DROGA: SULIRANIN NG KABATAAN AT EPEKTO NITO SA KALUSUGAN

Ang ipinagbabawal na mga gamot, ilegal na mga droga, inaabusong mga gamot ,o mapanganib na mga gamot ay tumutukoy sa anumang sangkap, hindi kasama ang tubig at mga pagkain, na nakapagpapabago sa takbo ng kaisipan ng tao at katawandin ng tao. Maaaring makaapekto ang droga sa isip lamang ng tao o sa katawan ng tao,subalit maaari ring parehong maapektohan ang mga ito. Sa malawakang kahulugan, kinabibilangan ang mga bawal na gamot ng mga produktong drogang may kapeina, tabako, mga nalalanghap na sangkap o mga inhalante, ang marihuwana o cannabis, heroina, at mga isteroyd. 1. Pagalalarawan May mabibigat na mga hindi kapakinabangan ang ilang uri na gamot na mainam sanang nagagamit lamang para sa layunin ng panggagamot, sa halip na kapinsalaan sa tao at kanyang katawan at isipan.Subalit maayroon sa mga ito ang may kaakibat na mga katangian nakakaakit at nakalilikha ng pagkakalulong o hindi maiwasan at hindi mapigil na paghahanap na taong nakagamit o gumagamit na ng mga ito. Humahantong ito sa tuluyang hindi na pagkapigil ng taong iwasan ang mga gamot na ito. Nakagagawa ang mga nakakahumaling na mga gamot ng pansamantalang damdamin o pakiramdam ng kabutihan o ginhawa ng katawan at pagkatao dahil sa kanilang pag-apekto sa sistemang nerbiyos ng katawan. Pag-alam at pagkilala Mahirap malaman kung gumagamit ng bawal na gamot ang isang tao dahil sa pagkakaiba-iba ng epekto nito sa isang indibidwal. Bagaman walang mga pagbabagong
1

pangdamdamin o pangkatawan, maaaring mapuna ang hindi pagiging karaniwang kilos ng isang tao sa loob ng mahabang panahon. Ngunit dapat na tandaan na maaaring bahagi lamang ng buhay at paglaki ng isang tao, partikular ng kabataan o mga nagbibinata¶t nagdadalagang tao, ang mga pagbabagong ito. Narito ang ilan sa mga babalang palatandaan o sintomas ng paggamit ng isang tao ng bawal na gamot: pagkakaroon ng paghihina, mapapansing pagbabago sa gawi sa pagkain,labis na pagkasumpungin,may silakbo o bugong damdamin at pagkagalit, paglaba ng bahay sa kabuoan ng magdamag, madalas sa biglaang pagpapalit ng mga kaibigan o barkada, kataka-takang pagkakaroon ng pangangailangan ng salapi, pagkakaroon ng labis na bilang ng pera, pagkawala ng mga mahahalaga at mamahaling mga kagamitan, at pagkakaroon ng suliraning may kaugnayan sa pulisya.

Suliranin ng Kabataang Nabubuyo sa Pag-aabuso sa Gamot

Ang pinakakritikal na buhay ng tao ay ang kanyang pagdadalaga o pagbibinata. Ang ganitong kalagayan ay normal lamang sa mga kabataang nakakaalam ng mga pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal na dinaranas sa yugtong ito. Sa mga ganitong pagbabago, ang isang tin-edyer ay nakakaranas din ang mga

2

suliraning kaugnayan ng pagtanggap ng kasamahan. Kapansin-pansin din ang pagiging sensitibo nito sa kanyang pansariling kaayusan at kalusugan. Nagiging mausisa at masigasig din ang isang kabataan na subukin ang mga bagay at mga gawain na gusting-gusto niyang gawin. Sa pakikisalamuha, ang mga tin-edyer ay natututong manigarilyo at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang aralin na ito ay magbibigay sa atin ng mga kaalaman tungkol sa gamotat paninigarilyo-ang mga epekto nito at ang mga implikasyon na nagiging daan upang maiasan ang mga ito.Subalit, una sa lahat , dapat ay maliwanagan tayo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng regular na tsek-up tungkol sa kalusugan. Mahalaga ang kalusugan sa isang tao para matamasan niya ang kaligayahan sa mundo. Ang kalusugan ay matatamo kung napahahalagahan ito sa bawat oras o araw.Ang pagkakaroon ng magandang kalusugan ay maaaring magamit na puhunan para sa isang maayos na pamumuhay. Ang paggamit ng labis na gamot ayon sa pangangailangan ay nagdudulot ng pinsala sa pangangatawan at pa-iisip.Ito¶y nakapagpapabago ng asal, hilig at ugali ng kabataan. Ang paggamit nang labis na mapanganib na gamot ay dahilan sa kakulangan sa kaalaman at pag-iingat sa mga tao.

Mga Dahilan ng Pag-aabuso sa Gamot

3

siksikang lugar na tinitirhan. kakayaha.Karamihan sa kanila ay walang asawa at pinakamatanda o pinakabunsong anak. 4 . Kasama rito ang kawalan ng mga pagunahing pangangailangan . Pakikisama sa barkada upang matanggap nito. Sa Pilipinas. at barbiturate. Isang uri ng pag-aabuso sa gamot ang paggamit ng pang-medisinang gamit na di-inireseta na may bisang makapagpabago ng asal at kilos. Lalong marami ang lalaking nag-aabuso sa gamot kaysa mga babae.at kapangyarihan. Upang magkaroon ng tiwala sa sarili at matiwasay na pag-iisip. at iba pang kasambahay. pagkakasakit. ang dimabuting pagpapalagayan ng mga magulang. Ang natitirang bahagdan ay nasa una o ikalawang taon sa dalubhasaan. ampetamina. 2.Ang pinakamataas na bahagdan ay nasa ikatlo at ikaapat na antas sa mataas na paaralan.Ang mga gamot na kadalasang inaabuso ay ang marihuwana. at kawalang-halaga ng pamilya. 3.Ang pangkaraniwan ay nasa gulang na labingwalo. anak. Karaniwan sa mga Pilipinong nag-aabuso sa gamot ay mga batang nasa gulang na labin lima hanggang dalawampu¶t apat. ang mga karaniwang dahilan ng pag-aabuso sa gamot ay ang sumusunod: 1. Kawalan ng pag-asa sa buhay dahil sa kahirapan.Isa sa mga pinakasuliraninng bansa ay ang mga kabataang umaabusosa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. kawalan ng katarungan.

7. di-kasiya-siyang damdamin. Makalimutan ang masakit na karanasan sa buhay 17. mapagkunwari. Matikman o masubukan ang iba. Magkaroon ng tiwala sa sarili 16. Maiwasan ang panggipit ng mga kasama 13. 11. 9. Upang makapag-eksperimento sa mga bagong karanasan sa buhay. 8. pagkabigo sa pag-ibig. nagsisimulang tanggihan ng mga kabataan ang mga pananagutan. Upng maipakita ang pagrerebelde. Makuha ang atensyon ng mga matanda 15. Ang paggamit nito ay inaakalang makapagbibigay ng kaluguran sa buhay. 10. Matanggap sa grupo o barkada 12. Upang maging masanay sa mga kamunduhang gawi at kilos. pagbagsak sa paaralan. 6.t ibang pakiramdam na dulot ng ipingbabawal na gamot 14. at hindi pagkatanggap sa trabaho.at kakatwa. Malimutan ang kahirapan sa buhay 5 . Upang magkaroon ng kasiyahan. Maiwsan ang mga suliranin sa buhay 18. Upang makiisa sa kasalukuyang henerasyon na tumatanggap ng gamot bilang bahagi ng modernong buhay.at kaugalian ng mga magulang sa paniniwalang ang mga ito ay makaluma.Sa yugto ng pagbibinata at padadalag. pagpapahalaga. 5. Upang makatakas sa katotohanan dala ng matinding suliranin pansarili at pantahanan. Upang makatakas sa lipunang di-makatarungan.4.

Kawalan ng ambisyon sa buhay 20. Labis ang kaligayahan 24. Kabilang dito ang mga gamot pampatamlay (depressants). Sa ganitong paraan. Ito ay mga gamot na tuwirang nakapagpapabagal sa galaw ng sentro ng sistema ng nerbiyos (central 6 . ang karamihan sa mga sakit at kapansanan ay madali nang nalalabanan at nalulunasan sa kasalukuyan. Desperado sa buhay 23.19. Kawalan ng pagkatakot sa diyos Gamot Pampatamlay:Bartiburate Bungan g patuloy na pananaliksik sa larangan ng agham at medisina upang makatuklas ng makabago at mabisang mga gamot. Nakararanas ng nga kakulangan sap era 22. nalalaman ng may sakit kung ano ang nararapat na gamot para sa kanyang karamdaman at kung gaano karami at kadalas ang paggamit nito. May mga uri ng gamot na bagamat nakapagbibigay-lunas sa akit ay nagdudulot in ng di-magandang epikto dahil sa labis at di-wastong paggamit nito. Ang paggamit ng anumang uri ng gamot ay kapaki-pakinabang kung naaayon ito sa payo at tagubilin ng manggagamot. Karunungan at kahinaan ng pagkatao 25. Maging tanggap sa kasalukuyang kalakaran sa buhay 21.

subalit ang labis at diwastong paggamit nito ay nagbubunga ng panngannib. Nagiging paulit-ulit at malala ang hindi pagkatulog sa gabi dala ng pag-aalaala at labis na pag-iisip tungkol dito. Ang bartiburate ay inihahatol ng manggagamot sa mga taong dumaranas ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ito ay nakakatutulong upang mapakalma ang isang taong labis na nagdadalamhati. Ginagamit din ito sa pagsusuri at paggamot sa mga karamdamang pangkaisipan. Ang pag-inom ng mga bartiburate sa tamang dami ay nakapagpapatamlay sa mga gawain ng mga nerbiyos.at pabali-balikwas sa higaan sa madamag ay maaaring naghihirap snhi ng insomya. May maraming halimbawa ng pampatamlay na mga gamot. epilepsya. Ngunit nagdudulot ito ng di-magandang pakiramdam sa kinaumagahan tulad ng pagkahapo at panlalambot. natatakot. at paghinga at nakapagpapababa ng presyon ng dugo. Ang mga taong balisa. at pampatahimik. Dahil sa ganitong bisa. pampakalma. Ang pangunahing gamit nito ay sa pagpapatamlay at pampatahimik at pangkaisipang kilos o Gawain. gayundin 7 .nervous system). Ito ay maaaring humahantong sa kapaguran ng isip at damdamin. ninenerbiyos. Ang dalawa sa pinakakilala at labis na ginagamit ay ang bartiburate at alcohol. ang bartiburate ay tinagurian ing downer. Ang bartiburate ay mula sa bartiburic acid. ito ay mabisang pampatulog. Ito ay kilala rin sa tawag na barbs. Kapag ginagamit sa paggamot. o kaya ay labis na nabigla o nagulat. at labis na insomya (insomnia) o hindi pagkatulog. Ang pag-inom ng bartiburate ay makapagdudulot sa kanila ng ginhawa. kalamnan ng puso. puno ng pag-aaalala.

ang mga gamot pampatulog ay maaaring inumin ayon sa payo ng manggagamot. Ang 8 . o uminom ng maligamgam na gatas. maligo sa malagamgam na tubig. at maryjane. Ang dahon ay mahaba. reefer. Damo. Maaaring mag-ehersisyo. Makakatulong din ang hindi pag-iisip sa suliranin at pagdarasal nang taimtim bago matulog upang atahimik at makalimotan ang mga alalahaning gumugulo sa isipan at damdami ANG MARIHUWANA Ang marihuwana ay isang uri ng halaman na ginagawang gamot. at gilit-gilit ang gilid na kahawig ng nakabukang palad.grass.144 na metro. pito. o siyam na dahon. Maliban sa pag-inom ng gamot pampatulog. Ang tanim ay maaaring may lima.sa labis na pagkabalisa. tick. Ito ay tumutubongpamalagian sa pilipinas dahilan sa ang klima rito ay naaayon sa pagpapaunlad ng halamang ito. Ipinagbabawal ang pagtatanim nito. Ang halamang ito ay lumalaki hanggang sa9. kung kayat itinatago ang pagpapatubo at pagaalaga nito sa mga bulubunduking lugar na maaari lamang marating sa pamamagitan ng paglalakad o paggamit ng mga kariton. ito ay ang halamang Indian hemp (Cannavis sativa) na kilala sa iba¶t ibang katawagan tulad ng pot. Ang pag-inom ng gamot pampatulog sa labis na dami ay maaari ring magdulot ng malalang pagkalason o pagkamatay. balingkinitan. gagga.Subalit dapat tandaan na may panganib na dulot ang labis na pag-asa ng gamot pampatulog sapagkat maaari itong mauwi sa pagkahulog ng katawan at pagkakaroon ng pinsala sa pagkatao. Pra sa mga taong hindi mapagkatulog. may mga paraang magagagwa upang makatulog nang mahimbing. maglakad ng marahan.

subalit ang kakatwang guni-guni ay bihirang mapansin maliban lang kung malaking dosis ang ginagamit sa isang pag-inom. Kabilang dito ang pagkasira ng paningin at pagkakaroon ng naiibang palagay sa panahon at kalawakan. panahon ng pag-ani. Kadalasan ang bisa ng marihuwana ay kaugnay ng THC. Ang bisa ng marihuwana ay nagkaka-iba ayon sa mga sumusunod na salik: katangian ng halaman. at pagkawala ng koordinasyon sa kilos.Ang mga guni-guni na nararanasan ay madaling mapupuna. ang THC ang nagbibigay ng mga pagbabagong pangkatawan at pampersonalidad. klima. mapapansin ang mga palatandaan gaya ng pamumula ngputi ng mga mata at paglakas ng tibok ng puso. nagkakaroonang gumagamit nito ng pagbabago sa kalagayang pangkaisipan at pandamdamin.halaman ay tinuturing na ligaw at tumutubo saan mang lupain. Ang pagbaba ng temperature ng katawan at pag-ubo bunga ng usok sa baga ay mga palatandaan din. Maaari ring magkaroon ng high o bad trip. Habang nagiging masidhi ang epekto ng gamot. Ang bahaging ito ng marihuwana ang may pinakamabisang THC. 9 . Pinakamabisang sangkap nito ay ang tetrahydrocannabinol (THC) na matatagpuan sa bulaklaking dulo ng halaman. Kapag ito ay ginagamit. pagiging masalita at mabuway. at nakukuha sa tuktok ng halaman.ang mga pisikal na epekto ng marihuwana sa tao ay ang pagiging gutumin at antukin nito. kalagayan ng lupang pinagtamnan. pananaw. Napipinsala rin ng pandamdamin. at pandinig. Matingkad ang kulay nito. pagbawas ng tubig sa katawan. kayumanggi ang dagta. Kung ginagamit ito. at ang bahagi ng halaman na ginagamit. pagbabago ng blood sugar level.

varnish. Ang mga ito ay may halong alcohol. May mahigpit na panganib sa biglang kamatayan ang lumalanghap ng mga kimikal na ito sapagkat napuputol ang pagkakaroon ng oksiheno sa utak at nagkakaroon ng di-regular na tibpkng puso na maaaring tumuloy sa atake sa puso o sakamatayan. 10 . pandikit. MGA NILALANGHAP NA KIMIKAL Ang mga kimikal na ito ay yaong mga medaling sumingaw at karaniwang hindi ibinibilang na gamot. Ang mga ito ay karaniwang inaabuso sapagkat madali itong makuha o mabili dahil sa hindi gaanong mahal ang halaga. pang-alis ng pintura. Ito ay inaabuso lalo na ng mga kabataan sa gulang na walo hanggang labingwalo sa pamamagitan ng paglanghap.Ang mga nagsisimula pa lamang gumamit ng marihuwana ay nagiging malayo sa kapwa tao at nagiging lagging balisa. pangkulay ng kuko. asetona. Sa halip. memorya. pintura. Ang gamot ay nakapagpapahina rin ng isipan. Binibili ang mga ito sa legal na kadahilanan kung kayat mahirap pigilin ang maling paggamit. at marami pang iba na may nakapipinsalang singaw. at toloen na nalalanghap sa pamamagitan ng mabilis na pagsingaw. Ang iba naming gumagamit nito ay nagiging maramot at makasarili. Ang halimbawa ng mga kimikal na ito ay gasolina. at katalinuhan. ito ay gamit-pambahay o para sa pansariling pangangalaga. chloroform. ito ay mga kimikal na hindi panlunaspakiramdam. hair spray.

Kilala rin ang mga ito sa taawg na downer o depressant. Ito ay pangalawa sa mga downer na karaniwang ginagamit upang magpatamlay sa galaw ng katawan at nerbiyos. C. at Seconal. Ang mga halimbawa ng bartiburate ay ang Phenobartibal. Nembutal. Mga Inaabusong Gamot 11 . Ang taong umiinom ng alcohol ay makararanas ng pagbabawas ng pagtutugma ng mga kalamnan at ng mga kasanayan sa pagkilos. ng may taas na presyon ng dugo o di-maayos na kondisyong pandamdamin . Tranquilizer. Alkohol.Pampatamlay. Ang mga ito ay nakakabawas o nakaaalis ng pagkanerbiyoso at matinding pagkabahala. Ito ay mga gamot na pampaantok kung kayat ginagamit ng mga hindi makatulog. at nakapagpapatulog. Ang mga halimbawa ng lalong matindi at matapang na tranquilizer ay ang Compazine at Thorazine na panggamot sa mga sakit na pangkaisipan at pandamdamin. Barbiturate. A. B. Ang pangkaraniwang halimbawa nito na inihahatol ng manggaagmot ay ang Valium at Librium.Ang bahagi ng utak na pumipigil sa kaasalan ay naaapiktuhan ng alcohol. nakapagpapabilis ng tibok ng puso. Ito ay isang sustansiyang nagpapabagal ng mga Gawain ng utak. at ng may kombulsiyon at sakit na epilepsy.

at nakakapigil ng antok. Ang nakakamatay na dosis ay sampung gramo o dami ng caffeine sa 70100 tasa ng kape. Nabibilang dito ang mga gamot sa sipon. Ang mga halimbawa ng gamot na pampasigla ay cocaine. Ampetamina. Karamihan sa mga naninigarilyo ay nagkakaroon ng sakit sa puso ay kanser sa baga dahil nikotinag nakukuha sa sigarilyo. Pampasigla. Ito ay isang sanakap ng tabako. A. Caffeine. Ito ay kilala rin sa tawag na upper o pep pill. lungkot .Narito ang isang talaan ng mga gamot na kadalasang inaabuso ang paggamit at ang bunga o epekto ng mga ito. Ito ang pangalawa sa karaniwang ginagamit na pampasigla. mga pampawalang gana ng pagkain at pampababa ng timbang. nakapagtataas ng presyon ng dugo. at antok. at dexedrine. Mga epekto ng pampasigla Katamtamang mga epekto 12 . Nikotina. Ito ay maaaring makamatay kapag labis ang dami. Ito ay karaniwang nagpapasigla ng central nervous system. Ito ay mga sustansiyang nakapagpapabilis ng gawain ng katawan. B. at mga panggamot sa tamlay.. 1. Ito ang mga gamot na nakadaragdag sa pansamantalang buti ng pakiramda. Maliban sa nervous system. Ito ay nakapagpapabilis sa tibok ng puso at takbo ng dugo. ito ay nakapagpasigla rin ng puso. C. Tinatag din itong stimulant.

Malalakas na mga epekto Kabilang sa malalakas na mga epekto ng mga pampasigla ang pagkabalisa. pagkawala ng malay-tao. 13 . gaas. walang ganang kumain. kamalayan at damdamin. Ang mga ito ay may bisang bumago ng pakiramdam. nakakatuwang guni-guni. atake. Volatile solvent o inhalant. hindi makatulog. Maaaring magkaroon ang isang tao ng high o bad trip sa iba¶t ibang pagkakataon. Nakakaranas ang mga gumagamit nito ng papalit-palit na palagay sa panahon at kalawakan. pangkulay ng kuko. pag-iisip.asetona. pagkatakot. sakit ng ulo.Kabilang sa mahihinang mga epekto ng mga pampasigla ang pagkauhaw. pagka-agresibo. Ang mga ito ay nakapipinsala rin sa baga. Ang panglanghap sa mga ito ay mapanganib sapagkat ang mga ito ay nakapipinsala sa utak sa dahilang ang oksiheno ay hindi makaabot sa utak. pangangalambre ng sikmura. puso. Ang mga gamot na ito ay tinatawag ding psychedelic.Ang mga langhap o mga sustansyang sumisingaw tulad ng gasoline. Maaaring bahagya o malala ang mararamdamang pagbabago sang-ayon sa dosis. kadaldalan at pagigingbalisa. Nakagugunitarin sila ng mga kakatwang bagay-bagay. at balat at maaaring makamatay. A. Pagguniguni o Hallucinogen. kola. kalituhan ng isipan at kapaguran. at pintura ay mga halimbawa ng gamot na ito. bato.

pagduruwal.Ito ang pangkaraniwang ginagamit na pangguniguni. pagtaas at papalya-palya ng tibok ng dugo. Pangkaraniwan ang pakikiramdam ng pananahimik. panginginig. Ang epekto nito sa katawan ay pinsala sa utak at kapansanan sa mga chromosom na maaaring maging sanhi ng abnormalidad sa isisilang na sanggol. Lysergic Acid Diethylamide (LSD). Narkotiko.B. Ito ang pinakamapanganib na gamot. Ito ang pinakamasamang pagguniguni. at epekto ng pagkalasing sa mga taong gumagamit nito.ito ay mabisang pang-alis ng sakit. Ang labis na paggamit nito sa kalaunan ay hinahanap-hanap ng katawan hanggang maging sagupa sa gamot. 14 . Ang reaksiyon ng katawan sa mga ito ay ang pagtaas ng presyon ng dugo at ng asukal ng dugo. Ang pangkaisipan namang reaksiyon ay ang pagkakaroon ng guni-guni tulad ng pagkakaroon ng kakayahang ³makarinig´ ng kulay ³makakita´ ng tunog. atpampatulog. Ang paghitit ng marihuwana ay nagdudulot ng iba¶t ibang bisa ayon sa tao at dosis. Mga Pampasiglang Gamot at ang mga Epekto Nito sa Kalusugan Ang mga pampasiglang gamot ay mga stimulants na may sustansyang nakapagpapabilis ng mga gawain ng katawan. at makaramdam ng ilaw. kasiyahan. D. Ang gamot sa ubo tulad ng cough syrup ay may sangkap na codeine. pagkaantok. Nabibilangsa mga gamot na ito ang opium. Sa dosis na panggamo. Marihuwana. morpina at codeine. at panunuyo ng bibig. Ang mga gamot na ito ay nagbibigay ng masigla at masayang pagkagumon. C. pampakalma.

Kapaki-pakinabang ang wastong gamit nito sa 15 . Eye openers 4. Bennies 6. Ang ampetamina ay kilala sa mga tawag na: 1. Uppers 9. Derties 7. Truck drivers 5. Ginagamit nila itong pampatatag ng katawan at isipan bagama¶t kapag labis ang gamit nito. Speed 2. Ang labis na gumagamit nito ay karaniwang mga taong may ibat ibang gulang sa katayuan sa buhay. Pep pills 10. Footballs 8. Lid poppers Mabuting Epekto ng Ampetamina Ang ampetamina ay mahalaga sa medisina kapag ito¶y ginagamit ng wasto at ayon sa panggasiwa ng manggamot. Jolly beans 3. maaaring makapagdulot ng kapinsalaan.Ito¶y kapakipakinabang at makabuluhan kapag hindi inaabuso at pinagmamalabisan ang paggamit.AMPETAMINA Isa sa pangunahing uri ng gamot-pampasiglaang ampetamina.

Nababawasan ang pagbabara ng hingahan 5. 1.masalita. mapaghinala. nagdidiliryo at nagkakaroon ng guni-guni 4.di-pagkatulong pagkapagod at lungkot 2. Bilang gamot. Napipigilan ang pagiging sobrang aktibo lalung-lalo na sa mag bata 6. Lging naguguluhan. labis na pagkakabahala at kalituhan sa pag-iisip ng taong gumagamit nito nang labis. lalao pa¶t may pahintulot ng manggagamot. at marahas 3. 1. Nagiging magagalitin. Nababawasan ang pansamantalang di-mabuting pakiramdam gawa ng nakakabalisang karamdaman Di-Mabuting Epekto ng Ampetamina Ang masamang dulot ng ampetamina ay namamalas sa di-pangkaraniwang kasiglahan. Nakaramdam ng pagkabalisa.kombulsyon. Nkakaranas ng pamamanhid ng tiyan. Nagdudulot ng kasiglahan sa mga taong malulungkutin at mapagurin 3. ang ampetamina ay nagagamit ayon sa sumusunod.mga maysakit. at koma 5. nerbiyoso. Pabigla-bigla ng kilos COCAINE 16 . Nakapagpapahina ng gana sa pagkain ng taong sobra sa timbang 2. Nagpapagising sa mga taong maysakit upang maiwasan ang pangkaraniwang pagkakatulog 4.

May pagkabulol sa pagsasalita Shabu 17 . Magulo ang isip 8. Ito ay dating ginagamit bilang pampapamanhid sa operasyon subalit bihira nang gamitin ito ngayon. pagkakaroon ng guni-guni at pagsasagawa ng mga gawaing salungat sa wastong Gawain ng panlipunan. Ang cocaine ay mapanganib na gamot. Laging may baradong ilong 6. kawalan ng pag-asa sa buhay.Ang cocaine ay pampasigla gamot na galing sa dahon ng coca. Ito ay nagiging sanhi rin ng pagkakaroon ng hepatitis. Di-mapakali o balisa 3. Nagkakaroon ngsakit sa isip 2. Di-pagkatulog 5. May kapinsalaan sa baga 7. Pagkakamagalitin at labis na pag-alala 4. Ang pag-abuso sa paggamit nito ay ngpapabago na katauhan ng tao. Mga Huling Epekto ng Pampasigla ng Cocaine 1.

18 . mapanganib para sa taong nakainom ng pampahinang gamot ang pagmamaneho. langis ng hashish. Kapagnaghalo sa katawan ng tao ang iba¶t ibang uri ng mga pampahina (tulad ng pinagsamang alak at marihuwana). hashish. heroina at iba pang mga pampakalma. Nakapagpapabagal ito sa pagtugon na tao sa mga hindi inaaasahang mga situwasyon. Dahilan ng kapinsalaan sa utk 2. mas masidhi ang epekto nito sa tao. Epekto ng Shabu 1.Ang shabu ay isa sa pangunahing uri ng pampasiglanng gamot na inaabuso at pinagmamalabisan ang paggamit. Dahil dito. Malapitan sa aksidete katulad ng aksidente sa daan. pagkalunod at pagkahulog sa gusali 3. Mga Epekto ng Pampahina Nakakaapikto sa konsentrasyong pang-isipan at koordinasyong pangkatawan ng tao ang mga pampahina o pampakalma. Nagiging depende sa gamot Mga Bawal na Pampahina Kabilang sa mga illegal na pampahina ang mga marihuwana. Ang labis na paggamit nito ay karaniwan sa mga taong may iba¶t ibang gulang at katayuan sa buhay.

Hepatitis B. Nanghihina 19 . Malalang mga Epekto Dahil sa kaantasan ng pagkapuro o pagkadalisay ng mga pampahinang gamot. pagsusuka at pagduwal. pagkawala ng malay na dulot ng mabagal napaghina at bumagal na pintig ng puso. at pagkamatay. nagkakaroon ng mga malalang mga epekto ito sa katawan ng tao. Hepatitis C. Kwalan ng memorya 2.Kami ang mga pinakapogi ang mga taga caluag!!!hahah at mga quezon hahah mga bulok kau!! Malalakas na mga Epekto Kabilang sa mga malalakas na mga epekto ang pagsasalitang hindi malinaw o hindi maunawaan. Nagiging kinalabasan ang mga ganitong malalalang epekto dahil sa pakikigamit ng taong nalulong sa pampahinang mga gamot na nakikisalo o nakikigamit ng karayom ng hiringgilya. at mga katulad na impeksiyon. at mga katulad na kasangkapan pang-iniksiyon ngpampahinang gamot. Di-makapag-isip 3. hindi tugmaang paggalaw o pagkilos. Kabilang sa mga malalang epekto at kumplekasyon ng mga pampahina ang pagkakaroon ng HIV o AIDS. Mga Huling Epekto ng Panganib na Gamot 1. ng mismong hiringgilya.

bato at atay Ilang Pamalit sa Pag-aabuso at Maling Gamit ng Bawal na Gamot Ang pagkakaroon ng mga libangang pangkaisipan. guidance councelor. pageehersisyo. panlipunan. kagihawaan sa sakit. pagsayaw. at ang paglahok sa mga kapaki-pakinabang na proyektong pangkabataan ang mga pamalit sa maling gamit ng gamot. guro. at ang pagkain nang tama at timbang ang kasagutan. Kapinsalaan sa utak. pangkatawan. at pandamdamin. ang pakikilahok sa palakasan.4. Maaari ring lumahok sa mga panlipunang paglilingkod tulad ng pagtulong sa mahihirap at matatanda na tutugon naman sa pagnanasang maging makabuluhansa gitna ng hinaharap na suliraning pangkapaligiran at panlipunan. Ang pagiging abala sa amg kapaki-pakinabang na mga Gawain ay makakatulong din. at higit na lakas ng katawan. 20 . okaibigang pari. makakatulong ang pagsangguni sa mga taong malapit sa nangangailangan at mapagkakatiwalaan tulad ng magulang. Ang mga libangang pangkaisipan na makapag-alis ng kabagutan sa ilang kabataan ay ang pagbabasa at ang paglahok sa mga laro at palaisipan. Namamanhid ang katawan 5. Kung may mga pandamdamin o ispirituwal na suliranin. Pananakit ng katawan 6. Kung ang hangad naman ay pangkatawang kasiyahan o kaluwagan.

at kalusugan. Kailangan din ang pakikipag tulungan at pagtupad sa mga kautusang panlipunan. 2. hihingi siya ng tulong sa mga taong nakaalam at mapagkatiwalaan. Maramisa mga 21 . Kailingang tulungan ng isang tao ang kanyang sarili at nang magkaroon siya ng paggalang at pagpapahalaga sa buhay at dignidad. Kailangan din niya ang tibay ng loob upang harapin ang mga suliranin sa ibang pamamaraan maliban sa paggamit ng gamot. pananatilihin niya ang kaayusan ng kanyang pangangatawan. Dapat lang tandaan na. Masusumikap din siyang mabuti at mapaunlad ang kanyang sarili. Kung mayroon siyang sariling pagpapahalaga. Mga Makatutulong sa Pag-iwas sa Pag-aabuso ng Gamot Ang pag-iwas sa mga suliranin tungkol sa pag-aabuso sa gamot ay nangangailangan ng malawakang pakikiisa.Nagsisimula sa sarili ang pag-iwas sa pag-abuso ng gamot. Panangutang Pansarili. kaisipan.Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga libangan at Gawain na makapglalayo sa kabataan sa mga ipinagbabawal na gamot. hindi nakapagdulot ng kalutasan sa anumang suliranin ang paggamit ng bawal na gamot. 1. Kung talagang mabigat an gang kanyang suliranin. kailanman. Malaki ang tungkuling ginagampanan ng pamilya sa paglalayo sa mga kasapi nito sa mga ipinagbabawal na gamot. bagkus ito ay nakapagdudulot lamang ng malaking kapahamakan. Pananagutan ng Pamilya.

kabataang nalululong sa bisyong ito ay galing sa wasak na pamilya o may mga magulang na walang panahon para sa mga anak. Sinasabing ang guro ay ang paggalawag magulang ng mag-aaralnat ang paaralan ang kanilang pangalawang tahanan. 3. Makakatulong din ang pagganyak sa anak na tuklasin ang mga bagong larangan ng interes kahit kakaiba ito at pagkilala sa mga kaibigan nila. at may mabuting pagtitinginana ang bawat kasapi nito. Gaano man sila kaabala sa paghahanapbuhay.ang pagtanggap sa kakayahan ng bawat isa. Pananagutan ng Pamilya. at at ang pagpuri sa mga kabutihang nagawa gaano man kaliit ay makatutulong sa pagbibigay ng pagtitiwala ng mga anak sa sarili. Ang pakikinig sa suliranin ng mga anak. Dapat pagsikapin nng mga guro na makilala anng bawat mag-aaral at matamo ang pagtitiwala nito. matiwasay. Ang guidance councelor ng paaralan ay 22 . Ang pagpapatatagng pagpapahalagang moral at ispiritwal ay kailangan din lalo na sa oras ng mabigat na suliraning pampamilya.Dahil dito. kailangan nilang maglaan ng panahon para sa mga anak. Maaari ring bigyan ng magulang ng mga pananagutan ang bawat anak ayon sa gulang at gabayan sila sa pagharap sa buhay ng makatotohanan at walang pag-aalinlangan. Dapat pagsikapan ng magulang na makalikha ng pampamilyang kapaligiran na masigla. Dapat ding panatilihing bukas ang pakikipagtalastasan ng mga kasapi sa isang pamilya. ang guro at ang pangasiwaan ng paaralan dapat ding tumugon sa mga pangangailangan nng bawat mag-aaral tulad ng pagtugon ng mga magulang sa kanilang mga anak.

