Príručka k vyhľadávaniu prekladateľských riešení na internete

-

alebo Ako na to?

Vypracovala: Mgr. Paula Mariothová Jazyková úprava a odborná pomoc: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

OBSAH
1 Odporúčania pre prax ................................................................................................. 3 1.1 Vyhľadávače a stratégie vyhľadávania ........................................................... 3 1.1.1 Vyhľadávače ........................................................................................... 3 1.1.2 Metavyhľadávače ................................................................................... 3 1.1.3 Formulácia požiadavky.......................................................................... 3 1.1.3.1 Informačné hľadisko ................................................................. 3 1.1.3.2 Intuitívne a logické hľadisko .................................................... 6 1.1.3.4 Psychologické hľadisko ........................................................... 10 1.1.4 Hodnotenie informačných zdrojov a výber vhodného výsledku ...... 11 1.2 Lingvodidaktický materiál .............................................................................. 12 1.2.1 Online slovníky ..................................................................................... 12 1.2.1.1 Online slovníky v kombinácii so slovenčinou ....................... 12 1.2.1.2 Online slovníky v kombinácií s iným jazykom ..................... 14 1.2.1.3 Meta-slovníky .......................................................................... 14 1.2.1.4 Obrázkové slovníky ................................................................. 14 1.2.2 Online korpusy ..................................................................................... 15 1.2.3 Online glosáre a terminologické databázy ......................................... 18 1.2.4 Translatologické časopisy .................................................................... 18 1.2.5 Odkazy na zdroje užitočné pre prekladateľov a tlmočníkov ........... 19 1.3 Sociálne siete .................................................................................................... 19 1.3.1 Translatologicky zamerané sociálne siete .......................................... 19 1.3.2 Jazykovo zamerané sociálne siete ....................................................... 22 1.3.3 Iné formy elektronickej komunikácie ................................................ 23 1.4 Viacjazyčné stránky ........................................................................................ 24 1.4.1 Klasické viacjazyčné stránky .............................................................. 24 1.4.2 Ekvivalentné stránky ........................................................................... 26 1.4.3 Viacjazyčné stránky s duálnym zobrazovaním ................................. 27 1.5 Metaprieskumové vyhľadávače ekvivalentov vo viacjazyčných stránkach 28 1.6 Internetové prekladateľské pamäte ............................................................... 29 1.7 Kde sa naučiť správne vyhľadávať? ............................................................. 32 1.7.1 Translatologicky zameraná vzdelávacia inštitúcia............................ 32 1.7.2 Konferencie ........................................................................................... 32 1.7.3 Publikácie .............................................................................................. 32 1.7.3.1 Knihy a články o vyhľadávaní ............................................... 32 1.7.3.2 Príručka o vyhľadávaní pre prekladateľa ............................ 33 1.7.4 Rady známych ...................................................................................... 33 1.7.5 Prax a tréning ....................................................................................... 33 1.7.5.1 Hra s názvom „Googlovačka“ ................................................ 34 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY .......................................................................... 35

2

1 Odporúčania pre prax
1.1 Vyhľadávače a stratégie vyhľadávania
1.1.1 Vyhľadávače Po pripojení sa na internet a zapnutí internetového prehliadača sa používateľ automaticky dostáva do sveta nekonečného zdroja informácií. Vstupuje do nich cez vstupnú bránu, ktorou je vyhľadávač. V dnešnej dobe je najpoužívanejším vyhľadávačom Google, pretože je najrozsiahlejší, najrýchlejší, najprehľadnejší, najspoľahlivejší, najznámejší, najefektívnejší a poskytuje vyhľadávanie v obrázkoch. 1.1.2 Metavyhľadávače Metavyhľadávače, odborne nazývané metaprieskumové nástroje, umožňujú súčasné vyhľadávanie vo viac ako jednom prieskumovom stroji. Výhodou týchto nástrojov je to, že predstavujú službu, kde je na jednom webovskom sídle abecedný zoznam vyhľadávacích nástrojov a adresárov spolu s oknom na zadávanie rešeršnej požiadavky (Makulová, 2002, s. 192). Ich základnou úlohou je umožniť vyhľadávanie v databázach viacerých vyhľadávačov súčasne, čo výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že nájdeme výraz, ktorý nám iný prieskumový stroj nezachytil. Tento postup sa odporúča najmä pri vyhľadávaní obzvlášť zriedkavých výrazov. Čas šetrí aj skutočnosť, že rešeršnú požiadavku stačí formulovať iba jedenkrát. Zaujímavým príkladom metavyhľadávača v nemeckom jazykovom prostredí je napríklad www.metager.de. 1.1.3 Formulácia požiadavky 1.1.3.1 Informačné hľadisko 1.1.3.1.1 Booleovské vyhľadávanie Zadanie jednoslovnej požiadavky je azda najjednoduchšou formou vyhľadávania. Ak však vyhľadávame viac slov naraz, musíme si uvedomiť, že medzi nimi existuje istý logický

3

v ktorých sa nachádzajú všetky zo zadaných výrazov. Slúžia nám na to booleovské operátory AND a OR. 4 .wikimedia. vyhľadávač nám poskytne výsledky. musíme do vyhľadávacieho okna zadať okrem slov aj znaky definujúce vzťahy medzi hľadanými výrazmi. alebo iba niektoré z nich.wikimedia. 2 Vyhľadávanie pomocou operátora AND (Zdroj: http://upload. Graficky je túto situáciu možné znázorniť nasledovne: Obr. v ktorých sa vyskytujú obidva z týchto výrazov (vyhľadávanie so všetkými slovami): Obr. Aby vyhľadávač použil nami vybraný systém vyhľadávania. v ktorých sa vyskytuje aspoň jeden zo zadaných výrazov (aspoň s jedným slovom).org/wikipedia/commons/4/45/Set_intersection.org/wikipedia/commons/0/06/Set_union.png) Ak medzi dva výrazy vložíme slovíčko AND.png) Na obrázkoch môžeme vidieť. vyhľadávač nám poskytne výsledky. 1 Vyhľadávanie pomocou operátora OR (Zdroj: http://upload. Ak medzi dva výrazy vložíme slovíčko OR.vzťah a ten nemusí byť stále rovnaký. Existuje viac druhov vzťahov medzi hľadanými výrazmi a preto nám vyhľadávač môže napríklad poskytnúť výsledky. že rozsah nájdených výsledkov je diametrálne odlišný a v prípade potreby nám umožňuje rapídne eliminovať počet nájdených riešení.

Po zadaní požiadavky vyhľadávač ponúkne neúmerné množstvo záznamov. že veľa používateľov internetu (žiaľ. napr. Funkcia slúži na overovanie existencie kolokácií v cudzom jazyku. Robia to prostredníctvom tzv. zadáme ich v úvodzovkách do vyhľadávača a podľa množstva výsledkov indikujeme správnosť toho.3. Obr. 1.1. rozšíreného vyhľadávania. či oného riešenia.: „erfrischende Wirkung“. s akým prídavným menom sa používa konkrétne podstatné meno. je potrebné zjemniť (špecifikovať) rešeršnú požiadavku.2 Rozšírené vyhľadávanie Rozšírené vyhľadávanie poskytujú takmer všetky vyhľadávacie nástroje. Najilustratívnejším príkladom tejto nadstavbovej funkcie je rozšírené vyhľadávanie v Google.1. Problém je v tom. Ak rôzne zdroje uvádzajú inak a nie sme si istí.Vyhľadávanie presnej frázy je veľmi jednoduché a realizuje sa tak. 3 Možnosti rozšíreného vyhľadávania v Google 5 . že hľadaný viacslovný výraz ohraničíme z oboch strán úvodzovkami. aj veľa prekladateľov) nepozná princípy Booleovej algebry a preto sa rozhranie vyhľadávacích nástrojov snaží prispôsobiť všetkým skupinám používateľov. Aby sa ich počet zredukoval. Pri dnešných niekoľko miliónových indexoch je počet vyhľadávaných stránok veľmi veľký.

že prekladatelia. Vzdelávanie v informačných technológiách sa tým stalo nevyhnutnou zložkou vzdelávania translatológov. ktorí už dlhé roky aktívne pracujú pri preklade s internetom uvádzajú. správne odhadnúť URL adresu a mať cit pre to.3. že úspešné vyhľadávanie predpokladá okrem iného vedieť. Práve oni už totiž nadobudli ten „správny cit“. Preto musíme pred zadaním rešeršnej požiadavky zodpovedať nasledujúce otázky. aké typy informácií nielen organizácie sprístupňujú na internete. V bielej časti poskytuje navyše prvky na zjemnenie rešeršnej požiadavky. 1.1.2 Intuitívne a logické hľadisko V publikáciách o vyhľadávaní na internete sa uvádza. Skúsenosť sama o sebe nestačí. Aby sme posilnili „cit pre to správne“. ako ísť priamo k informačnému zdroju. aby sme boli schopní zhodnotiť želané informačné zdroje. Práve „cit pre to správne“ je veľmi vágny. kedy treba použiť daný druh vyhľadávacieho nástroja pre určitý druh požiadavky. musíme chápať procesy vytvárania internetového obsahu. môžeme ku skúsenostnému komplexu pridať aj vedomé nadobúdanie vedomostí z oblasti internetu. presne nešpecifikovaný pojem. Analýza predmetu vyhľadávania pred samotným vyhľadávaním nám môže ušetriť veľké množstvo času a vylepšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania. Na to. že sú spokojní so svojimi schopnosťami vyhľadávať riešenia na internete. 6 . Z translatologického pohľadu sú najzaujímavejšími filtrami hlavne jazyk internetovej stránky a región. ktorý im uľahčuje veľkú časť prekladateľského trápenia.V modrej časti jednoducho umožňuje nahradiť znalosť booleovských operátorov. Získava sa skúsenosťou a dlhoročnou praxou. Nečudujme sa teda. Určite je nesporné. jeho distribučné kanály a musíme vedieť. z ktorého stránka pochádza. že zohráva jednu z hlavných úloh.

ktoré by sme mohli akceptovať ako relevantné výsledky? Potrebujeme. Zjemníme rešeršnú požiadavku tým. prípadne skupiny ľudí môžu mať informácie o našom predmete skúmania na ich stránkach? Ktoré ďalšie slová by sa ešte mali nachádzať na webovskej stránke? Môžeme pre vybrané termíny nájsť synonymné termíny. ktoré je potrebné klásť si pred vyhľadávaním Otázka Ktoré jedinečné slová sa vzťahujú na náš predmet skúmania? Ktoré organizácie. Využijeme iný vyhľadávací nástroj.Tab. Čo robiť. že využijeme filtre vyhľadávania. spoločnosti. Využijeme metaprieskumový stroj. že aj napriek svedomitej analýze predmetu vyhľadávania a uplatneniu všetkých potrebných opatrení nedospejeme k želanému výsledku. aby sa hľadané slová vyskytovali v textoch bezprostredne pri sebe? Nevieme presné znenie alebo formu hľadaného výrazu? Riešenie Aby sme dostali čo najmenej výsledkov. ak nie sme spokojní s výsledkami vyhľadávania? Využijeme alternatívne termíny alebo synonymá. Vyhľadávame širšie témy pred zúžením rešeršnej požiadavky. frázu uvedieme do úvodzoviek. 1 Otázky. Tieto slová spojíme pomocou logického operátora AND. vyberáme práve tie. 7 . Vtedy nastáva možnosť opakovania vyhľadávania pomocou iných nástrojov alebo metód. Ak áno. Ak áno. prípade rôzne varianty hláskovania. Niekedy sa môže stať. Navštevujeme ich oficiálne stránky. spojíme ich pomocou logického operátora OR.

1 Jazykové filtre Pri hľadaní prekladových ekvivalentov (lingvisticky zameranom vyhľadávaní) nám v súčasnosti prieskumové stroje ponúkajú jazykové filtre. alebo stránky z Nemecka Seiten aus Deutschland. V závislosti od lokalizovanej verzie vyhľadávača môžeme vyladiť rešeršnú požiadavku tak. a či sa používa v danom jazyku a v danom kontexte.sk zadáme cudzie slovo a dáme ho vyhľadávať iba v stránkach písaných po slovensky. čo môžeme urobiť.google. poprípade stránky zo Spojeného kráľovstva 8 . v akých textoch vyhľadávame.1.3.2 Regionálne filtre Pri prekladaní nastávajú aj situácie. do vyhľadávacieho okna na www.3.1. môžeme nájsť viacero ekvivalentov. Napríklad. že cudzojazyčný text vytvoril rodený hovoriaci daného jazyka. že v kontexte hľadaného výrazu sa nám objaví aj jeho slovenská verzia. Tu si ale musíme dať pozor na to. Jediné. Pri overovaní si musíme byť istí. Pravdepodobnosť. Podobný postup môžeme zvoliť pri preklade z materinského do cudzieho jazyka. pre ktorú neexistuje ekvivalentná slovenská inštitúcia. Máme tak šancu. 1.3 Translatologické hľadisko 1. ktorá sa nachádza priamo pod oknom. je pozrieť sa na riešenia ostatných prekladateľov a vybrať si ten správny ekvivalent podľa miery exotizácie a naturalizácie potrebnej pre náš preklad. či nami preložená fráza naozaj existuje. V prípade rozličných riešení si vyberieme vďaka znalosti špecifických kritérií to najsprávnejšie alebo pre nás najvhodnejšie riešenie (keďže v preklade neexistuje často iba jedno správne riešenie).google. preklad nemeckej vzdelávacej inštitúcie Realschule. že stránka pochádza z regiónu. napr. poprípade sa ním v danej oblasti hovorí.3.de a slovenské slovo vyhľadávame iba v stránkach písaných nemecky (Seiten auf Deutsch). do ktorého zadávame požiadavku. ak chceme nájsť ekvivalent k cudzojazyčnému termínu. Následne iba overíme dôveryhodnosť stránky a riešenie je „na svete“. v ktorom je cieľový jazyk spisovným jazykom. Zaškrtneme políčko vyhľadávať stránky zo Slovenska.3.1.1. Uvedené spôsoby vyhľadávania sú mimoriadne výhodné pri získavaní prekladov reálií a kultúrnej špecifiky. aby sa nám ponúkali iba výsledky v určitom jazyku.3. Aby sme si vyselektovali stránky z určitého regiónu. že tomu tak je. využijeme funkciu vyhľadávača Google. sa zvyšuje tým. kedy si potrebujeme overiť. Najprv navštívime napríklad nemeckú verziu stránky Google s doménou www.

vyhľadá nám aj jej latinský výraz acidum folicum. biologických alebo medicínskych). Tento latinský výraz si prepožičiame a zadáme ho do nemeckého vyhľadávača (alebo spustíme vyhľadávanie v nemeckom jazyku. či na stránkach z lokality Nemecko).3. Ako príklad uvedieme kyselinu listovú. v paralelných textoch sa bezprostredne pri nich nachádzajú aj ich inojazyčné varianty. Výsledky. pretože môže obsahovať množstvo užitočných informácií. budú s najvyššou pravdepodobnosťou autentické a gramaticky správne. určite by sme nemali zabudnúť na možnosť prezrieť si jeho internetovú stránku.5 Univerzálne výrazy Z translatologického hľadiska je ďalším zaujímavým spôsobom vyhľadávanie prostredníctvom výrazov. Latinské výrazy sa využívajú najmä pri preklade nomenklatúrnych názvov (napr. 2006. alebo s popismi produktov (Wrede. Takýmito univerzálnymi výrazmi sú okrem internacionalizmov aj skratky. ich autorom bude rodený hovoriaci a jazyk v nich bude veľmi aktuálny a živý. kde sa nám pri latinskom výraze automaticky objaví i jeho nemecký variant Folsäure.Pages from the UK. ktorej pomenovanie potrebujeme preložiť do nemčiny. ktoré potom dostaneme. aj predmet podnikania a pod. 3).3 Stránka klienta (zadávateľa) Ak je náš zadávateľ nejaká spoločnosť alebo firma. či latinské výrazy. Túto techniku môžeme účinne prepojiť aj s vyhľadávaním v obchodnom registri.3.1. 1. 9 .1. Ak zadáme do slovenskej variácie vyhľadávača termín kyselina listová. 1. Azda najjednoduchším spôsobom je zadať skratku do vyhľadávača. atď.3. Na docielenie týchto kritérií je podobným ukazovateľom aj doména internetovej stránky v zozname výsledkov vyhľadávania.1. Ak sú vytvorené a skrátené zo slov v inom jazyku.3. pokiaľ ide o terminológiu používanú v súvislosti s organizáciou firmy. s. môžeme veľakrát pri skratkách vidieť aj ich rozpísanú (neskrátenú) podobu. 1.3. ktoré sú rovnaké vo všetkých jazykoch.3. v ktorom sa hľadané slová nachádzajú.4 Preklad skratiek Pri prekladaní skratiek nám internet ponúka množstvo zdrojov na rozlúštenie ich obsahu. kde je uvedený napr. Keďže vyhľadávače ponúkajú výsledky aj s kontextom.

rôznymi skratkami (napr. precíznosť a pod. 2 Príklady výrazov nájdených prostredníctvom univerzálnych výrazov Originál (SK) peroxid vodíka choroba šialených kráv stolná hra Univerzálny výraz H2O2 BSE Scrabble Preklad перекись водорода (RU) Rinderwahn (DE) board game (EN) 1. Scrabble). ktorý je vo väčšine prípadov priamo úmerný finančnému ohodnoteniu. 4 Postup pri vyhľadávaní prostredníctvom univerzálnych výrazov Podobný postup môžeme uplatniť aj s rôznymi abreviatúrami. ak musí prekonávať isté psychologické bariéry. Od intenzity týchto vlastností potom závisí čas a úsilie. Veľkú úlohu tu zohráva aj motivácia. H2O2).kyselina listová acidum folicum Folsäure Obr. BSE) a firemnými názvami (napr. ako napr.1. 10 . Na prekladanie je potrebné pokiaľ možno čo najpohodovejšie psychické rozpoloženie. chemickými názvami zlúčenín (napr. alebo pocitom zodpovednosti. Tab. Ako odmena potom prichádza spokojnosť s výsledkom a chuť do ďalšej práce.3. usilovnosť. ktorá je podmienená buď požiadavkami klienta.4 Psychologické hľadisko Aj napriek znalosti všetkých možných spôsobov a stratégií vyhľadávania sa prekladateľ nemusí dostať k správnemu riešeniu. Tieto bariéry závisia od osobnosti prekladateľa. Prekladanie si vyžaduje vlastnosti ako trpezlivosť. výdrž. ktoré je prekladateľ ochotný venovať hľadaniu prekladateľského riešenia.

štruktúru. prípadne inštitúciu. zabávať. ktoré si musíme položiť pri hodnotení internetových zdrojov. obsah a dátum vytvorenia. ktoré sú pre preklad najdôležitejšie a doplnili sme ich ešte o ďalšie. s. Hlavné z nich hodnotia autora.1. 97-99) vo svojej monografii výstižne sumarizuje otázky. propagovať. ktorá robí seriózny vedecký výskum? Z akej krajiny pochádza internetová stránka? Aká je doména stránky? Kto zaregistroval doménu? Aký je primárny cieľ stránky − chce informovať.4 Hodnotenie informačných zdrojov a výber vhodného výsledku Makulová (2009. Z otázok sme vybrali tie.1. vzdelávať. predávať? Aké množstvo reklám obsahuje webový portál? V akom jazyku je internetová stránka? Je stránka napísaná v súlade s pravidlami pravopisu? Sú na stránke podstránky. odkazy a ďalšie citácie? Je na stránke možnosť vyhľadávania? Zodpovedá obsah stránky primárnemu cieľu stránky? Bola stránka recenzovaná a hodnotená? Kedy bola stránka vytvorená? Kedy bola stránka naposledy aktualizovaná? Ako často sú aktualizované informačné zdroje na stránke? Je stránka funkčná? Aká je návštevnosť/popularita stránky? 11 . zamerané špeciálne na potreby prekladania: Sú na stránke informácie o autorovi? Z akého typu inštitúcie autor pochádza? Aké je jeho curriculum vitae? Patrí internetová stránka nejakej inštitúcii? Ide o autora.

2.1. ak sa obráti pri svojej práci a pri svojom hľadaní na internet.sk/iecd/new/Vyklad. ktoré sú voľne prístupné na internete. zdroja. . ale aj tým. Nie je to spôsobené len tým.1 Online slovníky v kombinácii so slovenčinou Internetové slovníky sú najčastejšou oporou prekladateľa.2 Lingvodidaktický materiál 1. ktoré sú ešte len vo vývoji a prechádzajú skúšobným obdobím testovania. že aj tie prekladové slovníky. môžeme si 12 .1 Online slovníky 1. 1.edu (výchovnovzdelávacie inštitúcie).vus. ako sprístupnené zadarmo na internete. Uvedomenie si potreby spracovávať terminológiu pre potreby prekladateľstva však prispelo aj k vzniku kvalitných projektov. Vyplýva to zo skutočnosti. alebo slovníkov. a je to vlastnosť slovníka. čo by po umiestnení na internet zaplnilo medzeru v elektronických alebo knižných slovníkoch. pretože máme málo skúseností so slovníkmi. To isté platí aj pre online slovníky.gov (vládne inštitúcie). z ktorých čerpajú slovníkové heslá. Väčšina slovníkov uvádza aj pôvod údajov a databáz. že sú poskytované zadarmo. ktorú by sme si mali všímať ako prvú. ktoré nachádzame na internete. dátumu vytvorenia a aktualizácie? Veľa informácií sa dá zistiť z URL adresy. . z akého regiónu stránka pochádza. Príkladom dvojjazyčného online slovníka je anglicko-slovenský výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií . A ak by aj také niečo existovalo. ale aj o aký typ inštitúcie ide: .com (komerčné) a pod.2010 (http://www. Pôvod elektronického slovníka zohráva pri jeho hodnotení hlavnú úlohu. že dobrých prekladových či už knižných alebo elektronických slovníkov z a do slovenčiny nie je dostatok. Ak ich kvalitu nevieme posúdiť podľa značky alebo obchodného mena.2.asp). iste by to bolo skôr v predaji v elektronickej podobe. V súčasnosti môžeme na slovenskom internete nájsť nové prekladovo-výkladové slovníky. Podľa domény môžeme dospieť nielen k zisteniu.Je stránka prehľadná? Obsahuje stránka informácie týkajúce sa autora. Isto sa zhodnú nielen odborníci. že jednoducho neexistuje nič tak kvalitné. sú buď iba sprístupnenými neúplnými verziami elektronických slovníkov.

Súťaž Slovník roka vznikla v roku 1994. Ak je autorský kolektív malý. zložený z dvoch. Ak tam natrafíme na nejaký elektronický slovník. tak ako aj ich kvalifikácia. môžeme využiť aj ponuku slovenského medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka. ostáva nám ešte niekoľko možností. ktorí zostávajú v anonymite. ich autormi a kvalitou. ale každoročne prináša aj súťaž s názvom Slovník roka. Cieľom súťaže je aj propagácia slovníkovej a encyklopedickej literatúry na internete. aby si tým vylepšili svoju rešeršnú kompetenciu. o ktorých kvalite máme istý úsudok. a ak poznáme niektoré mená už z iných publikácii. ktorý sám seba označil za najlepší slovníkový portál. vytvoríme si obraz o práci lexikografov zostavujúcich slovník. lexikografov. Cena poroty za elektronický slovník bola po prvýkrát udelená v roku 2001 a do roku 2003 mala názov Cena poroty za slovníkové alebo encyklopedické dielo v elektronickej forme. či troch ľudí a rozsah slovníka je neúmerné veľký. v časopise Top a na veľtrhu Svět knihy. Cieľom súťaže je slúžiť k orientácii na trhu slovníkovej a encyklopedickej literatúry. sú akademické tituly lexikografov. Práve hodnotenia poroty skladajúcej sa zo zástupcov profesijných organizácií a inštitúcií. Preto je akoby povinnosťou každého študenta prekladateľstva a prekladateľa sledovať trh s lexikografickými dielami. Ak za ním nemôžeme cestovať až do Českej republiky.vyhľadať autorský kolektív. Súťaž sa snaží poskytnúť pokiaľ možno ucelený prehľad o všetkých novinkách vydaných počas súťažného obdobia a predložiť užívateľom slovníkov aspoň základné hodnotenie kvality slovníkov. poprípade ich počet. ktorý si tam samozrejme nemôžeme vyskúšať. ktorý sa každoročne koná v Bratislavskej Inchebe.org. slovník bude nekvalitný. Samozrejme neplatí. Práve na knižných veľtrhoch je možnosť odskúšať si aj elektronický slovník. ToP neprináša len recenzie knižných a elektronických slovníkov. alebo aj na jeho internetovom portáli www. je predpoklad. Recenzie slovníkov môžeme nájsť napríklad v časopise venujúcemu sa prekladu a tlmočeniu s názvom ToP. Organizuje ju Jednota tlmočníkov a prekladateľov. čo nové vyšlo vo vydavateľstvách. Jedna z nich je pre nás mimoriadne zaujímavá. kde je k dispozícii expozícia súťažných slovníkov. Ďalším indikátorom. ktorý si môžeme všímať. že bude dosahovať požadovanú kvalitu sa znižuje. Súťaž má od roku 1995 trvalo česko-slovenský charakter. no pravdepodobnosť. takže aj keď sa súťaží sa vo viacerých kategóriách. že za nimi stoja ešte ďalší spolupracovníci. 13 . Prvou z nich je vyhľadať si recenziu slovníka. a to cena za slovník vydaný v Slovenskej republike. Môžeme sa priebežne zastaviť v nejakom dobre zásobenom kníhkupectve a popozerať sa. ako si udržať prehľad o slovníkoch je niekoľko. Možností.jtpunion. že ak slovník nevytvorilo nejaké zvučné meno s množstvom titulov. ako posúdiť jeho kvalitu.

ale aj ich internetových podôb. ktoré ovládame na vysokej úrovni.org). 1.com). Veľmi názorne a prehľadne je spracovaný napríklad obrázkový slovník Visual Dictionary od Merriam-Webster (http://visual. keďže si pri nich potrebujeme overiť výzor prístrojov a lepšie tým pochopiť ich funkciu. Ako príklad môžeme uviesť bezplatný anglický online slovník AlphaDictionary (www. 14 . nám určujú orientačnú líniu.1.2.2 Online slovníky v kombinácií s iným jazykom Určite sa veľa odborníkov v oblasti prekladu zhodne na tom. za zmienku stojí veľmi rozsiahly a dôkladne prepracovaný obojsmerný anglicko-nemecký slovník Leo www. resp. Výhodou meta-slovníkov je. Slovníkov s češtinou je totiž viac a sú kvalitnejšie. ktorý prehľadáva v celej plejáde slovníkov.poprípade zástupcov nakladateľstiev. Ak si chceme pomôcť nemčinou alebo angličtinou. Projekt Technickej Univerzity v Mníchove s názvom Leo ale ponúka aj nemeckošpanielsky/taliansky/čínsky slovník.1. 1.alphadictionary. že nás odkážu na iné slovníky. Ďalším slovníkom. V prípade núdze môže byť nápomocný aj latinský slovník. je slovník OneLook (www.3 Meta-slovníky Ak nemáme čas prehľadávať vo viacerých slovníkoch. 1. ktorý prehľadáva v 1065 anglických online slovníkoch. Podobný princíp platí aj pre ostatné jazyky. je možné a nutné si vypomôcť slovníkmi v kombinácii napríklad s češtinou. že ak nie je dostupný dostatok kvalitných slovníkov v kombinácii s materinským jazykom. keďže latinské výrazy sa vyskytujú v textoch rôzneho jazykového pôvodu.com).onelook.4 Obrázkové slovníky Obrázkové slovníky sú užitočné najmä pri preklade technických prekladov.1.2.merriam-webster. ktoré si môžeme pri poskytnutí užitočných výsledkov obľúbiť a začať ich používať samostatne.2. slovenčinou. vďaka ktorej vieme lepšie posúdiť kvalitu nielen elektronických slovníkov.com). môžeme využiť ponuku metaslovníkov.leo. ktoré prehľadávajú v stovkách slovníkov naraz.

žánrov a vecných oblastí. Súvisí to s cieľom všeobecného korpusu národného jazyka. regiónov. učebné a iné výlučne nekomerčné 15 . podľa možností v istom vyváženom pomere alebo reprezentatívnom zábere. obsahujúca prídavné jazykovedné informácie a výkonný vyhľadávací systém. Na Slovensku máme od roku 2003 na internete sprístupnený Slovenský národný korpus. 151) vo svojom príspevku v zborníku Letná škola prekladu 7 vysvetľujú. ktorá zahŕňa písané texty hlavných štýlov a žánrov.Obr. Korpus je určený pre verejnosť na výskumné.“ Aktuálna verzia korpusu prim-4.2. osobností a pod.0. 5 Obrázkový slovník Visual Dictionary online 1. obsahuje viac ako 525 miliónov jednotiek. ktorým je zhromaždenie jazykového materiálu tak.2 Online korpusy Okrem online slovníkov môžeme pri preklade využívať aj online korpusy. primárny jednojazyčný korpus v podobe elektronickej databázy. že: „V najužšom význame pomenovania je Slovenský národný korpus všeobecný.savba. Na jeho webovej stránke http://korpus. generácií. ktorá je prístupná od začiatku roku 2009.sk je prehľadne spracovaný význam a využitie korpusu: slovenský národný korpus je elektronická databáza slovenského jazyka.juls. aby sa prezentoval národný jazyk v celom rozsahu. zahŕňajúca široké spektrum jazykových štýlov. s. literárnych smerov. vecných oblastí. Autorky Levická/Šimková (2009.

html).účely. cez jednoduché WWW rozhranie (vyhľadávacie okienko v pravom hornom rohu stránky) bez osobného konta. spájateľnosti a pod.savba.sk/about/index . s 150) ďalej zdôrazňujú. ich štatistiky. Profesionálnym používateľom jazyka môže vďaka vyhľadávaniu korpus poslúžiť ako zdroj získavania prekladateľských riešení. Bežným používateľom jazyka môže korpus poslúžiť ako zdroj praktického poznania systému jazyka a overenia alebo doplnenia jednotlivých poznatkov o reálnom fungovaní jazykových prostriedkov v praxi (http://korpus. čo môže napovedať o ich kvalite. alebo na základe registrácie prostredníctvom špeciálneho klienta Bonito. no napriek tomu korpus nie je kodifikačnou príručkou. (Levická/Šimková.sk. vyšli tlačou. Osobitnú skupinu predstavujú prekladatelia. synonymických radov a pod. Výkonné vyhľadávacie nástroje umožňujú vyhľadávanie a triedenie skúmaných jazykových prostriedkov a informácií.savba.sk/contributors/index. s. Na získanie plného prístupu do Slovenského národného korpusu je potrebné súhlasiť s podmienkami jeho používania. Autorky Levická/Šimková (2009. Lingvisti na základe autentického jazykového materiálu opisujú významy a funkcie slov i ďalších jazykových javov. čiže takmer všetky texty. bez štatistiky a ďalších charakteristík). V Slovenskom národnom korpuse sa dá vyhľadávať online. zapájateľnosti do frazém.sk. 16 . ktoré môžeme v korpuse nájsť. no s obmedzenými možnosťami (prístupné iba dva základné podkorpusy. či pravopisu slov. ktorí sú jednak významnými spolutvorcami Slovenského národného korpusu ako poskytovatelia textov (http://korpus.html). terminologických sústav. 2009. buď voľne. pretože nie vždy boli texty v ňom obsiahnuté dostatočne korigované. ich kontextovej spájateľnosti (gramatickej i významovej).juls. 150). Projekt Slovenského národného korpusu bol už od prvej etapy (od roku 2002) zameraný na písané texty vydané po roku 1955.juls. jednak im ako používateľom môžu byť zhromaždené a elektronicky spracované texty a výsledky súvisiacich projektov nápomocné pri hľadaní alebo overovaní významu. že „okrem primárnych a stále hlavných používateľov − lexikografov dnes korpusy využívajú bádatelia vo všetkých lingvistických disciplínach“.

Autorky Levická/Šimková (2009.sk. K dispozícii je multijazyčný paralelný korpus počítačových termínov Parallel Corpus of Computer Terms. z ktorého konkrétny úryvok pochádza. iné majú užšie. kde sa uvádza nielen zdroj. „Osobitnou zložkou Slovenského národného korpusu sú paralelné korpusy. lingvistické alebo počítačové využitie. 17 . Návody na použitie týchto korpusov sa zobrazia ešte pred začatím vyhľadávania. Zoznam prekladov diel. čo hľadáme. čo je zvyčajne jeden riadok textu. pričom originálny text nemusí byť súčasťou korpusu – v takom prípade ide o preklady z tretieho (alebo ďalšieho) jazyka“ (Levická/Šimková. 155).savba. s.juls. či už dvoj. že pôvodný autor publikovaného textu uviedol dvojjazyčný variant. Niekedy vieme presne. a to buď z cudzieho alebo slovenského jazyka. o ktorých sme pri zadávaní hľadaného reťazca možno ani netušili (najmä pri kolokáciách)“.alebo viacjazyčných je podobný ako na stránke Eurlex a má určite budúcnosť v prekladateľskej praxi vďaka svojej spoľahlivosti. s. a v prípade príliš veľkého počtu konkordancií si to môžeme pomocou pozitívneho alebo negatívneho filtra vyselektovať. Systém vyhľadávania v paralelných korpusoch. ktoré vyhľadávajú zadaný výraz obojsmerne.0/translations.sk/stats/prim-4. jednoduchej prístupnosti. zvyčajne v rozsahu 100 jednotiek. že „niektoré výsledky vyhľadávania a frekvenčné ukazovatele sú bežne využiteľné aj v prekladateľskej práci. inokedy nás rozsiahly materiál privedie k slovám. s. 155) sa zmieňujú o tom.„Na rozdiel od elektronických knižníc a archívov sa v databáze Slovenského národného korpusu nedajú čítať jednotlivé vybrané texty ako celok (napr. francúzsko-slovenský paralelný korpus a rusko-slovenský paralelný korpus. uprostred ktorého sa nachádza kľúčové slovo alebo slová“ (Levická/Šimková. je uvedený na internetovej stránke Slovenského národného korpusu (http://korpus. Okrem toho môžeme na začiatku riadku zobraziť podrobnosti o zázname. ktoré sa nachádzajú v korpuse.html) a diela v ňom sú zoradené podľa jazyka pôvodiny. ak sa nachádza v tej istej vete. konkordancie. 2009. Ide o tzv. Hľadané výrazy sa zobrazia vo svojom kontexte a ku každému kontextu je priamo v tabuľke v druhom stĺpci analogicky uvedený aj jeho preklad. 154). ale hlavne prehľadnosti. v ktorých sa jeden a ten istý text nachádza v dvoch (alebo viacerých) jazykoch. v prípade. 2009. konkrétna kniha jedného autora). či spojeniam. ale sa vyhľadávajú a zobrazujú krátke kontexty. Tým sa naskytá možnosť si hoci aj v slovenskom korpuse zadať na vyhľadávanie cudzojazyčné slovo a pri troške šťastia sa potom pri ňom objaví preklad. Pre študentov prekladateľstva v kombinácii s francúzskym a ruským jazykom je neobyčajne zaujímavá možnosť využiť dvojjazyčné paralelné korpusy.

Ak odborný text obsahuje špecifické termíny z určitej oblasti. Internet poskytuje nespočetné množstvo glosárov.com/Glossary/glossindex. je účelné obrátiť sa na špecifický typ terminologického slovníka − glosár. Svedčí o tom fakt. Prekladateľom umožňujú najmä prístup k najaktuálnejším informáciám a poskytujú najnovšie glosáre. dá sa v nich aj vyhľadávať. na internete sú k dispozícii stránky. ktorý by mapoval danú problematiku nie je k dispozícii. Keďže sa na internete nachádza obrovské množstvo glosárov. že sa dajú označiť ako terminologické databázy. Ak terminologický slovník. potrebuje prekladateľ tematický terminologický slovník. Aby sa mohol prekladateľ oboznámiť aspoň s niektorými z glosárov. Väčšina glosárov má menší rozsah. Mnohé z databáz boli vytvorené aj na prekladateľské účely. bolo by nemysliteľné. časopis Lebende Sprachen. ktoré poskytujú ich zoznamy.do?success=mainPage&lang=sk. aby sme tu všetky vymenovali. iné zas publikujú výlučne na internete. atď. ktoré sú buď vyexcerpovanými zoznamami termínov z textu alebo zámernými účelne spísanými zoznamami všetkých termínov k danej problematike alebo téme. Voľne dostupné na internete sú napríklad časopisy ako Translation Journal 18 .europa. Terminologie & Traduction.). Glosár má spravidla menší rozsah. K najspoľahlivejším viacjazyčným databázam patrí rozsiahla terminologická databáza Európskej únie IATE.1.2.eu/iatediff/switchLang.4 Translatologické časopisy V súčasnosti existuje vo svete niekoľko časopisov zaoberajúcich sa prekladom. kde je možné nájsť odkazy na glosáre z rôznych tematických okruhov a oblastí: http:/www. Niektoré z časopisov majú okrem tlačenej aj svoju elektronickú podobu. ktoré si môžu založiť do svojej databázy alebo použiť priamo pri prekladaní.tiservicesuk. ale ak sú glosáre rozsiahlejšie. Niektoré glosáre dosahujú takých rozmerov. ale aj viacjazyčné. ktorá vyhľadáva v 24 jazykoch − 23 oficiálnych úradných jazykoch EÚ a írčine http://iate.3 Online glosáre a terminologické databázy Pri preklade odborných textov je neodmysliteľnou pomôckou prekladateľa slovník. uvádzame pre ilustráciu nasledovný odkaz na internetovú adresu.2. 1.html Databázy nemusia však byť len dvojjazyčné. že glosáre sú často aj súčasťou translatologicky zameraných časopisov (napr. Hoci je zoznamov glosárov taktiež veľké množstvo. avšak podrobne mapuje terminológiu úzkej tematickej oblasti. časopis ToP − tlmočenie a preklad.

ktoré tak isto vytláčajú knižnú podobu slovníkov.com/journal/). Zoznamy majú o to väčšiu hodnotu. ktoré odkazujú na zaujímavé stránky z oblasti prekladu a tlmočenia. Podobný vývoj sme už zaznamenali pri vzniku elektronických slovníkov. 1. na ktorých môžu zverejňovať buď svoje služby. odborníci v danej oblasti. Túto činnosť netreba podceňovať.html).tau.olemiss. čím mu môžu mimoriadne uľahčiť prekladateľskú činnosť.edu/~djr/pages/translator/resources. Svoju tak tlačenú.html) mali by sme si ju uložiť.3 Sociálne siete 1.uebersetzerportal. poprípade odskúšať niektoré adresy a založiť si vlastný zoznam zdrojov.org/revue/meta/2009/v54/n4/index. a to najmä z dôvodu dostupnosti a šetrenia časom.stjerome. že sú odskúšané ľudským faktorom a nie sú to iba strojom vygenerované záznamy. Vďaka sociálnym sieťam umožňuje prekladateľovi spojiť sa s nespočetným množstvom poradcov pri preklade.5 Odkazy na zdroje užitočné pre prekladateľov a tlmočníkov Internet dáva možnosť prekladateľom. ako aj napríklad časopis The translator http://www.2. či iní prekladatelia. alebo môžu vytvárať zoznamy užitočných internetových adries. Môžu nimi byť rodení hovoriaci. Okrem textových zdrojov má však internet ešte jednu bezkonkurenčnú výhodu. Vytváranie takýchto zoznamov je veľmi záslužná činnosť. Ak sa dostaneme na stránku.1 Translatologicky zamerané sociálne siete Internet poskytuje obrovské množstvo zdrojov . http://home.de/karriere/zeitschriften/zeitschriften.htm.uk/periodicals/journal.il/~toury/transst/ elektronickú podobu má (http://www. pretože pomáha ostatným prekladateľom zorientovať sa v zamotanom virtuálnom priestore. 19 . lingvistom a iným nadšencom jazyka vytvárať vlastné webové stránky.slovníkov.ac.3. odborných publikácií a paralelných textov a začína nahrádzať ich tlačenú podobu.erudit.(http://accurapid. ktorá ponúka množstvo hypertextových odkazov spojených s odborom prekladateľstvo a tlmočníctvo (napr. jazykovedci. medzinárodný ale aj translatologický magazín anglický Meta: časopis Translators' TRANSST Journal (http://www. Odkazy na iné zaujímavé časopisy týkajúce sa prekladu nájdeme napríklad na stránke http://www. pretože sa s odstupom času nazbierané údaje prekladateľovi v časovej tiesni môžu hodiť.php?j=72.co. 1.

môže sa svojich kolegov jednoducho opýtať. Spoločnosť sídli v Spojených štátoch amerických. keď sa prekladateľ ocitne v situácii. Existencia internetu a neobmedzených možností. 20 . Teraz však vzniká denne nespočetné množstvo zdrojov a nie je možné ich vznikanie a rozvoj zachytiť. v ktorej prekladateľ „nie je doma“. že vyhľadávače boli ešte len v počiatkoch a sotva ponúkali vyhľadávanie v slovenských stránkach a v slovenskom jazyku. ktoré uľahčujú život nie len jej členom. Táto potreba nastáva najmä vtedy. ktoré by mohli byť cenné pre prácu prekladateľa. keď je potrebné preložiť text z oblasti.com. že jeho problém už iste riešil iný prekladateľ a bolo by potrebné zachovať konzistentnosť nielen samotného prekladu. Poznanie práve takejto nápomocnej stránky je určite veľkým prínosom pre každého prekladateľa. najmä ak boli zrealizované rôznymi prekladateľmi. zdrojov a skúseností. kedy by sa veľmi rád poradil s iným. však prináša aj isté nevýhody. Stránka slúži ako najväčšia komunita prekladateľov na svete a sprostredkúva sieť základných služieb. alebo najmä. a ktorí nemusia byť v tom momente k dispozícii. Kedysi dávno. ktoré internet ponúka. ak žiadnych iných nepozná? Vďaka internetu sa s nimi môže jednoducho skontaktovať. sú už dávno preč. Vďaka sociálnym sieťam má prekladateľ navyše možnosť osloviť viacerých naraz. ako môže prekladateľ využiť túto stránku pri svojej práci. Platí to aj pre stránky s tematikou prekladu. keď existovalo len niekoľko stránok. kde sa stretáva s inými prekladateľmi. Translatologicky zamerané stránky sa už nerátajú na desiatky. sa človek dozvedel takmer o každom novovzniknutom portáli na Slovensku. v počiatkoch internetu. ale konzistentnosť prekladov z danej oblasti. Tento portál bol založený v roku 1999 a má 25 stálych zamestnancov. Časy. Čo ale v prípade. Z tohto dôvodu je potrebné udržiavať si prehľad o užitočných stránkach. možno skúsenejším prekladateľom. Jednou z takýchto stránok je aj www. ktorí zabezpečujú jeho chod. Bolo to spôsobené aj faktom. ale na tisíce. Možno aj jednoduchšie ako s kolegami. ale má svoje pracoviská aj v Argentíne a na Ukrajine. ak má vnútorný pocit.Asi nie je výnimočným javom. ktorých pozná osobne. Zorientovať sa v spleti stránok nie je v tejto dobe vôbec jednoduché. ako kedysi. Existuje množstvo spôsobov. čím sa šance na získanie správneho riešenia mimoriadne zvyšujú. Ak pracuje prekladateľ v prostredí.proz.

Tvoria ich totiž otázky a odpovede prekladateľov. pričom cieľový pojem alebo pojmy sú tvorené odpoveďami ostatných špecialistov. ktorí v glosári vyhľadávajú. Na tento veľmi komfortný spôsob vyhľadávania prekladateľských riešení sa dá veľmi rýchlo a ľahko zvyknúť. ale aj slovenský jazyk. Do prázdneho políčka sa zadá výraz. Spleť aktivít na tejto stránke je naozaj široká a stojí za preštudovanie. tak ako to už na Slovensku býva nutnosťou.Portál Proz sa špecializuje na päť základných okruhov: 1. Čo však v prípade. rady od nich sú mimoriadne cenné a žiadané. v ktorých sa daný pojem nachádza. ktoré sú zostavené unikátnym spôsobom. a to jednoduchým spôsobom. že v ňom môžu listovať aj neprihlásení používatelia. že na trhu práce dostávajú množstvo nielen prekladateľských. Výhodou funkcie vyhľadávania v glosári je. Ak sa však hľadaný pojem v zozname nenachádza. 21 . Zvýšeným dopytom po ich službách však majú menší časopriestor na odpovedanie a nezištnú pomoc. ktoré združujú prekladateľov. vzájomná pomoc pri preklade jednotlivých termínov. ale aj ostatným. diskusné fóra o témach týkajúcich sa prekladu. sa s nimi môžeme bez problémov spojiť. Portál poskytuje sekciu KudoZ. V ideálnom prípade. čo je však výsadou už len registrovaných používateľov. že sa na nich obracajú iní prekladatelia. 3. Okrem toho môžu ostatní účastníci riešenia ohodnotiť a posúdiť tým relevantnosť jednotlivých riešení. Takto napomáhajú nielen prekladateľovi. ktorý otázku položil. Východiskový pojem tvorí fráza. ktorí ovládajú nielen cieľový jazyk. Najviac nás bude zaujímať najmä prvý okruh. ktorí sa mu snažili ponúknuť vlastné riešenia. Aj keď ich na stránkach takého charakteru nájdeme viac ako inde. 4.com nesprávne. možnosť zúčastniť sa na konferenciách. trh práce (možnosť prezentovať sa. na ktorej preklad sa opýtal niekto. kto text prekladá. nám postačia aj prekladatelia slovenského pôvodu. Nemusí to byť len tým. možnosť získať referencie o zadávateľoch. byť oslovený a získať pracovnú ponuku). čím si môže získať vyšší bodový kredit.proz. Každá aktivita používateľa sa zaznamenáva. Stáva sa totiž. výmena názorov a skúseností. 5. ak musíme. naskytá sa možnosť položiť novú otázku. že nám prostredníctvom prekladateľských fór poradia aj rodení hovoriaci. z rolovacích zoznamov sa vyberie východiskový a cieľový jazyk a spustí sa vyhľadávanie. 2. kde môžeme nájsť glosáre. školeniach a stretnutiach. ale aj možnosť spätnej väzby. Odborníci k nim často pripoja aj odôvodnenia alebo referencie v podobe odkazov na stránky a texty. ale najmä tým. Vďaka stránkam. keď prekladáme z cudzieho do materinského jazyka. prekladať do cudzieho jazyka? Ani v tomto prípade nie sme na stránke www.

Ako však vytriediť túto skupinu pomocníkov pri preklade? Najvhodnejším riešením je využitie chatovacích miestností. pretože vo vyhradenom čase slúžia ako korektori chýb na ploche.2 Jazykovo zamerané sociálne siete Vychádzajme zo situácie. Okrem zaneprázdnených bilingválnych expertov. či učiacimi sa nemčinu. ale aj s kvalifikovanými tútormi (rodenými hovoriacimi). Ochota nezištne pomôcť tu zohráva kľúčovú úlohu. Z pohľadu prekladateľa to môže byť nevýhodou. ale naskytá sa tu aj možnosť poradiť sa s rodeným hovoriacim o spôsobe vyjadrenia istej skutočnosti. V mnohých prípadoch by nám postačil aj rodený hovoriaci. že máme istý prekladateľský problém a na jeho riešenie „potrebujeme“ rodeného hovoriaceho. Účastníci sa tak nielen zdokonaľujú v cudzom jazyku. na ktoré potrebujeme odpoveď. nie sú také špecifické. ak sa do diskusie zapoja aj ostatní používatelia. že aj prekladatelia sú ľudia a nefungujú 24 hodín denne tak ako internet. V stanovených hodinách sa dostavia do chatovacej miestnosti. osvetovú funkciu reprezentuje známy Goethe inštitút. ktorí v tejto službe ponúkajú svoje jazykové znalosti. ktorý na svojej stránke (http://www.de/z/j etzt/dejchat/dejroom. ktorú potrebujeme k prekladu. pretože si svojho pomocníka nemôže „ukrojiť“ pre seba. alebo tzv. ale mnohokrát aj počas noci. Ako sa na neho nakontaktovať. ktorí sú rodenými hovoriacimi. No práve táto nevýhoda sa môže premeniť na výhodu. Práve takúto možnosť ponúkajú rôzne vzdelávacie inštitúcie.ale aj korektorských ponúk. ktoré sa orientujú na vzdelávanie sa v cudzích jazykoch. skle chatovacej miestnosti. Hoci táto aplikácia umožňuje aj súkromné rozhovory. ktorí sú buď lingvisticky zameraní. Práve tento psychologický moment je silnejší u tých. 22 . sa dozvieme v nasledujúcej kapitole. Navyše niektoré otázky. nám v niektorých špeciálnych prípadoch poslúžia aj rodení hovoriaci bez translatologického vzdelania. aby sme sa na ich odpoveď museli pýtať bilingválneho experta. aby skorigovali chyby. Ak sa pohybujeme napríklad v nemeckom priestore. Na to sa v dnešnej dobe často zabúda a pracovný čas pracujúcich v oblasti prekladu sa neúmerne naťahuje nielen počas dňa.3. ktoré účastníci chatu urobia počas rozhovoru na ploche.htm) ponúka napríklad aj možnosť porozprávať sa prostredníctvom chatu nielen s osobami študujúcimi. alebo majú záujem o štúdium. ktorí sa zainteresovane snažia prispieť k hľadaniu správneho prekladateľského riešenia. kde sa zhovárajú všetci účastníci spolu. Samozrejme netreba popritom zabúdať na fakt.goethe. tútori nie sú ochotní alebo oprávnení začínať si súkromnú komunikáciu. 1. či učenie sa cudzích jazykov.

1. Navyše. s. ale to je už téma. ak sa mu podarí získať si na svoju stranu stáleho rodeného hovoriaceho. ktorí majú určitú oblasť záujmu. čím na seba priťahujú značnú pozornosť. zároveň je to aj pre neho veľmi cenný prínos a v ideálnom prípade si to aj uvedomuje. Môže sa to u neho prejaviť napríklad tým. 88) patrí používanie elektronických foriem komunikácie ku každodennej rutine prekladateľa. že u neho nastane potreba podeliť sa so svojimi vedomosťami. ale možno by pomohlo. rodený hovoriaci ponúkne vo väčšine prípadov aj vysvetlenie vychádzajúce z praxe. ak je pomocník uvedomelý a zaujíma sa o lingvistiku.3 Iné formy elektronickej komunikácie Podľa Besteho (2006. ako sa podeliť s nadobudnutými poznatkami. Ba čo viac. Zvyšuje sa tým totiž pravdepodobnosť. stáva sa. na ktoré by sme odpovede inak iba ťažko získavali. že do prekladu vkladá viac poznámok prekladateľa. Je pravda. že prekladateľovi môže byť nepríjemné zaťažovať niekoho iného. ktorý mu pomáha pri riešení prekladateľských orieškov. zatiaľ čo neistý prekladateľ by na danú problematiku radšej neupozorňoval a zbytočne do textu nevkladal žiadne komentáre. Ahrensová (1999) vo svojom príspevku tiež spomína mailing-listy. Ďalším spôsobom. ktorý mu radí.3. ktorý s ním preklady konzultuje. či príjemca prekladu vytknúť prípadné nezrovnalosti. Čo ale môže byť pre prekladateľa nedoceniteľným zdrojom informácií. ak nemá vo svojom okolí iného rodeného hovoriaceho.Či sa nám ho podarí získať. že spod jeho pera budú vychádzať kvalitnejšie. ako napríklad poznámka pod čiarou. Vďaka diskusným fóram newsgroups alebo mailing-listom sa môže prekladateľ nakontaktovať na ľudí. je prípad. Tie je totiž možné spozorovať už pri prvom pohľade na cieľový text. aby tak dosiahol optimálny kompromis medzi naturalizáciou a exotizáciou. že by mu mohol buď korektor alebo zadávateľ. Pretože skúsený a osvietený prekladateľ má výrazne väčšie znalosti. a to najmä za podmienky. ktoré si vďaka zážitkovému učeniu prekladateľ lepšie zapamätá a je schopný ho využiť aj pri ďalšom preklade. Vystavuje sa tým riziku. aby tak získal patričné vedecké vedomosti potrebné k prekladu. keby si uvedomil. je venovať sa pedagogickej činnosti. Takýmto jednoduchým spôsobom sa často dajú nájsť odpovede aj na otázky. záleží potom už len od ochoty dotyčného pomôcť. v ktorých sú združení 23 . osvietené a najmä veľmi prirodzené preklady. že takýmto spôsobom môže obohatiť aj spolupracovníka. ktorá siaha mimo našej oblasti skúmania. Formy elektronickej komunikácie môžeme nasadiť cielene pri vyhľadávaní informácií. kde vysvetľuje napríklad kultúrne rozdiely.

Do fóra Lantra-L je potrebné sa zaregistrovať. Lantra-L). prípadne nemeckého jazyka. Slovenské stránky majú poväčšine preklady do anglického. MSN. 1. ktorý následne príspevky filtruje. Do cudzojazyčnej verzie slovenskej stránky sa môžeme dostať rôznymi spôsobmi: 24 . ale aj preto. väčšinou banky a medzinárodné firmy.4 Viacjazyčné stránky 1. rozdiel je v tom.prekladatelia.net. Príkladom na viacjazyčnú stránku je napríklad www. ktoré už poznáme. a až potom adresuje jednotlivým členom. ICQ. bola preto poväčšine z obchodnej a finančnej oblasti. lebo je najrozšírenejšia. že nie sú filtrované. aby odpovedali na otázky týkajúce sa prekladu a tlmočenia (napr. Každý diskusný príspevok je potom odoslaný moderátorovi fóra. aby sa vyhlo duplicitným a nevhodným článkom. Skype.4.culturalprofiles. a do nemčiny nielen preto. Do angličtiny preto. aké majú znalosti. mala teda len obmedzené využitie. Stránky vo viacerých jazykoch môžu byť buď dvojjazyčné alebo viacjazyčné. že susedíme s jednou z nemecky hovoriacich krajín. Ešte jednoduchším spôsobom je osloviť e-mailom osoby. že je na Slovensku druhým najvyučovanejším cudzím jazykom.1 Klasické viacjazyčné stránky Jednou z prvých techník vyhľadávania na internete bolo vyhľadávanie ekvivalentov vďaka viacjazyčným stránkam. môžeme sa obrátiť aj na elektronickú komunikáciu v reálnom čase (napr. Pri tzv. newsgroups ide takisto o diskusné fóra. Spočiatku boli viacjazyčné stránky v kombinácii so slovenčinou mimoriadne cenné a mali ich iba veľké inštitúcie. ktorú obsahovali.). atď. a o ktorých vieme. Nemusíme využívať iba e-mail. Dnes je viacjazyčných stránok už oveľa väčší počet a tematicky zasahujú už takmer do všetkých oblastí.slovakia. Terminológia.

Ak ich napriek tomu nemôžeme postrehnúť. je potrebné sa pozrieť aj do spodnej časti stránky. a preto si niekedy vyžadujú ešte väčšiu pozornosť.. ak ich nemôžeme nájsť. aby sme ich našli.sk/en/ Vďaka tomu.) Názvy sú ešte menej viditeľné ako vlajočky. Dodaním lomky a skratky jazyka (napríklad „/de“) za názov webovej stránky Takéto štruktúrovanie používa väčšina programátorov. 25 . Kliknutím na názov (slovensky. English. a preto je funkčné u mnohých stránok. je užitočné sa pozrieť do mapy stránky. že väčšina stránok ponúka aj možnosť vyhľadávania v rámci stránky.Tab. kde ich vo väčšine prípadov zaradené nájdeme. .. môžeme vyhľadávať aj v preloženej časti stránky. napríklad: http://www.otpbank. 3: Spôsoby načítania cudzojazyčnej verzie internetovej stránky Kliknutím na vlajočku Vlajky sa nachádzajú najmä v okrajových častiach stránok.

1. 4: Riešenie problémov s vyhľadávaním vo viacjazyčných stránkach Problém nesprávne Popis problému po kliknutí na odkaz verzii stránky nás nechcene presmeruje na slovenskú verziu zrušená stránka cudzojazyčná verzia stránky je zrušená a nedá sa k nej dostať pomocou webového archívu (napr. Ak si nájdeme článok na určitú tému.org). Texty v jednotlivých jazykových verziách nie sú zhodné. ale sú to paralelné texty. ak by sa dali články v rôznych jazykoch dali zobraziť vedľa seba (duálne zobrazovanie).4.4. ktoré majú vo väčšine prípadov zhodné nadpisy. www.archive.2 Ekvivalentné stránky Na podobnom princípe ako viacjazyčné stránky fungujú aj tzv.1. ktorý priebežne archivuje stránky.org).wikipedia. Sú to stránky od jedného producenta. Určite by bolo pre prekladateľov veľkým prínosom. 26 . www. ekvivalentné stránky.1 Problémy s vyhľadávaním vo viacjazyčných stránkach Vyhľadávanie v cudzojazyčnej verzii sa môže spájať s problémami z dôvodu zlého naprogramovania stránky. načítame staršiu verziu stránky a vyhľadáme potrebný preklad Riešenie podľa mapy stránky si v štruktúre internetovej stránky dohľadáme potrebnú podstránku a podľa hierarchie sa postupne dostaneme k prekladu hľadanej podstránky odkazovanie v cudzojazyčnej 1. ktoré majú rôzne národné variácie (napr. a tým pádom sa vyskytujú v rôznych jazykoch. v ľavej časti obrazovky si môžeme prepnúť na článok v inom jazyku na tú istú tému. niektoré z nich spomenieme a pokúsime sa navrhnúť riešenie: Tab.

europa.3 Viacjazyčné stránky s duálnym zobrazovaním Požiadavku zobrazenia originálu a prekladu vedľa seba spĺňajú stránky s duálnym zobrazovaním. je výnimočným pomocníkom pre prekladateľov.eu). Obr. ktorý potrebujú.4. Existencia takýchto stránok prispieva ku konzistencii prekladov vyhotovenými rôznymi prekladateľmi 27 . 6 Dvojjazyčné zobrazenie v systéme EUR-Lex Možnosti. ktoré ponúka stránka EUR-Lex. Tieto sú pre prekladateľov obrovskou výhodou a tešia sa preto veľkej obľube. Prekladatelia vo výskume spomenuli. ktorá umožňuje zobraziť vedľa seba ten istý text v ľubovoľných dvoch jazykoch z jazykov Európskej únie. že využívajú možnosti viacjazyčnej stránky s duálnym zobrazovaním EUR-Lex – databázu komunitného práva Európskej únie online (http:/eurlex. ktorí si na základe porovnania originálov a prekladov môžu nájsť výraz.1. a to s prihliadnutím na kontext.

ale vyhľadáva aj v sekcii Kudoz.5 Metaprieskumové vyhľadávače ekvivalentov vo viacjazyčných stránkach Svetlo sveta prednedávnom uzreli aj stránky. ktorý funguje na podobnom princípe. Takéto stránky iba vznikali a zanikali. Uvedomujú si to aj tvorcovia stránky www.com 28 . 7 Metaprieskumový vyhľadávač na portáli www. databáza IATE. pokroková a nadstavbová.com. Viacjazyčné databázy. 7). ktoré uľahčujú prácne hľadanie ekvivalentov vo viacjazyčných stránkach. aby sa dostatočne zviditeľnila a udržala v konkurencii tisícok webových stránok na internete.proz.1. že doposiaľ žiadna z nich nebola natoľko prepracovaná. Pre prípad potreby navyše prehľadáva aj v nástrojoch na strojový preklad a v jedenástich vyhľadávačoch. Ich nevýhodou je. ale myšlienka bola v každom prípade vynikajúca. Ich využiteľnosť v translatológii má obrovskú perspektívu. sú napríklad rôzne slovníky. Obr. ktorí do svojich služieb zaradili Web Term Search (Obr.proz. ktorá je tvorená záznamami prekladateľov. v ktorých systém prehľadáva. Po zadaní výrazu do vyhľadávacieho okna systém prehľadáva viacjazyčné databázy a hľadá v nich ekvivalent pre zadaný výraz.

že počítač príchodom nástrojov na počítačom podporovaný preklad (tzv.). kde je princípom paralelný súbor slov). ako ľudský mozog. Takmer všetky nástroje na počítačom podporovaný preklad fungujú na budovaní prekladateľskej pamäte. 302) by v takomto prípade hovoril o „vetníku“ (analogicky zo slova „slovník“. Jedna z nových ideí prinášajúca uľahčenie prekladania je úzko prepojená s počítačom podporovaným prekladom. veľmi nápadité. CAT-tools) upúšťal od prekladu slova za slovom (tak ako to funguje v prípade strojového prekladu). ktorú dokáže prekladateľ efektívne zvládnuť“ (Mačura. ak by sa s nimi podelili prostredníctvom zverejnenia s celým internetovým svetom? Podobné pokusy sa už niekoľkokrát vyskytli v inštitúciách Európskej únie. predovšetkým vylepšené a čoraz užitočnejšie.mymemory. ktorá obsahuje databázy prekladateľskej pamäte. keď napríklad Generálne riaditeľstvo pre preklad zverejnilo odborné terminologické databázy a prekladateľské pamäte.net (Obr.1. aby predložená práca časom nestratila na aktuálnosti. Bolo tomu tak z jednoduchého dôvodu. čo je často prípadom počítačovo orientovanej literatúry. a nie slová. Nekonečné množstvo kombinácií viet by nemohlo žiadne knižné médium obsiahnuť. Okrem toho by bol čas strávený vyhľadávaním v obrovskom knižnom médiu neúmernou stratou času. ktorí s nimi pracujú. Vynikajúcim spôsobom sa s týmto problémom popasovali zakladatelia a prevádzkovatelia stránky www. a „veta je teda chápaná ako najmenšia a zároveň najväčšia prekladateľská jednotka. ktoré sú založené na paralelných súboroch viet v zdrojovom a cieľovom jazyku. ibid. Keďže počítač nedokáže rozpoznať myšlienkové celky tak. na ktorých spustenie je nevyhnutné mať nainštalovaný daný program. a prechádzal na podporu prekladu viet.6 Internetové prekladateľské pamäte Internetové zdroje pre prekladateľov sa neustále rozširujú. Keďže parameter kapacity a rýchlosti zohráva pri práci prekladateľa 29 . Vytvorili platformu. Už Cicero tvrdil. Tie je však potrebné si stiahnuť a ešte stále fungujú len ako súbory. Mačura (2009. Čo by sa však stalo. Keďže je naším cieľom. Napriek tomu. s. sústreďuje sa namiesto toho na segmenty.translated. Prekladateľské pamäte si prekladatelia. Kapacita dnešných počítačov to však umožňuje a nadmerné množstvo údajov dnes už nie je nevýhodou. pomôcky pre prekladateľa túto zmenu nereflektovali a slovníky zostávali naďalej základnou pomôckou prekladateľa. že je potrebné prekladať myšlienkové celky. vznikajú nové. pretože sú veľmi cenné. chceli by sme zosumarizovať všetky spôsoby vyhľadávania ako všeobecný návod. 8). a nie iba ako vymenovanie konkrétnych stránok. uchovávajú vo svojom počítači.

Uploadovať sa dá rôznymi spôsobmi. Systém okrem toho neustále sám systematicky hľadá a sťahuje milióny preložených internetových stránok. vidíme príchod elektronických „vetníkov“ ako prelomovú fázu v rešeršnej práci prekladateľa.tmx. ktorá bude presne uspôsobená na východiskový text pripravený na preklad. terminologické databázy alebo súbory. Technológia MyMemory (v preklade „moja pamäť“) funguje v používateľskom prostredí internetového prehliadača a nie je potrebné nič inštalovať. ale aj pamäte rôznych prekladateľov z celého sveta a pamäte vyrobené z akýchkoľvek už realizovaných (na internete 30 . Systém MyMemory je najväčšou prekladateľskou pamäťou na svete. Vyexportovaná pamäť bude obsahovať segmenty a terminológiu. aplikácia pre neho prehľadá celý archív a vyexportuje prekladovú pamäť vo formáte . Môžu sa pridávať jednotlivé segmenty. 8 Najväčšia prekladateľská pamäť MyMemory Systém MyMemory ďalej poskytuje unikátnu službu pre prekladateľa. aby z nich vyextrahoval nové prekladové segmenty. Prekladateľ by tak mal k dispozícii nielen vlastnú prekladovú pamäť. kde by slúžila ako virtuálna lokálna pamäť. Prispievateľom a upravovateľom môže byť ktokoľvek. celé prekladové pamäte.doc. z ktorých je možné spojením originálnych a preložených segmentov vytvoriť prekladové jednotky. V ponuke je množstvo jazykových kombinácií vrátane kombinácií so slovenčinou. Obr. Cieľom tvorcov je integrovať túto technológiu do nástrojov pre počítačom podporovaný preklad. ktorý ak poskytne aplikácii východiskový text napríklad vo formáte .dôležitú úlohu.

vôbec nie je nereálna. Hoci je takáto vízia ešte len v začiatkoch. Práve naopak. predstavovala by vrchol všetkých uľahčení. a v ideálnom prípade by odstránila všetky potreby vyhľadávať prekladateľské riešenia iným spôsobom.sprístupnených) prekladov. ktoré kedy ponúkli nové médiá. 31 .

Na Univerzite Komenského v Bratislave je to štvorsemestrálny kurz Informatika pre prekladateľov. ktoré obsahujú aj semináre ako Preklad a počítače alebo Informatika pre translatológov. Lapáček/Klíma. či dokonca „výsostne humanitné“. 10) zdôrazňuje: „Nástup informačných a komunikačných technológií prináša nové požiadavky na vzdelávací proces aj v odboroch. ktorý sa vyučuje na Pedagogickej fakulte v rámci špecializovaného štúdia prekladateľstva od roku 1999.7.1.7 Kde sa naučiť správne vyhľadávať? 1.7. môžeme sa zúčastňovať aj na prednáškach a konferenciách. 1.1 Knihy a články o vyhľadávaní V súčasnosti je dostupných niekoľko publikácií.2 Konferencie Ak sme nenavštevovali žiadnu vzdelávaciu inštitúciu zameranú na preklad.7. 1. Gilster 1994.1 Translatologicky zameraná vzdelávacia inštitúcia V ideálnom prípade by sa mali rešeršné schopnosti vyučovať v rámci prekladateľského vzdelávania. ktoré sú veľmi užitočné. Preklad odborného textu (a čiastočne aj tlmočenie) patrí z tohto hľadiska k najviac „postihnutým“ oblastiam. ktoré sa vyučujú na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. ktoré boli tradične chápané ako netechnické. a umožňujú 32 .7.3.3 Publikácie 1. čiže aby získali netriviálnu úroveň počítačovej gramotnosti. aby prekladatelia prichádzajúci do praxe boli vybavení potrebnými vedomosťami a technickými zručnosťami. Za prínosné považujeme napr.“ V dnešnej dobe je to možné vďaka študijným programom. Benko z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2002. publikácie autorov ako Makulová. 2003. s. Vzdelávacie inštitúcie pripravujúce prekladateľov nemôžu nereagovať na tieto zmeny musia modifikovať učebné plány tak. ktoré organizujú buď spoločnosti prekladateľov alebo spoločnosti informatikov. 2002. ktoré sa zaoberajú vyhľadávaním na internete z informatického hľadiska.

U 24 % študentov prekladateľstva sú to najmä spolužiaci.5 Prax a tréning Napriek snahám naučiť budúceho prekladateľa vyhľadávať prekladateľské riešenia vymenovaním rôznych stratégií. Wrede. vďaka ktorým sa naučili vyhľadávacie stratégie. 2002. Všetky možné teoretické postupy totiž nemusia nájsť uplatnenie v praxi bez skúsenostného komplexu prekladateľa. Doteraz sa objavilo len niekoľko článkov v zborníkoch (Benko. 1. sa môže školiteľ stretnúť s neprekonateľnou bariérou. 1. ktoré sa venujú téme internetovej rešerše. Z prekladateľského hľadiska publikácie so zameraním na vyhľadávanie prekladateľských riešení chýbajú. resp. teda opakovaným používaním techniky vyhľadávania na internete pri práci. Garančovská/Filip. Podľa výskumu.3. 2009). Opakovanie je matka múdrosti a ocitnutie sa v konkrétnych situáciách vedie k vycibreniu tejto schopnosti. Levická/Šimková. 33 . ktorí sme uskutočnili v rámci diplomovej práce v akademickom roku 2009/2010. sa až 14 % prekladateľov naučilo vyhľadávacie stratégie od svojich kolegov. Tieto čísla potvrdzujú.4 Rady známych V neposlednom rade sa veľa prekladateľov spolieha aj na rady a odporúčania vychádzajúce zo skúseností známych. že sa naučili vyhľadávať prekladateľské riešenia praxou.7. Pevne veríme. Potvrdzuje to aj náš výskum. že mapujú široké spektrum spôsobov vyhľadávania. že odporúčania v tejto práci aspoň čiastočne zaplnia medzeru vo vzdelávacej literatúre vďaka tomu. ju okrajovo spomínajú. že ľudský faktor je v tejto sfére neodmysliteľnou súčasťou.7. 2006.7. 2008.prekladateľovi oboznámiť sa so všeobecnými zásadami a stratégiami pri vyhľadávaní. v ktorom až 82 % prekladateľov tvrdí. 1.2 Príručka o vyhľadávaní pre prekladateľa Nedostatok translatologicky zameraných publikácií o vyhľadávaní prekladateľských riešení na internete vytvoril potrebu vzniku príručky o vyhľadávaní zameranej pre potreby prekladateľa.

Ak súťažiaci číslo 1 zadá „silný držiak“ (101 výsledkov) a súťažiaci číslo 2 „silný merač“ (0 výsledkov) vyhráva súťažiaci číslo 1. Nevyhľadávame kompozitá. Každý súťažiaci musí zadať do vyhľadávacieho okna taký výraz. t. Ovládanie oboch týchto zručností je pri hľadaní prekladateľského riešenia mimoriadne užitočné. Pri tejto hre je dôležité. Ak by súťažiaci číslo dva zadal kombináciu „silný radiátor“ (1 výsledok). vyhľadávajú sa iba kompozitá (zložené výrazy). vyhráva súťažiaci číslo 1. aby sa mu po potvrdení objavilo čo najmenej výsledkov. Hru hrajú minimálne dve osoby. pretože zjemnil rešeršnú požiadavku natoľko. Budú si tým zlepšovať nielen zjemňovanie požiadavky. Aby to nebolo také jednoduché. nie však nula. aby mali všetci súťažiaci nastavenú rovnakú národnú variáciu vyhľadávača Google a podľa nej zvažovali zadávanie hľadaného výrazu.7. “. že mu priniesla čo najmenej výsledkov. Welt-). môžeme hru hrať v trochu obmenenom variante. ale napr. ako aj cudzom jazyku. ktorých prvá zložka je určená nezávislým pozorovateľom pred začatím každého kola (napr. Ak súťažiaci číslo 1 doplní výraz na Weltauswahl (247 000 výsledkov) a súťažiaci číslo 2 na Weltsemester (1 výsledok).. pri ktorých sa slová vyskytujú vedľa seba. Aby nám vyhľadávač poskytoval výsledky. tak v materinskom. Nakoľko sa ale v slovenčine nevyskytuje také množstvo zložených slov. ale budú spoznávať aj možnosti a ponúkané výsledky jednotlivých národných a jazykových variácií vyhľadávača Google. ktorú sme pracovne nazvali Googlovačka.1.. Zjemňovanie rešeršnej požiadavky si môžeme vylepšiť vďaka hre. vyhráva súťažiaci číslo 2. Pôvodne hra vznikla v nemčine a objavila sa v televíznej súťaži Schlag den Raab. uvádzame ich v úvodzovkách. ktorý nespočíva len vo využívaní techniky vyhľadávania na internete počas prekladania textov do školy. ale zameriava sa výlučne na nacvičenie spôsobu správneho zadávania rešeršnej požiadavky zábavným spôsobom. 34 . j. V zadaní je napríklad „silný . dvojslovné spojenia. Pravidlá tejto hry sú pomerne jednoduché a môžu sa hrať v rôznych jazykoch. Obdobne sa táto hra dá hrať aj v slovenskom jazyku.5. stal by sa víťazom kola.1 Hra s názvom „Googlovačka“ V rámci prípravy prekladateľov odporúčame tréning. Ak by sa pre kompozitum Weltsemester nenašiel žiaden výsledok.

1. Ďuricová. 209 In: MÜGLOVÁ. s. 2006. 10-14. Preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža? 1. 280 s. U. 302 s. H. H. L. M.: Prekladateľská analýza. 1. ISBN 0-471-03857-1 35 . D.: Kapitoly z teórie a didaktiky prekladu odborných textov. V. Praha: Jednota tlmočníkov a prekladateľov. – CÖLFEN. 1. vyd./ Křečková. 152 s. [citované 2010.uni-mainz. ISBN 978-80-7374-089-4 GILSTER. E. P. Ed. 2002. E. 2009. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa.: Google – nenahraditeľný pomocník pri prekladoch odborných textov. s. 1. vyd. – SCHMITZ. ISBN 978-80-8094598-5 DVORECKÝ. Ďuricová.html#fn0> BENKO.: Počítač a odborná príprava prekladateľov. K. ISBN 978-80-89132-82-9 GARANČOVSKÁ. Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag. A.ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY AHRENS. 13.: Komunikácia. ISBN 3-531-12892-2 DEKANOVÁ. 2009. V.: Linguistik im Internet. 1994. Zborník referátov z medzinárodného seminára. 1999.vyd. ISBN 978-388476-894-5 CÖLFEN. Opladen: Westdeutscher Verlag. s. Dostupné na: <http://www. 2008.: Der Translator im Dschungel des Internet oder: Pfadfinderausbildung für Translatoren? In: TexTconTexT. 324 s.. 1997. – FILIP. vol.fask.de/cafl/faq/pathfind. Nitra: Enigma. Mesto: John Wiley & Sons. 124 s. a kol. P. 25-47. ISBN 978-807374-089-4 BESTE.: Softwarelokalisierung und Übersetzung. In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe.04. In: Od textu k prekladu III. 50-59. vyd. A.01] s.. Ed. Tlmočenie. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied/JTP.: Finding it on the internet. vyd.

vyd. J.: Teória a didaktika prekladu. E.: Úvod do translatológie. 116 s. In: Letná škola prekladu 2.: Svet Google. ISBN 987-80-89137-55-8 MAČURA. E. 1. 1.: Prekladateľské minimum. Bratislava: AnaPress. ISBN 80-8050-587-X GROMOVÁ. s. ISBN 8089256-02-3 LAPÁČEK. 1. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa. 2009. č. Štúra SAV v prekladateľskej praxi. 3. 2001. ISBN 978-80-8094-309-7 36 . ISBN 80-7226-649-7 LEVICKÁ.: Jak najít na internetu. Praha: Computer Press. 1. Zborník prednášok. Keníž. vyd.: Preklad ako komunikácia. In: Pc space. 35-41.GROMOVÁ. – ŠIMKOVÁ.vyd. Keníž. Ed.: Preklad a prekladateľské kompetencie. M. s. ISBN 80-89137-04-0 GROMOVÁ.: Kompetencie prekladateľa. A. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa. 190 s. ISBN 80-220-0003-5 HREHOVČÍK. ISBN 978-80-8094-627-2 GROMOVÁ. M. J. Ed. Zborník prednášok. 2003. J. 100 s. E. E. Európsky sociálny fond. 76 s. s. – MÜGLOVÁ. Bratislava: Iris. 8. ISBN 80-88738-56-3 GROMOVÁ. vyd. In: Lingua et communicatio. D. vyd. 137-141 HARASZTI. – KLÍMA. 2007. 1.: Počítačom podporovaný preklad. 149-168. 2008. 16-23 HOCHEL. 122 s. B. 2009. In: Letná škola prekladu 7. 96 s.: Kapitoly z úvodu do prekladateľstva I. s. 1990. Bratislava: Slovenský spisovateľ. T. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa. vyd. 2003. 1998. Bratislava: AnaPress. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. 2004. E. A. 1. 2006. 152 s.: Možnosti využitia projektov oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. M.

Nitra: Enigma. Zaujímavosti o súťaži. Dostupné na: http://pocitace. Úvod. [s. Preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža? 1.a.html> ŠEBESTA. [citované 28. 1983. [citované: 2010.savba.php3?id_article=188> Slovenský národný korpus. Bratislava: Tatran. vyd. ULEJ. [online]. 368 s. J. In: SME [online]. 1. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. vyd. Čo je to korpus? Vyhľadávanie. Dostupné na: < http://pocitace. [s.: Vyhľadávanie informácií v internete.]. Zborník vedeckých prác zmedzinárodnej konferencie.sk.04.01].: Internet sa na Slovensku používa už 13 rokov.a.: Originál – Preklad: Interpretačná terminológia.sk/c/2440973/internet-sa-na-slovensku- pouziva-uz-13-rokov.]. [online]. A. In: SME [online]. marec 2010].: Nutzungsmöglichkeiten des Internets beim Fachübersetzen. ISBN 80-888-12-16-X MÜGLOVÁ. Dostupné na: <http://korpus. T. s. S. [citované: 2010. 1-4. 2009. T. 2005.vyd. ISBN 978-80-89132-82-9 POPOVIČ. WREDE.sme. O. 1. vyd. Tlmočenie.: Preklad ako tvorba. Bratislava: EL&T.org/spip/article. VILIKOVSKÝ.MAKULOVÁ.: Odborný preklad. ISBN 80-8069-641-1 Slovník roka.: Internet je už štyridsiatnik. 1. Bratislava: Slovenský spisovateľ. 61 s. J. 240 s. Nitra: 2006.html 37 . In: Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov III. vyd.sk/c/5093495/internet-je-uz-styridsiatnik.04.sme. D. a kol.: Komunikácia. [citované 1.sk/registration/index. 379 s.juls. a kol. Dostupné na: <http://www. 1984. februára 2010].01]. 1.html> ULEJ. 2009. 324 s.jtpunion. 2002.

Prehľadný diagram Spôsoby vyhľadávania prekladateľských riešení na internete Vyhľadávače Lingvodidaktický materiál Sociálne siete Viacjazyčné stránky Metaprieskumové vyhľadávače ekvivalentov vo viacjazyčných stránkach Internetové prekladateľské pamäte Vyhľadávače Metavyhľadávače Online slovníky Online korpusy Online glosáre a terminologické databázy Translatologické časopisy Odkazy na zdroje užitočné pre prekladateľov a tlmočníkov Translatologicky zamerané sociálne siete Jazykovo zamerané sociálne siete Iné formy elektronickej komunikácie Klasické viacjazyčné stránky Ekvivalentné stránky Viacjazyčné stránky s duálnym zobrazovaním Online slovníky v kombinácii so slovenčinou Online slovníky v kombinácií s iným jazykom Metaslovníky Obrázkové slovníky .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful