You are on page 1of 3

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI


31.03.2011

Pag. 1 - lei-
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente
tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli
anuale trimestriale legale
angajament
tol graf Titlu col at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective
finele
perioadei de
raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 9.236.000 9.236.000

6708 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 436.000 436.000

03 Servicii culturale 436.000 436.000

07 Camine culturale 436.000 436.000

6808 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 563.000 563.000

15 Prevenirea excluderii sociale 563.000 563.000

50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii

50 excluderii sociale 563.000 563.000

7008 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.345.000 2.345.000

05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 2.345.000 2.345.000

01 Alimentare cu apa 2.345.000 2.345.000

7408 PROTECTIA MEDIULUI 3.340.000 3.340.000

06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 3.340.000 3.340.000

8408 TRANSPORTURI 2.552.000 2.552.000

03 Transport rutier 2.552.000 2.552.000

01 Drumuri si poduri 2.552.000 2.552.000


TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- fonduri externe nerambursabile -
31.03.2011

Pag. 2 - lei-
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente
tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli
anuale trimestriale legale
angajament
tol graf Titlu col at aprobate la cumulate bugetare legale efectuate de platit efective
finele
perioadei de
raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 9.236.000 9.236.000

6708 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 436.000 436.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 436.000 436.000

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 436.000 436.000

71 01 Active fixe 436.000 436.000

71 01 01 Constructii 436.000 436.000

6808 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 563.000 563.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 563.000 563.000

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 563.000 563.000

71 01 Active fixe 563.000 563.000

71 01 01 Constructii 563.000 563.000

7008 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.345.000 2.345.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.345.000 2.345.000

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.345.000 2.345.000

71 01 Active fixe 2.345.000 2.345.000

71 01 01 Constructii 2.345.000 2.345.000

7408 PROTECTIA MEDIULUI 3.340.000 3.340.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.340.000 3.340.000

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.340.000 3.340.000

71 01 Active fixe 3.340.000 3.340.000

71 01 01 Constructii 3.340.000 3.340.000

8408 TRANSPORTURI 2.552.000 2.552.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.552.000 2.552.000

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.552.000 2.552.000

71 01 Active fixe 2.552.000 2.552.000

71 01 01 Constructii 2.552.000 2.552.000


Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil