Soalan Pengukuhan Tarbiyah Akidah 01 Nama: Nama Murabbi: Bahagian A: Silibus Akidah Arahan: Jawab semua soalan di ruangan

yang disediakan. 1 (Markah: ) a. Buku utama yang digunakan murabbi anda dalam halaqah untuk subjek Akidah adalah:

1

b. Buku tersebut ditulis oleh:

2

Selain buku di atas, nyatakan rujukan-rujukan lain yang digunakan oleh Murabbi anda untuk mebentangkan subjek Akidah:

3

a. Apakah definisi Ilmu Tauhid?

b. Nyatakan bidang perbahasan Ilmu Tauhid.

c. Sumber utama Ilmu Tauhid ialah.

d. Hukum mempelajari Ilmu Tauhid adalah:

e. Nyatakan implikasi Ilmu Tauhid dalam kehidupan manusia: i. Manusia dan Kebenaran

ii.

Manusia sesama Manusia

Soalan Pengukuhan Tarbiyah Akidah 01

2

iii.

Manusia dan Kekuatan

4

a. Mengapa Allah hanya menerima amalan orang beriman dan menolak amalan
orang kafir?

b. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyatakan bahawa amalan-amalan orang kafir ibarat i. ii. iii.

a. Mengucap

Dua kalimah Syahadah merupakan pintu masuk Islam. Ia membezakan antara orang beriman dan orang kafir. Apakah yang anda faham dengan La ilaha illallah:

i.

ii.

Muhammad Rasulullah

5

a. Berikan analogi bagaimana kita mengetahui kewujudan Allah SWT?

b. Bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah SWT?

Soalan Pengukuhan Tarbiyah Akidah 01

3

6

a. Sebutkan 5 sifat-sifat Allah SWT yang boleh dikeluarkan dari tadabbur ayat:
“Hendaklah manusia itu memperhatikan pada makanannya.” (‘Abasa 80: 24) i. ii. iii. iv. v.

a. Berdasarkan sifat-sifat Allah SWT di atas, dapat diketahui bahawa Kudrat Alam
(Mother Nature) atau patung berhala tidak mampu bersifat sedemikian kerana i. ii. iii. iv. v. 7

a. Sebutkan sunnatullah (ketetapan Allah) dalam penciptaan Awan berdasarkan i. ii. iii. iv.
ayat-ayat ini: (Al-A’raf 7:57): (Al-Waqi’ah 56: 68-70): (Ar-Rum 30: 48): (Al-Mulk 67: 30):

a. Apakah kaitan penciptaan Awan dengan sifat Allah SWT Yang Maha Mendengar
dan Memakbulkan Doa?

8

Nyatakan hikmah-hikmah yang Allah SWT tunjukkan kepada manusia dalam penciptaan udara.

9

Nyatakan

hikmah-hikmah

yang

Allah SWT

tunjukkan

kepada

manusia

dengan

Soalan Pengukuhan Tarbiyah Akidah 01 menjadikan rumah/kediaman/tempat tinggal sebagai keperluan.

4

1 0

a. Tandakan (/) untuk penyataan yang benar dan (x) pada yang salah.

i. ii. iii. iv. v.
vi.

Ada kaum yang Allah SWT tidak utuskan Rasul-Nya kepada mereka. ( ) Allah SWT menceritakan kisah semua Rasul-Nya di dalam Al-Quran. ( ) Hanya Nabi Muhammad SAW sahaja yang diutuskan untuk sekalian manusia, sedangkan Rasul-rasul pada kaum-kaum tertentu. ( ) Nabi Ibrahim AS adalah Khatamil Anbiya’ wal Mursalin ( ) Bilangan Rasul yang wajib diketahui ialah 5 orang. ( ) Kita wajib beriman kepada semua Rasul yang diutuskan Allah tanpa membezakan di antara mereka. ( )

a. Nyatakan hikmah-hikmah pengutusan Rasul kepada manusia

1 1

a. Mukjizat adalah bukti kebenaran para Rasul. Apakah definisi mukjizat?

b. Dalam Al-Quran, mukjizat disebutkan juga sebagai i. ii. iii.

i. ii.

a. Sebutkan contoh-contoh mukjizat bagi Nabi Ibrahim AS: Nabi Musa AS:

Soalan Pengukuhan Tarbiyah Akidah 01

5

iii.

Nabi Isa AS:

a. Nyatakan 4 Mukjizat Nabi Muhammad SAW: i. ii. iii. iv. 1 2

a. Kitab-kitab dan suhuf Ilahi diturunkan kepada para Rasul. Sebutkan kitab-kitab
dan suhuf para Rasul yang anda ketahui.

b. Bagaimanakah pendirian umat Islam terhadap Kitab-kitab terdahulu?

c. Sebutkan bukti-bukti bahawa Al-Quran adalah wahyu daripada Allah SWT, bukan
tulisan Nabi Muhammad SAW.

1 3

a. Nyatakan 2 bahagian kehidupan manusia. Kehidupan_______________ di _______________ _________________ ii. Kehidupan_______________ di _______________ _________________ a. Sebutkan 1 dalil naqli yang anda tahu tentang Hari Akhirat.

i.

sebagai sebagai

tempat tempat

b. Berikan 3 dalil aqli tentang keberadaan Hari Akhirat.

Soalan Pengukuhan Tarbiyah Akidah 01

6

c. Apakah yang anda faham tentang

i.
ii. iii. iv. v. vi. vii. 1 4

Alam Barzakh: Al-Hisab: Al-Mizan: Al-Haudh: As-Sirath: Syurga: Neraka:

a. Tandakan (/) untuk penyataan yang benar dan (x) pada yang salah.

i. ii.

Qadar ialah ketetapan yang ditentukan oleh manusia sendiri terhadap sesuatu. ( ) Orang beriman percaya bahawa qadar baik datang daripada Allah, manakala qadar buruk datang daripada syaitan. ( )

a. Setiap takdir buruk yang Allah tetapkan kepada manusia ada hikmahnya. Berikan
anologi untuk memahamkan orang yang tidak yakin dengan takdir buruk Allah SWT.

b. Nyatakan hukum beriman dengan Qadar (Takdir) dan kesan beriman dengannya.

Bahagian B: Ciri-ciri Akidah yang Sejahtera Arahan: Jawab semua soalan di ruangan yang disediakan. 1 (Markah: Seorang ahli keluarga anda diserang penyakit aneh, adakah boleh meminta bantuan daripada jin ataupun daripada orang yang berhubung dengan jin? )

Soalan Pengukuhan Tarbiyah Akidah 01

7

2

Apakah pendapat anda berkaitan dengan jampi serapah?

3

Anda pernah diberitahu akan bertemu jodoh apabila berusia 25 tahun. Adakah anda (tandakan pada yang berkenaan)

a. Tidak hiraukan pertanyaan itu b. Pastikan kebenarannya dengan bertemu tukang tilik yang lain. c. Lainlain:_______________________________

4

Seorang alim telah meninggal dunia. Bolehkan anda berdoa meminta keberkatan daripadanya di kubur? Ya/Tidak. Kenapa?

5

Anda hendak bermusafir pulang ke kampung. Tiba-tiba seekor kucing hitam melintas di hadapan anda. Adakah anda (tandakan pada yang berkenaan)

a. Terus membatalkan niat untuk keluar kerana yakin ada perkara buruk akan berlaku. b. Tiada sebarang tanggapan dan meneruskan perjalanan. c. Lainlain:_______________________________ Ya/Tidak

6 7

Bolehkah kita bersumpah dengan selain Allah SWT?

Seseorang berbuat suatu kebaikan demi mendapatkan pujian, kelebihan harta dan lainlain? Adakah amalan dia diterima? Mengapa?

8

Apakah Rukun Iman. Nyatakan menurut kefahaman anda.

Soalan Pengukuhan Tarbiyah Akidah 01

8

9

Orang yang anda sayang baru meninggal dunia. Bagaimana anda menghadapi peristiwa tersebut.

1 0 1 1

Adakah anda percaya kewujudan seksa kubur?

Ya/Tidak

Apakah yang anda ucapkan apabila mendapat kegembiraan atau nikmat?

1 2

Apakah yang anda faham tentang syaitan? menceritakan tentang syaitan di dalam Al-Quran.

Sebutkan

salah

satu

ayat

yang

Kertas Soalan Tamat Terima Kasih.

Untuk diisi oleh pemeriksa:

Soalan Bahagian A: Bahagian B: Markah Keseluruhan:

Markah:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful