You are on page 1of 2

Lampiran III

Petikan teks mengenai keluarga

Amir merupakan anak ketiga daripada empat orang adik beradik. Amir mempunyai seorang kakak, seorang abang dan seorang adik. Mereka kerap ke padang permainan pada waktu petang untuk bermain bersama-sama. Mereka juga saling tolong menolong antara satu sama lain. Amir sangat menyayangi keluarganya yang terdiri daripada ayah, ibu, kakak, abang dan adiknya. Mereka sekeluarga hidup dengan bahagia sekali.

3. 5. . 1. senaraikan kata sendi yang terdapat di dalam teks tersebut.Lampiran IV Lembaran Kerja Berdasarkan petikan teks. 4. 2.