KURSUS: PGG PJJ

KPD3016/EDU3046 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1
GROUP: EL-W07
PENSYARAH: DR NURULHUDA BINTI ABD RAHMAN SOALAN: 1 TAJUK TUGASAN:

KOMPONEN 1, 2 DAN 3

NAMA: MOHD SHAHRI BIN HJ MISPAN NO. MATRIK: D20102040169

Di samping itu. senarai istilah/konsep/prinsip/hukum/teori. mempelajari ciri-ciri sejarah dan murid pula dapat menjelaskan peristiwa masa lalu berdasarkan fakta yang tepat dan benar. untuk mencungkil idea murid. Kaedah pengkajian sejarah TUJUAN UNIT: Tujuan utama pengajaran unit ini adalah untuk memberikan garis panduan ke arah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan terurus. Pengertian sejarah 2. sejarah juga membantu kita menghargai serta memelihara kemerdekaan dan kedaulatan Negara. membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. idea utama menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebolehan dan umur murid. penting dan bermakna serta mengungkapkan sebab dan akibat sesuatu peristiwa itu . senarai konsep. objektif. teori dan tujuan setiap topik. idea atau objektif utama yang berkemungkinan adalah sukar dicapai. sistem. senarai aktiviti. generasi kini dapat memupuk semangat patriotisme serta bangga akan Negara sendiri. miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep sainstifiknya. mengamalkan sikap saintifik serta nilai-nilai murni dan persoalan utama. KEPENTINGAN UNIT: Kepentingan unit ialah murid dapat mengetahui betapa pentingnya sejarah dalam kehidupan kita. Sumber sejarah 4. peta konsep.KOMPONEN 1: TAJUK DAN TUJUAN UNIT TAJUK: SEJARAH DAN KITA SUBTAJUK : 1. Sejarah boleh dijadikan iktibar dan pengajaran untuk panduan masa kini dan masa depan. Ciri-ciri sejarah 3. atau kejadian sebenar yang berkaitan. Dengan mempelajari sejarah. Unit ini berasaskan keperluan kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan sedia ada murid. Unit ini membincangkan perbezaan pendapat pengertian yang diberikan ahli sejarawan tentang pengertian sejarah.

i. Seterusnya. murid dapat memberikan maklumat dan bukti tentang sesuatu peristiwa berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder. dan masyarakat di kampong murid. Akhir sekali.2. . Murid menolak dan menarik sesama mereka diikuti soal jawab Pelajaran 2: Ciri-ciri sejarah. kaedah bertulis dan kaedah arkeologi.berlaku. Pelajaran 3: Sumber sejarah. melalui kaedah pengkajian sejarah. Guru meminta murid menceritakan peristiwa masa lalu yang tidak dapat kamu luoakan tentang diri. murid dapat membincangkan cara-cara untuk mendapatkan sumber sejarah melalui kaedah lisan. Pelan mencungkil idea: Pelajaran 1: Pengertian sejarah . melalui sub topik sumber sejarah pula. Pelajaran 2: Ciri-ciri sejarah Murid telah membaca dan membuat nota tentang topic ini. Guru bertanya murid tentang perasaan murid berdasarkan gambargambar pada halaman 2 buku teks. ii. Topik baru kepada pelajar 2. i. KOMPONEN 2: PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID 2. Pengetahuan sedia ada murid: Pelajaran 1: Pengertian sejarah Murid sudah membaca dan membuat nota tentang definisi sejarah.keluarga. Pelajaran 4: Kaedah Pengkajian Sejarah.1. Murid telah membaca dan membuat nota tentang topik ini.

i. 2. ii. ii. iii. lagenda dan dongeng. Pelajar menolak dan menarik sesama mereka diikuti soal jawab.ii. ii. Pelajaran 2: Ciri-ciri sejarah. Mengelaskan contoh-contoh bahan sejarah mengikut sumber pertama dan sumber kedua. Membuat perbezaan pengertian sejarah mengikut ahli sejarawan ii. i. Mengelaskan peristiwa sejarah kepada ciri-ciri sejarah yang tepat. Guru bertanyakan murid istilah mitos. i. Murid menolak dan menarik sesama mereka diikuti soal jawab Pelajaran 3: Sumber sejarah. i. Murid menolak dan menarik sesama mereka diikuti soal jawab Pelajaran 4: Kaedah pengkajian sejarah. Membezakan pengertian sumber pertama dan sumber kedua. . Pelajaran 3: Sumber sejarah. i. Menggunakan istilah sejarah berkaitan dengan masa. Idea/Objektif utama yang mungkin sukar dicapai. Pelajaran 1: Pengertian sejarah. Guru meminta pelajar menyenaraikan contoh sumber sejarah yang murid ketahui. Mengelaskan contoh peristiwa sejarah mengikut femhaman murid tentang cirri-ciri sejarah.3.

Sejarah bermaksud peristiwa yang telah berlaku dan memberi pengajaran dan teladan kepada kita Pelajaran 2: Sumber pertama dan kedua i. i. Kaedah Pengkajian Sejarah.Pelajaran 4: . Sumber sejarah terbahagi kepada dua sumber iaitu sumber pertama/primer dan sumber kedua/sekunder. penting dan bermakna dan sebab dan akibat. Pelajaran 3: Ciri-ciri sejarah i. kaedah lisan dan kaedah arkeologi. ii. Membuat perbezaan sumber lisan melalui perkembangan ilmu sains dan teknologi. Kaedah pengkajian sejarah terbahagi kepada tiga kaedah iaitu kaedah bertulis. 2. i. Ciri-ciri sejarah terbahagi kepada tiga ciri iaitu fakta yang tepat dan benar. Pelajaran 1: Definisi sejarah. Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep saintifiknya. .4. Membuat perbandingan dan perbezaan antara kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Pelajaran 4: Kaedah Pentaksiran sejarah i.

C. Menggunakan istilah sejarah berkaitan dengan masa. B. Menguasai Isi Kandungan i. penting dan bermakna serta sebab dan akibat. ii. Memberikan satu contoh peristiwa bagi setiap satu ciri sejarah. Mengumpul dan mengelas definisi sejarah. B. Membina kemahiran sainstifik. ii. Merujuk buku teks muka surat 7.KOMPONEN 3: ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN Hasilpembeljaran : Di akhir pelajaran murid akan dapat : Pelajaran 1: A. Pelajaran 2 : A. Menguasai Isi Kandungan i. Mengamalkan Sikap Sainstifik dan Nilai Murni i. Memberikan pengertian sejarah mengikut ahli sejarawan. berfikir dan strategi berfikir i. Menyenaraikan ciri-ciri sejarah dengan menggunakan lembaran pengurusan grafik yang telah disediakan oleh guru. pelajar diminta menyenaraikan hari-hari penting dalam hidup mereka dan guru menyoal murid tentang kepentingan hari tersebut. . Mengamalkan Sikap Sainstifik dan Nilai Murni i. Membuat perbandingan definisi sejarah mengikut ahli sejarawan C. berfikir dan strategi berfikir ii. Membina kemahiran sainstifik. Pelajar diminta menyenaraikan hari-hari penting dalam hidup mereka dan menyoal pelajar tentang pengajaran dan kepentingan yang diperoleh dari peristiwa tersebut. Menyenaraikan tiga ciri sejarah iaitu fakta yang tepat dan benar. ii.

Pelajaran 4: A. Mengelaskan contoh-contoh sumber sejarah mengikut kaedah pengkajian sejarah. iii. memberikn satu contoh peristiwa sejarah. Guru membuat rumusan hasil daripada perbentangan tersebut. C. Membincangkan bagaimana kaedah yang digunakan oleh ahli sejarawan mendapatkan sumber sejarah. Membina kemahiran sainstifik.. . Sebab dan akibat sesuatu peritiwa dapat menimbulkan perasaan ingin tahu murid untuk mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa berlaku dan kesannya. Menjadikan teladan untuk kita hidup dalam suasana yang aman dan bersatu padu apabila kita mengetahui ciri-ciri. berfikir dan strategi berfikir i. Menguasai Isi Kandungan i. ii.ii.Memberikan satu contoh peristiwa bagi setiap sumber pertama dan sumber kedua sejarah. Mengamalkan Sikap Sainstifik dan Nilai Murni i. ii. B. . ii. murid diminta melaporkan hasil tugasan sambil mempamerkan peta minda yang telah dihasilkan. Menguasai Isi Kandungan i. budaya dan amalan setiap kaum. Pelajaran 3 : A. Secara rawak. Menyenaraikan dan mengelas peristiwa sejarah. Memberi penjelasan tentang sumber pertama dan sumber kedua ii.