Ang pagpapatupad sa DANGEROUS DRUG ACT of 1972 at ang pagsusuplong samga maykapangyarihan ng mga paglabag sa batas na ito ay makatutulong sa paglipol ng mga nanghihimok. 23 . Katulaad ito ng hinggil sa mga alak. Dapat ding pagsikapang maipatupad ang pagpapatayo ng mga gusaling panlipunan upang magamit sa pagtuturo ng pag-iwas sa pag-abuso ng bawal na gamot at sa pagtulong sa paggamot. at pagpapanibagong ±buhay ng mga sagupa. Legal na katayuan ng bawal na gamot Ibinabatay ang legal na kalagayan ng mga bawal na gamot sa ilang mga kadahilanan. Sa legal na katayuan ng alak. pagsubaybay. Ang paglulunsad ng mga proyektong pangkatawan at pangkaisipan at ang paghimok sa mga mag-aaral na sumapi sa mga ito ay isa pang pang paraan upang malayo anng mga mag-aaral sa mga ipinagbabawal na gamot.makakatulong din sa paglutas sa mga suliranin ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsangguni. at gumagamit ng mga bawal na gamot. Ang bawat pamayanan ay makakatulong sa pamamagitan ng pagbabalak at pagsasagawa ng mga programag pansibiko na kabibilangan ng mga kabataan. nagbebenta. Pananagutan ng Pamayanan. 4.

Hindi pinaghintulutan ng batas ang pagbibili o pagbebenta ng alak sa mga taong may eded na may mababa sa 18 taong gulang. liserhikong gamma bilang paramethoxymphetamen(PMA). isyu na may kinalaman sa pag-aabuso ng gamot. Mga Probisyon ng Bartiburate Batas tungkol sa mga Gamot Pampatulog at mga Maraming ulit nang nailathala sa iba¶t ibang babasahin ang mga balita.ice. morpina. suliranin at. Marihuwana. ang ectasy (methylenedioxymethamphetamen trimethoxyampetamen(TMA).heroina. at kokain.(cocaine hydrochloride). Batay satalaan ngn BATAS REPUBLIKA biang 9164(Republic Act 9165)ng Pilipinas. o meth). tinatawag at itinituring na bawal na mga gamot ang mga sumusunod at kanilang mga kauri. asidong dietilamino (lysergic hydroxybutyrate(GHB). Kabilang din sa mga ito ang anumang bagong natuklasang mga gamot at pinagkunan ng mga ito na hindi naman nakakagamot. methamphetamenhydrochloride(mas shabu.subalit mayroong batas kaugnay ng pagbebenta nito sa mga menor-de-edad. opyo.hindi ito tinuturing na bawal na gamot. tanyag o MDMA). bagkus ay nakapinsala ng tao. acid dietilamen o LSD).resin ng marihuwana. langia ng resin ng marihuwana. Nariyan ang mga 24 .

ito ay kasalukuyang kilala bilang Presidential Decree 1691. 25 . nag-aangkat. at .at yaong nagpaparamio naghahanda ng pinaghalu-halung mga kimikal. Ayon sa Artikulong ³The Drug Problem Is Evereybody¶s Concern´ na inilatha sa magasing Philipppine Panorama noong Disyembre 7.ulat sa pahayagan tungkol sa mga taong nahuling nag-aalok o nagbibili (pusher) ng gamot. Mayroon ding tungkol sa mga nga-aalaga ng mga halamang maaaring gamitin sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. o gumagamit ng anumang ipapnagbabawal na gamot tulad ng sa mga pot session. Ang lahat ng mga pagkakasalang ito ay may karampatang parusa na napapaloob sa Batas sa Mapanganib na mga gamot ng 1972 (Dangerous Drugs Act 1972). Dahil sa ilang mga pagbabagong isinagawa.1986. higiit sa lahat anng pamahalaan ay kinikilalang kumilos upang malutas ang suliranin. may kalubhaan ang pambansang suliranin tungkol sa pag-aabuso sa gamot sa Pilipinas kaya nararapat lamang na magtulong-tulong ang lahat ng umaabuso sa gamot at ang pamilya nito ang dapat mabahala sa pagkakaroon ng ganitong suliranin. Maging ang pamayanan. mga samahang pansibiko at panrelihiyon. Ito ay nagpapairal ng mga gamot ng 1972 na unang kilala bilang Republic Act 6425. Ang pamahalaan ay naatasang mamahala at makipag-ugnayan sa iba¶t ibang ahensya na may kinalaman sa pag-aabuso at pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot. nagpupuslit.

sa batas na Pagkabilanggo nang pamamahala. mula 20 hanggang 30 transportasyon. habambuhay at multang dispensasyon.Pagkabilanggo angkat habam- Buhay at multang mula 20 hanggang 30 libong piso. Seksyon 14-A Labag paggawa sa batas na Pagkabilanggo nang habambuhay at multang mula 20 hanggang 30 libong piso. pamamahagi Seksyon 16 Pag-aari o paggamit nang Pagkabilanggo ang mula walang reseta o lisensya anim na taong at isang araw hanggang 12 taon at multang mula animna libo hanggang 12 libong piso. at libong piso. 26 . Seksyon 15 Labag pagbibili.PROBISYON Seksyon 14 PAGKAKASALA PARUSA nang Labag sa batas na pag. paghahatid.

pinamili. anim na buwan at isang pag-aari at araw hanggang apat na taon at multang mula anim na raan hanggang apat na libong piso. piso o sa grupo ng limang tao o higit pa 27 .Seksyon 17 Hindi pagtatala ng mga Pagkabilanggo nang mula reseta. Seksyon 27 Pag-aari at paggamit ng Pagkabilanggo nang 12 gamot sa handaan. pagdadala pinagbilhan. Seksyon 19 Di-kailangang pagreresita Pagkabilanggo nang mula anim na buwan at isang araw hanggang apat na taon at multang mula anim na raan hanggang apat na libong piso at pagpapawalang bisa ng lisensya sa paggagamot. taonat multang 12 libong pansosyal na pagtitipon.

