OPIS STANDARDE BIROU

Nr. crt. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nr. Standard / An STAS 404/3 ± 87 STAS 530/3 ± 87 STAS 1991 ± 89 STAS 2350 ±

Denumire
evi de o el f r sudur , laminate la cald, pentru temperaturi ridicate ± Dimensiuni evi de o el f r sudur , trase sau laminate la rece, pentru temperaturi ridicate ± Dimensiuni Splint uruburi grosolane. uruburi pentru funda ii ± Dimensiuni

80
STAS 3478 ± 86 STAS 3923 ± 71 STAS 5451 ± 80 STAS 5754/1 ± 80 STAS 5754/2 ± 80 STAS 5756 ± 73 STAS 5974 ± 80 STAS 8184 ± 87 STAS 8185 ± 88 STAS 9378 ± 80 STAS 10321 ± 88 STAS 10382 ± 88 STAS 9101/4 ± 74 STAS 6870 ± 91 STAS 9801/1 ± 91 STAS 9801/2 ± 91Ä IITPIC ± NTR SR ISO 70051/2000 IITPIC ± NTR 6360 ± 80 IPROCHIM ±

evi de o el f r sudur pentru temperaturi ridicate ± Condi ii tehnice genertale de calitate Piuli e grosolane. Piuli fluture ± Dimensiuni urub cu ochi ± Dimensiuni

uruburi precise i semiprecise. Bol uri cu cap ± Dimensiuni Bol uri cu cap mic ± Dimensiuni Bol uri f r cap ± Dimensiuni

aib prelucrat pentru bol uri ± Dimensiuni O eluri pentru evi utilizate la temperaturi ridicate ± M rci i condi ii tehnice de calitate O eluri pentru evi f r sudur , destinate industriei petroliere ± M rci i condi ii tehnice de calitate evi de o el f r sudur , pentru temperaturi sc zute evi rotunde f r sudur , extrudate la cald, din o eluri inoxidabile i refractare O eluri pentru evi utilizate la temperaturi sc zute - ± M rci i condi ii tehnice de calitate Flan e pentru recipiente etan ate cu garnituri metaloplastice. Flan e plate pentru sudare ± Dimensiuni Utilaje pentru industria chimic . Flan e pentru recipiente. Tipuri i diametre nominale Flan e pentru recipiente. Presiuni nominale, presiuni de lucru, presiuni admisibile i presiuni de încercare Flan e pentru recipiente. Condi ii tehnice generale de calitate Vase cilindrice verticale cu amestec tor Flan e metalice. Partea 1 ± Flan e de o el Flan e pentru racorduri Flan e pentru recipiente

77 SR ISO 71/2000 Vase cilindrice verticale cu dispozitiv de amestecare. Metode de calcul Filete pentru evi cu etan are în filet ± Dimensiuni.25 26 27 NID 6362 ± 75 IITPIC ± NTR 1213 ± 80 IPROCHIM ± NID 7073 . Arbori. toleran e i notare . Metode de calcul pentru determinarea puterii Dispozitive de amestecare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful