SUPORTUL VITAL DE BAZ

(BASIC LIFE SUPPORT)

Obiective
S în elegem: ‡ Riscurile la care se expune salvatorul în timpul resuscit rii ‡ Cum se acord primul ajutor ‡ Diferen ele dintre primul ajutor acordat în interiorul i în afara spitalului

Riscurile salvatorului
‡ Eliminarea sau minimizarea riscului ‡ Manipularea ‡ Evitarea pericolelor exterioare: ±trafic ±electricitate ±gaz ±ap

Riscurile salvatorului: otr virea
‡ Acidul cianhidric sau hidrogenul sulfurat ±Se folose te masca i se p r se te urgent zona contaminat ‡ Substan ele corozive ±se absorb prin piele i tractul respirator ±se folosesc haine protectoare

Riscurile salvatorului Infec iile
‡ Tuberculoza ‡ SARS ‡ Nu se transmite hepatita B sau C, sau CMV ‡ Nu au fost raportate cazuri de infectare cu HIV dup aplicarea manevrelor de resuscitare

Riscurile salvatorului: precau ie în tratarea infec iilor
‡ Folosirea m nu ilor i protejarea ochilor ‡ Recipiente speciale pentru materiale în ep toare ‡ Masc pentru fa cu valve unidirec ionale ‡ Manechine ± sp lare repetat

Evaluare
Se va evalua i se va asigura salvatorul i victima

Scutura i i striga i

Victima reac ioneaz ? DA
‡ C utarea leziunilor ‡ Stabilirea diagnosticului ‡ Acordarea primului ajutor

Reac ioneaz victima? NU
‡ Striga i dup ajutor ‡ A eza i victima în decubit dorsal i elibera i-i c ile aeriene ‡ Verifica i respira ia

Eliberarea c ilor aeriene
‡ Hiperextensia capului ‡ Ridicarea mandibulei ‡ Dac se suspicioneaz leziune de coloan vertebral cervical : ± Subluxa ia mandibulei

Verificarea respira iei
‡ ‡ ‡ ‡ Privi i expansiunile toracelui Asculta i sunetul respira iei Sim i i pe obraz aerul expirat Toate acestea nu trebuie s dureze mai mult de 10 secunde dup care hot râ i dac pacientul respir sau nu

Respir victima? DA
‡ Dac situa ia permite, a eza i victima într-o pozi ie lateral de siguran ‡ Suna i dup ajutor ‡ Reevalua i periodic starea pacientului

Pozi ia lateral de siguran Faza I

Pozi ia lateral de siguran Faza II

Pozi ia lateral de siguran Faza III

Pozi ia lateral de siguran Faza IV

Respir victima? NU
‡ Solicita i ajutor calificat ‡ Aplica i podul palmei în zona central a toracelui i cealalt mân deasupra ‡ Începe i compresiunile toracice la o frecven de 100/minut ‡ Dup efectuarea a 30 de compresiuni administra i 2 ventila ii

Ap sa i pe stern:
Astfel încât acesta s coboare 4-5 cm Ritm: 100 /minut

Compresiunile toracice

Respira ia artificial
‡ Pensa i nasul victimei ‡ ine i-i b rbia ridicat ‡ Inspira i adânc ‡ Încerca i s aplica i cât mai etan buzele pe cele ale victimei

Respira ia artificial
‡ Expira i continuu (1 sec) în gura victimei ‡ Verifica i dac i se ridic pieptul ‡ P stra i-i b rbia ridicat ‡ Verifica i mi c rile toracelui

Verificarea revenirii toracelui

Resuscitare cardiopulmonar efectuat de o singur persoan

Ventila ia gur -la-nas
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Dac ventila ia gur -la-gur este dificil Dac gura este serios lezat Victima este salvat de la înec Resuscitarea este facut de un copil Motive estetice

Raport Compresiuni toracice: Frecven
‡ 30 compresiuni : 2 ventila ii

ventila ii

Reevaluarea victimei
‡ Resuscitarea de baz va fi întrerupt pentru reevaluarea victimei numai dac aceasta va prezenta respira ii normale

Resuscitare numai prin compresiuni toracice

‡ ‡ ‡

Când salvatorul nu dore te sau este în imposibilitate de a administra ventila ii gur -la-gur Compresiile vor fi aplicate f r întrerupere cu o frecven de 100/minut Resuscitarea de baz va fi întrerupt pentru reevaluarea victimei numai dac aceasta va prezenta respira ii normale

Se continu resuscitarea pân :
‡ Sose te ajutorul calificat i preia manevrele de resuscitare ‡ Victima are semne vitale ‡ Salvatorul se epuizeaz

Este lezat coloana vertebral cervical ?
‡ Dac este posibil, s se p streze capul, gâtul i pieptul în acela i ax ‡ Extensie minim a capului ‡ Preferabil subluxa ia mandibulei ‡ Adesea este necesar asisten a specializat

Cur area digital a cavit ii bucale
‡ Se va efectua numai pentru îndep rtarea corpilor str ini solizi, vizibili

Obstruc ia c ilor aeriene superioare ‡ 5 lovituri interscapulare ‡ Se va verifica ob inerea dezobstruc iei dup fiecare lovitur ‡ Dac nu s-a ob inut dezobstruc ia prin lovituri interscapulare vor fi efectuate 5 compresiuni abdominale

Compresiuni abdominale

Pacient incon tient?
Solicita i ajutor

Algoritmul AED

Eliberarea c ilor aeriene Nu respir normal

RCP 30 : 2
Pana la sosirea defibrilatorului

Trimite i dup defibrilator semiautomat Solicita i ajutor prin 112

Evaluarea Ritmului

Se indic

oc

Nu se indic oc

Defibrila i o singur dat 150 ± 360 J bifazic 360 J monofazic

RCP 2 min 30 : 2

Pân la reluarea respira iilor normale

RCP 2 min 30 : 2

Întreb ri?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful