You are on page 1of 7

1

Menyakini Hari Kebangkitan


Proses Kejadian Hujan dan Faedahnya
Surah al-A’raf ayat 57 - 58

MAKSUD AYAT SECARA MENYELURUH

Surah Al A'raf: ayat Surah Al A'raf : ayat


57 58

Negeri yang tanahnya baik


Kekuasaan Allah menciptakan (subur) apabila diturunkan
& menurunkan Hujan sebagai hujan akan menghasilkan
rahmat untuk manusia & tanaman yang subur dengan
aemua kehidupan di alam. izin Allah
Manakala negeri yang tanahnya
Kekuasaan Allah menghidupkan gersang & kering kontang apabila
& semula manusia yang telah diturunkan hujan tidak dapar /
mati terlalu sukar untuk mengeluarkan
hasil tanaman.
2

- Allah telah membuat beberapa ibarat / perbandingan


dalam ayat ini :
• "Bumi yang subur"- diibaratkan seperti Orang
Beriman :
• "Bumi yang kering / tandus"- diibaratkan seperti
orang kafir : "Hujan" pula - diibaratkan seperti Al Quran.

Terjemahan Ayat
Dan Dia lah (Allah) yang menghantarkan
angin sebagai pembawa berita yang
mengembirakan sebelum kedatangan
rahmatnya (iaitu hujan)
hingga apabila angin itu membawa awan
mendung, Kami halakan dia ke negeri
yang mati (ke daerah yang kering
kontang),
lalu Kami turunkan hujan dengan awan
itu, kemudian Kami keluarkan dengan air
hujan itu berbagai-bagai jenis buah-
buahan.
Demikianlah pula Kami mengeluarkan
(menghidupkan semula) orang-orang
yang telah mati, supaya kamu beringat
(mengambil pelajaran daripadanya)

Dan negeri yang baik (tanahnya),


tanaman-tanamannya tumbuh (subur)
dengan izin Allah
dan negeri yang tidak baik (tanahnya)
tidak tumbuh tanamannya melainkan
dengan keadaan bantut
Demikianlah Kami menerangkan tanda-
tanda (kemurahan dan kekuasaan) Kami
dengan berbagai cara bagi orang-orang
yang (mahu) bersyukur.

Jenis gas Simb % Kegunaan


ol
Nitrogen N2 78 - Diperlukan oleh tanah supaya bakteria tanah dapat
mensintesis proten untuk tumbersaran tumbuhan
Oksigen O2 21 - Manusia dan haiwan memerlukan oksigen untuk
pernafasan dan penghasilan tenaga daripada
makanan.
3
- Tumbuhan pula memerlukan oksigen untuk
menghasilan tenaga daripada makanan
- Tanah memerlukan oksigen supaya akar dapat
bernafas
Karben CO2 0.0 - Tumbuhan menyerap karben dioksida untuk
dioksid 3 menjalankan proses fotosintesis
Gas Adi He 0.9 Menyalakan lampu nion dan belon gas
/Nadir Ar
Ne
awan
Kesimpulan: Semua hidupan perlukan udara utk hidup terutama manusia. hujan
Pencipta udara atau angin ialah Allah swt
Wap air [penyejatan]

tasi
1. Angin pembawa berita gembira

Maksudnya: Udara yang bergerak;


pembawa berita gembira
Air mata membawa awan mendung yg mengandungi
hujan
Membawa beberapa jenis gas utk semuaAngin
hidupan.

2. Awan dan hujan pembawa rahmat kepada


manusia dan alam. Kejadian awan dan penurunan
hujan berlaku melalui proses kitar air semulajadi.
kitar air semula jadi PROSES KEJADIAN
Proses ini akan berulang dan membentuk HUJAN
laut.
tanah atau mengalir ke sungai, tasik dan
Air hujan pula akan diserap ke dalam
Lalu ia jatuh ke bumi sebagai hujan.
pengapungan udara.
tidak dapat disokong lagi oleh daya
3. Titisan air yang terlalu besar dan berat
yang lebih besar dan berat
kecil bergabung menjadi titisan-titisan
2. Dalam awan, titisan-titisan air yang
1.Hujan terjadi kerana adanya awan
4

PROSES KEJADIAN HUJAN MENURUT AL QURAN

i.Air di permukaan bumi seperti kolam, tasik,sungai


& laut tersejat menjadi wap/haba air yang lebih besar
dan lebih berat disebabkan haba sinaran matahari
2.Awan yg berisi wap-wap air digerakkan oleh angin & berkumpul
3.Wap yang telah cukup berat akan gugur sebagai air hujan

[ Air hujan yang turun akan meresap ke dalam tanah dan mengalir
semula ke kolam,tasik, sungai & laut. Proses kejadian hujan ini
akan berulang sebagai satu kitaran. ]

PROSES KEJADIAN i.Air di permukaan bumi seperti


AWAN kolam, tasik,sungai & laut tersejat
menjadi wap/haba air yang lebih
besar dan lebih berat disebabkan
haba sinaran matahari
2.Wap air yabg ringan akan naik ke
etmosphia
3. Apabila wap air bertemu dengan
udara sejuk, ia akan berkondisasi
menjadi titisan air
4. Titisan air yang kecil ini terapung-
apung ke etmosphia kerana dis okong
oleh daya pengapungan udara.
5. Titisan air akan berkumpul lalu
membentuk awan

Proses kitar air semulajadi merupakan sunnah Allah. Bertujuan utk mengekalkan
kuantiti air di bumi yg membolehkan semua hidupan hidup sejahtera.

3. Tanah yang gersang menjadi subur.

PERBANDINGAN BUMI YANG SUBUR & BUMI YANG TANDUS

Bumi yang Apabila diserami air menjadi subur


tandus, dan sesuai untuk pertanian. Apabila
hangus dibasahi air hujan menjadi subur
terbakar, sehingga menumbuhkan tumbuhan
dan yang menghijau dan buahan yang
gersang lazat dimakan
Bumi yang Tanah yang subur apabila tanah Di ibaratkan sebagai orang
Subur diturunkan hujan akan beriman,
mengeluarkan hasil tanaman yang Apabila diturunkan al Quran ,
lumayan Tanah yang subur apabila mereka mudah beriman &
tanah diturunkan hujan akan mengamalkan ajaran al Quran
5
mengeluarkan hasil tanaman yang
lumayan
Bumi yang Bumi yang tidak subur /gersang & Diibaratkan sebagai orang kafir.
kering/ kering kontang walaupun diturunkan Walaupun telah diturunkan al
tandus/ger hujan sangat sukar untuk Quran – mereka tidak dapat
sang menghasilkan tanaman menerima & mengambil
kebaikan dari ajaran al-Quran

HARI KEBANGKITAN SEMULA DALAM AYAT : 57

Maksud Kebangkitan semula : ialah Manusia yang telah mati akan


dihidupkan
semula oleh Allah di akhirat kelak untuk
menerima balasan

Hukum beriman dengan hari kebangkitan :


Wajib beriman dgn hari kebangkitan kerana ia adalah salah satu rukum iman

4. Maksud Menyatakan rasa terima kasih kepada


Bersyukur: Allah atas segala nikmat yg dikurniakan

Perbandingan orang
4.1 yang bersyukur dan
orang yang tidak
bersyukur

yang sedikit. nikmat yang banyak yang sedikit.


-Reda walaupun menerima nikmat -Tamak walaupun menerima
-Sabar menghadapi musibah apabila ditimpa musibah
negara -Tidak Sabar dan mengeloh
memajukan diri, masyarakat dan negara
-Berusaha meningkatkan dan kemajuan diri, masyarakat dan
ibadat -Kurang berusaha ke arah
-Rajin dan ikhlas melakukan beribadat
-Malas dan berpura-pura
Orang Bersyukur
Orang Yamg Tidak Bersyukur

-Reda dan Qanaah dgn segala pemberian


HATI Allah swt
-Bertambah cinta kepada Allah swt apabila
menerima nikmat
CARA
BERSYUKU LISA -Membanyakkan zikir seperti mengucap al-
R N Hamdulillah
-Menyampaikan dakwah dan memberi
nasihat secara hikmah
6

AMALA
N
-Memelihara ibadat wajib dan
meninggalkan ibadat sunat
-Memanfaatkan nikmat ke aranh kebaikan
diri, masyarakat dan negara

PENGAJARAN DARI AYAT:

1. Manusia hendaklah sentiasa mensyukuri nikmat Allah &


menggunakannya pada perkara yang diredai Allah
2. Meyakini bahawa Al Quran tidak bertentangan dengan sains
3. Kita hendaklah sentiasa memerhati & merenungi setiap kejadian
Alam untuk mendekatkan diri kepada Allah
4. Kita wajib meyakini Allah berkuasa mematikan manusia &
menghidupkannya kembali di akhirat

SOALAN LATIHAN :
1. Nyatakan dua bukti Allah berkuasa menghidupkan semula mansuia
2. Terangkan cara berlakunya proses kitar air semula jadi
3. Jelaskan dua bukti Allah berkuasa membangkitkan manusia semula selepas
kematiannya
4. Senaraikan tiga perbandingan antara orang yang bersyukur dan orang yang
tidak bersyukur
5. Terangkan proses kejadian hujan
6. Jelaskan kepentingan air dalam kehidupan
7. Tanah yang subur diibaratkan sebagai jiwa yang mudah menerima nur iman.
Apakah usaha yang perlu anda lakukan umtuk meningkatkan keimanan ?
8. Nyatakan rahmat Allah SWT yang anda tahu selain daripada hujan.
9. Menyelidik khazanah Allah di bumi mendatangkan banyak kebaikan kepada
manusia sejagat. Huraikan kebaikan yang akan diperolehi.
10.Beri erti perkataan yang bergaris di bawah;

10.1 ` =

10.2 =
7

10.3 =

10.4 =

10.5 =

10.6 =