You are on page 1of 1

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI


31.03.2011

Pag. 1 - lei-
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Prevederi Drepturi constatate
Prevederi Incasari Stingeri pe Drepturi
bugetare
tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator bugetare Total, din anii din anul alte cai constatate
anuale realizate
trimestriale decat incasari de incasat
tol graf Titlu col at aprobate la din care: precedenti curent
cumulate
finele
perioadei de
raportare
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

0001 08 TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE 9.236.000 9.236.000

3608 DIVERSE VENITURI 9.236.000 9.236.000

50 Alte venituri 9.236.000 9.236.000

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului


financiar-contabil