You are on page 1of 17

PRINSIP-PRINSIP PEPERANGAN AM

SKOP ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ AM TUJUAN PRINSIP-PRINSIP PEPERANGAN PENUTUP Q&A .

AM ‡ ‡ Prinsip-prinsip peperangan adalah panduan penting yang mempengaruhi perlaksanaan sesuatu peperangan. Yang lain-lain tidak lah semestinya mengikut keutamaan seperti yang diperturunkan kerana kepentingannya sentiasa berubahubah bergantung kepada jenis operasi . Yang penting adalah pengunaannya mestilah sesuai dan tidak mengabaikan salahsatu darinya atas sebab-sebab tertentu tidak semestinya akan mengakibatkan kekalahan. Penting atau tidaknya peranan sesuatu prinsip dalam perlaksanaan peperangan adalah disesuaikan mengikut keadaan dan keperluan. Memilih dan mengekalkan tujuan adalah prinsip utama dan diletakkan di atas sekali. Prinsip-prinsip ini adalah berhubungkait diantara satu sama lain. Menggunakan prinsip ini dengan baik boleh menentukan kejayaan sesuatu operasi dan funsi pemerintahannya. di antaranya ada yang menjadi pengukuh kepada yang lain tetapi kadangkala menimbulkan percanggahan.

TUJUAN ‡ Untuk memberi penerangan dan garis panduan atas aspek-aspek yang mempengaruhi penggunaan prinsip-prinsip peperangan .

PRINSIP-PRINSIP PEPERANGAN .

PRINSIP PERTAMA PEMILIHAN DAN MENGEKALKAN TUJUAN ‡ Di dalam perlaksaan peperangan dan di dalam semua gerakan/operasi. ‡ Matlamat utama ialah untuk menghancurkan semangat (will) perjuangan musuh. ringkas dan tepat. amatlah perlu bagi kita memilih dan menetapkan tujuan. ‡ Dari itu setiap peringkat peperangan dan setiap gerakan yang berasingan perlu diarah kepada percapaian tujuan utama ini. ‡ Tetapi setiap peringkat gerakan akan mempunyai had tujuan yang perlu diperjelaskan dengan terang. . ‡ Setiap rancangan atau tindakan perlu diuji supaya ianya seiring dengan tujuan yang dipilih.

tenaga dan semangat perjuangan yang berkobar-kobar yang lahir dari perasaan cintakan negara dan semangat setiakawan ‡ Dari itu keperluan latuhan dan persedian untuk melancarkan gerakan secara berterusan yang memerlukan kecergasan jasmani.PRINSIP KEDUA PEMELIHARAAN SEMANGAT ‡ Senmagat yang tinggi amatlah penting bagi apa jua corak peperangan yang kita hadapi. kesunyian dan lalai. ‡ Jumlah anggota yang banyak. . kecekalan. kepimpinan dan semangat yang tinggi.serta kelengkapan senjata yang canggih tidak mempunyai nilai sekiranya individu itu tidak mempunyai keberanian. kemahiran. ketahanan mental. ‡ Kejayaan semasa bertempur lebih bergantung di atas semangat dari kekuatan fizikal semata-mata. hendaklah sentiasa diberi perhatian supaya anggota tidak bosan.

ianya memerlukan tindakan ofensif. Tindakan bersifat defensif hanya boleh menghindarkan kekalahan tetapi tidak menghancurkan musuh sepenuhnya.PRINSIP KETIGA TINDAKAN OFENSIF ‡ Untuk menewaskan musuh secara maximum dan total. Tindakan ofensif boleh memberikan inisiatif dan dengannya kita akan dapat bertindak lebih bebas dan selanjutnya memasak musuh untuk bertahan. Dalam masa yang sama semangat anggota kita boleh ditingkatkan dan menekan musuh sekeraskerasnya untuk hasil yang lebih berkesan .

‡ Semua tindakan ofensif tentu menghadapi bahaya dan kewaspadaan terhadap semua kemungkinan akan menentukan kejayaan .PRINSIP KEEMPAT KESELAMATAN ‡ Aspek keselamatan juga perlu juga di utamakan dalam menjamin kekukuhan pertahanan pengkalan-pengkalan dan lain-lain kepentingan ketenteraan. ‡ Kesedaran tentang keselamatan tidak bermakna kita harus berhati-hati dan takut kepada sebarang bahaya yang akan menimpa.

± Muslihat dan tipu helah melalui gerakan. ‡ Langkah langkah yang membantu daya kejutan. ± Guna kepintaran dan kerahsiaan apabila bergerak ke kawasan operasi ± Langkah keselamatan yang ketat.PRINSIP KELIMA KEJUTAN ‡ Kejutan merupakan satu aspek yang penting dan boleh mempengaruhi keadaan sesuatu peperangan. .

PRINSIP KEENAM PENUMPUAN KEKUATAN ‡ Tumpuan terhadap kekuatan. ‡ Penumpuan kekuatan boleh dilakukan dengan cara menyelaraskan segala tindakan pada waktu dan tempat yang diperlukan dengan tepat. ‡ Semangat sesuatu pasukan itu menjadi tinggi bila menyedari bahaya ianya lengkap dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. . kelengkapan dan tenaga adalah penting didalam peperangan.

PRINSIP KETUJUH PENJIMATAN TENAGA ‡ Penjimatan tenaga ditumpukan terhadap imbangan penempatan anggota dan penggunaan sumber-sumber dengan bijak dan bermanfaat. ‡ Prinsip ini adalah fakta asas yang menyokong kita mendapatkan tumpuan tenaga yang tepat. .

. ‡ Setiap ketua perlu membuat keputusan dengan cepat dan tepat apabila muncul situasi yang tidak diduga. kekuatan fizikal. disiplin yang tinggi. penjimatan tenaga dan perancangan yang rapi. latihan yang baik. ‡ Daya ubah hanya dapat dilaksanakan dengan jaya melalui pemikiran yang mantap.PRINSIP KELAPAN DAYA UBAH ‡ Setiap individu perlu sentiasa mengawasi pertukaran keadaan terutama ketua di setiap peringkat. perhubungan yang baik.

‡ Usaha memusnahkan musuh bukan saja menjadi tanggungjawab kita sepenuhnya.PRINSIP KESEMBILAN KERJASAMA ‡ Di dalam angkatan tentera kerjasama perlu dipupuk antara kor dan perkhidmatan dalam apa jua situasi dan tempat. malah kita terpaksa berkerja rapat dengan pihak awam dan polis. ‡ Semangat kerjasama juga perlu ada didalam ketiga-tiga cabang perkhidmatan didalam ATM .

PRINSIP KESEPULUH PENTADBIRAN ‡ Segala rancangan pentadbiran harus senang dilaksanakan dan ketua-ketua sentiasa mengikuti perkembangan serta mengawal perjalanan pentadbiran. semasa dan selepas semua gerakan ketenteraan . ‡ Pentadbiran memainkan peranan yang penting sebelum. ‡ Ianya perlu dirancang dengan teliti dan dilaksanakan dengan penuh berkesan.

PENUTUP ‡ Kesemua prinsip ini amat penting bagi menjayakan sesuatu operasi/gerakan .

Q&A .