You are on page 1of 1

CADANGAN SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN KHAS

1. Ruang Pengurus an Diri (sinki) 2. Ruang pengurus an Diri (cermin besar) 16 3. Papan kenyataa n 4. Rak buku 5. Rak fail 17 6. Meja guru 7. Ruang air masak 8. Ruang pengama tan

1

PINTU

18

PINTU

2
MEJA TETA MU

15

14

PAPAN PUTIH 3
4

MURID
5

6

MEJA

RUANG REHAT/AKTIVITI MURID

13

11

9. Ruang matemati k 10.Ruang bahasa melayu 11.Rak buku 12.Rak buku 13.Ruang bacaan

10

12 7 8 9