INFORMATOR ZA STUDENTE HOMEOPATIJ E

Udruženje za klasičnu homeopatiju “Hahnemann” u saradnji sa Belgijskim centrom za klasičnu homeopatiju organizuje školu homeopatije
Novi Sad 2010 godina

1

Hahnemann je definisao princip sličnosti kao osnovni zakon isceljenja. što je detaljno opisao kroz 291 aforizam Organona. primenom lekovitih sredstava koje imaju moć da utiču na taj nematerijalni nivo. Hahnemann kaže da je bolest poremećaj celog organizma na dinamičnom odnosno nematerijalnom nivou. i isceljenje se može desiti samo na tom istom nivou.Pod klasičnom homeopatijom podrazumeva se metoda isceljenja koja je uspostavljena pre oko 200 godina. zahvaljujući nje nom tvorcu Samuelu Hahnemannu. U ovoj knjizi. Prema tome. koja predstavlja kamen temeljac homeopatije. SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR 2 .

Belgijski centar klasične homeopatije (Centrum voor Klassieke Homeopathie . Kentova predavanja o homeopatskoj filozofiji • Pristup grčke škole (George Vithoulkas) • Pristup Južno američke škole • Različiti pristupi i teorije mijazama • Potencije 3 . Predavanja počinju u oktobru 2010. Na seminarima će biti prikazani i video slučajevi. Hronične bolesti. Na trećoj godini studiranja. U toku 1. PROGRAM I godina Osnovna filozofija i teorija • Istorija i izvori homeopatije • Organon. III i IV GODINA Sastojaće se od vikend predavanja stranih i domaćih predavača – ukupno 20 vikend seminara. materije medike. svakog meseca organizuju se tutorske vežbe u trajanju od 4 časa. odnosno poznavanje osnovnih homeopatskih lekovitih supstanci. Pored predavanja svakog meseca se održavaju kliničke vežbe sa pacijentima uživo. i 2. uzimanje slučaja. godine održavaju se tutorske vežbe na kojima se obučavaju studenti za korišćenje repertorijuma. biljnog i životinjskog carstva. kako bi se pripremili i stekli teoretske i praktične osnove za klinički rad.CKH) u partnerstvu sa Udruženjem za klasičnu homeopatiju ”Hahnemann” organizuje četvorogodišnje studije klasične homeopatije u Novom Sadu prema sledećem programu: I i II GODINA Sastojaće se od vikend predavanja stranih i domaćih predavača – ukupno 20 vikend seminara. lekovita sredstva iz mineralnog. napredne tehnike uzimanja slučaja. Obrađivaće se filozofija Jana Šoltena i Radžana Šankarana. analizu slučaja i izbor odgovarajućeg homeopatskog preparata. materiju mediku i tehnike uzimanja slučaja i repertorizacije. kada studenti savladaju kroz teoretsku nastavu osnove homeopatske filozofije. uvode se u praktični klinički rad sa pacijentima. Pored predavanja. Iskustvo je pokazalo da je ovo optimalni momenat za početak kliničkog rada. i u toku tutorskih vežbi repertorizaciju i tehniku uzimanja i analize slučaja.godine i obuhvatiće osnovnu filozofiju i teoriju homeopatije.

Sepia. Hypericum. Chamomilla. Angelina Koprivica. Vladimir Sertić. Apis. Bellis perennis. Borax. Stramonium. Hypericum. Staphysagria. Sepia. Allium Cepa. Rhus Tox. Ledum. Ledum. Mercurius. Vladimir Sertić Teme: • Istorija klasične homeopatije • Osnovni principi homeopatije • Organon §1-7 (Kentove lekcije) • Sulphur. dr Ljiljana Popović. Nux Vomica. Symphitum. Kiseline. dr Tatjana Brkanić. Angelina Koprivica. Hyoscyamus. Phosporus. Tehnike uzimanja slučaja i repertorizacije • opšte tehnike • observacija (posmatranje) • porodična i lična anamneza • prevođenje simptoma u rubrike • hijerarhija simptoma • obrasci reakcije • vežbe Program homeopatskih predavanja na prvog godini studija 1 lekcija Predavači: Tijana Ružić. Mercurius. Conium. Tabaccum. Teme: • Organon §8-18 (Kentove lekcije) • Organon §19-30 (Kentove lekcije) • Natrum muriaticum. Gelsemium. Staphysagria. Natrum carbonicum. Silica. Ljubica Raković Savčić: • Organon §31-52 (Kentove lekcije) • Radionica „Opservacija u prvom kontaktu sa pacijentom” 4 . Natrum sulphuricum. Helleborus. Bryonia. dr Lidia Turo. Thuja. Nux vomica. Belladonna 2 lekcija Predavači: Tijana Ružić.• Klasični autori Materija medika Homeopatski preparati: Arsenicum. Belladonna. Ignatia. Bogdanka Pešić Teme: • Radionica “Nepristrasni posmatrač” • Phosphorus. Cocculus. Apis. Gelsemium. Arnica. Lachesis. Natrum muriaticum. Causticum. Cicuta. Drosera. Calcarea Carbonica. Sulphur. dr Tatjana Brkanić. Angelina Koprivica. Allium cepa. Calcarea Carbonica. Arsenicum 3 lekcija Predavači: dr Eva Čik Nađ. Chelidonium. Magnesium carbonatum. Pulsatilla. Calendula. Calcarea phosphorica. Spomenka Dragojević. Ruta. Dulcamara. Veratrum. Aconitum. Graphites. Silicea. Ignatia 4 lekcija Predavači: Vladimir Sertić. Ipecacuanna. Akutni homeopatski preparati: Aconitum. Lycopodium.

Symphytum officinalis. Magnesium carbonat. Ruta graveolens. Međutim ukoliko student na kraju četvrte godine ne priloži diplomu o jednom od ova dva medicinska obrazovanja. dr Eva Čik Nađ. Pulsatilla pratensis 6 lekcija Predavači: dr Ljiljana Popović. Uvod u teoriju mijazama • Lachesis. Angelina Koprivica Teme:  Organon §121-156 (Kentove lekcije)  Obrasci reagovanja po Kentu i Vitulkasu  Natrum sulphuricum. Hyoscyamus. Chelidonium. Chamomilla. bolest i izlečenje • Hronične bolesti.• Dulcamara. Tabacum. u tom slučaju ova nastava za njega nije obavezna. 5 . Kent)  Observacija i prevođenje u rubrike  Porodična i lična anamneza  Vežbe  Južnoamerička škola  Organon § 246 – 291  Rhus tox. Vladimir Sertić. Stramonium 5 lekcija Predavači: Goedele De Nolf Teme: • Organon §53-77 • Korišćenje Repertorijuma • Grčka škola: Vitulkas • Hijerarhija simptoma • Thuja occidentalis. dr Lidia Turo. Tijana Ružić. Cocculus 9 lekcija Predavači: Christel Lombaerts Teme:  Tehnike uzimanja slučaja:  Opšte tehnike (Organon. Natrum carbonicum. Bogdanka Pešić Teme:  Organon §157 – 204 (Kentove lekcije)  Organon § 205 – 245  Radionica  Causticum. Ukoliko student u toku studija homeopatije vanredno završi srednju medicinsku školu. Helleborus 8 lekcija Predavači: Nataša Pracaić. Kali carbonicum. Borax. Calcarea phosphorica. Calendula. Kiseline 10 lekcija ISPIT MEDICINSKI PROGRAM Medicinska nastava je obavezna za sve studente koji nisu zdravstveni radnici. Bellis perenis. Bryonia. Graphites. Ipecacuanha. dr Eva Čik Nađ Teme: • Organon §78-120 (Kentove lekcije) • Zdravlje. Lycopodium. neće biti u mogućnosti da dobije ni homeopatsku diplomu. Spomenka Dragojević. Lac caninum 7 lekcija Predavači: dr Tatjana Brkanić.

kardiologije.Edukacija iz medicinskih nauka za nezdravstvene radnike ima za cilj da homeopate. Obuka obuhvata ukupno 80 časova. gde je problem mehaničke prirode i stoga primarno zahteva hirurški tretman. ovom edukacijom se takođe obezbeđuje zaštita od eventualnih opasnih grešaka. patologije. Zato su ova znanja neophodna svakom homeopati u njegovom ličnom interesu. hematologije. Simptomatologija se ne može proučavati bez dobrog poznavanja anatomije i fiziologije ljudskog organizma. Strana 1 – 69 6 . Budući da je interes pacijenata uvek prioritet. neurologije. farmakologije i kliničkih grana medicine i to: imunologije i nefrologije. Svaki blok obuhvata 5 časova. Simptomi i znaci čine ono što je prepoznatljivo u bolesti. infektologije. fiziologije. kao i za saradnju sa alopatskom medicinom. i stomatologije. Nastava se izvodi prema planu i programu školovanja. Navedene oblasti će se predavati u okviru teorijske nastave u trajanju od 16 blok časova. Na taj način se može celokupna nastava odslušati u kontinuitetu od 8 uzastopnih meseci. ∗ Celokupna materija se sastoji od 16 blokova koji su tematske celine ∗ Medicinska nastava se odvija jednom mesečno u vidu celodnevnog predavanja (2 bloka) ∗ Svaki blok se obrađuje najmanje u trajanju od 5 školskih časova (45 minuta). Udruženje za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ u saradnji sa CKH iz Belgije vodi školu. Na čelu predavačkog tima je eminentni Prof dr Radoslav Borota specijalista interne medicine. na osnovu čega homeopata donosi svoju odluku o terapiji. Opšta pravila ∗ Cilj nastave medicinskih nauka je da zaštiti homeopate koji nisu lekari od mogućih opasnih grešaka. pedijatrije. Cilj je da se praktičarima olakša identifikovanje situacije u kojima postoji rizik ozbiljnog ugrožavanja stanja pacijenta i one situacije. histologije. ono što stvara sliku o bolesti. kao i da bi se olakšalo brzo i tačno dijagnostikovanje i odgovarajuća delovanja. patofiziologije. gastroenterologije. ginekologije. dermatovenerologije. Jednom mesečno se organizuje celodnevno predavanje od po dva bloka. koji nisu medicinski edukovani osposobi za što kvalitetniji rad sa pacijentima. psihijatrije. nuklearne medicine i patofiziologije. endokrinologije. a koja predviđa edukaciju iz oblasti pretkliničkih grana medicine i to: anatomije. koja su neophodna za dobrobit i sigurnost pacijenta. i da ih osposobe za saradnju sa alopatskom medicinom. Radi obezbeđivanja potrebnog znanja za prepoznavanje stanja koja su opasna i potencijalno opasna po život. a po knjizi „Alopatska medicina za homeopate“. pulmologije. kao i drugih grana medicine. koja organizuje obuku iz alopatske medicine. nastava obuhvata 7 časova o upozoravajućim znacima i sličnim simptomima. ∗ Nastava se izvodi tačno prema priloženom planu a po knjizi “Alopatska medicina za homeopate” koju obezbeđuje uprava škole ∗ Ispit se polaže u Novom Sadu za sve studente zajedno i to u vidu četiri pismena testa (po knjizi “Alopatska medicina za homeopate”) a.

Nespecifična i specifična odbrana.Psihičke funkcije i njihovi poremećaji (opažanje. Posebni problemi u ginekologiji. 5. 1. inteligencija) 2.Etiologija i patogeneza oboljenja.Osnovni patološki procesi. 4. d.Tkiva. Poremećaji u toku trudnoće 2.Poremećaji menstruacije.Gradja i funkcija nervnog sistema i čula. 3.Zapaljenje. 5.Bolesti čula.Bolesti kardiovaskularnog sistema II. 1.Regulacija temperature. epilepsija) BLOK 4. 2.senzibilitet. 4. transport supstancija.Zapaljenska i vaskularna oboljenja nervnog sistema 5.Psihičke funkcije i njihovi poremećaji (emocije.nagoni) 3. 1.Bolesti krvi i limfnog sistema. 1. ćelijski rast.Homeostaza.Porodjaj i problemi tokom porodjajnih doba. Respiracija.Poremećaji reprodukcije. 4. c. 5.Pregledi u toku trudnoće. BLOK 3.Bolesti kardiovaskularnog sistema I. 1. 3. Ekskrecija 4. Psihosomatski značaj ginekoloških bolesti. BLOK 6. BLOK 8. psihomotorna retardacija. 1. mišljenje.Ćelija.Gastrointestinalne bolesti BLOK 7. 5. Simptomi i klasifikacija ginekoloških bolesti. pamćenje. pažnja. 3. BLOK 2.tonus) 4.Intrakranijalni tumori. Higijena trudnoće i antepartalna zaštita. 2 nedelja 3 nedelja 4 nedelja 7 . Strana Strana Strana Strana 70 – 128 129 – 190 191 – 261 262 – 296 Teorijska nastava iz medicinskih nauka (Ukupno 16 x 5 = 80 sati) 1 nedelja BLOK 1. Zapaljenske bolesti. 2. 3.Krv.refleksi. Hirurške bolesti. 2. 1.Psihoze.Održavanje života.Kardiovaskularni sistem. 3. neuromišićna oboljenja. preosetljivost i autoimune bolesti.Poremećaji ličnosti i bolesti zavisnosti BLOK 5. Bolesti dojke.volja. Prehrana.Neuroze. 2. Regulacija trudnoće 2.Opšta neurologija (motorni sistem.b.Fiziologija reprodukcije. 3.Gastrointestinalni sistem. Imunitet. 4. Funkcija ovarija. e. 5.Patologija gastrointestinalnog sistema 5. 4.Rak. organi i telesni sistemi.

1.Dečije zarazne bolesti. Degenerativne bolesti. Bolesti urogenitalnog sistema.Endokrini sistem. Čvorovi. 2.Upozoravajući znaci i slični simptomi.Bolesti endokrinog sistema. Abdominalni bol.Farmakokinetika 3.Parazitarne dermatoze.Toksikologija 5.Seksualno prenosive bolesti. 5. 5. Tumori kože. 1. 5. Klasifikacija infektivnih bolesti. 3. Krvarenje. BLOK 12.Bolesti muškog genitalnog sistema (hipogonadizam i muški sterilitet). 4. 3. 2. Hemoptizije. Poremećaji lokomotornog aparata. Bol u ledjima 5. 2.Bolesti srca. 5.Bolesti bubrega 5.Metaboličke bolesti. mehanizam psihosomatskih bolesti.Upozoravajući znaci i slični simptomi. 6 nedelja 7 nedelja 8 nedelja 8 .Urinarni sistem. 1. Gušenje.Fiziologija endokrinog sistema.Farmakodinamika 4.Hronične infektivne bolesti. Bol u grudima BLOK 15. klasifikacija i homeopatski aspekti. 4. Bledilo.Koštano-mišićni sistem.Kožne bolesti. 4.Stres. Oči. BLOK 13. 5. Opšta farmakologija 2. BLOK 11. 3.Patološke promene na koži – Eflorescencije.Upozoravajući znaci i slični simptomi. 1. Bolesti disajnih organa.Upozoravajući znaci i slični simptomi.Upozoravajući znaci i slični simptomi. 4. Simptomi uha.Anatomija i fiziologija kože.Rast i razvoj deteta. 3.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Homeopatski tretman u stomatologiji. Glavobolje. BLOK 10.Oboljenja novorodjenčeta i odojčeta 3.Hormoni. BLOK 9. 4.Amalgamske plombe.Stomatologija. Gastrointestinalno krvarenje. 4. Alergijske bolesti. Autoimune bolesti. Intestinalna opstrukcija. Bakterijske infekcije kože. Karijes i parodontopatija 2. Žuč.5 nedelja 2.Upozoravajući znaci i slični simptomi.Infekcija.Specijalna farmakologija BLOK 14. 3.Bolesti krvi i limfnih žlezda. 4. 1. Problemi sa dojkama. Kašalj. Klasifikacija mišićno-skeletnih bolesti. Nesvestica. 1. Rak. 3. 2. Hirurška oboljenja. Dijabetes. 2. Opstrukcija nosa. Bolesti organa za varenje. 1.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Druga stanja.Bolesti respiratornog sistema.Oboljenja nervnog sistema.

Lorius. Sarajevo. Sarajevo. Rajan: Duh Homeopatije. Frederik: Synthesis. 6. Chauchan. 2. Repertorium Homeopathicum Syntheticum. Boericke.1. Beograd. Advaita. Jain Publishers. Sarajevo. Hahnemann. 3. 2009. London. 5. Hahnemann. Sarajevo. Promena glasa. Advaita. LITERATURA KOJA JE PREVEDENA (može se kupiti u prostorijama udruženja) Boericke. Dhama: Homeopatski priručnik za prvu pomoć i brzu interpretaciju. a koje će služiti kao osnova uz ostalu obaveznu i preporučenu literaturu za uspešno polaganje ispita. Homeopathic Book Publishers. Kent.Upozoravajući znaci i slični simptomi. 2008. Draslar partner. Chappell. edition 8. James Tyler: Predavanja o homeopatskoj filosofiji. 2008. Beograd. 2001. Hahnemann. New Delhi. Schroyens. 4. 9 . Roger: Savetnik za telesnu patologiju. Morrison. Simillimum. 1927. Sarajevo. Cassandra: Homeopatija za dušu. Advaita. Smetnje urinarnog trakta. Sankaran. Izraštaji na koži. Vaginalno krvarenje. Kent. LITERATURA TOKOM STUDIJA HOMEOPATIJE Škola studentima na svakoj godini studija obezbeđuje besplatni udžbenik – skripte. Dinesh: Putovanje u ljudsko središte. Novi Sad. Udruženja za klasičnu homeopatiju. Slabost. 1. 3. Advaita. Sankaran. Draslar partner. Nenormalni refleksi. Gubitak telesne težine. 4. Udruženja za klasičnu homeopatiju “Hahnemann”.Upozoravajući znaci i slični simptomi.: Homeopatska Meterija Medika. 5. Simillimum. Bolesti koje se ne smeju lečiti. Roger: Vodič za ključne crte i potvrđujuće simptome. Advaita.: Homeopatska Meterija Medika.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Samuel: Hronične bolesti (teorijski deo). James Tyler: Predavanja o homeopatskoj filosofiji. Morrison. W. Novi Sad. 2010. Sarajevo.Kriterijumi crvenog svetla. Peter: Emocionalno lečenje homeopatijom. Sarajevo. Gutanje. 2005. Rajan: Duša lekova. Novi Sad. W. Beograd. OBAVEZNA HOMEOPATSKA LITERATURA (za I godinu) 1. Lupanje srca. Advaita. Morrison. 2008. Beograd. 2005. 2. Roger: Vodič za ključne crte i potvrđujuće simptome. Samuel: Organon of Medicine. Samuel: Hronične bolesti (teorijski deo). koje su bazirane na predavanjima. Advaita.BLOK 16.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Advaita. Prometej. 2001. Sarajevo.

Sarajevo. A. 10 . and Coulter Catherine: A Homeopathic Approach to Cancer. Sint Ottilien. Marble. Homeolinks Publishers. Scholten. Edvard: Psiha i supstanca. Eising. Galway. Santa Fe. Dudgeon. Nevada City. Simillimum. National Homoeo Laboratory. 2008. 2002.: Masterkey to Homoeopathic Materia Medica. eerste editie 1828. The Burnnet School of Homeopathy. U. Advaita. 2001. Santa Fe. Scholten. The Netherlands. Sarajevo. Vithoulkas. Vithoulkas. the Provings. Bhanja. Ignis Alcoholis. II.: Keynotes of the Leading Remedies & Materia • • • • • • • • • • • • • • • • • • Medica of the Nosodes. Jan: Homeopatija i elementi. New Delhi. C. Sankaran. Full of Life Publishing. 2003. Human Voice.: Materia Medica of New Homeopathic Remedies. Beaconsfield Publishers Ltd. B. Peter: The Second Simillimum. New Delhi. Advaita. Cicceti. 1998. Homeopathic Links: The Materia Medica of Milk: collected Articles. preveo poslednje nemačko izdanje R. A. Rajan: Substanca Homeopatije. Masaru: Poruka vode. North Atlantic Books. Simillimum. Vithoulkas. Nuala: Succinum. Co.: Materia Medica of Homeopathic Medicines. Sarajevo. Nancy: Secret Plants. Jan: Homeopatija i minerali. Galway.R. Ninth House Publishing. George: Novi put do zdravlja. Sarajevo. Co. • Clarke. Calcutta. Rajan: Uvid u biljke 1-2 vol. Human Voice. Kent. James Tyler: Lectures on Homeopathic Materia Medica. Nevada City. Jain Publishers. 1987. De Schepper. • Chappell. iz petog izdanja iz 1943. B. Advaita.K. 1999. 2003. III. Phatak. Luc: Achieving and Maintaining the Simillimum. Berkely Sprins. B. Vervacke. Advaita. Advaita. Hahnemann. iz prvog izdanja iz 1904. Advaita. Eising. George: Nauka homeopatije. Jain Publishers. The Burnnet School of Homeopathy. New Delhi. Limestone. Herrick. Samuel: Materia Medica Pura. Luc: Hahnemann Revisited. PREPORUČENA LITERATURA ZA SVE ČETIRI GODINE STUDIJA • Allen. B. Emoto. K. Herrick.H. Symbols & Homeopathy. O. Beograd. Reasch and Gutmann: Scientific Foundations of Homeopathy. izdanje 1900. 2005. Ramakrishnan.E. Germany. 1997. Sarajevo. Samuel: The Chronic Diseases I. Advaita. 1998. Hahnemann. Sarajevo. The Netherlands. James Tyler: Repertory of Homeopathic Materia Medica. Novi Sad. 1979. S. Hahnemann Clinic Publishing. Jain Publishers. Sarajevo. 2010. 1999. the Provings. Advaita.Sankaran. Jain Publishers. Hahnemann Clinic Publishing. John Henry: A Dictionary of Practical Materia Medica. Zlatni zmaj. George: Materia Medica – suština. Homeolinks Publishers. Sarajevo. Frans: Tipovi djece u homeopatiji. B. USA. George: Homeopatija – medicina za novi milenij. 2010. Vitmont. Nancy: Animal Mind. New Delhi. Vithoulkas. Arhetypal Dimension of Healing. Jain Publishers. Ireland. 1998. Barthel and Barthel Publishing. 1817. Ireland. Kent. Vermeulen. U. Beaconsfield. Anne: Šarm homeopatije. De Schepper. Jane: Dreams. Beograd.C. Beograd. Nuala: Granite. New Delhi. Udruženja za klasičnu homeopatiju. Julian. Full of Life Publishing.

2004. The Crossing Press Freedo. California. 1989. Rajan: Sensation Refined. Vithoulkas. Whitmont. Ltd. England. North Atlantic Book. Frans: Concordant Materia Medica. Netherlands.. England. George: The Essence of Materia Medica. Rajan: The Other Song. towards a Developmental Approach to Homeopathy. Jain Publishers. Jan: Secret Lanthanides. 2000. Homeopathic Medical Publishers. Ambica: Homaopathic Color Remedies. The Mollusc. 2002. Homeopathic Medical Publishers. Netherlands. Jeremy: The Dynamics and Methodology of Homeopathic Provings. 2004. Edward: Psyche and Substance: essays on homeopathy in the light of Jungian psychology. 1980. Von Lippe. Homeopathic Medical Publishers. Homeopathic Medical Publishers. Whitmont. California. Nederland. Emryss Publishers. Bombay. Sherr. Vermeulen. Dynamis School for Advanced Homeopathic Studies. USA.. B. Australia. Malvern. Vermeulen. Vaše prisustvovanje će se beležiti u indeksu kako na predavanjima tako i na svim ostalim aktivnostima. 1993.. PRISUSTVOVANJE Zahteva se prisustvo na najmanje 70% časova. California. Vermeulen. Psych and Soma. Sankaran. Berkeley. U. Helios Homeopathy Ltd. 2000. Stichting Alonnissos. Jonathan: Birds. Bombay. 1999. Rajan: The Sensations in Homeopathy. 3 Vol. Predavači će takođe povremeno davati domaće zadatke. tako da je 11 . 2008. Lismore. 1997. Homeopathy West. Homeopathic Remedies from the Avian Realm. DOMAĆI ZADACI I TESTIRANJE ZNANJA Od studenata se očekuje da između predavanja svakodnevno uče 1-2 sata. što čini oko 30-40 dodatnih časova rada mesečno. 2005. 2000. 1998. Kingdom Bacteria and Viruses. Sarah: Homeopathic and Meditative Proving of Emerald. Jeremy: Dynamic Provings. 2003. Sherr. Wauters. Frans: The New Sineoptic One. Ross. Haarlem. Frans: Sineoptic Materia Medica II. Discovering Your Parallel Self. 1994. Vermeulen. Provera znanja studenata će se realizovati osim krajnjeg ispita i putem manjih testova u toku godine. Jain Publishers Pvt. New Delhi. Scholten. Berkeley. Berkeley. Frans: Monera. Merlijn Publishers. Sankaran. Bombay. Bombay. Vermeulen. Sankaran. 1988. 2008. Phillip: Evolving Homeopathy. Frans: Prisma Emryss bv Publishers. Homeopathic Medical Publishers. 2007. Adolph: Key Notes & Red Line Symptoms of the Materia Medica. Rajan: An Insight into Plants. Edward: The Alchemy of Healing. 2004. Netherlands. Sankaran. Dynamic Books. Sankaran. North Atlantic Book. Rajan: Survival. Moya and Campbell. Emryss bv Publishers. New Delhi. UČENJE. Netherlands. Sankaran. 2002. Bombay. Rajan: Provings. Bombay. California.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Robbins.. Shore. Homeopathic Medical Publishers. 2005. Emryss bv Publishers. Utrecht.K.

Tokom ocenjivanja studenta.neophodno da indeks svaki put ponesete na predavanje. Udruženje je obavezno da izda člansku kartu svakom studentu i da ga evidentira u spisak svojih članova. Odgovore. Studenti. koji ne žele da izađu na ispit dužni su da o tome unapred obaveste koordinatore škole. Ako student sticajem životnih okolnosti izostane više od 30% nastave i tutorskih časova na kraju četvrte godine će se sabrati izostanci i biće omogućena naknada časova ili sa narednom generacijom studenata ili u vidu pisanja autorskih radova ili prevoda značajne homeopatske literature. ispitnu dokumentaciju. ČLANSTVO Svaki student je obavezan da postane član Udruženja za klasičnu homeopatiju Hahnemann. DIPLOMA Nakon završene nastave i položenog ispita izdaće se diploma/sertifikat. komisija će takođe uzimati u obzir činjenicu da se kvaliteti. Ukoliko je izostanak na kliničkim vežbama veći od 30% on se može isključivo nadoknaditi sa narednom generacijom studenata. ukoliko je ovaj ispunio preduslove da postane član Udruženja. kao i kopije slučajeva zadržava škola. Ispitna pitanja iz homeopatije sastavlja uprava škole u saradnji sa Belgijskim centrom za klasičnu homeopatiju. ISPIT Pravo da izađu na ispit imaju studenti koji su prisustvovali na najmanje 70% časova nastave. motivacija i uključivanje u diskusiju. koji će studentima biti objavljen još na početku svake godine studija. a preostali iznos se plaća u devet jednakih mesečnih rata. Diplomu izdaje CKH sa Udruženjem za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“. priprema. Godišnja članarina iznosi protivrednost 40eura u dinarima. 12 . Na prvoj godini ispit se sastoji od 5 pitanja iz filozofije (20%). To podrazumeva da se studenti neće ocenjivati samo na osnovu svog kratkoročnog pamćenja (kampanjsko učenje). Udruženje će informisati svoje članove o aktivnostima u udruženju i pružati popuste za određene seminare. koji su potrebni za homeopatu kao teraputa. 5 pitanja iz teorije (20%) i 15 pitanja iz materije medike (60%). razvijaju tokom školovanja i predstavljaju deo ličnog razvoja studenta. U svojim krajnjim zaključcima komisija će se truditi da bude sveobuhvatna koliko god je to moguće i da uzme u obzir sve aspekte ličnosti studenta. ŠKOLARINA Školarina može da se plaća u četiri jednake godišnje rate. Ispiti će se uvek održavati prema unapred postavljenom rasporedu. Druga mogućnost za plaćanje školarine je da prva rata iznosi 25% od ukupne školarine. već će se u obzir uzimati i ponašanje (u najširem smislu) tokom časova. s tim da se prva rata plaća pre početka školske godine.

od 1990. Roks. Anne je prethodno prošla obuku na Kraljevskoj akademiji lepih umetnosti u Antwrp-u. Anne je takođe izdala dve knjige: "Klasična homeopatija: da li verujete?“i "250 godina posle Hahnemanna". godine Anne ima privatnu praksu u Leuven-u i predaje u Centru za klasičnu homeopatiju. ŠTA JE ZABRANJENO STUDENTIMA? Studentima je zabranjeno iznošenje netačnih podataka o radu Udruženja i CKH (belgijske škole). Tokom više od 15 godina vodila je CKH i proširila obuku na sveobuhvatni petogodišnji ciklus.Organizovala je brojne međunarodno priznate kongrese. Organizovala je nekoliko kongresa u Leuven-u. Knjige se mogu dobiti od sekretarice na čitanje samo u prostorijama Udruženja (ne mogu se izneti van Udruženja). Njena prva obuka iz homeopatije je bila sa Paul Rubbensom u Turnhout-u 1987. godine. godine. Od 1988. učestvovanje u akcijama Udruženja kao što je „Nedelja svetske homeopatske svesnosti“ i slično. Prisustvovala je postdiplomskim studijama sa H. kao i mnogobrojnim kongresima. Kasnije je studirala orijentalnu filologiju i socijalnu i kulturološku antropologiju na univerzitetu u Leuven-u. Trenutno je domaćin mesečno organizovanih postdiplomskih dana sa živim i video slučajevima. BIBLIOTEKA UDRUŽENJA Unutar Udruženja postoji biblioteka sa kolekcijom dragocenih knjiga o homeopatiji. Dr Jean-Luc Vanderlinden 13 . Udruženje zadržava pravo da osobu koja se ne pridržava etičkog kodeksa isključi iz članstva. zborove i seminare. smeštaju stranih predavača. prevođenje predavanja i pisana obrada materijala. Dobovoljni rad podrazumeva volonterski rad pri sređivanju dokumentacija. nepridržavanje etičkog kodeksa i započinjanje samostalnog praktikovanja homeopatije pre položenog završnog ispita. godine. pisanje članaka o homeopatiji. prevođenje homeopatskih knjiga.ETIČKE OBAVEZE STUDENATA Svaki student je pre početka školovanja obavezan da potpiše etički kodeks i da deluje u skladu sa njim. godine u Ostend-u. Heudens i J. Oktobra 1952. Kasnije je završila studije u ŠKOLI HOMEOPATIJE u Bloemendaal-u (sadašnji Amersfoort) gde je diplomirala 1991. DOBROVOLJNI RAD Svaka pomoć studenata je dobrodošla i Udruženju i Školi. PREDAVAČKI TIM ŠKOLE Anne Vervarcke Rođena je 15. Njena zadnja knjiga "Šarm homeopatije" je namenjena profesionalnim homeopatama i govori o njenim poslednjim uvidima.

Diplomirala je 1997.juna 1974.Leuven kao Bio-inženjer. SAD. Nikada nije prestao sa svojim usavršavanjem u Šankaranovoj metodi u Bombajskoj grupi međunarodnih seminara. godine takođe predaje homeopatiju sa prikazivanjem slučajeva iz prakse.godine. Od juna 2005. Završila je edukaciju iz ekonomije 1975. koji je bio pionir po pitanju organizovanog školovanja iz klasične homeopatije na ovim prostorima. Radila je istraživanja i bila je asistent na Univerzitetu u Leuven-u i Pittsburgh-u. Radi u Institutu za javno zdravlje Vojvodine. Od marta 2004. 1996.godine na K.godine. Homeopatsku praksu je započela pre 8 godina u Udruženju za klasičnu homeopatiju Hahnemann u Novom Sadu. Dr Eva Čik Nađ Rođena je 1960. do 2003. god.homeopatija. U periodu od 2001.Rođen je 27. godine Christel se zainteresovala za alterantivnu medicinu i prošla obuku iz homeopatije na CKH.godine u CKH. godinom. U Novom Sadu je završila gimnaziju. Godinu dana se usavršavao iz tropske medicine i završio je homeopatsku edukaciju u Homeopatskom centru u Hechtel-u.U. Diplomirao je medicinu na Univerzitetu u Leuven-u 1985. godine u Brusselu. uglavnom na naprednijim tečajevima. god.godine. Priključila se grupnoj praksi u novembru 2004. ali joj je istinski životni poziv . juna 1960. Poslednje dve godine vodi CKH. godine zahvaljujući Piteru Čepelu. 2003. Jean-Luc takođe vodi računa o medicinskim predavanjima na drugoj godini i integraciji medicinske teorije koju studenti dobiju do tada. godine. novembra 1955. bila je tutor u kliničkom radu za studente druge generacije u okviru LICH-a. Medicinski fakultet. godine počela je da vodi sekretarijat CKH. 1991. Christel Lombaerts Rođena je 10. Homeopatiju je zavolela 1998.godine. godine. Od 1999. a napredne studije 2003. specijalizaciju iz epidemiologije i dobila zvanje magistra medicinskih nauka završno sa 1995. Goedele De Nolf Rođena je 7. ona je odgovorna za kompletnu administraciju CKH i za organizaciju kongresa. Nakon toga je sledila obuka iz klasične homeopatije 2001. godine po planu i programu londonskog koledža LICH. godine počeo je svoju praksu u mestu u okolini Leuven-a i od 1994. je upisana i u zvanični registar homeopata naše zemlje. 14 . godine vodi osnovno medicinsko obrazovanje kao deo obuke iz klasične homeopatije u CKH. godine. Osnovne studije je završila 2000. kao i dalje usavršavanje i pohađanje seminara.

individualne pomoći i dr. godine završila je dvogodišnje studije homeopatije pri London Internacional College of Homeopathy (LICH) 2006.CKH u periodu 2004-2006. Od 2007. godine. godine praktikuje homeopatiju u Novom Sadu i ima praksu od preko 2000 pacijenata. koje je organizovao Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz Belgije. Član je Registra homeopata u Udruženju za klasičnu homeopatiju "Hahnemann" od 2007. do 2005. do 2008. godine pohađala je školu transakcione psihoanalize.U tom periodu je već čitala knjige dr. da bi 2007. godine predaje i u školi homeopatije koju organizuje Udruženje za klasičnu homeopatiju "Hahnemann" iz Novog Sada u saradnji sa Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz Belgije. a koje je završila 2006. asertivnosti. Od 1999. Od 2002. godine. Medicinsko obrazovanje je stekla na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. vajanje i pravljenje sapuna. pomirenja. godine praktikuje homeopatiju u Novom Sadu. dok od 2006. godine i sama ušla u nastavu kao predavač novoj generaciji Udruženja za klasičnu homeopatiju Hahnemann i belgijske škole CKH. godine počinje da radi kao tutor sa studentima homeopatije. godine u Slavonskom Brodu. godine u Novom Sadu gde je i završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Osnivač je i koordinator stručnih sastanaka u novosadskom udruženju od 2004. U toku rada na pomirenju dece prošla je kroz razne treninge nenasilne komunikacije. godine je predavač homeopatske umetnosti isceljenja u Beogradu. Srednju medicinsku školu završila je 1983. Hobi su joj slikanje. završila je napredne studije iz klasične homeopatije u trajanju od dve godine pri Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz Belgije i uspešno položila završni ispit. Seminari dr. godine radi u nevladinom sektoru na poslovima pomirenja i intergacije dece nakon ratova na prostorima bivše SFRJ. Tijana Ružić Rođena je 16. čiji je cilj razmena novih saznanja i iskustava u homeopatskoj teoriji i praksi među kolegama. Uporedo je pohađala i napredne studije u trajanju od dve godine.04. 15 . 2003. Od 2001. U cilju sopstvene edukacije učestvovala je na još 23 seminara u zemlji i inostranstvu tokom proteklih 6 godina. Spomenka Dragojević Rođena je 1963. Šankarana koji ju je fascinirao dubinom razumevanja ljudskog stanja.1973. Od 2003. gde je uspešno položila završni ispit. aktivnog slušanja. godine. Ovaj sistem rada je učila i na naprednim studijama belgijske škole . godine u Osijeku. Od 2003. godine počela je studije homeopatije u trajanju od četiri godine koje je organizovao London Internacional College of Homeopathy (LICH) u Novom Sadu i Beogradu. Od 2004. Maheša Gandija su joj još više približili Šankaranovu metodu u kliničkom radu.

Takođe je pohađala 16 . specijalizirala Bolesti zuba i usta sa parodontologijom. Doktorsku disertaciju odbranila je 2008. godine. pohađala i seminare dr Maheša Gandija. Medicinski fakultet.dr Miloša Popovića. Vermulena. kroz individualnu meditaciju i Rekonektivno isceljenje.odsek stomatologiju završila je 1987. Osnovne studije završila 2000. Završila je stomatološki fakultet. godine predaje u školi homeopatije koju organizuje Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz Belgije u saradnji sa Udruženjem za klasičnu homeopatiju "Hahnemann" iz Novog Sada.. godine. Takođe.1963. Dr Ljiljana Popović Rođena je 1957. koji su prvobitno potražili pomoć kao pacijenti. magistrirala i prvih deset godina radila u nastavi i nauci na Stomatološkom fakultetu u Novom Sadu. Svoju porodicu smatra svojim najznačajnijim projektom na kome ne prestaje da radi u ulozi supruge. Dr Tatjana Brkanić Rođena je 11. Bazično homeopatsko obrazovanje stekla je u drugoj generaciji LICH-a a zatim CKH-a . Divje Čabre . a zatim se posvetila svojoj privatnoj praksi u kojoj poslednih sedam godina radi samo homeopatiju. Usmerena prema Šankaranovom sistemu.Od 2007. Usmerena prema Šankaranovom sistemu dva puta je pohađala seminare u Indiji i sve seminare dr Maheša Gandija kod nas. majke i bake. a i da se sama kontinuirano edukuje. Član je Registra homeopata u Udruženju za klasičnu homeopatiju "Hahnemann" od 2007.. Vrlo često je porodični terapeut.. Kroz njenu ordinaciju prošlo je više od hiljadu i četiri stotine pacijenata. kod prof. Stalno zaposlena u Institutu za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica. Homeopatsko obrazovanje počela je 1998. godine. Završila je i do-diplomsku edukaciju na Medicinkom fakultetu u Beogradu. kao i seminare Viđajakara.. Radila je kao tutor na kliničkim vežbama za studente homeopatije druge generacije u okviru LICH-a. a napredni nivo 2002. Vermulena. godine u organizaciji Londonskog internacionalnog koledža za klasičnu homeopatiju (LICH). Viđajakara. Šoltena. Član je predavačkog tima koji učestvuje u edukaciji studenata Homeopatije u okviru CKH i Udruženja Hahneman. Predavačkom radu prilazi sa posebnim oduševljenjem jer joj to pruža priliku da podeli lično iskustvo. Pohađala njegov seminar u Budimpešti. Iz njene ordinacije je registrovan značajan broj studenata homeopatije. Zaposlena je u zvanju docenta na Medicinskom fakultetu Novi Sad i Klinici za stomatologiju Vojvodine. godine.11. godine. Šoltena. godine.

Dr Lidia Turo Rođena je 5. član je tima predavača. Win Cun. godine. godine u organizaciji Londonskog internacionalnog koledža za klasičnu homeopatiju (LICH). godine je koordinator škole 17 . Tai Chi Chuan. Tokom studija uspešno je savladao medicinsku edukaciju (2003.2006. U toku studija je prošla obuku pripreme homeopatskih lekova u homeopatskoj farmaceutskoj firmi „Helios“ u Tunbridge Wells-u. Radosavom Borotom. da bi napokon pronašao sebe 2001. U homeopatiju se zaljubila „na prvi pogled“ na uvodnom predavanju Petera Chappella 1997. godine.napredne studije homeopatije u okviru Belgijskog centra za klasičnu homeopatiju (CKH). otkrio svoju osobinu da sasluša druge ljude u želji da im pomogne. a posebnu pažnju poklanja ličnom razvoju studenata. primenom kreativnih radionica i meditativne prakse. godine. a napredne 2002. Okrenuo se sredinom devedesetih godina humanim naukama.) koje je Udruženje „Hahnemann“ obezbedilo na čelu sa koordinatorom predavača iz medicine dr.godine pohađala je napredne studije belgijskog centra za klasičnu homeopatiju CKH. Od marta 2007. u Nemačkoj. Upisana je u Registar homeopata Udruženja 2003. gde vodi Savetovalište za zdrave stilove života. rođen 17. Kao predavač učestvuje u edukaciji studenata homeopatije u okviru CKH i Udruženja Hahnemann. Od 2004. još od mlađih dana zainteresovan za prirodu i zakone prirode.1966. Osnovne studije iz homeopatije završila je 2000. godine u Duisburgu. Radi sa pacijentima u Novom Sadu. nemedicinske struke. Dodatna interesovanja: sportovi u prirodi . Od 2007. godine koordinator je Nedelje svetske homeopatske svesnosti (NSHS) za Srbiju. kada su započele četvorogodišnje studije homeopatije u Novom Sadu. Vladimir Sertić Vladimir Sertić. psihoterapeutskim radionicama kroz TA i Clearing. U početku sazrevanja iznenađen brzom poverenju od strane nepoznatih ljudi koji bi mu pričali svoje životne priče. Yoga. upisivanjem homeopatskih studija u Novom Sadu. u Novom Sadu. godine i od tada je sa punim entuzijazmom posvećena ovoj predivnoj nauci. Tokom 10 godina bavljenja homeopatijom pohađala je brojne seminare poznatih svetskih homeopata. u Engleskoj. koje je diplomirao oktobra 2006. a specijalizaciju iz epidemiologije završila 2005. Zaposlena je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad. koja ima za cilj promovisanje homeopatije među stanovnicima Planete Zemlje. stoga je završio prirodno-matematičku gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu. Na Medicinskom fakultetu diplomirala je 1998. Od 2007. godine.decembra 1974.. U konstantnoj želji da proširuje svoje znanje pohađala je brojne seminare renomiranih homeopata u zemlji i inostranstvu. U decembru 2007. upisan je u registar homeopata udruženja „Hahnemann“.04. uz zadržanu diskreciju.

Udruženja za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ koja se realizuje u saradnji sa CKH. 021/451-567 mob.be 18 .com Radno vreme škole: četvrtak 13 – 20h Centrum voor Klassieke Homeopathie .CKH Regastraat 16 3000 Leuven tel.be . AUDE SAPERE (USUDI SE DA ZNAŠ) Udruženje za klasičnu homeopatiju “Hahnemann” Bulevar oslobođenja 37-39 21000 Novi Sad tel. 03/454 26 34 e-mail: info@ckh.ckh. www. 063 844 37 78 e-mail: skolahomeopatije@gmail.udruzenjehomeopata.com web site: www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful