You are on page 1of 1

Elektronicznie podpisany

przez Grzegorz
Paczowski; RCL
Data: 2010.02.05 11:04:42
Monitor Polski Nr 6 — 218 — +01'00' Poz. 52

52
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2009 r.

l
nr 115-13-09

v.p
o nadaniu tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca nauk leśnych


2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, dr hab. Adam KRAJEWSKI
poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej
wymienionym osobom: nauk matematycznych

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: dr hab. Romuald Józef LENCZEWSKI

nauk biologicznych dr hab. Damian Tadeusz NIWIŃSKI

dr hab. Anna FILIPEK

nauk chemicznych

dr hab. Mirosław Robert MĄCZKA

nauk ekonomicznych

dr hab. Jacek Andrzej CUKROWSKI

nauk fizycznych
.go dr hab. Agata SMOKTUNOWICZ

nauk medycznych

dr hab. Andrzej Stanisław GABRIEL

dr hab. Tomasz LASKUS

dr hab. Barbara MROCZKO

dr hab. Maria Bożena SOKÓŁ


rcl
dr hab. Sławomir Piotr BREITER dr hab. Jacek SZAMATOWICZ

dr hab. Henryk FIEDOROWICZ dr hab. Róża Julia WIŚNIEWSKA

dr hab. Marek Lesław PFÜTZNER nauk o Ziemi

dr hab. Krzysztof Szczepan WIETESKA dr hab. Alicja SZAJNOWSKA-WYSOCKA

nauk humanistycznych nauk prawnych


w.

dr hab. Antoni Kazimierz DUDEK ks. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI

dr hab. Tomasz JAWORSKI nauk rolniczych

dr hab. Grzegorz Maciej LISSOWSKI dr hab. Jerzy Lech JUGOWAR

dr hab. Grażyna MICHAŁOWSKA dr hab. Danuta MICHALIK

dr hab. Barbara Leokadia SUROWSKA-SAUERLAND


ww

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:


ks. dr hab. Edward WALEWANDER L. Kaczyński
Prezes Rady Ministrów:
dr hab. Tomasz ŻYRO D. Tusk