini tümleyen kod kendini yok eden program kendini belgeleyen kendinden açıklamalı kendini sürdüren boşalma kendini örgütleyen otomatik park özellikli disk sürücü otosınama.security of data security of information security officer security policy security shell security strategy security violation seek.

ardıştırmak ardıştırıcı.semiconductor semiotic send point send. to sequencer sequencing sequential access sequential circuit sequential control sequential logic element sequential program sequential search sequential sequential test serial adder serial communication serial correlation serial device serial serial I/O serial interface serial port serial port serial programming serial to parallel conversion serial transfer serializer yarıiletken göstergebilim veriş noktası göndermek. sıralama sıradan erişim ardışıl devre ardışıl denetim ardışık mantık ö¤esi ardışıl program ardışıl arama sıralı. 2) do¤rultu duyumsamak duyucu devresi duyarlayıcı duyarlı veri. kritik veri duyarlılık analizi duyarlılık katsayısı duyarlılık duyarlılık etiketi duyarlılık oranı duyucu dizilimi duyuculara dayalı sistem duyucu verileri duyargaç. hatta vermek 1) anlam. to sense sense. seri seri (dizisel) giriş-çıkış dizisel arayüz dizisel kapı. ardışım sıralamak. to sensing circuitry sensitiser sensitive data sensitivity analysis sensitivity coefficient sensitivity sensitivity label sensitivity ratio sensor array sensor based system sensor data sensor sensor fusion sensor measurement sentence separable filter separable polynomial separator sequence number sequence sequence. ardışık. ardışıl ardışık sınama dizisel toplayıcı seri (dizisel) iletişim seri (dizisel) ilinti dizisel aygıt dizisel. dizisel iskele seri (dizisel) iskele dizisel (seri) programlama diziselden (seriden) paralele çevirme seri (dizisel) aktarım sıralandırıcı. sıra numarası verme 159 . duyucu duyucu tümleştirme duyucuyla ölçüm tümce ayrışır süzgeç ayrılabilir çokterimli ayırıcı ardışım sayısı sıra. dizici ardıştırma.

kırınım faktörü gölge (elektromanyetik) gölgeli bölge Shannon sınırı tonlamadan şekil elde etme şekl profil iletken paylaşmak paylaşılmış program kamusal yazılım. alet gürültüsü tamsayılar kümesi kurma. hizmet sunucu hizmet süresi hizmet kullanıcı dış örtü (kablo) servomekanizma yükselteci oturum katmanı oturum 1) küme. vahamet gölgelendirmek. küme üyeli¤i alıcı gürültüsü. 2) sunucu. SAP service call service contact service service interworking service line service message service position (mechanical switch) service program service provider service time service user serving servoamplifier session layer session set set membership set noise set of integers set up set up time (call) set up. paylaşılan yazılım seçik (görüntü) seçiklik kaykılmak. işgörü hizmette birlikte çalışma hizmet hattı hizmet iletisi işletme konumu hizmet programı hizmet sa¤layıcı. kurgu. hazırlamak ayarlamak ayar yatışma süresi önem.series circuits series compensation series connection series resonant circuit server service access point. to set. to shared program shareware sharp sharpness shear. düzen kurulma süresi (ça¤rı) kurmak. to shearing stress dizi devreler dizisel (seri) denkleştirme dizisel (seri) ba¤lantı dizisel (seri) çınlamalı devre 1) işgören. paylaştırıcı (bilgisayar a¤ı) hizmet erişim noktası hizmet ça¤rısı hizmet sorumlusu hizmet. to setting settling time severity shade. alıcı. to shader shadow column instrument shadow factor shadow shadow region Shannon limit shape from shading shape shaped conductor share. tonlandırmak gölgelendirici gölge göstergeli alet gölge faktörü. 2) elektriksel aygıt. makaslanmak makaslama zorlaması 160 .

to shortcut shredder shrink. 2) zırh (kablo) koruma ızgarası ekranlı hat ekranlı hat çifti kaydırma komutu kaydırma üst damga tuşu özel koda geçiş damgası kaydırma darbesi kayan yazmaç kıyı gemi arası iletişim gemi vericisi gemi radarı şok uyarım kıyı radarı kısa devre geçirisi kısa devre çelisi (empedansı) kısa devrede çalışma kısa erimli kısa süreli kısa devre yapmak kısa yol ka¤ıt ö¤ütücü küçültmek.sheath sheet feeder shelf life shelfware shell document shell SHF shield shield grid shielded line shielded line pair shift instruction shift shift key shift out character. büzmek karılma. to sight sign sign bit sign character sign digit kılıf (kablo) ka¤ıt besleyici raf ömrü kullanıma hazır yazılım kabuk belge kabuk süper yüksek sıklık (3 . 2) işaret işaret biti işaret damgası işaret sayama¤ı 161 . to shuffling shunt fed shunt sibling element sibling nodes side looking radar sideband suppression sideband sidebars sidelit screen sidelobe sidelooking radar sidetone sift.30 GHz) 1) koruyucu ekran. SO shift pulse shift register ship to shore communication ship transmitter shipborne radar shock excitation shore based radar short circuit admittance short circuit impedance short circuit operation short haul short time short. devşirim paralel beslemeli şönt kardeş ö¤e kardeş dü¤ümler yanal gözleyen radar yanbant bastırımı yanbant kenar çubukları yandan aydınlatılmış ekran yankulak yana bakan radar yanton elemek görüş 1) im.

SIR signal inversion signal reconstruction signal regeneration signal to noise ratio. 2) im sinyal (işaret) çözümleme sinyal karşılaştırıcı sinyal bileşenleri sinyal (işaret) iyileştirme sinyal (işaret) yıldızkümesi sinyal (işaret) çevirgeci sinyal (işaret) ö¤esi sinyal (işaret) akış çizgesi sinyal (işaret) üreteci sinyal (işaret) karışma oranı sinyal (işaret) evirme sinyalin geriçatılması sinyal (işaret) onarımı sinyal (işaret) gürültü oranı imleşim (sinyalleşme) akımı imleşim frekansı (sıklı¤ı) imleşim. anlamlı basamak anlam gösteren imlev. to sign on signal signal analysis signal comparator signal components signal conditioning signal constellation signal converter signal element signal flow graph signal generator signal interference ratio. to. to simulated annealing simulation işaret-genlik aritmeti¤i oturumu kapatmak oturum açmak 1) sinyal. sinyalleşme imleşim (sinyalleşme) bilgisi imleşimde (sinyalleşmede) birlikte çalışma imleşim iletisi sınıflaması imleşim (sinyalleşme) iletisi imleşim (sinyalleşme) şebekesi imleşim (sinyalleşme) noktası imleşim (sinyalleşme) yolu imleşim (sinyalleşme) dizgesi imleşim (sinyalleşme) zaman dilimi imza işaretli sayı anlamlılık anlamlı sayamak yitimi önemli sayamak. sign out. benzetim yürütmek.sign magnitude arithmetic sign off. SNR signalling current signalling frequency signalling signalling information signalling interworking signalling message discrimination signalling message signalling network signalling point signalling route signalling system signalling time slot signature signed number significance significance loss significant digit signification signifier signum function similar figures similar matrices similarity simple harmonic motion simple pole simple root simplex communication simplex simulate. benzetimlemek benzetimli tavlama benzetim 162 . işaret. işaret işlevi benzeş şekiller benzeş matrisler benzeşim yalın harmonik (uyumcul) devinim yalın kutup yalın kök tek yönlü iletişim tek yönlü benzetim kurmak.

iskelet taslak. 2) kayıklık deri olayı atlama uzaklı¤ı atlama uzaklı¤ı atlamak. büyüklük çatı. 2) e¤ik. tekillik noktası tekil çözüm tekil tekillik alış noktası. verev e¤ik çizgi ba¤ımlı kütük yamak türü çalışma. yamak kipi ba¤ımlı uçbirim beklemede. skeç kaykı eksi bakışımlı matris 1) yamukluk (olasıl. SIMO single input single output.simulation game simulation run simulator simultaneous operation simultenous single address instruction single board computer single byte instruction single channel per carrier single chip computer single frequency operation single input multiple output. to sky wave slack variable slant slash slave file slave mode slave terminal sleep mode slew rate benzetim oyunu benzetim yürütümü benzetici eşanlı işletim eşanlı tek adresli komut tek kartlı bilgisayar tek sekizli (baytlı) komut taşıyıcı başına bir kanal tek yongalı bilgisayar tek frekanslı işletim tek girdili çok çıktılı tek girdili tek çıktılı tek komut çoklu veri tek kipli lif tek geçişli tek evreli kaynak tek duyarlı tek durumlu kapan tek yanbant kiplenimi tek tek kullanıcılı işletim sistemi tek telli devre tek telli iletim hattı tekil nokta.). sıçramak iyonosferik dalga arttıran yapay de¤işken 1) e¤im. multiple data single mode fiber single pass single phase (voltage) source single precision single shot flip-flop single sideband (SSB) modulation single single user (operating) system single wire circuit single-wire transmission line singular point singular solution singular singularity sink sinusoidal transfer function size skeleton sketch skew skew symmetric matrix skewness skin effect skip distance skip distance skip. yutak sinuzoidal aktarım işlevi boy. nöbette yetişme hızı (elektronik) 163 . sıçramak atlamak. to skip. SISO single instruction.

e¤im 1) yuva (donanım). 2) dilim (zaman) yarık dizilimi yarık ışıyıcı yuvalı okuyucu dilimli ALOHA a¤ır çekim akıllı kart pürüzsüz e¤ri düzgün trafik süzgeçleme sı¤acı şok bobini düzleme. yumuşatma düzlük kısıtı düzlük. yumuşaklık enstantane karlanma sinyal (işaret) gürültü oranı duy yazılım bombası yapay zeka ile hesaplama elektronik kopya bilgi yitirmeden çöküş yumuşak karar geçici hata geçici bozukluk programlanır işlev tuşu yumuşak kırpıcı yazılıma dayalı modem kısmi kısa devre yumuşak kalkış yazılım destekli yazılım bombası yazılım geliştirme çevrimi yazılım geliştirme kütüphanesi yazılım geliştirme yazılım belgeleme yazılım özniteli¤i yazılım evi yazılım kütüphanesi yazılım yaşam çevrimi programla koruma 164 .slice slide slider box sliding contacts sliding mode control sliding shutter slip slit slope slot slot array slot radiator slot reader slotted ALOHA slow motion smart card smooth curve smooth traffic smoothing capacitor smoothing coil smoothing smoothness constraint smoothness snapshot snow SNR socket soft bomb soft computing soft copy soft crash soft decision soft error soft failure soft function key soft limiter soft modem soft shorting soft start software aided software bomb software development cycle software development library software development software documentation software feature software house software library software life cycle software lockout dilim 1) saydam (foto¤.). 2) kayma yukarı akıtma imleci kayar de¤eçler kayan kipli denetim disket sürgüsü kayma (motor) yarık bayır.

katı katıhal yükselteci katıhal bileşenleri katıhal aygıtı katıhal ekran katıhal katıhal bellek katıhal fizi¤i 1) çözelti.software maintenance software package software piracy software protection software release software reset software security measure software security software system software tool software vandalism software softwired solar panel solenoid magnet solid bond solid conductor solid error solid modelling solid solid state amplifier solid state components solid state device solid state display solid state solid state memory solid state physics solution solution set solvent sort key sort order sort sequence sort. to sorting criteria sound card. eriyik. sıralanan dizisi ayıklamak. boşluk ara çubu¤u 165 . sıralamak ayıklama ölçütü ses kartı ses taşıyıcısı ses enerji akısı ses basıncı kaynak kodlaması kaynak akımı kaynak belgesi kaynak kütü¤ü kaynak dili kaynak program kaynak program belgeli¤i kaynaktan yol atama kaynak gerilimi 1) uzay. 2) uzam. 2) çözüm çözüm kümesi çözgen ayıklama anahtarı sıralama düzeni ayıklanan dizi. 3) ara. sound board sound carrier sound energy flux sound pressure source coding source current source document source file source language source program source program library source routing source voltage space space bar yazılım bakımı yazılım paketi yazılım korsanlı¤ı yazılımla koruma yazılım sürümü yeniden başlatma (yazılımla) yazılım güvenlik önlemleri yazılıma dayalı güvenlik yazılım sistemi yazılım aracı yazılım vandallı¤ı yazılım programlanmış güneş paneli dolanaçlı mıknatıs do¤rudan ba¤lama (kablo) som iletken kalıcı hata katı cisim modellemesi som.

söz kodlama söz tanıma. 2) hoparlör hoparlörlü telefon konuşmacıyı tanıma özel damga özgül salım özgül belirtim belirtim dili 1) özel etken oranı 2) özgüllük spektral davranış spektral kalabalık spektral sızma spektral çizgi izgel güç yo¤unlu¤u izgel (spektral) etekler izge (spektrum) çözümleyici izge. konuşma analizi konuşma işaretlerinin kodlanması.space character space charge space code space communication space diversity space division switching space division space invariance space station spacing span span error spanning forest spanning tree spark coil spark gap spark spark-quench spatial filter spatial frequency spatial quantization spatial resolution spatial spatial vision spatiotemporal speaker speaker phone speaker recognition special character specific emission specific specification specification language specificity spectral behaviour spectral congestion spectral leakage spectral line spectral power density spectral rolloff spectrum analyzer spectrum specular reflection speech analysis speech coding speech recognition speech scrambler speech speed converter concentrator aralık damgası uzay yükü boşluk kodu uzay iletişimi uzam çeşitlemesi uzam bölüşümlü anahtarlama uzam bölüşümü uzamda de¤işmezlik uzay istasyonu aralık bırakma 1) ölçüm erimi. 2) direk açıklı¤ı erim hatası kapsayan orman kapsayan a¤aç kıvılcım bobini ark aralı¤ı kıvılcım kıvılcımönler uzamsal süzgeç uzamsal frekans (sıklık) uzamsal nicemleme uzamsal çözünürlük uzamsal uzamsal görme zaman-uzamsal 1) konuşmacı. konuşma hız de¤iştiren yo¤unlaştırıcı 166 . spektrum aynasal yansıma söz çözümleme. konuşma tanıma konuşma çırpıcı söz.

speed dialing speed of convergence speed variator spell checking spelling checker. nokta benek bozunumu noktasal ışıl kaydedici benek çapı püskürtmek yayılı izge (spektrum) elektronik çizelge (programı) yaylı körük yapma ilinti parazit sinyal yapma. parazit püskürteç karesel sezim. düzenleştirici kararlı do¤rusal sistem 167 . spell checker spelling dictionary spherical aberration spherical wave spike spike spillover spin spin stabilization spindle spiral splice split screen split-and-merge technique spontaneity spontaneous spoofing spool printing spooling spot beam spot spot distortion spot recorder spot size spray. enerji sezimi karesel kare matris karelerin toplanırlı¤ı kare darbe üreteci kare dalga otomatik susturucu susturucu devre sincap kafes kararlılık do¤rusal bir sistemin kararlılı¤ı kararlılaşma süresi kararlaştırıcı. ani gürültü doruk. to spread spectrum spreadsheet spring opposed bellow spurious correlation spurious signal spurious sputterer square law detection square law square matrix square summable square wave generator square wave squelch squelching circuit squirrel cage stability stability of a linear system stabilization time stabilizer stable linear system hızlı arama yakınsama hızı hız de¤iştiricisi yazım denetimi yazım denetleyicisi yazım kılavuzu yuvarsal sapınç yuvarsal dalga cayırtı. dürtü taşma fırıl fırıl kararlılı¤ı mil sarmal kaynak ba¤lantı yarık ekran yarma-kaynaştırma yöntemi kendili¤indelik kendili¤inden yanıltma sinyali kuyrukta basma kuyruklama noktasal ışın demeti benek.

stable state stable system stack machine stack memory stack pointer stack stacker staggering stand alone modem stand alone standard standard deviation standard error standard form standard normal distribution standard propagation standard radio atmosphere standard value standby redundancy standby state standby system standing wave standing wave meter standing wave ratio star connected device star delta starter star network star start start address start element start of (character. ba¤ımsız. text) start signal start stop transmission start-of-text character starter starting starting value startup disk state state of a system state of aggregation state of the art technology state trajectory state transition matrix state variable state vector statement static acceleration error coefficient static characteristic kararlı durum kararlı sistem yı¤ıt makinası yı¤ıt bellek yı¤ıt işaretçisi yı¤ıt yı¤ıcı basamaklandırma dış modem özerk. 3) başı başlama adresi başlama ö¤esi başı damgası (damga. başlatma. 2) yolverme. metin) başlatma sinyali dur-kalk türü iletim metin-başı damgası yolverici 1) yolverme. 2) ölçünlü standart sapma standart hata standart biçim standart ola¤an da¤ılım standart yayılım standart radyo atmosferi standart de¤er yedek artıklık hazır bekleme durumu yedek dizge duran dalga duran dalga ölçeri duran dalga oranı yıldız ba¤lantılı devre yıldız üçgen yol verici yıldız a¤ yıldız 1) başlama. tek başına 1) standart. 2) başlama yol verme de¤eri (röle) başlatma disketi durum sistemin durumu yı¤ışım hali en gelişkin teknoloji durum gezingesi durum geciş matrisi durum de¤işkeni durum vektörü deyim kalıcı ivme hata katsayısı duruk özellik 168 . ölçün.

durum biti durum durum iletisi yatışkın akış kalıcı ivme hatası kalıcı durum sapması kalıcı durum salınımı kalıcı konum hatası yönlendirilebilir anten basamak eylemi akım sınırlayıcı ba¤lak adım adım adım adım işleme basamak dengelemesi hatve. stator sargısı durum çubu¤u durum ikilisi. durak. adım (kablo) basamak yanıtı indirici trafo adımlı motor duruk imge uyaran olasılıksal (rasgele) ba¤ımlılık olasılıksal oyun olasılıksal model olasılıksal. rasgele olasılıksal dizge söndürme kuşa¤ı durma biti dur komutu durma kuralı 169 .static dump static static game static measurement static relay static state acceleration error static state position error static velocity error coefficient station station log stationary population stationary random noise statistical inference statistical parameter estimation statistical redundancy statistical sample statistical test statistics stator stator winding status bar status bit status status message steady flow steady state acceleration error steady state deviation steady state oscillation steady state position error steerable antenna step action step back relay step by step step by step processing step compensation step step response stepdown transformer stepping motor still image stimulus stochastic dependence stochastic game stochastic model stochastic stochastic system stop band stop bit stop instruction stopping rule duruk döküm duruk duruk oyun duruk ölçüm statik röle kalıcı ivme hatası kalıcı konum hatası kalıcı hız hata katsayısı 1) istasyon. stator duraç sargısı. 2) üs istasyon günlü¤ü dura¤an evren (istatistik) dura¤an rasgele gürültü istatistiksel çıkarsama istatistiksel parametre kestirimi istatistiksel artıklık istatistiksel örneklem istatistiksel sınama istatistik duraç.

to stored program control stored return address stored stow. depolama. 2) bellek bellek adresi bellek algoritması bellek atama bellekli kamera tübü saklama komutu depolama ömrü 1) depolama yönetimi. akma kipi anayol anayola sokma zorlama üstüne basmak üstü çizgili dizgi dizgi eşleme sıkı nitelik güvence yordamları şeritli kayıt aygıtı ince şerit 1) çomak.storage storage address storage algorithm storage allocation storage camera tube storage instruction storage life storage management storage medium storage surface store and forward store. to strikethrough string string matching stringent quality assurance procedures strip chart recorder stripe stroke stroke width strong convergence structural design structural element structural model structural structuralism structure declaration structure structured analysis structured cabling structured design structured lighting structured matrix structured microprogramming structured variable field 1) saklatım. bellenmiş ikonlaştırma düz ek (kablo) zorlanma. 2) bellek yönetimi saklama ortamı bellek yüzeyi sakla ve ilet kipi saklamak. strateji akım duraksız işlem duraksız kip. 2) vuruş çomak kalınlı¤ı güçlü yakınsaklık yapısal tasarım yapısal ö¤e yapısal model yapısal yapısalcılık yapı bildirimi yapı yapısal çözümleme yapısal kablolama yapısal tasarım yapısal aydınlatma yapılı matris yapısal mikroprogramlama yapılı de¤işken alanı 170 . depolamak bellenmiş programlı denetim bellenmiş dönüş adresi saklanmış. to (windows) straight joint strain stranded conductor strategy stream streaming streaming mode streamline streamlining stress strikeover. gerinim örgülü iletken gengüdüm.

altharmonik 1) özne. altprogram altyordam altörneklem seyrek örnekleme abone döngüsü abone santralı abone döşemi abone hattı altsimge altsimgeli altsimgeli de¤işken altdizi altküme sesaltı altuzay ornatımla kriptolama yerine koymalı ölçme senkronaltı altsistem. altdizey altmenü sunmak ölçüm birimin ast katları alta¤ alta sıralama altyordam. infrasonic subspace substitution cipher substitution measurement subsynchronous subsystem subtractor subtrahend successful call successive approximation successor yapısal gezinim yapılı. 2) konu öznel ölçüt öznel başarım öznellik uçunlaşım altmatris. yapısal saplama kablo etüd grubu biçem. altdizge çıkarıcı çıkarılan başarılı ça¤rı ardışıl yaklaşıklama ardıl 171 . stil altaltadres altbant kodlaması ara taşıyıcı ara taşıyıcılı frekans modülasyonu altkanal altdizin altçerçeve altçizge altkatsıklık. to submultiple of a unit of measurement subnet subordination subprogram subroutine subsample subsampling subscriber loop subscriber serving exchange subscriber's installation subscriber's line subscript subscripted subscripted variable subsequence subset subsonic.structured walk through structured stub cable study group style subsubaddress subband coding subcarrier subcarrier frequency modulation subchannel subdirectory subframe subgraph subharmonic subject subjective criterion subjective performance subjectivity sublimation submatrix submenu submit.

sufficiency sufficient condition sufficient statistic suffix suggest. to supersonic supersynchronous supervisor supervisory program supervisory signals supplemental supplementary service supply supply voltage support support software supportability suppress a virus.30 GHz) üstdüşüm özelli¤i üstdüşüm üstsimge yerini almak sesüstü senkronüstü gözetici gözetici izlence gözetim işaretleri tamamlayıcı tamamlayıcı hizmet besleme besleme gerilimi dayanak destekçi yazılım desteklenebilirlik virüsü temizlemek sıfırsız erim sıfırsız ölçek bastırma yitimi iniklik oranı (ölçü aleti) köşegen üstü eşik üstü yüzey olu¤u yüzey tümlevi yüzey dikmesi dönel yüzey yüzey yönelimi yüzey dalgaları gerilim darbesi aşırı gerilim koruyucu eksilten yapay de¤işken 172 . to sumcheck summary summary report summation check summing amplifier summing integrator summing point super-refraction supercomputer superconductivity superconductor superefficiency superhigh frequency. surge suppressor surplus variable yeterlik yeterli koşul yeterli istatistik sontakı önermek toplamalı sa¤lama özet özet rapor toplamalı sa¤lama toplayan yükselteç toplayan tümlev alıcı toplama noktası aşırı kırılma süperbilgisayar üstüniletkenlik üstüniletken üstünetkinlik süper yüksek sıklık (3 . to suppressed zero range suppressed zero scale suppression loss suppression ratio supra diagonal supra threshold surface duct surface integral surface normal surface of revolution surface orientation surface waves surge surge protector. SHF superposition principle superposition superscript supersede.

anahtar sigortalı anahtar 1) açkılamak. bakışık bakışımlı şifre bakışımlı ö¤e bakışımlı şekiller bakışımlı akış bakışımlı matris bakışımlı kanal bakışımlı da¤ılım bakışımlı iki-kapılı devre bakışım eşzamanlama üreteci 173 . to suspended program swap file swap swap in swap out switch switch fuse switch. mantıksal de¤işken hecesel sıkıştırma-genleştirme hece ölçüm biriminin simgesi simge simge dizgisi simgesel adres simgesel aygıt simgesel mantık simgesel model simgesel programlama bakışımlı fark bakışımlı işlev bakışımlı. anahtarlamak. 2) faaliyete geçme (röle) anahtarlanmış ba¤lantı anahtarlayıcı anahtarlama (şalt) tesisleri anahtarlama anahtarlama merkezi anahtarlama işlevi anahtarlama matrisi anahtarlama işlemcisi anahtarlama hızı anahtarlama imleşimi (sinyalleşmesi) 1) anahtarlama de¤eri. mathematical logic symbolic model symbolic programming symetric difference symetric function symmetric symmetric cipher symmetric element symmetric figures symmetric flow symmetric matrix symmetrical channel symmetrical distribution symmetrical two-port network symmetry synch generator sormaca kalımlılık kalımlı sanal geçiri askıya almak askıdaki program getir götür kütü¤ü getir götür (kütük taşıma) getirme (kütük taşıma) götürme (kütük taşıma) açkı.survey survivability survivable susceptance suspend. to switched connection switcher switchgear switching switching center switching function switching matrix switching processor switching rate switching signalization switching value switching variable. 2) faaliyete geçme de¤eri (röle) Boole de¤işkeni. logic variable syllabic companding syllable symbol of a unit of measurement symbol symbol string symbolic address symbolic device symbolic logic.

bireştirmek sentezleyici.synch pulse synchronization bit synchronization synchronization network synchronizing pilot synchronoscope synchronous computer synchronous synchronous modem synchronous operations synergic synergy synonim syntactic language analysis syntactic syntax analysis syntax error syntax synthesis synthesize. komut istemi dizge (sistem) bilimi dizge (sistem) yazılımı dizge (sistem) türü dizgesel (sistematik) hata 174 . bireştirici sentetik açıklık sentetik. bireşimsel sisteme erişim denetimi dizge (sistem) çözümlemesi sistem mimarisi sistem kartı dizgenin (sistem) denkleştirilmesi dizge (sistem) düzenleşimi sistem süreklili¤i sistem denetimleri bilgisayarın arızalanması sistem geliştirme çevrimi dizge. sistem dizge (sistem) mühendisli¤i dizge (sistem) de¤erlendirimi dizge (sistem) akış çizene¤i virüssüz sistem dizge (sistem) tanılama sistem bütünleştirme sistem tamlı¤ı sistem kütüphanesi sistem yönetimi ölçüm birimleri sistemi sistem işletmeni sistemden gelen güdü. bireşim sentezlemek. to synthesizer synthetic aperture synthetic system access control system analysis system architecture system board system compensation system configuration system continuity system controls system crash system development cycle system system engineering system evaluation system flowchart system free of viruses system identification system integration system integrity system library system management system of units of measurement system operator system prompt system science system software system type systematic error eşzamanlama darbesi eşzamanlama biti eşzamanlama eşzamanlama a¤ı eşzamanlama pilotu eşzamanlılık-gözler eşzamanlı bilgisayar eşzamanlı eşzamanlı modem eşzamanlı işlemler birlikte çalışan birliktelik eşanlamlı sözdizimsel dil çözümlemesi sözdizimsel sözdizimsel analiz sözdizim hatası sözdizim sentez.

systematic sampling systems analyst dizgesel örnekleme dizge (sistem) çözümleyici 175 .

to tabulation tachogenerator tachometer tag tampering tandem drive tandem switch tandem trunk tangency tangent tangential wave path tap tape backup tape tape deck tape drive tape dump tape reel taper. priz teyp üzerinde yedekleme bant. 2) teğetlik teğet teğet ışın çıkma (telefon hattı). 2) masa çizelgeye başvurma içindekiler tablo tablet çizelgelemek çizelgeleme takogeneratör dönüşölçer etiket kurcalama.-TT-circuit T-series recommendations t-test tab delimited tab position tab ruler tab tab stop table table lookup table of contents tableau tablet tabulate. onaysız değişiklik peşpeşe sürme düzgeçiş santralı peşpeşe gövdeyol 1) değme. şerit manyetik kart birimi teyp sürücü teyp dökümü bant makarası gittikçe incelmek düzgün sönümlü dağılım dallı (prizli) gecikme hattı aldı noktası 1) hedef. 2) amaç hedef adresi hedef tanılama amaç dil hedef izleyen radar tarife çalışma kolu görev görev listesi görev yönetimi 176 . to tapered distribution tapped delay line tapping point target target address target identification target language target tracking radar tariff task force task task list task management T-devresi T-serisi tavsiyeler t-sınaması. tablo. erek. t-ölçeri sekmeyle ayrılmış sekme konumu sekme cetveli sekme sekme durağı 1) çizelge.

2) uçbirim uç değer doğrusallığı (ölçme) kofra. to görev göç ettirme taksimetre ölçevi taksonomi eğitim yazılımı teknik yazın. tele-çalışma telekonferans. uzyazıcı teleyazı TEMPEST uyumlu TEMPEST uyumlu donatım TEMPEST denetimi TEMPEST güvenliği şablon eşleme şablon geçici mıknatıslık geçici saklama çekme zorlaması 1) bağlantı ucu (kablo). uziletişim evde çalışma. kapı uçbirim paylaştırıcı sonlandırmak 177 .task migration taxi-cab metric taxonomy teachware technical literature technical management technological determinism tee joint telecommunication path telecommunication security telecommunication telecommuting teleconference telecontrol telecopier teleeducation teleinstruction telemarketing telemeasuring equipment telemedicine telemetry telemonitoring teleprocessing teleservice teleshopping teletex document teletex service teletypewriter. literatür teknik yönetim teknolojik gerekircilik T-eki (kablo) teleiletişim yolu teleiletişim güvenliği teleiletişim. teletoplantı uzaktan denetim faks makinası tele-öğretim tele-eğitim telepazarlama uzaktan ölçme donatısı teletıp uzaktan ölçüm uzaktan gözetleme uzaktan bilgi işleme telehizmet tele-alışveriş telemetin belgesi telemetin hizmeti uzak yazıcı. bağlantı kutusu uçbirim kümesi uçbirim bileşeni uçbirim öykünümü uç santralı uçbirim çoğullayıcısı uç düğüm bağlantı kapısı. teletype telewriting TEMPEST compatible TEMPEST compliant equipment TEMPEST inspection TEMPEST security template matching template temporary magnetism temporary storage tensile stress terminal terminal based linearity terminal box terminal cluster terminal component terminal emulation terminal exchange terminal multiplexer terminal node terminal pair (port) terminal server terminate.

test tasarımı sınama döngüsü hipotez sınaması sınama planı sınama programı sınama istatistiği test trafiği sınanabilirlik sınama ortamı metin düzenleme metin düzenleyici metin formatlayıcı metin metin işleme metin dizgisi metne ait dokusal doku çözümlemesi doku doku öznitelikleri doku eşlemi doku bölütlemesi kanıtsav. teorem kuramsal sıklıklar kuramsal kuram ısıl elektrik rölesi ısıl yazma kafası ısıl alet ısıl iyonlaşma ısıl yazıcı ısıl kayıtçı ısıl bağlak. 2) ölçer sınama denektaşı sınayıcı bit örüntüsü sınama verileri. ısıl röle ısıl röle ısıl direnç ısıldirenç 178 . test verileri sınam tasarımı. 2) sonlandırma sonlandırıcı elektron tübü üçlü kod üçlü yerüstü iletişim yerüstü karışması yerüstü 1) sınama.terminated in terminated line termination terminator termionic tube ternary code ternary terrestrial communication terrestrial interference terrestrial test test bench test bit pattern test data test design test loop test of hypothesis test plan test program test statistic test traffic testability testbed text editing text editor text formatter text text processing text string textual textural texture analysis texture texture features texture map texture segmentation theorem theoretical frequencies theoretical theory thermal electric relay thermal head thermal instrument thermal ionisation thermal printer thermal recorder thermal relay thermal relay thermal resistance thermistor sonlandırılmış sonlandırılmış hat 1) bağlantı ucu (kablo). test.

2) imlemek 1) özel bağlantı numarası. üretilen iş 1) im. 2) eşiklemek düzgeçiş trafiği santral bağlantı gecikmesi iş çıkarma yeteneği. (to) through traffic through-connection delay throughput tick (to) tie line tie trunk tight coupling tightly coupled tile tilt timber time and data stamping time average time bandwidth product time base expansion time bomb time delay control time delay time division multiplexing. TDM termoiyonik salım ısılçift ısılçiftli alet ısılçift bağlantısı ısılçift koruncağı ısılöğe sıcaklıkölçer haznesi sıcaklıkölçer ısılyazıcı ısıdenetir. karo (arkaya) eğim tını zaman ve tarih damgası zaman ortalaması zaman-sıklık bantları çarpımı zaman genleştirmesi saatli bomba (yazılım) zaman geciktirmeli denetim zaman geciktirme zaman bölüşümlü çoğullama 179 . 2) santrallarası hat santrallararası gövdeyol sıkı sıkıya bağlaşmış sıkı sıkıya bağlı döşe.thermo-ionic emission thermocouple thermocouple instrument thermocouple junction thermocouple sheath thermoelement thermometer bulb thermometer thermoprinter thermostat thick Ethernet thin Ethernet thin plate model thin route network third generation computer third party software third party thrashing threat agent threat and risk assessment threat monitoring three dimensional (3D) graphics three dimensional (3D) modelling three party service threshold detector threshold frequency threshold function threshold gate threshold of luminescence threshold sensitivity threshold. termostat kalın Ethernet ince Ethernet ince levha modeli seyrek trafikli ağ üçüncü kuşak bilgisayar bağımsız şirketlerin yazılımı üçüncü parti boşa çabalama tehdit etkeni tehdit ve risk değerlendirme tehdit gözetleme üç boyutlu grafik üç boyutlu modelleme üç aboneli hizmet eşikli algılayıcı eşik frekansı eşik işlevi eşik geçidi ışıma eşiği duyarlılık eşiği 1) eşik.

2) koyuluk (imge) tuşlu arama avadanlık.time division switching time division time domain time frame time gate time interval time invariance time jitter time management time program time pulse distributor time register time response time series time sharing time shift time slicing time slot interchange time slot time specific time stamp time varying system time-base generator timed accerelation timed call timeout timer timing diagram timing information timing pulse timing recovery tinsel conductor tip title bar title page toggle button toggle switch toggle. to token token bus token passing token ring tolerance tolerance limits toll free number toll office tone tone dialing tool box tool palette zaman bölüşümlü anahtarlama zaman bölüşümü zaman bölgesi zaman çerçevesi zaman geçidi zaman aralığı zamanda değişmezlik zaman seğirmesi zaman yönetimi zaman programı zaman darbesi dağıtıcısı saat yazmacı zaman yanıtı zaman dizisi zaman paylaşımı zaman kaydırma süre dilimleme zaman dilimi değiştokuşu zaman dilimi belirli bir anda başlayan zaman damgası zamanla değişen sistem zaman dayanağı üreteci zamanlanmış ivdirme ücretli süreli çağrı zamanaşımı zamanlayıcı. 2) fiş ucu başlık çubuğu başlık sayfası geçiş tuşu devirmeli anahtar çöğünmek andaç andaçlı veriyolu andaç geçirme andaçlı halka hoşgörü hoşgörü sınırları ücretsiz hatlar kentlerarası santral 1) ton (ses) . araç kutusu araç paleti 180 . zaman ayarı zamanlama çizeneği zamanlama bilgisi zaman ayar vurumu zaman dayanağı kazanımı gelin teli iletken 1) ipucu.

toolbar toolkit top margin top-down design topic topology torque torque variator total reflection totalizing measuring instrument touch pad touch screen touch sensitive trace trace log trace of a matrix traceability track track pitch tracking antenna tracking error tracking error of a measuring instrument tracking problem tractability tractable trade-off trademark traffic analysis traffic capacity traffic carried traffic control traffic engineering traffic matrix traffic offered traffic padding traffic traffic volume trailer trailing blanks trailing edge of a pulse train of unit impulses training data training training pattern set training sequence trajectory trans-border connection transaction driven transaction file transaction araç çubuğu araç takımı üst kenar tepeden tabana. trafik hacmi artbilgi izleyen boşluklar darbenin art kenarı birim dürtü katarı eğitme verileri eğitme. yukarıdan aşağı tasarım konu ilinge. hareket 181 . çözülebilir ödünleşim ticari marka trafik çözümlemesi trafik sığası taşınan trafik trafik denetimi trafik mühendisliği trafik matrisi sunulan trafik trafik dolgulaması trafik trafik oylumu. topoloji moment. buru moment değiştirici tam yansıma tümleyici ölçme aygıtı dokunmaya duyarlı tablet dokunmaya duyarlı ekran dokunmaya duyarlı 1) iz. yol iz aralığı izleme anteni izleme hatası ölçme aygıtının izleme hatası izleme sorunu çözülebilirlik (mat.) izlenebilir. 2) tarihçe izleme günlüğü matrisin izi izlenebilirlik iz. eğitici eğitici örüntü kümesi eğitici dizi gezinge sınır ötesi bağlantı harekete dayalı hareket kütüğü işlembilgi.

code conversion transcribe. gönderim iletim hattı yükselteci iletim yitimi iletim ortamları iletim parametreleri iletim başarımı iletim protokolu iletim hızı iletim standartları iletim akış denetimi gönderme penceresi iletmek. iletim bloğu besleme köprüsü iletim yastığı iletim.B.C. verici 182 . to translucent transmission block transmission bridge transmission buffer transmission transmission line amplifier transmission loss transmission media transmission parameters (A. to transmit-receive switch transmittance transmitter chain transmitter alıcı-verici aşkın işlev kod çevrimi çevriyazmak dönüştürücü 1) aktarım. to translator transliterate.transceiver transcendental function transcoding. to transducer transfer (to) transfer function transfer standard transfer syntax transfer time transform coding transform. göndermek alış-veriş anahtarı aktarganlık verici zinciri gönderici. göndermeç. to transformation of coordinates transformation of energy transformed value of a measurand transformer bridge transient phenomena transient wave transit transit exchange transit network transit share transit traffic transition diagram transition transition probability transitivity translate.D) transmission performance transmission protocol transmission speed transmission standards transmit flow control transmit window transmit. 2) aktarmak aktarım işlevi aktarım standardı aktarım sözdizimi aktarım süresi dönüşüm kodlaması dönüştürmek konaç (koordinat) dönüşümü enerji dönüşümü ölçülen büyüklüğün dönüşüm değeri trafolu köprü geçici olaylar geçici dalga düzgeçiş düzgeçiş santralı düzgeçiş ağı düzgeçiş ücret payı düzgeçiş trafiği geçiş çizeneği geçiş geçiş olasılığı geçişlilik kuralı çevirmek çevirici izlence damga değiştirmek yarı-saydam iletim öbeği.

to trimmed mean trimming trispectrum trivial solution Trojan horse program troposphere reflection troposphere tropospheric scattering trouble shooting true value of a quantity truncate. to çapraz çoğullayıcı saydamlık saydam iletim uydu alıcı-vericisi taşınım gecikmesi taşıma katmanı taşımak taşıma ve saklama koşulları matrisin devriği çaprazlama iletim hattı 1) devirme (matris). to transportation and storage conditions transpose of a matrix transposed transmission line transposition transposition cipher transverse electric and magnetic mode transverse electric mode transverse magnetic mode transverse parity check transverse wave trap door trap trash.transmultiplexer transparency transparent transmission transponder transport lag transport layer transport. to trim. 3) karılma karılmaya dayalı kripto enine elektrik ve manyetik kip enine elektrik kipi enine manyetik alan dikey eşlik denetimi enine dalga gizli kapı (yazılım) tuzak çöp kutusu gezici standart ağaç ağaç tipi kodlama ağaç tipi ağ ağaç tipi arama ağaç topolojisi kafes kodlamalı kipleme yönseme eğrisi uydurma yönseme deneme üçgen eşitsizliği kol kanalı üçlü ek (kablo) tetikleme devresi tetikleme darbesi tetiklemek tetiklemek kırpmak kırpılmış ortalama ince ayar üçüz-spektrum apaçık çözüm Truva atı programı troposfer yansıması tropoyuvar tropoyuvar saçılması arıza arama bir büyüklüğün gerçek değeri kırpmak 183 . 2) çaprazlama (kablo). to trigger. trashcan travelling standard tree tree coding tree network tree search tree topology trellis coded modulation trend fitting trend trial triangle inequality tributary channel trifurcating joint trigger circuit trigger pulse trigger.

uyumlamak 1) radyo alıcısı. 2) ayar aygıtı aygıtın ayarlanması ses çatalı frekans (sıklık) uyumlaması tünel etkisi Turing makinası 1) sarım (bobin). 2) dönüş kesime gitme (devre) iletime geçme (devre) anahtar teslim yön değiştirme gecikmesi başvuru makalesi. şehirlerarası devre şehirlerarası arama gövdeyol santralı. trank doğruluk çizelgesi ayarlamak. to typewriter kırpma hatası şehirlerarası çağrı gövdeyol devresi.truncation error trunk call trunk circuit trunk dialling trunk exchange trunk truth table tune. şehirlerarası santral gövdeyol. to tuner tuning (of a device) tuning fork tuning tunnel effect Turing machine turn turn off turn on turn-key turnaround time tutorial paper tutorial session twinaxial twisted pair two's complement two-out-of-five code two-quadrant multiplier two-step action two-terminal network two-wire channel two-wire circuit two-wire-system type declaration type of action of an element type of control type of error type test typeface typeset. eğitmence yazılmış makale eğitim oturumu ikiz eksenli bükülü tel çifti ikiye tümleyen beşten ikisi kodu iki dördünlü çarpıcı iki basamaklı eylem tek kapılı devre iki telli kanal iki-telli devre iki-telli sistem tip bildirimi öğe davranışı denetim türü hata türü tip sınaması yazıyüzü karakter dizmek yazı makinası 184 .

uzaklıkölçer sesötesi sesüstü. to unattended (non-attended) station unattended messaging unattended mode unattended operation unbalanced unbalanced error unbalanced line unbalanced mode unbiased estimator unbiased sample unbind. to U-arabağı U-borulu basıölçer genelgeçer eşzamansız alıcı-verici pek yüksek sıklık. UHF sesötesi algılayıcı sesötesi frekans sesötesi yayılım sesötesi erimölçer. to undervoltage undetected error rate undetermined undirected graph undo. to unconditional jump unconditional uncorrected result uncorrelated undelete. underdamping underdamped system underdetermined underflow underflow. to underscore. belirtilmemiş yönsüz çizge (yaptığını) geri almak 185 . to underground cable underline. to undercritical damping.-UU-interface U-type manometer UART ultra high frequency. sesötesi morötesi morötesi birli atamayı kaldırmak işletmensiz istasyon işletmensiz mesaj hizmeti işletmensiz kip gözetimsiz işletim dengelenmemiş. altını çizmek düşük gerilim sezilmemiş hata oranı belirsiz. UHF ultrasonic detector ultrasonic frequency ultrasonic propogation ultrasonic range finder ultrasonic ultrasound ultraviolet ultraviolet unary unassign. to uncertainty of measurement uncertainty principle uncheck. dengesiz dengesiz hata dengesiz hat usta-yamak (protokol) yansız kestirici yansız örneklem bağı çözmek ölçüm belirsizliği belirsizlik ilkesi onayı kaldırmak koşulsuz dallanma (atlama) koşulsuz düzeltilmemiş sonuç ilintisiz silmeyi geri almak eksik sönüm eksik sönümlü dizge eksik belirtilmiş küçümenlik durumu bomboşalmak yeraltı kablosu altını çizmek altçizgi.

genelgeçer evrensel klavye evrensel ürün kodu evrensel küme bağı çözmek kilidi açmak gözetimsiz santral eşlenmemiş imlenmemiş kiplenmemiş taşıyıcı adsız iç içe olmayan sırasız liste sırasız açmak (verileri) kurtarılamaz işaretsiz tamsayı 186 .undo. to unformatted display unformatted uniform field uniform quantization uniform random number uniform sampling uniform stability uniformly bounded unigauge wire unindented unintelligible crosstalk uninterrupted duty uninterrupted power supply union of sets unipolar unique unique solution uniquely decodable uniqueness theorem unisotropic unit distance code unit impulse unit matrix. to unlock. to unrecoverable unsigned integer geri almak. Heaviside step unit string unit vector unitary matrix units position univariate distribution universal asynch. benzersiz tek çözüm özebir kodçözülen teklik savı yönbağımlı birim uzaklıklı kod birim dürtü birim matris ölçüm birimi birim yokuş birim basamak birim dizgi birim vektör birimcil matris virgül konumu tek-değişkenli dağılım genelgeçer eşzamansız alıcı-verici evrensel. receiver transmitter universal universal keyboard universal product code universal set unlink. tek. identity matrix unit of measurement unit ramp unit step. to unmanned exchange unmapped unmarked unmodulated carrier unnamed unnested unordered list unordered unpack. yaptığını bozmak formatlanmamış ekran formatlanmamış birörnek alan düzgün (birbiçimli) nicemleme rasgele birbiçimli sayı düzgün (birbiçimli) örnekleme düzgün (birbiçimli) kararlılık düzgün (birbiçimli) sınırlı tek kalınlıklı tel girintisiz anlaşılamaz çaprazkarışma kesintisiz çalışma kesintisiz güç kaynağı küme birleşimi tek kutuplu özebir.

büyümeye açık büyürlük yer-uydu bağı uydudan merkeze güncelleme üst sınır büyük harfe çevirme üst boşluğu erimin üst sınırı üstteki yanbant üst üçgenel matris büyük harf dikey şasi arttırma. deskside upsizing upstream upward bias upward compatibility usability usability test useful output power user access user account user adjustment user defined key user documentation user friendly user group user hot line user id user identification user interaction user interface user user manual user programs user set user terminal işaretsiz kararsız durum kararsız sistem çalkantı. kullanıcıya dost kullanıcı grubu kullanıcı için doğrudan hat kullanıcı kimliği kullanıcı kimliğinin belirlenmesi kullanıcı etkileşimi kullanıcı arayüzü kullanıcı kullanıcı elkitabı kullanıcı programları kullanıcı aygıtı kullanıcı uçbirimi 187 .unsigned unstable state unstable system unsteadiness unsteady unstructured untimed call unwind. yatışkın olmama çalkantılı. yatışkın olmayan yapısız. büyütme (aboneden) yukarı yönde artı yanlılık yukarı doğru uyumluluk kullanırlık kolay kullanım sınaması yararlı çıkış gücü kullanıcı erişimi kullanıcı hesabı kullanıcı ayarı programlanır işlev tuşu kullanıcı belgeleri kullanışlı. tower. yapısal olmayan ücretli süresiz çağrı makaradan çıkarmak çalışır çalışabilirlik süresi çalışırlık süresi güncel güncelleme hareketi güncelleme evrime açık. to up up-time up-time up-to-date update transaction updating upgradable upgradeability uplink uploading upper bound upper casing upper margin upper range limit upper sideband upper triangular matrix uppercase letter upright.

user's guide user's reference utility utility pole utility program kullanıcı kılavuzu başvuru kitabı 1) yarar. 3) hizmet programı (yazılım) elektrik direği yardımcı program 188 . yararlık. kamu hizmet şirketi. 2) kamu hizmeti.

satıcı doğrulama ve sağlama doğrulamak ince ayar çok yönlü sürüm dikey karartma dikey karartma aralığı dikey yeğinlik 189 . varyans değişinti azaltma yöntemi 1) değişimli. 2) değişke tepkin güçölçer değişen yükte çalışma video uçbirim vektör grafikli imge vektör (yöneysel) potansiyel vektör işleme vektörel çarpım vektörel büyüklük vektör nicemlemesi vektör. fine tuning versatile version vertical blanking vertical blanking interval vertical intensity V-arayüzü V-serisi tavsiyeler (CCITT) boşluk basıncı vakum tübü değerlilik geçerleme geçerlilik sınaması geçerlilik koyak değeri katma değerli taşıyıcı katma değer ağı katma değer hizmeti değer bir büyüklüğün değeri vana konumlayıcısı vana kötücül yazılım değişir direnç değişken değişken alan değişken uzunluklu kodlama değişken boylu tutanak değişken hızlı sürücü degişken sözcük uzunluğu değişinti. to vernier tuning. yöney sağlayıcı.-VV-interface (ISDN) V-series recommendations vacuum pressure vacuum tube valency validation validity checking validity valley value value added carrier value added network value added service value value of a quantity valve positioner valve vandalware variable capacitor variable variable field variable length coding variable size record variable speed drive variable word length variance variance reduction technique variant varmeter varying duty VDT vector graphic image vector potential vector processing vector product vector quantity vector quantization vector vendor verification and validation verify.

(3-30 KHz) çok küçük açıklıklı uçbirim artık yanbant kiplenimi çok yüksek frekans (sıklık) titreyen kamışlı alet titreşimli miniakımölçer titreşim titreşken video türü görüntü kartı. VLF very small aperture terminal vestigial sideband (VSB) modulation VHF vibrating reed instrument vibration galvanometer vibration vibrator video attribute video card video coding video display terminal. VHF very large scale integration.vertical parity check vertical scroll box vertical tabulation very high frequency. VDT video frequency band video frequency video graphics video in a window video memory video monitor video on demand video resolution video signal videoconferencing view menu viewpoint virgin medium virtual address virtual circuit virtual computer virtual connection virtual virtual image virtual memory virtual nachine virtual network virtual reality virtual virtual storage virtual terminal protocol virtual terminal virtual work virus attack virus carrier virus code virus detection program virus detection utility dikey eşlik denetimi yukarı akıtma imleci dikey sekme çok yüksek frekans (sıklık) çok büyük çapta tümleşim çok alçak frekans (sıklık). VLSI very low frequency. video kartı video kodlama video uçbirim video frekans bandı video frekans (sıklık) video grafik pencere içinde video video belleği video monitörü ısmarlama video video çözünürlük video işareti videokonferans sunuş menüsü bakış açısı bakir ortam sanal adres sanal devre sanal bilgisayar sanal bağlantı edimsiz. sanal sanal görüntü sanal bellek sanal makina sanal ağ sanal gerçeklik sanal sanal bellek sanal uçbirim protokolu sanal uçbirim edimsiz iş virüs saldırısı virüs taşıyıcı virüs kodu virüs bulma programı virüs bulma programı 190 .

2) cilt. söz varlığı ses (üretim) yolu söz sıkıştırma ses kumandalı ses frekansı (sıklığı) ses niteliğinde kanal söz postası ses birimi ses bandında veri iletimi geçersiz uçucu bellek uçucu evreler(fazlar)arası gerilim gerilim denetimli salıngaç gerilim katlayıcı gerilim düşümü gerilim izleyici gerilim sınırlayıcı gerilim düzengeci gerilim kaynağı gerilm düzenleyici devre gerilimölçer 1) gürlük. görü görsel iletişim görsel görselleştirme çok alçak frekans. oylum gürlük denetimi hacim (oylum) tümlevi birim etiketi burgaç çok küçük açıklıklı alıcı. VSAT 191 . 2) görme. 3) hacim. (3-30 KHz). voice activated voice frequency voice grade channel voice mail voice unit voiceband data transmission void volatile memory volatile voltage between phases voltage controlled oscillator voltage doubler voltage drop voltage foollower voltage limiter voltage regulator voltage source voltage-stabilizing circuit voltmeter volume volume control volume integral volume label vortex VSAT virüs temizleme programı virüs arama programı virüs kodu virüs sızma yolu virüs temizleme programı virüs arama programı virüssüz bilgisayar virüssüz sistem virüssüz virüs bulaşmış yazılım ağdalık ağdalı ağdalık sürtünmesi görünürlük görünür ışınım 1) geniş görüş.virus disinfector virus hunter program virus ID virus infiltration route virus removal software virus scanning software virusfree computer virusfree system virusproof virusware viscosity viscous viscous friction visibility visible radiation vision visual communication visual visualization VLF VLSI vocabulary vocal tract voice compression voice controlled. VLF çok büyük çapta tümleşim sözlük.

192 .

wattmeter dalga dalganın doruğu dalga denklemi dalga cephesi dalga çıkını dalga çelisi dalga karışması dalga sayısı dalga sayısı dalga kuramı dalga katarı dalga biçimi kodlaması dalga biçimi dalga biçimi bozunumu dalga biçimi sentezi dalga kılavuzu dalga kılavuzlu süzgeç dalga kılavuzu anahtarı dalga boyu dalgacık dalgacık dönüşümü web sitesi kama tanım bölgeli ağırlık ağırlık katsayılarının güncellenmesi ağırlıklandırmak ağırlıklı ortalama. repetency wave theory wave train waveform coding waveform waveform distortion waveform synthesis waveguide waveguide filter waveguide switch wavelength wavelet wavelet transform web site wedge support weight weight updating weight. ağırlıklandırma ağırlıklandırma katsayısı ağırlıklandırma işlevi kaynaklı körük 193 . to weighted mean weighting weighting coefficient weighting function welded bellows silisyum pul bekleme koşulu bekleme durumu geniş alan ağı savaş oyunu yarı otomatik başlatma ısınma süresi uyarı sesi uyarı iletisi uyarı sinyali güvenlik zamanlayıcısı wattsaat ölçer wattsaat wattlık güçölçer.-Wwafer wait condition wait state WAN war game warm start warm-up period warning beep warning message warning signal watchdog timer watt-hour meter watt-hour wattage wattmeter wave (travelling) wave crest wave equation wave front wave group wave impedance wave interference wave number wave number.

WAN wide sense stationary wideband noise wideband signal wideband signaling wildcard character winding window function wire communication wireframe wireless communication wireless modem wiring diagram wiring wiring program within-group variance word length word processing word size.well manometer well-posed What You Print Is What You Fax What You See Before You Get It What You See Is What You Get Wheatstone bridge white box model white noise white radiation whitening filter wide area network. telsiz modem kablo bağlantı çizeneği kablo bağlantısı kablo bağlantı programı öbekiçi değişke sözcük uzunluğu metin işleme. Write Once Read Many wound core wrap-around write access write current write cycle write head write once optical disk. işlem tablosu çalışma alanı iş istasyonu bir kere yazılır bellek sarılmış çekirdek başa sarmalı yazma erişimi yazma akımı yazma çevrimi yazma kafası bir kere yazılır optik disk 194 . genel arama karakteri sarım (motor) pencere işlevi telli iletim telkafes telsiz iletim radyo modemi. yazı işleme sözcük uzunluğu sözcük. word length word work area work file work function workaround working directory working group working standard working storage workload worksheet workspace workstation WORM. 2) iş fonksiyonu incelikle bir çözüm bulmak yürürlükteki dizin çalışma grubu çalışma standardı çalışma belleği iş yükü taslak. kelime çalışma alanı çalışma kütüğü 1) çıkış işi. WOOD kuyulu basıölçer iyi konumlanmış ne fakslarsan onu basarsın ekranda ne varsa onu elde edersin ekranda ne görürsen onu alırsın Wheatstone köprüsü beyaz kutu modeli beyaz gürültü beyaz ışınım beyazlatıcı süzgeç geniş alan ağı geniş anlamda durağan genişbantlı gürültü genişbantlı sinyal geniş bantlı sinyalleşme joker.

write protect notch write protect tab write protected write register write yazılmaya karşı koruma çentiği yazlmaya karşı koruma anahtarı yazılmaya korunmuş yazma belleği yazma 195 .

.XY X-windows XY recorder Y-joint yoke X-pencere sistemi xy kayıtçısı çatal ek (kablo) boyunduruk 196 .

2) dayanak düzeyi sıfır ortalamalı ölçme aygıtının sıfırı sıfır kayması sıfır-toplamlı oyun 1) sıfır inikliği (ölçme). zeroise zigzag antenna zigzag scanning zip code zone zoom in zoom zoom out z ekseni kiplenimi z-dönüşümü başucu adressiz komut alt değer doğrusallığı vurusuz sıfır bitini araya sokma sıfır kodlarını yoketme sıfır yüksekliği ölçme aygıtının sıfır hatası sıfır hatası sıfır aşırılığı sıfır yerçekimi 1) sıfır düzeyi. yöre. 2) sıfırların kaldırılması (bilgisayar) sıfır konumlaması sıfırla doldurmak zikzak anten zikzak tarama posta kodu bölge. alan (optik) yaklaştırmak optik kaydırma (optik) uzaklaştırmak 197 .-Zz axis modulation z-transform zenith zero address instruction zero based linearity zero beat zero bit insertion zero code suppression zero elevation zero error of a measuring instrument zero error zero excess zero gravity zero level zero mean zero of a measuring instrument zero shift zero sum game zero suppression zero synchronization zerofill.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful