You are on page 1of 2

Pendidikan Ketatanegaraan / Patriotisma Bendera Negara Malaysia Jalur Gemilang

Sejarah Bendera Malaysia • Bendera Malaysia dikibarkan dengan rasminya diseluruh negara melambangkan lahirnya Malaysia pada 16 September 1963. • Bendera Malaysia diberi nama ‘Jalur Gemilang’ yang diisytiharkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 31 Ogos 1997. Makna Jalur Gemilang
• •

Bulan sabit :- Agama Islam sebagai Agama Rasmi Malaysia Bintang :- Perpaduan antara 13 negeri dan Wilayah Persekutuan iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu

Keberanian menghadapi cabaran Warna putih :.Warna diraja bagi DYMM Raja-raja Melayu Warna biru :.Perpaduan rakyat Malaysia Warna merah :. 13 negeri dan Wilayah Persekutuan • • • • • Warna kuning :.Kesucian moral rakyatMalaysia JALUR – satu laluan yang lurus.• 14 jalur merah dan putih (melintang) yang sama lebar :Keanggotaan yang sama dalam Persekutuan . hala tuju yang sama dan arah yang sama yang dianuti oleh rakyat negara ini dari Perlis hingga ke Sabah menuju kegemilangan bangsa dan negara • GEMILANG – Bendera Malaysia melambangkan kecemerlangan negara Malaysia dan rakyat Malaysia dalam mengharungi apa bidang kehidupan sekalipun sama ada di dalam atau di luar negara .