P. 1
16736948-psihologia-varstelorcopilaria

16736948-psihologia-varstelorcopilaria

|Views: 3,167|Likes:
Published by stoicanela

More info:

Published by: stoicanela on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. INTRODUCERE
 • 2. DEZVOLTAREA PSIHOLOGICĂ A COPILULUI
 • 2.1 Naşterea şi consecinţele ei psihologice
 • 2.2 Primul an de viaţa
 • 2.3 De la unu la trei ani: prima copilărie
 • 2.4 De la trei la şase ani: a doua copilărie
 • 2.5 De la saşe la doisprezece ani: a treia copilărie
 • 3. STADIILE DEZVOLTĂRII COGNITIVE
 • 3.1 Dezvoltarea cognitivă
 • 3.2 Concepte fundamentale
 • 3.3 Stadiul inteligenţei senzorio-motorii (0-2 ani)
 • 3.4 Perioada preoperatorie sau a gândirii intuitive (2-7 ani)
 • 3.5 Stadiul operaţiilor concrete (7-11 ani)
 • 3.6 Stadiul operaţiilor formale (11-15 ani)
 • 3.7 Evaluarea generală a teoriei piagetiene
 • 3.8 Repere în evaluarea dezvoltării cognitive a copilului
 • 4. COMPORTAMENTUL SOCIAL ŞI DEZVOLTAREA MORALĂ
 • 4.1 Dezvoltarea morală
 • 4.2 Jean Piaget despre judecata morală la copil
 • 4.3 Modelul stadiilor universale ale dezvoltării morale
 • 4.4 Nivelul I: moralitatea preconvenţională (4 – 10 ani)
 • 4.5 Nivelul II: Moralitatea convenţională (10 – 13 ani)
 • 4.6 Nivelul III: Moralitatea postconvenţională
 • 4.7 Dezvoltarea morală şi contextul social
 • 4.8 Diferenţele de gen şi dezvoltarea morală
 • 4.9 Evaluarea generală a teoriei lui Kohlberg
 • 5. PERSONALITATEA ŞI DEZVOLTAREA PSIHO-AFECTIVĂ
 • 5.1 Abordarea psihodinamică a dezvoltării personalităţii
 • 5.2 Structura personalităţii
 • 5.3 Stadiile dezvoltării personalităţii
 • 6. BIBLIOGRAFIE

Psihologia vârstelor - copilăria

-

Cuprins
1. 2.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Introducere Dezvoltarea psihologică a copilului
Naşterea şi consecinţele ei psihologice Primul an de viaţa De la unu la trei ani: prima copilărie De la trei la şase ani: a doua copilărie De la saşe la doisprezece ani: a treia copilărie

2 7
9 15 20 30 33

3.
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Stadiile dezvoltării cognitive
Dezvoltarea cognitivă Concepte fundamentale Stadiul inteligenţei senzorio-motorii (0-2 ani) Perioada preoperatorie sau a gândirii intuitive (2-7 ani) Stadiul operaţiilor concrete (7-11 ani) Stadiul operaţiilor formale (11-15 ani) Evaluarea generală a teoriei piagetiene Repere în evaluarea dezvoltării cognitive a copilului

35
35 37 40 43 49 50 51 54

4.
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Comportamentul social şi dezvoltarea morală
Dezvoltarea morală Jean Piaget despre judecata morală la copil Modelul stadiilor universale ale dezvoltării morale Nivelul I: moralitatea preconvenţională (4 – 10 ani). Nivelul II: Moralitatea convenţională (10 – 13 ani) Nivelul III: Moralitatea postconvenţională Dezvoltarea morală şi contextul social Diferenţele de gen şi dezvoltarea morală Evaluarea generală a teoriei lui Kohlberg

61
61 62 64 66 67 68 70 73 76

5.
5.1 5.2 5.3

Personalitatea şi dezvoltarea psiho-afectivă
Abordarea psihodinamică a dezvoltării personalităţii Structura personalităţii Stadiile dezvoltării personalităţii

79
79 80 81

6.

Bibliografie

94

1

1. INTRODUCERE
Câmpul de studiu al psihologiei vârstelor cuprinde dezvoltarea psihică, intelectuală, afectivă a fiinţei umane din momentul concepţiei până la sfârşitul vieţii. Cele mai dramatice transformări şi procese de dezvoltare au loc în copilărie, cu precădere în primii ani ai vieţii. Ca urmare, până nu demult, majoritatea specialiştilor în psihologia dezvoltării s-au ocupat mai ales de studiul dezvoltării psihologice până la perioada adolescenţei. În parte, aceasta se datorează faptului că cei mai importanţi gânditori în domeniul psihologiei dezvoltării, Freud şi Piaget, au considerat adolescenţa ca fiind ultima etapă majoră a dezvoltării. Este general acceptat faptul că adolescenţa reprezintă o perioadă de schimbări majore, dar ce se întâmplă în perioada vârstei adulte şi a bătrâneţii? Cu precădere după al doilea război mondial, s-au realizat cercetări asupra naturii şi calităţii vieţii adulte, cu accent particular asupra bătrâneţii. Studiile realizate pe parcursul ultimilor 50 de ani au descris dezvoltarea în perioada adultă ca serii de faze determinate atât de vârstă, dar şi de evenimente importante de viaţă, define de contextul sociocultural şi economic specific, la care fiecare persoană trebuie să se adapteze: căsătoria, experienţa parentală, divorţul, şomajul, doliul sau decesul sunt evenimente cu care orice persoană adultă se confruntă într-o anumită etapă a vieţii. Pe măsură ce se înaintează în vârsta, apar probleme precum pensionarea, la care se adaugă frecvent reducerea standardului de viaţă. În perioada vârstei a treia, persoana se confruntă frecvent cu probleme de sănătate, sau pierderea partenerului de viaţă. Dezvoltarea psihologică este un proces continuu, care se desfăşoară pe durata întregii vieţi. Cu toate acestea, până în prezent s-au elaborat puţine teorii ale dezvoltării care să suprindă dezvoltarea pe întreagul parcurs al vieţii. Una dintre acestea este teoria elaborată de Erik Erikson (1963). În studiile sale, Erikson a abordat nu numai copilăria şi adolescenţa, ci şi transformările evolutive care au loc la vârsta adultă. Aceasta este perspectivă din care vom discuta aspecte ale dezvoltării în perioada adolescenţei şi a vârstei adulte pe parcursul unităţii de curs.

2

Între timp. de mica copilărie. era un argument important pentru a susţine că la această vârstă nu putem vorbi despre o viaţă interioară. moştenirea ereditară) decât acestei perioade a vieţii individului: copilăria. la care făceau referire mulţi dintre pacienţii săi. sentimente. Darwin şi începutul studiului ştiinţific al psihologiei dezvoltării 3 . autorii care încercau să explice comportamentul individului adult acordau o mai mare atenţie unei preistorii costituită din viaţa strămoşilor (deci. cu privire la mica copilărie. în special schimbările dramatice de la nivelul nucleului familial (de exemplu. Ca urmare.Privire istorică Abordarea stadială a dezvoltării umane este un concept relativ nou. frapat de această amnezie infantilă. În opinia generală. În 1905. Absenţa unor urme mnezice la nivel conştient cu privire la copilărie şi. copilul nu avea emoţii. era incapabil de raţionament. schimbarea statutului femeii şi controlul naşterilor) au condus la o schimbare importantă a modului în care înţelegem astăzi rolul şi importanţa dezvoltării psihologice a copilului. a vorbi despre viaţa psiho-afectivă a copilului era un gest revoluţionar. mai ales. Freud a început să se intereseze de perioada copilăriei şi. Ca urmare. mai ales. Ca domeniu de studiu. Sigmund Freud arata că. se credea că această etapă a vieţii este adesea uitată pentru că este lipsită de importanţă. Datorită amneziei infantile. până în acel moment. sunt necesare câteva puncte de reper pentru a înţelege evoluţia rapidă şi diversificarea puternică a teoriilor privind dezvoltarea psihologică care a avut loc pe parcursul secolului XX. şterşi din memorie datorită amneziei infantile. această perioadă devine fundamentală tocmai pentru că este acoperită de amnezie! Pentru acei ani. Practic. studiile lui Freud au condus la o răsturnare de situaţie spectaculoasă: în loc de a considera că primii ani ai vieţii sunt lipsiţi de importanţă. De-a lungul secolelor precedente copilăria era considerată o parte neglijabilă a vieţii individului. schimbările socioculturale care au avut loc pe parcursul secolului trecut. psihologia vârstelor are o istorie foarte scurtă: premisele sale se plasează la începutul secolului XX odată cu studiile sistematice asupra dezvoltării psihologice care are loc în copilărie şi s-a dezvoltat progresiv mai ales după al doilea război mondial.

studiul formării ataşamentului mamă-copil/pui la om şi animale. Stanley Hall (1844-1924). inteligenţa) care au o valoare inconstestabilă pentru supravieţuire. dezvoltarea ontogenetică a copilului repetă dezvoltarea filogenetică a speciei. Charles Darwin (1809 – 1882) elaborează teoria evoluţiei prezentată în celebra sa lucrare “Originea speciilor” (1859). unul dintre cei mai influenţi psihologi americani ai secolului XX.La mijlocul secolului XIX. 4 . O primă biografie celebră a fost publicată în 1877 de către Charles Darwin. o idee centrală în teoria psihanalitică a lui Sigmund Freud (1856 – 1939) este aceea că dezvoltarea psihoafectivă a persoanei culminează cu viaţa de familie şi comportamentul heterosexual matur care asigură supravieţuirea speciei prin naşterea unei noi generaţii. Modele de studiu şi abordare metodologică A. studiază dezvoltarea psihologică a copilului şi susţine că. După cum se cunoaşte. mai rapid etc. Jean Piaget (1896-1980) descrie modul în care dezvoltarea cognitivă a copilului permite o tot mai bună adaptare comportamentului la cerinţele mediului.). mai puternic. teoria sa discută două principii importante: selecţia naturală şi supravieţuirea celui care este mai bine adaptat la condiţiile de mediu. fiind studiate comportamentele sociale care asigură supravieţuirea (de exemplu. mai târziu el arată că există o serie de caracteristici comportamentale (de exemplu. iar exemplul său a fost urmat de mulţi alţi cercetători (Piaget şi Freud. unde comportamentul copiilor este comparat cu cel al puilor altor specii. La rândul său. Regăsim influenţa darwinistă şi în studiile de etologie umană. practic. Abordarea narativă Primele studii empirice privind dezvoltarea psihologică a copilului apar la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX sub forma înregistrărilor biografice ale comportamentului copiilor. printre alţii). Dacă în primele sale scrieri Darwin susţinea importanţa caracteristicilor fizice pentru supravieţuire (supravieţuieşte cel care este mai mare. Bowly 1969). Această lucrare se bazează pe observaţiile directe asupra dezvoltării şi comportamentului propriului său fiu. Aceste idei au influenţat puternic cercetările de la începutul secolului XX şi le vom regăsi în multe dintre teoriile psihologice moderne. Aşa cum vom vedea şi în continuare.

Sute de chestionare au fost distribuite unor copiilor de vârste diferite înregistrând informaţiii cu privire la interese. El a explorat fiecare zonă şi relaţie umană: copilăria. temeri. vise.Deşi aceste observaţii biografice conţin informaţii extrem de pertinente.El este iniţiatorul unor vaste studii normative asupra dezvoltării copilului şi adolescentului. înregistrarea naivă şi lipsită de obiectivitate a înregistrărilor. Preocuparea majoră a lui Hall constat în elaborarea unor instrumente care să permită măsurarea capacităţilor şi trăsăturilor psihologice ale copilului. Observăm că aceste prime teste de măsurare a inteligenţei. Totuşi. La începutul anilor 1900. În abordarea normativă accentul este pus asupra măsurătorilor cantitative a comportamentului şi elaborarea unei hărţi obiective a dezvoltării. absenţa unei orientări teoretice clare etc. C. adolescenţa. ele au fost criticate pentru legătura emoţională cu subiectul observat (în cele mai multe cazuri este vorba de un copil din propria familie – în acest caz propriul fiu). Aceste studii exhaustive au oferit o mare cantitate de date descriptive care au inspirat direcţii de cercetare în domeniul psihologiei copilului multe decenii după aceea. jocuri. Abordarea psihometrică Lewis Terman (1877-1956) a fost unul dintre studenţii eminenţi ai lui Stanley Hall. educaţia. şi fenomenul religios. punând în lumină bogăţia şi complexitatea comportamentului infantil. au apărut ca răspuns la o solicitare de natură educaţională. În 1916 la Universitatea din Stanford el publică primele teste de inteligenţă pentru copii utilizate pe scară largă – Scala de Inteligenţă Stanford-Binet. depunând un efort masiv şi susţinut pentru a înţelege mintea şi comportamentul copilului. Alfred Binet şi Theodore Simon. familia. Influenţa acestor prime observaţii biografice se regăseşte în prezent în observaţia de tip etnografic şi cercetările longitudinale în care dezvoltarea copilului este urmărită pe un interval lung de timp. Abordarea normativă O abordare diferită este propusă de Stanley Hall (1844-1924). doi cercetători francezi au primit sarcina de a elabora un test care să permită identificarea copiilor cu redard intelectual în şcolile din Paris şi orientarea acestora către clase speciale. B. 5 . aceste prime studii au marele merit de a fi surprins dezvoltarea copilului în context. care au impulsionat puternic dezvoltarea testării psihologice standardizate în Europa şi Statele Unite. prieteni etc.

au fost rapid traduse în alte limbi şi au fost privite ca o realizare majoră a psihometriei. În anii următori au fost elaborate noi teste standardizate. Ediţii ulterioare ale testului Stanford–Binet au fost publicate în 1937 şi 1960. Selecţia itemilor cuprinşi în testul dezvoltat de el reflectă această concepţie. ordinea naşterii. Prima adaptare a testului lui Binet-Simon a de către Terman a fost publicată în 1916 şi a fost numită Scala de Inteligenţă Stanford – Binet (numele dat noii variante a testului s-a bazat parţial pe legătura lui Terman cu Universitatea Stanford). Utilizând testul lui Binet. un test bazat pe hârtie şi creion destinat unei testări de grup şi cunoscut sub numele de Army Alpha a fost realizat de către Robert M. a fost selectat un grup de 1500 de copii cu un QI mediu de 135. 1883. Ca urmare. care puneau accent pe studierea timpului simplu de reacţie la stimuli fizici (de exemplu Galton. apoi din nou în 1911. După reuşita de pe continentul european. Studierea modului în care variază diferenţele dintre copii în funcţie de caracteristici precum: sexul. dar şi un mijloc în înţelegerea dezvoltării copilului. Lewis Terman (1877 – 1956) a obţinut dreptul de a publica prima versiune americană a testului Binet – Simon pentru suma totala de un dolar. contextul familial. abilitatea de a rezolva probleme conceptuale sau spaţiale. a devenit o preocupare majoră pentru cercetarea dezvoltării inteligenţei. Binet a început să studieze memoria numerelor. În 1921. Scalele Binet–Simon. deşi la început ignorate sau chiar ridiculizate în Franţa. care au fost monitorizaţi până la vârsta adultă. Yerkes şi asociaţii săi ca modalitate de a acoperi sume mari ale serviciului Personal. testele proiective cu desene etc. Acest studiu a demonstrat că testele de inteligenţă pot reprezenta nu doar un instrument educaţional util. Terman a iniţiat primul studiu longitudinal asupra dezvoltării inteligenţei. Terman a tradus testul. educaţia etc. a colectat date normative despre tipuri de probleme pe care copii de vârste diferite ar putea să le rezolve. Noi variante ale testului au apărut rapid. cu trăsături şi obiective speciale. 6 . Cattel. în primul război mondial. În acest mod. nu doar pentru măsurarea inteligenţei ci şi în scopul evaluării personalităţii. Într-un final. Binet a încercat să identifice diferenţe mai ales la nivelul proceselor psihice superioare decât în cadrul celor elementare. rezultatul a fost pe măsura aşteptărilor: primul test utilizabil de inteligenţă a fost publicat în 1905 şi revizuit în 1908.Spre deosebire de primele abordări ale inteligenţei. a făcut adaptări şi l-a standardizat pe un grup mare de copii americani. 1890). Spre exemplu.

funcţionalitatea deprinderilor. Criterii în definirea stadiilor dezvoltării În precizarea reperelor psihogenetice ca posibilităţi de explicare a dezvoltării psihice.2. a mişcării. Aceste niveluri interacţionează strâns. învăţare. chiar dacă în practică. a afectivităţii. Divizarea evoluţiei psihologice a copilului în faze este arbitrară şi controversată. aşa cum demonstrează de exemplu. 7 . globală. întârzierea dezvoltării fizice care se observă la copii lipsiţi de afecţiune. a limbajului. O caracteristică majoră a dezvoltării psihice este stadialitatea ei. Aceste repere psihogenetice se manifestă prin conduite. abilităţilor cu tendinţa de a fi integrate în trăsături. Caracteristicile care domină un stadiu sau altul al dezvoltării nu au o valoare formală. a inteligenţei. caracteristici şi atitudini psihice care permit să se identifice în cazuri concrete diferenţele sau distanţa psihologică faţă de caracteristicile considerate normale. Orice anomalie a unuia se reflectă asupra celorlalte. DEZVOLTAREA PSIHOLOGICĂ A COPILULUI Dezvoltarea psihologică a copilului se exprimă printr-o evoluţie progresivă. • tipul de relaţii care pot fi obiectuale şi sociale. însuşiri de personalitate. muncă-exprimă direcţionarea şi structurarea forţei energetice psihice pentru asimilarea de cunoştinţe. exprimă structura evolutivă sub raportul adaptării şi integrării sociale. ce se succed unele după altele. Perioadele de vârstă în care tabloul psihocomportamental este relativ asemănător la toţi copiii au fost denumite stadii ale dezvoltării. cognitiv). fiind puternic condiţionată de punctul de vedere adoptat de observator (psihanalitic. a tonusului. un copil este judecat după anumite criterii şi avem aşteptări specifice fiecărei vârstei. Ursula Şchiopu propune trei criterii: • tipul fundamental de activitate: joc.

Alte categorii de contradicţii se referă la opoziţia dintre structurile psihice vechi şi cele noi (deprinderi. abordarea dezvoltării psihologice a copilului în diferite etape de dezvoltare. Activitatea fundamentală: manipularea obiectelor. igienic). afectivitate-inteligenţă) ca şi dintre conştient şi inconştient. să constatăm filiaţiile şi principalele conexiuni. Cronologic. Tipul de contradicţii: gradul de dependenţă faţă de adult scade. şi dezvoltarea psiho-afectivă a copilului. aspiraţii) ca şi contradicţiile dintre fiecare categorie şi posibilităţile societăţii de a le satisface. Practic. Tipul de relaţii : se bazează pe reflexele necondiţionate (de apărare. ele urmăresc două axe fundamentale: dezvoltarea intelectuală.• tipuri de contradicţii dintre cerinţele externe şi cerinţe subiective (dorinţe. Tipul de relaţii: începe elaborarea primelor reflexe condiţionate (alimentar.7 ani : 8 .).7 ani • a treia copilărie (perioada şcolarã mică) de la 6 la 10-12 ani Modul de operare a criteriilor în definirea stadiilor STADIUL 0-1 an: stadiul sugarului CRITERII Activitatea fundamentală a individului: satisfacerea trebuintelor organice. Cele trei criterii amintite mai sus se raportează la vârsta cronologică. porneşte chiar din perioada prenatală. dar lipseşte scopul conştient. Tipul de contradicţii: dependenţă totală faţă de adult. Analiza evoluţiei istorice a acestor teme ne permite să integrăm abordările sau ideile diferiţilor autori. idealuri. se desfăşoarã pe bază 1-3 ani: stadiul antepreşcolar 3 – 6. sentimente. urmărind dinamica dezvoltării: • naşterea • primul an de viaţă • prima copilărie (perioada antepreşcolară): de la 1 la 3 ani • a doua copilărie (perioada preşcolară): de la 3 la 6. alimentar etc. care îi permit copilului să se adapteze la mediu. dintre diferitele laturi şi caracteristici ale personalităţii (aspiraţii-posibilităţi. se dezvoltă capacitatea de verbalizare şi deplasare independentă. interese). Activitate fundamentală: jocul.

viaţa uterină fiind perioadă cu cea mai intensă dezvoltare a fiinţei umane. devine o persoană cu statut social. iar diametrul de aproximativ 20 ori. Bătăile inimii pot fi înregistrate la 10 săptămâni. În paralel.11 ani: Activitatea fundamentală: învăţarea impusă. deosebit de rapid. are obligaţii şi drepturi: să se trezească la anumite ore. în luna a treia. se extinde masa celulară şi. mişcări ale pleoapelor. În primele săptămâni. copilul parcurge un lung proces de formare. mişcări ale traiectului digestiv la 16 săptămâni. la 30. 6. Tipul de relaţii: stabileşte relaţii sociale.1 Naşterea şi consecinţele ei psihologice Dezvoltarea psihologică a copilului începe încă înainte de naştere. celula nervoasă are un ritm de multiplicare de circa 20. mişcările respiratorii la 12 săptămâni. dirijată din exterior. Până în momentul venirii pe lume.000 neuroni pe minut.000 neuroni pe minut şi ajunge să crească. buzelor şi picioarelor la 16-20 săptămâni. să meargă la grădiniţă. Înainte de naştere Perioada de gestaţie este relativ lungă la om (280 zile).000 ori. reacţii vocale si comunicative la 32 săptămâni etc. să se îmbrace. 9 .stadiul preşcolar de reguli unanim acceptate. stadiul Tipul de relaţii: se extind relaţiile sociale precum şi şcolarului obligaţiile şi drepturile. 2.7-10. Tipul de contradicţii: gradul de dependenţă scade datorită constituirii conştiintei de sine şi creşterii caracterului critic al gândirii. în joc copilul interpretează anumite roluri în conformitate cu care îşi alege comportamentul adecvat. mic Tipul de contradicţii: gradul de dependenţă este influenţat de formarea unei concepţii proprii despre realitatea înconjurătoare. se dezvoltă celula nervoasă. timp în care creşterea embrionului şi apoi a fătului este vertiginoasă: chiar din primele zile volumul său creşte de 8. Ca urmare a dezvoltării sistemului nervos şi a organismului în ansamblu sunt înregistrate reacţii tot mai complexe ale copilului: reacţiile motorii difuze apar pe la 9 săptămâni.

Daca simţul mirosului şi vederea au fost mai puţin studiate. s-a observat că fătul reacţionează prin tahicardie şi repliere dacă pe abdomenul mamei se catapultează un jet fotonic. ca şi alte sunete exterioare care sunt filtrate prin lichidul amniotic. De exemplu. Activitatea senzorială În perioada prenatală copilul are numeroase experienţe senzoriale. aceast tip de stimulare are are un rol deosebit de important în stabilirea ataşamentului prenatal. copilul este activ 14 % din timpul aferent celor 24 de ore. Acesta explică de ce nou-născutul poate să recunoască vocea mamei şi o preferă în locul altora. Modalităţi de comunicare cu mama Observăm că între mamă şi copil există multiple canale de comunicare. Experienţele emoţionale trăite în această perioadă de către mamă au un impact puternic asupra dezvoltării copilului în perioada post-natală. copilul poate deja să vadă. Simţul tactil permite copilului să simtă contactul atunci când abdomenul mamei sale este atins sau mângâiat. aparatul auditiv este relativ funcţional din luna a 4-a şi se maturizează în luna a 7-a de la fecundaţie. Haptonomia sau dialogul tactil cu copilul prin masarea abdomenului mamei permite stabilirea unui contact cu copilul şi stimularea acestuia. ci şi emoţionale şi empatice. nu doar fiziologice şi senzoriale. În literatura de specialitate sunt descrise numeroase cazuri în care nou-născutul refuză sânul matern ca urmare a faptului că în perioada prenatală mama nu şi-a dorit copilul. În plus. Doarme şi se trezeşte des şi chiar sughite După 25 de săptămâni. De asemenea. După luna a şaptea. astfel încât uterul poate fi considerat unul dintre cele mai timpurii centre ale învăţării. Deşi încă dependent de mamă. în această perioadă copilul are o relativă independenţă manifestată prin numeroase reacţii specifice. S-a demonstrat că dezvoltarea motorie a copiilor care sunt fost stimulaţi în acest mod este mult mai rapidă. se ştie că gustul arată o preferinţă pentru dulce iar auzul Încă din luna a cincea copilul aude bătăile inimii materne. 10 .Începând cu luna a 5-a. copilul realizează dacă este sau nu iubit şi/sau dorit de către mamă. s-a demonstrat că stressul mamei însărcinate are ca efect amplificarea mişcărilor intrauterine ale bebeluşului şi tendinţa acestuia de a fi mai agitat după naştere. ochiul fiind complet constituit. Din punct de vedere anatomic. El deschide şi închide ochii şi poate să-şi strângă pumnii. mama poate simţi mişcările fătului. În lună a şaptea.

Mişcările la stimulii interni. ţinând cont de mai mulţi parametri: (a) ritmul cardiac: absent = 0 p. mişcări active = 2 p. complet diferită. emoţiile puternice produc modificări ale chimismului sanguin care influenţeazã viaţa copilului. rezultând “scorul Apgar”. Scorul Apgar Starea generală a noului născut se evaluează utilizând o scală elaborată în 1953 de Virginia Apgar. În opinia lui Otto Rank. cu o temperatură constantă. Momentul naşterii După nouă luni petrecute la adăpost în abdomenul mamei. 35 cm). nounăscutul soseşte într-o lume a adulţilor. greutatea (circa 3. sub 100 bătai/min = 1 p. cu cât intensitatea şi frecvenţa factorilor nocivi sunt mai mari şi cu cât aceştia acţionează în perioade mai timpurii ale vieţii embrionare cu atât consecinţele sunt mai grave. în care este foarte vulnerabil şi complet dependent de părinţii săi. Mai mult decât atât. înfăşatul şi hrana sunt sunt importante. chiar ostil. Acesta se calculează la unu. (b) efortul respirator: absent = 0 p. 11 . conflictuale. alternanţa mişcărilor de repaos cu cele motorii. Dacă examenul medical al nou-născutului. lent şi neregulat = 1 p. flexiuni uşoare ale extremităţilor = 1 p. agresiv. Despre acest psihism s-a afirmat că. semnificativ şi însoţit de plâns = 2 p. deşi este vag şi nebulos. traumatismul naşterii este sursa tuturor angoaselor ulterioare: copilul trece dintr-un mediu lichid. într-un mediu complet diferit. Între evenimentele externe trăite de mamă şi dezvoltarea fetusului este o strânsă legătură. el reprezintă o bază de neşters în care se inserează toate impresiile ulterioare. reacţiile cu încărcătură afectivă care oscilează între starea de plăcere şi cea de neplăcere pun în evidenţă existenţa unui psihism prenatal. în care stimulările tactice şi auditive sunt filtrate şi este hrănit în permanenţă. dacă este între 100-140 bătai/min = 2 p. (c) tonusul general: absent = 0 p. prezenţa afectivă şi stimulările senzoriale sunt absolut indispensabile echilibrului său psihologic. cinci şi zece minute după naştere şi se notează în fişa de sănătate. Situaţiile tensionate. Primele evaluări ale nou-născutului Examenul medical al nou-născutului urmăreşte câteva date importante care se notează la naştere: mărimea sa (aproximativ 50 cm).3 kg) şi perimetrul cranian (în medie.

ca şi cum s-ar plimba. Se constată că 6% din noi-născuţii care au scoruri medii la primele două evaluări (între 0 şi 2) prezintă riscuri înalte de mortalitate perinatală şi vor trebui sa beneficieze de atenţie specială din partea personalului specializat. • Reflexul de orientare: se evidenţiază la atingerea uşoară a obrazului sau a comisurii buzelor şi se manifestă prin întoarcerea capului în direcţia stimulului. Aceste răspunsuri involuntare.(d) reactivitate: absentă = 0 p. plâns viguros şi agitaţie = 2 p. • Mersul automat: când nou-născutul este ţinut vertical. grimase faciale = 1 p. de obicei a sânului matern. Dispare după 12-18 luni. Cele mai importante dintre acestea sunt: • Reflexul înnotului: (care nu este verificat sistematic în maternitate) permite copilului nou-născut să îşi ţină respiraţia sub apă. Mişcările de înot automat vor dispărea treptat până în luna a patra. fiind înlocuit prin curbarea în jos a degetelor de la picioare la acest stimul. (e) cromogenia pielii: albăstruie /cianoza = 0 p. realizând mişcări de înot care îl pot propulsa înainte. Acest reflex se observă spre sfârşitul celei de-a doua săptămâni de viaţă şi dispare după 12 săptămâni. roz şi extremităţile semnalează hipoxie = 1 p. iar talpa piciorului atinge o suprafaţă dură (o masă. copilul reacţionează prin alternarea unor mişcări de flexie şi extensie a membrelor inferioare. întreg corpul roz = 2 p. Comportamentele reflexe ale noului-născutului Noul-născut vine pe lume cu un bagaj de structuri comportamentale care sunt activate sub acţiunea stimulilor externi. de exemplu). relativ simple si independente de învăţare faţa de stimulii respectivi sunt denumite reflexe. • Reflexul Babinsky: se declanşează când este atinsă marginea externă a tălpii piciorului şi se manifestă prin extensia degetului mare si deschiderea în evantai a celorlalte. fiind acceptat ca satisfăcător un scor de minim şapte puncte. 12 . Ele vor deveni mai puţin evidente în primele şase luni de viaţă. susţinut de sub axile. necunoaşterea de către mame a existenţei si configuraţiei acestui reflex poate conduce la numeroase încercări nereuşite şi frustrante pe parcursul alăptării. Aceste mişcări de păşire a picioarelo nu sunt însoţite de mişcări corespunzătoare ale braţelor. Scorul optim este de zece puncte – se acordă câte două puncte pentru fiecare dintre parametrii (a) – (e).

alăptat şi a fost respins uneori cu brutalitate. şi în cazul puiului de om. se poate declanşa si după tuse sau strănut şi se manifestă printro extensie bruscă urmată de flexie a braţelor şi picioarelor (ca şi cum ar îmbrăţişa). Rezultatele unor studii anamnestice şi analiza experienţelor evocate susţin ipoteza că. Acest reflex dispare în jurul vârstei de 6-7 luni. alimentat şi îngrijit corect pentru specia respectivă. Stabilirea primelor relaţii între noul născut şi părinţi Aşa cum am aimtit mai sus. intervalul de timp care se scurge între momentul naşterii şi momentul contactului intim şi semnificativ cu mama are o influenţă puternică asupra relaţiei care se stabileşte ulterior între copil şi mamă. de exemplu atunci când cineva pune un deget în mâna unui bebeluş.• Reflexul de sucţiune: reflexul de căutare descris mai sus. iar persistenţa sa dincolo de aceste limite poate semnala o întârziere mentală. • Reflexul de apucare (prehensiune): la stimularea prin presiune a palmei. • Reflexul lui Moro – se evidenţiază la pierderea bruscă a sprijinului pentru cap şi gât. se observă acţiunea coordonată a degetelor pentru apucarea obiectului stimul. se manifestă simultan cu reflexele de supt şi înghiţit care îi permit copilului să se hrănească. De exemplu: • absenţa contactului dintre puiul nou-născut şi mamă în prima oră după naştere: puiul nu a fost ulterior recunoscut. influenţă ale cărei efecte directe pot fi identificate până în jurul vârstei de cinci ani. perioada imediat consecutivă naşterii are o importanţă deosebită pentru configurarea ulterioară a relaţiilor dintre copil şi părinţi. degetele devin obiecte predilecte. Dispare la 3-4 luni pentru degetele mâinilor şi dincolo de 1 an pentru degetele de la picioare. 13 . de exemplu atunci când este întins prea repede pe masă. Mamele se vor alarma dacă fenomenul se prelungeşte dincolo de 3 ani. • asigurarea unui contact iniţial de cinci minute după naştere. urmat de absenţa contactului dintre mamă şi pui pentru o oră: puiul a fost acceptat în mod normal. O serie de observaţii interesante din acest punct au fost obţinute în studii realizate pe animale. Nu este însă un reflex asociat exclusiv cu hrănirea: nounăscutul are o apreciere pentru activitatea ca atare.

mai mult decât atât. De asemenea. Datele de observaţie arată că: • ritmul vocii mamei influenţează mişcările noului născut. • plânsul nou-născutului produce un flux crescut de sânge la nivelul glandei mamare şi stimularea lactaţiei. 14 . Diferenţe comportamentale între noii născuţi Noii născuţi se deosebesc nu doar prin aspecte de ordin fizic. Pentru restul eşantionului studiat s-a constatat că nou-născuţii care la naştere au fost încadraţi în categoria „adaptabililor”. dar şi o frecvenţa redusă a comenzilor şi interdicţiilor conţinute de mesajele verbale direcţionate către copil). • contactul fizic dintre noul-născut şi sânul matern are drept efect eliberarea în sânge a unui hormon care reduce hemoragiile de la nivelul aparatului genital consecutive naşterii. Există bebeluşi care acceptă să fie luaţi în braţe şi dezmierdaţi. există indicii clare care sugerează că. • frecvenţa crescută a activităţii de îngrijire. o lungime şi o complexitate mai mare a structurilor verbale utilizate în comunicarea mamă-copil (o frecvenţă mai înaltă a întrebărilor adresate de către copil mamei. sau alţii care se opun unui asemenea tratament. ci şi comportamental. O serie de studii longitudinale au arătat că pot fi identificate procese de continuitate în procent de 39%. au ajuns persoane bine adaptate social. un contact timpuriu între noul născut şi tată exercita o influenţa favorabilă şi de lungă durată asupra relaţiei dintre tată şi copil. O întrebare cheie pentru părinţi este dacă şi în ce măsură putem să anticipăm cursul dezvoltării copilului pornind de la aceste observaţii primare. au ajuns tineri dezadaptaţi social. la rândul său.Efectele favorabile ale minimizării intervalului de timp dintre momentul naşterii şi contactul cu mama se regăsesc mai târziu în: • frecvenţa crescută a contactelor fizice şi vizuale. Interacţiunea dintre mamă şi copil are o complexitate surprinzătoare. • o frecvenţă crescută şi. Proporţii semnificative dintre nou născuţi care iniţial fuseseră încadraţi ca „dificili”.

care vor sta la baza apariţiei altor trebuinţe mai complexe. Caracteristicile temperamentale ale nou născutului vor putea sau nu să fie regăsite la adult. viaţa psihică a copilului se exprimă prin cele două funcţii ale motricităţii. iar la şase ani atinge 95%. la şase luni ea reprezintă 50%. contorsionările şi contracturile musculare semnalează mai ales un anumit discomfort (foame. care ating un nivel maxim de manifestare imediat după 6 luni (când copilul începe să se deplasezeze singur: se târăşte). hrană. funcţia tonică (contracţia musculară) şi funcţia cinetică (deplasarea membrelor). 15 . se manifestă evident aşa numitele mişcări ritmice repetate. La aproximativ o luna după naştere. Mişcările ritmice reprezintă o punte de creştere între mişcările necoordonate şi cele coordonate.Ca urmare a acestor studii. la naştere masa cerebrală reprezintă 25% din greutatea adultă. Treptat. activităţile esenţiale ale copilului se centrează în jurul trebuinţelor de bază (căldură. frig etc.). la doi ani şi jumătate ajunge la 75%. Masa nervoasă va continua să se dezvolte: în raport cu greutatea adultă. durere. a fost propus conceptul de “adecvare a cuplajului” între caracteristicile temperamentale şi cerinţele imperative ale căror sursă este mediul. prin formarea intervalelor alimentare se vor constitui habitudinilor alimentare primare. factorul semnificativ fiind adecvarea (cuplarea) între mediu şi trăsăturile temperamentale constate iniţial. Iniţial. Pe parcursul dezvoltării psihomotorii. reprezentând un aspect al maturizării fizice mai complex decât comportamentele reflexe amintite anterior.2 Primul an de viaţa Ritmul creşterii fizice este foarte intens în primii ani de viaţă. 2. motricitatea reprezintă unul dintre criteriile de cunoaştere şi evaluare a dezvoltării psihologice a copilului mic. somn). În primele zile ale vieţii extrauterine. Tonusul şi motricitatea Pănâ în momentul în care copilul devine capabil să vorbească. Semnificativă este constituirea treptată a trebuinţelor psihologice legate de prezenţa adulţilor şi de comunicarea cu aceştia. la cinci ani este de 90%. deşi este evidentă o scădere progresivă faţă de perioada prenatală.

miros. ci pentru a atrage atenţia. Simţurile şi dezvoltarea perceptivă În primele şase luni de viaţă se constată o discrepanţă marcantă între capacităţile perceptive ale bebeluşului. Sensibilitatea vizuală La naştere. Un cuplaj eficient între dezvoltarea perceptivă şi cea motorie începe să-şi facă apariţia in jurul vârstei de 7 luni. vederea nu este indispensabilă unei dezvoltări normale. Nou-născutul fixează cu privirea: atunci când suge. El este atras mai ales de figuri. şi intonaţia vocii. copilul nu mai gesticulează doar în mod reflex. se trece într-o nouă etapă de dezvoltare a percepţiei vizuale: explorarea vizuală devine mai eficientă şi devine evident interesul copilului pentru figura umană. acum sunt recunoscute figurile părinţilor. se manifestă dorinţa de deplasare ce duce la dezvoltarea autonomiei şi a initiativei personale fapt marcat prin perfecţionarea coordonării mişcărilor antrenate în echilibrul deplasării. Dezvoltarea motorie este legată de creşterea fizică. Vor fi necesare între 6-12 luni pentru ca procesele de maturizare să aducă acuitatea vizuală la un nivel apropiat de cel normal. Astfel. tristeţea. Nou-născutul vede clar ceea ce se află la treizeci de centimetrii de ochii lui. Aşa cum demonstrează cazul nevăzătorilor. să îşi menţină echilibrul şi. Variabilitatea individuală în legătura cu dezvoltarea locomotorie este foarte pronunţată. Privirea este un mod de comunicare precoce între mamă şi copil.Frecvent. copilul îşi fixează mama în ochi. pentru ca in jurul vârstei de un an şi jumătate acesta să poată fi considerat satisfăcător. ulterior să facă primii paşi şi să meargă ţinut de mână. seriile de mişcări ritmice sunt declanşate de apariţia părintelui sau de întreruperea hrănirii. şi dezvoltarea motorie încă insuficientă. a exprima emoţii: bucuria. Atunci când copilul priveşte un obraz care se apropie de el. mai ales de cea a scheletului care îi vor permite ca spre sfârşitul primului an de viaţă să adopte poziţia verticală. este stimulat nu doar pe plan vizual. furia. Este vizibil fapul că din momentul în care copilul este capabil să se deplaseze singur. acuitatea vizuală a copilului este de 30 de ori mai scazută decât la adult. După 2 luni şi foarte evident dupa 3 luni. de ceea ce se mişcă şi de culorile contrastante. dar în acelaşi timp de modificarea căldurii. 16 . pe de o parte.

La 4 luni cele două modalităţi de reacţie sunt deja voluntare. Comunicarea şi limbajul După cum se poate observa din prezentarea de mai sus. “pa”). vocalele “a” şi “i” sunt discriminate din a doua zi de viaţă. durere. plânsul este prima reacţie de comunicare a copilului cu lumea. Aceasta este o manifestare a predispoziţiei individului uman de a învaţă rapid şi eficient orice limbă. Scăderea performanţelor în operarea de discriminări care sunt irelevante pentru mediul lingvistic în care evoluează copilul va deveni evidentă dupa 1 an. comunicarea nonverbală precede comunicarea verbală: în prima parte a vieţii reacţiile nonverbale au o mare importanţă. 17 . frică. de exemplu. Sensibilitatea auditivă Înca de la naştere copilul tresare la un sunet puternic şi va face tentative de a întoarce capul în direcţia unui sunet de intensitate moderată (reflexul de orientare). plânsul indică o necesitate care nu a fost satisfacută: foame. Faţă de această situaţie vorbitorii maturi ai limbilor chineză şi japoneză vor întampina extrem de multe dificultăţi. Ulterior. Plânsul La naştere. • La 2-3 luni sunt discriminate complexe de sunete conţinând consoane (“ba”. stabile si precise. Un număr tot mai mare de cercetători acceptă în prezent ideea că încă de la naştere individul uman este capabil să divizeze continuumul de sunete al vorbirii în unităţile care corespund cu componentele fundamentale ale limbajului. gestica. postura şi paralimbajul sunt deosebit de active. • Sunetele fundamentale ale limbajului uman (fonemele) sunt discriminate foarte timpuriu.Această evoluţie sugerează începutul formării unor reprezentări sau scheme vizuale care permit recunoaşterea unor obiecte familiare şi manifestarea de preferinte pentru acestea. La aceasta vârstă bebeluşul este capabil să recunoască identitatea unor foneme chiar dacă ele sunt pronunţate de persoane diferite. Foarte de timpuriu bebeluşul este capabil sa discrimineze fară dificultate consoanele “r” şi “l”. această predispozitie prezentă la naştere va fi influentăţă de mediul lingvistic în care individul evoluează. iar mimica. Mai târziu. fiind un semnal important că lucrurile au decurs normal. frig.

Zâmbetul La trei-patru săptămâni apare zâmbetul. Ţipetele se pot calma vorbind copilului. situaţii de contact social (salut). comunicarea cu cei din jur se bazându-se pe contactul vizual. ţipătul poate avea şi o funcţie de semnalizare: atunci când un bebeluş este trezit brusc din somn de un zgomot puternic. i. geamătul. cu atât mai repede va învăţa ca există alte mijloace de comunicare pe care poate să le utilizeze (privirea. 18 . oftatul. Ulterior. La aceasta se adaugă întinderea mâinilor pentru a fi luat în braţe (solicitare). Sugarii au nevoie să simtă un anumit contact: atunci când este luat în braţe. îi place să aibă companie şi plânge când este pus în pat. alte forme de mimică pentru a exprima stări de disconfort. sau să îşi descarce tensiunea. pe la 4-5 luni. e. După 4 luni se produc articulări de vocale cu consoane şi diferenţierea lor. El cuprinde întâi vocale neclare. Spre sfârşitul lunii a 10-a copilul pronunţă primele cuvinte. Gestica mâinilor este mai variată după 6-7 luni şi dominată de intenţii afective (refuz). comunicarea nonverbală se subordonează comunicării verbale. el începe să plângă pentru a-şi preveni mama de un eventual pericol.Copilul mic plânge şi atunci când este plictisit sau obosit. astfel încât mai târziu va fi capabil să suporte mai uşor momentele în care este lăsat singur. La 2 luni intervin momente în care copilul îşi întrerupe suptul pentru a zâmbi ca răspuns la discursul afectiv al mamei. apoi acestea devin clare (a. Există studii care arată că acei bebeluşi care sunt înconjuraţi cu tandreţe încă din primele zile şi sunt repede consolaţi atunci când plâng. exprimarea afecţiunii sau a conduitelor de abandon (tăcerea. Cu alte cuvinte. când are nevoie să fie mângâiat. vor fi mult mai calmi şi autonomi în cursul dezvoltării. plimbat şi liniştit el îşi va forma un sprijin interior. o. Întotdeauna ţipetele copilului au un sens: mamele le interpretează diferit în funcţia de intensitatea şi frecvenţa acestora. ţipatul). mimica). copilul înţelege unele aspecte ale comunicării după mimica adultului. care joacă acum rol de propoziţii. În jurul vârstei de 5 luni gânguritul trece într-o fază superioară: lalaţiunea (repetiţii de silabe). ultimul care se poate pronunţa este sunetul “R”. plimbându-l în braţe. u). (agăţarea). Gânguritul Cu timpul. cu cât copilul este lăsat să plângă mai puţin în primele luni. De exemplu. De obicei. Gânguritulconstituie forma incipientă a vorbirii.

copilul zâmbeşte şi si gângureşte atunci când i se vorbeşte sau când e satisfăcut. 19 . Dezvoltarea ataşamentului Relaţiile dintre noul născut şi cei din jur au un rol determinant pentru echilibrul psihologic al copilului: scopul ataşamentului este obţinerea şi păstrarea siguranţei. dar care au semnificaţii multiple în funcţie de context). urmând ca apoi să se rafineze şi să primească noi înţelesuri. strănutul si plânsul (principalul tip de emisie vocală la această vârstă). • 2 luni – primele sunete: vocalice. o pondere ridicată a întrebărilor şi a indicaţiilor imperative. Această lalaţiune (considerată de cercetători ca fiind o reacţie circulară primară) – poate fi observată în această perioadă şi în limbajul gestual al copiilor cu părinţi cu handicap auditiv. În mod frecvent părinţii au tendinţa să utilizeze în interacţiunile verbale cu bebeluşul o formă modificată a limbajului. • 10 luni – bebeluşul înţelege un număr de cuvinte şi un număr de gesturi asociate cu acestea si utilizează holofraze (cuvinte unice. putem identifica următorul tablou normal al dezvoltării limbajului: • 1 lună – căscatul. • 12 luni – bebeluşul utilizează un număr semnificativ de holofraze. înţelege indicaţii simple.. cu o tonalitate mai înaltă şi intonaţie exagerată. gânguritul. bebeluşul începe să utilizeze cuvinte compuse din două silabe identice. La început această siguranţă înseamnă chiar supravieţuire. • 5−6 luni – bebeluşul este capabil sa emită şiruri de silabe identice. O holofrază poate fi un substantiv. înţelege un număr de circa 50 cuvinte. imită sunete produse de obiecte.Chiar dacă există o variabilitate individuală. O serie de cercetări au urmărit implicaţiile utilizării acestui tip de limbaj asupra dezvoltării limbajului copiilor şi au ajuns la concluzia că un astfel de limbaj este utilizat de părinţi în primul rând pentru a facilita comunicarea (şi nu neapărat pentru a-i învăţa pe copii sa vorbească). • 4 luni – sunetele vocalice încep sa fie alternate cu consoane. adjectiv. • 8 luni – lalaţiunea începe să capete tonalitatea apropiată de cea adultă. un vocabular simplificat. o simplitate şi o dimensiune redusă a propoziţiilor. dar poate fi şi un cuvânt inventat de copil.

plâns. Comportamentul de ataşament antrenează la părinţi un comportament reciproc: comportamentul de îngrijire. declanşează relaţiile cu ceilalţi. acroşarea fizică sau semnalizarea prin zâmbet. ei sunt consideraţi dificili. Relaţiile nesatisfăcătoare dintre copil şi persoana care îl îngrijeşte antrenează simptome specifice: copilul nu vrea să mănânce. mijloace verbale care caută să atragă atenţia celorlaţi asupra lui (Bowlby 1969). cooperant şi mai eficient decât unul care nu este solid ataşat de părinţi. principalii indicatori comportamentali pentru ataşament sunt apropierea. Soliditatea ataşamentului depinde foarte mult de disponibilitatea părinţilor de a răspunde la solicitările bebeluşilor. Ataşamentul este evidenţiat de comportamente care asigură proximitate sau contact cu subiectul ataşamentului. temporale sau de altă natura a relaţiilor dintre aceştia. În cazul nou-născutului. frustrantă prin absenţa ei (vezi şi capitolul 6 al acestei lucrări). entuziast. Soliditatea ataşamentului dintre bebeluş şi părinţi influenţează comportamnetul şi dezvoltarea emoţională a copilului: un bebeluş aflat într-o situaţie de ataşament stabil va fi de regulă bine dispus. 2. Dacă senzaţia de foame dispare dupa ce a fost hrănit. variind între răsfăţ şi agresivitate şi balansările ritmice ale copilului. doarme prost. În teoriile de orientare psihanalitică vom întâlni şi noţiunile de „mama bună” care satisface necesităţile. fiind deci mai relaxată şi mai disponibilă pentru copil. Probabilitatea unui bun ataşament între bebeluş şi mamă este mai mare atunci când ea beneficiază de sprijin din partea soţului. sau între o atitudine oscilantă a mamei. urmărirea. 20 .Ataşamentul poate fi definit ca o legătură emoţională pozitivă pe care un individ uman o dezvoltă în raport cu alt individ uman. Atunci când copii cer prea mult de la cei din jurul lor. Mai ales în primele luni se constată că există o relaţie clară între anxietatea mamei şi colicile copilului. nevoia afectivă nu este niciodată saturată şi copilul resimte permanent nevoia de mama lui. Aceste probleme ale copilului puse în relaţie cu o atitudine maternă nepotrivită sunt denumite uneori „tulburări psihotoxice”. nu creşte suficient. prietenilor. prin zâmbetul sau plânsul lor. respectiv „mama rea”.3 De la unu la trei ani: prima copilărie Între unu şi trei ani (perioada antepreşcolară) copilul trăieşte foarte multe experienţe noi şi trece prin transformări multiple. Această legătură este rezistentă în raport cu schimbările spaţiale. rudelor. Unii dintre aceştia au nevoi relaţionale importante şi.

La 3 ani dispune de aproximativ 1100 de cuvinte. stimulând astfel dezvoltarea întregii activităţi psihice. comunicării. interdicţiile. a intenţiilor. se realizează o pronunţie corectă a sunetelor şi se produc diferenţieri între ele. unii autori consideră că până la 3 ani omul achiziţionează 60% din experienţa fundamentală de viaţă (Verza. 21 . scrisul. Copilul este nestatornic şi instabil: este atras de tot ceea ce vede şi este stimulat de cerinţele externe. Caracteristici generale În perioada de la unu la trei ani copilul este relativ adaptat la mediul său de viaţă. mâncatul. • În a treia perioadă (după 2 ani şi jumătate) copilul devine sensibil faţă de cei din jur. se pot desprinde 3 subperioade. Acum deplasarea devine tot mai subordonată finalizării unor intenţii. modul de organizare şi funcţionalitatea ei. După vârsta de 1 an copilul construieşte propoziţii simple de 2-3 cuvinte. a atitudinilor şi a conduitelor de bază.Copilul este tot mai integrat în interrrelaţiile grupului familial şi începe să sesizeze regulile. se perfecţionează deplasarea şi se nuanţează comunicarea verbală. La nivelul. Având în vedere întreaga dezvoltare a primei copilării. se consolidează autonomia. • A doua perioadă (18-28 luni) se caracterizează printr-o accentuată dezvoltare a comunicării verbale şi o adaptare mai complexă la diferitele situaţi de viaţă. inclusiv faţă de partenerul de joacă. Copilul începe să denumească activităţi ca: gătitul. 2000). fapt ce îl determină să investigheze toate colţurile casei. În acelaşi timp. dar are dificultăţi când este vorba de mediul social. Tot în această perioadă copilul îşi transferă foamea de experienţă senzorială pe planul interogaţiei verbale. desenatul. Din această perspectivă. • Prima perioadă (12-18 luni): are loc consolidarea mersului şi concomitent o mai bună percepere a mediului înconjurător. jocul. orarul şi stilul de viaţă al familiei. La începutul perioadei antepreşcolare cuvintele au o supraextensie şi exprimă o suprageneralizare. Foloseşte propriul nume când se referă la sine. Progrese importante apar prin socializarea trebuinţelor. după modelul luat de-a gata de la ceilalţi (vorbeşte despre sine la persoana a treia).

Comunicarea şi învăţarea spontană Încă de la un an copilul înţelege destul de la multe cuvinte. în acelaşi timp. • 2 ani – repertoriul propriu este mai mare de 50 cuvinte. poate merge pe tricicletă. La 3 ani poate turna apa dintr-o cană în alta. a fumatului etc). Utilizarea limbajului este stimulată de dorinţa copilului de a se face înţeles şi de descoperirea unui fapt important şi anume acela că toate obiectele. sentimentele. fenomenele. colorează suprafaţa unei foi de hârtie. el poate rosti relativ corect şi inteligibil cuvintele uzuale: • 18 luni – bebeluşul are un repertoriu propriu de circa 50 cuvinte pe care le poate articula. capătă curaj şi se dezvoltă tot mai mult autonomia personală. la începutul perioadei echilibrul în mers nu este foarte bun şi din aceste motiv dependenţa faţă de adult rămâne încă mare. însuşirile etc. Progresele în exprimarea şi înţelegerea vorbirii sunt evidente şi în alte direcţii: tot mai frecvent apare întrebarea „ce este asta?” şi concomitent copilul începe să îsi exprime verbal dorinţele. amar. încurajarea copilului să efectueze cât mai multe mişcări şi deplasări (reuşite) contribuie la consolidarea încrederii în sine. au nume. Totuşi.). situaţie cunoscută sub denumirea “limbaj telegrafic” şi poate articula cuvinte compuse din mai mult de două silabe. răsfoieşte paginile unei cărţi colorate.Motricitatea manuală şi a întregului corp cunoaşte în această perioadă o dezvoltare accentuată: copilul poate să facă mici construcţii din cuburi. acţiunile. Copilul descoperă potenţialitatea mare a mâinii şi importanţa mişcării pentru cunoaşterea celor din jur. Cu timpul. dulce. rău. ştie să utilizeze mânerul uşii. butoanele aparatului de radio etc. sărat) cu integratorii evaluativi (bun. voinţa. poate tăia hârtie cu foarfecele.Copilul începe să folosească tot mai frecvent vorbirea în propoziţii şi se organizează sintaxa (regulile gramaticale) conducând treptat la ordonarea vorbirii. Este remarcabilă evoluţia verbalizării impresiilor de culoare: sunt percepute şi denumite mai întâi culorile vii. înşiră mărgele mari. frumos. Imitaţia are un rol important în învăţare (imită citirea ziarului. 22 . poate combină doua cuvinte in propoziţii simple. creşte semnificativ frecvenţa utilizării propoziţiilor din două cuvinte şi bebeluşul manifestă un interes evident pentru comunicarea verbală. copilul devine capabil să verbalizeze o mare parte a experienţei senzoriale şi afective (acru. urât etc. poate da cu piciorul într-o minge. dificultăţile.

copilul ascultă mici povestiri preferându-le pe cele care au final pozitiv. gândirea copilulului demonstrează o dificultate structurală de a sesiza diferenţele dintre interdependenţă. În acest stadiu. în plus. între 18 şi 24 luni simbolistica verbală dobândeşte o relativă prioritate (gândire simbolică preconceptuală) deoarece relaţiile cu adultul solicită intens cerinţa de a înţelege ceea ce i se spune sau face şi de a comunica inteligibil. În această perioadă. inteligenţa senzorio-motorie tinde în special la satisfacerea practică a cerinţelor subiective a dorinţelor.întrebările perseverente fiind „de ce ?”.Capacitatea de înţelegere se lărgeşte foarte mult. Treptat. − sunt o dovadă pentru apariţia treptată a gândirii simbolice. a intenţiilor. relaţiilor etc. determinismul fenomenelor. experienţa sa devine mai bogată şi depăşeşte sfera perceptiv-senzorială. copilul intră într-o fază mai complexă de dezvoltare a limbajului. contribuie la acumularea de experienţa umană şi la transformarea acesteia în conduite. inclusiv pe planul motivelor. Dezvoltarea limbajului Scala Bzoch-Kenneth-League (Receptive-Expressive Emergent Language Test. 1991) descrie ce anume ar trebui să ştie să spună şi să facă un copil normal dezvoltat la o anumită etapă a dezvoltării. Odată cu aceste povestiri. Progresele gândirii În jurul vârstei de trei ani. Aceasta condiţie de impregnare a impresiilor cu spaţialitatea alterează mobilitatea reprezentărilor. Dezvoltarea evidentă a inteligenţei practice a mişcărilor animate de curiozitate care se transformă în interes. curios şi interesat de numeroasele interrelaţii şi dependenţe între fenomenele din jurul său. acţiunilor şi a experienţelor: este etapa poveştilor. În termenii lui Piaget. atât punct de vedere spaţial. etc. Jocurile copiilor − se preface că doarme. că hrăneşte păpuşa cu un băţ în loc de linguriţă etc. 10-11 luni • Execută comenzi simple de tipul: „Pune jucăria jos” • Pare să înţeleagă întrebări simple precum: „Unde este mingea?” 23 . cât şi temporal. „cum?” şi este atent. copilul devine capabil să repovestească cele auzite. În acest stadiu. acum are loc treptat trecerea la un stadiu mai avansat al planului mental (preoperaţional). Inteligenţa copilului este „pusă la lucru” mai ales în situaţiile în care distanţa dintre subiect şi obiect este relativ redusă. Se instituie o etapa interogativă . cauzalitate.

• Demonstrează înţelegerea unor comenzi verbale executând gesturile adecvate. „tatata”. • Lalalizează (exersează un timp din ce în ce mai îndelungat serii de silabe: „bababa. 24 . ”Fă „Paa”!” 12-14 luni • În fiecare săptamană pare să înţeleagă cuvinte noi. 11-12 luni • Demonstrează înţelegerea mai multor întrebări prin răspunsuri cu gesturi adecvate. sunete pe care le scoate copilul) pot să apară cuvinte utilizate adecvat. • Încearcă să obţină obiectele dorite. • Recunoaşte şi identifică mai multe obiecte sau chiar imaginile acestora atunci când sunt denumite. • Încearcă să imite cuvinte noi. • Câteodată în jargonofazie (vorbirea proprie.”. • Foloseşte 5 sau mai multe cuvinte în mod constant. • Pare să înteleagă dispoziţia psihologică a majorităţii adulţilor care îi vorbesc. • „Vorbeşte” adulţilor şi jucăriilor în şiruri lungi de silabe. selectează şi aduce la cerere un obiect familiar aflat în altă cameră. • Răspunde frecvent la cântece prin jargonofazie. 14-16 luni • Demonstrează că înţelege anumite comenzi. „papapa.. De exemplu.”. indicându-le cu mâna şi folosind în acelaşi timp emisii vocale..) în timp ce se joacă singur. de exemplu. • Pe o perioadă de câteva minute se poate concentra pe mai multe propoziţii adresate lui. „bububu”. • Îniţiază jocuri de gesturi şi cuvinte cum ar fi: „cucu-bau”.• Răspunde la muzica ritmică prin mişcări ale mâinii şi corpului în acelaşi ritm. • Foloseşte 3 sau mai multe cuvinte în mod constant. • Menţine 1-2 minute interesul pentru imaginile pe care i le arată adultul.

• Foloseşte în mod frecvent 7 sau mai multe cuvinte corecte, adecvate situaţiei sau obiectului. • Apar mai frecvent în vorbire consoanele „t,d,n, h” • Recunoaste in mod clar numele diferitelor parti ale corpului (păr, gura, urechi, mâini.) • Cea mai mare parte a comunicării este realizată prin folosirea alături de gesturi şi a unor cuvinte inteligibile.

16-18 luni
• Înţelege întrebări simple şi execută comenzi din două secvenţe consecutive. • Îşi aminteste şi acorda semnificaţia adecvata unor cuvinte grupate pe categorii (jucării, îmbrăcaminte, alimente, animale). • Identifică la cerere 2 sau mai multe obiecte dintr-un grup de 4 obiecte familiare. • Foloseşte mai mult cuvinte decât gesturi pentru a-şi exprimă nevoile şi dorinţele. • Începe să repete cuvinte auzite în conversaţia adulţilor. • Demonstrează o creştere continuă şi gradată a vocabularului activ.

18-20 luni
• Indică mai multe părţi ale schemei corporale şi diferite obiecte de îmbrăcaminte, la cererea verbala a adulţilor. • Demonstrează înţelegere prin răspunsuri adecvate la comenzi de tipul: „stai jos, vino aici, opreşte-te” • Înţelege şi demonstrează difererenţierea între pronumele personale folosite în expresii ca: „dă-mi mie, dă-i lui/ei” • Imită propoziţii formate din 2-3 cuvinte. • În joc, imită onomatopee (motoare, animale, etc.) • Are un vocabular activ de cel puţin 10-20 cuvinte.

20-22 luni
• Execută o serie de 2-3 comenzi simple dar legate ca sens. • Recunoaşte tot mai multe cuvinte noi şi le înţelege sensul. • Recunoaşte şi identifică aproape toate obiectele comune, sau imaginile lor.

25

• Începe să combine cuvinte în propoziţii simple („Merg pa-pa”. „Paaa, tata!”) • Foloseşte noi şi noi cuvinte achiziţionate săptamana de săptamană. • Încearcă să „povestească” despre experienţele zilnice, într-o combinaţie de jargonofazie şi cuvinte inteligibile.

22-24 luni
• Alege la cerere un obiect dintr-un grup de 5 sau mai multe lucruri diferite. • Câteodată foloseste propoziţii de 3 cuvinte („Joc cu cuburile, Băiatul pleacă pa, Băiatul face nani”) • Pare să înţeleagă succesiunea logică a enunţurilor verbale, nu se opreste la semnificaţia uzuală a cuvintelor. • Înţelege majoritatea propoziţiilor dezvoltate şi a frazelor („Mergem la plimbare şi o să ne jucăm cu copii în parc”) • Se referă la sine folosind numele propriu sau pronumele personal la persoana a III-a singular. • Începe să folosească câteva pronume, dar face erori de sintaxă.

24-27 luni
• Demonstrează înţelegerea unor verbe ilustrate grafic, cum ar fi alegerea corectă a unei imagini care arată ca o persoană mănâncă. • Arată părţi mai mici din schema corporală (bărbia, umărul, sprâncenele), la cererea adulţilor. • Recunoaşte şi identifică persoane indicate prin diferite grade de rudenie (bunica, bunicul, fratele, sora, etc) • Foloseşte în mod frecvent propoziţii cu 2-3 cuvinte. • Foloseşte în mod frecvent şi corect pronumele personale (eu, tu el, mie, etc) • Formulează cereri şi ajutor pentru nevoi personale (spălatul mâinilor, dusul la toaleta) • Începe să pună întrebări de tipul: „Ce este asta?, Cine vine?”

27-30 luni
• Demonstrează înţelegerea obiectelor definite prin funcţia sa, identifică „cu ce mancăm, cu ce ne îmbrăcăm” dintr-o serie de 6 imagini de obiecte

26

• Numeşte corect cel puţin o culoare • Se referă la lucruri care nu sunt „aici/acolo” şi la evenimente care nu se întampla „acum/atunci” • Se referă la sine mai degrabă folosind pronumele „eu” decât numele propriu. • Repetă corect 2 sau mai multe numerale.

30-33 luni
• • • • • • Demonstrează înţelegerea majorităţii verbelor uzuale. Îşi spune sexul când este întrebat: “Eşti fată sau băiat?” Numeşte şi vorbeşte despre ceea ce a desenat, când este întrebat. Înţelege fraze lungi şi complexe. Demonstrează înţelegerea majorităţii adjectivelor comune. Când este întrebat, îşi dă primul şi cel de al doilea nume.

33-36 luni
• Dovedeşte interes pentru explicaţiile privind „de ce” şi „cum” funcţionează lucrurile. • Execută o comandă formată din 3 secvenţe simple legate. • Demonstrează înţelegerea prepoziţiilor: „sub, în faţa, în spate”. • În mod regulat relatează experienţe din trecutul apropiat (ce s-a întamplat în timp ce a fost plecat la plimbare). • Foloseşte în mod corect formele verbale în relatarea despre ceea ce vede în imagini. • Foloseşte substantive la plural în mod corect. • Vocabularul sau are 250-1100 de cuvinte. • Uneori se bâlbîie din dorinţa de a spune cât mai multe. • Apar întrebari referitoare la timp: „Când vine tata?”. • Foloseşte forme corecte de pronume, prepoziţii, articole, conjuncţii.

Conduita emoţional –afectivă
Ca urmare a evoluţiei psihice generale, planul afectiv al copilului este relativ instabil şi se supune legii „celei mai mari tentaţii”. Buna dispoziţie se bazează pe starea de confort care ia naştere din asocierea a numeroşi stimuli din ambianţă implicaţi în satisfacerea trebuinţelor (hrană, căldura, protecţie, siguranţă).
27

Încă de la un an şi jumătate ataşamentul faţă de mamă sau persoanele care îl îngrijesc devine acaparant. Apar conduite emoţional-afective manifestate prin aşa numitele stări de „lirism” sau „melancolie” ce influenţează relaţiile cu cei din jur. Spre doi ani. conduitele afective devin tot mai complexe. ataşamentul este diferit de dragostea faţă de părinţi. Sentimentele de teamă O problemă deosebită este legată de trăirea sentimentului de anxietate. Rezonanţa afectivă Pe măsura ce înaintează în vârstă. manifestând tendinţe ostile faţă de adult. ţipăt.Copilul răspunde prin ataşament şi o verbalizare mai intensă a acţiunilor pe care le desfăşoară. ca urmare a creşterii elementelor de frustraţie. sau faţă de o persoană care se interpune între el şi mamă. care devine manifestă în jurul vârstei de trei ani. instabil şi neînţelegător. târâre. 1983). 28 . În acelaşi timp se manifestă timiditatea faţă de persoanele străine. În copilăria timpurie există două tipuri de anxietate: cea faţă de persoane şi situaţii străine. copilul devine impulsiv. opoziţie faţă de alţii. În orice caz. uneori vehemente. Negativismul primar În jurul vârstei de doi ani şi jumătate. Denumit negativism primar. refuz de a primi o jucărie. surâde la complimente şi are chiar unele accese de generozitate atunci când este bine dispus. Tot acum se manifestă şi gelozia în raport cu un alt copil căruia i se acordă atenţie. şi anxietate de separaţie. tatăl este admirat şi devine favoritul copilului. Astfel. Sentimentele de gelozie Spre sfârşitul acestei perioade apare gelozia latentă faţă de intrusiunea paternală (la băieţi) sau maternală (la fetiţe) în relaţie cu părintele de sex opus (sau în termeni psihanalitici. copilul este impresionabil şi intuieşte foarte uşor dispoziţia mamei sau a adultului. păcăleala.Harriman. ca teamă de pedeapsă şi trăire a sentimentului de vinovăţie (Ph. la 18 luni capacitatea de rezonanţă afectivă creşte. Complexul Oedip – vezi cap. Treptat se constituie şi cel de-al treilea tip de anxietate: cea morală. iar simpatia şi antipatia încep sa fie tot mai nuanţate.L. etc. comicul. Copilului îi place gluma. acesta se poate manifesta prin plânsete. 5).

ataşamentul se exprimă ca o dorinţă de conservare a unei apropieri emoţionale faţa de o anumită persoană. ataşamentul devine selectiv faţă de membrii familiei. El începe cu mult înainte de vârsta jucăriilor: sugarul se joacă pipăind cearceaful. Treptat. el realizează că este subiect al activităţii şi poate efectua o multitudine de acţiuni. ataşamentul este combinat cu o anumită forma de anxietate în care teama este deosebit de evidentă. copilul devine tot mai conştient de faptul că activitatea cu obiectele este dependentă de dorinţele şi voinţa sa. Imitarea Rene Zazzo (cf. Încurajarea lui de către mamă este o recompensă care stimulează continuarea jocului. între 18 luni şi 2 ani. Până atunci. În perioada primei copilării se dezvoltă jocul de manipulare sub influenţa trebuinţei interne de a acţiona. implicând şi un anumit ton emoţional (admiraţie sau de rivalitate). În acest din urmă caz.Rezonanţa afectivă bazată pe ataşament face ca în momentul de teamă copilul să se refugieze în braţele mamei sau să se ascundă în spatele ei. În general. 29 . Verza 2000) arată că procesul organizării mentale explică apariţia. în adevăratul sens al cuvântului. În acelaşi timp. Conduite asemănătoare apar şi în momentele în care copilul se îndepărtează faţă de cei care l-au supărat sau se „agaţă” de mama pentru a fi sigur că nu i se va întâmpla ceva rău. Din acest punct de vedere. Imitarea. exemplul celorlalţi este asimilat în mod mai mult sau mai puţin corect şi reprodus mimetic. Activitatea ludică ocupă o bună parte a zilei: jocul se realizează spontan. Jocul este terenul de manifestare şi testare al potenţialului său psihic. a primelor activităţi de imitare intenţională. Multe din acţiunile şi comportamentele copilului se învaţă şi se dezvoltă prin imitaţie. produce satisfacţii şi plăcere copilului. nici chiar maimuţa nu este capabilă de imitaţie. făcând vocalize. Treptat. Jocul şi socializarea Jocul este o activitate indispensabilă dezvoltării copilului. presupune capacitatea de dedublare faţă de modelul după care se imită şi cu care copilul se compară. conduitele de ataşament se complică şi se diferenţiază tot mai mult: copilul manifestă ataşament şi faţă de o jucărie sau un obiect. Imitarea nu există decât la fiinţa umană şi nu apare aproximativ în al doilea an al vieţii sale. observându-şi mâinile. observăm că nici animalul.

marionete etc. În buna măsură. simbolistica ludică este relativ coerentă şi acţiunea tinde să curpindă sporadic mai multe personaje. animale. ridicare şi aruncare în sus). Între unu şi trei ani. 3. jucăriile muzicale. Totuşi este încă dominant jocul cu obiecte. trânta. comportamentul copiilor în joc este influenţat de familie. copilul poate deveni avion. Concomitent.În joc pătrund treptat evenimentele vieţii şi decupaje situaţionale. Astfel. jocul didactic în care adultul îndrumă copilul treptat şi pe înţelesul sau. jucăriile mecanice. începând de la mânuirea de obiecte subordonate imagisticii ludice la mânuirea în care copilul devine un personaj imaginar. În acest context. păpuşi. jocul cu adultul se dezvoltă în trei direcţii: 1. obiceiurile şi nivelul de cultură sunt elemente care se oglindesc în formele activităţii ludice. la 2 ani jumătate preferă jucăriile cu roţi (pe care le poate mişca. La doi ani. atenţie afectivă). se poate vorbi de un debut al jocurilor colective. simpatie. condiţia mintală a jocului se amplifică. jocul de mişcare şi energizare (joc zgomotos. Structura şi stilul de viaţă al familiei. 2. etc. cu atât apar mai pregnant conduite şi atitudini noi (atracţie. obiectele încep sa aibă funcţionalităţi diverse iar activităţile ludice se socializează. În joc. Datorită dezvoltării limbajului. se decentrează de pe obiect mutându-se pe subiectele acţiunilor umane. complexe. Prin aceste tipuri de joc (de-a familia. tren dar şi pisica. cu roluri. jocul se încarcă cu o amplă simbolistică care se complică treptat. iepuraş.) se instituie nemijlocit relaţii cu alţi copii. combinele. copilul se joacă cam 90% din timp. iar acţiunea are un caracter difuz. simplu şi spontan. 30 . mama. Cu cât jocul este mai complex. maşină. de-a doctorul etc. mingi. cu influenţe majore asupra evoluţiei ulterioare a copilului. Jocul copiilor mici este întâi solitar.4 De la trei la şase ani: a doua copilărie Această etapă a dezvoltării copilului se caracterizează printr-o dezvoltare complexă şi interesantă. Înspre vârsta de trei ani. jocul verbal în care domină interogaţii continui. 2. treptat. transporta cu uşurinţă).

la identitatea acestora şi comportarea lor precum şi la condiţiile de viaţă. înalt). Limbajul Utilizarea limbajului este caracterizată de o situaţie de dezechilibru între funcţionarea sistemului nervos central şi coordonarea de fineţe a muşchilor care guvernează sistemul fonatoriu. deloc).Expresia celor 7 ani de acasă pe care persoana „îi are / nu îi are” reflectă tocmai importanţa constituirii bazelor activităţii psihice şi conturarea trăsăturilor de personalitate care îşi vor pune pecetea asupra comportamentelor viitoare. interacţiunile copilului cu mediul social şi cultural încep să se diversifice. al străzii. al magazinului. Trei ani este vârsta la care copilul începe grădiniţă. Dezvoltarea intelectuală Odată cu dezvoltarea capacităţilor senzoriale şi perceptive. după aceea. etc. întâi. Treptat. Percepţia devine observaţie perceptivă şi este implicată în toate formele de învăţare. Începe sa se consolideze logica practică a relaţiilor privind mărimea (lung. al mobilierului şi să identifice locul diferitelor obiecte. În consecinţă. apare deformarea frecventă a cuvintelor pe care copilul doreşte să le articuleze. ancorată situaţional în realitatea înconjurătoare. deosebit de complexă. cantitatea (mai mult. se structurează noi forme ale activităţii psihice. renunţând astfel la poziţia privilegiată din relaţia afectivă mamă-copil pentru a se integra vieţii în colectivitate. Aceasta înseamnă că el poate suporta despărţirea de mamă pentru a se integra vieţii în colectivitate. iar comportamentele şi strategiile mintale utilizează o simbolistică tor mai amplă. O dezvoltare spectaculoasă este remarcată în planul senzorioperceptiv. activităţile şi profesiunile umane. Nevoia de a se adapta la o situaţie relaţională nouă. 31 . El începe să asculte de o autoritate (educatoarea) să întârzie satisfacerea dorinţelor sale. Copilul explorează. tot atât). deodată). impune un efort considerabil pentru a depăşi dificultăţi care nu trebuie minimalizate. Este atent la caracteristicile fiecărui membru al familiei. este preocupat de cunoaşterea interiorului şi exteriorului locuinţei şi al grădiniţei. puţin. comparaţia (la fel. lat. după. să îşi controleze impulsivitatea. printre care reprezentările memoriei şi ale imaginaţiei dau dimensiuni complexe trăirilor anticipative şi fantastice. succesiunea si simultaneitatea (acum. Perceperea realităţii este încărcată emoţional şi alimentează imaginaţia.

comportamentul alimentar nu se mai reduce doar la satisfacerea unei trebuite vitale.cuvinte articulate corect la 6 ani. La sfârşitul celui de-al treilea an de viaţă. corelarea cu cei din jur si respectarea regulilor de igienă. a celor legate de îmbrăcare sau igienă. nervozitate. cuvinte articulate corect la 2 ani. copilul învaţă să se fixeze asupra unei activităţi şi să se concentreze asupra ei din ce în ce mai mult. 32 . utilizează 2000 de cuvinte. care se nuanţează şi se diversifică în contextul participării în colective de copii. utilizarea tacâmurilor. către 89% . neîncredere în sine). Utilizarea intensivă comunicării verbale are drept rezultat o accelerare a achiziţiei de noi cuvinte şi îmbogăţirea vocabularului. Ca atare. La sfârşitul celui de-al cincilea an copilul utilizează 2500 de cuvinte. o tendinţă spre cooperare mai pronunţată la fete însoţită de o activate verbală mai bogată. permiţând stimularea capacităţilor intelectuale şi motrice. progresele cele mai rapide din acest punct de vedere înregistrându-se în al treilea şi al patrulea an de viaţă. la sfârşitul celui de-al patrulea an. Extensia vocabularului pe care copilul îl înţelege continuă si în această perioadă. Se poate observa o agitaţie mai mare la băieţi. prin joc. ci este impregnat de o serie de ritualuri şi interese relativ precise: astfel. Jocul facilitează exersarea unor diferite tipuri de relaţii. copilul utilizează propoziţii complete cu structuri gramaticale. Încă din aceasta perioadă apar o serie de diferenţe între fete şi băieţi. pe copil îl interesează aşezarea şi ţinuta la masă. la cinci ani. etc. o tendinţă de izolare a băieţilor în activaţii de construcţii. Jocul În această perioadă jocul ocupă cea mai importantă parte a timpului copilului.Această situaţie este asociată unui risc important: adulţii tind să exagereze în corectarea greşelilor de pronunţie. de cele mai multe ori corecte. situaţie care are efecte asupra copilului (sentimente de frustrare. copilul este capabil să utilizeze aproximativ 1000 de cuvinte. Consolidarea autonomiei Un aspect important acestei perioade şi care pregăteşte copilul pentru viaţa şcolară este culturalizarea intensă a comportamentelor alimentare. permiţând o mai fină diferenţiere a conduitelor faţă de alte persoane. Corectitudinea articulării cuvintelor se îmbunătăţeşte: de la 30 %.

în consecinţă. Igiena alimentară. începrea şcolarităţii devine un „al doilea înţărcat afectiv”: copilul trebuie să fie capabil să se concentreze cel puţin jumătate de oră la acelaşi subiect. tensiunea şi planul evenimentelor dominante în viaţa copilului.Modificări progresive apar treptat şi în ceea ce priveşte comportamentele legate de îmbrăcare. se vor forma deprinderi noi cum sunt scris-cititul şi calculul. el este reprezentantul marii societăţi şi. la nivel cognitiv se vor organiza şi dezvolta noi strategii de învăţare. în acelaşi timp. veghează la exercitarea regulilor societaţii şi scolii. Până la sfârşitul perioadei preşcolare. Chiar dacă au fost pregătiţi prin frecventarea grădiniţei. Aceasta înseamnă că activitatea şcolară va solicita intens intelectul. Debutul şcolarităţii În perioada şcolară mică învăţarea devine tipul fundamental de activitate a copilului. Aceste conduite implică numeroase deprinderi. spălarea dinţilor oglindesc gradul de dezvoltare a deprinderilor igienice şi formarea imaginii de sine. Procesul de adaptare se intensifică şi solicită centrarea atenţiei pe un alt adult. pieptănarea parului.5 De la saşe la doisprezece ani: a treia copilărie Perioada şcolară mică (6-12ani). 33 . După unii autori. Ca urmare. de spălare a mâinilor. igiena şi toaletă. 2. copilul se poate adapta eficient prin constituirea unor seturi de deprinderi adecvate. este apreciată de unii psihologi ca fiind etapa finală a copilăriei. de a se spăla şi de a folosi toaleta. modelează activitatea intelectuală a copilului şi organizează viaţa şcolară. de a păstra curat. universului lui relaţional nu se mai limitează numai la părinţi. impune modele de a gândi şi acţiona. disciplina mai strictă. Acest adult (învăţătorul sau învăţătoarea) începe să joace un rol de prim ordin în viaţa copilului. Pentru copil. având loc un proces gradat de achiziţii de cunoştinte şi abilităţi. primii 4 ani de şcoală modifică regimul. dar şi competenţe implicate în decizia de a alege îmbrăcămintea în funcţie de o serie de factori. de la intarea copilului în şcoală şi până la terminarea ciclului elementar. el este şi cel care antrenează energia psihică. orarul este mai riguros. pentru toată această etapă vom analiza preponderent probleme centrate pe adaptarea şcolară şi învăţare.

Activitatea şcolară reprezintă una dintre situaţiile în care este testat nivelul de dezvoltare al copilului. fiind capabil să accepte că unele dintre dorinţele sale vor fi satisfăcute „mai târziu”. În plus. punând în evidenţă probleme psihologice nesesizate până atunci. recompensa şi pedeapsa primind acum un alt sens. copilul nu mai acceptă necondiţionat tot ceea ce i se impune / interzice şi cere explicaţii.Vârsta de intrare în grădiniţă (trei–patru ani). Se manifestă o anumită deziluzie faţă de proprii părinţi. ca şi o tendinţă de a inventa o familie mai interesantă.. el petrece mai mult timp cu colegii de clasă decât cu părinţii săi.. o filiaţie specială sau eroică.. Copilul cunoaşte acum o nouă dimensiune a colectivului şi neutralitatea (egalitatea) afectivă a mediului şcolar ce îi impune condiţia de a câstiga în mod independent un statut în colectivitatea clasei. cât şi relaţional şi afectiv. la şcoală (şase-şapte ani) şi liceu (paisprezece ani) nu sunt fixate în mod arbitrar: ele corespund nivelurilor de maturizare psihologică a copilului. uneori chiar îşi crează un frate geamăn. „cu condiţia ca”. 34 . atât din punct de vedere cognitiv (se constată eşecuri şcolare chiar în ciuda unei inteligenţe normale). De acum înainte.

este vorba despre toate acele abilităţi asociate cu gândirea şi cunoaşterea. Cercetările lui Jean Piaget privind dezvoltarea cognitivă a copilului Jean Piaget (1896-1980). a discutat cu aceştia. Cu alte cuvinte. le-a prezentat numeroase „teste” de gândire. 35 . Imediat după terminarea doctoratului în ştiinţe naturale. Timp de mai bine de jumătate de secol. creatorul epistemologiei genetice. unul dintre psihanaliştii foarte cunoscuţi ai vremii şi colaborator al lui Sigmund Freud. fiind considerat cel mai influent psiholog din secolul al XX-lea în acest domeniu. Două întrebări fundamentale domină studiul dezvoltării cognitive a copilului: (a) Ce schimbări apar în funcţionarea cognitivă pe măsură ce copilul înaintează în vârstă? şi (b) Care sunt factorii responsabili pentru producerea acestor schimbări? Cea mai cunoscută şi influentă abordare care răspunde acestor întrebări este teoria stadial-constructivistă elaborată de psihologul elveţian Jean Piaget. Piaget devine interesat de metodele empirice utilizate în psihologie şi. STADIILE DEZVOLTĂRII COGNITIVE 3. Studiile sale au avut un impact major în câmpul psihologiei dezvoltării şi al educaţiei. este cunoscut pentru munca sa de pionierat privind dezvoltarea inteligenţei copiilor. derivat din latinescul cognosco (a cunoaşte). care a inclus interviul clinic şi observaţia naturală se află într-o contradicţie totală cu experimentele riguroase şi strict controlate propuse de behavioriştii americani. biolog. epistemolog şi logician elveţian. psiholog. organizarea şi utilizarea cunoştinţelor. Jean Piaget a făcut observaţii detaliate asupra activităţii copiilor.3. foarte curând de studiul dezvoltării copilului. vom prezenta în detaliu principalele elemente ale acestei teorii. procesarea. Metoda de studiu utilizată de el. Acest interes l-a condus spre Zurich unde a studiat şi a lucrat în clinica lui Bleuler. se referă la activităţile implicate în achiziţia. De aceea. care se axează în special asupra proceselor de raţionament şi rezolvare de probleme.1 Dezvoltarea cognitivă Termenul cognitiv.

deplasarea în spaţiu etc. care păreau să prezinte caracteristici dependente de vârstă şi nivelul de dezvoltare. Piaget a fost interesat de înţelegerea răspusurilor greşite ale copiilor la întrebările-test şi de cauzele comiterii acestor erori. legăturile logice. În cursul acestor observaţii. Însă. a început să studieze copiii realizând interviuri într-un stil conversaţional extrem de flexibil. o tehnică care va avea o mare influenţă asupra studiilor sale de mai târziu privind dezvoltarea copilului. descriind dezvoltarea cognitivă a copilului în perioada stadiului senzoriomotor (vezi capitolul anterior). iar succesiunea de niveluri calitativ diferite ale operaţionalităţii acestora este definitorie pentru stadiile de dezvoltare a personalităţii copilului. în care urma linia de gândire a copilului astfel încât întrebarea următoarea era întotdeauna determinată de explicaţia sau răspusul primit. Fiind implicat în adaptarea unor teste de inteligenţă englezeşti pentru populaţia şcolară de limba franceză.Aici Piaget descoperă metoda clinică utilizată în psihanaliză. În anii 1920-1930. 36 . strategia inducţiei şi a deducţiei. – fiind ceea care permite crearea structurilor cognitive şi transformarea acestora. metodele utilizate în studii sale au fost criticate în nenumărate rânduri. acţiunea − manipularea obiectelor. Piaget a făcut observaţii amănunţite asupra dezvoltării celor trei copii ai săi. Mai târziu. Piaget a observat faptul că dezvoltarea gândirii copilului şi a adolescentului este pregătită chiar din primele zile de viaţă ale nounăscutului. conceptul de cauzalitate etc. Ca urmare. Piaget arată că dezvoltarea cognitivă se realizează doar atunci când bebeluşul sau copilul acţionează direct asupra mediului. categoriile de spaţiu. de timp. i-a permis investigarea proceselor de gândire ale copilului. conceptele de cantitate şi număr. în laboratorul lui Alfred Binet (creatorul primelor teste de inteligenţă aplicate cu succes la copii). Piaget a observat importanţa interviului clinic pentru înţelegerea proceselor de gândire ale copiilor.) au o anumită dezvoltare. Mai mult chiar. deschis. Pe măsură ce cercetările lui Piaget au devenit tot mai cunoscute. Rolul limbajului Piaget consideră că toate constructele cognitive (de exemplu: percepţia şi reprezentarea. aflat la Paris. aplicate în mod identic fiecărui subiect. tocmai acest stil de lucru pe care îl regăsim şi în studiile moderne de psihologie cognitivă. fiind foarte diferite de procedurile standardizate.

Spre deosebire de alţi teoreticieni europeni şi americani. Altfel spus. unică. 3. De-a lungul celor 60 de ani de carieră. mintea construieşte structuri mentale care îi permit să realizeze progresiv o tot mai bună adaptare la experinţa concretă.2 Concepte fundamentale Pentru a înţelege teoria piagetienă este necesară definirea principalelor concepte utilizate pentru a descrie procesul de dezvoltare. interpretează şi reorganizează experienţa în termenii structurilor mentale deja existente. în ştiinţele cognitive). 37 . În dezvoltarea acestor structuri. Similar. Realitatea mentală a fiecărui copil este în foarte mare măsură o construcţie personală. În perioada anilor ′40-′50. la sugestia lui Alber Einstein. psihologii şi educatorii continuă să recunoască importanţa uriaşă a contribuţiilor sale teoretice şi empirice (Berk. îşi va extinde studiile privind gândirea logică asupra unor concepte fizice de distanţă. pentru ca mai târziu să se ocupe de implicaţiile filosofice ale ştiinţei. Cercetările sale au fost reluate şi continuată de specialişti din toată lumea şi. 1989). În acelaşi timp. în ciuda criticilor şi a revizuirilor periodice la care au fost supuse ideile sale privind dezvoltarea cognitivă. l-au motivat pe Piaget să îşi revizuiască metoda de lucru – interviul clinic – şi să înceapă să utilizeze sarcini de lucru în care copii şi adolescenţii acţionau asupra unor obiecte în timp ce discutau cu examinatorul cu privire la acţiunile realizate (metodă larg utilizată în prezent. În anii ′40 Piaget şi-a continuat studiile asupra dezvoltării conservării cantităţilor fizice în copilăria timpurie şi a conceptului de număr. Piaget subliniază continuu rolul limbajului ca sursă primară a dezvoltării cognitive. Piaget a publicat zeci de volume şi sute de articole. Studiile realizate pe copii. timp şi spaţiu. pe parcursul dezvoltării. mintea copilului este extrem de activă: ea selectează. Ulterior. aceste structuri sunt modificate astfel încât cu timpul să poată lua acomoda o cât mai largă categorie de experienţe şi detalii tot mai subtile şi fine ale mediului. Piaget abordează dezvoltarea cognitivă ca o istorie a modului în care fiecare dintre noi descoperim în mod activ natura realităţii. Piaget şi-a concentrat energia asupra implicaţiilor educaţionale ale teoriei sale şi studiul gândirii ân perioada adolescenţei. sub diferite forme. Piaget abordează dezvoltarea cognitivă ca un caz special al creşterii biologice în general: Corpul fiecărei specii are o structură fizică care îi permite să se adapteze la mediul în care trăieşte.

Copilul nou-născut este înzestrat cu un număr de scheme înnăscute care corespund răspunsurilor reflexe (apucare. de fapt. demonstrând anumite deprinderi de gândire. Conţinuturi. Ele pot fi inferate ţinând cont de natura conţinutului acţiunii pe care. acomodare.acomodarea şi asimilarea. Structura activităţii dezvăluie schema acesteia. De exemplu. Ca urmare. Adaptare. Structurile reprezintă proprietăţi organizate ale inteligenţei care se modifică odată cu vârsta. 38 . supt. Dacă schema este programul psihic care permite realizarea activităţii. sunt inseparabile şi întotdeauna funcţionează împreună. A. Schema reprezintă modelul intern al unei acţiuni specifice. cursul dezvoltării structurilor mentale este acelaşi pentru toţi indivizii speciei. ele trebuie inferate pornind de la conţinuturile cognitive – actele intelectuale specifice în care copilul se angajează în diferite stadii de dezvoltare. deci nu sunt direct observabile. Adaptarea implică construirea schemelor mentale în interacţiune directă cu mediul şi se realizează prin două procese complementare . structura reprezintă forma de realizare a acesteia.). B. structură Structurile şi funcţiile cognitive sunt fenomene mentale. obţinem date comportamentale brute care pot fi interpretate din punctul de vedere al proprietăţilor lor structurale şi funcţionale. schemă. în viziunea lui Piaget. asimilare Piaget explică mecanismele de schimbare a schemelor cognitive prin intervenţia adouă funcţii principale: adaptarea şi organizarea. subiectul care o realizează şi situaţia contextuală. dar rămâne o abstracţiune atâta timp cât nu se ia în considerare conţinutul concret al acţiunii respective. atunci când observăm copilul care manipulează un obiect sau rezolvă o problemă. conţinut ce este determinat de: obiectul acţiunii. mers etc. îl determină.Deoarece toate fiinţele umane dispun de acelaşi aparat biologic de bază care le permite să acţioneze şi să interpreteze experienţa. Pe de altă parte. cunoaşterea structurilor mentale ale copilului ne permite să anticipăm ce conţinut cognitiv va putea fi manipulat de acestea în situaţii specifice. activitatea de cunoaştere implică întotdeauna ambele aspecte ale adaptării care.

adică combinarea şi utilizarea schemelor de acţiune existente la nivel mental. într-o măsură mai mare sau mai mică. asigurând trecea de la o stare la alta în cadrul aceluiaşi stadiu. Atunci când asimilăm o nouă informaţie la nivel intelectual. în timpul perioadelor în care copilul este preocupat de exersarea utilizării schemelor curente. iar intervenţia activă asupra realităţii are ca efect modificarea unor scheme de acţiune anterioare sau elaborarea altora noi. Această experienţă generează un conflict cognitiv (sau dezechilibru cognitiv) care declanşează un proces de echilibrare prin impulsionarea activităţii psihice înspre coordonare internă şi elaborarea unor structuri acţionale din ce în ce mai complexe. sau de la un stadiu la altul pe parcursul dezvoltării. schemele pre-existente sunt modificate pentru a putea face faţă cerinţelor specifice ale mediului. Pe de altă parte.Acţiunea de apucare a unui obiect (prehensiunea) constă în cuprinderea acestuia (schema de acţiune) şi poate fi realizată în diferite moduri (structura): cu toate degetele şi palma. Acomodarea la realitate nu reuşeşte întotdeauna. cu braţul. Noţiunea de stadiu În teoria piagetiană. În timpul perioadelor de dezvoltare şi schimbarea cognitivă rapidă. stadiile de dezvoltare cognitivă sunt caracterizate prin structuri formate din acţiuni şi operaţii mintale specifice. ceea ce îl va face să „caute” alte modalităţi de acţiune. el nu va reuşi. funcţia predominantă este cea de asimilare. C. Bineînţeles. un sugar care dispune de schema de acţiune pentru apucare va încerca să „prindă” firul apei care curge la robinet. cu două-trei degete. În procesul de acomodare. Conflict cognitiv şi echilibrare Saturarea (prin exersare) la un anumit nivel a diferitelor categorii de acţiuni mentale are ca rezultat constatarea limitelor operaţionale ale propriilor scheme de acţiune. vom interpreta lumea externă în termenii schemelor mentale disponibile în acel moment. acomodarea predomină. cu picioarele. De exemplu. până când reuşeşte să îşi construiască o schemă de acţiune adecvată. cu tot corpul. în funcţie de modul cerut de realitatea complexă (situaţia). atunci este necesar un proces de asimilare pentru modificarea schemei de acţiune. D. Se observă că structura acţiunii este diferită de la o situaţie la alta: potrivirea acţiunii la particularităţile obiectului sau situaţiei se realizează prin acomodare. Echilibrul se realizează prin continua confruntare dintre asimilare şi acomodare. 39 .

dezvoltarea cognitivă se realizează cu precădere în primii 12 ani de viaţă. pe orizontală. calitativ superior.Specificitatea calitativă a acestor scheme de acţiune defineşte patru stadii de dezvoltare în evoluţia inteligenţei copilului. esenţializate şi aprofundate de treptele anterioare de evoluţie. parcurgând progresiv stadiile de mai multe stadii de dezvoltare. Se poate constata că la acelaşi nivel de dezvoltare (stadiu). 40 . mărimea.3 Stadiul inteligenţei senzorio-motorii (0-2 ani) Comparativ cu dezvoltarea cognitivă a copiilor la vârste mai mari. în cadrul unui stadiu de dezvoltare se parcurg diferite trepte de evoluţie ale căror realizare condiţionează trecerea în stadiul următor de dezvoltare. Astfel. schema mintală cunoaşte o diversificare crescândă. (11-15 ani) Observând modul de evoluţie al schemelor de acţiune. cu toate că schemele mintale de bază prin care ele se realizează sunt aceleaşi. Parcurgerea treptelor de evoluţie este necesară dar nu şi suficientă pentru trecerea la stadiul următor. De exemplu constanţa formei (recunoaşterea formelor asemănătoare independent de culoarea. materialul din care sunt făcute obiectele) devine operaţională înaintea constanţei greutăţii sau a volumului. în faze (etape. în această perioadă diferenţele dintre un nou-născut şi un copil de 2 ani sunt atât de vaste încât descrierea pe care Piaget o face perioadei senzoriomotorii este una dintre cele mai complexe abordări a dezvoltării inteligenţei. 3. Necesitatea parcurgerii etapelor anterioare ale dezvoltării este dată de faptul că stadiile calitativ superioare cuprind într-un sistem integrator elemente (procese) sintetizate. În modelul propus de Piaget. Piaget a arătat că în mod constant la vârste diferite pot fi identificate diferenţe de operaţionalitate a aceleiaşi scheme. anume: • stadiul senzorio-motor (0-2 ani) • stadiul preoperator (2-7 ani) • stadiul operaţiilor concrete (7-11 ani) • stadiul operaţiilor formale. trepte) aflate într-o succesiune relativ ordonat.

îi permit noului-născut să realizeze primele acţiuni adaptative: supt. Reflexele necondiţionate care fac parte din zestrea ereditară a fiecărui copil. copilul apucă din întâmplare biberonul. deoarece îi place senzaţia. ori toate la un loc. 3. Reacţiile circulare primare: primele comportamente adaptative învăţate (1-4 luni). cum sunt suptul. la provocările mediului. În această etapă copilul mic învaţă să diferenţieze între mijloc şi scop. vor fi aplicate la un număr crescând de obiecte. în modalităţi din ce în ce mai perfecţionate. va repeta acţiunea de mai multe ori de acum încolo. Acest repertoriu înnăscut este exersat ca modalitate de reacţie − mai mult sau mai puţin adecvată −. urmărirea unui sunet din ce în ce mai îndepărtat. Reacţii circulare secundare: învaţă cum pot fi facute să dureze lucrurile interesante (4-8 luni). laptele. Scheme de acţiune tipice. gestul sau efectul. 2. fixarea unui obiect cu privirea. Exersarea conduce la consolidarea diferenţiată a schemelor înnăscute şi o tot mai puternică nuanţare adaptativă la cerinţele mediului.Având în vedere schimbările enorme care se petrec în acest stadiu. 1. sau apariţia comportamentului orientatspre. la biberon sau la suzetă sunt lucruri diferite: refuză sânul când este sătul dar acceptă suzeta (jucăria). De exemplu. De exemplu. prehensiune. deglutiţie. copilul luând în stăpânire spaţii din ce în ce mai largi din mediu. multiple mişcări spontane ale membrelor etc.copilul învaţă că un obiect încă există şi atunci când se află în afara vederii şi începe să-şi amintească şi să-şi imagineze experienţe (reprezentări mentale). refuză biberonul şi “cere” prin diferite modalităţi de comunicare vocală şi/sau gestuală. nu este surprinzător faptul că Piaget l-a împărţit în şase sub-stadii distincte. Exersarea reflexelor necondiţionate (naştere – 1 lună). 41 . chiar dacă îi este foame. apucarea.scop (intenţional). sânul matern. în care pot fi identifiate mai multe achiziţii intelectuale majore precum permanenţa obiectului . o acţiune care conduce la un rezultat favorabil va fi reluată şi apar primele „priceperi”. Sugarul descoperă că o anumită modalitate de acţiune conduce în mod constant la acelaşi rezultat (că este un mijloc pentru a obţine ceva). Reacţiile circulare sunt mecanisme fundamentale de învăţare senzoriomotorie: în acest stadiu. copilul va învăţa treptat că suptul la sânul matern.

ci doreşte să audă zgomotul făcut de o jucărie sunătoare. suptă. De exemplu. priveşte (analizează) şi apucă etc. Reacţiile circulare terţiare: descoperirea unor noi mijloace prin experimentare activă (12-18 luni). La 15-18 luni copilul este capabil să anticipeze unele dintre rezultatele acţiunilor sale. adică a reprezentării pe plan mintal a obiectelor şi acţiunilor. Dezvoltarea funcţiei simbolice (de reprezentare) urmăreşte mai multe secvenţe: 42 . Condiţia apariţiei gândirii ca proces intern constă tocmai în apariţia funcţiei simbolice. o jucărie de cauciuc va fi privită. cu ambele mâini. 5. 6. Acest tip de reacţii circulare caracterizează etapa „descoperirii” unor noi scheme de acţiune prin experimentare activă. Mişcările vor fi deci orientate pentru provocarea zgomotului (care anterior fusese perceput în mod întâmplător). Astfel. Interiorizarea acţiunilor concrete marchează trecerea spre gândire. de la înlăţimea bustului. copilul de patru luni nu mai dă din mâini numai fiindcă această mişcare îi face plăcere (etapa exersării reflexelor). prin combinarea şi coordonarea schemelor de acţiune. Coordonarea schemelor de acţiune şi aplicarea în situaţii noi (812 luni). muşcată etc. De exemplu. apucă şi duce la gură. el devine capabil să realizeză acţiuni urmărind un anumit scop: trage faţa de masă pentru a îşi apropia un obiect. Copilul găseşte modalităţi originale de a se adapta unor situaţii noi. scuturată. Acest fenomen este posibil prin interiorizarea acţiunilor spontane (întâmplătoare) sau coordonate de manevrare a obiectelor respective.De exemplu. ceea ce contribuie la diferenţierea continuă a schemelor de acţiune (adaptate la obiect) şi apariţia primelor combinaţii coordonate: apucă şi aruncă. aflat în faţa unui turn construit din două cuburi suprapuse. lovită de marginea patului. 4. Tipic pentru această etapă este aplicarea unor schemede acţiune diferite asimilate de copil la acelaşi obiect. a umerilor etc. Trecerea la reprezentări: inventarea de noi mijloace prin combinaţii mentale (18 luni – 2 ani). Copilul „explorează” obiectul prin toate mijloacele de care dispune. copilul va combina cu uşurinţă alte două obiecte pentru a obţine o construcţie identică. încearcă diferite posibilităţi pentru a arunca o jucărie cu o singura mână.

care se achiziţionează pana la sfârşitul celui de-al doilea an de viaţă. După un număr relativ mic de repetări. Se poate vorbi despre reprezentare doar atunci când imitaţiile nu sunt concomitente cu acţiunea originală. acţiunea este însoţită şi. dezvoltarea mentală a copilului este impresionantă. o jucărie care este acoperită în faţa unui copil de 5 luni nu va fi căutată de acesta deoarece ea dispare din câmpul său perceptiv şi nu persistă în “mintea” lui. în special limbajul. Practic. sau situaţii care urmează să se întâmple. În această perioadă putem observa reproducerea simbolică a unor acţiuni: de exemplu. În schimb. De exemplu. însoţită şi susţinută de dezvoltări semnificative în plan emoţional şi social. a mâinii. sau a gurii. dezvoltarea mentală în acest stadiu se bazează pe: • Achiziţii intelectuale semnificative • Evoluţia raţionamentului • Noi instrumente de comunicare utilizate de copil. 43 . Graţie capacităţii de reprezentare mentală. la 6-7 luni copilul va dezveli jucăria. • Acţiunile simbolice – sunt o dovadă a reprezentării mentale şi se manifestă în jurul vârstei de 12 luni. ulterior.• Permanenţa obiectului – se referă la păstrarea pe plan mental a reprezentării obiectului după dispariţia acestuia din câmpul perceptiv al copilului. • Comportamentul imitativ – reproducerea unei acţiuni observate la altă persoană – este posibil numai în măsura în care copilul îşi poate reprezenta în plan mintal acţiunea respectiv. de flectarea braţelor sau picioarelor 3. semn că reprezentarea mintală a acesteia a activat acţiunea de căutare. Are loc acum o evoluţie cognitivă semnificativă.4 Perioada preoperatorie sau a gândirii intuitive (2-7 ani) Între 2 şi 7 ani. chiar anticipată de deschiderea – închiderea ochilor. copilul este capabil să îşi reprezinte obiecte care nu sunt prezente. deschiderea – închiderea unei cutii în cadrul unui joc. Progresul remarcabil din sfera gândirii are importante consecinţe practice. desenul şi jocul • Socializarea copilului • Reprezentarea lumii şi concepţia despre lume • Formarea judecăţii morale.

Egocentrismul gândirii
Perioada preoperatorie este caracterizată printr-un egocentrism marcant al gândirii copilului. Egocentrismul explică de ce copilul vorbeşte şi se joacă în anumit mod, considerat specific acestei vârste. Egocentrismul se exprimă în incapacitatea copilului de a lua în considerare mai multe puncte de vedere sau, mai exact, de a vedea lumea altfel decât din punctul său de vedere. El este convins că oricare ar fi poziţia unui obiect observat, acesta arată la fel cum îl vede el. De exemplu, Piaget citează următorul dialog cu un copil care este întrebat: „Tu ai un frate?” Răspunsul este: „Da, îl cheamă Alain”. Adultul întreabă în continuare: „Dar spune-mi, oare Alain, are un frate?”; la care copilul răspunde: „Nu”. Exemplul prezentat demonstrează faptul că copilul nu reuşeşte să se pună în locul altuia şi vede situaţia numai din punctul său de vedere. Acest mod de gândire egocentric, în care toată lume pare că se învârteşte în jurul său, are implicaţii profunde atât asupra modului în care copilul înţelege lumea, cât şi asupra aspectelor afective. Depăşirea egocentrismului se realizează treptat, odată cu trăirea de noi experienţe, prin schimburi informaţionale, prin compararea “faţetelor” aceleiaşi realităţi. Egocentrismul gândirii se manifestă frecvent şi la vârste mari, chiar şi la adulţi, în special în zona domeniilor abstracte: estetic, moral, ideologic. În cazul rezolvării problemelor abstracte din domeniul ştiinţelor abstracte (matematică, fizică) sau aplicate (tehnologii) egocentrismul cognitiv se poate caracteriza prin lipsa de flexibilitate, sau chiar rigiditate mentală. Modalitatea de depăşire este aceeaşi: schimb de păreri, perceperea soluţiei celuilalt ca alternativă posibilă şi nu ca opoziţie; disponibilitatea reală, sinceră şi de bună credinţă pentru analizarea conflictelor, a trăirilor tensionate.

Modul de reprezentare al lumii
În perioada preoperatorie, copilul are o concepţie specifică cu privire la lume. Egocentrismul gândirii intervine în mod specific, determinând fenomene precum animismul, artificializarea relaţiilor, realismul, sincretismul sau transducţia. a) Animismul În această perioadă apar aşa-numitele „interpretări animiste ale lumii”.

44

După cum arată Piaget, copilul are tendinţa de a crede că lucrurile sunt vii şi au intenţii proprii: „munţii au fost aduşi de cineva când erau mici şi aici au crescut”, soarele are sentimente („urăşte norii”), vântul are voinţă, motive, intenţii etc. Această tendinţă transpare în relaţiile pe care copilul le stabileşte cu obiectele: le vorbeşte ca şi cum ar fi capabile să audă şi să îl înţeleagă. Totuşi, conştiinţa pe care copilul o atribuie obiectelor sau animalelor este diferită de cea pe care o atribuie fiinţelor umane. De exemplu, Piaget citează explicaţii pe care le dă un copil despre „conştiinţa” vântului: el ştie să sufle dar nu ştie atâtea lucruri ca noi… ceea ce înseamnă că, dacă vorbeşte cu vântul, vântul nu poate să îi răspundă (în nici un caz, nu prin cuvinte). Animismul explică atât grija şi atenţia particulară pe care copilul o acordă obiectelor (spune „iarta-mă, nu am vrut” unei jucării pe care o trânteşte din greşeală pe podea), cât şi sentimentul de teamă pe care i-l inspiră uneori obiectele (teama de o statuie sau o imagine). b) Artificializarea relaţiilor Artificializarea corespunde unei credinţe a copilului că totul a fost creat de om, pentru om: totul a fost fabricat şi este, deci, artificial. Această tendinţă este vizibilă mai ales în cazul explicării unor noţiuni abstracte cum sunt naşterea şi devenirea: “cine a făcut-o pe bunica?”, “oamenii puternici au făcut munţii” etc. şi conduce la conceptul următor: finalismul. c) Finalismul Finalismul corespunde nevoii copilului de a da o explicaţie pentru fiecare lucru sau fenomen: altfel spus, pentru că a fost creat de om, fiecare lucru serveşte unui scop (are o finalitate). Inevitabilele întrebări „de ce ?” pe care copii le pun între doi şi şapte ani sunt o reflectare a acestei tendinţe. Întrebarea „de ce” face referire în acelaşi timp la cauză şi scop. Acesta este motivul pentru care, de multe ori, cascada de „de ce”-uri este dificil de oprit: fiecare răspuns oferit, conduce la un nou „de ce” care, în mod frecvent, sfârşeşte prin a aduce adultul în situaţia de a face apel la aspecte existenţiale, filosofice, morale, cum se întâmplă în exemplul de mai jos: Copilul: „de ce trebuie să mergi la serviciu?” Mama: „ca să câştig bani.” Copilul: „de ce trebuie să câştigi bani?” Mama: „ca să cumpăr ceva bun de mâncare.” Copilul: „de ce trebuie să mâncăm?”

45

Mama: „ca să fim sănătoşi, să trăim.” Copilul: „de ce trăim?” etc. d) Realismul Realismul este definit prin reprezentarea concretă a lucrurilor de către copil. În universul copilului, totul este tangibil, palpabil: fiecare lucru sau fenomen este perceptibil prin organele lui de simţ. De exemplu, procesele mentale (vise, idei) sunt obiecte; gândirea este vocea. Este unul dintre motivele pentru care este uneori foarte dificil să se răspundă la întrebările copilului, fără a face apel la teorii şi concepte prea abstracte pentru el. e) Sincretismul şi transducţia Sincretismul se referă la incapacitatea copilului de a lega părţile întrun tot. Practic, la această vârstă el nu reuşeşte să creeze categorii largi, cu subdiviziunile aferente. Pe de altă parte, transducţia se referă la o un tip special de logică a copilului care este opusă deducţiei (o logică raţională, bazată pe compararea elementelor între ele şi emiterea de ipoteze). Wallon explică transducţia în conceptul său de gândire în cupluri. De exemplu, la întrebarea « de ce există marea ? » copilul răspunde « pentru că există vapoare » şi invers, la întrebarea « de ce există vapoare » va răspunde « pentru că există marea ? ». Aşa cum am văzut mai sus, la această vârstă copilul încearcă să îşi explice totul, creând legături temporale şi cauzale arbitrare. Acest fapt are consecinţe deosebite în plan afectiv. De exemplu, până la şapte ani copilul poate crede că poartă responsabilitatea pentru problemele familiei fie direct (părinţii se ceartă din cauza educaţiei sale), fie indirect (pentru că a fost « rău » părinţii săi divorţează). Acest tip de legături cauzale pot fi create în mintea copilului chiar şi atunci când adulţii nu fac insinuări de acest tip.

Intuiţia
În opinia lui Piaget, intuiţia este „logica micii copilării”. Între doi şi şapte ani, copilul nu oferă argumente, nu prezintă elemente obiective pentru a-şi apăra punctul de vedere: el „afirmă tot timpul, dar niciodată nu demonstrează”. Gândirea intuitivă implică absenţa logicii şi a raţionalităţii. Este vorba de o gândire prelogică, pusă în evidenţă de multe dintre experienţele lui Piaget. De exemplu, observatorul aşează pe o linie orizontală şase jetoane albastre, la intervale egale. Se cere copilului să aşeze tot atâtea jetoane roşii şi să construiască o a doua linie, sub linia albastră.

46

a vârstei (nediferenţierea criteriului „vârstă” faţă de cel de „mărime” duce la judecata conform căreia tata nu poate fi copilul bunicului deoarece este mai înalt. Acestea pun în evidenţă şi alte caracteristici ale gândirii copilului la această vârstă. Acest fenomen apare cu precădere după patru ani. care sunt prezentate în continuare: a) Concentrarea pe unul sau puţine aspecte ale realităţii: La această vârstă.Înspre patru sau cinci ani. deci sunt mai multe jetoane). copilul nu realizează identitatea cantităţii de mărgele . fiind diferit de stadiul preconceptual situat anterior (între doi şi patru ani). Acest fenomen este numit non-conservarea cantităţilor discontinue. a timpului. Pentru copilul aflat la acest nivel de dezvoltare. Chiar dacă la cinci-şase ani ştie deja să numere. b) Inconsecvenţa criteriilor. Se întâmplă de multe ori ca adultul să ofere o explicaţie logică şi raţională în locul copilului care nu vrea să spună cum a ajuns la un anumit rezultat. copilul are un câmp de acţiune limitat datorită fixării atenţiei pe o singură variabilă şi este incapabil să integreze toţi factorii semnificativi de determinare a unei situaţii. Acest tip de logică a copilului este derutantă pentru adult. Prin experienţe asemănătoare se poate dovedi şi absenţa conservării numărului. astfel încât lungimea celor două linii să fie egale. Ataşarea la formă apare cu claritate în experienţa cu jetoanele de mai sus. În unele cazuri. copilul aşează un număr oarecare de jetoane roşii. Apare acum conştiinţa echivalenţei cantităţilor (acelaşi număr de jetoane albastre şi roşii) şi lungimii (intervalele dintre jetoane sunt egale). copilul consideră că aceasta înseamnă că şi numărul jetoanelor albastre s-a modificat (linia este mai lungă. lungimea şi cantitatea reprezintă aspecte similare. De exemplu.care sunt transferate în faţa lui dintr-un vas de sticlă plat în alt recipient de acelaşi volum dar mult mai înalt. dacă observatorul deplasează jetoanele albastre aşezate la extremităţile liniei (linia poate fi acum mai lungă sau mai scurtă). a greutăţii. a volumului. dar şi în alte experienţe. copilul se găseşte într-o etapă prelogică de dezvoltarea a gândirii. Totuşi. De abia înspre cinci sau şase ani copilul va aşeza sub fiecare jeton albastru câte un jeton roşu. ignorându-se că. în rezolvarea problemei el nu utilizează această competenţă şi caută intuitiv soluţia. de fapt. Experienţa jetoanelor ne explică ce înţelege Piaget prin intuiţie: copilul rezolvă problemele date altfel decât prin apelul la logică. incapacitatea copilului de a oferi explicaţii adecvate este interpretată ca rea-voinţă. 47 . mai „mare” decât acesta din urmă).

“fată”. fiind centrat pe situaţie (pe starea de moment. Răspunsul corect. Răspunsurile parţial corecte. „copilul este sclavul transformărilor. “femeie”. fără a integra în comportament tranformările realizate în trecutul apropiat). galben”. nefiind capabil să integreze cele două variabile (criterii de alegere). De exemplu. “bărbat”.O particularitate a stadiului preoperator este de asemenea inconsecvenţa unui criteriu de selectare pe parcursul unei acţiuni de clasificare. În exprimarea lui Piaget. culori. “băiat”. Criteriile de selecţie a obiectelor sunt: „rotund”. Totuşi. d) Mobilitatea mintală limitată Se referă la imposibilitatea copilului de a corela mai multe variabile chiar dacă sunt explicite. că fetele şi bieţii sunt copii. Unui copil de 5 ani i se prezintă o planşă pe care sunt desenaţi doi adulţi (un bărbat şi o femeie) şi opt copii dintre care cinci fete şi trei bieţi. el va răspunde că sunt mai multe fetiţe cu toate că îi sunt cunoscute noţiunile de “copil”. sunt argumentate de copil doar prin una dintre însuşirile considerate. şi i se cere să le aleagă pe acelea care se potrivesc cu o minge galbenă. e) Integrarea defectuoasă a claselor. fie forma potrivită. dacă apare. fireşti pentru această vârstă. copilul compară numărul de fete cu cel al băieţilor desenaţi pe planşă şi nu cu cel al numărului total de copii. El ştie. o remorcă galbenă . atunci când răspunde la întrebare. este întâmplător. mărimi etc. Fiind întrebat dacă pe planşă sunt mai mulţi copii sau mai multe fetiţe. o maşină roşie . 48 . „culoare”.… „fiindcă se poate ataşa de maşină” etc. de asemenea. Criteriile iniţiale de “rotund” şi “galben” sunt astfel uitate şi înlocuite. Rezultatul: copilul mic va alege din figurile pe care le are la dispoziţie. la această vârstă. Criterii de alegere a obiectelor: „mărime”. evidente sau „definite” (denumite) de el. “adult”. De exemplu. Rezultatul: copilul alege o minge roşie – „fiindcă este tot minge”. nu stăpânul lor”.„fiindcă este tot roşie”. se cere completarea unui loc liber pe o planşă care prezintă trei forme geometrice diferite ordonate în funcţie de mărime şi culoare pe trei linii şi trei coloane (matrice 3x3). c) Centrarea pe situaţie. fie culoarea potrivită. unui copil i se pun la dispoziţie un număr mare de jucării de diferite forme.

mărgele aproximativ la vârsta de 7 ani). a numeralelor care desemnează unul sau mai multe elemente dintr-o clasă.sau multidimensionale. 49 . superior. în general. sau probleme care implică raţionamente cu privire la relaţiile spaţiale între obiecte. (b) selectarea sistematică – cu menţinerea aceluiaşi criteriu pe parcursul unei acţiuni de clasificare a unei mulţimi concrete (materiale) sau abstracte (cuvinte. deocamdată gândirea lui rămânând unidirecţională. apariţia operaţiilor concrete reprezintă un punct de cotitură în dezvoltarea cognitivă. în stadiul următor. noţiuni) Această calitate a gândirii poate fi recunoscută în mod curent prin folosirea corectă a articolelor. copilul devine capabil să rezolve probleme care implică operaţiile de tranzitivitate şi clasificare ierarhică. se întregesc printr-un sistem operaţional şi mai complex.3. de asemenea. b) Serierea relaţiilor asimetrice Această operaţie mintală permite copilului să ordoneze elementele unei mulţimi după o anumit dimensiune. În acest stadiu. a greutăţii (la 8-9 ani) şi a volumului (în jur de 12 ani). permanente care. valori diferite ale aceluiaşi criteriu. raportul dintre ele fiind cunoscut şi stăpânit. Ca urmare. copilul realizează înserierea într-un singur sens. În acest stadiu sunt elaborate instrumente mintale esenţiale. Acum se dobândeşte treptat capacitatea de conservare a cantităţilor discontinue (exp. mai multe operaţii logico-matematice sunt posibile în acest stadiu: a) Compunerea aditivă a claselor Apelul la această operaţie permite rezolvare unor tipuri diferite de probleme: (a) soluţionarea problemelor de incluziune – prin reprezentarea întrun sistem unitar a claselor superioare (copii) cu cele inferioare (fete). c) Multiplicarea claselor Se concretizează în înserierile bi.5 Stadiul operaţiilor concrete (7-11 ani) În opinia lui Piaget. apoi serii mici (subdiviziuni) de câte trei elemente. Capacitatea de seriere nu apare spontan ci ca urmare a unor etape succesive de comparări în perechi. etapa ulterioară fiind cea a înserierii în trepte.

în acest caz se enunţă o singură relaţie între variabilele percepute. constatarea este corectă şi se bazează pe date observabile. 3.. Întrebarea la care trebuie să răspundă copii (şi care se formulează diferit în funcţie de nivelul de dezvoltare al acestora) este: care dintre cele două variabile – lungimea firului sau greutatea atârnată – determină frecvenţa oscilaţiilor celor doi penduli? Răspunsurile tipice oferite de copii sunt următoarele: • Stadiul preoperator: “Pentru că este scurt se mişcă mai repede” sau “Pentru că este greu se mişcă mai repede” sau “Pentru că este lung se mişcă mai încet” sau “Pentru că este uşor se mişcă mai încet” etc. 50 . cum ar fi realizarea unei matrice corecte formate din nou elemente de forme diferite (trei forme) şi de culori diferite (trei culori). altul cu firul lung şi greutate mică.6 Stadiul operaţiilor formale (11-15 ani) Spre deosebire de nivelul gândirii concret-operatorie. • Stadiul concret-operator: “Pentru că are firul scurt şi greutatea mare se mişcă mai repede decât cel cu firul lung şi greutatea mai mică”. Caracteristic gândirii formale este capacitatea formulării de ipoteze (exprimarea unor relaţii posibile între elemente inaccesibile percepţiei directe) şi capacitatea de elaborare a unui demers adecvat şi relevant pentru verificarea ipotezei respective. În acest stadiu.. prin imprimarea unei mişcări suportului. Observăm că. prin integrarea mintală a variabilelor percepute. gândirea formaloperaţională permite depăşirea „datului” informaţional oferit de percepţia directă. copilul devine capabil să elaboreze informaţii noi pe baza şi cu ajutorul informaţiilor dobândite anterior. sau formularea reciprocă: “Pentru că are firul lung şi este uşor se mişc mai încet decât.”. de fapt.Indiciul stăpânirii unei grupări şi înserieri operaţionale simple de acest gen este integrarea corect a două variabile.Se demonstrează în faţa copiilor.. că pendulul cu firul scurt şi greutatea mare oscilează mai repede decât cel cu firul lung şi cu greutatea mic. Diferenţa calitativă dintre prelucrările intelectuale caracteristice stadiilor menţionate poate fi pus în evidenţă prin următorul experiment: Unor copii aflaţi în diferite stadii de dezvoltare cognitivă li se prezintă doi penduli fixaţi pe un suport: un pendul are un fir scurt şi greutate mare.

de aceeaşi greutate dar cu lungimi diferite). Concentrarea asupra procesului şi nu asupra produselor gândirii: profesorul trebuie să fie interesat nu doar de obţinerea răspunsului corect. Alte studii recente au ajuns la concluzia că preşcolarii nu sunt egocentrici din punct de vedere cognitiv atunci când li se prezintă sarcini simplificate. De asemenea. unele dintre ideile sale sunt considerate incorecte sau doar parţial corecte. 51 . de verificare (suport cu patru penduli.d. va formula ipoteze (poate fi hotărâtoare numai greutatea. numai lungimea sau ambele variabile). De exemplu. Ş. cu câte doi penduli de aceeaşi lungime dar cu greutăţi diferite. dar şi de înţelegerea demersului cognitiv prin care copilul elaborează răspunsul (ca o precerinţă pentru alegerea metodei de predare-învăţare optim pentru un anumit stadiu de dezvoltare). ca de exemplu: adaptare. corectitudinea şi gradul de cuprindere al acestei teorii). copilul depăşeşte combinaţiile observabile şi face referiri la toate combinaţiile posibile: scurt-greu. Atingerea stadiului operaţiilor formale înseamnă de fapt maturizarea instrumentală a proceselor intelectuale. se apreciază că unele dintre conceptele utilizate de Piaget sunt imprecis definite. lung-greu. deoarece formularea ipotezelor şi prelucrarea probabilist a informaţiilor sunt premisele necesare gândirii abstracte. va elabora posibilităţi de încercare.• Stadiul formal-operator: în acest stadiu. organizare. Implicaţii pentru educaţie Ideile piagetiene au avut un impact major asupra educaţiei. Cercetări contemporane privind cogniţia copiilor arată că Piaget a subestimat unele abilităţi cognitive ale sugarului şi există studii care au contrazis câteva dintre afirmaţiile sale. relevante pentru viaţa lor de fiecare zi. 3.m. cât şi aspecte conceptuale (claritatea. O serie de principii extrase din acestă teorie au stat la baza dezvoltării de programe educative pentru copii la nivel preşcolar şi şcolar (Berk. 1989): 1. echilibrare. scurt-uşor. lung-uşor.a..7 Evaluarea generală a teoriei piagetiene Am arătat deja faptul că teoria piagetiană a fost şi este ţinta a numeroase critici care vizează atât aspecte metodologice (utilizarea extensivă a interviului clinic).

obţin de asemenea o performanţă mai bună la testele de inteligenţă. Teste de inteligenţă bazate pe teoria piagetiană Începând cu anii 1960. acolo unde testele de inteligenţă standardizate nu pot fi utilizate. Prin urmare. Pe de altă parte. Recunoaşterea rolului crucial al implicării active a copilului în activitatea de învăţare. 3. Una dintre primele scale de evaluare bazate pe teoria piagetiană a fost aşa-numitul Concept Assesment Kit–Conservation (Goldschmit & Bentler. o serie de psihometricieni au încercat să aplice sarcinile utilizate de Piaget pentru a evalua diferenţele individuale în performanţa intelectuală. este important ca profesorii să fie sensibili la nivelul de dezvoltare al copilului şi la abilitatea lui a înţelege şi a face faţă diferitelor tipuri de concepte.2. teoria piagetiană a avut un impact major asupra evaluării cognitive a copilului mic. un test standardizat care măsoară performanţa şcolarului mic la 12 probleme de conservare diferite. oferind ocazii de interacţiune directă cu lumea şi promovând interacţiunea socială în grupurile de egali. în plus. aceste rezultate corelând pozitiv şi cu rezultatele şcolare. Cu toate acestea. testele dezvoltate pe baza teoriei lui Piaget cu scopul de a evalua gândirea operaţională nu au fost utilizate pe scară largă datorită faptului că par să ofere informaţii diferite faţă de alte teste de inteligenţă utilizate la vârsta şcolară. Cercetările realizate cu testul GoldschmitBentler arată că acei copii care prezentau o performanţă mai buna decât colegii lor de generaţie în rezolvarea problemelor de conservare. Piaget a subliniat rolul implicării active şi a interacţiunii cu mediul pentru dezvoltarea cognitivă. 52 . Profesorii trebuie să facă un efort special pentru a oferii situaţii de învăţare adaptate pentru nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil sau grupuri de copii. Acceptarea diferenţelor individuale în progresul dezvoltării. Cercetările lui Piaget au atras atenţia asupra faptului că gândirea copilului este diferită din punct de vedere calitativ faţă de cea a adultului. evaluarea progresului copilului ar trebui să ia în considere nivelul real al dezvoltării anterioare a acestuia şi nu doar standarde externe. 4. 1968). Mediul şcolar trebuie să ofere copilului situaţii care stimulează dezechilibrele şi conflictul cognitiv. Renunţarea la efortul pedagogic de a face copilului să gândească la fel ca adultul.

De exemplu: • viteza de habituare – cu cât bebeluşul se plictiseşte mai repede de stimulii repetitivi. Berk. se cunoaşte faptul că testele de inteligenţă standardizate nu pot fi utilizate înaintea vârstei de 3 ani. înregistrându-se corelaţii extrem de mici. dintre care cea mai larg utilizată este scala Bayley (Mitrofan. Coeficientul de inteligenţă (IQ) nu are semnificaţie pentru perioada despre care discutăm. ca de exemplu permanenţa obiectului sau imitarea vocală sau gestuală. Astfel. fiecare dintre acestea fiind utilizată pentru evaluarea unei capacităţi senzoriomotorii importante. Pentru evaluarea performanţei cognitive în copilărie sunt utilizate în acest moment mai multe scale de dezvoltare. 1997). probele utilizate sunt în mod directcentrate asupra înţelegerii conceptuale şi rezolvării de probleme specifice copilului mic. în perioada vârstei de 12-24 de luni) pe baza scalei de permaneţă a obiectului. s-a ajuns la constatări surprinzătore. Infant Psychological Development Scale este utilizată pentru a măsura dezvoltarea intelectuală între vârsta de 2 săptămâni şi 2 ani. 1989) arată că rezultatele obţinute la evaluarea periodică (realizată la intervale de 3 luni. Testul conţine 8 subscale. 53 . spre deosebire de alte instrumente de evaluare. Pentru aceasta perioadă. scorul 100 indicând performanţa medie).Probabil că acesta se datorează faptului că. cu atât sunt şanse mai mari sa obţină în viitor un scor înalt la teste de inteligenţă. au permis predicţia performanţei cognitive măsurate cu scala Stanford-Binet la vârsta de 31 de luni. se pare că scalele piagetiene sunt mai eficiente decât testele tradiţionale de măsurare a inteligenţei copiilor. În primul rând. o serie de corelaţii pozitive au fost stabilite pentru diferite seturi de elemente din scalele de dezvoltare. uneori chiar zero. în ceea ce priveşte predicţia nivelului de dezvoltare al abilităţilor mentale la o vârstă mai mare. Totuşi. Valoarea predictivă a testelor de inteligenţă Câteva observaţii se impun în legătură cu inteligenţa copilului mic şi valoarea predictivă a acestuia în raport cu inteligenţa măsurata prin teste în etape ulterioare de dezvoltare. sintagma folosită este coeficientul de dezvoltare (care se calculează similar coeficientului de inteligenţă. Un studiu realizat de Watch (1975. cf.De exemplu. o scală dezvoltată tocmai cu scopul de a permite predicţii asupra dezvoltării viitoare a inteligenţei. Încercându-se să se facă studii corelaţionale între rezultatele exprimate în coeficienţii de dezvoltare în perioada perinatală şi rezultatele obţinute la testele de inteligenţă (IQ) în perioadele ulterioare.

• condiţii de săracie extremă care are ca efect generarea unui deficit cumulativ. desenul înlocuieşte cuvântul: el reprezintă o modalitate de exprimare a felului în care copilul înţelege lumea. iar efectele negative ale acestui fapt se cumulează în timp.76 în raport cu IQ-ul măsurat la 10 ani şi de la 0. În cazul copilului. ceea ce nu poate fi pus în cuvinte. în adolescenţă. Ulterior. pentru copil desenul reprezintă una dintre modalităţile privilegiate de exprimare. Desenul îndeplineşte funcţii diferite pentru copil şi adult. Cauzele fluctuaţiilor sunt multiple: • medii familiale instabile. 3. 54 . altfel spus.66 la 0. În schimb. semnificative cu cele care vor fi obţinute mai târziu. mai ales în perioada în care limbajul este puţin dezvoltat. este „spus” cu ajutorul creioanelor sau al acuarelelor.• preferinţa pentru stimuli noi – de asemenea. Aceste cifre brute ascund faptul că există un număr de copii care înregistrează creşteri sau scăderi semnificative ale IQ. crescând de la 0.42 la 0. Copii încep să deseneze în jurul vârstei de doi sau trei ani. Pentru această perioadă situaţia evaluării psihometrice este diferită: rezultatele obţinute la teste de inteligenţă înregistrează corelaţii pozitive. reprezintă una dintre activităţile proprii copilăriei.61 în raport cu IQ-ul măsurat la 18 ani.8 Repere în evaluarea dezvoltării cognitive a copilului Desenul. ca şi jocul. Între patru şi şase ani inteligenţa copilului se plasează în interiorul stadiului preoperaţional. lipsa de apetenţă pentru stimuli repetitivi şi căutarea şi urmărirea eficientă a stimulilor noi sunt elemente predictive pentru nivelul inteligenţei în perioadele următoare. un mediu caracterizat de săracie inhibă dezvoltarea cognitivă. • familii în care părinţii încurajează succesul şi se plasează pe o poziţie moderată din punct de vedere al practicilor de îngrijire şi disciplinare. caracterizate de ample modificări ale bunăstării materiale sau confortului emoţional. interesul pentru această activitate diminuează progresiv: adultul nu mai desenează sau desenează doar ocazional.

absenţa gurii) pot indica existenţa unor probleme de comunicare ascunse. desenul. Din contră. anumite zone simbolice sunt accesibile numai interpretării specialistului. George Henry Luquet (1913. maroul pot să pună în evidenţă o anumită stare de tristeţe sau deprimare a copilului. profunde (nu doar dimensiunea motorie sau intelectuală). este în continuă evoluţie. dorinţe. Clasificarea lui Luquet1 Desenul. să obţină informaţii preţioase: • Modul de utilizare şi repartizare a culorilor: desenele foarte sobre. griul. care au o faţă închisă (de exemplu. ca orice altă activitate a copilului. etnograf şi pionier în studiul desenului la copii – propune o clasificare prin care încearcă să identifice elementele de progres şi funcţia pe care o îndeplineşte desenul la un moment dat în dezvoltarea copilului: 1 George Henry Luquet (1927/1977). în cazul copilului. Analiza psihologică a desenului Desenele copiilor pun în lumină un univers psihologic complex de percepţii. are o valoare terapeutică: desenul aduce la lumină aspecte psihologice complexe. Însă. • Disproporţia exagerată între diferite personaje sau elemente poate să exprime supremaţia unor personaje asupra altora. Paris. însă fiecare este desen este unic. la fel ca şi jocul. utilizarea exclusivă a negrului) trebuie să ne punem întrebări şi să încercăm să înţelegem semnificaţia proiecţiilor copilului. Alcan. Este deci motivul pentru care desenul constituie o modalitate de cunoaştere şi investigaţie psihologică a copilului utilizată intens în practica psihologică şi educaţională. atunci când în desen apar anumite tendinţe sunt foarte pronunţate (de exemplu. sentimentul că este oprimat de către anumite figuri dominante. fie el şi nespecialist. Totuşi. 1927) − filosof. Deoarece universul psihologic al fiecărui copil este unic. Acestea sunt doar câteva exemple. 55 .La adult desenul îndeplineşte în primul rând o funcţie creativă sau artistică. analiza trebuie să ţină cont de specificul fiecărui caz în parte. Ca urmare. sau angoase. anumite elemente „vorbesc” suficient de clar pentru ca adultul. care utilizează excesiv culori precum negrul. • Personajele care nu zâmbesc. Le Dessin enfantins.

Stadiul mâzgăliturilor (în jurul vârstei de 1−2 ani) Acest prim stadiu este caracterizat prin absenţa intenţiei: copilul nu încearcă să reproducă ceea ce vede. părinţii în special. desenul începe să primească o funcţie simbolică. desenul exprima mult din ceea ce copilul trăieşte. Apoi. simte.a. copilul începe să dea un sens desenului său: pentru el este mai puţin important dacă opera sa se aseamănă sau nu cu originalul. adulţii din jurul copilului vor începe să acorde un sens precis liniilor drepte sau curbe desenate de copil: „Bravo! Ai desenat un omuleţ!/o floricică !/ o maşinuţă! etc. De aceea. dar şi angoase sale. tapiţeria canapelei etc. faţa de masă. Este deci foarte important ca persoanele din anturajul copilului. Gestul devine mai sigur. Stadiul realismului vizual (de la patru la opt ani) 56 . recunoaşte în desenul său ceva. Pentru copil. o persoană sau un obiect din realitate. Ceea ce este important este că el vede. c. nici nu exprimă viaţa sa interioară − desenul său este pur şi simplu „aleatoriu”. Stadiul realismului fortuit (între doi şi trei ani) Treptat. Copilul descoperă din întâmplare creionul şi faptul că poate să lase urme pe hârtie (ca şi pe orice alt suport disponibil: perete. mobilier. de reprezentare. e. gândeşte. ceea ce permite copilului să dea o reprezentare tot mai fidelă a realităţii.). va încerca să reproducă gestul chiar dacă nu îl controlează pe deplin şi încă nu acordă un sens acestor prime mâzgălituri. dorinţe. nu neapărat să creeze ceva nou. să o „stăpânească” − reprezintă o experienţă exaltantă şi securizantă din punct de vedere psihologic. Ca urmare. perspectiva). să accepte sensul pe care copilul îl acordă operei sale: „Este o pisică!” / „Ce pisicuţă frumoasă ai desenat! Bravo! Haide să o arătăm şi bunicului tău. a fi capabil să recreeze lumea pe hârtie − altfel spus.” exclamă adultul arătând liniile desenate de copil. La rândul său. priorităţi. Desenul este o proiecţie a viziunii sale interioare: în desen. b. d.” Etc. copilul traduce aşteptări. Desenul are acum nu doar valoare reprezentativă ci şi expresivă (de exemplu. Stadiul realismului intelectual (de la patru la opt ani) Dezvoltarea motorie va conduce la o stăpânire tot mai bună a gestului. Stadiul realismului ratat (trei sau patru ani) Copilul încearcă să reprezinte modul în care el percepe realitatea. să stimuleze şi să încurajeze activitatea copilului. desenele cu prinţi şi prinţese din visele sale). chiar daca nu stăpâneşte diferite tehnici (de exemplu.

Prezenţa picioarelor: apar două picioare dacă omuleţul este desenat este din faţă. Umerii sunt indicaţi în mod clar. grila prezentată mai jos permite aprecierea vârstei mentale a copilului. În funcţie de caracteristicile desenului. Pe lângă măsurarea evoluţiei motrice şi intelectuale. desenul reprezintă nu doar ceea ce copilul simte ci şi ceea ce este adevărat: cerul este albastru. 1925: Measurement of Intelligence by Drawings) este utilizat pentru a aprecia progresul motor şi intelectual al copilului. Grila de cotare (testul omuleţului) 1 2 3. îndeplinind tot mai mult o funcţie reprezentativă şi figurativă: dorinţei de a se „lipi” cât mai bine pe realitate i se opune interpretarea personală a acestei realităţi. desenul are o puternică valoare proiectivă. Lungimea trunchiului este mai mare decât lăţimea. El nu permite o analiză psihologică. respectiv punctele cele mai apropiate. Desenul şi schema corporală Testul omuleţului (Florence Goodenough. Dacă sunt desenate doar degetele. proporţii şi perspectivă. Copilul este invitat să deseneze un omuleţ pe o foaie albă (fără linii sau pătrăţele). Braţele sunt prezente. Grila de evaluare elaborată şi validată de Florence Goodenough permite o abordare obiectivă şi previne riscul de exagerărilor în interpretare. Deoarece încă nu stăpâneşte bine limbajul. Mai ales între şase şi opt ani. interesul pentru acest test rezidă şi în informaţiile pe care le oferă cu privire la schema corporală şi conştiinţa propriului corp. deşi anumite tendinţe pot fi semnificative din acest punct de vedere. are o anumită grijă pentru detalii. Trunchiul este prezent. acestea nu se iau in considerare decât în situaţia când apare un spaţiu între acestea şi corp. dorinţele. Prezenţa capului. desenul „povesteşte” despre percepţiile. 1 1 1 4a 4b 1 4c 1 57 . angoasele copilului. Măsurarea se face ţinând cont de punctele cele mai depărtate. iarba este mai puţin înaltă decât casa etc.În această perioadă copilul reprezintă obiecte încercând să se conformeze la criteriile adultului: începe să respecte proporţiile. unu dacă desenul este din profil. Acum.

Nasul şi gura reprezentate prin două trăsături. De exemplu: pantofii trebuie să aibă şireturi. cravată. vânzător. pantofi. Detalii desenate corect: două dimensiuni. Diferenţiere netă între 1 6a 6b 7a 7b 7c 7d 7e 8a 8b 9a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9b 9c 9d 1 1 1 9e 1 10a 10b 10c 10d 1 1 1 1 58 . pălărie. Sunt admise haşururi simple şi transparenţele. dacă braţele sunt indicate. Braţele şi picioarele sunt ataşate de trunchi în punctele corecte. mânecile. Pălăria. Gura prezentă.5a 5b Braţele şi picioarele sunt ataşate de trunchi într-un punct oarecare. Nasul prezent. curea sau bretele. Conturul gâtului formează o linie continuă cu linia capului. lungimea mai mare decât lăţimea. Cele două buze sunt indicate. Fiecare articol este reprezentat ţinând cont de elementele sale caracteristice. Nările sunt reprezentate. fustă etc. Prezenţa hainelor. haină. De exemplu: pălărie. de exemplu). Gâtul este prezent. Patru articole vestimentare bine marcate. ele ar trebui să se găsească în locul în care ar fi trebuit să fie umerii. Ochii sunt prezenţi. cu elemente de identificare a personajului: medic. La fiecare mână (sau la mâna care este vizibilă) este prezent un număr corect de degete. capul nu este transparent. Număr corect al degetelor. fără nici o transparenţă. guler. mânecile şi/sau pantalonul trebuie reprezentate. a trunchiului sau cu cele două reunite. bluză. soldat. pantalon. Costum complet. Cel puţin unul din cei trebuie să fie reprezentat pentru a primi un punct. Două articole de îmbrăcăminte reprezentate fără transparenţă (pantalon. Desenul complet al hainelor. Reprezentarea distinctă a degetului mare. Părul este corect plasat. Degetele sunt reprezentate. Una dintre primele forme de reprezentare ale îmbrăcăminţii sunt nasturii. toc etc. Părul prezent. Chiar dacă 4c nu este reuşit. pantalonul şi pantofii sunt obligatoriu reprezentate.

59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . coate sau ambele. Prezenţa urechilor. Detalii ale ochilor: gene. Proporţia picioarelor. O greşeală poate fi tolerată (transparenţa. Nu trebuie să depăşească o treime din înălţimea piciorului. Două dimensiuni. trunchiul şi piciorul văzute din profil. Detalii ale ochilor: prezenţa pupilelor. Prezenţa câlcâiului. Laba piciorului are lungimea mai mare decât înălţimea. Prezenţa urechilor. lungimea mai mare decât înălţimea.10e 11a 11b 12a 12b 12c 12d 12e 13 14a 14b 14c 14d 14e 14f 15a 15b 16a 16b 16c 16d 17a 17b 18a degetul mare şi celelalte degete. nici să fie mai puţin decât o zecime din înălţimea totală a piciorului. Detalii ale ochilor: strălucirea. Coordonare motrică a fizionomiei. Coordonare motrică prin articulaţiile trunchiului. Piciorul şi laba piciorului trebuie văzute în două dimensiuni. Capul. Cele două mâine şi cele două picioare au două dimensiuni. Buza superioară şi fruntea prezente. dar în nici un caz nu ating genunchii. Detalii ale ochilor: proporţii. proporţii şi poziţionere corectă. Braţele clar articulate la umeri. Coordonare motrică reprezentată prin contur. Coordonare motrică prin articulaţii. Nu mai scurte decât trunchiul şi nu mai lungi decât de două ori lungimea trunchiului. Nu mai mult de jumătate din dimensiunea trunchiului. dacă ochii sunt văzuţi din faţă. Coordonare motrică prin articulaţiile capului. Proporţia capului. poziţia greşită a braţelor sau picioarelor). Mâna este distinct reprezentată faţă de degete şi braţ. Lungime egală cu lungimea trunchiului sau puţin mai lungi. Proporţia picioarelor. sprâncene sau ambele. Proporţia braţelor. Coordonare motrică a braţelor şi picioarelor. nu mai puţin de o zecime din trunchi. Punctul se acordă atunci când unul dintre degete este reprezentat în mod clar mai scurt decât altele. Articulaţiile picioarelor: genunchi şi/sau glezne sunt reprezentate. Buza superioară net distinctă de buza inferioară.

fără erorile amintite anterior. ca şi o conştiinţă bine dezvoltată a propriului corp. intelectuale şi psihologice) armonioase şi satisfăcătoare. 60 . Atunci când punctajul obţinut de copil este superior celui indicat în tabel. 1 Rezultatul global (maxim: 52 de puncte) se analizează în funcţie de baremul următor: Vârsta copilului 3 Puncte obţinute 4 6 5 10 6 14 7 18 8 22 9 26 10 30 11 34 12 38 14 42 2 Punctele obţinute se raportează la etalonul pentru cazul unei dezvoltări (motorii. Dacă rezultatele obţinute sunt inferioare celor recomandate pentru o anumită vârstă. sau probleme în relaţie cu conştiinţa propriului corp (schema corporală). rezultatele indică o dezvoltare excelentă.18b Profil perfect. ele pot semnala un anumit retard (lejer sau profund) în dezvoltarea intelectuală.

copilul va interioriza normele morale.4. va judeca. corecte şi sincere (denumite comportamente prosociale). 61 . va simţi şi se va comporta în faţa unei situaţii în care i se cere o decizie morală. de tipul vinovăţiei. Iniţial. nemulţumirii sau frustrării. incorectitudine. În literatura de specialitate se evidenţiază trei componente principale ale moralităţii: • Componenta cognitivă (reprezentări şi noţiuni morale) se referă la cunoaşterea regulilor etice.1 Dezvoltarea morală Încă de la venirea sa pe lume copilului i se cere să înveţe comportamentele bune. fapt ce va conduce la exercitarea propriului control asupra conduitei. • Componenta emoţională a moralităţii (convingeri şi sentimente morale) presupune adoptarea de către copil a sentimentelor cele mai adecvate faţă de actele proprii şi ale celorlalţi. înşelătorie. • Componenta comportamentală (fapte şi acţiuni morale) presupune actualizarea. de la o societate la alta: practic. COMPORTAMENTUL SOCIAL ŞI DEZVOLTAREA MORALĂ 4. controlul asupra comportamentului este exercitat de societate. chiar cu preţul unor experienţe emoţionaldisconfortabile. în absenţa unor factori restrictivi externi. în manifestările copilului. altruiste. Unele dintre aceste standarde sunt foarte asemănătoare. prin intermediul autorităţii părinţilor. Ulterior. În viaţa reală cele trei comportamente ale moralităţii acţionează convergent determinând modul în care copilul va aprecia. care trebuie să fie evitate. simultan cu teama de pedeapsă resimţită de copil atunci când încalcă cerinţele sau regulile impuse de familie. precum şi la capacitatea de a deosebi între ele actele şi conduitele “bune” sau “de dorit” de cele “rele”. orice comunitate umană acceptă şi promovează comportamente cooperante. pe măsura maturizării biologice şi comportamentale. dacă nu chiar invariabile. concomitent cu respingerea celor bazate pe minciună. a standardelor morale dezirabile într-o anumită cultură.

asupra copilului. năzuinţelor etc. Astfel. 62 . dezvoltarea morală se realizează pe măsură ce copilul acţionează. cum se dezvoltă judecata morală. se centrează în jurul modului cum se dezvoltă în viaţă standardele interiorizate cu privire la bine si rău. un amplu studiu realizat în anii ′60 de către Lawrence Kohlberg are în vedere principalele secvenţe ale procesului de formare şi cristalizare a standardelor morale. arată Ursula Şchiopu (1977). Ea se formează prin învăţarea socială şi însuşirea critică a modelelor de conduită promovate de societate.istoric al individului. dezvoltarea gândirii morale se realizează progresiv. la locul de munca şi în societate în general.2 Jean Piaget despre judecata morală la copil În concepţia lui J. Dezvoltarea morală este un proces activ de organizare a experienţei în structuri cu semnificaţie crescânda.). fiind totodată influenţat de consecinţele acţiunii sale. prin intermediul părinţilor. intereselor. prin care valorile morale sunt văzute dintr-o perspectiva noua. B) Judecata morală presupune evaluarea (şi autoevaluarea) unor comportamente şi situaţii prin raportarea lor la cerinţele morale specifice contextului social .Problemele cele mai importante ale moralei. odată cu parcurgerea ordonată a stadiilor dezvoltării cognitive. A) Morala este o formă a conştiinţei sociale care reflectă ansamblul concepţiilor. cum se formează deprinderile de autocontrol necesar în satisfacerea standardelor interiorizate (ale dorinţelor. Pornind de la această lucrare. Teoria judecaţilor morale . ideilor si principiilor (normelor) care călăuzesc şi reglementează conduita oamenilor în relaţiile personale. 4. Piaget. Judecata morală se dezvoltă în concordanţă cu trecerea de la gândirea pre-operaţională la gândirea operaţională şi apoi la cea operaţional-formală.dezvoltată de Jean Piaget şi expusă în lucrarea sa Judecata morală la copil (1932) − analizează evoluţia diferitelor forme ale judecăţii morale infantile şi a sentimentului de dreptate sub influenţa cerinţelor şi constrângerilor exercitate de societatea. în familie. transformă şi modifică lumea din jurul lui.

obligativitate sever impuse din exterior. consideră că. Binele şi răul sunt văzute în termenii „alb” şi „negru” iar acţiunile sunt judecate în termenii consecinţelor lor şi nu a intenţiilor autorului. Copii percep regulile morale ca fiind absolutiste. idealist) se apropie de punctul de vedere exprimat mai sus. Acest nivel de înţelegere a reciprocităţii îl regăsim reflectat în sintagma biblică „Ochi pentru ochi. este „mai rău” băiatul care a spart mai multe ceşti decât băiatul care a spart o singura ceaşcă. Reciprocitatea poate fi înţeleasă în două moduri diferite: În primul rând. Un al doilea nivel de înţelegere a reciprocităţii (mai abstract. autoritarism. al schimburilor egale între oameni. mai ales jocul cu bile). domină raporturile de constrângere. 63 . comportamentul amabil este menţinut indiferent de modul în care se comportă cealaltă persoană. dinte pentru dinte”. independent de intenţiile implicate. sau un băiat care sparge o singură ceaşcă în timp ce încearcă să fure dulceaţa din dulap?) Dezvoltarea reciprocităţii morale În studiile sale. iar ostilitatea nu este justificată: “Poartă-te cu ceilalţii. rău şi judecaţile copiilor cu privire la diferite situaţii extrase din diverse povestiri pentru copii (de exemplu. o nedreptate trebuie răsplătită printr-o altă nedreptate. O persoană care înţelege reciprocitatea în acest fel. el a observat reacţiile copiilor faţă de regulile impuse în diferite jocuri. Pe măsură ce copilul se apropie de adolescenţă se dezvoltă al doilea stadiu al moralităţii. cine este mai „rău”: este mai „rău” un băiat care sparge accidental câteva ceşti. Se subliniează astfel trecerea de la o moralitate a obedienţei şi supunerii în faţa autorităţii la o moralitate a cooperării sociale. Piaget pune un accent important pe înţelegerea reciprocităţii morale . este vizat planul concret. Prin analiza răspunsurilor oferite de mai mulţi copii aflaţi la niveluri diferite de dezvoltare cognitivă. Conform aceastei „reguli de aur a reciprocităţii”. pentru copilul aflat în acest stadiu de dezvoltare. precum şi aprecierile cu privire la ceea ce este bine. aşa cum ai vre să se poarte ei cu tine”. Stadiul moralităţii heteronome sau al realismului moral În acest stadiu. de exemplu.Aceste concluzii se bazează pe investigaţiile lui Piaget privind atitudinea copiilor faţă de regulile impuse (de exemplu. rigide şi nemodificabile.adică importanţă faptului de „a-i trata pe / a te comporta cu alţii aşa cum vrei să te trateze / să se comporte ei cu tine”. Piaget constată că există două stadii principale ale dezvoltării gândirii morale: A. Ca urmare.

Într-o zi Sharon merge la cumpărături cu Jill. Este o morală a cooperării. Pe măsura dezvoltării perioadei operaţiilor formale. Câteva dintre dilemele morale utilizate în aceste studii sunt prezentate mai jos: Exemplul 1. fiecare copil trebuie să aleagă. acesta explică limitele moralităţii heteronome prin raportare la limitele gândirii pre-operaţionale şi concrete (egocentrismul. prin urmare. moralitatea devine mai flexibilă şi mai orientată social. Observăm că. maturizarea). care îi cere să o denunţe pe Jill. echilibru − sursa internă a sentimentului de datorie. prezentate experimental sub forma unor scurte naraţiuni. o ascunde în palton şi iese din magazin. joacă un rol important în trecerea de la morala de tip heteronom la cea de tip autonom. în care ansamblul regulilor de convieţuire sunt stabilite şi menţinute prin negociere în cadrul grupului. În acest stadiu. judecăţile de bine şi de rău se bazează nu doar pe consecinţe. Moralitatea autonomă sau a relativismului moral Apare în jurul vârstei de 7 sau 8 ani. în special interacţiunile cu copii de aceeaşi vârsta. 64 . dar şi pe intenţii. 4. realismul intelectual). Acestea emană din trăirea interioară intensă a sentimentului de egalitate.3 Modelul stadiilor universale ale dezvoltării morale Printr-un demers asemănător celui propus de Piaget. între două soluţii posibile ale dilemelor şi să explice apoi de ce a optat pentru o soluţie şi nu pentru cealaltă. ea devine autonomă.B. Ulterior. Având în vedere că dezvoltarea morală se realizează în paralel cu dezvoltarea cognitivă. lăsând-o pe Sharon să se descurce cu patronul. Atât dezvoltarea cognitivă (şi. Lawrence Kohlberg va extinde şi va nuanţa analiza dezvoltării morale pe baza interviurilor luate unui mare număr de copii şi adolescenţi provenind din culturi diferite. cât şi experienţa socială. cea mai bună prietenă a sa. Pus în faţa unor dileme morale. nu şi motivaţia. judecata morală a copilului este iniţial heteronormă. în funcţie de preferinţa sa. Jill pune mâna pe o cutie de bomboane. prin interiorizarea şi implicarea propriului sistem de valori în actul de judecare. vizând doar fapta. în opinia lui Piaget. adică este preluată “neselectiv. nesituativ şi rigid” din mediul familial. a cerinţelor de cooperare.

iar Heinz nu are aceşti bani. De aceea. Mulţi adulţi continuă să gândească în termenii unei moralităţi primitive.nu este atins în mod necesar de toţi indivizii adulţi. merită să ajute o prietenă care s-a făcut nevăzută. Ce trebuie să fac Sharon în această situaţie: să îşi protejeze prietena. stadiile nu sunt parcurse de toţi oamenii la aceeaşi vârstă. dar farmaciştii nu acceptă sa primească cealaltă jumatate din sumă mai târziu. tăinuindui numele? Dar. orientându-se fie spre evitarea pedepsei. Mai mult. Heinz a intrat în farmacie şi a furat medicamentul.Şeful de magazin îi explică lui Sharon că va avea mari neplceri dacă refuză să spună numele prietenei care a furat. fie spre obţinerea recompenselor. pornind de la cel mai mic stadiu. El află ca cei care au inventat medicamentul sunt atat de lacomi încat cer un preţ de 10 ori mai mare decât valorează. a drepturilor individuale şi a legii democratic acceptate. iar stadiul cel mai înalt al dezvoltării morale – caracterizat prin simţul matur şi raţional de justiţie . autonomie şi principii morale personale: • stadiul 5: moralitatea contractului social. ordinea stadiilor este fixă. Moralitate preconventională: • stadiul 1: orientare primitivă şi supunere faţă de autoritate. Nivel 1. • stadiul 2: orientare naiv – hedonică şi instrumentală. Nivel 2. pe de altă parte. Moralitate postconvenţională. lăsând-o pe ea să se descurce ? Exemplul 2. Ar fi trebuit Heinz să facă acest lucru? Interpretarea răspunsurilor şi a justificărilor date acestor dileme de către copii de vârste diferite. • stadiul 6: orientare după principiile etice universale. 65 . Fratele tău/sora ta s-a(u) comportat urât. Totuşi. • stadiul 4: moralitatea autorităţii şi mentinerii ordinii sociale. Heinz are nevoie de un medicament pentru sotia lui care este pe patul de moarte. Nivel 3. ce trebuie să-i spui tatălui vostru? Exemplul 3. Această organizare a dezvoltării morale se regăseşte în toate culturile analizate. în opinia autorului. fiecare individ trece prin ele în aceeaşi ordine. Moralitate conventională: • stadiul 3: orientare în funcţie de relaţiile interpersonale. îl va conduce pe Kohlberg (1969) să postuleze existenţa a trei niveluri ale dezvoltării morale. Heinz reuşeşte să facă rost de jumătate din sumă. subdivizate la rândul lor în câte două stadii.

Actele sale se bazează pe conformarea la regulă (mai degrabă decât pe sentimentul de justiţie.4 Nivelul I: moralitatea preconvenţională (4 – 10 ani). va răspunde probabil: „Nu-i spun nimic tatălui pentru că îl bag pe fratele meu în bucluc. La cea de-a doua dilemă copilul aflat în această etapă de dezvoltare. drept” devine acum un schimb echitabil. În plus. 66 .). pe care le interpretează în termenii consecinţelor fizice sau hedoniste: plăcute sau neplăcute (recompense şi pedepse. iar judecata este de tip condiţional: “Îţi dau pistolul meu dacă mă laşi să mă urc pe bicicleta ta”. La acest nivel al dezvoltării morale copilul răspunde opunând etichetele culturale “bun” sau “rău”. interesele celorlalţi nu contează deloc pentru copil. Deoarece aş deveni hoţ şi m-ar duce la închisoare” (Kohlberg. „Ceea ce este corect. pe de alt parte. Reciprocitatea dintre ceea ce doreşte să facă şi ceea ce aşteptă ceilalţi de la el. neplăceri). şi beneficiile pe care copilul poate să le obţină în acest fel. motivaţia pentru care copilul respectă regulile este teama de a nu fi pedepsit şi dorinţa de a primi recompense. Cum rezolvă copiii în prima etapa dilema lui Heinz? Răspunsul tipic este: „Nu. Ca urmare. un serviciu. În opinia lui Kohlberg. acest răspuns arată că în această etapă copilul se gândeşste doar la binele personal şi mai puţin la al altora. În acest stadiu copilul se conformează la normă pentru a obţine recompensa: el îşi dă seama că a obţine ceea ce îşi doreşte depinde de felul cum negociază cu ceilalţi. 1969). El nu gândeşte: „Daca greşesc. În virtutea acestui “raţionament” copilul intuieşte regula morală în termenii consecinţelor fizice imediate: acestea sunt avantajoase numai atunci când pedeapsa poate fi evitată. pe de o parte. satisfacţii. nu o sa mă placă”. Stadiul 1: Orientarea spre obedienţă şi pedeapsă În prima etapa de dezvoltare de la acest nivel. “a avea dreptate” sau “a greşi”. generozitate sau compasiune etc. ci gândeşte „Eu vreau”.4. moralitatea faptelor sale având drept criterii supunerea la cerinţele formulate de aceştia. la rândul său. Stadiul 2: Orientarea spre hedonismul instrumental nativ. Copilul acceptă necondiţionat autoritatea părinţilor. reprezintă principala regulă a moralităţii. copilul îşi oferă serviciile numai dacă poate obţine.

Stadiul 4: Moralitatea autorităţii şi ordinii sociale. grupul de prieteni) care reprezintă acum principalele criterii la care se raportează raţionamentul moral. care oferă ajutor. 67 . mulţi adolescenţi şi adulţi infractori nu evoluează niciodată la nivelul stadiilor superioare ale dezvoltării morale. respectuoasă. aşa cum indică răspunsul următor: „Nimeni nu va spune că eşti o persoană rea dacă furi medicamentul. 4. ci şi tinând cont de intenţii. La acest nivel. niciodată nu vei mai putea să priveşti pe cineva în ochi” (Kohlberg. a faptelor este realizată nu numai în funcţie de consecinţele lor. În plus. însă dacă nu îl furi familia te va considera un soţ inuman. unii adolescenţi manifestă încă comportamente specifice acestui stadiu. loială. copilul îşi “construieşte” raţionamentul moral pe baza asumării rolului de “copil model”.5 Nivelul II: Moralitatea convenţională (10 – 13 ani) La acest nivel. copilul poate anticipa ceea ce ar simţi o altă persoană. Dacă îţi laşi soţia să moară. drăguţă. aşa cum îl percepe el din experienţele avute în familie şi în alte grupuri sociale. Deşi acest prim stadiu al dezvoltării morale este specific vârstei cuprinsă între 0 si 9 ani.Poate voi avea şi eu nevoie ca el sa mă acopere altădată”. se conformează normelor de comportament prescrise de societate din dorinţa de a face plăcere celorlalţi şi de a fi recunoscut ca un “băiat sau o fată bună” − o persoană de încredere. El acceptă regulile şi normele morale. a afecţiunii continue şi a bunelor relaţii cu membrii grupurilor de referinţă (familia. Stadiul 3: Moralitatea conformismului interpersonal şi a bunelor relaţii. 1969). Progresul înregistrat în acest stadiu se concretizează în mărirea gradului de obiectivitate a raţionamentului moral: aprecierea pozitivă sau negativă. Comportamentul copilului se orientează de această dată spre menţinerea aprobării.

începând cu acest stadiu cadrele de referinţă ale asumării conduitei morale se extind: copilul. fiind subordonată unui cod etic deja asimilat (deci personalizat) şi relativ independent de aprobarea sau constrângerea altora. specifică vârstelor preşcolare şi a micii şcolarităţi. sau va accepta pedeapsa pentru furt” (Kohler. Însă a fura este o greşeală. ci la întreaga comunitate socială.În contrast cu moralitatea preconvenţională. 68 . El are datoria de a proteja viaţa soţiei sale. se conturează sentimentul datoriei şi al responsabilităţii. De aceea. „scăparea” în aceasta etapă. le poate fi foarte greu să integreze ambele puncte de vedere deoarece. Aceasta confuzie este reflectată de răspunsul la dilema lui Heinz. a normelor şi a legii dobândeşte acum valoare de principiu ce reglementează comportamentul tuturor oamenilor. Deciziile privind supunerea în faţa legii nu mai sunt determinate de obţinerea aprobării sau dezaprobării celorlalţi. punctele de vedere morale şi legale nu coincid. Totuşi. Astfel. este un angajament pe care l-a acceptat prin căsătorie. deci şi pe al său. Respectarea autorităţii. de obicei. judecata morală devine raţională şi interiorizată. 4. este aceea de a-l sfătui pe Heinz sa fure. ibidem). necesitatea menţinerii ordinii sociale concomitent cu integrarea acestora într-un sens intern al demnităţii şi al onoarei. ci de evitarea sentimentului de vinovăţie. concretizat prin tendinţa individului de a se detaşa de stereotipurile existente la un moment dat în societate şi de a-şi defini în termenii proprii valorile morale. Odată cu intrarea în stadiul “legii şi ordinii”. va trebui să ia medicamentul în ideea că va plăti farmacistului în momentul în care va avea banii. persoanele care parcurg aceasta etapă de dezvoltare morală sunt devotate regulilor morale şi legale promovate în societate.6 Nivelul III: Moralitatea postconvenţională Principala caracteristică a acestui nivel o constituie maturitatea raţionamentului moral. În situaţia prezentată ele sunt în conflict. apoi de a sugera o pedeapsă: „Heinz ar trebui să fure medicamentul. aproape de vârstra preadolescenţei nu se mai raportează acum doar la grupul său restrâns (familie). ca urmare.

ibidem). De această dată aserţiunile morale sunt făcute din perspectiva caracterului subiectiv şi arbitrar al normelor şi instituţiilor sociale. Stadiul 6: Moralitatea principiilor etice universale. Acesta va recunoaşte că există o interdependenţă strânsă între interesele sale personale şi cele ale comunităţii căruia îi aparţine.La acest nivel. Stadiul 5: Moralitatea contractuală (acceptarea democratică a legii) În acest stadiu. respectându-i şi oferindu-le protecţie. În acest context. Conformarea la normă este orientată spre evitarea autoblamării şi menţinerea respectului de sine. ca în stadiul precedent. În stadiul cel mai înalt al dezvoltării morale oamenii se comportă deopotrivă în funcţie de principiile eticii universale. acela care încalcă contractul social mutual va pierde respectul celorlalţi membri ai grupului său de referinţă. dar şi de propriul sistem de valori deja cristalizat. Dacă Heinz va fi judecat pentru furt. legea nu spune să acţionezi astfel încât să violezi dreptul la viaţă al unei persoane. demnitate. credinţele şi convingerile morale devin mult mai flexibile. ci relative. Principalul criteriu al raţionamentului moral îl constituie acum semnificaţia personală acordată conceptelor de justiţie. 69 . în perspectiva căruia ea trebuie să se conformeze la normă pentru că societatea. îşi face datoria faţă de membrii săi. conflictul moral este realizat în termenii principiilor generale ale eticii iar violarea lor are drept rezultat sentimentul de vinovăţie şi autocondamnare. la rândul său. dar în această situaţie. fapta lui Heinz este justificată. Dimpotrivă. legea trebuie interpretată ţinând cont de faptul că în acestă situaţie ea acţionează împotriva dreptului natural al persoanei la viaţă” (Kohler. A lua medicamentul reprezintă o violare a legii. adevărata sursă a “recompensei” morale o va constitui propria conştiinţă. compasiune. care nu mai sunt considerate absolute. Persoana observă existenţa unui contract implicit de reciprocitate între ea şi societate (orientarea către menţinerea contractului social). egalitate. „Deşi există o lege împotriva furtului.

dezvoltarea morală depinde în mare măsură şi de tipul de disciplină parentală aplicată în copilărie. Birch. iar copiii cu ataşament caracterizat de secutitate se supun favorabil regulile stabilite de părinţi. De aceea primele comportamente de tip social-moral ale copilului se realizează prin imitare. în strânsă legătură cu interacţiunile din cadrul familiei. Contextul familial şi practicile de creştere a copiilor Hoffman (cf.7 Dezvoltarea morală şi contextul social Baza dezvoltării morale a copilului este realizată în mod firesc de catre familie. acceptată de majoritatea oamenilor.Persoanele care ating acest nivel al dezvoltării morale au credinţe şi convingeri morale foarte puternice în virtutea cărora pot intra în conflict cu ordinea socială. 2000) arată că atunci când un copil observă un alt copil comportându-se agresiv şi acesta nu este pedepsit. disciplina de tipul “afirmare prin putere” implică utilizarea forţei. Părinţii reprezintă pentru copil prima şi cea mai puternică autoritate morală. Ca urmare. 2000) au identificat o conştiinţa morală rudimentară la copii mai mici de 21 de luni. ameninţărilor şi înlăturarea privilegiilor. Prin contrast. De asemenea. Utilizarea de către părinţi a tehnicilor de afirmare prin forţă de este asociată cu indivizi care se comportă moral numai pentru pentru a evita pedeapsa. cf. Birch. există o mare probabilitate de preluare a acestui comportament. dezvoltând puternice sentimente de vinovăţie atunci când încalcă regulile. Hoffman (1978. 2000) atrage atenţia asupra existenţei a două tipuri opuse de disciplină parentale: Utilizarea “inducţiilor” – adică a tehnicilor de disciplină care încurajează copilul să reflecteze asupra propriului comportament şi să ia în considerare efectele pe care le poate avea un „lucru rău” asupra altor persoane − va determina dezvoltarea unei personalităţi care se comportă moral chiar şi atunci când nu există presiune din partea altora pentru determinarea acestei conduite. 4. În acelaşi timp. 70 . în exemplul personal al părinţilor putem vedea începutul viitoarei atitudini morale şi sociale a copilului: studii observaţionale realizate recent (Birch. numeroşi cercetători au susţinut că procesul de ataşament din copilărie are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea morală.

implicare şi căldură afectivă. raţional. Cercetări similare pun în evidenţă faptul că dezvoltarea morală a copilului este facilitată de un stil parental caracterizat ca fiind: verbal.Astfel. care promoveză un stil cooperativ al vieţii de familie. pentru educatorul şcolar elevii vor fi împărţiţi în cei ce au bun fundament moral primit în familie şi cei care nu au primit o educaţie corespunzătoare în familie. afectuos. în astfel de familii. Studii realizate pe populaţii adulte arătă faptul că maturitatea raţionamentului moral creşte dramatic odată educaţia. Mediul şcolar A doua treaptă importantă în dezvoltarea morală este reprezentată de şcoală (educaţia formală). incluzând un nivel scăzut de afirmare a puterii şi un nivel ridicat de tehnici de control bazate pe inducţie. depăşesc faza moralităţii preconvenţionale şi ating nivelul moralităţii convenţionale. Un studiu longitudinal publicat în 1985 (cf. 71 . Persoanele care şi-au continuat studiile la colegiu şi universitate au înregistrat în continure achiziţii semnificative la nivelul dezvoltării morale. la vârstra adolescenţei. astfel de părinţi se bazează pe metode disciplinare care facilitează modelarea şi internalizarea practicilor şi credinţelor parentale. dezvoltarea moralităţii şi trecerea înspre stadiile superioare ale acesteia apare cu claritate ca fiind un rezultat al interacţiunilor dinamice dintre părinte şi copil (Laura Berk. De la bun început. datele de observaţie indică faptul că. pe de altă nivelul de dezvoltare morală al adulţilor studiaţi nu pare să difere foarte mult de cel al nivelului lor de educaţie. copii aduc ei înşisi importante contribuţii la practicile parentale. spre deosebire de persoanele care nu şi-au continuat studiile. Multe studii demonstrează faptul că educaţia formală reprezintă unul dintre cei mai puternici predictori ai schimbării şi dezvoltării la nivelul judecăţii morale. Aşa cum am arătat mai sus. raţionamentul moral pare să avanseze constant atîta timp cât persoana ramâne în şcoală şi tinde să se stabilizeze pe un anumit nivel de dezvoltare atunci când educaţia formală prezintă momente de discontinuitate. acei copii ai căror părinţi au ei înşisi un nivel de superior de dezvoltare morală şi care încurajează copii să participe şi să contribuie activ la discuţii în familie. 1989). Privită în context familial. În general. De asemenea. Berk 1989) arată faptul că pentru lotul de persoane studiat nu existau diferenţe semnificative din punct de vedere al dezvoltării morale în momentul absolvirii liceului.

Adultul nu îl predispune pe copii spre bunatate. astfel încît fiecare să reacţioneze în mod deschis şi echitabil la punctul de vedere al celuilalt. respectiv copii de aceaşi vârstră. Influenţele copiilor de aceaşi vârstă Trebuie să amintim că Piaget considera interacţiunea cu egalii. altruism etc. care nu se poate forma fară o atitudine afectivă corespunzatoare din partea parinţilor şi educatorilor. pornind de la ideile lui Piaget despre conflictul cognitiv şi procesele de echilibrare (discutate în capitolul anterior). fară a îi arăta prin propria atitudine şi comportamentul său exact aceste sentimente. 72 . rezumă ansamblul condiţiilor necesare pentru ca. sunt necesare îndeosebi: o prezentare completă şi exhaustivă a adevărurilor subiective aşa cum sînt ele concepute de către participanţii la o situaţie conflictuală. Opinia contrară conduce uneori la a considera că judecata morală este doar un epifenomen cognitiv.Educatorul trebuie să realizeze o adevarata „tablă de valori morale” bine motivate teoretic. a lega principiile organizatoare ale raţionamentelor de principiile de justiţie. într-o situaţie educativă. până în prezent există relativ puţine cercetări sistematice asupra modului în care interacţiunea cu ceilaţi copii de aceaşi vârstă influenţează dezvoltarea morală a copilului. Doise & Mugny. ca reprezentând unul dintre aspectele esenţiale ale dezvoltării morale. 1998). dar şi „inima” sa. Astfel. Cu toate acestea. astfel încât judecata elevilor să gasească oricând un fundament serios în motivaţia respectivă. majoritatea autorilor care se ocupă de problema judecăţii morale cred în strânsele sale legături cu comportamentul social. cf. Copilul trebuie sensibilizat cu privire la aspectele morale astfel încât nu doar „judecata” trebuie să-l îndemne pe copil să acţioneze moral. Intervine aici componenta afectivă. absenţa unei autorităţi care ar prezenta un punct de vedere exterior corespunzător răspunsului „corect”. Dezvoltarea cognitivă şi dezvoltare morală În general. coordonarea interacţiunii dintre participanţii la discuţie. milă. fiind încă neclar ce aspecte specifice ale discuţiilor dintre copiii de aceaşi vârsta servesc drept catalizator pentru schimbarea şi dezvoltarea morală. crearea unui dezechilibru prin prezentarea de diferite argumente şi opinii pentru a stimula dezvoltarea raţionamentului moral pe baze tot mai complexe. Oser (1986. o anumită discuţie să poată genera o reflecţie morală autentică.

Anumite competenţe cognitive sunt necesare dar nu şi suficiente pentru a atinge un nivel specific al dezvoltării morale. scule etc. relaţiile observate între judecata copiilor şi comportamentul copiilor sugerează că descoperirea soluţiilor morale este limitat de însăşi dezvoltarea capacităţii de a înţelege o anumită situaţie (Gersen şi Damon. În legatură cu primul aspect. Dezvoltarea identităţii de gen asociată cu apartenenţa la unul dintre cele două sexe este explicată prin multiple ipoteze care depăşesc ipoteza constituţională în dezvoltarea atributelor de gen. 4. băieţii şi fetele se dezvoltă în lumi sociale diferite. Există deci o corelaţie între stăpînirea operaţiilor cognitive bazate pe clasificare şi compensare. pe de altă parte. indiferente de un context cultural care încurajează agresivitatea masculină sau consideră femeia ca fiind principalul furnizor de afecţiune: Diferenţe de gen Cercetările efectuate de etologi asupra comportamentului animal arată că exemplare de masculi ai primatelor – chiar dacă sunt crescute în deplina izolare faţă de adulţii din propria specie − se vor manifesta ajunşi la maturitate la fel de protectivi faţă de femele şi faţă de pui ca orice adult al speciei respective. prize. şi nivelurile judecăţii morale. La om. Există o lungă serie de sugestii interesante de exemplu. 73 . 1978). vor manifesta preferinţe pentru clanţe. studiile constatative au evidenţiat faptul că încă de la 13 luni încep să se manifeste diferenţe asociate cu sexul în legatură cu preferinţa bebeluşilor pentru anumite jucării sau cu reacţiile în situaţiile de frustrare.Cu toate acestea. fetele vor avea tendinţa să se joace cu jucării din poziţia sezând şi manifestă preferinte pentru păpuşi sau cuburi. pe de o parte. băieţii vor tinde să fie mai activi în raport cu jucăriile. cercetările de antropologie culturală a lui Margaret Mead care susţin existenţa unor universalii comportamentale.8 Diferenţele de gen şi dezvoltarea morală O controversă actuală în jurul teoriei lui Kohlberg se referă la influenţa diferenţelor de gen asupra raţionamentului moral: într-o anumită măsură. înnăscute.

proces care este denumit autosocializare. devenind băiat bun . dar şi criticile sau ridiculizarea pentru comportamente inadecvate sunt gestionate şi administrate de sistemul social. Observaţii precum cele de mai sus au deschis drumul unor alte investigaţii care ajung la concluzii diferite faţă de cele bazate pe ipoteza constitutională: diferenţele de comportament asociate cu sexul apar ca urmare a tratamentului diferit la care sunt expuşi bebeluşii. teoria învăţării sociale (Bandura) susţine că factorii determinanţi pentru dezvoltarea identităţii de gen sunt imitaţia şi recompensele selective administrate în mediul familial. iar ulterior vor încerca să stăpânească comportamentele de rol asociate cu una sau alta dintre aceste etichete. din perspectiva atitudinilor pe care adulţii le manifestă faţă de aceştia. 74 . începând cu culoarea diferită a scutecelor. iar fetele vor începe să plângă şi vor solicita prin diferite modalităţi ajutorul mamei.fată bună. jucăriile preferate fiind lângă mamă. atunci când între bebeluş şi mamă este amplasată în mod experimental o barieră. podoabelor (albastru.fată. Aceste rezultate constatativ-descriptive sugează un raport însemnat al factorilor constituţionali în dezvoltarea rolurilor de gen asociate sexului biologic. în mediul familial copiii sunt recompensaţi atunci când îşi modelează comportamentul pornind de la cel al părintelui de acelasi sex. îmbrăcăminţii. Au fost identificate numeroase astfel de comportamente diferenţiale. Un alt experiment indică faptul că există diferenţe puternic semnificative în modul în modul în are copilul mic reacţionează la un zgomot puternic: fetiţa – reacţie de teama. Acest tip de recompensă selectivă. băiatul – reacţie de iritare. modalităţi diferite de decorare a camerei copiilor. În încercarea de a diferenţia mai clar teoria sa faţă de perspectiva învaţării sociale.În legătură cu cel de-al doilea aspect. furie. care se dezvoltă progresiv: A. autorul citat menţionează două tipuri principale de „raţionamente” utilizate de copil. De regulă. roz). Procesul de autosocializare Studiile lui Kohlberg arată că în copilărie copiii vor învaţa în primul rând să se echiteze ca fiind băiat . Învaţare socială: a) Doresc să obţin recompensa. De exemplu. băieţii şi fetele se vor comporta diferit: băieţii vor efectua mai frecvent tentative de a ocoli bariera. enervare. jucării diferite etc.

„frumoasă”. Berk. Holstein (1976. alte cercetări sugerează faptul că taţii vor pedepsi mai frecvent un băiat decât o fată şi vor face diferenţe evidente între copiii aparţinând celor două sexe atunci când cumpară jucării pentru aceştia. 1989) aduce o critică puternică teoriei stadiale a lui Kohlberg şi susţine că rezultate de tipul celor amintite mai sus sunt induse de însăşi modul în care este fundamentată teoria lui Kohlberg: 75 . „trasături fine”. lotul de băieţi studiat se situează cel mai frecvent în jurul stadiului 4. „vioi”. f) Faptul că mă comport ca un băiat/ fată constituie pentru mine o recompensă. constatările empirice arătă că în perioada copilăriei poate fi identificată în diferite contexte culturale o anumită specializare parentală: dintre cei doi părinţi. în timp ce scorurile fetelor se situau în jurul stadiului 3. B. „afectuoasă” etc. „puternic”. Astfel. „plăpândă”. „drept” etc. Autosocializare: d) Sunt băiat / fată. se constată faptul că în raporturile lor cu copiii. c) Doresc să mă comport ca un baiat / o fată. fată „delicată”. e) Doresc sa mă comport ca un baiat/ fată. cf. În plus. cf. Rezultatele acestor cercetări au provocat dezbateri importante în jurul problemei diferenţelor de gen şi a influenţei lor asupra dezvoltării morale. 2000) realizează un studiu longitudinal care arată că la vârsta adolescenţei. 1982.b) Constat că sunt recompensat atunci când fac ceea ce se cuvine să facă un baiat / o fată. taţii par a fi mai preocupaţi şi mai eficienţi decât mamele în stimularea dezvoltării identităţii de gen.. taţii utilizează mai frecvent decât mamele sintagme precum: băiat „bine făcut”. Genul şi orientarea morală Majoritatea cercetărilor privind genul şi moralitatea pun în evidenţă diferenţe clare între băieţi şi fete privind raţionamentul moral. Ca urmare. „generoasă”. Utilizând aceaşi metodă de lucru ca şi Kohlberg. „timidă”. Specializarea parentală Indiferent de perspectiva teoretică din care privim acest proces. „curajos”. Carrol Gilligan (1977. Birch.

Există o mare probabilitate ca. Această ipoteză este susţinută de rezultatele unor studii realizate pe adulţi care au demonstrat tendinţe ale ale bărbaţilor de a folosi preponderent raţionamentul de tip “dreptatea”. 1987. cf. participanţii au dezvoltat un raţionament moral în direcţia exprimată de teoria lui Kohlberg. SUA şi Yucatan prezentau aceeaşi ordine de dezvoltare morală . aceste studii realizate ulterior sugerează faptul că stadiile de dezvoltare a raţionamentului moral par a fi mult mai flexibile decât afirmase Kohlberg iniţial. fetele sunt încurajate să ocrotească şi sunt interesate de bunăstarea celorlalţi. Fiecare dintre acestea presupune următoarele principii: • nu trebuie să te comporţi nedrept cu ceilaţi (dreptatea) • nu trebuie să ignori pe cineva aflat în nevoie (grija faţă de ceilalţi) Fetele şi băieţii învaţă treptat aceste principii. interpretarea acestora şi însăşi conceptul de dreptate sunt abordate dintr-o perspectivă fundamental masculină asupra vieţii şi a moralităţii. comportamentul moral să fie orientat mai ales în funcţie de primul principiu (egalitatea în atitudinea faţă de ceilaţi. Se pare că diferenţele de gen determină şi modul în care băieţii şi fetele selectează criterii specifice în judecarea dilemelor morale. 1985. 4. Autoarea citată arată că există două orientări morale distincte: dreptatea şi grija faţă de cineva. Turcia. în schimb. pe când femeile utilizează raţionamentul de tip “grija faţa de ceilalţi”. 1986 etc. în general. confirmând observaţiile sale iniţiale (de exemplu.dilemele morale propuse. 2000).9 Evaluarea generală a teoriei lui Kohlberg Încercarea lui Kohlberg de a suprapune şi a intercondiţiona dezvoltarea morală faţă în faţă cu dezvoltarea cognitivă introduce criterii stricte în etapizarea psihogenetică a dezvoltării conştiinţei morale a copilului.). la băieţi.) au revăzut mai multe studii transversale şi longitudinale ajungând la concluzia că. Cercetări ulterioare (Snarey. cercetările lui Gillgan subliniază necesitatea unei noi dezbateri cu privire la diferenţele de gen şi influenţa lor asupra dezvoltării morale. copii din Marea Britanie. Mexic.. Chiar dacă astfel de diferenţe de gen nu au fost identificate în judecăţile morale ale copiilor (Walker & colab. Birch. 1969). aplicarea principiilor abstracte la rezolvarea conflictelor de interese etc. Edwards. 76 . Pe de altă parte.Kohlberg.

două persoane aflate la acelaşi nivel de dezvoltare pot să dea răspunsuri total diferite: una va alege varianta în care în care Heinz fură medicamentul. În primul rând. această teorie oferă puţine informaţii cu privire la schimbările în raţionamentul moral care se produc înainte sau după această vârstă. De exemplu. 1977. Kohlberg insistă asupra faptului că structura şi conţinutul moral sunt separte: modul în care cineva gândeşte şi construieşte raţionamente este independent de conţinutul moral specific despre care se gândeşte. există dovezi experimentale referitoare la relaţia dintre aceste aspecte. cercetări recente au pus în evidenţă faptul că stadiul 1 propus de Kohlberg. Kohlberg şi continuate recent de alţi autori (Damon. cu implicaţii importante în diferite zone de intervenţie (de exemplu. generozitatea (a da şi altora). Nu în ultimul rând. Aceste cercetări au pus în evidenţă: • (a) existenţa unei stadialităţi (universale) în evoluţia gândirii morale. însă rareori a fost posibilă stabilirea unei corelaţii puternice între ele. o observaţie critică importantă se referă la faptul teoria lui Kohlberg se concentrează asupra transformărilor moralităţii care au loc din copilăria târzie şi până în adolescenţă. 1982. sau apărarea victimelor unei nedreptăţi. teoriile şi ipotezele asupra dezvoltării morale elaborate iniţial de Piaget. subestimează cu mult capacitatea copiilor mai mici de a emite judecăţi morale. este important să subliniem că deşi controversate. De exemplu. incluzând acordarea ajutorului. 77 . cealaltă va aduce argumente împotriva acestui comportament. etc.) oferă în continuare fundamentul pentru înţelegerea gândirii morale şi a comportamentului social. Întrucât majoritatea cercetărilor sale au cuprins copii în jurul vârstei de 10 ani. Relevanţa actuală În final. s-a observat faptul că maturitatea raţionamentului moral este asociată cu comportamente altruiste. în răspunsurile oferite la dilema lui Heinz.Semne de întrebare Rămân însă o serie de probleme nerezolvate în legătură cu acestă teorie. Pe de altă parte. Eisenberg. însăşi Kohlberg arată că relaţia dintre un anumit nivel de dezvoltare morală şi comportamentul real este probabil să fie imperfectă. ca şi ideea moralităţii heteronome propuse de Piaget. O a doua problemă se referă la măsura în care există o relaţie pozitivă între nivelulul de dezvoltare morală şi comportamentul moral. studiul comportamentului delicvent). În general. De exemplu.

pentru perioada copilăriei mari şi a adolescenţei. a respectului de sine şi faţă de lume. În mod cert. 78 . teoria lui Kohlberg a condus la diversificarea strategiilor pedagogice pentru creşterea ancorării motivaţionale. • (c) rolul mediului social în determinarea formelor de cooperare şi interacţiune morală. ca şi pentru dezvoltare sentimentului de dreptate şi a respectului pentru autonomia individului şi pentru viaţa în societate.• (b) paralelismul între dezvoltarea cognitivă şi cea morală. precum şi în configuraţia tipului de personalitate morală. a siguranţei afective. având importante implicaţii în educaţie.

Concepte importante În cursul dezvoltării copii trec printr-o serie de stadii de dezvoltare care urmează secvenţa biologică a maturizării instinctelor. pe măsura formării şi dezvoltării conştiinţei de sine.5. orientată spre obţinerea satisfacţiei corporale. care devin adevărate scopuri instinctive ale activităţii psihice. Ca urmare. PERSONALITATEA ŞI DEZVOLTAREA PSIHO-AFECTIVĂ 5. iubirea. 79 . Dezvoltarea ontogenetică are loc în mai multe faze determinate de modalităţile de obţinere a satisfacţiei pe parcursul maturizării organice (biologice). inconştientă. dar conştientizabilă în limite relativ largi. La diferite vârste. este spontană. Freud a construit teoria dezvoltării psihosexuale a personalităţii pornind de la ideea că modul în care părinţii reuşesc să gestioneze instinctele sexuale şi agresivitatea copilului în primii ani de viaţă este crucial pentru o dezvoltarea unei personalităţi sănătoase. iar temele de bază ale vieţii omeneşti. anal sau genital. armonia. • Termenul investire denumeşte mecanismul de direcţionare a libidoului şi ataşare de obiecte specifice (în categoria obiecte intrând inclusiv acţiuni şi imagini mentale). motivele fundamentale ale acţiunilor umane ca: starea de securitate. se structurează chiar în primii cinci ani de viaţă ai copilului. medic şi psihiatru austriac . De exemplu. Aceste procese timpurii de dezvoltare devin. în opinia lui Freud.1 Abordarea psihodinamică a dezvoltării personalităţii Sigmund Freud (1856-1939). apreciază că principalele procese de dezvoltare ale personalităţii se realizează în primii 18 ani de viaţă. pentru copilul mic sânul matern este un asemenea obiect-libido (de investire al energiei sexuale). Întreaga activitate psihică pe care o susţine acestă energie se supune principiului plăcerii. realizarea. Acestea dezvoltă o energie psihică denumită libido. hotărâtoare în evoluţia personalităţii. energia psihică tinde către realizarea stării de satisfacţie în modalităţi particulare: oral. Fiecare etapă are obiecte ale libido-ului specifice.

anumite îngrădiri sociale şi trebuie să se supună anumitor restricţii. în copilăria timpurie se formează treptat Eul al scop este de a se asigura faptul că dorinţele inconştiente ale Sinelui sunt satisfăcute în acord cu condiţiile impuse de realitate (principiul realităţii). raţional şi are rolul de mediator între impulsurile profunde ale Sinelui (inconştient. Cele trei instanţe ale personalităţii. ca piedici sau obstacole care frânează obţinerea satisfacţiei.• Principiul plăcerii se referă la tendinţa indivizilor de a menţine tensiunea interioară la un nivel minimal. ca surse de energie ale personalităţii. Instinctele. Acţiunea concretă prin care se poate ajunge la satisfacţie suferă. • Instinctele energizează şi direcţionează comportamentul (al cărui obiectiv primordial este satisfacerea nevoilor generate de instincte). iubirea pentru obiectele exterioare sinelui etc. utilizând obiectele corespunzătoare. Eros cuprinde instinctele vieţii: conservarea sinelui. copilul se va confrunta curând cu experienţa frustrării ca tensiune care se acumulează până în momentul în care impulsul va putea fi satisfăcut în lumea reală. de origine socială. Eul şi Supraeul. „pasional”) şi exigenţele normative ale Supraeului (program social interiorizat. pot fi grupate în eros şi thanatos. fiind sediul nevoilor şi dorinţelor de natură biologică. inconştient. conservarea speciei. diferite manifestări comportamentale vor încearca să le reducă/elimine. Deoarece Sinele încearcă să obţină fără întârziere satisfacerea impulsurilor sale. sunt trăite ca frustrări. modalităţile concrete de realizare se supun unor instanţe critice: Eul este conştient. • Prezenţa tensiunilor este generatoare de neplăcere. 5. subconştient normativ). încă din primele săptămâni de viaţă. În acest mod. vor fi integrate unaceleilate pe parcursul stadiilor de dezvoltare.2 Structura personalităţii Cu toate că întregul proces al obţinerii satisfacţiei corporale are o motivaţie biologică (program biologic inconştient). Cele trei instanţe nu apar în acelaşi timp: Sinele. iar prin reducerea acestora se generează plăcerea. Sinele. Aceste restricţii. nevoile nesatisfacute generează tensiuni pe care. este înnăscut şi prezent la naştere. iubirea de sine. iar impulsurile Sinelului sunt descărcate la momentul şi locul potrivit. 80 .

La sfârşitul primei copilării apare Supraeul − sediul conştiinţei morale − care conţine valorile şi regulile impuse de societate. la un moment dat. sau unei frustrări excesive în faza respectivă.). a cunoscut frustrarea. reprimare. 5. indiferent de faza în care se produc. Menţinerea tensiunii datorită absenţei satisfacţiei (amânare. Evenimentul naşterii este considerat un adevrat şoc în viaţa copilului: pe de-o parte. Ca urmare. Pe măsura formării Supraeului. se pot datora fie unei excesivei satisfacţii. între cele trei instanţe ale personalitţii există un permanent conflict (Freud. Supraeul se dezvoltă în interacţiunile sociale ale copilului cu părinţii săi care. Eul se confruntă cu sarcina din ce în ce mai complicată de a funcţiona ca mediator între cerinţele Sinelului. 1923/1980. pierde contactul cu mama protectoare. aşa cum am amintit mai sus. în momentul naşterii nounăscutul este agresat de factorii exteriori. au tocmai rolul de a ajuta copilul să stăpânească impulsurile biologice.3 Stadiile dezvoltării personalităţii A. În fiecare stadiu de dezvoltare părinţii trebuie să delimiteze foarte fin între a permite un nivel de gratificare prea mare sau prea scăzut a nevoilor primare ale copilului. fără a fi considerată etapă în dezvoltare. fizic pe de altă parte. refulare) generează trăiri conflictuale ce modifică starea şi influenţează comportamentul persoanei. 81 . Freud (1938) consideră că pe parcursul copilăriei impulsurile sexuale îşi modifică treptat zona şi modalitatea de expresie de la zona orala la regiunea genitală a corpului. Ca urmare. are un rol primordial în teoria psihanalitică. Eventuale dereglări în dezvoltare. se va produce o fixaţie a energiei psihice pe un stadiu particular: gratificaţiile excesive vor face copilul să nu dorească să se evolueze spre un nivel superior de maturitate a comportamentului (imaturitate psihică). în timp ce acordarea de prea puţină satisfaţie va determina copilul să continue să caute gratificarea acelui impuls care. care intră adesea în conflict cu dorinţele Sinelui. Naşterea: primul traumatism Naşterea. incapabil de a se apăra. realitatea externă şi dictatele represive ale conştiinţei morale.

Comportamentele obsesive gen: suptul degetului. el asimilând ceea ce îi procură plăcerea cu eu. cât şi a nevoii de afectivitate. cu non-eu. C. începe să facă distincţia între eu şi non-eu. Stadiul anal ( 1-3 ani) Al doilea stadiu de dezvoltare începe atunci când copilul are un minim control asupra propriului corp: în principiu. este posibil ca şi în etape ulterioare de dezvoltare şi chiar la vârsta adultă să se recurgă la acţiuni orale pentru obţinerea plăcerii. atenţia copilului (ca şi a părinţilor) se îndreaptă puternic asupra reuşitei controlului sfincterian: copilul obţine gratificaţii atunci când reuşeşte şi este certat atunci când eşuază. la care copilul reacţionează printr-o frică intensă. Prin aceste zone se realizează contactul cu mediul material sau social. chiar suptul “în gol” care se poate observa şi în somnul copilului. rosul unghiilor sau a capetelor de creion. În această perioadă. al satisfacerii curiozitţii sau stimulrii fără un scop aparent. atât satisfacerea nevoii de hrană. contactele sociale şi obiectuale cu scopul “cunoaşterii”. reactivând memoria acestui traumatism iniţial. ca suptul degetului. respectiv. va fi răspunzător de toate „fricile” ulterioare ale copilului. eliberarea tensiunii psihice. Ca urmare. Stadiul oral (de la naştere la un an) În primele luni de viaţă. Împiedicarea gratificaţiilor impulsurilor orale în această perioadă va conduce la apariţia primelor frustrări şi insatisfacţii (de exemplu. este vorba despre controlul sfincterian.Acest traumatism primar. iar ceea ce i se opune. Astfel. o bună parte a relaţiilor afective cu cei din jur se construiesc în jurul acestei reuşite: comportamentele de evacuare sunt trăite ca satisfacţii de acţiune şi realizări personale. B. Cu alte cuvinte. el va reacţiona prin frică ori de câte ori mecanismele sale de apărare se vor dovedi insuficiente pentru a face faţă situaţiilor concrete. se obţine prin actul suptului: suptul cu scopul alimentaţiei. 82 . senzaţia de foame). Dacă nevoile orale ale copilului nu sunt gratificate în mod corespunzător în această perioadă. fumatul sunt exemple de consecinţe ale fixării la acest stadiu de dezvoltare. copilul descoperă că buzele şi limba îi folosesc pentru a cunoaşte tot ceea ce îl înconjoară şi va duce la gură orice obiect pe care îl are în mână. Treptat. totul se obţine prin stimulare regiunii buzelor şi a gurii. Iniţial.

zgârcenie. cu rezerve sau chiar punitiv în toate celelalte cazuri. Rolul părinţilor în această etapă este esenţial. fiind incapabil de spontaneitate.Copilul învăţă că poate să facă ceva singur. apoi. curăţenie. dezorganizare. Dominante ale acestei etape se regăsesc în tendinţe exagerate spre ordine. Pe de altă parte. perioada cuprinsă între trei şi şase . devine tot mai important pentru structurarea personalităţii şi socializarea copilului. Fixarea pe cele două procese dominante în faza anală (evacuare. reducerea excesivă a restricţiilor poate genera comportamente de ignorare generală a regulilor. ca şi în dezordine. complexul lui Cain. O atitudine brutală conduce la reprimare. complexul Oedip. copilul se desprinde treptat din stare de fuziune completă cu mama. În acelaşi timp sesizează că cei din jur reacţionează diferit la aceste manifestări ale sale: binevoitor – când se produce la timpul şi modalitatea aşteptată. Rolul tatălui şi. acumulare. mai târziu îşi va controla şi cenzura fiecare impuls. în mod autonom. pedepsirea copilului conduce ulterior la dezvoltarea sentimentelor de vinovăţie şi incapacitate. este de asemenea perioada în care copilul devine conştient de diferenţele care există între sine şi altul. Această transformare se bazează pe dinamica unor elemente fundamentale: este perioada “complexelor” − complexul de castrare. de asemenea. în ignorarea oricărei autorităţi de control. Copilul învaţă spontan că. devenind un adult reprimat. încăpăţânare. Între 3 şi 6 ani: stadiul falic Pe plan afectiv. devenind un adult răzvrătit. inhibat. obţine un “rezultat” fără ajutorul nimănui. Dacă în primii ani de viaţă. acum are loc o lărgire semnificativă a câmpului său relaţional. eul învaţă să amâne plăcerea evacuării pentru a fi satisfăcută într-un cadru spaţiu-timp acceptate social. prin intermediul comportamentului de evacuare îşi poate exprima acordul faţă de respectarea ordinii sociale (există situaţii în care comportamentale de evacuare sunt socialmente inacceptabile). copilul supus unor interdicţii severe. retenţie) poate conduce la evoluţii diferite: pe de o parte. complexul Electra. dezvoltarea ulterioară depinzând de modul în care ei ştiu să îşi educe copilul în spiritul curăţeniei. La acest stadiu. care refuză să ţină cont de reglementările sociale. D. a celorlaţi membri ai familiei. 83 . acesta reprezentând un nou stadiu de edificare a eului şi a conştiinţei de sine.şapte ani aduce o dezvoltare semnificativă a copilului. dar şi protestul sau opoziţia lui faţă de regulile respective.

Unii autori consideră că acest stadiu durează pănă la cinci ani. Practic. se consideră că în jurul vârstei de trei ani copilul intră în aşa-numitul stadiu falic. exprimă o deplasare a pulsiunilor şi a interesului în zona sexualităţii. Dependenţa iniţială face loc unei autonomii tot mai crescute care. copilul începe să evolueze progresiv înspre sexualitatea adultă. pe plan relaţional. În jurul vârstei de trei ani copilul începe să conştientizeze diferenţele dintre sexe. Descoperirea diferenţelor dintre sexe Aşa cum am văzut mai sus. Această situaţie se explică prin faptul că procesele care au loc în această etapă sunt deosebit de importante (de exemplu. Opoziţia reprezintă acum o necesitate psihologică pentru copil. stabile şi prezentate într-o manieră care implică înţelegere mutuală şi nu prin constrângere. a regulilor pe care copilul le integrează cu condiţia ca acestea să fie coerente. sunt expresia unei puternice curiozităţi intelectuale a copilului. este vârsta limitelor. real şi simbolic. în multe cazuri. zonele erogene investite în etapa anterioară nu erau în relaţie directă cu zona genitală. chiar şapte ani. aşa cum am văzut deja. în accepţie psihanalitică. alţii îl plasează până în jurul vârstei de şase.Afirmarea de sine constitue un parametru esenţial pentru formarea personalităţii copilului în această perioadă: copilul începe să aibă un caracter tot mai clar definit. Pe de altă parte. prima caracteristică a stadiului falic. ele nu sunt rezolvate până la finalul stadiului. scenariul oedipian) şi. copilului este subiectul a numeroase analize care încearcă să explice fenomenele complexe care au loc în perioada „vârstei de aur”. propunând delimitarea unor stadii. substadii sau sub-perioade diverse. este responsabilă de numeroase conflicte părinţi–copii. în relaţia directă cu organele genitale. Copilul pune numeroase întrebări (nu neapărat de ordin sexual) cu privire la originea vieţii şi diferenţele dintre sexe. Problema originii vieţii Originea vieţii face obiectul a numeroase aşa-numite „teorii” sexuale infantile. în acestă etapă. În această etapă de dezvoltare. În psihanaliza freudiană. satisfacţia se câştigă. Întrebări precum: De unde vin copii?. dorinţe şi opinii tot mai personale. această tendinţa este similară pentru studiul dezvoltării intelectuale. Curiozitatea sexuală manifestată de copil reprezintă. În schimb. pentru prima dată. 84 . Cum se „fac” copii?. nevoi. Cum se nasc copii? etc.

că trebuie să accepte o anumită identitate sexuală. adultul ameninţă copilul cu castrarea. complexul castrării se construieşte pornind de la două presupoziţii: • Băiatul a cunoscut / sau este posibil să cunoaşcă la un moment dat în viitor ameninţarea castrării efective. Dar chiar dacă se oferă răspunsuri corecte din punct de vedere al adevărului ştiinţific.În ambele cazuri. După cum arată Freud.Pe baza răspunsurilor primite. 85 . în unele medii. Fără îndoială. copilul este obligat să înţeleagă faptul că nu poate fi în acelaşi timp băiat şi fată.). în glumă. Complexul castrării Recunoaşterea diferenţelor dintre sexe reprezintă un alt element cheie al acestei etape. fecundarea orală prin sărut etc. copilul elaborează numeroase „teorii” cu privire la originea vieţii (de exemplu. De multe ori. alimentând teama. acest subiect este încă un tabu şi. este vorba nu doar despre cunoaşterea diferenţelor − a faptului că între corpul băieţilor şi al fetelor există anumite diferenţe −. Pe de-o parte. iar momentul descoperirii acestora perturbă puternic copilul. atunci când băiatul se convinge de absenţa organului care îl face diferit faţă o fiinţa atât de asemănătoare cu el. naştere şi sexualitate constituie un element esenţial al acestui stadiu. În opinia lui Freud. uneori mai mult simbolică decât reală. teama de restabilire a egalităţii prin pierderea propriului organ devine prezentă în imaginarul copilului. Acest complex este trăit în mod diferit de către băiat şi fetiţă: În cazul băiatului descoperirea diferenţelor dintre sexe înseamnă şi constatarea faptului că la sexul opus organul sexual masculin lipseşte. a propriei sale vieţi. în special. Recunoaşterea acestei stări de fapt deschide drumul pentru aşa-numitul complex al castrării. complexul castrării se construieşte pe o teamă de castrare care este consecutivă unor ameninţări anterioare. • Importanţa şi supravalozizarea organului care lipseşte sexului opus. cât despre recunoaşterea importanţei acestor diferenţe. până în jurul vârstei de trei ani copii nu realizează diferenţele dintre sexe. teoriile şi concepţiile infantile cu privire la fecundare. În consecinţă. copilul nu dispune capacitatea intelectuală necesară pentru a integra explicaţiile date. Practic. ca urmare adultul nu va răspunde întrebărilor copilului. că este şi va rămâne băiat sau fată. Astfel. de pierdere a puterii falice. Practic. rezultatul va fi o reprezentare imaginară a originii vieţii şi.

Implicaţiile acestui complex sunt însă foarte importante şi extrem de subtile. conceptul se referă la interzicerea incestului. îşi va ucide adevăratul tată într-o încăierare. Oricum. Observaţiile clinice arată că nu toate fetiţele doresc să fie băieţi şi că există băieţi care îşi doresc să fie fete. legende sau povestiri biblice. Lajos si Iocasta după ce oracolul prezice că acest copil îşi va ucide tatăl şi se va căsători cu mama sa. află la rândul său de teribila profeţie. în cazul fetei complexul castrării se elaborează în manieră diferită. Practic. profeţia se împlineşte: copilul abandonat este salvat şi. unul dintre cele mai celebre concepte discutate în relaţie cu dezvoltarea afectivă a acestei perioade. 400 î. iar femeia avea puţine şanse de a se emancipa. În ciuda precauţiilor. îşi părăseşte părinţii adoptivi şi. emanciparea femeii şi egalitatea sexelor pare să valideze teoria determinării culturale a formei pe care o ia acest complex.Pe de altă parte.d. Aşa cum este el înţeles în accepţiune comună. într-un context cultural în care bărbatul era considerat superior. pentru a se căsătorii apoi cu mama sa. Complexul lui Oedip Complexul lui Oedip este. în final. sintagma lui Freud poate fi interpretată ca o invidie simbolică a femeii faţă de statutul superior al bărbatului într-o societate patriarhală şi dorinţa fetei de fi băiat. recunoaşterea diferenţelor dintre sexe şi complexul castrării joacă un fundamental în construirea şi acceptarea identităţii sexuale (renunţarea la dorinţa de a fi de sex opus). fără îndoială. iar băiatul trăieşte teama de a pierde obiectul valorizat. 500. devenit adult. Incestul şi paricidul sunt teme predilecte în mituri. iar teama de castrare este înlocuită cu aşa numita „invidie de penis”. Ca urmare. Pentru a o împiedica.Chr) descrie tragedia lui Oedip care este abandonat de către părinţii săi. de a depăşi rolul său de soţie şi mamă. de a îşi schimba astfel rolul şi statutul. O astfel de afirmaţie a alimentat puternic luările de poziţie feministe de la începutul secolului trecut. Sofocle (n. În „Oedip rege”. Din această perspectivă. acesta este sensul în care se vorbeşte despre stadiul falic (cu referire la falusul sacralizat): fata suferă pentru că ea nu îl are. În cultura occidentală. teoria freudiană se bazează pe supravalorizrea organului masculin. făra să ştie. Acest proces are o importanţă deosebită pentru modul în care vor fi realizate alegerile afective viitoare şi sexualitatea adultă. De altfel. cee ce se doreşte nu este organul în sine ci condiţia masculină. Elemente structurale 86 .

87 . Ca urmare. în care dorinţa se asociază cu ostilitatea faţă de părintele de sex opus sau faţă de părintele de acelaşi sex. Freud a văzut în scenariul acestui mit elementele simbolice pe care fiecare copil le întâlneşte în triunghiul relaţional mamă−tată–copil: este vorba despre conflictul original care pune copilul în opoziţie cu unul dintre părinţi pentru a putea fi iubit mai mult de către celălalt părinte. copilul va trebuie să găsească un alt obiect al iubirii sale.Povestea originală are o mare importanţă pentru înţelegerea mecanismelor acestui complex. Pe scurt. În opinia lui Freud. De exemplu. care devine astfel un rival. Apariţia complexului Oedip este consecutivă stabilirii unei identităţii sexuale formale şi face trecerea către perioada de latenţă. Copilul doreşte să îşi iubească părinţii (şi să fie iubit de către ei) în acelaşi fel în care părinţii se iubesc unul pe celălalt. simultan cu momentul în care copilul îşi defineşte propria identitate sexuală. sau va crea figuri parentale imaginare. în mod evident. Altfel spus. elementele complexului Oedip pot fi rezumate astfel: • Dorinţa copilului faţă de părintele de sex opus (ilustrată simbolic prin căsătoria cu mama) • Dorinţa combinată cu ostilitatea copilului faţă de părintele de acelaşi sex (ilustrată simbolic prin uciderea tatălui). copilul doreşte să „seducă” părintele de sex opus şi se opune părintelui de acelaşi sex. el îl va crea în imaginaţia sa şi îi atribui caracteristici cvasi-divine. Primele obiecte ale iubirii copilului sunt. arată Freud. Astfel. pentru a trăi acea relaţie care uneşte două persoane de sex opus. Dezvoltarea Supraeului şi procesele de identificare Rezolvarea conflictului oedipian are o importanţă capitală pentru structura generală a personalităţii şi capacitatea viitorului adult de a construi relaţii afective semnificative cu alte persoane decât părinţii săi. Dacă tatăl este prezent dar slab. dificilă pentru copil. copilul va căuta un bărbat sever care va înlocui. în situaţia oedipiană clasică. are loc o „sexualizare” a relaţiilor cu părinţii. complexul Oedip presupune o ambiguitate afectivă. propriul tată pre slab pentru a ocupa această funcţie. la nivel imaginar. interdicţia de iubire a părintelui de sex opus înseamnă că părinţii nu trebuie să fie singurele obiecte ale iubirii şi că. chiar şi atunci când copilul nu are un tată. părinţii. Aşa cum am văzut mai sus. acest conflict are o valoare universală: copilul adoptat va trăi aceleaşi sentimente contradictorii faţă de părinţii săi adoptivi.

chiar dacă este vorba de cazuri extreme – violenţă. recomandări. se dezvoltă Supraeul. Supraeul se constitue prin identificare cu modelele oferite de părinţi. complexul lui Oedip este la originea dezvoltării Supraeului. copilul îşi iubeşte părinţii indiferent de comportamentul acestora. În fapt. Cel puţin până la o anumită vârstă. Identificările conştiente se referă la interiorizarea de reguli. copilul adoptă standardele morale ale părinţilor. sau interdicţii exprimate în mod explicit: „Spune ‘mulţumesc’!”. Procesele de identificare Identificarea copilului cu părintele de acelaşi sex are două consecinţe importante: în primul rând. ea explică uneori tăcerea copiilor maltrataţi sau abuzaţi. Astfel. Practic. “Spune ‘bună ziua’ !” etc. autoritatea morală interiorizată. la nivelul Supraeului sunt integrate modele oferite de alte figuri semnificative: fraţi mai mari. Copilul începe să înţeleagă faptul că părintele de sex opus este „tabu” şi. fiecare persoană care intervine în viaţa copilului contribuie într-o măsură mai mare sau mai mică la construcţia personalităţii şi elaborarea Supraeului. diferite tipuri de insinuări sau mesaje duble. atitudinile şi inderdicţiile împreună cu normele morale ale unei societăţi. Procesele de identificare pot avea loc în mod conştient sau inconştient. Pentru astfel de părinţi. Progresiv. Scenarii de viaţă Identificările inconştiente operează într-o manieră mai subtilă: este vorba despre comportamentele adultului sau discursul care nu este adresat direct copilului. abuzuri sexuale − copilul va lua părintele drept model.Acesta este motivul pentru care modul de rezolvare al complexului oedipian are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea personalităţii şi etiologia nevrozelor. rezolvarea conflictului oedipian nu înseamnă o stopare bruscă sau definitivă ci rezolvarea sa parţială conduce la formarea Supraeului. Pe de altă parte. asigură astfel transmiterea de la o generaţie la alta a valorilor şi a credinţele unei anumite culturi. dar el mă iubeşte”. pe care încearcă să îl imite. dragostea „necondiţionată” a copilului reprezintă uneori o modalitate de a linişti o conştiinţă vinovată: „L-am bătut. educatori. alţi membrii ai familiei. chiar dacă acestea nu sunt exemplare. În opinia lui Freud. „Nu vorbi aşa!”. prieteni ai copilului. copilul adoptă rolul de gen (caracteristicile feminine şi masculine) care va fi asumat în viaţa adultă. 88 . în acelaşi timp. în al doilea rând. chiar dacă are loc în prezenţa acestuia. alcoolism. el se identifică cu părintele de acelaşi sex.

2 Psychanalyse des contes de fées. oferă răspunsuri pentru problemele copiilor de orice vârstă. viaţa fiecăruia dintre noi depinde de un scenariu inconştient pe îl elaborăm în copilărie în funcţie de doi factori fundamentali: a) influenţele parentale şi de mediu şi b) interpretarea pe care copilul o dă acestora şi „decizia” privind rezultatul. distrează. chiar dacă perceptele transmise la nivel de discurs sunt identice. impactul lor asupra dezvoltării personalităţii diferă de la un individ la altul (chiar dacă părinţii lui A transmit la nivel de discurs aceleaşi percepte ca şi părinţii lui B. care corespund modelelor comportamentale oferite de adult. aspiraţiilor şi dorinţelor sale. ceea ce face ca mesajul transmis copilului să fie foarte complex. Nu orice povestire îndeplineşte aceste funcţii: multe povestiri amuză. dă un sens angoaselor copilului şi a dorinţelor sale conştiente şi inconştiente. mesaje subînţelese (ceea ce se face de fapt). Bruno Bettelheim (1903-1990)2 face o analiză a valorii psihologice a basmului. 1976 (1976) 89 . De foarte multe ori apar contradicţii frecvente între ceea ce spune şi ceea ce se face. basmul oferă ocazia de a învăţa. Ideea este prezentă şi în teoria freudiană. El arată că basmele. scenariile de viţă a lui A şi B sunt diferite şi deci. Acest tip de povestiri au câteva elemente caracteristice: • Amuză şi distrează copilul. educator sau alt reprezentat al autorităţii cu privire la ce este permis / interzis: „În viaţă trebuie să ştii să lupţi!”. Paris. este vorba despre gesturi. prin excelenţă. Robert Laffont éd. • Mesaje inhibitoare.. „Întotdeauna trebuie să ştii pe cine să te bazezi!” etc. unde se arată că influenţele parentale se situează la două niveluri: • Prescripţii sau constrângeri (percepte) morale (ceea ce se spune) făcute la nivel verbal de către părinte.Eric Berne arată că. Identificările proiective În „Psihanaliza basmului”. comportamente. dar nu oferă acea dimensiune simbolică şi existenţială pe care o regăsim în basme. mituri sau legende. • Îi dezvoltă inteligenţa şi-i îmbogăţesc cultura • Funcţionează ca un ecou al angoaselor. conduitele lor vor fi diferite). Aceasta explică de ce.

nu este rezultatul întâmplării ci al calităţilor şi acţiunilor eroului. respect). Observăm că finalul fericit al poveştilor. Prin identificarea cu personajul pozitiv. materializând într-o formă alegorică procese mentale. Copilul înţelege astfel mult mai bine ce rol au încercările şi lupta în existenţa umană. în final. deznodământul pozitiv este deosebit de important deoarece povestea îndeplineşte o funcţie capitală: aceea de a oferi copilului speranţă şi încredere. Binele şi răul Tema recurentă a tuturor basmelor este victoria binelui asupra răului. îl nelinişteşte sau îl sperie. curaj. Basmul funcţionează ca o oglindă pentru tot ceea ce îl derutează. În povestea eroului sau a eroinei. chiar şi atunci când situaţia pare disperată. eroul se confruntă cu aceleaşi probleme ca şi ale lui. copilul trebuie să aibă un sentiment de încredere în viitor. mai fericit. basmul funcţionează în registrul simbolic. de a nu renunţa la suferinţă. • Lectura secundară (inconştientă) face referire la sensul vieţii. conţinuturi psihice şi întrebări existenţiale Dimensiunea inconştientă a basmului Lectura basmului se poate situa la două niveluri: • Lectura primară (conştientă) are rolul de a distra. munca sunt valori-cheie ale reuşitei personale. mai puternic şi. copilul găseşte întotdeauna ceva care poate fi pus în legătură cu propria sa istorie. la valoarea formativă şi transformativă a experienţei. Ca urmare. copilul la rândul său este capabil să reuşească. faptul că voinţa. Fără această încredere fundamentală. Personajele din basme nu sunt ambivalente: întotdeauna ele sunt bune sau rele. Ca şi copilul. bunătate. Identificarea cu binele nu este dictată sau impusă de o valoare morală. inteligenţa. evoluţia sa ar fi serios perturbată. copilul va încerca să dezvolte calităţi pozitive (cinste. Curajul eroului care înfruntă balaurul reprezintă un simbol al ideii de a nu se resemna. de a informa.Acest ultim aspect este esenţial şi face diferenţa între basm şi povestirile moderne. Dacă eroul sau eroina găsesc soluţii pentru a depăşii toate obstacolele. de a stimula imaginaţia. Valoarea confruntării şi a luptei Pentru a se dezvolta armonios. bunătatea. ci de a lupta contra dificultăţilor pentru a deveni mai înţelept. întotdeauna reuşeşte să le depăşească. curajul. 90 . ci este liber aleasă.

91 . • Pădurea întunecată în care se pierde uneori personajul principal reprezintă meandrele existenţei. povestea îi redă încrederea în capacitatea sa de a se apăra singur. care nu pot fi întotdeauna lângă el etc. diminuat. Albă-ca-zăpada sau Cenuşăreasa . • Personajul abandonat. cu incertitudini şi pericole. părăsit. la început. care nu pot fi înlocuite de discursul moralizator al adultului. arată Bruno Bettelheim. fără a fi conştienţi de implicaţii. deposedat de bunurile sale. de exemplu în Hänsel şi Gretel. abandonat de către părinţii săi.încorporează una dintre angoasele fundamentale ale copilului: aceea de a-şi pierde părinţii. Solitudinea iniţială a eroului intră în rezonanţă cu unele dintre angoasele sale cele mai profunde: aceea ce a fi părăsit. de a fi singur şi expus influenţelor negative. nici nu pot fi definite prin modele. o importanţă deosebită are tocmai faptul de a lăsa copilul liber să caute şi să accepte răspunsurile la întrebările sale. eroul este abandonat. În plus. „O să te las pe stradă să te ia altcineva” etc. Această condiţie iniţială a eroului găseşte ecou la nivelul copilului care. în rezultatul pozitiv acţiunilor şi eforturilor sale. în posibilitatea de a găsi aliaţi şi prieteni. se percepe ca frustrat. propriul scenariu de viaţa. adesea. Anumite lucruri sau situaţii îi par insurmontabile sau terifiante ca şi vrăjitoarea sau balaurul din poveste. Astfel. Un astfel de scenariu poate trimite la experienţe specifice trăite de copil. părinţii enervaţi recurg la ameninţări în acest registru: „Nu te mai iubesc”. care îşi pierde unul sau ambii părinţi . prea slab sau prea mic.de exemplu. reprezintă pentru copil teama de a fi abandonat sau de a pierde dragostea părinţilor săi. Astfel de angoase sunt trăite chiar şi de copilul care beneficiază de un mediu securizant afectiv şi material. indiferent dacă este vorba despre sentimentul de singurătate trăit atunci când părinţii sunt plecaţi sau atunci când prietenii îl resping.Iată de ce poveştile oferă lecţii preţioase. de multe ori. Identificarea cu eroul În personajele basmului. situaţiile de excludere în care se simte uneori ca o victimă. Câteva teme simbolice în basme Anumite teme sau personaje simbolice apar în basme mod repetat: • Copilul orfan. „ Să pleci la altă mamă”. copilul regăseşte aspecte ale propriei sale fragilităţii: în general.

E. pentru reprezentarea propriei capacităţi şi formarea imaginii despre sine însăşi. a avea activităţi în afara casei etc. educatoarea sau profesorul de pian. cât şi în sens figurat: a merge la şcoală. Formarea Supraeului inaugurează această etapă în care copilul asimilează idealuri şi valori morale şi explică modul de evoluţie a investirilor afective ale acestei perioade. are loc acum o retragere a investirilor afective şi pulsionale în favoarea intereselor intelectuale şi sociale. Din nou. balaurul simbolizează toate acele personaje care îl sperie pe copil. monştrii. pot să apară manifestări de sublimare ale impulsurilor sexuale: copiii sunt cu deosebire interesati pe de-o parte de jocuri. medicul. După şase ani: perioada de latenţă Dezvoltarea psihoafectivă în perioada de „latenţă” (6 ani până la pubertate) este caracterizată de o anume relaxare şi echilibrare afectivă. cu sau fără motiv. în ochii copilului. acum devine dintr-o dată foarte pudic. fiind perioada în care copii se împrietenesc cu alţi copii. Pudoarea şi dezgustul Pudoarea constitue una dintre trăsăturile caracteristice ale perioadei de latenţă. a se deschide din punct de vedere social. în fiecare dintre cazuri în compania unor parteneri de acelaşi sex. Ca urmare. Dacă până acum copilul nu resimţea jenă în faţa nudităţii. În această etapă se realizează marile progrese în însuşirea bunurilor intelectuale ale fondului social.• Vrăjitoarele. pe de alta parte de sporturi. atât în sens real. figurile autoritare care. impulsurile sexuale sunt cu deosebit succes inhibate şi încep să se evidenţieze inhibiţii sexuale induse social. Nu întâmplător. este vorba despre trăirile copilului şi nu despre ameninţări reale. începerea şcolarităţii se suprapune peste perioada de latenţă. 92 . De asemenea. Propensiunea către un anumit tip de „voierism” şi „exhibitionism” din perioada anterioară nu au nimic de a face cu înţelesul pe care adultul îl conferă acestor termeni. trebuie să părăsească casa. • Eroul alungat de acasă face referire la problematica copilului care. îl înfricoşează pe copil. După cum constată Freud. de obicei de acelaşi sex. începând cu părinţii săi care ţipă (şi. această perioadă are o mare importanţă pentru formarea deprinderilor de muncă. devin monştrii pe care acesta nu îi mai recunoaşte). pentru a creşte.

F. însă acum pot fi gratificate prin relaţii erotice în afara familiei. Freud constată faptul că pubertatea reactivează cu deosebită intensitate impulsurile sexuale din stadiul falic. erau ocazii importante de mândrie. atunci când era mai mic. De reţinut pentru specialiştii în educaţie este marea sensibilitate a vârstelor afectogene (falic şi genital). Apariţia sentimentului de dezgust constite o altă trăsătură caracteristică perioadei. Stadiul genital (post-pubertate) Dezvoltarea în aceast fază este dictată de maturizarea genitală şi transformările hormonale generate de acesta. nu a fost încă integrată de către copil. copilul este tot mai jenat de zgomotele produse de propriului corp şi care. Narcisismul caracteristic pentru stadiile precedente se transforma in atasament fata de obiectul exterior astfel incat de exemplu adolescentul poate sa iubeasca altruist. El devine „raţional” în sensul pe care adultul îl dă acestui termen (de altfel. capabil să iubească. conflictuală. Dezgustul se manifestă preponderent cu privire la activităţi corporale şi sexuale. numai odată cu perioada de latenţă valorile morale utilizate în mediul său sunt interiorizate şi de copil. Persoana se transforma din copilul narcisist aflat în căutarea plăcerii într-un individ adult.Morala. În plus. Sexualitatea este un subiect tot mai puţin abordat. Copilul achiziţionează conduite sociale care acum interzic expunerea zonelor intime în momentul actelor fiziologice care altădată erau publice. vârsta raţiunii”). Această evoluţie este rezultatul direct al socializării copilului. influenţând investirile pulsionale şi conduita copilului. dominată de preocuparea pentru propria identitate şi de autonomie. impulsivă. chiar se spune „sapte ani. Evoluţia persoanei în aceast perioadă este tumultuoasă. 93 . Rezolvarea pozitivă a acestei faze conduce la adoptarea comportamentului matur al adultului. iar referirile la acest subiect produc copilului reacţii de respingere şi sentimente de jenă (roşeşte). pe măsură ce creşte. bogată emoţional. pregatirea pentru casatorie si pentru intemeierea unei familii proprii. Practic. Asimilarea interdicţiilor marchează un moment decisiv care influenţează evoluţia psihoafectivă a copilului mare. Apare de asemenea atractia fata de sexul opus. de asemenea disponibilitatea cognitiv a fazei de latenţă. definită ca şi convenţie. Copilul învaţă care sunt comportamentele considerate reprobabile din punct de vedere cultural şi moral.

Child Development. Ed. Ed. Paris. Ed. Copilul. Psihologia vârstelor. Şchiopu. 1998. Antropologie structurală.F. Ed. Bucureşti. 1978. Press Mihaela. E. Mitrofan. Compania. 1970. ABC de la Psychologie de l’enfant et de l’adolescent.. Trei. Tratat de psihopatologia copilului. Ed.. EDP.W. Psihologia dezvoltării. BIBLIOGRAFIE • • • • • • • Albu. Bucureşti. PUF. 2003. Bucureşti: Ed. Iaşi. 1980. Bucureşti. Paris. Bucureşti.. G. Daniel Marcelli. Testarea psihologică a copilului mic. Bucureşti. Psihologia copilului. La connaissance de l'enfant par la psychanalyse. 2004. Bucureşti.. Boston. Introducere în psihanaliză.. Lebovici. Psihologia copilului: pentru înţelegerea aspectelor esenţiale ale personalităţii. S. Morel.. familia şi grădiniţa. Ed. Lévi Strauss. Laura. Jaques Grancer.. Fundaţiei Generaţia. Birch. Polirom. Despre educaţie în copilărie. Edit. E. Inhelder. • • • • • • • • • 94 . Bucureşti. Verza E. 2003. C. S. Dumitrana. Verza.. 1999.. 1971. EDP. Ann. Psihologia vârstelor. J. Editura Politică. Ed. Winnicott. 2002. 2000.. Psihopatologia vieţii cotidiene. Piaget. Corinne. M. Allyn & Bacon. Berk. Dolto. Pro Humanitate. Soule. 2000. Bucureşti. N. 1989. Editura Didactică şi Pedagogică. Freud. Fr. 1981. Bucureşti. B. Bucureşti.6. Tehnică. Ed. D. Paulline. 1997. Procesele de maturizare. Ed. Prelegeri de psihanaliză. În căutarea educaţiei autentice.. Image... Morand de Joeffrey. Teora. Verza. M. 2000. Bucureşti. Ursula..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->