University of santo tomas PUblishing hoUse

Dalawang Pulgada at Tubig
Mga Tula ng Tahimik na Ligalig

EMManuEL QuinTos VELasco

University of santo tomas PUBLisHinG HoUse 2011

Emmanuel Quintos Velasco

9

Hating Gabi
Pagkakataong managinip ng mga puting rosas ang mga gabing walang buwan. Malaya sa liwanag ang itim na dilim ng akasya sa bakuran habang unti-unting pumipintig sa tainga at naglalaho ang pangaral ng sanlibong kuliglig. sa dulo ng huling gising na hininga, mabubuhay ang puting kurtina sa biglang pagkaway ng hangin. isang anyayang paalam sa ulirat ng umaga.

16

Dalawang Pulgada at Tubig

Ulan at Alabok
Lubos ang pagtirik ng alabok sa palad ng batang kapiling ng buhangin ang buhok. ang pangakong bakas sa kamaong nabuklat, inililibing wari ng patay na hangin. Hay, kay lamig sanang pakinggan ang ulan, mag-uunahan sa alulod ng pabrikang laan sa paggawa ng damit manika. Bubuhayin ng tubig ang dilim. isang patak ang gigising sa maputlang kulay ng basahan. Dalawa o tatlo ang tatagos sa lamukos na papel upang dahan-dahang makapag-inat ang mga letrang nakasulat. at kapag sanlaksa na ang bumagsak, aagos sa tahanan ng mga palakang magsisiawit ng harana sa daga, ng kundiman sa salagubang, ng pandanggo sa damong umiindak sa padyak ng ulan; papangos sa hinanakit ng mga palakang magpipilit kumapit sa miminsang sandaling binasbasan sila ng langit. Hay, kay lamig sana. ngunit ang batang napakikislot lang sa kagat ng gutom na lamok, hindi nag-aabang ng ulan. Sapat nang bendisyon ang alabok.

Emmanuel Quintos Velasco

39

Paglalakad
ang mga akasya sa tabing-daan, walang katulad sa mga gabing kay hangin-hangin. naglalaro pa ang lambong at liwanag ng mga poste sa mga sulok ng dahon at sanga. Umiindak ang anino nila sa bawat ihip. Kaya naman ano pa ang pag-uusapan natin kundi mga piling lihim, natatagtag sa bawat hakbang natin. Walang pagmamadali, walang pagkukunwari ang ating paglalakad. at nang umusbong ang isang tanong na mahirap sagutin, ngumiti lamang tayo’t nagpalitan ng tingin. at namukadkad sa mata natin ang tugon. Tiyak at puno ng hinahon. Katulad ng ating paglalakad.

70

Dalawang Pulgada at Tubig

Ang Lugar ng Lahat
ang umaga ay sinliwanag ng pang-unawang hatid ng isang malubhang sakit. Nakagugulat. Nasa lugar ang lahat. Magkasalo tayo sa hapag, kaharap ang daing at kamatis. Kay bango ng kape. Kay tamis ng mangga. Walang dalang mahalagang balita ang dyaryong bagong-bago. Pinatutugtog ang paborito kong awit sa ating lumang radyo. Nakagugulat. Nasa lugar ang lahat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful