You are on page 1of 1

Persoana impozabila

Client - in acelasi Stat Transport in alt Stat Transport de bunuri in afara U.E.
Membru Membru

TVA locala Clientul efectueaza Clientul actioneaza Scutire export


activitati economice in scop personal

Persoana impozabila Regimul special pentru


obisnuita agricultori, intreprinderi mici Transporta Furnizorul
persoana impozabila scutita bunurile chiar el transporta bunurile
Scutire origine persoana juridica neimpozabila
TVA destinatie TVA origine Vanzari la distanta
(Atentie: Mijloacele de (Atentie: mijloacele de
Transporta bunurile chiar el Furnizorul transporta transport noi - transport noi si produsele
(Atentie: mijloacele de bunurile chiar el (Atentie: intotdeauna TVA accizabile – intotdeauna
transport noi si produsele mijloacele de transport noi destinatie) TVA destinatie)
accizabile - intotdeauna TVA si produsele accizabile
destinatie) -totdeauna TVA
destinatie) Volum afaceri Volum afaceri

Achizitie IC Achizitie IC Achizitie IC Achizitie IC <= 100.000 > 100.000 <= 35.000 >35.000
<=10.000 >10.000 <=10.000 >10.000 EUR/an, EUR/an EUR/an, EUR/an
EUR/an fara EUR/an sau EUR/an fara EUR/an sau fara optiune sau optiune fara optiune sau optiune
optiune optiune optiune optiune

TVA Scutire origine Vanzare Scutire origine TVA Abandon TVA Abandon
origine TVA destinatie distanta TVA destinatie origine origine origine origine

Volum afaceri Volum afaceri


TVA destinatie TVA destinatie
<= 100.000 EUR/an > 100.000 EUR/an <= 35.000 EUR/an > 35.000 EUR/an
fara optiune sau optiune fara optiune sau optiune

TVA origine Abandon origine TVA origine Abandon origine

TVA destinatie TVA destinatie