SEKOLAH KEBANGSAAN NANAMUN PETI SURAT 229, 89158, KOTA BELUD, SABAH Ruj.

Tuan : KP(BPG)9026/PPG11/X/02816 Ruj. Kami :XBA5325/PPG/01 Tarikh:29.03.2011 Dekan, Sekolah Pendidikan Dan Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah, Jalan UMS, 88400, Kota Kinabalu, Sabah. Tuan /Puan, SURAT KEBENARAN MELANJUTKAN PELAJARAN Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas serta Surat Kelulusan mengikuti Program Pensiswazahan Guru secara Pendidikan Jarak Jauh di Universiti Malaysia Sabah 2011/ 2015 yang bertarikh 12. Mac. 2011 (KP(BPG)9026/PPG11/X/02816) adalah berkaitan. 2. Dengan sukacitanya saya mengesahkan bahawa :

Nama : KAMALULDIN MULIH No. Kad Pengenalan : 821128-12-5469 Tarikh Mula Berkhidmat: 10.02.2004 Tarikh Lantikan Semasa : 10.02.2004 Tarikh Sah Jawatan : 10.02.2005 adalah seorang kakitangan di SK. NANAMUN, KOTA BELUD dan mula bertugas pada 03.01.2011. 3. Demi merealisasikan impian beliau untuk meningkatkan kerjaya ke peringkat yang lebih tinggi malah saya amat menggalakkan kakitangan saya berusaha untuk meningkatkan pencapaian pendidikan masing-masing, pihak kami dengan rasa berbesar hati memberi kebenaran melanjutkan pelajaran yang diterima oleh beliau untuk mengikuti Program Pensiswazahan Guru yang telah ditawarkan oleh pihak tuan/puan. Kerjasama serta perhatian daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai dan didahului dengan setinggitinggi ucapan terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

(ALKESAH BIN BIDIN) GURU BESAR SK.NANAMUN