You are on page 1of 1

MATLAB KURSU

DERS – 2

DİZİLER VE MATEMATİKSEL İŞLEMLER


Amaçlar:

1. Rastgele değerlerle bir dizi oluşturmak.


(ilk dizi 0-100,ikinci dizi -50 ile +50 arasında)
2. Pozitif ve negatif elemanlardan oluşan bir dizinin, pozitif elemanlarını bir diziye
negatif elemanlarını başka bir diziye atamak.
3. Dizinin maksimum ve minimum elemanarını bulmak.
4. dizi(i)=3*dizi(i-2)+dizi(i-1) formülünü kullanarak,
Dizi oluşturan bir fonksiyon yazıp, bu fonksiyonu ana programdan çağırmak.
5. disp ve fprintf komutlarının kullanımını öğrenmek
6. Diziyi oluşturduktan sonra diziyi oluşturan elemanları bir text dosyasına yazdırmak.
7. Bulunan değerlerin grafiğini çizdirebilmek.
8. MATLAB ile matematiksel işlemler yapabilmek. (trigonometri, laplace, z , fourier
transform, complex sayılarda işlemler.)

Çalışılacak Konular:

1. Programlama bilgilerinizi gözden geçirin.


2. Yukarıdaki maddeleri C ile yazabiliyorsanız yazın. Böylece MATLAB için de
algoritma hazırlamış olursunuz.
3. disp,num2str, fprintf, fopen, fclose, input, numel, size, length, laplace, ilaplace, fft,
cart2pol, pol2cart vb. komutları command windowa “help command_name” yazarak
kullanımlarını öğrenerek gelirseniz, daha hızlı ilerleriz.

NOT: Arkadaşlar kurs gönüllülük esasına dayalı olduğu için bunları yapmak zorunda
değilsiniz tabiiki. Ama burada yazılı olanlara en azından göz gezdirerek gelirseniz daha
hızlı ilerleriz ve MATLAB ile ilgili diğer alanlara yönelmeye vaktimiz kalır.