P. 1
Drept+administrativ+I

Drept+administrativ+I

|Views: 6,579|Likes:
Published by cristinalazr

More info:

Published by: cristinalazr on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • CAPITOLUL I PERMANENŢA DINAMISMULUI STATULUI
 • § 1. Noţiunea de societate, de stat şi de putere executivă
 • § 2. Geneza şi evoluţia ideii de separare a puterilor în stat
 • 2.1. Antichitatea şi evul mediu
 • 2.1.1. Grecia şi Roma antică
 • 2.2. Zece curente de gândire ale epocii moderne şi contemporane
 • 2.2.5. Şcoala hegeliană şi istorică
 • § 4. Noţiunea de administraţie publică
 • CAPITOLUL II TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ADMINISTRATIV
 • § 1. Normele juridice de drept administrativ
 • 1.1. Structura normei juridice de drept administrativ
 • 1.1.1. Structura logico-juridică a normei de drept administrativ
 • 1.2. Clasificarea normelor juridice de drept administrativ
 • 1.3. Acţiunea normei juridice de drept administrativ
 • § 2. Izvoarele dreptului administrativ
 • 2.1. Izvoarele materiale ale dreptului administrativ
 • 2.2. Izvoarele formale ale dreptului administrativ
 • § 3. Codificarea dreptului administrativ
 • 3.1. Codul administrativ
 • 3.2. Codul de procedură administrativă206
 • 3.3. Codul de conduită a funcţionarilor publici
 • 3.4. Codul bunei administrări
 • 3.5. Codurile administraţiilor sectoriale
 • § 4. Raportul de drept administrativ
 • 4.1. Caracterele raportului de drept administrativ
 • 4.2. Subiectele raportului de drept administrativ
 • 4.3. Conţinutul raportului de drept administrativ
 • 4.4. Obiectul raportului de drept administrativ
 • 4.5. Faptul juridic de drept administrativ
 • 4.6. Începerea şi stingerea raporturilor de drept administrativ
 • CAPITOLUL III ORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • § 1. Structura şi criteriile de constituire în sistem a administraţiei publice
 • 1.1. Structura administraţiei publice
 • 1.2. Criteriile de constituire în sistem
 • 2.1. Misiunile şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice
 • 2.2. Progresul formelor de competenţă a autorităţilor administraţiei publice
 • 2.3. Capacitatea juridică a autorităţilor administraţiei publice
 • 3.1. Centralizarea administrativă
 • 3.2. Deconcentrarea administrativ-teritorială
 • 3.3. Descentralizarea administrativ-teritorială pe baza autonomiei locale
 • 3.4. Despre regionalizare şi regionalism în spaţiul juridic european
 • 3.4.2. Regionalizare şi regionalism
 • §4. Serviciile publice
 • 4.1. Regimul juridic al serviciilor publice
 • 4.2. Clasificarea serviciilor publice
 • 4.3. Articularea legală a formelor de gestiune a serviciilor publice

DREPT ADMINISTRATIV Lect.univ.dr. Mihaela V.

Cărăuşan

CAPITOLUL I PERMANENŢA DINAMISMULUI STATULUI ____________________ 3 § 1. Noţiunea de societate, de stat şi de putere executivă _____________________________ 3 § 2. Geneza şi evoluţia ideii de separare a puterilor în stat____________________________ 7 2.1. Antichitatea şi evul mediu _______________________________________________ 7 2.1.1. Grecia şi Roma antică_________________________________________________ 8 2.1.2. Evul mediu ________________________________________________________ 13 2.2. Zece curente de gândire ale epocii moderne şi contemporane __________________ 14 2.2.1. Şcoala dreptului natural ______________________________________________ 14 2.2.2. Şcoala „raţionalistă” _________________________________________________ 17 2.2.3. Şcoala „contractului social” ___________________________________________ 20 2.2.4. Şcoala kantiană şi neokantiană _________________________________________ 25 2.2.5. Şcoala hegeliană şi istorică____________________________________________ 26 2.2.6. Teorii privind structuralismul şi utilitarismul______________________________ 28 2.2.7. Teorii privind pozitivismul, normativismul şi sociologismul _________________ 30 2.2.8. Teorii privind liberalismul ____________________________________________ 35 2.2.9. Teorii ale statului totalitar_____________________________________________ 39 2.2.10. Teorii ale statului de drept ___________________________________________ 43 § 3. Mirajul separaţiei şi echilibrului puterilor ____________________________________ 47 § 4. Noţiunea de administraţie publică __________________________________________ 49 CAPITOLUL II TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ADMINISTRATIV_________ § 1. Normele juridice de drept administrativ _____________________________________ 1.1. Structura normei juridice de drept administrativ ____________________________ 1.1.1. Structura logico-juridică a normei de drept administrativ ____________________ 1.1.2. Structura tehnico-legislativă a normei de drept administrativ _________________ 1.2. Clasificarea normelor juridice de drept administrativ ________________________ 1.3. Acţiunea normei juridice de drept administrativ_____________________________ 1.3.1. Acţiunea în timp a normei de drept administrativ __________________________ 1.3.2. Acţiunea în spaţiu a normei de drept administrativ _________________________ 1.3.3. Acţiunea asupra persoanelor a normei de drept administrativ _________________ § 2. Izvoarele dreptului administrativ ___________________________________________ 2.1. Izvoarele materiale ale dreptului administrativ _____________________________ 2.2. Izvoarele formale ale dreptului administrativ _______________________________ 2.2.1. Izvoarele scrise ale dreptului administrativ _______________________________ 2.2.2. Izvoarele nescrise ale dreptului administrativ _____________________________ § 3. Codificarea dreptului administrativ _________________________________________ 3.1. Codul administrativ ___________________________________________________ 3.2. Codul de procedură administrativă_______________________________________ 3.3. Codul de conduită a funcţionarilor publici _________________________________ 3.4. Codul bunei administrări_______________________________________________ 3.5. Codurile administraţiilor sectoriale ______________________________________ § 4. Raportul de drept administrativ ____________________________________________ 4.1. Caracterele raportului de drept administrativ ______________________________ 4.2. Subiectele raportului de drept administrativ________________________________ 4.3. Conţinutul raportului de drept administrativ _______________________________ 4.4. Obiectul raportului de drept administrativ _________________________________ 4.5. Faptul juridic de drept administrativ _____________________________________ 53 54 55 55 57 58 60 60 63 64 64 65 65 66 73 76 76 77 77 78 79 81 82 82 83 84 84

4.6. Începerea şi stingerea raporturilor de drept administrativ_____________________ 85 CAPITOLUL III ORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE _________________ 86 § 1. Structura şi criteriile de constituire în sistem a administraţiei publice ______________ 86 1.1. Structura administraţiei publice _________________________________________ 88 1.2. Criteriile de constituire în sistem ________________________________________ 88 § 2. Misiunile, atribuţiile, competenţele şi capacitatea juridică a autorităţilor administraţiei publice în gândirea şi practica juridic-administrativă_______________________________ 97 2.1. Misiunile şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice ____________________ 97 2.2. Progresul formelor de competenţă a autorităţilor administraţiei publice ________ 102 2.3. Capacitatea juridică a autorităţilor administraţiei publice ___________________ 106 § 3. Adaptarea modelelor de organizare a administraţiei publice la cerinţele spaţiului european ________________________________________________________________ 106 3.1. Centralizarea administrativă___________________________________________ 106 3.2. Deconcentrarea administrativ-teritorială _________________________________ 108 3.3. Descentralizarea administrativ-teritorială pe baza autonomiei locale __________ 110 3.4. Despre regionalizare şi regionalism în spaţiul juridic european _______________ 117 3.4.1. Regiunea _________________________________________________________ 118 3.4.2. Regionalizare şi regionalism _________________________________________ 121 §4. Serviciile publice ______________________________________________________ 123 4.1. Regimul juridic al serviciilor publice ____________________________________ 123 4.2. Clasificarea serviciilor publice _________________________________________ 133 4.3. Articularea legală a formelor de gestiune a serviciilor publice ________________ 134

2

CAPITOLUL I PERMANENŢA DINAMISMULUI STATULUI § 1. Noţiunea de societate, de stat şi de putere executivă Societatea românească, statul şi mai ales administraţia publică sunt în faţa unor provocări dificile, esenţiale, generate de evoluţia lumii contemporane; provocări la care va trebui să răspundem. Dintre toate aceste provocări, globalizarea, mai exact inevitabila globalizare, a declanşat deja o serie de procese în plan politic, economic, administrativ şi juridic. Integrarea, mai exact necesitatea obiectivă a integrării, este pentru România, consecinţa imediată a fenomenului globalizării. Trebuie în mod necesar să ne punem întrebarea: In ce măsură este pregătită elita politică, administrativă, juridică sau marea masă a funcţionarilor publici să răspundă, să facă faţă rigorilor destul de aspre ale apartenenţei la U.E.? Prima condiţie în orice demers pe care-l facem pentru a intra în tainele unei activităţi umane este însuşirea sensurilor pe care le au noţiunile, conceptele, cuvintele cheie folosite în limbajul specific domeniului pe care dorim să-l cunoaştem. Dacă nu vorbim aceeaşi limbă nu ne putem înţelege, iar demersul constructiv devine imposibil. Aşadar să învăţăm acest limbaj, să încercăm să ne însuşim acest “esperando” (cum îl numea prof. Masimo Balducci de la Universitatea din Florenţa) al administraţiei publice. Oare ştim sensul exact al unor cuvinte sau sintagme cum ar fi: societate, sistem social, stat, putere executivă, administraţie publică, structuri, relaţii, sisteme de relaţii, cuvinte al căror sens trebuie să-l cunoaştem exact pentru a putea înţelege în final ce înseamnă STAT DE DREPT şi de ce numai într-un stat de drept se poate asigura o bună guvernare? Foarte pe scurt să ne referim la toate aceste noţiuni, concepte, cuvinte cheie care prin ele însele dau dimensiunea statului de drept. Societate - Sistem social Intr-un sens larg, termenul de societate semnifică un mod organizat de existenţă în sfera fenomenelor vieţii, ceea ce presupune existenţa în comun a unor indivizi grupaţi în ansambluri mai mult ori mai puţin permanente, ceea ce înseamnă că termenul este propriu nu numai lumii umane dar, în grade diferite, şi multor specii din lumea animală. Etologia şi sociologia au confirmat că, într-adevăr, chiar şi la nivelul unor specii inferioare, acestea îşi organizează comportamentul în forme care amintesc de ceea ce în sfera umanului se numeşte familie, proprietate, ierarhie, teritoriu comun, întrajutorare, altruism1. Nucleul unei societăţi este ordinea normativă comportamentală prin care viaţa unei populaţii este organizată în mod colectiv. O problemă importantă ce poate fi pusă în discuţie în acest context este aceea a legitimării ordinii normative a societăţii. Astfel îndeobşte este recunoscut faptul că sistemele de legitimare definesc cadrul pentru drepturile membrilor şi pentru prohibiţiile bazate pe ele. Mai presus de orice, folosirea puterii cere legitimare2.
1 2

S. Mennell, Sociological Theory. Uses and Unities, New York, Washington Praeger Publishers, 1974. S. Mennell, op. cit., pg.124

3

1997. Sistemul este tratat ca ansamblu. sub autoritatea puterii politice. Societies. Bucureşti. Editura Sylvi. Soluţia intermediară nu poate fi unică. mecanismelor şi instituţiilor (întreprinderi. Se definesc rezultatele intermediare furnizate de sistem. operaţii şi structuri şi pune în evidenţă interacţiunile şi interdependenţele interne sistemului complex. mai există nevoia unui mecanism de constrângere. între putere şi cetăţenii consideraţi în calitate de administraţi. Ocupându-ne succint de termenul de sistem social trebuie să amintim că studiul sistemelor poate lua una din următoarele forme4: analiza procesului . Reflections on the Place of Force in Social problems. Dincolo de consens şi de întrepătrunderea intereselor. Englewood Cliffs. reliefează legăturile între scopuri. Preşedinţie) iar administraţia publică apare deci ca o structură intermediară între autorităţile politice. Fluxul reprezentativ al acestor activităţi. Scopul final al oricărui studiu ce priveşte administraţia este de a construi un model al sistemului administrativ. Guvern. mai general. adică ansamblul structurilor. 4 . grupuri sau indivizi) care produc. pe de o parte şi societatea civilă. procesul fiind studiat ca înlănţuire de procese secvenţionale. că menţinerea unei ordini normative presupune existenţa unui conformism. nevoie legată de necesitatea unei interpretări autoritare a obligaţiilor normative instituţionalizate3. Ea asigură. exercită ansambluri de activităţi sociale. The Political Aspect of Social Structure.în care sistemul este studiat ca ansamblu de subsisteme strâns legate între ele (studiul microscopic al lumii fizice). Introducere în teoria administraţiei publice. analiza rezultatului final . excluzând serviciile producătoare de bunuri şi servicii care sunt înglobate în palierul de bază. Poate fi imposibil a stabili modul în care sunt unite pentru a forma sistemul total. Prentice Hall. atribute şi relaţii ce se combină şi permit funcţionarea optimă. pg. Stat . 1966 5 Talcott Parsons. Cu ajutorul lui se pot explica relaţiile şi situaţiile multiple care se stabilesc între Stat (persoană juridică) subiect activ şi 3 4 Talcott Parsons. Prentice Hall. reglarea activităţilor sociale. New York. superioare (Parlament.Este de observat. Analizând societatea prin prisma unui model cibernetic al societăţii globale.Putere executivă Statul este privit în doctrina de specialitate dintr-un întreit punct de vedere: juridic. Analiza societăţii prin prisma unui model cibernetic şi care ne-a condus la conceptul de sistem social-global are avantajul că: pune în lumină legăturile între concepte. 21 şi urm. pe baza căruia administraţia ca sistem să fie înţeleasă ca un proces evolutiv. schimbă şi consumă legături şi servicii materiale şi nemateriale sau. Acest tip de analiză este asociat cu sistemele materiale şi cu problemele concrete. care constau în prestaţii succesive şi reciproce. Rezultatele intermediare nu sunt cunoscute cu certitudine (modelul cutiei negre). cu excepţia celor din palierul superior. Palierul intermediar reprezintă aparatul administrativ al statului (făcând abstracţie de colectivităţi publice). Conceptul juridic al statului are o importanţă de necontestat. de asemenea. 1964 Talcott Parsons. politic şi social-economic6. pornind de la obiecte. 1976 6 Ioan Alexandru.dă o perspectivă macroscopică. pe de altă parte. Evolutionary and Comparative Perspectives. este atunci închis în el însuşi5. care reprezintă executorul social. vom face abstracţie de relaţiile dintre naţiune şi restul lumii şi vom începe analiza modelului prin palierul de bază. Primul palier reprezintă autorităţile publice de vârf.

Bucureşti. alta de a cerceta realităţile care au format Statul. Dissescu. Se formulează astfel. “imperium”. Aşadar. situată pe un teritoriu şi supusă unei autorităţi suverane. Mai exact. care a cunoscut separaţiunea puterilor încă din sec. Herrschaft . care sunt din ce în ce mai complexe. Acest principiu al separaţiunii puterilor este indispensabil legat de regimul parlamentar. El afirma că libertăţile politice nu se pot exercita decât într-o guvernare unde puterea este limitată: “Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser … Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir”. In toată lumea. termenul de Stat desemnează o colectivitate umană. parte din terminologia specifică studiilor privind administraţia publică. un subiect activ şi pasiv de drepturi. un solid sistem de organizare a nestabilei subordonări şi supraordonări a indivizilor şi grupelor sociale din el. Editura Actami. în primul rând. se poate analiza conţinutul propriu al regulilor juridice ale Statului. In lucrarea sa “De l’esprit des lois”.pasiv. ideea de comandă. organele administrative se dezvoltă. un aparat de instituţii. atât de complicată şi mult discutată. aceste definiţii date Statului învederează două tendinţe fundamentale: una abstractă. cât şi de filozoful englez Locke. 1991. 7 A se vedea şi Ion Deleanu. de asemenea. înfăţişat în conceptul juridic al Statului. Iaşi. După cum vom vedea. ele permit sistemului să funcţioneze şi să satisfacă nevoile comune ale grupului. sau între Stat şi persoanele fizice (indivizii). ca o trăsătură esenţială. Să ne amintim. Din punctul nostru de vedere. conceptul Statului de drept: adică pe ideea de autolimitare a drepturilor statului. In tot cazul. 1992. ca atare. Bucureşti. El desemnează.dreptul de constrângere. îşi stăvileşte excesul şi arbitrarul. Bucureşti. evoluţia lui şi înţelesul său actual. Drept constituţional. Cu ajutorul conceptului abstract-juridic al Statului se lămuresc structurile în care se poate găsi Statul-deţinător al unui domeniu public sau al unui domeniu privat. este un aspect de reţinut în acest cadru al conceptului juridic asupra Statului: de asemenea. Curs de drept constituţional român. Conceptul social-economic. subiect de drepturi şi obligaţii şi celelalte grupări sociale. în mare măsură. ideilor personale ale diferiţilor autori asupra originii şi evoluţiei Statului7. există o diversitate de concepţii asupra Statului datorită. în funcţie de realităţile politice. Montesquieu realiza un tip de regim politic în care se punea în valoare o guvernare moderată. mai întâi ale naţiunii şi apoi ale ansamblului umanităţii. faţă de persoanele particulare. 1993. C. Drept constituţional şi instituţii politice. Drept constituţional şi instituţii politice. de asemenea. Genoveva Vrabie. alta realistă. desigur. Vede în stat. îşi fixează lui însuşi norme de conduită. dar. instituţiile administrative sunt cele care fac faţă sarcinilor. drepturi şi obligaţii: se lămuresc şi se interpretează atribuţiile Statului. mai ales. inspirat atât din anticul Aristotel. Problema personalităţii juridice a Statului. contractând. element dominant în organizarea de Stat. prin asigurarea separaţiunii puterilor şi a libertăţilor politice. 1915. acesta îşi reglementează activitatea. Paul Negulescu. Una preocupată de a face din Stat o fiinţă a lumii juridice. XIII. 5 . Sub instituţiile politice există instituţii administrative. se evidenţiază capacitatea lui de a face acte juridice ca orice particular. el a avut modelul regimului englez. Conceptul politic asupra Statului îl întâlnim în formulările unor gânditori cu privire la originea şi formarea Statului. Drept constituţional şi instituţii politice contemporane. care îl menţin şi care îl conduc în viitor. este un alt aspect important. asupra Statului ideal. conform deciziilor care se degajă din jocul instituţiilor publice. Ioan Muraru. Termenul de putere executivă face. Editura”Chemarea”. necesităţilor de fiecare zi. că Montesquieu a fost cel care a formulat clar principiul separaţiunii puterilor în stat. care îi permite să comande şi să acţioneze. se multiplică şi se complică. în scop de a stabili un echilibru de interese între nevoile personale legitime ale particularilor şi interesele obşti.

administraţia reprezintă acţiunea puterii executive. In această opinie. două categorii de organe: şeful statului şi guvernul. noţiunea de putere executivă sau executiv este o noţiune vagă. dar este o sarcină exclusivă a acestuia. où du peuple exerçaient ces trois pouvoirs: législatives qui don lois. Regia Autonomă Monitorul Oficial. J. unele fiind legate de autonomia noţiunii de executiv. atunci când coexistă având funcţii partajate şi responsabilităţi diferite10. deşi delimitarea celor două noţiuni nu este uşor de efectuat. de execuţie a legii. P. P.. în mod tradiţional. exercitate în raporturile constituţionale cu Parlamentul sau în relaţiile internaţionale. où le même corps des principaux.Ponter.Debbasch.56 şi urm.110 11 A. Jean Rivero admite ideea unei diferenţieri între guvern şi administraţie. J. In înţelesul acestora. vol.J. funcţia administrativă este considerată în mod tradiţional ca una din cele trei funcţii ale statului. executivă şi judecătorească: “Tout serait perdu si le même homme. pg. a dublei sale accepţiuni . ori reprezintă o combinaţie a acestora9. ridica alte probleme în configurarea conceptuală a puterii executive. celui d’exécuter des résolutions publiques et celui de juger les crimes où les différends de particuliers”. alături de cea legislativă şi de funcţia judecătorească. J. adoptarea actelor normative şi individuale necesare aplicării legilor. pg. 1988. Aceste atribuţii se exercită.L. 6 . nici de cea legislativă. în materie de ordine publică. Intr-o altă opinie. în viziunea aceluiaşi autor.Traité de Droit Administratif. a guverna 8 9 Ioan Vida. Puterea executivă şi administraţia publică. înlocuind-o cu cea de funcţie administrativă. Paris. ea neputând fi exercitată nici de puterea judecătorească. Jacques Cadart nominalizează: definirea politicii generale a ţării. Paris. intitulată “Puterea executivă şi administraţia publică”8 Foarte pe scurt. 10e édition. în virtutea principiului separaţiei puterilor în stat12.Vedel. executivul cuprinde.U. Ioan Vida.de Laubadère. 1990. unii autori de drept administrativ exclud ideea de “executiv”.D. Paris.F. In conţinutul acestei funcţii se regăsesc anumite atribuţii care constituie obiectul activităţii unor autorităţi publice distincte. In această optică. In doctrina de specialitate din România.Bourdon. 3e édition.I. fie un executiv colegial.Montesquieu distingea trei tipuri de putere: legislativă. Spre deosebire de majoritatea reprezentanţilor dreptului constituţional. où des nobles. dispunerea teritorială a forţelor armate şi a celor de poliţie. 1990. Paris. In acelaşi timp. administraţia nu este singura sarcină a executivului. Cu toate acestea. 1980. care presupune ideea de subordonare. elaborarea proiectelor de legi necesare înfăptuirii acestei politici. Intr-o altă opinie. putem reţine că puterea executivă se defineşte ca o funcţie distinctă a statului.materiale şi organice precum şi datorită concepţiilor diferite care o reflectă.Delvolvé. şi sensul real al noţiunii care se revendică din spectrul autorităţii pe care o exercită. Economica.Cadart. In rândul acestor atribuţii. Economica.229 12 G. se remarcă mai ales lucrarea domnului profesor dr. 1994 J. pg. întreprinderea unor măsuri de executare materială.G. indiferent că acestea coexistă sau nu. alături de funcţia legislativă şi de funcţia jurisdicţională11. administraţia este sarcina exclusivă a executivului. In concepţia constituţională clasică. de către diverse organe care formează fie un executiv monocratic.C. In argumentarea acestei susţineri se arată că executivul are o serie de sarcini extra-administrative. Institutions Politiques et Droit Constitutionnel. cu privire la problematica puterii executive şi a administraţiei publice. bazată pe procedee de putere publică. Elementele contradictorii existente între sensul etimologic al cuvântului executiv. datorită complexităţii fenomenului la care se raportează. din punct de vedere al definirii conceptelor.342 10 Ch.Ricci. luarea deciziilor necesare funcţionării serviciilor publice.. Bucureşti. Droit Constitutionnel et Institutions Politiques.M. pg. Droit Administratif. precum şi conducerea relaţiilor internaţionale.

§ 2. în acest sens. ideile universal valabile ce ne conduc existenţa în prezent îşi găsesc izvor în ceea ce filosofii vremurilor respective susţineau. Statul de drept nu a existat dintotdeauna în forma sa actuală. Drept administrativ. administraţia de stat şi executivul reprezintă o unitate structurală unică. 7 . doctrinarii au dezvoltat diverse teorii care l-au întemeiat şi l-au consolidat ca fiind cea mai viabilă formă a organizării politice a societăţii omeneşti. Această funcţie statală înglobează astăzi activităţi extrem de diverse. Chiar dacă societatea în care trăim nu se mai aseamănă cu cea de atunci. 1987. să începem cu studiul antichităţii pentru că aici îşi are sursa întreaga dezvoltare europeană. coordonarea acţiunii administraţiei publice pentru punerea în aplicare a legii. exercitarea unor atribuţii care privesc impulsionarea procesului legislativ. acţiunea guvernamentală şi conducerea administraţiei publice revin aceloraşi organe şi se realizează prin acte de aceeaşi natură. în pofida contradictorialităţii lor. funcţia executivă a statului nu se confundă cu autorităţile care exercită puterea executivă. Editura”Hercules”. Totodată. la cel fără de care nu putem concepe existenţa actuală a umanităţii. In sensul cel mai general al termenului. Antichitatea şi evul mediu Când este vorba despre stat. In rândul acestora intră exercitarea funcţiei de şef al statului. Tratat elementar. Ceea ce se poate desprinde din aceste opinii. 13 14 J. este necesar. la structurile guvernamentale şi administrative implică recursul la stat. executivul se subsumează autorităţilor publice care exercită funcţia executivă şi nu se confundă cu administraţia publică. pg.1. pg. Paris. este faptul că puterea executivă sau executivul îndeplinesc funcţii administrative. De aceea orice studiu în domeniul dreptului constituie prilej de revenire la sursele antice. şi nu numai (şi despre drept).Rivero. fără ca prin aceasta să se confunde cu administraţia publică sau să se limiteze la conducerea acesteia. Din punct de vedere structural.înseamnă a lua decizii esenţiale care angajează viitorul naţional. Dalloz. Droit Administratif. 1993. chiar dacă instituţiile ce ne guvernează sunt total diferite. executivul sau puterea executivă desemnează acea funcţie a statului care asigură executarea legii. în ale cărei sarcini intră întregul conţinut al funcţiei executive. ea ţinând de elemente extrajuridice13. 2. noţiunea de stat a evoluat dealungul timpului. ceea ce duce la concluzia că distincţia dintre cele două categorii de organe nu se poate face pe plan juridic.15 A. In rândul celei de a doua categorii. în timp ce administraţia este o sarcină cotidiană care nu are proporţiile misiunii de a guverna.9 şi urm. Din aceste opinii se poate trage concluzia că între specialiştii în drept constituţional şi specialiştii în drept administrativ nu există întotdeauna puncte de vedere convergente14. ca şi conducerea generală a statului. In opinia primilor. Geneza şi evoluţia ideii de separare a puterilor în stat Orice referire la administraţia publică. principiile întemeietoare. 12e édition. la ceea ce numim rădăcinile intelectualităţii juridice. I.Iorgovan. desfăşurarea unor acţiuni directe de aplicare a legii sau de organizare a aplicării legii.

Ion Dogaru. în care se face trecerea de la omul cetăţii la omul lumii. factorul religios având un rol important în producerea schimbărilor. aristocratice prin 15 16 Aristotel.n când a apărut prima „Constituţie adevărată a Atenei – cea dată de Solon în 594 î. 1984. când Charilaos a trebuit să se refugieze într-un templu. Aristotel. Se face astfel.3. aceea a trecerii de la atotputernicia statului (cetăţii) la libertatea individuală. 2002. 10. Gheorghe Dănişor. spunând că a pus capăt sclaviei poporului şi a constituit democraţia naţională. de asemenea. creând o serie de instituţii just echilibrate: oligarhice prin Senatul Areopagului. Observăm astfel că prin înfiinţarea Senatului drept contrapondere a regalităţii şi a puterii poporului apare pentru prima dată conceptul de echilibru al puterilor. 7. Solon „este un mare legiuitor în ochii unora. în acordarea dreptului de a hotărâ relaţiile exterioare ale statului şi comanda operaţiunilor militare Eforii-lor care. dar nu a făcut-o. Platon. Grecia şi Roma antică A. Originile sistemului democratic grecesc trebuie căutate în formele de guvernare colectivă ale polis-ului. Editura AllBeck. alţii însă. Dan Claudiu Dănişor. Lycurg însărcinat cu calitatea de legislator în timpul unei răscole. este cert că aceştia au urmat o cale cu un singur sens. Physis.e. V. Grecia antică Evoluţia societăţii greceşti este considerată de unii autori ca având drept izvor dezvoltarea materială. Istoria culturii şi civilizaţiei. a avut posibilitatea de a suprima regalitatea.e. vol. Adevăratele revoluţii care s-au produs pentru trecerea la o mai mare libertate individuală au subminat pas cu pas statul-cetate în numele libertăţii individuale. Studiul evoluţiei societăţii greceşti nu poate fi conceput fără studiul operelor marilor filosofi: Lycurg. conform lui Lycurg. nu puteau exercita această competenţă fără avizul Senatului. după cum menţionează Aristotel. 17 O. însă.1. Ceea ce a realizat Lycurg are valoarea unei revoluţii ţinând cont de faptul că reforma sa cuprinde întreg secretul vieţii sociale şi nu numai pe cel al vieţii politice16. însă. realizându-se astfel schimbul raportului de autoritate între Eforii şi Rege. Gorgias. – şi care a rămas în vigoare 86 de ani. Socrates. Bucureşti. 1996. consideră că evoluţia sa are drept cauză transformarea inteligenţei umane de la o epocă la alta. Nicolae Popa. Solon. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Din această prezentare se poate deduce că reformele lui Lycurg au avut mai mult menirea de a întări cetatea şi nu libertatea individuală aşa cum este ea percepută în zilele noastre ca antiteză a statului. Filosofia dreptului. care nu mai este conceput ca fiind strâns legat de cetate. care îi atribuie distrugerea atotputerniciei oligarhiei. prin reforma pe care a promovat-o în perioada lui Charilaos. De la statul-cetate se ajunge la imperiul lui Alexandru Macedon. Bucureşti. Nomos. ea putea fi limitată prin subordonarea ei faţă de Senat în tot ceea ce priveşte guvernarea. 568.n. Protagoras. Se poate afirma că regii Spartei aveau mai mult un rol decorativ. Lycurg a fost cel care a dat o lovitură decisivă regalităţii. I. Drîmba.1. p. considerând că regalitatea este inviolabilă. Marile curente. au constat în acordarea dreptului lor de a împărţi dreptatea în materie civilă Eforii-lor şi în materie penală Senatului. care a fost cauza schimbărilor în societatea antică. Politica. puterea fiind în mâna Eforii-lor în toate domeniile care nu ţineau de religie. deci aproape de-a lungul întregului secol. forme care s-au consolidat în decursul secolului al VI-lea î. Regalitatea nu putea fi suprimată dar în schimb.2. Editura Didot. p. Modalităţile concrete de limitare a puterilor regilor Spartei. de reducere a atribuţiilor acestora doar la cele de tip religios. 8 . avea un caracter democratic cert17”. „când monarhia a cedat locul aristocraţiei15”. p. trecerea de la modelul societăţii închise la cel al societăţii deschise care aducea cu sine o mai mare libertate de mişcare în spaţiu. Indiferent. 589.

p..K. 213. Gheorghe Dănişor. Solon a promovat reforme politice moderate care au susţinut şi consolidat democraţia. Plutarh. Sofiştii. Aşa cum fusese şi filosofia lui Socrate. Editura Humanitas.n. 49. op. S. Dan Claudiu Dănişor. 26 Platon. Editura Lumina Lex. p.cit. Gheorghe Dănişor. V. Aceasta este o perioadă în care îşi fac loc ideile hedoniste sau utilitariste. Pentru a provoca această opoziţie. Reforma realizată de Solon a fost dintre cele mai profunde datorită măsurilor care au consolidat puterea poporului şi odată cu aceasta democraţia. astfel legile pe care le-a scris. 23 W. 25 A se vedea Nicolae Popa. Drept administrativ.cit. p. din contribuţia tuturor facultăţilor umane.e. op. Bucureşti. 309 şi urm. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. În dialogul său Republica. 18 19 Aristotel. cele mai bune pe care le-ar fi putut primi19” poporul atenian. În viziunea sa. Dan Claudiu Dănişor. La fel şi în societatea politică. mare parte din filosofia lui Platon este o reacţie la afirmaţiile sofiştilor24. au fost „ . 114. Relativitatea perceptelor stabileşte parametrii libertăţii individuale. statul este ca o fiinţă omenească ale cărei facultăţi trebuie armonizate şi ierarhizate. “capul” statului.C. fiind de o importanţă covârşitoare pentru evoluţia filosofiei greceşti. ceea ce înseamnă că forma de guvernământ este la rândul său trecătoare. Funcţiunea de gândire şi direcţionare revine filosofilor care sunt consideraţi.. în centrul acţiunii umane ca şi în cel al acţiunii statului stă „raţiunea”. 1999. Aglaé Marzioli. p. 9 . ghidată până la urmă de avantaje şi de interese. Ion Dogaru. p. 1986. 22 Nicolae Popa. p. Histoire de la philosophie du Droit. p. 27. Billier. p. Bucureşti.. se spune de obicei că actul de legiferare este rezultatul unei înţelegeri sau a unui pact între membrii unei comunităţi care au pus cap la cap. Platon va trece la formele de guvernământ abia după ce va lămuri bine locul individului în raportul său cu ceea ce este real şi îl va îndepărta de ceea ce este doar aparent. formele de guvernământ au fost caracterizate de acesta în funcţie de disponibilitatea lor în raport cu Binele. au fost posibile datorită atenţiei deosebite acordată educării celor care vor conduce destinele cetăţii şi orientării lor spre cunoaşterea adevărului ca premisă a realizării Binelui. Alexandru. Dan Claudiu Dănişor. aşa după cum a şi afirmat. 18. Ion Dogaru. în gândirea sa. Guvernarea raţiunii rezultă în mod natural. în realizarea clasificării regimurilor politice. 24 Nicolae Popa. Contribuţiile extrem de moderne ale lui Platon.. 20. Republica. În acest sens. „a câstigat teren concepţia potrivit căreia legea nu este decât o instituţie omenească destinată să întâmpine necesităţile specifice şi nu are nimic permanent sau sacru. 20 J. Vieţi paralele. Bucur. Editura Ştiinţifică. De aceea se consideră că sofiştii au fost iniţiatorii iluminismului grec. 2005. şi arta retoricii care vizează câştigarea convingerii21”. Gheorghe Dănişor. Armand Collin. 2001. renumitul mit al peşterii25 are menirea de a arăta că omul trebuie învăţat să privească adevărul care este tot una cu binele. M. Guthrie. p. concepte pe care Platon le vede la baza organizării statului. el face analiza puterii considerând funcţiile statului doar prin comparaţie cu cele care se regăsesc în funcţionarea omului (ca organism). Grecia după cum s-a afirmat „a cunoscut emergenţa a două fenomene noi: democraţia şi sofistica20” care se presupun reciproc pentru că „regimul de orientare democratică presupune recunoaşterea puterii cuvântului în dezbaterea politică. Astfel. fiecare element trebuie să conducă la armonia întregului. Aşadar. Bucureşti. În secolul V î. op. 34. Bucureşti. Legea este o creaţie umană şi se poate schimba. Adept al unei perspective organiciste.22 În acest sens. Cărăuşan. Ion Dogaru. O astfel de afirmaţie vine să clatine credinţa în provenienţa divină a autorităţii statului.cit. omul echilibrat este acela care subordonează raţiunii sale „inima” şi „poftele” sale26.49.. în Opere vol. 68. 1960. 21 Idem.alegerea magistraţilor şi democratice ca organizare a tribunalelor18”. op. Paris. măsuri concretizate în instituirea dreptului de vot pentru toţi cetăţenii în Adunarea poporului şi în participarea activă a cetăţenilor în Tribunalul heliaştilor. citat de I.cit. au compus ori au căzut de acord asupra unor anumite articole23”.

unde nu mai sunt filosofi desăvârşiţi la cârmă. dorinţa de a învinge şi gloria. În studiile sale asupra diferitelor moduri de guvernare. omul tiran apare întotdeauna dintr-un astfel de conducător. Trecerea de la oligarhie la democraţie are drept cauză lăcomia magistraţilor.. va fi.. el se crede liber dar libertatea sa oferă posibilitatea declanşării tiraniei. însă nevoie de o normă în cel de al doilea stat. pe cea mai grea şi mai amară robie adusă de către robi29”. Editura Antet. Democraţia lui Platon nu este altceva decât o orânduire plăcută fără stăpân în care egalitatea este distribuită tuturor cetăţenilor. iar nu întregul în vederea părţii . Democraţiile sunt conduse în marea lor majoritate de un conducător ales de un popor. observăm că este bazată pe virtuţi al căror unic fundament este educaţia. p. p. necumpătarea. Platon conchide „Dacă în statul ideal nu-i nevoie de lege. 27 28 Idem. şi de raţiune. 31 Aristotel. în care cei bogaţi cârmuiesc iar cei săraci nu participă la putere28” şi unde liniştea cetăţii este menţinută prin forţă.30” Această a doua formă a statului. 29 Idem. care îşi dezvoltă abilităţi de profitori fiind dornici de a ocupa funcţii politice. atribuirea suveranităţii într-un cuvânt. Omul oligarhic este lipsit de educaţie şi este subjugat ideii de înavuţire. Legile trebuie să fie elaborate în conformitate cu principiile constituţionale „Constituţia în stat este organizarea magistraturilor. el socoteşte mărimea averii drept temei al existenţei societăţii.cit. IV-XIV. cei chemaţi să conducă un întreg social sunt. Dreptatea socială. care se întemeiază şi întemeiază la rândul ei dreptate. 10 . remarcabilă prin actualitatea sa. şi va fi nevoie de o frână impersonală. oligarhia sau omul oligarhic. care în concepţia lui Platon sunt: timocraţia sau timarhia – constituţia amatoare de onoruri. Orice exces determină o schimbare în direcţia unui exces contrar „Fugind poporul de fumul robiei oamenilor liberi. dar cel mai important pentru Platon. urmează regimul politic al oligarhiei „unde magistraturile ţin de venit. 110. îndepărtarea puterilor. este că „trebuie deci preferată suveranitatea legii31” într-un stat. care-l sprijină şi îi dă puterii din ce în ce mai mari. 30 Idem. 381. omul timocratic este lipsit de virtute. vol. Platon. aşa de adesea înclinaţi. căci legea este înscrisă în sufletul fiecăruia. Concluzia la care ajunge acesta. tu eşti creat de dragul întregului şi nu întregul de dragul tău”. 266. Dacă pentru Platon omul politic este întruchipat de filosof. Politica. la Aristotel filosoful este destinat contemplaţiei şi nu trebuie să se preocupe de grijile cetăţii. stat care nu are nevoie de legi. Baza organizării statale este Constituţia care izvorăşte din natura socială a omului. Omul democratic îşi orânduieşte propriul fel de viaţă.. Cu toate acestea în lucrarea sa Legile. descrisă de Platon în Republica. concepţie rezultat al unor idei speculative conform cărora „partea există în vederea întregului. Timocraţia are ca principiu ordonator înflăcărarea pusă de dominaţie. p. 355. identificată de Platon. democraţia sau omul democratic şi tirania sau sufletul tiranic.războinicii constituie “inima”. singurul capabil să conducă cetatea. iar agricultorii şi comercianţii constituie “pântecele”. 1996. el a schimbat acea libertate prea mare şi rău venită. Aristotel adesea s-a întrebat cine trebuie să deţină suveranitatea în stat. Platon nu a depăşit acest organicism şi a acordat şi miturilor un loc preponderent. p.27 Schimbarea unui regim politic cu altul se datorează exceselor manifestate de către cei care preiau puterea. op. în care supremă este legea. din păcate. a căzut în focul despoţiei sclavilor. promovată de Platon. se baza pe faptul că statul este totul iar individul nu este nimic. violenţa şi nedreptatea la care. prin firea lor. poate duce la o concordie socială. După timocraţie. Forma ideală de stat. egală pentru toţi ca să stăvilească şi să împiedice abuzul. caracterul acestora din urmă fiind factorul determinant al stabilirii formei de guvernământ.

Legile din contră . compusă din reprezentanţi ai poporului. 29. asupra căror domenii se întinde suveranitatea lor şi în ce mod trebuie stabilit pentru a fi aleşi titularii). baza naturală a acestuia. una care hotărăşte în privinţa treburilor comune. iar a treia parte este cea care împarte justiţia (dreptatea). astfel. Republica are la bază democraţia care nu este acolo unde minoritatea comandă majorităţii sau unde suveranitatea aparţine bogaţilor. având în vedere concepţia lui conform căreia întregul este anterior părţii suntem nevoiţi să conchidem că statul a fost anterior individului şi nu invers. adică să adopte legislaţia. aristocraţia şi republica..35” Aceste trei funcţiuni (hotărârea. Regalitatea este forma de guvernământ ce se bazează pe superioritatea absolută a individului care domneşte. şi anume: Hotărârea (deliberarea) aparţine Adunării cetăţenilor. Chiar dacă statul vine în ordinea naturală a lucrurilor fiind doar un rezultat al unei evoluţii. atât legalitatea cât şi egalitatea trebuie să fie coloana vertebrală a cetăţii pentru că ele au ca scop realizarea de oameni virtuoşi şi astfel virtutea devine „prima grijă a unui stat care merită calitatea aceasta şi care nu este un stat numai cu numele33”. p. Observăm că. iar dacă balanţa se înclină în favoarea aceasteia din urmă atunci se naşte oligarhia. Aristocraţia este forma de guvernământ în care aristocraţii sunt aleşi în aceeaşi măsură după merit şi după avuţie. După Aristotel. se pot remarca trei deviaţii: tirania pentru regalitate. 177. p. p... ea este acolo unde legea este suverană iar cei mai respectaţi şi liberi cetăţeni au conducerea afacerilor. trebuie conduse de trei organe distincte. Plecând de la aceasta afirmaţie autorul împarte Constituţia în trei specii pure cărora le corespund tot atâtea forme de guvernământ: regalitatea. 197. oligarhia pentru aristocraţie şi demagogia pentru republică. comandamentul şi justiţia) ce se regăseau în structura instituţională a cetăţii Atena. la Aristotel concepţia modernă despre democraţie conform căreia „Ceea ce trebuie mai ales cetăţii sunt fiinţe egale şi asemănătoare. iar statul este în mod necesar mai bine guvernat când se compune din aceste elemente care formează după noi.. în opera filosofului. pentru că prietenia este singura care poate asigura egalitatea. “Toate constituţiile au trei părţi. Întâlnim. De la acestea. accentul se pune pe om care este în mijlocul cetăţii şi care din cauza insuficienţei de sine a dus la apariţia statului. decât pe timp. iar aceasta la rândul său este singura care consfinţeşte justiţia. Însă..32” În concepţia sa atât din Etica Nicomahică cât şi din Politica legea nu poate fi dusă la îndeplinire decât dacă are la bază relaţii de prietenie între cetăţeni. sunt norma magistratului în exerciţiul puterii şi în reprimarea delictelor care înfrâng aceste legi..hotărârea scopului special al fiecărei societăţi politice. a doua care stabileşte magistraturile (câte trebuie să fie. 34 Idem.34” Tot în Politica. la Aristotel nu se poate afirma acest lucru pentru că statul său este mai mult unul bazat pe relaţiile interumane.. Comandamentul este încredinţat magistraţilor civili ( a fi titularul unei magistraturi civile înseamnă a fi învestit cu autoritate 32 33 Idem. 35 Idem. care trebuie să se regăsească în orice constituire a unei cetăţi. 11 . însărcinaţi să discute şi să voteze politica Cetăţii. calităţi care se găsesc mai lesne ca oriunde în clasa mijlocie... însă.. Trecând de la problematica originii statului.. iar dacă acesta conduce despotic o transformă în tiranie. Idem. filosoful diferenţiază trei misiuni ale puterii. Aristotel în Politica identifică Constituţia ca fiind cea care determină organizarea sistemică a puterilor în stat şi care se confundă cu Guvernul.

Gheorghe Dănişor. Drept administrativ. pronunţă pedeapsa capitală. Editura Ştiinţifică. Mai mult.politică sau administrativă care contribuie la conducerea Cetăţii).36 B. Statul trebuie guvernat. Ion Dogaru. prin subordonarea propriului folos celui general. Dan Claudiu Dănişor. în perioada Imperiului Roman. se pot identifica trei forme de guvernământ: monarhia. 2005. Adunarea deliberează şi hotărăşte pacea şi războiul. În ceea ce priveşte operaţiunile militare. statul condus de un grup restrâns de oameni. Această distincţie a funcţiilor. Cu toate acestea Cicero se pronunţă că şi monarhia este bună cu condiţia ca regele să fie virtuos. Bucureşti. iar legalitatea se asigură printr-o juridicioasă distribuire a funcţiilor în stat. iar cetatea trebuie să fie organizată având ca fundament dreptul public şi principiile morale. Editura Lumina Lex. M. iar „puterea trebuie să fie încredinţată fie unei singure persoane. de asemenea. deoarece ea depăşeşte cu mult simpla „fabricare a legilor”. 38 Idem. ca înţelept al cetăţii trebuie să se implice în politică şi chiar să conducă pentru că el este liantul între clasele superiore. inferioare şi medii. Distingem din cele de mai sus că justiţia este temeiul statului şi nu se confundă cu utilul la care se ajunge prin dragostea nemăsurată a omului faţă de ceilalţi.judecătorii propriu-zişi. ceea de a patra formă rezultată din combinarea optimă a celor trei originare ar fi cea mai bună. Observăm că „deliberarea” amestecă atribuţiile legislative cu cele de poliţie. 12 . să ceară socoteală magistraţilor. p. 39 A se vedea Nicolae Popa. Se remarcă. 260. în acelaşi timp. 21. Aristotel acceptă ca. 73. Astfel. aceeaşi persoană să poată aparţine Adunării deliberante şi să exercite şi o magistratură civilă. Bucureşti. 258. deci. legea este văzută ca elementul de coeziune al comunităţii. Statul văzut ca res publica „este lucrul poporului. de justiţie penală şi de administraţie. exercitate de organele Cetăţii greceşti. S. cel mai important lucru era să descrie diferitele modalităţi de acţiune ale organelor statului şi nu să apere o anumită separaţiune a puterilor. op.cit. fie tututor cetăţenilor38”. fie unei elite. iar consulul să dea sfaturi bazate pe perceptul „Bunăstarea poporului să fie legea supremă pentru toţi”. 39 36 37 A se vedea şi I. Bucur. constituie primul efort pentru a descifra elementele puterii. Alexandru. p. Cicero susţine că filosoful. Dar. judecătorul să judece. Despre stat. subordonarea individului faţă de stat este o lege naturală. decizia privind războiul sau pacea aparţinând însă Adunării. acestea sunt încredinţate Comandamentului. p. Cicero. dar poporul nu este orice ceată de oameni adunaţi la întâmplare. că Aristotel stabileşte o ierarhie a componentelor puterii atunci când apreciază că deliberarea constituie funcţia esenţială. funcţiune ce nu poate fi strict separată de prerogativele Adunării. putând. Pentru Aristotel. pedeapsa cu exilul sau confiscarea averii. Pornind de la morală. Astfel. 1983. pretorul trebuie să fie în frunte. administrarea justiţiei se realizează prin corpul judiciar compus din magistraţi judiciari . şi chiar să aibă „un scaun la tribunal”. ci o mulţime unită într-un sistem juridic întemeiat printr-un acord comun în vederea utilităţii comune37”. pentru a rezista statul. Indiferent de forma de guvernământ. După cum vom vedea. Credem că aceasta este sorgintea funcţiunii de comandă (a executivului) care a permis (şi permite) magistraţilor civili să conducă cetatea. Roma antică Gândirea social-politică şi juridică a lui Marcus Tullius Cicero. De aceea. asemeni lui Platon dar contrar lui Aristotel. p.. de asemenea. concluzie la care ajunge pornind de la ideea că aşa cum universul este condus de o divinitate aşa şi statul trebuie să respecte şi să se bazeze pe principiul conducerii unice întrunit cel mai bine de rege. o parte din concepţiile sale au fost reluate. de finanţe. se întemeiază pe conceptul de bine suprem fără de care un stat nu poate dura. numiţi optimaţi şi statul în care totul depinde de popor. Cărăuşan.

de asemenea. pentru că orice atingere adusă comunităţii se răsfrânge asupra principelui. capitolul 23: „Două feluri de iubiri au construit cele două cetăţi. de prevedere. eternă care coexistă cu cetatea terestră. al cărui corp sunt cetăţenii. Principele devine spiritul statului. îi creea acestuia un discurs de filosofie a monarhiei considerând că regalitatea este o formă a virtuţii înţeleptului. Prevederea înseamnă a afla ceea ce este bun pentru popor.” Cetatea lui Dumnezeu poate fi înţeleasă ca o comunitate a celor aleşi. trebuie să ajute şi să sprijine poporul. 2. este în realitate o dublă cetate. de devotament faţă de interesul general sau faţă de natura regimului. el trebuie să fie prezent în cele mai îndepărtate colţuri ale imperiului.2. Seneca este adeptul principatului pentru că el vede în monarhie o formă de stat conformă cu natura. lipsei de virtute. în concepţia acestuia. trebuie să îndeplinească trei funcţii: de comandă. De aceea. 13 . este imaginea ordinii universale. limitată temporal. principiile creştine pornesc de la ideea unei înţelegeri încheiate între Dumnezeu şi poporul ales. el nu poate conduce decât prin voinţa superioară a lui Dumnezeu. acesta. de înţelepciune.Implicat direct în activitatea politică a Romei antice Seneca a promovat întocmai perceptele şcolii stoice conform cărora oamenii înţelepţi trebuie să conducă de la vârf treburile publice. democraţia – cu condiţia ca deţinătorul puterii să fie drept. în concepţia Sfântului Augustin. dă posibilitatea expunerii şi luării de decizii. Comanda. care există deja. clemenţa este cea mai bună artă a guvernării. Cel care conduce. Autoritatea. Cetatea lui Dumnezeu. Înţelepciunea se alătură acestei previziuni a conducătorului în baza căreia. aristocraţia. a-l îndepărta de viciu spre calea virtuţii. dragostea faţă de Dumnezeu dusă până la dispreţul de sine: cetatea lui Dumnezeu. Acestea sunt definite detaliat în Cartea XIV. Afirmaţiile lui Seneca prevesteau ruperea echilibrului între stat şi individ în favoarea celui din urmă. dar Dumnezeu nu a intervenit în alegerea reprezentantului său pe pământ – de aceea Sfântul Augustin nu legitimează prin voinţă divină pe orice deţinător al puterii. dar nu e vizibilă pe pământ şi se suprapune până la coincidenţă cu cetatea terestră sau a satanei. dragostea de sine dusă până la dispreţul faţă de Dumnezeu: cetatea terestră. ori să fie sfătuitori ai celor ce le conduc. Dezechilibrele sunt rezultatul lipsei de hotărâre a celui sau celor care conduc. Chiar dacă este ales din rândul oamenilor. fie că este sau nu rege. Legea divină este superioară oricărei constituţii umane. a cărei analiză defineşte doctrina politică a regimului iudaic. Se observă. prin maximele de guvernare. Evul mediu Dacă antichitatea greco-latină avea la bază noţiunea de Constituţie. Toma d’Aquino a urmat în concepţiile sale despre stat ideile politice avansate de Aristotel statuând alături de acesta că „Omul este înclinat natural să trăiască în societate. un fel de comunitate a celor condamnaţi. şi a-l îndepărtă de ceea ce este rău. acordată unei persoane înzestrată cu virtuţi superioare care îl îndepărtează de vulg. singura capabilă să oprească unele libertăţi exagerate. Dumnezeu este cel care a creat lumea odată cu timpul. că deşi este adeptul imperiului încearcă să statueze principiul autonomiei individuale mai presus de activitatea politică pe care o consideră o alegere personală pentru realizarea binelui în societate. încă de la început lumea a avut nevoie de asistenţă divină. nu este decât un locţiitor al lui Dumnezeu. Ca educator al lui Nero. Noţiunea de creaţie divină dă posibilitate filosofului să evalueze toate regimurile politice – monarhia. distrugătoare.1.

pe Sfântul Augustin afirmă că deţinătorul puterii trebuie să urmărească dreptatea. omul devenind un mijloc şi nu un scop în sine. filosofia tomistă nu se limitează doar la menţinerea supunerii. Statul asigură astfel ordinea în societate şi cu toate că omul trebuie să se supună acestei ordini. Dar cel care asigură cadrul de organizare al statului trebuie să rămână dreptul. Prin urmare.cit. va face un compromis între raţiune şi credinţă. însă. 14 . deci aparţine domeniului umanului. punând autoritatea mai presus decât voinţa indivizilor. ci introduce elemente caracteristice modernismului: participarea cetăţenilor şi nu supunerea lor necondiţionată. legea raţională. Doctrina tomistă conferă astfel o dublă origine puterii.2. 40 Antonio Brimo.Societatea este o mulţime organizată sub o lege a justiţiei în consens cu un interes comun40” şi de aceea statul ocupă în cadrul societăţii un loc aparte pentru că el asigură la cel mai înalt grad desăvârşirea individului uman. prin formele sale. necesară faţă de cei care deţin autoritatea. Urmându-l. în acest sens. Considerată drept conservatoare. 41 Idem. primii reproşând trădarea raţiunii. el beneficiază şi de o anumită libertate de acţiune la fel cum şi statul are o anumită autonomie faţă de cei care-l compun. Cu toate acestea. însă. să se dezvolte într-o strânsă legătură cu desăvârşirea membrilor societăţii. Se reia. s-a întemeiat ştiinţa modernă ca o reacţie la ideologia teologică medievală. op. Tot atunci s-a întemeiat şi concepţia dreptului public în baza concepţiei abstracte a unui „homo politicus”. Pedone.. căutarea binelui. aristocraţia. În analiza asupra puterilor şi în propunerea sa de instituire a unui regim mixt. elitele şi poporul trebuie să participe în egală măsură la guvernarea binelui public. republica – forme pure care pot fi degenerate în tiranie. Gheorghe Dănişor.2. Editura A. care are la bază legea naturală. el fiind un dat al raţiuni impus drept cadru social de care suntem legaţi printr-o istorie. De aceea. individul uman nu trebuie să se supună numai ordinii legale a statului ci şi ordinii divine „care limitează în mod obiectiv întreaga putere eventuală a statului41”. 94. Paris. Statul trebuie. Zece curente de gândire ale epocii moderne şi contemporane 2. ceilalţi sacrificarea credinţei în avantajul raţiuni. 1978. aşadar. Dan Claudiu Dănişor. ceea ce îi va aduce reproşurile aristotelicienilor şi augustinienilor. Ţinând cont de acest scop. oligarhie şi democraţie. Se poate observa că d’Aquino este unul din adepţii democraţiei. 2. de la principe până la cetăţenii ce deţin dreptul de a alege şi de a fi aleşi. formele de guvernământ sunt definite. cea mai bună formă de guvernare a lui Aristotel în care fiecare participă la exercitarea puterii. este deţinătorul dreptului şi care trebuie să ia parte la conducerea efectivă a statului. ca fiind: monarhia. cu condiţia ca principele să deţină virtuţiile necesare pentru a ocupa această funcţie. Ion Dogaru. 61 citat de Nicolae Popa.1. opera lui Toma d’Aquino are ca ţel mărturisit întărirea rolului bisericii în conducerea politică a societăţii. Această afirmaţie ne face să concluzionăm că fundamentul legalităţii este legitimitatea şi nu legalitatea constituie legitimitatea. omul perfect care are cunoştinţe perfecte despre toate nevoile societăţii. p. care este de o moralitate ideală. Şcoala dreptului natural La sfârşitul evului mediu şi la începutul timpurilor moderne. în deplină concordanţă cu cele ale lui Aristotel. Dumnezeu este unicul şi ultimul fundament al puterii. aceasta este organizată de către popor. Les grands courants de la philosophie du droit et de l’Etat. nu contra lor. p.

defineşte noţiunea de stat încă de la începutul celei mai cunoscute lucrări Principele. conform lui.cit. aşadar. dar pentru a guverna mult mai uşor în lipsa acestei afecţiuni trebuie să inspire teamă. ceea ce depinde numai de el. Dacă principele şi statul sunt noţiuni inseparabile. însă. expres sau tacit. asupra suveranităţii care. Din postulatul său de bază: în numele statului nimic nu trebuie să împiedice acţiunea principelui. trebuie să fie bogat. Mijloacele puse în aplicare pentru păstrarea conducerii statului urmăresc succesul care trebuie să ducă la instaurarea bunăstării generale.42” El va renunţa în întregime la studiul regimului republican pentru a se preocupa de Prinţ. Dan Claudiu Dănişor. apărat de tensiuni externe şi interne. p. trebuie să fie iubit de popor. 105. rezidă în rege care chiar detronat are dreptul de a domni deoarece părţile sunt ţinute să respecte contractul convenit. Se poate afirma în aceste condiţii că unii au dreptul de a comanda şi alţi îndatorirea de a se supune. şi anume un contract de supunere. devine un scop al naturii fără de care omul nu poate subsista. Editura Antet. p.. fie principate. De aceea. oamenii mai încheie un al doilea contract.Iniţiatorul unui nou mod de a privi politica. Nicolo Machiavelli. Şcoala dreptului natural a conceput un om natural. Din această stare omul a ieşit prin contractul social. sau au putere asupra oamenilor au fost sau sunt fie republici. de a asculta. singurul în măsură să realizeze unitatea Italiei. trebuie să fie îndemânatic. 44 A se vedea Nicolae Popa. are ca obiect salvarea intereselor comune. mult mai cunoscut sub numele său latinizat Hugo Grotius.cit. trebuie să fie realist. a cărei filosofie juridică precizează că dreptul natural se constituie complet independent de religie fiind întemeiat numai pe raţiune. 15 . întruchiparea statului. în aceste condiţii. în vederea asigurării liniştii şi ordinii publice. care e sociabilă şi morală. Marile Doctrine – Politică. Cu toate acestea. În baza acestuia statul poate să interzică dreptul oricui de a se împotrivi. p. influenţată de viaţa la curtea regelui Franţei. pentru că altfel nu şi-ar atinge scopul propus. cinci calităţi esenţiale: • • • • • trebuie să fie un şef militar. pe dubla idee a stării naturale şi a contractului social. Cu toate 42 43 Florence Braunstein-Silvestre.. op.43 Adevăratul întemeietor al şcolii dreptului natural este Thomas de Groot. pentru că a fi doar virtuos este o practică sinucigaşă. să fie capabil să-şi adapteze politica la nevoile momentului. 34. economie. religie. el are un drept şi asupra persoanelor şi asupra bunurilor cetăţenilor săi. Un prinţ puternic este echivalent cu un stat puternic şi o parte din această putere se exercită în folosul poporului. ce are la bază un contract. creând statul. Ion Dogaru.44 Filosofia promonarhistă a lui Grotius. Contractul are ca obiect constituirea unei comunităţi paşnice. conform tradiţiei Romei imperiale. Statul. Jean Francois Pepin. pentru că odată cu încheierea lui oamenii cedează dreptul de a dispune de ei însăşi odată pentru totodeauna. Machiavelli nu are în vedere un stat stabil. Mircea Djuvara. în mod ideal. aptitudinile principelui determinând măreţia statului. liber şi egal şi a descris această stare naturală ca fiind contrară dreptului istoric. Gheorghe Dănişor. acesta trebuie să îndeplinească. fără de care statul nu poate exista. „Toate statele care au avut. al cetăţenilor săi. Pe lângă contractul de liberă asociere. op. 327. în conformitate cu natura omului. esenţa analizei celei de-a doua noţiuni porneşte de la calităţile principelui. Această putere supremă a statului este ceea care formează suveranitatea. astfel constituit. Statul. deoarece sărăcia propăvăduită de Evanghelie este un viciu.

cu atât despotismul are mai multe şanse. În cartea sa De l’esprit des lois. Unul dintre cele mai importante principii cu privire la guvernământ este acela al separaţiei puterilor în stat.45 Monarhia britanică. şi pentru a stăvili această violenţă. pe sacrificiul cetăţeanului pentru binele tuturor în democraţie. monarhia. prin teoria climatelor Montesquieu deosebeşte trei mari varietăţi climatice. Inspirat iniţial de Aristotel atunci când realizează clasificarea regimurilor politice în republică. despotismul.Silvestre. corespunzătoare unor regimuri politice. este ideală deoarece este temperată. Această teorie a climatelor este stabilită de asemenea şi în funcţie de suprafaţa teritoriului. Montesquieu se îndreaptă asupra scopului acestor regimuri politice. în cel de-al doilea ea este încredinţată unui grup. Monarhia se bazeaza pe o societate inegalitară. Acolo unde predomină climatul rece şi chiar temperat. După ce a prezentat cele trei regimuri politice – republica. defineşte un nou mod de a concepe statul. Regimul politic cel mai în măsură să asigure libertatea cetăţeanului este. Avatarul de temut al monarhiei este despotismul. Dacă în primul caz suveranitatea este deţinută în întregime de către popor. monarhie şi despotism. oamenii sunt mai calmi. conducerea unei singure persoane care-şi urmăreşte propriile dorinţe.cit. a cărei inegalitate trebuie păstrată cu grijă. În ţările unde predomină climatul cald. va fi posibil un regim politic bazat pe raţiune. Aşa cum am menţionat.. simţurile dezlănţuite îl fac pe om să urmeze înclinaţiile propriilor pasiuni. specificul statelor moderne este regimul monarhic.că este învestit cu putere absolută. obligaţiile sale morale depăşind persoana reprezentantului său. 45 Florence Braunstein. Montesquieu abandonează această împărţire tripartită când se opreşte asupra conţinutului fiecărui termen. temperat. p. intermediare între acesta şi popor. monarhia şi nu republica care înainte de toate. Regimul republican se prezintă sub două forme: republica democratică şi republica aristocratică. cald. fenomenele fizico-geografice s-au constituit în obiect de studiu alături de formele de guvernare. promite egalitatea şi de-abia apoi libertatea. nu numai ca mecanism al guvernării dar şi ca un întreg. clerul şi nobilimea. dimpotrivă. op. Jean Francois Pepin. Pentru Montesquieu. Conducerea unei singure persoane. În acest sens. incluzând în egală măsură fenomenele fizico-geografice şi constituţiile. bazat pe teamă şi nu pe raţiune. După ce a examinat natura regimurilor politice. pentru Montesquieu. este limitată de către ordinele privilegiate. Astfel. 52 şi urm. Charles de Secondat. baron de Montesquieu. prin ansamblul contractelor – legile – care trebuie respectate. regimul va fi despotic. sunt mai puţin sclavii pasiunilor şi în aceste condiţii. Acest fapt elimină de la bun început despotismul. stapâni pe ei înşişi. respectiv rece. aceste două variante sunt posibile în Antichitate sau în perioada cetaţilor-stat cu un teritoriu restrâns. prin disocierea Principelui de Stat. 16 . cel ce conduce un popor trebuie să aibă în vedere binele celor guvernaţi. Suveranitatea trebuie să se bazeze pe principiul moralităţii. adică exercitarea puterii este moderată printr-un echilibru ce decurge dintr-o repartizare echitabilă a puterii. care ar trebui să fie asigurarea libertăţii. La Grotius este enunţat pentru prima dată principiul conform căruia Statul ca expresie a suveranităţii sociale există prin el însuşi. deci. pe simţul măsurii şi dreptate în aristocraţie. regele. cu cât acesta este mai extins. el descompune puterea statului în trei puteri încredinţate unor autorităţi distincte. Montesquieu analizează principiile lor de bază şi apoi clauzele degenerării lor. filosoful se plaseză la polul opus al idealului machiavelic.

El nu visează decât la salvarea libertăţii indivizilor contra guvernămintelor (. Editura Armand Collin. Prin prima.. aşa cum spunea chiar el .133. Histoire des idées politique. trimite sau primeşte ambasadele. pentru că filosofia sa elimină orice posibilitate a unei realităţi date care să se impună ca atare. Prin a doua. Ion Dogaru. trei feluri de puteri: puterea legiuitoare. omul se pune pe sine ca subiect. ştiinţă ce are în centrul preocupărilor ştiinţifice şi filosofice omul. Acestor trei puteri trebuie să le corespundă trei categorii de organe. compuse din oameni diferiţi. 48 M. expresia „putere executorie” celei de „putere executivă”. p. Dan Claudiu Dănişor. ireductibilitatea individului şi socialului se constituie în raţiunea tăcerii lui Déscartes asupra politicului49. pedepseşte crimele sau judecă diferenţele între particulari. 2. scopul este omul.cit. Gheorghe Dănişor. omul nefiind decât un mijloc pentru atingerea scopurilor acesteia.47 Montesquieu aşa cum susţine M. 49 Yves Guchet. Observăm astfel că separarea şi echilibrul puterii reprezintă garantul cel mai sigur al libertăţii. Montesquieu preferă uneori. Cu toate acestea. previne invaziile. Altfel spus. 2eme édition. Orientarea adevărată către cunoaşterea de sine. 28. O vom numi pe aceasta puterea de a judeca. concepţie din care rezultă că omul se poate afirma în autonomia sa numai în măsura în care se afirmă ca fiinţă universală. Dacă antichitatea acordă o atenţie deosebită colectivităţii. p.8. 17 . p. Sorin Bucur. 1995. el face pacea sau războiul. şi interioritatea umană care se relevă a fi străină de orice înglobare socială. pentru ca diverse părţi ale autorităţii supreme să nu fie reunite în aceleaşi mâini. Editura Lumina Lex. Cogito-ul lui Déscartes este deci expresia existenţei unei fortăreţe imposibil de invadat de colectivitate. conţine în sine doi termeni care par incociliabili: individualitatea şi universalitatea. Mihaela Carausan. obstacol major în faţa unei conduceri fără control şi fără limite. puterea executorie a statului46”. asigură siguranţa. pentru modernitate. Paris. Waline este „un analist care se ignoră. În concepţia lui Déscartes. începe cu Déscartes. 2005. Şcoala „raţionalistă” Réné Déscartes. Pentru Montesquieu. prinţul sau magistratul face legile pentru un timp sau pentru totdeauna şi corectează sau abrogă pe cele care sunt deja făcute. 341. 1939. prin acea maximă celebră „cogito ergo sum” (gândesc deci exist) care vizează raţiunea umană şi are menirea de a-l aşeza pe acesta ca centru al întregului univers. Odată cu Déscartes se instaurează formalismul juridic. De l’Esprit des Lois.„eram plin de entuziasm şi descopeream fundamentele unei ştiinţe admirabile”. ca mai sus. op.50 46 47 Montesquieu. Acea întemeiere ca subiect. Ioan Alexandru. n-ar mai exista libertate.. puterea executoare a lucrurilor care depinde de dreptul oamenilor şi puterea executoare a acelor lucruri care depind de dreptul civil. se poate observa în opera sa cum combate tirania şi susţine monarhia legitimă în sensul ei absolutist.. executivă şi judecătorească. dacă aceeaşi persoană sau acelaşi corp (de persoane) ar deţine şi puterea legislativă şi puterea executivă şi puterea judecătorească.2.2. XI. Prin cea de-a treia. Drept administrativ.)48”. Manuel élémentaire de droit administratif. iar pe cealaltă simplu. Cert este că în capitolul VI al cărţii “Despre spiritul legilor” se referă în mod incontestabil la puterile legislativă. deşi le acordă acelaşi sens. Tome I.„Există în fiecare stat. Waline. p. Cartea a X-a. care va pune bazele modernităţii. Filosofia carteziană pune în evidenţă gândirea care îşi dă propriul obiect şi legitimitatea sa. Cap. 50 Nicolae Popa.

p. 18 . potrivit legilor naturii sale. 54 Idem. 1960. să lucreze. 230. în statul democratic – care se apropie cel mai mult de starea naturală – toţi se leagă. Este cert că nimeni nu vrea să trăiască în ură şi înşelăciune. şi nu de voinţă. Bucureşti. Din acest motiv. fie pe faţă.Benedict Spinoza. este mai bine pentru oameni să trăiască după legile şi poruncile raţiunii lor. Tratatul teologico-politic. fără teamă. p. între perfecţionarea individuală de sine şi viaţa în colectiv caracterizată de supunere. cu atât guvernarea devine mai violentă. dar opera sa de referinţă rămâne Etica. 51 52 Spinoza. când omul şi societatea au ales producerea. ci toţi trebuie să i se supună în toate. pentru că „cel ce săvârşeşte un lucru oarecare. Fiecare individ poate deci să facă totul pentru a-şi conserva propria existenţă şi. şi nu activitatea în sine. în consecinţă. acest lucru îl face. Apropierea dintre cunoaştere şi normare. căci toţi au trebuit să se lege. după studii aprofundate ale operei lui Déscartes. Se poate vedea că „pentru a trăi fără grijă şi în foarte bune condiţii. Editura Ştiinţifică. Punctul său de vedere este unul pur intelectual. Idem. Spinoza o descoperă în forma de stat democratică dar numai atunci când oamenii înţeleg să lucreze şi nu să judece şi să raţioneze printr-o hotărâre comună. în Tratat. va scrie Tratatus theologico-politicus (1670). cu atât ne îndepărtăm mai mult de starea naturală şi. în consecinţă între libertate şi supunere. p. Cu toate acestea. căci lucrează aşa cum este determinat de natură şi nu poate fi altfel54”. p. lucrare în care şi-a expus ideile politice. libertatea este limitată de puterea supremă în stat căreia oamenii trebuie să i se supună necondiţionat. cu cât li se îngădui mai puţină libertate de gândire. în sfârşit. total diferită de cea pe care o trăim noi acum. „De fapt. rezervându-şi însă dreptul de a o schimba atunci când vor vedea că e mai bine altfel. care au cu adevărat în vedere folosul lor. adică tot dreptul lor51”. aşa cum am arătat. Filosofia lui Spinoza se încadrează în curentul raţionalist care consideră raţiunea ca esenţă a lucrurilor. ci doreşte să trăiască în siguranţă. 230. Prin urmare. rezultă deci că oamenii trăiesc numai după legile poftei. îl săvârşeşte potrivit celui mai desăvârşit drept. oamenii au fost nevoiţi să se înţeleagă între ei şi să facă în aşa fel încât dreptul pe care-l avea fiecare de la natură asupra tuturor lucrurilor să-l deţină în colectiv şi să nu mai fie determinaţi de puterea şi de dorinţa fiecăruia în parte. 232. că se vor conduce în toate numai după pornirea raţiunii. nu se poate face nici o deosebire între cei înzestraţi cu raţiune şi cei care nu au aşa ceva. 56 Idem. că vor apăra dreptul altuia ca pe al lor propriu56”. au făcut legământ ca să aibă putere de lege acea părere care întruneşte mai multe aprobări. conchide Spinoza. căreia nimeni nu îndrăzneşte să i se împotrivească pe faţă şi că-şi vor înfrâna pofta atunci când îi va îndemna la ceva în dauna altuia. 232. fie în mod tacit. de raţiune. 303. în contemplaţie. adică întrucât oamenii nu pot avea cu toţi exact aceleaşi păreri.52” Dreptul natural pentru Spinoza este dat de „regulile naturii fiecărui individ. el descrie deci o libertate bazată pe cunoaşterea cauzelor. „puterea supremă nu este îngrădită de nici o lege. între proşti şi demenţi etc.. Conform acestei concepţii. că nu vor face nimănui ceea ce n-ar vrea să li se facă lor. care dezvoltat în mod riguros ajunge să excludă orice element împrumutat de la voinţă. p. reguli după care concepem că este determinat în chip firesc să existe şi să lucreze într-un anumit fel53”. Spinoza explică în opera sa politică că libertatea ţine de cunoaştere. pentru că aşa a fost determinat de la natură. este de părere Spinoza. În Etica se realizează o libertate fără limite. Acesta creează o altă imagine asupra lumii. să facă aşa. ci de puterea şi voinţa tuturor55”. atunci când au trecut asupra societăţii toată puterea lor de a se apăra. 55 Idem. 53 Idem. „oamenii au trebuit să se hotărască şi să se lege printr-un legământ foarte puternic. oamenii sunt expuşi răului. p. susţine Spinoza. Dacă nu ascultă de legile raţiunii. Din acest punct de vedere. iar nu să judece şi să raţioneze printr-o hotărâre comună. 236.

iar. distincţie care stă la baza întregii opere a raţionalistului Spinoza. că în opera sa politică Spinoza acordă primordialitate individului în raport cu comunitatea politică. După părerea sa. Plecând de la această independenţă.) ceea ce este compus începe sau sfârşeşte prin părţi61”. 19 . libertatea de gândire şi de expresie se constituie într-o limită absolută pentru stat şi pentru puterea politică. „niciodată cineva nu va putea să treacă altuia puterea sa. în consecinţă. p. şi niciodată nu va exista o putere care să poată face totul aşa cum vrea57”. 246. Editura Humanitas. p. 61 Idem. 59 A. (. atât a poporului cât şi a suveranului.W. „Facultatea de gândire relevă persoana singură care este inalienabilă. „individul este liber doar în măsura în care poate fi independent în viaţa sa particulară59”. „monada – arată Leibniz – nu este altceva decât o substanţă simplă. autodezvoltarea propriei determinări.. Filosoful susţine că cedarea totală nu se poate realiza decât la nivel teoretic deoarece practica nu oferă niciodată această posibilitate. 2000. Era individului. orientat după raţiune în propriul interes. Concluzionăm astfel. raţiune şi voinţă. pentru că ea „nu se poate forma prin compunere (. pentru Spinoza.Observăm că Spinoza acordă atenţie aşa zisului contract în care cedarea drepturilor naturale nu este totală. susţine Spinoza. apetiţiune. raţiunea temperând excesele ce ar putea apare în exercitarea unei puteri fără limite..U. În felul acesta „Universul este oarecum multiplicat de atâtea ori câte substanţe există62”. nici de a judeca”. dar nu are nimic de alienat din dreptul său de a raţiona.. şi. a legii constitutive a fiinţei sale. de către fiecare monadă. iar schimbările din interiorul monadei – „multiplicitate în unitate” sunt percepţii. Editura Humanitas. Percepţiile şi apetiţiunile fac parte din natura internă a monadelor care pot fi numite suflete.58 Suveranul este. „În acest sens – libertatea lui Leibniz – nu este. M. nici dreptul său. iar nu autodeterminare. La modernité politique. ca şi din întelepciune. lipsită de orice control.. 91. 1998. deloc. deci. pentru că în ultimă instanţă. în democraţie oamenii sunt lăsaţi să gândească liber. ci este doar împlinirea. Disertaţie metafizică. de a exclude pericolele pasiunii. O monadă este independentă în mod absolut de alte monade. 46. numită de Leibniz. Eliminarea intoleranţei este pentru Spinoza sinonimă cu democraţia. adică fără părţi60”. p. Bucureşti. Monadologia. în loc ca voinţa să fie cea care afirmă această 57 58 Idem. este un gânditor a cărui filosofie pleacă de la premisele individualiste bazate pe valoarea supremă – independenţă.) Fiecare individ. dacă ea vine în contradicţie cu obligaţia sa de a veghea la siguranţa şi libertatea cetăţenilor. care trebuie să dea posibilitatea de a urma căile raţiuni.F. libertatea individuală de gândire asigură pacea socială. lumea în care singurele deţinătoare ale realităţi sunt substanţele simple. o autonomie. Punerea în mişcare a interiorului monadei se datorează dorinţei. P. 60 Gottfried Wilhelm Leibniz. se întemeiază lumea reală. 62 G. poate renunţa la dreptul său de a acţiona după propria sa voinţă. atunci când ele sunt dotate cu conştiinţă. În democraţie. p. în timp ce dreptul de a acţiona se referă la societate şi el este transferabil. simplă. Păstrarea drepturilor naturale are menirea. 1996. nu este altceva decât distincţia între gândire şi acţiune. p. p. Barbier. De aceea pentru a se atinge acest scop accentuează rolul educaţiei. ea nu ia fiinţă în chip natural. Diferenţierea între gândire şi fapte. Bucureşti. Renault. pentru a elida posibilităţile de a fi înlăturat cerând imposibilul. această formă de guvernământ este cea mai apropiată de exercitarea drepturilor naturale. supunere la o lege pe care ne-o dăm singuri. Leibniz. în aşa fel încât să înceteze de a mai fi om. de a contesta puterea de stat. indivizii păstrându-şi o parte din drepturile naturale. Editura Institutului European. în rest totul este doar aparenţă. după Spinoza. şi de aceea. legea care organizează realul precede orice decizie. Gottfried Wilhelm Leibniz. 25. care intră în tot ceea ce e compus. între teorie şi practică.. 56. 55. Poziţia sa individualistă este fundamentată în Monadologie. 1994.

Editura Polirom. de la Leviathan sive de materia forma et protestate curtails ecclesiasticae et civilis. este un uriaş care ţine într-o mână cârja papală. înainte de toate paşnică. considerentele etice sau religioase sunt înlăturate. nu pentru a se lupta.3. În momentul în care interesele se opun. nu are nici o obligaţie faţă de oameni. ci pentru a asigura pacea permanentă. totalitatea intereselor individuale nu are nici o legătură cu interesul general. apare războiul. nici o voinţă proprie. Acest pact este acceptat în mod liber. pentru a se hrăni şi apăra. oamenii în mod firesc se organizează în familii. legea imanentă realului este cea care se actualizează prin apariţia unei monade şi a voinţelor acesteia”63. fenomen caracteristic stării naturale. Analiza puterilor civile revine în majoritatea cazurilor. ca urmare a renunţării definitive la exercitarea suveranităţii. Pentru a-1 evita trebuie. la Hobbes. modificabilă. portretizat astfel. Declaraţia drepturilor (The Bill of Rights -1689). aceasta constituie un mediu natural al omului care devine sociabil din necesitate. Locke consideră că dreptul natural se bazează pe raţiune şi pe o stare naturală. fără a fi nevoie de constrângere şi. mai ales. stabilit un nou contract care să-i oblige pe oameni faţă de Stat. Leibniz. Locke substituie o delegaţie provizorie a unei părţi de suveranitate de care Statul are foarte mare nevoie pentru a asigura securitatea tuturor. În acelaşi timp. la analiza limitelor ce i se impun în urma contractului încheiat în mod liber. 1997. Acolo unde. Iaşi. 20 . Oamenii trăiesc în societate. Omul trăieşte în societate pentru a-şi satisface necesităţile şi a-şi atinge interesele. concretizarea idealului său contractual. ceea ce măreşte complexitatea raporturilor dintre oameni şi îi determină să semneze un pact social pentru a se proteja. Chiar reprezentarea Leviathanului de pe frontispiciul lucrării lui Hobbes. contractul încheiat între ei pentru a i se supune nu-l afectează. Aflaţi sub dominaţia raţiunii. numai a unei părţi din drepturile omului.2. Fiecare işi apară. Ca şi la Grotius. şi al cărui corp este alcătuit din omuleţi aglutinaţi. Statul . oamenii se afla în conflict. în cealaltă sabia. din moment ce numai Statul stabileşte normele binelui şi răului. Şcoala „contractului social” Thomas Hobbes va expune modelul de organizare a societăţii în lucrarea sa cunoscută sub titlul prescurtat Leviathan. nume luat din cartea lui Iov. precizează concepţia sa asupra Statului: Leviathan. Eseuri de teodicee. interesele. Nu poate exista deci dreptul natural. după căderea Imperiului Roman. un om liber preferă să devină sclav în schimbul protecţiei stăpânului. primii renunţând la drepturile lor naturale în favoarea Statului care îi protejează.lege. încredinţate Statului odată pentru totdeauna. care cuprinde drepturile imprescriptibile ale poporului şi limitele clare ale puterii regale. fară a oferi vreo garanţie de respectare a unui eventual contract. între suveran şi oameni nu există nici un contract. pe care nu le 63 Vezi. Societatea ia naştere şi se dezvoltă prin constrângere. reunind spiritualul cu temporalul. Este vorba de un transfer de drept privat în favoarea sferei dreptului public aşa cum. el nu reprezintă în forma delegării suveranităţii decât o renunţare de moment. poate fi considerată expresia instituţionalizată a gândirii lui John Locke. înainte de toate. deţin bunuri personale şi trăiesc în armonia asigurată de legea naturală. reprezentat de către suveran. Statul. omul renunţă pentru totdeauna la toate drepturile sale. recunoscută şi acceptată. afirmă Hobbes. se bazează pe contractul care leagă toţi oamenii între ei şi îi supune în totalitate. la fel şi societatea în întregime îşi încredinţează suveranitatea Statului. în acest sens. 2.W. Puterea Statului este nelimitată. G. de la începuturi. Oamenii nu-şi păstrează nici un drept pentru ei. punctul de plecare îl constituie omul. Locke deosebeşte trei tipuri de puteri.Leviathan. acceptată. acest prim stadiu al societăţii pierde teren în faţa progresului.

puterea executivă. Mihaela Carausan. poporul îşi ia înapoi puterea sa atunci când consideră că scopurile încredinţate. puterea executivă. transferând conducerea poporului. care să aibă competenţa să judece în privinţa tuturor diferendelor. indispensabil. executivă.. imparţial. care îşi retrage încrederea acordată conducerii. mai târziu. a libertărţii. 64 Ioan Alexandru. jus legationis (puterea de a numi şi de a avea ambasador. puterea federativă. dar şi de a primi ambasade pe teritoriul naţional) şi jus ad bellum (puterea de a face război). În acest fel. Misiunea sa principală. a prosperităţii nu sunt îndeplinite. legiuitorul. conform legii stabilite”. Legislativul este puterea care stabileşte procedurile prin care forţa societăţii politice este dirijată pentru conservarea comunităţii şi a membrilor săi. în exteriorul teritoriului naţional. Jean Jacques Rousseau este adevăratul teoretician al suveranităţii poporului care. care va deveni fundamentul teoreticienilor politicii din sec. însă. puterea federativă combină jus tractum (puterea de a semna tratate). Studiul atent al acestei opere relevă. (când oamenii trăiau izolaţi) şi s-au grupat în societatea politică. devine suveranitatea naţională înţeleasă ca totalitate a cetăţenilor. că există cinci puteri: mai întâi. nu trebuie pusă sub semnul îndoielii. Sorin Bucur. Sistemul întocmit de Locke legalizează dreptul la revoltă. ambele noţiuni realizează o adevărată revoluţie. pe care Şcoala dreptului natural o plasa mai degrabă în funcţia legislativă. care a permis crearea statului.separa însă atât de clar ca Montesquieu. prin care omul a renunţat la starea naturală. Acest lucru face să se întărească executivul. constituantul. Este singurul moment când precizează ideea de putere federativă. După cum se vede. fundamentul juridic iniţial. în caz de rupere a contractului. Trilogia puterii (legislativă. Deţinător al suveranităţii. El face o distincţie subtilă între puteri. 24 şi urm. Executivul este puterea de a executa legile şi de a decide ceea ce este convenabil pentru concilierea între protecţia interesului public şi a intereselor particularilor. Originalitatea lui Locke constă în faptul că include aici jus tractum care constituie o funcţie de normare. Prima apare atunci când el analizează insuficienţele care au justificat adoptarea contractului social. federativă) este. unica expresie constituţională valabilă a puterii în societatea politică. Puterea federativă este puterea de a face pacea sau războiul. Ea se referă la conducerea afacerilor externe. că el consideră. al puterii legislative şi al celei executive. de misiune primită. Locke sfârşeşte prin a propune două clasificări ale puterilor. El continuă să reamintească în cartea sa Al doilea tratat de guvernare civilă. regelui sau a unui grup. aristocraţia. puterea judiciară dispare din această diferenţiere. de fapt. puterea federativă. În această analiză. dar nu trebuie să deducem din această cauză că Locke a renunţat să o conceapă ca putere.cit. conducerii. Ea rămâne într-o anumită măsură subordonată existenţei puterii constituante (cea care dă Constituţia) prin care indivizii au creat respectiva societate. Puterea judiciară rămâne criteriul determinant al oricărei societăţi politice. op. adică protecţia vieţii. ca şi al guvernărilor şi al societăţilor. El nu numeşte aceste puteri decât pentru a constata absenţa lor în statele reale. că „trebuie un judecător cunoscut de toţi. executivul. iar triunghiul devine: puterea legislativă. în detrimentul individului. exprimată de termenul political trusteeship. judiciarul (puterea judecătorească). Această lege. şi prin permanenta necesitate a existenţei puterii judecătoreşti care. pentru filosof.64 Noţiunea fundamentală care leagă conducerea de popor este cea de încredere. Nu trebuie totuşi să conchidem că filosoful ar consfinţi o separare strictă între puteri. şi în sfârşit. A doua clasificare este evidenţiată atunci când Locke analizează funcţionarea societăţii politice. al XVIIIlea şi al XIX-lea: legislativul (legiuitorul). legitimează revoluţia şi acordă un spaţiu larg individului punând astfel bazele unui contract social de liberă asociere. Locke a definit cu precizie această trilogie a puterii politice. p. precum şi o delimitare precisă a puterii executive. poate fi dezvoltată la iniţiativa poporului. judecătorul. 21 . inclusiv funcţia de reprezentare colectivă a poporului şi a statului. dar nu singura. este adoptarea legilor. În acelaşi timp. Locke foloseşte implicit schema tripartită.

adică totalitatea voinţelor cetăţenilor. lipsită de voinţă. De asemenea. Observăm astfel că Rousseau respinge corpurile intermediare.J. în afara oricărei noţiuni de bine sau de rău. se corupe. înţeleasă ca un stat democratic. este o fiinţă premorală. Bucureşti. Este inalienabilă pentru că fiecare individ reprezintă o parte din popor. face parte din poporul suveran şi îşi manifestă voinţa. Rousseau examinează formele posibile de regim politic. Rousseau o consideră imposibilă. Voinţa generală poate sili. omul.Opera politica principala a lui J. op. îşi creează legi. fără a se folosi de un sistem electiv sau de mandate. Omul. Datorită acestei libertăţi. căci ea este un război al fiecăruia împotriva tuturor. Expresia „voinţă generală” este legea. unanimă şi universală. din moment ce se referă la suveranitate.122. 51. 106. structurile sociale: „Este de mare importanţă. pentru a evita ca executivul să rămână diferit de legislativ.J. Contractul social. Rousseau deschide astfel calea neîncrederii absolute în structurile sociale şi mai apoi în stat. o depravare. în care autorul realizează o analiză politică plecând de la starea naturală. Jean Francois Pepin. Voinţa generală. stări provenite dintr-o decădere a individualităţii.cit. dar nu la ascultarea oarbă. şi politice. El preferă însă o conducere aristocratică. Minoritatea. 22 . pentru a lua o decizie este nevoie de voinţa tuturor. în scopul realizării binelui comunităţii. părăsind starea naturală. 67 Jean Jacques Rousseau. pentru că libertatea sa nu poate exista fără acceptarea legii. Nu avem nici o contradicţie cu voinţa generală care nu poate fi transmisă. criteriu realizat prin voinţa generală. spune el. el este perfectibil şi această perfectibilitate îi dă posibilitatea de a se reîntoarce în istorie..65 După ce a definit criteriile conform cărora raţiunea trebuie să întemeieze contractul social. ci la libertate. Editura Ştiinţifică. care a renunţat de bună voie la starea sa naturală. Prin contractul social. egalitatea. Dacă el intră într-o societate alienată. cu condiţia să fie electivă.. dacă vrem să avem într-adevăr enunţarea voinţei generale. principele fiind ales de către popor. îşi pierde libertatea şi egalitatea. 1957. p. să nu mai existe societăţi parţiale în stat şi fiecare cetăţean să-şi exprime numai părerea sa67”. din motive practice. Omul. deci deţine un mic segment de suveranitate. Contractul social. el le arată drept ceea ce sunt. Această libertate va fi cedată pentru a constitui corpul social. îndrumat de raţiune. poporul neputând fi reunit tot timpul. în stare naturală. ca individ se conformează voinţei generale. expresie a voinţei generale şi se supune acestora. Florence Braunstein-Silvestre. p. liber şi egal cu ceilalţi oameni. infailibilă şi indivizibilă. J. atunci devine un om nou. op. prin însăşi natura sa. dând posibilitatea formării unei majorităţi. în care conducătorii sunt aleşi în număr restrâns. exclusă din cadrul voinţei generale nu are dreptate. i se asigură acestuia cadrul legislativ corespunzător. p.cit. fapt care creează coeziunea statului. oamenii fiind încă mult prea corupţi66. şi trebuie să o exercite în mod direct. dar refuzându-le în principiu necesitatea. este indivizibilă. Legea este aceeaşi pentru toţi şi trebuie să fie respectată de toţi. căutând legile pentru asigurarea binelui tuturor. dar. atât pe plan civil cât şi pe plan etic.J. Dacă la Hobbes starea naturală este lipsită de orice libertate. A dori să acţionezi în afara legii înseamnă alienare deoarece legea exprimă voinţa generală. Admite monarhia. votată de către popor. Recunoscându-le necesitatea conjuncturală. Rousseau este Contractul social. definită în întregime de fiecare cetăţean care formează poporul. pentru Rousseau aceasta este starea libertăţii absolute. dar starea de societate este un rău. pentru că. în loc să suporte puterea statului. Voinţa generală prezintă anumite caracteristici deosebite: este inalienabilă. printr-un contract care să garanteze libertatea fiecăruia. Este infailibilă. Rousseau. Acest om. dacă. şi nu la conducere în sine. Regimul democratic rămâne însă apanajul poporului zeilor. ceea ce nu înseamnă altceva decât că va fi forţat să fie liber”. repulsie îi stârnesc şi 65 66 J. dar. „Oricine ar refuza să se supună voinţei generale – zice Rousseau – va fi constrâns de corpul întreg. Idealul ar fi democraţia directă.

în mod logic. Rousseau. Toate legile pe care poporul în persoană nu le-a ratificat. niciodată generale. abilitat cu executarea legilor şi cu menţinerea libertăţii civile şi politice70”. Acesta este sensul profund al contractului.J. 225. Suveranul vrea. Ea consistă esenţial în voinţa generală şi voinţa generală nu poate reprezenta. În tradiţia tipologiei clasice. Rousseau scria în acest sens: „Puterea legislativă. nu există putere legitimă. Există deci un guvern. VIe Lettre de la Montagne. căci aceasta este inalienabilă. Oeuvres complètes. Dacă supuşii nu se mai supun legilor. În toate cazurile se păstrează însă distincţia între Suveran şi Guvernământ. 70 J. ce se diferenţiază de autoritatea supremă. guvernământul ar fi inutil. este în mâinile unui singur magistrat. III. În aceste condiţii poporul poate transmite doar puterea. 808. Guvernământul execută: el are forţa. el nu beneficiază de o delegare a voinţei generale.instituţiile guvernamentale. În ambele cazuri s-ar instala despotismul. nu sunt legi”. admite că pentru ca o republică a oamenilor nu a zeilor. distincţia dintre cele două constă în deţinerea de către Suvern a dreptului legislativ. Rousseau găseşte că Guvernământul poate îmbrăca trei forme diferite în funcţie de numărul celor care îl compun71: democraţia . în anumite cazuri. fără exercitarea de către popor a dreptului său suveran. dar acesta nu are decât funcţii executive. că suvernul poate coincide cu statul. cel din urmă fiind înţeles drept autoritate publică. nu şi voinţa. care adesea se confundă cu statul. să fie bine constituită are nevoie de un guvernământ care stabileşte o mediere între generalitatea legilor Suveranului şi particularitatea comportamentelor supuşilor. aristocraţia prezentă atunci când guvernământul este conferit unui număr mic de magistraţi şi monarhia. legitimitate. mai întâi. p.prezentă atunci când Suveranul conferă guvernământul întregului popor sau celei mai mari părţi a lui. voinţa populară nu poate fi reprezentată. într-o a doua fază. Contractul social. nu 68 69 Idem. Suveranul şi Guvernământul ar fi atât de slabe încât s-ar instaura anarhia. când guvernământul. supunerea cetăţenilor faţă de lege trebuie să fie compensată de autoritatea cetăţenilor asupra guvernământului. p. chiar dacă sunt alese. În concepţia lui Rousseau. Aici intervine instituţia guvernământului? Este un corp intermediar între supuşi şi suveran creat pentru a asigura corespondenţa lor mutuală. Pare oarecum uimitor ca Rousseau să vrea să distingă Suveranul de Guvernământ. corpul social însuşi al naţiuni. Totuşi paradoxul este doar aparent. „Suveranitatea nu poate fi reprezentată din aceeaşi raţiune că ea nu poate fi înstrăinată. Este cert faptul că Rousseau nu face confuzie între Suveran şi Guvernământ. drept care poate obliga. Guvernământul trebuie să fie exercitat în mod direct. De aceea. dacă însă guvernământul ar dori să legifereze puterea sa abuzivă l-ar face prea puternic în raport cu Suveranul. Rousseau susţine. 71 J. 129. care subsumează afacerile private regulilor publice. adică puterea legislativă să aparţină cetăţenilor. care este suveranul. nu este un instrument al voinţei generale care nu poate face decât acte particulare. Gândită astfel. are nevoie de o altă putere care execută. căci aceasta implică automat imposibilitatea guvernământului direct. Rousseau susţine astfel. adică care reduce legea la actele particulare. 23 . III. Idem. şi puterea executivă deţinută de guvernământ care poate obliga numai particularii. Această a doua putere trebuie stabilită de o asemenea manieră încât să execute întotdeauna legile şi doar legile. op. Rousseau. Pentru a evita aceste două tendiţe extreme. El spune că din „momentul în care un popor îşi alege reprezentanţi nu mai este liber68”. Tomes III. în care..69 În virtutea suveranităţii teoria reprezentării voinţei populare este exclusă. p. că dacă suveranul ar vrea să guverneze el ar fi prea puternic în raport cu guvernământul. numită suveranitate.J. Acest raport de identitate ar conduce la o democraţie directă.cit.

.M. coordonatori A. Gheorghe Dănişor. fapt ce rezultă şi din conducerea oamenilor de magistraţi care nu au nici un fel de autoritate sau putere. aşa cum este ea susţinută de J. op. Rousseau. A. „cu scopul de a administra justiţia. 1999. atât oamenii de stat cât şi cetăţenii. aceasta fiind rezultată din consimţământul oamenilor de a trece la societatea civilă condusă de stat. manifestat prin dominaţia majorităţii asupra minorităţii. Cu toate acestea. teoria contractului social este incorectă bazându-se pe faptul că. 84.”73 Cu toate acestea. îşi vor alege magistraţii.74 David Hume afirmă. „Odată ce oamenii sesizează necesitatea cârmuirii pentru a păstra pacea şi pentru a aplica dreptatea. Gheorghe Dănişor. 198. care în mod obişnuit succede la putere77”. 85. ei sunt conştienţi că supunerea lor faţă de stat este o problemă moştenită şi o acceptă ca atare. partea a II-a.cit. p. David Hume a formulat cea mai importantă obiecţie cu privire la fundamentarea politicului şi moralei pe ideea de lege naturală. Hume susţine că atât în starea de natură cât şi în cea civilă. p. temeiul fiind interesul uman . p. natural. Dacă oamenii pot păstra o societate fără cârmuire.76” Teoria lui Hume stabileşte că supunerea faţă de stat a oamenilor presupune o obligaţie inexistentă în starea naturală. fără Nicolae Popa. 84. aşa cum susţine Hume. Omul se angajează în aceste situaţii să întemeieze societăţi politice. teoria lui Hume diferă de teoriile dreptului natural care se întemeiază pe raţiunea umană. p. 76 Idem.75” Toate aceste legi sunt anterioare apariţiei statului şi presupun realizarea unor obligaţii care nu au nevoie de o supunere faţă de o magistratură specială. 74 Nicolae Popa. şi sentimentul este tot o constantă naturală a omului în funcţie de care se asigură coeziunea socială.. op.cit. Afirmând supremaţia sentimentului faţă de raţiune. Dan Claudiu Dănişor. este imposibil ca ei să păstreze o societate în lipsa oricărei dreptăţi şi fără respectarea celor trei legi fundamentale privind stabilitatea proprietăţii. El are o părere diferită faţă de cei care susţin că statul a apărut în urma unui contract.voinţa. create de oameni şi care au ca rol menţinerea stabilităţii în relaţiile dintre ei. Ion Dogaru. 74.J. Teoriile contractualiste au la bază ideea consimţământului ca punct de plecare în formarea statului. Acest lucru este posibil atunci când oamenii se limitează la strictul necesar. „ei provin din aceea spiţă care a condus înainte. Trecerea de la legea naturală a promisiunii la stat s-a făcut în mod firesc. Socaciu. a cărei primă axiomă este aceea că orice încercare de a modifica natura umană pe calea intervenţiilor operate de puterea politică este pur iluzorie. Aparatul de stat în acest sens nu este altceva decât distribuitorul dreptăţii. nici siguranţă şi nici raporturi reciproce78”. funcţionează aceleaşi legi. Şi pentru ca forţa să fie legitimă „orice guvernământ trebuie să fie republican”. fără de care nu poate fi pace între oameni. „Tocmai aceste regularităţi fac posibilă teoria politică. Dan Claudiu Dănişor. transferul ei prin consimţământ şi îndeplinirea promisiunilor. 78 Idem. 191. Pentru acestea din urmă. Ion Dogaru. în volumul Fundamentele gândirii politice moderne. op. Acesta demonstrează astfel că. că „starea societăţii lipsită de cârmuire este una dintre cele mai naturale stări în care se pot găsi oamenii. morala şi dreptul îşi au izvorul în raţiunea umană şi nu în acte spontane ale acţiunii umane bazate pe sentimente.. vor stabili care este puterea acestora şi le vor promite supunerea. 77 Idem. Iliescu şi E. Socaciu. fără a fi nevoie de un contract. Tratat despre natura umană.cit. Fundamentele gândirii politice moderne. p. ei se vor uni în mod natural.P. Editura Polirom. 72 Observăm că teoria contractului social.coeziunea socială. Monarhia este condamnată. 75 David Hume. 73 72 24 . Iaşi. şi din acea ramură. nu invocă niciodată faptul că între ei există un contract. p.M. Iliescu şi E.P. pare că înlocuieşte absolutismul monarhic prin absolutismul democratic. Hume susţine că oamenii sunt capabili să trăiască în societate în lipsa oricărei cârmuiri. Din contră. astfel încât fiecare să aibă exact atât cât îi trebuie. în acest sens.

Kant realizează mai întâi distincţie între ceea ce aparţine moralităţii şi ce aparţine dreptului. 18. şi prin urmare. acest act devine astfel presupoziţia ideală a statului. ci de la un legislator suprem şi infailibil.2. nu este deloc necesar să-l presupunem ca un fapt ca şi cum era nevoie înainte de toate să dovedim istoric cum un popor (. să aibă drept mobil ideea de datorie pe care o prescrie legea”79. p. Concepând astfel dreptul. al guvernării îngrădite de legi. trebuie sacrificată o bună parte din libertate concomitent cu contractul care să înlăture abuzul autorităţii. Promovând o concepţie dualistă acesta consideră că există o lume fenomenală şi una pur inteligibilă (noumenală). Distincţia între ceea ce se raportează la exterioritate şi ceea ce e un principiu intern ce se poate extinde şi la exterioritate dar niciodată invers. actul în virtutea căruia toţi renunţă la libertatea lor exterioară pentru a o relua imediat ca membrii ai unei Republici. Contractul a devenit. 362. de cele mai multe ori nu-şi văd decât propriile interese. pentru asigurarea stabilităţii sociale. şi numai faptul de a o pune la îndoială din punct de vedere practic. 2. chiar dacă dreptul este întemeiat pe raţiune.acesta justiţia nu este posibilă pentru că oamenii. al cărei concept cheie este conceptul de libertate. În orice stat.) ne-a lăsat oral sau scris un aviz sigur sau un document care ne permite să ne credem legaţi de o constituţie civilă – deja existentă80”. contractul social chiar dacă are un caracter ipotetic şi ideal „este regula şi nu originea constituirii Statului. neglijându-le pe cele care asigură stabilitate socială. ca o condiţie a tuturor voinţelor particulare şi private ale unui popor în vederea unei voinţe comune şi publice. aşa cum susţine Kant. nu mai este nici raţionalist. Introducere în teoria dreptului în volumul Metafizica moravurilor. Prin teoria sa David Hume a fundamentat ideologia politică liberală conform căreia politicul trebuie să garanteze libertatea prin intermediul legii. atingând culmea unei concepţii sintetice care este numai a lui. La această lume omul se poate înălţa prin moralitate. Supunerea devine astfel o datorie pe care se sprijină justiţia. în acest sens. Şcoala kantiană şi neokantiană Immanuel Kant după formularea disertaţiei inaugurale . 1999. este suficient ca ea să fie conformă legii. nu pare să vină de la oameni.. Statul este ca „o multitudine de oameni trăind după legile dreptului. Contractul nu doar că este bază a statului. legea trebuind gândită ca un mijloc de apărare împotriva abuzurilor personale. Pentru a defini conceptul de drept. el nu poate să-şi extindă sfera asupra actelor pur interioare. cele ale interiorităţii umane sunt purtate de actele morale. Din teoria kantiană rezultă că „O lege atât de sacră încât este deja o crimă. Idem. aşa cum este ea văzută de Kant. nici empirist. legea fundamentală în baza căreia să se poată institui un stat. Libertatea. care nu poate cunoaşte decât fenomenul. se întemeiază pe actele morale. „Dar acest contract (contractus originarius sau pactum sociale). Dreptul nu acţionează în aceste condiţii decât asupra actelor exterioare ale oamenilor. şi tocmai aceasta este ceea ce semnifică maxima «orice autoritate vine de la Dumnezeu». ci acela al administrării Statului”.„De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis” a cursului de filosofie din 1770 nu mai este tributarul altora. Observând această concepţie despre stat se poate afirma că. Aceasta din urmă este icognoscibilă pentru intelectul uman. ci le depăşeşte pe amândouă. trebuie în afară de aceasta. „Pentru ca o acţiune să fie ceea ce se numeşte legală.4.. el nu este principiul fundamental. de a-i suspenda un moment efectul. 25 . care sunt superioare celor dinainte. p. dar pe el şi numai pe el se poate fonda o constituţie civilă. Kant. dar pentru ca ea să fie morală. actul prin care poporul s-a constituit prin el însuşi în Stat. acestea rămânând în afara reglementărilor juridice. Ea nu mai indică 79 80 I. Kant vede în Stat dreptul afirmat şi realizat. Editura Antaios. şi asociate printr-un contract”. oricare ar fi mobilul său.

sau statul este subiectul ordinei juridice. pe care le consideră insuficiente. având o mare influenţă nu numai în filosofie. acesta din urmă fiind însuşi raţiunea 81 82 Idem. dar ea presupune o logică internă unitară a instituţiilor. coloana vertebrală a societăţii. din hegelianism desprinzându-se curente de gândire fundamentale în plan juridic. Acest curent de gândire şi-a făcut apariţia. principiu care se constituie ca limită ultimă şi pe care se sprijină întreg edificiul juridic. pentru că numai în felul acesta. Concepţia kantiană constituindu-se ca bază pentru studiu filosofic al numeroşilor doctrinari. în care se realizează comunitatea de voinţă a unui popor82”. A priori-ul. el nu poate să nu se conceapă pe sine şi obiectiv ca un conţinut posibil de gândire pentru alţii. 83 Idem. Şcoala hegeliană şi istorică A. Statul a mai fost definit pe scurt «expresia potenţială a societăţii»83”. pe el se bazează raporturile complexe care alcătuiesc comunitatea de viaţă a unui popor. Şcoala hegeliană Georg Wilhelm Friedrich Hegel prin filosofia sa a dominat secolele XIX şi XX. a dat naştere în final la o orientare critică numită neokantianism. p. Giorgio del Vechio. Puterea legislativă trebuie separată de puterea executivă. pentru a spune altfel. toate animate de dorinţa de a aduce clarificări. Dacă la Kant practicul îşi găsea temeiul în morală. Când subiectul „se gândeşte” pe sine. al cărei centru este reprezentat de sufletul uman. Giorgio del Vechio în opera sa încearcă să fundamenteze o filosofie a dreptului pornind de la un principiu a priori. 178. Rolul statului fiind acela al asigurării protecţiei dreptului. Neokantianismul juridic este reprezentat de Stammler în Germania. Tot acest conservatorism izvorăşte la Kant din contradicţia revoluţiei cu sacrul autorităţii statului. au dat naştere la mai multe orientări. ci şi asupra oamenilor politici din acea vreme. 274. precizând că: „Aceasta consistă în mod esenţial în ordinea juridică şi este. ci ea exprimă o idee sau un principiu practic al raţiunii (…)81” În ceea ce priveşte autoritatea. Dorind să stabilescă deosebirea dintre stat şi societate filosoful continuă. În conformitate cu acelaşi concept. el trebuie în mod necesar să se gândească şi ca obiect posibil faţă de un alt subiect. în România de Mircea Djuvara şi Eugeniu Speranţia. lui del Vechio. Hobbes şi Hegel. să se instituie relaţiile interumane. Statul aşa cum Locke. 26 . determinată de însăşi condiţiile conştiinţei juridice.cit.5. ca apoi. Editura Europa Nova. 401. după un studiu al definiţiilor date de Kant.fundamentul istoric al constituţiei civile. osatura în jurul căreia se dispun diversele ţesuturi sociale. Schimbarea acesteia trebuie să vină pe calea reformelor şi nu a revoluţiei. plecând de la ea. la Hegel temeiul este în drept. op. 274. Lecţii de filosofie juridică. p. Cât priveşte concepţia sa asupra statului. Complexitatea sistemului kantian şi modalităţile diferite de abordare a acestuia. care se constituie în forma logică pe care se sprijină orice raport juridic. vizează universalitatea. În fapt. aceasta are o origine sacră. Montesquieu şi Rousseau l-au conceput trebuie să se bazeze pe diviziunea puterilor.84 2. se poate observa că dezvoltarea juridică a unei societăţi este întotdeauna variată. iar. Acest principiu fundamental este justiţia. de la ideea că orice fiinţă raţională posedă sămânţa eternă „a justului”. p. constituţia este legitimă. singura cale de urmat este supunerea. iar. p. este că „Statul e subiectul voinţei care stabileşte o ordine juridică. către sfârşitul secolului al XIX-lea şi va domina începutul secolului al XX-lea.2. Giorgio del Vechio în Italia.. Porneşte astfel. 84 Mircea Djuvara.

singurele care se obiectivizează. duhul acestei evoluţii86. Hegel recunoaşte că în drept omul este o fiinţă înstrăinată. stat. conform căreia dreptul este bazat pe persoana liberă. dar consideră că el revine la sine atunci când dreptul atinge sfera statului. cel din urmă devenind o abstracţie goală care nu se mai regăseşte în omul concret. Aşa cum limbajul nu se creează printr-un efort de reflexie. Dacă obligaţia morală este văzută ca o obligaţie faţă de mine însumi.85” Relaţia pe care o instituie filosoful între individ şi stat este de maniera stat = individ etatic. secol în care se produce o ruptură profundă în episteme-ul european.. Bucureşti. însuşi Cicero proclama „historia magistra vitae” şi chiar Montesquieu afirma că „les lois sont les rapports necessaires qui dérivent de la nature de choses”. p. obligaţia izvorâtă din normele de drept este o obligaţie faţă de celălalt. ştiindu-se că demagogia într-un stat totalitar poate atinge sfere aberante atunci când promovează totul pentru om. Aceasta se întâmplă pentru că organizările sociale nu surprind niciodată esenţa umană. În studiul operei filosofului. Recunoaşterea însemnătăţii şcolii istorice pentru drept nu se datorează doar acestui curent de gândire – hegelian. în spiritul ei. Aşa cum remarca Hegel. Se poate spune. 277. germenele ei fiind regăsit în filosofia lui Hegel conform căreia o anume idee de moralitate. 27 . A 85 86 Georg Wilhelm Friedrich Hegel. că organizările sociale sunt încercări nereuşite de a surprinde esenţa individului uman. ca răspuns la şcoala dreptului natural. trebuie să ţinem cont de viziunea acestuia. omul nu se mai afirmă prin el însuşi şi din el însuşi. creând „statul”. Primatul dreptului. tot aşa şi dreptul se naşte nu prin efortul de gândire al legislatorilor. 334. Dar această accepţiune nu trebuie să ne facă să afirmăm că Hegel nu este gânditorul unui stat totalitar care ridiculizează drepturile individului. În aceste condiţii dreptul este produsul lent şi foarte complex al unei lungi desfăşurări istorice. op. este legat de marile transformări ce au loc la sfârşitul secolului al XVIII-lea. idee logică. de a găsi „den Geist”.cit. pe care el o posedă în conştiinţa de sine particulară înălţată la universalitatea sa este raţionalul în şi pentru sine. accepţiune conform căreia persoana şi comunitatea sunt intim legate pentru că ele sunt inseparabile. Se susţine astfel că. ci prin intermediul altcuiva. Avem de-a face cu relaţie de identitate între individ şi stat. Concepţia hegeliană a imprimat o pecete puternică asupra întregii gândiri din timpul său şi asupra găndirii ulterioare. p. iar suprema comunitate este în fapt suprema libertate. de a le pune în legătură cu trecutul. la fel şi reglementările de natură juridică. ci printr-o creştere spontană. Observăm în primul caz că obligaţia este imanentă. aşa cum apare el la Hegel. iar în cel de a al doilea. punând în relief necesitatea de a studia în mod evolutiv fenomenele sociale. până în ziua de astăzi. comportamentul uman însă este acelaşi indiferent de spaţiu şi timp.de a fi a omului în individualitatea sa. societate civilă. „Statul – spunea Hegel – ca realitate a voinţei substanţiale. Principiile filosofie dreptului. este o relaţie de tipul subiect = obiect subiectiv care are loc în sfera statului. Şcoala istorică Şcoala istorică a apărut în Germania. Mircea Djuvara. ci doar fragmente ale acesteia. ceea ce creează un dezechilibru în favoarea statului. societăţile se schimbă diferit în funcţie de spaţiu şi timp. se realizează în evoluţia omenirii treptat. ci printr-un efort raţional. B. Statul se constituie nu ca rezultat al manifestărilor de voinţă particulare ci ca urmare a unei raţiuni imanente care se autorealizează ca istorie. 1969. Editura Academiei. adică în calitate de drept abstract în care indivizii participă inconştient la autorealizarea ideii de familie. ceea ce echivalează cu o absorbţie a individului în structura de stat şi nu cu o identitate având în vedere faptul că relaţia stat = individ etatic. sau a altceva. ea este transcedentă.

pentru o bună perioadă de timp. şi care trăieşte în prezent. Teorii privind structuralismul şi utilitarismul Structuralismul este văzut ca fiind o revoluţie coperniciană în domeniul ştiinţelor sociale. ceea ce în opinia teoreticienilor naţional-socialişti. Claude Lévis-Strauss menţiona că. Bazat pe noţiunea de spirit al poporului. Elementele individuale (oamenii) sunt reduse la structură. Pentru Bentham sunt interese care valorează mai puţin. În felul acesta dispare. 2. Fiecare sistem juridic. gândită de Savigny. naţional-socialismul adoptă o doctrină a acţiunii întemeiată pe iraţional şi pe mistica politică. degajată de asemenea din concepţia lui Hegel. a identităţii contrariilor. nu trebuie confundată cu relaţiile sociale în obiectivitatea lor. iar apoi printr-un calcul. în opoziţie totală cu dreptul. cunoscut ca filosof al dreptului şi eticii. se descoperă comunicarea ca schimb de informaţie. Lévis-Strauss vede astfel în structură. un metalimbaj. asigurată de estomparea unor tendinţe centrifuge din partea elementelor înglobate în structură. Fondatorul curentului utilitarist a fost desemnat ca fiind Jeremy Bentham. prin intermediul acesteia. Oamenii se înscriu vrând nevrând în această structură preconstituită. Instituţiile sunt organisme vii care poartă în sine tot trecutul. nu se poate întemeia numai pe interese egoiste pentru că libertatea. fără a înţelege sensul. şi altele care valorează mai mult. concretizată prin coerenţă. O doctrină desprinsă din şcoala istorică germană este cea naţional-socialistă. Această modalitate de abordare inversează ordinea priorităţilor. cu dispariţia individului din sfera politicului. asemănătoare cu coerenţa structurilor logico-matematice. Relaţie. Modelul structuralist prin definirea structurii la nivel teoretic vizează în fapt relaţia de comunicare. Negarea dreptului se datorează şi folosirii abuzive a concepţiei hegeliene. pune la dispoziţia acestora instrumentul preciziei ştiinţifice pe baze matematice. locul ei fiind luat de statul totalitar care are propria sa raţiune de a fi. se bucură de o structură stabilă. În cadrul doctrinelor utilitariste se trece de la analiza justiţiei la analiza utilului care conferă statului şi dreptului. În plan politic această disoluţie a dreptului a echivalat cu disoluţia oricărei idei democratice şi. poate duce la identificarea dreptului cu forţa. negând orice adevăr al dreptului. implicit. structuralismul este o metodă care nu poate fi confundată cu relaţiile constituite în societate. raţiunea de drept. iar. egalitatea devin concepte goale. Sistemul dreptului este un sistem de comunicare a cărui structură este preconstituită pe relaţia autoritate-subordonare şi pe relaţia de reciprocitate. dar.2. drepturile sunt sisteme de semne care ordonează prin structuri de comunicare şi de schimb un anumit fel de raporturi sociale. care nu acoperă întreg spectrul vieţii sociale. făcând ca subiectul să depindă de fasciculele de relaţii care se ţes în jurul lui. un model care nu trebuie confundat cu realul: structura socială. O democraţie însă. în sensul că. este în fapt surpinderea formei fără a se cunoaşte fondul. Într-un mod succint. numit aritmetica morală.6. ca model. constituindu-se astfel o adevărată democraţie fondată pe interconexiunea indivizilor ce îşi urmăresc fiecare interesul. Dreptul în fond.vorbi de instituţiile juridice fără a cunoaşte desfăşurarea lor istorică. Bentham consideră că utilul este cel care poate aduce fericirea unui număr cât mai mare de oameni. rolul de a asigura echlibrul între interesele particulare şi interesul comunităţii. un stat bazat pe ideea de spirit al naţiunii. să se arate care interese trebuie preferate altora. tratate din acest punct de vedere. prin urmare acestea trebuie cântărite între ele. rezultă că naţional-socialismul nu reţine decât raţiunea de stat pe care Führerul este singurul chemat să-l conducă şi să-l judece. nu este altceva decât. 28 .

pe când la Jhering echilibrul este urmare a intervenţiei statului. pentru că nu cercetează dreptul în toată complexitatea sa care nu poate fi limitată la consideraţii de natură pur materială. Dar pentru a avea un drept. precum cel de a fi tratat în mod egal cu ceilalţi. p. comunitatea este un corp artificial compus din persoane individuale. teoria lu Jhering combate individualismul. statul având ca unică misiune coordonarea care asigură fericirea tuturor. 91 Mircea Djuvara. Promovând nu doar liberalismul ci şi utilitarismul John Stuart Mill în lucrarea sa „Utilitarismul” precizează că „O societate a oamenilor egali poate exista numai dacă se înţelege că interesele tuturor trebuie tratate ca egale. Doctrina lui Rudolf von Jhering se deosebeşte de cea a lui Bentham. şi cum statul este dotat cu putere. Gheorghe Dănişor. Şi cum în toate stadiile civilizaţiei. op. citat de Nicolae Popa. 2.. atât pentru Mill cât şi pentru Bentham. trebuie în aceste condiţii. numai că el se rezumă la un realism limitat.cit. „a avea ceva a cărui posesiune. S... 345. l-a condus la concepţia că „statul este singura sursă a dreptului”. egalitatea tuturor în faţa tuturor. 52. el poate executa prin forţă scopurile urmărite. înseamnă pentru Mill. Pentru Bentham se poate constata că. iar cel de al-doilea. se poate afirma că aşa cum vede Mill utilitarismul. op. elementul esenţial al dreptului. 83.cit. Relaţia constrângere-putere. şi în toate epocile se face câte un pas în direcţia unei stări de lucruri în care va fi imposibil să trăieşti în alţi termeni cu ceilalţi oameni. p. Interesele individuale sunt singurele reale. pentru că altfel s-ar produce un lanţ întreg de nenorociri. Utilitarismul. Ceea ce este conform cu utilul sau cu interesele comunităţii este ceea ce tinde să crească suma totală a fericirii indivizilor care o compun87”. are egali. ci trebuie lărgită spre domeniul idealist.91 87 Jeremy Bentham. în sensul larg al termenului. prin organizaţia pe care o dă societăţii. cu titlu de principiu. „Dreptul – susţine Jhering – este suma condiţiilor vieţii sociale. 88 Nicolae Popa. exceptându-l pe monarhul absolut.Bentham însuşi a sesizat că sunt probleme în ceea ce priveşte funcţionarea intereselor particulare în cadrul societăţii. Dreptul. Legea. p. apologia liberalismului. Betham susţinea în acest sens că „ceea ce este conform cu utilul sau cu interesul individului este ceea ce tinde să crească suma totală a fericirii sale. prin mijloace de constrângere exterioare. 89 John Stuart Mill.” Constrângerea este. 90 J. p. caracteristic pentru doctrinele germane. 29 . Utilitarismul lui Bentham a avut un rol important. 365 şi urm. Dan Claudiu Dănişor.cit. regulile de drept. în opinia sa.. orice persoană. susţinută de Jhering. 1994. Se poate susţine astfel. să prevină orice rău şi să facă astfel ca într-adevăr în sufletul fiecăruia interesul colectiv să răsune mai adânc decât interesul individual. nu este decât un mijloc de a face această legătură între interesele individuale şi interesele obiective. op. p. Mill.89” În aceste condiţii. p. op. regulă înţeleasă a fi dreptul. fiecare e obligat să trăiască în aceşti termeni cu unii semeni ai săi. Gheorghe Dănişor. concepţie asemănătoare cu cea a unora dintre pozitivişti. pentru că el a pus în evidenţă excesele naturalismului şi raţionalismului. rezultă din jocul liber al intereselor individuale. Combătând excesul de libertate legat de dreptul de proprietate. Este vorba de un echilibru dirijat. iar pentru aceasta el a promovat o regulă care subordonează interesele particulare unuia general. Editura Alternative. 358. Ion Dogaru. că omul trebuie să caute înainte de toate un profit personal în relaţiile sale cu altul. asigurată prin puterea de stat. Ion Dogaru. Dan Claudiu Dănişor. ideologic etc. interesele particulare sunt egale între ele pentru că numai aşa putem convieţui într-o societate în care este promovată. pentru că primul face apologia statului. societatea trebuie să ţi-o protejeze90” cu scopul asigurării utilităţii generale.cit.88 Dacă teoria lui Bentham duce la individualism. Deosebirea este fundamentală pentru că la Bentham societatea şi regulile acesteia. el va pleda pentru supunerea indivizilor faţă de regulile sociale. Theory of legislation.

Comte. realizată. care vor exercita puterea legislativă. 66. Individul fiind doar un titular de drepturi pe care i le conferă societatea. constă. că.7. Tendinţa iniţială cu care Comte a plecat în filozofia lui a fost de a construi legile sociale după care societatea să fie aşezată pe alte baze mai folositoare tuturor membrilor ei. Principiul politic de bază. nu speculative. organizată în mod ştiinţific. consideră că societatea a evoluat de-a lungul a trei stări sau periode. în opinia filosofului. înfăptuită o reformă morală care să fie urmată de o reformă politică a instituţiilor pentru a avea drept rezultat reorganizarea societăţii. cei din urmă fiind cei care delimitează cadrul general. op. societatea reflectă voinţa lui Dumnezeu. dar care vor avea numai un rol consultativ în cea ce priveşte relaţia cu guvernanţii. Simplul cetăţean în aceste condiţii este redus la pasivitate. o ruptură faţă de organizarea socială din Evul Mediu şi chiar din perioada modernităţii. decât acelea din timpul său. care contestă ordinea divină şi încearcă înlocuirea acesteia printr-o societate întemeiată pe raţiune. singura pe deplin normală. care în numele ştiinţei transformă politica în dogmă. De aceea.În ierarhia ştiinţelor de altfel ele se întemeiază unele pe altele şi 92 93 Florence Braunstein-Silvestre. a doua. sub semnul sociologiei. numai. numită pozitivă. Ultima perioadă. p. trebuie selecţionaţi cei mai buni din domeniul industriei şi finanţelor care vor pune în aplicare principiile politici alături de savanţi.. Ţinta filosofiei pozitive.92 De asemenea. Urmând această separare. şi. numite „drepturile omului”. primele fiind deja depăşite.2. regimul definitiv al raţiuni umane93”. Jean Francois Pepin. Savanţii. normativismul şi sociologismul În numele ştiinţei. lui revenindu-i doar datoria de a se supune unei educaţii pozitiviste. după cum am văzut. o face numai pentru a ajunge la o construcţie politică întemeiată pe date sociologice. denunţând ideea de contract între guvernaţi şi guvernanţi. Teorii privind pozitivismul. El respinge democraţia ca pe un pericol. Auguste Comte pune sub semnul întrebării doctrina liberală. Prima perioadă.cit. societatea va fi partajată în trei clase. O altă clasă este aceea a proletarilor. ceea de-a treia în curs de apariţie. 1999. p. nu are decât o simplă destinaţie tranzitorie. aceea de a conduce treptat la starea a treia. 30 . dominată de teologie. urmând progresul realizat de matematici. întemeiază o societate riguroasă. sistemul politic este monarhia de drept divin.2. pentru că încredinţează puterea oricui şi nu celor în măsură să şi-o asume. în toate metodele. care nu constituie în realitate decât o modificare dizolvantă a celei dintâi. care se va concentra pe educaţie. tocmai în aceasta. Auguste Comte. 12. cu scopul de a-l face să înţeleagă şi să fie de acord cu binele asigurat de organizarea sociocratică. expune principiul societăţii pozitive. inalienabile. care vor fi supuşi şefilor industriei fără ca ei să fie lezaţi în demnitatea şi interesele lor. Urmează apoi cea de-a doua perioadă. Observăm astfel. Toată analiza teoretică. sociocraţia. Discurs asupra spiritului pozitiv. apare după Revoluţia franceză. care se vor ocupa de afacerile publice şi vor reprezenta puterea executivă. doctrina pozitivistă promovată de Comte se limitează la instaurarea unui stat totalitar în care puterea este acaparată de un grup de savanţi. Se resping deci. ideile revoluţionare promovate până la el. Comte. este acela al separaţiei între autoritatea temporală şi autoritatea spirituală. Guvernanţii vor fi recrutaţi dintre bancheri. Pozitivismul reprezintă o tentativă de reorganizare a societăţii pe temeiuri practice. drepturi naturale şi morale. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. cea metafizică. În acest scop trebuie. al faptelor pozitive. adică al celor a căror existenţă este recunoscută şi nu doar presupusă. autorul afirma că „prima stare trebuie de acum încolo să fie concepută ca pur provizorie şi pregătitoare. care gândesc principiul politic. prin intermediul sociologiei. este aceea a reorganizării sociale. se bazează pe ideea de divinitate.

p. ea devine un titular al unui drept de suveranitate. într-o societate în care oamenii sunt legaţi printr-o interdependenţă. în care cei din urmă sunt dotaţi cu voinţă. Şi.94 Revoluţia franceză. personificându-se ideea de naţiune. p. nici măcar a statului. Legea intervine cu constrângerea efectivă socială. 355. 31 . nu confirmă existenţa unei personalităţi colective care să fie de sine stătătoare. În aceste condiţii nu poate fi vorba de drepturi. op. Revoluţia a crezut că prin aceasta a dat explicaţia care lipsea concepţiei de stat. ea este o pură construcţie a minţii noastre.cea mai complexă dintre toate este sociologia. relaţii care-i constituie pe oameni într-un tot. asupra relaţiilor dintre oameni. în afară de aceasta nu mai există o alta. ci contestă teoriile care susţin „persoana-naţiune” învestită cu conştiinţă şi voinţă. op. să trăiască într-un anumit fel. dar există o datorie pentru fiecare individ. Duguit preciza. nu există decât unul: acela de a-ţi face datoria. vom vedea într-adevăr că societatea în ultimă analiză se reduce numai la indivizi.cit. Această serie de fapte concrete duc. Duguit alături de Comte şi Herbert Spencer observă. că tirania unei adunări. 96 Mircea Djuvara. o datorie în înţelesul că el este constrâns de mediul social în care trăieşte. pentru Comte. În realitate nu s-a schimbat nimic. Concret nu există societate. şi nici statul. dacă ne uităm spre societatea în care trăim şi spre organizarea ei politică. nu contestă că naţiunea este o realitate în zilele noastre. există numai puterea societăţii de a ne constrânge să facem anumite lucruri. i s-a atribuit naţiunii pur şi simplu dreptul care se recunoştea înainte regelui. în aceste condiţii. care trebuie înlăturată pentru că promovează aservirea faţă de o suveranitate arbitrară. p. nu există decât indivizi în carne şi oase. deci metafizică. Fiecare din aceşti indivizi este titular de personalitate. pe care el îl numeşte metafizic.. Voinţa însă atunci când se manifestă în exterior nu are un caracter propriu – aşa după 94 95 Mircea Djuvara. de când ţin în mână un condei filosofic. Auguste Comte citat de Mircea Djuvara. Naţiunea nu are nici un fel de personalitate..cit. Dacă ideea de drept subiectiv presupune ideea de personalitate. o trece naţiunii. Prin urmare ideea de personalitate a statului este o simplă construcţie logică. s-a înlăturat doar ideea de dumnezeire şi. după el Leon Duguit. iar Societatea.. poate fi mult mai rea decât tirania unui singur om. 354 şi urm. Drept subiectiv. Iată cum pentru concepţia juridică a lui Comte ideea de drept se evaporă cu desăvârşire şi este înlocuită cu idee de datorie. care nu răspunde unei observaţii concrete. aşa cum le observăm. 353. Experienţa. Personificarea suveranităţii sub forma statului este o idee inutilă şi primejdioasă. Teoriile politice sunt cele care împart societatea în guvernanţi şi guvernaţi. ca şi tirania mulţimii (în această situaţie a poporului deţinător al suveranităţii). în loc de a atribui suveranitatea regelui. aşa cum susţine concepţia clasică. aşa cum le observăm. datele concrete.96 Cel mai de seamă reprezentant al şcolii pozitiviste din Franţa a fost Léon Duguit. care considera că trebuie înainte de toate să se facă abstracţie de orice concept. care le presupune pe toate celelalte. în atare condiţii. Toate aceste fapte sunt concrete. şi. În materie de drept public se personifică naţiunea. „De mai bine de 30 de ani. zice Comte. Aşa cum am descris mai sus. nu a făcut decât să schimbe un cuvânt. o solidaritate foarte activă între ei. care îşi manifestă voinţa în anumite momente din viaţa lor practică şi o manifestă cu anumite efecte.cit. op. la concluzia că nu există nici un drept. ştiinţa astfel constituită ţine cont numai de prevederi. Duguit. întotdeauna mi-am închipuit suveranitatea poporului ca o mistificare opresivă şi egalitatea ca o minciună ignobilă95”. Dar prevederea se bazează pe acţiune. este doar o abstracţiune. Prin urmare tot punctul de greutate al concepţiei lui Comte cade asupra faptelor omeneşti. spunea Comte. ele cad sub simţurile noastre. şi să pornim de la datele concrete. Promovând observarea.

Cu cât societatea se desfăşoară în evoluţia ei spre progres. care constituie pentru rege o serie de putinţe juridice. pentru ca aceasta să existe trebuie să fie cât mai mulţi. ci ea arată numai indivizi cu anumite voinţe. Ea vine şi determină care vor fi părţile cărora se aplică legea. Ancienne Librairie Fotmeing. Prin urmare actul juridic. Legiferarea este un mijloc tehnic pentru a se ajunge la scopul determinat. 14. ca şi Duguit. economice. înseamnă că parlamentul are acest drept. cu cât există o multiplicitate mai mare a raporturilor dintre elementele componente. Cei doi poli. până la aceea dată erau opuşi. înseamnă că are o competenţă consfinţită pentru aceasta. legea. a suveranităţii naţionale şi personalităţii statului vom regăsi un palid reflex al analizei făcute de Emile Durkheim. Ceea ce există sunt numai voinţele individuale. politice. Cât priveşte ramura administrativă şi constituţională.. intră într-o componentă armonică. chiar şi atunci când se consultă populaţia printr-un sufragiu universal numai o parte a populaţie se constituie în voinţă majoritară. De exemplu. Pentru Durkheim individul este înainte de toate o fiinţă socială care nu poate să trăiască fără interdependenţa socială. în aceste condiţii. care de obicei. A se vedea în acest sens Mircea Djuvara. suntem deci în prezenţa unor acte individuale de voinţă. de pildă. generale şi individuale. cu atât multiplicitatea relaţiilor dintre indivizi devine mai mare. anumite drepturi. care produc anume efecte pe care le numim „juridice”. Putinţele juridice. titular al dreptului de suveranitate. adică un respect al limitelor reciproce. care îşi exprimă voinţa într-un sens sau altul. „Voinţa naţională. se atribuie Regelui anumite prerogative. şi o construcţie juridică pozitivă care nu va putea fi edificată pe aceasta. Dacă de exemplu – spunea Jèze – parlamentul formulează legi. În constituţie. 32 . Ideea de suveranitate este socotită şi de Jèze ca o abstracţiune metafizică. mai multe şi mai complicate. Acestea sunt generale. fără valoare ştiinţifică. dispoziţiile (relaţiile guvernate de drept) generale care leagă individul de societate se înmulţesc. morale. individul şi societatea. cu atât dispoziţiile de drept public trebuie să devină mai complexe. O singură persoană. Această posibilitate numită de Jèze „pouvoir”. sunt de două feluri. 357 şi urm. şi prin aceasta suveranitatea naţională. căci nu aparţin 97 98 Leon Duguit. Societatea juridică este. Când zicem că parlamentul are competenţa de a face legi. Parlamentul este compus din indivizi. deci ei nu pot fi desprinşi unul de altul pentru că există o interdependenţă între ele. este deci o pură ficţiune. Jèze observă înainte de toate. 1928. Ea reprezintă o datorie de abstenţiune a unuia faţă de altul. cum nu poate fi vorba de un stat personificat. Pornind cu metoda pozitivă de observaţiune. presupune posibilitatea juridică dată de dreptul individului de a face actul. nu una de politică juridică. ramura publică a dreputului. Din concepţia juridică a lui Durkheim se desprinde ideea că drepturile particularilor nu sunt decât funcţii sociale. un singur individ nu poate crea societatea juridică. op. Traite de droit constitutionnel. Este evident că într-o societate primitivă numărul relaţiilor este foarte restrâns. în voinţa indivizilor care constituie majoritatea populaţiei consultate. la ideea că nu se poate vorbi de o suveranitate a statului. o coexistenţă a libertăţilor. care determină la un moment dat voinţa legiuitorului. Aceasta este o operă de tehnică juridică. întrucât observaţia concretă nu o arată ca existând în realitate. cum o numeşte el. faţă de cele pe care le regăsim într-o societate civilizată şi dezvoltată. p. IIeme tome.98 Gaston Jèze ajunge. cu atât personalitatea fiecăruia este mai desăvârşită. este în fapt o putinţă juridică. iar societatea prezintă un pol al unei realităţi care are la celălalt pol individul. că în drept trebuie să facem o deosebire esenţială între politica dreptului şi tehnica lui. a lui Duguit. numite „pouvoirs juridiques”. fără solidaritatea cu ceilalţi indivizi.cit.” 97 În pledoaria negativă. p.cum afirma Duguit – ea nu poate fi decât a majorităţii care se manifestă ca voinţă generală. Politica dreptului cuprinde tot complexul de consideraţii sociale.

cu actul de creaţie efectivă a statului care este causa proxima. statul este legat doar de reguli create de el însuşi. Contribution à la théorie générale de l’État. 51. p. Astfel. 229. este pozitivismul etatic în care se pune accentul pe puterea de stat. Din punctul de vedere al dreptului. care începe să se afirme în Germania secolului al XIX-lea şi ţine până la inceputul secolului XX. iar aceste drepturi trebuie să fie izvorâte din sursele juridice etatice. Formele de guvernământ sau formele politice nu sunt altceva decât un caz particular al formei dreptului în general. ca putere juridică pozitivă. 1920.D. cu a celor care susţin că statul este un organism natural şi spontan. p. Deosebit de interesantă este teoria autolimitări statului ca singurul corectiv posibil al întregii puteri de Stat. O doctrină desprinsă din şcoala pozitivistă. este un proces de reînoire permanentă. 1999. Carré de Malberg. 103 Hans Kelsen. Gândirea kelsiană cu privire la stat porneşte de la concepţia dinamică a dreptului. Ion Dogaru. ci aparţin oricărei persoane care ar fi în situaţia de suveran. cât şi cele ale dreptului privat. Statul este limitat de ordinea juridică a cărei expresie supremă este ordinea constituţională „pentru că Constituţia determină formele sau condiţiile de exercitare a puterii publice. Legea aşadar organizează anumite drepturi pe cale generală.. p.. se promovează astfel autolimitarea statului. Această mişcare de reînoire este autocreaţia sa. ea excluzând orice putere care se exercită în afara acestor condiţii de formă (. având în vedere că. dreptul este faptul etatic pozitiv. conform căreia structura ierarhică a ordinii juridice. Ca toţi pozitivişti. în acest caz. şi atunci el va putea din punct de vedere juridic să facă totul. pentru că astfel el se distruge pe el însuşi99”. şi de aceea nu trebuie confundate aceste impulsuri naturale care sunt causa remota a Statului. singurele drepturi subiective sunt cele garantate de Stat. pot fi sintetizate ca fiind.cit. el nu poate să suprime întreaga ordine juridică să fondeze anarhia. sesizată în mişcarea sa. exprimă în ultimă instanţă voinţa de stat.. Autolimitarea puterii este necesară pentru că „dacă absolutizăm puterea de stat.J.)100”. „Statul este o instituţie umană. Librairie du Recuil Sirey. având cauza sa generatoare în voinţa oamenilor101”. 85. 382 şi urm.persoanei care este rege la un momemnt dat. ştiindu-se că Kelsen promovează o concepţie statică cu privire la drept. Cu toate acestea diviziunea nu are pentru el decât un caracter pur ideologic.102 Hans Kelsen este unul din cei mai importanţi reprezentanţi ai şcolii de la Viena. Théorie pure du droit. atât normele dreptului public. politicul. op. dreptul se naşte din voinţe exterioare individului şi reglementează condiţia exterioară a acestuia. „Identificarea formei politice cu Constituţia răspunde perfect prejudecăţii care reduce tot dreptul numai la legi103”. În aceste condiţii discutăm de „două domenii juridice 99 René Carré de Malberg. Argumentele ce au stat la baza constituirii acestui nou curent. care nu este de natură juridică. 102 A se vedea mai pe larg Nicolae Popa. Dan Claudiu Dănişor. Prin opera sa încearcă să concilieze două concepţii contrare: aceea a voluntarismului care susţine că statul este o creaţie pur umană. p. în concepţia lui Malberg. în ultimă instanţă al Constituţiei. Idem. care pune în evidenţă interacţiunea dintre juridic şi moral în asigurarea coeziunii sociale. nu poate să fundamenteze puterea de stat. L. voinţa oamenilor care au creat statul a fost determinată de forţe. provenind din propriile lor instincte de sociabilitate. 100 33 . 232. 101 Idem. p. Kelsen promovează prin concepţiile sale cu privire la principul libertăţii înţeles ca autodeterminare şi la formele de guvernământ diviziunea fundamentală a dreptului modern în drept public şi drept privat. pe care le atribuie tuturor acelora care ar fi în situaţia respectivă.. Paris.G. fără să nu apeleze la un factor originar şi intermediar. şcoală rezultată din raţionalismul de sorginte kantiană. Principalul reprezentant al pozitivismului etatic este Carré de Malberg. adică dreptul este validat prin stat. Gheorghe Dănişor. Belgique. Bruylant.

adică recunoaşterea şi acceptarea de către ele . Se observă că puterea şi determinarea.108 Sociologia weberiană a fost supranumită o „sociologie a dominaţiei109” deoarece conceptul de dominaţie se află în miezul modelului de administraţie de stat creat de Max Weber. Cu toate acestea statul nu este întreaga ordine juridică: „nici ordinea juridică pre-etatică a societăţilor primitive. supra-etatică sau inter-etatică. Dan Claudiu Dănişor. op. dar nu printr-o antiteză esenţială. de continuitate: trebuie ca această relaţie să se exercite în mod continuu. p. 190. de altfel. 110 Max Weber. Gallimard. p. în opinia lui Weber. a originilor şi structurilor sale. despre Stat atunci când suntem în prezenţa unei ordini juridice relativ centralizată „ca o colectivitate socială. 1967. 394 şi urm. Pe această definiţie s-a construit analiza weberiană a statului şi a administraţiei sale. O grupare politică accede la rang de stat când (…) direcţia sa administrativă revendică cu succes (…) monopolul constrângerii fizice legitime”114. Dacă statul constă într-un raport de dominaţie a omului de către om bazat pe mijlocul constrângerii fizice legitime. Observăm că teoria kelsiană şi-a propus ca scop disoluţia totală a dualismului StatDrept. 112 Raymond Aron. 109 Julien Freud. propria sa voinţă.în primul caz . 113 Max Weber.U.a ordinelor pe care ele le primesc. Statul este o ordine juridică105”. p.F.. „orice şansă de a face să triumfe în sânul unei relaţii sociale. Les étapes de la pensée sociologique. op. 1971. dominaţia. Plon. el nu poate exista “decât cu condiţia ca oamenii dominaţi să se supună autorităţii revendicate de dominatori.)” iar „ordinea normativă care fondează statul nu poate fi decât o ordine de constrângere relativ centralizată107”. nici ordinea juridică internaţională. 56 111 Idem. 278. absolută. în aceste condiţii. p. 108 A se vedea mai pe larg Nicolae Popa.desemnează în schimb „şansa de a găsi persoanele gata să asculte de un ordin cu un conţinut determinat111”. Economie et société. de putere. se disting net una de cealaltă prin aceea că. Atunci se pun următoarele întrebări: în ce condiţii se supun ei şi de ce? Pe ce justificări interne şi pe ce mijloace externe se sprijină această 104 105 Idem. implică existenţa persoanelor gata să asculte.este. dacă ele fac referire una la cealaltă. Ion Dogaru. Există deci o legitimitate a relaţiei de dominaţie pe care nu o are întotdeauna relaţia de putere. în timp ce . la o relaţie de comandă/ascultare.. din contră. chiar împotriva rezistenţelor existente110”. Se poate vorbi.. Weber distinge dominaţia. Pentru că statul şi dreptul sunt unul şi acelaşi fenomen. Teza dualismului tradiţional este depăşită de autor în momentul în care afirmă că în calitate de „organizaţie politică..Herrschaft . p.“comanda nu este necesarmente legitimă şi nici supunerea în mod obligatoriu o datorie”112. 57. 107 Idem. între Stat şi drept104”.oricare ar fi raţiunile lor . p. Gheorghe Dănişor. 281.cit. Sociologie de Max Weber.Macht . Membrii unei grupări supuse unei asemenea relaţii de dominaţie formează o grupare politică (politischer Verband) cu îndeplinirea a trei condiţii: • • • de teritorialitate: trebuie să existe un teritoriu pe care să se exercite această dominaţie.I. Definiţia este celebră. 282. 34 . Idem. Puterea .. Statul nu este altceva decât personificarea ordinii de constrângere. p. a vorbi despre un Stat de drept devine un pleonasm. 1966.cit. p. nu reprezintă un Stat106”.organizate tehnic în forme diferite. P. ea face. Dominaţia . parte dintre locurile comune ale ştiinţei administraţiei. de posibilitate de constrângere fizică: relaţia de dominaţie trebuie să fie garantată “într-un mod continuu în interiorul unui teritoriu geografic determinabil prin aplicarea sa şi ameninţarea unei constrângeri fizice”113. 114 Idem. vol. 106 Idem. 553. această colectivitate nu poate fi fondată decât pe o ordine normativă (.

dominaţia charismatică. întemeiată pe triumful inevitabil al democraţiei.distingând mai multe tipuri de justificări ale dominaţiei . pentru că identificarea celor două concepte nu constituie decât un model ideal care este în decalaj permanent cu realitatea socială. 1959. Toată societatea e întemeiată pe acelaşi fapt.el nu redescrie nici succesiunea. p. analiza. nici evoluţia dominaţiei. Editura Lumina Lex. cu siguranţă. existenţial şi conceptual.. aceea a cutumelor sanctificate prin validitatea lor imemorială şi prin obiceiul înrădăcinat al omului de a le respecta116: dominaţia exercitată altădată de patriarh sau de seniorul domeniului. prin acest nou curent. Liberalii susţin şi doresc astfel. marele demagog şi şeful unui partid politic. iar concepţia cu privire la „statul de drept” este tautologică. Bucureşti. într-un anume fel. pentru că America oferă tânărului aristocrat şi spiritului său sistematic un dublu laborator. În fine. care s-a impus “în virtutea legalităţii. 119 Ioan Alexandru. Mai apoi. o ţară constituită şi întemeiată pe negarea nobilimii.114. din aceeaşi idee.119 În opinia lui Max Weber. constituită ca o contrapondere la etatism. realităţi.2. principiul egalităţii. Administraţia publică: teorii. America ar putea fi comparată cu o pădure mare străbătută de o mulţime de cărări drepte care ajung în acelaşi loc. 2002. 118 Idem. Plon. Călătoria sa în America ţine de aceeaşi explorare. Tocqueville cercetează relaţiile dintre principiul care dirijează societăţile. suveranul desemnat prin plebiscit.113-114 Idem. 35 . Dreptul şi statul se identifică. autorul amestecă neîncetat două tipuri de analiză şi două tipuri de convingeri. . Astfel. Pentru Weber. Le savant et la politique. între 1835 şi 1840. Există trei fundamente posibile ale legitimităţii. Teorii privind liberalismul Curentul liberal este recunoscut drept o mişcare care a condus la afirmarea individualităţii umane. în scopul păstrării drepturilor şi libertăţilor individuale. şi tipul de regim politic care poate decurge de aici. şi o logică a evoluţiei. în virtutea credinţei în validitatea unui statut legal şi a unei competenţe pozitive bazate pe regulile stabilite în mod raţional. Alexis de Tocqueville a plecat în America pentru a observa sistemul politic de aici şi modul în care acesta funcţionează. În plus. Pe planul raţionamentului el juxtapune o logică a tipologiei pornind de la opoziţia aristocraţie/democraţie. totul decurge dintr-un principiu unic. fără ca această înlănţuire să fie vreodată obligatorie. Mai întâi. Trei tipuri de dominaţie legitimă. Este acel tip de dominaţie care caracterizează statul modern. legată de aceea a originilor. în alţi termeni autoritatea fondată pe ascultare şi care se achită de obligaţii conform statutului stabilit118”. faţă de virtutea eroică sau valoarea exemplară a unei persoane117”. p. limitarea puterii de interveţie a statului. p.. Nu e nevoie 115 116 Max Weber. Aristocrat. toate legile emană. Individul dotat cu această charismă este conducătorul de război ales. 117 Idem. cele două volume ale lucrării Despre Democraţie în America. America este exemplul unei experienţe pure din punct de vedere chimic. expresia „stat de drept” nu are valoare.dominaţie”115? Problematica originilor statului generează întrebarea dublă: Care sunt justificările şi pe ce mijloace se sprijină dominaţia? Asupra justificărilor nu vom insista prea mult. bazată pe voinţa personală şi extraordinară a unui individ şi care se traduce prin “supunerea extraordinară faţă de caracterul sacru. 2. Întrebarea este. urmând ca la întoarcere să publice. perspective. dar expozeul pe care-l face Weber nu este unul istoric şi . a ajuns şi ea de domeniu public. „În America. magistrat. statul dispune de monopolul constrângerii legitime pentru că el îşi întemeiază actele pe legalitate. devenită clasică. dominaţia tradiţională: aceea care îşi găseşte fundamentul în autoritatea eternului ieri (…). dominaţia raţională.8.

ci instrumente sociale fundamentale. susţinând că. întărirea solidarităţii tradiţionale în sânul asociaţiilor. Despre Democraţie în America. Este vorba deci de un regim al puterii politice. Mill poate fi considerat drept unul dintre părinţii fondatori a ceea ce azi se numeşte „strategia dialogului”. ci le oferă doar material de gândire despre acest viitor pentru a extrage maximum de avantaje şi minimum de inconveninte pentru libertate. deseori pradă acestei forme extreme a democraţiei care este revoluţia. Doctrinele iluminismului şi mai ales ideologia revoluţiei franceze de la 1789 au făcut din libertatea morală şi politică un ideal familiar. deşi acest principiu este adesea recunoscut şi admis 120 121 Alexis de Toqueville. Celebra operă On Liberty a lui Mill. în ultimă instanţă coordonate ale unui mod de viaţă. necesar a fi respectate: determinarea integrării individului. Idem. nu sunt valori spirituale ci reguli ale jocului social. a cărui realizare reprezintă un deziderat de la sine înţeles. menţinerea rolului esenţial al religiei care recomandă dragostea şi respectul faţă de aproape. iar asigurarea libertăţii pentru omul modern este o necesitate fundamentală. cu condiţia ca moştenirea în materie de libertate lăsată de aristocraţie să poată supravieţui în epocile democratice122”. Importanţa şi ecoul impresionant al abordării acestei probleme de către John Stuart Mill sunt legate întocmai de constituirea unei alte variante de legitimare a libertăţii. voinţa generală a lui Rousseau. pentru că democraţia directă este imposibilă din punct de vedere practic într-un stat modern. Trebuie deci păstrată democraţia. a fi liber este o valoare în sine. al elitei. exemplul american nu constituie viitorul lor care va fi în mod necesar diferit.120” Continuându-şi această idee. autorul afirma: „În timp ce naţiunile europene sunt la jumătatea drumului dintre aristocraţie şi democraţie. Tocqueville creează mai multe indicii. 2005. El crede că adevărul nu este nici rezultatul consensului majorităţii. a argumetării pro şi contra cu referire la experienţă. dar. minimizarea constrângerii şi amplificarea maximă a liberei opţiuni nu sunt „scopuri”. În acelaşi timp. însă o consideră un rău necesar. a confruntării de opinii. sau al opiniei publice dintr-o epocă. asupra egalităţii în detrimentul libertăţii. încercându-se ca egalitatea să nu fie în detrimentul libertăţii. Aceasta pentru că. Tocqueville respinge importanţa exagerată acordată majorităţii. În acelaşi timp. în cadrul unui asemenea regim. Tocqueville este conştient că nu se poate renunţa la democraţie. cu referire la Europa şi la întreaga frământare europeană. vol. sfâşiate de conflictul între două principii şi două lumi. I. democraţia duce la o masă de indivizi egoişti.decât să ajungi la răspântie şi totul ţi se clarifică dintr-o ochire. Tocqueville analizează democraţia pornind de la postulatul: democraţia ia naştere prin voinţa egalitară a omenilor. aceasta nu reprezintă naţiunea. şi încalcă drepturile minorităţii care se vede obligată să accepte decizii contrare voinţei sale. putem spune chiar actual. ci consecinţa discuţiei raţionale. nici fructul gândirii spiritelor alese. nu sunt idealuri grandioase ci elemente ale unui mod eficace de organizare a existenţei colective. 36 . p. nu este nicodată şi nici nu poate fi consecventă. Editura Humanitas. 122 Idem. în spiritul egalităţii. ca valoare umană sau ca ideal. deoarece oamenii nu ar suporta această atingere adusă nevoii de egalitate. pe care îl studiază într-un stil surprinzător de modern. Cu toate acestea. Bucureşti. prezintă principiul fundamental al liberalismului individualist: exercitarea constrângerii nu este legitimă decât atunci când vizează direct prevenirea unei lezări sau vătămări bine-determinate. Mills subliniază că. În acest cadru alternativ. după o îndelungată luptă dusă împotriva tuturor inegalităţilor. Adeziunea la libertate ca scop final. Tocqueville nu este adeptul democraţiei. concrete. identificabile a drepturilor şi libertăţilor individuale.121” Tocqueville acceptă ideea că „nobilimea va pierii. 12. Limita fiind dată de preferinţa pe care o are individul. De aceea. determinarea rolului politic local pe care-l are prin intermediul instituţiilor descentralizate. poporul îşi deleagă suveranitatea reprezentanţilor săi în conformitate cu principiile majorităţii.

Mill dezvăluie eroarea epistemologică ascunsă în atitudinile de intoleranţă faţă de opiniile considerate idezirabile. dimpotrivă. cum ar fi realizarea unui presupus bine general. Se uită mereu că îndată ce unii oameni sau unele instituţii îşi arogă dreptul de a reprezenta „dreptatea istorică”. Corelarea libertăţii cu datoria. din care izvorăşte despotismul. Particularităţile situaţiilor istorice concrete revin mereu ca pretext pentru limitarea sferei liberei opţiuni. idealuri. fundamentală. permiţând stăpânirea şi rezolvarea mai multor probleme şi nevoi sociale.în plan teoretic. Friedrich A. istorice) comite greşeala originară. care creşte „organic” într-o societate şi ordinea deliberată impusă cu ajutorul puterii de stat. îşi arogă o formă sau alta de infailibilitate: avertismentul este că oricine se consideră drept reprezentant al Adevărului. Hayek demonstrează indirect limitele inevitabile ale oricărei puteri politice. societatea (puterea) trebuie să maximizeze libertatea individuală (liberalism). sau modul ideal de organizare socială. Argumentul clasic al tuturor mişcărilor politice radicale este că acest al doilea tip de ordine are caracter mai complex. Deşi promovează idealul maximizării libertăţii. dimpotrivă. tratând iar şi iar persistenţa iluziei că prezumata reglementare pozitivă a lucrurilor. politice. că exercitarea constrângeri este legitimă doar în scopul „negativ” de a împiedica vătămarea altui cetăţean. nu este doar un corifeu al liberalismului şi al individualismului. pretinsele interese sociale „superioare” sunt mereu invocate drept temei suficient pentru ingerinţe masive în sfera libertăţii individuale. practica socială şi politica modernă îl încalcă sistematic: presupusul „bine” general. sisteme de valori. El recunoaşte necesitatea constrângerii şi importanţa datoriilor. binele social indiscutabil sau necesitatea politică absolută. Aceasta este formularea pe care o dă Mill principiului fundamental al liberalismului britanic. atâta vreme cât nu se aduce nicio vătămare altei persoane. arătând că. realizarea unor idealuri sociale „nobile” sau construirea unui mod de organizare socială „raţional”. Întrucât criteriul suprem este utilitatea. distinge în mod esenţial acest mod de gândire de viziunile speculative care exaltă numai libertatea eului (cum este romantismul) sau a „aleşilor” (cum face Nietzche). în numele unei „cauze drepte”. cât şi celui comunist. Analiza lui Hayek distruge astfel fundamentul filosofic poate cel mai adânc al ideologiilor messianic-revoluţionare proprii atât totalitarismului fascist. Principiul este destinat prevenirii abuzurilor puterii politice care pretinde să exercite constrângeri asupra individului în scopuri „pozitive”. Hayek denunţă acest mit. Cu alte cuvinte. Evidenţiind limitele principale ale oricărui tip de ordine deliberat impusă. Mill. asumându-şi ca atare „misiunea” de a impune anumite valori decretate drept „superioare” şi anumite reglementări presupuse „optime”. lăsând pe fiecare să trăiască cum vrea. care face din utilitate criteriul de apreciere al valorii morale. ci şi unul dintre părinţii fondatori ai utilitarismului moral. 37 . justifică moral şi politic această limitare. aşa după cum am văzut. Mill crede. numai ordinea „organică” poate atinge grade satisfăcătoare de complexitate. indiferent de culoarea politică sau opţiunile morale pe care le reprezintă. liberalismul nu reprezintă o apologie nemărginită a libertăţii. De asemenea. căci aceasta înseamnă autoritarism. Hayek elaborează teoretic distincţia esenţială dintre ordinea socială „spontană”. diferit de cele constituite istoric. stigmatizând pe oponenţi drept promotori ai Minciuni (morale. Promotorii acestor atitudini. nu a colectivităţii (individualism). iar stabilirea folosului este prerogativa individului. nu mai poate fi vorba de o reală libertate: misionarismul politic care îşi revendică dreptul la excepţii de la regula maximizării libertăţii individuale aduce cu sine despotismul şi intoleranţa. nu puterea este chemată să decidă care este binele general. Rândurile de faţă confirmă că Mill nu se raliază „delirului libertăţii” declanşat în spiritualiatatea continentală în secolul XIX. ea nu are dreptul să impună modele de comportare.

1964.. şi cu atât mai mult ei o vor putea controla numai pe baza regulilor. 38 . 3. înseamnă a renunţa la puterea pe care ne-a daruit-o gândirea.. nr. Iar atâta timp cât statul. ar putea. New Individualist Review. şi nu prin comenzi. aşa cum le mai numeşte autorul. într-o anumită măsură cu ajutorul regulilor. „reguli ale jocului”: ele nu stabilesc rezultatul final al activităţii. că nu cunoaştem efectul lor concret. organizatorul trebuie să se bazeze în mare măsură pe reguli. ci doar limitează sfera şi modul lor de realizare. 89-91. Organizarea aparatului guvernamental este de asemenea realizată. Editura Humanitas. să facă obiectul unui efort organizat. cât şi regulile ce permit celor care le execută să completeze detaliile lăsate în suspensie de către comenzi. Aceasta înseamnă că regulile generale ale dreptului ţintesc către o ordine abstractă a cărei manifestare concretă sau particulară este imprevizibilă. de asemenea. 125 Idem. de fapt suprinzător că urmarea legislaţiei democratice moderne care dispreţuieşte supunerea faţă de reguli generale. Cele dintâi „nu ţintesc către împlinirea dorinţelor şi nevoilor unor indivizi anume” ci „au doar un caracter instrumental. Sarcina de a schimba şi perfecţiona regulile. Sunt reguli care se aplică numai anumitor oameni selectaţi de guvern. Tocmai din acest motiv. Kinds of order in society. Cu cât este mai complexă ordinea la care ţintesc oamenii. servesc la formarea unei ordini concrete. care nu pot fi cunoscute celor a căror preocupare este să asigure formarea ordinii respective. în virtutea fondului specific problemei date. pentru Hayek.. Marea lecţie pe care ne-a dat-o autorul este că trebuie să recurgem la abstract acolo unde nu putem stăpâni concretul. Este vorba.124”. în sensul că se aşteaptă ca ele să fie de folos unor indivizi încă necunoscuţi. şi ele trebuie urmate de către ei în cele mai multe cazuri (exceptând cazul judecătorilor) în urmărirea anumitor ţeluri particulare fixate. nu impun o anumită „ordine” – stare finală. Ele funcţionează ca restricţii şi nicidecum ca reţete de conduită. pe lângă că susţine legea. face şi alte servicii cetăţenilor. 2. este. Hayek distinge între regulile formale şi regulile materiale. Drumul spre servitute. Hayek propune chiar şi un criteriu fundamental pentru acest tip de reguli: „Criteriul cel mai important al regulilor formale (. 126 Idem. ci doar fixează condiţiile în care se desfăşoară competiţia.”127 123 124 Friedrick A. 127 Friedrick A. probabil. de către guvern. 466. Hayek. „Nu este. că nu ştim ce scopuri particulare vor fi atinse respectând aceste reguli sau ce indivizi vor beneficia de acţiunea lor . de un fel de „reguli-cadru” sau. deşi nu este strict necesar. prin urmare.) este. această activitate necesită şi ea un aparat organizat. de asemenea. şi nu pe comenzi specifice adresate membrilor organizaţiei. în realitate.. aşadar.Într-un pasaj important din celebra sa carte The road to Serfdom. încercând să rezolve fiecare problemă. Hayek. p. aranjamentul cel mai iraţional şi mai dezordonat al treburilor omeneşti pe care l-au produs vreodată deciziile deliberate ale oamenilor. A prefera concretul. cu atât va fi mai mare rolul jucat de circumstanţele ce determină manifestarea ei concretă. 1993. regulile în cauză nu determină acţiunile desfăşurate. Dar aceste reguli care servesc creării şi dirijării unei organizaţii au „caracter diferit faţă de acelea care fac posibilă formarea unei ordini spontane126”. pentru scopurile în care aceşti oameni vor socoti de cuvinţă să le întrebuinţeze şi în împrejurări ce nu pot fi prevăzute în detaliu”123. în timp ce atât comenzile. Regulile sunt formale pentru că „nu presupun o alegere între scopuri particulare ale unor indivizi particulari125”. Idem. Chiar acolo unde tipul de ordine folosit este cel specific organizaţiilor şi nu ordinea spontană. vol. p. pe măsură ce apare.

p. Iosif Visarionovici Djugasvili numit şi Stalin este cel care a stabilit o nouă doctrină ce promovează statul totalitarist. Lenin deosebeşte două stadii succesive. veritabila fază comunistă inaugurată de dispariţia Statului. Marxismul nu reprezintă prima doctrină comunistă. producţia optimă. Jean-Francois Pepin. după ce în fiecare ţară a avut loc o revoluţie proletară. în cursul căreia se face exproprierea colectivă a mijloacelor de producţie şi schimb. puterea acaparată de clasa burgheză. Metoda sa. iar statul devenit inutil. va dispare. din moment ce aparţin proletariatului.128 Spre deosebire de comunismele utopice. în absenţa proprietăţii particulare şi a luptei de clasă. al cărui organ de acţiune este.9. locuinţa şi obiectele de uz casnic sunt în măsura posibilităţilor. politica reducându-se la o disciplină socială acceptată în mod liber. ignorând tăcerea lui Marx cu privire la un Partid Comunist va organiza în mod riguros unul. atâta timp cât burghezia prezintă pericolul unei riposte. În scopul realizării revoluţiei. deci de o revoluţie proletară pentru a dobândi prin forţă. 39 .2.cit. care depăşeşte socialismul lui Proudhon şi Cabet pentru a-l înzestra cu principii ştiinţifice. Încă din 1840. Prin căile care trebuie urmate pentru a atinge comunismul. aceleaşi pentru toţi. Ulianov. În primul. Partidul Comunist. Teorii ale statului totalitar Karl Marx prin personalitatea şi scrierile sale a dominat ceea de a doua jumătate a secolului XIX. Din momentul în care burghezia este înlăturată. V. se poate instaura comunismul şi poate să dispară statul. Istoria omenirii demonstrează opoziţia permanentă dintre proletariat şi burghezie. Dus la limită. este prezentată de Marx. Marx atribuie statului un rol total diferit: dispariţia. dă directive Statului. este însă păstrat în doctrina stalinistă. Toate hotărârile partidului nu sunt valabile şi adevărate. marxismul a trecut din stadiul de doctrină în cel de politică după revoluţia bolşevică din 1917. deci imperialiste. va reţine două aspecte din doctrina marxistă: analiza rolului statului şi locul ocupat de Partidul Comunist.2. ceea ce va cere o perioadă mai lungă de timp. care a înlăturat regimul de tranziţie instaurat după căderea ţarismului. îmbrăcămintea. lupta de clasă va dispare de la sine. Societatea comunistă care ia naştere. sunt presupuse a fi armonioase. care stabileşte raporturile dintre oameni care. din punct de vedere al situaţiei economice: planificarea. op. ceea ce-l diferenţiază pe Karl Marx de predecesorii săi. Statul care era destinat să dispară în doctrina lui Marx şi a lui Lenin. lupta lor eternă. Va rămâne doar proletariatul. care le pune în aplicare. Pentru Stalin.. Burghezia exploatează economic şi politic proletariatul şi nu va renunţa la această putere. Numai după aceea. nu poate apare atâta timp cât există ţări capitaliste. 128 Florence Braunstein. pregătite de comunitate şi acordate de către ea fiecăruia. altădată instrument de reprimare deţinut de burghezie. după ce a fost atins stadiul comunismului. Nu se face însă nici o precizare cu privire la viitorul partidului. acesta este alcătuit din revoluţionari de profesie şi reprezintă în întregime proletariatul. Stadiul eliminării burgheziei nu este suficient pentru Stalin întrucât el trebuie completat prin eliminarea obligatorie forţată a spiritului burghez. Acolo unde Marx enunţă eliminarea burgheziei şi apoi rapidul sfârşit al statului însuşi. Urmează apoi o perioadă tranzitorie a dictaturii proletariatului. În acest moment statul. înfăţişează o utopie întemeiată pe un comunism total. Odată ajuns la putere. acest raţionament face să coincidă sfârşitul statului cu instaurarea unei lumi în întregime socialistă. munca voluntară. numit Lenin. 71 şi urm. Lenin.I. va fi folosit de proletariat pentru a o elimina. partid unic. rod al studiilor sale de filosofie şi istorie se datorează în mare parte lui Hegel de la care preia principiul dialecticii. Este nevoie. dictatura proletariatului se exercită prin menţinerea statului socialist. este introducerea în mod necesar a luptei de clasă. Statul controlează în cele mai mici detalii viaţa fiecărui individ: hrana. Etienne Cabet în Călătorie în Icaria.

moment în care sunt schimbate prin acţiunea Gărzilor Roşii. până la urmă. inuman.Odată cu naşterea Republicii Populare Chineze. Partidul Naţional Fascist. Acesta din urmă nu are nevoie să fie ales. nu este posibil. Această criză interioară. Neomarxiştii vor încerca să corijeze această deficienţă a sistemului. conducătorul. dezvoltată de Adolf Hitler în Mein Kampf. arienii. O altă eroare a marxismului este aceea a aplicării legii cauzalităţii. care pot constitui un sprijin apreciabil. Antonio Gramsci. până la viitorul stăpânilor. unei necesităţi interioare a Volkului. omul este subordonat structurilor. Marxismul a fost victima unei dileme: ori acceptă democraţia fără violenţă şi atunci realizarea comunismului este imposibilă. dar. care urmăreşte instaurarea comunismului. Statul fascist nu poate fi conceput în afara unui partid unic. „Ea constă în teza complementarităţii indispensabile între puterea de stat. Critica marxismului trebuie să aibă în vedere că faptul Marx. Din această concepţie rasială decurge natura statului. La polul opus fascismului care este în principal o practică politică. şi cei care l-au urmat. care se regăseşte în natură. educaţional. în fostele ţări comuniste. pentru că sunt mulţi cei care se opun. la criza sistemului. ori în cealaltă individul are de suferit. simboluri ale purităţii doctrinei. În ambele cazuri comunismul. socială. însărcinat să pună în aplicare directivele rasiste ale statului. Conceptul de luptă de clasă trebuie extins prin cel de război de eliberare. în suficientă măsură. Această politică se întemeiază pe un partid unic. Cea dintâi etapă depinde în special de muncitori şi nu are în vedere naţionaliştii şi ţăranii. de la evreii care trebuie exterminaţi. totalitarismul nazist se bazează pe o doctrină politică. statul şi dreptul nu dispar. egalizarea. fie că sunt economice. este în principal revendicarea unui stat totalitar. este reprezentat de statul condus de Führer. poporul Volk. până la cei care se află în fruntea ierarhiei. recunoscut drept doctrină a Italiei. de stat sau juridice. din moment ce corespunde unei chemări. El este înzestrat cu toate puterile. rolul conştiinţei umane în construcţia socială. Datorită acestui mod determinist de a pune problema. atunci când vorbeşte de raporturile ce se instituie între societatea civilă şi cea politică. filosofică. În ambele situaţii este în joc o criză a conştiinţei individuale. latinii şi slavii destinaţi să fie sclavi productivi. Statul trebuie să controleze toate domeniile: politic. care se bazează pe conceptul de rasă. De unde şi ideea revoluţiei permanente. şi care este alcătuit din elita nazistă. teorie a lui Benito Mussolini. Revoluţia îşi atinge punctul culminant în momentul suţinerii Revoluţiei Culturale. ca pace socială. dar nu în ultimul rând economic. conectând sociologia marxistă la investigaţiile făcute de psihanaliză asupra individului. statul reprezintă instrumentul unui partid unic. de această dată. suboameni şi supraoameni. Aici criza conştiinţei individuale duce la o criză de sistem. Ca şi în sistemul sovietic. în cazul de faţă naţiunea germană. creează un vid al inutilităţii şi de aici la o indiferenţă generalizată faţă de idealurile propuse de un factor perceput la nivel individual ca străin şi. Nazismul stabileşte o clasificare a raselor. ori acceptă violenţa şi riscă să atragă pe veci duşmănia unei bune părţi din populaţie. ajunge la putere şi instaurează o formă specială de marxism în care se interesează în special de modul în care se poate ajunge la socialism şi înlocuieşte revoluţia proletară prin războiul revoluţionar. aduce o contribuţie însemnată la depăşirea termenului marxist al puterii de stat. o veritabilă statocraţie în cadrul căreia nimic nu poate exista în afara statului. acest gol sufletesc a dus. pentru că ori într-o situaţie. care corespunde aspiraţiilor majorităţii societăţii. Fascismul. manifestarea dominării 40 . nu au luat în consideraţie. ci se întăresc tot mai mult. la viaţa socială. religios. În felul acesta s-a ajuns la un determinism economic constrângător pentru individ. Golirea fiinţei umane de orice conţinut individual. Viitorul acestor diferite rase este precizat. inferioare şi superioare. Mao Ze-Dong. arienii. în celaşi timp. O criză a conştiinţei individuale se conturează mai rapid acolo unde se pune în ecuaţie violenţa.

şi a coerciţiunii, cu cea hegemonică, de influenţare plitico-ideologică, pe care o exercită clasa conducătoare asupra claselor şi categoriilor subordonate”129 În Scrisori din închisoare, Gramsci, sublinia faptul că cercetarea sa duce la concluzia că statul, „care în mod obişnuit este conceput ca o societate politică” trebuie conceput „ca un echilibru între societatea politică şi societatea civilă130”. Fiind o problemă de infrastructură, este esenţial să se reţină că un rol important în determinarea hegemonică a blocului istoric îl are intelectualitatea, ca promotoare a idealurilor etico-politice ale clasei muncitoare, după cum susţinea Gramsci. Gramsci, de asemenea a subliniat, de fiecare dată, că în construcţia societăţii socialiste trebuie restrânsă forma de constrângere a acţiunii statale cu forma politico-ideologică de creare a consimţământului social. De aici, concepţia lui Gramsci despre rolul etatic al statului şi dreptului. Acest concept este valabil şi pentru statul burghez care tinde să se confunde cu interesele întregii societăţi, numai că, susţine Gramsci, „clasa burgheză e saturată: nu numai că nu se mai dezvoltă, dar se degradează; nu numai că nu mai asimilează noi elemente, dar ea expulzează o parte din ea însăşi131”. Singurul care poate să se identifice cu interesele întregii societăţi este grupul „care îşi propune ca scop de înfăptuit dispariţia statului şi a lui însuşi” cu scopul de a creea un „stat etatic, tinzând să pună capăt diferenţelor interne ale celor dominaţi etc. şi să fie ca un organism social unitar tehnico-moral132”. Consensul este cheia dispariţiei statului şi dreptului, pentru că numai în felul acesta societatea civilă este resorbită de către societatea politică. Aparatul de stat este o cerinţă a societăţii civile, dar pentru că ea a dispărut, statul devine inutil. Pornind de la conceptul de supradeterminare, Louis Althusser a avut posibilitatea să demonstreze că elementele de supra structură nu se încadrează în categoria fenomenului pur determinat în mod unilateral de baza economică. Prin conceptul de supradeterminare, Althusser demonstrează că Marx pune în discuţie concepte noi care scot în evidenţă complexitatea structurală a societăţii şi afirmă relativa independenţă a acestora. Tocmai această independenţă a structurilor face ca totalitatea socială să nu fie redusă la o contradicţie simplă şi până la urmă riguros deterministă. Althusser susţine că teoria marxistă cu privire la stat trebuie aprofundată. Clasicii marxismului criticau statul ca o maşină de represiune, de exploatare. Statul ca putere de stat era distinct de aparatul de stat. După Althusser, nu este suficientă această distincţie, ci există şi o altă distincţie aceea între aparatul represiv al statului şi aparatul ideologic de stat. „Noi propunem o listă empirică, care necesită exigenţa de a fi examinată în detaliu, supusă la probă, rectificată şi remaniată. Cu toate rezervele pe care le implică această exigenţă, noi putem, pentru moment, să considerăm ca Aparate ideologice de stat, instituţiile următoare: Aparate ideologice de stat religioase (sistemul diferitelor biserici); Aparate ideologice de stat şcolare (sistemul diferitelor şcoli publice şi private); Aparatul ideologic de stat familial; Aparatul ideologic de stat juridic; Aparatul ideologic de stat politic (sistemul politic al diferitelor partide); Aparatul ideologic de stat sindical; Aparatul ideologic de stat al informaţiei (presa, radioul, televiziunea);

129 130

R. Florian, Antonio Gramsci un marxist contemporan, Editura Politică, Bucureşti, 1982, p. 130. Antonio Gramsci, Scrisori din închisoare, E.S.P.L.P., Bucureşti, 1955, p. 172. 131 Antonio Gramsci, Scrieri alese, Editura Univers, Bucureşti, 1973, p. 193. 132 Antonio Gramsci, Note sul Machiavelli, Editori Riuniti, Roma, 1977, p. 159.

41

-

Aparatul ideologic de stat cultural (cărţile, artele, sportul etc.).”133

Diferenţa între puterea de stat şi aparatul ideologic de stat constă în aceea că prima funcţionează întemeiat pe violenţă, pe când cel de al doilea este întemeiat pe mijloace ideologice. Mijloacele pot fi disimulate şi folosite prin inversare şi într-un caz şi în celălalt. În felul acesta se ţes foarte subtil combinaţiile explicite sau tacite între jocul aparatului represiv de stat şi jocul aparatului ideologic de stat, ceea ce explică că acest aparat ideologic de stat urmează îndeaprope jocul luptei de clasă. În felul acesta se constituie sistemul care asigură reproducţia modului de producţie. Aparatul de stat este centralizat, iar aparatele ideologice sunt multiple, relativ autonome, dar unitatea dintre diferitele aparate ideologice este asigurată de clasa dominantă. Aparatul de stat represiv asigură prin forţă condiţiile politice ale reproducţiei raporturilor de producţie care sunt raporturi de exploatare. Aparatele ideologice asigură armonia între aparatul represiv şi ideologia clasei dominante şi concură la acelaşi rezultat: reproducţia raporturilor de exploatare capitaliste (aparatul religios, educaţia, parlament, radio etc.).134 Dreptul concură în felul acesta la reproducţia raporturilor de producţie, el devenind un mijloc pentru clasa dominantă de a lupta contra clasei dominate, în acest sens el fiind locul luptei de clasă.135 Şcoala din Frankfurt a avut intenţia programatică de a găsi cele mai adecvate concepţii pentru a da marxismului o nouă faţă, adecvată condiţiilor capitalismului târziu. Reprezentanţii acestei şcoli au încercat să răspundă unor probleme puse de capitalismul zilelor noastre: societatea de consum, fetişismul economic, obsesia etatismului, birocraţia etc. Conceptul de dominare de stat a fost în centrul preocupărilor reprezentanţilor Şcolii de la Frankfurt. Max Horkheimer susţinea că politica este o întreprindere a dominaţiei a cărei analiză devine necesară în aprofundarea problemelor sociale. De asemenea şi la Herbert Marcuse şi la Horkheimer, „această societate nu se sprijină numai pe dominarea naturii în sens strict, ea se spijină în acelaşi timp pe dominaţia oamenilor asupra altor oameni. Ansamblul mijloacelor de producţie care conduc la această dominare şi măsurile care servesc la menţinerea sa, se cheamă politică136”. Tot la fel pentru Marcuse politica şi statul sunt expresia fenomenului de dominare. Dominaţia nefiind altceva decât puterea de a raţionaliza până şi iraţionalul. În felul acesta totul este sub control social, statul şi dreptul având rolul de reprimare a instictelor plăcerii în vederea supunerii individului normelor. Marcuse este cel care critică, deasemenea, statul asociaţie, ca stat sovietic, care se bazează pe acelaşi principiu al dominaţiei, susţinând un regim concetraţionar, devenind o realitate transcedentă, hipostaziată. Idolatria, ca modalitate de subordonare a omului faţă de propriile sale obiecte, nu este altceva decât încercarea omului de a restabili legătura cu natura, ruptă prin afirmarea individualităţii sale. Această tendinţă de revenire la natură explică, în opinia lui Erich Fromm, frica omului de singurătate apărută odată cu individualitatea sa. Prin intermediul conştiinţei omul nu poate reveni la natura fiinţei sale şi atunci intervin fenomenele de dependenţă. Acest mod de comportament duce la supunerea necondiţionată faţă de autoritate, ceea ce conferă individului o securitate aparentă. Fromm va susţine că există două feluri de autoritate: o autoritate raţională şi o alta iraţională. Autoritatea raţională este întemeiată pe competenţă. Respectul faţă de o persoană vine din modalitatea competentă de a rezolva problemele. Ea nu intimidează şi nu inspiră teamă. Autoritatea iraţională se întemeiază pe putere şi teamă. Aceasta din urmă este asimilată sistemului totalitar. Autoritatea raţională este sinonimă cu democraţia.
Louis Althusser, Citindu-l pe Marx, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 81. A. Brimo, Les grandes courants de la philosophie du droit et de l’Etat, op.cit., p. 538-539. 135 A se vedea mai pe larg Nicolae Popa, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Dan Claudiu Dănişor, op.cit., p. 481 şi urm. 136 Max Horkheimer, Les debuts de la philosophie bourgeoise de l’histoire, Payot, 1974 citat de Nicolae Popa, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Dan Claudiu Dănişor, op.cit., p. 503.
134 133

42

În aceste afirmaţii ale lui Fromm transpare umanismul său. Opera sa nu creează certitudini, dar inspiră un orizont al speranţei. O speranţă dătătoare de viaţă, o viaţă trăită în plenitudinea sa, dincolo de falsa problemă a lui „a avea” şi îndreptată spre domeniul simplu al lui „a fi”. 2.2.10. Teorii ale statului de drept Propunându-şi disoluţia totală a dualismului Stat-Drept, aşa după cum am văzut la pagina 42 şi urm., Hans Kelsen susţinea că a vorbi despre un Stat de drept este un pleonasm. La Kelsen orice drept este drept de stat şi orice stat este stat de drept, iar ideea de domnie a legii este un principiu formal ce desemnează ansamblul procedurilor de generare a dreptului. Statul de drept devine astfel o ordine de constrângere, o ordine ce a justificat statul poliţienesc. Normativismul kelsian a fost cel care a produs o modificare importantă în gândirea juridică tradiţională. De aceea această teorie a captat atenţia teoreticienilor dreptului şi a atras foarte multe critici din partea acestora. Criticile vin din mai multe direcţii, dintre care am putea aminti aici: 1) critica identificării statului cu dreptul; 2) critica aplicării la ordinea juridică a unei logici formale de tip matematic; 3) o critică a conceptului de puritate a obiectului ştiinţei dreptului. Dintre acestea cea care ne suscită nouă atenţia este prima direcţie – identificarea statului cu dreptul – ce a dus la conceperea unui Stat de drept. Teoria lui Kelsen cu privire la statul de drept este caracterizată de obiectivism. Acest obiectivism rezultă din însăşi importanţa pe care o acordă Kelsen normei juridice şi constructivismului elaborat în baza unei concepţii a ierarhizării normelor în sistemul juridic fundamentat pe norma constituţională. Pornind de la acest obiectivism se poate spune că esenţa Statului de drept este normativismul. „Acesta nu este Guvernământul Oamenilor, este Domnia Normelor. După Infernul Puterii arbitrare şi Purgatoriul Guvernământului controlat, existenţa pură a Regulii de drept semnifică Paradisul juridic”137. Proclamând puternicia normei, Statul de drept nu este altceva decât ordinea ridicată la nivel de principiu prim şi aceasta în numele eliminării Puterii. În susţinerea acestei ordini normative nu mai sunt suficiente normele-ordin şi norma-fundament. Statul, ca ordine de drept personificată, îşi face prezenţa în absolut toate domeniile printr-o ordine a legalităţii sistematizate, normele fiind „poarta strâmtă a legalităţii”. Statul de drept fiind ordinea normativă în aplicare, „tinde în mod esenţial spre un perfecţionalism normativ, normele nedeterminând ordinea decât ca parte a unui anumit grad de intensitate şi extensie normativă138”. Statul de drept tinde spre fiinţa perfectă care trebuie să fie peste tot. Perfecţionismul normativ proclamă legalitatea ca absolută, ceea ce echivalează cu a o proclama totalitară, Statul de drept întruchipând, în acest sens, conceptul valorii absolute. Toate aceste atribuţii ale Statului de drept sunt concepute în numele democraţiei, pentru garantarea drepturilor omului şi în vederea unei previzibilităţi a piedicilor care pot să apară în instaurarea unei puteri legitime. Criticii teoriei kelsiene a Rechtsstaat-ului semnalează contradicţiile acestei teorii. Prezentăm pe scurt o parte dintre acestea139:

137

W. Leisner, L’État de Droit – une contradiction?, în Recuil D’Études en Hommage a Charles Eisenmann; Editura Cujas, Paris, p. 66. 138 Idem, p. 67. 139 W. Leisner, citat de Popa, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Dan Claudiu Dănişor, op.cit., p. 397 şi 398.

43

va fi în realitate tot timpul mai detaliat. individul nu posedă libertate decât în măsura în care Statul nu legiferează. ci un concept cu caracter principal în statul secolului XXI. Imperativul juridic care emană de la legislativ. Dar ea este incapabilă de a limita Statul prin Drept. Cel care aplică norma devine o forţă necunoscută.. în fond. mai ales cele de autoritate. care. iar dreptul trebuie să se adapteze la schimbări. totul este sub imperiul normei juridice. se creează tot timpul o adevărată falie în sânul Statului de drept. rămâne la bunul plac al legislativului. Statul de drept îşi poate modifica propriile norme. prin opera de aplicare în care norma este recreată în funcţie de fiecare caz particular. el acceptă sub formă normativă. Teoria lui Kelsen cu privire la drept. Brimo. Dan Claudiu Dănişor. Legislativul. A. „Tehnica normativă este surogat al libertăţii”.. ne propunem în cele ce urmează să demonstrăm că Statul de drept nu este un concept cu caracter axiomatic. p. absolutismul normativ.cit. Leisner. Ideea Statului de drept vizează norma concretă.. op.142 Dacă Kelsen susţinea un normativism imperativ şi identificarea Statului cu dreptul iar criticii săi au combătut acestea prin susţinerea Statului de drept. 313. în felul acesta. decât un singur rezultat: el transpune pe plan legislativ dinamismul de adoptare al dreptului. intensiv şi extensiv. pentru Kelsen. 44 . 142 Nicolae Popa. valabile prin raport la o altă regulă care le este superioară. d) Statul de drept de esenţă normativistă este Statul a ceea ce trebuie să fie. 71. e) esenţa normelor constă în faptul că ele nu prevăd decât în viitor. 399. op. ceea ce poate crea tot timpul un arbitrariu foarte periculos. căci individul este lipsit de întreaga sa libertate obiectivă în faţa Statului a cărui forţă este virtutea juridică esenţială141”. Nivelul de abstractizare al normei însă. În temeiul principiului perfecţionismului juridic. 140 141 W. nu ceea ce trebuie să fie aşa cum este caracterul normei. cu atât ne oprim mai puţin în faţa trecutului în care adeseori viitorul a început deja. „Normativismul nu produce. de norme generale în funcţie de care cetăţeanul va putea calcula riscurile viitoare. În retroactivitatea accentuată ucidem încrederea însăşi îndreptată către viitor. c) perfecţionismul normativist al Statului de drept îi permite acestuia de a regla normativ excepţiile în propriile sale principii. p. Previzibilitatea este însă compromisă adeseori de densitatea ţesăturii de norme.cit. Într-un astfel de sistem în care Statul şi Dreptul se identifică. nepermiţând executivului să conducă detaliile. trebuie să asigure maximum de previzibilitate. face aceste schimbări normative. b) ideea Statului de drept are ca principală exigenţă elaborarea de norme concrete. susceptibilă de evoluţie şi schimbare. f) Statul de drept. Realitatea nu rămâne neschimbată. Ion Dogaru. Acest lucru nu este posibil pentru că aplicarea normei de către judecător este o adevărată operă de recreare a acesteia în funcţie de necesităţile concrete.a) normativismul a încercat să elimine orice contradicţie care ar putea să apară între edictarea normelor şi aplicarea acestora. cu o structură flexibilă. ceea ce potenţial poate fi un atentat la neretroactivitate. va face statul să acţioneze în domeniul admistrativ”140.cit. proclamând. este o „doctrină obiectivistă a stării pure căci. adică Statul este legat în toate acţiunile sale . p. mai aproape de cazul concret. Cu cât normăm mai mult. adică nu retroactivează. De fiecare dată însă. după teoria lui Kelsen. op. dreptul este un sistem de reguli valabile în sine. Gheorghe Dănişor. cel care normează. pentru că şi excepţiile sunt tot norme. Încrederea în stat însă vizează ceea ce este. noţiunea de normă permite însă creşterea nivelului de abstractizare în funcţie de nevoile puterii. aparent sub formă generală. Statul de drept proclamând şi puterea de aplicare. În rest. a cărei dominare este absolută: imperativ normativist. Ceea ce cetăţeanul nu permite ca om.

dar îşi autolimitează prin Constituţie puterea în raport cu cei guvernaţi beneficiari de drepturi. p. susţinea că „nu există nici o îndoială că elementul primar. 147 John Stuart Mill. a elaborat una din concepţiile sociologico-juridice despre stat şi drept. aşa după cum am observat în cuprinsul paginii 31 şi urm. Prin actele cu caracter constituţional ale Parlamentului englez nu s-a realizat doar instituirea domniei legii.cit. Habeas Corpus Act – 1679. existenţa statului de drept depinde în mod esenţial de realităţile naţionale. respectiv supremaţia legii în toate domeniile vieţii sociale prin controlul exercitat de Parlament145 şi de tribunalele de drept comun. statul de drept este un edificiu ce a fost construit de-a lungul timpului. Anglia secolului al XVII-lea este cea care promovează ideea statului care înfăptuieşte domnia legii. fie într-unul injust. chiar dacă suntem bucuroşi să vedem conduita justă recompensată şi cea injustă pedepsită. nu poate trăi decât supus unei discipline. aceea idée mère. nu”. 148 Alain Monchablon. care în lucrarea publicată în 1861146. Ideea unei încălcări a ceea ce ar trebui să fie lege persista nu doar în tradiţia common-law ci şi în gândirea filosofului John Stuart Mill. „guvernare limitată prin drept” şi asigurată prin separaţia puterilor şi practica unor autorităţi constituţionale149 special create în acest scop. Act of Settlement – 1701. susţinând că orice societate e o disciplină. şi se manifestă efectiv fie într-un mod just.. Cartea Cetăţeanului. deşi fiecare e de acord că în întreaga conduită zilnică o persoană se poate manifesta. neputând trăi fără societate. însă în marea majoritate a Constituţiilor din lume se întâlneşte sub diverse denumiri – état de droit. 74. 146 Utilitarismul. în constituirea noţiuni de justiţie a fost ideea de conformitate cu legea147”. În Franţa. ca reprezentant al poporului moşteneşte drepturile regalităţii. iată deci cum Mill concepea domnia legii asupra vieţii individului. 45 . mai precis conformarea faţă de normele dreptului pozitiv. 145 Ewald François în L’Etat providence susţinea că „Parlamentul poate să facă orice numai să transforme un bărbat în femeie. Editura Humanitas. Bucureşti. Susţinând magistraturile arată însă că în cazul unor inconveniente suplimentare este temător dacă să se acorde magistraţilor o asemenea putere nelimitată asupra indivizilor. Ca termen juridic statul de drept provine din tradiţia constituţională germană – rechtsstaat. a cărui caracteristică este aceea că „din punct de vedere istoric. Léon Duguit. magistratura nu a jucat niciodată un rol major în apărarea libertăţilor individuale148”. Acestea alături de înstaurarea separaţiei puterilor şi de organizarea unei justiţii independente s-au constituit în primul pas făcut spre instaurarea statului de drept. publicată în Fraser’s Magazine.Literatura juridică a subliniat constant de-a lungul timpului că noţiunea de Stat de drept are propria sa dimensiune universală. 1991. Astfel. ea fiind consfinţită expres în mai multe documente internaţionale şi europene143. fiecare dintre acestea fiind marcate de tradiţiile istorice constituţionale ale fiecărui sistem în parte. Nimeni nu doreşte ca legile să se amestece în toate detaliile vieţii private. 11. un edificiu în care statul atotputernic. ci şi supremaţia Parlamentului într-o monarhie în care Constituţia şi dreptul public nu erau recunoscute. p. op. estado de derecho etc. state of law. „rule of law”. „rule of law” din sistemul britanic poate fi tradus nu doar „domnia legii” ci şi „guvernarea legii”. cele care au contribuit la definirea şi încetăţenirea statului de drept în calitate de concept primordial al existenţei statului modern. statto di diritto. Aşadar. într-un context social-istoric dominat de tradiţia common-law la care s-au adăugat şi o serie de acte ale Parlamentului britanic cu caracter constituţional144. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa etc.. Petition of Rights – 1628. în Franţa „état de droit” trebuie înţeles în spiritul revoluţiei franceze. 149 Controlul constituţionalităţii legii a fost instituit prin Constituţia de la 1795. Orice sistem politic trebuie să se întemeieze pe postulatul unei reguli de conduită care să se impună 143 144 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Bill of Rights – 1679. iar omul.

vol. mult mai îndelungată decât democraţia.. „e imposibil să concepem o raţiune care. în care administraţia acţionează în funcţie de criterii de oportunitate şi nu de legalitate154”. 65. şi că dreptul public este recunoscut ca atare şi are un regim juridic distinct. p. fiind anterior şi supraordonat în raport cu democraţia. a „datoriei” fiecărui individ. fiind considerat a se fi născut şi funcţionat ca un concept constituţional formal. Berlin. Idem. Der rechtsstaat. Noţiunea de Rechsstaat capătă astfel o nouă accepţiune devenind cadrul raporturilor dintre lege. Festschrift für Adolf Arndt. Primul care conferă însă o dimensiune instituţională noţiuni de stat de drept este Rudolf von Gneist. p. 1972. München. Aplicarea 150 151 Immanuel Kant. rule of law. dar mai ales în realitatea juridică. căci atunci subiectul n-ar atribui determinarea judecăţii raţiunii lui. état de droit„ semnalată în prevederi constituţionale actuale observăm că la nivel filosoficojuridic. raporturi care aşa cum precizează şi Klaus Stern „se caracterizează prin faptul că administraţia nu poate acţiona contra legem dar nici nu poate interveni praeter. legalitatea administraţiei. Bucureşti. I. 177.R. 1984. 153 Rudolf von Gneist. 152 Ernest Wolfgang Bockenforde.D. p. Editura Ştiinţifică. Astfel. independenţa justiţiei. iar statul este privit ca „ansamblu de oameni şi reguli de drept” care au ca scop garantarea libertăţii individuale prin legi. Entstehung und Wandel des Rechtsstaatsbegriffs. filosoful german Immanuel Kant a îndreptat concepţia despre stat. respectiv constituirea şi raporturile dintre organele de stat. Sub influenţa liberalismului iluminist. drept şi morală pe un făgaş raţional sistematizând concepţiile lui Rousseau şi Montesquieu. proporţionalitatea. spre deosebire de raporturile din statul absolut. 1872.tuturor. Extinzând noţiunea asupra întregii activităţi statale Otto Baehr. garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului. 63. statul de drept se bazează pe principii fundamentale comune precum: separaţia puterilor în stat. FrankfurtMaine. 154 Klaus Stern. Das Staatsrecht der B. respectiv a Constituţiei. că toate atribuţiile organelor de stat sunt conferite şi se exercită în baza dreptului. funcţionează legal. Pornind în analiza noastră de la diferenţa terminologică între „Rechtsstaat. Critica raţiunii practice. ci unui impuls150”. ultra sau sine legem în sfera de libertate a cetăţeanului. În Germania ideea statului de drept are o tradiţie proprie. 153. Regula juridică ce se impune nu are ca fundament respectul şi protecţia drepturilor individuale ci necesitatea coeziunii sociale în vederea îndeplinirii funcţiunii. susţine principiul independenţei justiţiei ca element şi condiţie sine quo non a statului de drept arătând că „o sentinţă judecătorească este dreaptă numai dacă activitatea juridicţională este separată de activitatea executivă a statului şi atribuită unor organe de stat independente. în concepţia sa Rechsstaat reprezintă „unitatea dintre stat şi drept în sensul că organismul statal. Importanţa acestei separări rezidă nu numai în separarea activităţilor statale între ele ci mai ales în posibilitatea subordonării administraţiei faţă de o jurisdicţie externă. conştientă că este autoarea judecăţilor ei. 46 . Formulat şi fundamentat pe coordonate filosofice şi politice conceptul Stat de drept a dobândit conţinut juridic în doctrina germană la începutul secolului al XIX în lucrările unor autori precum Otto Baehr şi Rudolf von Gneist. poliţienesc. p. dreptul este definit ca fiind „totalitatea reglementărilor care conciliază voinţa autonomă a subiecţilor pe baza principiului absolut al libertăţii151”. 1969. ar primi o conducere din altă parte. administraţie şi individ. Pentru ca statul de drept să devină o realitate nu este suficient ca activitatea statală să fie riguros circumscrisă în cadre legale ci mai ales trebuie să existe o jurisdicţie capabilă care să aplice legea în cazuri concrete şi să constituie o bază neechivocă pentru restabilirea legalităţii în cazul vătămării acesteia152”. Subordonarea administraţiei faţă de lege şi controlul activităţii acesteia prin organe judiciare independente apare astfel ca o împlinire şi o garanţie a domniei legii în stat153”.