Ang pag-inom ng mga inuming may alcohol ay nakawilihan at nakagawian na mula pa ng panahon ni noah.ang ilang halimbawa nito ay ang serbesa [ beer ] .ang alcohol ay sinasabing isa sa mga uri ng organic compound.Sa bigat ng parusang ipinapataw sa bawat pagkasalang gamot pampatamlay. Pankaraniwang sa mga organic compound ang ethyl alchoholna nagmumula sa pagkakahalo ng lebadura [yeast].losyon. Ang alcohol na ginagamit na pampatay.sinasabi sa Biblia na si Noah ay nagtanim ng mga puno na 28 . at iba pang nakalalasong bagay na may methyl alchohol ng nagbubuhat naman sa kahoy.atmga starch. pabango.alak.at siyampu. asukal.mikrobyo [disinfectant]. wiski gamit pang-idustriya sa pagkat ito ay ginagamit na sangkap sa mga pampaganda [cosmitics]. paputok.mahalagang pagisipan at timbangin kung may katuturan ang mabilanggong mahabang panahon at magmulta ng malaking halaga dahil sa paggamit ng gamot. ALKOHOL: URI AT GAMIT SA MEDISINA AT LIPUNAN Salarangan ng agham. Ito ay tinuturing din na may gamit pangkomersyal sa mga bagay na tulad ng pintura. kaugnay ng pag-aabuso sa bukod pa sa masamang epekto sa kalusugan.mikrobyo ay may halong isopropyl alcohol. Ang alcohol ay mayroong ding gamit sa medisina bilang pampatay.mahalaga ang gagawingpagpapasya ng isang kabataan hinggil sa pag-aabuso sa mga gamot pampatamlay sapagkat nasasalalay sa gagawing pagpapasya ang kanabukasang kanyang harapin.barnis [varnish].

shabu. Ito ang ipinagbabawal na mga gamot [prohibited drugs] at ang kontrolado o hinihigpitang mga gamot [regulated drugs].Quaalude. Kabilangsa pangkat ng kontroladong mga gamot ang mga bartiburate tulad ng Lumial. Sa pangkat na ipinagbabawl na mga gamot kabilang ang iba¶t ibang narkotiko tulad ng opyo[opium]. at iba pang pampasiglang gamot [stimulant] tulad ng cocaine. Dahilan sa panganib na dulot ng mga gamot na inaabuso sa tao at lipunan. Nang si Noah ay kumain ng bunga ng puno. at mescaline.Dexedrine.at tulad ng ampetamina Benzedrine.heroina[heroin]. MGA HINIHIGPITAN AT IPINAGBABAWAL NA MGA GAMOT AT ANG PROBISYON NG BATAS KAUGNAY NITO Dalawang pangkat ng mapanganib na gamot ang tinutukoy sa batas. 9:20-21].veronal.kasama at seconal rin at ditto mga hypnotic angmga tulad ng madrax. alpha at beta eucaine. codeine.lysergic acid diethylamide[ LSD].methedrine. 29 . at preludin.namumunga ng prutas na ginagawang alak. morpina[morphine]. ang pamahalaan ay nagtakda ng batas kaugnay sa dalawang pangkat ng gamot.gayundin ang mga gamot pangguniguni[hallucinogen] tulad ng marihuwana . fadormis. siya ay nalasing [Gen.

12 Seksyon16 taong multang PISO Paggamit g pinagbabawal 12 taon pagkakulong at Seksyon 27 na gamot sa handaan o multang p12. Habambuhay na Seksyon 15 pagsasakay at paghahatid pagkabilanggo at multang at pamamahagi Paggamit nang P20.000 Ilegal na pagbebenta.000 kasayahan Nabigong reseta.000 Habambuhay Seksyon 14 Blg.000-P30.000 walang 6 na taon at 1 araw.PARA SA MGA GAMOT NA NAKOKONTROL (REGULATED DRUGS) Mga gawaing labag sa Mga kaparusahan batas Ilegal na pag-angkat Ilegal na paggawa Multa na P20.ng probisyon na Seksyo 14-A pagkabilanggo at multang P20. paghahatid pagtatala pagbili ng 6na buwan 1 araw-4 na Seksyo 17 at taong pagkabilanggo at pagkakulong at reseta o lisensya P6.000 multang P600-P4.000 Piso 30 .000-P30.000-P12.000-P30.

Habambuhay at na pagka.000P30.000.Di-naayon na pagbibigyan 4 ng reseta na taong 8 1 araw Seksyon 18 taong hanggang pagkakulong multang at may P400 hanggang P8.Seksyon 4 multang paghahatid.Seksyon 3 BLG.000 piso at pagwawalang-bisa ng lisensya PARA SA MGA IPINAGBABAWAL NA GAMOT (PROHIBITED DRUGs) MGA GAWAING LABAG MGA KAPARUSAHAN SA BATAS Ilegal na pag-aangkat Habambuhay na pagka. pamamahagi at bilinggo pagsakay P20.000 piso Pagbibigay ng reseta 4 na taong pagkakulong at Seksyon 18 multang P600-P4.P30. NG PROBINSYON kulong at multang P20.000 piso Ilegal na pagsasagawa.000 Piso 31 .

000 0 P30.000 o kasiyahan 32 .000-P20.Seksyon 8 multang may P20.000 Ilegal na paggawa Habambuhay kulong at na pagka.Pagpapanatili sa pagkalinga sa isang gumagamit ng bawal na gamot 12 taon at 20 1 araw Seksyon 5 taong may hanggang pagkakulong multang piso at P12.000 Pag-aari o paggamit ng 20 taong pagkakakulong at Seksyon 27 ipinagbabawal na gamot sa may multang P20.000- P12.000 mga kasayahan o sa mga barkada Ilegal na pagmamay-ari o 6 taonat 1 araw hanggang Seksyon 8 paggamit ng marijuana 12 taong pagkakulong at may multang P6.000 piso Pagmamay-ari o paggamit 12 taong pagkakakulong at Seksyon 27 ng marijuana sa mga party may multang P12.

000-P30.000 33 . pagmamay-ari at multang P1.000-P6. lisensya Ilegal na pagmamay-ari ng 6 na buwan at 1 araw Seksyon 13 mga gamit katulad ng pipa hanggang para sa opium.000 pagkumpiska ng lupain o Seksyon 9 parte ng lugar.000P12. kung ang lupa ay pag-aari mabigat ng na gobyerno.000. pagbebenta. pagkakulong at may pagbibili.hanggang habambuhay na babawal na gamot pagkakakulong multang at may P14. pagkakulong 4 na at taong may pagbawi ng multang P600-P4.000 at paghatid pagbawi ng lisensya sa pagsasanay Di-makabuluhang pagbibigay ng reseta 4 na taong pagkakakulong Seksyon 12 hanggang 1 araw-12 taon at may multang P4.Pagtatanim o paglilinang na 15 taon at 1 araw Seksyon 7 pinagmumulan ng ipinag. kaparusahan ang ipapataw Pagkakulong sa pagtatala 1 taon at 1 araw-6 na taong Seksyong 10 ng reseta.

DRUG ABUSE RESEARCH FOUNDITION. (DARE) Ang ahensiyang ito ay nagbibigay ng gamutan at pagbabagong ±buhay sa mga kabataan na naging depende at umabuso sa paggamit ng droga lalung ±lalo na doon sa mga humahantong sa pagkakaroon ng kaguluhan sa kilos. Metro Manila 34 . Ang mga kabataang may edad na 18 ay tinutulungan magbago sa pamamagitan ng pagsumiti sa kanilang sarili sa gamutan at pagtalaga sa rehabilitation center. Ang batas ay maunawain lalung-lalo na sa mga kabataan na nalululong sa paggamit ng gamot. DARE-SILAHI (NGO) #15 Fabian dela Rosa St. Quizon City DARE-ILAW (NGO) Fort Bonifacio Makati. Lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang pagkakulong at pagpataw ng kaparusahan ay inililihim upang mabigyan siya ng pagkakataong mabagong muli ang kanilang buhay.ANG MGA AHENSIYANG GUMAGAMOT AT NAGBIBIGAY ±BUHAY SA MGA GUMAGAMIT NG INAABUSONG GAMOT Mayroong tayong mga ahensiya na nangangasiwa sa pagbabagong-buhay ng mga taong nagmamalabis sa paggamit ng gamot. INC. Mas naisin n gating pamahalaan na magamot ang mga ito kaysa mabigyan ng kaparusahan. Xavierville.binibigyan sila ng pagkakataon na maiayos ang kanilang buhay. .

mga kaso sa korte na may kaugnayan sa drug pushers at addicts. gov.The Modern Home Physician. 3. 35 .M.H. Robinson. ³Drug habits´. A New Encyclopedia of Medical Knowledge. INC. Impormation Tungkol sa mga Bawal na Gamot para sa mga Magulang. Ph. Pahina 5 (pahina 6 sa pagpapahinang pang. ph. Kagawaran ng Edukasyon at Pasasanay (pilipinas) at Pondong Pansupurta ng Komunidad (Community Support Fund). Wise & Company (New York). NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION TREATMENT AND REHABILITATION CENTER gamot. Haelth. (1939). Tumutulong din ito sa pagbibigay-tatag sa mga gumagamit ng gamot.com 2. (PFD). Ito rin ay mga mamamayan tungkol sa maling epekto ng gamot . au 4. Pahina 251.C. Anu-ano ang mga Ipinagbabawal na Gamot? tl. Victor.WM. MGA SANGGUNIAN 1.NSW. (patnugot) .NARCOTIC FOUNDATION OF THE PHILIPPINES. Wiki. Isang praymer tungkol sa comprehensive Dangerous Drug Act (Republik Act 9165) ng 2002.D. Gov.PDF). (NFPI) O ANG TAHANAN TREATMENT REHABILITION CENTER nagtataguyod ng mga seminarat lecture sa iba¶t ibang bahagi ng pamayanan upang magbigay-kaalaman sa Ang samahang ito ay nangangsiwa sa pagtataguyod ng mga Outreach Program.answers.

NSW. Gov. Com y http.au y Pabatid mga kautusan at kapatawang mga parusa ukol sa hindi makatarungang pagkakaroon. PhP 36 . Seattle Public Schools SeattleSchool. Health. pag-inom. Anamaego. at pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Wikipilipinas. Multiply.org. Agosto 2008. alcohol. Gov.PANLABAS NA MGA KAWING Isang Praymer Tungkol sa comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. ph y Impormation Tungkol sa mga Bawal na Gamot para sa mga Magulang. Org / index. pamimigay.// Fil. paggamit. y Pagkalulong sa Ipinagbabawal na Gamot. at pinamamahalang mga sangkap. ng mga mag-aaral sa bakuran ng paaralan o bilang bahagi ng pananagutan ng Magaaral.

1984 y Celia T. Bratter at C. How to Survive Your Adolescent¶s Adolescence.C.. Cruz at Dr.B. p. Kalusugan. 1989 y Source Book on Drug Education. Alcohol and Drugs Perspective: Prevention and Control Asia Pacific Region. Deep. Kolodny. FNB EDUCATIONAL INC. Kalusugan at Musika III. p. Ediyon 2000 y Robert C. DR.I Sacdalan at R. Edukasyong Pangkatawan. 6.. 97. 1988 y Gold. y Are. 1999 y A Primer. Vol. 193-194. 168. Drugs Demystified. St. 280-281. pp. No.L. Augustine Publication Inc.BIBLIYOGRAFI BOOKS y Remedios Nalundasan Abijan. Ediyon 1997 y Impact of Science on Society: Man¶s Addiction and How to Deal With Them Volume 34. Inc. No. Kagarawan ng Edukasyon at Sports. y Resource Book for drug Abuse Education (Second Edition) National Clearing House for Drug Abuse Information. I. p..E. Ediyon 2000 y Guineveve I. G. Brown and Company.An Information Kit for a Drug-free Philippines y Adolescent Counselor. 6425 as amended y Handbook and Resource Guide on the Intensified School-Based Community Oriented Drug Abuse Prevention and Control Program. UNESCO Press. MAGAZINES/PAMPHLETS/JOURNALS y The Dangerous Drugs Act of 1972 y What you should Know About Drugs. Paris 1975 SOURCE BOOKS/HANDBOOKS y Questions Young People Ask. 33. 1984. Pasig Metro Manila. The Facts About Drugs and Alcohol y Nowlis. p. pp. FNB EDUCATIONAL INC. R.A No. Sacdalan. Helen.77. Adriano. A. Sri Lanka Fe.A. Edukasyong Pangkatawan. Watchtower bible and tract Society of New York Inc. Eriksen et al. N. 1997 y Kawanihan ng Edukasyong Sekondarya.J.. Edukasyong Pangkatawan. Book Media Press.R Calubayan. DECS. Miranda. Avino at R. Ramatlana. Answers that Work. Mark. Kalusugan at Musika IV. February-March 1989 y Health and Home VIII (compilation from August to November) y A Primer of Parent How Can You Tell of Your Child Is Into drugs 37 . Kolondy. I. Physical Education Health and Music II. at Musika III.R Calubayan. T. Drug Abuse and You R.95.

.org y Urbandictionary. Host -Lenyrose Bajar Sunio) y http://www.i.com/article.Script na sinulat ni Alih Anso para sa programang ³Buhay ±buhay sa DXUP´ (7:00-8:00 A.docstoc.M) sa segment na ³Nakaka´./epekto-ng-bawal-na-gamot/. ikalawang talata.gov.com/drug+test y http://www.com. ni Dane Anderson P. Mga Suliranin ng Bansa: Paano ka mawawala?.philstar. (November 11 2009. Estialbo.ph/cat_pubsafety/drugst.thefreedictionary. 2009 12:00 AM y Wikipedia.Iligtas ang mga estudyanteng lulong sa bawal na droga (Pilipino Star Ngayon) Updated January 23.ph/blogs/dxupfm/2009/.aspx?articleid=434030.com/docs/8080035/RA-9165-Comprehensive-Dangerous-Drugs-Act 38 . EDITORYAL ..com y http://www.WEBSITES y denzy-dane.xanga. Monday. 08 September 2008 y Web address: dxupfm. -Miyerkules .pdf y http://encyclopedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful