You are on page 1of 7

Modul Grafik Tingkatan 1 2011

BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA. 7.1 Pengasasan Kerajaan Johor. 7.10 Penerusan Warisan Melaka

Nama Sultan

Gelaran

Nama negeri

Kota pertahan an

Pusat Pentadbi ran Penguku han Kuasa

Tanah jajahan

Peranan

Ancaman

Muslihat Johor untuk mempertahankan diri daripada serangan ialah

.

Cikgu Nor Rafidah Daud

Modul Grafik Tingkatan 1 2011
7.12 Usaha Johor Menguasai Melaka.

1551 1564 1608
a b

.

.

.

1. Serangan pada tahun 1551 gagal kerana:

.

2. Dua orang pembesar Johor yang terlibat: a b .

3. Apakah iktibar daripada usaha Johor untukmendapatkan Melaka. . 4. Apabila Portugis kalah , Melaka dikuasai oleh ..

Cikgu Nor Rafidah Daud

Modul Grafik Tingkatan 1 2011
7.13 Kebangkitan Acheh.

Pedagang yang berdagang ialah ..

ACHEH

Acheh kuat semasa pemerintahan

dan menguasai

Sebab pedagang beralih ke Acheh: .

Penaklukan terhadap Pedir dan pasai memb lehkan Acheh menguasai

7.14 Persaingan antara Johor , Acheh dan Portugis

PERANG 3 SEGI BERLAKU SELAMA

100 TAHUN

Cikgu Nor Rafidah Daud

 

Untuk menguasai jalan perdagangan

Modu
7.2 Kegemil

r i

i

t

2011

Faktor Kegemi angan kerajaan Johor. 1 2 3 ..

NEGARA
©

PERANAN

¦

C gu No

a dah aud

¡¥

¤£

¢¡ 

¨§

gan Kerajaan Johor.

BARANG DAGANGAN JOHOR SEBAGA PUSA PERDAGANGAN

KEMUDAHAN

Modul Grafik Tingkatan 1 2011
7.3 Kemerosotan kerajaan Johor. Faktor kemerosotan kerajaan Johor ialah: 1 2 3 4 .. . .. .

7.31 Perang Johor jambi.

Jambi adalah jajahan takluk Jambi telah meminta bantuan ..untuk menentang ..telah J h r.Laksamana mengalahkan jambi dengan bantuan tentera daripada .. 


7.32 Perebutan Takhta.

.

.

Cikgu Nor Rafidah Daud 

Sultan mahmud

Bendahara Tun Abdul Jalil

Raja echil

.

®

Modu Grafik Tingkatan 1 2011 

7.33 Penglibatan Bugi di Johor Raja Su aiman ,putera Su tan Abdu Jalil telah meminta bantuan daripada . Untuk mengalahkan Raja Kechil dan menjadi Sultan Johor. Orang Bugis ini telah diberi jawatan dan mempunyai kuasa melantik sultan. Orang melayu tidak berpuashati kerana pembesar Johor telah meminta bantuan .

7.34 Pengaruh Syari at Hindia Timur Belanda. Belanda Berjaya menawan dan mengusir Bugis. Permusuhan antara Bugis dan Belanda berterusan. Apabila Belanda Berjaya mengalahkan Riau, belanda telah menghapuskan jawatan Sultan dan YamTuan Muda di Riau.

Pengajaran: 1. Apakah yang dapat dijadikan pengajaran daripada peristiwa perebutan takhta di Johor.

.. ..

2. Adakah wajar pembesar Johor meminta bantuan daripada bugis dan apakah kesannya.

.. .. 

C gu No

a dah aud   

Modul Grafik Tingkatan 1 2011

&

C gu No

a dah aud

!%

$#

"!