CABARAN TERHADAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

‡ Sinario Hubungan Etnik di Malaysia ‡ Cabaran Hubungan Inter-Intra etnik di Malaysia ‡ Faktor Penentu Kejayaan Pembinaan Masyarakat Malaysia

SINARIO HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
‡ TURUN NAIK HUBUNGAN ETNIK DARI ZAMAN MELAKA SEHINGGA PASCA MERDEKA

² Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik, agama, bahasa dan budaya sudah tentu tidak dapat lari dari menghadapi cabaran hubungan etnik ² Pelbagai cabaran harus ditempuhi oleh masyarakat Malaysia disebabkan wujudnya konflik dalam masyarakat majmuk

SINARIO HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
‡ FAKTOR
o o o o

Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, agama dan adat resam. Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana kurang interaksi. Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal. Prasangka dan prejudis yang menebal.

SINARIO HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
‡ FAKTOR
o Keengganan anggota masyarakat untuk membuka dunia sosial kepada masyarakat lain dan kecenderungan untuk mengekalkan identiti masing-masing. o Dominasi sesuatu kaum dalam bidangbidang tertentu seperti politik atau perniagaan. o Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebih kurang sama

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
POLITIK TEKNOLOGI & GLOBAL EKONOMI

CABARAN KEBUDAYAAN SOSIAL

PENDIDIKAN

AGAMA & ADAT ISTIADAT

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ POLITIK
Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing. Menyuara, menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masingmasing. Sukar menerima pemimpin dari kaum lain. Mengukuhkan semangat perkauman yang menebal. 

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ EKONOMI
± Perbezaan Pekerjaan Menghalang interaksi yang lebih kerap. Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama. Semangat perkauman terus menebal

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ EKONOMI
² Dominasi sektor ekonomi Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan. Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ SOSIAL
² Pemisahan penempatan: Akibat dasar pecah perintah British. Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi. Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme Pemisahan juga dapat dilihat dari segi pakaian, agama, pendidikan, bahasa dan sebagainya Pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi, politik dan sosial barat.

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ PENDIDIKAN
² Pengasingan sistem pendidikan: Sistem persekolahan memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda. Interaksi akan berkisar di kalangan etnik yang sama. Membentuk semangat perkauman yang mendalam dan menimbulkan prasangka.

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ AGAMA, KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT
± Setiap etnik mempunyai agama, adat istiadat bahasa dan kebudayaan yang berlainan: Mudah terjadinya konflik. Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri. Mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, memilih sahabat dan mencari teman hidup

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ TEKNOLOGI DAN GLOBAL
± Pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi dan politik barat
‡ Contoh tamadun mereka lebih tinggi ‡ Membawa masuk pengaruh budaya hedonisme, nilai negatif, ekonomi bebas, sain dan teknologi yang memusnahkan

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ IMPLIKASI CABARAN
± Keharmonian dan keakraban kaum tidak tercapai ± Kemusnahan harta benda ± Tidak mendapat Pengiktirafan dan penghormatan dunia ± Kemajuan negara gagal dibangunkan

FAKTOR PENENTU KEJAYAAN PEMBINAAN MASYARAKAT MALAYSIA

FAKTOR PENENTU KEJAYAAN PEMBINAAN MASYARAKAT MALAYSIA ‡ POLITICAL WILL
² Pemimpin ada niat untuk menginstitusikan hubungan etnik. ² Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang pentingnya hubungan etnik. ² Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti dalam bentuk pelan tindakan yang berkesan

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ CRITICAL MASS
² Adanya badan induk yang menjadi faktor pemangkin kepada semua program hubungan etnik dan integrasi yang melibatkan critical mass seperti Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ KEKUKUHAN EKONOMI
² Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan hubungan etnik di Malaysia. Pengajarannya ialah peristiwa 13 Mei 1969. ² Hubungan etnik dan integrasi hanya boleh terhasil jika keperluan asas untuk survival manusia dipenuhi.

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ SHARED VISION
² Mestilah mempunyai visi yang sama tentang hala tuju dan hasil integrasi yang diingini. ² Wawasan 2020 harus dijadikan salah satu paksi terpenting pada keseluruhan gagasan hubungan etnik dan integrasi nasional negara ini

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ PENGGUNAAN SAINS DAN TEKNOLOGI
² Penggunaan mykad untuk mengatasi masalah imigresen, interaksi virtual dengan penggunaan teknologi tanpa wayar 3G, penerbangan yang lebih murah daripada Air Asia dan shared portal dapat menangani masalah hubungan etnik dan integrasi nasional.

CABARAN HUBUNGAN INTERINTRA ETNIK DI MALAYSIA
‡ PENGHAYATAN ISLAM
² Islam telah memberi pengaruh yang mendalam dalam pertumbuhan dan perkembangan Tamadun Malaysia. ² Dengan majoriti penduduk beragama Islam, maka sewajar Islam menjadi asas hubungan etnik dan integrasi nasional kerana ia serasi dengan majoriti penduduk dan minoritinya. ² Sebagai agama rasmi Islam mestilah dihormati kerasmiannya namun ia tidak menghalang kebebasan beragama

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful