NAME

SURNAME

FAMILY WORKSHEETS
For Kindergarten

LEVEL-1

TEST 5
Exercise 2 Exercise 1
Aþaðýdaki nesneleri çocuklarýnýza gösterniz. Ne olduklarýný sorunuz.

What do you want for Christmas?

I want a train! I want a train! I want a great big train!
1.ve 2. Gün ödevi yapýldý. Veli Ýmza VELÝ ÝMZA
HELP

3.ve 4. Gün ödevi yapýldý. Veli Ýmza

VELÝ ÝMZA

HELP

Sayýn Veli; Yukarýdaki yiyecek ve içeceklerin okunuþlarý konusunda aþaðýdaki bilgilerden yardým alabilirsiniz. milk (milk ) bread ( bred ) chocalate ( çaklýt) tea ( tii ) egg ( ek ) cake ( keyk ) cheese ( çiiz )

Sayýn Veli; Çoçuðunuza yeni yýlda ne istediðini ingilizce olarak sorunuz.Yukarýdakilerden farklý þeyler de isteyebilirler.
Türkçe Okunuþu
(Vat du yu vant for krismýs?) I vant a treyn. I vant a treyn.. I vant a greyt big treyn!

Ýngilizcesi
What do you vant for Christmas? I want a train. I want a train. I want a great big train!

Türkçesi
(Yeni yýlda ne istiyorsun?) Tren istiyorum. Tren istiyorum. harika büyük bir tren istiyorum! a tedy bear ( e tedi bea )

a rocket ( e roket )

a robot ( e robot )

Hello English For Kids bir Ekol Kariyer Merkezi Çalýþmasýdýr.

A. Gün ödevi yapýldý. Exercise 4 7. Veli Ýmza 5.No:5 SOMA / MANÝSA FAMILY S 65 N 0 (236) 613 U R68 A M E www.ve 6. Veli Ýmza VELÝ ÝMZA VELÝ ÝMZA Hello English For Kids bir Ekol Kariyer Merkezi Çalýþmasýdýr.Kurtuluþ Mah. . Gün ödevi yapýldý.net WORKSHEETS LEVEL-1 TEST 5 Exercise 3 Aþaðýdaki yiyecekleri boyayýnýz ve ne olduklarýný velinize söyleyiniz.ekolkariyer.Taner Kýþlalý Cad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful