P. 1
ISL TITAS

ISL TITAS

|Views: 15,328|Likes:

More info:

Published by: YuthishDheeranManiam on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • KONSEP, DEFINISI, CIRI-CIRI DAN OBJEKTIF TAMADUN
 • Konsep Tamadun
 • Ciri ± ciri asas tamadun
 • MINGGU 2
 • DEFINISI TAMADUN ISLAM DAN PRINSIP-PRINSIPNYA
 • KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM
 • PRINSIP-PRINSIP TI
 • SUMBER-SUMBER TI
 • MATLAMAT TAMADUN ISLAM
 • MINGGU 3
 • KEPENTINGAN WUJUDNYA INTERAKSI POSITIF DAN NEGATIVE ANTARA
 • PELBAGAI TAMADUN
 • Interaksi Tamadun India dan China
 • INTERAKSI TAMADUN MELAYU ± TAMADUN INDIA
 • INTERAKSI TAMADUN MELAYU ± TAMADUN CINA
 • PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN
 • MINGGU 4
 • NILAI-NILAI UNIVERSAL ANTARA TAMADUN
 • Nilai-Nilai Universal Tamadun Asia
 • MINGGU 5
 • TEORI KEDATANGAN ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
 • PENGENALAN
 • Islam Datang Dari Tanah Arab
 • Islam Datang Dari India
 • Islam Datang Dari China
 • MINGGU 6
 • KESAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
 • Agama dan Kepercayaan
 • Pendidikan
 • Bahasa clan Kesusasteraan
 • Perundangan
 • Politik dan Pemerintahan
 • Sistem Kekeluargaan
 • Adat dan Cara Hidup
 • MINGGU 7
 • PILIH BEBERAPA ORANG TOKOH TAMADUN ISLAM DAN NYATAKAN
 • SUMBANGAN MEREKA KEPADA TAMADUN ISLAM
 • A. ILMU PERUBATAN:
 • IBNU SINA BAPA SEJARAH SAINS
 • Sumbangan dan Pencapaian Ibnu Sina
 • Hasil Tulisan dan Ensiklopedia
 • Teori-teori dan Pendapat
 • ABU AL-QASIM KHALAF PAKAR BEDAH MUSLIM
 • Sumbangan dan Pencapaian
 • AR-RAZI PAKAR FARMASITIKAL
 • Sumbangan
 • Hasil Karya
 • B. SENI BINA
 • Khalifah al-Walid bin µAbdul Malik (86-87H)
 • Khalid bin µAbdullah al-Qasri
 • Khalifah Abdul Rahman II
 • Khalifah Abu Ja¶far al-Mansur
 • C. SENI MUZIK
 • Al-Farabi
 • Al-Kindi
 • Muhyiddin Ibn Arabi
 • Safi al-Din Abd al-Mu¶min
 • Shams al-Din Muhammad bin Safi al-Din
 • D. SENI KHAT DAN KALIGRAFI
 • Ibn Muqlah
 • Ibn Bawwab
 • Yaqut al-Musta¶simi
 • E. SENI SASTERA
 • Firdawsi
 • Ibn Tufayl
 • MINGGU 8
 • CIRI-CIRI PEMODENAN YANG BERJAYA DILAKUKAN OLEH MAHARAJA MEIJI DI
 • ZAMAN PEMERINTAHANNYA(1897-1912)
 • KUNCI KEJAYAAN MASYARAKAT JEPUN DALAM PEKERJAAN DAN KEHIDUPAN
 • ASPEK SOSIAL
 • Kejayaan-kejayaan yang dicapai hasil pemodenan pemerintah Meiji ialah:-
 • ASPEK EKONOMI
 • POLITIK
 • MINGGU 9
 • HURAIKAN PERANAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBANTU PEMBINAAN
 • TAMADUN CINA
 • PERMULAAN GERAKAN ISLAM
 • ISLAM DAN PERADABAN CHINA
 • MINGGU 10
 • TAMADUN INDIA MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG KUAT DENGAN AGAMA
 • DENGAN CONTOH-CONTOH JELAS. BINCANGKAN KENYATAAN INI
 • PENDIDIKAN
 • FALSAFAH
 • SAINS DAN TEKNOLOGI
 • SENI BINA
 • BAHASA DAN KESUSASTERAAN
 • SISTEM SOSIAL
 • MINGGU 13
 • DENGAN MELAYARI INTERNET SILA DAPATKAN MAKLUMAT TENTANG ISU-ISU
 • SEMASA MENGENAI TAMADUN ISLAM DAN BARAT
 • MINGGU 14 & 15
 • GARISKAN 10 PRINSIP ISLAM HADHARI DAN HURAIKAN 5 PRINSIP
 • DARIPADANYA

MINGGU 1

KONSEP, DEFINISI, CIRI-CIRI DAN OBJEKTIF TAMADUN

Maksud tamadun/ Civilization: 1.process of civilizing, state of being civilized; 2.advanced stage of human development 3 keadaan masyarakat manusia yg dicirikan oleh atau didasarkanpd taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial, budaya, politik, dll) yg tinggi, peradaban; 4 negara dan penduduknya yg telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik, dll) yg tinggi, peradaban 5 budaya atau cara hidup orang-orang (negara, kawasan atau sesuatu zaman) tertentu, peradaban 6 mempunyai pemikiran (budayadanmoral) yg halus, berperadaban, beradab: kita mestilah menyelesaikan masalah itu dgn cara yg~; mentamadunkan menjadikan bertamadun: dlmproses perkembangan sistem penjajahan Barat, Tanah Melayu mula ditamadunkan; ketamadunan perihal tamadun, (segala-gala) ygberkaitandgntamadun: malahdrama sendiri merupakan sbg kpd dan kebijaksanaan sesuatu Konsep Tamadun Secara amnya, tamadun boleh dimaksudkan dengan: Madain atau mudun atau madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Perkataan civilisation pula berasal dari Greek civitas bermakna bandar. Maksud tamadun dari sudut Barat: tamadun pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan ± penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. Pencapaian lahiriah ialah penentu kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan lahiriah bangsa

pula ialah proses perkembangan tamadun secara luaran sahaja Manakala maksud tamadun dari sudut Islam: meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah seperti pandangan Ibn Khaldun yang melihat dari aspek kehidupan bandar. Manakala Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat merupakan maksud tamadun.

Ciri ± ciri asas tamadun 1 Penempatan 2.Kualitikehidupan 3.Orgtanisasi 4.Bahasa 5.Perundangan 6.Teknologi 7.Kreativiti

MINGGU 2 DEFINISI TAMADUN ISLAM DAN PRINSIP-PRINSIPNYA. KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM TAKRIF TAMADUN ISLAM Berkisar di sebalik tiga istilah utama umran, hadarah,madaniyyah.

SARJANA ISLAM Naquib Al Attas: Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Di dukung oleh konsep tauhid dan kesatuan ummah Al-Syirazi-perbincangan ttg sesuatu kekuasaan,kehebatan,kemakmuran,kemajuan sesuatu bangsa,pemerintahan yang berilmu,beradab,kemajuan industri,pembangunan ekonomi

PRINSIP-PRINSIP TI 1. Memelihara agama Fitrah semulajadi manusia hendakkan agama,manusia bebas memilih agama masingmasing«. Firman Allah SWT«.surah Al Baqarah ³tiada paksaan dalam beragama´ Menyerah diri kpd Allah dgn mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan larangan«

2. Memelihara nyawa atau jiwa Menjamin nyawa atau jiwa daripada pencerobohan manusia lain Larangan membunuh dan membunuh diri Firman Allah«Surah Al Maidah 5:32 Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri,maka ertinya orang itu telah membunuh manusia seluruhnya«.

3. Memelihara akal Mengharamkan minuman keras Firman Allah.Surah Al Maidah 5:90 Wahai org yang beriman,sesungguhnya minuman arak,berjudi,berkorban utk berhala,mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji,termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan itu,agar kamu mendapat keberuntungan.

4. Memelihara maruah dan keturunan Mensyariatkan perkahwinan«. Poligami Haramkan zina,pergaulan bebas lelaki perempuan Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka satu dosa yang besar. ( Surah al-Israa¶ 17:31 )

5. Memelihara harta Firman Allah SWT Dan tuntutlah apa yang didatangkan oleh Allah S.W.T kepada kamu untuk hari akhirat dan janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia. Buatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan.( Al-Qasas 28:77) Untuk memelihara keselamatan harta benda yang menjadi hak milik halal bagi individu, tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk pencurian daripada sekecil-kecil harta seperti jarum hinggalah sebesarbesarnya. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya : Lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan daripada apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah. ( Surah al-Maa¶idah 5:38 )

6. Memelihara hak kebebasan Hak Allah SWT:bebas dari taklid,alam bukti kewujudan Allah,bebas dari kesesatan

Hak Manusia: bebas bergerak,bebas bersuara,bebas berpersatuan,bebas beragama SUMBER-SUMBER TI 1. AL-QURAN Mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah SWT sebagai khalifah bagi membentuk serta mentadbir alam sejajar dengan kehendak Allah SWT

2. HADIS Menjelaskan dan menerangkan perkara berkaitan perintah Dan larangan Allah SWT di dalam Al-Quran

3. IJMAK,QIYAS,ISTIHSAN« 4. AKAL FIKIRAN 5. PENEMUAN BARU

MATLAMAT TAMADUN ISLAM 1. Hubungan manusia dengan Allah SWT Rukun Islam dan Rukun Iman Ibadah umum dan ibadah khusus Mematuhi syariat yang telah ditetapkan

2. Hubungan manusia dengan manusia Sistem muamalah dan kemasyarakatan. Berdasarkan konsep manusia yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling tinggi takwanya.

3. Hubungan manusia dengan alam sekitar Manusia yang mengusahakan sesuatu yang boleh membawa kpd kesejahteraan di muka bumi melalui sumber alam yang sedia ada.Tidak melakukan perkara yang merosakkan alam sekitar

.

MINGGU 3 KEPENTINGAN WUJUDNYA INTERAKSI POSITIF DAN NEGATIVE ANTARA PELBAGAI TAMADUN Interaksi Antara Pelbagai Tamadun (Melayu.M. telah berlaku pertembungan di antara tamadun Cina dan tamadun India di rantau Asia Tenggara melalui aktiviti perdagangan. agama Buddha merupakan komoditi terpenting yang dibawa ke China . doktrin Daoisme & Konfusianisme .Selain daripada barang dagangan.Rekod sejarah China.Dibawa masuk ke China kurun pertama masihi . Kesan: 1.Sami dr China menetap di India & pelajari kitab Buddha (bahasa Sanskrit & Pali) . Interaksi Tamadun India dan China .Jalan Sutera yang menjadi laluan para pedagang .Disesuaikan dgn tradisi budaya masyarakat Cina.saluran interaksi . India. Cina.Berjaya menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi (Tripitaka) .Pada kurun ke-2. berlaku melalui hubungan perdagangan seawal kurun ke-2 S.Perdagangan memainkan peranan yang penting dalam proses interaksi antara tamadun.Proses interaksi bermula dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik.Maharaja hantar wakil ke India utk fahami & mendalami ajaran .Eropah). . .Penyebaran Agama Buddha . PENGENALAN .Jepun.Melalui proses interaksi antara budaya. maka terbentuk interaksi peringkat tamadun .

gaya dan genre. percetakan & kompas . .ada menyebut ttg ³Malayadvipa´ (Semenanjung Melayu) .Dari India . Sains dan Teknologi .teknologi India menghasilkan gula daripada tebu. tembikar.Penyebaran Agama .Seni muzik India ± alat muzik Cina yg berasal dari India :. Kesusasteraan dan Kesenian .Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang pula merupakan tinggalan pengaruh ajaran Hindu kerajaan Chola ketika menguasai Kedah.Bhn bertulis dari India .Suvarnabhumi (tanah emas) ± gelaran diberi kpd Tanah Melayu Kesan: 1.Bermula seawal abad ke-3 SM .Kitab Buddha juga telah membekalkan bahan untuk panduan dan rujukan kepada kesusasteraan Cina.2. bahan letupan.Dari China .bagi dapatkan emas .perbendaharaan kata.pipa dan konghou INTERAKSI TAMADUN MELAYU ± TAMADUN INDIA . .Tujuan utama kedatangan para pedagang dari India ke Tanah Melayu . tema.Perubatan Cina mendapat tempat dan diberi penghormatan yang tinggi di India .Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan menjadi pegangan penduduk tempatan yang sebelumnya berpegang kepada kepercayaan animisme.Ilmu fonetik Cina guna pengetahuan dan teknik ilmu fonetik Sanskrit . . 60 koleksi ilmu astronomi India telah diterjemah ke bahasa Cina ahli astronomi India pernah berkhidmat di China sistem kalendar lunar Cina yang baru .Bahasa.pembuatan kertas.dipelajari melalui ajaran Buddhisme .Karya perubatan India pula banyak diterjemah ke dalam bahasa Cina 3.

Pengaruh ini telah membawa kepada munculnya masyarakat µfeudal¶ dalam kehidupan masyarakat Melayu 4.Pengaruh bahasa Sanskit .Kedatangan agama Hindu pengaruhi kehidupan seharian dan adat resam masyarakat Melayu:.bg mengekalkan status tinggi Raja .Panca Persada yg spt Gunung Mahameru. bertindik telinga. 3.2. memperlihatkan pengaruh kosmologi Hindu-Buddha.Struktur Masyarakat .konsep ³Dewaraja´ (dlm bhs Sanskrit yang bermakna God King) . turut ditemui 29 perkataan dari bahasa Sanskrit .Upacara pertabalan .Adat resam dan Budaya .Masyarakat µIndia Chittyan¶ memperlihatkan persamaan dgn kebudayaan Melayu 5. . mencecah garam dan menjejak kaki ke bumi bagi bayi. Batu Bersurat Kota Kapur (686 M) dan Batu Bersurat Karang Berahi (692 M) buktikan pengaruh bhs Saskrit dlm bhs Melayu kuno yg digunakan ketika itu .Amalan adat di kalangan masyarakat Melayu seperti melenggang perut.konsep ketuhanan agama Hindu yg membesarkan keagungan dewa-dewi & dikaitkan dgn kedudukan serta status Raja sbg jelmaan Tuhan .Sistem Pemerintahan .amalan jampi & mentera . . Bahasa .Penemuan Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M). Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M).Batu Bersurat Terengganu. bersanding dan berinai.Akibat pengaruh dari sistem kasta (susun lapis dalam masyarakat) terdapat pemisahan jelas golongan atasan/ bangsawan yang dianggap lebih mulia dgn golongan rakyat biasa. selain drp perkataan Arab.

Penyebaran Agama .Rekod rasmi China bertarikh 638 M mencatatkan Kedah pernah jalin hubungan diplomatik dgn China & para pedagang Kedah berdagang ke China .setelah kedatangan kuasa British & penubuhan Negeri-negeri Selat. . keromantisan.golongan peniaga yang berjaya dan dikenali sbg ³Cina Selat´ @Straits Chinese Kesan: 1.Sang Boma .Ramayana .Karya sastera Melayu tradisional pentingkan aspek kesenian.Kelompok yg berasal drp keturunan para pengiring Puteri Hang Li Po lebih dikenali sebagai ³Baba dan Nyonya´ @ ³Peranakan´ . keagungan raja-raja & menyelitkan unsur epik & mitos .Hikayat Pendawa Lima. Hang Li Po utk dikahwinkan dgn Sultan Mansur Syah. H.Laksamana Cheng Ho bawa perutusan pengiktirafan Parameswara sbg pemerintah kjn Melaka oleh Maharaja China .Maharaja China hantar puterinya.Awal abad ke-19 .Turut diadaptasikan dlm wayang kulit INTERAKSI TAMADUN MELAYU ± TAMADUN CINA . berlaku pertambahan bilangan orang Cina .Kesusasteraan .pusat perhentian utama bg sami Buddha dr China yg belayar melalui Selat Melaka utk ke India sekitar tahun 250 M .Zaman keagungan Kerajaan Melayu Melaka. hubungan diplomatik dgn China penting agar Melaka selamat dr ancaman musuh .Pandawa.Kedah .Islam di Tanah Melayu di peringkat awalnya dikatakan dtg dari Tanah Besar China ekoran hbg perdagangan .Kesusasteraan Sanskrit seperti Epik Ramayana & Mahabharata Hikayat Seri Rama dpt inspirasi drp E. H.6.Panda Delima & H.Epik Mahabharata diberi wajah tempatan .

bahan letupan.Pakaian kebaya dan kain sarong 3.Kebudayaan mereka turut mempunyai unsur pengaruh kebudayaan Melayu. . . kain.Dikenali sebagai Baba dan Nyonya.Islam yg dtg melalui para pedagang dr Canton dan Hainan pada kurun ke-9 dibuktikan dgn penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 1039. Perubatan dan Teknologi .Perubatan herba Cina yang jumlahnya melebihi 1. pertanian dan pertukangan .000 jenis mengubat penyakit seperti asma. barangan porselin. tembikar dan logam. serta makanan seperti kicap.Pertukaran barangan sbg hadiah melalui misi diplomatik perkenalkan pelbagai tekstil (kain) dari negara China seperti kain sutera dan kain kapas. anemia dan kanser.Rawatan akupuntur dan herba bertujuan menseimbangkan µyin¶ dan µyang¶ . Jawa (1082). Kebudayaan .Teknologi .Bahasa Melayu Baba byk mengandungi perkatan Hokkien . Warisan Cina Peranakan . . di Laren. . di Brunei (1048).Teh Cina ataupun µgreen tea¶ ..Adat memberi ang pau yang bermaksud µsampul merah¶ 4. 2.Teknologi baru seperti penghasilan barangan termasuklah gula. kertas.Cara masakan dipengaruhi oleh gaya masakan Melayu dan menjadi kebiasaan bagi mereka makan guna tangan . taugeh dan tauhu.perlombongan. lilin .

Komuniti-menentukan personaliti dan identiti manusia. Keluarga-asas pembentukan masyarakat 3. Kesihatan-pandangan dan pendekatan holistic .para sarjana spt Moh-Tze. Kerajaan-moral/akhlak sangat penting. Pendidikan-pembinaan sifat-sifat manusia 7. Alam sekitar-hidup harmoni dengan alam. .PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN .Mawardi membincangkannya dlm buku masing-masing 5.Persoalan etika kurang mencetuskan kontroversi antaranya: 1. 2. Ekonomi-moral semesta 6. 4.Perbezaan ketara adalah dalam aspek teologi.Kautilya.

kesetiaan. Konsky & Drager: 2000) Nilai universal pula adalah sesuatu yang abstrak. thrift. conservatism in social mores. respect for authority´. . nilai universal yang patut dicambahkan oleh setiap negara ialah . kasih sayang. ‡ Nilai kedamaian ‡ Nilai kebebasan dan hak asasi manusia ‡ Nilai demokrasi ‡ Nilai pembangunan Nilai-nilai universal seperti kebebasan dan hak asasi kemanusiaan yang selalu diwar-warkan oleh pemimpin Barat tidak kurang juga dicurigai oleh pemimpin Asia kerana dianggap cuba melegitimasikan faham liberalisme politik Barat tanpa mengambil kira kelainan budaya yang terdapat di Asia. Nilai-nilai ini termasuklah ³attachment to the family as an institution. Menurut Kishore Mahbubani (1998). Blue. deference to societal interest. ketaatan. maka lahirlah konsep Nilai Asia. menghormati keluarga dan orang yang lebih tua. sederhana. Sebagai tindak balas terhadap tuntutan Barat yang mahukan dunia bukan Barat menghayati nilai-nilai universal berkenaan. menghormati tradisi. Antaranya seperti kesopanan.MINGGU 4 NILAI-NILAI UNIVERSAL ANTARA TAMADUN Nilai dalam Tamadun Asia dianggap bersifat kolektif manakala nilai dalam Tamadun Barat dikatakan bersifat individualistik. berpegang kepada agama dan pemaaf. Berdasarkan laporan UNESCO. (Kapoor. Konsep Nilai Asia menjadi popular sekitar tahun 1970 an bila ia mula dijadikan retorik oleh pemimpin Asia seperti Lee Kuan Yew dan diikuti oleh pemimpin Asia lain. Kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa nilai kolektif yang menjadi sifat Tamadun Asia ini dipegang kuat oleh masyarakat Timur. Nilai Asia merujuk kepada sebuah set pengajaran moral dan sosial yang membawa kepada pembangunan ekonomi yang pesat di negaranegara Asia sejak beberapa dekad yang lepas.

sama ada Islam. agama dan kepercayaan dari Tanah Besar China mahupun dari benua India. Hasilnya. Nilai yang ditekankan dalam tanggapan seperti di atas sebenarnya hanya terjurus kepada nilai ekonomi yang ada dalam ajaran Konfusius. Pada mulanya perbincangan tentang Nilai Asia lebih kerap di sinonim dengan ajaran Konfusius.´ Ini menjadikan Nilai Asia nampak jelik selepas dilabelkan sebagai satu senjata politik pemimpin Asia yang autoritarian. nilai etika dan sosial yang lebih menyeluruh telah diabaikan. Nilai-nilai universal . Antara kritikan yang kerap dikemukakan ialah ´Nilai Asia sering digunakan sebagai senjata budaya yang menolak liberalisme Barat. Nilai-Nilai Universal Tamadun Asia Nilai-nilai universal dalam Tamadun Asia tertanam dalam ajaran-ajaran keagamaan yang telah berkembang subur di seluruh Asia. malah membawa kepada menghalalkan ideologi politik sektarian dan corak pemerintahan kuku besi. Pengaruh tradisi ini telah membangkitkan kekuatan ekonomi dan politik Asia kerana konsep ³Demokrasi Konfusian´ mencadangkan penerimaan hierarki dalam masyarakat. Namun. Penonjolan nilai-nilai dari tradisi agama Asia yang lain khususnya Islam dan Hindu mula dibicarakan secara lebih meluas kerana setiap agama pada asasnya mempunyai kekuatan masing-masing dalam memperkatakan soal moral. rasa hormat pada keluarga dan kerajaan yang bertanggungjawab. kekeluargaan. Falsafah Konfusius dijadikan sandaran dan disesuaikan mengikut kehendak pemuka awal konsep Nilai Asia. kritikan ini tidak dapat menafikan wujudnya satu perbezaan nilai antara negara-negara di Asia dengan negara bukan Asia khususnya Barat. Dalam konteks politik menunjukkan keakuran kepada autoriti pemerintah untuk mendapat ³kebaikan bersama´ sehingga menjadikan rakyat akur dan menerima kedudukan dan hierarki pemerintah. keperluan dalam keharmonian sosial. etika. politik dan lain-lain.Konsep Nilai Asia ini telah menerima kritikan termasuk oleh sarjana Asia.

dari tradisi keagamaan ini boleh diringkaskan berdasarkan prinsip-prinsip seperti berikut. ‡ Berlandaskan idea keagamaan ‡ Menekankan aspek kemanusiaan dan institusi kekeluargaan ‡ Menekankan tatacara dan etika dalam kehidupan ‡ Mementingkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan ‡ Menghargai alam sekitar ‡ Mementingkan ilmu dan orang berilmu .

Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masihi (Abdullah Ishak. 2001: 165). terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera Utara yang diberi nama 'Tashih' telah ditemui pada tahun 650 Masihi bersamaan 30 Hijrah. Hubungan perdagangan telahpun terjalin antara Alam Melayu dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan selepas kelahirannya. raja Kedah telahpun diislamkan pada tahun 531 H/1136 M. Naquib al-Attas menegaskan juga bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya (Hashim Musa. oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al.M. China dan negara India. . kemenyan dan sebagainya. 1990 : 60). 1990 : 35). Melaka merupakan negeri yang mula-mula menerima ajaran Islam dan raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara dikatakan telah memeluk Islam pada tahun 1414. S. Pedagang-pedagang Islam yang bertumpu di Yaman turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan Asia Tenggara terutama untuk mendapatkan barangan seperti kapur barus.MINGGU 5 TEORI KEDATANGAN ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU TEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU PENGENALAN Pada umumnya terdapat tiga teori utama tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu Islam datang dari Tanah Arab. Menurut satu catatan yang ditemui. Penyebaran Islam di Tanah Arab telah begitu meluas dan termasuklah di Yaman yang mempunyai pelabuhan perdagangan yang penting. Mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu para sejarawan berpendapat.Y amani seorang ulama berbangsa Arab yang datang dari Yaman (Abdullah Ishak. Sebagai contohnya Maharaja Derbar Raja II. Teori kedatangan Islam ke Alam Melayu adalah seperti berikut: Islam Datang Dari Tanah Arab Di Tanah Melayu terdapat bukti-bukti yang kuat bahawa agama Islam itu dibawa secara langsung dari tanah Arab oleh bangsa Arab.

Kern dan Snouck Hurgronje berpendapat bandar pelabuhan Gujerat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan. Terengganu yang terletak di pantai Timur Tanah Melayu (Othman Soh. B.. Batu nisan ini didakwa dibawa dari Gujerat berdasarkan persamaan dari segi reka bentuk batu nisan di kedua-dua tempat tersebut (D. Pendapat ini terbukti hasH penemuan batu bersurat di Kuala Berang. MeperusL hubungan dua hala itu penduduk Nusantara berminat dengan Islam yang telahpun dianuti oleh pedagang-pedagang India (Abdullah Ishak.t : 72). 1987 : 253). Harrison berpendapat masyarakat Nusantara memandang ke India bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dalam hal-hal perniagaan dan kebudayaan. 2000 : 256). Walau bagaimanapun. Terdapat beberapa teori yang turut menyokong kedatangan Islam dari China.Q. Hall.E. Fatimi. Emanuel Godinho De Evedia mengatakan Islam datang ke Nusantara dari China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masihi. Dalam masa yang sarna catatan Dinasti Sung pula mengatakan bahawa kedatangan . Hujah mereka adalah berpandukan kepada persamaan mazhab yang dianuti iaitu mazhab Syafie. Raja Samudera yang bertarikh 1297 Masihi. T. RA.Islam Datang Dari India Para sarjana seperti S. Pada tahun 878 Masihi pula telah berlaku pemberontakan di Canton yang menyebabkan seramai 100 000 orang asing terbunul). sarjana-sarjana tersebut telah bersetuju Islam dibawa ke Pasai melalui perdagangan dan batu nisan itu adalah sebagai buktinya. Akibat peristiwa ini telah menyebabkan ramai orang Arab-Islam yang melarikan diri ke Kedah dan Palembang. Islam telah sampai ke China pada zaman pemerintahan Dinasti Tang iaitu sekitar tahun 650 Masihi dan Canton menjadi kawasan tumpuan utama para pendakwah Islam (Azhar. Islam Datang Dari China Menurut sejarah. Mereka juga berpendapat ramai pemimpin Abbasiyah dan Umaiyah di Andalus melarikan diri daripada tindakan pihak berkuasa. sebagai pelarian politik dan mendapatkan perlindungan di India dan juga di Alam Melayu. 1990 : 61). Morison Harison. Pendapat di atas dibuktikan melalui penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh.G.

Islam ke Alam Melayu melalui sepanjang pantai Laut China Selatan dan dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari China pada awal977 (Azhar Hj. Bukti kedatangan Islam dari China dapat dilihat melalui hubungan perdagangan antara orang-orang Arab dengan China yang dikatakan telah berlaku sejak sebelum kelahiran agama Islam lagi. Mereka membawa barang-barang dagangan seperti mutiara. Menurut laporan orang-orang China Islam. 1990 : 65) . sutera dan tembikar dari China. Mad Aros. bahawa orang-orang Arab Islam telahpun datang ke negara China semasa zaman pemerintahan Maharaja Tai Tsung dari Dinasti Pang (627-650M) (Abdullah Ishak. 2000: 256). Perdagangan antara Arab dengan China secara tidak langsung mewujudkan hubungan antara China dengan Kepulauan Melayu.

Sehubungan dengan itu. mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. malaikat dan kitab-kitab sud. Mereka percaya kepada konsep ketuhanan. semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. . rasul-rasul. Keimanan mereka diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang. Masyarakat Melayu juga merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Maal Hijrah. Cara kehidupan mereka juga telah berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. sungai-sungai dan fenomena alam yang lain. Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme. Kuasa ghaib itu disifatkan sebagai hantu. Kehidupan masyarakat Melayu banyak didasari adat dan ajaran agama Islam. hormat-menghormati antara manusia dan menitikberatkan soal persamaan taraf. Kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu adalah seperti berikut: Agama dan Kepercayaan Kesan utama yang dibawa oleh Islam ialah terhadap akidah dan kepercayaan.MINGGU 6 KESAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Kedatangan Islam telah memberi kesan yang besar terhadap masyarakat Melayu. 1989 : 26). puasa. Dalam kepercayaan ini mereka menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. Kesan ini juga jelas dilihat di dalam kehidupan" seharian masyarakat Melayu. Islam mengubah world view masyarakat Melayu daripada mempercayai roh. percaya adanya nabinabi. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu. pokok-pokok. Sebahagian daripada masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama HinduBuddha dan kepercayaan animisme. jembalang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut (Haron Daud. sambutan Maulidur Rasul dan Nuzul al-Quran.

Perubahan yang paling utama ialah daripada sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berteraskan tauhid. penyembahan rajanya. Musa. Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah. ciri tertentu dan masyarakatnya. 2004 : 46). Tradisi keilmuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan pula tradisi pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun. kepada ajaran tauhid yang murni (Muhammad Uthman. penyembahan berhalanya. Golongan pemerintah dan pembesar-pembesar berperanan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Melalui sistem pengajian ilmu tersebut lahirlah para cendiakawan dan ulamaulama Melayu yang menjadi pegawai-pegawai pemerintah. alam khayalannya. 1977 : 185). Tokoh-tokoh ini telah banyak menyumbang ke arahperkembangan ilmu pengetahuan di Tanah Melayu. Sheikh Wan Hasan Wan Ishak dan ramai lagi (Hashim Hj. Selepas kedatangan Islam golongan bawahan menerima pendidikan yang sarna seperti golongan atasan. Antara tokoh-tokoh Melayu yang terkenal ialah Syeikh Abdul Malik Abdullah. . Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitabkitab. guru-guru dan ahli agama. Fahaman tauhid telah mengubah world view orang Melayu daripada zaman Hindu-Buddha dengan metodologinya.

bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca bagi lapan puluh empat bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka ketika itu. Bahasa dan kesusasteraan Melayu juga berkembang melalui tulisan jawi. Bukti keteguhan kedudukan agama Islam di daerah ini dapat dilihat daripada kewujudan penggunaan tulisan Jawi oleh orang-orang Melayu ketika itu. undang-undang dan pentadbiran.Bahasa clan Kesusasteraan Bahasa Melayu telah menerima pengaruh ajaran Islam bermula abad ke-14 Masihi dan berkembang sehingga akhir abad ke-18 Masihi. Melalui sistem tulisan ini bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila digunakan untuk menulis kitab-kitab agama. Melalui tulisan jawi agarna Islam telah dapat diperkembangkan. Perkembangan ini dapat dilihat bukan sahaja dalarn kitab serta karya sastera semasa pada zaman selepas itu. Yahya. Tuhfat al-Nafis. . Pada era kerajaan Melayu Melaka (1400-1511M) misalnya. Dalam pada itu bahasa Melayu itu telah diperkayakan dengan kata-kata pinjaman serta istilah daripada bahasa Arab. malah buku-buku Sejarah juga mempunyai tajuk asal dalam bahasa Arab seperti Sulalatus Salatin. hikayat-hikayat. Dari segi bahasa perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. 1998: 91). Tahap perkembangan bahasa Melayu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi berlaku pada dua zaman iaitu zaman peralihan (abad ke-19M) dan zaman moden (abad ke-20M) (Mahayudin Hj. Pada awal abad ke-14 kedudukan agama Islam semakin teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam. 1992: 28). Bustanus-Salatin dan lainlain lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid.

undang-undang pentadbiran keluarga Islam. . Oleh kerana Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang induk yang meliputi undangundang lain di dalam negeri-negeri Melayu. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undang-undang yang telah dikuatkuasakan seperti undang-undang pentadbiran Islam. Contohnya hakim boleh menggunakan budi bicaranya sarna ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda dan dipenjara sahaja. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah didasarkan kepada hukum syariah dan juga hukum adat yang telah wujud sejak dahulu lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid. Rubin. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara sistem perundangan masyarakat Melayu juga berubah kepada sistem adat dan Islam. undang-undang prosedur dan keterangan. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam Hukum Kilnun Melaka. Undang-undang Laut Melaka meliputi perusahaan perkapalan. jenayah Islam dan lain-lain lagi. Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka pada dasamya berasaskan Undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal dan hukum adat.Perundangan Kedatangcm agarna Islam telah mempengaruhi sistem perundangan di Alam Melayu. sungai. undang-undang sivil. amatlah tepat jika ianya dijadikan contoh tentang wujudnya pengaruh Islam dalam perundangan. Roff dan Alfred P. Menurut beberapa orang sarjana barat seperti William R. Adat Pepatih dan Adat Temenggung. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. Contohnya Melaka mempunyai Hukum Kanun Melaka yang meliputi tanah. dusun dan setiap tanah jajahan takluk Melaka. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. perdagangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. 1992 : 29). undang-undang mahkamah syariah.

agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung oleh orang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. Sehubungan itu. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu telah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. tua dan muda. Dari segi pentadbiran. Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. 2003: 54).Politik dan Pemerintahan Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. Beberapa jawatan seperti kadi. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara. Raja dan rakyat. kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. Sultan juga bertanggungjawab . Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat seperti dalam pengaruh Hindu-Buddha. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Ia merupakan suatu gelaran kepada orang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. Dalam konteks sosial. imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dengan kedatangan Islam juga. Selain itu kitab Undang-undang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. Contohnya. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat.

bapa atau datuk akan mengazankan bayi lelaki. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaik-baik dengan kuasa besar asing pada ketika itu seperti Siam. III beragama. Keluarga sebagai agen sosialisasi : utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turnt dibantu untuk komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. di zaman pemerintahan Melayu Melaka. Menurut sejarah. Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu berteraskan Islam dan adat. berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan. Contohnya sebaik sahaja seseorang itu dilahirkan. Islam telah bertapak di Kelantan. Majapahit dan China. 2003: 3). pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang billk. pahala. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang baik. atau mengkamatkan bayi perempuan. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu. Dalam masyarakat Melayu. Setelah meningkat umur lima tahun ke . Buktinya. Seseorang kanak-kanak sejak kedl lagi diajar konsepkonsep dosa.mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Sistem Kekeluargaan Kedatangan Islam telah memantapkan lagi sistem kekeluargaan masyarakat Melayu. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan dan kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam kepada bayi tersebut. Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka serta memberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah Abu Yazid. haram dan sebagainya. Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. kerajaan amat maju dan stabil. Sejak lahir lagi seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke15M. Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsurunsur Islam yang berterusan.

dan wanitawanita yang boleh dikahwini Fasal 28. Sebelum kedatangan Islam masyarakat Melayu mengamalkan adat tradisi warisan nenek moyang mereka. Mereka mematuhi adat serta menghormatinya dengan keyakinan bahawa melanggar adat dianggap sebagai suatu sikap atau perbuatan buruk dan akibatnya akan merosakkan diri dan sekaligus mencemarkan kesejahteraan hidup masyarakat (Asmad.2 (Azmah Abdul Manaf. 1990: 4). talak Fasal 28. berpuasa dan lain-lain. yang menetapkan adanya wali bagi pengantin perempuan dinyatakan dalam FasaI25. 2001 : 217).1. Adat dan Cara Hidup Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiannya. Walau bagaimanapun. Adat resam pula ialah kebiasaan cara hidup individu dan masyarakat yang secara nyata menggambarkan corak budaya sesuatu bangsa.atas kanak-kanak juga'diajar bersembahyang. setelah kedatangan ajaran Islam. bertolak ansur dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam menjalani kehidupan seharian.1. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat pernikahan. Adat adalah suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangs a yang berkenaaf. hadirnya saksi Fasal26. didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang besar malah ianya dicatat di dalam Hukum Kanun Melaka. Masyarakat Melayu menganggap adat sebagai undang- undang hidup. adat dan cara hidup masyarakat Melayu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih terus diamalkan. Islam telah mengubah corak hidup masyarakat Melayu di dalam segala aspek kehidupan manusia. upacara ijab dan kabul Fasal 25. Apabila masyarakat Melayu mula menganuti ajaran Islam adatadat dalam masyarakat Melayu mula diubahsuai supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat resam masyarakat Melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran Islam.2. Kedatangan Islam ke Melaka telah merubah sistem kekeluargaan dalam masyarakat Melayu. kontrak perkahwinan Fasal 27. Selain itu mereka juga diajar supaya hormat-menghormati. . Dalam sistem perkahwinan.

beliau banyak menghasilkan karyakarya dan tulisan sebagai panduan dalam sesuatu bidang khususnya dalam bidang perubatan. Beliau telah menghasilkan 250 karya yang masih kekal sehingga hari ini termasuk 116 karyanya khas dalam bidang perubatan. ILMU PERUBATAN: IBNU SINA BAPA SEJARAH SAINS Sumbangan dan Pencapaian Ibnu Sina Hasil Tulisan dan Ensiklopedia Sebagai seorang ahli perubatan dan falsafah serta dalam masa yang sama beliau banyak terlibat dalam bidang-bidang lain. Phillip K. karyanya ini telah dicetak sebanyak 21 kali. Antara karya beliau yang terkenal adalah ³Al-Qanun Fi Al-Tibb´ (Peraturan Perubatan) yang terdiri daripada 14 jilid diterbitkan di Rom pada tahun 1593 dan telah dianggap sebagai himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Misalnya di Sekolah Tinggi Kedoktoran Montpellier dan Louvin telah menggunakannya sebagai bahan rujukan pada abad ke 17 M. 15 kali dalam bahasa Latin dan satu kali dalam bahasa Yahudi. Karyanya ini telah dialih bahasa ke bahasa Latin oleh Gerard Cremona sebaik sahaja beliau berpindah ke Toledo. Hitpi telah menganggap buku tersebut sebagai "Ensiklopedia Kedoktoran".MINGGU 7 PILIH BEBERAPA ORANG TOKOH TAMADUN ISLAM DAN NYATAKAN SUMBANGAN MEREKA KEPADA TAMADUN ISLAM A. Dalam jangka masa tidak sampai 100 tahun. Menjelang abad ke-16. Karyanya ini. . karya tersebut telah dialih bahasa ke 15 buah bahasa antaranya bahasa Inggeris yang dikenali sebagai Precepts of Medicine. Sepanyol dalam kurun ke-12 Masihi. Sementara itu Prof. Kehebatan karya beliau menjadikan karyanya sebagai sumber rujukan utama di universiti-universiti terkemuka di Eropah terutamanya di Itali dan Perancis sehingga kurun ke-17. telah cetak semula sebanyak 16 kali.

Seorang doktor dari Amerika (1981) menerangkan bahawa para hakim di Afghanistan. terdapat 760 jenis penyakit beserta dengan cara untuk menawarkan penyakit-penyakit tersebut.seimbangan humor yang berkenaan . China. Ibnu Sina juga telah menulis satu karya yang bertajuk Remedies for The Heart yang mencangkirkan sajak-sajak mengenai perubatan. Beliau telah memperkenalkan satu cabang ilmu perubatan iaitu ilmu perubatan psikosomatis atau ³psychosomatic medicine´ yang menggabung ilmu psikologi dan perubatan dalam membantu pesakit yang mengalami ganguan emosi dalam hidup. India dan Parsi sangat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai. Kuat atau denyutan yang lemah. . Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang. hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihidapi oleh pesakit. Teori-teori dan Pendapat Penulis-penulis barat menganggap Ibnu Sina sebagai ³Bapa Doktor´ kerana beliau telah menggabungkan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen juga pengalaman daripada sarjana perubatan di India dan Parsi bersama pengalaman beliau sendiri menghasilkan penemuan-penemuan baru yang lebih baik dari sebelumnya.Selain daripada ³Al-Qanun Fi Al-Tibb´. Ini merangkumi : a. c. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. b. Beliau telah memperluaskan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak . Masa antara denyutan. Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Dalam buku beliau ini. Beliau berpendapat bahawa perubatan adalah satu cabang ilmu mengenai kesihatan dan sakit pada tubuh manusia. Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lain-lain lagi.

rumah dan keluarga disebutkan. kata Ibnu Sina "Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya . Keempat-empat unsur ini memberikan sifat lembap. beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara berikut: Caranya adalah untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti .(Terjemahan). Ibnu Sina percaya bahawa wujud ketahanan semula jadi dalam tubuh manusia untuk melawan penyakit. menurut peraturan syariah maka buatlah". Ibnu Sina ialah tabib pertama yang secara tepat menerangkan meningitis. 2.2. api dan angin. dan kering serta sentiasa bergantung kepada unsur lain yang terdapat dalam alam ini. seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. air. Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi.3 Penemuan-Penemuan Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul darinya. Jadi. selain keseimbangan unsur-unsur yang dinyatakan itu. Dengan cara yang sedemikan . . manusia juga memerlukan ketahanan yang kuat dalam tubuh bagi mengekalkan kesihatan dan proses penyembuhan. juga menerangkan penyakit yang menyebabkan penyakit kuning (jaundice). Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. Selepas itu . nama jalan . sejuk panas. beliau juga telah menemui bagaimana jangkitan tibi berlaku.Ibnu Sina percaya bahawa setiap tubuh manusia terdiri daripada empat unsur iaitu tanah. Apabila pesakit mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya .

Malah para doktor dan ahli farmasi di Baghdad perlu mendapat latihan secukupnya sebelum terjun ke dunia perubatan. Pada bahagian akhir buku karangannya yang mengandungi 30 bab itu. Al-Tasrif diterjemahkan buat kali pertama dalam bahasa Latin oleh Gherard of Cremona dan diikuti oleh beberapa terbitan lain di Eropah. penyakit gigi sekali gus dengan kaedah perubatannya tentang pembakaran luka dan pembersihan kotoran dalam rahim selepas bersalin. beliau turut mempelopori pengembangan ilmu bagi penyakit kulit. Ilustrasi diagram tersebut memberi gambaran banyak peralatan yang boleh digunakan untuk keperluan perubatan pergigian. pembuluh-pembuluh darah dan otot-otot. Abu Qasim pernah mengarang beberapa buah buku tentang bidang kedoktoran dan peralatan-peralatannya dalam sebuah ensiklopedia perubatan bertajuk At-Tasrif liman µAzija µan at-Ta¶lif yang menerangkan secara jelas diagram mengenai 200 peralatan pembedahan. beliau menyatakan tentang luka dan cara pembedahannya. secara umumnya kaedah perubatan kesihatan yang terbaik adalah di negara-negara Islam. Pada abad ke-12. Abu Qasim telah merintis pembedahan telinga untuk mengembalikan fungsi pendengaran dengan cara memerhatikan secara saksama anatomi saraf-saraf halus. Dr. pengubatan tulang yang remuk. pada tahun 1160 mempunyai lebih daripada 60 buah klinik. mengakui bahawa . Selain itu. Malah beberapa bahagian penting dalam buku tersebut telah diadaptasi oleh seorang ahli bedah Perancis yang terkenal di Eropah. Buku itu kemudian meletakkan dasar-dasar pengembangan kedoktoran pergigian di Eropah. Baghdad. Guy de Chauliac. Donald Campbell dalam bukunya.ABU AL-QASIM KHALAF PAKAR BEDAH MUSLIM Sumbangan dan Pencapaian Di kalangan ahli perubatan Islam. beliau dikenali sebagai perintis ilmu pengenalan penyakit (diagnosis) dan cara penyembuhan penyakit telinga. misalnya. Arabian Medicine and Its Influence on the Middle Ages.

AR-RAZI PAKAR FARMASITIKAL Sumbangan Al-Razi telah memberi banyak sumbangan dalam pelbagai bidang. Di Eropah. . Sehingga abad ke-15. silibus pelajaran media di Universiti Tubingen masih menggunakan salah satu karya Abu Qasim iaitu Kitab alMasnur.Neuberger pada 1910 dan Carl Brockelmann menjumpai karyanya dalam buku Geschichte der Arabischen Literatur jilid I pada 1898. Beliau juga menekankan kaitan antara makanan dan kesihatan. Al-Razi juga adalah orang yang pertama memperkenalkan alkohol (Bahasa Arab: Al-Kuhl) untuk tujuan perubatan. telah diterbitkan di Venice pada 1479. Bukunya yang lengkap mengenai ulasan pembedahan. obstetrik (ilmu perbidanan) dan ophthalmologi (berkaitan mata). beliau pernah menerima pujian sebagai ahli perubatan yang mempunyai reputasi tinggi seperti mana Galen dan Hippocrates. Beliau menjadi perintis dalam bidang pediatrik (berkaitan kanak-kanak). Sebahagian daripada penulisannya mengenai perubatan diterbitkan ke dalam bahasa Latin yang bertajuk Liber Theorical nec non Practiceas-Sharavii(1519). Basla (1541) dan Oxford (1778). Beliau digelar "Bapa Pediatrik" oleh ahli sejarah kerana usahanya yang bersungguh-sungguh untuk mengubati penyakit kanak-kanak. Beliau juga adalah pakar bedah yang terkemuka dan orang yang pertama menggunakan opium (dadah) untuk tujuan bius. Abulcasis de Chirurgia Arabice et Latine Cura Johannis Channing.buah fikiran Abu Qasim banyak dipengaruhi oleh sistem perubatan Barat. Karyanya yang lain ditemui dalam buku History of Medicine jilid I oleh M. Beliau juga orang yang pertama mengenalpasti penyakit 'hay fever' dan penyebabnya. Walau bagaimanapun. jasa beliau dalam bidang perubatan memang tidak dapat dinafikan lagi. Beliau mengaitkan ini sebagai hasil pengaruh faktor psikologi terhadap kesihatan.

Beliau telah membina pejabat-pejabat kerajaan dan juga beberapa bangunan bagi mengindahkan kota Damsyik dan memulihara Masjid Nabawi di Madinah. Menurut pengarang ini lagi. 2004). pada zaman pemerintahan beliaulah bermulanya pembinaan unsur-unsur bangunan masjid secara lengkap seperti mihrab.Al-Razi adalah orang yang pertama membincangkan mengenai penyakit katarak iaitu sejenis penyakit mata. . selain tiang dan dinding serta atap. Antara kitab yang telah beliau hasilkan ialah Kitab al-Mansuri. Sepuluh buah daripada buku-buku perubatan tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Khalifah al-Walid banyak menyumbang ke arah kemajuan seni bina Islam semasa pemerintahannya sehingga beliau digelar µPembina Agung Kerajaan Bani Umayyah¶ (Mahayudin. B. Hasil Karya Al-Razi telah menghasilkan 237 buah buku di mana 140 buah daripadanya adalah berkaitan bidang perubatan. Beliau pernah menjalankan pembedahan memulihkan selaput mata dengan cara menarik keluar lensa dan juga saintis pertama yang membincangkan mengenai pembesaran dan pengecilan pupil mata. Beliau menerangkan bahawa reaksi tersebut berlaku kerana tindak balas terhadap keamatan cahaya. (Mahayudin. menara. Masjid al-Haram di Makkah dan Masjid al-¶Aqsa di Bayt al-Maqdis. Beliau juga telah menyempurnakan pembinaan batu di Bayt al-Maqdis iaitu Qubbah al-Sakhrah. mimbar. 2004). 2004). Masjid Suriah di Damsyik yang dahulunya merupakan sebuah gereja masyarakat Kristian berbangsa Yunani telah diperbaharui dan dibangunkan semula (Mahayudin. Kitab al-Muluki dan Kitab alJudari wa al-Hasabah. SENI BINA Khalifah al-Walid bin µAbdul Malik (86-87H) Semasa pemerintahan Khalifah al-Walid. Kitab al-Hawi Fit-Tibb.

µ .Khalid bin µAbdullah al-Qasri Beliau merupakan gabenor kepada Khalifah Hisham bin µAbd al-Malik. beliau telah berjaya membina parit-parit dan tali air dalam usaha menyiapkan projek pertanian yang dirancang oleh Khalifah Hisham bin Abd al-Malik. Menurut Mahayudin (2004). 2004). Beliau juga telah membina Masjid Jami¶ alMansur di hadapanIstana al-Zahab yang mana merupakan masjid yang tertua di Kota Baghdad (Mahayudin. 1993) menyatakan bahawa beliau merupakan khalifah Abbasiyah yang kedua selepas Abu al-Abbas al-Saffah. 1993). Rekabentuk istana ini sangat indah dan kedudukannya yang strategik telah menyebabkan beliau menamakannya ¶Qasr alKhuldi¶ yang bermaksud istana abadi. 2004). Khalifah Abdul Rahman II Di antara sumbangan Khalifah Abdul Rahman II dalam aspek seni bina ialah membuat projek membina menara-menara lampu di beberapa pelabuhan untuk memudahkan kapalkapal perdagangan berlabuh di pantai-pantai Andalus (Mahayudin. Khalifah Abu Ja¶far al-Mansur Nama penuh beliau ialah Abu Jaafar Abdullah bin Muhammad bin Ali al-Abbas telah dilahirkan di 101H di al-Hamimah (Mohd Mokhtar. Beliau telah mendirikan sebuah istana yang bernama al-Khuldi di pinggir Sungai Dajlah. Hasan Ibrahim (dalam Mohd Mokhtar.

Selain itu. mantik. Banyak karyanya telah diterjemahkan kepada bahasabahasa Eropah antaranya.htm ). Selain mempunyai kemampuan bermain alat muzik.muslimheritage. 1995). Beliau merupakan seorang yang pakar dalam bidang muzik dan banyak menghasilkan bukubuku mengenai teori-teori muzik. 2004). 2006. Al-Farabi turut menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan teori muzik Islam yang diberi judul al-Musiqa (Haliza. al-Farabi merupakan seorang pemuzik yang handal dan lagu hasil karya beliau meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. 2006). Styles in Music dan On The Classification of Rhythm. sosiologi. SENI MUZIK Al-Farabi Nama sebenar al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan (Haliza. Menurut Mahayudin (2004). Mahayudin (2004) pula menyatakan bahawa al-Farabi adalah pencipta dan pengembang seni muzik daripada alat rabah dan qanun. Beliau banyak menyumbang dari segi pemikiran serta penghasilan buku dalam bidang falsafah. Beliau dilahirkan di Kufah sekitar tahun 800 M (Dipetikhttp://www. 2004. Beliau dilahirkan pada 260 Hijrah (874 Masihi) di Khurasan. beliau juga terkenal menerusi karyanya yang diterjemahkan bertajuk Grand Book on Music. Buku-buku ini sebenarnya diterjemahkan daripada karya bahasa Arab dan menjadi rujukan penting di Eropah. 1983). Mahayudin. .Essentials of Knowledge in Music. sains dan muzik. On The Melodies dan TheNecessary Book in the Composition of Melodies (Mahayudin. beliau juga berjaya mencipta sejenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus (Umar.C. beliau juga memberi sumbangan yang besar dalam penciptaan not-not muzik. Abd Alim dan Syed Idrus. Al-Kindi Nama sebenar al-Kindi ialah Abu Yusuf Ya¶qub Ibn Ishaq al-Kindi. Turki. Di dalam seni muzik.

Al-Kindi juga telah berjaya menemui pelbagai not muzik yang mana apabila digabungkan akan menghasilkan harmoni.muslimphilosophy. 2004). Shams al-Din Muhammad bin Safi al-Din Beliau adalah anak kepada Safi al-Din yang juga merupakan pakar dalam bidang muzik yang terkenal. beliau turut menghasilkan beberapa karya muzik menerusi Syarifiya dan Modus Muzik (Mahayudin. di samping turut berhubung rapat dengan matematik dan memberi kesan terhadap kesihatan (Mahmood Zuhdi. . 2004). Terdapat buku-buku hasil ciptaannya yang diterjemahkan seperti TheJewels of Arrangement in the Knowledge of the Melodies(Mahayudin. Mengikut beliau. 2003). nada-nada suara yang terlalu rendah dan terlalu tinggi adalah tidak seimbang dan tidak menyenangkan (Dipetik di http://www. Malahan. Di dalam bukunya beliau menerangkan bahawa Islam mencadangkan agar seni muzik dipertingkatkan. 2004). Muhyiddin Ibn Arabi Beliau merupakan seorang ahli muzik Islam yang terkenal. Beliau turut digelar ¶Father of Music¶ oleh ahli muzik Barat yang mengagumi hasil karya seninya. Karya-karyanya banyak berkisar tentang alat-alat muzik (Mahayudin. Al-Kindi juga berpendapat bahawa muzik termasuk dalam disiplin ilmu sains.com). Safi al-Din Abd al-Mu¶min Beliau merupakan orang yang pertama sekali membina sekolah muzik.

1987). beliau juga dikenali sebagai budayawan dan ahli pujangga. beliau telah menetapkan satu sistem ukuran dalam menulis satu-satu huruf. 1992). Beliau digelar Ibn Bawwab kerana ayahnya adalah seorang jurukunci (bawwab) Dar al-Qada¶ (bilik pengadilan) di Baghdad. 1992). Yaqut al-Musta¶simi Nama sebenar beliau ialah Syekh Jamaluddin Yaqut al-Musta¶simi al-Thawusyi al-Baghdadi (Kamil al-Baba. Ibn Muqlah dianggap sebagai pencipta tulisan khat naskhi yang menggantikan tempat khat kufi dalam keseragaman kaligrafi Islam (Kamil al-Baba.org ). 5 atau 7 titik) (Kamil al-Baba. SENI KHAT DAN KALIGRAFI Ibn Muqlah Nama sebenar beliau ialah Abu Ali Muhammad Ibn Ali Ibn Muqlah (Kamil alBaba. 1992).muslim. Semenjak kecil lagi beliau telah mempelajari ilmu khat dengan Muhammad Ibn Asad dan Muhammad al-Simsimani (Kamil al-Baba. Beliau dilahirkan di Baghdad dalam tahun 886 Masihi merupakan di antara ahlikaligrafi yang masyhur di zaman pemerintahan Bani Abbasiyyah. 1992). Selain daripada menjadi ketua di Perpustakaan alMustansyiriyyah. Misalnya huruf alif ditulis berpandukan titik-titik (3. Tulisannya dikatakan lebih cantik daripada Ibn Muqlah dan Ibn Bawwab. 1992). Beliau telah memperkenalkan khat al-Mansub (proportional script) di dalam sejarah kaligrafi Islam. Beliau pernah digelar . 1992). Terdapat sebanyak 64 buah al-Qur¶an ditulis oleh Ibn Bawwab yang mana salah satunya ditulis dengan khat rayhani (Kamil al-Baba. Di dalam khat ini. Beliau yang merupakan ahli kaligrafi pada zaman Bani Abbasiyyah dianggap sebagai pencipta kepada khat rayhanidan muhaqqaq (dipetik di http://www. Ibn Bawwab Ibn Bawwab ialah Abu al-Hassan Ali Ibn Hilal Ibn al-Bawwab dilahirkan di Baghdad (Seyyed Hossein Nasr.D.

tripod.com/man 999/ sumbangan_Islam_2. Antara kisah tersebut ialah Crusoe yang dihasilkan pada abad ke 18 (Hasan. Orang Eropah bukan setakat menterjemah malahan mereka juga menghayatinya melalui penciptaan kisah-kisah berdasarkan idea yang dikemukakan dalam buku tersebut.com ). SENI SASTERA Firdawsi Firdawsi amat terkenal melalui hasil karyanya yang berjudul Hikayat 1001 Malam (dipetik dihttp://www.muslimheritage.members. Beliau juga dikatakan pengasas kepada ´Sittah´enam jenis tulisan yang terkenal ketika itu (Ghazali. 1971). Ceritanya telah banyak memberi kesan kepada masyarakat Islam dan tidak ketinggalan juga orang-orang Barat sehinggakan ia telah diterjemahkan ke dalam beratus-ratus bahasa. beliau menceritakan tentang bagaimana seseorang mencapai fasa perkembangan yang tinggi sekali tanpa bantuan apa-apa daripada orang lain atau dari alam sekitarnya (Hasan. 2001).sebagai Qiblat al-Kuttab yang bermaksud kiblat para penulis khat Kamil al-Baba. Beliau juga menghasilkan karya bertajuk Shah Nameh yang turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Epic Kings (Ghazali. 1992). 2001). Karya ini telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Roger Bacon dan diterbitkan bersama-sama teks Arab di Oxford pada tahun 1671 (Dipetik di http://www. E. Ibn Tufayl Nama sebenar beliau ialah Abu Bakr Muhammad Ibn Abd al-Malik Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tufayl al-Qaysi (dipetik di http://www.muslimphilosophy. Ibn Tufayl dengan karyanya Hayy Ibn Yaqzan yang mengungkapkan bahawa manusia boleh mengenal Tuhan tanpa wahyu dan guru telah mempengaruhi pemikiran orang Eropah.htm ).com ). . Di dalamkaryanya. 1971).

Kapten Perry dan Shogun telah menandatangani Perjanjian Kanagawa yang menandakan tamatnya dasar pemencilan yang diamalkan sekian lama. Pada tahun 1867. Objektif utama dalam dasar luar mereka ialah mengubahsuaikan perjanjian-perjanjian yang .Keadaan ini sebaliknya telah berubah dengan kedatangan Kapten Perry ke Jepun. Kyushu dan Shikoku dan mengandungi lebih kurang 3. ZAMAN PEMBAHARUAN MEIJI (1868-1912 )Pemerintah Meiji setelah mengambil tampok pemerintahan daripada keshogunan Tokugawa telah mengambil daya usaha untuk memajukan dan membangunkan Jepun.900 buah pulau kecil yang berangkaian.1912. Keshogunan Tokugawa mengamalkan pemerintahan secara feudalisme di mana para shogun (pemimpin tertinggi samurai) menguasai aspek politik. Kepulauan Jepun terdiri daripada empat buah pulau utama iaitu Pulau Honshu.MINGGU 8 CIRI-CIRI PEMODENAN YANG BERJAYA DILAKUKAN OLEH MAHARAJA MEIJI DI ZAMAN PEMERINTAHANNYA(1897-1912) PENGENALAN Perkataan Jepun bermaksud sumber matahari atau dalam bahasa Inggeris ³the sourse of the rising sun´. Orang Jepun menggelarkan negaranya sebagai Nihon atau Nippon. Ia meliputi kawasan seluas 377.360 batu). Hokkaido. rejim Tokugawa digulingkan dan Meiji mengambil alih kuasa pemerintahan. ekonomi dan sosial.800 kilometer(2. Jepun diperintah oleh Keshogunan Tokugawa (1603-1867). menganjur sebagai satu kawasan yang melengkung sejauh 3. Sebelum munculnya zaman pembaharuan Meiji 1868. Kuasa sebenar berada di tangan golongan pegawai dan pemimpin yang merupakan bekas kelas tentera. Kepulauan Jepun terletak di sebelah timur pantai Benua Asia. Pihak Shogun telah mengamalkan µDasar Tutup Pintu¶. Keadaan ini menjadikan Jepun sukar menerima pembaharuan daripada kuasa barat.708 kilometer persegi (145.834 batu persegi).Jepun mengamalkan dasar tersebut bagi menjaga kedaulatan dan keselamatannya daripada ancaman kuasakuasa besar.

Proses pemulihan Meiji ini dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin terkemuka seperti Inobuto Hirobumi. mencapai kebebasan sepenuhnya dan mencapai kedudukan yang selaras dengan kuasa barat.berat sebelah. iii. Shokusan Kogyo. Kerajaan Meiji menghantar misi-misi ke barat untuk mempelajari sistem industri Amerika dan Eropah.µKuatkan Tentera Kuatkan Ekonomi¶. iv. i. KokusaiKankei µMenjalin Perhubungan dengan Masyarakat Antarabangsa Untuk menjadi sebuah negara maju . Melalui slogan-slogan ini . ii. Okuma Shigenobu.µMenjalankan Program Perindustrian Berat¶. Mereka ini telah menggubal satu dasar modenisasi yang menyeluruh dari segi politik. KUNCI KEJAYAAN MASYARAKAT JEPUN DALAM PEKERJAAN DAN KEHIDUPAN Pemerintah Meiji telah mewujudkan empat slogan sebagai teras kepada rakyat Jepun untuk meyokong kepimpinan Meiji dan rakyat Jepun dapat berdiri setanding dengan ketamadunan barat. ekonomi dan sosial . Keempat-empat prinsip ini telah disematkan di jiwa orang-orang Jepun supaya sentiasa hidup bermatlamat dan mencipta keunggulan di dunia.µMeningkatkan Kecerdikan Dalam Pendidikan¶. Fukoku Kyohei. Maharaja Meiji mendapati kekuatan dan keagungan Barat terletak pada kekuatan ekonomi dan ketenteraan. Para pemimpin muda Meiji telah menyedarkan betapa pentingnya pembaharuan dan pembangunan bagi Negara Jepun. Fukuzawa dan diketuai oleh Mahajara Mutsuhito yang terkenal dengan gelaran Maharaja Meiji. Saigo Takamori. Jepun juga melengkapkan sektor militarinya dengan berpandukan kepada model Jerman dan Perancis. Bunmei Kaika. Ia melibatkan penyerapan teknologi dan sains dari Barat yang diselaraskan dengan ciri-ciri Jepun.

ASPEK SOSIAL Kerajaan Meiji telah menjalankan pemodenan pendidikan ke atas semua lapisan masyarakat. lali atau lemah. Memasukkan doktrin Shinto (agama rasmi Jepun). serta penyerapan budaya barat yang bersifat selektif. bangsa dan tidak mudah lupa. Perlembagaan Tokugawa telah menjadi landasan awal pemodenan Meiji. yakin. Kejayaan-kejayaan yang dicapai hasil pemodenan pemerintah Meiji ialah:- i. pelajar-pelajar dan rakyat iii. Kota Tokyo berperanan sebagai pusat perkembangan dan penyebaran ilmu. Amanat dan amanah ini dipraktikkan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. Rakyat Jepun percaya bahawa pendidikan boleh menjadikan Negara mereka makmur dan masyarakat akan mahir dalam bidang sains dan teknologi. berdisiplin dan sanggup berkorban (Bushido) setiap masa . Membentuk sisitem pendidikan moden dan menggantikan sistem pendidikan Terrakoya. ii. Universiti Tokyo Imperial 1885. dengan an kemudahan universiti infrastruktur ditubuhkan dimilikinya.menulis dan mengira dirombak dengan penumpuan utama kearah pemikiran yang kritis. Dasar pendidikan Meiji adalah berasaskan kepada prinsip Nasionalime. Pemimpin sejajar 1880Meiji telah menjadikan Tokyo pusat yang pusat kecemerlangan Menjelang Tokyo ilmu tahu 1877. Masyarakat Jepun menghayati sejarah pembinaan negara Jepun dan bersikap setia. Perkembangan pendidikan zaman Meiji dilihat sebagai satu cara meyetupadukan rakyat dengan mengarahkan rakyat kea rah modenisasi nasional. banyak antaranya Universiti Universiti Meiji 1881. sistem Kokutai (semangat Kebangsaan Jepun) dan konsep Furusato (nilai kekeluargaan dan hubungan sosial). dan Universiti Waseda . Sistem pendidikan Terrakoya yang mementingkan kemahiran membaca. Bagi menyedarkan rakyat Jepun supaya sentiasa mengenal diri.

Selepas tahun 1870 kerajaan telah mengambil alih dan mula membiayai pembangunan perindustrian dengan modal yang diperolehi dari cukai dan pinjaman saudagar. pada tahun 1869. iv. pemerintah Meiji telah menetapkan keputusan pembinaan kapal-kapal moden. Salah satu usaha yang dilakukan ialah memajukan industri perkapalan perdagangan untuk kejayaan ekonominya. Dimulakan dengan perindustrian bercorak berat .1882. Pemerintah Meiji juga membangun pertanian secara moden bagi meningkatkan daya pengeluaran pertanian khususnya dalam bekalan makanan (tanaman padi). Pemerintah Meiji juga telah membangunkan pertanian secara moden dengan cara . ASPEK EKONOMI Pemerintah Meiji sebaik sahaja mengambil kuasa pemerintahan daripada Shogun Tokugawa pada tahun 1868-1912. Ramai pakar-pakar asing dan penterjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Jepun diambil. kerajaan telah menubuhkan Kementerian Perusahaan dalam bulan Disember 1870. simen. Pemerintah Meiji telah mengeluarkan peruntukan yang besar dalam bidang pendidikan. Kerajaan Meiji mula mengimport mesinmesin dan menjual mesin-mesin ini kepada pengusaha tempatan secara ansuran. Penubuhan unversiti ini telah melahirkan golongan cerdik pandai Jepun yang seterusnya menabur bakti untuk kemajuan negara Jepun. Selain daripada perindustrian perkapalan yang ditumpukan oleh Pemerintah Meiji.Sebelum tahun 1870 ekonomi pertanian dan perindustrian dimulakan secara kecil-kecilan akibat kekurangan modal. Bagi mengekalkan negara Jepun sebagai sebuah negara yang berpengaruh dan berkuasa. Untuk terus meningkatkan lagi bidang industri. telah mengambil daya usaha yang gigih memajukan dan memodenkan pembangunan ekonomi bagi memajukan Negara Jepun. perindustrian utama seperti kilang kain bulu dan tekstil. berbagai-bagai program ekonomi di adakan untuk kesejahteraan rakyat Jepun. Perusahaan kapal-kapal kecil telah digantikan dengan kapalkapal yang besar dan berteknologi tinggi. Pengumunan ini telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jepun melalui arahan yang bernombor 968. dan kertas ditubuhkan.

v. Sistem bayaran cukai secara tradisional dan rampasan harta secara paksaan telah dihapuskan.Menghapuskan adat istiadat lama yang menghalang proses pemodenan. Ikrar Meji mengandungi lima usul iaitu :i. Satu sistem cukai pusat yang moden telah ditubuhkan bersama-sama dengan satu sistem wang yang baru. iii. beliau telah melafaz beberapa ikrar. Ini membolehkan kerajaan mempunyai kuasa yang sepenuhnya ke atas negara dan rakyat.Dasar tutup pintu dan anti orang asing adalah tidak menguntungkan dan perlu dihapuskan. . sistem fiskal telah diubahsuai. POLITIK Sebaik sahaja pemerintah Meiji menerajui pemerintahan kerajaan Jepun. Menggalakan yang menghalang bidang pelajaran. pada 3hb Januari 1868. petani dan pedagang. Salah satu langkah modenisasi yang dijalankan ialah penghapusan sistem feudal kepada sistem pemerintahan secara demokrasi.meningkatkan daya pengeluaran pertanian khusunya dalam bekalan makanan (tanaman padi). Ia bertujuan untuk menaik taraf negara Jepun supaya setaraf negara-negara yang sudah maju di barat.Golongan atasan diarahkan supaya jangan memandang rendah kepada orang-orang bawahan seperti petani dan pegawai tentera dan awam. Penghapusan feudalisme memperkukuhkan kedudukan kerajaan Meiji. Lapisan masyarakat yang sebelum ini dikuasai oleh golongan samurai. iv. Pada tahun 1876 sistem feudalisme dibubarkan sepenuhnya dan terbentuklah pemerintahan pusat. Bayaran wang secara tunai dipraktikan dalam sebarang jenis urusniaga. Pada tahun 1873. petukan. pemerintah Meiji juga telah menamatkan system µclass¶. Membentuk kerajaan berdasarkan demokrasi berparlimen ii. Status rakyat adalah sama rata dalam mendapatkan keistemewaankeistemewaan sebagai raakyat Jepun khususnya dalam lapangan ketenteraan dan pendidikan.

Mereka amat taat akan pemerintah yang mereka pilih. Juga terdapat di dalam rekod tersebut mengenai kedatangan orang asing dari Madinah. Antara sahabat yang diutuskan adalah seperti Saad bin Abdul Qais. mereka juga tidak makan khinzir dan minum arak serta memakan makanan yang disembelih sahaja. Hubei. . Gansu. Qinghai dan Yunnan. Urwah bin Abi Uthman dan Abu Qais bin al-Harith. Qais bin Hudhafah. Misi dakwah ini telah berjaya melahirkan lebih daripada 136 juta umat Islam yang terdapat pada hari ini. Akan tetapi tidak ada catatan yang tepat mengenai tarikh sebenar kedatangan Islam ke China. Dan jumlah ini adalah lebih besar daripada jumlah yang diberikan oleh kerajaan China. hanya di dalam rekod Dinasti Tang menerangkan tentang hubungan diplomatik yang terjalin antara pemerintahan China dan pemerintahan Khulafa al-Rasyidain. Apabila orang dari Madinah tiba mereka menyembah langit tanpa ada tugu atau tiang di hadapan mereka.MINGGU 9 HURAIKAN PERANAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBANTU PEMBINAAN TAMADUN CINA GERAKAN ISLAM DI CHINA Agama Islam dipercayai tiba di Negara China lebih daripada 1400 tahun yang lalu. bilangan umat Islam di China tercatat hanya sekitar 17 juta orang sahaja. di sana juga berlaku perniagaan diantara mereka dan penduduk di kawasan tersebut. Maka selepas beberapa tahun terbentuk. telah berlaku gerakan Islam di sana. Mereka kemudiannya menetap di Canton dan mendirikan satu penempatan. Sebelum umat Islam berhijrah ke Madinah Baginda Rasulullah telah mengutuskan beberapa orang sahabat supaya berdakwah ke China. Ini kerana mengikut statistic bancian yang dibuat apda tahun 1990. Annam dan kemboja. Terdapat banyak keraguan berkaitan dengan jumlah tersebut kerana umat Islam membentuk penduduk majoriti di sebahagian besar di wilayah China seperti Xinjian.

Wilayah ini adalah satu pusat perdangangan yang penting bagi para pedagang.PERMULAAN GERAKAN ISLAM Pergerakan ini berlaku setelah beberapa tahun Islam bertapak di Canton iaitu di wilayah selatan China. Selain berdakwah. Nilai-nilai ini membolehkan islam diterima dengan baik oleh masyarakat China. Kehadiran umat Islam di China tidak lagi menjadi suatu perkara yang asing. ISLAM DAN PERADABAN CHINA Usaha-usaha dakwah yang dijalankan oleh Nabi diteruskan oleh para sahabat beliau. Kebebasan yang diberikan oleh maharaja China digunakan sepenuhnya bagi menonjolkan kecantikan dan keindahan ajaran islam. mereka tetap berjaya menyebarkan ajaran Islam dikalangan penduduk tempatan. Maka ianya telah menjadi satu kawasan yang strategik untuk melakukan kerja-kerja dakwah. membangun serta mewarnai peradaban China. Umat Islam turut memainkan peranan dalam membina. Walaupun rombongan itu tidak berjaya megislamkan maharaja. Pada masa itu China diperintah oleh Dinasti Tang. Malahan juga umat Islam juga dibenarkan berkahwin dengan wanita-wanita tempatan dan ini memberi kemudahan bagi umat Islam untuk menyebarkan Islam di sana. Di antara sahabat yang paling giat menjalankan usaha dakwah di China ialah khalifah Usman bin Affan. Keadaan ini membawa kepada jalinan hubungan politik dan perniagaan antara umat Islam dengan dinasti-dinasti yang memerintah China pada ketika itu dan hubungan yang baik ini membolehkan kedua-dua pihak memberikan perlindungan apabila keadaan memerlukan. Khalifah Usman mengutuskan 15 orang Islam bagi berdakwah ke China. Hasil daripada perkahwinan itu terlahirlah satu komuniti Islam yang cukup besar di China dan akhirnya telah membentuk identitinya sendiri. Malah ajaran Islam dianggap bersesuaian dengan ajaran Confucius yang mementingkan ketinggian budi dan keluhuran akhlak. umat islam juga mendirikan masjid yang kemudiannnya diterima sebagai sebahagian daripada peradaban China. . Maharaja Yung Wei menjalankan dasar-dasar liberal terhadap kemasukan orang luar.

Pada masa ini dinasti Tang dan Sung berkuasa. Ketika orang Eropah masih percaya dunia ini berbentuk empat segi. umat Islam sudah lama telah mengetahui bumi ini sebenarnya bulat dan bergerak mengelilingi matahari. Mereka mencipta kalendar yang mempunyai tambahan 7 hari dalam setiap pusingan 19 tahun berdasarkan kepada kiraan pusingan matahari dan bulan. Senario yang sama dapat diperhatikan pada era pemerintahan dinasti Ming yang memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh para saintis Islam digunakan bagi mengkaji kejadian alam yang berbentuk sfera. Sumbangan Islam sebenarnya tidak terbatas dalam hal ehwal politik dan pentadbiran tetapi turut meliputi perkembangan ilmu pengetahuan orang Islam dalam bidang sains. Sokongan yang diberikan oleh pihak pemerintah membolehkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Lantaran itu umat islam diberi kepercayaan memegang jawatan menteri kewangan dan mengendalikan jabatan yang berkaitan dengan urusan perdagangan. pemerintahan Dinasti Sung (960-1279M) menggunakan pakai sistem pembayaran cukai yang digunakan oleh Khalifah Umar al-Khatab. Jasanya cukup besar kepada pihak pemerintah sehingga mereka memberi peluang kepada beliau bagi memegang jawatan itu sehingga ke penghujung ajalnya. Begitu juga dengan urusan pungutan hasil cukai dagangan dan pemeriksaan barang-barang oleh pihak kastam banyak diambil daripada kaedah yang dilaksanakan oleh pemerintahan Islam. Seorang yang bernama Umar Shamsuddin atau Syeikh Ajjal dilantik sebagai panglima tentera kerajaan Mongol. Bakhtiar dan Abdulla. .Pemerintah mongol melantik Abdul Rahman sebagai ketua perbendaharaan negara yang mempunyai kuasa mengagihkan cukai yang dikenakan keatas rakyat China. orang cina diperkenalkan dengan kaedah pengiraan Arab yang dikenali sebagai Xiyi Lishu. hampir tiga perempat daripada jawatan-jawatan penting dalam pemerintahan Kublai Khan beragama Islam. astronomi dan matematik dikenali sejak lebih seribu tahun yang lalu. Hal ini memperlihatkan pengaruh Islam yang kuat dalam pentadbiran Mongol. Teori ini yang digunakan oleh dinasti China bagi menjelajah laut yang terbentang sebagaimana yang dilakukan oleh laksamana Cheng Ho. Mereka juga dikenali dengan orang yang amanah. Contohnya. Menurut para sejarawan. Umat Islam dipandang tinggi di China dan mereka dihormati. Ilmu-ilmu ini diterjemahkan ke astronomi Islam seperti Masali.

Sanjungan kepada Islam dapat dilihat pada karya yang ditulis oleh Wang Dai Zing yang menghasilkan sejumlah karya besardalam bahasa Cina. Banyak kalendar yang digunakan oleh orang Cina dicipta oleh ahli termasuk dalam bidang-bidang undang-undang. Tokoh-tokoh ilmu Islam dilantik bagi melakukan kajian yang berkaitan dengan peredaran bintang. Jamludin juga memperkenalkan calendar 10 ribu tahun yang juga dikenali sebagai Wan Nein Li yang digunakan sebagai takwim rasmi kerajaan Dinasti Yuan. Satunya satunya ialah Shih Ching atau Classic of songs yang mengandungi 305 lagu. . Beliau menterjamahkan banyak penemuan dari bahasa Arab ke bahasa Cina. Terdapat juga dinasti yang menggunakan khidmat ilmuan Islam bagi mencipta pelbagai peralatan pelayaran dan meramalkan cuaca. Dinasti Yuan menggunakan kepakaran orang Islam bagi membina pusat kajian bintang pada tahun 1272 Masihi. pengaruh Islam dapat dilihat pada pengkhasilan karya-karya falsafah dan sastera yang bermutu tinggi. Salah seorang daripada ilmuan itu adalah Jamaludin atau Tcha Ma Lao berasal dari Parsi.Dalam bidang sastera. bahasa dan sejarah yang kini dianggap sebagai sebahagian daripada warisan peradaban China yang tiada tolak bandingnya.

Sistem angka juga telah wujud dalam tamadun Yunani. Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda. Pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan Buddha adalah untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati. Ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri dan telah memperkenalkansistem nombor. BINCANGKAN KENYATAAN INI PENDIDIKAN Peningkatan dalam bidang pendidikan bermula pada Zaman Vedik. Golongan wanita pada masa itu tidak mempunyai ruang untuk menerima pendidikan. Tumpuan pendidikan ialah agama. mantera. Pendidikan tinggi telah diberikan di Kolej Brahman. Untuk mencapai taraf sebagai Brahmin tang berpendidikan. Ilmu matematik telah wujud dalam tamadun India dan berkembang pest pada Zaman Gupta. seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya Veda yang mengandungi peraturan ritual. Pendidikan pada zaman ini hanya didominasi oleh kaum lelaki. Jainismedan Buddhisme. SAINS DAN TEKNOLOGI Sains dan teknologi ialah cabang kepada pengetahuan Vedik. dan Atharva Veda. Sama Veda. dan lagu-lagu agama. Sementara falsafah bukan aliran Veda bersumberkan ajaran Carvaka. . Upanishad. iaitu angka Brahmin dan angka Kharosti. Kaedah hafalan merupakan kaedah yang digunakan untuk mendalami kitab-kitab Veda tersebut. iaitu herodianicdan ionic. Ilmu perubatan berkembang disebabkan kecendurungan masyarakatnya dalam fisiologi kerana kaitannya dengan yoga. Mahabharata. Pendidikan pada zaman ini sangat mementingkan keagamaan dan Hindu menjadi terasnya. Pendidikan pula memberikan perhatian kepada pembelajaran kitab-kitab Veda dan bahasa Sanskrit merupakan medium pengajaran yang penting. Pengetahuan tentang astronomi dapat dipetik daripada Rig Veda.MINGGU 10 TAMADUN INDIA MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG KUAT DENGAN AGAMA DENGAN CONTOH-CONTOH JELAS. FALSAFAH Falsafah wujud dalam 2 bentuk pemikiran yang besar. Yajur Veda. Segala hukum agama harus dipelajari supaya mereka dapat hidup sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama. iaitu kumpulan yang bersumberkan kitab Veda dan yang menolak kitab Veda. dan Bhagavad Gita merupakan antara sumber falsafah yang terdapat dalam Veda.

Sistem ini merupakan sebuah institusi yang sangat unik dan tidak ditemui dalam mana-mana tamadun dunia yang lain. Sistem kasta ini menjadi darah daging kepada sistem sosial India dan sistem ini diikuti dengan ketat. terlihat binaan yang berteraskan agama Buddha dan Hindu. Sistem ini mempunyai empat kasta utama. Oleh itu. iaitu Brahmin. Vaisya dan Sudra. SISTEM SOSIAL Dalam tamadun India. Sita. Ksyatria. Mahabharata menceritakan peperangan antara dua tentera. Keempat-empat kasta ini mempunyai tangggungjawabyang berbeza. iaitu yang baik dan yang jahat. seseorang lelaki tidak boleh mengahwini wanita daripada kasta yang berbeza dan tidak boleh bercampur gaul dengan ahli kasta yang berbeza. BAHASA DAN KESUSASTERAAN Kelompok Dravidia dan Indo. . Sementara itu kompleks kuil di Gua Ellora pula mempunyai 28 buah kuil-gua dan dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi. antaranya termasuklah epik Mahabharata dan Ramayana. Tamadun India turut menghasilkan satera agama Hindu dan Buddha. Kompleks ini mempunyai 20 buah kuil. Oleh sebab kehidupan masyarakat India sangat erat hubungannya dengan agama. Ramayana pula ialah cerita inkarnasi Dewa Vishnu sebagai Rama dan pergaduhannya dengan raja Sri Lanka yang melarikan isterinya. Berdasarkan sistem ini. Hal ini dapat dilihat pada binaan Great Bath.SENI BINA Masyarakat telah berupaya untuk membina binaan yang sangat baik. Malayalam. Bahasa utama pada Zaman Vedik ialah bahasa Sanskrit. Bagi masyarakat Dravidia di bahagian selatan India bahasanya adalah seperti Telegu. salah satu perkara penting yang harus diperhatikan dalam sistem sosial ialah kewuujudan sistem kasta. Antara binaan yang mengagumkan termasuklah binaan kompleks kuil di Gua Ajanta. maka bidang seni bina turut berkembang berdasarkan keagamaan.Arya mempunyai budaya serta bahasa yang berbeza. abtara lainnya. Kannada dan sebagainya.

Saudara Azril Mohd Amin. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) menerusi biro undang-undang. Turut dilancarkan dalam bengkel tersebut adalah buku 'Kebangkitan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Quds ke Pangkuan Islam' tulisan Dr. serta Kolej Darul Hikmah. Saudara Jufitri Joha. serta beberapa orang peguam. Islamic Outreach ABIM. Antara keputusan yang dicapai dalam bengkel tersebut termasuklah strategi jangka panjang untuk menangani isu Palestin yang melibatkan kerjasama pertubuhan di peringkat antarabangsa. idea serta masa untuk memastikan usaha dakwah ABIM di setiap lapangan kehidupan dapat dijalankan dengan lancar. Naib Presiden Antarabangsa ABIM merangkap pengerusi Dewan Pembela ABIM. Exco Undang-undang ABIM. penggunaan kalimah Allah.*Barisan Peguam Muda Pembela Islam mengalu-ngalukan penyertaan dikalangan barisan para peguam muda Islam. mereka yang hadir telah sama-sama berbincang serta berkongsi pengalaman berkenaan dengan isu-isu semasa seperti murtad. serta beberapa isu muktahir berkaitan dengan perundangan syariah serta kedudukan Islam dalam konteks perlembagaan di negara ini. Dr Amran Muhammad. Majid Irsan Kailani. di samping memperbaharui tekad serta menyegarkan kembali visi dan misi untuk membangun Khayra Ummah melalui pembacaan deklarasi-deklarasi oleh wakil-wakil agensi. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada webmaster@abim. selain memperkemas kempen boikot produk Israel dan proZionis.my ABIM Anjurkan Bengkel Strategik Menangani Isu Palestin 14 Feb 2008 Sabtu.MINGGU 13 DENGAN MELAYARI INTERNET SILA DAPATKAN MAKLUMAT TENTANG ISU-ISU SEMASA MENGENAI TAMADUN ISLAM DAN BARAT Multaqa¶ Staf ABIM Dan Agensi Pada 7 Mac yang lalu. Ampang . Saudara Abdul Rahim Sinwan.org. . Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah mengadakan majlis multaqa¶ membabitkan staf sepenuh masa ABIM serta agensi-agensi berkaitan seperti Koperasi Belia Islam Malaysia (KBI). Yayasan Takmir Pendidikan. Sepanjang pertemuan ini.Multaqa¶ ini diadakan untuk menghargai jasa-jasa staf sepenuh masa ABIM serta agensi-agensi yang telah mencurahkan segala keringat. Bengkel tertutup tersebut telah dihadiri oleh Ahli Jawatankuasa Kerja ABIM Pusat serta Setiausaha ABIM Negeri. Pertemuan Peguam Pembela Islam Pada 13 Februari yang lalu. mereka yang hadir telah memutuskan untuk membentuk barisan peguam muda pembela Islam untuk menangani isu-isu berkenaan dalam pelbagai kapasiti. serta majlis bacaan ikrar oleh Pemangku Setiausaha Agung ABIM. telah mengadakan pertemuan membabitkan wakil Peguam Pembela Islam. Kesimpulannya. Hospital Al-Islam.ABIM telah menganjurkan Bengkel Strategik Menangani Isu Palestin bertempat di Islamic Outreach ABIM (IOA).

MINGGU 14 & 15 GARISKAN 10 PRINSIP ISLAM HADHARI DAN HURAIKAN 5 PRINSIP DARIPADANYA. tekun dan tanggungjawab iii. Masyarakat beragama yang berteraskan prinsip rukun Negara 2. Berdaya maju vi. Pentadbiran yang adil bagi semua rakyat ii. Pegangan agama yang teguh iv. Berfikiran terbuka iii. ikhlas. Rakyat berjiwa merdeka i. Kerajaan adil dan beramanah i. Mampu bersaing v. Kebajikan rakyat terpelihara iv. telus. Pengamalan kolektif dan nilai-nilai murni v. Berdikari viii. Berjimat cermat elak pembaziran 3. Kreatif dan inovatif iv. amanah. Semangat jati diri ii. Keimanan yang mantap ii. 1. Urus tadbir yang berkesan. Ketaqwaan yang menyeluruh iii. Keimanan dan ketaqwaan kepada allah i. Tidak terbelenggu kesan penjajah vii. Berusaha menerima perubahan .

Pemakanan yang berkualiti vii. Negara membangun berasaskan ekonomi yang halal vii. Elak pembaziran dalam aktiviti ekonomi v. Menguasai semua bidang ilmu kifayah v. Umat yang cintakan ilmu ii. Kehidupan yang sihat v. Umat yang maju dibidang ekonomi iii. Mengutamakan kepada ekonomi tang berkait rapat dengan keperluan asasi rakyat 6. Pembangunan ilmu seimbang dan komprehensif i. Penguasaan ilmu pengetahuan i. Kehidupan berkualiti i. Kerjasama kondusif antara sector awam dan swasta ix. Mendalami ilmu fardhu ain iv. Tempat tinggal yang selesa iii. Keluarga yang harmoni vi. Negara yang maju dan barakah iv. Keseimbangan ekonomi antara Bandar dan luar Bandar viii.4. Mengutamakan golongan kurang berkemampuan vi. Persekitaran yang selamat iv. Bersedia menggialkan ilmu negative yang boleh merosakkan akidah dan masysarakat 5. Menjadi bangsa peneroka ilmu iii. Prasarana yang lengkap dan sempurna . Menjadikan ibadat asas kehidupan berkualiti ii. Umat yang mengambil berat tuntutan fardhu kifayah ii. Masyarakat yang penyayang viii.

Kekuatan pertahanan i. Beri keadilan yang sewajarnya kepada wanita iii. Memelihara sumber air dan udara viii. Membangunkan nilai moral masyarakat berdasarkan nilai murni iii. Memanfaatkan sumber alam untuk perkara kebaikan v. Pemuliharaan alam semulajadi yang berkesan iii. Memberi perhatian kepada ibu tunggal iv. Pembelaan hak minoriti dan wanita i. Member perhatian kepada OKU 8. Menyemarakkan semangat patriotic dan cintakan Negara iii. Memperteguh dan memelihara budaya berdasarkan nilai-nilai agama ii. Kesedaran dan tanggungjawab manusia sebagai khlifah ii. Membina pertahanan melalui modal insan (mental dan spiritual) ii. Pembangunan yang seimbang dan berkesan iv. Keutuhan budaya dan moral i. Menangani secara berkesan budaya yang tidak sihat 9. Membangunkan kekuatan pertahanan berasaskan teknologi . Member perhatian kepada kumpulan etnik yang minor ii. Melindungi habitat kehidupan fauna 10. Memastikan sistem pertahanan terbaik dan disegani iv. Mengekalkan keindahan alam vii. Pemeliharaan alam sekitar i. Mengelak pembaziran sumber alam vi.7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->