nerespectării legilor precum şi a diferendelor între particulari. 155 „Orice societate în care garantarea drepturilor nu este asigurată. Rapid. cel care a susţinut că nu trebuie să existe o separaţie strictă între acestea. La data realizării studiul putem spune că Montesquieu nu doar a creat o contrapondere la absolutismul monarhic al vremii ci a pus bazele modernităţii. şi nici separaţia puterilor determinată. să colaboreze la formarea acestui întreg. 2. Montesquieu. după ce a studiat Constituţia engleză şi s-a inspirat. care se preocupă de siguranţa şi apărarea naţională şi de diplomaţie. judecătorească) care doar o exercită în numele acesteia. am vrut mai întâi să dăm răspuns la întrebarea: Care sunt puterile? O parte din răspuns am reuşit să-l dăm prin analiza făcută în prima secţiune a acestui capitol. în această evoluţie ştiinţifică a fost cel care a formulat pentru prima dată cele trei puteri. puterea legislativă sau puterea de a face legile. la menţinerea şi funcţionarea sa. statul. a existenţei statului de drept. executivă. analiză în care am cercetat evoluţia statului şi a principiului separaţiei puterilor în doctrina de specialitate. puterea executivă sau puterea care face să se aplice legile. principiul separaţiei puterilor a devenit un fel de dogmă ce a fost înscrisă în Constituţiile vremii şi mai ales în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului155 de la 1789. bazele a ceea ce urma să devină principiu fundamental al existenţei statului modern. care are drept misiune judecarea crimelor. asupra realităţii juridice actuale. de la Aristotel şi până în epoca modernă. care să asigure echilibrul. 3. după cum deja ştim. ci trebuie să conlucreze.1690). societate şi individ este receptat în tradiţia şi realitatea constituţională internă cât şi de instituţiile create pentru a le duce la îndeplinire şi a le menţine. art. şi mai nou între particulari şi administraţie. prin fixarea limitelor „puterea limitează puterea”. independente unele de altele. deoarece puterea aparţine naţiuni şi nu puterilor publice (legislativă. Aceste trei puteri au fost şi sunt considerate a fi: 1. nu are Constituţie”. astfel organizarea puterii trebuie dată unor organe diferite. aşa cum le regăsim noi astăzi.acestor principii este diferită de la stat la stat şi depinde atât de modul în care raportul stat. În toată această teorie Montesquieu a urmărit combaterea arbitrariului natural al puterii. § 3. de la John Locke (Eseu asupra guvernării civile . mai precis autoritatea judiciară. Mirajul separaţiei şi echilibrului puterilor Montesquieu a elaborat şi expus teoria sa privind separaţia puterilor în lucrarea Despre spiritul legilor (1748). Din dorinţa de a realiza un studiu asupra acestui principiu. 16 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 2 august 1789. Separarea completă a puterilor în stat poate produce un blocaj instituţional care poate perturba eficienta funcţionare a puterilor în stat. 47 . Aplicarea rigidă a separaţiei puterilor în stat ar consta în minimizarea principiului suveranităţii naţionale. de a le modifica şi de a le abroga. în cercetarea sa. pentru că altfel nu am fi în prezenţa unui întreg. puterea judecătorească. ci a analizat şi care sunt puterile şi cum funcţionează acestea. În studiul său nu s-a concentrat doar asupra formulării unei teorii abstracte cu privire le evitarea concentrării puterilor.

iar puterea judiciară o simplă autoritate. 157 Vom utiliza termenul neutru pentru o mai clară evidenţiere în limba română. legilativ. în detrimentul puterii legislative. executiv şi judecătoresc. În realitate. 48 . Constituţia se impune faţă de toate celelalte mijloace juridice. şi deci este prima între cele trei. 1 Separaţia puterilor în statul de drept CURTEA CONSTITUŢIONA LĂ PUTEREA LEGISLATIVĂ STATULJUDECĂTOREASCĂ DE DREPT PUTEREA PUTEREA EXECUTIVĂ Prin urmare un stat nu poate funcţiona decât dacă legea adoptată de legislativ este aplicată la impulsul executivului. Această autoritate este Curtea sau Consiliul Constituţional care în statul modern a devenit garant al existenţei statului de drept. capacitatea sa de a face legile a trecut „în mâinile” organelor executive. puterea legislativă este cea care deţine legitimitatea direct de la poporul suvern. al păstrării echilibrului celor trei puteri156. s-ar traduce „de nicăieri. Evoluţia puterilor şi a statului în sine ne-a dus în prezent la o inversare a „ierarhiei” lui Montesquieu. a nimănui”. competenţa şi funcţiile supreme ale organelor de stat. Puterea executivă a devenit. puterea legislativă s-a transformat. Reprezentând forma în care poporul se constituie în putere. iar autoritatea judecătorească prin concursul puterii executive îşi duce la îndeplinire deciziile. şi nu doar în România ci şi în marea majoritate a statelor europene. Orice Constituţie are la bază suveranitatea poporului şi presupune o abordare a raporturilor dintre legislativ. strict ligvistic. structura. centrul procesului decizional. ne referim aici atât la 156 Ne vom opri mai pe larg asupra acestei problematici la paragraful 3 privind Abordările contemporane ale statului de drept din această secţiune. pe când autoritatea judiciară este „neutră157”. Montesquieu a stabilit o „ierarhie” a acestora.Figura nr. faţă de cele trei puteri. care supraveghează respectarea normelor constituţionale. Cu toate că puterile sunt egale prin autoritatea de care dispun în interiorul statului. progresiv. puterea executivă nu este altceva decât o putere derivată. În acest sens. dar Montesquieu a utilizat termenul de „nulle” ceea ce. Această colaborare trebuie să fie însoţită de un control al puterilor. exprimând în formă juridică cele mai importante raporturi din societate. dar pentru ca aceasta să-şi asigure superioritatea faţă de celelalte norme juridice din stat s-a constituit o autoritate independentă. însă. una faţă de cealaltă. pentru ca acest lucru să poată fi realizabil este nevoie ca puterile să fie dotate cu mijloace juridice şi instituţionale prin care să nu se neutralizeze. Prin Constituţie sunt stabilite organizarea.

dar şi al Marii Britanii unde Primul Ministru este numit de către monarh în funcţie de rezultatul alegerilor legislative. “Dictionary of American Government and Politics”. a transferului de competenţe către colectivităţile locale. 2. Cât priveşte puterea judecătorească nu se poate vorbi de o adevărată putere ci mai mult de o autoritate. Secţiunea a II-a.Şeful Statului cât şi la guvern. implicit a democraţiei reprezentative. şi a integrării statelor în uniunii supranaţionale. Termen colectiv pentru toţi oficialii din aparatul guvernamental. editat la “The Dorsey Press”Chicago. sau într-un alt sens. Tendinţa de concentrare a puterii în zona executivului reprezintă un proces de limitare a influenţei parlamentare. ce se traduce prin cel care comandă. secţie sau serviciu. a cârmui. Rolul parlamentului în cadrul procedurii legislative a devenit unul de reflecţie şi de propunere prin intermediul comisiilor. care înseamnă mai puţin şi din prefixul “ad”. paragraful 2 . Mai mult. Cuvântul “administer” aproape sinonim cu “minister” care înseamnă: servitor. care arată direcţia. în condiţiile promovării descentralizării excesive. Shafritz de la University of Pittsburgh. superiorul. Putem concluziona astfel că. Jay M. din ce în ce mai mult. al României etc. Verbul “administro” înseamnă a da o mână de ajutor. Dicţionarul limbii române reţine pentru verbul “a administra” explicaţia: a conduce.3.2. că accentul se pune pe conlucrarea şi colaborarea puterilor. servitor. în anul 1988. sub îngrijirea prof. Este cazul Republicii Franceze. singura putere care se poate prevala de legitimitatea poporului. Noţiunea de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină. în zilele noastre. Legislativul lui Montesquieu nu mai este. a conduce sau a dirija.“minor”. 158 A se vedea în acest sens pct. faţă de puterea politică (legislativă şi executivă) nu mai este fundamentul de bază al existenţei sale. aşa zisa „neutralitate” a lui Montesquieu. § 4. 2. 49 . ajutător. reţine pentru cuvântul “administration” mai multe sensuri. iar pentru “administraţie” . şeful cuvânt care s-a format din “magis”. şi nu pe separarea acestora. parlamentele au intrat într-o nouă etapă a evoluţiei lor. Illinois. Conducerea şi îndrumarea afacerilor guvernelor şi instituţiilor. “sensul” şi subliniază starea de inferioritate în raport cu “magister”. a căror activitate este în mai mică măsură sub controlul opiniei publice. Parlamentele au devenit organe de control a activităţii şi politicii guvernamentale. Transferul puterii de la Parlement la organele executivului. mai ales în condiţiile în care independenţa sa. în aceste condiţii. în adevăratul sens dat de Montesquieu. ajutător .totalitatea autorităţilor administrative existente într-un stat.s-a format din rădăcina “minus” . care înseamnă mai mult. situaţie întâlnită mai ales în republicile parlamentare şi semiprezidenţiale. promovându-se mijloace juridice şi instituţionale ce se plasează la graniţa dintre două puteri158. separaţia şi echilibrul puterilor nu mai sunt respectate. corespunde tendinţelor de eficientizare a actului guvernării şi exprimă tensiunea abordărilor tehnocratice în contrapondere cu cele democratice. îngrijitor. Această preeminenţă a executivului este cel mai des întâlnită în statele unde Şeful Statului este ales direct de către popor. şi anume: 1. care se ocupă de probleme administrative ale unei instituţii sau agent economic. “administer” traducându-se prin: agent. privind Autorităţile administrative autonome din cadrul Capitolului II. instrument. discuţiilor şi amendamentelor.

Janvier-Mars. a modului în care trebuie să fie organizată realizarea ei în practică. 1989. Administraţia publică este un termen mai larg decât conducerea publică (managementul public). 1975 159 50 . p. luată ca formă de exercitare a puterii executive în stat.3. este dificil de definit. Mârvan”. releva faptul că “Administraţia publică. Librairie Dalloz. secţie. care nu desfăşoară nemijlocit o activitate direct productivă. să se stabilească care sunt graniţele generale ale acesteia şi să fie Paul Negulescu. I. New-York. sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă. In limbajul curent cuvântul “administraţie” poate semnifica numeroase şi diverse realităţi fiind utilizat în mai multe sensuri. In vocabularul juridic vom întâlni sintagma “act de administrare” (spre exemplu a încasa chiria) contrară celei de “act de dispoziţie” (spre exemplu a vinde sau a dona) ambele semnificând activităţi specifice gestionării unui patrimoniu. Principii generale. Institutul de Arte Grafice „E. în Buletin de l’Institut International d’Administration Publqiue . Dintre multiplele sensuri ale termenului de administraţie. Lalumière. conducerea unui agent economic sau instituţii social-culturale. 2. administraţia Carter înseamnă acei ani (1977-1981). pentru că acestea nu se limitează la management. birou) din unităţile direct productive sau instituţii social-culturale. sociale. A la recherche d’une cadre théorétique pour l’étude de l’administration publique. vol. Totuşi. David H. dar oamenii au cu toţii un sens al acesteia. ci include împrejurările politice. moment esenţial. încât poate fi descrisă în termeni diferiţi. prin administraţie se poate înţelege: conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului. sector. executarea (aplicarea) politicii publice. Administraţia publică este o categorie atât de abstractă şi variată. 5. o definire a administraţiei publice este necesară. în primul rând. Funcţia executivă în guvern. preocupările teoretice s-au axat în principal pe clarificarea noţiunii de administraţie publică. se impune. guvernator sau primar. Ediţia a IV-a.Revue d’administration publique. serviciu. 1975 161 C. deşi sunt păreri diferite despre cum ar putea fi realizată”. 4. Random House. Administration publique. culturale şi legale care afectează conducerea instituţiilor publice. de care depinde în mare măsură înfăptuirea rolului statului în organizarea şi conducerea societăţii159. Rosenbloom. Arta şi ştiinţa conducerii aplicată la sectorul public. precum preşedinte. 3. Paris. în lucrarea Science administrative. un compartiment (direcţie. în lucrarea sa “Public Administration” (Understanding Management. Organizarea şi conducerea poporului şi a altor resurse pentru atingerea obiectivelor guvernării. Bucureşti. Tratat de drept administrativ.3-36). când Jimmy Carter a fost preşedintele Statelor Unite. 160 161. Pentru aceasta. mai ales datorită importanţei pe care o reprezintă cunoaşterea exactă a acestei activităţi în intimitate. Executarea şi implementarea politicii publice. Politics and Law in the Public Sector. Fonction administrative et missions de l’administration. Astfel. Astfel. 1934. ca multe alte strădanii umane. Supravegherea averii unei persoane decedate pentru a se plăti taxele şi a se repartiza bunurile şi averea către moştenitori. Timpul în care se află în funcţie un şef executiv. 160 Charles Debbasch. “Dictionary of American Government and Politics” reţine pentru sintagma: “public administration” următoarele explicaţii: 1.

diferă de administraţia privată şi este preocupată de aplicarea legii. Din acest punct de vedere este de menţionat că de-a lungul anilor s-a manifestat tendinţa teoreticienilor şi practicienilor de a accentua una sau alta din aceste abordări. dar fenomenul există şi societatea caută să-şi îmbunătăţească sistemul de birocraţie publică. sociologia. prin procesul de organizare şi conducere”. pentru că lasă fără abilitate de a analiza. după cum urmează: John J. Nicholas Henry formulează complex definiţia administraţiei publice. mai ales. definiţii formulate de diferiţi autori americani. Davis precizează că “administraţia publică poate fi cel mai bine identificată cu ramura executivă a guvernării”. este în principal preocupată de mijloacele pentru implementarea valorilor politice. Rosenbloom. prin sistemul structurilor proprii şi metodologiilor aplicate pentru realizarea scopurilor guvernamentale”. care este realizată de corpurile legislative (sau alte autorităţi) şi interpretată de curţile de judecată. In fine. fiecare abordare tinzând să reliefeze diferite valori. Răspunsul este larg şi înscris pe puncte. în mod paradoxal. incluzând ştiinţele politice. 2. din această cauză. în practică se consideră nesatisfăcătoare. Houghlon Wifflin. Administraţia publică are pentru diferiţi observatori diferite sensuri. şi anume: intensa şi puternica birocraţie guvernamentală. d) este diferită de administraţia privată prin trăsături semnificative şi e) este asociată de aproape cu numeroase grupuri private şi de indivizi. astfel: 1. legislativă şi juridică – şi relaţiile dintre ele. în al doilea rând. Administraţia publică. c) are un rol important în formularea politicii publice şi este de aceea o parte a procesului politic. preocupată cu punerea în aplicare a legii.exprimate principalele concepte ale disciplinei şi practicii administraţiei publice. lipsind un înţeles general. psihologia şi administrarea afacerilor (business administration). “aceasta diferind de tendinţele politice. Deşi această abordare conţine un mare grad de adevăr. are contingenţă cu politica. Harris definesc concis administraţia publică drept “activitatea prin care se realizează scopurile şi obiectivele guvernului”. Corson şi J. tinde să fie concentrată în ramura executivă a guvernării. diferite metode de dezvoltare informaţională şi puncte de vedere. continuă. John Pfiffner şi Robert Presthus relevă că “administraţia publică. 51 . deoarece studiul acesteia se suprapune peste alte discipline. luarea în considerare a definiţiilor majore ale administraţiei publice relevă faptul că există trei abordări distincte pentru acest domeniu. economia. 1978). b) acoperă cele trei ramuri – executivă. atât prin accentuarea comportamentului birocratic dar. De asemenea. definirea administraţiei publice ajută la încadrarea acestui domeniu într-un larg context politic. semnificativ teoretic şi practic. ca domeniu de activitate. Din toate acestea se poate trage concluzia că toate definiţiile prezentate sunt de ajutor pentru că administraţia publică implică activitate. economic şi social. diferite moduri de organizare. Este. cea “de afaceri” a guvernului. în al treilea rând. James W. nu este o disciplină de sine stătătoare. Dintr-o mare varietate de definiţii menţionăm câteva. P. Dwight Waldo releva că “procesul administraţiei publice constă în acţiunile de realizare a intenţiei sau dorinţei guvernului. un aspect major al vieţii publice americane contemporane. în lucrarea citată. David H. activitatea activă. se întreabă ce concluzii pot fi trase din această varietate de definiţii ale administraţiei publice. Felix şi Loyd Nigro dezvoltă definiţia administraţiei publice în cinci puncte: a) este un efort al unui grup care cooperează într-un cadru public. prezentate de Richard Stillman în “Public Administration: concepts and cases” (Boston. Faptul că nu se poate defini în mod clar substanţa şi procesul administraţiei publice este o scuză greu de acceptat. în mod coerent.

executive şi judecătoreşti. pentru a asigura reglementările şi serviciile pentru societate în ansamblu. politice şi juridice în vederea realizării mandatelor guvernării legislative. 52 . cât şi pentru segmentele acesteia.Aşadar administraţia publică ar putea fi definită şi în felul următor: folosirea teoriilor şi proceselor manageriale.

Administraţia este cea care exercită puterea publică în condiţiile strictei respectări a prevederilor Constituţionale. Aşadar oricât de mare ar fi puterea unei Autorităţi Administrative ea este subordonată dreptului. Aşadar. 53 . deci a normelor juridice adoptate de Parlament. tuturor actelor normative. Inainte de a ne ocupa de compunerea ordinii juridice în care vom regăsi de fapt izvoarele dreptului administrativ să revenim asupra unor aspecte generale privind norma juridică de drept administrativ. In realitate puterea publică nu este absolută şi este sever limitată de rigorile normelor juridice cărora administraţia trebuie să se supună şi care formează ceea ce numim ansamblul ordinii juridice. Astfel este ştiut faptul că Administraţia scapă în mare măsură controlului judecătorului judiciar care soluţionează litigiile dintre particulari şi se supune doar controlului judecătoresc exercitat prin contenciosul administrativ chiar mai mult. Există tendinţa de a se exagera importanţa acestor imunităţi şi prerogative prin comparaţie cu statutul persoanelor particulare. iar pe de altă parte dispune de anumite prerogative. prerogativa executării provizorii şi prerogativa executării silite. a legilor în sens larg nu numai a celor adoptate de Parlament ci chiar şi a regulilor stabilite prin norme adoptate de ea însăşi. Obligaţia Administraţiei de a acţiona conform diferitelor norme ce compun ordinea juridică semnifică ceea ce în doctrină se numeşte principul juridicităţii şi care s-ar deosebi oarecum de principiul legalităţii. In anumite cazuri expres prevăzute de lege Administraţia are dreptul să utilizeze forţa publică pentru a asigura aplicarea voinţei lor procedând la executarea silită sau cum se mai numeşte executarea din oficiu. atunci când o autoritate publică ar fi condamnată ea nu poate fi supusă căilor de executare silită specifice dreptului privat. Aceste imunităţi facilitează intervenţiile puterii publice. Astfel Administraţia prin intermediul actelor juridice unilaterale poate lua decizii care sunt impuse celor administraţi chiar şi împotriva voinţei lor. asigură executarea legilor şi în general are menirea de a satisface nevoile de interes general de aceea apare ca purtătoare a puterii publice ceea ce nu o absolvă de obligaţia de a respecta dreptul ci dimpotrivă întreaga sa activitate este subordonată principiului legalităţii.CAPITOLUL II TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ADMINISTRATIV Astfel după cum am arătat Administraţia publică parte a puterii executive. Necesitatea subordonării Administraţiei ordinii juridice derivă din obligaţia legală a acesteia de a asigura protecţia drepturilor şi libertăţilor publice. Pentru a-şi putea îndeplini misiunile Administraţia dispune de mijloace care pe de o parte o feresc de anumite “agresiuni”. iar o măsură luată de Administraţie chiar dacă este contestată în instanţă continuă să se execute provizoriu (temporar) şi nu poate fi suspendată decât în condiţii speciale. în situaţia în care prin acesta din urmă s-ar înţelege doar respectarea legii propriu-zise. In plus Administraţia dispune în principal de trei prerogative deosebit de importante şi anume: prerogativa acţiunii unilaterale. legale şi regulamentare ce stabilesc limitele şi cadrul general juridic de exercitare a competenţelor specifice fiecărei autorităţi administrative.

acţiunea umană prin natura ei atrage normarea. Editura Ateneum. reprezintă structura internă a dreptului român. prin conţinutul şi forma lor. raporturile sociale care constituie obiectul activităţii administrative a statului şi a colectivităţii locale.. Al. de către autorităţile administraţiei publice potrivit normelor legale. Dreptul administrativ este o ramură a sistemului unitar al dreptului român. un ansamblu. Dreptul român se constituie din ansamblul regulilor de conduită instituite sau sancţionate de stat.123-130 şi R. Normele de 162 163 A. Astfel. reguli a căror respectare şi aplicare obligatorie se asigură prin conştiinţa juridică a cetăţenilor iar. precum şi prin unitatea de metodă folosită în reglementarea relaţiilor sociale respective. Iorgovan. cu excepţia raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării activităţii financiare163. Bucureşti. cu ajutorul forţei coercitive a statului.§ 1. trebuie observat. Editura didactică şi pedagogică. norme obicei) ci coexistă cu acestea. în cadrul sistemului dreptului nostru. 2002.norme juridice. Editura All Beck. Astfel. considerăm că obiectul dreptului administrativ îl formează acele raporturi sociale care constituie obiectul activităţii administrative a statului şi a colectivităţilor locale. Normele juridice de drept administrativ In societate. op. a autorităţilor acestuia care le instituie sau le sancţionează cu o forţă juridică diferită. sistemul dreptului român. Faţă de cele precizate în legătură cu noţiunea şi obiectul dreptului administrativ. fiind purtătoare a autorităţii publice. realizarea unor reguli cu rol de forţe organizatoare ale interacţiuni umane.cu caracter general obligatoriu . Aceste reguli de conduită . Ca ramură distinctă de drept. Negoiţă. reprezintă în cadrul fiecărui stat o unitate. pg. realizată. In al doilea rând. că obiectul dreptului administrativ nu îl formează toate raporturile sociale în care sunt implicate autorităţile administraţiei publice prin diferite fapte juridice. pg. oricât ar fi de variate. care se constituie în obiectul său. ci numai acelea în care autorităţile administraţiei publice înfăptuiesc puterea executivă. reguli ce reflectă voinţa poporului exprimată prin intermediul puterii legislative. 164 Nicolae Popa. de deosebite unele de altele. în primul rând. Pornind de la definiţia normei juridice164 putem defini în general norma de drept administrativ ca fiind regula de conduită general-obligatorie a cărei scop este acela de a organiza executarea şi de a executa concret legile. determinată de unitatea normelor şi instituţiilor juridice şi împărţirea lor pe ramuri după specificul relaţiilor sociale şi metoda de reglementare. Drept administrativ. 1993. desprindem pe acelea care se nasc în procesul realizării activităţii financiare. regulă ce poate fi adusă la îndeplinire la nevoie prin constrângere. putem deduce că norma de drept administrativ face parte din acea categorie de norme juridice care reglementează.dreptul financiar. din această grupare de raporturi sociale. de a asigura ordinea publică şi de a satisface nevoile de interes general. Care sunt aceste raporturi sociale? In literatura de specialitate au fost exprimate numeroase opinii în acest sens162. 1991 şi Editura “Atlas Lex” SRL. 54 . ordonând şi organizând. cu excepţia raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării activităţii financiare a statului şi a colectivităţilor locale. normele juridice de drept administrativ din totalitatea normelor juridice pot fi identificate ca fiind acele norme juridice care exprimă voinţa statului sau a colectivităţilor locale. potrivit anumitor principii comune. Faţă de acestea.cit. la nevoie. ele fac obiectul unei ramuri distincte de drept . deoarece datorită specificului puternic al acestora. 146. Bucureşti. 1970. Bucureşti. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. norme etice. îşi exercită alături de acestea acţiunea lor reglementativă. Bucureşti. fiind organizate într-un anumit sistem. deci. dreptul administrativ şi procedură administrativă reglementează o grupare specifică de raporturi sociale.Ionescu. Normele juridice în generalitatea lor nu exclud existenţa altor categorii de norme (norme religioase. Teoria generală a dreptului. Aşadar.

drept administrativ pot fi emise de puterea legislativă – Parlament. nu doar Parlamentul. cât şi organizarea şi funcţionarea acesteia. Alexandru. Ipoteza descrie împrejurările. A se vedea în acest sens I. Incercând o particularizare a normei de drept administrativ. dispoziţia şi sancţiunea.1. precum şi procedurile de realizare a acestora iar. de puterea executivă – Preşedinte. calitatea subiectului.1. 2003. normele de drept administrativ se pot referi la o secvenţă sau alta a activităţii administrative a statului sau a colectivităţii locale. perspectiva oferită de construcţia. Guvern şi autorităţile administraţiei publice de stat sau locale. De regulă. de forma de prezentare externă . pe de altă parte. însă. Ca atare. fie în diverse combinaţii. Ediţia a II-a. observăm că. Această clasificare nu înseamnă o separare rigidă a diferitelor grupări de norme de mai sus. structura logico-juridică a acestor norme cuprinde cele trei elemente ale normei juridice. Având în vedere accentul pus în ultimul timp pe puterea discreţionară a administraţiei publice166. norma de drept administrativ este structurată într-o dublă perspectivă: • • perspectiva dată de logica normei – structura logico-juridică. stabilirii structurilor organizatorice şi desfiinţării acestora. obiectul de activitate al subiectului precum şi alte condiţii necesar a fi ştiute în momentul aplicării dispoziţiei. observăm că. 1. Drept administrativ comparat. structura logico-juridică a sa cuprinde cele trei elemente: ipoteza. unele norme privind răspunderea atât a autorităţilor administraţiei publice. în general. mai exact drepturile şi obligaţiile cetăţenilor şi a organismelor non-guvernamentale în raporturile lor de drept administrativ cu autorităţile administraţiei publice. condiţiile în care intră în acţiune dispoziţia sau sancţiunea normei. Incercând o particularizare a normei de drept administrativ. Acest mesaj pentru a deveni regulă cu forţă juridică trebuie să îndeplinească anumite condiţii de organizare logică internă şi de prezentare externă. Editura Lumina Lex.1. cât şi a funcţionarilor. Structura logico-juridică a normei de drept administrativ Structura logică este dată de conţinutul normei fiind considerată cea mai stabilă parte a sa. 55 . Astfel există: norme care reglementează organizarea autorităţilor şi serviciilor administraţiei publice centrale sau locale şi care compun cadrul normativ al înfiinţării.structura tehnico-legislativă. deoarece reglementează o anumită grupare de raporturi sociale. ele pot fi găsite separat. toate se regăsesc în acelaşi act normativ care reglementează atât înfiinţarea unei autorităţi administrative a statului sau a colectivităţilor locale. 165 166 Vom înţelege prin legiuitor orice autoritate publică cu drept de adoptare a unor norme juiridice. Structura normei juridice de drept administrativ Norma juridică alcătuieşte elementul principal al dreptului administrativ. norme care reglementează relaţiile autorităţilor administrative cu persoane fizice şi organisme non-guvernamentale. în general. 1. ea fiind mesajul legiuitorului165 pentru membrii statului. norme care reglementează funcţionarea autorităţilor administraţiei publice şi care compun pe de o parte cadrul normativ al competenţelor şi atribuţiilor. Ea poate să cuprindă definiţii şi principii. Formând o categorie specială de norme juridice. In actele normative.

Sancţiunea este al treilea element al normei de drept administrativ şi prevede consecinţele juridice nefavorabile care decurg în cazul nerespectării dispoziţiei sau ipotezei sau măsurile de cointeresare a subiectului în vederea promovării conduitei dorite. a ordinii juridice şi implică intervenţia forţei de constrângere a statului. astfel reglementările de drept administrativ în marea lor parte cuprind obligaţii pentru autorităţile administraţiei publice (obligaţia de a face). De asemenea. miezul normei de drept administrativ. imperativă. In cel de al doilea caz când ipoteza se subînţelege. deoarece raporturile sociale ce fac obiectul reglementării dreptului administrativ se desfăşoară în procesul de exercitare a puterii publice. elementul raţional. acestea fiind cel mai des întâlnite. Norma juridică este o „poruncă” a statului asupra membrilor societăţii. situaţie în care autorităţilor administraţiei publice le rămâne doar posibilitatea de a lua act de acestea. împrejurări sunt precizate. In funcţie de modul cum aceste condiţii. de a le confirma şi/sau de a le executa. să impună o anumită prestaţie. In primul caz împrejurările sunt clar precizate. în mod nemijlocit şi necondiţionat orice abatere de la prevederile sale presupune o nesocotire a sa. o anumită conduită pentru subiectele de drept la care se referă. astfel s-a ajuns în situaţia unei ipoteze dezvoltate. La fel ca şi ipoteza. Acest tip de dispoziţie cu caracter onerativ (imperativ) este una din cele mai întâlnite în practica legislativă. dispoziţia în raport de modul în care este precizată conduita părţilor poate fi determinată (nu este posibilă nici o derogare de la reglementările legale) sau relativ determinată (norma prevede mai multe variante posibile de conduită. Sancţiunea se prezumă şi constă în nulitatea sau anulabilitatea acţiunii sau actului administrativ realizată fără respectarea condiţiilor statuate în ipoteză şi dispoziţie. de asemenea normele pot cuprinde şi doar o singura categorie dintre acestea. ea este în general. ordinea de mai sus nefiind privită ca o ordine strictă. Această categorie de dispoziţii interzic subiectului de a exercita anumite acţiuni. condiţiile sunt precizate în mod general lăsându-se la latitudinea autorităţilor administraţiei publice să stabilească în mod concret cum se va aplica dispoziţia. reglementând posibilitatea subiectului de a acţiona sau nu. lăsând astfel la latitudinea sa exercitarea sau neexercitarea unei anumite acţiuni.cit. 167 N. Popa. categorică. op. în acest caz suntem în prezenţa unei dispoziţii de tip prohibitiv. dispoziţia normei de drept administrativ poate să prevadă obligaţia de a nu face (de abţinere) de la săvârşirea unei fapte. care din momentul intrării în vigoare. Dispoziţia normei de drept administrativ are uneori şi caracter permisiv. Dispoziţia normei juridice poate să ordone. Sancţiunea rămâne un element potenţial al normei de drept administrativ pentru că aşa cum preciza Nicolae Popa “Nu trebuie să ne imaginăm că fiecare normă se va aplica de fiecare dată prin utilizarea sancţiuni”167. 56 . urmând ca administraţia sau cel administrat să aleagă una dintre ele). Dispoziţia constituie partea activă. împrejurările. dar totodată asigură şi protecţia majorităţii membrilor societăţii. 150. se creează o presiune asupra celor care au tendinţa de a se insubordona normelor în vigoare. determinate ipoteza poate fi determinată sau relativ determinată. pg.. In cadrul normelor juridice de drept administrativ categoriile de dispoziţii enumerate mai sus se pot succede în orice ordine.legiuitorul a considerat necesar ca acest prim element să fie din ce in ce mai exact prin precizări de amănunt. Astfel. De cele mai multe ori normele de drept administrativ nu au sancţiune. Precizăm în acest sens normele de drept administrativ cu caracter contravenţional care consacră forme de constrângere administrativă.

dacă este cazul. In funcţie de gradul de determinare. de regulă. formula de atestare a autenticităţii actului. sancţiuni administrativ-patrimoniale (obligarea la repararea prejudiciului cauzat). partea dispozitivă. formula introductivă. Se ştie că există sancţiuni diferite. 139/2000 şi republicată în Monitorul Oficial al României nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. pentru încălcarea unei norme sau alteia. secţiuni. din Constituţie. La coduri şi la legi de mare întindere. în mod organic. Legea nr. Articolul cuprinde.Sancţiunea normei de drept administrativ nu trebuie privită ca fiind acel element ce se regăseşte în partea finala a normei. 151. pe care teoria şi practica juridică administrativă le-a clasificat astfel: sancţiuni administrativ-disciplinare (diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni). 1. titluri. mai multe ipoteze juridice. ce poate fi aplicată pentru încălcarea unei norme juridice care să aibă caracter obligatoriu. pg. acestea vor fi prezentate în alineate distincte iar dacă textul unui 168 169 Ibidem. Elementul structural de bază al părţii dispozitive a normei îl constituie articolul. măsuri de executare silită (demolarea unei construcţii). Din economie de mijloace de multe ori construcţia tehnico-legislativă a normei nu se suprapune structurii logice a acesteia. alineate care la rândul lor sunt structurate în părţi. sancţiuni administrativ-contravenţionale (amenda). ea se identifică şi se exprimă prin articole. publicată în Monitorul Oficial al României nr. măsuri cu privire la actele juridice (suspendarea. măsuri de constrângere cu caracter nesancţionator (obligarea la tratament medical). exprimând sintetic obiectul lor. articolele pot fi prevăzute cu denumiri marginale. dar în acelaşi timp ea poate acţiona pentru mai multe norme. sancţiunile pot fi: determinate. partea dinamică a acesteia. In cazul în care din dispoziţia normativă primară a unui articol decurg. retragerea. indiferent dacă ea face parte structural. capitole. Forţa juridică a actului care încorporează norma nu are importanţă din punct de vedere al obligativităţii. Ea este corelată cerinţelor de celeritate ale procesului legislativ precum şi principiilor generale de tehnică legislativă169. Obligativitatea normei juridice este aceeaşi. 777/2004. preambulul. paragrafe. ea de multe ori urmează să fie dedusă din conţinutul acesteia. ci contează doar consecinţa (sancţiunea). Norma juridică cuprinsă într-un act normativ are următoarele părţi constitutive: titlul şi.1. o singură dispoziţie normativă aplicabilă unei situaţii date. anularea actului juridic). dintr-o lege sau dintr-o dispoziţie a unui primar. atunci în aceeaşi idee putem afirma că alcătuirea sa tehnico-legislativă compune structura externă. alternative şi cumulative168. Având în vedere că administraţia publică este singura beneficiară din partea statului a forţei de coerciţie se poate afirma că de multe ori ne aflăm în prezenţa unor norme sancţionatorii de drept administrativ ce acţionează drept continuare a nerespectării unor norme din alte ramuri de drept. relativ determinate. De asemenea. 57 . Structura tehnico-legislativă a normei de drept administrativ Dacă împărţirea trihotomică constituie structura internă şi stabilă a normei.2.

1. Acorduri. Capitolele. Secţiunile şi paragrafele se numerotează cu cifre arabe. planuri şi cel mai frecvent organigrame. b) norme care provin din dreptul intern: b1) norme cuprinse în Constituţia României. în succesiunea pe care o au în structura din care fac parte. părţile şi cărţile se numerotează cu cifre romane. Regulamentele. Titlurile. cum sunt: regulamente. b5) norme cuprinse în Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului României. norme cuprinse în Tratate.2. Pot constitui anexe la o normă reglementările ce trebuie aprobate de autoritatea publică competentă. Astfel. statute. B. în funcţie de anumite criterii. b4) norme cuprinse în Decretele Preşedintelui României. de aceea relaţia dintre cele două fiind una de speciegen. b2) norme cuprinse în Legi (stricto sensu). metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic. titlurile. b8) norme cuprinse în acte ale administraţiei publice locale: norme cuprinse în Hotărârile Consiliilor Judeţene şi/sau Locale. tabele. După criteriul sferei de aplicare: 58 . Directivele etc. de poziţionare a acestora în sistemul normativ după anumite criterii. O parte componentă des întâlnită la norma de drept administrativ este anexa care conţine prevederi ce cuprind exprimări cifrice. norme cuprinse în Dispoziţiile Primarului şi/sau Preşedintelui Consiliului Judeţean. b7) norme cuprinse în acte ale administraţiei publice centrale de specialitate. normele de drept administrativ pot fi grupate în mai multe categorii.articol sau alineat conţine enumerări prezentate distinct. acestea se identifică prin utilizarea literelor alfabetului românesc şi nu prin liniuţe sau alte semne grafice. capitolele şi secţiunile se denumesc prin exprimarea sintetică a reglementărilor pe care le cuprind. b3) norme cuprinse în Decrete-Lege (adoptate în perioada decembrie 1989 şi mai 1990). In doctrina de specialitate efortul de explicare al normelor juridice de drept administrativ este strâns legat de efortul de clasificare a acestora. după cum urmează: A. organizaţiilor la care România este parte). După criteriul forţei juridice a actului normativ: a) norme care provin din dreptul internaţional şi/sau european (rezultate în urma actelor. b6) norme cuprinse în Hotărârile Guvernului României. Clasificarea normelor juridice de drept administrativ După cum am observat până în prezent norma juridică de drept administrativ nu excede în structurarea sa normei juridice generale.

actul normativ de completare urmând să apară. 139 si urm.1. relaţionarea în acest caz se face cu alte norme de drept administrativ. c) norme de funcţionalitate – norme care reglementează funcţionarea autorităţilor administraţiei publice şi care compun pe de o parte cadrul normativ al competenţelor şi atribuţiilor. După criteriul modului de reglementare a conduitei171: a) norme imperative: a1) norme onerative. b) norme de drept material – norme care stabilesc relaţiile autorităţilor administrative cu persoane fizice şi/sau juridice. Structura normei juridice de drept administrativ. D. b) norme juridice incomplete – declarate astfel din lipsa unuia sau două elemente constitutive. actul normativ de completare urmând să apară. se face cu acte normative deja existente indiferent de forţa juridică a acestora. se face cu acte normative deja existente indiferent de forţa juridică a acestora. E. pg. După obiectul reglementării170: a) norme organizatorice – normele care reglementează organizarea autorităţilor şi serviciilor administraţiei publice centrale sau locale şi care compun cadrul normativ al înfiinţării. 1986. cât şi a funcţionarilor. în actele normative. precum şi procedurile de realizare a acestora iar. unele norme privind răspunderea atât a autorităţilor administraţiei publice.cit. ele pot fi găsite fie separat. însă. op. situaţie în care putem fi în prezenţa unor: b1) norme de trimitere – relaţionarea la prezent. în Drept administrativ.1. situaţie în care putem fi în prezenţa unor: b1) norme de trimitere – relaţionarea la prezent. cât şi organizarea şi funcţionarea acesteia. Această clasificare nu înseamnă o separare rigidă a diferitelor grupări de norme. b) norme juridice incomplete – declarate astfel din lipsa unuia sau două elemente constitutive. fie în diverse combinaţii. pe de altă parte. C. a2) norme prohibitive. 170 59 . b2) norme în alb – relaţionare pentru viitor. După criteriul structurii logice: a) norme juridice complete – norme care în componenţa lor au toate cele trei elemente structurale. relaţionarea în acest caz se face cu alte norme de drept administrativ. reorganizării şi desfiinţării acestora. 171 În realizarea acestrui criteriu s-a ţinut cont de clasificarea dispoziţiei ca element constitutiv al normei de drept administrativ. 164. pg. De regulă. a se vedea în acest sens 3. a se vedea în acest sens şi Antonie Iorgovan. toate se regăsesc în acelaşi act normativ care reglementează atât înfiinţarea unei autorităţi administrative a statului sau a colectivităţilor locale. O primă clasificarea în acest sens a fost realizată de Valentina Gilescu.a) norme juridice complete – norme care în componenţa lor au o structura trihotomică. stabilirii structurilor organizatorice.. b2) norme în alb – relaţionare pentru viitor. mai exact drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept administrativ.

Partea I. Intrarea în vigoare a normei de drept administrativ: regula de bază care domină acest proces de intrare în vigoare a actelor normative şi. în drept exista principiul nemo consetur ignorare legem (jus) . In privinţa acţiunii în timp a normelor administrative.cit.. acţiunea normei şi ieşirea din vigoare a normei. F. A se vedea în acest sens şi poziţia prof. normele încetează să mai răspundă nevoilor sociale şi trebuie înlocuite. Uzura. 24 din 2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative r. a normelor juridice de drept administrativ. 159. deformarea sau moartea normelor juridice de drept administrativ se prezintă ca un proces firesc care ţine chiar de natura lor şi care pune la ordinea zilei problema creaţiei unor norme noi.nimeni nu se poate scuza invocând necunoaşterea legii. Pentru a nu se crea o confuzie între primele două subcategorii de norme precizăm că normele onerative obligă subiectul să săvârşească o anumită acţiune pe când normele prohibitive obligă subiectul să se abţină de la săvârşirea unor acţiuni. Vine o vreme însă când. sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor urmând ca celelalte acte să intre în vigoare la data publicării dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară174. 11 din Legea nr. b) norme stimulative care stabilesc un sistem articulat de stimulente – sancţiune pozitivă.1. Constituţia României reglementează în art. Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producă la data publicării. Pentru ca acest principiu să nu fie o simplă teorie. 1. 174 Art. Ioan Vida.173 Astfel.cit. în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă că ele intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin text. Astfel. op. pg. deşi bine construite. legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. sunt recunoscute ca momente ce definesc acest tip de acţiune: intrarea în vigoare a normei de drept administrativ. trebuie asigurate condiţiile cunoaşterii normei de drept. Acţiunea în timp a normei de drept administrativ Cu o durata mai îndelungată sau mai restrânsă de timp.3. 1.b) norme permisive. 78 că “Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei”. Acţiunea normei juridice de drept administrativ Aşa cum s-a afirmat în doctrina de specialitate norma juridică acţionează pe timp nedeterminat. 60 . Popa.l. normele administrative exercita un rol modelator si conservator (în sensul apărării valorilor sociale majore şi îndeplinirii interesului general). Singurele acte normative care nu pot intra în vigoare fără îndeplinirea unei 172 173 N. pe cale de consecinţă. După modul de sancţionare: a) norme punitive care stabilesc o sancţiune de ordin negativ – pedeapsă. într-un spaţiu dominat de noţiunea de teritoriu şi asupra unor subiecte care participă la circuitul juridic în cadrul acestui spaţiu172. rezidă în aceea că obligaţiile sau drepturile prescrise pentru subiecţii de drept nu pot fi exigibile înainte ca aceştia să poată afla conţinutul acestora. In acest sens.3. Este de recunoscut că norma juridică de drept administrativ de categoria legilor intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în actul oficial al statului iar celelalte norme la data aducerii lor la cunoştinţă publică.

cu caracter retroactiv. 2 – „Legea dispune numai pentru viitor. iar hotărârea Guvernului cu acelaşi obiect de reglementare să devine validă chiar în ziua publicării. 15 al. trebuie înţeles ca un termen ce se calculează pe zile lucrătoare excluzându-se posibilitatea calculării lui pe zile libere. Termenul prevăzut de legiuitor pentru intrarea în vigoare a legii – termenul de 3 zile. Acest fapt a fost susţinut inclusiv prin deciziile Curţii Constituţionale a României pronunţate după noiembrie 2003 care au statuat următoarele: a) legile care proclamă expres retroactivitatea. prezumţie ce nu poate fi răsturnată prin dovadă contrară. Interpretarea legii este o condiţie obligatorie a înfăptuirii actului de justiţie. hotărâri ale Guvernului etc. Partea I. Se poate constata însă că atunci când legiuitorul face referire la legea contravenţională mai favorabilă – ca excepţie a retroactivităţii. al. cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. unei ignoranţe personale. al. se include astfel în termenul de calcul şi ziua în care el începe să curgă şi ziua în care el se împlineşte.” 175 61 . Caracterul activ al normei este dat de acţiunea acesteia pentru viitor din momentul intrării în vigoare. Cu toate acestea.). 2 sunt declarate neconstituţionale. b) legile interpretative. să intre în vigoare la 3 zile de la data publicării. Acest imperativ este generat de conflictul Termenul se calculează pe „zile pline”. atunci când legea este obscură sau ambiguă. Astfel. 15. Revizuirea Constituţiei. de orice fel. printr-o cauză de forţă majoră. nu se poate accepta ca legea adoptată de Parlament. ea va intra în vigoare pe 5 ianuarie 2005 ora 24:01175. are în vedere nu numai legea emisă de Parlament. 15. numeroşi autori s-au pronunţat în sensul celor prezentate mai sus că numai legea ca act normativ al Parlamentul ar trebui să intre în vigoare la trei zile de la data publicării şi nu şi celelalte acte normative asimilate acesteia şi care provin de la alte autorităţi publice ca de exemplu ordonanţa sau alte acte subordonate legilor. 2003. Astfel. sub imperiul art. 12/2003. Astfel. de restul ţării. situaţie în care necunoaşterea poate fi obiectivă. pe data de 31 decembrie 2004. Bucureşti. prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii. ce ar trebui să intre în vigoare la data publicării. norma este o adevărată servitute a viitorului. rezultă deci că toţi cetăţenii trebuie să cunoască legile. In aceste condiţii. soluţiile juridice nu pot fi diferite. ea nu se datorează unei cauze particulare. Din momentul intrării în vigoare norma de drept administrativ guvernează toate relaţiile sociale. Se admite totuşi excepţia de la regulă şi anume atunci când o parte a teritoriului rămâne izolat. 2177. 177 Constituţia României revizuită. şi nu aşa cum susţin unii autori176 pe 3 ianuarie 2005 ora 24:01 (în opinia cărora termenul se calculează şi pe zile libere). prin care se stabilesc şi sancţionează contravenţii ci orice act normativ ce cuprinde reglementări de natură contravenţională (ordonanţe. 176 I. nu-şi produce efectele asupra raporturilor născute înainte de intrarea sa in vigoare) şi nici nu ultraactivează (nu-şi extinde efectele după ieşirea sa din vigoare). pg. Funcţionează deci prezumţia absolută de cunoaştere a legii. art. dacă în cuprinsul acesteia nu este prevăzută o altă dată pentru intrarea sa în vigoare.condiţii prealabile sunt Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului care trebuie depuse în prealabil la Camera competentă să fie sesizată. ulterioară celei de aducere la cunoştinţă publică. Excepţia de la acest principiu general este aşa cum prevede şi Constituţia situaţia în care în conţinutul actului normativ se prevede intrarea în vigoare la o altă dată. Revista Dreptul nr. acolo unde există identitate de motive. aşa după cum precizează şi Constituţia în art. dacă o lege a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Avem în vedere faptul că ea nu retroactivează (nu acţionează pentru trecut. Deleanu . din acest moment nimeni nu se poate sustrage comandamentului normei pe motiv că nu o cunoaşte. se suprimă astfel posibilitatea legiuitorului de a emite legi. 23.

179 A se vedea în acest sens abrogarea parţială sau condiţionată a legii vechi.dintre puterea legislativă şi puterea judecătorească. c) abrogarea – cauză de încetare a acţiunii normei datorată unei noi manifestări de voinţe a legiuitorului. conform noilor prevederi constituţionale acestea nu sunt legi retroactive. publicată în Monitorul Oficial al României. In virtutea noilor prevederi constituţionale caracterul retroactiv al legii interpretative a fost abolit. pg. b) desuetitudinea (perimarea sau învechirea) – norma administrativă formal este în vigoare dar considerentele social-economice ce au stat la baza elaborării ei nu mai sunt de actualitate. că ea nu poate retroactiva. în sensul că dobândirea sau redobândirea dreptului nu produce efecte pentru trecut.). prin interpretare se explicitează conţinutul pe care norma interpretată l-a avut ab initio. c) legile declarative sau confirmative de drepturi. poate pentru că uneori este chiar el obligat să recurgă la ultraactivitatea legii pentru a evita retroactivitatea acesteia. 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului se aplică în egală măsură faptelor penale cât şi faptelor contravenţionale. Ieşirea din vigoare a normei este cel de-al treilea moment al acţiunii în timp al normei de drept administrativ. op. ci doar pentru viitor. respectiv supravieţuirea legii vechi. Popa. interesului general atrage perisabilitatea normei.cit. care consideră că regulile stabilite în art. perisabilitatea nevoilor sociale. şi că se aplică imediat se recunoaşte faptul că nici o prevedere legală nu poate încălca principiul ultraactivităţii. Cât priveşte ultraactivitatea normei juridice. drept care se poate exercita doar.. pentru că singura excepţie de la aplicarea retroactivă este legea contravenţională şi legea penală mai favorabilă. Un exemplu în acest sens sunt legile privitoare la retrocedarea sau reconstituirea dreptului de proprietate. 318/9 septembrie 2003.180“ Incetarea acţiunii normei cunoaşte patru modalităţi: a) ajungerea la termen – atunci când norma juridică este purtătoare de termen sau este edictată pentru o situaţie excepţională. ci o confirmare a acestui principiu179. în condiţiile în care Constituţia prevede că legea se aplică numai pentru viitor. 62 . în virtutea căruia obiectivele urmărite de legiuitor în procesul de legiferare sunt contrazise de soluţiile instanţelor de judecată. se statuează astfel că în afară de acestea nici o altă lege nu poate avea caracter retroactiv. 697 din 6 octombrie 2003. legiuitorul elaborează norma de obicei pentru o perioadă nedeterminată. deoarece ele intervin doar pentru viitor. 180 N. Legiuitorul nu a interzis prin nici o dispoziţie a Legii fundamentale ultraactivitatea aşa cum a interzis retroactivitatea legii. A se vedea în acest sens şi Decizia Curţii Constituţionale nr. “Nu există legiuitor universal şi nu există o legislaţie deasupra sau în afara timpului. Observăm că modificarea constituţională din noiembrie 2003 a încadrat la excepţia retroactivităţii alături de norma penală şi norma contravenţională178. s-au schimbat. Acest moment presupune limitarea în timp a acţiunii normei. caz în care titlul de proprietate anterior este doar o probă pentru confirmarea dreptului de proprietate. In aceste situaţii. nr. în virtutea unei dispoziţii exprese a legii noi. în virtutea căreia va determina aplicarea unitară a vechii legi. Principiile general valabile precizează că Lex posteriori derogat priori şi Lex superior derogat inferior. De asemenea. se recunoaşte că supravieţuirea legii vechi. legiuitorul pentru a-şi impune voinţa recurge la elaborarea unei noi legi. Această formă de încetare a acţiunii normei de drept administrativ îmbracă mai multe forme: 178 Legea contravenţională mai favorabilă a fost asociată celei penale în virtutea practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului. sau au dispărut. 165. în viitor. după confirmare printr-o lege (Legea 18/1991. nu reprezintă o excepţie de la principiul aplicării imediate a legii noi. Deci. Legea 10/2001 etc.

suprimarea celor două ipoteze anterioare. norma juridică nouă. c12) indirectă – legiuitorul doar enunţă că se abrogă orice dispoziţie contrară. c2) abrogarea tacită sau implicită – noua normă nu prevede nimic cu privire la încetarea acţiunii vechilor norme. în acest sens. îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă. In dreptul administrativ se remarcă astfel stricta aplicabilitate teritorială a normelor juridice. 63 . Acţiunea în spaţiu a normei de drept administrativ Este cunoscut faptul că norma juridică de drept administrativ este teritorială în sensul că ea acţionează asupra teritoriului statului român. de aceea nu greşim când afirmăm că normele de drept administrativ acţionează pe teritoriului statului român sau în anumite părţi ale acestuia. 1 din Constituţia României. Excepţia de la regulă teritorialităţii sunt normele juridice de drept administrativ cuprinse în actele administraţiei publice de specialitate. produce efecte juridice pentru trecut. această normă va acţiona şi îşi va produce efectele doar pe teritoriul localităţii B.3. continuă să se aplice situaţiilor născute sub incidenţa acesteia. în acest interval. Parlamentul sau Guvernul. Conflictul legilor în timp apare în situaţia în care se pune problema stabilirii normei juridice care se aplică într-o situaţie dată. retroactivând. prin admiterea efectului obligatoriu al noii norme juridice. dar prin faptul că aceasta statuează diferit situaţia juridică supusă reglementării se înţelege că legiuitorul a dorit scoaterea din vigoare a vechii norme. şi în funcţie de autoritatea emitentă a actului normativ nu doar de forţa juridică a acestuia. Avem de exemplu. intrată în vigoare. constatate ca fiind neconstituţionale.2. ieşită din vigoare. norma juridică de drept administrativ care este cuprinsă în dispoziţia primarului localităţii B. Constituţia prevede de asemenea. atunci când două sau mai multe norme juridice se succed în timp. dispoziţiile legii şi ordonanţelor. 1. De cele mai multe legiuitorul se implică direct în soluţionarea unor astfel de conflicte stabilind în cadrul dipoziţiilor tranzitorii ale normei ce se va întâmpla cu situaţiile juridice născute sub imperiul vechii norme care a încetat să se aplice.c1) abrogarea expresă – noua normă poate prevede ieşirea din vigoare a vechii norme juridice: c11) directă – legiuitorul precizează în detaliu actele normative scoase din vigoare. În situaţia în care dispoziţiile tranzitorii nu soluţionează conflictul apărut între norma veche şi norma nouă pot fi luate în considerare trei soluţii: • • • norma juridică veche. nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. d) declararea neconstituţionalităţii – prin deciziile Curţii Constituţionale asupra unei legi sau unei ordonanţe ori a dispoziţiilor acestora. după caz. 147 al. în unităţile administrativ-teritoriale. Conform art. precum şi cele din regulamente. deci ultraactivează. Pe perioada de 45 de zile. mai precis în Ordinele Ministerului Afacerilor Externe care au drept obiect misiunile diplomatice ale României. Competenţa teritorială a autorităţilor administraţiei publice şi aplicarea în spaţiu a normei administrative sunt două concepte pe care le considerăm strâns legate. că dispoziţiile declarate neconstituţionale sunt suspendate de drept. din raza unităţii administrativ-teritoriale respective.

Trebuie să recunoaştem însă că totuşi în anumite perioade el este prea schimbător iar inflaţia de norme juridice de drept administrativ poate crea probleme Administraţiei dar şi cetăţenilor constituind o sursă de instabilitate şi nesiguranţă a raporturilor juridice. Constituţia are forţă juridică superioară legii care la rândul său este mai puternică decât o hotărâre de guvern. hotărârile judecătoreşti. Tot dreptul administrativ este într-o perpetuă mişcare şi nu constituie un ansamblu de norme fixe. se pune întrebarea cum am putea. forţa lor juridică depinde de poziţia ierarhică a autorităţii emitente în cadrul sistemului autorităţilor publice.3. legile. Această excepţie constă în aceea că asupra personalului diplomatic nu au incidenţă normele juridice naţionale de drept administrativ. act normativ ce cuprinde norme de drept administrativ care sunt de strictă referire la personalului angajat în administraţia publică şi care ocupă o funcţie publică. contractele etc. jurisprudenţa şi principiile generale de drept precum şi normele juridice adoptate de însăşi Administraţia (regulamentele. dreptul comunitar. Esenţa şi conţinutul dreptului administrativ trebuie să îşi găsească modalităţile potrivite de exprimare. Izvoarele dreptului administrativ După cum am văzut pare a fi destul de uşor de determinat în mod concret normele juridice pe care Administraţia este obligată să le aplice sau măcar să le respecte în activitatea sa: Constituţia. 181 Minister cu dubla competenţă denumit în întregimea sa Ministerul Administraţiei şi Internelor. Fără să vorbim de raportul dintre Constituţie şi normele derivate din tratatele şi acordurile internaţionale sau comunitare. Ceea ce se poate remarca este faptul că toate aceste norme au în comun faptul că evoluează permanent începând chiar cu normele înscrise în Constituţie. In esenţă se consideră că ierarhia acestor acte normative. Sunt sau nu de aceeaşi valoare? In orice caz toate aceste norme sunt izvoare ale dreptului administrativ şi într-un anumit sens ele formează dreptul administrativ.3. nu se află personalul administrativ şi de serviciu din misiunile diplomatice întru-cât acestuia nu i se recunoaşte imunitatea administrativă pentru actele săvârşite în afara exercitării funcţiei lor oficiale. Acţiunea asupra persoanelor poate fi restrânsă numai la o categorie sau mai multe categorii de persoane care sunt sau nu cetăţeni ai statului Român. astfel avem Legea privind Statutul funcţionarilor publici. de excepţie. dar ea are incidenţă şi asupra cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României sau asupra apatrizilor. § 2. forme adecvate de prezentare a normelor juridice de drept administrativ. în acest sens ar fi Codul poliţistului (cod al administraţiei sectoriale) care îşi produce efectele asupra personalului angajat în subordinea Ministerului de Interne181 şi care are drept obiect de activitate apărarea ordinii publice. deciziile individuale luate de organele de jurisdicţie administrativă. Un alt exemplu.1. Există însă un mic grad de incertitudine.). memorând norme juridice în loc să înţeleagă şi să sesizeze care sunt raţionamentele juridice şi fundamentele sale. De aceea învechirea cunoştinţelor privind această ramură de drept ameninţă pe toţi cei care vor să înveţe. Excepţia extrateritorialităţii îşi produce efectele nu numai asupra sediului misiunilor diplomatice ci şi asupra personalului acestora. Acţiunea asupra persoanelor a normei de drept administrativ Este de principiu recunoscut faptul că norma de drept administrativ este personală în sensul că ea acţionează asupra cetăţenilor statului român. Ceva mai dificilă pare a fi ierarhizarea acestora în cadrul ordinii juridice. 64 . tratatele şi acordurile internaţionale. In această situaţie. principiul cetăţeniei active. spre exemplu să facem o ierarhizare a normelor administrative emise de aceeaşi autoritate. In parte acest lucru este adevărat.

Manual de Legistică formală.1. în măsura posibilului. 96-97. sunt luate drept exemplu de izvoare materiale. b) izvor de drept administrativ în sens formal. 2. cadrul social politic şi factorul uman) 186. Autorul a operat astfel o distincţie între ceea ce “preexistă” fenomenului juridic şi ceea ce se naşte din explorarea acestuia prin intermediul ştiinţei şi tehnicii juridice. Editura Academiei. Premiere Partie. 3) “dat”-ul raţional care reprezintă direcţia fundamentală ce asigură.184 Având in vedere cele susţinute de Francois Geny putem afirma că izvoarele materiale ale dreptului administrativ denumite şi izvoare reale sunt concepute ca adevărate “dat”-uri ale dreptului. Teoria şi tehnica în procesul de creare a dreptului. op. Bucureşti. 1969. pg. 371. factorii de configurare ai dreptului (mediul natural. Science et technique en droit prive positif. 185 N. Popa. Paris. pg. 4) “dat”-ul ideal care este o simplă tendinţă către o organizare dezirabilă a raporturilor juridice. 173.. Editura Lumina Lex. care formează baza oricărui sistem juridic183: 1) “dat”-ul real sau pur natural ce rezidă în acele condiţii care stau la baza umanităţii. în doctrina de specialitate se afirma chiar că “nu ne interesează dreptul în forma sa nudă”.. 384. Condiţii care nu creează prin ele însele reguli juridice dar prescriu contururile. 2004. Izvoarelor le este caracteristică o anumită formă exterioară. Izvoarele materiale sunt concepute ca fiind acei factori ce dau conţinut concret dreptului pozitiv. Second Partie. 19 şi urm. elaborarea ştiinţifică a dreptului pozitiv şi constă în regulile de conduită pe care raţiunea le extrage din natura omului şi din legăturile sale cu lumea. pg. Recueil Sirey. 376-377. 1922. dreptul natural şi raţiunea umană.2. pg. 186 A se vedea Anita Naschitz. 184 A se vedea mai pe larg Ioan Vida. Astfel. 2163. Ediţia a II-a.cit. In conţinutul acestor izvoare se introduc de doctrina de specialitate185 elemente ce aparţin unor sfere diferite ale realităţii sociale. condiţii exterioare acestuia care determină acţiunea legiuitorului sau dau naştere unor reguli izvorâte din necesităţile practice. Idem. Izvoarele formale ale dreptului administrativ Cea de a doua accepţiune a noţiuni de izvor de drept administrativ este cea care interesează.. pg. 381. 2. Această formă de prezentare 182 183 Francois Geny. Izvoarele materiale ale dreptului administrativ Francois Geny a fost acceptat ca fiind cel care şi-a consacrat opera studiului procesului de creare a dreptului. In viziunea acestuia procesul de creare a dreptului este inevitabil legat de conceptele de “dat” şi “construit” în drept182. mediul necesar naşterii normelor juridice de drept administrativ. 2) “dat”-ul istoric care nu este altceva decât “dat”-ul natural consolidat de istorie. 65 . conştiinţa juridică. Prin “dat”-ul dreptului Francois Geny înţelegea întrunirea celor patru elemente constitutive.Analiza surselor de exprimare a normelor juridice specifice acestei ramuri de drept scoate în evidenţă două accepţiuni ale noţiuni de izvor: a) izvor de drept administrativ în sens material. Bucureşti. concentrând nevoile reale ale vieţii şi reprezentând pentru legiuitor adevărate comandamente sociale.

3 lit. 2. 4. 87). 4.1. 73 al. surprinde o multitudine de aspecte. 145 şi 157. 100) iar pe de o parte prin cele cu privire la participarea şefului statului la şedinţele Guvernului (art. 21 al. 1). 2. k şi o. de modalităţi. Totuşi Constituţia tinde să creeze un bicefalism administrativ pe de o parte datorită unor reguli cu privire la contrasemnarea unor decrete presidenţiale (art. Varietatea de forme prin care normele juridice de drept administrativ se exprimă a determinat în baza ideologiilor dogmatice ale doctrinarilor clasificarea izvoarelor formale în izvoare scrise şi izvoare nescrise. legile. 3 din 22 octombrie. deoarece Preşedintele Republicii este singurul şef al statului. 1) sau revocarea unor membrii ai guvernului (art. revizuită prin Legea nr. IV şi V Secţiunea 1) iar cele privind administraţia locală în Capitolul V Secţiunea a 2-a din acelaşi Titlu III. A.exterioară poartă şi denumirea de izvoare formale sau forme de exprimare a normei de drept administrativ. art. 2004.2. I. actele Guvernului şi celelalte acte administrative cu caracter normativ. 429/2003 aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003. 2). prin care conţinutul perceptiv al normei de drept administrativ devine regulă de conduită şi se impune ca model de urmat în relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice şi celelalte componente ale sistemului social. Constantinescu. Sensul juridic al noţiuni. cel istoric şi cel ideologic. Izvoarele scrise ale dreptului administrativ In categoria izvoarelor scrise ale dreptului administrativ putem înscrie Constituţia. pg. Administraţia în Constituţie Constituţia României din 1991. art. primul-ministru nefiind decât secundul său.S. Este necesar să precizăm totuşi că prevederile art. confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. Constituţia noastră consacră un regim semiparlamentar (semiprezidenţial) cu un executiv bicefal în care Preşedintele este şeful executivului alături de Guvern condus de un primministru187. are prevederi relativ puţine privind administraţia publică. 16 al. 102 al. art. potrivit tradiţiei. prin însăşi natura sa Legea fundamentală are drept obiect în principal reglementarea raporturilor dintre autorităţile de vârf şi mai puţin cele ce privesc autorităţile de nivel mediu sau periferic. tratatele şi acordurile internaţionale. Distribuţia competenţelor nu comportă o dyarhie la vârf. din alte ţări şi din diverse perioade Constituţia noastră are un întreg capitol (Capitolul V. 187 M. desemnarea primuluiministru (art. E. De altfel şi actele Primului-ministru trebuie contrasemnate de către “miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare” (art. Acest lucru nu trebuie să ne surprindă deoarece în principiu. Muraru. Bucureşti. cel care ne interesează pe noi în tratarea acestui subiect. 108 al. Editura All Beck. 37 al. Cu toate acestea putem aprecia că faţă de alte Constituţii. Dispoziţiile referitoare la administraţia de stat se regăsesc în capitolele din Titlul III (Capitolele II. 116-123) privind administraţia publică precum şi unele referiri la administraţie în alte secţiuni sau articole (art. Constituţia României revizuită – comentarii şi explicaţii. art. art. Noţiunea de izvor formal al dreptului a fost larg dezbătută făcându-se distincţie între sensul juridic al acestuia. III. 103 al. Tănăsescu. Iorgovan. A. 85 al. 123 privind instituţia prefectului se regăsesc la capitolul privind administraţia locală deşi prefectul este de drept reprezentantul guvernului (deci al statului) pe plan local. 66 . 4).

116). deşi potrivit prevederilor din articolul 121 nu apar ca fiind una din autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală. 1). din punctul nostru de vedere. imigrarea forţei de muncă. 102 al. Aşadar.. art. Această regulă semnifică în fapt că agenţii publici din administraţie trebuie să asculte de superiorii ierarhici. Dacă în Constituţiile altor state (Franţa art. prin consilii alese şi în condiţiile prevăzute de lege” (art. de ambasadori etc. 122). Capitolul V. O precizare se mai poate face. 109 al. Intrebări se pot formula în legătura cu autorităţile administrative autonome a căror independenţă pare a proveni mai ales din absenţa subordonării ierarhice faţă de guvern.se pot înfiinţa prin lege organică” (art. 117 al. sindicale sau politice. 107 al. In acest context. dacă încă rămâne fundamental descentralizată. art. Faţă de textele constituţionale menţionate este dificil a stabili dacă spre exemplu Consiliile judeţene ca autorităţi ale administraţiei publice pentru coordonarea consiliilor comunale şi orăşeneşti (art. 180 al.. Textele susmenţionate relevă poziţia Administraţiei în sistemul autorităţilor publice şi anume că aceasta este integrată în puterea executivă. în faţa cărora guvernul este. a apărut ca fiind necesară admiterea existenţei unor funcţii de nivel superior care nu pot fi ocupate decât prin decizia Preşedintelui Republicii. constituind totuşi o administraţie publică în unitatea administrativ-teritorială numită judeţ ar trebui să-şi întemeieze activitatea pe principiul autonomiei locale (art. Astfel. în cadrul executivului şi să concilieze două elemente relativ antinomice adică subordonarea colectivă a Administraţiei faţă de puterea politică şi libertatea individuală (autonomia relativă) a agenţilor publici (art.In ceea ce priveşte raporturile între Guvern şi Administraţie. La nivel mondial ONU şi instituţiile sale 67 . refugiaţi etc.). 1. de prefecţi. ştiinţifice. a Guvernului sau doar a Primului-ministru. nemaivorbind de relaţiile comerciale. 102 al. Chiar şi colectivităţile locale pe baze juridice destul de precare şi incerte şi-au dezvoltat relaţii cu exteriorul. nu beneficiază de legitimitate proprie şi nuşi exercită puterea decât în numele reprezentanţilor aleşi ai poporului suveran. Administraţia în tratate şi acorduri internaţionale Dezvoltarea spectaculoasă a relaţiilor internaţionale ca o consecinţă a procesului obiectiv al globalizării a generat nu numai multiplicarea tratatelor şi acordurilor internaţionale dar şi dezvoltarea raporturilor directe între state şi cetăţeni străini (turism. din punct de vedere politic. B. Italia Titlul V) administraţia locală constituie modalitatea de administrare a colectivităţilor teritoriale care “se administrează în mod liber. şi anume cu privire la administraţia publică locală. care “. 3). se organizează totuşi înmulţind normele internaţionale. 1. în Constituţia noastră nu se pomeneşte de colectivităţi teritoriale iar administraţia publică locală (Secţiunea a 2-a. Titlul III) este organizată în unităţile administrativ-teritoriale (art. precum şi relaţii directe între cetăţenii diferitelor state sau între fel de fel de organizaţii “sans frontieres”. 109 al. societatea internaţională. ca autorităţi autonome ce rezolvă treburile politice din comune şi oraşe (art. 72. 121). 72 Constituţia Franţei). Spania Capitolul III. Constituţia consacră o construcţie juridică prin care se încearcă separarea domeniului politic de cel administrativ. regula este că Administraţia este subordonată Guvernului care “exercită conducerea generală a administraţiei publice” (art. In Secţiunea a 1-a din Capitolul V intitulată “Administraţia publică centrală de specialitate” se precizează însă că “Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorităţi administrative autonome” (art. In aceste condiţii administraţia publică ca toate activităţile umane este din ce în ce mai integrată într-un cadru internaţional. 120) şi se realizează prin consiliile locale şi primarii aleşi în condiţiile legii. răspunzător (art. Astfel sunt posturile unor directori din Administraţia centrală. 1). In acest joc complex al subordonării şi al libertăţii se poate remarcă tendinţa de consolidare a subordonării atât de necesară menţinerii coeziunii sistemului.1).1) iar “Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului”.

Tratatul privind instituirea unei Constituţii pentru Europa care este în curs de reformulare. 14. în ansamblul european au apărut organizaţii noi şi un drept care constituie azi unul din izvoarele principale ale dreptului administrativ. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie. Tănăsescu. In al treilea rând putem remarca o excepţie şi anume “exceptarea cazurilor în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”. Existenţa nenumăratelor tratate şi acorduri. 15 din Constituţie care consacră principiul aplicării legii mai favorabile şi dându-se astfel o interpretare dreptului internaţional în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cu celelalte tratate la care ţara noastră este parte. doisprezece.S. 91). educaţie prin UNESCO – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie. E. Aceasta.13. pentru punerea de acord a normei constituţionale încălcate cu prevederile tratatului. 5. indiferent de denumire. instaurată prin acest tratat. de a asigura protecţia drepturilor fundamentale şi a libertăţilor publice. Muraru. 20 din Constituţie. Constantinescu. Faţă de modificările aduse Constituţiei prin Legea de revizuire din noiembrie 2003 se cuvine să facem patru precizări. 11 – Dreptul internaţional şi dreptul intern. a devenit. s-a prevăzut că. Tratatul de la Nisa. Este o regulă aplicată consecvent de Curtea Constituţională. ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei. pg. A urmat apoi Tratatul de Amsterdam. A fost mai întâi CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului) iniţiată de Robert Schuman şi fondată prin Tratatul de la Paris din 1951. Există reguli în Constituţie (art. In afara raporturilor între dreptul intern şi normele internaţionale ar trebui precizate condiţiile inserţiei acestor norme în dreptul intern. 1 al. apoi nouă. In plan regional. A. dându-se astfel aplicabilitate art. inclusiv nouă. pg. tendinţele centralizatoare de integrare sunt mai pregnante. iar în 29 octombrie 2004.de specialitate încearcă să răspundă unor nevoi de interes general (sănătate publică prin OMS – Organizaţia Mondială pentru Sănătate.. în fapt structura dominantă a “uniunii europene”. Tratatele negociate de Guvern sunt încheiate de Preşedinte în numele României şi apoi supuse ratificării Parlamentului. ridică o serie de întrebări. ultimele se aplică pe temeiul priorităţii lor. au format între ele comunităţi. iar dacă există o neconcordanţă între prevederile acestor tratate sau pacte. cincisprezece şi acum douzeci şi şapte). 148 şi 149 privind integrarea Euroatlantică). din 7 februarie 1992. In primul rând în legătură cu dispoziţiile internaţionale contrare Constituţiei “ca urmare a asimilării tratatelor în dreptul intern.) şi de asemenea. cele două tratate de la Roma din 1957. In termenii dreptului internaţional atât tratatele cât şi acordurile constituie angajamente internaţionale. au relansat construcţia europeană creând EURATOM (Comunitatea Europeană a Energiei Atomice) şi CEE (Comunitatea Economică Europeană). Idem. I. după eşecul CEA (Comunitatea Europeană a Apărării).”188 In al doilea rând “potrivit art.190 188 189 M. După aceea. tot aşa de consecvent. în domeniul drepturilor omului. prevăzut la art. Iorgovan. se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege (art. zece. Spre exemplu. dar punerea lor în aplicare depinde foarte mult de modul în care judecătorul (constituţional. Ştiinţă şi Cultură etc. aplicabile ţărilor membre UE. numită de acum înainte “Comunitatea Europeană”. 26 februarie 2001. iar în prezent a unei legislaţii complexe şi ample şi cât de curând poate chiar a unui nou tratat cu valoarea unei Constituţii.cit. dar care ar trebui să-şi găsească aplicarea. precum şi art. mai exact la nivel European. op. prevederile tratatelor încheiate pentru apărarea acestor drepturi au prioritate faţă de legile interne. 2 octombrie 1997. 190 Ibidem. în temeiul Tratatului de la Maastricht. judiciar sau administrativ) le înţelege şi le aplică. Un anumit număr de state (la început şase. Este consecinţa logică a principiului supremaţiei Constituţiei. dacă un asemenea tratat este contrar unei dispoziţii constituţionale. 68 . şi în activitatea instanţelor judecătoreşti”189 şi am adăuga noi chiar în activitatea autorităţilor administraţiei publice.

191 Faţă de aceste precizări putem să reţinem drept concluzie parţială faptul că tratatele sau acordurile ratificate sau aprobate conform prevederilor au din momentul publicării lor o autoritate superioară faţă de cea a legilor. Faţă de această realitate o recunoaştere. în ordinea juridică internă. Răspunsul la întrebarea: Care este ierarhia între angajamentele internaţionale şi Constituţie? este mai complex şi poate fi dat din două perspective. de influenţă asupra dreptului administrativ prin dreptul comunitar va fi considerabilă. 108. P. Două articole ale acestei Convenţii trebuie înţelese şi avute în vedere atât de către funcţionarii publici cât şi de judecătorii de contencios administrativ: 191 192 Ibidem. Elaborate în timp de Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene (CJCE) ele constituie astăzi un ansamblu apreciabil de norme care potrivit Curţii. în faţa cărora se angajează responsabilitatea unui stat. deci în scopul protejării intereselor subiective. Aşadar tratatele şi acordurile internaţionale sunt impuse Administraţiei sub control judecătoresc. Multe din aceste principii corespund unor principii de drept intern (dreptul la apărare. Intrebarea care se pune este: La ce se referă. 69 . Presupunem că în timp forţa de transformare. pg. In spiritul şi litera Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa încheiat la Laken în octombrie 2004 nu era nici o urmă de îndoială că dreptul comunitar luat în ansamblu (şi cel originar şi cel derivat) este caracterizat prin aplicabilitatea sa directă în cadrul statelor membre (self executing) şi că prevalează asupra dreptului intern. Ele constituie izvoare de drept şi pot fi utilizate ca argumente de către reclamanţi. Constituţia revizuită consacră prioritatea dreptului comunitar faţă de dreptul intern precum şi constituirea unor garanţii instituţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din statutul de membru UE.In al patrulea rând. fac parte din dreptul comunitar şi trebuie să prevaleze asupra normelor naţionale. Există însă şi altele cum ar fi principiile de “securitate juridică” şi de “încredere legislativă” care răspund unor necesităţi de stabilitate a raporturilor juridice şi constituie aşa zisele principii asociate. op. Acest principiu este confirmat de jurisdicţiile internaţionale. O altă problemă este cea a principiilor generale ale dreptului comunitar ca izvor de drept administrativ. instituţie juridică originară din dreptul german şi care priveşte tot stabilitatea raportului juridic dar din punctul de vedere al unor situaţii concrete ale particularilor. Ca şi în cazul dreptului comunitar atât autorităţile administraţiei publice cât şi judecătorii administrativi (de contencios administrativ) trebuie să aplice din ce în ce mai mult Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi să respecte hotărârile CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului) care supraveghează respectarea acestei Convenţii. o consacrare a unui “principiu general” al securităţii juridice se pare că nu ar mai fi absolut necesară. cit. Guedon. ce domenii acoperă securitatea? Preocupările de a armoniza principiul legalităţii cu stabilitatea (securitatea) juridică (a raporturilor juridice) au existat şi există în dreptul intern (naţional) al tuturor statelor la fel ca şi principiile neretroactivităţii actelor administrative şi cu acela al respectării drepturilor recunoscute. Chretien. G. Constituţia are prelevanţă faţă de angajamentele internaţionale care nu pot fi integrate în ordinea juridică dacă conţin prevederi contrare Constituţiei decât dacă Constituţia este revizuită potrivit acelor prevederi. In ordinea juridică internaţională (raporturile între state) dreptul internaţional are o superioritate asupra Constituţiilor statelor. egalitatea în drepturi etc. pg.. poate mai puţin asupra structurilor administrative în legătură cu care există o oarecare autonomie instituţională a statelor susţinută de aplicarea principiului subsidiarităţii potrivit căruia orice decizie trebuie luată la nivelul cel mai eficace şi sub forma cea mai adaptată locului şi momentului. In schimb. cel puţin în România dar şi în alte state cum ar fi Franţa192.). Dupuis. La fel şi în ceea ce priveşte principiul încrederii legitime. M. 334.J.

în anumite privinţe. este neconform cu Constituţia. decât o categorie de norme printre alte norme. Printre legi. 146 lit. trebuie să fie înregistrate cel puţin 5000 de semnături (art.art. Când e vorba mai ales de a diferenţia legea propriu-zisă de un regulament oarecare. 75) în funcţie de categoria legii respective: legi constituţionale. Este vorba de legi prevăzute în mod expres prin Constituţie (art. 151 al. are dreptul la un recurs efectiv în faţa unei instanţe naţionale”. publicată în Monitorul Oficial Partea a I-a nr. Sesizarea cu propuneri şi proiecte de lege se face după o procedură specială (art. C. 73 al. In afara acestui caz Preşedintele Republicii are obligaţia să promulge textele votate în termen de cel mult 20 de zile de la primire (art. Textul său este apoi publicat în Monitorul Oficial Partea a I-a. 3 lit. legea se recunoaşte după prezentarea ei: ea constituie actul pe care însuşi legiuitorul îl numeşte astfel. şi care va hotărî. creat prin lege. ocazie cu care se pot formula amendamente. ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute prin prezenta convenţie au fost încălcate. 147 al. art. Legea nr. legile (actele normative ale Parlamentului) nu mai sunt. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. şi are dreptul la o judecată echitabilă. 594 din 1 iulie 2004. fie în privinţa contestărilor privind drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil. Adoptarea presupune un vot favorabil al celor două camere. actele Guvernului şi celelalte acte administrative cu caracter normativ Intr-o ordine juridică în plină transformare. Legile. conform căruia “orice persoană are dreptul ca să-şi prezinte cauza public. 73-78)193. Legea este opera autorităţii legiuitoare. a cărei definire se poate face potrivit mai multor criterii. Textele sunt discutate în comisii apoi examinate în şedinţă publică. există Legi organice. Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale (art. a-t) care sunt votate şi modificate în condiţiile prevăzute de art. 1 al Constituţiei. într-un timp rezonabil. fie în privinţa temeiniciei oricărei acuzaţii de natură penală. respectiv municipiul Bucureşti. senatorilor sau unui număr de cel puţin 100. a). La legea propriu-zisă (act normativ al Parlamentului cu forţă juridică primară). supremaţia. Aşa a fost aprobată Legea nr. dar Constituţia prevede şi adoptarea unei legi de către popor prin referendum art. iar în fiecare din aceste judeţe. este actul votat de către Parlament conform procedurii fixate de Constituţie şi promulgată de Şeful Statului (art. 76 al. pe care le-o dă chiar cuvântul lege. deputaţilor. se adaugă astăzi diferite categorii de texte care-i sunt asimilate. Iniţiativa poate aparţine Guvernului. 429/2003 privind revizuirea Constituţiei. Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei (art.000 de cetăţenii cu drept de vot care să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării. şi care este promulgat ca atare.74) iar adoptarea legilor şi hotărârilor de asemenea (art. 77 al. Legea adoptată este apoi supusă Controlului Curţii Constituţionale (art. 70 . 1). 73). ele îşi păstrează prestigiul. legi organice sau legi ordinare (art. în faţa unui tribunal independent şi imparţial. 2). prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003. 77 al. In funcţie de obiectul lor putem distinge legea privind alegerile legislative şi a 193 Textul legii supus spre dezbatere şi aprobare este însoţit de Nota de fundamentare care nu are valoare normativă spre deosebire de unele anexe care pot avea valoare normativă. 6 §1. 13 prevede că “orice persoană. 1) iar dacă a cerut reexaminarea legii în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare (art. Regimul juridic normal într-un stat de drept presupune aplicarea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor când regula este ca legea să fie opera Parlamentului. 3). In cazul în care aceasta declară că tot textul. 78). Şi totuşi. 74 al. sau parte din el. formulată împotriva sa”.3. Spre exemplu.

Legea va stabili în mod obligatoriu domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe. în limitele şi în condiţiile legii de abilitare. 115 al. întrucât. dar nu are competenţă să evalueze constituţionalitatea textului aprobat de poporul suveran. Regula de drept comun este aceea că ordonanţele nu se supun aprobării Parlamentului. In ceea ce priveşte ordonanţele redăm în continuare comentariile şi explicaţiile prof. Referendumul poate avea lor în situaţiile prevăzute de art. 115). în legătură cu realizarea politicii interne şi externe a ţării. 146 lit. 73 al. Tocmai de aceea ele nu se pot emite decât în temeiul unei legi de abilitare. 71 . 90 când Preşedintele Republicii după consultarea Parlamentului. pg. aprobarea este necesară numai dacă legea de abilitare o cere în mod expres. corespunzătoare rolului constituţional ce îi revine potrivit al. In ambele situaţii Curtea Constituţională veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia (art. 115. starea de asediu sau de urgenţă. u). Deci. poate cere poporului să-şi exprime voinţa cu privire la probleme de interes naţional dar şi în cazul procedurii de revizuire a Constituţiei (art. 2. legea de organizare a Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. pot fi.. organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.Preşedintelui României. Constantinescu. potrivit legii. ordonanţa depăşeşte sfera strictă a conducerii generale a administraţiei publice. aşa cum rezultă din prevederile art.190 şi urm. O categorie specială este cea a legilor constituţionale care sunt cele de revizuire a Constituţiei (art.1 al art. 92 al. 102. în temeiul al. Mai există şi alte texte legale ce sunt asimilate legii. întrucât nu se referă la organizarea executării legilor. aceasta nu înseamnă că ordonanţa nu poate cuprinde şi măsuri pentru aplicarea unei legi. cele două tipuri de legi par a fi identice inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea ca printr-o lege parlamentară să se modifice sau să se abroge o lege referendară.cit. dar esenţiale sunt regulile pe care Guvernul nu le-ar putea institui decât în temeiul. măsuri supuse încuviinţării Parlamentului. sunt de domeniul legii. E. putem observa că aceasta este singura diferenţă importantă între regimul juridic al legii parlamentare şi acela al legii referendumului. I. In ambele situaţii apreciem că textele normative cuprinse în actele Preşedintelui pot fi asimilate legii. Desigur. “Ordonanţa este expresia unei competenţe legislative delegate. fie ordonanţe de urgenţă. considerate a fi legi. fie în sensul că modifică sau abrogă reguli existente. Preşedintele României potrivit prevederilor art. 3 al art. 194 M. 151 al. legea privind statutul funcţionarilor publici etc. In conformitate cu prevederile art. De altfel. fiind o modalitate de participare a Guvernului la realizarea puterii legislative. Tănăsescu. op. ordonanţele sunt fie în temeiul unei legi speciale de abilitare. 2) şi care evident au o forţă juridică superioară faţă de toate celelalte legi. 1 instituie. 93 al. aşa cum rezultă din prevederile al. Iorgovan. Ordonanţele date în temeiul unei legi speciale de abilitare se pot emite numai cu respectarea strictă a prevederilor acestei legi. 3) aceasta rămânând definitivă numai după aprobarea ei prin referendum. Prin ordonanţe se stabilesc reguli care. Astfel. fie în sensul că reprezintă reguli noi. 115 ordonanţe ce se supun aprobării ulterioare a Parlamentului şi ordonanţe pentru care nu este necesară o asemenea aprobare. In afara acestei diferenţe. 2 prin decret poate declara cu aprobarea prealabilă a Parlamentului mobilizarea forţelor armate iar conform art. Asemenea ordonanţe. O altă categorie specială sunt legile de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. la rândul lor. Dacă legea de abilitare o cere ordonanţele se supun spre aprobarea Parlamentului (art.S. Antonie Iorgovan făcute în lucrarea precitată194. fără să fie efectiv legi în sensul propriu al cuvântului. Muraru. A. 4 şi următoarele ale acestui articol.

respectiv legea ca izvor de drept administrativ precum şi Ordonanţele Guvernului care pot fi asimilate legii. a unor reguli metodologice etc. In cazul ordonanţelor ce se supun aprobării Parlamentului. de publicarea în Monitorul Oficial. din cele arătate. Aplicarea unor astfel de ordonanţe este condiţionată de supunerea lor. d). potrivit art. legea trebuie să prevadă necesitatea emiterii lor. De regulă. ordonanţa rămâne un act administrativ. precum şi eventuale alte condiţii. Ordonanţele ce nu se supun aprobării ulterioare a Parlamentului se emit pentru detalierea sau precizarea unor dispoziţii reglementate prin lege. “ După ce am prezentat actele Parlamentului. fiind elementul de noutate introdus prin Legea de revizuire a Constituţiei. Guvernul nu le mai poate modifica. Cum este un act administrativ emis în relaţia cu Parlamentul. cum s-a arătat deja. 6 teza 3. ceea ce are drept consecinţă caducitatea ordonanţei. Până la împlinirea termenului de abilitare. Tocmai de aceea valabilitatea lor.Intrucât. 1. însă. după epuizarea termenului de abilitare. acelaşi efect revenind asupra iniţiativei legislative prin care a supus ordonanţa aprobării Parlamentului. fiind acte de aplicare a legii de abilitare. termenul până la care trebuia exercitată această iniţiativă a expirat. iar Ordonanţele. Parlamentul nu poate delega competenţa sa legislativă din domeniile rezervate legilor organice. Rezultă. fac parte din domeniul acestor legi. De asemenea. dacă. 72 . Pentru acelaşi motiv nu poate nici să le abroge. Guvernul emite un act care. abrogarea sau modificarea acestei legi are ca efect abrogarea sau modificarea corespunzătoare a ordonanţei emise în temeiul ei. dacă legea o cere. In toate cazurile. modificate sau abrogate reguli de drept care. sensul termenului lege de abilitare este acela de dispoziţie instituită prin lege pentru abilitarea Guvernului. 126 al. Delegarea legislativă este dată. Dacă Curtea Constituţională declară ordonanţa sau dispoziţii ale acesteia neconstituţionale. 115 au un caracter aparte. 4 şi următoarele ale art. el nu poate fi atacat în contenciosul administrativ. caracterul lor legislativ este şi mai pregnant. în scopul emiterii ordonanţei. inclusiv limitele competenţei legislative astfel delegate şi termenul până la care urmează să fie exercitată. specific al Guvernului. potrivit art. In aceste limite. are caracter legislativ. dar controlul constituţionalităţii acesteia poate interveni pe calea excepţiei de neconstituţionalitate ce intră în competenţa jurisdicţională a Curţii Constituţionale (art. Potrivit prevederilor art. prin conţinutul său. fiind consecinţa unei delegări legislative. deoarece ar însemna să exercite o competenţă delegată ce a expirat. spre aprobare Parlamentului şi. Legea specială de abilitare poate fi dată şi de o dispoziţie de învestire a Guvernului cu competenţa de a emite o ordonanţă. este condiţionată de supunerea spre dezbaterea şi aprobarea Parlamentului. Ordonanţele de urgenţă prevăzute de al. aprobarea unor formulare. asemenea ordonanţe sunt expresia unei anumite puteri de reglementare acordate Guvernului prin legea de abilitare. practic. Guvernul este obligat să supună ordonanţele spre aprobarea Parlamentului. în prealabil. De asemenea. persoana vătămată se poate adresa instanţei de contencios administrativ. prin natura lor. respectiv. până la împlinirea acestui termen. dar poate obţine. asemenea ordonanţe se emit pe baza unei legi speciale de abilitare. Guvernul poate să le modifice sau să le abroge. 146 lit. După împlinirea termenului şi sesizarea Parlamentului. prin efectul abilitării. sub sancţiunea încetării de drept a efectelor lor. că modificarea sau abrogarea ordonanţei după sesizarea Parlamentului şi epuizarea termenului de abilitare se poate face numai prin lege. cuprinsa într-o lege reglementând un anumit sector de activitate. bineînţeles. Cu toate că. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Deci. deoarece sunt în exclusiva sa competenţă. 115 al. rezultă că prin ordonanţele emise pe baza unei legi speciale de abilitare nu vor putea fi instituite. ne vom opri la actele Guvernului şi la celelalte acte administrative cu caracter normativ ce formează o importantă sursă de drept administrativ. în acest caz de însuşi textul constituţional. 108 din Constituţie Guvernul adoptă Hotărâri şi Ordonanţe.

. Multe dintre acestea sunt uneori aprobate printr-un Ordin. in temeiul dreptului fundamental art. Este adevărat.G. Dacă instrucţiunile au întotdeauna caracter normativ. Din câte se cunoaşte cutuma nu joacă un rol important în dreptul nostru administrativ. Ca act administrativ. Hotărârea nu poate fi decât secundum legem şi praeter legem şi intervine ca obiect nemijlocit. înseamnă: a prevedea. 102. 55/2001. 3 din Legea nr. actele administrative cu caracter normativ ale miniştrilor. aprobat prin H. 1 al art.). a organiza. 6 din Constituţie”195.1 al art. 46 al. hotărârea consiliului judeţean. prevăzut de al.2.108 trebuie interpretată într-un sens larg. nr. “Hotărârea reprezintă. cu alte denumiri. în orice domeniu. Potrivit dispoziţiilor art. urmează să interpretăm că expresia . O altă categorie de acte administrative cu caracter normativ care constituie izvoare de drept sunt actele miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai unor autorităţi centrale de specialitate a administraţiei de stat altele decât ministerele. Prin hotărâre se reglementează. a coordona. hotărârea consiliului local şi dispoziţia primarului197. legea etc. Faţă de această situaţie din doctrină. a comanda şi a controla. ele de cele mai multe ori nu sunt legiferate sau formalizate într-un fel. 189. 2. hotărârea poate fi atacată în faţa instanţei de contencios administrativ. cum s-a stabilit încă de la începutul secolului XX de către Henri Fayol. prin excelenţă. Cu toate acestea uneori cutuma se aplică sub forma unor practici devenite uzuale pe care şi 195 196 Idem. relaţii sociale care sunt prin natura lor inferioare ca importanţă faţă de cele reglementate de lege. sentinţe. ordinele pot avea şi caracter individual nu doar normativ. jurisprudenţa figurează în documentele scrise (hotărâri. însă. Vom reveni asupra acestei problematici în capitolul privind autorităţile administraţiei publice. deoarece Guvernul are o competenţă materială generală. normele metodologice. 197 A. ale celorlalţi conducători de autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice. op. In sfârşit majoritatea autorilor dau drept izvoare scrise ale dreptului administrativ şi ordinul prefectului. ramură sau sector de activitate. In practica administrativă a autorităţilor centrale ale administraţiei publice există şi alte acte administrative cu caracter normativ. 52 si a art. 73 . că principiile şi regulile care se formulează pe baza acestor izvoare nu sunt totdeauna scrise ca atare. izvoarele nescrise (cutuma şi jurisprudenţa) şi uneori doctrina care însă nu poate fi un izvor de drept pozitiv. precizările sau regulamentele. privind conducerea generală a administraţiei publice.organizarea executării legilor” din cuprinsul al. actul prin care Guvernul îşi exercită rolul constituţional. Includerea jurisprudenţei în categoria izvoarelor nescrise este oarecum nepotrivită.. Dacă cutuma într-adevăr nu a făcut obiectul unei redactări.după cum am văzut se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare. cum sunt: instrucţiunile. decizii). în limitele şi condiţiile prevăzute de aceasta. cit. 127. Izvoarele nescrise ale dreptului administrativ În mod obişnuit printre izvoarele dreptului se disting izvoarele scrise (Constituţia. 90/2001 privind organizarea Guvernului României şi a ministerelor. pg. la fel ca şi cele ale prefecţilor se emit întotdeauna pe baza şi în vederea executării legilor. aşadar. Există o practică destul de diversă care nu serveşte ideii de ordine juridică şi administrativă într-o administraţie modernă196. 26 din Regulamentul privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului. Conform prevederilor art. a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial după ce sunt avizate de Ministrul Justiţiei.2. pg. 126 al. Iorgovan. în exercitarea atribuţiilor ce le revin miniştrii emit ordine şi instrucţiuni. A administra.

de regulă. 329 C. Aceste decizii se pronunţă în interesul legii şi nu au efect obligatoriu asupra hotărârilor judecătoreşti de speţă. deosebindu-se de sentinţele/deciziile de justiţie propriu-zise care sunt pronunţate de judecător în fiecare speţă de contencios şi care privesc direct părţile aflate în litigiu fiind strict legate de aceste părţi. Chretien.. 138. nemaifiind obligatorii pentru instanţe200. 138/2000 (art. Deciziile se pronunţă de secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se publică în Monitorul Oficial al României. Aceste principii sunt caracterizate mai întâi de finalitatea (scopul) lor şi de tipul sau nivelul de autoritate (de forţă juridică) pe care înţelege să-l confere acestor principii judecătorul de contencios administrativ. nu poate spune că nu se poate pronunţa neavând un text de lege expres pentru situaţia dedusă judecăţii. un loc important îl ocupă principiile generale ale dreptului. In cadrul jurisprudenţei ca potenţial izvor de drept administrativ. Guedon. nu este impusă de vre-o reglementare scrisă. M. prin cale de dispoziţii generale şi reglementare. este relativ dificilă. chiar dacă în instanţa de contencios administrativ ele nu pot constitui elemente de drept pozitiv198. 74 . Civ. 199 Codul Civil (art. De aceea putem afirma că elaborând fundamentul logico-juridic al sentinţei sale. Aşadar totul ar putea fi mecanizat. deoarece ar comite delictul de “denegrare de dreptate”199.J. 200 În opinia noastră eliminarea textului „Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe” din al.Administraţia şi cei administraţi le consideră a fi obligatorii. prin echilibru care încearcă a se stabili între echitate şi cerinţele siguranţei juridice. 3 al art. dar a devenit o practică uzuală. o practică care. declanşat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. el fiind un interpret care este chemat să hotărască semnificaţia care trebuie dată normei juridice iar dacă întâlneşte o dificultate în plus cum ar fi o lacună a ordinii juridice el nu poate să-şi decline competenţa. Pentru a înţelege a mai bine mecanismul procesului de judecată. judecătorul are un rol creator. P. Partea I. pe care îl parcurge un judecător trebuie să încercăm să ni-l imaginăm. judecătorul îşi autoformulează o regulă. Ele se caracterizează prin supleţe. sub cuvânt că legea nu prevede. aşadar motivând soluţia ce o va adopta. sau între principiul egalităţii şi adaptarea dreptului la fiecare caz particular. In acelaşi timp trebuie precizat că aceste decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie deşi sunt publicate în Monitorul Oficial ele nu sunt nişte hotărâri de reglementare care ar obliga pe judecători. 4. printr-o dispoziţie de ordin general cum este cazul când acest act este emis de Parlament201. Principiile şi regulile derivate din practica judecătorească formează jurisprudenţa. 201 Codul civil prin art. dispusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. „Judecătorul care va refuza de a judeca. în hotărârile ce dă. calculatorul ar putea lua locul judecătorului. Iată spre exemplu în situaţia recursului în interesul legii. op. are o importanţă deosebită deoarece ea este de cele mai multe ori un rezultat al controlului jurisdicţional. Jurisprudenţa se naşte în primul rând din partea de incertitudine inerentă acestor operaţii. Nimic nu este mai înşelător decât acest model de gândire mecanicistă pentru hotărârile/deciziile justiţiei. Jurisprudenţa. Pentru a ajunge la confruntarea dintre o normă şi un fapt. 1. cit. deşi poziţionarea acestora în ierarhia izvoarelor dreptului administrativ în absenţa unui cod de procedură administrativă. pct. pg. asupra cauzelor ce-i sunt supuse”. sau că este întunecată sau neîndestulătoare. trebuie în primul rând analizate în detaliu datele faptei şi trebuie apreciat conţinutul normei şi tendinţa generală a dreptului. Pr. însă. pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul României se cere Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra chestiunilor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti. 202 G. este o mare greşeală împiedicând unificarea practicii judecătoreşti şi promovând practic federalizarea justiţiei române. 3). Într-o asemenea situaţie. judecătorul când invocă formulând un principiu general al dreptului se comportă ca şi când ar fi un legiuitor202: “el modifică dreptul pozitiv introducând o normă care de altfel nu este inventată de el fiindcă dacă ar fi aşa norma respectivă ar risca să nu 198 A se vedea în acest sens cutuma aplicării unor vize sau rezoluţii ce apar pe un act administrativ. La prima vedere lucrurile par simple: avem o regulă ce trebuie aplicată unei anumite situaţii şi întrun asemenea caz se ia o anumită decizie. Dupuis. interzice judecătorului să practice metoda hotărârilor de reglementare: „este oprit judecătorului de a se pronunţa. 130). Din punct de vedere tehnic. va putea fi urmărit ca culpabil de denegrare de dreptate”.

(no man is a judge in his own case). pg. Ţinem să precizăm că în proiectul Codului de Procedură administrativă principiile generale ocupă un loc special. România) şi ţările de cultură anglo-saxonă: dat fiind că e vorba de probleme fundamentale. d) motivării acţiuni administrative şi a măsurilor dispuse. In fapt consensul de care are nevoie rezultă din chiar originea lui deoarece principiul sau norma formulată este extrasă de către judecător din ansamblul dispoziţiilor constituţionale sau legislative. k) subsidiarităţii. m) responsabilităţii şi răspunderii. l) colaborării şi cooperării. RIDC 1978. i-ar lipsi legitimitatea necesară unei norme de drept pentru a putea fi aplicată în mod efectiv”.fie tolerată. iar după caz. fie că sunt emise de Guvern sau de celelalte autorităţi administrative care au competenţă normativă. în condiţiile legii. drept izvoare de drept. Astfel în procedura necontencioasă se aplică principiile: a) legalităţii. cum ar fi aceea a salvgardării libertăţilor şi ale persoanei umane. diferenţele de ordin tehnic se estompează iar sursa profundă a soluţiilor pare să fie aceeaşi”203. In acest fel principiile sunt comparabile cu natural justice din dreptul englez care provine din common law şi cuprinde două reguli: nimeni nu poate fi în acelaşi timp şi judecător şi parte în acelaşi proces. f) transparenţei în activitatea administraţiei publice şi accesul liber la informaţiile de interes public. oportunităţii şi eficienţei. g) folosirii limbii române în scris şi vorbit. h) obligativităţii aducerii la cunoştinţă a actelor adoptate/emise şi a măsurilor dispuse. Dreptul european confirmă aceste aprecieri iar dreptul comunitar şi mai cu seamă Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg invocă şi utilizează principiile generale de drept. e) exercitării ierarhice a recursului. “Aceste asemănări sunt un argument că nu trebuie să opunem în mod categoric ţările cu drept scris (Franţa. 203 A. i) exercitării controlului asupra activităţii executive. şi a limbii minorităţilor naţionale. j) celerităţii rezolvării problemelor cetăţenilor. principiile generale ale dreptului (care le putem considera ca fiind asemănătoare normelor juridice de ordine publică) nu pot fi îndepărtate printr-un contract sau convenţie. In aceeaşi măsură. b) exercitării obligatorii şi cu bună credinţă a competenţelor legale. Din punct de vedere al valorii juridice un lucru este sigur şi anume că doar legea poate formula o excepţie de la un principiu general al dreptului. Lefas „Essai de comparaison entre le concept de natural jutice en droit administratif anglo-saxon et principes generaux de droit”. c) egalităţii în faţa administraţiei publice. nimeni nu poate fi condamnat fără să fi fost audiat în prealabil (audi alteram partem). 75 . Astfel aceste principii sun împărţite în două categorii şi anume cele care se aplică în procedura necontencioasă şi cele care se aplică în procedura contencioasă. Germania. 45. Aşadar respectarea principiilor generale ale dreptului se impune tuturor autorităţilor administrative iar în ierarhia izvoarelor de drept credem că se situează deasupra tuturor actelor administrative cu caracter normativ. aşadar valori deja consacrate într-un anumit tip de civilizaţie şi care conţin aspiraţiile societăţii respective astfel că şi în cadrul unei contestări norma sau principiul respectiv ar fi apărate de către opinia publică sau de reprezentanţii populaţiei.

Unii autori204 au fost de părere că “dreptul administrativ poate fi supus. sunt cuprinse în acte normative disparate şi nu într-un cod care să asigure unitate şi coeziune acestor norme juridice. anume că dreptul administrativ. iar în etapa a doua să fie adoptat Codul administrativ. In cuprinsul unui asemenea cod ar trebui să se regăsească reglementări cu privire la Administraţia prezidenţială. care are ca obiect de reglementare administraţia publică.In procedura contencioasă mai au aplicabilitate principiile: a) contradictorialităţii. precum si în raporturile acestora cu alte subiecte de drept public sau privat. şi după aceea. Codificarea dreptului administrativ Normele juridice care alcătuiesc ramura dreptului administrativ. Toate aceste principii ar trebui să garanteze cetăţenilor dreptul la o mai bună administrare. Intârzierea codificării normelor de drept administrativ îşi găseşte explicaţia în lipsa unui precedent în legislaţia noastră. Se impune. Autorităţile autonome centrale ale administraţiei publice. folosind regimul de drept administrativ. spre exemplu. pg. pe baza unor noţiuni precise şi unor principii riguroase. Codul administrativ Codul administrativ reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor. Prof. Prevederile unui asemenea cod administrativ se aplică activităţii persoanelor administrative. raporturile dintre acestea si principiile aplicabile administraţiei publice centrale si locale. în raporturile dintre autorităţile administrative. folosirea unei terminologii juridice unitare mai întâi în Cod şi apoi preluată şi în legile speciale care vor trebui puse de acord cu dispoziţiile de principiu ale Codului administrativ. 900 şi urm. Se aplică în administraţia activă. Administraţia publică locală – Autorităţile administraţiei publice locale. A. A. chiar unei codificări”. Administraţia publică centrală de specialitate – Ministerele şi alte autorităţi centrale. spre deosebire de alte ramuri de drept care sunt codificate. instituţiilor. Tratat de Drept Administrativ Român. Răspunderea ministerială. c) garantării dreptului la apărare. b) independenţei în activitatea administrativ-jurisdicţională. cel puţin în instituţiile sale de bază.cit. faţă de dreptul civil. în mobilitatea extremă care caracterizează regimul de drept administrativ. cunoscând secole de practică judiciară şi elaborare doctrinară.1. un Cod de procedură administrativă necontencioasă a autorităţilor administraţiei publice într-o primă etapă. în diversitatea domeniilor în care acţionează administraţia publică. Iorgovan. pg. unei sistematizări. Bucureşti. Regimul juridic al proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. de asemenea. Funcţionarii publici. § 3. 2002. într-o primă etapă. La acestea se adaugă şi o justificare de natură istorică. 142. Contenciosul 204 205 V.. este relativ recent (începând din secolul al XIX-lea). op. Guvernul României. Iorgovan a pledat pentru realizarea unui Cod al contravenţiilor. d) stabilităţii şi motivării actului administrativ-jurisdicţional. statutul aleşilor locali. care are o lungă tradiţie. în administraţia jurisdicţională şi în cea cu caracter special.205 3. precum şi la exercitarea căilor de atac în faţa jurisdicţiilor administrative şi a instanţelor judecătoreşti. serviciile publice locale. 76 . Prisăcaru. reprezentare. Editura Lumina Lex.

7 din 18 februarie 2004. precum şi în raporturile cu alte subiecte de drept public sau privat. jurisdicţională şi cea cu caracter special. Codul de conduită a funcţionarilor publici. vin din medii diferite iar dorinţa lor de afirmare ca profesionişti ai administraţiei nu se reduce la conformism. 77 . 206 Guvernul României a adoptat o Hotărâre care conţine tezele prealabile ale Proiectului Codului de procedură administrativă. procedura desfăşurată de autorităţi. Norme obligatorii pentru funcţionarii publici. Un asemenea conţinut a fost dat unui Proiect de lege privind Codul administrativ al României de specialişti în domeniu în cadrul unui program gestionat de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală din Sibiu. precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică. punerea în executare şi controlul actelor administrative. Procedura administrativă este alcătuită din: fazele de pregătire. 1360 din 22 octombrie 2008 privind Tezele prealabile ale proiectului de procedură administrativă publicată în Monitorul Oficial al României nr. Doctrina şi practica au fost juridică au fost preocupate în mod constant de sistematizarea şi simplificarea legislaţiei administrative în contextul unei inflaţii normative caracterizate de abundenţa textelor normative şi instabilitatea regulilor. Prevederile sale se aplică în activitatea administrativă desfăşurată de oricare autoritate. H. elaborare emitere/adoptare. în executarea atribuţiilor ce le revin. că ei au propriile valori. Codul de conduită a funcţionarilor publici este unul din puţinele coduri care au fost reglementate de legiuitorul român prin Legea nr. salariu. sub pretextul că este de ajuns aplicarea legii este tot una cu a ignora faptul că funcţionarii publici sunt persoane.administrativ şi Răspunderea contravenţională. din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.2. instituţii şi servicii publice. instituţie sau serviciu public. precum şi înfăptuirea operaţiunilor administrative de către autorităţi. punere în executare şi control al actelor şi măsurilor administrative. Nu ne rămâne decât să aşteptăm concretizarea legală a acestui proiect. 3. potrivit competenţei legal stabilite în raporturile dintre ele. Codul de procedură administrativă206 Procedura administrativă cuprinde ansamblul normelor juridice şi modalităţilor specifice privind elaborarea. nr. 734 din 30 octombrie 2008. Zona etică a administraţiei publice este cu atât mai sensibilă cu cât scopul vizat este menţinerea încrederii publice în funcţionarea instituţiilor. indiferent de sfera puterii de stat din care fac parte. în măsura în care dispoziţiile sale sunt compatibile cu natura şi atribuţiile lor. emiterea.G. aducere la cunoştinţă. sancţiune. instituţii şi servicii publice. încredere fără de care democraţia este doar spectacol politic. Procedura se aplică în administraţia activă. 3. Actul are în vedere sistematizarea prevederilor de procedură administrativă cât şi a regelementarea unor elelemnte cu caracter de noutate în domeniu. Implinirea profesională este o parte a împlinirii omeneşti şi o condiţie a stimei de sine. ci că identitatea profesională devine o componentă a identităţii personale. adoptarea. reglementează în cuprinsul său normele de conduită profesională a funcţionarilor publici.3. Procedura administrativă se aplică în activitatea persoanelor administrative. nu simpli executanţi. datorie pe sarcină. Codul de procedură administrativă reglementează astfel. premiere. Codul de conduită a funcţionarilor publici A ignora dezvoltarea pe coordonate etice a administraţiei publice.

precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică. Pentru o mai bună înţelegere enumerăm mai jos astfel de reguli care au fost incluse şi susţinute de Euro-Ombudsman în faţa Parlamentului European. funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist. de a transfera dosarul/actele la serviciul/instituţia competentă. eliminării abuzului de putere. o bună administrare în realizarea interesului public.4. Prin intermediul unui asemenea cod în exercitarea funcţiei publice. şi prin intermediul căruia administraţia publică va fi mai transparentă şi mai aproape de nevoile cetăţenilor prin exercitarea unor servicii administrative de bună calitate a devenit o necesitate a societăţii administrative române. 78 . Codul bunei administrări Adoptarea unui cod care să conţină principiile de bază ale unui model de comportament al autorităţilor şi al funcţionarilor publici faţă de orice persoană care li se adresează. precum şi de a asigura. în condiţiile legii. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici.Obiectivele codului de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public. eliminării discriminării – principiul egalităţii de tratament. codul include obligaţia: de a răspunde la corespondenţă în limba cetăţeanului. a regulilor şi procedurilor legale – principiul legalităţii. neacţionării în contradictoriu. pe de o parte. transparenţa administrativă. Euro-Ombudsmanul a constatat că acesta ar trebui să includă reguli generale atât la nivel substanţial cât şi la nivelul principiilor procedurale. prin: reglementarea normelor de conduită profesională. pe de alta parte. La nivelul principiilor procedurale. număr de telefon). reguli concretizate în Codul European al bunei administrări. 3. de a transmite o înştiinţare în cazul în care nu există posibilitatea acordării unui răspuns imediat indicând instituţia care se ocupă de dosar/petiţie (nume. luării de măsuri proporţionale cu gradul de pericol – principiul proporţionalităţii. şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice. In ultimii ani a existat o tendinţă generală în vederea elaborării unui cod al bunei administrări atât la nivelul instituţiilor internaţionale (Comunitatea Europeană prin EuroOmbudsman a propus adoptarea unui “Code of good administrative behavior” încă din 1998 – Cod adoptat de Parlamentul European la 6 septembrie 2001) cât şi la nivelul mai multor state europene. imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. asigurării obiectivităţii şi imparţialităţii (incluzând abţinerea în cazul existenţei unui interes personal). La nivel substanţial codul include. Cât priveşte conţinutul unui astfel de cod. acţionării corecte. pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea. obligaţia: aplicării legii. informarea publicului cu privire la conduita profesională a funcţionarilor publici.

unele obligaţii precum sarcini de servicii pentru funcţionarii publici ce se află în contact cu cetăţeanul: acordarea de informaţii clare şi sfaturi corecte. Coduri care-şi produc efectele doar asupra unei anumite arii de activitate. Codurile administraţiilor sectoriale Exceptând codul de drept material. Codul fiscal Obiectivul fundamental al Codului fiscal este pe de o parte armonizarea cu legislaţia fiscală a Uniunii Europene şi cu acordurile fiscale internaţionale la care România este parte. pe care acestea să îl respecte în relaţiile cu publicul. coerent şi clar al reglementarilor fiscale. Codul fiscal a fost elaborat astfel încât : plătitorii de taxe să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine. Avocatul poporului din România a propus începând cu Raportul anual din 2000 elaborarea unui asemenea cod la nivelul României. cel de drept procedural şi cel de conduită în România ar trebui să existe şi există deja în unele situaţii coduri ale administraţiilor sectoriale. un cod pe care în acest moment îl considerăm ca fiind necesar pentru dezvoltarea culturii administrative a cetăţeanului român şi a autorităţilor publice. Codul conţine de asemenea. iar pe de altă parte asigurarea unui cadru unitar. 571 privind Codul fiscal a fost adoptata de Parlamentul României la 17 decembrie 2003 şi publicată în Monitorul Oficial nr.207 207 Modificările şi completările aduse Codului fiscal până la finalul anului 2008 erau în număr de 31. să existe informarea necesară asupra principiilor. modificată şi completată prin mai multe acte normative. mecanismelor şi procedurilor fiscale. Având în vedre toate cele expuse mai sus considerăm că este oportun să se adopte un cod care să guverneze principiile unui bun comportament administrativ al autorităţilor. Legea nr. In acest sens. de a aduce decizia la cunoştinţa persoanei în cauză. de a indica posibilitatea exercitării unui apel în caz de decizie negativă. 112 din 6 februarie 2004. promovarea Codului. 79 . stabil. plătitorii de taxe să poată analiza uşor influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale. de specialitate.de a respecta dreptului de a fi audiat înainte de a lua decizia finală (dreptul la apărare).5. de a lua în considerare toate elementele relevante şi de a le exclude pe cele irelevante. de a lua decizia în timp rezonabil (chiar dacă răspunsul este negativ). de a aduce la cunoştinţă motivele ce au stat la baza luării deciziei (argumentarea deciziei). în acest sens în România acţionează următoarele coduri: A. 3. gestionarea apelurile telefonice.

941 din 29 decembrie 2003 şi aprobată cu modificări prin Legea nr. destinate consumatorilor. asigurând cadrul necesar accesului la produse şi servicii. pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic. Dispoziţiile prevăzute în acest cod au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei rutiere. folosite sau recondiţionate. în esenţă identice. precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice. cu privire la achiziţionarea de produse şi servicii. administrarea impozitelor şi taxelor nu mai este realizată prin legi speciale. în România. instituţii şi organizaţii în legătură cu acestea sunt supuse dispoziţiilor Codului rutier. 92 din 24 decembrie 2003 publicată în Monitorul Oficial nr. C. obligaţiile şi răspunderile ce revin persoanelor fizice şi juridice. regulilor privind publicitatea produselor şi serviciilor. D. întrucât toate prevederile procedurale care se utilizează în această activitate sunt cuprinse într-o singură lege. Codul rutier Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor. pentru fiecare funcţie principală a administrării (înregistrare. control fiscal şi contencios administrativ). apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor împotriva unor practici abuzive. a sănătăţii persoanelor. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. Pentru realizarea unei administrări eficiente a impozitelor şi taxelor a apărut necesitatea cuprinderii tuturor prevederilor referitoare la acest domeniu. republicată (2) în Monitorul Oficial nr. colectare. drepturile. contractelor încheiate cu consumatorii. 80 . Prevederile Codului se aplică comercializării produselor noi. 224 din 24 martie 2008. a produselor care se comercializează ca antichităţi şi a produselor necesar a fi reparate sau recondiţionate pentru a fi utilizate. apărarea vieţii şi integrităţii corporale. Codul de procedură fiscală In prezent. declarare. şi a serviciilor. uşurarea activităţii de administrare. 593 di 1 iulie 2004. cu condiţia ca agentul economic să informeze consumatorul despre aceasta. informării lor complete şi corecte despre caracteristicile esenţiale ale acestora. Codul de procedură fiscală reprezintă baza de aplicare a tuturor legilor fiscale speciale care se adresează contribuabilului. asigurând: crearea unui cadru unitar pentru procedura de impozitare la toate categoriile de impozite. într-un Cod de procedură fiscală. degrevarea legislaţiei fiscale speciale de prevederile procedurale. inclusiv a serviciilor financiare. Codul de procedură fiscală a fost adoptat de Guvernul României prin Ordonanţa nr. inclusiv a serviciilor financiare. participării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori. 174 din 25 mai 2004.B. modificată şi republicată în Monitorul Oficial nr. evitând în acest fel repetarea procedurilor în fiecare din aceste legi. cu excepţia produselor şi serviciilor care sunt reglementate prin legi speciale. proprietăţii publice 208 Legea nr. 513 din 31 iulie 2007. Codul consumului Are ca obiect de reglementare raporturile juridice create între agenţii economici şi consumatori. Codul consumului deşi a fost adoptat de Parlamentul României în iunie 2004208 a început să-şi producă efectele începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Codul vamal al României a fost reglementat de legiuitorul român iniţial prin Legea nr. Bucureşti. publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. Doctrina juridică a stabilit însă că relaţiile sunt toate acele legaturi care nu sunt afectate de norma juridică. Codul vamal Codul vamal se aplică în mod uniform şi nediscriminatoriu pe întreg teritoriul României. 2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar. 209 210 Publicată în Monitorul Oficial nr.şi private. Codul rutier a fost reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. Raporturile de drept administrativ pot fi considerate acele raporturi juridice care apar prin intervenţia normei juridice de drept administrativ asupra relaţiilor sociale care constituie obiectul activităţii administrative a statului sau a colectivităţilor locale. noţiuni pe care gândirea omenească o poate constata şi stabili. cu excepţia raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării activităţii financiare210. Aşadar. Codul aerian a fost reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 130 din 21 iulie 2000. abrogat apoi prin Legea nr. 22 din 10 ianuarie 2006. Indeobşte se consideră că aceste premise sunt: norma juridică de drept administrativ. Editura Univers Enciclopedic. aşadar. fiind purtătoare a autorităţii publice. obiecte. republicată în Monitorul Oficial nr. Raportul de drept administrativ Pentru ca un raport juridic de drept administrativ să poată apărea şi să se desfăşoare este nevoie de existenţa unor premise. 670 din 3 august 2006 şi modificată ulterior. Dictionarul Explicativ al Limbii Române (publicat de Academia Română. 399 din 27 decembrie 2005209. prin care s-a asigurat aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1998) reţine pentru termenii de raport şi relaţie definiţia – legătură între două sau mai multe persoane. că raporturile de drept administrativ constituie o parte a raporturilor juridice în care sunt implicate autorităţile administraţiei publice prin diferite fapte juridice şi anume acelea în care autorităţile administraţiei publice înfăptuiesc puterea executivă. Codul aerian Prevederile Codului aerian se aplică tuturor activităţilor aeronautice civile. protecţia mediului înconjurător. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. urmând ca raportul să fie legatura care se desfăşoară sub imperiul unei norme juridice. realizată. 81 . cu modificări ulterioare. subiectele de drept şi faptul juridic de drept administrativ. de către autorităţile administraţiei publice potrivit normelor legale. 45 din 26 inaurie 2001 şi modificată prin Legea nr. precum şi tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi aeronautice civile în spaţiul aerian naţional şi pe teritoriul României. precum şi a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor în acest domeniu. F.86 din 10 aprilie 2006. 29 din 22 august 1997 aprobată cu modificări de Parlamentul României prin Legea nr. în primul rând. E. § 4. 302/1992. observăm astfel că din punct de vedere lingvistic este greu de diferenţiat aceste două noţiuni. fenomene. Legiuitorul român împreună cu administraţia de specialitate a reglementat şi va reglementa şi alte coduri de strictă necesitate pentru desfăşurarea activităţii de organizare a executării şi de executare în concret a legilor. trebuie observat. 141 din 24 iulie 1997. 195 din 12 decembrie 2002 intrată în vigoare la 1 februarie 2003 republicată în Monitorul Oficial nr. tuturor bunurilor introduse sau scoase din ţară de către persoane fizice sau persoane juridice.

care prestează un serviciu public alături sau în locul unei autorităţi a administraţiei publice. un purtător al autorităţii publice statale sau a colectivităţilor teritoriale. obiectul şi conţinutul. sunt raporturi de putere. reprezentat de un organ al administraţiei publice. Editura Lumina Lex. 212 A. întotdeauna cel puţin unul este o autoritate a administraţiei publice. de regulă. de asemenea. In acest sens. deosebeşte dreptul administrativ de orice subramură a dreptului privat unde subiectele. 4. sau prin excepţie de un stabiliment public sau de utilitate publică211 – o structură nestatală. se află în raport de egalitate. 4. autorizată. Subiectele raportului de drept administrativ Referindu-ne la subiectele raportului de drept administrativ. Iorgovan. suntem de părere că acestea. 2. reglementate de normele dreptului administrativ212. Sunt în acest sens. care apar în sfera relaţiilor sociale. Naşterea.In al doilea rând. Acest raport de inegalitate. un raport de drept administrativ se poate stabili între: două autorităţi ale administraţiei publice – raporturi stabilite de exemplu între Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei. distingem mai multe posibilităţi. de celelalte raporturi de drept public (de drept constituţional. perspective.cit. aşa după cum am arătat. o autoritate a administraţiei publice şi o altă autoritate publică (în ceea ce priveşte natura juridică a raporturilor dintre Parlament şi autorităţile administraţiei publice. de drept penal etc. raporturi care se nasc în cadrul şi în vederea realizării puterii executive a statului.. pentru că datorită specificului puternic al acestora. Capitolul privind Serviciile publice. Bucureşti 2007. sunt raporturi de drept constituţional) – raporturi stabilite de exemplu în Ministerul Justiţiei şi Curtea de Apel Bucureşti. modificarea sau stingerea raportului de drept administrativ este expresia manifestării unilaterale de voinţă a autorităţii administrative purtătoare a autorităţii publice (de stat sau a colectivităţilor locale). oricare ar fi ele. Astfel. Administraţia Publică: teorii. sunt raporturi de subordonare ale unuia dintre subiecţi faţă de celălalt. se desprind acelea care se nasc în procesul realizării activităţii financiare.2. Caracterele raportului de drept administrativ Raporturile juridice de drept administrativ formează o categorie distinctă de raporturi juridice care au caractere proprii ce-i conferă un aspect specific şi anume: 1. 211 A se vedea în acest sens şi I. se individualizează raporturile de drept administrativ faţă de cele de drept privat. 146. pg. Raporturile de drept administrativ se disting astfel. de supraordonare a autorităţii administrative este ceea ce. ne vom opri asupra unor caracteristici juridice specifice elementelor sale: subiectul.1. Incercând o particularizare mai aprofundată a raportului de drept administrativ. din această grupare de raporturi juridice. Alexandru. 3. în mod obligatoriu.). realităţi. 82 . op. ele fac obiectul unei ramuri distincte de drept – dreptul financiar. Astfel. unul din subiecte este întotdeauna.

modificarea. Din primul tip de raporturi de drept administrativ. raporturi ce pot apărea între subiecte care nu se află în raport de subordonare ierarhică. A. B. care se stabilesc între subiectele de drept care aparţin sistemului administraţiei publice şi subiectele de drept care se situează în afara acestui sistem. ci constituie o obligaţie legală pentru acestea. sunt în consecinţă raporturi de supraordonare a unui subiect faţă de celălalt. privind organizarea şi funcţionarea acestuia.C. drepturi şi obligaţii prevăzute de norma juridică de drept administrativ. modificarea sau încetarea raportului de drept administrativ nu depind de voinţa subiectivă a părţilor. 1998. Condiţiile în care se dezvoltă raporturile de colaborare sunt expres prevăzute de lege şi implică manifestarea de voinţă a ambelor subiecte. pg.3. distingem: raporturi juridice de subordonare. o autoritate a administraţiei publice şi o persoană fizică – raport dezvoltat de exemplu între Primarul sectorului 1 şi cetăţeanul M. Editura Sylvi. deosebim: raporturi de subordonare ierarhică. Titularii diferitelor competenţe pot colabora sau participa la realizarea unor sarcini ale administraţiei publice sau la adoptarea unor decizii administrative dintr-un anumit domeniu. 213 A se vedea în acest sens mai pe larg Al. Drept administrativ. trebuie subliniat că exercitarea drepturilor şi obligaţiilor nu este lăsată la latitudinea părţilor. a căror raţiune de a fi constă tocmai în realizarea obligatorie a atribuţiilor.C. Naşterea. Sunt raporturi juridice în care subiectele active în baza competenţei legale pot stabili unilateral drepturi şi obligaţii pentru persoane fizice sau juridice aflate în afara sistemului administraţiei publice. iar o altă parte se formează între subiectele de drept care aparţin sistemului administraţiei publice şi subiectele de drept care se situează în afara acestui sistem213. O mare parte a raporturilor de drept administrativ se formează în cadrul sistemului administraţiei publice. Din al doilea tip de raporturi de drept administrativ.A. raporturi de colaborare şi participare. Negoiţă. 44 – 51. Bucureşti. aflându-se de multe ori chiar pe poziţii de egalitate. deci al drepturilor şi obligaţiilor pe care le au subiectele participante. după conţinutul lor. realizarea sau încetarea acestora este stabilită prin voinţa legiuitorului sau prin voinţa unilaterală a subiectului supraordonat – obligat juridic în acest sens. Conţinutul raportului de drept administrativ Conţinutul raportului de drept administrativ este format din ansamblul drepturilor şi obligaţiilor subiectelor aflate într-un raport juridic determinat. a competenţelor cu care au fost învestite. 4. ci constituie o îndatorire legală chiar şi pentru autorităţile administraţiei publice. 83 . Particularizând conţinutul raportului de drept administrativ. o autoritate a administraţiei publice şi o instituţie social-culturală sau un agent economic (regie autonomă sau societate comercială) – de exemplu raporturi dezvoltate între Primăria Municipiului Iaşi şi S. raporturi de autoritate care se stabilesc între subiecte ale sistemului aflate într-o structură ierarhică.o autoritate a administraţiei publice şi un organism non-guvernamental –spre exemplificare avem raporturi dezvoltate între Ministerul Justiţiei şi Asociaţia Magistraţilor. privind cererea de acordare a autorizaţiei de construcţie. Antibiotice Iaşi S. Naşterea.

însă la acţiuni ilicite. Faptele administrative ca orice fapte juridice pot fi clasificate în evenimente şi acţiuni. în consecinţă a raportului de drept administrativ. dar ale căror rezultate produc consecinţe juridice numai dacă norma de drept statuează acest lucru. este o premisă esenţială a apariţiei sau stingerii unui raport juridic de drept administrativ. Specificitatea constă în aceea că acţiunea sau inacţiunea subiecţilor se încadrează în activitatea administrativă a statului sau a colectivităţilor locale. care creează. Obiectul raportului de drept administrativ Ca în orice raport juridic. Acţiunile pot fi licite sau ilicite. raporturi juridice de utilizare a serviciilor publice în care subiectele active acţionează pentru a realiza activităţi cu caracter prestator pentru satisfacerea unor nevoi de interes public. 84 . modifică sau stinge raporturi administrative. In cazul acţiunilor licite putem evidenţia ca exemplu. moartea.5.raporturi juridice de supraveghere şi control a respectării legii de către subiecte de drept din afara sistemului administraţiei publice (instanţele de judecată etc. naşterea. hotărârea unei persoane de a se prezenta la un examen pentru ocuparea unei funcţii publice.4. Faptul juridic administrativ reprezintă o împrejurare care are efecte juridice.. fie ele licite sau ilicite. Astfel. obiectul raportului de drept administrativ îl formează acţiunea sau inacţiunea părţilor. Conducerea fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice este un exemplu pe carel încadram. deci în cadrul realizării puterii executive. In această categorie se includ fenomenele naturale – calamităţi. în marea lor majoritate. Un eveniment de acest fel. clasificare relaţionată la interferenţa sau neinterferenţa voinţei omului.a. Acţiunile sunt manifestări de voinţă ale oamenilor (săvârşite cu discernământ) care produc efecte juridice ca urmare a reglementării lor prin normele dreptului administrativ. al înfăptuirii acestora. respectiv moartea unei persoane fizice care a încălcat norma contravenţională de drept administrativ atrage stingerea măsurilor sancţionatorii dispuse de un organ al administraţiei publice. 4. Trebuie să reţinem faptul că actele. 4. ca fapt juridic. Faptul juridic de drept administrativ Faptul de drept administrativ. Obiectul raportului de drept administrativ îl formează chiar conduita la care se referă conţinutul. nu orice împrejurare din natură sau din viaţa omului este fapt juridic de drept administrativ ci numai acelea de care norma juridică de drept administrativ leagă consecinţe juridice. raporturi juridice de colaborare şi participare a unor persoane fizice sau subiecte colective de drept la realizarea sarcinilor administraţiei publice. nu sunt altceva decât rezultatul acţiunilor.). curgerea implacabilă a timpului etc. Corpul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi. contribuind la îndeplinirea sarcinilor administraţiei publice: Baroul de avocaţi. unităţi de învăţământ particulare ş. Evenimentele sunt împrejurări care nu depind de voinţa oamenilor. Este cazul organizaţiilor nestatale care realizează activităţi de interes public.

