P. 1
Benedictus

Benedictus

|Views: 192|Likes:
Published by Sanny Tendilla
http://christianlyrics4u.blogspot.com Benedictus, Collections of Christian musics, mass songs, catholic songs, praise songs, papuri songs and other liturgy songs Music Notations/sheet musics.
http://christianlyrics4u.blogspot.com Benedictus, Collections of Christian musics, mass songs, catholic songs, praise songs, papuri songs and other liturgy songs Music Notations/sheet musics.

More info:

Categories:Types, Reviews, Music
Published by: Sanny Tendilla on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

Benedictus

http://christianlyrics4u.blogspot.com masaya
= 90

Musika ni: E. P. Hontiveros, SJ
B7 E

E

1

Voice

r>rrr 3 c o 4 M M M S M S
2

Koro:

3

Pu - ri - hin ang
E

Pa - ngi-no-on

MB F M S M S M

4

Diyos ng Is - ra - el,
F#7

MM B M M M d M M S SB T M
5

sa pag -

A

B7

6

rr o r r MB
kat
E

M M M T di - na -law
11

7

M B MF M M
N'ya at
12

8

MM MF MMF M
13

9

ti - nu - bos ang Kanyang
B7 E

ba -yan; Pu -

MM M M

10

rr o rr M M M S S
A

ri - hin ang

Pa - ngi- no -ong
E

MB S

M MF S M

MM BB M M M M d S S T Diyos ng Is - ra - el,
B7
17 18

M M
sa -pagE

F#min

14

rr o r r M B M M M M B MF M M MM MM MM MM O B M O T - na -law N'ya at ti - nu - bos angKanyang ba_____ kat di 15 16

OB
yan.

E

A

E

F#7

19

rr Q o rr c M M M M M M M M M M M M M 1. Nagpa - la___ ___ S'ya sa - da ____ a - tin__ ng i
20 21

22

2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

Ga- ya ng___ ____ i - pi - na - nga- ko___ Nag da - lang__ ___ ha -bag S'ya ___ ____ ____ U pang ta - ma- ka -pag-ling - kod___ yo'y ____ Ta- ta - wa__ gin__ Ka, A - nak,___ ____ I - tu - tu - ro Mo sa kanyang ba - yan__ Alang - a___ lang sa ka - lo - o - ban ng U pang mag__ bi___ gay li - wa - nag sa -

- sang ma- ka pang ya- sa bi - big ng m - ga prosa___ a -ting m - ga masa Kan - ya nang__ walang ang pro - pe - ta ng kai- ta ang lan - das___ ng ka - ligaying Diyos __ na ma- a m - ga na - sa___ ka - di -

M M M M M

http://christianlyrics4u.blogspot.com

B7

E

A

E

23

rr o rr M
1 2 3 5 6 7 8 9

24

ri pe gu ta a ta wa li

- hang - ta - lang - kot - san - san - in - man

M

M M ta - ga
no - ong at Kan at ma sa - pag sa____ na mag at sa

- pag___ _____ ____ lig___ u____ nang___ pa - na - yang___ na____ a - la - ging ba - nal at ma - tu - kat___ na - ngu- ngu- na pag___ _____ ____ pa - pa - pa____ pa - da - la sa li____ him ng ka - ma
C#min F#7

M M M M M M

25

tas____ mu - la sa - hon, na i - li - lig - a - la____ ang ba - wid____ ____ sa KanKa sa____ Pa - ngi - ta - wad ng ka - ni a - tin mu - la sa - ta - yan___ at dal B7

M

M M M M

F#min

26

rr o rr M M M M M
1 2 3 5 6 7 8 9

27

28

29

li - pi____ ni Da tas ta____ yo sa nal Ni____ yang ti yang________ pa - ni no - on at ha - han lang____ _____ ma - nga la - ngit___ ng Kan hin ta - yo sa da
E

-

M M M vid____ na
a - ting m pan____ _____ ngin ha - bang da ng Kan ka ____ sa yang___ Man an ng ka
A E

-

Kan___ yang ling ga ___ ka - a sa____ Is - ra bu___ hay na yang da - ra - a la____ _________ Li____ ____ lig pa___ ya - pa
F#7

M M M M

OB

-

kod way. (Koro) el. tin. nan. nan. - tas. - an.

30

rr o rr c
4. 10.

31

M M

M M M M

32

O

M M

33

M M M M M

A - lin su - nod Lu - wal - ha - ti

sa sum - pa sa A - ma,

na Kan - yang___ ____ bi - ni sa A - nak at Espi- ri - tu

http://christianlyrics4u.blogspot.com

B7

E

A

E

34

rr o rr

35

M
F#min

M M M M

M
C#min

M

M M

36

M

M M M M
B7

ti - wan kay Ab - ra 4. 10. San - to, Ka - pa - ra

- ham a - ting a - ma, na i - li - lig no - ong u -nang - u - na____ at nga F#7

37

rr o rr

M

M M M M
ta____ at sa

38

39

40

M

M

M
m wa

M

M

M

OB

4. tas 10. yon

yo sa a - ting mag - pa - sa_____

- ga ka - a - way. (Koro) - lang____ hang - gan.

http://christianlyrics4u.blogspot.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->