P. 1
Higijena

Higijena

|Views: 1,304|Likes:
Published by Darko Savic

More info:

Published by: Darko Savic on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

Higijena Opis Pojma: Grana medicine koja ispituje sve štetne uticaje u čovjekovoj okolini i ustanovljava kako oni

djeluju ne samo na organizam pojedinca, nego i na pojedine grupe ljudi, veće zajednice i cijelo društvo, i proučava sve potrebne mjere u cilju zaštite ljudskog zdravlja i stvaranja optimalnih uslova za život; duševna h., grana medicine koja se bavi proučavanjem i primjenjivanjem mjera potrebnih za čuvanje duševnog zdravlja. Sin. psihohigijena; građevinska h., dio opšte higijene koji ispituje, proučava i obezbjeđuje higijensku izgradnju i higijensko uređenje prostorija, stambenih i javnih zgrada, radionica, fabrika itd. jednom riječju svih građevina uopšte; individualna zaštita rada, sistem mjera usmjerenih prvenstveno na pojedinog radnika. Ovdje u prvom redu spadaju lična zaštitna sredstva: radna odijela, zaštitne rukavice, zaštitne čizme, cipele, pregače, kapuljače, obrazine, šljemovi, naočari, respiratori, maske (v. maska i Dregerov aparat pod akaratus), antifoni i dr. Lična zaštitna sredstva moraju biti korištena smao za zaštitu od strogo određenih štetnosti i za određeni period. Kad to nije slučaj, ona mogu donijeti više štete nego koristi. Ona se moraju pravilno održavati i popravljati, odnosno na njima se moraju vremenom mijenjati pojedini dijelovi (cjedila u maski ili respiratora) i t. sl. Individualna zaštitna sredstva predstavljaju mjere drugostepenog značaja, budući da su opšte zaštitne mjere daleko efikasnije i dan jihovu insuficijentnost pokušavamo nadoknaditi ličnim zaštitnim sredstvima – individualnom zaštitom koju nije uvijek lako sprovoditi (naporno je raditi 35 godina, uz stalno korištenje individualnih sredstava, pa se zato nastoji da se problem zaštite riješi tzv. kolektivnom zaštitom (v. kolektivna zaštita); industrijska h., dio h. rada kojim se naročito bavi h. rada u raznim industrijama, industrijska higijena, grana medicine koja ispituje ne samo štetne uticaje koji se javljaju na radnim mjestima već i one koji djeluju van uslova rada, a mogu se odraziti na ponašanje radnika za vrijeme rada, na njegovo zdravlje i radnu sposobnost. Ona izučava, pored ovih, i sve druge faktore koji mogu pozitivno djelovati na zdravlje radnika, favorizovati bolju motivaciju i veću produktivnost rada bez negativnih posljedica po zdravlje radnika. H. rada uključuje više medicinskih disciplina a u prvom redu: kliniku profesionalnih oboljenja (otkrivanje ranih znakova profesionalnih oboljenja i trovanja), toksikologiju, industrijsku psihologiju, zaštitnu tehniku i zdravstveno prosvjećivanje. Na tom poslu ona pored medicinskih lica okuplja i psihologe, socijalne radnike i inženjersko-tehničku zaštitu i kroz ambulantno-poliklinički odnosno dispanzerski rad ljekara privrednih organizacija. Ovaj radi na planu integralne preventive i kurativne medicine, ali glavnu pažnju obraća na preventivne mjere; mentalna h., grana medicine koja se bavi razvitkom

školska h. socijalna h. Sin. grada ili industrijskog centra. prostranih. profesionala higijena. seksualna h. mentalno i socijalno stanje. . h. da bi se spriječilo da radnici udišu ove štetne produkte proizvodnog procesa.. Njen je zadatak da izučava optimalne uslove rada. dio higijene koji se bavi seksualnim vaspitanjem. dio higijene koji ispituje uticaj stanovanja na čovječije zdravlje i mjere koje obezbjeđuju izgrađivanje zdravih. dio higijene koji proučava probleme higijenskog uređenja naselja i stara se da se pri njihovoj izgrandji u cjelosti vodi računa o zahtjevima higijene u cilju obezbjeđenja i unapređivanja zdravlja i radne sposobnosti stanovnika nekog naseljenog mjesta. otrovnih gasova i para s radnih mjesta. individualnom polnom higijenom i polnim odnosima kad su ovi u vezi s individualnim zdravljem i zdravljem zajednice. h.. V. zamjenom ručnog rada mašinskim. normalnog ili defektnog.. ispituje sve probleme i pitanja koja se odnose na doba školovanja. koji ispituje dejstvo rada na zdravlje radnika i proučava raznovrsne mehaničke. dovođenjem i odvođenjem materijala mehaničkim putem ili pneumatičkim transportom u zatvorenim i nepropustljivim cijevima i mehanizovanim pakovanjem. je pretežno preventivna medicinska disciplina. v. racionalizacijom rada i promjenom postupka proizvodnje. na radnu sposobnost i na efekt proizvodnje. svjetlih. mesa.mentalnog zdravlja i emotivnim rekacijama i navikama. stana. suhih i stetskih stanova. vještačkom ventilacijom i klimatizacijom radnih prostorija. h. meso. upotrebom naročitih aparata za mljevenje materijala. h. preduzima potrebne asanacione i preventivne mjere i nastoji da osigura za svakog učenika. naelja. ovlaženjem predmeta ili zgodnim dodavanjem ulja koja vežu prašinu. r. higijena naselja. rada. unapređujući tako njihovo izičko. snošljive uslove za život. koja proučava uticaj socijalnih prilika na zdravlje i preporučuje mjere za suzbijanje socijalnih bolesti. H. grana h. To se postizava raznim metodima. mehanizacijom i hermetizacijom proizvodnog procesa uz istovremeno odstranjivanje stvorenih štetnih produkata ekshaustorima. medicina. dio h. odvajanjem aparature i mašinerije koja zagađuje vazduh od ostalih radnih prostorija. unapređivanjem seksualnog zdravlja. socijalne bolesti (pod bolest). sanacija radnih prostorija. Sin. komunalna higijena. fizičke i hemijske uticaje koji mogu štetno dejstvovati na organizam radnika. mjere higijnske i tehničke za otklanjaje štetnih uticaja iz rdne sredine i sprečavanje pojave i razvijanje profesionalnih oboljenja kao i nesrećnih slučajeva pri radu. brižljivo odstranjivanje industrijske prašine. sanitaciju nezdravih i nehigijenskih stanova i potpuno i najbrže odstranjivanje svih mogućih zagađenja i štetnih dejstava iz stanova i njihove okoline.

vodosnabdevanje.kao najvulnerabilnijih kategorija stanovništva.od vitalnog značaja su dobri higijensko-sanitarni uslovi školske sredine.učionica.učionica.čiji su bitni elementi:higijena školske zgrade.kao najvulnerabilnijih kategorija stanovništva.školski nameštaj i učila.učionica.ali ujedno i najvećeg potencijala društva.školski nameštaj i učila.kao najvulnerabilnijih kategorija Radi zaštite zdravstvenog statusa i preveniranja oboljenja kod dece i mladih.kao i kontraindikacije za nastavu fizičkog zaštita ušenika i rad kolske ambulante.najčešća oboljenja dece i mladih.objekti za fizičku kulturu.osvetljenje.objekti za fizičku sredine.učionica.ali ujedno i najvećeg potencijala društva.higijena nastave.zdravstvena zaštita ušenika i rad kolske ambulante.osvetljenje.od vitalnog značaja su dobri higijensko-sanitarni uslovi školske stanovništva.kao najvulnerabilnijih kategorija Radi zaštite zdravstvenog statusa i preveniranja oboljenja kod dece i mladih.školski nameštaj i .čiji su bitni elementi:higijena školske zgrade.čiji su bitni elementi:higijena školske zgrade.kao i kontraindikacije za nastavu fizičkog vaspitanja.18-25 studenti) Uticaj Uticaj školske sredine na školske sredine na zdravlje dece i omladine zdravlje dece i omladine -Radi zaštite zdravstvenog statusa i preveniranja oboljenja kod dece i mladih.Radi zaštite zdravstvenog statusa i preveniranja oboljenja kod dece i mladih.najčešća oboljenja dece i mladih.sanitarni objekti.sanitarni objekti.ali ujedno i najvećeg potencijala društva.zdravstvena kulturu.od vitalnog značaja su dobri higijensko-sanitarni uslovi školske sredine.higijena nastave.15-18 adolescenti. .od vitalnog značaja su dobri higijensko-sanitarni uslovi školske stanovništva.objekti za fizičku sredine.rad školske kuhinje i ishrana dece. vaspitanja.čiji su bitni elementi:higijena školske zgrade.školski nameštaj i učila.Ova populacija obuhvata 25% stanovništva kod nas (7-14god. Deca.vodosnabdevanje.rad školske kuhinje i ishrana dece.ali ujedno i najvećeg potencijala društva.

najčešća oboljenja dece i mladih.učila.15-18 adolescenti.kao mesto gde učenici borave niz godina u doba intenzivnog psihičkog.ventilaciju i redovnu kontrolu učenika.kao mesto gde učenici borave niz godina u doba -Školska zgrada. vaspitanja.grejanje.najčešća oboljenja dece i mladih.Ova populacija obuhvata 25% stanovništva kod nas (7-14god.glavnih saobraćajnica(100m) i drugih izvora aerozagađenja i buke.pogodan raspored rada i odmora.biološkog i fizičkog razvoja mora obezbediti intenzivnog psihičkog.biološkog i fizičkog razvoja mora obezbediti osnovne higijenske uslove za rad i boravak učenika. .kvalitetno vodosnabdevanje.u smečtena u centralnom delu mikrorejona. vaspitanja.osvetljenje.na 15-20 min pešačenja.zdravstvena kulturu.higijena nastave.blizu parkova i zelenila. .rad školske kuhinje i ishrana dece.15-18 adolescenti.sanitarni objekti. Deca.glavnih saobraćajnica(100m) i drugih izvora aerozagađenja od fabrika.kao i kontraindikacije za nastavu fizičkog zaštita ušenika i rad kolske ambulante.blizu parkova i zelenila.dobru osvetljenost.objekti za fizičku kulturu. .sa dobrom osvetljenošću i ventilacijom (udaljena na 25m od i buke.kontrolu dispozicije otpadnih materijala.18-25 studenti) HIGIJENA ŠKOLSKE ZGRADE -Školska zgrada.grejanje.nastavu fiziškog vaspitanja.bez zaklona). zgrada.nastavu fiziškog dispozicije otpadnih materijala.kao i kontraindikacije za nastavu fizičkog vaspitanja.kontrolu rada i odmora.osvetljenje.Ova populacija obuhvata 25% stanovništva kod nas (7-14god.pogodan raspored osnovne higijenske uslove za rad i boravak učenika.na dovoljnoj udaljenosti mirnom delu naselja.ventilaciju i redovnu kontrolu učenika.Zemljište – mora biti odgovarajućeg fizičko-hemijskog sastava i Zemljište – mora biti odgovarajućeg fizičko-hemijskog sastava i sanitarnog stanja.na 15-20 min pešačenja.na dovoljnoj udaljenosti od fabrika. .higijena nastave.dobru ishranu.kvalitetno vodosnabdevanje.vodosnabdevanje.Lokalizacija školskih zgrada – urbanističkim planom bi trebalo da je Lokalizacija školskih zgrada – urbanističkim planom bi trebalo da je smečtena u centralnom delu mikrorejona.dobru osvetljenost.sanitarni objekti.rad školske kuhinje i ishrana dece. Deca.bez zaklona).sa dobrom osvetljenošću i ventilacijom (udaljena na 25m od zgrada.zdravstvena zaštita ušenika i rad kolske ambulante.u mirnom delu naselja.vodosnabdevanje.dobru ishranu.18-25 studenti) .

koji se procenjuje na osnovu postojećeg stanja.tj.hogojenski zahtevi .garderobu.koje primaju do 2000 učenika.stabilannivo podzemnih voda sme dopirati najviše do 3m dubine dopirati najviše do 3m dubine -Površina terena za školsku zgradu treba da je 25-40m2 po učeniku -Površina terena za školsku zgradu treba da je 25-40m2 po učeniku u jednoj smeni. -Teren mora biti suv.koji se Školske zgrade moraju biti prilagođene broju učenika.salu za nastavnike i fiskulturnu salu.P školske zgrade(sa dvorištem za odmor) iznosi u jednoj smeni.garderobu.itd.primaju najviše do 800 učenika.tj.ravan.centralni. do 2000 učenika.školsku kuhinju.radionice. učeniku a čkolski vrt površine 3000m2. stanovništva.radionice.primaju najviše do 800 insolacijom i ventilacijom.porozan.ravan.porozan.P školske zgrade(sa dvorištem za odmor) iznosi 5m2 po učeniku 5m2 po učeniku -Tereni za fizičko bi trebalo da su dimenzija 60x30/90x45m po -Tereni za fizičko bi trebalo da su dimenzija 60x30/90x45m po učeniku a čkolski vrt površine 3000m2.ali i prirodnog priraštaja procenjuje na osnovu postojećeg stanja.školsku kuhinju.sanitarnog stanja. -mamutske škole-u visokourbanim sredinama. -mamutske škole-u visokourbanim sredinama.koje primaju učenika.sanitarni čvor. -Položaj zgrade – u našim klimatskim uslovima zgrade su -Položaj zgrade – u našim klimatskim uslovima zgrade su orijentisane na jug/jugoistok/jugozapad(zbog insolacije) a prateće orijentisane na jug/jugoistok/jugozapad(zbog insolacije) a prateće školske prostorije prema severu školske prostorije prema severu KONSTRUKCIJA I POLOŽAJ PROSTORIJA -Svaka osnovna škola treba obavezno da ima Svaka osnovna škola treba obavezno da ima učionice.itd.migracija.sanitarni učionice.kabinete.stabilannivo podzemnih voda sme -Teren mora biti suv.centralni.kabinete.migracija.ali i prirodnog priraštaja stanovništva. Postoje 2 tipa gradnje školskih zgrada: -paviljonski tip-sa boljom Postoje 2 tipa gradnje školskih zgrada: -paviljonski tip-sa boljom insolacijom i ventilacijom. -Sistem izgradnje: -Sistem izgradnje: Školske zgrade moraju biti prilagođene broju učenika.

zagrejane.hodnike(širine 2.pomoćno stepenište za slučaj opasnosti.čvor. učionice je 30-34 učenika.provetrene) HIGIJENA UČIONICA -Učioniva kao osnovna i Učioniva kao osnovna i najvažnija školska prostorija najvažnija školska prostorija u kojoj učenici provode u kojoj učenici provode najveći deo svog radnoga najveći deo svog radnoga dana mora zadovoljiti dana mora zadovoljiti raznovrsne potrebe danačnje raznovrsne potrebe danačnje pedagogije. pedagogije.hol.higijenski zahtevi prostora su oko 7. -Veličina i oblik učionice Veličina i oblik učionice -Najbolji oblik je .5opasnosti.5m2 po učeniku.hol.provetrene) 3m.zgrada treba da ima najmanje 2 ulaza.dvospratne-800 učenika).osvetljene.hodnike(širine 2.higijenski zahtevi prostora su oko 7.salu za nastavnike i fiskulturnu salu. učeniku.zagrejane. -Srednje škole pored ovih prostorija treba da imaju i specifične Srednje škole pored ovih prostorija treba da imaju i specifične kabinete i ambulantu.veličina školske zgrade zavisi od broja i vrste škole materijala.osvetljene.53m.zgrada (prizemne zgrade-160 učenika.75m2 po učeniku bez sale i sanitarnog čvora.pomoćno stepenište za slučaj treba da ima najmanje 2 ulaza. prostora su 3-3.veličina školske zgrade zavisi od broja i vrste škole (prizemne zgrade-160 učenika.hogojenski zahtevi prostora su 3-3.5m2 po kabinete i ambulantu.dvospratne-800 učenika).75m2 po učeniku bez sale i sanitarnog čvora. -Temelji zgrada treba da su od vodonepropustljivog Temelji zgrada treba da su od vodonepropustljivog materijala. -Optimalni kapacitet jedne Optimalni kapacitet jedne učionice je 30-34 učenika.

Deca.18-25 studenti) .18-25 studenti) HIGIJENA ŠKOLSKE ZGRADE -Školska zgrada.rad školske kuhinje i ishrana dece.biološkog i fizičkog razvoja mora obezbediti .kao i kontraindikacije za nastavu fizičkog zaštita ušenika i rad kolske ambulante.higijena nastave.sanitarni objekti.rad školske kuhinje i ishrana dece. vaspitanja.kao najvulnerabilnijih kategorija stanovništva.vodosnabdevanje.24m.visine 3.15-18 adolescenti.higijena nastave.zdravstvena kulturu.kao mesto gde učenici borave niz godina u doba intenzivnog psihičkog.najčešća oboljenja dece i mladih.osvetljenje. .širine 6.ukupne površine 54m2 Uticaj Uticaj školske sredine na školske sredine na zdravlje dece i omladine zdravlje dece i omladine -Radi zaštite zdravstvenog statusa i preveniranja oboljenja kod dece i mladih.ali ujedno i najvećeg potencijala društva.27m.od vitalnog značaja su dobri higijensko-sanitarni uslovi školske stanovništva.vodosnabdevanje.57m.od vitalnog značaja su dobri higijensko-sanitarni uslovi školske sredine.školski nameštaj i učila.dužine 9m.ukupne površine 54m2 4m.Ova populacija obuhvata 25% stanovništva kod nas (7-14god.visine 3.zdravstvena zaštita ušenika i rad kolske ambulante.ali ujedno i najvećeg potencijala društva.osvetljenje.kao mesto gde učenici borave niz godina u doba -Školska zgrada.5pravougaoni.objekti za fizičku sredine.biološkog i fizičkog razvoja mora obezbediti intenzivnog psihičkog.kao najvulnerabilnijih kategorija Radi zaštite zdravstvenog statusa i preveniranja oboljenja kod dece i mladih.učionica.dužine 9m.učionica.15-18 adolescenti.kao i kontraindikacije za nastavu fizičkog vaspitanja.Najbolji oblik je pravougaoni.širine 6.sanitarni objekti.objekti za fizičku kulturu.najčešća oboljenja dece i mladih.školski nameštaj i učila.Ova populacija obuhvata 25% stanovništva kod nas (7-14god. Deca.čiji su bitni elementi:higijena školske zgrade.čiji su bitni elementi:higijena školske zgrade.

porozan.grejanje.pogodan raspored osnovne higijenske uslove za rad i boravak učenika.ali i prirodnog priraštaja . učeniku a čkolski vrt površine 3000m2.Zemljište – mora biti odgovarajućeg fizičko-hemijskog sastava i Zemljište – mora biti odgovarajućeg fizičko-hemijskog sastava i sanitarnog stanja.tj.dobru ishranu.P školske zgrade(sa dvorištem za odmor) iznosi 5m2 po učeniku 5m2 po učeniku -Tereni za fizičko bi trebalo da su dimenzija 60x30/90x45m po -Tereni za fizičko bi trebalo da su dimenzija 60x30/90x45m po učeniku a čkolski vrt površine 3000m2. vaspitanja.P školske zgrade(sa dvorištem za odmor) iznosi u jednoj smeni.kontrolu rada i odmora.stabilannivo podzemnih voda sme -Teren mora biti suv.tj. -Sistem izgradnje: -Sistem izgradnje: Školske zgrade moraju biti prilagođene broju učenika.u smečtena u centralnom delu mikrorejona.koji se procenjuje na osnovu postojećeg stanja.nastavu fiziškog dispozicije otpadnih materijala.na 15-20 min pešačenja.sa dobrom osvetljenošću i ventilacijom (udaljena na 25m od zgrada.glavnih saobraćajnica(100m) i drugih izvora aerozagađenja od fabrika.ravan.blizu parkova i zelenila.osnovne higijenske uslove za rad i boravak učenika.bez zaklona).porozan.kontrolu dispozicije otpadnih materijala.u mirnom delu naselja.glavnih saobraćajnica(100m) i drugih izvora aerozagađenja i buke. sanitarnog stanja.kvalitetno vodosnabdevanje.Lokalizacija školskih zgrada – urbanističkim planom bi trebalo da je Lokalizacija školskih zgrada – urbanističkim planom bi trebalo da je smečtena u centralnom delu mikrorejona.kvalitetno vodosnabdevanje.sa dobrom osvetljenošću i ventilacijom (udaljena na 25m od i buke.ventilaciju i redovnu kontrolu učenika.dobru osvetljenost.grejanje.bez zaklona).pogodan raspored rada i odmora.ravan.stabilannivo podzemnih voda sme dopirati najviše do 3m dubine dopirati najviše do 3m dubine -Površina terena za školsku zgradu treba da je 25-40m2 po učeniku -Površina terena za školsku zgradu treba da je 25-40m2 po učeniku u jednoj smeni.koji se Školske zgrade moraju biti prilagođene broju učenika.dobru osvetljenost.blizu parkova i zelenila. zgrada.ventilaciju i redovnu kontrolu učenika.nastavu fiziškog vaspitanja. .na 15-20 min pešačenja.na dovoljnoj udaljenosti od fabrika.dobru ishranu.na dovoljnoj udaljenosti mirnom delu naselja. -Teren mora biti suv. .

osvetljene.kabinete.radionice. učeniku.veličina školske zgrade zavisi od broja i vrste škole (prizemne zgrade-160 učenika.5m2 po kabinete i ambulantu. -mamutske škole-u visokourbanim sredinama.migracija.školsku kuhinju. -Temelji zgrada treba da su od vodonepropustljivog Temelji zgrada treba da su od vodonepropustljivog materijala.centralni.hodnike(širine 2.75m2 po učeniku bez sale i sanitarnog čvora.hogojenski zahtevi prostora su 3-3.sanitarni čvor.higijenski zahtevi prostora su oko 7.koje primaju učenika. -mamutske škole-u visokourbanim sredinama.higijenski zahtevi prostora su oko 7.pomoćno stepenište za slučaj treba da ima najmanje 2 ulaza.provetrene) .školsku kuhinju.53m. prostora su 3-3.75m2 po učeniku bez sale i sanitarnog čvora.salu za nastavnike i fiskulturnu salu.koje primaju do 2000 učenika.itd.zagrejane. Postoje 2 tipa gradnje školskih zgrada: -paviljonski tip-sa boljom Postoje 2 tipa gradnje školskih zgrada: -paviljonski tip-sa boljom insolacijom i ventilacijom.pomoćno stepenište za slučaj opasnosti.radionice.zgrada (prizemne zgrade-160 učenika.itd. -Srednje škole pored ovih prostorija treba da imaju i specifične Srednje škole pored ovih prostorija treba da imaju i specifične kabinete i ambulantu.hol.kabinete.ali i prirodnog priraštaja stanovništva.5opasnosti.zgrada treba da ima najmanje 2 ulaza. stanovništva.hol.hogojenski zahtevi čvor.salu za nastavnike i fiskulturnu salu. do 2000 učenika.garderobu.procenjuje na osnovu postojećeg stanja.hodnike(širine 2.garderobu. -Položaj zgrade – u našim klimatskim uslovima zgrade su -Položaj zgrade – u našim klimatskim uslovima zgrade su orijentisane na jug/jugoistok/jugozapad(zbog insolacije) a prateće orijentisane na jug/jugoistok/jugozapad(zbog insolacije) a prateće školske prostorije prema severu školske prostorije prema severu KONSTRUKCIJA I POLOŽAJ PROSTORIJA -Svaka osnovna škola treba obavezno da ima Svaka osnovna škola treba obavezno da ima učionice.primaju najviše do 800 učenika.dvospratne-800 učenika).sanitarni učionice.migracija.primaju najviše do 800 insolacijom i ventilacijom.5m2 po učeniku.centralni.dvospratne-800 učenika).veličina školske zgrade zavisi od broja i vrste škole materijala.

širine 6. -Veličina i oblik učionice Veličina i oblik učionice -Najbolji oblik je Najbolji oblik je pravougaoni.24m.osvetljene.visine 3.3m. učionice je 30-34 učenika.57m.27m.širine 6.ukupne površine 54m2 4m.ukupne površine 54m2 Uticaj školske sredine na zdravlje dece i omladine .visine 3.dužine 9m.zagrejane.5pravougaoni.dužine 9m. pedagogije.provetrene) HIGIJENA UČIONICA HIGIJENA UČIONICA -Učioniva kao osnovna i Učioniva kao osnovna i najvažnija školska prostorija najvažnija školska prostorija u kojoj učenici provode u kojoj učenici provode najveći deo svog radnoga najveći deo svog radnoga dana mora zadovoljiti dana mora zadovoljiti raznovrsne potrebe danačnje raznovrsne potrebe danačnje pedagogije. -Optimalni kapacitet jedne Optimalni kapacitet jedne učionice je 30-34 učenika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->