Oznake na prekidacim , relejima..

1 - niski napon, indukcijski svitak k razvodniku paljenja 1a - niski napon, indukcijski svitak 1 na prvi razvodnik 1b - niski napon, indukcijski svitak 2 na drugi razvodnik 2 - kratkospojni priklju ak kod magnetskog paljenja 4 - visoki napon, indukcijski svitak k razvodniku paljenja 4a - visoki napon, indukcijski svitak k1 k razvodniku paljenja 4b - visoki napon, indukcijski svitak k2 k razvodniku paljenja 7 - tranzistorsko paljenje, prekida k ure aju za prkidanje 7a - tranzistorsko odnosno viskonaponsko kondenzatorskopaljenje, 1. bazni otpor 7b - tranzistorsko odnosno visokonaponsko kondenzatorsko 2. bazni otpor 7f - viskononaponsko ka kontaktu za paljenje 15 - paljenje i dnevni prekidaci 15a - izlaz predotpora k indukcijskom svitku 17 - kontrola arenja, premo tenja 19 - kontorla arenja, uklju ena 30 - akumulator- PLUS (+) 30a - preklopnik akumulatora, plusa akumulatora 2 31 - akumulator- MINUS (-) 31a - preklopnik akumulatora, minus akumulatora 2 31b - minus preko prekidaca ili releja na masu 31c - glavni prekida akumulatora na akumulator i minus 32 - elektromotori, povratni vod, (zamjena polariteta) 33 - elektromotori, glavni priklju ak 33a - elektromotori, krajni isklop 33b - elektromotori, bo no polje 33f - elektromotori, 2. stupanj broja okretaja 33g - elekromotori, 3. stupanj broja okretaja 33h - elektromotori 4. stupanj broja okretaja 33L - elektromotori, okretanje ulijevo 33 - Relektromotori, okretanje udesno 44 - vod za izjedna enje, paralelni rad alternatora 45 - glavna struja, paralelni rad elektri nih pokreta a 45a - uklopna struja, paralelni rad za elektri ni pokreta 1 45b - uklopna struja, paralelni rad za elektri ni pokreta 2 48 - napajanje za ponovno pokretanje 19 - pokaziva pravca, ulaz 49 - pokaziva pravca, izlaz 49b - pokaziva pravca, izlaz (2. krug pokaziva a pravca) 49c - pokaziva pravca, izlaz (3. krug pokaziva a pravca) 50 - napajanje elektri nog pokreta a, izravno 50a - napajanje elektri nog pokreta a, neizravno 50b - upravljanje uzastopnosti pri paralelnim radom dva elektri na pokreta a

promjena regulacijskog napona 63a . otvara 1 . 2.farovi za dugo svijetlo 56b .pozicijska svijetla desno 58b . velika brzina 54f .upravljanje uzastopnosti pri odvojenim magnestkim prekida ima. etkicom. prekida uzastopnosti tonova 71b .50c . 1.izlaz. prekidac svijetla za parkiranje 57L .ulat.pozicijsko svijetlo (kod motocikla) 57a .farovi .kontorla guma 53 .brisa i.izlaz. prekida uzastopnosti tonova.izlaz.kontrolno svijetlo generatora 63 .farovi za oboreno svijetlo 56c .kabel s glavnog prekidaca na preklopni prekida 56a . elektricni pokreta 2 50e . prekidac uzastopnosti tonova 71a .izlaz.otvara i mjenja 81a . svijetla za raspoznavanje 75 .ru na 55 .svijetlosni signal ( svijetlosna sirena ) 57 . stupanj 53a .svijetlo za parkiranje lijevo 57R .pozicijska svijetla.elektri ni brisa i stakla 53i .stupanj 53c .brisa s 3.farovi za maglu 56 .izlaz. prekida .napajanje ventila vrata 81 .preklop pozicijskih svijetala kod jednoosovinskih vozila 58c .alarmni prekida .djelomicno dugo svijetlo 56d .ulaz. promjena strujnog ogranicenja 64 .brisa i i krajnji isklop 53b .izlaz.svijetlo ko enja na dvokru nom prekida u za pokaziva e pravca 54g . izmjenicni napon 61 . elektri ni pokreta 1 50d .brisa i.zvu nik 77 . prekida . usmjeriva 51e .reglator.svijetlo za parkiranje desno 58 .ulaz. odvojeno osiguranje na prikljucnom vozilu 58d . napajanje zapornog releja-elektri nog pokreta a 50f .upravljanje uzastopnosti pri odvojenim magnetskim prekida ima.promjnjvo osvjetljenje instrumenata 59 .izlaz. usmjeriva ( s prigusnicom ) 52 .ulaz. napajanje zapornog releja-elektri nog pokreta a 50h .regulator. viskoi ton 72 . napajanje ponavlja kog releja elektri nog pokreta a 51 .vod za napajanje poluvodi kog regulatora (strujno ogranicenje) 71 .pozicijska svijetla(svijetla registarske table intrumenata) 58L .trajna ko nica .izlaz.radio 76 .pozicijska svijetla lijevo 58R .

alarmni prekida k prekida u uzastopnosti tonova 86 .izlaz.alternator s odvojenim usmjerivacem uzbudni namot minus (-) .relej.ulaz.relej.ulaz.ulaz.trepta -1.81b . napajanje.izlaz.relej. zatvara 2 82z . ulaz otvara i mjenja 87a . 2.relej. stupnjevani prekida 1.izlaz.relej. otvara i mjenja (odvojen strujni krug) 88 . 3.relej.izlaz. stupnjevani prekida desni stupanj 84 . 1 izlaz. zatvara (odvojen strujni krug) B+ . 2.dinamo minus (-) DF ..relej. otvara 2 82 . ulaz 1.izlaz. otvara 87b . otvara i mjenja (odvojen strujni krug) 87x .ulaz.trepta .dinamo polje 2 J-alternator s odvojenim usmjeriva em u uzbudni namot.ulaz.akumulator (+) B..dinamo plus (+) D. otvara 87z . izlaz 85c .relej napajanje ulaz 86a .izlaz. prekida .kontrolna arulja CO1 . 1.namot 87 . kontrolna arulja C3 .namot 86b . zatvara 82a .izlaz. 2. napajanje.stupanj 83L .ulaz.relej.napajanje. 1. napajanje. prekida .plus (+) K . 2. 2.akumulator (-) C . kontrolna kotva C2 .izlaz.relej. ulaz.ulaz.dinamo polje DF1 .kontrolna arulja D+ .dinamo polje 1 DF2 .odvojeni strujni krugovi 83 .ulaz. prekida . ulaz. strujni relej 84b . 1. 3. strujni reklej 84a .relej.relej. strujni relej 85 .ulaz.trepta .izlaz.izlaz. 3. 3. otvara 87c .izlaz. otvara i mjenja (odvojen strujni krug) 87y . prekida .relej. ulaz 2.stupanj 83b .relej. stupnjevani prekida 2. zatvara (odvojen strujni krug) 88y . stupnjevani prekida lijevi stupanj 83D . zatvara 88b .trepta .izlaz.1. prekida zatvara . zatvara (odvojen strujni krug) 88x . zatvara 1 82b .relej.relej.relej.relej.izlaz. stupnjevani prekida 83a . zatvara 88z .ulaz. zatvara 88a . 3. zatvara 88c .

pokaziva i smjera lijevo Mp .priklju ak izmjeni ne struje na alternatoru .pokaziva i smjera desno U .L .alternator s odvojenim usmjeriva om (srednji priklju ak) R .priklju ak izmjeni ne struje na alternatoru V .priklju ak izmjeni ne struje na altrenatoru W .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful