1

/

Apakah bentuk muka bumi akibat tindakan hakisan ombak? A Beting B Tombolo C Batu Tunggul D Pantai Manakah penyataan yang benar tentang tasik P dalam peta di bawah?

2

/

A B C D

Tasik semula jadi Tasik bekas lombong bijih timah Tasik untuk menjana tenaga elektrik Tasik untuk mengairi kawasan sawah padi

Maklumat berikut berkaitan pola sungai

Struktur batuan sama keras Pola seperti ranting pokok

3

/

Apakah sungai yang mempunyai pola seperti di atas? A Sungai Perak B Sungai Bernam C Sungai Kedah D Sungai Kinabatangan

udara di laut lebih cepat menjadi panas B.4 Berdasarkan jadual di bawah. Bayu laut akan menyederhanakan suhu di daratan D. Udara sejuk bertiup dari darat darat ke laut membentuk bayu laut C. Bayu laut akan bergerak beberapa kilometer ke laut . Pada waktu siang. berapakah min suhu tahunan? Bulan Suhu (OC) A 25OC B 26 OC C 27 OC D 28 OC J 25 F 26 M 26 A 26 M 27 J 26 J 27 O 26 S 26 O 26 N 26 D 26 / 5 Apakah kegiatan ekonomi utama penduduk dalam peta di kawasan berlorek? / A B C D Penternakan Pertanian Pembalakan Penternakan 6 / Pernyataan manakah yang benar tentang kejadian bayu laut? A.

berkilat dan tebal 7 / Apakah jenis tumbuhan semulajadi di atas? A Hutan Pantai B Hutan Paya Air Masin C Hutan Paya Air Tawar D Hutan Gunung Rajah berikut menunjukkan tumbuhan semula jadi di Malaysia.Maklumat berikut adalah berkaitan dengan ciri tumbuhan semulajadi y Akar jangkang y Daunnya kecil. 8 Kawasan manakah dalam peta terdapat tumbuhan semula jadi di atas? A B D C Peta 1 Malaysia jawapan B .

9 Kombinasi manakah yang sesuai tentang fauna dan habitatnya? Fauna Habitat Hutan Paya air masin Hutan gunung Hutan paya air tawar Hutan paya air masin / A B C D Udang Harimau Ikan belacak Badak Sumatera 10 / 11 / Apakah pola petempatan yang wujud di kawasan ladang getah ? A Berkelompok B Berselerak C Berjajar D Berpusat Apakah fungsi petempatan luar bandar di Malaysia? A Menyediakan bekalan buruh B Menyediakan kemudahan kewangan C Pengumpulan hasil perindustrian D Pusat pengangkutan Apakah sumber tenaga yang boleh digunakan secara berterusan ? A Solar B Gas asli C Arang batu D Petroleum Kombinasi manakah yang benar tentang jenis mineral dan lokasinya? Jenis Mineral A Kaolin B Bijih Timah C Arang Batu D Bauksit Lokasi Teluk Ramunia Raub Merit Pila Mamut 12 / 13 / 14 Apakah mineral yang dikaitkan dengan kawasan di bawah? y y y A B C D Mukah Balingian Merit-Pila / Emas Kuprum Bijih timah Arang batu .

y y y y 16 Penurasan pasir pantas Penurasan perlahan Kaedah disinfeksi Kaedah perawatan Ozone-GAC / Negara yang manakah menggunakan cara pengurusan sumber air di atas? A singapura B Thailand C Jepun D Filipina Apakah faktor yang menggalakkan perkembangan industri berasaskan bahan mentah di bawah? 17 / A B C D Lokasi strategik Kemudahan pelabuhan Kemudahan jalan pengangkutan Kemahiran semulajadi penduduk .15 Negara manakah menggunakan sumber tenaga ombak secara meluas? A China B Iceland  C Belanda D Perancis Maklumat berikut berkaitan dengan pengurusan air sesebuah negara.

/ A B C D Jerebu Hujan asid Pulau haba Kesan rumah hijau .18 Apakah kesan kejadian di bawah terhadap alam sekitar? y y A B C D Peningkatan gas karbon dioksida Peningkatan gas nitrus di udara / Hujan asid Kesan rumah hijau Penipisan lapisan ozon Pencemaran 19 / 20 Apakah kesan pembinaan empangan terhadap alam sekitar ? A Tanah runtuh B Suhu meningkat C Udara tercemar D Hutan tenggelam Apakah fenomena cuaca dan iklim berkaitan rajah di bawah?.

2000 .2 Jadual berikut menunjukkan kadar kematian bagi Negara X Tahun 2000 2005 Jumlah kematian 100 ribu orang 150 ribu orang Jumlah kematian di Negara X.2005 Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? A Wanita bekerjaya B Taraf hidup yang tinggi C Taraf kesihatan yang rendah D Amalan perancangan keluarga / Soalan 22 berdasarkan jadual di bawah Kawasan I II III IV 22 / Keluasan ( km persegi ) 40 50 10 5 Jumlah Penduduk ( orang ) 1200 2000 500 350 Kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi ? A B C D I II III IV Kadar Kelahiran melebihi Kadar Kematian 23 / Keadaan di atas menunjukkan jenis pertumbuhan penduduk A B C D Sifar Positif Negatif Optimum .

Bangi B.Pontian .Miri D.Kadar kelahiran tinggi Kadar kematian rendah Pertumbuhan penduduk tinggi 24 Pernyataan manakah yang boleh dikaitkan dengan ciri ± ciri di atas ? A B C D Pendapatan penduduk tinggi Kadar pengangguran rendah Peratus buta huruf rendah Kawasan setinggan meningkat / KLONG TOEY X SENTUL 25 Apakah persamaan antara kedua ± dua kawasan di atas ? A B C D Perumahan yang selesa Kemudahan infrastruktur baik Kawasan setinggan Kesesakan lalu lintas / Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah Petempatan pertubuhan antarabangsa berikut penting kepada Malaysia? Pendidikan Mengapakah Bandar M luar bandar / M mungkin sekali A.Rawang C.

Soalan 27 berdasarkan rajah di bawah Teluk Darvel Kota Tampan 27 Apakah persamaan petempatan dalam kawasan berlorek di atas ? / A B C D Petempatan awal Bandar Desa Pinggir pantai Soalan 28 berdasarkan peta di bawah 28 Apakah kegiatan yang mempengaruhi perkembangan bandar X dan Y ? A B C D Industri kampong Kegiatan pelancongan Perlombongan petroleum Kegiatan perikanan / .

y y y Bandar Baru Bangi Sintok. Johor 29 Bandar ± bandar di atas mempunyai persamaan fungsi sebagai / A B C D bandar pendidikan bandar perindustrian bandar pentadbiran bandar di raja 30 Apakah bandar persimpangan kereta api antara pantai barat dan pantai timur Semenanjung Malaysia ? A B C D Klang Gemas Segamat Shah Alam / . Kedah Skudai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful