UNDANG KONTRAK Kontrak Hukum = dasar dari semua kegiatan komersial Mungkin secara bertulis, dari mulut ke mulut

(oral) dengan melakukan, atau oleh gabungan tersebut. Definisi -Kontrak kata dalam erti undang-undang merujuk pada kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang mengikat secara hukum antara mereka -Kontrak ditakrifkan sebagai perjanjian dikuatkuasakan oleh undang-undang -Sebuah kontrak adalah perjanjian antara 2 atau lebih pihak yang dilaksanakan pada undang-undang. DEFINISI UNDANG KONTRAK ACT 1951 i. Perkara 2 (a) "Ketika satu orang lain menandakan kesediaannya untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa, dengan maksud untuk mendapatkan kelulusan daripada tindakan tersebut lain atau pantang ia mengatakan untuk membuat proposal." ii. Perkara 10 (1) "Semua perjanjian adalah kontrak jika mereka dibuat oleh persetujuan bebas dari pihak yang berkompeten untuk kontrak atas pertimbangan sah dan dengan benda yang sah, dan tidak dengan tegas dinyatakan batal." KONSEP Prinsip Umum: Kebebasan kontrak - Setiap orang bebas untuk masuk ke dalam kontrak apapun - Tanpa tekanan apapun - Bebas untuk menentukan syarat-syarat kontrak UNSUR KONTRAK 1. OFFER Definisi -Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang constitued oleh proposal. -Sebuah tawaran atau usul-usul yang penting adalah untuk pembentukan kesepakatan Perkara 2 (a) memberikan: "Apabila seseorang menandakan lain kesediaannya untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa dengan maksud untuk mendapatkan kelulusan daripada yang lain untuk tindakan atau pantang, ia mengatakan untuk membuat proposal."

Example Ali want to sell his car. He make an offer to Rahim his car for RM25,00.00. If Rahim say yes, the offer is said to be accepted. When the Offer has been made it become promise. A person who make an offer is now referred as promisor and the party accepting the proposal as promisee. Memutuskan Kes case HARVEY VS. FACEY [1893] A.C.552 Sebuah menghantar telegram ke B mengatakan bahawa "Adakah anda menjual kepada kami Bumper Hall Pen Hall? Jawapan untuk harga tunai terendah oleh telegraf B menjawab. Oleh telegraf" harga terendah untuk Bumper Hall

bila-bila masa sebelum penerimaan (Routledge v Grant (1828) 130 920 ER) Dengan selang masa yang munasabah Dengan kematian offeror & Dari offeree. tetapi pada hari tempahan dihantar. .Pen adalah 900 pound. kami bersetuju untuk membeli Bumper Hall Pen pada 900 pound.Kes karbol Carlill Smokeball Co ‡ Boulton vs Jones (1857) 2 H & N 564 Terdakwa melakukan transaksi dengan seorang peniaga bernama Brocklehurst. ‡ ‡ Jenis OFFER TAWARAN KHAS . . permintaan maklumat tidak penolakan Dengan penyingkiran. tetapi. ELEMENTS OF OFFER KETENTUAN TAWARAN .Penawaran harus tegas .Tawaran hanya boleh diterima oleh orang yang telah menawarkan . Brocklehurst telah menjual syarikatnya kepada Plaintif. Sebuah tuntutan bahawa pertukaran telegraf adalah tawaran sah dan penerimaan Privy Council memutuskan bahawa kenyataan fakta yang telah dibuat hanya untuk memberi maklumat yang tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran. Dari Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa Plaintif telah menerima tawaran dari syarikat dibuat untuk dunia pada umumnya dan. melihat iklan tersebut tetapi tidak pernah ditujukan fikirannya untuk itu dan maklumat kerajaan diadakan: tidak ada penghargaan kepada Clark PENAMATAN TAWARAN Dengan penerimaan Dengan penolakan . menjadi sakit. KOMUNIKASI UNTUK TAWARAN . Plaintif mestinya menggunakan produk yang diiklankan. Sebuah telegraf kirim.Lengkap ketika datang ke pengetahuan dari orang kepada siapa itu dibuat berdasarkan bahagian 4. bagaimanapun.tawaran-counter penolakan. Clarke adalah pembantu. thefore. Plaintif kemudian menghantar barang yang dipesan tanpa memberitahu Terdakwa telah transfer pemilikan syarikat. Itu adalah perintah untuk membeli barang ke Brocklehurst. berhak atas wang. Mahkamah memutuskan bahawa Plaintif tidak berhak untuk menerima tawaran yang tidak diarahkan kepadanya.Harus ada niat pasti untuk mematuhi menawarkan. selepas penolakan Tergugat untuk menghormati janji mereka. Tergugat menolak untuk membayar.Kes Boulton v. teruskan untuk menuntut mereka. Jones Tawaran Umum . Plaintif. Carlil vs Ball Asap karbol Co [1893] 1 QB 256 Tergugat diiklankan bahawa mereka akan menawarkan sejumlah wang kepada sesiapa sahaja yang akan menawarkan masih mengalah dengan influenza selepas menggunakan suatu produk tertentu sesuai dengan arahan untuk jangka masa tetap.Kes R v Clarke (1927) 227 CLR 40 . seperti yang diminta oleh anda.Kerajaan Australia Barat menawarkan hadiah untuk menangkap beberapa pembunuh.Penawaran bersifat umum seperti yang dilakukan kepada awam .

2. Ini boleh dilakukan dengan kata atau mulut. dan bukan sebaliknya. telah menolak proposal awal pada tarikh 8 Jun sehingga ia tidak lagi mampu menerima nanti. membuat proposal counter untuk membeli pada £ 950." ELEMENTS OF ACCEPTANCE . Undangan Untuk Perlakukan Sebuah tawaran harus kontras dengan pilihan dan iklan. KOMUNIKASI PENERIMAAN Penerimaan hanya berkesan bila telah dikomunikasikan. tidak ada penerimaan. Pl. 2. 3. pada 6 Jun untuk 100 pon. Perjanjian No. Sec. faks atau mesej yang dirakam. Pada tarikh 8 Jun. case: HYDE V. Wrench [1840] 3 Beav. tawaran tidak lagi tawaran sah dan tidak boleh diterima. menulis lagi bahawa dia bersedia untuk membayar jumlah asal menuntut. Di Inggeris. menawarkan untuk menjual tanah miliknya ke Pl.* Setelah penamatan. komunikasi penerimaan selesai pada saat posting. menolak untuk menerima ini menawarkan pada tarikh 27 Jun. Ketika 1 pesta memperkenalkan variasi / keadaan dengan keperluan proposal terbaru. ER 344 132 Def itu. menjadi janji. ia menerima penerimaan. jika ia gagal melakukannya. Sebuah pilihan hanyalah suatu usaha untuk menjaga menawarkan terbuka untuk jangka waktu tertentu. Pl itu. Sebuah penerimaan harus dilakukan dalam jangka masa yang munasabah mengikut pasal 6 (b). PENERIMAAN Ketika orang kepada siapa proposal dibuat hal tersebut menandakan persetujuan nya. kecuali pengusul yang resep cara yang harus diterima menurut pasal 7 (b). Mahkamah menyatakan bahawa tidak ada kontrak ada di antara mereka. kecuali usulan tersebut menetapkan cara yang harus diterima. surat. Sebuah proposal ketika diterima. menjadi janji. Iklan adalah suatu usaha untuk menggalakkan tawarkan. tetapi. ketika diterima. di menjawab.Bahagian 4 (2) (a) Untuk Menawarkan bila dimasukkan ke dalam proses penghantaran kepadanya. . Sec. Seperti variasi / keadaan berjumlah proposal counter / tawarkan. Ketika itu datang ke dalam keberadaan setelah offeree tanpa syarat menerima tawaran tersebut. Pl. berkeras bahawa cadangan itu harus diterima dengan cara yang ditentukan . proposal dikatakan diterima: proposal. 7 (b) "Dalam oder untuk menukarkan proposal menjadi janji penerimaan harus(B) dinyatakan dengan cara biasa dan masuk akal. Di Malaysia undang-undang Kontrak menetapkan masa yang berbeza ketika komunikasi penerimaan adalah lengkap. teleks. Penerimaan perlu dinyatakan adalah beberapa cara yang biasa dan wajar. Ketika Def tersebut. dan penerimaan yang tidak dibuat dengan cara itu. 2. cadangan mungkin dalam masa yang munasabah selepas penerimaan adalah comunicated kepadanya. Jika proposal tersebut menetapkan cara yang harus diterima. 2 (b) Undang-undang Kontrak 1950 mengatakan bahawa: "Ketika orang kepada siapa proposal dibuat hal tersebut menandakan persetujuan nya. Penerimaan proposal yang harus mutlak dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pasal 7 (a). . proposal dikatakan diterima.

promisee atau orang lain telah dilakukan atau abstain dari melakukan. terikat sedangkan penerima. Mengkomunikasikan kenyataan penyingkiran oleh pengusul untuk pihak kepada sesiapa proposal dibuat mengikut pasal 6 (a). oleh selang waktu yang wajar dalam pasal 6 (b) 2.3. Mahkamah menyatakan bahawa masih boleh kesepakatan kerana Menawarkan. Sebuah proposal boleh ditarik dalam salah satu daripada keadaan berikut: 2.R.115. tidak terikat. kerana penerimaan itu tidak datang untuk pengetahuan tentang pengusul. Waktu yang ditentukan dalam proposal untuk akseptasi yang berlalu. seperti tindakan atau pantang atau janji disebut pertimbangan untuk janji itu. sesuatu. barang. atau janji untuk melakukan atau tidak boleh melakukan melakukan.2.. atau jika tidak ada masa yang telah ditetapkan untuk diterima. janji.M. atau apakah atau tidak boleh melakukan melakukan. dengan mengatakan: â Pertimbangan harus cukup tetapi tidak adequate.Bahagian 4 (2) (b) Untuk Ditawarkan ketika datang ke pengetahuan Pihak Yang Menawarkan KASUS: Ignatius V.â Harga yang perlu dibayar untuk janji Mei terdiri daripada wang. Oleh kerana itu. meskipun tidak memiliki pengetahuan tentang penerimaan. tetapi tidak selepasnya. Sesuatu yang bernilai di mata undang-undang (tidak perlu nilai pasaran). Kematian atau gangguan mental datang ke pengetahuan penerima sebelum penerimaan pada bahagian 6 (d) KOMUNIKASI DARI pencabutan Lengkap terhadap orang yang membuat penyingkiran bila dimasukkan ke dalam proses penghantaran ke orang kepada siapa itu dibuat berdasarkan pasal 4 (3) (b) Menyelesaikan sebagai lawan siapa itu dibuat hanya ketika datang ke pengetahuannya berdasarkan pasal 4 (3) (b) 3. PERTIMBANGAN Defination Pertimbangan adalah apa yang membezakan kontrak tawar-menawar atau hadiah bentuk. Perkara 2 (d) mendefinisikan kata pertimbangan ketika pada keinginan promisor. JENIS PERTIMBANGAN . BELL [1913] 2 F.4. Peraturan umum dalam sebuah kontrak adalah perjanjian tanpa pertimbangan tidak berlaku. menderita beberapa kerugian (misalnya.L. Kegagalan penerima untuk memenuhi prasyarat untuk penerimaan mengikut pasal 6 (c) 2. Pencabutan TAWARAN DAN PENERIMAAN Perkara 5 (1) menyatakan bahawa proposal boleh dicabut bila-bila masa sebelum penerimaan komunikasi adalah lengkap terhadap pemohon. untuk menuntut kesabaran) Pertimbangan harus mengalir dari mencadangkan berhubung dengan janji apapun.1. Bahagian 26. 2.S. 2.

Pertimbangan lalu pertimbangan yang baik. mereka dianggap tidak punya niat untuk kontrak. beliau menulis surat kepada isteri mengatakan bahawa hal itu akan lebih baik jika mereka tetap berasingan.Pertimbangan lalu Eksekusi Pertimbangan Pelaksana Pertimbangan Pertimbangan lalu . Kemudian.Sesuatu sepenuhnya dilakukan sebelum janji itu dibuat. UNDANG Niat i. Dia berjanji £ 30 sebulan sampai ia kembali. Kedua-dua belah pihak harus bermaksud bahawa perjanjian ini akan mengikat mereka (iaitu mereka telah bersetuju untuk menanggung tugas berdasarkan kontrak). Tujuan uji: uji lelaki yang masuk akal MAHKAMAH praduga Tidak ada niat undang-undang Keluarga Agreement (Domestik) Kes Balfour v. setiap orang yang memenuhi syarat untuk kontrak. kes undang-undang jelas menentukan perlunya syarat ini.The undang-undang bahawa tidak ada niat untuk kontrak tidak dibantah oleh isteri. . Pertanyaannya adalah yang kompeten bagi kontrak? . Pada prinsipnya. Eksekusi Pertimbangan . Tujuan adalah unsur yang paling penting yang akan berubah perjanjian untuk kontrak. Namun di Malaysia. Suami kemudian kembali untuk bekerja di Sri Lanka. Mrs Balfour.Berdasarkan pertimbangan undang-undang Inggeris masa lalu bukan merupakan pertimbangan yang baik.Sebuah tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi kontrak. 4 Niat UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN UNDANG Semua kontrak adalah suatu perjanjian dan tidak semua perjanjian kontrak. dan fikiran yang sihat. Semua tatacara komersil Kontrak 5 KAPASITAS Para pihak masuk ke dalam kontrak harus kompeten bagi kontrak mengikut undang-undang yang subjek. Oleh kerana itu. Walaupun undang-undang Kontrak adalah diam terhadap niat mewujudkan hubungan undang-undang sebagai salah satu syarat kontrak yang sah. Balfour Sepasang suami-isteri yang tinggal di Sri Lanka kembali ke Inggeris untuk avacation. Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa tatacara yang dibuat antara suami dan isteri tidak kontrak yang dihadiri oleh praduga consequences. Isteri menggugat dia janji untuk membayar £ 30 per bulan padanya. tapi thewife tinggal kembali ke Inggeris pada cadangan doctorÊs.

Pendidikan . oleh S. Mohori Bibee v Dharmodas Ghose Para Pemohon dalam hal pinjaman sejumlah wang kepada responden. dijamin sebuah rumah yang disewakan kepada pemohon. Penjagaan Perubatan 2. Hereford J. Kontrak Untuk Diperlukan PERLU UNTUK MINOR Undang-undang Kontrak 1971 tidak ditakrifkan perkhidmatan yang diperlukan untuk kehidupan kecil itu. 2. Ringkasnya. 9 dan saat..1. dan yang sihat jasmani dan tidak dibatalkan dari kontrak oleh undang-undang yang dikenakan Menurut S. Tranfer Tanah oleh kecil . mengatakan kontrak tersebut adalah tidak sah .5. sebuah Kontrak oleh kecil itu batal.11. bukan kontrak Kapasiti untuk Usia Menurut Age of Majority. Contohnya Ahmad. yang di materia passu kepada Sec. sebuah televisyen dari Brahim. Makanan 2. 2.4. Boon Keat Kes..10 menyatakan "semua perjanjian adalah kontrak jika mereka dibuat oleh pihak yang kompeten dengan kontrak. Ketika Ahmad gagal untuk membayar ansuran. PENGECUALIAN Kontrak Dengan A Minor Dibawah Umur Tindakan Majoriti 1971 Undang-undang yang dibenarkan menurut undang-undang. 11 dari Undang-undang Kontrak Malaysia. yang 13 tahun.10. seseorang yang belum mencapai usia majoriti tidak memiliki kompetensi bagi kontrak-Kontrak) oleh Minor Kecuali untuk S. setiap perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur. ? Kontrak Dengan Minor Setiap Perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur bukan kontrak . memasuki kedai barang elektrik dan pembelian. Menurut sec.11 dari Undang-Undang Kontrak 1950.. Common Law memberi kita hal yang penting bagi kehidupan kecil's. 10 daripada tindakan Kontrak India.3. Kain 2. Rumah 2.Sec 11. usia majoriti adalah 18 tahun.? Yang di bawah umur. Undang-undang Kontrak tidak menjelaskan kesan daripada kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur. S. Undang-Undang 1971 untuk setiap individu. Kontrak dengan kecil itu batal dan ia tidak boleh menuntut atau digugat pada setiap kontrak KAPASITAS? Tah Kes Hee Juan v. 10 dan Sec. Brahim Ahmad menggugat atas kesalahan kontrak. 11 Kontrak 1950 Setiap orang layak untuk kontrak yang usia majoriti mengikut undang-undang yang ia adalah subjek. Anak di bawah umur melalui ibunya diterapkan untuk suatu kenyataan mahkamah bahawa sewa adalah batal kerana ringan tidak mempunyai kapasiti untuk kontrak.2.Sec. pada ansuran.

atas dasar unsoundness fikiran perlu membuktikan dua perkara. kontrak yang dibuat oleh orang yang tidak waras tidak membatalkan kontrak tetapi voidable pada pilihan pihak yang tidak waras. Insurans Umur Tindakan Majoriti? Perkahwinan. Seseorang yang biasanya sihat jasmani. terdakwa sesuai dengan amalan keagamaan mereka. tetapi kadang-kadang fikiran yang tidak sihat. tapi kadang-kadang fikiran yang sihat. Latihan Profesional 2. melanggar kontrak perkahwinan. Seseorang yang biasanya tidak waras. bahkan plaintif adalah kecil. tidak boleh membuat kontrak ketika ia tidak waras. mas kawin dan adopsi anak. Perceraian. Rajeshwary Ors v Balakrishnan Anor.Beasiswa Insurans Act 1996 .7. Apa pentingnya kesihatan fikiran? Apa yang tidak waras? Unsoundness fikiran yang menyebabkan ketidakmampuan untuk kontrak meliputi unsoundness biasa fikiran dan sesekali unsoundness fikiran.8. boleh membuat kontrak ketika ia sihat jasmani dan rohani. Menurut undang-undang Inggeris. Kes Rajeswary v. [1991] 1 CLJ 271 Mahkamah menyatakan bahawa orang yang sihat jasmani dan rohani yang dimaksudkan untuk membatalkan kontrak yang telah masuk ke dalam. The Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955-14 tahun Kontrak (Pindaan) Undang-Undang 1976 .6. Berdasarkan undang-undang Hukum Any Pilihanraya-21 tahun undang-undang.2. Beasiswa 2.10 tahun (dengan kelulusan) Suara Pikiran vs Pikiran Tidak Sehat Kapasiti Mental Sebuah kontrak dibentuk berdasarkan konsensus dari fikiran mengenai suatu hal. ia mampu memahami dan membentuk suatu penilaian rasional untuk kesannya terhadap minatnya. Bahagian 12 Seseorang yang bunyi fikiran boleh membuat kontrak jika pada saat ia membuat itu. Balakrishnan Mahkamah menyatakan bahawa apabila terdakwa ingkar janji perkahwinan dengan plaintif. iaitu dia tidak waras dan fakta dari unsoundness dari fikirannya diketahui pihak lain pada saat masuk ke dalam kontrak. Asia Commercial Finance (M) Bhd v Yap Bee Lee & Ors. Agama merupakan amalan-amalan keagamaan dan upacara bangsa di Malaysia. .

SYARAT DAN KONDISI 1. Pengaruh yang tidak semestinya .) 2. Penipuan . Perkara 14 Undang-Undang Kontrak 1950 menyatakan bahawa setiap pihak yang mengadakan kontrak apapun mempertimbangkan dengan bebas jika mereka masuk tanpa: 2.30. keputusan bebas adalah keputusan yang dibuat setelah pertimbangan kesan kontrak pada orang. Karuppan v Chetty suah Thian Mahkamah dalam kes ini berpendapat bahawa kesepakatan para pihak dalam suatu kontrak untuk penyewaan tanah $ 35 per bulan untuk "begitu lama sebagai penyewa menyenangkan adalah suatu kontrak dibatalkan kerana kurangnya kepastian istilah. 16 2. Atas dasar itu. setiap kontrak harus dilakukan secara sukarela tanpa unsur negatif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan bebas.Sec. S.3. Ini jangka waktu perjanjian yang mereka telah menetapkan. (c).30 CA 1950.Sebuah kontrak yang dibuat di bawah paksaan adalah kontrak yang sah.Sec. secara bertulis. Dimana syarat suatu perjanjian tidak yakin. Pihak hendaklah menandatangani kontrak apapun dengan bebas tanpa ada tekanan dari pihak lain. 17 2. 3. 2. 19 .Sec. sila lihat llustrations (a). Paksaan . Misrepresentasi . yang bererti dari yang tidak tertentu. (d) dan (f) untuk S. Istilah-istilah dalam perjanjian yang mereka telah menetapkan. kontrak mungkin tidak berlaku.2.4. berlaku di bawah sec. secara bertulis dan sebahagian lisan.10 menyatakan bahawa setiap perjanjian kontrak jika dibuat oleh persetujuan bebas dari para pihak. Pihak hendaklah menandatangani kontrak apa pun bebas tanpa paksaan dari pihak lain." KEPASTIAN Setiap jangka waktu perjanjian harus tertentu atau mampu menjadi dipastikan. namun kontrak voidable. 15 (Sec. yang berlaku. 30 "Perjanjian. 18 7 KEPASTIAN KONTRAK Setiap kontrak harus undang-undang Syarat-syarat kontrak harus yakin dan tidak samar-samar. Setiap Perjanjian yang tidak tertentu atau mampu dibuat tertentu.Sec.6 KEBEBASAN? Tamat Fist Group. Untuk penjelasan. atau mampu menjadi dibuat tertentu.1. Ini merupakan keperluan penting bagi kontrak yang akan mengikat secara hukum bahawa pihak telah mencapai perjanjian. Hal ini dinyatakan dalam S. secara lisan atau campuran dari dua .

PERJANJIAN Ketika ada perjanjian baru antara pihak. asing perubahan keadaan yang membuat prestasi mustahil Kesan: Kedua-dua belah pihak tidak perlu melakukan discharge kontrak 3. Sebuah parti menyatakan keinginannya untuk tidak melakukan. . 2. 57 (1) .Keperluan yang disajikan disepakati oleh para pihak secara lisan. i. pihak secara bertulis.Sebuah kewajipan kontrak telah menjadi mampu yang dilakukan kerana keadaan di mana prestasi dipanggil untuk akan membuat sebuah hal yang sangat berbeza dari apa yang telah dilakukan "pada Tuhan Radcliffe .menyewa tempat tujuan tidak dilayan .Hall dihancurkan oleh api .setiap perjanjian tidak mungkin untuk meneruskan tidak berlaku.dikenali sebagai istilah mengekspresikan. PELANGGARAN Tidak prestasi dengan tempat. Perjanjian baru menghapuskan perjanjian lama. Frustrasi Sec..kontrak habis.T aylor cald v w ell (1863) 3 B & S 826 . Express Keperluan . Keadaan merupakan ketentuan penting untuk tujuan utama kontrak.Materi pokok hancur . masa kontrak dan keadaan. Sebuah parti bertindak sedemikian rupa untuk menabur niatnya untuk tidak melakukan. di Avis D Kontraktor v Fareham UDC [1956] ACC 696 2. pihak yang dirugikan hanya boleh tuntutan ganti rugi DEBIT KONTRAK Discharge kontrak adalah cara contoh bagi para pihak untuk dipisahkan dari perjanjian. pihak yang dirugikan hanya boleh tuntutan ganti rugi 3. istilah 1These telah dibahagikan ke dalam untuk jenis. Kontrak dalam Kes v Cutter Powell dianggap sebagai kontrak "turun" dan harus dilakukan secara penuh. . KINERJA Sebuah kontrak mungkin diberhentikan oleh Prestasi penuh. Jika ada kesalahan syarat. Tanpa kesalahan salah satu pihak. Ada empat cara untuk debit.Keperluan yang bekerja pada niat dianggap para pihak untuk memberikan pengaruh terhadap khasiat perniagaan kontrak. Tersirat Keperluan . 3. Acara yang diharapkan tidak berlaku: kes Coronation: KrVell v Henry [1903] 2 KB 740: King George VI sicked . Jika ada kesalahan syarat. Istilah mengekspresikan dan tersirat dibahagikan dengan keadaan dan jaminan. Keadaan merupakan ketentuan penting untuk tujuan utama kontrak. 4. ii.kontrak habis. bertulis atau sebahagian lisan.

KEROSAKAN Unliquidated kerosakan Dilikuidasi OBAT EKUITY Prestasi khusus Perintah . pihak lain yang mengalami kerosakan boleh mengambil tindakan untuk pulih kehilangannya. UPAYA UNDANG Jika ada kesalahan kontrak telah dibuat.kontrak habis 7 Laman undang-undang membuat prestasi haram.5.5 tahun .dibuang 8 Prestasi menjadi sangat berbeza. 6. Laman undang-undang sehingga tidak mungkin untuk melakukan: Baily v Dee Crespigny (1869) LR 4 QBB 180: ada klausa sekatan tidak mungkin berubah kerana perubahan undang-undang . Kesalahan kontrak bererti setiap pihak yang melanggar syarat dalam perjanjian. .Czarnik o Ltd v Rolimpe x [1979] AC 351: eksport barang mustahil kerana perubahan dalam undang-undang .habis. . Seseorang untuk melakukan mati atau jatuh sakit: Robison v Davidson (1871) Ex LR 269: Pemain sicked pada hari prestasi .Wong Lai Ying v Chinachem [1980] HKLR 1: longsor berhenti kerja pembinaan selama 3.kontrak habis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful