You are on page 1of 32

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZ~DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 14 maja 1994 r. Nr 26
TREŚĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIE

216 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie wykazu leków
podstawowych i uzupełniających 285

216

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 12 kwietnia 1994 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 września § 2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki
1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie wykazu
(Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje: leków podstawowych i uzupełniających (Monitor Polski Nr
5, poz. 17).
§ 1. Ustala się :

1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
nr 1, dnia ogłoszenia.

2) wykaz leków uzupełniających, stanowiący załącznik


nr 2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdro-


wia i Opieki Społecznej z dnia 12 kwiet -
nia 1994 r. (poz. 216)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Kat. Opakowanie, na które


Lp Nazwa Postać i dawka ustalono ryczałt
cen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Acebutololi hydrochloridum
B Rp. Sectral tabl. powl. 0,2 g e 40 tabl.
B Rp. Sectral tabl. powl. 0,4 g e 30 tabl.
B Rp. Acecor tabl. powl. 0,2 g d 40 tabl.

2 Acenocoumarolum
B Rp. Acenocoumarol tabl. 0,004 g c 60 tabl.
B Rp. Acenocumarol tabl. 0,004 g c 60 tabl.
B Rp. Sintrom tabl. 0,004 g e 60 tabl.
B Rp. Syncumar tabl. 0,004 g f 50 tabl.
Monitor Polski Nr 26 - 286 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Acetylocysteinum
B Rp. Mucisol proszek do sporz. roztw.
(4,8 g n-acetylcysteinum) c 60 g
B Rp. Tussicom 10O granulat 100 mg/ 5 g b 20 saszetek po 5 g
B Rp. Tussicom 200 granulat 200 mg/ 5 g c 20 saszetek po 5 g

4 Acidum folicum
Rp: Acidum folicum tabl. 0,005 g a 30 tabl.
Rp. Acidumfolicum tabl. 0,015 g a 30 tabl.

5
B Rp.
Allopurinolum
AlIupoi tabl. 0,1 g c 50 tabl.

B Rp. Allopurinol- Ratiopharm 10O tabl. 0,1 g c 50 tabl.
B Rp. Apo-Allopurinol tabl. 0,1 g c 50 tabl.
B Rp. Milurit tabl. 0,1 g c 50 tabl.
B Rp. Zyloric tabl. 0,1 g c 50 tabl.
B Rp. Zyloric tabl. 0,3 g d 56 tabl.

6 Alugastrin
Alugastrin
saszetki 1 mi
tabl.
° b
c
18 saszetek
40 tabl.
Alugastrin zawiesina b fI. 250 mi
Gastrinal tabl. c 48 tabl.

7 Alumag tabl. b 40 tabl.


Alumag zawiesina c 250 mi
Maalox tabl. d 40 tabl.
Maalox zawiesina d 250 mi

8 Aminophyllinum
B Rp. Aminophyllinum prol., retard tabl. 0,35 g c 40 tabl.
B Rp. Euphyllinum retard tabl. 0,35 g d 40 tabl.
B Rp. Aminophyllinum krople 4,8 g/ 20 mi x 20 mi
B Rp. Aminophyllinum inj.2,5% c 10 amp. 10 mi
B Rp. Aminophyllinum inj.25 % c 10 amp. 2 mi
B Rp. Aminofilina czopek 0,05 g b 10 czopków
B Rp. Aminofilina czopek 0,1 g c 10 czopków
B Rp. Aminophyllinum czopek 0,2 g a 10 czopków
B Rp. Am inophyllinum czopek 0,36 g a 10 czopków

9 Amiodaroni hydrochloridum
B Rp. Cordarone tabl. 0,2 g f, e 60 tabl.
B Rp. Opacorden tab!. pow!. 0,2 g d 60 tab!.

10 Amitriptylinum hydrochloricum
A B Rp. Amitriptylinum draż . O,01g b 60 draż .
A B Rp. Amitriptylinum draż. 0,025 g b 60 draż .
A B Rp. Amitriptylinum inj.2,5% b 5 amp. 2 mi

11 Amoxicillinum
B Rp. Amoxycyllin prosz. do przygot. zaw.
250 mg/ 5 mi e 100 mi
B Rp. Amoxicilline kaps. 0,25 g c 15 kaps.
B Rp. Amoxicilline pro susp. 1,5 g 15 g gran . do sporz.
(125 mg/ 5 mi) c 60 mi zaw.
B Rp. Amoxicilline pro susp. 3 g 1 5 g gran. do sporz.
(250 mg/ 5 mi) c 60 mi zaw.
B Rp. Amoxil kaps. 0,25 g d 15 kaps.
B Rp. Amoxil sucha subst. 1,5 g/ 60 mi c 60 mi
B Rp. Apo-Amoxi kaps. 0,25 g c 16 kaps.
, B Rp. Apo-Amoxi kaps. 0,5 g d 16 kaps.
B Rp. Ouomox tab!. 0,125 g d 20 tab!.
B Rp. Ouomox tab!. 0,25 g d 20 tab!.
B Rp. Ouomox tabl. 0,5 g e 20 tab!.
B Rp. Hiconcil kaps. 0,25 g c 16 kaps.
B Rp. Hiconcil kaps. 0,5 g d 16 kaps.
B Rp. Hiconcil sucha subst. 1,5 g/ 60 mi d 60 mi
B Rp. Hiconcil zawiesina 250 mg/ 5 mi d 100 mi
Monitor Polski Nr 26 - 287 ~ Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Ampieyllinum
B Rp. Ampieillin tabl., kaps. 0,25 g c 20 tabl:, kaps.
B Rp. Ampicillin tabl., kaps. 0,5 g d 32 tabl., kaps.
B Rp. Ampieillin proszek do przyg.
,
zaw. (250 mg/ 5 ml)-3 g c fI. 60 mi .. -
B Rp. Ampicillin gran. do przyg.
zaw. (125 mg/5 ml)-1 ;5 'g c 60 mi
B Rp. Ampieillin . gran. do przyg.
zaw. (250 mg/ 5 ml)-3 g c 60 mi
B Rp. Ampieillin inj. 0,25 g c, d 5 fiol. z suchą subst.
B Rp. Ampieillin inj. 0,5 g c, d 5 fiol. z suchą subst.
B Rp. Ampieillin inj.1 g d 5 fiol. z suchą ~ubst .

13 Aqua pro injeetione inj. a 10 amp. 5 mi


Aqua pro injeetione inj. a 10 amp. 10 mi'

14 Atenololum .. .,

B Rp. Apo-Atenol tabl. 0,05 g e 50 tabl. ;


B Rp. Apo-Atenol tabl. 0,1 g e 50 tabl.
B Rp. Atenolol tabl. 0,05 g c, e 50tabl.
B Rp. Atenolol tabl. 0,1 g c 50 tabl.
B Rp. Bloeotenol-25 tabl. pawI. 0,025 g d 30 tabl. '.
B Rp. Bloeotenol-50 tabl. pow I. 0,05 g d 30 tabl.
B Rp. Bloeotenol-100 tabl. powl. 0,1 g e 30 tabl.
B Rp. Cardiopress tabl. 0,1 g c 60 tabl.
B Rp. Tenormin tabl. 0,1 g f 28 tabl.
. .. .
15 Atropini sulfas
L\ A Rp. Atropinum sulfurieum inj . 0,001 g/ 1 mi b 10 amp.
L\ A Rp. Atropinum sulfurieum inj. 0,5 mg/ 1 mi b 10 amp.
L\ A Rp. Atropinum sulfurieum krople do oczu 1 % a 10 mi

16 Azathioprinum
B Rp. Azathioprine tabl. 0,05 g e 50 tab!,
B Rp. Azamun tabl. 0,05 g f 50 tabl.
B Rp. Imuran tabl. 0,025 g f 50 tabl.
B Rp. Imuran tabl. 0,05 g f 50 tabl,
,
17 Baelofenum
L\ B Rp. Baelofen tabl. 0,01 g a 50 tabl.
L\ B Rp. Baelofen tabl. 0,025 g a 50 tabl.

18 Beclometasoni dipropionas
mg/dawkę
B
B
Rp.
Rp.
Aldeein inhaler
Becloeort mite
aerosol
aerosol
0,05
0,05 mg/dawkę
mg/dawkę
e
c °°
1O.ml
1 mi
(200
(200
dawek)
dawek)
B
B
Rp.
Rp.
Beeloeort forte
Beeotide
aerosol
aerosol
0,25
0,05 mg/dawkę
mg/dawkę
c
d °°
1 mi
1 mi
(200
(200
dawek)
dawek)
B
B
Rp.
Rp.
Beelomet
Beelomet nasal
aerosol
aerosol
0,05
0,05 mg/dawkę
e
e °
1 mi
1 mi
(200
(200
dawek)
dawek)
19 Benserazidi hydroehloridum +
Levodopa
L\ B Rp. Madopar kaps. 0,0625 g f 100 kaps.
L\ B Rp. Madopar kaps. 0,125 g f 100 kaps.
L\ B Rp. Madopar kaps. 0,250 g g 100 kaps.

20 Benzyli benzoas
Novoseabin płyn b 150 g

21 Benzylpenieyllinum
B Rp. Polbieyllinum inj. 400000 j.m. c 5 fi ol. z suchą subst.
B Rp. Polbieyllinum inj. 800000 j.m. c 5 fiol. z suchą subst.

22 Benzylpenieyllinum benzathi-
num
, .,
inj. 600000 j.m. 5 fiol. z suchą subst.
B Rp. Debeeylina c
B Rp. Debeeylina inj. 1 200000 j.m. c 5 f iol. z suchą subst.
Monitor Polski Nr 26 ~ . 288, -
. •t h . _

1 2 3 4 5 6 ,
" "1 8 , 9
'.
;
23 r Benzylpenicyllinum kalicum ' '
"

B Rp,. Penicillinum crystalisatum , r ', "') " inj. 100000 j.m. 'c 5 fiol. ,z : suchą subst.
, , - ,
B-· Rp. ,Penicillinumcrystałisatum - ,inj.200000 j.m. -- c" 5 fiol. z suchą - sIJbst. "

B Rp. Penicillinum crystalisatum ;inj. 600000 j.m. , ; d ' 10 fiol. z suchą :subst. ,
B Rp; Penicillinum crystalisatum • , inj. 1 000000 j.m: ,d. 10 fiol. ź suchą subśt.
B Rp. :
Penieillinum erystalisatum :":; inj.3000000.j.m. ' , e z
'10 fiok, suohą subst.
, .. {

24 Benzylpenicyllinun:t procainllm ~: ; ,
B Rp.' Penieillinum proeainicum . l ~ : :inj. 600000 j.m. , . ; c 5 fiol. .z suchą SLJbst; l

B Rp. Penieillinum procainieum , inj. 1 200000 j.m. d 5 fiQI. ?- suchą subst;


.,
o,

f
B Rp. Penieillinum proc;ainicum inj. 2400000 j.m. d 5 fiól. z suchą subst;
.. ..- .. " ..
25 Betamethasoni dipropionas et '- 'I " -. ,
,," .
o
Natrii phosphas " '.'
,"

,B Rp. Diprophos .. -- ,
:inj.0,OO7 g/1 -ml
, ,
.. d 1 amp: .., ' .. l
', '
I
: l
26 Betamethasoni natrii phosphas " '

B Rp. I Betnesol 1 , "

:inj. 0,004 g/ 1 mi c 1 amp:


B Rp. Celestone .-
inj. 0,004 g/ 1 mi c' 1 amp. : , :
- '
,
27 Bromhexini hydroehloridum -','
B Rp. Bisolvon )".
tabl. 0,008 g d 20 tabl.
B Rp. Bisolvon , ..
, inj. 0,004 g/2 mi 10 amp.
. e'
;

B Rp. Flegamin
, tabl. 0,008 g
, , ;
a 20 tabl. ; ,
.. .... ,
B Rp. Flegamin syrop 0;08 g/ 100 mi a' 120 mi '

: ,
B Rp. Flegamin inj. 0,004 g/2 mi "

..
o'
c 10 amp.
,
B Rp. Fiagamin .. "
krople 0,06 g/3~mf " b 30 mi ,
~ ," , : :
- -- , , - .. - . ;

BromocrVptini mesylciś "


' '

28 , .
A B Rp. Bromergon tabl. 2,5 mg d 30 tabl.
A B Rp. Bromocorn tabl. 2,5 mg r
Ci 30 tabl.
A B Rp. Ergolaktyna tabl. 2,5 mg d 30 tabl.
A B Rp. Parlodel tabl. 2,5 mg . f 30 tabł. ,"
' '
~ .. " ..
29 Budesonidum ,
.. ,
B Rp. Budesonid
- , . .
~ . aerosol mite '

..
0,Ó5mg/dawkę ~; 1"0 mi (200 dawek) ;
B Rp. Budesonid aerosol forte '..\
0,2 mg/dawkę e 10 mi (200 dawek)
B Rp. Horaeort , aerosol 0,16 mg/daWkę d 10 mi ;(200 d~wek)
B Rp. Pulmieort aerosol 0,2 mg/dawkę f, 100 daw.ek
B Rp. Pulmieort ., aerosol 0,05 mg/dawkę :f 200 dawek
;
B Rp. Rhiooeort ,nąsąl .. aerosgt O,05 I]1g/d~Wkę, , :f 200 ;dawek

30 Bupivaeaini hydrochloridum
.' "

B Rp. Bupivaeainum ' ~ydróchlori- ,


~,
;;i \ ', .-~ :
"
cum , inj. 0,5% c 10 amp. 10
'. " , " '

,, ' ..:....,- .
31 . Captoprilum " , " ,"
B Rp. Angiopress - tabl. 0,025 g c 40 tab/.
B Rp. Angiopress tabL O,05g " d 40 tabl.
B Rp. Captopril tabl. 0,025 g , ( ,-(' c ,40 tabl.
B Rp. Captopril tabl. 0,05 g ", d 40 tabl.
B Rp. Capoten ; tabl. 0,025 g f 40 tabl.
B Rp. , Capoten , tabl. 0,05 g f 40 tabl .
B Rp. Tensiomin tabl. 0,0125 g d 40 tabl.
B Rp. TEmsiomin "
" tabl. 0,025 g q- 40 tabl.
B Rp. ' Tensiomin " tabl. 0,05 g ,e 40 tabl. ,
B Rp. Tensiomin tab!. 0;1 g " ' , f 20 tab!. I
"

32 Carbamazepinum "
A B Rp. Amizepin . , tabl. 0,2 g c 50 tabl.

33 Carbidopum et levodQpum ;
B Rp. Nakom tabl. 125 mg f· -
g 100 tapl.
B Rp. Nakom , tabl. 275 mg g 100 tabl.
iMonitorPolski Nr 26 Pot. 216

1 2 3 .4 5 '.
,.
6 7 8 9
B Rp. Sinemet tabl.275mg 9
"

' 100 tabl.


,; . B , Rp. $in.e metCR tabl. 250'm9 g 100tabl.
"
i 34 Chinidini sulfas '. ,
, ' ,' .. B Rp. Chinidinum prolongaturń ,tab!. 0,2 g ."
; d 60 tab!.
,. B. Rp. Chinidinum sulfuricum draż. 0,2 g d 60 draż ..
...
B Rp.' Chinidinum sulfuricum pro~
rongatum .tabl : ,dtaż , 0,2 g d 60 tabl., draż.
B Rp. Kini.d in Ourules .tabl., draż. 0,2 g €i ,50 tabl., draż,
,. S· Rp, Kinilentin tabl. 0,2 g x 60 tab1.
tabl., draż. 0,2 g ,
l '. B Rp, Kinitard ~
e 60 tabL, draż.

35 , '. ,
, Chloroquini phosphas ',- ;-'".>.
I

;, 1
, Rp. .Arechin tabl. 0,25 g a 30 tabl.
, .-i
36 ; Chlofpromazini hydrochlori- -
dum "
,
a B Rp. Chlorazln ioj. 0,05 g/2 mi b 10 amp.
a B Rp. Fenactil , draż 0,01 g a 20 draż.
l' a B Rp, Fenactil . .draż. 0,025 g a 20draż.
a B Rp. Fenactil draż . O,1g a 20 draż.
, a B Rp., Fenactil .. krople 4% a 10 g
, A B Rp. . ' ' Feilactil inj. 0,025 g/5 mi b 10 amp.
l ,
a B Rp. Fenactil inj. 0,05 g/2 mi b 10 amp.
i
37 Chlprprothixenum
a B Rp, ' Chlprprothixen draż. 0,015 g d 50' dra~.
a B Rp. Chlorprothixen draż ..0,05 g .. .. e 50. draŻ.
. '

38 B Rp. Cigr'loderm maść 0,1% b 40 g


B Rp. Cignoderm maść 0,5% b 40 g
B Rp: Cignoderm maść 1% c 40 g
B Rp: CignOderm maść 2% c 40 g
B Rp. ' Cignoderm sztyft ..2% b 1 szt. '" ..
, B Rp. Cignodermin maść 0,5% b 30 g
B Rp. Cignpdermisal maść 0,3% b 30 g

..
39 Cimetidinum
B ~p, Ajtramet inj. 0,2 9./2 mi d 10 amp.
, B Rpi Cimetidine inj. 0,2 g/2 mi c 10 amp.
B Rp. dl)amet , inj. 0,2 g/2ml c 10 amp.
B Rp: H'istodil inj. 0,2 g/2 mi d 10 amp.,
B FU>· , T~gamet inj.0,2 g/2 mi e 10 amp.

40 Clemasti,nifumaras
a B Rp: Clemastinum tabl. 0;001 g a 25 tabl.
a 13 Rp. .'
Clęll1astinum syropO~001g/1 Ó mi ' b 100 nil
I .. a B :
~p. Clemastinum inj. 0,002 g/2 mi b 5 amp. ..

" 41 Clomethiazoli edisylas


,
a B Rp, , "
".

Herninevrin kaps. 0,3 g d 20 kaps.


.'
42 , ,Clon.idini hydrochloridum
a
"

A Rp. \ Catapresan tab!. 0,075 mg e 50 tab!.


a A Rp." Clonidin kaps. 0,075 mg c 50 kaps.
a A Rp. , Clonidih kaps. 0,15 mg x 50 kaps.
a A Rp: CJophelin tabl. 0,075 mg x 50 tab!.
a A RP: Haemiton tabl. 0,075 mg e 50 tab!.
a A R.p. ..
II>,0rel tabl. 0,075 mg a 50 tabl.
;,
43 ' Ciotrimazolum
Rp. Clotrimazolum, Clotrimazol tabl. do pochw. 0,1 g a 6 tabl.
~, Rp,
RI). . Clotrimazolum
Clc,trimazolum
tabl. dopochw. 0,5 g
płyn 1%
a
a
1 tab!.
15 mi
, , Rp. CJotrimazolum płyn 1 % do rozpyL b 15 g
"
Rp. Clótrimauolum krem 1% a 20 g
Rp. :
Clotrimazolum maść do oczu 1 % a 39
,
' . 'I ' ~:l,
Monitor Polski Nr 26 290 .:! Poz. ' 216

J 2 3 4 5 6 .. - ... 7 8 9
Rp, Clotrimazolum żel 1% a 20g,
Rp. Fungizid-Ratiopharml00 tabl. dopochw. O, l g .... d 6 tabl. + aplikator
Rp. Fungizid-Ratiopharm 200 · · tabl; dopechw. 0,2 g c . .. 3 tabl. +aplikator
Rp. Fu ngizid - Ratiopharm krem 1 % ; d 20 g
. .. • . .. ..
44 Cloxacillinum natricum
B Rp. Syntarpen . tabl. pow I. 0,25 g d 32 tabl.
B, Rp. Syntarpen tabl. powl. 0,5 g d 32 tabl.
B Rp. Syntarpen subst. do przyg. >
zaw. (1,5 g/60 mi) b fI. 60 mi
B Rp. Syntarpen inj. 0,25 g c 5 fiol. z suchą subst.
B Rp ~ Syntarpen inj. 0,5 g d 5 fiol.z suchą subst.

'45 Codeini phosphas


B Rp. w Codeinum phosphoricum tabl. 0,02 g a 10 tabl. :

46 Colecalciferolum • •. <~ ' •


<"l

B Rp. Vitaminum 03 krople 15000 j. m./ l mi a 10 mi '!


B Rp. Vitaminum 03 płyn 300000 j.m. a 1 kaps, do wyciskania

47 Cortisoni acetas
B Rp. Adreson .: ' inj. 0,25 g/lO mi g 5 fiol.
48 Co-Trimoxazolum
.
B Rp ~ Apo-Sulfatrim tabl. 480 mg x 20 tabl. ' !

B Rp. Biseptol 120 tabl. - a 20 tabl.


B Rp. Biseptol 480 tabl. b 20 tabl. ,
B Rp. Biseptol 960 tabl. b 10 tabl. .
B Rp. Biseptol zawiesina 0,24 g/ 5 mi : a 80 nil '
B Rp. Groseptol 120 tabl. a 20 tabl.
B Rp. Groseptol480 tabl. b 20 tabl.
B Rp. Septrin 480 tabl. d 20 tabl.
49 Crotamitonum ,
Rp. Crotamiton płyn 10% b 100 g
Rp. Crotamiton maść 10% a 40 g
50 Cyanocobalaminum
B Rp. Vitaminum B12 inj. 20 Jlg/l mi b 10 amp.
B Rp. Vitaminum B12 inj. 50 Jlg/l mi b 10 amp.
B Rp. Vitaminum B12 inj. 100 Jlg/ l mi b 10 amp.
B Rp. Vitaminum B12 inj. 1000 Jlg/2 mi a 5 amp.

51 Cyclophosphamidum
B Rp. Endoxan draż . 0,05 g '.
f 50 draż .

52 Oanazolum co

Rp. Danazol kaps. 0,2 g , g 100 kaps. '


Rp. Oanol kaps. 0,2 g g 100 kaps:
Rp. Oanoval kaps. 0,2 g g 100 kaps.

53 Oesmopressini acetas
B Rp. Adiuretin krople do nosa f 5 mi

54 Desoxycortoni acetas
B Rp. Oesoxycortonum aceticum inj. 0,005 g/2 mi b 5 amp.
B Rp. Desoxycortonum aceticum inj.0,019/2 mi b ,5 amp.

55 Oexamethasoni natrii phosphas


B Rp. Oexamethason inj. 0,004 g/ l mi c 10 amp.
B Rp. Oexaven inj. 0,004 g/l mi c 10 amp.
B Rp. Oexaven inj. 0,008 g/ 2 mi c 10 amp.
B Rp. Oexa- Ratiopharm 4 inj. 0,004 g/2 mi x 10 amp.
B Rp. Oexa- Ratiopharm 8 inj. 0,008 g/2 mi x 10 amp.

56 Dexamethasonum
B Rp. Oexamethason tabl. 0,5 mg a 20 tabl.
B Rp. Oexamethason tabl. 0,001 g ·a 20 tabl.
Monitor Polski Nr 26 '- 291 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rp. Dexamethason zaw. do oczu 0,1 % a 10 mi
B Rp. Dexapolcort aerosol b 40 g; 80 g

57 B Rp. Dexapolcort N aerosol b 40 g

58 Diagnostyczne preparaty
Rp. Acidan 90 draż . + 60 draż . c zestaw
Rp. Biophan E (Albuphan) test paskowy x 50 pasków
Rp. Biophan G (Glucophan) test paskowy x 100 pasków
Rp. Biophan P , test paskowy x 50 pasków
Rp. Dextronal test paskowy x 50 pasków
Rp. , Testarpen inj . (1 test) a 1 fiol. z such osub. + rozp.
Rp. Testarpen inj. (10 testów) a 1 fiol. z sucho sub. + rozp.
Rp. Tropicainidum krople do oczu 0,5% a 10 mi
Rp. Tropicamidum krople do oczu 1 % b 10 mi

59 Diclofenacum natricum
B Rp. Apo-Diclo tabl. 0,025 g c 20 tabl.
B Rp. Diclofenac tabl. 0,05 g c 20 tabl.
B Rp. Diclofenac czopek 0,05 g b, d 20 czopków
B Rp. Diclofenac czopek 0,1 g b 20 czopków
B Rp. DiClofenac retard kaps. 0,1 g b 20 kaps.
B Rp. Diclofenac Ratiopharm 25 . tabl. pawI. 0,025 g c 20 tabl.
B Rp. Diclofenac Ratiopharm 25 czopek 0,025 g d 20 czopków
B Rp. Diclofenac Ratiopharm 50 czopek 0,05 g e 20 czopków
B Rp. Diclofenac Ratiopharm 10O czopek 0,1 g e 20 czopków
B Rp. Diclofenac sodium E/ C tabl. 0,0.5 g x 20 tabl.
B Rp. Diclophlogont 25 tabl. pow I. 0,025 g x 20 tabl.
B Rp. Dicloreum tabl. 0,05 g c 20 tabl.
B Rp. Dicloreum retard ,tabl. 0,1 g e 20 tabl.
B Rp. Dicloreum czopek 0,1 g f · 20 czopków
B Rp. ' Feloran tabl. powl. 0,025 g c 20 tabl.
B Rp. Feloran czopek 0,025 g e 20 czopków
B Rp. Feloran czopek 0,05 g e 20 czopków
B Rp. Majamil tabl. powl. 0,025 g a 20 tabl.
B Rp. Majamil tabl. pawI. 0,05 g b 20 tabl.
B Rp. Majamil prolongatum tabl. powl. 0,1 g b 20 tabl. ,
B Rp. Naklofen tabl. powl. 0,05 g c 20 tabl.
B Rp. Naklofen retard tabl. 0,1 g e 20 tabl.
B Rp. Naklofen czopek 0,05 g e 20 czopków
B Rp. 01fen -50 czopek 0,05 g x 20 czopków
B Rp. 01ten - 100 czopek 0,1 g x 20 czopków
B Rp. Revod ina tabl. pawI. 0,025 g d 20 tabl.
B Rp. Volta ren draż . 0,025 g d 20 draż .
B Rp. Voltaren ' draż. 0,05 g d 20 dra ż .
B Rp. Voltaren czopek 0,025 g e 20 czopków
B Rp. Voltaren czopek 0,05 g f 20 czopków
B Rp. Voltaren SR 10O draż. 0,1 g e 20 draż .

60 Digoxinum
A Rp. Digoxin tab I. 0,25 mg a 30 tabl.
A Rp. Digoxin inj . 0,5 mg/ 2 mi a 5 amp.
A Rp. Digoxin BM tabl. 0,1 mg 30 tabl.

61 Dihydralazini sulfas
B Rp. Dihydralazinum tabl. 0,025 g a 30 tabl.

62 Diltiazemi hydrochloridum
B Rp. Aldizem tabl. 0,06 g e 50 tabl.
B Rp. Blocalcin tabl. 0,06 g e 50 tabl.
B Rp. Blocalcin tabl. 0,09 g e 30 tabl.
B Rp. Dilzem tabl.O,06 g e 50 tabl.
B Rp. Dilzem tabl. 0,09 g e, f 30 tabl.
B Rp. Diltiazem tabl. 0,06 g f 50 tabl.
Monitor Polski Nr 26 - 292 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rp. Entrydil tabl. 0,06 g e 50 tabl.
B Rp. Polt iazem tabl. 0,03 g d 60 tabl.
B Rp. Zilden tabl. 0,06 g e 50 tabl.
63 Disopyramidum
B Rp. Disocor kaps. 0,1 g c 60 kaps.
B Rp. Palpitin kaps. 0,1 g f 60 kaps.
B Rp. Rythmodan kaps. 0,1 g x 60 kaps.
64 B Rp. Dithranol A maść 0,2% b 40 g
B Rp. Dithranol A maść 0,5% b 40 g
B Rp. Dithranol A maść 1% c 40 g
B Rp. Dithranol A maść 2% c 40 g

65 Doxepini hydrochloridum
.ó- B Rp. Doxepin kaps. 0,01 g b 30 kaps.
.ó- B Rp. Doxepin kaps. 0,025 g c 30 kaps.
.ó- B Rp. Doxepin inj. 0,05 g/ 2 mi d, c 10 amp.

66 Drotaveryni hydrochloridum
B Rp. No-Spa tabl. 0,04 g b,c 20 tabl.
B Rp. No-Spa inj. 0,04 g/2 mi c 5 amp.

67 Enalapril maleas
B Rp. Benalapril 5 tabl. 0,005 g d 20 tabl.
B Rp. Enap 5 tabl. 0,005 g d 20 tabl.
B Rp. Enap 1O tabl. 0,01 g e 20 tabl.
B Rp. Enap 20 tabl. 0,02 g e 20 tabl.
B Rp. Enarenal tabl. 0,005 g c 20 tabl.
B Rp. Enarenal tabl. 0,01 g d 20 tabl.
B Rp. Enarenal tabl. 0,02 g e 20 tabl.
B Rp. Olivin tabl. 0,01 g x 20 tabl.
B Rp. Olivin tabl. 0,02 g x 20 tabl.
B Rp. Renitec tabl. 0,005 g f 28 tabl.
B Rp. Renitec tabl. 0,01 g f 28 tabl.
B Rp. Renitec tabl. 0,02 g g 28 tabl.
68 Enoxaparin sodium
B Rp. Clexane inj. 20 mg/O,2 mi e 2 amp.-strzykawki
B Rp. Clexane inj. 40 mg/OA mi f 2 amp. -strzykawki

69 Epinephryni hydrotartras
.ó- A Rp. Adrenalinum inj. 0,001 g/ 1 mi b 10 amp.

70 Erythromycini cyclocarbonas
B Rp. Davercin tabl. pawI. 0,125 g c 32 tabl.
B Rp. Davercin ' tabl. powl. 0,25 g d 32 tabl.
B Rp. Davercin gran . do przyg. zaw.
(0,15 g/ 5 mi) c 30 g

71 Erythromycinum
B Rp. Erythromycinum tabl. powl., kaps. 0,2 g c 16 tabl., kaps.

72 Erythromycini estolas
B Rp. Erythromycinum proszek do przyg.
,zaw. 1,5 g/ 60 mi b 1 fI. 60 mi

73 Estradioli benzoas
B Rp. Oestradiolum benzoicum inj. 0,005 g/ 2 mi a 5 amp.

74 Famotidinum
B Rp. Famogast tabl. powl. 0,02 g c 20 tabl.
B Rp. Famogast tabl. pow I. 0,04 g c 20 tabl.
B Rp. Ulfamid tabl. powl. 0,02 g c 20 tabl.
B Rp. Ulfamid tabl. powl. 0,04 g c 20 tabl.

75 Fenoteroli hydrobromidum
B R.
p Berotec aerosol d 15 mi 300 dawek
Monitor Polski Nr 26 - 293 - Poz. 216

1 2 3 ~ 5 6 7 8 9
B Rp. Fenoterol tabl. 0,005 g c 50 tabl.
B Rp. Partusisten tabl. 0,005 g f 50 tabl.

76 Fluorocortisoni acetas
B Rp. Cortineff tabl. 0,1 mg a 20 tabl.
B Rp. Cortineff maść do oczu 0,1 % a 3g

77 Furaginum
B Rp. Furagin,Furaginum tabl. 0,05 g b 30 tabl.

78 Furazolidonum
B Rp. Furazolidon zawiesina (0,33 g/ 100 g) a 160 g
B Rp. Furazolidon gran. do przyg. zaw.
(0,206 g/7 g) a 7g

79 Furosemidum
B Rp. Desal tabl. 0,04 g c 50 tabl.
B Rp. Desal inj. 0,02 g/ 2 mi x 5 amp.
B Rp. Furosemid tabl. 0,04 g a 40 tabl.
B Rp. Furosemid inj. 0,02 g/ 2 mi a 5 amp.

80 Gastrolit tabl. b 30 tabl.

81 Glyceryli trinitras
B Rp. Nitrocard maść b 30 g
A Rp. N itroglyceryn um tabl. podjęz . 0,5 mg a 20 tabl.
A Rp. N itroglyceryn um prolonga-
tum tabl. 6A mg b 40 tabl.
A Rp. Sustonit tabl. o przedł. dział. 6,5 mg a 25 tabl.
A Rp. Sustonit tabl. 15 mg b 30 tabl.

82 Haloperidolum
A B Rp. Apo- Haloperidol tabl. 0,0005 g b 40 tabl.
A B Rp. Apo- Haloperidol tabl. 0,001 g c 40 tabl.
A B Rp. Apo - Haloperidol tabl. 0,002 g b 40 tabl.
A B Rp. Apo - Haloperidol płyn 0,002 g/ 1 mi d 15 mi
A B Rp. Haldol tabl. 0,002 g x 25 tabl.
A B Rp. Haldol inj. 0,005 g/ 1 mi x 10 amp.
A B Rp. Haldol krople 0,002 g/ mi c 15 mi
A B Rp. Haloperidol tabl. 0,001 g a 40 tabl.
A B Rp. Haloperidol krople 0,002 g/ 1 mi c, a 10 mi
A B Rp. Haloperidol inj. 0,005 g/ 1 mi e, b 10 amp.
A B Rp. Haloperidol tabl. 1,5 mg d 50 tabl.
A B Rp. Haloperidol- Ratiopharm krople 0,002 g/ 1 mi d 30 mi
A B Rp. Haloperidol- Ratiopharm 5 inj. 0,005 g/ mi e 10 amp.

83 Rp. Hemofer F prolongatum draż . a 30 draż .

84 Hydrochlorothiazidum
B Rp. Hydrochlorothiazidum tabl. 0,025 g a 40 tabl.

85 Hydrocortisoni acetas
B Rp. Hydrocortisonum aceticum krem 1 % a 15 g
B Rp. Hydrocortisonum aceticum maść do oczu 1 % a 3g
B Rp. Hydrocortisonum aceticum zaw. do oczu 1 % x 3 mi
B Rp. Ophticor H zaw. do oczu 1 % c 3 mi

86 Hydrocortisoni natrii succinas


B Rp. Hydrocortisonum hemisucci-
natum inj. 0,025 g/ 1 mi c 5 amp. + 5 amp. 2 mi rozp .
B Rp. Hydrocortisonum hemisucci-
natum inj. 0,1 g/ 2 mi c 5 amp. + 5 amp. 3 mi rozp.
B Rp. Hydrocortisonum hemisucci-
natum inj. 0,5 g/ 2 mi e 5 amp. + 5 amp. 3 mi rozp.

87 Hydrocortisonum
B Rp. Hydrocortisonum tabl. 0,02 g b 20 tabl.
Monitor Polski Nr 26 - 294 - , Poz. 216,

1 2 3 4 5 6 7 8 9
88 Hydroxyprogesteroni caproas
B Rp. Kaprogest inj. 0,25 g/ 2, mi d 5 amp.

89 Hydroxyzini hydrochloridum
A B Rp. Hydroxyzinum draż.O,01 g a 30 draż.
A B Rp. Hydroxyzinum draż. 0,025 g a 30 draż.
A B Rp. Hydroxyzinum syrop 0,2% b 200 g
A B Rp. Hydroxyzinum inj. 0,1 g/2 mi b 5 amp.'

90 Ibuprofenum
B Rp. Ibuprofen draż . 0,2 g b 60 draż .
B Rp. Ibuprofen zaw.2% a 100 mi
B Rp. Ibuprofen czopek 0,5 g b 20 czopków
:
B Rp. Ibuprohm tabl. pawI. 0,2 g x 50 tabl.

91 Imipraminihydrochloridum
A B Rp. Imipramin draż . 0,01 g a 60 draż.
A B Rp. Imipramin draż 0,025 g a 60 draż.
A B Rp. Imipramin inj. 0,025 g/2 mi b 10 amp.
A B Rp. Melipramin draż.O,01 g x 50 draż.
A B Rp. Melipramin ' draż . 0,025 g x 50 draż.
A B Rp. Melipramin inj. 0,025 g/2 mi x 10 amp.

92 Indometacinum
B Rp. Metindol tabl. pow I. 0,025 g a 25 tabl.
B Rp. Metindol inj. 0,06 g/ 2 mi c 10 amp.
B Rp. Metindol czopek 0,05 g b 20 czopków
B Rp. Metindol czopek 0,1 g ci 10 czopków
Rp. Metindol maść 5% a 30 g
B Rp. Metindol retard tabl. 0,075 g a 25 tabl.
B Rp. Metindonium ' płyn b 20 mi
B Rp ~ Indometacin czopek 0,05 g d 20 czopków
B Rp. Indometacin czopek 0,1 g c 10 czopkóv '

93 Isosorbidi dinitras
B Rp. Apo-ISDN tabl. 0,01 g x ' 30 tabl.
B Rp. Cardonit prolongatum tabl. 0,04 g a ; 30 tabl.
B Rp. Cardonit prolongatum tabl. 0,06 g b 30 tabl.
B Rp. Cardonit prolongatum tabl. 0,08 g b 30 tabl.
B Rp. Cornilat tabl. 0,01 g c 30 tabl.
B Rp. Isodinit tabl. 0,01 g b 30 tabl.
B Rp .. Isodinit retard tabl. 0,02 ,g c 30 tabl.
B Rp. Isoket tabl. 0,005 g d 30 tabl.
B Rp. Isoket retard tabl. 0,02 g e 30 tabl.
B Rp. Isoket retard 40 tabl. 0,04 g e 30 tabl.
B Rp. Isoket retard kaps. 0,12 g f 30 kaps.
B Rp. Iso- Mack retard tabl. 0,02 g d 30 tabl.
B Rp. Iso- Mack retard tabl. 0,04 g d 30 tabl.
B Rp. Iso~Mack retard tabl. 0,06 g e 30 tabl.
"
B Rp. Maycor Retard 20 , kaps. 0,02 g d 30 kaps.
B Rp. Maycor Retard 40 kaps. 0,04 g d 30 kaps.
B Rp. Maycor Retard 60 kaps. 0,06 g e 30 kaps.
B Rp. So.rbonit tabl. 0,01 g a 30 tabl.
B Rp. Sorbonit prolongatum , tabl. 0,02 g b 30 tabl.
B Rp. Sorbonit prolongatum tab!. 0,04 g b 30 tabl.

94 Isosorbidi mononitras
B Rp. Elantan tabl. 0,02 g e 40 tabl.
B Rp. Elantan tabl. 0,04 g e 40 tabl.
B Rp. Elantan long kaps. 0,05 g r 40 kaps.
B Rp. Mononit tabl. pawI. 0,01 g c 60 tabl.
B Rp. Mononit tabl. pow I. 0,02 g c 50 tabl.
B Rp. Mononit tabl. pow I. 0,04 g d 40 tabl.
B Rp. Olicard tabl. 0,04 g f 20 tabl.
B Rp. Olicard tabl. 0,06 g f 20 tabl.

,
Monitqr ,p,olski Nr 26 295 , Poz. 216

3,
~

1 2 4 5 6 7 8 9
_.- '- -,

95 Kalii chloridum
Rp. Kalipoz prolongatum , tabl. 0,75 g b 30 tabl.
Rp. __ Kalium syrop b 150 mi
Rp. Kal ium efferveseens granulat , b 24 torebki po 5 g
"
96 Ka !fi citras
Rp, .' ,.'
Kalium efferveseens(bezeuk-
rowy) gran , mus. c 60 g (20 dawek)
-- Rp, !<alium granulat (bezeukro-
,,!y) gran. c 60 g (20 dawek)

97 Kalii glueonas
Rp. Kalium glueonieum syrop b 150 mi
Rp. Ka lium glueonieum proszek x 12 saszetek po 5 g
,
98 , ~. _ ... '.-
Ketoprofen
B Rp, Profenid kaps. 0,05 g c 24 kaps.
B Rp;' Profenid prolongatum! .', tabl. pawI. 0,2 g c 14 tabl.
, B Rp:-' Profenid czopek 0,1 g x 20 czopków
"
B Rp. Profenid inj . 0,1 g/ 2 mi c 5 amp. '
B Rp. Topree tabl. 0,025 g x 20 tabl.
,.'; \ .
99 Ketotifen i hydrofumaras
d B _ Rp. , - Ket otifen tabl. 0,001 g c 30 tabl.
d B Rp. Ketotifen syrop b fI. 100 mi
d B Rp, Pozitan tabl. 0,001 g c 50 tabl.
d B Rp. Pozitan gran. (do przyg . syr.) b 24 g
d B Rp. ' Pozitan aerosol d 20 mi (400 dawek) ,
d B . Rp. Zaditen tabl. 0,001 g f 30 tabl.
d B Rp. Zaditen syrop 0,02 g/100 mi e fI. roo mi
-
100 Levothyroxinum natrieum
B Rp. - Eferox 25 tabl. pawI. 25 Ilg c 50 tabl. .
B Rp. Eferox 50 tabl. pawI. 50 Ilg c , 50 tabl.
B Rp'. Eferox 75 - tabl. pawI. 75 Ilg c 50 tabl.
B Rp. Eferox 100 tabl. powl. 1 OOllg ;
c 50 tabl.
B Rp. Ef.erox 125 tabl. powl. 1 25 Ilg c 50 tabl.
B Rp. Eferox 150 tabl. pow I. 1 50 Ilg d 50 tabl.
B Rp. Eltroxin tabl. 50 Ilg c 50 tabl.
B Rp. Eltroxin tabl. 100 Ilg C 50 tabl.
B Rp, Euthyrox 50 tabl. 50 Ilg c 50 tabl.
,
;
B Rp. Euthyrox 100 tabl. 100 Ilg c 50 tabl.
B Rp. Euthyrox 1 50 tabl. 150 Ilg c 50 tabl.
B Rp: L- Thyroxin tabl. 25 Ilg c 30 tabl.
B Rp: . L-Thyroxin tabl. 100 Ilg c 50 tabl.
B Rp. ' Vobenol tabl. 100 Ilg c , 50 tabl.

101 Lidoc aini hydroehloridum et'


Norepinephrini bitartras
d B Rp. Lignoeainum hydrochlori- inj.2%+0,00125%
cum e. Noradrenalino' Noradrenalinum basic b 10 amp. 2ml

102 Liothyroninum natrieum


A Rp. Trijodthyronin tabl. 20 Ilg c 60 tabl.

103 Loperamidi hydroehloridum


d B Rp. Dissenten tabl. 0,002 g x 15 tabl.
A B · Rp. Imodium kaps. 0,002 g d 12 kaps.
d B Rp. Loperamid tabl. 0,002 g c 10 tabl.

104 Mebendazolum
Rp. Vermox "
tabl. 0,1 g c 6 tabl.

105 Medroxyprogesterorii acetas


B Rp. Depo- Provera inj . 0,15 g/ 3 mi f 5 fiol.
B Rp. Depo - Provera inj. 0,5 g/ 3,3 mi g 5 fiol.
B Rp. Depo - Provera inj. 1 g/ 6,7 mi g 5 fial.
B Rp. Farluta! .. ,., ,"
inj . 0,5 -g/ 2,5 mi g 5 fiol.

J • j
--------_.~~--------------------- -----------
,
Monitor Polski Nr 26 - 296 ~ .' .j.~ pnt . 216:'.: .~

,,
i'

1 2 3 4 5 i 6 7 '8 9
B Rp. Farlutal tab!. 0,25 g g , 2.0 tab!. ,
B Rp. FarliJtal 500 . tabl. 0,5 g g 120 tab!.
.. i
B Rp. Farlutal Depot inj. 1 g/6,7 mi g 5 fiol.
B Rp. Provera tab!. 0,1 g ·f ; 20 tab!. ;
B Rp. Provera .. tab!. 0,5 g g 20 tab!.
'. " ...
" l
.•. "
... -~ , ;' ~I ' . -..

,
106 Mesnum ,
B Rp. Mistabron płyn do inh. lub wlew. ' ,
0,6 g/3 mi .. e 5 amp~ . . , .. . .' , --
B Rp. Mistabron aernzol do nosa d ·12,5 mi
B Rp, Mucofluid aerozol do nosa ,d 12,5 mi ..

107 Mestranolum ,
B Rp. Mestranol . -tabL 0,1 mg a · 21 tab!. 'o , . • ' ,. ,

108 . Methyldopum '. I

a B Rp. Dopanol tabl. 0,25 g .)l


.,
d ; 50 tabl. . ',

a B Rp. Dopegyt tabl. 0,25 g d 50 tab!. , ,


;
109 Methylthiouracilum
Rp. ' . :
B Methylthiouracilum , draż.0, 1 g a ' 40 draz.
"
.'
i

:
' ,
110 Metildigoxinum
A Rp: Bemecor tabl. 0,1 mg c 30 tab!. !

A Rp. Bemecor inj. 0,2 mg/2 mi d .5 amp. '. ,


Rp. ' 10 mi ' .. ,
A Bemecor krople 0,6 mg/mi e
A Rp. . Lanital:> tabl. 0,1 mg ., ,c .30 tabL , ,
A Rp. Lanitop , krople 0,6 mg/ 1 mi ' e 20 Ilil i i
A Rp. Lanitop inj. 0,2 mg/2 mi d 5amp:
., , i
111 Metoclopramidi hydrochlori- .
dum ,
B Rp, , Cerucal tab!. 0;01 g x : 50 'tab!.
B Rp . . Cerucal inj. 0,01 . g/2 mi x 5 am·p. "
'.
:
B Rp. Metoclopramidum , 'tabl. 0,01 g a .50 łab!. !
B Rp, Metoclopramidum , inj. 0,01 g/2 mi , .a 5 anip, , :

.. I
112 Metoprololi tartras .. , ,i
B Rp. ' Beloc 'tabl. 0,05 g 9 30 tabl. ' i
B Rp. .. Beloc ' .' tabl. 0,1 g e ,30 .tabf. !
B Rp. Betaloc tabl. 0;05 g d ;30 tab!.
ł
B Rp. Betaloc .tabl.0,1 g e 30 tab!.
B Rp. Metocard . •talłl. 0/05 g b 30 'tabl .
B Rp. Metocard ·tabl.O,1 g c '30 tabL :
B Rp. Metocard prolongatum tabl. 0,2 g c 3Q tab!.
B Rp. Metoprolol tab!. 0,05 g b 30 tabl,
,
'.

B Rp. Metoprolol pr~longatum .tab!. 0,2 g ,., ,c 30 tabl,


, .

113
Rp.
Metronidazolum
Metronidazol tab!. 0,25 g a
:

20 ~tabl ;.
, . :
, I
;
.'

,
Rp. Metronidazol tab!. dopochw. 0,5 g ą 10tabl,' ! "
{
Rp. Metronidazol czopek 0,5 g El 10 czopkQw
Rp. Metronidazol ,czopek 1 g a ; ,0 ~zopków: ,
I
Rp. Metronidazol 1 % żel b :15 g !.
Rp. Metronidazol 10% ' maść b ,5 g ..
Rp. Metronidazol 1 % krem b :15g
"

\ : ;
114 Metronidazolum, Chlorqllinal - " :
dolum , l
:
Rp. Gynalgin tabl. dopochw. o; 10 tab!.:

115 Mexiletini hydrochloridum "


,
a B Rp. Katen . kaps. 0,1 g 50 kaps. ,
i

a B Rp. Mexicord 'kaps. 0,2 g d ·50 kaps.' . ,


a B Rp. Męxitil kaps. 0,2 g f ·50 kaps. , ,
, .
"
{ .

, ~-----
l
.... ".

Monitor! Polski Nr 26 -297 - '.' Poz. 216

, .. ' ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9
116 Molsidominum :',

B Rp. '. ,Corvaton ... ,. ,.


.-
...
tabl. 0,002 g . . -- . ". f 30 tabl.
B Rp. Molsidomina " tabl. 0,002 g , b 30 tabl.
B Rp, Molsidomina tabl. 0,004 g b 30 tabl.
B Rp., ' Molsidomina prolongaturT) i'" , tabl. 0,008 g c 30 tabl.
. ...~ "' . ., . . ... <- , , " ', ..
'
- ' .. ... . ' .. . ,

' 117 riIIorphlnii hydrocliiorldum --


e N Rp. w Morphinun:t hydro,c hloricum '.
inj . 0,01 g/ l mi .b 10 amp.
e N Rp. w ,Morphinum hydro91j,ląrięum . inj. 0,02 g/ l mi b 10 amp.
118 , Nadroparin , .... 'o .

. , --
B Rp. Fraxiparine inj. 7500 j.m./O,3 mi " '. c,d 1 amp.-strzykawka
. , ', ,. -- , ·· " ·B .... Rp: ..
F~axiparl łTe o
.. , ...... ... .. ,
d,e" 1 amp.-strzykawka
inj: 15000j.m./O;6 mi
~.'

B Rp. Fraxiparine inj. 25000 j.m';l mi d;f 1 amp. -strzykawka


1190 .. .. - -
-- ... Naproxenum.natricum- .- ,

B Rp. Anapran, Apranax tabl. powl. 0,275 g '. e; f 40 tabl.


, B Rp,; Anapran, Apranax tabl. pawI. 0,550 g e 20 tabl.
B Rp. Apo-Naproxen tabl. 0,125 g ','.'
e 50 tab!: ,
- ".4 ~
B . Rp. .. Apo- Naproxen " tabl. Oi259 f 50 'tabl. o.
!
B Rp. Naprosyn tabl. 0,25 g ;1. f 50 tabl.
B Rp. Naproxen ; '. ' .~ ,;" " . tabl. 0,25 g . e 50 tabl.
-B Rp . . -- Naproxen tabl,O,l g c 40tabl.
B Rp, Naproxen tabl. 0,5 g d 20tabl.
B Rp. Naproxen zaw. 125 mg/5 mi f 500 mi
B Rp. .. Naproxen ; czopek 0,25 g ·c 20 czopków
B Rp; Naproxen .,' ,.. czopek 0,5 g c 10 czopków
-. ; '.

120 Natrii chloridum ",


B ;
Natrium chloratUln , inj. 0,9%/5 mi b 10 amp.
.. . B ' .. ' Na~riul!l c!J.lpratum ,•. inj. P,9%/10 mI c 1p anip~
.,
121 Natrii cromoglicas
B Rp. Cromogen Inhaler 5 mg aerosol 5 mg/dawkę f 112 dawek
B Rp'. ': '
Cromolyn 20 mg inh. powder kaps. 0,02 g f 100 ka'ps.
, aerosol 0,02 g/ mi
B Rp.
;,
ONCG-Oosieraerosol . t 10 mI (200 dawek)
B Rp: Or'JCG-lnhalationslosung. 1 % płyn do inh. 1% f 50 amp. 2 mi
B Rp." --
...
Intal . kaps. 0,02 g' f 90 kaps.
' .
B'
, . ~ '.'

Rp. Lómusol ' aerosor 2% f 26 mi


122 Rp. .' Nefromin proszek d 400 g
123 Neostigmini methylsulf~i, ..
A Rp. Polstigminum tabl. 0,015 g c 20 tabl.
A Rp. Polstigminum : .. . " inj. 0,5 g/ l mi b ·10 amp.
~
124 Nifedipinum
. kaps. 0,01 g
B ~p,. Apo-N ifed "
f 50 kaps.
B Rp. 'Adalat tabl. powl. 0,01 g f 50tabl.
.
B Rp. COrdafen tabl. pow I. 0;01 g a 50 tabl.
,
- 'B ' Ap.
• _d

Cordafen krople 20 mg/mi ' c 30 mi


B Rp. .. , Cordipin tabl. powl. 0,01 g c 50 tabl.
B Rp. Cordipin retard tabl. 0,02 g d 30 tabl.
• ~ : i' ~
B Rp. Corinfar ' ' ., draż.O,Ol g b 50 drat.
'.
B Rp. Ńifecard
-- . tabl. pow I. 0,01 g x 50 tabl.
B Rp ~ Nifedicor kaps. 0,01 g x 50 kaps . .
"

B Rp. Nifedicor kaps. 0,02 g 'x 50 kaps.


B Rp. Nifedicor krople 20 mg/ mi x 30 mi
B Rp. Nifedipine tabl. powl., kaps. 0,01 g a 50 tabl., kaps.
B Rp: Nifedipin- Ratiopharm kaps. 0,01 g e 50 kaps.
B Rp. Nifedipin- Ratiopharm kaps. 0,005 g d 50 kaps.
B Rp. Zenusin-20 .{ : kaps. 0,02 g x 30 kaps.

125 Nifuroxazidum ~ 'J ~

Rp. ,. Ercefuryl .•.


kaps. 0~ 1 g x 30 kaps.
Rp; Ercefuryl syrop 4 g/ 90 g x 90 .g
Rp .. Niful'oksazyd -
" zaw, 4% t 90 mi
Rp. Nifuroksazyd tabl . pow I. 0,1 g a 24 tabl.

l --____~Ą________~l________--_!~.-----
Monitor 'Polski Nr 26 - 298 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
126 Nystatinum
B Rp. Nystatyna tabl. powl. 500000 j. m. c 32 tab.
B Rp. Nystatyna zaw. 2400000 j.m./ 24 mi b 1 fI.
B Rp, Nystatyna tabl. dopochw, 100000 j. m. a 10 tabl.
B Rp. Nystatyna zasypka 100000 j. m./ 1 g c 20 g

127 Pancreatinum
Rp. Neo-Pancreatinum tabl. pow I. b 30 tabl.

,128 Papaverini hydrochloridum


B Rp. Papaverinum hydrochlori-
cum inj. 0,04 g/ 2 mi b 10 amp.

129 Penicillaminum
B Rp. Artamin kaps, 0,15 g x 50 kaps.
,.
B Rp. Artamin kaps. 0,25 g x 50 kaps.
B Rp. Cuprenil tabl. powl. 0,25 g e 30 tabl.

130 Pentazocini hydrochloridum


e B Rp. w Dolapent tabl. 0,05 g x 50 tabl.
e B Rp. w Dolapent inj. 0,03 g/ 1,5 mi x 10 amp.
e B Rp, w Fortrai inj. 0,03 g/ 1 mi e 10 amp.
e B Rp, w Fortrai tabl. 0,05 g f 50 tabl.
e B Rp. 'Ii Pentazocinum tabl. 0,05 g d 50 tabl.
e B Rp. w Pentazocinum inj. 0,03 g/ 1mi c 10 amp.

131 Pethidini hydrochloridum


e N Rp. w Dolargan tabl. 0,025 g c 10 tabl.
e N Rp. w Dolargan inj. 0,1 g/ 2 mi d 5 amp.

132 Phenobarbitalum natricum


A B Rp. Luminalum natrium inj. 0,2 g a 5 amp. z sucho subst.

133 Phenoxymethyl pen icillinum


kalicum
B Rp. Ospen tabl. powl. 500000 j.m. c 12 tabl.
B Rp. Ospen tabl. powl. 1 000000 j.m. d 12 tabl.
B Rp. Ospen tabl. pow I. 1 500000 j.m. 12 tabl.
B Rp: V-cylina tabl. 400000 j.m. a 10 tabl.
B Rp. V-cylina 2400000 j.m. (granulki
do przyg. zaw,) a fI. 60 mi

134 Phenylephryni hydrochloridum


A B Rp. Neosynephrine krople do oczu 10% e 5 mi

135 A B Rp. Phenytoinum tabl. 0,1 g b 60 tabl.

136 Physostigmini salicylas


A Rp. Physostigminum salicylicum inj. 0,5 mg/ 1 mi b 10 amp.

137 Phytomenadionum
B Rp, Vitacon inj. 0,01 g/1 mi c 10 amp.
B Rp. Vitacon inj. 0,001 g/0,5 mi b 10 amp.

138 Pilocarpini hydrochloridum


A B Rp.
• Pilocarpinum
cum
hydrochlori-
krople do oczu 2% b 10 mi
A B Rp,
• Pilocarpinum
cum
hydrochlori-
maść do oczu 2% a 3g
A
A
B
B
Rp,
Rp. •• Isopto-Carpine 1 %
Isopto-Carpine 2%
krople do oczu 1 %
krople do oczu 2%
d
d
15 mi
15 mi

139 Prajmalii bitartras


B Rp. Neo-Gilurytmal tabl. 0,02 g f 50 tabl.

! & l
Monitor Polski Nr 26 - 299 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
140 Praziquantelum
Rp. Cesol tab!. pow!. 0,1 5 g f 6 tab!.

141 Prazosini hydrochloridum


B Rp. Adversuten tab!. 0,001 g x 30 tab!.
B Rp. Adversuten tab!. 0,005 g x 30 tab!.
B Rp. Minipress tab!. 0,001 g d 30 tab!.
B Rp. Minipress tab!. 0,002 g e 30 tab!.
B Rp. Minipress tab!. 0,005 g e 30 tab!.
B Rp. Polpresin tab!. 0,001 g a 30 tab!.
B Rp. Polpresin tab!. 0,002 g b 30 tab!.
B Rp. Polpresin tab!. 0,005 g c 30 tab!.
B Rp. Pratsiol tab!. 0,001 g x 30 tab!.
B Rp. Pratsiol tab!. 0,002 g x 30 tab!.
B Rp. Pratsiol tab!. 0,005 g x 30 tab!.

142 Prednisoloni acetas


B Rp. Prednisolonum aceticum zaw. do oczu 0,5% a 10 mi

143 Prednisolonum
B Rp. Encortolon tab!. 0,005 g b 40 tab!.
B Rp. Prednisolonum krem 0,25% a 10 g

144 Prednisoni acetas


B Rp. Encorton tab!. 0,001 g a 40 tab!.
B Rp. Encorton tab!. 0,005 g b 40 tab!.

145 Pridinoli mesylas


L1 B Rp. Polmesilat tab!. 0,004 g b 50 tab!.

146 Procainamidi hydrochloridum


B Rp. Procainamidum tab!. 0,25 g a 30 tab!.

147 Progesteronum
B Rp. Progesteronum tab!. podj. 0,05 g b 20 tab!.
B Rp. Progesteronum inj 0,01 g/ 1 mi b 5 amp.
B Rp. Progesteronum inj. 0,025 g/ 1 mi b 5 amp.

148 Propafenoni hydrochloridum


B Rp. Prolekofen, Polfenon tab!. pow!. 0,15 g e, f 50 tab!.
B Rp. Prolekofen, Polfenon tab!. pow!. 0,3 g e,g 50 tab!.
B Rp. Rytmonorm tab!. pow!. 0,15 g f 50 tab!.
B Rp. Rytmonorm tab!. pow!. 0,3 g g 50 tab!.

149 Propranololi hydrochloridum


B Rp. Apo- Propranolol tab!. 0,01 g c 50 tab!.
B Rp. Apo- Propranolol tab!. 0,04 g c 50 tab!.
B Rp. Propranolol tab!. 0,01 g a 50 tab!.
B Rp. Propranolol tab!. 0,04 g a 50 tab!.
B Rp. Propranolol inj. 0,001 g/ 1 mi b 10 amp.
B Rp. Propranolol inj. 0,005 g/ 5 mi b 5 amp.
B Rp. Propranolol prolongatum tab!. 0,08 g a 20 tab!.
B Rp. Propranolol prolongatum tab!. 0,16 g b 20 tab!.

150 Pyranteli pamoas


Rp. Pyrantelum tab!. 0,25 g a. 3 tab!.
Rp. Pyrantelum zaw. 0,05 g/ 1 mi a 15 mi

151 Pyrimethaminum
B Rp. Daraprim tab!. 0,025 g d 30 tab!.

152 Ranitidini hydrochloridum


Rp. Apo- Ranitidine tab!. pow!. 0,15 g f 40 tab!.
Rp. Ranigast tab!. pow!. 0,1 5 g c 40 tab!.
Rp. Ranisan tab!. pow!. 0,15 g c 40 tab!.
Rp. Ranital tab!. pow!. 0,15 g e 40 tab!.
Rp. Zantac tab!. pow!. 0,15 g g 40 tab!.

_____1__________~~____----~~---------- -1 J.
Monitor Polski Nr 26 - 300 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
153 Salbutamoli sulfas
B Rp. Salbutamol tabl. 0,002 g a 25 tabl.
B Rp. Salbutamol tabl. 0,004 g a 25 tabl.
B Rp. Salbutamol syrop 0,04 g/ 100 mi a 100 mi
B Rp. Salbutamol aerosol 0,1 mg b 20 mi (400 dawek)
B Rp. Salbutamol prolongatum tabl. 0,008 g a 25 tabl.
B Rp. Salbutamol BP aerosol 0,1 mg/dawkę d 200 dawek
B Rp. Salbuvent aerosol 0,1 mg d 10 mi (200 dawek)
B Rp. Ventolin aerosol 0,1 mg d 20 mi (200 dawek)

154 Saltorai saszetki 5,5 g c 10 saszetek

155 Selegilini hydrochloridum


B Rp. Jumex tabl. 0,005 g f 50 tabl.

156 Rp. Sopromin proszek d 250 g

157 Spironolactonum
B Rp. Aldacton tabl. 0,025 g d 20 tabl.
B Rp. Aldactone A tabl. 0,025 g x 20 tabl.
B Rp. Spiridon tabl. 0,025 g c 20 tabl.
B Rp. Spironol tabl. 0,025 g b 20 tabl.
B Rp. Verospirone tabl. 0,025 g c 20 tabl.

158 Streptomycini sulfas


B Rp. Streptomycinum inj.1 g c 5 fiol. z suchą subst.
B Rp. Streptomycin sulfate inj. 1 g x 5 fiol. z suchą subst.

159 Sulfathiazolum argenteum


Rp. Argosulfan krem 2% b 40 g

160 Szczepionki zapobiegawcze


i lecznicze Anatoksyny
B Rp. Acnevac I inj. d 5 amp. 1 mi
B Rp. Acnevac II inj. d 5 amp. 1 mi
B Rp. Acnevac III inj . d 5 amp. 1 mi
B Rp. Szczepionka Pseudomonas inj . c fiol. 5 mi
B Rp. Pseudovac inj. c 2 amp. 1 mi

161 Rp. Terapin proszek d 350 g


Rp. Terapin S proszek x 200 g

162 Tetracosactidum
B Rp. Cortrosyn inj. 0,25 mg/ mi f 5 amp. z sucho sub. + rozp.
B Rp. Cortrosyn Depot inj . 0,002 g/ 2 mi f 5 fiol.
B Rp. Synacthen inj. 0,25 mg/ 1 mi f 5 amp.
B Rp. Synacthen Depot inj . .0,001 g/ 1 mi f 5 amp.

163 Theophyllinum
B Rp. Afonilum retard kaps. 0,25 g c 20 kaps.
B Rp. Afonilum retard forte kaps. 0,375 g d 20 kaps.
B Rp. Theo-Dur tabl. 0,2 g e 50 tabl.
B Rp. Theo - Dur tabl. 0,3 g f 50 tabl.
B Rp. Theophyllinum 300 prolon-
gatum tabl. 0,3 g d 50 tabl.
B Rp. Theophyllinum 500 prolon-
gatum tabl. 0,5 g c 25 tabl.
B Rp. Theophyllinum prolongatum tabl. 0,25 g x 20 tabl.
B Rp. Theoplus tabl. 0,1 g c 30 tabl.
B Rp. Theoplus tabl. 0,3 g d 30 tabl.
B Rp. Theospirex retard tabl. 0,3 g d 50 tabl.
B Rp. Teotard kaps. 0,2 g e 40 kaps.
B Rp. Teotard kaps. 0,35 g f 40 kaps.
B Rp. Teotard kaps. 0,5 g f 40 kaps.

~ A J
--~------------.~----------~---
Monitor Polski Nr 26 - 301 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
164 Thiamazolum
B Rp. Metizol tabl. 0,005 9 a 50 tabl.

165 B Rp. Tialorid, Moduretic tabl. b,d 50 tabl.

166 Timololi maleas


Rp. Cusimolol krople do oczu 0,25% d 1 flak. 5 mi
Rp. Cusimolol krople do oczu 0,5 % d 1 flak. 5 mi
Rp. Oftan -Timolol krople do oczu 0,25% d 1 flak . 5 mi
Rp. Oftan-Timolol krople do oczu 0,5% e 1 flak. 5 mi
Rp. Oftensin krople do oczu 0,25% b 1 flak. 5 mi
Rp. Oftensin krople do oczu 0,5 % b 1 flak. 5 mi
Rp. Timolol maleate krople do oczu 0,25% d 1 flak. 5 mi
Rp. Timolol maleate krople do oczu 0,5% e 1 flak. 5 mi
Rp. Timoptic krople do oczu 0,25% d 1 flak. 5 mi
Rp. Timoptic krople do oczu 0,5% d 1 flak. 5 mi

167 Todralazini hydrochloridum


B Rp. Binazin tabl. 0,02 9 a 30 tabl.

168 Verapamili hydrochloridum


B Rp. Apo -Verap draż . 0,089 e 40 draż.
B Rp. Apo-Verap draż . 0,129 e 40 draż .
B Rp. Falicard 80 draż 0,089 x 40 draż .
B Rp. Isoptin tabl. pow I. 0,04 9 c 40 tabl.
B Rp. Isoptin tabl. pow I. 0,08 9 d 40 tabl.
B Rp. Isoptin tabl. powl. 0,12 9 e 40 tabl.
B Rp. Isoptin inj. 0,005 9/ 2 mi d 10 amp.
B Rp. Isoptin SR tabl. powl. 0,12 9 e 40 tabl.
B Rp. Isoptin SR tabl.powl. 0,24 9 f 40 tabl.
B Rp. Lekoptin draż . 0,049 c 40 draż .
B Rp. Lekoptin draż. 0,089 d 40 draż .
B Rp. Lekoptin draż . 0,129 e 40 draż .
B Rp. Lekoptin tabl. 0,24 9 e 20 tabl.
B Rp. Lekoptin inj . 0,005 9/ 2 mi d 10 amp.
B Rp. Staveran tabl. powl. 0,04 9 b 40 tabl.
B Rp. Staveran tabl. pow I. 0,08 9 b 40 tabl.
B Rp. Staveran tabl. powl. 0,12 9 c 40 tabl.
B Rp. Staveran prolon9atum tabl. pow I. 0,1 2 9 oC 40 tabl.
B Rp. Verpamil tabl. 0,2 9 x 40 tabl.
B Rp. Verpam il draż. 0,049 c 40 draż .
B Rp. Verpamil draż. 0,089 d 40 draż.
B Rp. Verpamil tabl. 0,12 9 d 40 tabl.
B Rp. Verpamil inj . 0,005 9/2 mi x 10 amp.
B Rp. Verapamil tabl. pow I. 0,04 9 c 40 tabl.
B Rp. Verapamil- Ratiopharm N40 tabl. pow I. 0,04 9 c 40 tabl.
B Rp. Verapamil-Radiopharm N80 tabl. pow I. 0,08 9 c 40 tabl.
B Rp. Verapamil-Ratiopharm N120 tabl. powl. 0,1 2 9 d 40 tabl.
B Rp. Verapamil-Ratiopharm 5 inj . 0,005 9/2 mi x 10 amp.

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Kat.
Lp Nazwa Postać i dawka Opakowanie
cen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rp. Acespa r9in tabl. 0,25 9 a 30 tabl.

2 Acetazolamidum
B Rp. Diuramid tabl. 0,25 9 a 20 tabl.

, ,
Monitor Polski Nr 26 - 302 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Acidum e-aminocapronicum
Rp. Acidum e-aminocapronicum proszek d 100 g
Rp. Acidum e-aminocapronicum gran. 50% d 100 g
Rp. Acidum e-aminocapronicum syrop 20% c 100 g

4 Acidum etacrinicum
B Rp. Uregyt tab. 0,05 g c 20 tabl.

5 Acidum mefenamicum
B Rp. Mefacit tabl. 0,25 g a 30 tabl.
B Rp. Mefacit czopek 0,5 g b 6 czopków

6 Acidum pipemidicum
B Rp. Palln kaps. 0,2 g d 20 kaps.
B Rp. Pipram kaps. 0,2 g d 20 kaps.

7 Rp. Acudex zasypka 4 g d 10 saszetek


Rp. Crupodex zasypka f 60 g

8 Acyclovirum
B Rp. Cusiviral maść do oczu 3% e 4,5 g
B Rp. Heviran tabl. 0,2 g e 30 tabl.
B Rp. Zovirax tabl. 0,2 g g 25 tabl.
B Rp. Zovirax maść do oczu 3% f 4,5 g
B Rp. Virolex tabl. 0,2 g g 20 tabl.
B Rp. Virolex maść do oczu 3 % f 4,5 g

9 Alfacalcidolum
B Rp. Alphacalcidolum kaps. 1 mcg d 100 kaps.
B Rp. Alphacalcidolum kaps. 0,25 mcg c 100 kaps.

10 Alergeny do celów leczniczych


B Rp. Alavac S H.D.M. inj . 9 mi g 3 fI.
B Rp. Alavac S H.D.M. inj. 9 mi g 1 f!.
B Rp. Alergen pyłkowy do celów
leczniczych inj . 3 mi c zestaw po 5 fI.
B Rp. Catalet (C, D, T) inj . 2 mi e 4 fiol.
B Rp. Pollinex podstawowy inj . g zestaw
B Rp. Pollinex podtrzymujący inj. f zestaw

11 Allylestrenolum
B Rp. Gestormone tabl. 0,005 g e 20 tabl.
B Rp. Gestanon tabl. 0,005 g d,e 10 tabl., 20 tabl.
B Rp. Turinal tabl. 0,005 g d 20 tabl.

12 Amantadini hydrochloridum
B Rp. Viregyt K tabl. 0,1 g e 50 tabl.

13 Ambenoni chloridum
B Rp. Mytelase tabl. 0,01 g f 100 tabl.

14 Ambroxoli hydrochloridum
B Rp. Ambroxol inj. 0,015 g/2 mi d 10 amp.
B Rp. Mucosolvan inj. 0,015 g/ 2 mi e 10 amp.

15 Amikacini sulfas
B Rp. Biodacyna ophtalmicum 0,3% krople do oczu b fI. 5 mi

16 Amoxicillinum + Acidum cla-


vulanicum
B Rp. Amoksiklav tabl. powl. 0,625 g f 16 tabl.
B Rp. Amoksiklav tab!. powl. 0,375 g e 15 tabl.
B Rp. Amoksiklav krople d 20 mi
B Rp. Amoksiklav zaw. 156 mg/ 5 mi e 100 mi
B Rp. Amoksiklav forte zaw. 312,5 mgj 5 mi e 100 mi
B Rp. Augmentin tab!. 0,375 g e 15 tabl.
B Rp. Augmentin syrop 156 mg/ 5 mi e 100 mi

,
Monitor Polski Nr 26 - 303 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 Antazolini hydrochloridum
Ll B Rp. Phenazolinum draż. 0,025 g a 25 draż .
Ll B Rp. Phenazolinum tabl. 0,1 g a 20 tabl.
Ll B Rp. Phenazolirium inj. 0,1 g/ 2 mi c 10 amp.

18 Rp. Aspargin tabl. b 50 tabl.


Rp. Asparxen tabl. b 50 tabl.

19 B Rp. Atecortin zawiesina a 5 mi

20 Astemizolum
B Rp. Astemisan tabl. 0,01 g x 20 tab.
B Rp. Astemizol tabl. 0,01 g d 30 tabl.
B Rp. Hismanal tabl. 0,01 g d 20 tabl.
B Rp. Hismanal zaw. 1 mg/ 1 mi f 100 mi

21 B Rp. Atrederm płyn 0,025% c 60 mi


B Rp. Atrederm płyn 0,05% c 60 mi
B Rp. Atrederm płyn 0,1% c 20 mi

22 Aurothioglucose
B Rp. Solganal inj.5% g fiol. 10 mi

23 B Rp. Bellergot draż. a 30 draż.


B Rp. Bellergot retard tabl. b 20 tabl.

24 Rp. Benzacne żel 5% a 30 g


Rp. Benzacne żel 10% a 30 g

25 B Rp. Berodual aerosol f 15 mi


B Rp. Berodual płyn do inhal. d 20 mi

26 Rp.
Rp. •• Betadrin
Betadrin
krople do oczu
krople do nosa
a
a
10 mi
10 mi

27 Buspironi hydrochloridum
B Rp. Spamilan tabl. 0,005 g e 30 tabl.
B Rp. Spamilan tabl. 0,01 g f 30 tabl.

28 Calcifediolum
B Rp. Devisol-25 krople d 10 mi

29 Calcii dobesilas
B Rp. Calcium dobesilate tabl. 0,25 g b 30 tabl.
B Rp. Dobesilat Calcium tabl. 0,25 g x 50 tabl.
B Rp. Doxium tabl. 0,25 g e 30 tabl.

30 Calcii glubionas
B Rp. Calcium "Polfa" inj. 10 % c 10 amp. 5 mi
B Rp. Calcium "Polfa" inj. 10 % d 10 amp. 10 mi

31 Calcii gluconas
Calcium gluconicum tabl. 0,5 g a 30 tabl.
Calcium gluconicum gran . 25% b 75 g
Calcium gluconicum gran . 25% b 100 g

32 Calcii lactogluconas
Calcium gran . b 100 g
Calcium tabl. mus. b 12 tabl.
Calcium tabl. mus. b 20 tabl.
Calcium C tabl. mus. b 12 tabl.
Saturai proszek 4 g b 14 torebek

33 Calcii pantothenas
Calcium pantothenicum tabl. 0,025 g a 50 tabl.
Calcium pantothenicum tabl. 0,1 g a 50 tabl.

J I
Monitor Polski Nr 26 304 -

2 4 5 8
34 Calcium syrop b' 150 mi
Calcium-Sandoz <) '1>
~-'
~.

.' .,"
syrop ; , L e 200 mi, '
' . '" ~. ;'.',!" 'j ' : "
35 Carbacholi chloridum,,:, J .; ; ,.
Rp. Carbachol '" ... . , " .. _. • , ,k.mp,le do ,o.czu..3 '%, a . ·, lO mi
Rp. Isopto-Carbachol krople do oczu J~5~/~ " d 15 mi
; ;'; i

36 Carbenicillinum natrbim .1
B Carbenic,il! i.?'l ',<;' . 'C'-; inj. 1 g c fiol.
.. -; ..
37 Carfecillin sodium
.!
B Rp. Carfecillin tabl. pow I. 0,25 '9 .,d 16 tabl.
B R,p,' Carfecillin tabl. powl. 0,5 g e 16:tabl.
B IIp. U.~ycillin ! abL ,e(>wl. 0,59 c 16 taflI.
,,;
38 Rp. Carident 5g

39 Cefadroxilum . . ,~,
B Rp. Durace( ···· kaps, 0,5 g e
,
12 kaps. '
B Rp. Dui"acef gran. do sporz:
0,125 g/ 5 mi 60 :ml
B Rp. Duracef gran. do sporz.
;.
( 0,25 g/5 mi 60 mi

40 Cefa'IE~xin
B Rp. Cefalexin kaps. 0,25 g e 20 'kaps.
B Rp. ' Keflex kaps, 0,25 g .e 20 kaps. ~ 12 kaps.
B . Rp. Keflex " kaps. 0,5 g ,J f 20 kap$.J, 12 ką ps.
B Rp. Keflex zaw. 125 mg/ 5 mi , c 60 mi . .
B Rp. Keflex zaw. 250 mg/5 mi , e 60 mi,
B Rp. ;' Oracef ~ ', . .' kaps. 0,25 g " .', " e 16 kaps.
B Rp. Oracef kaps. 0,5 g f 16kapś . :

41 Cefradinum "

B Rp. Sefril -d kaps. 0,5 g ",. d 12 kaps. :


B Rp: Sefril ,, ~ ' ~,
'," ;' inj. 1 g ,:.:< ' e 5 fiol.' z śuch . subst.
., l
B Rp: "Sefrll ' 'gran . do ·priyg. zaW. '
, c ,',
3 g/60 mi fI. 60ml '

42 Cefaclor . .i r'. "' "


B Rp . . Alfacet syrop 0,1 259/ 5 1111 " 'd 50 mi
B Rp. Alfacet syrop 0,25 g/ 5 mi e 50 mi
B Rp. Ceclor zaw. 125 mg/5 mi e 75 mi
B .Rp. ' .' t Ceclor zaw. 125 mg .i e 1 5 .saszetek
B Rp. Ceclor zaw. 250 mg/5 mi f 75 :m!
B Rp: Ceclor , zaw. 250 mg .' f 1 5: saszetek '

43 Cefuroximi axetilum
B Rp. ·Zi.nnat I,: , ', " , tabl. 0,125 g .e 10 tabl.
B Rp, Zinnat gran. 0,125 gf e·ml f , 50 ml, 100 mi ·
°
o

B Rp. Zinnat zaw. 125 mg <':: ę 1 saszetek


B Rp. Zinnat zaw. 250 mg .f 10 saszetek

44 Cefuroximum
B Rp. Biofuroxym . inj . .0,15 g . . c, fiol·.
B Rp. Biofuroxym inj. 1,5 g d fiol.
B Rp. Ketocef inj. 0,75 g ., c fiol.
B Rp. Ketocef . inj. 1,5 g d fiol.
B Rp. Zinacef iRj,.0,75g d fiol.
B Rp. Zinacef inj. 1,5 g e fiol.
:. ~.
45 Cepan krem c 35 g

46 Cetirizinum
B Rp. Zyrtec tabl. 0,01 g d 20 tabl.
'Monitor Polski Nr 26 - 305 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - .
47 Chloramphenicolum
B Rp. Oetreomycyna maŚĆ 1% a 5g
B Rp. Oetreomycyna maść 2% a 5g
B Rp. Oftalmosa cusi maść oczna 1 % x 3g

48 Chlorquinaldolum
Rp. Chlorchinaldin draż.0, 1 g a 20 draz.
Rp. Chlorchinaldin maść 3% a 20 g
Rp. Chlorchinaldin tabl. dopochw. 0,2 g , a 10 tabl.

49 Chlortalidonum
B Rp. Hygroton tabl. 0,05 g d 20 tabl.
B Rp. Urandil tabl. 0,05 g d 30 tabl.

50 Chlortetracyclini hydrochlori-
dum
Rp. Chlorocyclinum maść 3% a 10 g

51 Cholini salicylas
Otinum 20 % krople do uszu a 10 g
Rp. Sachol syrop 10 g/100 g a 150 g
Sachol płyn a 10 g
Sachol żel dentySto a 10 g

52 Cimetidinum
Rp. Altramet tabl. 0,2 g d 100 tabl.
Rp. Apo- Cimetidine tabl. 0,2 g e 100 tabl.
Rp. Belomet tabl. 0,2 g c 100 tabl.
Rp. Cimetidinum tabl. 0,2 g c 100 tabl.
Rp. Cimetidine tabl. 0,2 g c 100 tabl.
Rp. Cinamet tabl. 0,2 g c 100 tabl.
Rp. Histod iI tabl. 0,2 g e 100 tabl.
Rp. Tagamet tabl. 0,2 g g 100 tabl.
Rp. Tagamet tabl. 0,4 g f 20 tabl.
Rp. Tagamet tabl. 0,8 g g 30 tabl.

53 Rp. Citrolyt granulki d 220 g

54 Clindamycini hydrochloridum
B Rp. Oalacin C, Klimicin inj. 0,3 g/ 2 mi g 5 amp.
B Rp. Oalacin C inj. 0,6 g/4 mi g 5 amp.
B Rp. Oalacin C inj. 0,9 g/6 mi g 5 amp.
B Rp. Oalacin C kaps. 0,075 g d 16 kaps.
B Rp. Oalacin C kaps. 0,15 g d 16 kaps.
B Rp. Klimicin kaps. 0,15 g d 16 kaps.

55 Clomifeni citras
B Rp. Clostylbegyt tabl.0,05g d 10 tabl.

56 Clopamidum
B Rp. Brinaldix tabl. 0,01 g d 20 tabl.
B Rp. Brinaldix tabl. 0,02 g e 20 tabl.
B Rp. Clopamid tabl. 0,02 g a 20 tabl.

57 Colchici setnen ,
A Rp. Colchicum Oispert tab!. 0,5 mg e 25 tabl.

58 Cyproheptadini hydrochloridum
A B Rp. Peritol tabl. 0,004 g c 20 tabl.
A B Rp. Peritol syrop c 100 mi
A B Rp. Protadina '.
tabl. 0,004 g' b 20 tabl.

59 Cyproteroni acetas'
B Rp. Androcur tabl. 0,05 g g 20 tabl., 50 tabl.
Monitor Polski Nr 26 306 , - ~( Poz.• .216,

' .
1 2 3 4 5 6 7 8 9
~ ~, "
60 Cyproteroni acetas, ethinylest- .,
radiolum ,
Rp. Diane 35 draż. - e 21 drai.

61 Rp. Delatar maść d 50~

62 Demoxytocinum
B Rp. Sandopart tabl. podjęz . 50 j. m. e 10 tabl.

63 Denaverini hydrochloridum
"8 Rp. Spasmalgon inj. 5 mi d 10 amp. ..

64 Rp.
• Dermasept płyn a 30 g
.
65 Dexpanthenolum ..
B Rp. 0- Panthenolum inj. 0,05 g/ 1 mi . b 10 amp.
1- B Rp. 0- Panthenolum inj. 0,5 g/2 mi b 10 amp. -
, 66 Diclofenacum natricum
B Rp. Dicloreum inj. 0,075 g/3 mi e 6 amp.
B Rp. Feloran inj. 0,075 g/3ml e 10 amp.
B Rp. Naklofen i inj. 0,075 g/3 mi d 5 amp.
B Rp. Voltaren inj. 0,075g/ 3 mi e 5 amp.

. 67 B Rp. Dicortineff maść do oczu a 3g


B Rp. Dicortineff zawiesina do oczu a 10 mi

68 Dienestrolum
, B Rp. Dienoestrolum tabl. 0,001 g a . 30 tabl.
B Rp. Dienoestrolum tabl. 0,005 g b 20 tabl.

69 Dihydroergotamini tartras
A Rp. Dihydroergotaminum tartari-
cum tabl. 0,001 g b 20 tabl.
"
70 Dihydroergotoxini esylas
A Rp. Dihydroergotoxinum aetha-
nosulfuricum tabl. podjęz . 0,25 mg b 30 tabl.
A Rp. Dihydroergotoxinum aetha-
nosulfuricum krople 0,001 g/1 mi a 15 g , -

71 Dihydroergotoxini mesylas
A Rp. DH-Ergotoxin inj. 0,3 mg/ 1 mi '. c 5 arnp.
,
72 Dimazoli dihydrochloridum
Mycotol płyn c 50 g
Mycotol zasypka c 30 g

73 Dimenhydrinatum
A B Rp. Aviomarin inj. 0,05 g/1 mi a 5 amp.

74 DimEiticonum
Rp. Espumisan granulat d 100g
Rp. Espumisan kaps. 0,04 g El 100 kaps.

75 Diphenhydramini hydrochlori-
dum
A B Rp. Benzhydraminum hydrochlo-
ricum tabl. 0,05 g a 20 tabl.
A B Rp. Benzhydraminum hydrochlo-
ricum syrop 0,25 g/125 g a 125 g

76 Diprophyllinum ..
B Rp. Diprophyllinum tabl. 0,2 g b 60 tabl.
B Rp. Diprophyllinum inj. dożo 0,25 g/10 mi c 10 amp.
B Rp. Diprophyllinum czopek 0,2 g b 10 czopków .\

.
Monitor Polski Nr 26 - 307 - Poz. 216

1 2 . 3 4 5 6 7 8 9
B Rp. Diprophyllinum czopek 0,4 g b 10 czopków
B Rp. Diprophyllinum prolongatum tabl. 0,25 g b 20 tabl.
B Rp. Diprophyllinum prolongatum tabl. 0,45 g b 20 tabl.

77 B Rp. Distreptaza tabl. d 20 tabl.


B Rp. Distreptaza inj. c 1 fial. 20 mi
B Rp. Distreptaza czopek c 6 czopków

78 Disulfiramum
A B Rp. Anticol tabl. 0,5 g b 30 tabl.

79 Doxycyclini hydrochloridum
B Rp. Doxycyclinum kaps. 0,1 g c 10 kaps.

80 Doxycyclinum
B Rp. Doxycycline syrop 0,01 g/1 mi b 20 mi

81 Rp. Emphysal tab!. b 20 tabl.


Rp. Emphysal płyn b 100 g

82 Ephedrini hydrochloridum
A
A
B
B
Rp .
Rp. •• Ephedrini hydrochloricum
Ephedrini hydrochloricum
tabl. 0,025 g
inj. 0,025 g/1 mi
a
b
10 tabl.
10 amp.

83 Ergotamini tartras
B Rp. Ergotaminum tartaricum draż. 0,001 g a 20 draż.

84 Erythromycini cyclocarbonas :
Rp. Davercin maść 1% a 20 g
Rp. Davercin roztwór 2,5% b 30 mi

85 Estradioli valeras
B Rp. Oestradiol depot inj . 0,01 g/1 mi f ' 10 amp.

86 Etamsylatum
A B Rp. Cyclonamine tabl. 0,25 g a 30 tabl.
A B Rp. Cyclonamine inj. 0,25 g/2 mi a 5 amp.

87 Ethisteronum ,,
B Rp. Ethisteron tab!. podjęz. 0,025 g b 20 tabl.

88 Etretinate
B Rp. Tigason kaps. 0,01 g g 50 kaps.
B Rp. Tigason kaps. 0,025 g g 30 kaps.

89 B Rp. Fenbufen tabl. 0,3 g d 30 tabl.

90 Fenofibratum
Rp. Fenofibrat- Ratiopharm kaps. 0,1 g e 50 kaps.
Rp. Grofi brat kaps. 0,1 g d 50 kaps.
Rp. Lipanthyl kaps.0,1g e 50 kaps.

91 Ferrosi chloridum
Rp. Hemafer krople a 10 mi
Rp. Ferro 66 krople c 20 mi

92 Ferrosi fumaras
B Rp. Ferrum Lek inj. doż. 0,1 g/5 mi e 10 amp.

93 Ferrosi sulfas
Rp. Eisendragees- Ratiopharm draż. c 30 draż.
Rp. Ferro- Gradumet draż. c 30 draż.
.
Rp. Hemofer prolongatum draż. d 30 draż.
Rp. Resoferon . draż. d 50 draż .
Rp. Sorbifer Durules . draż. e 50 draż.
Rp. Tardyferon tabl. e 30 tabl.

-
Monitor Polski Nr 26 - 308 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
94 Rp. Fettam proszek d 200 g

95 B Rp. Flucinar N maść a 15 g


B Rp. Flucinar N krem a 15 g

96 Fluconazolum
B Rp. Diflucan kaps. 0,05 g g 7 kaps.
B Rp. Diflucan kaps. 0,15 g f 1 kaps.

97 Flumetasoni pivalas
B Rp. Lorinden lotio (mleczko) a 15 mi
98 Fluocinoloni acetonidum
B Rp. Flucinar maść a 15 g
B Rp. Flucinar żel a 15 g
99 Flunisolidum
Rp. Bronilide aerosol 0,25 mcg/dawkę f 120 dawek
Rp. Syntaris aerosol 0,025 mg/dawkę f 24 mi (240 dawek)
100 Fosfestrolum dinatricum
B Rp. Fostrolin tabl. 0,1 g c 20 tabl.
B Rp. Fostrolin inj. 0,25 g/5 mi d 10 amp.
101 Gentamicini sulfas
B Rp. Garamycin inj. 0,04 g/ 1 mi d 10 amp.
B Rp. Gentamycin inj. 0,01 g/ 1 mi d 10 amp.
B Rp. Gentamycin, Gentamicin inj. 0,02 g/2 mi b,d 10 amp.
B Rp. Gentamycin, Genfamicin inj. 0,04 g/1 mI. d 10 amp.
inj. 0,04 g/2ml b,d 10 amp.
B Rp. Gentamycin, Gentamicin,
Garamycin inj.i.m. 0,08 g/2 mi c,d,e 10 amp.
B Rp. Gentamycin, Gentamicin krople do oczu 0,3% a 10 mi
B Rp. Gentamycin, Gentamicin maść do oczu a,d 3 g, 5 g
B Rp. Gentamicin Ratiopharm inj.i.m. 0,08 g/ 2 mi g 10 amp.
102 B Rp. Gestigen tabl. a 21 tabl.
103 Glucosum
B Rp. Glucosum inj. 10% c 10 amp. 10 mi
B Rp. Glucosum inj. 20% c 10 amp. 10 mi, 20 mi
B Rp. Glucosum inj.40% c 10 amp. 10 mI. 20 mi
B Rp. Glucosum inj.40% d 5 amp. 50 mi
B Rp. Glucosum inj. 66% c 10 amp. 10 mi
104 Glyceryli trinitras
A Rp. Nitromint aerosol 0,4 mg e 10 g
105 Gonadotrophinum chorionicum
B Rp. Biogonadyl inj. 500 j.m. d 5 amp. z sucho subst. +
+ 5 amp. rozp.
B Rp. Biogonadyl inj. 2000 j.m. f 5 amp. z sucho subst. +
+ 5 amp. rozp.
B Rp. Pregnyl inj. 500 j.m. e 3 amp. z sucho subst. +
+ 3 amp. rozp.
B Rp. Pregnyl inj. 1 500 j. m. g 3 amp. z such osubst. +
+ 3 amp. rozp.
B Rp. Pregnyl inj. 5000 j. m. g 3 amp. z such osubst. +
+ 3 amp. rozp.
106 Griseofulvinum
B Rp. Biogrisin tabl. pawI. 0,125 g x 30 tabl.
B Rp. Biogrisin tabl. pawI. 0,25 g x 30 tabl.
B Rp. Biogrisin tabl. powl. 0,5 g x 30 tabl.
B Rp. Gricin tabl. 0,125 g d 20 tabl. , I
B Rp. Griseofulvin forte tabl. 0,125 g c 20 tabl.

107 Heptaminoli hydrochloridum


B Rp. Heptaminol tabl. 0,15 g d 60 tabl.
Monitor Polski Nr 26 - 309 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
108 Rp. Humana O proszek d 350 g
Rp. Humana z MCT ' proszek e 350 g

109 B Rp. Hydacorn draż. a 25 draż.

110 Hydrocortisoni acetas


B Rp. Hydrocortisonum aceticum inj. 0,125 g/5 mi d 10 fiol.

111 Hydrocortisoni butiras


B Rp. Laticort maść 0,1% a 15 g
B Rp. Laticort krem 0,1 % a 15 g
B Rp. Laticort lotio 0,1 % a 20 g

112 Hymecromonum
Rp. Cholestil tabl. 0,2 g c 50 tabl.
Rp. Mendiaxon draż. 0,2 g x 50 draż.

113 Inosinum
Rp. Groprinosin tabl. 0,5 g e 50 tabl.
Rp. Isoprinosine tabl. 0,5 g g 50 tabl.

114 Ipratropii bromidum


B Rp. Atrovent aerosol 0,02 mg/dawkę e 15 mi (300 dawek)

115 Isosorbidi dinitras


B Rp. Aerosonit aerosol 1,25 mg/dawkę c 12 mi (300 dawek)
B Rp. Isoket aerosol 1,25 mg/dawkę f 15 mi (300 dawek)

116 Ketokonazolum
B Rp. Ketokonazol tabl. 0,2 g d 10 tabl.
B Rp. Nizoral tabl. 0,2 g e 10 tabl.
B Rp. Oronazol tabl. 0,2 g x 20 tabl.

117 Lactovaginal gałka dopochw. d 10 gałek

118 Lactulosum
Rp. Duphalac syrop e 300 mi
Rp. Lactulosum syrop b 150 mi
Rp. Normase syrop x 200 mi

119 B Rp. Laticort-CH Itrem 0,1 % a 15 g


B Rp. Laticort-CH maść 0,1% a 15 g

120 B Rp. Lorinden A maść a 15 g


B Rp. Lorinden C maść a 15 g
B Rp. Lorinden C krem a 15 g
B Rp. Lorinden N krem a 15 g
B Rp. Lorinden T maść a 15 g

121 Lynestrenolum
B Rp. Endometril tabl. 0,005 g d 30 tabl.
B Rp. Lynomin tabl. 0,005 g x 30 tabl.
B Rp. Orgametril tabl. 0,005 g d 30 tabl.

122 Malugastrin tabl. x 20 tabl.


Malugastrin zaw. x 250 mi

123 B Rp. Mecortolon N maść a 10 g


B Rp. Mecortolon N krem a 10 g
B Rp. Mecortolon T maść a 10 g

124 Menadioni natrii bisulfas


Rp. Vitaminum K tabl. 0,01 g a 20 tabl.

125 Mepartricinum
Rp. Ipertrofan tabl. 50000 j. f 30 tabl.
Monitor Polski Nr 26 - 310 - Poz. 216;

1 2 3 4 5 6 7 ·8 9
126 Metandienonum
B Rp. Metanaboi tab!. 0,001 g a 20 tab!.
B Rp. Metanaboi tab!. 0,005 g a 20 tab!.
B Rp. Metanaboi krem 0,5% a 10 g

127 Methocarbamolum
Rp. Methocarbamol tab!. 0,5 g c 50 tab!.

128 Methotrexatum
A Rp. Methotrexat tab!. 0,01 g g 100 tab!.
A Rp. Methotrexat tab!. 2,5 mg f 100 tab!.
A Rp. Methotrexate tab!. 2,5 mg f 100 tabl.

129 Methoxsalenum
B Rp. Meladinine tab!. 0,01 g x 50 tab!.
B Rp. Oxsolaren kaps. 0,01 g e 50 kaps.
B Rp. Puvalen tab!. 0,015 g x 50 tab!.

130 Methylprednisoloni acetas


B Rp. Depo- Medrol inj. 0,04 g/1 mi c,d 1 fio!.
B Rp. Depo - Medrol z Lidokainą inj. 0,04 g/1 mi d 1 fio!.

131 M ethyltestosteronum
B Rp. Mesteron tab!. podjęz. 0,01 g a 20 tab!.

132 Rp. Mibalin krople do oczu a 10 mi

133 Miconazoli nitras


Rp. Gyno- Daktarin globulki 0,1 g e 15 glob.
Rp. Gyno- Femidazol tab!. dopochw. 0,1 g d 15 tab!.

134 B Rp. Monacort aerosol b 35 g

135 Mupirocinum
Rp. Bactroban maść 2% e 15 g

136 B Rp. Mycosolon maść c 15 g

137 Mykodermina płyn b 50 g


Mykodermina zasypka a 15 g
Mykodermina M maść a 30 g

138 Natamycin
B Rp. Pimafucin tab!. 0,1 g e 20 tab!.
B Rp. Pimafucin krople 2,5% e 20 mi
B Rp. Pimafucin tab!. dopochw. 0,025 g c 20 tab!.
B Rp. Pimafucin globulki dopochw. 0,1 g d 3 glob.

139 Natrii aurothiomalas


B Rp. Tauredon inj. 0,01 g/0,5 mi g 10 amp.
B Rp. Tauredon inj. 0,02 g/0,5 mi g 10 amp.

140 Natrium docusatum


B Rp. Dipolaxan tab!. pow!. 0,1 g b 50 tab!.
B Rp. Laxopol syrop 0,4% b 100 mi
B Rp. Laxopol roztwór 0,5% b 250 mi

141 Nicotinamidum
Vitaminum PP tab!. 0,05 g a 20 tab!.
Vitaminum PP tab!. 0,2 g a 20 tab!.
B Rp. Vitaminum PP inj. 0,1 g/2 mi b 5 amp.

142 Nifedipinum + Acebutololi hy-


drochloridum
B Rp. Grodalat tab!. d 30 tab!.

143 N itrendipinum
B Rp. Ba yp ress tab!. 0,02 g x 20 tab!.
Monitor Polski Nr 26 - 311 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rp. Nitrendipina tabl. 0,01 - 9 c 30 tabl.
B Rp. Nitrendipina tabl. 0,02 9 d 30 tab!.

144 Nitrofuralum
Nitrofurazon maść 0,2% a 25 g
Nitrofurazon zasypka 0,2% a 12 9

145 Norethisteroni ac eta s


Rp. Norethisteron tabl.;.o,005 g 20 tabl.
Rp. Primolut Nor tabl. 0,005 g 20 tab!.

146 A B Rp. Normatens, Brinerdin draż. a, c 20 draż ., 40 draż .

147 Rp. Nutramigen proszek e 425 g, 450 g

148 Rp. Oestro- Femin'al kaps. 1 ,25 mg d 20 kaps.


Rp. Presomen draż . 0,6 mg d 20 d raż.
Rp. Presomen draż. 1 ,25 mg e 20 d raż .

149 Rp. Ophtamid maść do oczu x 39

150 Orciprenalini sulfas


B Rp. Astmopent tabl. 0,02 9 b 20 tab!.
B Rp. Astmopent aerosol 0,3 g/ 20 mi c 20 mi

151 Ornithini aspartas


Hepatil tab!. 0,15 g d , 40 tabl.
Hepatil gran. 59 e, f °
1 i 30 saszetek

152 Oxeladini citras


B Rp. Oxeladin tabl. pow!. 0:01 9 a 30 tabl.
B Rp. Oxeladin tabl. pow I. 0,02 g a 30 ta bl.
B Rp. Oxeladin syrop 0,16 g/ 10 g a 150 g

153 Oxprenololi hydrochloridum


B Rp. Coretal tabl. 0,02 g a 50 ta bl.
B Rp. Trasicor tabl. 0,02 g d 50 tab!.

154 Oxycodoni hydrochlpridum


e N Rp. w Eucodalum ',- inj. 0,01 g/ 1 mi b 10 amp.

155 Rp. Oxycort aerosol b 75 g


Rp: Oxycort maść 3% a 10 g
Rp. Oxycort A maść oftalmicz. a 39

156 Pefloxacini mesylas


B' Rp~ Abaktal .' tabl. pow I. 0,4 g f 10 ta bl.
B Rp. Peflacine tabl. powl. 0,4 g f 10 tabl.
B Rp. Pefloksacyna tabl. pawI. 0,4 g d 10 tabl.

157 Pentoxifyllinum
B Rp. Agapurin draż. 0,1 g d 60 d raż .
B Rp. Agapurin retard tab!. 0,4 g d 20 tabl.
B Rp. Agapurin retard tabl. pawI. 0,6 g e 20 tabl.
B Rp. Azupentat-400 retard tabl. powl. 0,4 9 x 20 ta bl., 50 tab!.
B Rp. Grofil i na tabl. pow!. 0,1 g b 60 tabl.
B Rp. Pentilin tabl. 0,4 g d 20 tabl.
B Rp. Pentilin inj . 0,1 g/ 5 mi d 5 amp.
B Rp. Polfilin tab!. pawI. O,Jg b, c 20 tabl., 60 tabl.
B Rp. Polfilin tabl. pow I. proL 0,4 9 d, e 20 tabl., 60 tabl.
B Rp. Trental draż . 0,1 g e 60 d raż.
B Rp. Trental tabl. 0,4 g e 20 tabl.
B Rp. Trental inj . 0,1 g/ 5 mi e 5 am p.

158 Perindopril
B Rp. Prestarium tabl. 0,004 9 g 30 ta b!.
Monitor Polski Nr 26 - 312 l Poz. 216;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
159 I ' Phenazopyridini hydrochloridum ,
,
B Rp. Nafrecil tabł. 0,1 g ' c 20 tabl. :

160 Phenformini ,hydrochloridum


Il ' B Rp. Phenformin , tabt 0,015 g a 50 tabl. ,
Il B Rp. Phenformin prolongatum : ,draż. 0,03 g a, 60 draż.
. ,
161 Pilocarpini hydrochloridum , , ,

Il A Rp. Pilocarpinum hy~ ..ochlori-


cum , inj. 0,01g/1 mi , b 10 amp.
fi j
162 B Rp. Pimafucort lotio: ' d . 20 hll ;
B Rp. Pimafucort , ' maść ,. d 15 g
ł
!
B Rp. Pimafucort krem ,.
d 15 g l
163 Pindololum: ' ;
:
B Rp . . Apo-Pindol ta~1; 0,005 g d 50 tabl,.
B Rp. Apo~Pindol tab1. 0,01 g , e 50 tabl.
B Rp. Visken tabl.0,oo,5 g e 30 tabl.
"

;
164 Piracetamum ,
Rp. Nootropil kaps. 0,4 g c 60 kaps. ,
Rp. Nootropil ' tabl. powl. 0,4 g c '60 tabl. : ,
Rp. Nootropil . tabl. 0,8 g X 30 tabl. ,
Rp. Nootropil tabl. 1,2g '. x 20 tabl.
Rp. Piracetam kaps.0,4 ,g c 60 kaps. ,
Rp. Pirace,tam tab!. powl.-04 g c 60 tab!.
"
165 Pirenzepini hydrochloridum ,
B Rp. Gastrozepin tabl., 0,025 g 'e 20 tabl. • I
B Rp. Pirengast '.
tabl. Ó,025 g c,d 20 tabl., 60 tab!.
B
B
Rp.
Rp.
Pirengast
Pirenzepin- Ratiopharm
tab!. 0,05 g
tab!. 0,025 g
d,e
d
20
20
tabl.; 60 tabJ.
tabL .
;
B Rp. Pirenzepin- Ratiopharm tabl. 0,05 g d 20 tab!.
,
166 Piroxicamum
:
B Rp. Apo- Piroxicam kaps. 0,01 g C 20 kaps. '
B Rp. Apo- Piroxicam kaps. 0,02 g d 20 kaps.
B Rp. Felde.ne k~ps.0,01 g e ,20 kaps.
B Rp. Feldene kaps. 0,02 g e 20 kaps.
B Rp. Feldene czopek 0,02 g c 10 czopków
B Rp. Piroxicam tabl. pawI. 0,01 g a 20 tabl.
B Rp. Piroxicam tabl. powl 0,02 g a 20 tabl. ;

B Rp. Piroxicam czopek 0,01, g a 10 czopków


B Rp. Piroxicam czopek 0,02 g .a 10 czopk6w , !

B Rp. Piroxicam maść 5% b 20 g

167 Rp. Poldanen,. Tadenan tabl. powl. e 30 tabl.


"

168 Rp. Polfungicid maść 5% c 25 g


Rp. Polfungicid : płyn a 10 mi

169 Rp. Polseptol ,globulki a 5 szt.


Rp. Polseptol maść a 20 g
Rp. Polseptol płyn b 20 mi ,
Rp. Povidone Jodine 10% ,roztwór 10% b 20 mi

170 Prednisoloni pivalas


B Rp. Mecortolon krem 0,5% a 10 g

171 Pridinoli hydrochloridum


Il B Rp. Pridinol tabL 0,005 g b 50 tab!. :
Mótlitor, Polski Nr 26 - 313- " Poz, 216

, 1 2 4 5 6 7 8 9
172 Prochlorperazini dimaleas
B Rp., Chlorpernazinum . ~ ~ 'j. :tabl. 0,01 g o' .. a

:173 Rp. Proftln T zasypka.' ;' i. ' ;."i ! ; c ' .1 50:g


~ { ,. " .1

174 Propyphenazonum ' .' . . " , .."'.. . .( ; '; :;'.;:


B . Rp. Propyphenazonum " .' . ... . czopek.,O,l g , ., ' a 5 czopków
B Rp. Propyphenazonum czopek ,Q,,3;.g ' ,.. :a 5 czopków
: j "\" -'
175 Rp, Pro-Sobee .. " :. f d
." ,-'.., ", ..
,,, . , "

176 Rp. Psorisan maść 5% b .50 g i '

Rp. .~ ; Psqrisan maść 10% b 50 g


Rp. . Psori~an maść 20% b. '50 g

~17 Pyridcistigmrrti bromidum


B Rp. : Mestinon draż. 0,06 g ; 'g 150draż .
'. '
l >'
178 L\ B Reasec tabl. 2,5 mg c 20 tabl.

179 ; Retinb'li palmitas '


Rp. Vitaminum A kaps. 12000 j.m .. 50 kaps. o'
Rp; Vitaminum A •: płyn 50000 j.m/1 mi ; 10 mi

~ 80 B Rp. 'Rigevidon, Microgynon' tabl. b 21 tab!:

181 Roxitromycin " ", "


,l B Rp. ' Rulid " ~abl. 0,15 g f, e 10 tabl.

182 Salazosulfapyridinum :< i', ' "

B Rp. Gastropyrin , ~; tabl. 0,5 g J. " ~' ' :.. .. x 50 tab!.


L.B Rp. Sąlazopyrin l ' tabl. 0,5 g ''-,' " ·e· 50 tab!.
13 'Rp. , Sulfasalazin tabl. 0,5 g r pO tabl.
B Rp. Sulfasalazin EN . r , ; ·l ; .: tabl. O,q g o f- 50 tabl.

t83 Scopolamini butylbromidum,


B Rp. Buscolysin inj. 0,02 g/ 1 mi d 10 amp.
B Rp .. Buscopan draż . 0,01 g d 20 draż.
B Rp. Buscopan ;t. inj. 0,02 g .d. 5 amp.
B Rp. Scopolan n. draż . 0,01 g b 30 draż.
B Rp. Scopolan .."..
;; ' , -
czopek 0,01 g .a 6 czopków
'.
, ' ;-i' ,. draż.
184 L\ B Rp. Scopolan compositu.p .; ~ -,', , , -~-, f
b " .
20 drai..

185 , Scopolamini hydróbromid~ m " .


e A ' Rp.
( .,
. Scopolaminum hy~robro~i ~
cum inj. 0,5 mg/ 1 mi b 10 amp.
::.;. .

186 Rp. Spasticol .. czopek b 6 czopków


; /" .. ;

187 Spiramycihum ' - '


B Rp. Rovamycine tabl. 1 500000 j.m. 16 tabl.

188 Rp. SpongostanSpecial . gąbka żelatyn. (5 x 7 x


x 0,1 cm) g 20 szt
Rp. Spongostan Standard ' ,' . gąbka żelatyn. (5 x 7 x 1 cm) d, 2 szt

189 Sucralfatum
..Rp. Alsucral .. tabL L g ., ' ," c,e 30 tabl., 120 tabl.
Rp. Alsucral tabl. 0,5 g )~ ·x 60 tabl., 250 tabl.
Rp. Ancrusal tabl. 0,5 g e 120 tabl.
Rp, . $uGralfate . ' , , ". ,tabL 1 g ~. f 100 tabl.
Rp. Sucralfat- Ratiopharm 1abl. 1 g r> ,., . ..., (:,~ i ",' , c 20 tabl., 50 tabl.
Rp, : Ulcogant '. tabl. 1 g f 50 tabl.
Rp~ Ulcogant Suspension , ,.zaw. .. 19/ 5,ml '. f 250 mi
Monitor Polski Nr 26 - 314 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rp. Ulcogant Suspension zaw. 19/ 5 mi f 50 saszetek
Rp. Ulcogant gran . 1 g f 50 saszetek
Rp. Ulgastran tabl. 1 g d 50 tabl.
Rp. Ulgastran zaw. e 250 mi
Rp. Ulgastran zaw. e 50 saszetek a 5 mi
Rp. Venter tabl. 1 g e 50 tabl.
Rp. Venter gran. 2 g e 50 saszetek

190 Sulfacetamidum natricum


Rp. Sulfacetamidum 10% H-E-C krople do oczu 10% a 10 mi
Rp. Sulfacetamidum natrium krople do oczu 10% a 12 minimsów 0,5 mi

191 Sulfadiazinum argenteum


Rp. Dermazin krem 1 % d 50 g

192 Sulfafurazolul'n
B Rp. Amidoxal tabl. 0,5 g b 20 tabl.
B Rp. Amidoxal zawiesina b 100 g

193 Rp. Sulfanizolon zawiesina do oczu a 10 mi

194 Szczepionki
B Rp. Panodinum inj. b 10 amp. 1 mi
B Rp. Polyvaccinum forte inj. a 6 amp. 1 mi
B Rp. Polyvaccinum forte inj. b fiol. 10 mi
B Rp. Polyvaccinum mite krople do nosa c 10 mi
B Rp. Polyvaccinum mite inj . a 5 amp. 1 mi
B Rp. Polyvaccinum mite inj. b fi ol. 10 mi
B Rp. Polyvaccinum submite inj. a 3 amp. 1 mi
B R'p. Szczepionka wg Delbeta inj. a 3 amp. 2 mi

195 Testosteron i enanthas


B Rp. Testosteronum prolongatum inj. 0,1 g/1 mi b 5 amp.

196 Testosteron i propionas


B Rp. Testosteronum propionicum inj. 0,01 g/1 mi a 5 amp.
B Rp. Testosteronum propionicum inj. 0,025 g/1 mi b 5 amp.

197 Testosteronum
B Rp. Omnadren 250 inj.1 mi a 1 amp.

198 Tetracyclini hydrochloridum


B Rp. Tetracyclinum draż . , kaps. 0,25 g b 16 draż., kaps.

199 Thietylperazini maleas


Ll B Rp. Torecan draż. 6,5 mg c,e 20 draż., 50 draż.
Ll B Rp. Torecan czopek 6,5 mg d 5 czopków, 6 czopków

200 B Rp. Thiocodin tabl. a 10 tabl.

201 Thioridazini hydrochloridum


Ll B Rp. Thioridazin draż.O,01 g a 30 draż., 60 draż.
Ll B Rp. Thioridazin draż. 0,025 g a 20 draż., 60 draż.
Ll B Rp. Thioridazin draż.O,1 g c 20 draż., 60 draż .
Ll B Rp. Thioridazin prolongatum tabl. 0,2 g c 20 tabl., 60 tabl.

202 Tinidazolum
Rp. Fasigin tabl. 0,5 g x 4 tabl.
Rp. Tinidazolum tabl. 0,5 g a 4 tabl.

203 Tioconazolum
Rp. Gyno-Trosyd globulki 0,3 g e 1 globulka
Rp. Gyno-Trosyd maść 6,5% d 4,62 g
Monitor Polski Nr 26 - 315 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
204 Tobramycini sulfas
B Rp. Brulamycin inj. 0,08 9/ 2 mi 9 10 amp.
B Rp. Nebcin inj . 0,08 9/2 mi 9 10 amp., fiol.
B Rp. Nebcin inj. 0,02 9/ 2 mi 9 10 amp., fiol.

205 Tocoferoli acetas


Rp. Forte E-Vite kaps. 100 I.U. d 50 kaps.
Rp. Vitaminum E kaps. 0,1 9 a 30 kaps.
Rp. Evitol tabl. 0,1 9 c 30 tabl. ~

Rp. Sant-E-Gal draż. x 30 draż.

206 Tointex krem b 20 9

207 !l A Rp. Tolar9in czopek a 10 czopków

208 Tolperisoni hydrochloridum


B Rp. Mydocalm draż . 0,059 c 30 draż.
B Rp. Mydocalm inj. 0,1 9/ 1 mi d 10 amp.
B Rp. Mydocalm forte draż. 0,15 d 30 draż

209 Tramadoli hydrochloridullJ


!l B Rp. Tramadol cżopek 0,1 9 c 5 czopków
!l B Rp. Trama!, Tramadol kaps. 0,05 9 d 20 kaps.
!l B Rp. Tramai inj. 0,05 9/ 1 mi c 5 amp.
!l B Rp. Tramai inj . 0,1 9/ 2 mi d 5 amp.
!l B Rp. Trodon kaps. 0,05 9 e 20 kaps.
!l B Rp. Trodon inj . 0,05 9/ 1 mi c 5 amp.
!l B Rp. Trodon inj . 0,1 9/ 2 mi x 5 amp.
!l B Rp. Trodon, Tramal, Tramadol krople 0,1 9/ 1 mi d,e 10 mi
!l B Rp. Trodon, Tramai czopek 0,1 9 d 5 czopków

210 Triamcinoloni acetonidum


B Rp. Kenalo9 inj. 0,04 9/1 mi d 1 amp.
B Rp. Kenalo9 inj. 0,2 9/ 5 mi x 1 fiol.
B Rp. Polcortolon krem 0,1 % a 159
B Rp. Polcortolon maść 0,1 % a 15 9
B Rp. Polcortolon 1O inj. 0,01 9/ 1 mi b 5 fiol.
B Rp. Polcortolon 40 inj. 0,04 9/1 mi c 5 fiol.
B Rp. Polcortolon 200 inj. 0,2 9/5 mi c 1 fiol.

211 Triamcinolonum
B Rp. Polcortolon tabl. 0,001 9 a 20 tabl.
B Rp. Polcortolon tabl. 0,004 9 b 20 tabl.

212 B Rp. Unasyn tabl. 0,375 9 f 10 tabl., 12 tabl.


B Rp. Unasyn prosz. do przY9. zawiesiny
0,259/5 mi f 50 mi, 70 mi
B Rp. Unasyn inj . 0,759 f 5 fiol.
B Rp. Unasyn inj. 1,59 9 5 fiol.
B Rp. Unasyn inj. 39 9 5 fiol.

213 Rp. Undofen atomizer b 509

214 Rp. Cytribin tabl. powl. d 112 tabl.


Rp. Ventrisol roztwór d 560 mi
Rp. Ventrisol tabl. powl. 0,12 d 112 tabl.
Rp. De - Nol tabl. 9 112 tabl.

215 B Rp. Vitaminum A + D3 krople 20000 j.m.


A + 10000 i.m. D3 a 10 mi
B Rp. Vitaminum A + D3 kaps. 2000 i.m.
A + 1000 i .m. D3 a 50 kaps.

216 B Rp. Vratizolin krem 3% c 15 9


Monitor Polski Nr 26 - 316 - Poz. 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9
217 Xantinoli nicotinas
B Rp. Sadamin tabl. 0,15 g a 30 tabl.
B Rp. Sadamin inj. 0,3 g/ 2 mi c 10 amp.
B Rp. Sadamin prolongatum tabl. powl. 0,5 g c 20 tabl.
I
. I
l

Objaśnienie oznaczeń

Rp. - lek wydawany z apteki na recepty;


Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru
Mz/ Pom-33;
N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w .) ;
Rp . • - lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
A - lek bardzo silnie działający;
B -- lek silnie działający;
e - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia
pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
A - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana
dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności
psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności
w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić
o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie
nie umieszczono pionowej kreski jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

Kat. cen - kategorie cen:


a - cena leku od 1 .000 zł do 10.000 zł
b - cena leku od 10.001 zł do 20.000 zł
c - cena leku od 20.001 zł do 50.000 zł
d - cena leku od 50.001 zł do 100.000 zł
e - cena leku od 100.001 zł do 200.000 zł
f - cena leku od 200.001 zł do 500.000 zł
g - powyżej 500.000 zł
x - brak danych

Egzemplarzebieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady
Ministrów. ul. Powsińska 69/11. 00-979 Warszawa P-1.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69/11 .
00-979 Warszawa. P-1. do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru .

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów.
Wydawca: Urząd Rady Ministrów
Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3. P-29.
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, P-1.
tel. 42-14-78 i 694-67 -50, teleks 825944 WW, telefaks (2) 694-62-06 .
Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych " Tamka " S.A. . Zaklad nr 1. Warszawa. ul. Tamka 3.

Zam. 2178- 1300-94. ISSN 0209-214X Cena 16000 zł