P. 1
Curs 1 Desen

Curs 1 Desen

|Views: 228|Likes:
Published by Rocsy Rocsana

More info:

Published by: Rocsy Rocsana on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

Design industrial Grafic industrial

= Desen tehnic

1

Defini ii
‡ Reprezent ri grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizic , de regul construite de om:
± cât mai exacte ± cât mai simple ± cât mai inteligibile

‡ Componente:
± geometria descriptiv ± diverse categorii de standarde
2

Defini ii
Obs: în opozi ie total cu arta (arhitectura, pictura, design vestimentar) ± personal .

‡ Unelte:
± suport (hârtie, carton, calc...) ± creion, peni , tu , stilou special... ± instrumente ajut toare ± compas, echer, rigl ± modern ± ultimele 2 înlocuite de computer + accesorii speciale (plotter)
3

.n. XXIV î.e..) ± personal mai redus ± standardele ± MULT mai accesibile!!! 4 . efort) ± consumabile mai pu ine (gre eli.Defini ii ‡ Scop: transmiterea de informa ii despre structura i/sau func ionarea obiectelor c tre diferite categorii de executan i (din sec.) ‡ Computer = costuri mai mici: ± munc (fizic !) mai pu in (durat .

.. nomograme (grafice) ± reguli. scheme electrice i electronice. cu condi ia lizibilit ii..) ± libere. de montaj ± asamblare i amplasare) ± foarte multe elemente conven ionale (ex.. de conexiuni... scheme de automatiz ri. scheme tehnologice.Defini ii ‡ Categorii de desene ³tehnice´: ± diagrame.. ± schi e de piese i utilaje (specifice diverselor industrii... mai ales piese metalice) ± rigori.. func ionale. ± scheme (bloc. schema computerizat ± asimilarea ³obiectelor´ dintr-o bibliotec (library«) cu nodurile unui graf orientat. Obs. de instala ii. 5 .

standarde. deci multe elemente de standardizare. cartografie ± topografie ± geodezie.Defini ii ± desene de execu ie ± construc ii de ma ini ± reclam o precizie i o claritate deosebit . sistematizare urban ± planuri i h r i) ± conven ii proprii domeniului. legende.. mai ales pentru produc ia de serie.. 6 . arhitectur . plus reprezentare la scar ± desene de (mare) ansamblu (construc ii de cl diri i comunica ii.

mai rar culori.Defini ii Obs: modalitatea de exprimare ± specific geometriei (linii. ‡ Utilitate disciplin (argument): ± în elegere schi e i scheme la cursuri ± elemente pentru în elegerea (citirea) schemelor i desenelor din industrie ± elemente pentru întocmirea unor astfel de desene (proiecte de an i diplom . fe e de corpuri).. umbre etc.. puncte.) ± startul (!) pentru o carier în proiectare 7 . ulterior. figuri.

Programa semestrului II ‡ ‡ ‡ ‡ 4 edin e de teorie (principii) 6 edin e de AutoCAD 3 edin e pentru tema de cas (mecanic ) ultima edin ± testare practic + notare ‡ Nota final = 50% teme pe parcurs + 50% testarea final 8 .

9 i de .Standarde în desenul tehnic ‡ Stabilite interna ional (ISO . precum i norme interne sau departamentale (conven ii) ‡ Linia ± principalul element de desenare: ± ± ± ± ± segmente curbe contururi construc ii ajut toare etc.International Organization for Standardization ). exist stat (STAS).

Standarde în desenul tehnic Linia este standardizat ca:  grosime [mm]: 2. 1.35.  raport fa de alte linii (reguli): b/3.25. 0. (0. 1. 0. (0. 0.13)..5. 10 .1)  tip (aspect)«doar câteva ³stiluri´.... 0. 0.4.18.7. (+b/2)  culoare NU (!) ± doar negru.

Standarde în desenul tehnic 11 .

Standarde în desenul tehnic Obs. 12 ... cerin ele de aspect (regularitate la liniile întrerupte) i raport ± foarte u or pe computer.

Standarde în desenul tehnic 13 .

... o mare problem ± abloane. 1 pt = 1/72´ = 0. italic) ± NU culori sau alte efecte. software. adic ----.. (aproximativ).5.. 10.. font-ul) ± cândva. 5. 3.. 14.. 20 [mm]. 10.Standarde în desenul tehnic ‡ Scrierea (tipul de caractere. ± dreapt (vertical ) sau înclinat (75°) ± azi ± font. 14. 7. cu cele 2 categorii (bold.5. doar negru ± dimensiune h (în l ime) = 10 (14) * grosimea: 2.35277 mm 14 .

. inclusiv virtual (aten ie la etter ± 8´x11´ .. ± derivate: B4 (Landscape) sau 1. dar i foaia de hârtie obi nuit (în a ezare Portrait) ± restul ± însum ri sau diviz ri... ± formatul A4 (210 x 297 mm) ± modul standard.. 1.Standarde în desenul tehnic ‡ Formatul (m rimea i a ezarea paginii) ± se aplic la orice suport.25A1 ± prima dimensiune ± baza (cu indicatorul) ± margine suplimentar calc (f râmi are.5A2..) 15 .nestandard!) ± m rimi i simboluri.

Standarde în desenul tehnic 16 .

Îndosariere Chenar Cod format Indicator Margine copie Margine calc Gril Câmp desen A0 17 . 3. 4. 7. 2. 6. 5. 8.Standarde în desenul tehnic 1.

Standarde în desenul tehnic 1. 5. 7. Îndosariere Chenar Cod format Indicator Margine copie Margine calc Gril Câmp desen 1 2 5 8 4 3 18 . 4. 2. 8. 6. 3.

Standarde în desenul tehnic ‡ Indicatorul (cartu ul) ± ± dreapta jos. desen.. plan ... 6 ± nr. ± ± dimensiuni standard. lipit de chenar con ine diverse date de identificare: 1) 2) 4) 5) 7) 8) 9) Institu ia Scara Nume (denumire) Nume. norm Masa în kg Nr. 4 ± material.. semn tur . nr.. exist i în variant redus . dat .. 2 ± element.. desen.. semn tur Material ± simbol. 3 ± nr. 5 ± scara.) 19 . (1 ± pozi ie. crt. 7 ± nume. buc i.

Standarde în desenul tehnic 20 .

.. ‡ Tabel de racorduri ± specific industriilor de proces... eventual întrerupt.. ‡ Alte tabele ± prelucr ri speciale ori condi ii de func ionare...(tabel de materiale) 21 ..Standarde în desenul tehnic ‡ Tabelul de componen ± specific desenului de ansamblu ± identific elementele componente. ± pozi ionare ± deasupra indicatorului. continuat în stânga.

Standarde în desenul tehnic 22 .

Standarde în desenul tehnic 23 .

Exemplu de desen industrial (reactor chimic«) 24 .

Tabel de racorduri 25 .

Tabel de materiale 26 .

.I.R. (Inspec ia de Stat pentru Controlul Cazanelor. Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat) 27 .S.Tabel cu caracteristici (constructive i de func ionare ± probe i regim nominal) Fi tehnic reactor.C. standard I..

Standarde în desenul tehnic ‡ Sc ri numerice ± obligatorii la desenele de execu ie ± men ionate în indicator ± respectate cu stricte e m rire ± valori standardizate: ± valori admise pentru destina ii speciale: (1:2. 1:15. <= 1:2000 planuri <= 1:10000 h r i) 2:1 5:1 1:1 10:1 20:1 50:1 100:1 m rime natural mic orare 1:2 1:20 1:200 1:5 1:50 1:500 1:10 1:100 1:1000 28 . 1:250.5.

29 ...Standarde în desenul tehnic ‡ Plierea (împ turirea) formatelor > A4 ± se face pentru îndosariere prin perforare (în dosare cu in ) sau p strare în mape ± scopul este dublu: protejarea desenelor i consultarea lor ulterioar f r dificultate ( i f r extragerea lor din dosar!) ± exemple.

30 .

31 .

. compas) ‡ O plan cu chenar i indicator (complet) 4023808 Cristian Ciornei 4023808 R zvan Onofrei 4023867 Vasile Bologa 4023881 Mihai Costache 4023916 Petrica Iancu 4023971 Tiberiu Danciu 32 . echer.. ‡ Instrumente de desenat (creion.Tema 1 ‡ Bloc de desen A3.

P. SOFRONESCU.P. IV NCEANU. C. BUZIL GEOMETRIE DESCRIPTIV I DESEN TEHNIC. NI ULESCU.D. PRECUPE IU DESENUL TEHNIC INDUSTRIAL pentru construc iile de ma ini. Tehnic . E.Bibliografie 1. V.1990 Cot biblioteca UPB ± Chimie: T III 38957 2. Ed. E. DALE. T. Bucure ti. Bucure ti. 1979 Cot biblioteca UPB ± Chimie: T III 33756 33 . TH.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->