Membina kemahiran sainstifik. ditulis oleh ahli sejarawan atau pengkaji sejarah. Membuat perbandingan antara kaedah pengkajian sejarah. ii. Pelajaran 3: Sumber pertama ialah sumber yang bersifat asli dan belum ditafsir manakala Sumber kedua ialah sumber yang terdiri daripada bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis.Menbuat perbandingan antara kaedah lisan dan kaeadah arkeologi C. penting dan bermakna serta sebab dan akibat. Pelajaran 1: Definisi sejarah ialah peristiwa yang telah berlaku dan memberikan pengajaran serta ikhtibar kepada kita. berfikir dan strategi berfikir i. telah dicetak.SISTEM ATAU KEJADIAN SEBENAR YANG BERKAITAN .B. IDEA UTAMA MENGGUNAKAN BAHASA YANG SESUAI DENGAN KEBOLEHAN DAN UMUR MURID. OBJEK. Mengamalkan Sikap Sainstifik dan Nilai Murni i. diolah dan disebarkan Pelajaran 4 : Kaedah pengkajian sejarah ada tiga kaedah iaitu. Melibatkan diri secara aktif dalm sesi soal jawab. kaedah bertulis. Pelajaran 2: Ciri-ciri sejarah terbahagi kepada 3 ciri iaitu fakta tepat dan benar. kaedah lisan dan kaedah arkeologi.

Ibn Khaldun Herodotus Muhd Yusof Ibrahim Secara umum Pelajaran 2 : Ciri=ciri Sejarah. Pelajaran 3 : Guru meminta murid menyenaraikan peristiwa sejarah yang berlaku di sekolah. iv.Pelajaran 1 : Guru meminta murid mengaitkan bagaimana ahli pengkaji sejarah mencari gali tapak eskavasi zaman prasejarah. ii. Pelajaran 4 : Guru meminta murid mengumpulkan bahan-bahan sejarah untuk diteliti bersamasama dengan rakan sekelas bagi memahami kaedah bertulis. Pelajaran 1 : Pengertian Sejarah i. Pelajaran 2 : Guru meminta murid membuat karangan tentang biodata kelurga. Istilah sejarah daripada maksud perkataan Arab. iii. i. iii. ii. v. Senarai istilah/ konsep/ prinsip/ hokum/ teori. Tepat dan bermakna Fakta yang tepat dan benar Penting dan bermakna Pelajaran 3 : Sumber Sejarah .

PERSOALAN UTAMA DENGAN JAWAPAN (JIKA PEMBELAJARAN INKURI) Pelajaran 1: Pelajaran 2 : Pelajaran 3 : Pelajaran 4: . Kaedah arkeologi iii. ii. ii. PETA KONSEP SEJARAH DAN KITA .i. Sumber pertama/primer Sumber kedua/sekunder Pelajaran 4 : Kaedah Pengkajian Sejarah i. Kaedah lisan Kaedah bertulis.

dan keterangan Bersifat asli dan belum ditafsir. tembikar. logam. artifak. Kaedah pengkajian Perkataan Arab Maksud Sejarah mengikut ahli Penting dan bermakn Fakta yang tepat dan benar Syajaratun Herodotu s bermaksud -Pokok/pohon -Salasilah Riwayat -Keturunan . fosil.Definisi Sejarah Ciri-ciri sejarah Sumber Sejarah Sumbe r Bahan dalam bentuk kertas.Radio sains dan Kaedah Pandang ramah .Asal-usul Muhd Yusof Ibrahium Sebab dan akibat Sumbe r Bahan yang sudah dicetak.Pita teknologi Ditulis oleh sejarawan/ pengkaji sejarah Kaedah arkeologi Gali cari Angkasa lepas Contoh : fosil. binaan batu . diolah dan disebarkan Bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis Ibn Khaldun Kaedah Bertulis Kaedah Lisan Mariti m Contoh : -Dinding gua -Daun kayu -Logm -Gading -Kertas Contoh : .Video .televisyen .Cakera Perkemban Contoh : padat gan temu .Internet . kulit siput.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.