Stingerea raportului juridic de drept administrativ se produce odată cu: realizarea obiectului. Acestea nu sunt producătoare de efecte juridice prin ele însele şi deci nu sunt generatoare de raporturi juridice. Începerea şi stingerea raporturilor de drept administrativ Raporturilor de drept administrativ au drept mijloc de declanşare: a. abrogarea.normativ. actul juridic . izvor de drepturi şi obligaţii subiective în baza cărora iau naştere raporturi în cele mai multe cazuri şi ca rezultat al unui fapt juridic administrativ. 1993.6. pg. . Iaşi.Având în vedere cele menţionate mai sus se poate afirma astfel. . a faptelor juridice de drept administrativ. . desfiinţarea. b. 4. consecinţe ale îndeplinirii uneia sau mai multor acţiuni. 85 . moartea. Editura Fundaţiei „Chemarea”.faptele comisive sunt caracterizate prin efectele juridice pe care le produc.individual.faptele comis-omisive produc efecte juridice atât ca urmare a unei acţiuni cât şi a unei omisiuni. că actele autorităţilor administraţiei publice. dispariţia subiectului pasiv. înţelese ca manifestări unilaterale de voinţă. operaţiile materiale tehnice sunt acele operaţii din procedura de elaborare sau de executare a unor acte administrative cât şi cele care nu intervin în această procedură.faptele omisive constau în abţinerea de la săvârşirea anumitor acţiuni a căror îndeplinire este prevăzută în mod obligatoriu de lege. nu reprezintă altceva decât atitudinea pe care autoritatea o manifestă odată cu luarea la cunoştinţă a evenimentelor respectiv acţiunilor. revocarea sau anularea actului juridic care a generat raportul juridic. Drept Administrativ – Noţiuni Introductive.214 214 În dezvoltarea acestei problematici se va vedea şi Maria V. c. Dvoracek. rezultă că unele raporturi iau naştere în temeiul legii fără a fi necesară intervenţia unui fapt juridic administrativ. izvor de drepturi şi obligaţii obiective/subiective. 90 şi urm. faptul juridic material .

p. Acest sistem de organizare socială. § 1. Raportul de incompatibilitate dintre sistemul administraţiei publice şi societate derivă din neadaptarea administraţiei la cerinţele mediului social. tradiţiile cultural-artistice. Sistemul ştiinţei administraţiei încorporează efectele globalizării care. care grupează categorii întregi de oameni (personalul). precum şi la noile strategii de informare şi comunicare publică. Raporturile sociale în cadrul sistemului administraţiei publice şi între acest sistem şi societatea globală. 86 . 8. în raport cu mediul social în care este organizat şi funcţionează respectivul sistem administrativ. există şi funcţionează în cadrul unui macrosistem de organizare socială a societăţii globale. Socialitatea sistemului administraţiei publice arată trăsăturile care particularizează un anumit tip de administraţie publică. Vectorii acestei expansiuni se referă la noul management public.CAPITOLUL III ORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Datorită faptului că administraţia publică – ca activitate – se realizează printr-o multitudine de forme organizatorice. prin emergenţa sistemică. Analiza sistemelor administraţiei publice. sistemul administraţiei publice este unul de organizare socială. Societatea administrativă indică dacă şi în ce măsură sistemul administraţiei publice este penetrabil de mediul social şi în funcţie de aceasta. constituind. chiar concepte şi practici noi. pentru acesta din urmă. impunându-se o cunoaştere amănunţită a necesităţilor sistemului social global. îndeletnicirile economice. În cadrul acestui sistem macrosocial există şi funcţionează diferite alte forme de organizare în afara celui al administraţiei publice. Compatibilitatea dintre cele două este asigurată de felul în care acest sistem reuşeşte să-şi autoregleze structurile şi acţiunile în raport cu nevoile societăţii. abordări noi. 2003. şi sistemul administraţiei publice există legături care se exprimă în ceea ce sociologii denumesc socialitatea şi sociabilitatea administrativă. urmărindu-se determinările şi influenţele acestei societăţi ca mediu social asupra sistemului administraţiei publice şi rolul pe care acesta îl are în evoluţia societăţii globale. bazat pe relaţii care există între aceşti oameni ce realizează o activitate specifică. 215 Ani Matei. considerat la nivel naţional sau la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale. dau dimensiuni sociologice specifice administraţiei publice. cu structurile şi stratificările ei. încorporând metode şi experienţe noi. în legătură cu mediul geografic. Trebuie luate în considerare raporturile care există între sistemul administraţiei publice şi societatea globală. Structura şi criteriile de constituire în sistem a administraţiei publice Sistemul ştiinţelor administrative este în expansiune. construcţia acestuia fiind strâns legată de particularităţile grupărilor sociale în teritoriul statului. mediul social în care există şi funcţionează. la capacitatea administrativă şi de guvernare. Între societatea globală. Editura Economică. devin cauză sau efect al unor procese şi fenomene din spaţiul public215. dacă este sau nu compatibil cu societatea globală.

La systemique sociale. The Political Aspect of Social Structure. op. procese. PUF. Cărăuşan. pornind de la obiecte. Nici un proces de cunoaştere a unui fenomen nu se poate realiza dacă nu se încearcă o definiţie a acestui fenomen. Poate fi imposibil de stabilit modul în care sunt unite pentru a forma sistemul total. adică: naţionalitate.218”. atribute şi relaţii ce se combină şi permit funcţionarea optimă. care – depăşind analiza structurală şi funcţională (ce se referă la comportamentul intern al administraţiei) – urmăreşte studierea relaţiilor dintre elementele sistemului. analiza rezultatului final . 13. precum şi între acestea şi întregul său şi celelalte elemente ale sistemului social. procesul fiind studiat ca o înlănţuire de procese secvenţionale. mecanisme şi instituţii administrative. op. Soluţia intermediară nu poate fi unică. În acest sens. putem considera aceste elemente ca variabile. p.Scopul final al oricărui studiu ce priveşte administraţia este de a construi un model al sistemului administrativ. p. o structură şi o logică. Structuri.220 Abordarea sistemică a administraţiei pubice oferă fundamentul unui demers consistent şi riguros pentru un model ideal al administraţiei publice care să însumeze toate avantajele – deziderate pentru orice administraţie.cit. II.în care sistemul este studiat ca ansamblu de subsisteme strâns legate între ele (studiul microscopic al lumii fizice). 14. p. Evidenţiind o diferenţă specifică. amenajată în funcţie de 216 Talcott Parsons. vol.221 Putem afirma că acestă abordare presupune cuprinderea cvasintegrală a tuturor verigilor administraţiei publice în cadrul unei structuri relativ unitare. Prentice Hall. p. M. 34.. S. atrage după sine o analiză sistemică mai amplă. iar starea sistemului. Din punct de vedere sistemic administraţia este văzută ca o entitate socială specifică unei perioade de dezvoltare caracterizată printr-un mod de acţiune. 87 . Paris. Rezultatele intermediare nu sunt cunoscute cu certitudine (modelul cutiei negre). 81. desfăşurate într-o anumită perioadă de timp şi care iau aspectul unei realităţi obiective încorporate în viaţa socială cotidiană. O definiţie pe care o considerăm a cuprinde toate elementele necesare studiului nostru este cea potrivit căreia: „un sistem poate fi considerat ca un ansamblu de interacţiuni privilegiate între ele. Se definesc rezultatele intermediare furnizate de sistem. mai ales.. Matei. Lugan. 140. ca sistem. 218 A. Alexandru. 217 J. Curente de gândire privind administraţia publică. care-i sunt proprii.cit. conceptul de sistem a fost identificat în doctrina de specialitate217 ca fiind: „un ansamblu de elemente oarecare existente în diverse stări. 1966 citat de I. O abordare de ansamblu asupra sferei şi conţinutului administraţiei publice nu poate fi realizată decât cu ajutorul unei abordării sistemice. p. Ocupându-ne succint de termenul de sistem trebuie să amintim că studiul sistemelor poate lua una din următoarele forme216: analiza procesului . Utilizarea analizei sistemice în administraţie şi în cercetarea administrativă nu este nouă. fiind consacrate. actori sau grupuri de actori şi produsele lor: efecte. Acest tip de analiză este asociat cu sistemele materiale şi cu problemele concrete. să fie înţeleasă ca un proces evolutiv. Dacă schimbările de stare sunt măsurabile. Bucur. 220 I. Editura Economică.dă o perspectivă macroscopică. Editura Sylvi. În acest fel. Bucureşti. Alexandru. în norme juridice) şi relaţiile sistemului cu mediul social înconjurător. 2000. 1996. Alexandru. 221 I. sistemul administrativ va fi un ansamblu de fapte administrative aflate în interacţiune. acţiuni. 21.219 Precizarea rolului administraţie publice. servire optimă a cetăţenilor etc. este posibil să se facă distincţia între relaţiile interne ale sistemului (care sunt considerate relativ stabile. pe baza căruia administraţia. sistemul fiind tratat ca ansamblu. la un moment dat va fi lista valorilor acestor variabile elementare”. p. 1993. în condiţiile statului de drept.C. 219 Idem. eficacitate.

după raza teritorială în care poate acţiona autoritatea publică respectivă. care are în vârful ierarhiei Guvernul. 164 din 2 aprilie 2001. exercită. publicată în Monitorul Oficial al României nr.2. în procesul realizării funcţiilor sistemului respectiv. Reţinem faptul că un sistem se poate organiza sub forma următoarelor tipuri de structuri222: • • • structura lineară (ierarhică). p. structura mixtă (ierarhic-funcţională). de organizare a executării şi de executare în concret a legii şi între care se stabilesc raporturi juridice ce asigură funcţionalitatea. cu o funcţionalitate coerentă. întregul sistem al administraţiei publice este amenajat sub forma unei structuri mixte. Alexandru. multitudinea autorităţilor administrative ale statului – şi ale colectivităţilor locale – determină ordonarea. Într-o concepţie relativ mai nouă motivarea structurii teritoriale a I. autorităţilor.. acest criteriu stă la baza împărţirii autorităţilor administraţiei publice în autorităţi centrale şi autorităţi locale. conform art. op. M. Criteriile de constituire în sistem Prin sistem al administraţiei publice înţelegem totalitatea organelor. căruia îi corespunde structura ierarhică şi criteriul competenţei materiale sau funcţional. De altfel. administraţia publică pe intreg teritoriul ţării”. În ceea ce priveşte administraţia publică. Această ultimă formă de cuprindere a administraţiei publice în sistem stă la baza realizării cercetării noastre ştiinţifice. de construcţie. structura funcţională care determină pluralitatea conducerii. S. Structura administraţiei publice Termenul de structură provine din cuvântul latin struere. 1 „Guvernul României . ierarhic-funcţionale. teoria şi practica au sugerat numeroase tipuri de structuri. în conformitate cu legea. care înseamnă a construi. au fost identificate ca fiind: Criteriul teritorial Într-o viziune tradiţională. instituţiilor şi serviciilor care realizează activitatea de administraţie publică. 1 Legea 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor224. coerenţa întregului sistem. 37/1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului.. 1.colectivitatea umană pe care o serveşte. 137 din 7 decembrie 1990 prevedea în art. aşa cum rezultă şi din reglementările legale223. Cărăuşan. Nu numai reglementările actuale cuprind astfel de prevederi ci şi unele din cele abrogate. 126. Modalităţile de constituire în sistem. exercită conducerea generală a administraţiei publice”. 1. Aşadar.. a clădi. căruia îi corespunde structura funcţională.cit. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor publicată în Monitorul Oficial al României nr. Legea nr. „Guvernul este autoritatea publică a puterii executive .. deci administraţia este organizată sub forma unei structuri articulate. de organizare a unui corp sau a unui domeniu de activitate.. 223 222 88 . care îmbină două tipuri de structuri şi este mai răspândită în realitatea practicii administrative şi economico-sociale. în vederea realizării funcţiilor pe care acestea le au. Prin structură se înţelege o anumită modalitate de alcătuire. Înţelegând prin structură atât modul în care sunt ordonate elementele unui sistem cât şi relaţiile ce se stabilesc între acestea. care asigură în principal unitatea (coerenţa) în conducere. în baza a două criterii şi anume: criteriul teritorial.1. Bucur. aşa numitele criterii în doctrina de specialitate. 224 Legea nr.

asigurarea unui control mai eficient şi a unui sprijin mai competent unităţilor administrativteritoriale226. esenţială. 1996. pentru raţionalizarea şi simplificarea aparatului birocratic. Astfel. Modul în care este înfăptuită organizarea administrativ-teritorială influenţează profund însuşi conţinutul activităţii diferitelor autorităţi publice. Caracteristica pregnantă. în revista Dreptul nr. Coordonatele juridice de evoluţie a instituţiei descentralizării administrative. nu tot timpul organizarea administrativ teritorială a fost punctul forte al statului în structurarea administraţiei. Perfecţionarea structurii administrativ-teritoriale reprezintă o pârghie importantă pentru realizarea optimă a funcţiilor administraţiei publice în statul de drept. dezvoltarea armonioasă a diferitelor zone şi localităţi. I. ale căror interese le gestionează respectiva autoritate a administraţiei publice. în timp ce autorităţile administraţiei publice locale au în vedere soluţionarea intereselor colectivităţilor locale. Bucureşti 1977. necesar a fi abordată în contextul studierii structurilor administraţiei publice225. Relaţiile între aceste autorităţi sunt foarte variate.Cicu. respectiv serviciile publice deconcentrate. într-o anumită parte a teritoriului. 225 N.I. În susţinerea acestei afirmaţii prezentăm pe scurt istoria organizării administrativ-teritoriale a României. deci. fie o autonomie diferenţiată. ed. Bucureşti. ele exprimând fie o centralizare accentuată. I. interese care. Structuri. ci întregul sistem de autorităţi şi servicii publice.Alexandru. bineînţeles. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Analiză comparativă.administraţiei publice o constituie colectivitatea de cetăţeni pentru care acţionează. ne putem da seama mai bine care este deosebirea dintre autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale şi primarii) şi diversele servicii publice deconcentrate ale administraţiei publice centrale de specialitate (ministere şi alte organe de specialitate) care acţionează într-o anumită zonă teritorială şi care sunt structuri exterioare (teritoriale) ale anumitor autorităţi administrative centrale (de stat). mecanisme şi instituţii administrative. Orice organizare administrativ-teritorială are menirea de a asigura creşterea eficienţei activităţii autorităţilor publice. Însă. Perfecţionarea continuă a aparatului de stat şi reflectarea sa pe plan legislativ. vol.Alexandru. la nivelul statului. respectiv. 89 . 226 V. îmbunătăţirea legăturilor dintre autorităţile centrale şi locale.9/1991. Faţă de această explicaţie este necesar să precizăm că în cadrul structurii teritoriale a organelor administraţiei publice nu este recomandabil să se cultive o departajare strictă între autorităţile administraţiei publice locale şi cele centrale.II. asigurată în principal prin prefect. O problemă deosebită legată de structura teritorială a administraţiei o constituie gradul de autonomie funcţională a autorităţilor locale. sunt armonizate cu interesele generale. Evoluţia organizării administrativ-teritoriale în România Organizarea administrativ-teritorială constituie o altă problemă importantă. autoritate a administraţiei publice creată în acest scop. Organizarea administrativă a teritoriului ţării interesează nu numai administraţia publică. Viaţa a demonstrat că progresul general al societăţii este indisolubil legat de organizarea judicioasă a teritoriului şi a administraţiei locale. O delimitare corespunzătoare a unităţilor administrativ-teritoriale asigură condiţiile necesare pentru accesul şi participarea populaţiei la activitatea autorităţilor publice. fiind însă colaborarea între ele. Având în vedere acest raţionament. în Drept românesc contemporan. care favorizează amplasarea raţională a investiţiilor publice pe cuprinsul ţării. A. Pătulea. EdituraSylvi. autorităţile administraţiei publice centrale acţionează în interesul întregii colectivităţi umane existente în sistemul social global. sporirea iniţiativei şi operativităţii acestora în serviciul public. în special cu unităţile de bază.

În ceea ce priveşte organizarea administrativ-teritorială. 2/1968. odată cu intrarea României în aria de influenţă a Rusiei sovietice are loc o treptată desfiinţare a structurilor statale anterioare şi înlocuirea acestora cu autorităţi de tip sovietic. tendinţa unei accentuări a centralismului administrativ pentru asigurarea puterii statale. art.rurală. trăiesc şi muncesc în comun. întindere şi subdiviziuni teritoriale se vor stabili după formele prevăzute în legile de organizare administrativă”. iar prin Legea nr. p. 1894. plăşile şi comunele. în judeţe şi comune (plasa rămânând o simplă circumscripţie administrativă a judeţului menită a permite controlul activităţii administrative din comune). Mai târziu. plasa. oraşe şi comune. în Transilvania regăseam comitatele. comunele urbane (oraşe şi municipii) şi cele rurale (mici. oraşe (municipii). 1998. 228 Nicolae Popa. p. oarecum. arondare administrativă care a fost păstrată până în 1968 când. în ideea consolidării poziţiei organelor numite în dauna celor alese. iar. 1906. mari). Până la această dată. Fiind păstrată organizarea anterioară stabilită prin Legile administrative promulgate de Al. 227 90 . Bucureşti. Organele locale au fost organizate şi au funcţionat o perioadă diferenţiat în Basarabia. oraşe reşedinţă de judeţ şi oraşe nereşedinţă de judeţ) şi balneo-climaterică. în Ţara Românească şi Moldova aveam ca unităţii administrativ-teritoriale judeţul. înlocuită în septembrie 1940 de dictatura lui Antonescu. Este o perioadă în care se produc schimbări fundamentale în organizarea politico-administrativă a statului. 205. Interacţiunea reciprocă a indivizilor şi a colectivităţilor este cea care formează „viaţa socială”228 sau „sistemul social”229. desemnează un grup de oameni care duc o viaţă colectivă. printr-o nouă lege administrativă din 14 august 1938 se produc schimbări în organizarea administraţiei locale. Ediţia a II-a. raionale. aşa cum reieşea şi din art. orăşeneşti şi comunale. organizarea administrativă teritorială a statului român s-a păstrat în judeţe. 229 Traian Herseni. prin Legea nr. 1982. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 3 al Constituţiei. Colectivităţile locale şi/sau unităţile administrativ-teritoriale Individul îşi duce existenţa în societate. Sociologie. unde este definit ca „interacţiune diferenţiată şi integrată”. 4. până în 1950 se menţin regiunile. Academia Română. această lege a fost înlocuită cu Legea din 27 aprilie 1936 şi cu Regulamentul din 1937 care au stabilit o nouă organizare teritorială a ţării. B. op. preciza că din punct de vedere administrativ. într-un sistem corelat de relaţii care îl pun în contact nemijlocit şi diversificat cu semenii săi. Legile de organizare a administraţie locale din 1874. 5/1950 se preia modelul sovietic şi se înfiinţează regiunile şi raioanele. 231 Traian Herseni. I. 1910. al căror număr. 1998. plasa şi comunele urbane şi rurale. se prevede că teritoriul ţării este organizat în judeţe. 138. astfel. Teoria generală a dreptului. 259 din decembrie 1950 pentru organizarea şi funcţionarea sfaturilor populare regionale. judeţele. Bucureşti. menţinându-se oraşul şi comuna. 230 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Constituţiei de la 1923 în Titlul I. Termenul de colectivitate. Cuza la 31 martie 1864. Editura ACTAMI. dar şi după Revoluţia din 1989. care provine din francezul collectivité. p. Bucureşti. 1912 au avut. Încheierea primului război mondial şi desăvârşirea unităţii naţionale au impus unele perfecţionări ale organizării şi funcţionării administraţiei pe structura consacrată în Constituţia din 1923227. După al doilea război mondial.Ţinând cont de situaţia politică şi juridică a statului român prima noastră Constituţie din 1866 nu a realizat o structurare unitară a teritoriului pe subdiviziuni administrative. 116. iar unificarea administrativ-teritorială a fost tergiversată până în 1925 când a fost promulgată prima lege administrativă pentru toată România. cit. Unităţile administrativ-teritoriale stabilite de această lege au fost provincia (ţinutul) şi comuna . Constituţia din 1938 instituie dictatura regală a lui Carol al II-lea. judeţele în comune. comune. urbană (municipii. derivată din relaţiile interindividuale. acţiune declanşată prin adoptarea Decretului nr.230 Termenul este sinonim cu cel de „comunitate umană”231 sau de „comunitate”232. teritoriul naţional se împarte „în judeţe.

234 Ibidem. op. 1980. 1887. 122 şi urm. religioasă. dar şi satele din România două colectivităţi naturale care au dat naştere la regimuri juridice distincte. Radu. ea reprezenta „totalitatea cetăţenilor cu drepturi egale asupra pământului” şi. însă. din integrarea indivizilor în colectivitate. Humanitas. cooperarea şi solidaritatea acestora. sentimente şi înclinaţii comune. a se vedea David Miller coord.233 După cum se cunoaşte. Robert Lamm. stat) se prezintă. grup de rudenie. posibilă numai pe baza şi în cuprinsul celei dintâi sau a altora. unde se menţionează conceptul de comunitate (die gemeinde). p. Mac Iver. 2000. 141. existenţial corelative. pe aportul lor ca indivizi capabili de a înţelege. Fenomenul acesta nu derivă însă din contopirea sau anihilarea indivizilor ca atare ci din asocierea. oamenii au trăit şi trăiesc pretutindeni în colectivităţi. care depinde. p. Astfel. Ferdinand Tönnies. 1917. Popa. 233 Traian Herseni. 238 Idem. iar diversitatea acestora este cea care determină existenţa unei multitudini de norme sociale (etice. pe gradul lor de solidaritate şi coeziune al acestora. şi anume una ce vizează un bine comun sau exprimă un ansamblu de interese pe care le are în comun. o comunitate veritabilă este ceva organic. cu o structură ireductibilă la indivizii componenţi. p. În acest cadru. religie etc. intră în diverse relaţii sociale. 235 Ibidem. a unei varietăţi de forme prin care se influenţează conduita oamenilor. lingvistică etc. localitate. a comunităţilor. Mc Graw-Hill Inc. arăta că. reprezintă o organizaţie socială care se bazează pe existenţa şi activitatea indivizilor asociaţi şi organizaţi. definită ca un colectiv de indivizi şi indivizii cuprinşi în acea comunitate sunt. 515. De remarcat că o colectivitate de orice fel (familie. adică realităţi corelative. pe când satul a rămas la nivelul colectivităţii naturale neavând aceeaşi recunoaştere juridică în sistemul de drept românesc. trebuie să distingem clar două modalităţi de viaţă socială omenească. bazat pe sânge. instituite sau acceptate în mod conştient. 205. ca atare. 140. regiunea este recunoscută drept colectivitate teritorială de bază a statului italian. a se vedea şi Richard T. 5th Edition.. rudenie.234 Societatea.. Edificatoare. New York. sunt regiunile din Italia. De la comunitatea rurală la comunitatea urbană. experienţe.238 232 În acest sens. capabile să le asigure existenţa şi prin urmare supravieţuirea. în Gemeinschaft und Gesellschaft. asigurând în acest fel identitatea culturală. p. cit.236 Individul structurându-şi interesele şi stabilindu-şi strategia de acţiune.237 Apare. I. apartenenţă etnică sau naţionalitate. Colectivităţile naturale sunt de altfel promotoarele aşa zisului „legământ de terra”. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ca o unitate. două realităţi distincte şi totuşi o singură realitate. 509-530. în Community. p. deci coeziunea naturală a individului. colectivitate locală.. op. evident că viaţa socială de la nivelul colectivităţilor.) şi. faptul că o comunitate. însă printr-o voinţă aparte. cetăţenie. 91 .1995. Bădescu. în acelaşi timp. în sensul că nici una nu există. punea accent pe comunitatea de interese. 236 Ibidem. în timp ce societăţile (asociaţiile) de diverse feluri pot fi create. Bucuresti. presupune norme care joacă rolul de forţe organizatoare ale interacţiunii umane. absolut necesară existenţei umane ca atare. independentă de voinţa şi conştiinţa participanţilor care se nasc şi cresc în cadrul ei şi alta secundară... limbă maternă. astfel. de a se situa şi de a participa la o acţiune coomună. colectivitatea în sine. politice. N. Communities.235 Trebuie să reţinem. ca un întreg. El acceptă ideea că o comunitate poate fi creată prin voinţă. una primordială. Cu privire la diferite comunităţi. p. într-o măsură oarecare. 237 N. termenul de „localitate” era sinonim cu cel de comunitate. ei nu s-au găsit niciodată în situaţia de a se asocia. de regulă. cit. habitat şi locuire comună precum şi un ansamblu de atitudini. derivată. de voinţa şi aspiraţiile celor care-o încorporează. în consecinţă. interdependente şi interactive.Comunităţi pot fi considerate toate formele de viaţă socială din care individul face parte prin naştere: familie. în acest sens. Enciclopedia gândirii politice. juridice etc. nu funcţionează şi nu se dezvoltă fără cealaltă sau că numai împreună alcătuiesc o realitate. Bucureşti. Schefer. ei s-au găsit asociaţi fără voia lor şi fără ştirea lor în comunităţile naturale.

Tratat de drept administrativ. 1906. 530. în 1903. Editura Nemira. II. această semnificaţie a termenului nu s-a impus în teorie şi practică. p. 1998. Economica Presses Universitaires D'Aix-Marseille. Studiu critic şi comparativ. 135 şi urm. p. Ediţia a IV-a. 1934. un ansamblu. p.. p. 1992. op. Bucureşti. vol. vol.241 Colectivitatea locală mai este privită şi ca grupări omeneşti din localitate242 sau ca locuitori dintr-o fracţiune geografică ce reprezintă o porţiune din teritoriul unui stat243 ori ca grupuri de populaţie organizate pe teritoriu244. 14eme Edition. 1996. Jean Waline. I. 33. Tome I. distincte. Droit administratif. Les structure administratives. 251 Jean Rivero. noţiunea de colectivitate locală este mult mai largă. Editura Casa Şcoalelor. 1935. de către tribunul Desmousseaux. vol. unde se precizează că acest cuvânt a fost folosit cu prilejul sedinţei Tribunalului din 25 pluviôse anul VIII. 246 Anibal Teodorescu. p. 5eme Edition.249 întrucât Consiliul Constituţional le-a considerat interschimbabile şi sinonime. mai întâi într-un studiu cu privire la teoria statului. Tome I. 23 şi urm. p. 243 Antonie lorgovan. 1928. expresia de colectivităţi teritoriale locale. 117. Bucureşti. p. 249 Joel Boudine. 248 A se vedea Constantin Bacoyannis.U.246 iar pe de altă parte. Paris 1993. Astfel.250 În doctrina franceză colectivităţile teritoriale sunt definite ca fiind acele grupuri umane legate printr-o viaţă comună şi aflate pe acelaşi teritoriu251 sau ansamblul format din toate grupele umane definite prin ataşamentul lor la un anumit teritoriu pe când. 1928 şi mai târziu în Manualul de drept administrativ. 239 92 . L. 28. René Carré de Malberg în Contribuţia sa la Teoria generală a statului. p. Le principe constitutionnel de libre administration des collectivites teritoriales. 1929. 240 Idem. Paris 1999. Ion G. de către Louis Rolland. Traité de droit administratif. care are o organizare juridică administrativă şi interese publice locale proprii. I. cit.variation semantique ou jouridique?. prin legea din 28 pluviôse. Tratat de drept administrativ. Vîntu. 1999. pentru prima dată. denotă cetăţenii. Léon Michoud. care se bucură de drepturi pe care statul le-a recunoscut mai cu seamă decât le-a atribuit. Mârvan”. 239. Autonomia locală şi integrarea europeană. 250 Charles Debbasch. p. 17eme Edition. apoi în cadrul Tratatului de Drept Constitutional al lui Léon Duguit. 247 Idem. sunt utilizate uneori în mod distinct. p. pe de o parte. Institutions et droit administratif.248 Pentru unii autori. All Beck. la începutul secolului XX. Dalloz Paris. ca societăţi naturale. 1920. 47. 171 şi urm. în doctrina românească ea reprezintă o populaţiune prezentă şi viitoare. Bucureşti. R. ea înglobează atât colectivităţile teritoriale cât şi întreprinderile publice de la nivel local. P. Dar cei mai mulţi autori sunt de acord să utilizeze cele două noţiuni în mod analog. Bucureşti. la originea lor concomitente sau anterioare statului. Institutul de Arte Grafice “E.Cuvântul colectivitate este folosit în administraţie de mai bine de două secole şi reprezintă posibilitatea unui corp colectiv de a se diviza el însuşi după opinie sau după interes239. Jean Claude Venezia. populaţia care trăieşte pe o anumită porţiune a teritoriului de stat. 19 şi urm.. în doctrina franceză. 1997. II. Principii generale.A. stabilită pe o porţiune anumită din teritoriul statului. vol. De asemenea. în doctrina românească şi în cea franceză are mai multe semnificaţii.D. anul VIII. 49.. Drept constitutional şi instituţii politice. p.. Tratat de drept administrativ. p. ca dezmembrăminte ale statului. fascicola II. D. 181. în a sa Teorie a personalităţii morale. ci doar aceea prin care se desemnează o totalitate.240 Noţiunea de colectivitate locală. Ediţia a III-a. 244 Ioan Muraru. când acesta s-a referit la organizarea pe care Constituţia anului III urma să o dea administraţiei franceze.J. p. Institutul de Arte Grafice „Bucovina”. p. André de Laubadére.. Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. 285. Curs de drept constituţional. 21. Yves Gaudemet. Paris 1996. 241 Paul Negulescu. 1930.. Comuna. 127. simple circumscripţii teritoriale ridicate la rangul de persoane juridice. Bucureşti. 245 Corneliu-Liviu Popescu. de către Léon Duguit. în 1934.F. un alt autor le A se vedea Constantin Bacoyannis. La distinction entre collectivité locale et collectivité teritoriale . cu interese colective şi permanente deosebite de cele ale statului. 242 George Alexianu. unde se arată că noţiunile au fost folosite.G. P. iar alteori fără a se face nici o diferenţă între ele.245 În perioada interbelică colectivităţile locale erau concepute. vol. II.247 Noţiunile de colectivitate locală şi colectivitate teritorială. Editura ACTAM1.

prin lege s-a definit şi colectivitatea locală. un autor256.U.254 În general. constatăm că. 254 A se vedea Epamimondas Spiliotopoulos. Tome I. Jean Rivero. p. se poate afirma că termenul de colectivitate locală desemnează în mod obligatoriu un lucru identic: o colectivitate sau comunitate. op. 30. toţi autorii sunt de acord cu dubla natură a colectivităţilor locale. Yves Gaudemet. la care se adaugă reşedinţa şi sediul. Aceasta este o persoană de drept public întrucât organele sale sunt învestite cu competenţe de putere publică iar activităţile sale sunt. p. dar similare cu interesele comunităţilor asemănătoare. grup care are interese colective şi permanente.). Collectivités Locales. 256 A se vedea Francis-Paul Benoit. al. 355. prin lege. 132-1 şi 13218. unde se precizează că sediul unei comune este desemnat prin termenul „la mairie” (primărie) sau „d’hotel de ville”. teritoriul şi populaţia. V. 255 André de Laubadére. acestora li-s-a atribuit şi calitatea de persoane juridice politico-teritoriale. p. op. 19 din Legea administraţiei publice locale nr. ci se impune şi studierea relaţiei acestui grup cu altul mai mare. o colectivitate publică care are personalitate juridică deoarece legea îi permite să fie titular de drepturi şi obligaţii având instituite organe abilitate să acţioneze în numele său. p. De unde şi în prezent putem considera că aceasta reprezintă un grup uman stabilit pe un teritoriu. 16eme Edition. de pildă referindu-se la comună. Institutions politiques. Aşadar. Cu alte cuvinte. cit. calitatea de colectivităţi locale şi. 82. Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. 253 252 93 . caracterizate prin ataşamentul lor la o parte delimitată a teritoriului naţional. care constituie statul. fundamentul principal al oricărui regim democratic. 4 din Legea administraţiei publice locale.261 Ca atare.253 Într-o altă opinie. de persoane juridice de drept public259. 262 Antonie Iorgovan. În doctrina de specialitate260. conform prevederilor art. cit. 1993. P. cit. p. explicită de organizare a acestor colectivităţi. op. 137 şi urm. d'Aix-Marseille. 258 Idem. nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. Droit constitutional. supuse regulilor dreptului administrativ. în principiu. cu anumite interese (sociale. 1997. în principal. 1984. oraşul şi judeţul. 261 Art. Jean Waline. 121-1. distincte de cele ale statului. 204 din 23 aprilie 2001. 215 din 23 aprilie 2001. II.cit. 29. aceea de colectivitate descentralizată şi de subdiviziune teritorială a statului. dubla lor natură. 48. p. Jean Claude Venezia. . o defineşte ca pe o circumscripţie administrativă ce constituie o colectivitate locală. 537. Paris. din perioada interbelică. De aceea şi calificarea unei colectivităţi ca fiind „locală” va presupune formarea (sau existenţa) uneia naţionale şi raportarea respectivei colectivităţi locale la aceasta. expresia „colectivitate locală” nu ar fi deplină numai prin desemnarea sa ca un grup uman precizat prin ataşamentul său la un anumit teritoriu.consideră chiar veritabile contraputeri. De asemenea. p. Jurisprudence Generale. op.262 pe de o parte de unităţi administrativ-teritoriale. ele reprezentând democraţia locală. 259 Art. Economica. sunt subliniate şi elementele esenţiale ale unei colectivităţi respectiv: numele. culturale. Armand Collin Paris.252 Alţii. 215/2001. în concepţia constituantului român a existat intenţia clară. 257 Constantin Bacoyannis. vol. care le sunt proprii.258 În România. 260 Paul Negulescu. cit.255 În acest sens. consacrându-le. Dalloz. De asemenea. p. astfel. p. op. 120 din actuala Constituţie a României prin statuarea principiului autonomiei locale li-s-au recunoscut unităţilor administrativ-teritoriale comuna. colectivităţile locale (teritoriale) sunt comunităţi umane speciale ale poporului. Paris. putem vorbi de o colectivitate locală numai în raport cu colectivitatea sau comunitatea naţională. ca fiind totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială.. 3. un grup sau grupuri de oameni.257 Totuşi. economice etc. Acestea au fost organizate în două moduri. Cuvânt înainte la Constantin Bacoyannis. create pentru gestionarea anumitor servicii ale A se vedea Pierre Pactet. caracterizează colectivităţile locale printr-o vocaţie administrativă limitată pentru fiecare dintre acestea la o parte din teritoriul naţional.

. 268 Paul Meyer. România a devenit semnatară a Cartei europene a autonomiei locale prin Legea de ratificare nr. Yves Gaudemet. 1997. p. Statul român prin promovarea acestui proces de adaptare a normelor legii fundamentale la cerinţele locale.cit. 3 din Carta Europeană: exerciţiul autonom al puterii locale. art. pe plan central avem ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului. 135. În condiţiile promovării democraţiei locale considerăm că această situaţie juridică ar trebui reglementată prin recunoaşterea. ca reprezentant al Guvernului în teritoriu.263 care are semnificaţia autonomiei locale. p. martorii unor transformări de sarcini pe care le consideram specifice numai anumitor părţi ale teritoriului. conduc şi execută treburile publice locale. op. În sistemul juridic românesc este recunoscută mai întâi această apartenenţă la teritoriu şi apoi la colectivitate.265 Cu toate că legislaţia românească recunoaşte existenţa colectivităţilor locale.statului şi pe de altă parte de colectivităţi locale. Systemic Aspects of Public Administration. cuprinde o multitudine de sarcini care se pot realiza (din punct de vedere teoretic) fie printr-o singură grupare de funcţionari.E. sintagmă ce creează dependenţa teritorială a colectivităţii şi nu lasă individului libertatea de a se „aşeja” în orice colectivitate doreşte. al. Copenhagen. atât doctrina cât şi legislaţia utilizează termenul de ramuri şi domenii de activitate. nu mai reprezintă însă puterea statală. 5 din Constituţia României. 267 Pierre Pactet. atribuindu-li-se o competenţă specifică.. 264 Art. prin adoptarea de către legiuitorul constituant a principiului autonomiei locale şi al descentralizării teritoriale. În cea de-a doua situaţie se realizează o distribuţie funcţională. 1973. Institutions politiques. 123. 1 din Legea nr. a colectivităţii umane. 199/1997. al.. 116 şi urm. respectiv structura funcţională a acesteia. Autorităţile locale autonome.267 s-a înfăptuit sinteza între unitate şi diversitate prin recunoaşterea colectivităţilor locale. A se vedea art. Drept urmare. al. Strassbourg. aşa cum s-a realizat şi în sistemul francez. 4. 215/2001. astfel încât fiecare autoritate are obiectul său de activitate. 49. 215/2001. a căror activitate este condusă de prefect. G. ambele publicate în Monitorul Oficial al României. remarcăm faptul că. ca de exemplu. în ziua de azi. determinând astfel o altă structurare a administraţiei publice. 1985. 265 Art. 263 94 . ministerelor sau care funcţionează ca autorităţi administrative autonome.. exprimată administrativ şi financiar. transportul cu telecabina văzut ca fiind specific zonelor muntoase a fost preluat şi în zonele de şes. op. Gad Publishers. Jean Claude Venezia. Criteriul funcţional Această modalitate de realizare a sistemului stă la baza împărţirii autorităţilor administraţiei publice în autorităţi cu competenţă generală şi autorităţi ale administraţiei publice cu competenţă de specialitate. alese de colectivităţile locale. dar şi a colectivităţilor locale. Astfel. În acelaşi sens. Bineînţeles că problema structurării pe specific de activitate (funcţională) se pune atât pe plan central cât şi pe plan local. la un studiu mai atent vom observa că în Constituţie precum şi în multe acte normative sintagma folosită este de unitate administrativ-teritorială. vorbesc despre regim administrativ descentralizat numit şi regim administrativ de autonomie locală. aceasta din urmă identificându-se cu o anumită parte a teritoriului naţional. 266 Suntem.C. 47 şi urm. de mare chiar. André de Laubadére. specializată. p. Armand Collin Paris. Droit constitutionnel. fie prin amenajarea mai multor grupări specializate funcţional268. 331 din 26 noiembrie 1997. iar pe plan teritorial avem serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale. 16eme Edition. Activitatea administrativă a statului. a sarcinilor autorităţilor administraţiei publice. Corneliu-Liviu Popescu. primarii şi consiliul judeţean) care rezolvă. nr. reprezentate prin autorităţi administrative proprii (consiliile locale. ci acea putere a colectivităţilor locale. se situează în categoria statelor unitare descentralizate. exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege264 şi sub controlul de legalitate a posteriori al statului. cit. 1 din Legea nr. În spijinul acestei situaţii vine teoria „umanizării administraţiei” conform căreia administraţia trebuie să se raporteze la cerinţele colectivităţii mai întâi şi abia apoi la cerinţele teritoriale266. În mod curent. Toate acestea se întâmplă la cererea comunităţii locale şi nu datorită unei anumite aşezări a teritoriului.

care corespund la două subsisteme ce compun sistemul autorităţilor administraţiei publice. organ central al puterii executive. din treaptă în treaptă a diverselor autorităţi care realizează activitatea administrativă a statului sau a colectivităţilor locale. autorităţile administraţiei publice alcătuiesc în statul de drept un subsistem în cadrul sistemului autorităţilor publice. vom lua drept criteriu al împărţirii administraţiei publice colectivitatea umană pe care aceasta o serveşte vom avea două mari categorii de autorităţi administrative şi anume: autorităţi ale administraţiei publice de stat o guvernul. Analiza criteriilor tradiţionale de construire a structurilor administraţiei publice ne conduce la următoarea structură organizatorică şi funcţională a sistemului autorităţilor administraţiei publice din România: 95 . cunoscut fiind faptul că atât un număr prea mic. se consideră a fi deosebit de importantă problema stabilirii numărului optim. de modul cum este aşezată această structură depinde eficienţa activităţii acestora. respectiv: subsistemul autorităţilor administraţiei publice cu competenţă generală şi subsistemul autorităţilor specializate ale administraţiei publice. subordonarea autorităţilor administraţiei publice faţă de Guvern se face pe două linii. o serviciile publice locale (descentralizate). faţă de un organ de vârf .Guvernul. o administraţia de specialitate: centrală. în mare măsură. pe linie ierarhică (subordonarea verticală) până la Guvern. Spre exemplu. pe criteriul separaţiunii celor trei puteri legislativă. autorităţi ale administraţiei publice locale o consiliul judeţean. deconcentrată la nivel local. din punct de vedere al structurii organizatorice. executivă şi judecătorească. De regulă. de ministere şi organe centrale de specialitate ale administraţiei publice. cât mai apropiat de nevoile reale. aşa cum a fost stabilit prin Constituţie. o consiliul local. care exercită. Dacă. cărora le corespund trei categorii de autorităţi publice. unele faţă de altele.Structura funcţională a sistemului autorităţilor administraţiei publice are o însemnătate deosebită deoarece. cât şi un număr prea mare de ministere poate crea dificultăţi în capacitatea de administrare a autorităţilor administraţiei publice. însă. în această ordine de idei. o prefectul. o primarul. în conformitate cu legea. administraţia publică pe întreg teritoriul ţării. În principiu. autorităţile administraţiei publice se subordonează. Aşadar. structura organizatorică şi funcţională a sistemului autorităţilor administraţiei publice este alcătuită prin subordonarea. Prin urmare.

eliberare. din unităţile administrativ teritoriale Birouri judeţene ale Agenţiei de dezvoltare regională Primarul Oraşului/ Municipiului Consiliul Orăşenesc/ Municipal Oficii prefecturale la nivel local Circumscripţii locale ale serviciilor publice deconcentrate Primarul comunei Consiliul comunal Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară Administratorul public Unităţi administrative-teritoriale intra-statale Statul Instituţii speciale extra-statale . 2: Administraţia publică în cadrul puterii executive din România Preşedintele României autoritate ierarhică coordonare tutelă administrativă participare numire. convocare Legenda Guvernul României Prim Ministru organe deliberative alese prin sufragiu universal direct organe executive alese prin sufragiu universal direct organe consultative sau parteneriale organe executive alese în mod indirect Ministerul administraţiei şi internelor Ministerul integrării europene Consiliul naţional pentru dezvoltare regională Secretar de stat -administraţia publică - Consiliile pentru dezvoltare regională Administratorul public Preşedintele Consiliului judeţean Consiliul Judeţean Prefectura PREFECT Agenţiile pentru dezvoltare regională Servicii descentralizate judeţene Subprefect Subprefect Secretarul judeţului Administratorul public Servicii descentralizate orăşeneşti Secretarul oraşului / municipiului Administratorul public Servicii descentralizate comunale Secretarul comunei Servicii prefecturale Servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ...Figura nr.

o presupune la anumite dimensiuni şi în cadrul unor limite. atribuţiile. sarcină de a face un anumit lucru.în anumite cazuri . de activitate a cuiva. menire. rol. şi anume aceea de mecanism intermediar de execuţie ce are menirea de a organiza şi a asigura execuţia . desprindem poziţia de intermediar pe care o are între planul conducerii politice şi planul unde se realizează valorile. lucru pe care ştiinţele juridice nu-l permit şi pe care noi îl vom evidenţia în acest subcapitol prin prezentarea în paralel a funcţiilor cele care dau misiunea administraţiei publice. 269 97 . În acest sens precizăm înţelesul dat de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. funcţii pe care le vom evidenţia în cele ce urmează pentru o mai bună înţelegere a sarcinilor şi a atribuţiilor pe care administraţia trebuie să le îndeplinească în condiţiile existenţei statului de drept269. atribuţii – sferă de autoritate. se pot descifra drept funcţii ale administraţiei publice în cadrul sistemului social global270 următoarele: a) funcţia principală. dar superior conducerii ce se realizează la nivelul regiilor autonome sau societăţilor comerciale având ca obiect activităţi productive de prestări servicii sau social-culturale. a sarcinilor şi în final a atribuţiilor pe care administraţia publică le exercită în îndeplinirea sarcinilor.ci.1.în ultimă instanţă folosind-şi autoritatea sau chiar constrângerea. se poate aprecia faptul că activitatea de conducere realizată de către administraţia publică se desfăşoară la un nivel subordonat.ca fiind una creatoare . determinată de poziţia pe care o are administraţia în raport cu puterea politică. Astfel. funcţia de asigurare a executării deciziilor politice. Ediţia a II-a. de competenţă. Academia Română. respectiv deciziile politice. răspundere. 1998. inferior conducerii realizate prin Parlament. Pornind de la asemenea observaţii de ordin general. folosind forţa de constrângere. misiune – însărcinare. împuternicire dată cuiva. Caracterizând administraţia publică drept o activitate în principal organizatorică. dimpotrivă. care se realizează fie prin convingere. îndatorire. Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. datorie. Introduction à la Science Administrative. Misiunile. între care identificăm: • • • • funcţia de pregătire a deciziilor politice sau chiar de colaborare la adoptarea lor. fiind producătorii direcţi ai valorilor materiale şi spirituale. 1978. Această caracteristică nu exclude activitatea de conducere în administraţia publică . muncă dată cuiva spre îndeplinire. la nevoie. Bucureşti. competenţele şi capacitatea juridică a autorităţilor administraţiei publice în gândirea şi practica juridic-administrativă 2. Având toate aceste sensuri vom observa că din punct de vedere lingvistic cei trei termeni sunt sinonimi.§ 2. Misiunile şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice Specificul administraţiei publice rezidă din funcţiile pe care aceasta le are în cadrul sistemului social global. în concret . termenilor de sarcină – obligaţie.a deciziilor politice. 270 Bernard Gournay. fie. rost. Paris. Această funcţie primară are mai multe laturi. însărcinare. funcţia de executare directă. funcţia de organizare a executării deciziilor politice.

chiar şi aşa. Revista Dreptul nr. Prin această funcţie. nefiind un organism independent sau. care îi prescrie ce trebuie să facă. 98 . administraţia poate fi supusă unei anumite inerţii şi tendinţe de imobilism. administraţia păstrează. ea se subordonează dreptului.Oroveanu. în epoca contemporană mai ales . b) Pe un plan mai îndepărtat. dorinţelor şi necesităţilor membrilor societăţii în faţa autorităţilor competente să adopte decizii asupra acestora. administraţia este subordonată totdeauna guvernului. îi numeşte şefii şi îi furnizează mijloacele. fiind favorabilă menţinerii ordinii stabilite. • Problematica funcţiilor administraţiei publice a fost şi poate fi abordată din multiple puncte de vedere271. care nu reprezintă altceva decât demultiplicări ale funcţiei primare pe care o are administraţia publică. subliniază rolul administraţiei publice de colaborator al puterii politice în organizarea societăţii şi reglementarea funcţionării ei. 271 272 Ion Deleanu. reflectată în legi şi celelalte acte normative ale autorităţilor statului şi ale colectivităţilor locale. Introducere în ştiinţa administraţiei de stat. legate de existenţa. Într-o societate veritabil civilizată. peste tot există un drept administrativ descriptiv. Toate aceste funcţii. îi impune respectul unor garanţii. regulamentele stăvilesc arbitrarul administraţiei. fără de care nu se poate concepe o societate modernă.2-3/1991.ea are funcţii cu un pronunţat caracter de ocrotire a colectivităţilor umane. pot fi conturate funcţiile derivate ale administraţiei publice care se referă la scopurile acţiunilor desfăşurate de aceasta. legii. Oriunde există reguli care stabilesc organizarea şi determină principiile de funcţionare a serviciilor. În condiţiile statului de drept administraţia publică are drept scop înfăptuirea deciziei politice. teoretic. Legile. îi fixează limitele. în special în structura economică a acesteia. În acest plan putem distinge: • funcţia de instrument de conservare a valorilor materiale şi spirituale ale societăţii. funcţia administrativă a ocrotirii existenţei omului duce la posibilitatea unei antropologii a administraţiei272. Separaţia puterilor în stat. care îi este proprie. funcţia de organizare şi coordonare a adaptărilor ce se impun datorită transformărilor ce se produc inerent în evoluţia diferitelor componente ale societăţii. în ultimă instanţă a fiecărui membru al societăţii. Mihai T. mai precis. de mecanism intermediar de execuţie al puterii politice. cea care asigură continuitatea şi perenitatea societăţii. Corp intermediar creat pentru acţiune. după cum am mai precizat. care îi stabileşte obiectivele. Bucureşti. Ceea ce credem că se degajă din toate aceste analize este faptul că administraţia publică îndeplineşte importante funcţii cu caracter politic. Cu toate acestea. dogmă sau realitate. ea fiind supusă legilor generale. 1975. Administraţia publică trăieşte sub o autoritate. organizarea şi funcţionarea statului şi a colectivităţilor locale. Editura Enciclopedică Română. o parte din putere.• funcţia de purtător al cererilor. nu este în întregime autonom. în sensul că poate manifesta spirit refractar faţă de nou. După unii autori.

în acelaşi timp. posibilităţile sale se lărgesc. are. o serie de strategii de reformă au propus şi promovat adaptarea a însăşi administraţiei publice la cerinţele administraţiei europene. de a utiliza oamenii pentru serviciul militar. miniştrilor. administraţia este supusă legii. Administraţia dă un ajutor tehnic Şefului Statului. Mai mult. totuşi ea nu este numai subordonată.Administraţia. al unei birocraţii omnipotente (pluripotente). Atunci când administraţia atinge un înalt grad de putere ne aflăm într-un regim birocratic. mare majoritate a documentelor necesare realizării acestui lung şi sinuos proces au fost elaborate. Într-un astfel de regim. ea poate să acţioneze sau să se abţină. are aprecierea oportunităţii. în cadrul dispoziţiilor în vigoare. Elaborarea comportă pregătirea de către administraţie a textelor care devin obligatorii pentru aceasta. Prin lărgirea capacităţilor sale de acţiune. administraţia scapă controlului care trebuie să se exercite asupra sa. de a lua bunuri imobiliare prin procedura de expropriere. stabileşte liniile generale faţă de care îşi conformează acţiunea. administraţia a înţeles să acorde statului tot concursul necesar realizării procesului de adaptare a spaţiului public naţional la cel european. administraţia păstrează totdeauna o marjă de libertate. ea face cunoscute nevoile şi posibilităţile şi poate contracara. Astfel de puteri sunt adesea stabilite prin lege. amploarea lor variind. adoptate sau aprobate. posedând o autoritate secundară. 99 . altele de elaborare. căutarea şi executarea mijloacelor. Cu toate acestea. În sferele sale superioare. trebuie să se conformeze opţiunilor parlamentului. Executarea implică interpretarea unor texte. coordonarea între activităţi diverse şi procedee diferite. Având în vedere funcţiile pe care le-am menţionat mai sus precum şi faptul că administraţia publică nu poate exista în afara reglementărilor legale care îi organizează şi structurează activitatea dar şi la care ea. la rândul ei. Parlamentului. În acest sens. Ori de câte ori nu are prescripţii imperative şi ori de câte ori survin evenimente excepţionale. după cum stau lucrurile la acest moment. iar rigoarea controlului fiind diferită. ci şi puternică. adaptarea mijloacelor şi procedurilor la împrejurări. şi posibilitatea de apreciere a circumstanţele prezente. prin execuţia legii. administraţia orientează activitatea de executare pe care ansamblul organelor şi agenţilor săi trebuie să o realizeze. colaborând cu aceştia. ea este puternică prin utilitatea şi cunoştinţele sale. posedă totdeauna puteri de care nu dispun particularii: puterea de rechiziţie asupra oamenilor şi lucrurilor. pregăteşte alegerea unei politici administrative. puterea de a percepe impozite. În orice caz. participă se poate susţine că administraţia îndeplineşte două mari categorii de sarcini: unele de execuţie. odată ce sunt acceptate de guvern sau organele legislative. instrument al Statului. Însă. libertăţile cetăţenilor sunt îngrădite sau suprimate practic. implicarea sa poate fi evidenţiată nu numai ca deţinătoare a funcţiei de organizare şi coordonare a adaptărilor ci chiar de subiect supus acestora. de organe ale administraţiei publice. chiar dacă ea trebuie să se conformeze legii. Ea pregăteşte texte apoi. excesul. în mediul său de acţiune. este dependentă de guvern.

În acest sens.1 că principala atribuţie a Guvernului este asigurarea realizării politicii interne şi externe a ţării şi exercitarea conducerii generale a administraţiei publice. să controleze întreaga activitate de punere în executare şi realizare a valorilor politice. în sfârşit. se regăsesc . de asemenea. Pe de o parte. Organizare şi metode în administraţia de stat. 275 Al. Cunoscut fiind faptul că limitele şi conţinutul activităţii administrative derivă din atribuţiile autorităţilor publice stabilite prin Constituţie şi alte acte normative şi observând natura acestora. Administration Industrielle en générale. 1978. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. să decidă dar să şi pregătească variante de decizii pentru decidentul politic. Judicioasa stabilire şi buna realizare a sarcinilor administraţiei de stat în contextul ştiinţei administrative.102 al. Bucureşti.din punct de vedere teoretic . în Revista română de drept nr. pornind de la doctrina administrativă a lui Henri Fayol.administraţia publică. 274 Mihai T. în practica socială . administraţia publică – în realizarea funcţiilor sale – are un important rol în pregătirea deciziilor politice. să organizeze procesul de execuţie. Prévoyance.7.Oroveanu. care afirmă că „Administrer c’est prévoir. de elaborare a Henry Fayol. Această sarcină. trebuie: să prevadă şi să programeze. Goemere Bruxelles. 1971.Pentru a-şi realiza funcţiile şi sarcinile sale. coordonation. în realizarea sarcinilor respectiv a funcţiilor sale. din ce în ce mai mult. în Buletin de Société de l’Industrie minérale. importante atribuţii de organizare pentru autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi pentru autorităţile administraţiei publice locale.în mare măsură şi datorită mijloacelor materiale-tehnice şi umane de care dispune . commendement. administraţia publică este supusă regulilor continuităţii. Bruxelles. una din funcţiile ei fiind asigurarea continuităţii şi perenităţii societăţii. potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament. 1923.Negoiţă. Atribuţiile administraţiei publice privind previziunea şi programarea sau planificarea se reduc . Astfel. Atributul de comandă se regăseşte în activitatea administraţiei publice în două planuri. Vom observa că şi administraţia publică. în cadrul administraţiei publice. 273 100 . în conţinutul procesului de conducere din administraţia publică. După cum spuneam.toate atributele conducerii. să coordoneze procesul de execuţie şi. Atribuţiile administraţiei publice în materie de organizare reprezintă în mod indiscutabil – din punct de vedere cantitativ şi calitativ – una din cele mai importante laturi prin care administraţia îşi realizează funcţiile sale în cadrul sistemului social274. administraţia publică colaborează la adoptarea deciziilor politice prin pregătirea acestora. După cum spuneam. Legea pentru organizarea ministerelor. vom putea constata că. conférence au 2ème Congrès des Sciences adminis-tratives. decizia în această materie fiind atributul puterii politice. iar pe de altă parte. influenţează programele de dezvoltare ale intregului sistem social. precum şi legea administraţiei publice locale prevăd. determinate de nivelul ierarhic al administraţiei respective . activităţile ce ţin de latura organizatorică au o pondere mai mare în raport cu celelalte laturi sau atribute ale procesului de conducere275. adoptă deciziile administrative care au ca obiect crearea cadrului organizatoric şi a condiţiilor concrete în vederea implementării deciziilor politice. Constituţia României precizează în art. commander et contrôler273”. De aceea. 1916. controle.la pregătirea proiectelor. organisation. La doctrine administrative dans l’Etat.în proporţii diferite.

Excepţia o constituie instituţia delegării legislative (art.administraţiei. exprimate prin lege. proporţional şi eficient. unde ea nu constituie o putere separată.să adopte decizii cu caracter primar. făcând corecţiile necesare. trebuie reţinut că în sistemul nostru constituţional administraţia publică are locul şi rolul său bine precizat şi anume. este deosebit de însemnată şi subliniază din nou importanţa funcţiilor acesteia în cadrul societăţii. Aceasta asigură integrarea dinamică a acţiunilor diferitelor elemente ale administraţiei publice în scopul realizării acestora în mod ritmic. de asemenea. În condiţiile statului de drept.115 din Constituţie). nu se pot dezvolta asemenea tendinţe. ci se realizează în condiţiile unei totale subordonări faţă de puterea politică. tehnicitate ce depinde de mijloacele materiale (de ex. referindu-ne la cel de-al doilea aspect pe care îl prezintă atributul de comandă în activitatea administraţiei publice. Controlul trebuie să determine o intensificare a realizării acţiunilor administrative de natură să asigure îndeplinirea funcţiilor administraţiei publice276. în limitele prevăzute de Constituţie. dar nu este chemată . competenţa de a lua decizii privind probleme deosebit de însemnate. el are menirea de a măsura rezultatele acţiunii administrative în aplicarea deciziilor politice şi de a reprograma activităţile. mai ales prin procedeul de a oferi o singură variantă de soluţionare. Coordonarea. Teze şi propuneri referitoare la controlul activităţii organelor administraţiei de stat. ci numai în vederea executării acestora. Aşadar. se regăseşte aproape la toate nivelurile structurilor administrative şi constă în armonizarea şi sincronizarea acţiunilor desfăşurate în vederea organizării executării şi execuţiei în concret a deciziilor politice. poziţie de pe care pregăteşte decizia politică şi colaborează în acest fel la elaborarea acesteia. lucru ce ar avea repercusiuni asupra întregului sistem social. Fără coordonare nu este posibilă acţiunea eficientă a diferitelor elemente ale mecanismului administrativ. iar realizarea funcţiilor administraţiei ar fi periclitată. poate să delege pe seama administraţiei. 101 . 276 Ioan Alexandru. un moment important al activităţii administrative. Această tendinţă este justificată uneori de gradul de tehnicitate necesar în documentarea şi elaborarea deciziilor. În această ordine de idei. Controlul constituie. acela de organizator al procesului de realizare a valorilor politice. Este de observat tentaţia unor guverne postdecembriste de a utiliza exclusiv această instituţie sau chiar de a depăşi limitele Constituţiei.11/1978. în Revista Română de Drept. nr. ca atribut al conducerii în cadrul administraţiei publice. care se găsesc cu precădere în cadrul său. care este prezentată drept optimă. În cadrul societăţilor totalitare. trebuie avută permanent în atenţie tendinţa acesteia de a determina decizia politică. de la caz la caz.de regulă . situaţie în care Guvernul poate adopta decizii cu caracter primar. tehnica de calcul) şi mijloacele umane (specialişti). De aceea. puterea politică. ţinând seama de aceste argumente. aceasta supraordonându-se astfel politicului. consemnăm că aceasta adoptă decizii administrative care au drept obiect crearea cadrului organizatoric şi a condiţiilor concrete în vederea finalizării deciziilor politice.

453 din 25 mai 2006. care reprezintă ansamblul atribuţiilor stabilite de Constituţie şi de legile care conferă autorităţilor administrative drepturi şi obligaţii de a duce în nume propriu. Competenţa teritorială este determinată de limitele în spaţiu ale exercitării atribuţiilor. în condiţiile şi cazurile expres prevăzute de lege. 277 102 . Progresul formelor de competenţă a autorităţilor administraţiei publice Dacă funcţiile. 195 din 22 mai 2006 publicată în Monitorul Oficial al României nr. prevăzut doar de proiectul de Cod. Conflictul de competenţă. 276. a fost redactat de un colectiv ştiinţific constituit în cadrul Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală. I. Când vorbim de aria de acţiune a administraţiei trebuie să avem în vedere faptul că ea este diferită în funcţie de ansamblul atribuţiile prevăzute de lege. între autorităţile administrative se soluţionează de către autoritatea ierarhică comună sau. în acest sens. Competenţa teritorială poate fi naţională sau locală. 278 În proiectul de Cod de procedură administrativă se precizează: Competenţa materială este determinată de sfera şi natura raporturilor sociale în care acţionează autoritatea administrativă. de organele prevăzute de lege ori de organele jurisdicţionale. Proiectul Codului de procedură administrativă publicat în revista Economie şi Administraţie locală nr. sarcinile şi atribuţiile administraţiei publice sunt cele care o plasează în eşalonul intermediar al sistemului social global. se constată că competenţa este cea care delimitează aria de acţiune a administraţiei. 279 Legea-cadru a descentralizării nr.2. sau negativ dacă nici o autoritate administrativă nu se declară competentă să desfăşoare aceeaşi activitate. ce conferă drepturi şi obligaţii pentru a duce la îndeplinire. o anumită activitate administrativă280. Cu privire la regimul juridic al competenţei. Competenţa personală este determinată de calitatea subiectului de drept aflat în raport cu autoritatea administrativă. p. Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006279. Competenţa materială poate fi generală sau specială. după caz. atribuţii pe care autorităţile acesteia le au. Tratat de drept administrativ. o activitate de natură administrativă. Prin urmare rezultă că actele administrative pot fi emise/adoptate numai de personalul administrativ competent şi în limitele competenţei pe care legea le-o conferă. Competenţa temporală este determinată de limitele în timp în care se exercită atribuţiile conferite de lege unei autorităţi administrative. singurul act normativ ce-l reglementa era. Personalul din administraţie întocmeşte sau pregăteşte emiterea/adoptarea actelor şi efectuează. Editura All Beck. 1/2005. pâna la noile reglementări impuse anul acesta. proiectul de Cod de procedură administrativă277 care stabileşte că aceasta reprezintă ansamblul atribuţiilor conferite de lege persoanelor administrative278. 280 A se vedea în acest sens A. Prin actualele norme. când două sau mai multe autorităţi administrative se declară competente să desfăşoare aceeaşi activitate. 2001. în realizarea puterii publice şi sub propria responsabilitate. vol. s-a detaliat cuprinsul competenţei. în nume propriu şi în realizarea puterii publice. Doctrina de specialitate a definit competenţa administraţiei publice ca fiind ansamblul atribuţiilor stabilite de Constituţie sau de lege.2. operaţiunile administrative şi tehnico-materiale potrivit atribuţiilor prevăzute de lege. Ediţia a III-a. respectiv ca fiind acel susbsistem care organizează şi execută deciziile politice concretizate în acte normative. Iorgovan. Sibiu. Acesta poate fi pozitiv.

conform căreia administraţia este centrală.Competenţa este astfel caracterizată prin legalitate. când acţionează pe întreg teritoriul statului Român. După cum am precizat în cadrul criteriilor de constituire în sistem a administraţiei publice de-a lungul timpului s-au conturat două viziuni: cea tradiţională care împarte administraţia publică în centrală şi locală şi cea relativ mai nouă. normele legale au adăugat. Competenţa teritorială naţională se manifestă atunci când aria teritorială de acţiune a autorităţii nu este delimitată în funcţie de organizarea administrativ-teritorială a statului. La acestea. însă. în precedentul paragraf (Structura şi criteriile de constituire în sistem a administraţiei publice). obligativitate. s-au mai recunoscut încă două criterii: cel temporal şi cel personal. Astfel. în doctrină. În ceea ce priveşte competenţa teritorială locală. precum şi necesitatea manifestă de a se atrage răspunderea celui vinovat. în teritoriu (deconcentrată) şi locală (descentralizată). se poate afirma că competenţa teritorială a autorităţilor administraţiei publice poate fi de trei feluri: naţională. trebuie precizat că în funcţie de colectivitatea umană căreia activitatea administraţiei publice i se adresează şi de principiile de organizare ale administraţiei publice. care în sistemul legal din România au produs influenţe remarcabile (a se vedea modificarea constituţională din octombrie 2003). putem vorbi de competenţa teritorială locală a autorităţilor administraţiei publice care se organizează şi structurează în baza principiului deconcentrării şi a căror activitate în teritoriu nu se confundă întotdeauna cu unităţile administrativ-teritoriale. această formă a competenţei teritoriale se manifestă diferit. perenitatea nevoilor acestora. deconcentrare sau descentralizare. Aşa după cum am observat. Competenţa teritorială (rationae loci) desemnează limitele teritoriale ale acţiunii organelor administraţiei publice. în teritoriu şi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. în funcţie de responsabilitatea angajată de autorităţi. competenţa materială. progresul comunităţilor locale şi a celei naţionale. Având în vedere aceste două accepţiuni conturate la nivel doctrinar. în care pot fi exercitate atribuţiile conferite de lege. deci. sunt recunoscute drept forme de manifestare ale competenţei administraţiei publice: competenţa teritorială. Înzestrate cu o asemenea competenţă sunt ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei centrale de specialitate aflate în subordinea Guvernului României sau autonome. competenţa exclusivă şi competenţa partajată. la nivel doctrinar dar şi în realitatea administrativă au fost recunoscute iniţial două criterii de constituire în sistem: cel material-funcţional şi cel teritorial. Acestea sunt folosite ca bază pentru realizarea şi împărţirea competenţelor autorităţilor administraţiei publice. 103 . competenţa temporală şi competenţa personală. În acest sens. încă trei categorii: competenţa delegată. autonomie şi mai ales prin faptul că ea este dusă la îndeplinire prin mijlocirea organelor de conducere şi a funcţionarilor publici. locală sau teritorială în baza principiului deconcentrării şi locală în baza principiului descentralizării. adică limitele în spaţiu.

instituţie. 104 . în acest sens. De regulă. atâta vreme cât la baza amplasării acestei instituţii în cadrul sistemului administraţiei publice se pare că stă principiul deconcentrării şi nu cel al descentralizării. deconcentrată. nu se mai pot constitui în obiectul de activitate în baza căruia s-a organizat şi structurat respectiva autoritate. Această competenţă stă la baza împărţirii autorităţilor administraţiei publice în autorităţi cu competenţă generală şi autorităţi cu competenţă de specialitate. a fost inclusă în cadrul Secţiunii a II-a – „Administraţia publică locală”. ele fiind înfiinţate şi organizate pe timp nedeterminat. revizuită şi republicată. precum şi raportarea acestora la un anumit sistem social faţă de care îşi angajează responsabilitatea au fost idei ce au susţinut progresul formelor de competenţă. Competenţa materială specială sau de specialitate a autorităţilor administraţiei publice denotă aria de acţiune a acestora într-un anumit domeniu sau ramură de activitate. în cele din urmă. locale şi Primarul ca autorităţi ale administraţiei locale. oraş (după caz subdiviziunile acestuia). activitatea ministerelor ca autorităţi ale administraţiei centrale specializate într-o anumită ramură sau domeniu de activitate (educaţie şi cercetare. cultură.acestea sunt serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale281. în conformitate cu legea. se poate spune că în Constituţie sintagma „administraţie publică locală” a fost utilizată într-un sens mult lărgit. Competenţa materială (rationae materiae) desemnează sfera şi natura atribuţiilor unui organ al administraţiei publice. Consiliile judeţene. transport etc. autorităţile administraţiei publice au o competenţă temporală nelimitată. unele dintre acestea fiind chiar consfinţite de normele legale. care ar putea conduce. Există. odată duse la îndeplinire. totuşi.) şi cea a serviciilor publice deconcentrate ale acestor ministere ca autorităţi ale administraţiei publice teritoriale. avem instituţia Guvernului ca autoritate a administraţiei centrale. De asemenea. Identificăm. principiu care nu este strict legat de împărţirea teritoriului statului în unităţi administrativ-teritoriale. De aceea. Consiliile judeţene. Amplasarea ansamblul de instituţii şi autorităţi administrative într-un anumit cadru istoric. comună – în baza principiului descentralizării şi al autonomiei locale. situaţii în care unele autorităţi ale administraţiei publice se înfiinţează pe o perioadă de timp prestabilită sau în care normele juridice de conferire a competenţei prevăd îndeplinirea unor atribuţii care. Avem în vedere. 281 Discutabil este faptul că în Constituţia României. se vorbeşte şi de competenţa locală manifestată la nivelul autorităţilor administraţiei publice care se organizează în cadrul unităţilor administrativteritoriale – judeţ. Astfel. Adaptarea acestora la noile cerinţe „civilizatoare” au atras noi categorii de competenţă. instituţia Prefectului – ca reprezentat al Guvernului (centrului) pe plan local. întrucât normele juridice care le înfiinţează şi organizează nu le stabilesc un timp determinant de existenţă. locale şi instituţia primarului. În acest sens avem: Competenţa temporală (rationae temporis) care reprezintă aceea limitare în timp a exercitării atribuţiilor unei autorităţi a administraţiei publice. Competenţa materială generală este competenţa autorităţilor administraţiei publice de a acţiona în orice domeniu sau ramură de activitate. la confuzia acesteia cu administraţia teritorială.

astfel. că într-un asemenea proces de adaptare. În schimb. interpretarea că autorităţile administraţiei publice care conform legii. cele chemate în mod imperativ să realizeze adaptarea. însăşi criteriile de acordare a competenţelor autorităţilor administraţiei publice au fost prinse în această mişcare progresivă. urmând ca acesta să se reorganizeze – să i se acorde o nouă competenţă materială de specialitate (pentru un alt domeniu de activitate. ) ar face parte din categoria autorităţilor înfiinţate pentru o perioadă de timp prestabilită. că odată cu terminarea mandatului de Primar al persoanei V. aşa cum rezultă din Legea-cadru a descentralizării. în doctrina de specialitate.M. Menţionăm. în nici un caz. normele legale. încetează să mai existe instituţia primarului. cum este cel la care s-a angajat România. Nu se poate afirma. Iată deci. Competenţa personală. a mai fost înţeleasă ca fiind dată şi de sfera atribuţiilor conferite unei persoane ce ocupă o anumită funcţie. 105 . în funcţie de gradul de responsabilizare. Pentru toate sarcinile rezultate din exercitarea acestei competenţe autorităţile sunt direct responsabile. că existenţa acestor autorităţi nu este limitată în timp ci numai mandatul persoanei care deţine funcţia. consilierii locali etc. sunt alese pentru un mandat de patru respectiv cinci ani (Primarul. Competenţa partajată este exercitată de către autorităţile administraţiei publice locale. la categoriile de competenţe semnalate de doctrină. împreună cu alte niveluri ale administraţiei publice (judeţean sau central). o nouă clasificare a competenţelor. Preşedintele României. împreună cu resursele financiare corespunzătoare. au sporit numărul acestora prin cele trei noi categorii. criteriilor şi standardelor stabilite de reglementările legale. cu o separare clară a finanţării şi a puterii de decizie pentru fiecare responsabil în parte. pentru a se evita. accepţiune preferată de marea majoritate a noilor state membre ale Uniunii Europene) sau să se desfiinţeze. care au dreptul de decizie şi dispun de resursele şi mijloacele necesare îndeplinirii competenţei. cu respectarea normelor. Astfel. pentru a le exercita în numele şi în limitele stabilite de către acestea. afaceri europene. Astfel. În vederea adaptării cadrului instituţional de descentralizare administrativă şi financiară a autorităţilor administraţiei publice locale s-a stabilit. de către autorităţile publice centrale.Considerăm că trebuie avută în vedere la delimitarea competenţei temporale a autorităţilor administraţiei publice. Competenţa personală (rationae personae) este determinată de calitatea persoanei sau a subiectului de drept în funcţie de care se declanşează incidenţa acţiunii normei şi a autorităţii. Competenţa exclusivă se atribuie autorităţilor administraţiei publice locale. în funcţie de acest criteriu se deosebeşte o funcţie publică de o alta în cadrul aceleaşi instituţii sau în instituţii diferite. Competenţa delegată este atribuită autorităţilor administraţiei publice locale. s-ar putea ca odată încheiată procedura de negociere a aderării României la Uniunea Europeană activitatea Ministerului Integrării Europene să înceteze.

I. 55. Prin capacitatea juridică a autorităţilor administraţiei publice282 se înţelege aptitudinea acestor autorităţi de a fi subiecte de drept în raporturile juridice administrative. Capacitatea juridică a autorităţilor administraţiei publice Delimitarea capacităţii juridice a autorităţilor administraţiei publice a produs în doctrina de specialitate numeroase controverse. Iorgovan remarca în op. 283 282 106 . A se vedea mai pe larg în acest sens V.A. p. Crăciunescu. p. P. Adaptarea modelelor de organizare a administraţiei publice la cerinţele spaţiului european Ansamblul serviciilor într-o ţară este amenajat după un sistem de centralizare sau descentralizare. atribuţiile ce formează conţinutul competenţei pot fi delegate sau repartizate altor autorităţi. Drept administrativ. 3. pe care le presupune realizarea competenţei lor. tot timpul. Capacitatea trebuie diferenţiată de competenţă cu toate că pentru a stabili capacitatea unei autorităţi administrative este recomandat a se cerceta şi competenţa stabilită de lege. capacitatea presupune posibilitatea de a acţiona în nume propriu spre deosebire de competenţă care nu presupune o astfel de independenţă. Petrişor. O punere în paralel a celor două concepte ar evidenţia următoarele: • capacitatea este proprie numai autorităţilor administraţiei publice în timp ce competenţa o au atât autorităţile cât şi compartimentele sau funcţionarii din structurile lor organizatorice.1. Centralizarea administrativă Aşa cum şi A. D. cit. să analizăm dacă legea conferă sau nu posibilitatea de a intra în raporturi administrative în nume propriu.2. 277..3. vol.283 • • § 3. Timişoara. prin faptul că nu de puţine ori ea a fost confundată cu competenţa administraţiei publice. de autonomie sau subordonare. structuri sau persoane însă capacitatea nu este transmisibilă. Popa. Editura Helicon. Trebuie. 1995. Capacitatea juridică a autorităţilor administrative nu poate fi desprinsă dintr-o reglementare unitară cum este cea de drept civil.

Science administrative. Hans Kelsen284 considera că teritoriul şi autorităţile sale sunt supuse unei „ordini” de constrângere relativ centralizată. Regimuri pur centralizate în care toate normele juridice ale unui stat se aplică pe întregul teritoriu dintr-un centru unic nu există. centralizarea este mijlocul prin care se evită a se face educaţie politică cetăţenilor. Collection Science politique. asigurarea unei omogenităţi şi a unei independenţe naţionale mai sigure etc. Atribuţiile autorităţilor inferioare sunt restrânse. 95. aplicabile numai în anumite unităţi administrativ-teritoriale. o mai mare capacitate a organelor centrale. acestea fiind sub autoritatea imediată a conducătorilor şi colectivităţilor de care depind. fiind supusă unei logici de centralizare. neavând personalitate distinctă de aceea a acestor colectivităţi. eventualele erori. Privită subiectiv. principiu căruia îi răspunde postulatul de „centralizare statală” a lui Jacques Chevallier285. Se poate aprecia că centralismul este încă regimul normal sub care a trăit şi trăieşte cea mai mare parte a serviciilor administrative atât din ţărilor aflate în Centrul şi Estul Europei şi chiar în parte occidentală. numai în timp de război.În centralism. inerente naturii umane. Jacques Chevallier. pentru ca autoritatea centrală să ia cunoştinţă de interesele locale şi să avizeze măsurile pe care le consideră necesare. în afara lui cea mai mare parte a timpului. Profesorul Dissescu. p. 1986. prin descentralizare. 107 . Cum. ordine care este chiar statul. eventual. p. birocraţia. a arătat că aceasta îşi dovedeşte utilitatea. viaţa colectivă locală se dezvoltă silit. în funcţie de interesele şi temperamentul locuitorilor zonei respective. PUF-Thémis. însă. atrăgea atenţia: „centralizarea reprezintă apoplexie la centru şi paralizie la extremităţi”. autoritatea vine de sus şi puterea de decizie este în mâna guvernului central şi a reprezentanţilor săi. 284 285 Hans Kelsen. din punct de vedere obiectiv. ele sunt conduse de funcţionari numiţi şi puterea de decizie este concentrată la vârf. De asemenea. însă. Puterea este asimilată în societăţile moderne cu statul. Centralizarea este forma ce concentrează ansamblul sarcinilor administrative din teritoriul naţional în persoana statului. iar reglementarea satisfacerii intereselor locale se face şi prin norme juridice locale. Paris. sarcini a căror îndeplinire este asigurată prin intermediul unei administraţii ierarhizate şi unificate. 1962. după un plan oficial. Profesorul Dissescu expunând consideraţiile susţinătorilor centralizării (creşterea sentimentului naţional. întâlnim state care au un regim centralizat sau descentralizat parţial. citând afirmaţia unui publicist francez. Aceasta elimină întârzierile care ar putea apărea în sistemul centralizării. reglementarea satisfacerii intereselor generale se face prin legi aplicabile pe tot teritoriul statului. Dalloz. Nu există sau sunt prea puţine organe alese. prin centralizare. în realitate. o administraţie considerată birocratică. Se poate observa legătura creată între principiul centralizării şi interpretarea negativă dată modelului Weberian.). Théorie pure du droit. războiul este o stare anormală. Astfel. destinat întregii ţări şi nu în mod natural. 380. sunt mai puţin grave şi mai uşor de reparat în acest sistem. societatea trebuie să se caracterizeze prin descentralizare.

Autoritatea centrală exercită controlul fără text legal derivând doar din puterea ierarhică. Resursele materiale necesare aplicării deciziei sunt în totalitate în mâna administraţiei centrale. Autorităţile administraţiei publice locale sunt numite de puterea centrală şi sunt dependente direct de aceasta. aceleaşi răspunsuri pentru aceleaşi probleme. aceştia din urmă neavând nici un mijloc de a-şi apăra în justiţie actul împotriva exerciţiului puterii ierarhice. o frânare a competenţelor. fapt ce favorizează corporatismul. Puterea de decizie este concentrată la vârful ierarhiei. care asigură singur. acel stat este centralizat. care sunt duse la îndeplinire de serviciile organizate la nivel de circumscripţii. funcţionarii sunt puşi la adăpost de orice presiune şi de orice putere discreţionară. printr-un puternic control ierarhic. Un regim centralizat acceptă o împărţire a teritoriului în circumscripţii (pentru a permite o implantare raţională a serviciilor în teritoriu) dar nu recunoaşte comunităţile. Statul în regimul centralizat este singura persoană publică pentru întreg teritoriul naţional. Regimul centralizat se caracterizează. ajungându-se treptat la imobilismul acestora. acordându-le individualitate financiară şi personalitate juridică.Dacă. ansamblurile umane preexistente organizării centralizate. La nivel local se pun în aplicare hotărârile autorităţilor centrale. în funcţie de preferinţele organelor superioare şi nu există dreptul de stabilitate al funcţionarilor publici. funcţionând aproape complet sub autoritatea organelor proprii. în ceea ce privesc serviciile.2. Efectele construcţiei centralizate a administraţiei sunt reprezentate de uniformizarea acesteia. Prin acest sistem care oferă aceleaşi garanţii pentru toţi cetăţenii. Indiferent de zona de provenienţă. putând duce la anularea sau modificarea acestora. Administraţia de stat este. cât şi asupra funcţionarilor. un stat este astfel organizat încât satisfacerea intereselor locale sau naţionale se face prin servicii publice. 108 . scăderea răspunderii agenţilor administrativi. Deconcentrarea administrativ-teritorială Deconcentrarea. o proastă preluare a informaţiei. satisfacerea (de fapt pseudosatisfacerea) tuturor nevoilor de interes general. Nu este permisă iniţiativa locală. Numirile se fac în cea mai mare parte fără concurs. întinzându-se atât asupra tuturor actelor administrative. cetăţenii sunt trataţi la fel. 3. astfel. constă în deteriorarea până la un anumit grad a ansamblului administrativ din care fac parte. de asemenea. Controlul este general. care depind direct de autoritatea publică centrală şi a căror conducere este numită de către aceasta. riguros ierarhizată. prin bugetul şi agenţii săi. sustrăgându-le autorităţii directe a organelor conducătoare ale colectivităţilor de care depind şi care nu păstrează asupra lor decât un anumit control. Administraţia centrală este cea care satisface toate interesele şi nevoile prin dispoziţii legale şi prin regulamente valabile pe întreg teritoriul.

o depolitizare a acestor servicii. 253. din misiunea pe care o au de îndeplinit. Pretutindeni s-au înmulţit serviciile deconcentrate trecându-se.cit. Separaţia poate merge până la acordarea unei conduceri prin organe proprii. în sfârşit. Această formă de descentralizare controlată a luat în majoritatea ţărilor o mare amploare. care. în cadrul unui minister diferitele servicii caută să fie distincte de altele. Dar 286 287 Apud Annick Percheron. L’opinion et la decentralisation ou la decentralisation apprivoisée. decalajul centru-provincie s-a accentuat din punct de vedere economic şi social dar. datorită individualităţii financiare şi a personalităţii juridice mărite. poate fi întărită şi afirmată prin aplicarea unui regim juridic special. devenind titulară de drepturi şi obligaţii. Constantinescu.. dându-le o anumită alură independentă. Aceasta rezultă din organizarea lor. metodelor pe care le practică şi tehnicităţii care îi este necesară. Individualitatea unui serviciu este determinată nu numai de specificul obiectului său şi nevoii pe care o îndeplineşte. Dar. la rândul său. În acest sens. a crescut ponderea politică a provinciei la nivel naţional. o dată cu primele alegeri locale.Trebuie studiată cu grijă această mişcare de deconcentrare a serviciilor şi consecinţele sale. Separaţia comportă anumite grade astfel încât: poate fi o separaţie de ordin financiar. respectiv în cadrul localităţilor spre cartiere sau. aşadar.a. de multe ori. care decurge din natura lucrurilor. Iorgovan ş. 109 . Această individualitate. modul de recrutare a personalului său. S-a căutat. în prezent. apreciindu-se că. însă. principalul pol de atracţie pentru investiţiile străine şi oraşul cu cel mai mic procent de şomeri raportat la numărul de locuitori. o diversificare a statutului acesteia. presupune. un proces de personalizare a serviciilor. necesar să se asigure o îmbunătăţire a competenţei tehnice a conducătorilor aflaţi în fruntea acestor servicii. o tendinţă de autonomie. sau prin acordarea personalităţii juridice. M. dar numai de suprafaţă. s-a operat în toate ţările o individualizare. p. Este. S-a considerat că prin deconcentrare se va îmbunătăţi activitatea serviciilor. A.. înlăturându-se influenţa parlamentarilor sau a localnicilor aleşi. spre cea a serviciilor personificate. conducerea acestora adaptându-se la specificul sarcinilor respective. care separă până la un anumit punct aceste servicii de altele. deci o deconcentrare spre localităţi a serviciilor. ci şi de tradiţiile sale. când se grupează cheltuielile şi veniturile serviciului într-un buget separat. s-a ajuns la necesităţi şi preocupări de diferite naturi. chiar spre sate287. Bucureştiul a rămas. posedând un anumit patrimoniu286. prin însăşi existenţa lor. serviciile administrative au totdeauna. de vreme ce se realizează la nivel judeţean şi la nivelul localităţilor. se vor obţine rezultate mai bune în gestiunea serviciilor. Bunăoară. În primii ani de după 1989. chiar de la descentralizarea controlată spre cea democratică locală. Datorită creşterii sarcinii administrative şi a complexităţii acesteia. spiritul care îl animă. Se apreciază că revizuirea Constituţiei în ceea ce priveşte principiul deconcentrării serviciilor publice era necesară având în vedere că administraţia locală. funcţionează numai în municipiul reşedinţă de judeţ. după caz. o aşezare în teritoriu a organismelor specializate. op.

organele care sunt în fruntea lor sunt compuse din elemente desemnate după moduri variate, care menajează mai mult sau mai puţin autoritatea statului sau colectivităţii de care depinde serviciul. În acelaşi timp, s-a constatat o anumită obstrucţionare prin regulile administrative, serviciile fiind de multe ori prinse într-un corset de definiţii şi proceduri pe care trebuie să le respecte şi care le-ar pune în poziţie de inferioritate faţă de întreprinderile particulare. 3.3. Descentralizarea administrativ-teritorială pe baza autonomiei locale Descentralizarea este privită ca un corolar indispensabil al democraţiei pentru organizarea administraţiei publice ea are aceeaşi pondere ca şi democraţia reprezentativă pentru organizarea statului288. Nu de puţine ori descentralizarea, care în general este însoţită de măsuri şi mecanisme ce permit participarea cetăţenilor la conducerea şi administrarea comunităţilor locale, a fost numită şi „descentralizare democratică” sau „descentralizare locală democratică”. De altfel, problema raportului dintre democraţie şi descentralizare s-a aflat destul de frecvent în atenţia specialiştilor. Colectivităţile teritoriale de cetăţeni reprezintă corpuri intermediare, interpuse între individ şi puterea centrală, determinând reguli adaptate fiecărui cadru geografic şi personalizând autoritatea statală în funcţie de problemele locale. Societatea modernă, caracterizată prin contradicţii şi pluralism, implică o mare varietate de comportamente sociale. De aceea, nu este suficientă luarea deciziilor la nivel central, ci este necesară adaptarea acestora la specificul local. În prezent se vorbeşte tot mai mult de „statul subsidiar” care ar urma să înlocuiască „statul providenţă”, cel care, promovând soluţia, favorizează pasivitatea democratică, transformându-i pe cetăţeni in subiecte289, deşi, este evident că fără concursul societăţii civile, statul ar fi rapid paralizat şi lipsit de putere. Descentralizarea caracteristică statului subsidiar permite realizarea în mai bune condiţii a justiţiei sociale, dezvoltă solidaritatea, asigură apropierea deciziei de locul unde aceasta îşi produce efectele, iar cetăţeanul, care va fi informat în prealabil, va fi direct implicat în elaborarea deciziei şi implicit în participarea efectivă la rezolvarea problemelor de interes public. Această ideea a fost exprimată şi în literatura juridică românească, afirmându-se că descentralizarea administrativă relevă democraţia deoarece dă posibilitatea diferitelor localităţi să participe la gestiunea publică. Iată de ce descentralizarea, în raport cu democraţia, care poate fi considerată o luptă niciodată câştigată şi niciodată sfârşită, ne apare complementară şi inseparabilă. În lucrarea sa, De la democratie en Amerique, Tocqueville, încă din anul 1835, a explicat, cel mai direct, necesitatea descentralizării: o putere centrală, oricât de luminată şi savantă ar fi, nu poate să cuprindă toate detaliile vieţii unui popor. Tendinţa
288 289

A se vedea în acest sens apud Charles Debbasch, Science administrative, Paris, Dalloz, 1989. A se vedea în acest sens Jean-Pierre Joseph, Decentralisation et democratie, Apres-demain, nr. 340, 1992.

110

permanentă a ţărilor democratice „este de a concentra forţa guvernamentală în mâinile singurei puteri care reprezintă poporul”, astfel încât „libertăţile provinciale” sunt singurele garanţii de care dispun democraţiile pentru a se pune “la umbră faţă de excesul de despotism” al guvernământului statal. Descentralizarea, după Michel Crozier, este un remediu al relelor de care suferă administraţia publică. Astăzi această administraţie constituie un sistem blocat, a cărui schimbare nu se poate opera decât prin crize brutale care zguduie ansamblul organizaţiei. Există, totuşi, un alt mod de schimbare posibilă, care ar permite evitarea blocajului şi crizelor. El ar consta într-o transformare profundă a sistemului în sensul unei mai mari descentralizări290. Centralizarea este factorul fundamental al acestui blocaj, dar nu în sensul obişnuit de concentrare a puterii în folosul unui agent administrativ aflat în vârful piramidei, cu toate că şi acest aspect poate fi reţinut. Există şi o altă semnificaţie mai importantă, şi anume aceea că agenţii administrativi decidenţi, deţin uneori competenţa de decizie în mod formal, deoarece sunt rupţi de realitatea administrativă, astfel că deciziile nu concordă cu această realitate. Există o ruptură între cei care decid şi cei care sunt chemaţi să realizeze decizia administrativă. Cei care decid nu au cunoştinţele şi informaţiile necesare, pe când aceia care au asemenea cunoştinţe şi informaţii nu au putere de decizie, astfel că datorită distribuţiei competenţelor, cei care decid sunt străini de problemele administraţiei şi astfel îşi face loc arbitrariul. Iată de ce pentru a exista descentralizarea ca realitate administrativă este necesară schimbarea conceptuală, respectiv a sistemului administrativ în ansamblu, pentru a asigura distribuţia raţională a competenţelor la niveluri de decizie cât mai apropiate de locul unde acestea se execută. Schimbarea sistemelor administrative este legată existenţial de un „joc” - în sens de margine, de spaţiu, permiţând o mişcare mai uşoară a pieselor articulate unele de altele. „Acestea sunt ansambluri care sunt cel mai puţin integrate şi care dispun mai mult de resurse care pot cel mai uşor să se transforme.291” Schimbarea nu ar rezulta, deci, numai din introducerea descentralizării într-un sistem. Dar ar fi considerabil facilitată. Aceasta nu s-ar produce fără crize succesive dar, de-a lungul lor şi graţie supleţii care permite descentralizarea, ea ar impune progresiv un nou tip de sistem administrativ, curăţat de rigidităţile care paralizează sistemul aşa cum funcţionează el astăzi. Descentralizarea astfel concepută nu este doar o tehnică administrativă ci şi o speranţă politică. Descentralizarea reprezintă un sistem de organizare administrativă care permite colectivităţilor umane sau serviciilor publice să se administreze ele însele, sub controlul statului, care le conferă personalitate juridică, le permite constituirea unor autorităţi proprii şi le dotează cu resursele necesare.292

290 291

Apud Michel Crozier, La société bloquée, Paris, 1971. M. Crozier şi E. Friedberg, L’acteur et le système, Seuil, 1977, p. 46. 292 Massimo Balducci, État fonctionnel et décentralisation, Editura E.Story-Scientia, Bruxelles, 1987.

111

Descentralizarea cunoaşte două forme: descentralizarea administrativ-teritorială (ce priveşte colectivităţile locale) şi descentralizarea tehnică (ce priveşte serviciile administraţiei publice de stat). Descentralizarea administrativ-teritorială înseamnă construcţia pe plan local a unei administraţii publice diferită de cea de stat, iar prin descentralizarea tehnică se realizează o deplasare în teritoriu a unor organe componente ale administraţiei publice de stat. Administraţia publică, ca activitate, se realizează prin activităţi executive cu caracter de dispoziţie şi prin activităţi executive cu caracter de prestaţie. Administraţia publică poate fi considerată atât din punct de vedere formal-organizatoric, cât şi materialfuncţional, ca o totalitate de servicii publice menite să satisfacă interesele şi variatele nevoi ale cetăţenilor şi ale societăţii293. În doctrina românească de specialitate, respectiv într-unul din primele cursuri de drept administrativ român, elaborat acum un secol, de profesorul C.G. Dissescu se pune în discuţie sistemul centralizării şi descentralizării administrative, pornind de la clasificarea sferei de interese specifice asociaţiilor de oameni care formează, după părerea sa, naţiunea, în interese generale ale asociaţiei mari, alcătuind centrul major, şi interese particulare ale comunelor, alcătuind centrul minor294. Interesul general este cel al întregii populaţii şi pentru a fi satisfăcut cere sacrificii din partea tuturor. Interesul particular este cel al unei unităţi administrative locale şi pentru satisfacerea lui sunt necesare eforturi doar din partea localnicilor. Dacă aplicarea centralizării se justifica prin interesul general, realizarea intereselor particulare va fi mult uşurată prin aplicarea descentralizării. Cele două categorii de interese fiind calitativ diferite, nu se pot confunda şi nici nu pot fi absorbite unele în altele; prin urmare, centrul major nu poate absorbi centrul minor. Prin urmare, dacă centralizarea este un raport, un întreg susceptibil de mai mult sau mai puţin, opusul ei, - susţinea profesorul Dissescu - în sensul riguros al noţiunii de antiteză, este lipsa de raport între puterea centrală şi cea locală, ceea ce nu este posibil, pentru că în realitate există întotdeauna un raport, o legătură între interesul general şi cel special. A privi descentralizarea ca opus al centralizării este greşit, deoarece ea nu înseamnă negarea centralizării, ci micşorarea ei, diminuarea concentrării puterilor. Din această perspectivă, se pare că pe măsură ce descentralizarea creşte va scădea centralizarea, amândouă fiind fenomene relative în viaţa oricărei societăţi. Însă, problema care trebuie să preocupe o naţiune, referitor la modul de organizare şi funcţionare a statului, nu constă în răspunsul la întrebarea care dintre cele două sisteme să fie aplicate, ci presupune determinarea gradului de descentralizare necesar. Autonomia locală, instituţie juridică de sine stătătoare, implică descentralizarea administrativă, autonomia fiind un drept, iar descentralizarea un sistem care o presupune295. Dacă descentralizarea se caracterizează prin existenţa unei autonomii sigure în raport cu administraţia centrală, această autonomie nu trebuie înţeleasă în sensul unei libertăţi totale, absolute, eliminând orice intervenţie a statului atunci când aceasta se
293 294

Al. Negoiţă, Drept administrativ, Ed.Sylvi, Bucureşti, 1996, p. 62 şi urm. C.G. Dissescu, Curs de drept public roman, vol.III, Drept administrativ, Bucureşti, 1891. 295 A se vedea în acest sens A. Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol.II, Editura Mârvan, 1935.

112

doctrina administrativă românească a relevat că interesele locale nu pot fi niciodată mai bine cunoscute. nu le-ar fi putut tolera.Popescu. Acest lucru se întâmplă în condiţiile în care în România există o puternică tendinţă centralistă. componenta cea mai slabă a lanţului acestor evoluţii rămâne descentralizarea şi autonomia puterii locale. Mocanu . se poate spune că descentralizarea nu este altceva decât o garanţie a stabilităţii unei democraţii funcţionale.De la centralism spre descentralizare. Este semnificativ de semnalat că. I. Aşadar. pentru România democraţia este nevoită să adopte un drum invers: de la centru spre periferie296. Munteanu. p. cu o veche tradiţie. în sprijinul descentralizării. Autonomia ce caracterizează descentralizarea nu este un dat uniform ci un concept global. fiindu-i atribuită chiar lui Aristotel. mai bine satisfăcute. În sprijinul său s-a instituit ideea de subsidiaritate. Chişinău. Europa este una a colectivităţilor locale descentralizate. în mod particular a celor de cultură germanică. Constituţia României stipulează în art. decât de organele proprii localităţii respective. Editura Cartier. mai de aproape şi deci. Bucureşti. acoperind o realitate diversificată. care este destul de des vehiculată în prezent pe plan european. pentru a permite dezvoltarea de contacte pe care statul hipercentralizat nu le-ar fi promovat şi pe care. şi de cele care solicitau respectarea deplină a autonomiei statelor componente297.dovedeşte necesară. Succesul actual al acestui concept survine într-un moment în care. principiul subsidiarităţii considerându-se A se vedea în acest sens şi V. nu se poate spune că descentralizarea se manifestă în mod deosebit.L. 296 113 . care a dus mereu în epoca modernă la neglijarea provinciei în favoarea capitalei şi la centralizarea puternică a deciziilor. deşi această idee ţine de tradiţia politică şi juridică a mai multor ţări europene. 297 A se vedea în acest sens şi C. V. sunt repuse în discuţie modelele statale tradiţionale. această noţiune a reintrat în atenţia analiştilor cu ocazia dezbaterilor care au precedat semnarea Tratatului privind Uniunea Europeană. Chiar dacă procesele democratice au înregistrat succese remarcabile. Se poate afirma că descentralizarea este unul dintre drumurile care duc la un fel de „normalitate” europeană şi că ea participă la realizarea acestui scop. Dacă majoritatea societăţilor occidentale au avut şansa unei consolidări democratice pornind de la nivelul local pentru a ajunge la centru. fiind acceptată şi de părţile care doreau ca Europa să devină federaţie. Editura All Beck. 1998. oricum. autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice”. 140 şi urm. 1999. 120 că: “Administraţia publică din unităţile adminsitrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării. Astfel. Popa. în Europa. cu toate că a apărut într-un trecut destul de îndepărtat. Cu toate că aceste principii au fost statuate pe cale constituţională şi detaliate în cadrul Legii nr. Se pare că nu s-a realizat conştientizarea relaţiei directe care există între procesul de descentralizare şi cel de consolidare a democraţiei. accentul punându-se pe descentralizare. Autonomia locală şi integrarea europeana. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Rezultă că subsidiaritatea semnifică mai mult decât un simplu principiu de organizare instituţională. continuând cu rolul pe care Thomas d'Aquino îl atribuie guvernării. un rol decisiv în redactarea acesteia fiindu-i atribuit juristului Althusius: „Acest principiu atât de important al filozofiei sociale nu trebuie să fie nici schimbat. apare ca o invitaţie la reevaluarea relaţiilor sociale. să mărească sau să menţină perfecţiunea fiinţelor pe care le are în grijă” sau „să se îngrijească de subiectele sale cu respectarea naturii acestora” şi mai târziu. prin influenţa pe care o exercită în diferite domenii ale vieţii sociale. menţinere a macro-echilibrului economic etc. dar şi a potenţialului său298. individul. indiferent că este un stat unitar sau unul federal. mai precis în cea a Papei Pius al Xl-lea. politică monetară. De aceea. apoi raporturilor dintre societate şi instituţii. în consecinţă cele care derivă direct din suveranitatea naţională. care ar putea duce la serioase tulburări ale ordinii sociale. ea se aplica în primul rând raporturilor dintre individ şi societate. la comunităţile locale şi alte mari grupuri sociale) nu sunt capabile să-şi satisfacă propriile trebuinţe. motiv pentru care ea se regăseşte în majoritatea curentelor de gândire ale culturii occidentale: începând de la definirea politicii de către Aristotel.a fi un eventual răspuns la multiplele probleme ridicate de organizarea şi structurarea Europei unite. Scopul firesc al oricărei intervenţii în domeniul social este de a ajuta membrii corpului social. ar fi o nedreptate. emisă în anul 1931. între bază şi nivelurile superioare. nici răsturnat. apărare. în contextul unei mai mari autonomii. care ar trebui să se concentreze asupra funcţiilor sale majore: diplomaţie. ideologice sau religioase. Aşadar. prin redescoperirea individului. marchează o evoluţie globală şi profundă a societăţii. şi anume „să asigure. 114 . atât preluarea de la cetăţeni a competenţelor pe care aceştia sunt capabili să le execute din proprie iniţiativă şi prin mijloace proprii. cu ocazia celei de-a patruzecea aniversări a Rerum Novarum (Quadragessimo Anno). şi la căutarea permanentă a echilibrului dintre libertatea 298 299 Idem. a nevoilor. actualizată şi eliberată de semnificaţiile istorice. Această noţiune plasează persoana. la familie. şi nu de a-i anihila sau a-i absorbi299”. ca fiind „arta de a guverna oameni liberi”. Ideea de bază a principiului subsidiarităţii este că puterea politică nu trebuie să intervină decât în măsura în care societatea şi diferitele sale părţi constitutive (de la persoane. în măsura în care cele dintâi sunt pe deplin capabile să le îndeplinească. cu liberalismul lui John Locke şi al succesorilor săi. reapariţia termenului de „subsidiaritate” corespunde necesităţii de a se da un nume acestor schimbări care. constituind sursa de inspiraţie pentru repartizarea competenţelor în cadrul schemei instituţionale. pe care doar statul o deţine. pentru a fi atribuite unor colectivităţi mai mari sau de rang superior. O formulare completă a principiului a fost dată în cadrul enciclicilor pontificale. cât şi retragerea funcţiilor atribuite iniţial grupărilor sociale de rang inferior. Astfel. Conform Raportului Comitetului director pentru democraţie locală şi regională din cadrul Consiliului Europei privind „Definirea şi limitele principiului subsidiarităţii”.. contextul actual este mai degrabă favorabil diminuării rolului statului. subsidiaritatea. în centrul organizării statale.

de întreaga competenţă de a lua iniţiativa pentru orice chestiune care nu este exclusă din domeniul competenţelor lor sau care nu este atribuită unei alte autorităţi. este specificată necesitatea existenţei. 3 din Cartă. Scopul Cartei europene a autonomiei locale este de a crea un cadru comun. care. Prin aceasta. a coeziunii sociale şi a organizării globale a economiei. o parte importantă a treburilor publice. în cadrul legii. în mod firesc. Carta obligă părţile semnatare să aplice reglementări de natură să garanteze autonomia politică. care să reunească standardele europene. a reglementărilor constituţionale şi legale de fundamentare a autonomiei locale. în cadrul legii. Unul dintre paradoxurile principiului subsidiarităţii constă în faptul că acesta nu apare numit în mod explicit în nici un document.cetăţenilor şi diferitele instituţii existente (autorităţile locale şi cele regionale în cadrul statului naţional. competenţele. administrativă şi financiară a autorităţilor locale. O definiţie a principiului se poate regăsi în Carta Europeană: Exerciţiul autonom al puterilor locale. presupune necesitatea adoptării de către autorităţile centrale a unor reglementări clare şi precise care să prevadă. În textul Cartei sunt prevăzute reglementări menite să creeze cadrul general de transpunere în practică a principiului autonomiei locale. privind atribuirea şi păstrarea competenţelor de gestionare a treburilor publice în sarcina autorităţilor locale cele mai apropiate de cetăţeni. la care face referire textul. art. prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona. al cărui preambul se pronunţă pentru „o uniune tot mai strânsă între popoarele Europei. în cadrul legislaţiilor naţionale. este însărcinat cu asigurarea securităţii. printre altele: • un statut al funcţionarilor publici de natură să permită recrutarea unui personal cu o înaltă calificare profesională. 115 . adoptată de Consiliul Europei300. 300 A fost adoptată la 15 ianuarie 1985 la Strasbourg. Astfel. că exerciţiul puterii politice trebuie. de o manieră generală. 4 (Domeniul autonomiei locale) în care se menţionează că „colectivităţile locale dispun. 6. să revină acelor autorităţi care sunt cele mai apropiate de cetăţeni şi că puterile. grupările regionale) şi necesara autoritate tutelară a statului. vom face referire la ea ca drept Carta autonomiei locale. Prin conţinutul său. Potrivit art. Această capacitate. textul Cartei a anticipat prevederile Tratatului de la Maastricht.2). statele în cadrul societăţii internaţionale şi în particular. în cadrul căreia deciziile sunt luate la un nivel cât mai apropiat posibil de cetăţean”. în nume propriu şi în interesul populaţiei locale. pe criterii de competenţă şi merit (art. în primul rând. încredinţate colectivităţilor locale trebuie să fie în mod normal depline şi întregi”. în aşa fel încât aceştia să aibă posibilitatea de a participa efectiv la luarea deciziilor care au legătură cu mediul lor cotidian. cu toate că multe dintre sistemele legislative europene se referă în mod implicit la el.

7.1). Descentralizarea administrativă pe baza autonomiei locale se face în legătură cu existenţa unor colectivităţi sociale locale. privind locul colectivităţilor locale în cadrul statului. Autorităţile locale. destul de puternic inspirată de principiul subsidiarităţii. M.• • un statut al reprezentanţilor aleşi care să le asigure „exercitarea liberă a mandatului” (art. I. prin mijloacele de care dispune şi în condiţii de operativitate şi eficienţă. de Laubadére. Bucureşti. Paris. p. De aceea. 9. cum ar fi patrimoniul propriu.D. menţionaţi şi în I. iluminatul public. Institutions politiques et Droit constitutionnel.2).G. construcţia şi întreţinerea unor drumuri etc. elementele componente ale descentralizării administrative. propriile resurse financiare” (art. 9. 3) Colectivitatea locală să dispună de autorităţi administrative proprii. 9.4) şi să fie compuse.. Carauşan. constituite în cadrul unităţilor administrativteritoriale ale statului. Statul nu poate să soluţioneze. care este construit pe o concepţie globală. Drept administrativ. 96 şi urm. 301 A se vedea în acest sens şi A. „cel puţin în parte”. salubritatea. „care să corespundă responsabilităţilor” (art. sunt cele care soluţionează problemele specifice. recunoscute ca atare de lege. 9. indiferent că avem de-a face cu un stat unitar sau cu unul federal. 2) Recunoaşterea responsabilităţii colectivităţilor locale în gestionarea nevoilor specifice. Carta defineşte astfel un fel de ideal de atins. 116 . p. „să fie suficient de diversificate şi de flexibile (evolutive) încât să corespundă pe cât posibil cu evoluţia reală a costurilor” (art. dreptul de a avea „în cadrul politicii economice naţionale. în limitele legii” (art.a.1).J. din „taxe şi impozite locale. Nevoile şi interesele locale sunt legate de specificul colectivităţii respective şi se disting de nevoile generale ale colectivităţii naţionale. 57 şi urm. 2002. uneori excesiv de prudente. cit. Existenţa nevoilor şi intereselor locale presupune şi existenţa unor mijloace materiale de realizare a acestora. a căror proporţie să o poată determina ei înşişi. Popescu ş. de asemenea. pe baza principiului autonomiei locale301: 1) Existenţa unei colectivităţi teritoriale locale. 90. Editura Economică. În pofida unor formulări. structuri de conducere administrativă a colectivităţilor locale.3). statul prin reglementări legale este cel ce stabileşte care dintre probleme vor fi de competenţa serviciilor publice statale şi care vor intra în sfera de competenţă a autorităţilor locale. op. Spre exemplu. o anumită autonomie financiară care se bazează pe existenţa unui buget propriu. Alexandru. precum şi existenţa unor resurse proprii. Din cuprinsul Cartei se desprind.. L.. p. autonome faţă de stat. căldură. 1957. Jacques Cadart. un corp de funcţionari care să gestioneze treburile publice. Pentru existenţa autonomiei locale este necesar ca problemele specifice colectivităţilor locale. să fie rezolvate de aceste colectivităţi. ansamblul acestor nevoi şi interese. sunt considerate nevoi rezolvate prin servicii locale: aprovizionarea cu apă.

reprezintă un fenomen marcant al ultimilor trei decenii. Uniunea Europeană sau Consiliul Europei. la nivel instituţional. autorităţile publice centrale îşi rezervă dreptul de a supraveghea activitatea colectivităţilor locale. 4) Supravegherea activităţii colectivităţii locale de către autorităţile puterii executive.4. Începând cu sfârşitul anilor ’80. 3. 117 . ci îl şi inserare ca element fundamental al procesului de construcţie europeană al secolului XXI. în timp ce al doilea reiese din importanţa pe care regiunile o acordă relaţiilor directe pe care le stabilesc între ele. Aceste procese care au pus în discuţie poziţia statelor ca unici actori relevanţi pe plan internaţional sunt cele de integrare şi de fragmentare. În virtutea dependenţei colectivităţii locale faţă de statul în care sunt organizate. desfăşurate în unităţile administrativ-teritoriale. Prin schimbările pe care le-au generat. una instituţională sau una politică. sistemul european (şi prin aceasta înţelegem întregul complex de probleme ce s-a manifestat la toate nivelurile pe palierul individ-organism suprastatal) s-a modificat sub impactul a două procese în parte contradictorii. exercitând asupra acestora un anumit tip de control numit control de tutelă administrativă. a relaţiilor directe dintre regiunile frontaliere. Pentru rezolvarea operativă a treburilor locale este necesar ca aceste autorităţi să dispună de o competenţă care să le confere autonomia faţă de autorităţile administraţiei publice a statului. Editura Seuil. Aceasta presupune ca autorităţile locale să rezulte din alegeri libere. Despre regionalizare şi regionalism în spaţiul juridic european Creşterea importanţei regiunilor în Europa. acestea au făcut să crească importanţa regiunilor odată cu importanţa pe care au dobândit-o organismele societăţii 302 Apud Denis de Rougemont. Această autonomie nu înseamnă independenţa autorităţilor administraţiei publice locale faţă de autorităţile centrale ale puterii executive. Pentru el. la o veritabilă mutaţie a mentalităţilor în ceea ce priveşte rolul regiunilor în sistemele statale şi continentale. în parte care s-au sprijinit reciproc. L’avenir est notre affaire. De trei sau patru decenii asistăm. federalismul şi regionalismul erau inseparabile302. dar mai ales. atât a relaţiilor cu instituţiile europene. Paris. din această perspectivă. Denis de Rougemont nu numai că îl presimţise. oricare ar fi definiţia pe care am folosi-o pentru regiune. Anul 1975 marchează momentul de instituţionalizare. în toate ţările europene occidentale. către un dublu dialog: vertical şi orizontal. Realizarea unei analize a fenomenului de afirmare regională care se manifestă în Europa ne conduce.Pentru a ne găsi în situaţia descentralizării administrative este necesar ca aceste autorităţi locale să fie reprezentantele colectivităţilor locale şi nu reprezentante ale statului plasate în fruntea colectivităţii. 1978. Primul corespunde relaţiilor pe care le dezvoltă sau pe care încearcă să le dezvolte regiunile cu instituţiile europene.

orientându-le. curentelor regionaliste care o traversează. diminuându-le. Dar oricare ar fi răspunsul politic dat problemei regionale. 3. 1997. 23 şi urm. să o explice şi chiar să o orienteze. Deci spaţiu şi grup uman. În ceea ce priveşte Uniunea Europeană. una spre regionalizare. ci devine un al treilea punct (alături de state şi localităţi) ce defineşte triunghiul în care se dezvoltă procesul de integrare europeană. să stăpânească concepte care să le permită o cât mai bună evaluare a acestui fenomen. legătura între teritoriu şi elementul uman care îl populează. primele elemente de bază ale definiţiei regionale poziţionează regiunea ca un intermediar între colectivitatea locală (cu un teritoriu şi o colectivitate clar delimitate) şi stat (delimitat teritorial.4. În schimb. Fiecare ţară. Se vorbeşte din ce în ce mai mult de o „Europă a regiunilor” şi este perceput din ce în e mai pregnant faptul că regiunea nu este doar un nivel intermediar între autorităţile centrale şi cele locale. element care apare ca o conştientizare a caracterului omogen al regiunii. în funcţie de competenţele ce i-au fost acordate (în cazul sistemelor centralizate) sau pe care şi le-a acordat (în cazul sistemelor federaliste). Bucureşti. în care trăieşte o naţiune). Ideea de regiune este destul de ambiguă. Editura Sylvi. Consiliul Europei a considerat regiunea ca fiind „un interval de dimensiune medie susceptibil de a fi determinat geografic şi care este considerat ca omogen”. gestionează pe 303 Ioan Alexandru şi Cristian Bădescu.1.civile în detrimentul statelor pe plan internaţional. Dacă se admite că noţiunea de „dimensiune medie” este total subiectivă.de un anumit spaţiu cu limite mai mult sau mai puţin suple . ignorându-le sau respingându-le. dându-i o alură de mit. Introducere în studiul procesului de cooperare interregională. alta spre regionalism. nu se poate atribui regiunii o scară tip. prima insistând asupra spaţiului: organizarea şi cadrul său. cea de-a doua asupra grupului. încearcă să răspundă problemei regionale. este prezentă totdeauna când este vorba de definirea acesteia. eşalon care. a comunităţii: identitatea şi acţiunea sa303. să o analizeze. p. În încercarea de a defini noţiunea de regiune (un spaţiu în care trăieşte o colectivitate cu caracteristici specifice) se poate pune în anumite cazuri întrebarea dacă nu cumva nu se creează „obiectul” tocmai prin încercarea de a-l descoperi. este important pentru toţi cei care vor să o descrie. de colectivitate umană cu caracteristici specifice şi mai ales cu o anumită unitate sau identitate. 118 .apoi spre aceea de grup uman. aceasta a dat o definiţie cu un caracter mai degrabă administrativ pentru regiune: „eşalonul imediat inferior celui al statului”. Dar aceste două concepte de spaţiu şi de grup pot fi imediat “reutilizate” în două direcţii diferite care duc. Pentru că trebuie să avem tot timpul în minte fluiditatea termenului şi nu trebuie să-l simplificăm peste măsură. în felul său şi în funcţie de tradiţia ei istorică. Regiunea Cuvântul regiune ne conduce spre imaginea de spaţiu .

în procesul de constituire a unei noi Uniuni Europene putem semnala trei direcţii decisive care definesc ascendenţa realităţii regionale305: • • în primul rând. Cartea Comunitară a Regionalizării304 afirmă la Art.1 al acestei Carte”. 2.fiecare stat membru are în structura sa trei tipuri de unităţi teritoriale ce sunt poziţionate pe nivele ierarhice din punctul de vedere al dimensiunii teritoriului: nivelul localităţii. land-uri.plan administrativ şi politic o comunitate teritorială a cărei dimensiune variază în limite foarte largi. Concretizând aceste aspecte. Art.comunităţi autonome. Diferitele denumiri şi natura juridico-politică pe care aceste entităţi le pot primi în diferitele state . care dispun de anumite competenţe exercitate de un guvern. 304 Document elaborat de Parlamentul European în 18 noiembrie 1988 şi adoptat ca document oficial al Comunităţilor Europene la 19 decembrie 1988. Conform „Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale Statistice”. nr. este răspunzător în faţa unei adunări alese în mod democratic”. social şi economic. prin regiune se înţelege un teritoriu care formează.2 al Cartei afirmă expres că „statele membre ale Comunităţii Europene sunt invitate. în al doilea rând. Miguel. din punct de vedere geografic. Banco Bilbao Vizcaya. nivelul departamental (judeţean) şi nivelul regional. sau un ansamblu similar de teritorii în care există continuitate. .Junyert. 3. NUTS . tradiţia istorică şi necesitatea unei administrări eficiente şi adecvate a funcţiilor ce le revin . regiunile contribuie la dezvoltarea economică şi la realizarea obiectivului de coeziune economică şi socială. tradiţie istorică şi interese legate de economie şi transporturi. regiunile contribuie la apropierea necesară a cetăţenilor de realitatea Uniunii Europene. care.1: „1. În acest sens. 305 Roca I. În cadrul acestei Carte. naţionalităţi etc. cultură. în care populaţia posedă anumite elemente comune şi care doreşte să-şi păstreze specificitatea astfel rezultată şi să o dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural. o unitate netă.1/1995 şi reluat în Polis nr. 119 . Europa regională.3/1995. Prin elementele comune ale unei populaţii concrete se înţelege o specificitate comună în materie de limbă. Nu este neapărat necesar ca toate aceste elemente să fie reunite în toate cazurile. făcând posibilă o mai mare democratizare instituţională. articol apărut în Situation. De asemenea. având în vedere voinţa populară. În momentul actual. Şi Adunarea Regiunilor (ARE) a definit regiunile ca fiind acele „entităţi politice de nivel imediat inferior statului. la rândul lui. să instituţionalizeze în teritoriile lor (sau să menţină acolo unde există) regiuni în sensul Art.în special în materie de planificare a dezvoltării economice. Uniunea Europeană consideră nivelul regional ca fiind un nivel administrativ care îşi are locul în ierarhia administrativă a statelor membre pe o poziţie imediat inferioară nivelului central.nu le exclud din consideraţiile stabilite în prezenta Cartă”.

în Rezoluţia sa asupra politicii comunitare în domeniul culturii. curentul regional îşi are şi criticii săi acerbi. ci un proces vechi şi foarte problematic. regionale şi locale”. 306 120 . Ţinând cont de elementele explicate mai sus si documentele prezentate la nivelul Consiliului Europei de experţii CPLRe (Congresul Puterilor Locale şi Regionale) au fost identificate la nivelul Europei un număr limitat de modele de regionalizare considerate reprezentative. Modelul 3: Regiuni cu putere de a adopta legi. a căror existenţă nu este garantată de Constituţie. existenţa lor fiind garantată de Constituţie sau de o Lege federală. Ralf Dahrendorf este unul dintre aceştia. Modelul 2: Regiuni cu putere de a adopta legislaţie primară. La nivelul Consiliului Europei de asemenea s-a reiterat preocuparea pentru problema regionalizării mergându-se până la adoptarea unei reglementări privind autonomia regională306. în concordanţă cu prevederile şi principiile generale stabilite de legislaţia naţională. el considerând că acest curent nu este un proces pe care îl putem caracteriza drept înnoitor. Cu toate acestea. regiunile sunt exponentele unei Europe pluraliste în care convieţuiesc realităţi culturale. care este rezultatul unei interacţiuni a civilizaţiilor şi a unei pluralităţi de culturi naţionale. Modelul 6: Regiuni cu putere de decizie (fără putere legislativă) şi Consilii alese de Consiliile locale componente. Ralf Dahrendorf vede astfel în curentul regional numai fragmentare. Modelul 4: Regiuni cu putere de a adopta legi sau alte acte normative regionale. a afirmat că „drumul către Uniunea Europeană trece prin manifestarea şi promovarea identităţii culturale europene.• în al treilea rând. haos şi creşterea insecurităţii prin distrugerea echilibrelor actuale. din 1 decembrie 1993. Problema ridicată de curentul regional este o problemă a spaţiului european remodelat de noul echilibru intern al statelor care revendică din ce în ce mai greu Congresul puterilor locale şi regionale din cadrul Consiliului Europei a aprobat în anul 1997 Carta europeană a autonomiei regionale sub forma de Recomandare (Rec. neputând fi contestată împotriva voinţei lor. anarhie. a căror existenţă nu este garantată de Constituţie sau de o Lege federală. care a reapărut odată cu discutarea statutului actual în perspectiva integrării şi a delegării de competenţe la nivel supra-statal. Însuşi Parlamentul European. ale căror argumente nu sunt de neglijat. Modelul 5: Regiuni cu putere de decizie (fără putere legislativă) şi Consilii direct alese de comunitatea locală. 34/1997). care s-a derulat progresiv. a căror existenţă este garantată de Constituţie. Cele şase tipuri de regiuni identificate sunt: Modelul 1: Regiuni cu putere de a adopta legislaţie primară. lingvistice şi sociale foarte diverse. în concordanţă cu principiile şi prevederile generale stabilite de legislaţia naţională.

este luată la nivelul central al statului. Regionalizare şi regionalism În încercarea de clarificare a termenilor de regionalizare şi de regionalism vom apela la o metodă simplă. Denis de Rougement încearcă să schiţeze o definiţie.monopolul politicului.reformă sau revoluţie sau regiunea . Aceste dinamici regionale cunosc trei mari faze în dezvoltarea lor. centralismul. reprezentând creşterea importanţei statului în toate sectoarele vieţii sociale şi chiar individuale. Alexandru. indiferent de domeniul ei. la nivel naţional. aceste patru fenomene regionale. este caracterizat de procesul prin care orice decizie. 157 şi urm. Paris. Bucur. regiunea reprezentând înainte de toate un „spaţiu de participare civică”. faze care se pot suprapune.cit. M. semnele de întrebare asupra modelului de regiune sunt de o mare actualitate: regiunea .2. o „comunitate de bază”. mişcările regionale sau acţiunilor regionaliste. S. Apud Alain Tourraine. interpenetra şi chiar opune în timp.4. în grade diferite şi în combinaţii variabile. p. Sociologie de l’action. descentralizarea şi integrarea în structurile europene”. dezvoltarea instituţiilor regionale sau puterilor regionale. Dar dacă tendinţele nu sunt foarte greu de decelat. Într-adevăr. În căutarea unei realităţi regionale vom enumera patru astfel de fenomene: • dezechilibrele regionale reprezintă una din problemele a căror existenţă nu necesită lungi demonstraţii. op.307 3. recurgând la fenomene ce au marcat aceşti termeni şi la dinamicele pe care ei le antrenează. • • • Fără nici o îndoială.un nou model politic al Europei. „socializarea” politicii europene308 are o incidenţă directă asupra fenomenului regional. sunt cauzele principale ale dinamicilor regionale care se fac simţite astăzi în Europa. în cadrul evoluţiei acestui „proces regional”: • • • apariţia conştiinţei regionale. Regionalismul reprezintă conştientizarea intereselor comune (regiunea fiind percepută ca un teritoriu considerat omogen de către oamenii ce îl locuiesc) şi în acelaşi 307 308 I. Şi aici. 1965 121 . se pune întrebarea dacă administraţiile „s-au adaptat la aria europeană” pentru că “tendinţa generală se pare că este. având o strânsă legătură cu fenomenul precedent. În acelaşi timp colectivităţile nu sunt de acord cu afirmarea incapacităţii lor de a-şi administra propriile probleme. alienările etno-culturale au fost conştientizate la nivel regional de către colectivităţile care consideră nejustificate dependenţele lingvistice şi culturale în raport cu alte regiuni. Editura Seuil.. Carausan. aproape toate statele europene prezintă diferenţe de dezvoltare în teritoriu.

nevoilor regiunilor li se răspunde printr-o politică de stat. de dialog şi de participare. regionalismul are ca regulă de aur ajungerea regiunii la puterea de decizie în toate componentele sale. Regionalismul aşa cum am mai menţionat la pg. Există o interacţiune inevitabilă între cele două mişcări: regionalismul . din subdezvoltare economică regională. de a nu avea o dimensiune adecvată pentru a rezolva într-o manieră eficace problemele lor. Regionalizarea cu o traiectorie descendentă dar şi cu alte scopuri şi mijloace de punere în aplicare decât cele ale regionalismului are ca punct de plecare dezechilibrele regionale sau mai degrabă conştintizarea acestora. afirmarea identităţii sub aspectele de identitate-memorie şi identitateacţiune.venit de jos şi regionalizarea . Printr-un proces dinamic. Se degajă noţiunea de comunitate care se consideră mai capabilă de a rezolva problemele locale în comparaţie cu statul. Aceste scurte reflexii asupra a ce poate fi o regiune. mai mult sau mai puţin intensă. care se stabileşte direct între regiuni sau între regiuni şi instituţiile Uniunii Europene. de regulă. aspiraţia de a participa la gestiunea acestor interese. din centralismul statului naţional şi din socializare. care are repercursiuni asupra sentimentului regional şi antrenează reacţii ale regiunii. la un mai bun echilibru în repartiţia bogăţiilor prin încercarea de a ridica nivelul zonelor mai puţin dezvoltate. Pentru a concluziona. El nu apare numai din conştientizarea dezechilibrelor regionale. statul poate astfel recunoaşte o identitate regională (regiunea fiind percepută de data aceasta ca un teritoriu considerat omogen de către stat) şi poate lua măsurile necesare pentru ca regiunile să participe la gestionarea afacerilor proprii. permit o mai bună înţelegere a dublei relaţii. a faptelor de identitate. asupra proceselor de (re)descoperire a spaţiului sau a colectivităţii regionale autentice. din ce în ce mai instituţionalizată. considerat ca fiind prea îndepărtat şi prea mare. Ca răspuns la mişcarea regionalistă.venită de sus.timp. putem spune că regionalizarea are. ci mai ales din conştientizarea nedezvoltării socioculturală. 122 . Această dublă relaţie se înscrie în dialectica regionalizare-regionalism. în funcţie de fiecare stat. . pentru o ţară sau pentru Europa. importanta grijă de a ajunge. acuzat de a vrea să impună un model unitar particularismelor şi în orice caz. corespunde unei dorinţe profunde a colectivităţilor de a fi responsabile cu rezolvarea problemelor care le privesc în mod direct. La rândul său.

Management Public. Cu toate acestea există un fond comun de principii şi reguli care salvează rolul serviciului public. Editura Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. cât şi drepturile sau obligaţiile uzagerilor313. Tratat de drept administrativ. 327.acea persoana direct interesată în prestarea serviciului public de către administraţie. ceea ce înseamnă reglementări speciale în contractele care se referă la servicii publice. „organisme” sau subdiviziuni ce fac parte dintr-un ansamblu administrativ sau economic.310 Serviciul public este o noţiune juridică ce are drept consecinţă aplicarea regulii de drept specifice şi derogatorii dreptului comun: „regimul serviciului public” condensează şi rezumă specificul dreptului administrativ.cit. op. F. 2006. regim pe care-1 găsim când integral. Tratat de drept administrativ. p. Problematica serviciului public constituie o componentă fundamentală în construcţia dreptului administrativ. 314 A se vedea Mihai T.. 2002:7. sănătate. când alterat datorită penetrării mai mult sau mai puţin a dreptului privat. prin modalităţile de organizare dar şi prin conţinutul său. Editura All Beck. Toate aceste reguli formează dreptul serviciului public căruia. regimul juridic al serviciilor publice formează un ansamblu de reguli speciale de drept public şi privat. Serviciile publice Serviciile pot fi considerate „ocupaţii” ale unor persoane. De fapt se vorbeşte despre o diversitate de reguli ale serviciilor publice care fac să existe o scară a regimului administrativ.311 4.87. Oroveanu. p. Bucureşti. 310 309 123 . lorgovan. 312 A. p.1. 291. 311 L.314 ***Le Petit Larousse. 326. educaţie. cu atât mai mult cu cât conceptul de serviciu public. citat de Lucica Matei. atunci când intervenţiile statului s-au accentuat în domenii precum: transportul. Statul însuşi a fost definit ca “o cooperare a serviciilor publice organizate şi controlate de guvernanţi”. reglementări care se disting de cele care pot fi întâlnite în contractele de drept privat. p. Matei.312 În epoca contemporană.309 Conceptul de serviciu public a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea. Teulon. Regimul juridic al serviciilor publice Prin noţiunea de regim juridic se evocă un ansamblu de reguli de fond şi de formă care personalizează materia respectivă. Funcţionarea serviciilor publice se face după reguli specifice. 313 Uzager . reprezintă chintesenţa administraţiei publice. Paris. Ediţia a II-a. opiniile fiind împărţite asupra conţinutului acestor reguli. 1993. beneficiarul serviciului public. Bucuresti 2001. „funcţii”. Editura Economică.§4. care privesc atât organizarea şi funcţionarea acestora. 1994. „acţiuni” sau „munci prestate în interesul cuiva”. i se aplică normele dreptului public. în cea mai mare parte.

1997. de amploarea acestora. Cât priveşte componenta formal-organizatorică. 113. regia autonomă – pot realiza într-o mai mare sau mai mică măsură şi activităţi de prestaţie. ne aflăm în prezenţa unui serviciu public. creat de stat. pus la dispoziţia publicului pentru a satisface în mod regulat şi continuu o cerinţă cu caracter general.Negulescu. atingând o dezvoltare maximă la mijlocul sec. I. pentru satisfacerea cerinţelor (hrană. De aceea. 315 P. Astfel. Definiţia formulată indică două posibile direcţii de analiză a serviciului public. Bucureşti.Alexandru. fie ca autoritate publică. servicii publice. Drept administrativ. Al. În ceea ce priveşte componenta materială. de ansamblul regulilor de drept aplicabile unui serviciu public. regia autonomă este creată tocmai pentru prestarea unor servicii publice. Institutul de Arte Grafice „E. căreia iniţiativa particulară nu ar putea să-i dea decât o satisfacţiune incompletă şi intermitentă. 1994.Noţiunea de serviciu public a apărut şi s-a dezvoltat în timp. există şi o mare varietate de servicii publice. serviciul public s-a impus drept fundamentul activităţii sistemului administraţiei publice. p. 1934. Departajarea între cele două servicii constă. Structuri. aceasta nu poate fi disociată de cea materială pentru că nu se poate imagina prestarea unui serviciu fără a exista organismele sau agenţii specializaţi în domeniul respectiv. Tratat elementar. vol. în vederea asigurării bunăstării generale a oamenilor pe care îi reprezintă. sănătate) membrilor unei colectivităţi umane sunt înfiinţate anumite organisme sociale. cu o competenţă determinată. un organism administrativ. Mârvan”. Paul Negulescu definea serviciul public ca fiind „…. Tratat de drept administrativ. generate de cele două componente ale administraţiei publice: materială şi cea formal organizatorică316. cultură. deoarece la acea organizaţie participă şi statul. Dacă instituţia publică se manifestă în principal ca autoritate. XX.. sub denumirea de servicii publice. în faptul că primul este înfăptuit de o organizaţie statală. Bucureşti 124 .Iorgovan. pe fondul multiplicării şi diversificării nevoilor generale ale societăţii umane. iar cel de-al doilea de o organizaţie nestatală.”315 Serviciul public poate fi definit lato sensum drept activitatea desfăşurată de o autoritate administrativă în vederea satisfacerii unui interes general. 1996. se impune a se face distincţie între serviciu public şi serviciu de utilitate publică. activitatea de satisfacere a unor interese generale îmbracă nenumărate forme. având un pronunţat caracter prestator. la nivel local sau la nivel naţional.Negoiţă. I. mecanisme şi instituţii administrative. Dată fiind complexitatea cerinţelor sociale. Drept administrativ. locuinţă. oraş sau comună. Ediţia a IV-a. transport. de stat şi particulare. judeţ. 316 În acest sens A. concomitent cu dezvoltarea tot mai accentuată a funcţiilor statului. în funcţie de natura cerinţelor sociale. cu mijloace financiare procurate din patrimoniul general al Administraţiei publice care l-a înfiinţat. Oricare dintre componentele structurii funcţionale a sistemului administraţiei publice – instituţia publică. Treptat. Principii generale. În cazul organizaţiilor mixte. în principal.

1. cultură. în vederea realizării atribuţiilor care le revin şi prin intermediul cărora promovează interesul public faţă de cel particular. Civ.56. Cazentre. raporturile sociale. 319 Curtea de Casatie a Franţei în mai multe rânduri a fost cea care a consacrat şi diferenţiat stabilimentele publice (servicii publice) şi stabilimentele de utilitate publică.. S. Regimul de putere publică reprezintă ansamblul prerogativelor cu care sunt învestite prin lege autorităţile administrative. Administraţia publică. D. care să reglementeze.56. organele de specialitate din subordinea Guvernului se înfiinţează prin hotărâre a acestuia. lucru reglementat în final prin Legea din 4 februarie din 1901. 121. ministerele se înfiinţează prin lege. instrucţie publică. D. Alexandru. A se vedea în acest sens. 1. 278. 28 octombrie 1886. la nivelul întregii ţări. crearea condiţiilor optime de sănătate. • • • În teorie dar şi practic nu pare a fi posibilă confuzia între serviciul public şi serviciul de utilitate publică. 86. iar cele din subordinea ministerelor prin ordin al ministrului. personalul lor având calitatea de funcţionar public. activitatea lor se desfăşoară în realizarea autorităţii de stat. p. Literatura de specialitate318 distinge.56. în mod uniform.fie ca persoană juridică şi în consecinţă regimul juridic aplicabil va fi unul de drept public sau de putere publică astfel cum este definit în proiectul Codului de procedură administrativă317.. S. 286. 517.cit. mijloacele lor materiale sunt asigurate fie prin subvenţii bugetare. Cass. 125 . Pentru a fi în prezenţa unui serviciu public. 436).. 5 martie 1856. ele nefiind deloc la fel. 56. 1. serviciul judiciar soluţionează. ca servicii publice: serviciul de legiferare. op.. înfiinţarea lor să se facă prin acte de autoritate.. op. transport etc. consiliile judeţene pot înfiinţa instituţii social-culturale şi sanitare de interes judeţean etc. 878) urmând ca apoi în 1885 Camera de comerţ să ridice aceeaşi problemă în faţa Curţii şi să obţină în 28 octombrie 1886 o hotărârea a acesteia prin care Casa de economii este declarată stabiliment public.. serviciu public (Cass. Serviciul public de legiferare are ca scop adoptarea de norme juridice obligatorii. 318 I. Devillers. cazul de la 1856 privind Casa de economii care funcţiona cu concursul administraţiei publice şi care în primă fază a fost declarată stabiliment de utilitate publică (Cass. 1. serviciile administrative sunt chemate să asigure executarea legilor şi a hotărârilor judecătoreşti. cu putere de adevăr legal conflictele juridice şi pedepsirea celor care încalcă legea. 8 iulie 1856.cit.319 317 Proiectul Codului de procedură administrativă publicat în revista Economie şi Administraţie locală nr. ordinea publică. S. la care participă Parlamentul (Camera Deputaţilor şi Senatul). Caracteristicile care au dus la departajarea concretă a acestora au fost pentru prima data evidenţiate de jurisprudenţa şi doctrina în materie. înfăptuit de instanţele judecătoreşti şi serviciile publice administrative care sunt conduse şi coordonate de Guvern. sunt persoane juridice. siguranţa naţională. având toate drepturile şi obligaţiile specifice ale acestora. 1. Astfel. fie din venituri proprii. Grandguillot. Potrivit legii. Civ. trebuiesc îndeplinite următoarele condiţii: • • satisfacerea cerinţelor membrilor societăţii. serviciul public judiciar. 1/2005.

Având în vedere toate acestea. instituţii publice. mijloacele financiare necesare desfăşurării activităţii organelor/autorităţilor administraţiei publice şi în mai mică măsură a instituţiilor publice. dar pentru a observa aceasta vom prezenta în cele ce urmează diferenţele care intervin în organizarea şi funcţionarea celor două. se asigură de la bugetul statului. în regim de drept administrativ sau civil. în activitatea organelor/autorităţilor administraţiei publice preponderentă este emiterea de acte administrative. necesară. contra cost. 3. iar regiile autonome. organele/autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice îşi desfăşoară activitatea. în procesul de executare a legii. 2. Operaţiunile de natură financiară a serviciilor publice sunt supuse regulilor şi controlului instituţiilor statului (a se vedea în acest sens Curtea de Conturi). acest lucru nu se poate realiza decât cu acceptul instituţiei care prestează serviciul public etc. iar cea a regiilor autonome este preponderent economică. reguli care nu sunt aplicabile în cazul serviciilor de utilitate publică. Serviciile publice beneficiază de o protecţie specială din partea statului pe când cele de utilitate publică nu. de regulă. înfiinţată de autorităţile competente.Interesul colectivităţii umane care stă la baza formării celor două categorii de servicii este cel care ne indică. putem defini serviciul public ca fiind acea organizaţie de stat sau a colectivităţii locale. şi anume: • activitatea organelor/autorităţilor administraţiei publice se caracterizează prin adoptarea sau emiterea de acte administrative. Această grupare se întemeiază pe o serie de deosebiri. 1. Organizaţiile care prestează servicii publice pot fi grupate în trei categorii: 1. în activitatea instituţiilor publice • • • 126 . iar regiile autonome de interes public îşi asigură mijloacele băneşti. cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinţe ale membrilor societăţii. dacă serviciul este de natură publică sau de utilitate publică. a tutelei administrative care nu se extinde şi asupra serviciilor de utilitate publică. 3. regii autonome de interes public. organe sau autorităţi ale administraţiei publice. în mare. b) în ceea ce priveşte acceptarea cu titlu gratuit a unor bunuri. Constrângeri de o asemenea natură sunt: a) în ceea ce privesc bunurile care alcătuiesc domeniul public al serviciilor publice. în mod gratuit. Capacitatea serviciilor publice este restrânsă prin instituirea. activitatea instituţiilor publice prin aceea că este mai mult o activitate intelectuală. în mare parte. acestea sunt supuse regulilor de drept administrativ. 2. de regulă. din veniturile obţinute din activitatea proprie.

aceasta este mai redusă, iar în activitatea regiilor autonome de interes public şi mai redusă. În legătură cu regiile autonome de interes public trebuie precizat că unele au fost create pentru a satisface unele cerinţe ale populaţiei (cerinţe de ordin naţional) ca, de exemplu, Societatea Naţională a Căilor Ferate, RADET etc. Alte regii autonome au fost create pentru a exploata, prin activitatea lor, bunuri care fac parte din proprietatea publică a statului, ca, de exemplu: cărbuni, ţiţei, gaze naturale. Prin această activitate ele contribuie, în mod direct, la satisfacerea unor cerinţe sociale, astfel încât, chiar dacă s-ar afirma că unele regii autonome nu prestează, în mod direct, un serviciu public, toate regiile autonome, indiferent de specificul activităţilor, contribuie la satisfacerea unor cerinţe ale membrilor societăţii, obiectivul fundamental al oricărui serviciu public320. Aşadar, administraţia prestează servicii care satisfac nevoile publice, dar mai ales instituie şi amenajează serviciile, adică organismele pentru satisfacerea nevoilor publice. Aceste organisme au o înfăţişare de natură, mai mult sau mai puţin, administrativă, cu cât se îndepărtează, mai mult sau mai puţin, de organizarea întreprinderile particulare. A. Înfiinţarea şi desfiinţarea serviciilor publice Administraţia îşi propune să satisfacă nevoi foarte variate, pentru care se apreciază insuficientă sau criticabilă iniţiativa particulară. Puterea politică este aceea care determină nevoile cărora li se recunoaşte un caracter public şi pentru satisfacerea cărora nu se apelează la iniţiativa particulară. Lista nevoilor, a căror satisfacere trebuie asigurată prin intervenţia administraţiei publice sau direct de aceasta, este fixată în funcţie de curentele ideologice, situaţia economică şi socială, posibilităţile financiare şi tehnice ale locului şi momentului. Intervenţia autorităţii publice în vederea satisfacerii unei nevoi recunoscute ca publică este mai mult sau mai puţin profundă. Ea poate consta în acordarea unor subvenţii către unele întreprinderi particulare, antrenând un control asupra acestor întreprinderi. Poate apoi, alături de acest ajutor, să acorde anumite atribuţii administrative totdeauna sub controlul administraţiei, dar toate acestea presupun autoritatea unui personal administrativ. Mergând mai departe, autoritatea publică poate decide crearea unor organisme care să depindă de ea, să fie emanaţia acesteia pentru realizarea sarcinii publice să creeze, deci, un veritabil serviciu public, căruia îi încredinţează gestiunea organismelor publice şi semipublice. Cu alte cuvinte, ea recurge fie la organisme care se înscriu strict în cadrul administrativ obişnuit şi funcţionează în întregime după procedee administrative, fie la organisme care au numai caracter administrativ prin originile lor, prin prezenţa unei mari părţi din capitalul folosit, prin anumite reguli de funcţionare, prin controlul la care ele sunt supuse, dar care, din mai multe puncte, se apropie de întreprinderile comerciale şi industriale obişnuite.
320

D.Brezoianu, Drept administrativ şi autorităţi publice în România, Bucureşti, 1995, p. 86.

127

Se mai poate spune că serviciile publice, înţelese în sens larg, sunt ansambluri de persoane şi lucruri create în vederea satisfacerii unei nevoi publice, de către o colectivitate publică, supuse autorităţii şi controlului acesteia. Această definiţie, însuşită de majoritatea autorilor în materie, face să apară ideea de ansamblu de mijloace avute în vedere pentru satisfacerea unui scop. Este vorba de mijloace în personal şi în materiale, completate cu posibilitatea utilizării, uneori, a procedurilor juridice excepţionale. Ceea ce este esenţial este că serviciul a fost creat sau acceptat de o colectivitate publică. Adesea serviciile publice sunt create pentru prima dată, necesităţile fiind noi, alteori ele se adaugă altora deja existente. Uneori ele au dreptul să stabilească, în cadrul legii, propria amenajare generală, alteori doar cu aprobarea unei autorităţi administrative superioare. Cheltuielile serviciilor sunt, în principiu, suportate de către colectivitatea care a instituit şi organizat serviciul. Ele pot fi acoperite total sau parţial din veniturile provenite din funcţionarea serviciului sau cu concursul particularilor şi sunt totdeauna sub control şi sub dependenţa colectivităţii care le-a creat. Aceste servicii au reguli proprii. În dreptul francez ele pot avea prerogativele speciale derivate din dreptul administrativ. În ţările anglo-saxone, în principiu, nu acţionează prerogativele speciale. Separarea între serviciile proprii administraţiei şi cele asimilate întreprinderilor particulare are un caracter ferm în dreptul francez, dar nu şi în alte sisteme de drept. În general, ele sunt administrate după regulile administraţiei publice existente în ţările unde se află. Caracterul propriu-zis administrativ îl au şi serviciile publice organizate de colectivităţile publice teritoriale şi care au personalitate juridică şi sunt constituite ca stabilimente publice sau care au o anumită autonomie financiară. Ele sunt administrate după regulile obişnuite ale administraţiei publice. Acest caracter administrativ se atenuează în cadrul serviciilor publice care acţionează în domeniul economic, situaţie în care se caută să se apropie pe cât posibil de procedeele de gestiune a întreprinderilor particulare, multe reguli în vigoare în administraţia publică fiind abandonate. Pentru aceste servicii publice se utilizează regimul juridic al societăţilor de drept privat sau se creează un statut special, similar celui al societăţii de drept privat. Dar totdeauna aceste organisme comportă o puternică participare financiară a colectivităţilor teritoriale şi rămân supuse unui anumit control administrativ. Suntem în prezenţa unei forme de administraţie publică prin întrebuinţarea unor mecanisme de administraţie particulară. Proporţia elementelor furnizate de una sau de cealaltă variază. Trebuie să ţinem seama de partea care rămâne administraţiei publice în numirea şi compunerea consiliilor de direcţie, în supravegherea generală şi în materie financiară.

128

Cu unele diferenţe între ele, corporaţiile publice britanice şi americane, societăţile naţionale, societăţile de economie mixtă în Franţa şi în alte ţări, figurează în această grupă, având caracterul şi limitele imprecise ale organismelor semipublice destinate executării serviciilor industriale şi comerciale. B. Principiile de organizare şi funcţionare a serviciilor publice În ceea ce ne priveşte, considerăm că patru principii sunt comune tuturor serviciilor publice indiferent că sunt prestate de stat, de colectivităţile locale, de agenţii privaţi sau de organismele neguvernamentale, respectiv: principiul continuităţii, principiul egalităţii, principiul adaptabilităţii, principiul eficienţei şi eficacităţii. Recunoaşterea existenţei acestor principii înseamnă că administraţia este constrânsă să respecte anumite reguli care nu figurează în nici un text dar care se degajă din spiritul general al sistemului juridic. Principiile generale de drept sunt aplicabile în absenţa legii. a) Principiul continuităţii serviciilor publice Teoretic, este cel mai important principiu al serviciului public care decurge din permanenţa statului precum şi din necesitatea asigurării nevoilor de interes general fără întreruperi. Serviciul public răspunde prin definiţie unor nevoi de interes general iar satisfacerea interesului general nu poate fi discontinuă, întreruperea putând cauza tulburări în viaţa colectivităţii. Serviciile publice nu se înfiinţează pentru a răspunde unor nevoi trecătoare ale cetăţenilor ci pentru a răspunde unor nevoi permanente. Infiinţând un serviciu public, autorităţile publice recunosc existenţa unei anumite nevoi şi acceptă să asigure pentru viitor satisfacerea ei pe considerentul că aceasta prezintă un caracter imperios pentru viaţa naţională sau locală. Ca urmare, este de neconceput ca serviciul să funcţioneze cu întrerupere, el trebuind să funcţioneze cu orice preţ. Jurisprudenţa este cea care a consacrat principiul continuităţii serviciului public în virtutea căruia funcţionarea serviciului public nu poate tolera întreruperi. Principiul continuităţii serviciilor publice are, în practică, mai multe consecinţe: a) mult timp acest principiu a justificat interdicţia dreptului la grevă în funcţia publică şi justifică existenţa legislaţiei care restrânge sau chiar suprimă dreptul la grevă pentru anumiţi agenţi a căror activitate este vitală pentru ţară. În anumite sectoare de activitate se urmăreşte asigurarea unui serviciu minimal şi în caz de grevă321; b) principiul continuităţii a fost cel care a dat naştere în jurisprudenţă la teoria impreviziunii potrivit căreia, concesionarul este obligat să continue prestarea serviciului public chiar şi în caz de dificultăţi financiare neprevăzute; c) cu ajutorul acestui principiu se poate explica de ce un guvern demisionar sau în general o autoritate administrativă al cărei mandat expiră continuă să se ocupe de afacerile curente.
321

A se vedea mai pe larg în acest sens L. Matei, op.cit., p. 344.

129

limbă. De aceea el nu exclude ci. opinie sau apartenenţă politică. aşa încât. 16 din Constituţie. fără nici o discriminare în funcţie de persoană. economică. 56 şi anume obligaţia pentru toţi cetăţenii de a contribui la cheltuielile publice. origine etnică. are dreptul să obţină prestaţiile pe care serviciul le oferă. el trebuie deschis la ora prevăzuta şi nu poate fi închis înainte. 130 . 13 din Declaraţia drepturilor omului si cetăţeanului din 1789. presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. Statul. fiind vorba despre o egalitate concretă. iar altele numai în anumite zile şi ore. sex. presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care. Deci. Acest principiu al egalităţii în faţa serviciului public explică ocuparea posturilor prin concurs precum şi organizarea licitaţiilor pentru a-i pune în concurenţă pe toţi cei îndreptăţiţi. Acest serviciu trebuie să funcţioneze în aceleaşi condiţii pentru toţi. în mod constant. religie. nu trebuie să favorizeze dar nici să defavorizeze o persoană sau o categorie de persoane. este vorba de deschiderea birourilor şi clădirilor. Orice particular. naţionalitate. dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal. Sunt unele servicii care trebuie deschise în mod constant (serviciile de urgenţă în spital). avere sau origine socială se pot folosi în mod egal de toate drepturile prevăzute în Constituţie şi legi. că principiul egalităţii în faţa legii. Funcţionarea regulată a serviciilor publice înseamnă că uzagerilor trebuie să li se asigure accesul la serviciile publice în mod satisfăcător. dimpotrivă.Principiul continuităţii impune autorităţilor publice să asigure funcţionarea regulată a serviciilor publice. socială şi culturală fără privilegii şi fără discriminare. De principiul egalităţii beneficiază toate persoanele fizice sau juridice care sunt în relaţie cu serviciul public. poate să presteze anumite servicii publice sau chiar să se substituie acestora pentru a asigura prestarea neîntreruptă a serviciilor publice. în caz de refuz sau neglijenţă din partea agenţilor obligaţi. egalitatea se aplică numai în situaţii comparabile. important este ca uzagerii să aibă posibilitatea să beneficieze de serviciile publice. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor este principiul constituţional potrivit căruia cetăţenii români fără deosebire de rasă. b) Principiul egalităţii în faţa serviciului public Principiul egalităţii tuturor în faţa serviciului public reprezintă o adaptare în domeniul serviciilor publice a principiului general de egalitate a cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice. obligaţie prevăzuta şi în art. Principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate. pot participa în egală măsură la viaţa politică. Curtea Constituţională a României a decis. fiind trataţi în mod egal de către autorităţile publice cât şi de către ceilalţi cetăţeni. la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. în funcţie de scopul urmărit. Principiul egalităţii în faţa serviciilor publice decurge din îndatorirea fundamentală prevăzută de Constituţie în art. Desigur că acest principiu al continuităţii nu trebuie absolutizat considerând că serviciul public odată înfiinţat este veşnic. consacrat de art. Acest principiu presupune şi o funcţionare punctuală a serviciului public. Dacă interesul public nu-l mai justifică poate fi desfiinţat. de îndată ce îndeplineşte condiţiile legale. nu sunt diferite.

Principiul adaptabilităţii are implicaţii variate: • dreptul de a modifica unilateral şi de a rezilia contractele de concesionare. Santai. Ca urmare. 44. nici prestatorii serviciului public şi nici uzagerii nu se pot prevala de un drept dobândit pentru a-şi menţine statutul atunci când intră în relaţie cu serviciul public. 322 I. mai mult. c) Principiul adaptabilităţii la nevoile publicului Serviciile publice sunt supuse legii progresului adică prestaţiile către beneficiari trebuie să crească neîncetat atât cantitativ cât şi calitativ. Principiul egalităţii nu înseamnă o egalitate absolută şi abstractă ci mai degrabă absenţa discriminării. De asemenea. dacă aceştia sunt în situaţii diferite pot să apară discriminări licite. Un principiu complementar egalităţii este considerat a fi principiul transparenţei conform căruia activităţile realizate de autorităţile administraţiei publice sau de serviciile publice trebuie făcute cunoscute celui care constribuie la bugetul acestora. supleţea necesară gestionării serviciilor publice industriale şi comerciale conduce la tratarea diferită a clienţilor mai ales în ceea ce priveşte tarifele care le sunt aplicabile. 131 . potrivit acestui principiu administraţia are obligaţia de a îmbunătăţi continuu prestarea serviciului public.Cetăţenii nu sunt egali decât dacă se găsesc în situaţii identice. • În ultima vreme. trebuie tratate în aceeaşi manieră iar situaţiile diferite justifică tratament diferit. Astfel. administraţia poate modifica oricând regulile de organizare şi funcţionare ale serviciului public. Drept administrativ şi ştiinţa administrativă. în calitatea sa de beneficiar. Cluj Napoca 1998.322 Tarifele pot să se stabilească şi în funcţie de alte considerente (în funcţie de venituri) şi aceasta pentru că inegalităţile sociale nu trebuie să aducă atingere egalităţii în drepturi a cetăţenilor. recunoscut administraţiei îşi găseşte fundamentul şi limitele în necesităţile de adaptare ale serviciului public. Numai aşa cetăţeanul poate avea siguranţa că sunt trataţi în mod egal pentru probleme egale. necesitatea adaptării serviciilor publice la regulile dreptului comunitar care acorda o deosebita importanţă creşterii concurenţei şi reducerii monopolurilor statului în serviciile publice. Interesul general variază în timp. Situaţiile identice. discriminarea trebuie să fie justificată din motive de interes general şi diferenţierea trebuie să fie proporţională cu diferenţa obiectivă a situaţiilor. aşa după cum am mai precizat. Uzagerii pot fi trataţi în mod diferit dacă se găsesc în situaţii diferite cu respectarea a trei condiţii: să fie într-o situaţie diferită faţă de serviciul public. actele şi faptele autorităţilor trebuie să se realizeze în cel mai transparent mod posibil. Pentru a asigura o bună adaptare a serviciului public administraţia poate impune diverse obligaţii uzagerilor. serviciul public trebuie să urmărească nevoile publicului. ca urmare. Pentru a funcţiona satisfăcător. Editura Risoprint. uzagerii acestuia neavând un drept de a-i menţine condiţiile de funcţionare. se constată o altă situaţie şi anume. cum ar fi mărirea tarifelor. p.

Dihotomie sau complementaritate.325 Eficacitatea priveşte raportul dintre rezultatul obţinut şi obiectivul care trebuie atins. iar pe de altă parte.d) Principiul eficienţei şi eficacităţii serviciului public Eficienţa reprezintă raportul între rezultatul obţinut şi mijloacele angajate (raportul dintre output şi input). Parlagi. Bucureşti. În acest sens. datorită constrângerilor fiscale existente la nivel naţional. performanţa efectivă şi eficientă a administraţiei în asigurarea de servicii publice societăţii se află din ce în ce mai mult în atenţia autorităţilor şi opiniei publice. 326 A se vedea în acest sens L. administraţia publică păstrând rolul de factor care concepe aceste contracte şi apoi le monitorizează. Pe de altă parte. Un alt aspect al eficienţei serviciului public este strâns legat de modul în care administraţia locală sprijină prestatorii de servicii publice. pentru a ne 323 Ioan Alexandru. Printre elementele instituţionale se numără şi procesul de transferare a activităţilor productive către sectorul privat prin proceduri contractuale (contracte administrative sau comerciale). 325 A se vedea mai pe larg L. Astăzi. Conflictul generează la rândul său instituţii şi soluţii legale. Matei. adică din taxele şi impozitele cetăţenilor. Editura All Beck.. Eficienţa. p. lftimoaie.cit. Este necesar să se realizeze o analiză şi o evaluare a politicilor publice în mod permanent. eficienţa presupune satisfacerea cât mai completă a nevoilor cetăţeanului. astfel încât se poate afirma că managementul devine astăzi „motorul remodelării dreptului în administraţie323”. Acest concept presupune. principiu complementar acesteia care permite evaluarea rapidă a activităţilor serviciului public prin aprecierea satisfacerii nevoilor publice.P.. măsurarea (sau cel puţin estimarea) rezultatului obţinut326. dar şi european. Matei. p. 349 şi urm. Bucureşti 2001. întrucât scopul de a fi al administraţiei este tocmai asigurarea tuturor condiţiilor pentru desfăşurarea normală a vieţii publice. definirea în prealabil a unui obiectiv. administraţia publică are obligaţia de a acorda întotdeauna prioritate unui agent economic prestator de servicii faţă de alt agent economic în acordarea de licenţe. Eficacitatea constă în siguranţa faptului că performanţele administraţiei publice se îndreaptă către scopurile propuse. astfel că practic cheltuielile prevăzute în bugetul local sunt aproape întotdeauna depăşite. Potrivit unor autori324 principiul eficienţei serviciului public este impus de faptul că toate cheltuielile necesare se suportă din bugetul local. 2004. soluţionând problemele publice pe cale legală. Managerii publici văd adesea procedurile legale ca inamici ai eficienţei. op. Serviciile publice locale. op. Este însă preferabil să fie satisfăcut interesul public. C. pe de o parte. ca valoare managerială poate intra uneori în conflict cu restricţiile legale. Acest principiu trebuie avut în vedere ori de câte ori se stabilesc capitolele de cheltuieli bugetare necesare funcţionării serviciilor publice. 43 şi urm. Dreptul şi managementul. concesiuni etc. iar inovaţiile manageriale tind să o exceadă.cit. administraţia are obligaţia de a găsi cel mai bun raport între costuri şi cantitatea respectiv calitatea serviciilor prestate cetăţenilor. Editura Economica. chiar dacă administraţia va face datorii. Legat de eficienţă este şi cuantificarea. Acesta susţine promovarea reformei serviciului public prin dezvoltarea unei culturi a serviciului public orientate spre consumator. p. p. 132 . autorizaţii. Impactul informatizării. Ca atare. 17. 347 şi urm. Pretutindeni legislaţia este un element conservator. 324 A.

d. serviciile de administraţie generală în opoziţie cu cele tehnice. de asemenea. în diferite ţări.327 4. În funcţie de cadrul geografic putem distinge servicii publice interne şi extrateritoriale. a. servicii deconcentrate. Clasificarea serviciilor publice Există. ele pot fi grupate în trei categorii: servicii naţionale. trebuie să distingem organisme de direcţie şi de execuţie.asigura că acestea sunt corect implementate de către administraţia publică şi de funcţionarii publici. toate serviciile sunt în cadrul geografic al statului. ele dispun. pentru întreaga ţară (serviciul public al transportului aerian. 133 . Cele din urmă sunt supuse unei discipline foarte stricte. organizate şi conduse după reguli care. Într-o manieră generală. În funcţie de interesul satisfăcut: serviciul public poate fi organizat fie la nivel naţional. 327 Idem. Când luăm în considerare amenajarea serviciilor tehnice. c. regionale şi locale: • • cele locale (create în cadrul legii) răspund unor nevoi locale. În funcţie de modalitatea de gestiune: serviciile sunt exploatate în regie proprie şi alteori direct de către administraţie sau de către un prepus general.2. b. După colectivităţile angajate în conducerea acestor servicii. distincţia prezintă puţin interes din punct de vedere al structurii generale şi al regulilor de funcţionare a serviciilor. pe care ea îl supraveghează. pentru serviciile statului există administraţii centrale şi. fie la nivel local (transportul în comun în cadrul unei localităţi). le sunt proprii. Indicatorii de calitate ai serviciilor publice măsoară oportunitatea. cum ar fi natura lor sau colectivităţile publice de care depind. îl numeşte sau îl demite. diferite categorii de servicii şi este posibilă o clasificare a acestora după diferite criterii. Cu toate acestea. p. care se execută în afara graniţelor). continuitatea serviciului. feroviar). În multe ţări. pe de altă parte. legat de eficacitate este şi conceptul de calitate a furnizării serviciilor publice măsurată prin indicatori ai satisfacţiei cetăţeanului. De asemenea. seriozitatea. 348. chiar în timp de pace. Putem distinge. dar sunt unele care se prelungesc în exterior (de exemplu: afacerile externe au o administraţie centrală şi organe şi agenţi în exterior. serviciul marină-aviaţie. parţial. cele naţionale unor interese generale. accesibilitatea. de puterea de rechiziţie a oamenilor obligaţi să petreacă un anumit timp sub drapel şi de anumite puteri de rechiziţie a bunurilor. În funcţie de natura sarcinilor: importantă este de asemenea distincţia între serviciile civile şi cele militare.

cât şi-n al colectivităţilor locale şi au posibilitatea de a alege una din aceste forme de gestiune. publicitatea necesară pentru a pune candidaţii interesaţi în concurenţă şi a-i permite celui mai bun să obţină gestiunea. şi sunt finanţate din taxele plătite de consumatori. Unele servicii sunt conduse de indivizi. 134 . Putem delimita următoarele forme de manifestare a gestiunii serviciilor publice : 328 328 Menţionăm că în prevederile legale ale României nu toate aceste forme şi-au găsit concretizarea. În funcţie de natura serviciilor publice din punct de vedere juridic: serviciile publice pot fi organizate ca servicii administrative. industriale sau comerciale. Articularea legală a formelor de gestiune a serviciilor publice În practica de specialitate şi în doctrina juridică occidentală au fost identificate mai multe moduri de gestiune a unui serviciu public.e. • prin împuternicirea dată de autoritatea administraţiei publice locale sau mai bine spus prin delegare. După modul de conducere: condiţiile de funcţionare. g. f. autorităţile administraţiei publice locale acţionează atât în beneficiul statului. altele de consilii sau de colegii. Persoana publică poate gestiona un serviciu ori în regie proprie. regulile aplicabile sunt foarte diferite. • în temeiul unui contract de locaţie. Persoanele private pot gestiona un serviciu public în mai multe moduri: • în baza unui contract administrativ. Serviciilor administrative li se aplică regimul juridic administrativ şi sunt finanţate de la bugetul central sau local în timp ce serviciilor publice industriale sau comerciale li se aplică un regim juridic de drept privat. 4. respectiv civil. fie de către o persoană publică (stat. h. • prin concesionare (trebuie făcută distincţia faţă de arendarea recunoscută în legislaţia altor state dar interzisă în România). sau altfel spus. În afara unor dispoziţii contrare. instituţii) fie de către o persoană fizică sau juridică de drept privat. a instituţiilor publice. Încredinţarea unui serviciu public către o persoană publică sau privată trebuie să respecte transparenţa. După regimul juridic aplicabil: conform acestui criteriu avem servicii publice supuse regimului administrativ care pot fi duse la îndeplinire doar cu participarea statului şi a instituţiilor acestuia şi cele supuse unui regim mixt în care îşi dau concursul atât statul cât şi sectorul privat.3. regiilor autonome etc. După modul de organizare: serviciile publice se pot organiza sub forma autorităţilor administraţiei publice. ori printr-o instituţie specializată. comunităţi locale.

Prestarea serviciului public în regie proprie. birouri etc. fără personalitate juridică. pe baza unei autonomii financiare. ca atare. ca excepţie. ele constituie serviciile deconcentrate ale diverselor departamente ministeriale. procedeul regiei se aplică şi în cazul serviciilor comerciale şi industriale dar mai ales în cadrul colectivităţilor locale. din punct de vedere financiar. sunt dependente direct de colectivitatea căreia îi aparţin. termenul de „regie” poate desema atât servicii fără personalitate cât şi servicii cu autonomie financiară cu sau fără personalitate. nici autonomie financiară. regulile precedente suferă anumite modificări: în lipsa autonomiei financiare serviciul are individualizare contabilă. În mod excepţional. În acest caz. adică pe baza finanţării de către administraţie sau indirectă. Dacă serviciul are încasări. Se foloseşte această terminologie atunci când serviciul este gestionat direct de către persoana publică. 135 . a căror organizare şi funcţionare se caracterizează prin: • serviciile publice fără personalitate juridică nu au buget propriu de venituri şi cheltuieli şi. serviciile în regie prezintă următoarele trăsături: 1. Veniturile necesare funcţionării sale sunt prevăzute în bugetul general de venituri şi cheltuieli al colectivităţii. direcţii. toate regulile şi toate procedurile de drept administrativ sunt valabile: agenţii lor sunt funcţionari în cea mai mare parte. serviciul nu are caracter individual (nu are propria personalitate). De regulă. acestea se transferă masei încasărilor bugetare pe baza căreia sunt suportate majoritatea cheltuielilor. Serviciile descentralizate ţin de consiliul şi puterea executivă aferente colectivităţii respective. cu considerarea relaţiei aferente autorităţii prefectului de la nivel judeţean. birouri etc. Ca atare. 2. 3. autoritatea care l-a înfiinţat. Gestiunea serviciului public în regie proprie poate fi directă. Pentru stat. Ca urmare. nu constituie persoane juridice distincte. 4. Pentru satisfacerea unor necesităţi ale populaţiei. Pentru satisfacerea unor cerinţe ale populaţiei nu se exclude faptul ca administraţia locală să-şi organizeze servicii publice. care îi permite să ştie dacă obţine sau nu profit iar dreptul privat se aplică relaţiilor lor cu furnizorii şi utilizatorii. serviciile în regie sunt servicii administrative.A. Agenţii cărora le sunt încredinţate aceste servicii sunt subordonaţi ierarhic ministrului. în ceea ce priveşte organizarea lor. care sunt titularele drepturilor şi obligaţiilor ce rezultă din activitatea lor. sub forma unor departamente. fără personalitate juridică. în cazul colectivităţilor locale. lucrările realizate sunt lucrări publice. Ca atare. Această distincţie este necesară în condiţiile în care se pune problema serviciilor cu caracter industrial şi comercial deoarece acestea trebuie să-şi acopere cheltuielile din veniturile proprii. administraţia publică locală poate crea servicii publice. sub forma unor departamente. litigiile sunt rezolvate de jurisdicţia administrativă. Ele depind de colectivitatea teritorială sau de stat. nu va avea personalitate juridică distinctă faţă de persoana publică prin care s-a înfiinţat. direcţii. Cadrul normativ permite două variante de regim pentru această formă de gestiune. responsabilitatea lor este angajată conform dreptului administrativ.

mult mai puţin semnificativă reducându-se la un simplu procedeu: este vorba de concesionarea serviciului public.. de asemenea. Service publique et libertées publique. ci de muncă. exploatarea lor şi care este remunerată din redevenţele percepute de uzageri. 2004. faţă de administraţie. însemnând că există o autorizare. printr-o convenţie încheiată cu acesta să facă să funcţioneze un serviciu public pe cheltuiala şi riscul său. 330 329 136 . prin concesiune se înţelege o convenţie prin care o persoană publică însărcinează cu prestarea unui serviciu public o întreprindere privată care să asigure finanţarea lucrărilor. 47. 1985. Concesionarea serviciilor publice Practica transmiterii „sarcinilor” cu caracter administrativ către persoane fizice/juridice private este lungă şi foarte diversă. care nu se află într-un raport juridic de management. 331 A se vedea mai pe larg în acest sens Iulian Nedelcu. Pierre Delvolvé. 969 şi urm. B.F. Bucureşti. la înfiinţarea oricărui serviciu. tocmai de aceea vom întâlni în doctrină mai multe definiţii ale concesiunii. şi Contractul de concesiune a serviciilor publice p. 2003. R. de autostrăzi. remunerându-se prin redevenţe percepute de la uzageri.A. în lucrarea Drept civil.D. Contractul de concesiune p. Aceste definiţii necesită unele precizări. de bogăţii ale subsolului etc. Vorbim astfel de concesiune de spitale. Contractele de concesiune. Termenul de concesiune este deci unul din cele mai vagi ale dreptului administrativ. p. de terenuri. în cazul cărora. Editura Rosetti. se angajează să Iulian Avram. termenul de concesionare. în prealabil. însă. trebuie făcută distincţia între concesionarea serviciului public şi actele. spre exemplu. datorită unui limbaj administrativ insuficient de precis se utilizează. foarte variate. Paris. În primul rând. Bucureşti. p. concesiune este definită ca: un mod de gestionare a serviciilor care constă în aceea că autoritatea publică – concedent. fiind folosit pentru a desemna anumite operaţii ale administraţiei care la prima vedere nu au multe elemente în comun. Din punct de vedere clasic. ca răspunderea să revină consiliului local în numele căruia acţionează. În opinia lui Pierre Delvolvé330. în sensul că recunoaşterea lor ca subiecte de drept civil se face prin intermediul persoanei juridice a consiliului local. o permisiune din partea administraţiei329.• conducerea serviciului public se face de către un funcţionar subordonat direct primarului sau preşedintelui consiliului judeţean. categoriile de acte pe care acestea le pot încheia.. însărcinează un particular – concesionar. Editura All Beck. • Rezultă necesitatea ca autoritatea administraţiei publice să precizeze. atât capacitatea de folosinţă cât şi capacitatea de exerciţiu a acestor servicii nu se pot manifesta decât ca o ficţiune a legii. Aceste instituţii publice pot încheia acte juridice în nume propriu urmând. coordonator Ion Dogaru.331 Concesionarea serviciului public se distinge radical prin faptul că reprezintă un mod de gestionare a unui serviciu public. Contracte speciale. În cazul concesionării lucrărilor publice diferenţa este. 21. 1030 şi urm. unde concesionarul nu se angajează numai să asigure funcţionarea serviciului ci.

Procedeul concesionării a permis statului să menţină aceste întreprinderi în afara sferei publice.efectueze el însuşi lucrările publice necesare acestei funcţionări. dreptul şi obligaţia de a presta servicii în numele său. conform accepţiunii clasice a concesionării. individuale sau de tip societate. în parte. denumit concesionar. să suporte cheltuielile şi să amortizeze aceste lucrări publice care. gestiunea serviciului public este încredinţată. 1975-1976. procedeul se aplică şi în cazul constituirii şi exploatării autostrăzilor cu plată şi a parcurilor subterane de garare a autovehiculelor. Universite Bordeaux. Procedeul concesionării are un câmp limitat de acţiune.. pe de altă parte. să se menţină cedentului o autoritate strictă asupra serviciului şi să se garanteze concesionarului beneficiile la care poate spera în mod legitim. idem. 528/2004. 1 din Legea nr. p. când serviciul nu necesită construirea de infrastructuri publice (reţeaua de autobuze). aparent opuse. de cel mult 49 de ani. care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa. Conform art. remunerarea pentru serviciile prestate constând fie din sumele obţinute din dreptul de exploatare a serviciilor fie din acest drept însoţit. 137 . 219/1998 privind regimul concesiunilor. un particular care nu acceptă să-l gestioneze decât prin prisma interesului personal. în completare. Regimul concesionării clasice rezultă din concilierea între cele două elemente fundamentale. El nu se poate aplica decât serviciilor care încasează în contrapartidă o sumă de la beneficiarii săi. revin gratuit cedentului. Astăzi. Droit administratif. printre altele. transmite pentru o perioadă determinată. unei persoane private. concesionarea se face în baza unui contract prin care o autoritate publică. De aceea. ale sistemului: pe de o parte. unui investitor privat. În doctrină se face diferenţă între332: a) concesiunea de servicii publice este actul prin care o persoană administrativă însărcinează un particular (sau în anumite cazuri excepţionale o altă persoană administrativă) să se ocupe de funcţionarea unui serviciu public. Există şi cazul concesionării în stare pură. mai puţin autostrăzile care permit individualizarea şi a căror construcţie/întreţinere poate fi concesionată). A fost necesar. concesionarea lucrărilor publice se face pe perioade lungi. Auby. 174. Aladar Sebeni. 173. Nedelcu în lucrarea Drept civil . să introducă în gestionarea lor conceptul de profit capitalist (element necesar al progresului economic din punct de vedere liberal) şi în sfârşit. Librairie Montaigne. 8/1999 şi I. de remuneraţie. Noţiunea contractului de concesiune şi încheierea acestuia în Revista Dreptul nr. un serviciu public subordonat imperativelor interesului general.. ceea ce exclude din plecare serviciile gratuite (ajutor social) şi cele ce permit individualizarea utilizatorilor (ansamblul căilor publice. În al doilea rând. M. denumită concedent. în principiu. fără lucrări publice. la finele contractului de concesionare.. să se elibereze de riscurile financiare ale acestor iniţiative. din cauza naturii sale cât şi a surselor de provenienţă. pe riscurile sale şi cu ajutorul avantajelor convenite. b) concesiunea de lucrări publice este contractul prin care un particular se angajează să edifice pe cheltuielile sale şi pe riscurile sale o construcţie publică şi să 332 A se vedea în acest sens J. care păstrează acest caracter şi se raportează la dreptul privat. Necesitatea acestei concilieri domină regimul concesionării. Gestiunea serviciului trebuie să-i permită. modificat de Legea nr.

dintre cele menţionate în art. 5 . permite unei persoane fizice sau juridice private să posede şi să folosească. spectrul de frecvenţe şi reţelele de transport şi de distribuţie pentru telecomunicaţii. După cum se poate observa. reţelele de transport şi de distribuţie publică a apei potabile. Chiar în Legea nr.contractul prin care una din autorităţile publice menţionate în art. terenurile proprietate publică. oraşului sau comunei: a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. reţelele de transport prin conducte şi de distribuţie a petrolului şi gazelor combustibile. explotarea zăcămintelor minerale şi a substanţelor solide şi fluide. conferă unei persoane private dreptul de a desfăşura o anumită activitate de interes naţional sau local în condiţiile legii şi a contractului de concesiune. pentru bunurile proprietatea publica sau privata a statului ori pentru activitatile si serviciile publice de interes naţional. 5. plajele. meteorologice şi de calitate a apelor şi amenajărilor piscicole. portuare şi aeroportuare civile. în condiţiile legii şi a contractului de concesiune.asigure exploatarea pe un anumit timp. lucrările de gospodărire a apelor aferente acestora. obiectul concesiunii poate fi diferit. pentru bunurile proprietate publica ori privata a judeţului.contractul prin care o autoritate publică. activităţile economice legate de cursurile de ape naturale şi artificiale. administraţia îi dă dreptul să perceapă taxe de la utilizatori. autostrăzile. instituţiile profesioniste de spectacole. explotarea surselor termale. staţiile şi instalaţiile de măsurători hidrologice. infrastructurile rutiere. locurile de recreere. b) consiliile judeţene. construcţia de hidocentrale noi şi exploatarea acestora. resursele naturale ale zonei economice maritime şi ale platoului continental. d) concesiunea de activităţi . 5 din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor333. un bun aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. oraşului sau comunei ori pentru activitatile si serviciile publice de interes local. consiliile locale sau instituţiile publice de interes local. inclusiv a celor aflate în consevare. în contra partidă. 138 . • • • • • • • • 333 Art. reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi termice. feroviare.(1) Au calitatea de concedent. judeţului. 219/1998 privind regimul concesiunilor se arată care poate fi acesta: • • • • • • • transporturile publice. cheiurile şi zonele libere. serviciile poştale. c) concesiunea de bunuri . in numele statului. bazele sportive. podurile şi tunelurile rutiere cu taxă de trecere.

după caz. unităţile de producţie aparţinând regiilor autonome şi terenurile proprietate de stat. Asociaţiunea în participaţiune are loc atunci când un comerciant sau o societate comercială acordă uneia sau mai multor persoane ori societăţi o participaţiune în beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni. servicii sau proiecte de interes public local”. orice alte bunuri. colectarea. În practica autorităţilor administraţiei publice locale s-a generalizat tipul de asociere în participaţiune cu diferite persoane private pentru a se eluda în acest mod obligaţia organizării de licitaţii publice. 139 . în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni. lucrări. În vechea Lege nr. secţiile sau laboratoarele din structura acestora precum şi serviciile medicale auxiliare. serviciile publice. activităţile economice legate de punerea în valoare a monumentelor şi siturilor istorice. mult mai restrictiv. pentru serviciile publice concesionate de regiile autonome unor persoane private care nu realizează un interes general. se aplică un regim mixt de drept public/privat. depozitarea şi valorificarea deşeurilor. “în condiţiile legii.• • • • unităţile medico-sanitare. cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine. abrogată. cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali. Asociaţiunea în participaţiune Consiliile locale conform Legii 215/2001 hotărăsc. chiar asupra întregului comerţ (art. pentru societăţile comerciale care desfăşoară activităţi industriale/comerciale pentru satisfacerea interesului general. se stabileau drept obiect al concesiunii: activităţile economice. 15/1990. • C. În ceea ce priveşte regimul juridic aplicabil concesiunilor de servicii publice trebuie să precizăm că acesta este diferit în funcţie de natura lor: • • pentru regiile autonome care gestionează servicii publice de interes naţional sau local sunt aplicabile normele dreptului public (administrativ). activităţi sau servicii publice care nu sunt interzise prin legi organice speciale. este aplicabil regimul juridic civil. Considerăm acest lucru de bun augur având în vedere că prin concesiune se instituie o modalitate de atragere de fonduri la bugetul de stat sau al colectivităţii locale. dar obţin profituri prin vânzarea de furnituri sau servicii către uzageri. Noul cadru normativ din 1998 este mult mai extensiv în ceea ce priveşte obiectul concesiunii. 251-256 Cod Comercial). O dată ce administraţia devine „asociată” nu-şi mai poate scoate la licitaţie propria prestaţie întrucât nu se află în concurenţă cu alt prestator de servicii.

• administraţia publică nu poate verifica modul în care asociaţii îşi realizează investiţiile. Din acest punct de vedere. Din acest punct de vedere autorităţile administraţiei publice nu convin definiţiei: • • este adevărat că art. Contractele comerciale nu intră aşadar în discuţie atunci când avem în vedere „colaborări”. administraţia publică pune la dispoziţia comercianţilor un spaţiu comercial contra unei sume de bani. Este ştiut că. În ceea ce priveşte „colaborarea” considerăm că sunt permise acele contracte economice prin care se realizează investiţii întrucât legea se referă la execuţia unor „lucrări” de interes comun (evident.În fapt. implicarea autorităţilor administraţiei publice în asocieri cu persoane fizice/juridice private are ca efect scăderea imaginii acestora în faţa cetăţenilor: • prestarea de servicii în asociere cu agenţi economici privaţi duce atât la scăderea cantităţii şi calităţii produselor furnizate cât şi la inechitate în distribuirea lor (asociatul luând partea leului). singura lege care reglementează asocierile este Legea nr. În sfârşit. Chiar şi atunci când legea permite asocierea administraţiei cu agenţi economici privaţi scopul acesteia nu poate fi decât realizarea de lucrări şi servicii de interes public. dar precizează pentru „operaţiuni comerciale”. pentru colectivitatea locală). este de notorietate faptul că orice comerciant are intenţia de a-şi creşte valoarea investiţiilor proprii cu scopul de a-şi micşora cota de participare pe care o plăteşte primăriei. 1412 Cod Civil. urmează ca. sarcinile administraţiei publice sunt expres stipulate în legea organică fără a exista nici o competenţă pentru desfăşurarea de „operaţiuni comerciale”. În primul rând. Din însăşi definiţia Codului Comercial rezultă mai multe condiţii obligatorii pentru legalitatea încheierii unor asemenea contracte de asociere în participaţiune. • administraţia publică nu are compartimente specializate pentru a urmări contabilitatea asociaţilor şi nici servicii de control financiar proprii pentru a urmări în ce măsură asociaţii îşi respectă obligaţiile. de cele mai multe ori. 252 din Codul Comercial permite şi necomercianţilor să încheie astfel de contracte. 140 . să intervină răspunderea nemărginită şi solidară a asociaţilor). este vorba de un contract de locaţie a lucrărilor (locatio operarum) conform art. administraţia publică nu poate accepta încheierea unui contract în condiţii de risc deoarece nu are dreptul să accepte pierderi din patrimoniul colectivităţilor locale (întrucât prin asocierea în participaţiune nu se naşte o persoană juridică nouă. pentru a fi în prezenţa unei participaţiuni. adică o chirie „mascată”. Indiferent de asociere sau colaborare ele trebuie să fie încheiate „în condiţiile legii”. nu suntem nici măcar în prezenţa unui contract de asociere în participaţiune pentru că. 31/1990 privind societăţile comerciale. în cazul pagubelor. persoana care se asociază trebuie să aibă calitatea de comerciant sau societate comercială. trebuie ca asociaţii să participe atât la beneficii cât şi la pierderi. În al doilea rând. atunci când una din părţi procură munca iar cealaltă parte se foloseşte de această prestaţie remunerând-o.

al doilea aspect constă în faptul că fermierul primeşte utilajele necesare de la administraţie şi le utilizează pe toată durata contractului (administraţia păstrându-şi dreptul de proprietate). Dacă după expirarea termenului arendaşul continuă să folosească terenul are loc tacita relocaţiune.cit. izvorâte din contract. legea cadru nu stabileşte în acest sens nici un termen. prin hotărâre judecătorească. Pentru a fi opozabile terţilor. adică după ce s-au realizat mijloacele necesare funcţionării unui serviciu public iar aceste mijloace pot fi arendate astfel. Mai exact. un drept de retenţie cu privire la contraprestaţiile sale faţă de cealaltă parte. Legea stipulează că la expirarea contractului se poate recunoaşte arendaşului. mai pe larg şi I. numită fermier. în acest sens. în mod temporar. p.D.. rezidă în caracterul exclusiv comercial al contractului (administraţia neavând dreptul de a-l rezilia unilateral ca în cazul concesiunii). adică începe o nouă arendare. Specificul contractului de arendă rezidă în posibilitatea arendaşului de a dobândi dreptul de proprietate asupra bunurilor exploatate. 141 .. În 334 A se vedea. însă în Codul civil se menţionează că arenda „se consideră făcută pentru tot timpul necesar ca arendaşul să culeagă toate fructele”. Forma de remunerare a fermierului este identică celei pentru concesionar însă contractul diferă sub trei aspecte: • • în primul rând. gestiunea unui serviciu public. dacă prin contract nu i s-a interzis acest drept. unui fermier.. contractele de arendă se înregistrează la consiliul local în raza căruia se află situat bunul arendat.334 Prin contractul de arendă. 687 şi urm. contractul va trebui înregistrat la fiecare consiliu local din acele localităţi.. cu privire la exploatarea bunurilor agricole. pe o durată determinată şi la un preţ stabilite de părţi (art. De regulă. Termenul pentru care se încheie contractul de arendă este lăsat la libera alegere a semnatarilor acestuia. Arendaşul are dreptul să subarendeze terenul. în schimbul unui preţ – arendă. el constituie o formă de închiriere a terenurilor agricole. diferit de contractul de concesiune. se înţelege contractul încheiat între proprietar. fermierul are obligaţia de a restitui autorităţii administraţiei publice o parte din încasările primite de la uzageri. Obiectul contractului de arendă îl constituie nu numai terenurile agricole ci şi celelalte bunuri ce servesc în activitatea cu caracter agricol. uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole denumit arendator şi arendaş. • Contractul de arendă constituie o formă a locaţiunii fondurilor rurale. 2 Legea 16/1994 privind arenda). Arendarea serviciilor publice Ţările occidentale au stabilit în acest sens posibilitatea încheierii unui contract de „affermage”. Nedelcu în lucrarea Drept civil . op. al treilea aspect. dacă bunul arendat se află pe raza administrativă a mai multor localităţi. aceste contracte de arendă survin după terminarea duratei unei concesiuni. conform legislaţiei române. un contract administrativ prin care o persoană publică deleagă unei persoane private.

O altă formă de manifestare a acestuia constă în preluarea unui contract la cheie. Serviciul public în locaţie de gestiune Contractul de locaţie este cel prin care o persoană. în baza căruia agentul privat alocă fonduri. Serviciile publice în sistem franchising Conceptul istoric al acestui tip de comerţ se regăseşte încă din perioada Evului Mediu. Servicii publice.plus. • scăderea riscului sectorului public în ceea ce priveşte investiţia. a se vedea şi I. iar după anii 1980 a cunoscut o largă răspândire în ţările capitaliste. o parte denumită franchisor primeşte de la o altă parte. arendaşul (persoană fizică) are un drept de preemţiune înaintea statului. numită locatar. 142 . dă în distribuţie acest serviciu unui agent economic privat. 336 O variantă foarte modernă constă în preluarea unui contract la cheie pe baza căruia agentul privat alocă fonduri. prin care se 335 Commission Regulation (EEC) no. numită franchisee. cu scopul intrării pe noi segmente de piaţă. L359 from 28 december 1988. Cu toate acestea. 2000. să asigure funcţionarea comercială. Matei. producătoarea serviciului public. pentru cel de-al doilea. numită chirie. proiectează şi construieşte obiective de interes public pe care apoi le administrează pe termen lung. ea rezervându-şi doar dreptul de a stabili planul general de marketing. 46-52. se obligă a asigura unei alte persoane. p. Spre deosebire de contractul de vânzare-cumpărare. să plătească o redevenţă (calculată în procente sau cotă fixă) în funcţie de desfacerile realizate. Alexandru şi L. Reglementările în baza cărora se încheie astfel de contracte sunt prevăzute în Reglementarea nr. în cazul vânzării-cumpărării terenurilor arendate dacă sunt situate în extravilan. sistemul de franchising continuă să ocupe un procent din ce în ce mai însemnat în desfacerea produselor către consumatori. 114. Editura Economică. Mai exact este vorba de vânzarea în tranşe a valorii de întrebuinţare a unui bun. • agentul economic privat este obligat să respecte normele impuse. p. E. În cadrul contractelor de franchising. în special în SUA. F. numită locator. Pentru domeniul serviciilor publice contractul de franchising poate fi benefic din următoarele considerente: • creşterea interesului pentru dezvoltarea parteneriatului sector public/sector privat. 336 În acest sens. Aplicabilitatea asupra serviciilor publice a acestui tip de contract se reflectă astfel: administraţia publică. folosinţa temporară a unui bun în schimbul unei sume de bani. să efectueze investiţii. 4087/88 a Comisiei335 referitoare la aplicarea prevederilor antitrust la contractul de franchising. proiectează şi construieşte obiective de interes public pe care apoi le administrează pe termen lung. în schimbul unei sume de bani (redevenţă) dreptul de a exploata un “pachet de drepturi” de proprietate intelectuală asupra unor produse determinate. în scopul de a revinde acele produse consumatorilor. Bucureşti. aceasta fiind făcută de sectorul privat. 4087 from 30 november 1988 on the application of the article 85(3) of the Treaties to categorise the francise agreements in OJ no. Contractul de franchising nu este reglementat de legislaţia noastră şi nici de majoritatea legislaţiilor ţărilor cu economie dezvoltată.

143 . remuneraţia este forfetară (pe bază de comision calculat asupra facturii). Parteneriatul public – privat Parteneriatul public . cu potenţialul său financiar şi investiţional. Locaţia de gestiune se atribuie persoanelor fizice/juridice române sau străine prin decizia administraţiei publice centrale (în cazul regiilor autonome de interes naţional) sau decizia consiliilor locale (în cazul regiilor de interes local). Participarea sectorului privat are un rol esenţial de jucat în asistarea primăriilor şi operatorilor de servicii publice pentru a-şi implementa proiectele de investiţii. ambele sectoare trebuie să-şi urmărească şi 337 Pentru mai multe detalii se va avea în vedere şi I. pentru că rezilierea lui unilaterală nu este posibilă (în afara clauzelor contractuale) ca în cazul oricărui contract comercial.337 În practică. Matei. p. beneficiază în continuare de exploatarea lor conform clauzelor stabilite prin contract. canalizarea şi epurarea apelor uzate. cu eficienţa sa. Toate acestea reclamă angajamente masive atât financiare cât şi de resurse.transmite cumpărătorului însăşi proprietatea bunului. după terminarea lucrărilor. op. spre a menţiona numai câteva domenii. că se bazează pe un contract guvernat de dreptul comercial şi apoi.. Infrastructura existentă are nevoie de retehnologizare şi modernizare. oferă cel puţin o soluţie parţială la această problemă. prin care administraţia publică încredinţează unor antreprenori specializaţi realizarea construcţiei. în acest timp. sectorul public poate continua să-şi îndeplinească responsabilităţile sale faţă de cetăţeni în ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de utilitate publică. trebuie construite sisteme noi pentru alimentarea cu apă. Spre deosebire de contractul de concesiune sau de arendă. titularul contractului de locaţie este remunerat direct de către administraţia publică iar. tehnologie. prin contractul de locaţie se transmite numai folosinţa temporară a bunului. spre deosebire de regie. după 1989. de a reglementa şi monitoriza sectorul serviciilor publice locale şi de a sprijini riscurile pe care entităţile din sectorul privat nu le pot suporta. care. în vederea realizării unor obiective /servicii de interes public şi armonizarea intereselor specifice ale acestora. În România. cu calificările sale manageriale. distribuţia gazelor naturale. Sectorul privat poate contribui spiritual sau inovator. idei şi iniţiative. calificare. G. s-a generalizat tipul locaţiei de gestiune care implică economia de fonduri (comerciantul suportând toate cheltuielile). Ca rezultat al acestei colaborări.privat.cit. Parteneriatul public . 114 şi urm. În jurisprudenţă. locaţia de gestiune a fost tratată ca regim juridic asemănător concesiunii din două considerente: întâi. Cele mai cunoscute în practica administrativă sunt contractele de locaţie a lucrărilor de construcţii. potrivit legii de transformare a întreprinderilor socialiste în regii autonome sau societăţi comerciale s-a permis locaţia de gestiune în cazul unor „secţii economice din structura regiei autonome”. în condiţiile în care comerciantul are dreptul de a folosi domeniul public o perioadă relativ mare de timp.privat (PPP) este un concept care face posibilă colaborarea dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale cu sectorul privat. Alexandru şi L.

echitabile atât a riscurilor cât şi a avantajelor.. ţelul oricărei asocierii trebuie să fie realizarea unei balanţe echilibrate. În ultimii câţiva ani s-a evidenţiat. op. în condiţiile în care mediul instituţional a atins anumite standarde minime iar proiectele au fost structurate corespunzător. 109 şi urm. o mai mare concurenţă în asigurarea serviciilor de utilitate publică şi un acces mai larg la pieţele internaţionale de capital. execuţia (construcţia) şi exploatarea (operarea) investiţiilor şi cea mai mare parte a riscurilor asociate acestei activităţi către sectorul privat (de obicei un consorţiu de investitori corporativi. creditorii şi finanţatorii lor). Finanţatorii privaţi s-au arătat capabili să mobilizeze fondurile necesare pentru a finanţa proiecte de infrastructură iar investitorii privaţi şi-au dovedit dorinţa de a accepta deopotrivă riscurile de proiect şi de ţară. o creştere fără precedent a participării sectorului privat în finanţarea dezvoltării şi modernizării infrastructurii tehnico-edilitare a localităţilor. în cazul partenerului public. p. în acelaşi timp cu păstrarea anumitor responsabilităţi şi riscuri (adesea reziduale) în sectorul public. În practică. finanţarea. 338 144 . la cedarea cotei majoritare de participare la capital sau doar a unei părţi din aceasta celorlalţi acţionari. H. Matei. care deţin capitalul majoritar în cadrul unei societăţi comerciale pot realiza privatizarea acestora prin act juridic unilateral. structurile de tip parteneriat public . în mod tradiţional. pe de o parte datorită percepţiei asupra importanţei ei strategice din punct de vedere social şi economic iar pe de altă parte deoarece costurile mari de investiţii şi perioadele mari de implementare asociate de obicei cu astfel de proiecte. garanţii de risc politic şi poate – atunci când utilizatorii nu sunt taxaţi în mod direct de către sectorul privat pentru serviciul furnizat/prestat – a unei căi de obţinere a veniturilor.satisfacă propriile interese: asigurarea unui profit material în cazul partenerului privat sau a unei necesităţi de interes sau utilitate publică de natură socială. subvenţii ( în cazul în care proiectul nu este independent din punct de vedere economic). în cele mai multe situaţii locale.privat presupun în mod obişnuit transferul unei mari părţi din responsabilitatea pentru proiectarea. Guvernele asigură asistenţa acestui proces prin crearea de noi oportunităţi pentru investitorii privaţi într-un efort de a aduce o mai mare eficienţă execuţiei şi operării proiectelor. beneficiarul final fiind utilizatorul serviciilor şi standardul lui de trai. urmând A se vedea studiul comparat realizat în unele ţări din Europa Centrală şi Est în I. rezervată sectorului public. în întreaga lume. Cesiunea serviciilor publice în procesul de privatizare Reglementările legale din ţările occidentale au prevăzut posibilitatea transmiterii gestiuni unui serviciu public nu numai pe baza actelor juridice bilaterale ci şi a actelor unilaterale. Însă. Proiectele pot demara şi se pot realiza pe o baza accelerată. au fost considerate serioşi factori nestimulativi pentru investitorii privaţi. Se recurge astfel. în special în ţările foste comuniste sau în curs de dezvoltare. Actualele tendinţe în privatizarea serviciilor publice din diferite ţări au arătat că această situaţie este depăşită. Aceste responsabilităţi ale sectorului public pot include prevederea anumitor active (cum ar fi terenul). în schimbul unui preţ. Autorităţile administraţiei publice. Alexandru şi L.cit.338 Infrastructura serviciilor publice a fost.

op.ca serviciul public să funcţioneze în regim de drept privat sau public.. în condiţiile în care s-a mai păstrat o cotă parte.339 339 A se vedea şi I. p. Matei. chiar dacă nu majoritară. 145 . Alexandru şi L.cit. 115 şi urm.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->