You are on page 1of 4

TOTAL JUDET

- lei -

Sold la inceputul Sold la finele


DENUMIRE INDICATORI COD
anului perioadei

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 40001


+37+42+47) din care: 40001 304.587 326.709
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 40002
37.1+42.1+47.1) 40002 212.989 205.651
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 40003
+43+47.2) 40003 24.220
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 40004
39+44+47.3) 40004 66.187 9.950
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 40005
47.4) 40005 20.000 86.888
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 40006 5.411
Plati restante catre furnizori,creditorii 40007
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, 40007
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 40007 140.472 111.500
-sub 30 de zile 400071 68.874 10.442
- peste 30 de zile 40008 24.220
- peste 90 de zile din care: 40009 66.187 9.950
- peste 120 zile 40010 66.888
- peste 1 an 40011 5.411
Plati restante fata de bugetul general 40012
consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care: 40012 93.970 100.608
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1) 400121 73.970 80.608
- peste 120 zile 40015 20.000 20.000
Plati restante fata de bugetul de stat 40017
(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481) 40017 32.828 35.067
-sub 30 de zile 400171 12.828 15.067
-peste 120 zile 400174 20.000 20.000
Plati restante fata de bugetul asigurarilor 40018
sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, 40018
ct.4315,ct.4317) 40018 16.638 17.537
-sub 30 de zile 400181 16.638 17.537
Plati restante fata de bugetul asigurarilor 40019
sociale-Total (rd.20+21),din care 40019 44.504 48.004
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1) 400191 44.504 48.004
- contributia pentru bugetul asigurarilor 40020
sociale de stat (ct.4311,4312) 40020 43.124 46.563
-sub 30 de zile 400201 43.124 46.563
- contributia pentru bugetul asigurarilor 40021
pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) 40021 1.380 1.441
Sume din fondul de rulment pentru 400211
- lei -

Sold la inceputul Sold la finele


DENUMIRE INDICATORI COD
anului perioadei

acoperirea golurilor temporare de casa*) 400211


-sub 30 de zile 400211 1.380 1.441
Plati restante fata de salariati (drepturi 40027
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, 40027
ct.4273,ct.4281)din care: 40027 68.561 111.251
-sub 30 de zile 400271 68.561 111.251
Plati restante fata de alte categorii de 40032
persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, 40032
ct.429,ct.438) din care: 40032 1.584 3.350
-sub 30 de zile 400321 1.584 3.350

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului


financiar-contabil
TOTAL JUDET

- lei -

Sold la inceputul Sold la finele


DENUMIRE INDICATORI COD
anului perioadei

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 42001


+37+42+47) din care: 42001 304.587 326.709
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 42002
37.1+42.1+47.1) 42002 212.989 205.651
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 42003
+43+47.2) 42003 24.220
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 42004
39+44+47.3) 42004 66.187 9.950
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 42005
47.4) 42005 20.000 86.888
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 42006 5.411
Plati restante catre furnizori,creditorii 42007
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, 42007
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 42007 140.472 111.500
-sub 30 de zile 420071 68.874 10.442
- peste 30 de zile 42008 24.220
- peste 90 de zile din care: 42009 66.187 9.950
- peste 120 zile 42010 66.888
- peste 1 an 42011 5.411
Plati restante fata de bugetul general 42012
consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care: 42012 93.970 100.608
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1) 420121 73.970 80.608
- peste 120 zile 42015 20.000 20.000
Plati restante fata de bugetul de stat 42017
(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481) 42017 32.828 35.067
-sub 30 de zile 420171 12.828 15.067
-peste 120 zile 420174 20.000 20.000
Plati restante fata de bugetul asigurarilor 42018
sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, 42018
ct.4315,ct.4317) 42018 16.638 17.537
-sub 30 de zile 420181 16.638 17.537
Plati restante fata de bugetul asigurarilor 42019
sociale-Total (rd.20+21),din care 42019 44.504 48.004
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1) 420191 44.504 48.004
- contributia pentru bugetul asigurarilor 42020
sociale de stat (ct.4311,4312) 42020 43.124 46.563
Retehnologizarea centralelor termice 420201
si electrice de termoficare 420201
-sub 30 de zile 420201 43.124 46.563
- contributia pentru bugetul asigurarilor 42021
- lei -

Sold la inceputul Sold la finele


DENUMIRE INDICATORI COD
anului perioadei

pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) 42021 1.380 1.441


-sub 30 de zile 420211 1.380 1.441
Plati restante fata de salariati (drepturi 42027
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, 42027
ct.4273,ct.4281)din care: 42027 68.561 111.251
-sub 30 de zile 420271 68.561 111.251
Plati restante fata de alte categorii de 42032
persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, 42032
ct.429,ct.438) din care: 42032 1.584 3.350
-sub 30 de zile 420321 1.584 3.350

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului


financiar-contabil